Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011"

Transkript

1 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April Kl ,, Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Godkendt uden bemærkninger Gennemgang af regnskab for 2010 v/ Revisor Jørgen Knudsen Behandling - OKR giver overskud. - VB giver underskud, skyldes færre solgte timer. Helenes 6 mdr. godtgørelse er indregnet i lønninger og adm. Samlet er VB s underskud 1.4 mio. VB s tilgodehavener er faldet pga manglende efterspørgelse. -2,6 mio er et samlet billede på det underskud VB har givet OKF gennem årene (set som et tilskud fra OKF til VB) Steget som en konsekvens af et fald i vagterne. Underskuddet i år udgør 1,4 mio. - Boghandel giver underskud, færre solgte varer + mere rabat til medlemmer, 10% à 15% Underskud på mod overskud på sidste år. - Alt i alt er der et samlet et underskud på 1.5 mio efter renter og obligationer. - Færre medlemmer afspejles også i regnskabet - Revisor opfordrer VB til at udforme ansættelsesbeviser til de vagttagere der er på hold, og som samtidig har otte timer eller mere pr uge gennem de seneste 12 uger. Funktionær lignende status, har ret til barsel og opsigelses varsel à egentlig bare et formelt papir der sikrer den enkelte vagttager. Kan glide ud af denne status, hvilket også bør fremgå af et sådant dokument. CT fremhæver at alle vagttagere er lige godt stillet på nuværende tidspunkt. Side 1 af 6

2 - Revisor påpeger, at VB pt ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Regler om at indbetale til feriekonto, således at der stilles en sikkerhed for udbetaling af de optjente feriepenge. Sara fortæller, af HF kan stilles som sikkerhed. Dette er tilfældet for VB København. Kan ifølge revisor opstå det problem, at OKF (stilles som sikkerhed på nuværende tidspunkt, og har været sådan uden problemer i mange år) ikke har penge, og der dermed ikke er mulighed for at vagttagerne ikke får feriepengene. Dog vil lønmodtagernes garantifont i sidste ende dække dette à Som udgangspunkt burde vi indbetale til feriekonto. - Anbefaling om at OKF gennemgår kontrol af bank-betalinger. AMN er på nuværende tidspunkt den eneste med fuldmagt til konto. Der er ikke observeret uregelmæssige betalings bevægelser, men vi bør ifølge revisor sikre os en større sikkerhed. - Uddrag af regnskab lægges tilgængeligt for medlemmerne på hjemmesiden, hele regnskabet ligger til gennemlæsning på huset. Konklusion s regnskab forhåndsgodkendes af repræsentantskabet uden kommentarer Information fra formanden Behandling - Ebstein bar: De har endnu ikke hørt fra Dekanen, men sendt ansøgning om tilskud til højtalere til studienævnet. Der spørges til, hvordan vi ønsker der skal gøres opmærksom på s biddrag til højtalerne hvis dette bliver en realitet. - Forslag om banner i baren? - Fællesbar? - Som logo på højtaler. Konklusion - Lucas bringer besked til EB, og Mathias sender mail til Mads Lillevang. - Arbejdet med en bedre bankaftale er gået i stå pga. færdiggørelse af regnskabet. CT arbejder videre med det efter påske Side 2 af 6

3 Meddelelser fra Udvalg Hovedbestyrelsen - Fokus på tre områder i fremtiden. Kommunikation, Medlemsbetjening og 4- års-reglen. - Kommunikation, à der er taget initiativ om et nyt internet nyhedsbrev. Kredsene skal på sigt også tilføjes. FS er ansvarlig for dette. - Der er udformet cirkulære ang. udgifter til tillidsmænd. Der tilbyde uddannelse til disse, finansieres via akutmidler. - Principbeslutning ang logo forventes i maj. - KKR lejer Gunnar, da de ikke har nogen leder. Dette er godkendt af HB, detaljer mangler dog at falde på plads Uddannelsespolitisk udvalg Fokus på den frie overflytning. Brev til dekan i KBH, svar kan læses på MOK. - Der arbejdes på muligheden for at udforme en karrierervejledningsfunktion i samarbejde med lægeforeningen. Denne bør ligge på kandidatdelen af uddannelsen 1.4. Medlemsfordele - lokalt Møde den 6. april. Ikke stort udbytte af dette møde. Næste møde den 26. april kl 16:30. Det forslås at der evt arbejdes på opsamling af gamle aftaler eller forhandler nye aftaler med disse Medlemsfordele Nationalt Møde 28 april Overenskomstudvalget SPV Forventes at forhandlingerne forløber over sommeren pga. 30, da det er her arbejdes skal ligges Overenskomstudvalget LVG Forhandlinger i april, forhåbentlig færdig i maj. Herefter urafstemning. Medlemmerne skal stemme to gange, dels for SPV og dels for LVG. - Det påpeges endvidere, at det er problematisk at der kun er en enkel fra rep. i disse udvalg, da det besværliggør den videre kommunikation. Bør vi være opmærksomme på at få ikke-rep til at give besked videre Side 3 af 6

4 SUL - Overenskomst færdig forhandlet. Det er ikke hentet meget hjem. VB-udvalget - Da sidste VB-møde blev afholdt var der mange udækkede vagter. CT har i den anledning sendt mail til vagttagerne. Der er oprettet et nyt hold: kursusgruppe alfa. Frivilligt hold, ligner de tidligere kursushold. Der har ikke været stor tilslutning til dette hold. - Ny kampagne for at undgå situationer med mange udækkede vagter. Materiale med løbesedler og plakater er udarbejdet. Ligger pt på standby, da der ikke er mange udækkede vagter. Kursusgruppen - Stor succes ved de gennemførte EKG og Akut medicin-kurser. Overvejer at gøre disse kurser uden forplejning i fremtiden. - Sendt mail til Chemnitz ang idé til kursus rettet mod bachelor-delen. Svar mangler. Fest- og arrangementsudvalget Netop afholdt Quiz-night, god opbakning. - Ølsmagning 5. Maj. - Sommerfesten på posten. Mangler detaljer ang mad og musik. Vigtigt ikke at sælge dansebilletterne for billigt. Kommunikationsudvalget - Evalueret distribuering af Magasinet der udkom i feb. Meget krævende for Lucas at omdele. Evt. bør vi sende til de medlemmer der bor uden for centrum i fremtiden. - Udvalget spørger om hjælp til påsætning ar adresser og evt omdeling i ude 34 og 35, sendes mail rundt. - Spg. evalueret. Kun 11 besvarelser. Et flertal af disse mener at man vil glemme at hente Magasinet, hvis det ikke omdeles. - Overvejer om Magasinet kun skal udkomme én gang pr. år? Dette tages på på næste rep. møde? Hvor der også med glæde modtages ideer til artikler til det kommende Magasin. Boghandeludvalget - Ikke noget nyt siden sidst, nyt møde 2. Maj. Fokus på WEB-butik. Side 4 af 6

5 Opfølgning på kommunikationsområdet Bemærkning: Det foreslås at skabe en optimering af kommunikationen i, og at have en drøftelse af hvorledes vi gør dette på bedste vis. Bilag: Oplæg om intern og ekstern kommunikation Oplæg til punkter i politikerhåndbogen Behandling: - Mathias og Faiso har lavet udkast til hvordan pol.håndbogen kan se ud. Der arbejdes videre med dette. - Hvert udvalg skal give AMN besked om mødedatoer, dette føres i en fælles kalender så vi undgår at møde-datoer falder sammen. - Mathias har set på muligheden for et alternativ til dropbox, evt med fælles login. Dette tages op på næste møde - Forslag om at uddele ansvarsområder ang. vores forskellige kommunikationmidler. Dette tages der stilling til på næste møde. Mad ved Sara Valg af repræsentant til s forlag Bemærkning: Stine er kontaktet og ønsker at genopstille Behandling: Der er ikke andre der ønsker opstillet. Konklusion: dispensationsansøgning Stine genvælges, Mathias giver besked Side 5 af 6

6 Konklusion Der gives dispensation til Mathias orienterer Lukket punkt Mad? Evt. Marie-Louise står for mad ved næste møde Side 6 af 6

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere