Vedligeholdelsesplan Test Forening SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V"

Transkript

1 Vedligeholdelsesplan Test Forening SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

2 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 7 Oversigt over bygningsdelskort 8 05 Terrændæk 9 17 Tagbelægning Ventilation 11 Tilstandsoversigt 12 Forslag til byggebudget års vedligeholdelsesplan 14 Energioptimering 15 Muligheder 16 Beboervejledning til løbende vedligeholdelse 19 Det videre forløb 21 Generelle betingelser for vedligeholdelsesplan 23

3 Stamdata Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen tilhørende Test Forening er en etageejendom med 0 etager fra 1900 og anvendes dels til beboelse og dels til erhverv. Erhvervsdelen er placeret i ejendommens stueetage. Ejendommen er med fuld kælder og udført med beboelseslejligheder og erhvervslejemål, hvorfor den anvendes både til bolig- og erhvervsformål. Tagkonstruktion er teglstensbelagt mansardtag med flere kviste. Gadefacaden fremstår som pudset og malet underfacade og blank murværk på de øvrige etager. Gårdfacaden fremstår som pudset facade i stueetagen og blank murværk på de øvrige etager. Bygningen er med plastikvinduer fra Ejendommen har et bebygget areal på 600 m², med et samlet boligareal på 1000 m². Kælderarealet udgør 0 m² og erhvervsarealerne udgør 88 m². Nedenfor er Test Forening's ejendomsoplysninger gældende pr : Ejendomsnummer Kommunenavn Foreningsnavn Adresse Matr. nr. Opført år Om/tilbygningsår Grundareal Antal bygninger Bebygget areal Boligareal Erhvervsareal Kælderareal Etager Andre bygningers areal Test Forening SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 3

4 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan Bygningsdelens tilstand vurderes som meget god Bygningsdelens tilstand vurderes som middel Bygningsdelens tilstand vurderes som mindre god Bygningsdelens tilstand vurderes som kritisk SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 4

5 Grundlag for vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 5

6 Konklusion SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 6

7 Noter til vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 7

8 Oversigt over bygningsdelskort Betegnelse Dato 05 Terrændæk Tagbelægning Ventilation SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 8

9 Bygningsdelskort 05 Terrændæk Dato / registrering Lokaliseringskode Kræver arbejdet stillads Nej Emne Omfang Beskrivelse Terrændæk er udført som traditionelt klaplag med flere revnedannelser. Hvor der er huller i klaplaget ses tydlige tegn på fugt. Flere steder ses ikke klaplag, men blot jordunderlag. Der er ikke kapillarbrydende lag under klaplaget. Hvorfor det må forventes at der er en generelt fugtproblem under hele klaplaget. Terrændækket kunne evt. sænkes for at give større lofthøjde i kælderen. Materialer Udførelse Sokkel afrenses og puds afbankes til fast bund, hvorefter der etableres ny sokkelpudsopbygning. Alle løse puds- og malingsdele fjernes mekanisk og bortskaffes. Resterende flader afrenses ved højtryksspuling. Overflade rettes op med pudslag og overfladebehandles iht. MBK V 8567 D1. Ref.: BYG-ERFA blad (41). Arbejde Mængde Enhed Enh. pris Pris i alt Afløb i belægning 33 stk. kr. 3000,00 kr ,00 Betondæk med kapillarbrydende lag 50 m² kr. 750,00 kr ,00 Udgravning og bortkørsel 50 m² kr. 500,00 kr ,00 Sum kr ,00 Prioritering Arbejdet anbefales udført første gang 2011 Driftsoplysninger Forventet levetid år Eftersynsinterval 5 år Vedligeholdelsesinterval 3 år Første vedligehold 2014 Fotoregistrering SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 9

10 Bygningsdelskort 17 Tagbelægning Dato / registrering Lokaliseringskode Kræver arbejdet stillads Nej Emne Omfang Beskrivelse Tagbelægningen mod gårdsiden er generelt medtaget og klar til udskiftning. Overflade på belægningen er brudt og forvitret. Der er anløbninger på zinkkasser og inddækninger. Der er udført afvandingstrekant i overgang mellem nr. 1 og 3 på gårdsiden. Dette er udført i pap med utilstrækkelig opkant, hvilket medfører mulighed for vandindtrængning og beskadigelse af underlaget. Tagrender er tilstoppet eller mangler rensning flere steder. På gadesiden er eternitskiffer i bedre stand, dog med begyndende anløbninger og forvitring af overfladen. På gadesiden over opg. 3 ses mosbegroninger, hvilket kan lede fugt ind under belægningen og ved frost få denne til at knække. Underlaget ved tagpaptaget er meget blødt, hvilket tyder på nedbrydning af dette. Materialer Lægter Skifferbelægning Over og underpap Zinkindækninger Udførelse Etablering af nyt bræddeunderlag og tagpap Etablering af ny skifferbelægning med fastundertag Udskiftning af zinkinddækninger Arbejde Mængde Enhed Enh. pris Pris i alt Etablering af nyt bræddeunderlag og tagpap 500 m² kr. 1500,00 kr ,00 Etablering af ny skifferbelægning m. fast undertag 500 m² kr. 2700,00 kr ,00 Stillads 1 stk. kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Prioritering Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Driftsoplysninger Forventet levetid år Eftersynsinterval 5 år Vedligeholdelsesinterval 5 år Første vedligehold 2015 Fotoregistrering SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 10

11 Bygningsdelskort 22 Ventilation Dato / registrering Lokaliseringskode Kræver arbejdet stillads Nej Emne Omfang Beskrivelse Ejendommen har fået etableret nyere centralt ventilationsanlæg, placeret på spidsloft med afkast over tag. Anlægget er ikke besigtiget i lejlighederne, men det vurderes, at udsug har forbindelse til alle toiletter og køkkener. Materialer Udførelse Ventilationsanlægget holdes under løbende opsyn. Rør bør jævnligt renses og efterses. Arbejde Mængde Enhed Enh. pris Pris i alt Eftersyn af ventillationsanlæg 1 stk. kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Prioritering Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Driftsoplysninger Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år Vedligeholdelsesinterval 5 år Første vedligehold 2015 Fotoregistrering SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 11

12 Tilstandsoversigt Betegnelse Tilstand Første vedligehold 05 Terrændæk Mindre god Tagbelægning Mindre god Ventilation Meget god 2015 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 12

13 Forslag til byggebudget I forlængelse af gennemgangen af ejendommen er nedenstående byggebudget udarbejdet som oplæg til renoveringsarbejder, der bør foretages inden for en kortere periode. For god ordens skyld skal det oplyses, at nedenstående budget er en vurdering på gennemgangstidspunktet og kan først efter tilbudsindhentning endelig præciseres. Byggebudget for ombygning af Test Forening 05 F Terrændæk kr ,00 22 D Ventilation kr ,00 Byggesum i alt kr ,00 Byggepladsetablering kr ,00 Uforusete udgifter (eks. råd og svampeskader) kr ,00 All-risk forsikring i byggeperioden kr ,00 I alt kr ,00 Moms 25% kr ,00 I alt inkl. moms kr ,00 Udskydes 17 D Tagbelægning kr ,00 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 13

14 10 års vedligeholdelsesplan Omkostninger fordelt pr. år og bygningsdel - Beløb er anført i kr ex. moms Udgifter fordelt pr. år Sum Forbedringer 05 Terrændæk Forbedringer i alt/år Driftrutiner 17 Tagbelægning Ventilation Driftsrutiner i alt/år Samlet sum excl. moms Omkostninger / år incl. moms Omkostninger pr. m2 / år incl moms oplyst i kr SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 14

15 Energioptimering Nedenstående bygningsdele energioptimerer ejendommen. Arbejderne kan prioriteres med henblik på energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Såfremt der ønskes en konkret beregning af energibesparelser anbefales udarbejdelse af en energirapport. Betegnelse Bidrager til energioptimering 05 Terrændæk 17 Tagbelægning 22 Ventilation SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 15

16 Muligheder SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 16

17 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 17

18 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 18

19 Beboervejledning til løbende vedligeholdelse SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 19

20 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 20

21 Det videre forløb SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 21

22 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 22

23 Generelle betingelser for vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 23

24 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 24

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER

';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER ';';. MOE ar RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER Udarbejdet af: Dato: Stine Groth erntsen 02.07.2010 Version: 01 Projekt nr.: 5121-014 MOE & RØDSGAARD AIS Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 II. E-mail:

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold

Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold September 2013 E/F Haslevhus Haslevgade 14 m.fl 2630 Taastrup Herlufsholmvej 37 2720 Vanløse TLF. 38 71 04 55 www.bkconsult.dk ark@bkconsult.dk al rådgivning

Læs mere

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon +45 33 33 90 02 Telefax +45 33 33 90 87 E-mail gg @ gga.dk CVR nr. 20 97 82 36 E/F Tyrolsgade

Læs mere