Referat repræsentantskabsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015"

Transkript

1 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på Referat repræsentantskabsmøde d Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl , hytteturslokaler Til stede: Kristian, Nicolai, Sandra, Johanne, Janni, Simone, Anne Sofie, Anne Kathrine, Julia, Trine, Jakob, Christian, Troels, Asbjørn, (Christine og Freja kom kl. 11:30) Sidst redigeret Formand Jacob Korsbæk 1) Formalia a. Valg af dirigent og referent i. Anne Sofie er valgt til dirigent og Asbjørn referent b. Godkendelse af referat fra sidste møde (eftersendt v/ Julia) c. Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse i. Nyt punkt 11 Fagligdag 2) Opsamling - guldæggene: Punkt til afstemning. For generel information vedr. guldæggene se Anne Sofies dokument vedr. de forskellige guldæg. Jakob synes, at det var gode ting, som kom på bordet i går. Derudover ønskes, at forslagene bliver konkretiseret og prioriteret, samt at de bliver præsenteret på næste rep-møde. Guldæg 1: Velkomstpakke. Anne Sofie: Velkomstpakken til 1. semesterstuderende inkluderer bogtilbud, intro-pjece, bogmærke m. medl.-fordele. På 7. semester gives M og K-casebogen til medlemmer med 2 års anciennitet. Kasper Gasbjerg: En yderligere rabat fra FADL s Forlag afvises ikke. Nørre alle Aarhus C Tlf Mail Web

2 Trine: Velkomstpakken kan begynde næste semester. Vedr. ancinitetspakkens implementering bør denne overvejes nøje bl.a. med henblik på hvem dette gælder for. Kristian: Anciennitetspakken er en langsigtet plan. Christian: vedr. bogtilbud i Aalborg skal dette aftales m. Factum Books, da Kredsforeningen har en aftale med dem. Kristian: Vi er alle tovholdere, der laves en Facebook gruppe, hvor kommunikationen kan foregå. Side 2 af 11 Guldæg 2: Paraplyorganisation Man kan implementere fase 1 allerede i næste uge. Dette indebærer at cafeen i baghuset laves om til et mødelokale. Vedr. Fase 2 (flytte sekretariatet ned i Medicinerladen), Birte arbejder på at få et møde med en byggesagkyndig for at diskutere dette. Til mødet vil de ansvarlige fra Guldæg 2 deltage. Guldæg 3: Karrierevalg Mange af tingene kan begyndes i næste uge. Prisen for de forskellige delelementer kan præsenteres på næste rep-møde Christian: Hvad med Aalborg? Guldæg 3: Det har Christine en masse ideer til. Tanken er dog at det starter i Århus og dernæst flyttes til Ålborg. 3) T-shirts Udvalget af FADL T-shirts er med tiden blevet yderst sparsomt, og det har senest været problematisk at samle nok repræsentative trøjer sammen til faglige arrangementer. Christian motiverer punktet: På nuværende tidspunkt ligger prisen på omkring 100 kr/stk. Aalborg vil også gerne have nogle for dem selv. Til diskussion: Hvor mange og i så fald et ramme beløb.

3 Markedet skal undersøges ift kvalitet og størrelser (evt. erfaringer fra andre foreninger). Det er ikke nødvendigt med personlige t-shirts i Aalborg, men der må gerne stå Aalborg på. Afstemning: Hvor mange stemmer for at vi skal have nye t-shirts? Det er enstemmigt vedtaget. 16-for, 0-imod og 0-blanke. Side 3 af 11 En personlig t-shirt vil evt. øge synlighed for fadl og spørgelyst blandt medlemmer. Afstemning: Når vi får nye t-shirts, får vi vores egne personlige t-shirts, som skal anvendes forsvarligt. 15 for. 1 blankt. Christian kommer med forslag til træjevalg til næste rep-møde og Nicolaj indskyder, at Aalborg t-shirts dækkes af deres egne midler. Afstemning: rammebeløb på 5000kr til nye t-shirts. 15 for. 1 blankt. 4) Evaluering rusintro: Jacob motiverer punktet. Punkt til orientering / kort diskussion Jakob: Intro-dagen var mere eller mindre vellykket. Der kom færre nye medl. end antaget. Det var et Ujævnt forløb op til dagen, hvad bl.a. omfatter kontakten til tutorerne. Der er nogle ting som kan forbedres. Rep (repræsentantskabet) og sek (sekretariatet) bør slå deres oplæg sammen. Det at afholde vagtbureauets oplæg i samme lokale med rep gik fint. Sandra: Man bør lave en mailliste, som russerne kan skrive deres kontaktinformationer på. Således at man kan kontakte dem efterfølgende. Johanne: Der var ingen pause i programmet for russerne, hvilket bør prioriteres til næste gang, da det er en oplagt tidspunkt for hvor russerne kan melde sig ind i FADL.

4 Jakob: Hele forløbet skal ændres, både før og under. Problemerne startede m. at tutorerne kun vil vise russerne Medicinerladen. Russerne ville gerne høre om vagtbureauet. Næste gang bør forløbet snare være: Først Medicinerladen, dernæst rep og vagtbureau, efterfulgt af pause, så folk kan snakke med rep og melde sig ind i FADL. Kristian: Man bør ikke kun snakke med de gamle tutorer, men også de nye, således at de samme problemer ikke opstår til sommer. Trine: Foreslår at der laves et udvalg med formål at optimere og forbedre forløbet. Anne Sofie: Det handler om at tutorerne bliver bundfanget. Måske vil alle foretrække et aftensarrangement i stedet for om dagen. Forløbet skal op til revision, men først efter mødet m. tutorerne. Jakob: Programmet bør laves om. Og herunder at rep og sekretariatets oplæg lægges sammen, da mange af tingene gentages begge steder. Der er intet lokal udvalg i forbindelse m. opstart. Vi har en masse erfaring, som vi bør arbejde videre med forløbet. Sandra: Formanden bør præsentere FADL på dagen og ikke rep. Janni: Der bør laves et udvalg, som hedder hvervning og rus-intro, hvis formål er breddere end bare rus-intro. Jakob: Til næste rep-møde, efter møde med sekretariatet og tutorerne, vil det blive forslået at man laver et udvalg. Side 4 af 11 5) Folkemødet juni. Vanen tro holdes der folkemøde på Bornholm for en lang række fagforeninger. Der ønskes her en holdningstilkendegivelse af om det personer fra Repræsentantskabet ønsker at deltage. Jacob motivere punktet: Folkemødet er hvor en masse korridor snak foregår. Man bor primitivt og kan networke og få noget politik ud af det. Hvem vil og kan? Det er virkelig vigtigt. Vi har generelt ringe deltagelse ved national begivenheder. Anne Sofie: Jeg vil gerne med. Enten FADL Århus eller HF (hovedforeningen) dækker dette.

5 Freja, Anne Sofie, Julia, Sandra og Jakob (måske) er interesseret. Side 5 af 11 6) Fremdriftsreform: UPU-debat møde mellem politikere og FADL. Jacob motiverer punktet Finde tovholder Jakob: I København har man lavet et spørgeskema. Dette er en gennemgang af spørgeskemaet, som de sendte ud i København. Det redigerede spørgeskema ønskes sendt ud til vore medlemmer og medicinstuderende på Århus og Aalborg Universitet. Anne Sofie: Måske via studievejledningen. (se punkt 10) Jakob noterer kommentarerne til spørgeskemaet. Jakob: En ide fra HB: Vi bør organisere os og lave skrivelser til de forskellige politiskepartier så man kan lave et debatmøde i forbindelse med det kommende folketingsvalg. I den forbindelse kunne man også få udtalelser i forhold til deres holdninger til fremdriftsreformen og 5-årsreglen. Bør et sådan arrangement være nationalt? Jakob: Kunne være godt med et møde på/med AU. Johanne: Man bør gøre det på nationalt plan, da man således kan få mere profilerede folketingskandidater til at deltage. Men lokalt er også fint. Hyppigt laver nyhedsmedier i forbindelse med valget spørgeskemaer. Man bør få dem til at inkludere spørgsmål vedr. fremdriftsreformen. Janni: Hvis det bliver en national begivenhed bør det etableres som et samarbejde mellem de forskellige kredsforeninger. Det bør være nationalt, da lokale begivenheder er overflødige. Trine: Der er arrangementer på universiteterne, hvor fremdriftsreformen og 5-årsreglen bliver diskuteret. Det er nemlig ikke kun os disse reformer/love vedrører. Jakob: Både en national og lokal begivenhed bør prioriteres. Sandra: At gøre det med andre studenterforeninger er en god ide.

6 Anne Sofie: Hvis debatmøder etableres nationalt er det stærkere. Måske i de forskellige universitetsbyer over nogle uger. Simone: Har fået en invitation til politiskpaneldebat i Århus. Janni: Vores møde vil ikke blive hørt af medierne, da vi vil drukne i medierne, hvis det er et lokalt møde. Asbjørn: Det vil være nemmere at komme i de annerkendte medier, hvis man laver et debatmøde før folketingsvalget udskrives. Derudover er 5-årsreglen meget relevant for medicinstuderende og ikke relevant for andre studerende, men fremdriftsreformen vil påvirke os alle. Hvis begivenheden bliver lokalt funderet bliver det svære at komme i medierne. Janni: Da folketingskandidaterne ikke er stillet op endnu, er der ingen, som ønsker at deltage ved et debatmøde før valget udskrives. Hvorfor det er nemmere efter bliver offentligt gjort. Jakob: Tovholderne for dette bliver fundet efter næste UPU møde. Side 6 af 11 7) Halvårligt budget opfølgning Julia motiverer punktet Punkt til orientering Julia præsenterer budgettet: Vi har et underskud på kr for perioden, da vi havde forventet 2100 medlemmer, men vi havde kun 1953 og forventede at kontigentet var 649 i hele perioden. Vi var før en virksomhed (da vi havde vagtbureauet), men er blevet en fagforening, derfor er vi ikke moms-fritaget og i den forbindelse er der kommet nogle uventet udgifter. Julia vil gerne flytte underskuddet til husets vedligeholdelse. Afsatte afskrivninger er noget regnskabsteknisk, som udtryk for foreningens genstandes værdifald, og er dermed ikke en reel udgift. Husets regnskab : for drift af hus-udlejning og lignende. Jakob: Jeg synes at administrations gebyret på huset er sat højt, da det afspejler hvor meget tid Birte anvender på at administrer huset. Julia: Birte synes at hun bruger meget tid på at administrere huset.

7 Christian: Det er en politisk beslutning hvis vi skal vise husets regnskab, da det er en indtægt på kr. Julia: Budgettet og regnskabet på GF er meget overordnet. Trine: Stemmer vores budget og regnskab, da vi ikke har haft en afskrivningspost på budgettet før. Julia: Budgettet og indtægterne har ikke ændret sig over en årrække og Julia kender ikke de tidligere budgetter mere specifikt. Hun ved derfor ikke helt præcist om det har været inkluderet i budgettet før kr. (værdien af afskrivningerne) er mange penge i forhold til hvad der mister værdi, da Volvoen er Medicinerladens og vedligeholdelse af huset er under husets regnskab. Jakob: Fremover skal Birte, Kasseren (Julia) og bogholderen i samarbejde med FU lave budgettet, hvilket gør det nemmere for Birte at agere indenfor budgettet. Dette skal dog godkendes på GF. Trine: Hvorfor er der en ekstra bogholder post? Julia: Den tidligere bogholder var intern fra Vagtbureauet og nu er det en ekstern, hvilket er forklaringen på den ekstra udgift til bogholderen. Jakob: Birte skal ikke have en lønstigning for at lave budget med den eksterne bogholder og kasseren. Julia: Aalborg har et underskud på 55 kr, hvilket er indenfor budgettet. Og repræsentantskabet er også indenfor budgettet. Julia: De 1500 kr, som blev stemt igennem på sidste rep-møde som en donation til kandidatdagen, vil blive bogført som under en passende udgiftspost. Johanne: AU har sagt at de vil betale 1/3 af Acutas udgifter. Julia: Dette figurer på budgettet. Christine: Det er problematisk at Acutas app-udviklerer ikke har bemærket at der havde været en fejl med applikationen. Jakob: Aftalen med udviklerne er ikke en abonnements løsning. Vi betaler hyppigt penge, da der skal laves en nu udgave hver gang iso opdateres. Julia: Overskudet på husets regnskab er på kr., hvilket ikke figurerede på GF regnskabet. Julia: Der blev budgetteret med et årligt underskud på kr. Det halvårlig regnskab viser dog et underskud på kr. Side 7 af 11

8 Jakob: Tillægskontrakten til Sirculus huslejekontrakt er ikke underskrevet endnu. Og i det næste halvårsregnskab er dette inkluderet, hvilket er et potentielt problem. Julia: Rengøring af VB betaler VB for og ikke os. Johanne: Beløbet fra AU til at dække Acutas omkostninger er ikke et engangsbeløb, men et årligt beløb. Jakob: Acuta har ikke et budgetpost og det bør de have, men de har ikke brugt ret mange penge. Christian: budgettet sendes ud til rep-medlemmerne, så vi kan stille spørgsmål ved næste rep-møde, eller også kan disse spørgsmål sendes til FU. Medicinerladens budget gennemgås på et af de kommende rep-møder. Jeanette (vores bogholder) og Birthe har lavet et revideret budget. Side 8 af 11 8) National medlemsfordel: FADLs Forlag giver aktuelt 25% rabat på bøger købt i FADLs webshop, hvilket HF tidligere har ønsket at distribuere ud via nyhedsbrevet - dette kan imidlertid potentielt presse omsætningen i Medicinerladen. FU: motiverer punktet Punkt til afstemning Jakob: FADL har et nyhedsbrev som bliver sendt ud. Der er en nationalmedlemsfordel som gør at alle medlemmer kan få 25%-rabat på alle FADL-bøger igennem FADLs Forlag. Mens vores medlemmer kun får 20%-rabat i Medicinerladen på FADL-bøger. Det går trægt i Medicinerladen. HB mener at så bør Aarhus melde os ud af denne fordel, hvilket vil se mystisk ud at kun Odense og KBH kan få FADLs Forlagets rabat. Kristian: Kan vi ikke få mere rabat til Medicinerladen fra FADL Forlagets side? Jakob: Forhandlingerne med FADL Forlaget er gået i hårdknude. Christian: FADL Forlagets rabat er et problem, da det er en medlemsfordel i Århus at vi har Medicinerladen og at vi vil gerne værne om denne. Det er dog heller ikke en mulighed for os at melde os ud af FADLs Forlagets-rabatten. Christine: Kan ikke se noget galt i at man har begge dele.

9 Jakob: Det giver ikke mening for Aalborg medlemmer, at de ikke får de 25 % fra FADLs Forlag, da de ikke har samme mulighed for at udnytte Medicinerladen, som Aarhus medlemmerne. Trine: Hvordan vil dette blive reklameret. Med stort i hver brev. Jakob: Det er presset i Medicinerladen. Sandra: Kan vi give 25% i Medicinerladen? Jakob: Det er aktuelt at diskutere hvad man bør give, men man bør holde det ud af diskussionen her. Rabatsatserne er en politisk debat. Hvad bør vi indstille til HB? Janni: FADL Århus vil gerne have FADL Forlagets medlemsfordel, kan man lave et kompromis, hvor det reklameres mindre for denne fordel i nyhedsbrevene. Asbjørn: FADL forlaget er primært ejet af FADL København. Det er dem som ender med at tjene penge på vores forbrug af FADL Forlagets rabat. Jakob: FADL Forlagets formål er ikke at tjene penge. Formålet er at give billige bøger til medlemmerne af FADL. Kristian: Det står allerede på mit FADL at man får medlemsfordelen på 25% på FADL Forlaget. Sandra: Det er ikke retfærdigt at vores medlemmer ikke bliver oplyst om rabatten hos FADLs Forlag. Jakob: Diskussion er overhovedet ikke rabatten på bøger. Det handler om vi skal have indflydelse på hvad der er i nyhedsbrevet fra hovedforeningen. Kristian: Hvad frygter vi Hovedforeningen skriver? Jakob: Jeg kan ikke et specifikt eksempel, men frygter det værste. Janni: Kunne det løses, hvis man skriver at det er fra hovedforening og ikke kredsforening? Sandra: Vil vi lave censur på det som hovedforeningen sender ud? Jakob og andre: Ja, det gør vi dagligt. Simone: Hovedforeningen kender kun medicinstudiet i København og anvender ord, som bruges der. Jakob: Vi vil gerne have 48 timer til at kunne læse brevet igennem og rette i det. Side 9 af 11

10 Anne Sofie: Handler det om veto-ret over det som hovedforeningen skriver ud til alle medlemmerne? Jakob: Ja. Afstemning: Århus FADL vil gerne have veto-ret over det som hovedforeningen skriver til vores medlemmer? For 14, imod - 0, blankt - 2 Side 10 af 11 9) Nationalt politiker kursus Hvorfor medlem af FADL? Medlemshvervning og organisering i FADL Kurset er fastlagt den 9-10 maj. Vi har 6 pladser i ÅKF. Punkt orientering/finde deltagere Jacob motiverer punktet: Dette er budgetteret med inde fra HF. Det er et seminar om hvor FADL er på vej hen, på tværs af kredsforeningerne. Indholdet af kurset er ikke nærmere specificeret. Anne Sofieindskyder, at man kan købe ekstra pladser til kr/stk. Valgmetode og prioritering af repræsentanter til deltagelse diskuteres og det besluttes, at vi næste gang stemmer blandt de interesserede. Afstemning: Bør FADL Århus købe ekstra pladser til kurset? 0 for, 14 imod og 2 blankt. 10) Studieadministration: Studieadministrationen ønsker at sende mails ud til FADL medlemmer. Punkt til afstemning Anne Sofie: Studieadministrationen har kontaktet os for at komme i kontakt med vores medlemmer. Det er Universitetsmeddelelser som har kontaktet os. Det omfatter ca. 1 besked pr. måned. Man kunne muligvis udnytte et samarbejde og kontakte de studerende via. studieadministrationen. Hvis en sådan aftale godkendes bør beskeden gå gennem FU, før den sendes ud til medlemmerne. Universitetet har ikke facebook-side og studerende tjekker ikke mails.

11 Vigtigheden af gensidighed i aftalen og evt ulemper i at skelne mellem uni og fadl diskuteres. Side 11 af 11 Afstemning: Bør vi samarbejde med studieadministrationen? 15 for. 1 blankt 11) Faglig dag Den 6. Marts er der faglig dag. Vi skal være 3-4 medlemmer som skal uddele slik. Anne Sofie, Anne Kathrine og Asbjørn melder sig. 12) Meddelelser fra Udvalg Nicolai: Aalborg udvalget: Banko d. 8. Maj KOM OG VIND! Bowling d. 19. Marts. KOM OG VIND! Janni: UPU FADL er ved at lave en folder om vores holdning til fremdriftsreformen og holdning til kvote 2-optag. Kristian: OU kommende møde m. LVG Jakob: DLVV: Der har været bestyrelsesmøde med god opbakning fra regionerne. Der arbejdes videre med strategi og kundebesøg. Primært arbejdes der på at øge antallet af vagter i Odense, da der er vagter som varetages af andet firm, som vi potentielt kan få. 13) Evt. MFU: Freja føler ikke hun kan udfylde sit ansvar i MFU og Julia vil gerne overtage posten. Til næsten rep kommer nykonstituering af MFU national på dagsorden.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere