Forward-priser - grundmetaller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forward-priser - grundmetaller"

Transkript

1 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen på nikkel fortsatte dog sin stigning og sluttede andet kvartal 214 med en gennemsnitlig pris på cirka USD 185. Vi vurderer, at niveauet er i tråd med metallets fundamentale niveau på den korte bane. Vi har derfor opjusteret vores forventninger til prisen på nikkel, men opjusterer også de resterende prisestimater beskedent. Derfor forudser vi en gennemsnitlig pris i tredje kvartal 214 på kobber på USD 695, aluminium på USD 19, nikkel på USD 195 og zink på USD 21. Se afdækningsanbefalinger i metallernes respektive afsnit på side 3-4 og prisforventninger på side 12. Grundmetalindekset er siden medio april faldet ca. 2,5%. Over en bred kam skyldes udviklingen en normalisering i priserne på bl.a. nikkel og råolie (Brent), men dækker ligeledes over stigninger i både prisen på zink og aluminium som følge af bedrede udsigter fra den kinesiske økonomi generelt set og bekymring om udbudssiden primært som følge af den indonesiske eksportrestriktion af ubearbejdede råvarer herunder bauxit. Den kinesiske regering ser ud til at lykkes med sine kortsigtede stimulanser for at stabilisere den kinesiske økonomi i en periode med strukturelle reformer. Det minder i stor grad om sidste års udvikling i første halvår, hvor den kinesiske økonomi som resultat leverede et stærkt andet halvår. Idet Kina står for ca. 4% af det globale forbrug af grundmetaller, vurderer vi, at landet vil være i stor grad markedsdrivende for priserne på grundmetaller resten af 214. Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Analytiker: Daniel Borup Råvareteam, handel: Jeppe Tokkesdal Jensen Peter Peschardt Kristian Stjernholm Forward-priser - grundmetaller LME () Change (M/M) Change (Y/Y) Copper 3M % % 6.8 Cash % % M 7.9 7% % M % % M % % 7.34 Aluminium 3M % % Cash % % M % % M % % M % % 2.28 Nickel 3M % % Cash % % M % % M % % M 19. 5% % Zinc 3M % % Cash 2.8 6% % M % % M % % M % % 2.49 Ifølge Risikomærknings-bekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som RØD Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side.

2 Bloomberg UBS-indeks (Ændring M/M) UBS Commodities Price Index UBS Energy Price Index UBS Ind.Metals Price Index UBS Prec.Metals Price Index UBS Agriculture Price Index UBS Livestock Price Index Råvarekomplekset er den seneste måned stort set uændret, hvilket dækker over en stigning primo juni som følge af sikkerhedskrisen i Irak samt stærke økonomiske signaler fra Kina. De seneste 14 dage er stigningen dog udlignet af et fald, hvor de geopolitiske risici er taget af og en bekymring om den kinesiske boligsektor er opstået. S&P 5 Index Dollar Index 1 month change -1% -5% % 5% 1% LME-priser (Ændring M/M) LME Copper LME Aluminium Iblandt grundmetaller steg både kobber, aluminium, nikkel, zink og bly primært som følge af udsigt til en mere stabil og solid vækst i Kina i andet halvår. LME Nickel LME Zinc LME Lead LME Tin 1 month change -6% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% LME-lagre (Ændring M/M) LME Copper, stocks LME Aluminium, stocks LME Nickel, stocks LME Zinc, stocks LME Lead, stocks LME Tin, stocks Både kobber-, aluminium- og zinklagrene er reduceret, hvilket kan være en yderligere årsag til prisstigninger. Dertil er nikkellagrene mod forventning steget. LME-lagrene er dog ikke som tidligere et entydigt udtryk for forsyningsbalancen på markedet. En relativ stor andel af lagrene benyttes til contango-finansiering og som sikkerhed, hvilket i særdeleshed er tilfældet for kobberet. 1 month change -1% -5% % 5% 1% 15% 2

3 Kobber: Kina er fortsat den afgørende markedsfaktor Prisen på kobber er siden medio april steget fra et niveau omkring USD 66 per ton til USD 71. Den gennemsnitlige pris for andet kvartal endte dermed helt i tråd med vores forventning på USD 68. Vi vurderer, at prisen på kobber har nået sit højeste for nu og ser derfor aftagende priser i den kommende fremtid med en gennemsnitlig pris i tredje kvartal på USD on Vi anbefaler derfor kommercielle nettokøbere at udnytte prisfald, men gør opmærksom på risikoen ved kortsigtede bevægelser grundet investorers positionering. Vi forventer, at den kinesiske økonomi vil vise solide tegn i andet halvår 214 en genkendelig tendens fra 213. Alligevel ser vi ikke en stærkt stigende efterspørgsel fra Kina, idet den primære kilde til kinesisk kobberefterspørgsel, boligsektoren, ser aldeles bekymrende ud. Op mod 6% af den kinesiske kobberefterspørgsel kan relateres til boligsektoren, og idet denne viser en stærk nedadgående trend i boliginvesteringer og byggeri, ser vi ikke Kina som den primære kilde til vækst i efterspørgselen. Derimod ventes den amerikanske økonomi at accelerere og udgøre den primære kilde til efterspørgselsvækst i andet halvår 214. På udbudssiden venter vi en tiltagende produktion bl.a. som følge af en begrænset indflydelse af den indonesiske eksportrestriktion, hvilket samlet set ventes at munde ud i en forsyningsbalance i overskud i både 214 og Kobber, 3M, LME 6. Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Prisen på kobber har generelt en negativ korrelation med sin volatilitet, bl.a. fordi det benyttes som sikkerhed i specielt kinesisk långivning. Jo mere usikkert sikkerheden er, jo mindre værd er det som sikkerhed, og det bliver derfor solgt på markedet. Volatiliteten er aktuelt på et relativt lavt niveau omkring 13,5% (implied vol., ATM). Vi forventer, at den vil tage beskedent til over det næste halve år bl.a. som følge af usikkerhed om muligheden for at benytte kobberet som sikkerhed i lån sammen med usikkerhed om den kinesiske boligsektor. Den (beskedent) tiltagende volatilitet argumenterer derfor for beskedent faldende priser. Zink: Strammere forsyningsbalance Prisen på zink er siden medio april steget fra et niveau omkring USD 285 per ton til USD 226. Den gennemsnitlige pris for andet kvartal endte overvejende i tråd med vores forventning på USD 245. Vi vurderer, at prisen aktuelt er overvurderet og forudser derfor en gennemsnitlig pris i tredje kvartal på USD 21. Vi anbefaler derfor kommercielle nettokøbere at afdække en del af en eventuel eksponering ved en pris omkring USD on Vi bemærkede sidst, at vi ventede den største prisstigning i tredje kvartal. Denne indtraf den seneste måned i stedet og i større grad end ventet. Vi vurderer nu, at markedet har indpriset den foranstående moderat strammere forsyningsbalance. Samtidig har den seneste måned vist lukning af positionering i faldende priser, hvilket har understøttet den opadgående trend Zinc 3M, LME Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Vi vurderer, at markedet har overreageret en smule og ser derfor en stabilisering omkring de USD 21 i de kommende tre måneder. Det er bl.a. argumenteret ved fortsat store lagre holdt uden for de officielle lagre, der i øvrigt fortsat er på relativt store niveauer. 3

4 Aluminium: Reaktion på indonesisk eksportrestriktion Prisen på aluminium er siden medio april steget fra et niveau omkring USD 185 per ton til USD 192. Den gennemsnitlige pris for andet kvartal endte helt i tråd med vores forventning på USD Vi vurderer, at prisen på aluminium vil reagere yderligere på den verserende indonesiske eksportrestriktion og dermed stige til en gennemsnitlig pris i tredje kvartal på USD on Vi anbefaler derfor kommercielle nettokøbere at afdække en del af en eventuel eksponering ved en pris omkring USD Den forventede moderate stigning i 214 skyldes primært, at den indonesiske eksportrestriktion ventes at have en kontraktiv indvirkning på verdensudbuddet af bauxit (aluminiummalm). Det så først på året ud til, at den indonesiske regering ville lempe nogle af restriktionerne. De har dog på det seneste strammet retorikken, og det er markedet begyndt at indprise 1.75 Aluminium 3M, LME 1.65 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Kilde: Jyske Bank & Bloomber g da prisen på nikkel reagerede på eksportrestriktionen, steg volatiliteten kraftigt. Vi ser den samme tendens i øjeblikket for aluminium og med en generel positiv korrelation mellem prisen på aluminium og sin volatilitet, venter vi tiltagende priser. Aluminiummarkedet er dog i mindre grad end nikkelmarkedet berørt af eksportrestriktionen, og vi ser derfor ikke en så kraftig reaktion som tilfældet var med nikkel vi forventer, at forsyningsbalancen vil være i et beskedent underskud i 214 og 215 og venter dertil en moderat stigende marginalomkostning. Det vil understøtte en moderat opadgående trend for prisen på aluminium. Nikkel: Fra det fundamentale niveau og op Prisen på nikkel er siden medio april steget fra et niveau omkring USD 1785 per ton til USD 191. Prisen steg dermed i andet kvartal i tråd med vores forventninger, men dog i en større grad end ventet. Vi vurderer, at den fundamentalt korrekte værdi for nikkel i øjeblikket er i omegnen af USD , men i takt med at udbudssiden yderligere strammes og den globale efterspørgsel tager til, forudser vi en gennemsnitlig pris i tredje kvartal på USD 195. Vi anbefaler derfor kommercielle nettokøbere at afdække en del af en eventuel eksponering ved en pris omkring USD 18. Med den indonesiske eksportrestriktion fortsat verserende og udsigterne til en egenproduktion i Kina først er på længere sigt, venter vi en forsyningsbalance i underskud i 214 og 215 og dermed et opadgående pres på prisen på nikkel. Samtidig øger det marginalomkostningen, hvor den billigste produktionsmetode, RKEF, bliver dyrere og fundamentalt driver prisen op. Volatiliteten (implied vol., 3M, ATM) er aktuelt på det høje niveau af 3%. Det indikerer en fortsat frygt for udbudssiden, der i stor grad var årsagen til de kraftige prisudsving i april og maj. Vi vurderer, at dette volatile miljø fortsætter i 214. Samtidig betyder det, at eventuelle nyheder mht. udbudssiden er den største risikofaktor for vores prisestimater on Nikkel 3M, LME Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Kilde: Jyske Bank & Bloomber g 4

5 Kobber: udvikling i officielle lagre 1 ' t 9 Shanghai 8 COMEX 7 LME 6 5 Kobber: lagre og reserverede leveringer 8 ' t 7 LME inventory Canc. Warrants as a % of total stocks % 7% 6% 5% 4% Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Kobber: pris og forbrugsjusterede lagre og frem 8. Seneste 2 år 7. Nu % 2% 4% 6% 8% 1% 12% Inventory/Monthly Consumption (%) 3 3% 2 2% 1 1% % Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Kobber: forward-priskurver Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden 6.1 1M 12M 24M 36M 48M Kobber: kinesisk import af raffineret kobber 45 ' t Kobber: kinesisk byggeri 5 6. Aug-9 Dec-1 Apr-12 Aug-13 Rafineret kobber, import, Kina LME Kobber 3M 5

6 Kobber: open interest 32 ' 1 3 kontrakter Open Interest, USD (LHS) Copper Price, Cash, LME (RHS) Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Kobber: pris og S&P LME Kobber 3M (LHS) 8 S&P5 (RHS) Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Kobber: pris og jernmalm Jul-9 Apr-1 Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jernmalm (LHS) LME Kobber 3M Kilde: Jyske Bank & Datastream Kobber: spekulative positioner (netto) 4 12 ' 3 2 kontrakter Net speculative positions (LHS) Copper Price, Cash, LME (RHS) 2-4 Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Kobber: pris og EUR/USD 1 1,5 9 1,45 8 1,4 7 1,35 6 1,3 5 4 LME Kobber 3M (LHS) 1, EURUSD (RHS) 3 1,2 Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Kobber: pris, inflationsjusteret 6

7 Aluminium: udvikling i officielle lagre 6 ' t Shanghai 5 LME Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Aluminium: pris og forbrugsjusterede lagre 3.5 3M (USD / 1996 og frem t) Seneste 2 år 3. Nu Aluminium: lagre og reserverede leveringer ' t Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 LME inventory 5% 45% 4% 35% 3% % 2% 15% 1% 5% % Canc. Warrants as a % of total stocks Aluminium: forward priskurve % 5% 1% 15% 2% Inventory/Monthly Consumption (%) Kilde: Jyske Bank & Bloomber g M 12M 24M 36M 48M Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Kilde: Jyske Bank & Bloomber g Aluminium: kinesisk import af raffineret aluminium 3 ' t Aluminium: kinesisk byggeri 1 %, y/y %, y/y Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Rafineret aluminium, import, Kina LME Aluminium 3M LME Aluminium 3M Buildings sold (sq.m.) Kilde: Jyske Bank & EcoWin 7

8 Aluminium: open interest Aluminium: pris, inflationsjusteret 1 ' kontrakter Open Interest, USD (LHS) 145 Aluminium Price, Cash, LME (RHS) 6 1 Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Aluminium: pris og Brent råolie USD/brl. 12 Aluminium: pris og EUR/USD ,5 1, , LME Aluminium 3M (LHS) 145 Brent crude (RHS) 1 4 Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 LME metalindeks og IFO 1, , LME Aluminium 3M (LHS) 1, EURUSD (RHS) 1 1,2 Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 LME metalindeks og ISM 8

9 Nikkel: pris, inflationsjusteret Nikkel: lagre og reserverede leveringer 35 ' t % 5% 4% 3% 2% 1% Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 LME inventory Canc. Warrants as a % of total stocks % Nikkel: pris- og forbrugsjusterede lagre 6. 3M (USD / 1996 og frem 5. t) Seneste 2 år Nu Nikkel: forward-kurve % 3% 6% 9% 12% 15% 18% Lager/Månedsforbrug (%) M 3M 6M 9M 12M Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Nikkel: kinesisk import af raffineret nikkel 5 ' t Mar-9 May-1 Jul-11 Sep-12 Nov-13 Rafineret nikkel, import, Kina LME Nikkel 3M Nikkel: open interest 14 ' kontrakter Open Interest, USD (LHS) Nickel Price, Cash, LME (RHS) Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 9

10 Zink: pris, inflationsjusteret Zink: lagre og reserverede leveringer 14 ' t % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 LME inventory Canc. Warrants as a % of total stocks % Zink: pris- og forbrugsjusterede lagre 5. 3M (USD / 1996 og frem 4.5 t) Seneste 2 år 4. Nu % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% Lager/Månedsforbrug (%) Zink: kinesisk import af raffineret zink 5 ' t Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Refined zinc, import, China LME Zink 3M Zink: forward-kurve M 12M 24M 36M 48M Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Zink: open interest ' kontrakter Open Interest, USD (LHS) Nickel Price, Cash, LME (RHS) Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 1

11 Volatiliteter Kobber, LME 3M 45 % Volatility (9D) 1 Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Kilde: Jyske Bank & Bloomber g Aluminium, LME 3M 29 % Kobber, LME 3M / - 2 std.dev. Price, LME 3M 4. Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Aluminium, LME 3M Volatility (9D) Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Nikkel, LME 3M 5 % / - 2 std.dev. Price, LME 3M 1.6 Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Nikkel, LME 3M Volatility (9D) 15 Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Kilde: Jyske Bank & Bloomber g / - 2 std.dev. Price, LME 3M 1. Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 11

12 Jyske Bank prognose Q3 214 Q4 214 Q1 215 Q E Kobber Aluminium Nikkel Zink

13 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering 13

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere