Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser"

Transkript

1 Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013

2 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Udgivet af Aarhus Kommune Sociale forhold og Beskæftigelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Udarbejdet oktober 2013 af: Anne Marie Andersen Hannah Christiansen Gurli Vesselby Solveig Christensen Jørn Christensen Flemming Kristensen Anders Mygind Team for Spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem, afd. Centrum Nørre Allé 31, 2. sal, 8000 Aarhus C Tlf.:

3 Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPE... 1 SYGDOMSGRAD OG MOTIVATION... 1 FLERSPORET BEHANDLING, KOORDINERING OG SAMARBEJDE... 2 RECOVERYORIENTERET SOCIALPSYKIATRISK INDSATS... 4 RELATIONSBEHANDLING/OPBYGNING... 4 RAMMERNE... 5 PRAKSISBASERET PROGRAMTEORI... 5 HENVISNING TIL TEAM FOR SPISEFORSTYRRELSER BILAG... 13

4 Indledning Aarhus Kommune har siden 2006 tilbudt en specialiseret bostøtteindsats til mennesker med spiseforstyrrelser. Tilbuddet er forankret i Team for Spiseforstyrrelser (TFS) ved Center for Bostøtte i eget Hjem, afd. Centrum men dækker hele byen. Indsatsen omfatter en recoveryorienteret psykosocial tilgang med et særligt fokus på spiseforstyrrelser, krop, kost og motion. Overordnet er indsatsen rettet mod, at borgeren bliver rask af spiseforstyrrelsen set i forhold til de diagnostiske kriterier. Desuden er den socialpsykiatriske indsats rettet mod, at borgeren styrker sit selvværd, lærer at mestre sociale sammenhænge, styrker sin studie- og arbejdsevne, bliver i stand til at løse dagligdags opgaver og problemer, lærer at forvalte sin økonomi m.m. Formålet med udarbejdelse af en indsatsbeskrivelse er at dokumentere indsatsen og formidle, hvordan TFS i praksis støtter borgere med en spiseforstyrrelse. Målgruppe Indsatsen er målrettet voksne mennesker med spiseforstyrrelse og behov for socialpsykiatrisk støtte. Omkring 60 personer med én af følgende diagnoser har fået støtte fra teamet i løbet af perioden : Nervøs spisevægring Nervøs overspisning Atypiske spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser og komorbiditet typisk med personlighedsforstyrrelser og/eller depression Sygdomsgrad og motivation Oprindeligt var bostøtte til personer med spiseforstyrrelse tænkt som et efterværn, hvor borgerne, efter endt behandling på Center For Spiseforstyrrelser (CFS), Risskov, kunne få støtte til at fastholde den positive udvikling, der var sket under indlæggelsen. Indsatsen skulle rettes mod at bevare en vægt inden for normalområdet, opretholde et normalt spise- og motionsmønster og samtidig rette fokus mod uddannelse, arbejde, udvikling af personlige- og sociale kompetencer m.m. Men efterspørgslen er med tiden blevet anderledes. Borgere med alle sværhedsgrader af lidelsen henvises, og de kan være i alle motivationsfaser 1. Indsatsen fra TFS tilrettelægges derfor i forhold til sygdomsgrad, motivationsfase og borgerens ønsker. Figur 1. Illustration fra overlæge Mette Waaddegaard, Stolpegården Vi mener ikke, at bostøtte er den bedste indsats til personer med spiseforstyrrelse af alvorlig grad eller personer, der befinder sig i livstruende tilstande, men omstændighederne giver os i flere tilfælde denne udfordring. 1 Prochaska, DiClemente m.fl., 2008, Varig forandring. Motivationsfaser: Førovervejelse, overvejelse, forberedelse, handling og vedligeholdelse 1

5 Flersporet behandling, koordinering og samarbejde For at blive rask af en spiseforstyrrelse mener vi, at flersporet behandling 2, koordinering og samarbejde er nødvendig. Hvis borgerne er tilknyttet CFS, får de det bedste behandlingstilbud. CFS er eksperter på området, og de har et omfattende tilbud. Bostøtten samarbejder med den behandlingsansvarlige fra CFS. Der er ofte behov for bistand fra Ydelsescenter i forhold til borgerens økonomiske forhold og for samarbejde med Jobcenter, uddannelsessted eller arbejdssted. Jævnligt har vi borgere med små børn, som kan have kontakt til Familieafdelingen i Aarhus Kommune og, under graviditeten, med Sårbarhedsteamet på Skejby Sygehus. Vi mener desuden, at samarbejdet med de pårørende er meget vigtigt. Bostøttens opgave kan være at etablere kontakt til de forskellige instanser/personer, ledsage borgeren og være koordinator, hvor borgeren ikke magter det selv. Evt. Sårbarhedsteamet, og afdeling familie, børn og unge Pårørende Borger Bostøtte i TFS Center for Spiseforstyrrelser: Læge Terapeut Diætist Fysioterapeut Daghospital eller sengeafdeling ved indlæggelse Arbejds- eller uddannelsessted Ydelsescenter Århus Jobcenter Århus Figur 2. Flersporet behandling, koordinering og samarbejde når CFS er behandlingsansvarlig 2 Somatiske, psykologiske og sociale mål 2

6 I de tilfælde, hvor borgeren ikke er tilknyttet CFS, søges et lignende behandlingstilbud etableret. Det vil bl.a. sige kontakt til praktiserende læge, terapeut og diætist. Fra 2013 afprøves et særligt samarbejde mellem bostedet Windsor, dagtilbuddet Netværket og TFS, hvor borgeren har mulighed for at få støtte fra de tre tilbud på samme tid. F.eks. kan en borger bo i sin egen lejlighed og få bostøtte fra TFS som beskrevet senere, få støtte til måltider dagligt på Windsor og deltage i Overvejelsesgruppe på Netværket én gang om ugen. Indlæggelse foregår på psykiatrisk hospital eller en medicinsk afdeling ved livstruende tilstande. I enkelte tilfælde har TFS ydet bostøtte til borgere, der har et misbrug. I disse tilfælde samarbejdes der med Center for Alkoholbehandling eller Center for Misbrugsbehandling, men oftest er det nødvendigt at et misbrug er ophørt, før borgeren kan få gavn af indsatsen fra TFS. Det kan være en udfordring at få etableret et tilstrækkeligt behandlingstilbud til den enkelte og få en sammenhæng i behandlingen, når læge, terapeut, diætist og indlæggelsessted o.a. ikke har kontakt med hinanden. Udfordringen bliver væsentligt større i de tilfælde, hvor borgeren ikke giver samtykke til, at vi må samarbejde med de involverede parter. Evt. Sårbarhedsteamet og afd. familie, børn og unge Pårørende Praktiserende læge Arbejds- eller uddannelsessted Diætist Jobcenter Århus Borger Bostøtte i TFS Terapeut Ydelsescenter Århus Dagtilbud Psykiatrisk hospital ved indlæggelse Boformer Figur 3. Flersporet behandling, koordinering og samarbejde når praktiserende læge er behandlingsansvarlig 3

7 For at få bostøtte fra TFS gælder følgende regler, der ikke fraviges: Borgeren skal acceptere kontrol hos læge, og bostøtten skal have lov til at samarbejde med lægen Indsatsen skal give mening både for borgeren og bostøtten - Subjektiv vurdering fra begge parter - Indsatsen skal have effekt. Med effekt menes, at der enten skal ske en stabilisering eller fremskridt fysisk, psykisk og/eller socialt. Forventninger til effekten bygger på studier vedr. bedringsprocessen, en recoveryorienteret tilgang og teamets erfaringer. Recoveryorienteret socialpsykiatrisk indsats Uanset hvilken sygdomsgrad og motivationsfase borgeren befinder sig i og uanset hvilket behandlingstilbud, der er bygget op omkring borgeren, er den socialpsykiatriske indsats recoveryorienteret. Vi opbygger relationer, arbejder med alliancer og har fokus på 4 særlige værdier. 1. Personorientering, hvor der er fokus på mennesket som helhed, frem for udelukkende den diagnostiske beskrivelse eller sygdommens historie. 2. Personinvolvering, hvor der er fokus på at inkludere den enkelte som fuldgyldige partner i alle aspekter af rehabiliteringen. 3. Selvbestemmelse med fokus på den enkelte persons ønsker gennem hele processen 4. Potentiale for udvikling: Hvor fokus er rettet mod forbedring af en persons succes og personlig tilfredshedsfølelse, uanset hvad personens aktuelle vanskeligheder består af. Vi tager udgangspunkt i ønsker og mål på lang sigt, og vi afklarer den konkrete indsats sammen med borgeren. Hertil benyttes handleplaner (se bilag). Relationsbehandling/opbygning Formålet er at skabe et følelsesmæssigt fundament, der understøtter borgerens videre udvikling. Relationen mellem medarbejder og borger kan i sig selv være den bærende del af en forandringsproces, og er ofte en forudsætning for at tage andre metoder i brug. Det er vanskeligt at give en konkret og udtømmende beskrivelse af de metoder, der skal i anvendelse for at skabe en god relation. Man kan endda sige, at der ikke er tale om egentlige metoder, fordi de ikke løser et bestemt problem. Man kan snarere tale om en række etiske spilleregler og måder, som medarbejderen kan benytte sig af for at skabe den tillid og tryghed, der er en forudsætning for, at borgeren og medarbejderen kan gøre ting sammen. Nedenstående skal derfor opfattes som en række eksempler på principper i relationsarbejdet. Listen er på ingen måde udtømmende og indeholder ikke de eneste mulige måder. Stikord og principper for relationsarbejdet: Vær stabil og vedholdende i arbejdet Vær imødekommende Tag ansvar for stemningen Vis respekt, omsorg og interesse Mød borgeren hvor borgeren er Forsøg at rumme borgerens problemer Vær personlig uden at være privat Forsøg at være autentisk og ærlig Forklar og sæt ord på egne tanker Mød borgeren som et helt menneske 4

8 Rammerne I 2013 er der 7 bostøtter, der samlet arbejder 66 timer om ugen i TFS. Alle har derudover ordinære bostøtteopgaver i CBH, Centrum. Borgeren tilknyttes 1 2 faste bostøtter, og der ydes maksimalt 10 timers støtte om ugen. Som udgangspunkt foregår indsatsen i borgerens eget hjem, men der er behov for stor fleksibilitet. F.eks. kan bostøtten mødes med borgeren på arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller andre steder, hvis der er behov for støtte til måltiderne, når borgeren ikke er hjemme. Der er også brug for stor fleksibilitet i forhold til de aftalte mødetider, da planlagt undervisning, forelæsninger, studiegrupper, arbejdstider ol., som borgeren skal komme til, jævnligt ændrer sig og skal passes ind. Praksisbaseret programteori Med udgangspunkt i antagelser og erfaringer har TFS udarbejdet programteorien (side 6-11), der generelt beskriver indsatsen for borgere, der har en spiseforstyrrelse. Herved konkretiseres den forventede indsats og de forventede resultater. Ifølge Knud Ramian, Center for Evaluering 3 er programteori et sprog, der kan give både en kreativ og en systematisk beskrivelse af, hvilket arbejde og hvilke metoder man betjener sig af. Første trin går ud på at besvare: hvad indsatsen består af, og hvorledes det praktiseres hvem forventes at få glæde af det hvorfor - hvad forventes det at resultere i Det er altså en række hypoteser man opstiller, og det grundlæggende er, at man arbejder i et diagram. Indsatsen i forhold til den enkelte borger tager dog altid udgangspunkt i dennes ønsker og behov og særlige situation, og for at sikre borgerinddragelse og et ligeværdigt samarbejde benyttes individuelle handleplaner (se bilag), som bostøtten udarbejder sammen med borgeren. 3 Knud Ramian, Metodebeskrivelse ved anvendelse af praksisbaseret programteori: ( ) 5

9 Komponenter Udvikling af personlige kompetencer Udvikling af sociale kompetencer Aktiviteter Støtte til at: - modtage støtte - nytænke - udtrykke og forstå følelser - klare udfordringer - undgå det perfekte som ideal - give udtryk for hvad man ønsker - sige fra - beskytte sig holde egne grænser - prioritere/tage valg - tage ansvar - løse problemer - afprøve grænser - holde fast i gode mål - finde og styrke ressourcer - kunne se sin egen udvikling - klare vanskeligheder i familien - "komme ud i verden" - købe ind, gå på cafe, tage i svømmehallen eller til andre aktiviteter Udfordringer i praksis sammen med medarbejderen Samtaler om drømme og fremtid Justere virkelighedsopfattelse Motivere til og fastholde terapi/gruppeterapi Støtte til at skabe kontakt til familie og venner Støtte til at håndtere problematikker vedr. familie, venner, kæreste og andre Samtaler om adfærd i forhold til andre mennesker Samtaler om omverdenens reaktioner på sygdommen Træning i socialt samvær Målgruppe Borgeren Borgeren Forventede resultater på kort sigt Bryder uhensigtsmæssige mønstre Øger motivationen til at blive rask Øger ressourcerne til at blive rask Øger evnen til egenomsorg og eget ansvar Udvikler sig - modnes - "bliver voksen" Øger kompetencen til at være sammen med andre Lærer at forstå sociale sammenhænge Kan begå sig i sociale sammenhænge Udvider muligheden for at få et socialt liv Forventede resultater på lang sigt Øger selvværdet Bliver i stand til selv at løse problemer Udvikler egne værdinormer Forvalter eget liv på en hensigtsmæssig måde Kan glædes ved at være sammen med andre mennesker Får et sundt forhold til familien Får troen på at man kan nå sine mål og drømme Forebygger tilbagefald af spiseforstyrrelsen Kan begå sig i sociale sammenhænge og føle sig godt tilpas Skaber og bevarer et netværk Fremmer muligheden for gennemførelse af uddannelse/beskæftigelse 6

10 Komponenter Praktiske gøremål Beskæftigelse og uddannelse Aktiviteter Strukturere praktiske gøremål i hverdagen f.eks. ved hjælp af uge- eller dagsplaner Evaluering af uge- og dagsplaner Oplæring i praktiske færdigheder f.eks.: - til at vaske tøj - til at gøre rent - i forhold til økonomi lave budget, PBS o.l. - til at forstå og forholde sig til post Støtte til at vælge, starte og fastholde beskæftigelse/uddannelse Støtte i forhold til at søge revalidering eller SU Kontakt og samarbejde med arbejdssted/uddannelsessted (mentor) Støtte til at håndtere problematikker på arbejds- og uddannelsesstedet Støtte til anvendelse af IT Målgruppe Borgeren Borgeren Forventede resultater på kort sigt Afklaring af borgerens evne til selv at udføre praktiske opgaver Praktiske opgaver bliver udført Økonomisk overblik Overvindelse af frygt/ignorering af post fra offentlige instanser Den spiseforstyrrede/tvangsprægede tankegang erstattes af en mere fleksibel tankegang i forhold til praktiske gøremål Mere hensigtsmæssig struktur i dagligdagen Afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse Realistiske rammer til at gennemføre en uddannelse eller fastholde en beskæftigelse - herunder afvejning af de stillede krav og den enkeltes egne ressourcer i forhold til beskæftigelse og uddannelse Være stabil Kan deltage i det sociale fællesskab på en arbejdsplads eller et uddannelsessted Forventede resultater på lang sigt Borgeren opnår overblik og bliver i stand til at klare praktiske gøremål selv Kan styre egen økonomi Realistisk sammenhæng mellem ressourcer og opgaver Normalisering af rengøringsstandarden i hjemmet Kan klare en voksens forpligtelser som samfundsborger Får uddannelse og/eller arbejde og får mulighed for at blive selvforsørgende Større selvværd og styrket identitet 7

11 Komponenter Motivationsarbejde Psykoedukation Aktiviteter Støttende samtaler Eksternalisering af spiseforstyrrelsen Rådgivning Psykoedukation Erkendelser - livshistorie overfor spiseforstyrrelsens historie Holde fast i håbet om forandring og fremskridt Forbereder langsigtede mål Se fordele og ulemper ved at ændre adfærd Afdække støttebehov Flytte praktiske forhindringer Tydeliggøre valgmuligheder Mindske problemadfærdens attraktive sider og forstærke negative Fokus på ambivalensen Vise hvad der lykkes Undervisning om spiseforstyrrelsen - psykiske og fysiske skader af spiseforstyrrelsen - symptomer - komorbiditet - spiseforstyrrelsens påvirkning på relationen til andre mennesker - Samtaler om omverdenens reaktioner på sygdommen - kognitiv funktionsnedsættelse - konsekvenser for uddannelse og arbejde - eksternalisering af spiseforstyrrelsen Præsentation af værktøj der kan reducere spiseforstyrret adfærd - f.eks. kognitive skemaer Målgruppe Borgeren Borgeren Forventede resultater på kort sigt Motivationen afklares Indsatsen kan målrettes motivationsfasen Får et håb om forandring Forandring starter Fordelene ved problemadfærden træder i baggrunden Stabilisering af vægten/vægtøgning Minimering/ophør af bulimi, misbrug af afføringsmidler, overmotionering eller andet Forstår ambivalensen og er villig til at arbejde med den Holder fast i støtte og behandling Viden og indsigt om spiseforstyrrelsen Lærer at adskille spiseforstyrrelsen fra sig selv Kan skelne mellem spiseforstyrret adfærd og normal adfærd Håb om bedring Motivation til adfærdsændring Forventede resultater på lang sigt Slipper spiseforstyrrelsen Forebygger tilbagefald Minimerer risikoen for tilbagefald Tro på at der er en fremtid, hvor spiseforstyrrelsen ikke dominerer 8

12 Komponenter Kost/mad og spisning Krop, motion og fysik Aktiviteter Samtaler om kost Sundhedslære/Vejledning i forhold til sund kost - lære om sund kost og kroppens behov - lære om normalt brug af kosttilskud og vitaminer - hygiejne - normal og ikke sygeligt Se bag om madens betydning - sammenhæng mellem mad og følelser Støtte til at følge kostplan og holde struktur Lave madplan Planlægge indkøb og købe ind Lave mad sammen - til et enkelt måltid og/eller til fryseren Spise sammen Lære hvad der er normal størrelse på et måltid Træne fleksibilitet i forhold til spisning Korrigere forvrænget opfattelse af mad og effekten af at spise Træning i at spise uden tvangshandlinger og ritualer Støtte til at undgå overspisninger Samtaler om reaktionen på at lave mad og spise Fokus på måltidets positive værdier Skabe en god stemning omkring måltidet Træning i at spise sammen med andre - socialisering gennem måltider Rydde op, vaske op m.m. efter måltidet Samvær efter måltidet for at forebygge opkastning Telefonisk støtte til at få spist Træning i at spise uden for hjemmet Turde italesætte, hvad vi ser, at de gør/ikke gør, og hvilke konsekvenser det får Støtte til at kunne ændre på kostplanen i forhold til aktiviteter i livet - fester, højtider ol. - støtte til at regulere kostplan efter vilkår Ledsagelse til diætist Samtaler om kroppen Korrigere forvrænget kropsopfattelse Italesætte BMI - tale om betydning og konsekvenser Tale om sammenhængen mellem krop, kost og vægt og motion Vejledning i hensigtsmæssig motionsform og - niveau - hvor meget træner man, hvordan går man, hvor meget går man osv Tale om konsekvenser ved overdreven motion - motionsvalg Ledsagelse til motionsaktiviteter Lære at give sin krop positive og kærlige oplevelser - massage - berøring - sex Lære at anerkende sin krop og eget spejlbillede - holde ud at se sit spejlbillede Turde italesætte, hvad vi ser, at de gør/ikke gør, og hvilke konsekvenser det får Udfordre modelverdenens idealbillede Samtaler om opkastning og misbrug af afføringsmidler for at vægtregulere Obs. på somatiske følgevirkninger af spiseforstyrrelsen/lav vægt og udrensning Samtaler om seksualitet Samtaler om prævention Målgruppe Borgeren Borgeren 9

13 Forventede resultater på kort sigt Har mad i huset Får en fast struktur på spisningen Hensigtsmæssige madvaner En ernæringsrigtig kost Sikrer at borgeren får et måltid ved hvert besøg Udvider repertoiret i forhold til mad Kender størrelsen på en normal portion mad Kan spise indenfor en afgrænset tidsramme Forebygger at følelsesmæssige reaktioner bliver styrende for spisningen Minimerer impulsstyret overspisning Kan spise sammen med andre Forebygger tyveri af mad Forebygger økonomisk kaos som følge af overspisning Øger/stabiliserer vægten Øget kropsbevidsthed Øget bevidsthed om sammenhæng mellem krop og følelser Oparbejder en hensigtsmæssig motionsform med støtte Får en positiv oplevelse af kroppen Afspænding af kroppen Forebygger somatiske følgevirkninger af spiseforstyrrelsen Minimerer/ophører med misbrug af afføringsmidler Større viden om seksualitet og spiseforstyrrelsen Kendskab til prævention Forventede resultater på lang sigt Måltider er en naturlig del af hverdagen Måltider får en værdifuld betydning Spisemønsteret normaliseres Kan spise sammen med andre Mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter, hvor der indgår mad Frihed til at bruge sin tid og energi til andre ting i livet Stabiliserer vægten Kroppen er ikke genstand for regulering af følelser En hensigtsmæssig motionsform uden støtte Tryghed og glæde ved seksualitet Forebygger uønsket graviditet Forebygger kønssygdomme 10

14 Komponenter Delplaner Samarbejde Aktiviteter Tage udgangspunkt i ønsker og drømme - overordnede mål - værdier Fokus på ressourcer og begrænsninger Formulere mål ud fra eget værdisæt Afklare borgerens opgaver, bostøttens opgaver, pårørendes eller andres En samarbejdskontrakt med bostøtten Fastholde planens mål og aktiviteter Udarbejdes første gang inden 3 måneder og derefter årligt Samarbejde med: - pårørende - CFS - sagsbehandlere - kontaktperson på arbejdsplads - Kontaktperson på uddannelsessted - Regionen f.eks. psykiatrisk hospital - praktiserende læger - privatpraktiserende psykiater/psykolog - diætist - boformer - frivillige organisationer (PS, LMS) - misbrugscenteret og alkoholbehandlingen Samarbejde mellem primær og sekundær kontaktperson Myndighedsområdet - Handleplan Deltage i netværksmøder Målgruppe Borgeren Borgeren og samarbejdspartnerne Forventede resultater på kort sigt Hjælper med at bevare håbet om, at tingene kan ændre sig Borger og bostøtte bliver klar over opgaven og de gensidige forventninger Borgeren opdager ressourcer og begrænsninger Afklarer om de kortsigtede mål er opnåelige eller urealistiske Slipper perfektionisme og store krav til sig selv og anerkender små skridt frem Synliggør andre aktører Lægger op til at familien og andre pårørende inddrages Lægger op til at inddrage behandlingssystemet Evalueringen viser hvad der lykkes Ser fremskridt på andre områder i livet end i forhold til spiseforstyrrelsen Succes eller nederlag alt efter om målene nås Helhed og sammenhæng i den støtte, som borgeren har ønsket Indsatserne giver mening for borgeren Forventede resultater på lang sigt Gennem evaluering kan målene kvalificeres De overordnede mål reguleres i forhold til ressourcer - større indsigt i sig selv, og hvad man kan Relationer og samarbejde med andre styrkes Målene nås Bliver i stand til at tackle egne problemer Social recovery eller hel recovery opnås Effekten af indsatserne optimeres 11

15 Henvisning til Team for Spiseforstyrrelser Center for Myndighed er borgerens indgang til tilbud inden for socialpsykiatrien og tilbud til udsatte voksne. Myndighedscentret varetager råd, vejledning og udredning af psykisk sårbare og udsatte borgeres behov for en social indsats. I Center for Myndighed sidder rådgiverne. De visiterer til bostøtte, boformer og forsorgstilbuddene samt nogle af beskæftigelsestilbuddene. Sagsbehandlere, praktiserende læger, Center for Spiseforstyrrelser, borgeren selv o.a. kan henvende sig til Center for Myndighed med henblik på visitation til TFS. Kontaktoplysninger til myndighedsområdet: Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Myndighed Grøndalsvej Viby J Tlf

16 Bilag 1. Delplan 2. Evaluering af delplan og samarbejde 13

17 Delplan Delplan for: Cpr. nr.: Medarbejder (navn og arbejdssted): Delplanen gælder fra d. til d. Overordnet plan Overordnet mål (ønsker og drømme): Vurderingsområder: 1. Hvad er vigtigt i forhold til målet: (Konkretisering af målet. Hvad betyder det for mig? Hvad vil det betyde for min livskvalitet?) 2. Hvad er mine stærke sider i forhold til målet? 3. Hvad er mine begrænsninger i forhold til målet? 4. Hvad ønsker jeg forandret eller tilført, så begrænsningerne kan overkommes og mine stærke sider styrkes? 5. Hvilke støttemuligheder er der i mit netværk og i mine omgivelser i forhold til det, jeg ønsker forandret eller tilført? 6. Hvilke forhindringer er der i mit netværk og i mine omgivelser i forhold til det, jeg ønsker forandret eller tilført? 7. Hvilken professionel støtte er nødvendig og ønsket i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter? (f.eks. psykiater, psykolog, misbrugsbehandling, alkoholbehandling, hjemmeplejen, praktiserende læge, bostøtte el.a.) Hvilke specifikke mål ønsker jeg at arbejde med?(vær opmærksom på vurderingsområderne) Områder som det besluttes at arbejde med i perioden, fx: Bolig Arbejde Uddannelse Fritid/Daglige aktiviteter Personlige færdigheder Sociale færdigheder Netværk Økonomi Kost Motion Behandling Andet:

18 Samarbejdspartnere der koordineres med Navn og tlf.nr. (f.eks. psykiater, psykolog, misbrugsbehandling, alkoholbehandling, hjemmeplejen, praktiserende læge, bostøtte el.a.) Specifik plan 1 Specifikt mål: Det specifikke mål er rettet mod at: Opnå fremskridt Bevare evner og færdigheder Bremse tilbagegang Hvad er vigtigt for mig i forhold til dette mål? Min indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Andres indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Medarbejderens indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Evt. bemærkninger (f.eks. aftaler, opmærksomhedskrævende ting el.a.) Specifik plan 2 Specifikt mål: Det specifikke mål er rettet mod at: Opnå fremskridt Bevare evner og færdigheder Bremse tilbagegang Hvad er vigtigt for mig i forhold til dette mål? Min indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Andres indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Medarbejderens indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Evt. bemærkninger (f.eks. aftaler, opmærksomhedskrævende ting el.a.)

19 Specifik plan 3 Specifikt mål: Det specifikke mål er rettet mod at: Opnå fremskridt Bevare evner og færdigheder Bremse tilbagegang Hvad er vigtigt for mig i forhold til dette mål? Min indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Andres indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Medarbejderens indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Evt. bemærkninger (f.eks. aftaler, opmærksomhedskrævende ting el.a.) Kriseplan I tilfælde af akut krise hvilke initiativer og hvilken støtte ønsker jeg? Hvem har deltaget i udarbejdelsen af planen? Dato: Underskifter: Bruger Medarbejder (Kopi af denne plan indsendes til myndighedsrådgiver)

20

21 Evaluering af delplan og samarbejde Navn: Cpr.nr.: Medarbejder (navn og arbejdssted): Evalueringen omfatter delplanen for perioden: Evaluering af målene (bruger): Er de specifikke mål nået? (sæt kun ét kryds for hvert mål) Nej, slet ikke I nogen grad Ja Ja, mere end det Ja, meget mere end det Målet er ikke længere aktuelt Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Er du kommet nærmere dit overordnede mål? Er du kommet nærmere din ønskede livskvalitet? Kommentarer fra medarbejder (f.eks. uddybende forklaring til besvarelserne ovenfor, processen eller andet): Andre kommentarer fra bruger (f.eks. uddybende forklaring til besvarelsen, processen eller andet):

22 Samarbejdet Hvor tilfreds er du med samarbejdet med medarbejderen? (f.eks. måden medarbejderen møder dig, din indflydelse på støtten, du modtager, den information, du har fået fra medarbejderen, støtten til den udvikling du ønsker eller andet) Kommentarer fra bruger: (Er der f.eks. noget du er særlig tilfreds med, er der noget du ønsker anderledes eller andet): Kommentarer fra medarbejder: (Er der f.eks. noget du er særlig tilfreds med, er der noget du ønsker anderledes eller andet): Dato: Underskrift: Medarbejder Bruger

23

24 Udgivet af Aarhus Kommune Sociale forhold og Beskæftigelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Team for Spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem, afd. Centrum Nørre Allé 31, 2. sal, 8000 Aarhus C Tlf.:

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam Socialpsykiatrien 85 Gruppeforløb 104 samvær og aktivitetstilbud 99 skp Opsøgende indsats 85 skp Voksenteam 85 skp Ungeteam Socialpsykiatriens tilbud er en helhedsorienteret indsats for borgere med svære

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe for patienter med BMI mindst 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende Center for Bostøtte i eget Hjem 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Adresse: Postnr. og

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Adm. Dir. Phd. Peter Pietras

Adm. Dir. Phd. Peter Pietras Adm. Dir. Phd. Peter Pietras 1 KVALITET I FREMTIDENS SOCIALE VELFÆRD HVORFOR ER DET VIGTIGT? Borgere med sociale og psykiske lidelser bliver flere Antallet af borgere med misbrug forøges (1/3 del flere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bostøtten Kompas. Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bostøtten Kompas. Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted Bostøtten Kompas Refsvej 41, 1. th., 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Tilbuddet er rettet til mennesker med dobbeltdiagnose (sindslidelser og et stof-/medicin- og/eller alkoholmisbrug) i alderen 18-65

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan 1 Trekløveret Pædagogisk Handleplan Vejledning... 2 Indbydelse til handleplansmøde.... 4 Samtykkeerklæring... 5 Faktuelle Oplysninger... 6 Pædagogisk udredning... 8 Økonomiske oplysninger... 13 Brugerinddragelse....

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vidensbaseret arbejde, der virker...

Vidensbaseret arbejde, der virker... Vidensbaseret arbejde, der virker... Knud Ramian Center for evaluering Psykiatrien i Århus Amt Yderligere info:: knudramian.pbwiki.com Indhold Hvad er vidensbaseret arbejde og alt det andet? Viden som

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere