SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på Et fælles skolevæsen. Undersøgelse og kommentar. Side 2-4. side 8-9. side 5. På den igen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk. Et fælles skolevæsen. Undersøgelse og kommentar. Side 2-4. side 8-9. side 5. På den igen!"

Transkript

1 SYTT FO ødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 r. 3 Hent dit eget eksemplar på t fælles skolevæsen. Undersøgelse og kommentar. Side 2-4 Forstår vi egentlig hinanden? side 5 På den igen! side 8-9

2 Side 2 A B J S T SYTT FO et fælles skolevæsen under pres LF har via vores Tr er undersøgt, hvordan de nye arbejdstidsregler bliver varetaget på skolerne. er er forskelle, kan vi godt afsløre. ødovre Lærerforening arbejder fortsat for ordentlige og fælles rammer for arbejdet for vores medlemmer på skolerne, så alle oplever rimelige muligheder for at kunne lykkes. ødovre Kommune har i mange år haft et stærkt fælles skolevæsen, hvor én skole ikke er at foretrække frem for en anden for hverken lærere eller elever. LF har via tillidsrepræsentanterne på de syv skoler undersøgt, om det stadig forholder sig sådan i ødovre, og svaret er njaee På overfladen bydes lærerne de samme grundvilkår: 37 timers tilstedeværelsespligt om ugen i 41 uger + en restpulje. e eneste timefastsatte opgaver er undervisningen. ertil lægger vi skoleledelsens pligt til at kunne opgøre lærernes arbejdstid, blandt andet med eventuel overtidsbetaling og korrekt opgjort undervisningstillæg for øje. et skal siges, at ødovre Lærerforening mener, at modellen hvor man opdeler arbejdet i tilstedeværelse og rest er misvisende, i det alle opgaver er genstand for tilstedeværelse på arbejdspladsen. Lad os begynde med hvordan tilstedeværelsespligten håndteres. Hvordan er rammerne? Tre skoler har ingen faste krav ud over skemalagte aktiviteter, mens de fire andre har faste rammer. en mest fleksible model forpligter kun læreren på skemalagt aktivitet herunder to fastlagte personalemøder om ugen. esten kan planlægges efter behov, men tiden på arbejdspladsen skal minimum udgøre 37 timer. en mindst fleksible udgave indebærer 35 låste timer i bånd + minimum to timer. Vi anslår, at cirka 60 lærere på skolerne har individuelle aftaler, der ofte indebærer formindsket tilstedeværelse på arbejdspladsen. På nogle skoler drejer det sig om ganske få kolleger, på andre er omfanget % af lærergruppen. Kompleksiteten stiger, når vi ser på den famøse restpulje. Her viser det sig nemlig, at puljens størrelse varierer fra skole til skole, og vi kan desuden konstatere, at der på fire skoler er forskelle og endda

3 ÅGAG Side 3 A B J S T store forskelle på det individuelle omfang af lærernes pulje. Lad os med det samme sige, at vi har taget højde for beskæftigelsesgrad. et vil sige, at der allerede ved skoleårets planlægning er meget stor forskel på hvad der kan give fleksibilitet i arbejdet. Undersøgelsen viser desuden, at der på skolerne ikke er et klart overblik over lærernes forbrug af puljen. Undervisning og tillæg Lad os slutte af med at tale kolde kontanter i form af undervisningstillæg. Her finder vi desværre igen forskelle, idet tillægsgivende aktiviteter registreres og tildeles varieret. ogle skoler griber det således an: ekstra aktiviteter der udløser tillæg i overensstemmelse med det udvidede undervisningsbegreb registreres med henblik på opgørelse. Lærere og ledelse kan ved skoleårets afslutning godtgøre, at der er udbetalt den korrekte løn for normperiodens arbejde. Andre steder benytter man en det går lige op, for du har også været på kursus - model. Hvordan korrekt lønudbetaling dokumenteres, ved vi ikke. Andre forskelle findes i tildelte undervisningstillæg for lejrskole, færdselspatrulje, elevrådsarbejde etc. Vi konstaterer altså, at der for tiden er en bevægelse i retning af et mere differentieret skolevæsen i ødovre Kommune. mangel på et fælles aftalegrundlag udvikler de syv skoler sig mod væsensforskellige arbejdspladser. Politikere og forvaltning har for alvor flyttet ansvaret fra centralt til lokalt niveau. forbindelse med OK 13 blev det da også meldt klart ud, at den enkelte skoleledelse ville stå med et større ansvar for udviklingen på den enkelte skole, og det synes vores undersøgelse at bekræfte. AW

4 Side 4 SYTT FO OK15 i skyggen af OK13 r der noget vi alle trænge til at høre, så er det, at der er indgået en fælles aftale om arbejdsforhold og løn, som både KL og LF kan bakke op om. kke noget med guld og grønne skove, men rimelighed for begge parter. t godt afsæt for reelt og forpligtende samarbejde og en styrkelse af lærerjobbets prestige er det, der er brug for. F O M A For mange af os er lockouten i 2013 fortsat lige under huden. ogle af os er klar til endnu en omgang og andre bliver fysisk dårlige ved tanken om endnu en konflikt. Uanset hvor i skalaen man end befinder sig, så tør jeg godt sige, at vi er fælles om at ville noget der er bedre end Lov 409, som hverken fremmer reform eller folkeskolen som arbejdsplads. Vores forhandlere går naturligvis efter en aftale, og for mig at se er det nødvendigt med forbedringer, som understøtter kvalificeret, velforberedt undervisning. Altså forbedringer på arbejdets rammer. Her i ødovre er det min oplevelse, at der er et stort pres på den enkelte lærer. Vi ser flere, der siger op, flere der er langtidssygemeldte. Vi får henvendelser om mulighed for orlov og nedsat tid i en grad, vi ikke har oplevet før. Jeg er ikke i tvivl om, at vores lokale politikere gerne vil en god folkeskole, men en god folkeskole afspejles også i, hvordan skolen er som arbejdsplads. et kan eksempelvis ikke kun måles på karakterer. n god skole er heller ikke kun et spørgsmål om ledelse som styring, men om ledelse med tillid i fælles aftalte rammer. n god skole med gode fælles rammer for arbejdet giver lærerne tro på og autonomi til at gøre det, lærere gør bedst: At gennemføre velforberedt og kvalificeret undervisning, der tilgodeser alle elever. etop nu er det vigtigt, at vi fastholder vores krav til OK15, at vi stoler på vores forhandlere, og at vi åbent deltager i debatten - både privat og offentligt. Jeg vil bede jer alle om - igen - at have is i maven og at bakke op om vores forhandlere. Anders Liltorp, Formand

5 ÅGAG Side 5 A B J S M L J Ø Fælles workshop der peger frem Tid skal opfattes relativt. n simpel pointe, men værd at gentage Forvaltning, skoledelser, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter mødtes tirsdag d. 9./12 til en fælles workshop på PUC. Tovholder på dagen var arbejdsmarkedsforsker Henrik Lambrecht Lund, og omdrejningspunktet var arbejdsmiljøet i skolen med særligt fokus på arbejdstiden. kke tid som en konstant faktor, man enten har mere eller mindre af, men som en dynamisk, relativ størrelse der løbende ændrer karakter. et var givtigt for alle parter, at få sat begreber på den - måske ufortalte - viden alle lærere render rundt med, nemlig at tid kan have forskellig værdi. er er nu et langt bedre grundlag for at diskutere arbejdstidens betydning i de forskellige fora kommunalt og lokalt på skolerne. n anden vigtig pointe, Henrik Lund serverede, omhandlede den tendens, at man på arbejdsmarkedet i dag i stigende grad betragter for eksempel medarbejderes stress som begrundede i medarbejderen selv. e arbejdsmiljøtiltag, der iværksættes, retter sig derfor mod medarbejderens person (mindfulness, psykolog, massage etc.) snarere end mod arbejdets organisering i sin helhed, dvs. arbejdspladsen. n meget farlig udvikling, mente UC-forskeren. et individuelle fokus forstærker nemlig det pres den enkelte føler for at levere, og spiralen ender først der, hvor alle føler, at det er din egen skyld, hvis man ikke slår til. e samme parter mødes igen til marts, og der skal tages afsæt i den fælles forståelse, der forhåbentlig stadig vil være til stede. et kan heller ikke udelukkes, at en APV er gennemført inden mødet. Temaet bliver skoleårets planlægning. AW

6 Side 6 SYTT FO Ved foden af Merapi U V S G Pia Lund Poulsen (Antropolog, forfatter til materialet & gæsteunderviser på Hendriksholm Skole) Kan man bo på en vulkan? r det ikke farligt? Hvad gør man, hvis den går i udbrud? Hvorfor er der så mange vulkaner i ndonesien? Har vi vulkaner i anmark? et er nogle af de spørgsmål 5. klasserne på Hendriksholm Skole har arbejdet med i natur/teknik i starten af året. a ndonesiens mest aktive vulkan gik i udbrud for et par år siden, måtte iski på 10 år flygte fra sit hjem med sin mor og far midt om natten. e mistede alt, men var heldige, at de overlevede. u er de flyttet tilbage til foden af vulkanen Merapi og har bygget et nyt hjem. Øen Java, som de bor på, er et af verdens tættest befolkede områder. Men på vulkanen bor der knap så mange mennesker, klimaet er behageligt, luften er ikke forurenet og den frugtbare jord forsyner familien med mad hver dag. iski og hans familie er dog altid på vagt, for Merapi kan når som helst gå i udbrud igen. er er stor forskel på at være barn i anmark og ndonesien. et ved eleverne på Hendrikholm skole alt om. e har nemlig, som de første elever i landet, arbejdet med undervisningsmaterialet Ved foden af Merapi n genstandskasse fra ndonesien. Sammenligning af natur og levevilkår Undervisningen har bl.a. taget udgangspunkt i iskis hverdag på vulkanen. På det interaktive website saadanborjeg.dk har eleverne haft mulighed for at se videoklip, hvor iski viser rundt i sit hjem, fortæller om sin familie, sin skole og fremtidsdrømme. Med billeder, videoklip og letlæselige tal og tabeller har eleverne haft mulighed for at sammenligne deres hverdag med et barn i ndonesien. en lettilgængelige stof frembragte forskellige reaktioner hos eleverne. Som en pige udtrykte det: På en måde synes jeg, at de så lidt fattige ud, men jeg synes på en måde også, at vi er lidt forkælede i anmark. ndonesien er det land i verden med flest vulkaner. Med 129 aktiver vulkaner og hyppige jordskælv lever en befolkning på over 250 millioner mennesker med naturkatastrofer som en del af deres dagligdag. erfor giver det mening at knytte undervisning om vulkaner til global formidling om kultur og levevilkår i ndonesien.

7 ÅGAG Side 7 U V S G Undervisning med alle sanser På Hendriksholm Skole blev undervisningen om vulkaner levendegjort med en genstandskasse fra ndonesien. Kassen blev sendt fra Århus, hvor den har bopæl hos Mundu Center for global dannelse. Skolens pedel hjalp med at fragte den næsten 30 kg tunge kasse op i klasselokalet., hvor den blev modtaget af nysgerrige og forventningsfulde elever. levernes samlede sig i en rundkreds om kassen, og en eksotisk duft af søde krydderier og fremmede himmelstrøg bredte sig i lokalet i takt med, at genstande blev trukket op af kassen. Lavasten, kanelbark, stjerneanis, palmesukker, bambuskurve, batikstof, pengesedler, et bedetæppe og en vaskebalje var blandt genstandene, der blev sendt rundt fra hånd til hånd. er blev kigget, mærket, snuset, fniset og vrænget ansigter. leverne begyndte hurtigt at reflektere og associere til deres egen hverdag. På skift kom de med bud på genstandenes anvendelse i forhold til deres egen hverdag. Mange genstande var tydeligvis ikke købt i et supermarked, hvilket begejstrede eleverne. et må altså være sjovt at gå rundt på sådan et marked!, sagde en af pigerne. Genstandskassen fik også eleverne til at reflektere over deres egen herkomst, og de mange forskellige kulturer og nationaliteter de selv repræsenterer. Vi bruger også spidskommen derhjemme! fortalte en pige, mens en anden tilføjede; Min mor bruger nelliker i ris efleksion og hjemmeopgaver Under forløbet har eleverne haft forskellige hjemmeopgaver. e lærte, at iski og hans familie mistede alt, da de flygtede fra vulkanens udbrud. Selv fik de bl.a. til opgave at skrive om nogen eller noget, de selv havde mistet. e skulle også reflektere over, hvad de ville tage med sig, hvis de var nødt til at flygte fra deres hjem. Fortællingerne bragte tårer og store følelser frem hos nogle af eleverne, for eksempel da en af pigerne fortalte om den gang, hun mistede sin stedfar til kræften. Man husker og lærer bedre, når man erfarer. Ved at appellere til alle sanser, fik eleverne oplevelser og erfaringer knyttet til deres læring om vulkaner og hverdagsliv i ndonesien. Alle var enige om, at det var spændende og anderledes at lære om et andet land og en anden kultur. n pige fortalte om arbejdet med genstandskassen; et var rigtig sjovt og anderledes undervisning. Man tænker: Lugter det mon sådan i det land, når man kommer ud af flyvemaskinen? leverne har vist nok overbevist deres lærer om, at de snart skal lave deres egen markedsdag i klassen, hvor eleverne medbringer ting og mad fra andre lande. Genstandskassen indeholder også udførlig lærervejledning med baggrundsviden, musik, film og elevopgaver. Materialet kan bruges på tværs af alle fag, men er særligt velegnet til faget atur & teknik. Ved foden af Merapi er udviklet med støtte fra anidas oplysningsbevilling og kan lejes hos Mundu Center for global dannelse på mundu.dk

8 Side 8 SYTT FO Overenskomstforhandlingerne O K 1 5 ødovre Lærerforening følger som alle andre interesseret med i overenskomstforhandlingerne, der løber for tiden. Staten har afsluttet forhandlinger.ne med sine organisationer. På vores område det kommunale skal forhandlingerne være afsluttet den 13. februar og herefter tages der (officielt) fat på de separate forhandlinger mellem de enkelte forbund og arbejdsgiverne. grove træk vil første etape afklare, hvordan lønudviklingen for ansatte i kommuner og regioner vil blive. Vi vil nok få sikret vores realløn, men vil der også være midler til en reel lønforhøjelse? Skulle det sidste blive tilfældet, rejser der sig nye spørgsmål. Kan midlerne bruges til i stedet at sikre bedre rammer og vilkår for vores arbejde, læs: ingen større lønforhøjelse, til gengæld undervisningsmaksimum og flere ansatte? ller vil modparten få os til endeligt at acceptere Lov 409 mod en passende betaling? er er ingen tvivl om, at LF har bedre rammer for anmarks lærere som første prioritet, men der skal som bekendt to til at danse, og som det ser ud nu har KL ladet danseskoene blive hjemme igen. Formand Anders Liltorp er bekymret: Jeg ved, at alle mine kolleger er fagligt stolte og ønsker både høj kvalitet og mere fleksibilitet i arbejdet. Men på den anden side ved jeg også, at udsigten til en ny konflikt virker uoverskuelig for mange. Min holdning er, at vi skal holde fast i de helt legitime krav om langt bedre mulighed for at løfte undervisningsopgaven. et handler ikke kun om os, der er her nu, men også om de kolleger der kommer efter.

9 ÅGAG Side 9 n skitse af forhandlingernes opbygning. nder Forhandlingsforløb 1 i Forligsinstitutionen, træder Forhandlingsforløb 2 i kraft. Forhandlingsforløb 1 Udveksling af krav Ja O K 1 5 Forhandlinger esultat ntet resultat 2 Afstemning Forhandlingsforløb 2 ej Forligsinstitutionen ntet resultat Forligsinstitutionen Mæglingsskitse Afstemning Ja ej Konflikt Lovindgreb 3

10 Kort nyt/vigtige datoer y hjemmeside ødovre Lærerforenings nye hjemmeside er nu i luften. kke alt er på plads, men al aktuel information om løn, arbejdsforhold og rådgivning i det hele taget er tilgængelig. Arkiverne udbygges løbende. Vi håber, kan lide den. Satser og tillæg LF har udarbejdet nye satser og tillæg på hjemmesiden. ngen LF-app Vi har tidligere varslet en app fra LF til registrering af arbejdstid. en er stadig på udviklngsstadiet, meddeler LF ødovre Lærerforening LF-Kreds 17 Tæbyvj 5c 2610 ødovre Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-15 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-15 Fredag: 9-13 edaktion Sytten nfo: Anders Willumsen Aktive lærere Arrangementet er udsat til næste år. Generalforsamling slev Skole Torsdag d. 19/3, kl

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere