VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte Sønderborg (+45) september 2012

2 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 1 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: INDHOLD VEDLIGEHOLDELSESEFTERSYN... 2 Sagsadresser... 2 Eftersynets omfang... 2 BYGNINGSDELENES TILSTAND... 2 Karakter... 2 Tilstand... 3 *Bemærkninger... 5 BYGNINGENS VEDLIGEHOLDELSESBEHOV... 7 Forudsætninger... 7 Prioritering års budgetering

3 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 2 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: VEDLIGEHOLDELSESEFTERSYN SAGSADRESSER Klient: Ejerforeningen Brammersgade 2-2A V/ formand Eva Styver Brammersgade Århus C CVR-nr.: Rådgiver: Höflich - Byggeteknisk Rådgivning Sanders Forte Sønderborg EFTERSYNETS OMFANG Visuelt syn af klimaskærm. Indvendigt syn af tagrum. (Tagrum af Brammersgade 2A var inspicerbar med ikke tilgængeligt. Der var ingen adgang til tagrum af Brammersgade 2) Indvendigt syn af kælderrum. (Ikke alle kælderrum var tilgængelige) Indvendigt syn af lejligheder med fugtskader. (Brammersgade 2, 2.th. og 2A, 2.) Beskrivelse af bygningsdelenes tilstand. Registrering af klimaskærmens vedligeholdelsesbehov for en 10 års periode. Prissætning af vedligeholdelsesbehov. BYGNINGSDELENES TILSTAND KARAKTER Rapportering af bygningsdelens nuværende vedligeholdelsestilstand. Bygningsdele inddeles i nedenstående karakter: 1 god: ny bygningsdel. 2 over middel: bygningsdel som fremstår næsten som ny. 3 middel: bygningsdel som er almindeligt nedslidt. 4 under middel: bygningsdel som er nedslidt. 5 dårlig: bygningsdel er meget nedslidt.

4 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 3 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: TILSTAND Bygningsdel Karakter Bygningsdelsbeskrivelse Tilstand Bemærkning Fundament Terrændæk Liniefundament af beton og kampesten Terrændæk af beton i kælderen 3 middel Fundamenter er ikke synlige. Der registreres ingen tegn på svigt eller skader på fundamenterne. 3 middel Der registreres ingen tegn på svigt eller skader på terrændæk. Kældervæg* Kælderydervægge af beton 4 under middel Der måles for højt fugtindhold i kældervægge under terræn. Der registreres afskallinger af puds og saltudblomstring. Se også bemærkninger på side 5. Dæk over kælder Bærende etagebjælker af træ 4 under middel Etagebjælker af træ er lokal angrebet af råd og borebiller. Kælderhals Kældertrappe og kælderhals af beton og pudset tegl. 4 under middel Pudsede overflader og overflader af beton er revnet og har div. dæklagsskader. Sokkel Pudsede sokler 3 middel Malede sokler mod fortov har div. mindre hårfine revner. Pudsede sokler mod baggård har div. pudsafskallinger og revner. Facader* pudsede Pudsede facader i stueetagen, pudsede vinduesbånd, sålbænk m.m. på 1. og 2. sal samt pudsede facade på 3. sal 3 middel Der registreres mindre revner i pudslag af almindelig omfang. Kassetter af træ i stueetagen ved hjørnet Brammersgade / Bülowsgade kraver, pga. materialevalget, kortere vedligeholdelsesinterval end pudsede kassetter. Se også bemærkninger på side 5. Facader* tegl Teglfacader 1. og 2. sal samt facader mod baggård 4 under middel Der registreres talrige løse mørtelfuger. Især fugerne i facaden mod Bülowsgade er i dårligt tilstand. Se også bemærkninger på side 5.

5 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 4 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: Døre / vinduer* Døre og vinduer af træ 4 under middel Vinduer og døre er præget af individuel vedligeholdelse og fremstår med forskellige tilstand. Der er en del nyere vinduer med isolerglas. Der er en del ældre vinduer med isolerglas som har løse og udtørrede elastiske fuger og rådden trækarme / ramme. Der registreres nogle ældre vinduer med enkelt lags glas. Se også bemærkninger på side 5. Tagudhæng Underbeklædning af træ 3 middel Underbeklædning af træ bør males / vedligeholdes i samme interval som facaderne. Tagbelægning* Tagbelægning af fibercementplader 2 over middel Tagbelægning fremstår som ny renoveret. Se også bemærkninger på side 5. Tagrum Tagrender / nedløb Uudnyttet spidsloft over tagetagen Tagrender af zink, tagnedløb af zink og pvc. 3 middel Tagrum var kun i begrænset omfang inspicerbar. Tagrum af Brammersgade 2A fremstår som almindeligt nedslidt i forhold til bygningens alder. Der kunne ikke registrere svigt eller skader. 3 middel Der kunne ikke registreres svigt eller skader på tagrender eller tagnedløb. Tagrender skal løbende inspiceres og renses. Skorsten Murede skorsten 4 under middel Cykelskur Cykelskur af træ 4 under middel Der registreres 4 murede skorsten hvoraf 2 er pudsede. Skorsten fremstår med løs puds, løse mørtelfuger og revner. Renovering af skorsten bør iværksættes straks. Nedfaldende sten eller pudsdele kan medfølge personskader. Dele af trækonstruktion er rådden. Top-rem skal udskiftes.

6 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 5 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: *BEMÆRKNINGER Kælderydervægge: Kældervæggenes tilstand er normalt i forhold til bygningens opførelsesår og kælderens funktion. I nærværende rapport prissættes derfor kun løbende vedligehold ved reparation af indvendig puds og maling. En totalrenovering af kælderen med etablering af udvendig fugtisolering, etablering af vandret fugtspærre samt etablering af kapillarbrydende lag under terrændæk vil være for omkostningsfuld i forhold til kælderens nuværende anvendelse som depotrum. Facader: Mørtelfuger i teglfacader er generelt nedslidte. Dette vurderes også at være årsagen til fugtproblemer på vestfacaden (Brammersgade 2, 2.th.). Der anbefales, at udskifte mørtelfuger på samtlige facader indenfor 10 års perioden. Prissætning af facaderenovering deles af økonomiske årsager op i delfacader, og der regnes med at udskiftning af mørtelfuger, renovering af pudsede (malede) områder, vedligeholdelse eller udskiftning af vinduer inkl. elastiske fuger og lignende vedligeholdelsestiltag udføres på samme tidspunkt. Dette vil medføre en økonomisk fordel, da byggepladsomkostninger minimeres. Opdeling af delfacader: 1. Facade mod Bülowsgade, inkl. skrå side. 2. Facade mod Brammersgade. Hus nr Facade mod Brammersgade. Hus nr. 2A. 4. Facade mod baggård. Hus nr. 2A. 5. Facade mod baggård. Hus nr. 2. Døre / vinduer:

7 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 6 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: Vinduernes tilstand blev registreret visuelt fra terrænet. Det vil være økonomisk fordelagtigt, hvis vinduer fremover blive vedligehold i samme interval. Typisk er vedligeholdelse af vinduernes yderside fælles ansvar og indersiden vedligeholdes af lejeren / lejlighedens ejer. I rapporten inddeles vinduer derfor i 2 typer: 1: ældre vinduer. Totaludskiftning sættes i værk ifm. facaderenovering. 2: nyere vinduer. Vedligeholdes (males) ifm. facaderenovering. (Der skal muligvis foretages småjusteringer af denne inddeling efter mere nøjagtig gennemgang / syn) Vedligeholdelsestiltag for vinduer udføres samtidig med facaderenovering. Dette vil medføre en økonomisk fordel, da byggepladsomkostninger minimeres. Tagbelægning: Tagbelægning og skorsten mod Brammersgade og mod Bülowgade kunne ikke synes. Der var ikke adgang til taglejligheder. Der forudsættes, at belægningen har den samme tilstand som tagbelægningen mod baggård.

8 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Side: 7 af 7 Vedligeholdelsesgennemgang Projektdato: Sags nr.: Revisionsdato: BYGNINGENS VEDLIGEHOLDELSESBEHOV FORUDSÆTNINGER Priserne for vedligeholdelsestiltag beregnes efter V&S prisdata. Prisniveau er 15. maj Priserne for vedligeholdelsestiltag efter 2012 er også beregnet ud fra prisniveau 15.maj 2012 og skal derfor løbende reguleres for de pågældende niveauer (indeksregulering). Alle priser er: eksklusiv moms inklusiv 10 % for uforudselige omkostninger inklusiv 10 % rådgiverhonorar reguleret for geografisk prisvariation Udskiftning af bygningsdele prissættes for udskiftning af bygningsdele af samme kvalitet og materiale. Fx beregnes der ved udskiftning af trævinduer priserne for nye trævinduer og ikke vinduer af andre materialer, som muligvis kunne være mere hensigtsmæssig. Priserne beregnes på en økonomisk mest hensigtsmæssig måde. Fx afsættes vedligeholdelsesintervaller således, at stilladset udnyttes til vedligeholdelse af samtlige bygningsdele på den pågældende facade. PRIORITERING Rapportering af omtalte vedligeholdelsestiltager deles op i nedenstående prioriteter: 0 Intet vedligehold: ikke nødvendigt i 10 års perioden 1 Løbende vedligehold: almindelige, gentagende vedligeholdelsestiltag 2 Udskiftning: restlevetid vurderes til under 7 år 3 Risiko for følgeskader: bør afhjælpes hurtigst muligt 4 Påbud: fx myndighedskrav eller risiko for personskade 10 ÅRS BUDGETERING

9 Brammersgade 2-2A, 8000 Århus C Sagsnr.: Ref: CH Bygningsdele - vedligeholdelse Prioritet Fundament 0 Terrændæk 0 Kældervæg 1 kr kr Dæk over kælder (Skade) 3 kr Kælderhals (Skade) 3 kr Sokkel (Skade) 3 kr Sokkel (Vedligehold) 1 kr Facade 1 3 kr kr Facade 2 1 kr Facade 3 1 kr Facade 4 1 & 3 kr kr Facade 5 1 kr Vinduer Facade 1 1 & 2 kr kr Vinduer Facade 2 1 & 2 kr Vinduer Facade 3 1 & 2 kr Vinduer Facade 4 1 & 2 kr Vinduer Facade 5 1 kr Tagudhæng Facade 1 1 kr Tagudhæng Facade 2 1 kr Tagudhæng Facade 3 1 kr Tagbelægning 1 kr kr kr kr kr Tagrum 0 Tagrender/ nedløb 1 kr kr kr kr kr Skorsten 4 kr Cykelskur 3 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

10 Fundamenter er ikke synlige. Der registreres ingen tegn på svigt eller skader på fundamenterne. Ingen vedligeholdelsestiltag nød.vendigt i 10 års perioden Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Fundament 0 kr. Byggepladsomkostninger: 6% 0 Uforudsigelige omkostninger: 10% 0 Rådgiverhonorar: 10% 0 Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% 0 0 kr.

11 Der registreres ingen tegn på svigt eller skader på terrændæk. Ingen vedligeholdelsestiltag nød.vendigt i 10 års perioden Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Terrændæk 0 kr. Byggepladsomkostninger: 6% 0 Uforudsigelige omkostninger: 10% 0 Rådgiverhonorar: 10% 0 Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% 0 0 kr.

12 Der måles for højt fugtindhold i kældervægge under terræn. Der registreres afskallinger af puds og saltudblomstring. Kældervæggenes tilstand er normalt i forhold til bygningens opførelsesår. I nærværende rapport prissættes derfor kun løbende vedligehold ved reparation af indvendig puds og maling. En totalrenovering af kælderen med etablering af udvendig fugtisolering, etablering af vandret fugtspærre samt etablering af kapillarbrydende lag under terrændæk vil være for omkostningsfuld i forhold til kælderens nuværende anvendelse som depotrum. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Kældervæg ,01 Puds på indervæg, affræse 10,0 m2 119, kr ,09 Glitpuds på indervæg 10,0 m2 844, kr ,03 Indervægge med puds, MBK V 2199 C I 10,0 m2 92, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

13 Etagebjælker af træ er lokal angrebet af råd og borebiller. Der anbefales imprægnering af bjælker mod insektangreb og delvis også mod råd. Rådden bjælker skal delvis udskiftes. Skaden er muligvis dækningsberettiget hos husforsikring. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Kælderdæk skønnet Udskiftning af rådden konstruktionstræ 10,0 lbm 1000, kr ,03 Imprægnering mod insektangreb Boracol 20 30,0 m2 173, kr ,02 Imprægnering mod råd/svamp, Boracol 20 10,0 m2 142, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

14 Pudsede overflader og overflader af beton er revnede og har div. dæklagsskader. Afhjælpning af dæklagsskader pga. risiko for frostskader. Kælderhals vedligeholdes fremover sammen med sokkel. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Kælderhals ,01 Puds på ydervæg, afhugge 2,0 m2 305, kr ,08 Sokkelpuds på betonsokler 2,0 m2 479, kr. skønnet tillag for mindre område 1,0 st. 2000, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

15 Pudsede sokler mod baggård har div. pudsafskallinger og revner. Afhjælpning af sokkelskader mod baggård pga. risiko for frostskader, Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Sokkel Skade ,01 Puds på ydervæg, afhugge 10,0 m2 305, kr ,08 Sokkelpuds på betonsokler 10,0 m2 479, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

16 Malede sokler mod fortov har div. mindre hårfine revner. Pudsede sokler mod baggård har div. pudsafskallinger og revner. Løbende vedligehold (forslag): Baggård Løbende reparation af puds. Fortog: MBK V 8319 D1 II, fra april Behandling med algefjerner, afrensning ved højtryksspuling, reparation med cementspartelmasse, pletning med silikoneemulsionsgrunder og 3 x silikoneemulsionsmaling Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Sokkel Vedligeh ,01 Reparation af pudsede arealer < 0,2 m2 3,0 m2 475, kr ,06 Facade af beton, MBK 8319 D1 Vedligehold 28,0 m2 301, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

17 Der registreres mindre revner i pudslag i almindelig omfang. Kassetter af træ i stueetagen ved hjørnet Brammersgade / Bülowsgade kraver pga. materialevalget kortere vedligeholdelsesinterval end pudsede kassetter. Facade 1, mod Bülowsgade Omfugning af mørtelfuger. Renovering af puds og maling. MBK V 8559 D1 II fra april Afrensning ved højtryksspuling, reparation med cementspartelmasse, grunding med silikatgrunder og 2 x silikatmaling. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Facade ,01 Udfræsning af gamle fuger, med maskine 65,0 m2 434, kr ,01 Rygfuge, murværk af tegl, udvendigt 65,0 m2 331, kr ,04 Facader med puds MBK 8559 D1 Vedligehold 60,0 m2 245, kr ,03 Stålstillads 1,2 m br., opstille+nedtage 120,0 m2 104, kr ,04 Stålstillads 1,2 m br., leje pr. dag/m2 (30 dage) 3.600,0 m2 1, kr ,01 Affaldscontainer, levering og afhentning 2,0 stk 1106, kr ,02 Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg 30,0 stk 26, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

18 Kassetter af træ i stueetagen ved hjørnet Brammersgade / Bülowsgade kraver pga. materialevalget kortere vedligeholdelsesinterval end pudsede kassetter. Facade 1, mod Bülowsgade Vedligehold af trækasseter. MBK V 8559 D1 II fra april Afrensning ved højtryksspuling, reparation med cementspartelmasse, grunding med silikatgrunder og 2 x silikatmaling. Projektindex: 129,20 Revideret af: #REFERENCE! Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Facade ,05 Træværk udvendigt, MBK V 5343 C, høvlet 20,0 m2 156, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

19 Der registreres mindre revner i pudslag i almindelig omfang. Kassetter af træ i stueetagen ved hjørnet Brammersgade / Bülowsgade kraver pga. materialevalget kortere vedligeholdelsesinterval end pudsede kassetter. Facade 2, mod Brammersgade 2 Omfugning af mørtelfuger. Renovering af puds og maling. MBK V 8559 D1 II fra april Afrensning ved højtryksspuling, reparation med cementspartelmasse, grunding med silikatgrunder og 2 x silikatmaling. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Facade ,01 Udfræsning af gamle fuger, med maskine 105,0 m2 404, kr ,01 Rygfuge, murværk af tegl, udvendigt 105,0 m2 309, kr ,04 Facader med puds MBK 8559 D1 Vedligehold 115,0 m2 231, kr ,03 Stålstillads 1,2 m br., opstille+nedtage 230,0 m2 98, kr ,04 Stålstillads 1,2 m br., leje pr. dag/m2 (45 dage) ,0 m2 1, kr ,01 Affaldscontainer, levering og afhentning 3,0 stk 1063, kr ,02 Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg 45,0 stk 25, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

20 Der registreres mindre revner i pudslag i almindelig omfang. Facade 3, mod Brammersgade 2A Omfugning af mørtelfuger. Renovering af puds og maling. MBK V 8559 D1 II fra april Afrensning ved højtryksspuling, reparation med cementspartelmasse, grunding med silikatgrunder og 2 x silikatmaling. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Facade ,01 Udfræsning af gamle fuger, med maskine 52,0 m2 434, kr ,01 Rygfuge, murværk af tegl, udvendigt 52,0 m2 331, kr ,04 Facader med puds MBK 8559 D1 Vedligehold 48,0 m2 245, kr ,03 Stålstillads 1,2 m br., opstille+nedtage 110,0 m2 104, kr ,04 Stålstillads 1,2 m br., leje pr. dag/m2 (30 dage) 3.300,0 m2 1, kr ,01 Affaldscontainer, levering og afhentning 2,0 stk 1106, kr ,02 Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg 30,0 stk 26, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

21 Mørtelfuger i teglfacader er generelt nedslidte. Der anbefales, at udskifte mørtelfuger på samtlige facader indenfor 10 års perioden. Facade 4, mod baggård 2A Omfugning af mørtelfuger. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Facade ,01 Udfræsning af gamle fuger, med maskine 92,0 m2 409, kr ,03 Skrabefuge, murværk af tegl, udvendigt 92,0 m2 276, kr ,03 Stålstillads 1,2 m br., opstille+nedtage 110,0 m2 105, kr ,04 Stålstillads 1,2 m br., leje pr. dag/m ,0 m2 1, kr ,01 Affaldscontainer, levering og afhentning 2,0 stk 1106, kr ,02 Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg 30,0 stk 26, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

22 Skadeafhjælpning ifm. utæt facade. Facade 4, mod baggård 2A Inddækning mod galvl eftergåes. Elastiske fuge mod inddækning udskiftes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Skade Fac ,02 Leje af edderkoplift, højde maks. 22 m time 8,0 x stk 413, kr. skønnet Småreparationer inkl. Timeløn 1,0 stk , kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

23 Mørtelfuger i teglfacader er generelt nedslidte. Der anbefales, at udskifte mørtelfuger på samtlige facader indenfor 10 års perioden. Facade 5, mod baggård 2 Omfugning af mørtelfuger. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Facade ,01 Udfræsning af gamle fuger, med maskine 110,0 m2 403, kr ,03 Skrabefuge, murværk af tegl, udvendigt 110,0 m2 272, kr ,03 Stålstillads 1,2 m br., opstille+nedtage 160,0 m2 101, kr ,04 Stålstillads 1,2 m br., leje pr. dag/m ,0 m2 1, kr ,01 Affaldscontainer, levering og afhentning 2,0 stk 1106, kr ,02 Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg 45,0 stk 25, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

24 Vinduer og døre er præget af individuel vedligeholdelse og fremstår med forskellige tilstand.der er en del nyere vinduer med isolerglas. Der er en del ældre vinduer med isolerglas som har løse og udtørrede elastiske fuger og rådden trækarme / ramme. Der registreres nogle ældre vinduer med enkelt lags glas. Facade 1, mod Bülowsgade Ældre vinduer udskiftes. Nyere vinduer vedligeholdes: MBK V 3637 C, fra oktober Vask, pletning med plastalkydgrundmaling, kitning og 2 x akrylplastemalje. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Vinduer Fac ,04 Udtage 1. og 2. sal 10,0 stk 220, kr ,03 Udtage 3. sal 5,0 stk 205, kr ,08 Nye vinduer 1. og 2. sal 10,0 stk 6914, kr ,09 Nye vinduer 3. sal 5,0 stk 5933, kr ,18 Vedligehold stueetage 13,0 m2 612, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

25 Maling af vinduer Facade 1, mod Bülowsgade MBK V 3637 C, fra oktober Vask, pletning med plastalkydgrundmaling, kitning og 2 x akrylplastemalje. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Vinduer Fac ,03 Stålstillads 1,2 m br., opstille+nedtage 120,0 m2 104, kr ,04 Stålstillads 1,2 m br., leje pr. dag/m2 (30 dage) 3.600,0 m2 1, kr ,18 Vedligehold/maling, alle vinduer 42,0 m2 612, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

26 Vinduer og døre er præget af individuel vedligeholdelse og fremstår med forskellige tilstand.der er en del nyere vinduer med isolerglas. Der er en del ældre vinduer med isolerglas som har løse og udtørrede elastiske fuger og rådden trækarme / ramme. Der registreres nogle ældre vinduer med enkelt lags glas. Facade 2, mod Brammersgade 2 Ældre vinduer udskiftes. Nyere vinduer vedligeholdes: MBK V 3637 C, fra oktober Vask, pletning med plastalkydgrundmaling, kitning og 2 x akrylplastemalje. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Vinduer Fac ,04 Udtage 1. sal t.h. og opgang 6,0 stk 232, kr ,03 Udtage 3. sal 9,0 stk 193, kr ,08 Nye vinduer 1. sal t.h. og opgang 6,0 stk 7127, kr ,09 Nye vinduer 3. sal 9,0 stk 5724, kr ,18 Vedligehold øvrige vinduer og hoveddør 46,0 m2 542, kr ,11 Vedligehold kældervinduer og -dør 10,0 m2 426, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

27 Vinduer og døre er præget af individuel vedligeholdelse og fremstår med forskellige tilstand.der er en del nyere vinduer med isolerglas. Der er en del ældre vinduer med isolerglas som har løse og udtørrede elastiske fuger og rådden trækarme / ramme. Der registreres nogle ældre vinduer med enkelt lags glas. Facade 3, mod Brammersgade 2A Ældre vinduer udskiftes. Nyere vinduer vedligeholdes: MBK V 3637 C, fra oktober Vask, pletning med plastalkydgrundmaling, kitning og 2 x akrylplastemalje. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Vinduer Fac ,04 Udtage stue, 1. og 2. sal 11,0 stk 219, kr ,08 Nye vinduer stue, 1. og 2. sal 11,0 stk 6876, kr ,11 Vedligehold 3. sal 4,0 m2 471, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

28 Vinduer og døre er præget af individuel vedligeholdelse og fremstår med forskellige tilstand.der er en del nyere vinduer med isolerglas. Der er en del ældre vinduer med isolerglas som har løse og udtørrede elastiske fuger og rådden trækarme / ramme. Der registreres nogle ældre vinduer med enkelt lags glas. Facade 4, baggård 2A Ældre vinduer udskiftes. Nyere vinduer vedligeholdes: MBK V 3637 C, fra oktober Vask, pletning med plastalkydgrundmaling, kitning og 2 x akrylplastemalje. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Vinduer Fac ,03 Udtage små vinduer 7,0 stk 198, kr ,04 Udtage store vinduer 5,0 stk 236, kr ,09 Nye små vinduer 7,0 stk 5811, kr ,08 Nye store vinduer 5,0 stk 7207, kr ,18 Vedligehold 3. sal (tagterrasse) 4,0 m2 696, kr ,11 Vedligehold kældervinduer 1,0 m2 559, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

29 Vinduer og døre er præget af individuel vedligeholdelse og fremstår med forskellige tilstand.der er en del nyere vinduer med isolerglas. Der er en del ældre vinduer med isolerglas som har løse og udtørrede elastiske fuger og rådden trækarme / ramme. Der registreres nogle ældre vinduer med enkelt lags glas. Facade 5, baggård 2 Ældre vinduer udskiftes. Nyere vinduer vedligeholdes: MBK V 3637 C, fra oktober Vask, pletning med plastalkydgrundmaling, kitning og 2 x akrylplastemalje. Stillads fra facaderenovering Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Vinduer Fac ,18 Vedligehold vinduer stue, 1. og 2. sal 42,0 m2 547, kr ,11 Vedligehold vin. opgang, kældervinduer og -døre 9,0 m2 431, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

30 Underbeklædning af træ bør males / vedligeholdes i samme interval som facaderne. Facade 1, mod Bülowsgade MBK V 5343 C III, april Vask, slibning, afrensning, isolering over knaster og gennemslag, kitning, pletning med akrylplastfacademaling og 2 x akrylplastfacademaling. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Tagudhæng F ,05 Træværk udvendigt, MBK V 5343 C, høvlet 14,0 m2 152, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

31 Underbeklædning af træ bør males / vedligeholdes i samme interval som facaderne. Facade 2, mod Brammersgade 2 MBK V 5343 C III, april Vask, slibning, afrensning, isolering over knaster og gennemslag, kitning, pletning med akrylplastfacademaling og 2 x akrylplastfacademaling. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Tagudhæng F ,05 Træværk udvendigt, MBK V 5343 C, høvlet 24,0 m2 144, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

32 Underbeklædning af træ bør males / vedligeholdes i samme interval som facaderne. Facade 3, mod Brammersgade 2A MBK V 5343 C III, april Vask, slibning, afrensning, isolering over knaster og gennemslag, kitning, pletning med akrylplastfacademaling og 2 x akrylplastfacademaling. Stillads fra facaderenovering andvendes. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Tagudhæng F ,05 Træværk udvendigt, MBK V 5343 C, høvlet 11,0 m2 156, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

33 Tagbelægning fremstår som ny renoveret. Tagbelægning bør inspiceres løbende for skader. Mindre skader som fx. løse tagplader, utætte elastiske fuger ol. udbedres i forbindelse med inspektion. Arbejdet udføres fra en lift. Arbejde udføres af blikkenslager. Der anbefales, at lave en serviceaftale. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Tagbelægning ,02 Leje af edderkoplift, højde maks. 22 m 16,0 time x stk 413, kr. skønnet Småreparationer inkl. Timeløn 1,0 stk , kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

34 Der kunne ikke registreres svigt eller skader på tagrender eller tagnedløb. Tagrender og nedløb bør løbend inspicerese for skader og renses. Udbedring af mindre skader som fx. utætte samlinger ol. samt rensning udføres i forbindelse med inspektion. Arbejde udføres af blikkenslager. Der anbefales, at lave en serviceaftale. Arbejdet udføres fra samme lift som taginspektion. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Tagrender skønnet Småreparationer inkl. Timeløn 1,0 stk , kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

35 Der registreres 4 murede skorsten hvoraf 2 er pudsede. Skorsten fremstår med løs puds, løse mørtelfuger revner. Renovering af skorsten bør iværksættes straks. Nedfaldende sten eller pudsdele kan medfølge personskader. Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Skorsten ,02 Leje af edderkoplift, højde maks. 22 m 16,0 time x stk 386, kr. skønnet Efterfugning og pudsreparation 1,0 stk 20000, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

36 Dele af trækonstruktion er rådden. Top-rem skal udskiftes. Vedligeholdelse: MBK V 5351 C II, april Vask, pletning med plastalkydtræbeskyttelse og 1 x plastalkydtræbeskyttelse Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Cykelskur skønnet udskiftning af rådden konstruktionstræ 1,0 stk , kr ,10 Træværk udvendigt MBK V 5351 C savskåret 30,0 m2 65, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

37 Maling: MBK V 5351 C II, april Vask, pletning med plastalkydtræbeskyttelse og 1 x plastalkydtræbeskyttelse Geo. Variat: 100% Bygningsdel: Cykelskur males ,10 Træværk udvendigt MBK V 5351 C savskåret 30,0 m2 65, kr kr. Byggepladsomkostninger: 6% Uforudsigelige omkostninger: 10% Rådgiverhonorar: 10% Geografisk prisvariation, østjylland (Århus): 100% kr.

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Børge Nielsen-Boe 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Pilevej 3 8450 Hammel Dato: 5-4-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6529 Matr. nr./ejerlav 2hi Hammel By, Hammel EBAS sagsnr. 67572 Rådgiver:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Svend Skude FT 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Hagesvej 18 4970 Rødby Dato: 12-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 360-24635 Matr. nr./ejerlav 1aa Rødby Markjorder EBAS sagsnr. 57588 Rådgiver:

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Anders Dahl Mogensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Rudekæret 10 2840 Holte Dato: 3-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-5525 Matr. nr./ejerlav 8cy EBAS sagsnr. 60508 Rådgiver: Anders

Læs mere

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Michael Paraskevas (MP),

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Violvej 10 7100 Vejle TILLÆG TIL Dato : 2009-01-30 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 63018461 Matr. nr./ejerla 1DV / Pedersholm, Vejle Jorder EIG sagsnr. 62624 Skribent

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3 485.000 72.000 557.000 696.000 163.000

B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3 485.000 72.000 557.000 696.000 163.000 Side 1 af 10 Samleark for budgetvurderingerne 1, 2, 3, 4 og 5 Evt. suppl. ekstraarb. I alt I alt I alt Budget Entreprenør Rådgiver excl. moms incl. moms incl. moms B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

1. Stamdata... 2. 2. Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 2. 3. Grundlag... 2. 4. Indledning... 3. 5. Vurderingskriterier...

1. Stamdata... 2. 2. Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 2. 3. Grundlag... 2. 4. Indledning... 3. 5. Vurderingskriterier... Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 2 2. Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 2 3. Grundlag... 2 4. Indledning... 3 5. Vurderingskriterier... 3 6. Bygningsdelskort og tilstand... 4 7. Beboervejledning

Læs mere