Dustin print- og kopikoncepter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dustin print- og kopikoncepter"

Transkript

1 Smply Fastr ust prt- og kopkocptr Prfrr Partr Tlfo: E-mal: 2011 Prfrr Partr Imagg a Prtg Soluto 2012 Imagg a Prtg Valu

2 Orgal HP suppls Orgal HP suppls skrr g prtkvaltt og stabltt. Læs mr på ust.k/hpsuppls HP CarPack HP CarPack r srvcylsr som stalla to llr srvc og garat. ss ylsr r garatrt af HP, hvlkt gvr g skkrh for ffktv rft hl srvcpro. Kotakt ust for yrlgr formato. Multfukto HP LasrJt multfuktoshr passr tl hvr vrksomh uast størrls. u får m agag tl prt, kop, sca og fax alt samm é h, r r særls brugrvlg, stabl og økoomsk. Profssoll prt-, sca- og kopfuktor tgrrt é brugrvlg h. Fuktor som sca-tl-mapp og scatl-mal r staar ,- Mulgh for mr avacr procsløsgr. HP Color LasrJt CM4540FSKM MFP Nm og stabl rft, høj oppt og mmal vlghol. Uskrftskvaltt s/h: 600 p x 600 p Uskrftskvaltt farv: 600 p x 600 p Maksmal uskrftshastgh s/h: 40 ppm Maksmal uskrftshastgh farv: 40 ppm kr. LasrJt HP LasrJt og HP Color LasrJt r for all, r uskrvr t størr atal sr og øskr kostat høj uskrftskvaltt, uast om r uskrvs sort/hv llr farvr. M også for g m travl hvrag og bhov for stærk og brugrvlg prtløsg. Br urstøttls af klt- og srvr opratvsystmr. Nm tgrato tl tværk og løsgr. Kosstt høj uskrftskvaltt. HP Color LasrJt tkolog skrr præcs og s art farvr. Oft mr økoomsk yr kopmaskr og multfuktosmaskr. HP Lasrjt P4015N Uskrftskvaltt s/h: 1200 p x 1200 p Maksmal uskrftshastgh s/h: 50 ppm T tl først uskrft: 8,5 sk 5299, kr. OffcJt For all vrksomhr og prvat brugr m bhov for at uskrv og sca farvr samt s sca som -mal m.m. tl lasrprt l o h r o f % 0 Spar op tl 5 HP Offcjt PRO 8500A Plus E-AIO Uskrftskvaltt s/h: 1200 p x 1200 p Uskrftskvaltt farv: 4800 p x 1200 p Maksmal uskrftshastgh s/h: 35 ppm Maksmal uskrftshastgh farv: 34 ppm obbltst uskrft: Automatsk Scar: Ja Kopmask: Ja Fax mom: Ja Kablbut tværk: Fast Ethrt 10/100 Mbt/s Tråløst tværk: IEEE b/g, IEEE ,- Mmal mljøpåvrkg form af strømforbrug, varm, støj og ar gr. Uskrftskvaltt s/h: 1200 p x 600 p Uskrftskvaltt farv: 1200 p x 600 p Maksmal uskrftshastgh s/h: 30 ppm Maksmal uskrftshastgh farv: 30 ppm T tl først uskrft: 11 sk Brugrvlg og fuktol tl glæ for bå profssoll og prvat brugr. PRINT- OG KOPIKONCEPTER 3299, kr. Prt- og kopløsgr u splr t på at vlghol mag forskllg Profssoll fuktor såsom sca- tl-mal og sca-tl-mapp. MEARBEJERKONCEPTER HP Color Lasrjt CP3525N rvr tl prtr. Løsg: M HP Uvrsal Prtr rvr brugr u é og samm rvr tl all prtr og mult fuktoshr. u vl skr, at frmtg løsg ka tgrrs på tværs af prtr. Løsg: Bsøg ust.k/hpoxp og s hva y HP OXP platform gvr af mulghr. aml prtr gvr tros talrg opatrgr G alrg samm mulghr som y prtr. Løsg: Kotakt ust og hør hvora HP Futur Smart forlægr lvt for HPs prouktr. u øskr at styr forbrugt af farvprt for at spar omkostgr. Løsg: HP Color Accss Cotrol sættr g førrsæt! u øskr at skr at fortrolg uskrftr håtrs forsvarlgt. Løsg: Kotakt ust og hør hvora u skrr fortrolg uskrftr lt og ffktvt.

3 Som at las bl QuckPag É samlt ffktv og økoomsk prt- og kopløsg, r r spclt tlpasst vrksomhs bhov, som afrgs m t fast målgt bløb. t r hva HP QuckPag r. Nfor ka u læs mr om hvorfor HP QuckPag lyhurtgt r blvt t populært altratv tl tratoll, yr og uflksbl kopkotraktr. Bhov kotra økoom Erfarg vsr, at mag kur har prtr og kopmaskr, r r ovrmsor llr hlt ovrfløg. t r spl af pg, og aalys ka rsultr fravalg og forkl arbjsgag, hvlkt gvr stor bsparlsr. Et ksmpl r afvjg af A4 kotra A3 bhov, og lgls prt- kotra kopbhov. Ustyrt skal match bhovt for at opå forl som højr oppt, mr strømforbrug og korrkt blastgsforlg. Hrtl kommr lttr hvrag m øgt ffktvtt va størr brugrvlgh og br tlgæglgh. Goalrcts Am. rktør sammlgr prtløsg HP QuckPag m at las bl. Ma får vlsmurt mask tl fast målg yls u uforust ugftr og bøvl m vlgholls og så ka ma stt vstr pg forrtgsuvklg. Goalrct har ksstrt s 2004 og har ag 20 ygtg marbjr og håbr på at få flr ygtg kollgr ombor allr år tl opgavr amark og ulat. Prt r ogt, r bar skal fugr. rfor har kosultvrksomh Goalrct, hvs prmær fokus r llssrågvg og IT maagmt, valgt HP QuckPag-løsg. Tor llr prakss t r form for lasgaftal lgsom år ma lasr r r lavt utallg? blr. Rlt st svarr t tl, at ma outsourcr l af vrkug tforbr aalysr af prtforbrug r u ovrblk ovr t pr ha å sm r s job t pr Typsk somh. I stt for at s marbjr skal brug rsog -bhov vrs typr sourcr på, at prtr kørr som skal, bstlls r mt af kotormljør. ss Btalr u for yrt A3-ustyr, r står og prtr A4? srvc og torpatror, år r v at løb tør, fortællr torr r aturlgvs Goalrcts Am. rktør Has-Ol Hovgaar. l af vors aalys, m v Goalrcts llssrågvg arbjr aktvt på t formr, at ma skal s på hvr Skal u af m pg, år kopkotrakt uløbr? holsvs brt områ, som ækkr fr u af fm områr, opgav m frsk øj og tag som SKI ftrspørgr. t spær lg fra programlls t ugagspukt t rll bhov forholsvs poltsk mljø tl projktlls, r forgår ur for top vrksomh. På? o r tp rak t ko mr fastlagt rammr m fastlagt mål. Goalrcts IT rvc hl Er u skkr på at få s må skrr v, at vrksomh Maagmt ylsr omfattr alt fra assstac tl rft og får lvrt skrærsyt løsg, vlgholls af IT-platform tl plalægg, mplmter sprsr stag kokurrcygtg? r gvr bst mulg rftsøkorg og projktlls. om og lttst amstrato. Et væstlgt paramtr var, at v btalr safgft afhægg af, hvor mgt v forbrugr. t r rlt ok. Så har v bugttérhp QuckPag r faktabasrt løsg bar målg ugft tl rft, hvor v kk skal pårg mrugftr tl srvc Lvr ksstr srvckotrakt op tl fakta om t rll forbrug? V oplvr alt for mag kur, r btalr for lagt mr rs faktsk forbrug og for fuktor alrg byttr. HP QuckPag byggr på fakta om t ksstr bhov. Fakta u slv har vært m tl at urstøtt u fra aalysr, som ust samarbj m HP uarbjr tl g, før u vælgr prt- og kopløsg. M HP QuckPag r u rfor skkr på, at u ku btalr for t u har brug for. Er u tlfrs m uvær srvcpartr? M HP QuckPag ka u opå uvt garat og srvc gm hl kotraktpro, så u alt r skkr på, at løsg kørr optmalt og at vrksomhs prouktvtt kostat r urstøttt af vlfug r prt- og kopløsg. HP srvc uførs aturlgvs ulukk af HP autorsr srvcpartr. rparator. Lavr slv vstkort og præstator t r og kk alt, ma skal ovrla tl ar, tlføjr ha, f.ks. r Goalrct holt op m at få trykt vstkort u by, a to HP-prtr, vrksomh har last, ka frmstll m lg så go kvaltt og t tlm gvr b r mulgh for at tlpass m løb ftr klt marbjrs profl. V uarbjr også l llssrapportr, aalysr og præstatosmatral for vors kur. rfor r t vgtgt, at t, v fabrkrr, kommr u høj kvaltt, sgr ha og forklarr, at vrksomh har to såkalt multmaskr, hvor ma bå ka prt, fax, kopr og sca. r mgt rftsskr og t r altafgør for os, at kk hl t går, m ka skrv u u problmr. t skal bar fugr, for r t uuværlgt rskab vors hvrag. QuckPag prsksmpl I tt ksmpl har v valgt HP Color LasrJt CP3523, r r typsk kotorprtr m mulgh for farv uskrft. prtr ka placrs flst kotor mljør og vl m s høj uskrftskvaltt, stabl rft og brugrvlgh ku ækk flst bhov. V ormalt kotorbrug r r forlg på 60% sort/hv uskrftr og 40% farvuskrftr. typsk volum vl vær ca sr pr. år. E HP QuckPag løsg basrt på ovstå kostr kr. 799,- pr. må v 36 mårs aftalpro. Prs klurr t hl: Slv prtr, tor og forbrugsstoffr, srvc, rsrvl og tkkrt. *) Alt klusv som ksmplt, r r bskrvt tkst ovfor. Hvr aftal tlpasss klt ku og prs vl rfor varr MEARBEJERKONCEPTER 799,KUN Pr. må! Alt klusv*

4 Smply Fastr t r lt at tæk stort m HP sgjt HP sgjt r prouktsr tl uskrvg stor formatr, også kalt Larg Format Prtg llr storformat prt på ask. HP har gm sst 10 år aktvt flyttt storformat prt fra at vær ogt mgt tksk tl at vær lg så aturlgt og brugrvlgt som almlg okumtprt blv t 80r. I ag r uskrft stor formatr kk mr komplcrt at bytt almlg kotorprtr. Så har u t okumt klar, ka u som almlg brugr prt t størr formatr m fatastsk farvr og på t papr, lærr llr at m, r passr bst tl opgav. Kostprs for gproucrt storformatuskrft r oft ku é tl af prs, som u btalr u by. Uovr omkostgsbsparlsr ka u opå stor forl form af flksbltt og mulgh for at uskrv llr guskrv små oplag af storformat opgavr. Mljø HP sgjt ka bl.a. uskrv: Plakatr og fotoplakatr All formr for tksk tgg kl. GIS Projktplar, frplar, vagtplar løs bar Bar og rsultattavlr løs bar Marktg- og kampagmatral Ualss- og kursusmatral Mss- og ustllgs matral A-butkssklt Marbjrmatral Butksusmykg og -korato Forrtgsgrafk (fra PowrPot, Excl m.fl.) Præstatosmatral Lokalovrsgtr og platggr Fokus på tksk uskrft Fokus på grafsk uskrft sgjt l prsksmp sgjt l prsksmp Uskrv g tksk tggr HP tagr st mljø asvar srøst. Ur proukto, rft og bortskaffls af HP prouktr r r fokus på mljøhsy. Læs mr på ust.k/hpmljo Uskrv g plakatr M HP sgjt ka u prt g 70x100cm tksk tggr for ku 5 kror pr. stk*. sk tgg* k t r p,5 Ku M HP sgjt ka u prt g 70x100cm plakatr på fotopapr for ku 23 kror pr. stk*. otoplakat* Ku 23,- pr f Orgal HP suppls skrr kvaltt, holbarh og gvr mulgh for UV bstagh HP ESIGNJET T MM, 44 (A0) HP sgjt T-sr forl: 4/6 farvr HP GL/2 sprog Optmrt tl tksk uskrft af strgr Optmrt tl uskrft af gråtor rullr y blæk 16539,- *) Prs r vjl og ka vær bå lavr og højr afhægg af motv og farvmætg kr. MEARBEJERKONCEPTER HP ESIGNJET Z CM (A1) HP sgjt Z-sr forl: 6/8/12 farvr Ægt Aob PostScrpt maskr Stort farvrum skrr fatastsk farvr Brug af ICC-proflr (farvstyrg) Pgmtrt blæk 13395,- *) Prs r vjl og ka vær bå lavr og højr afhægg af motv og farvmætg kr kr kr. Tlfo: E-mal:

5 ust skrr g mst ffktv prt- og kopløsg I 25 år har ust haft succs som t-lvraør tl vrksomhr og offtlg sktor. I 25 år har prt- og kophr uvklt sg tl højtkologsk t-hr, r r l af flst vrksomhrs saml t-løsg. Som é af Nors størst t-lvraørr har t vært aturlgt for ust at følg m uvklg og gm år har v opbyggt stor rfarg m prtog kopløsgr. Når bhovt for spcalstv om prt- og kopløsgr opstår, ka u få rågvg fra Kotakt os! Ovrvjr vrksomh y prt- og kopløsg llr har I bhov for sparrg omkrg Jrs prt- og kopbhov grlt, så kotakt ust for grats aalys af Jrs bhov samt svar på vtull spørgsmål. Kotakt ust prt- og kopspcalst på tlf llr va -mal på vors højtua t-spcalstr, r r ksprtr m yb v for rs prouktområ. Såa skrr v, at u får t rgtg proukt og rgtg løsg først gag hvr gag. su tlbyr v vrksomh grats aalys af vrksomhs prt- og kopbhov. Kort sagt r t grats ovrblk ovr t prt- og kopbhov samt aalys af ksstr prt- og kopløsg ku t tlfoopkal væk. HP abfalr ust Som HP Prfrr Partr 2011 Imagg a Prtg Gol Partr m særlg komptc for prt og kop r ust A/S mgt vgtg og stratgsk partr for HP. Jør Lary Ptrs, r r HP Partr Busss Maagr utalr ust tlbyr bå go kusrvc, komptc og ffktv lvrg. t r stærk kombato, r skabr tlfrs kur. Ikk mst på HP prt- og kopprouktr, hvor ust har komptc tl at lvr kompltt løsgr. ust A/S har spcaluat prsoal tl at tag sg af top sag. ust har øvg v og sgt tl samm m g at s krtsk og kostruktvt på t faktsk bhov og tl at lvr løsg, u får størst ubytt af. Jør Lary Ptrs HP Partr Busss Maagr ust og HP skrr g markts mst far og skr prt- og kopløsg Prt og kop HP og ust har 25 års rfarg! Prt og kop vr har flyttt sg lagt løbt af sst 25 år. Så mag år r t s, at HP lacr først lasrbasr prtr. HPs prouktr r gm 25 år blvt forbr og forf forhol tl såvl fuktoaltt, brugrvlgh, yls, mljø m.m. Lgls r t 25 år s, at ust bgyt at forhal prtr og ar t-prouktr. HP LasrJt prouktr har all ss år vært syoym m marksl prouktr, t stærkt forhol mllm prs og yls, stabl rft m.m. Ov tt r HP arkt som kostffktv lvraør på prt- og kopmarkt, hvlkt urstøtts af HPs arv fra t-vr, hvor kostffktv prouktr har vært vgtg l af HPs succs. HP fortsættr m at vær yskab og fokusrr på at skr tllgt løsgr, som hjælpr vrksomh m at bygg frmt. Målt r fortsat at brag tl stor tlfrsh blat brugr va ftrtragtt fuktoaltt, høj yls, t formt prs/yls forhol og frm for alt at skab ukk mulghr for at opå stratgsk prt- og kopplatform, som ka tgrrs og rvs m t mmum af rssourcr. HP og ust har fælls stratg og prortrg for prt- og kopområt: Optmz Maag Improv 1. Optmér frastruktur» V v, at kombato af prtr og multfuktoshr tlpasst klt kus bhov, gvr bllgst og mst prouktv løsg bå på kort og lag sgt. rfor blvr t forl, at HP og ust har t brst sortmt brach. 2. Amstrér løsg» V v af rfarg, at t r øvgt løb at ovrvåg og amstrr prtr og multfuktoshr, for at bvar ovrblkkt og skr mmal prt- og kopomkostgr. HP og ust har værktøjr, r gør t mulgt at styr prt- og kopløsg. Far, skkr og faktabasrt r kk lgfrm alt tr øglor, r ktgr løsgr, r oft blvr præstrt på prt- og kopmarkt. HP har årvs arbjt på, va alog m kur, at uvkl løsg, hvor ss 3 øglor kombrs m forl for prt og kop, som HP r så vlkt for. V arbjr m mgt smplfcrt kotrakt, r skrr ku vl ok mst far, skr og faktabasr prt- og kopløsg på markt, sgr HP IPG Coutry Maagr Ptr Koch. Vors afsæt t-markt og vors rftskr prouktr gvr kur stor forl og vors prouktrs kvaltt r arkt af flst. V vl skr kurs forrtg t bst ugagspukt og gr på lag sgt, sgr Ptr Koch og fortsættr, HP fokusrr på vlkt HP LasrJt basr prt- og kopprouktr pakkt rlvat løsgr m fokus på at ækk kus særlg bhov og skab mrvær. Uast om u søgr ærlg rågvg om fasrt kotraktløsg llr om u slv vl j prt- og kopløsg, så abfalr jg, at u volvrr ust, r r autorsrt forhalr af HPs prouktr og løsgr. Ptr Koch HP IPG Coutry Maagr 3. Optmér procssr» V v, at u ka opå markat forl og bsparlsr, hvs u uyttr og tgrrr prtr 2011 Prfrr Partr og multfuktoshr arbjsprocssr. V hjælpr g gr m at tæk u af 2012 boks og kommr m forslag tl y mår at gør tg på Prfrr 2012 Partr Imagg a Prtg Soluto Imagg a Prtg Valu Tlfo: E-mal:

6 10-TRINS-GUIE TIL EN EFFEKTIV PRINT- OG KOPILØSNING Lø alog m ust sp b 10 TRINS GUIE 1. Status på uvær ustyr og forbrugs aalys 10. Evalurg ca l st 2. Bhovsafækg forhol tl y løsg 3. Forslag tl y løsg uals 4. mostrato af løsg 6. Kotraktgåls L ø b st al 5 go rå vr. prt og kop: 1. Få lavt go aalys af ksstr løsg og forbrug. Ikk mag har t ovrblk, som r t got grulag for at s frma. Kotakt ust for grats aalys. 2. P as på m at vælg r farvprt løsg. Vælg t got værktøj llr sats på sort/ hv prtr tl cr sort/hv opgavr. Ellrs rskrr u, at flst uskrftr havr som farvuskrftr m tlsvar højr omkostgr. 3. F okusér på t vgtgst. Køb kk yr multfuktoshr tl opgavr, r hovsaglgt ugør prtjobs. Vælg stt prtr tl tt, som ov købt r mr stabl. 4. Husk skjult saml omkostgr (TCO). t r hr størst bsparlsr fs. 5. Tæk balacr løsgr frm for at gmtvg ctralsrg. Brug HP pro- uktr som byggklosr og opå høj brugrtlfrsh samt lav rftsomkostgr. Tlfo: E-mal: c sp lvrgsaccpt mplmtrg t 7. Lvrg og 5. Plalægg af u s m g alo 8. Implmtrg af y løsg Løb a lo 9. Brugr- g m st spcalst u og opfølgg

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

For at illustrere metoden vil vi vende tilbage til skivebølgelederen vi tidligere har set på n 2. a n 1 z

For at illustrere metoden vil vi vende tilbage til skivebølgelederen vi tidligere har set på n 2. a n 1 z Computrmodllrg II ft dffrc mtod Ft dffrc FD mtod går ort træ ud på t rsttt d fldd dffrtllgg md pprosmto bsrt på dlg dffrsr. Dtt f.s s ud på flg. måd: For t llustrr mtod vl v vd tlbg tl svbølgldr v tdlgr

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

TEMA: TANDKØDSLIDELSER!

TEMA: TANDKØDSLIDELSER! i n l v n b u t i k All tilbu r gæln fra 27.06.2014 til og m 06.07.2014 llr så læng lagr havs. Dr kan vær varr som ikk lagrførs i nklt butikkr. TEMA: TANDKØDSLIDELSER! Tanlægr r vi ikk, mn har vin og faglig

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK GRFIK OG ILLEEHNLING F MRIE PROKOPEK MRIE PROKOPEK O p g av o g E l m t r HV GIK OPGVEN U PÅ? HV GIK OPGVEN U PÅ? VLGTE PROGRMMER Jg skull lav t oplæg på sig af plakat og t postkort til kokur- Jg lav t

Læs mere

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 TEMA Naboskab Hos Ja og Mayra r ør åb Når aboskab givr kofliktr Voxpop t go aboskab SOMMERFERIE Ta m KAB på bborhøjskol EL-ARBEJDE ER DU I STØDET? STJERNEBESKEDER

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier Julspcial 2015 Prisr 50.000,- kr til 80.000,- kr Prisr 25.000,- kr til 49.900,- kr Prisr 10.000,- kr til 24.999,- kr Prisr unr 10.000,- kr Prisr unr 5.000,- kr Din lvranør af basisustyr til labratrir Crzasvingt

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

4Få kostvejledning. 4Bliv bedre til sprokugrsus 4Ta med på Klatre 4Lær at lave bolchepcrakes. 4PowerParty 4Ta på tur med os 4 Find din hobby

4Få kostvejledning. 4Bliv bedre til sprokugrsus 4Ta med på Klatre 4Lær at lave bolchepcrakes. 4PowerParty 4Ta på tur med os 4 Find din hobby 2013/2014 4Bliv br til sprokugrsus 4Ta m på Klatr 4Lær at lav bolchpcraks 4 Bag i g Cu 4Få kostvjlig 4PowrParty 4Ta på tur m os 4 Fi i hobby Grv kommu Vlkomm til rugomsskol Kotor: Grsagr Allé 1, 260 Grv

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Løn for at lære. Hjælp til selvhjælp. Specialcenter i evig forandring. Sådan får du sprød svær

Løn for at lære. Hjælp til selvhjælp. Specialcenter i evig forandring. Sådan får du sprød svær fokus Uals r i koll Om i o amark i Rio Sy Lø for at lær Rio r af lats størst ualssplasr. Vi følr i hæl på t par af rios stur. Si 06 Hjælp til slvhjælp Si 24 04 14 18 Vis mi i forski Go rå På bsø hos Ammkultur

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00 CA Clary PPM Brugrvjldg l projksyrg Vrso 14.1.00 D dokumao, som omfar mbddd hjælpsysmr og lkrosk dsrbur maral, (hrfr kald Dokumao ), r udlukkd af formav karakr, og ka l hvr d ædrs llr lbagkalds af CA.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

Hold gulvene rene. Rubett skrabemåtte

Hold gulvene rene. Rubett skrabemåtte T l ko n o r r, b u k k r & j o r d b r u g r ALT TIL n d l Kval - ald! f r å r 2 012 KONTORET - nm & lokal Hold gulvn rn LED Lamp l Phon Dasonc - 5 bhaglg lysndsllngr, højalr, afspllr fra Phon o.a. Fås

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

KOMMUNALVALG I LOKALPRESSEN

KOMMUNALVALG I LOKALPRESSEN KOMMUNALVALG I LOKALPRESSEN - E ursøgls af Roskil Dagblas ækig af koualvalgt 2013 Dag bl 4 ROSKILDE ad t D TO RS DA b G 7. Ov ADE AG B L T R 20 13 T IR SD.N AG 19 11 OV EM 13 BE R 20 t c o r lgp H a v

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

eco-design Introduktion Teoretisk baggrund produkter, som er økonomisk rentable at producere samt billigere i drift og

eco-design Introduktion Teoretisk baggrund produkter, som er økonomisk rentable at producere samt billigere i drift og - - pær vr rækk tla tl uvkl af pruktr ylr m færr kal llr lfrm m avl ffktr på mljøt, mkr vrkmh økm, m ka vær tærk rvr fr vat. C 80 1/9 C-DN Itrukt trm - ækkr brt rækk frkll tla tl uvkl af pruktr m færr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på www.kast-brand.dk Ny tangt at spll på EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr 1 2011 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k 16.00 k lo k 1 1 0. 2 0 Århus C 18. marts

Læs mere

Idræt. - em Brazil. Tag med til Brasiliens spraglede idrætsverden TEMA side 12. Aqua Combat - når kampidrætten ryger i vandet side 22

Idræt. - em Brazil. Tag med til Brasiliens spraglede idrætsverden TEMA side 12. Aqua Combat - når kampidrætten ryger i vandet side 22 sprato træ tps sudhd dspl DGI maast r. 9 dcmbr 2012 uddals forslv ldls DGI Roskld DGI Vstsjællad Aqua Combat - år kampdrætt ryr vadt sd 22 Idéløbr ør od dér bdr sd 30 Mkstur mod frafald sd 38 Ta md tl

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005 Vderegåede Algortmk Davd Psger, DIKU Reeksame, Aprl 5 Bsecto problemet Gvet e uvægtet graf G = (V, E) samt et heltal k. E bsecto af grafe G er e opdelg af kudere V to lge store mægder S og T. MAX-BISECTION

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur.

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur. Alt i dt yst udstyr Rparatio af all bilmærkr Tirsdag d 15. JANUAR 2013 - sid 1910 102. Årgag - r. 3 6224 4004 v/ Claus W. Clmms Strrbyvj 51 Hudstrup 5762 Vstr Skrig cwc@cwc.dk Cyklholdt Sydfy-Paris: Nu

Læs mere

BOLIGER VIND. bedre. en kogebog med nordiske urter

BOLIGER VIND. bedre. en kogebog med nordiske urter br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 05 JUNI 2013 TEMA Grø oplvlsr Frisk grøt og fællsskab i Brumlby Når hav r altakass Spis it ukrut Botaisk ælrboligr VIND kogbog m orisk urtr GODE RÅD FLIMRER SKÆRMEN? Dt

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke Md! i børhøjd Spædd opskriftr for u kokk Gld for Md! Smid d voks ud f køkkt, o vis dm, t slvfølli k bør lv od o lækkr md fr bud! Md! smr bjdr md Mdskolr r t sommr, som fritilbud ti l bør i ld 8-12 år rr

Læs mere