Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser"

Transkript

1 Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013

2 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Udgivet af Aarhus Kommune Sociale forhold og Beskæftigelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Udarbejdet oktober 2013 af: Anne Marie Andersen Hannah Christiansen Gurli Vesselby Solveig Christensen Jørn Christensen Flemming Kristensen Anders Mygind Team for Spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem, afd. Centrum Nørre Allé 31, 2. sal, 8000 Aarhus C Tlf.:

3 Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPE... 1 SYGDOMSGRAD OG MOTIVATION... 1 FLERSPORET BEHANDLING, KOORDINERING OG SAMARBEJDE... 2 RECOVERYORIENTERET SOCIALPSYKIATRISK INDSATS... 4 RELATIONSBEHANDLING/OPBYGNING... 4 RAMMERNE... 5 PRAKSISBASERET PROGRAMTEORI... 5 HENVISNING TIL TEAM FOR SPISEFORSTYRRELSER BILAG... 13

4 Indledning Aarhus Kommune har siden 2006 tilbudt en specialiseret bostøtteindsats til mennesker med spiseforstyrrelser. Tilbuddet er forankret i Team for Spiseforstyrrelser (TFS) ved Center for Bostøtte i eget Hjem, afd. Centrum men dækker hele byen. Indsatsen omfatter en recoveryorienteret psykosocial tilgang med et særligt fokus på spiseforstyrrelser, krop, kost og motion. Overordnet er indsatsen rettet mod, at borgeren bliver rask af spiseforstyrrelsen set i forhold til de diagnostiske kriterier. Desuden er den socialpsykiatriske indsats rettet mod, at borgeren styrker sit selvværd, lærer at mestre sociale sammenhænge, styrker sin studie- og arbejdsevne, bliver i stand til at løse dagligdags opgaver og problemer, lærer at forvalte sin økonomi m.m. Formålet med udarbejdelse af en indsatsbeskrivelse er at dokumentere indsatsen og formidle, hvordan TFS i praksis støtter borgere med en spiseforstyrrelse. Målgruppe Indsatsen er målrettet voksne mennesker med spiseforstyrrelse og behov for socialpsykiatrisk støtte. Omkring 60 personer med én af følgende diagnoser har fået støtte fra teamet i løbet af perioden : Nervøs spisevægring Nervøs overspisning Atypiske spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser og komorbiditet typisk med personlighedsforstyrrelser og/eller depression Sygdomsgrad og motivation Oprindeligt var bostøtte til personer med spiseforstyrrelse tænkt som et efterværn, hvor borgerne, efter endt behandling på Center For Spiseforstyrrelser (CFS), Risskov, kunne få støtte til at fastholde den positive udvikling, der var sket under indlæggelsen. Indsatsen skulle rettes mod at bevare en vægt inden for normalområdet, opretholde et normalt spise- og motionsmønster og samtidig rette fokus mod uddannelse, arbejde, udvikling af personlige- og sociale kompetencer m.m. Men efterspørgslen er med tiden blevet anderledes. Borgere med alle sværhedsgrader af lidelsen henvises, og de kan være i alle motivationsfaser 1. Indsatsen fra TFS tilrettelægges derfor i forhold til sygdomsgrad, motivationsfase og borgerens ønsker. Figur 1. Illustration fra overlæge Mette Waaddegaard, Stolpegården Vi mener ikke, at bostøtte er den bedste indsats til personer med spiseforstyrrelse af alvorlig grad eller personer, der befinder sig i livstruende tilstande, men omstændighederne giver os i flere tilfælde denne udfordring. 1 Prochaska, DiClemente m.fl., 2008, Varig forandring. Motivationsfaser: Førovervejelse, overvejelse, forberedelse, handling og vedligeholdelse 1

5 Flersporet behandling, koordinering og samarbejde For at blive rask af en spiseforstyrrelse mener vi, at flersporet behandling 2, koordinering og samarbejde er nødvendig. Hvis borgerne er tilknyttet CFS, får de det bedste behandlingstilbud. CFS er eksperter på området, og de har et omfattende tilbud. Bostøtten samarbejder med den behandlingsansvarlige fra CFS. Der er ofte behov for bistand fra Ydelsescenter i forhold til borgerens økonomiske forhold og for samarbejde med Jobcenter, uddannelsessted eller arbejdssted. Jævnligt har vi borgere med små børn, som kan have kontakt til Familieafdelingen i Aarhus Kommune og, under graviditeten, med Sårbarhedsteamet på Skejby Sygehus. Vi mener desuden, at samarbejdet med de pårørende er meget vigtigt. Bostøttens opgave kan være at etablere kontakt til de forskellige instanser/personer, ledsage borgeren og være koordinator, hvor borgeren ikke magter det selv. Evt. Sårbarhedsteamet, og afdeling familie, børn og unge Pårørende Borger Bostøtte i TFS Center for Spiseforstyrrelser: Læge Terapeut Diætist Fysioterapeut Daghospital eller sengeafdeling ved indlæggelse Arbejds- eller uddannelsessted Ydelsescenter Århus Jobcenter Århus Figur 2. Flersporet behandling, koordinering og samarbejde når CFS er behandlingsansvarlig 2 Somatiske, psykologiske og sociale mål 2

6 I de tilfælde, hvor borgeren ikke er tilknyttet CFS, søges et lignende behandlingstilbud etableret. Det vil bl.a. sige kontakt til praktiserende læge, terapeut og diætist. Fra 2013 afprøves et særligt samarbejde mellem bostedet Windsor, dagtilbuddet Netværket og TFS, hvor borgeren har mulighed for at få støtte fra de tre tilbud på samme tid. F.eks. kan en borger bo i sin egen lejlighed og få bostøtte fra TFS som beskrevet senere, få støtte til måltider dagligt på Windsor og deltage i Overvejelsesgruppe på Netværket én gang om ugen. Indlæggelse foregår på psykiatrisk hospital eller en medicinsk afdeling ved livstruende tilstande. I enkelte tilfælde har TFS ydet bostøtte til borgere, der har et misbrug. I disse tilfælde samarbejdes der med Center for Alkoholbehandling eller Center for Misbrugsbehandling, men oftest er det nødvendigt at et misbrug er ophørt, før borgeren kan få gavn af indsatsen fra TFS. Det kan være en udfordring at få etableret et tilstrækkeligt behandlingstilbud til den enkelte og få en sammenhæng i behandlingen, når læge, terapeut, diætist og indlæggelsessted o.a. ikke har kontakt med hinanden. Udfordringen bliver væsentligt større i de tilfælde, hvor borgeren ikke giver samtykke til, at vi må samarbejde med de involverede parter. Evt. Sårbarhedsteamet og afd. familie, børn og unge Pårørende Praktiserende læge Arbejds- eller uddannelsessted Diætist Jobcenter Århus Borger Bostøtte i TFS Terapeut Ydelsescenter Århus Dagtilbud Psykiatrisk hospital ved indlæggelse Boformer Figur 3. Flersporet behandling, koordinering og samarbejde når praktiserende læge er behandlingsansvarlig 3

7 For at få bostøtte fra TFS gælder følgende regler, der ikke fraviges: Borgeren skal acceptere kontrol hos læge, og bostøtten skal have lov til at samarbejde med lægen Indsatsen skal give mening både for borgeren og bostøtten - Subjektiv vurdering fra begge parter - Indsatsen skal have effekt. Med effekt menes, at der enten skal ske en stabilisering eller fremskridt fysisk, psykisk og/eller socialt. Forventninger til effekten bygger på studier vedr. bedringsprocessen, en recoveryorienteret tilgang og teamets erfaringer. Recoveryorienteret socialpsykiatrisk indsats Uanset hvilken sygdomsgrad og motivationsfase borgeren befinder sig i og uanset hvilket behandlingstilbud, der er bygget op omkring borgeren, er den socialpsykiatriske indsats recoveryorienteret. Vi opbygger relationer, arbejder med alliancer og har fokus på 4 særlige værdier. 1. Personorientering, hvor der er fokus på mennesket som helhed, frem for udelukkende den diagnostiske beskrivelse eller sygdommens historie. 2. Personinvolvering, hvor der er fokus på at inkludere den enkelte som fuldgyldige partner i alle aspekter af rehabiliteringen. 3. Selvbestemmelse med fokus på den enkelte persons ønsker gennem hele processen 4. Potentiale for udvikling: Hvor fokus er rettet mod forbedring af en persons succes og personlig tilfredshedsfølelse, uanset hvad personens aktuelle vanskeligheder består af. Vi tager udgangspunkt i ønsker og mål på lang sigt, og vi afklarer den konkrete indsats sammen med borgeren. Hertil benyttes handleplaner (se bilag). Relationsbehandling/opbygning Formålet er at skabe et følelsesmæssigt fundament, der understøtter borgerens videre udvikling. Relationen mellem medarbejder og borger kan i sig selv være den bærende del af en forandringsproces, og er ofte en forudsætning for at tage andre metoder i brug. Det er vanskeligt at give en konkret og udtømmende beskrivelse af de metoder, der skal i anvendelse for at skabe en god relation. Man kan endda sige, at der ikke er tale om egentlige metoder, fordi de ikke løser et bestemt problem. Man kan snarere tale om en række etiske spilleregler og måder, som medarbejderen kan benytte sig af for at skabe den tillid og tryghed, der er en forudsætning for, at borgeren og medarbejderen kan gøre ting sammen. Nedenstående skal derfor opfattes som en række eksempler på principper i relationsarbejdet. Listen er på ingen måde udtømmende og indeholder ikke de eneste mulige måder. Stikord og principper for relationsarbejdet: Vær stabil og vedholdende i arbejdet Vær imødekommende Tag ansvar for stemningen Vis respekt, omsorg og interesse Mød borgeren hvor borgeren er Forsøg at rumme borgerens problemer Vær personlig uden at være privat Forsøg at være autentisk og ærlig Forklar og sæt ord på egne tanker Mød borgeren som et helt menneske 4

8 Rammerne I 2013 er der 7 bostøtter, der samlet arbejder 66 timer om ugen i TFS. Alle har derudover ordinære bostøtteopgaver i CBH, Centrum. Borgeren tilknyttes 1 2 faste bostøtter, og der ydes maksimalt 10 timers støtte om ugen. Som udgangspunkt foregår indsatsen i borgerens eget hjem, men der er behov for stor fleksibilitet. F.eks. kan bostøtten mødes med borgeren på arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller andre steder, hvis der er behov for støtte til måltiderne, når borgeren ikke er hjemme. Der er også brug for stor fleksibilitet i forhold til de aftalte mødetider, da planlagt undervisning, forelæsninger, studiegrupper, arbejdstider ol., som borgeren skal komme til, jævnligt ændrer sig og skal passes ind. Praksisbaseret programteori Med udgangspunkt i antagelser og erfaringer har TFS udarbejdet programteorien (side 6-11), der generelt beskriver indsatsen for borgere, der har en spiseforstyrrelse. Herved konkretiseres den forventede indsats og de forventede resultater. Ifølge Knud Ramian, Center for Evaluering 3 er programteori et sprog, der kan give både en kreativ og en systematisk beskrivelse af, hvilket arbejde og hvilke metoder man betjener sig af. Første trin går ud på at besvare: hvad indsatsen består af, og hvorledes det praktiseres hvem forventes at få glæde af det hvorfor - hvad forventes det at resultere i Det er altså en række hypoteser man opstiller, og det grundlæggende er, at man arbejder i et diagram. Indsatsen i forhold til den enkelte borger tager dog altid udgangspunkt i dennes ønsker og behov og særlige situation, og for at sikre borgerinddragelse og et ligeværdigt samarbejde benyttes individuelle handleplaner (se bilag), som bostøtten udarbejder sammen med borgeren. 3 Knud Ramian, Metodebeskrivelse ved anvendelse af praksisbaseret programteori: ( ) 5

9 Komponenter Udvikling af personlige kompetencer Udvikling af sociale kompetencer Aktiviteter Støtte til at: - modtage støtte - nytænke - udtrykke og forstå følelser - klare udfordringer - undgå det perfekte som ideal - give udtryk for hvad man ønsker - sige fra - beskytte sig holde egne grænser - prioritere/tage valg - tage ansvar - løse problemer - afprøve grænser - holde fast i gode mål - finde og styrke ressourcer - kunne se sin egen udvikling - klare vanskeligheder i familien - "komme ud i verden" - købe ind, gå på cafe, tage i svømmehallen eller til andre aktiviteter Udfordringer i praksis sammen med medarbejderen Samtaler om drømme og fremtid Justere virkelighedsopfattelse Motivere til og fastholde terapi/gruppeterapi Støtte til at skabe kontakt til familie og venner Støtte til at håndtere problematikker vedr. familie, venner, kæreste og andre Samtaler om adfærd i forhold til andre mennesker Samtaler om omverdenens reaktioner på sygdommen Træning i socialt samvær Målgruppe Borgeren Borgeren Forventede resultater på kort sigt Bryder uhensigtsmæssige mønstre Øger motivationen til at blive rask Øger ressourcerne til at blive rask Øger evnen til egenomsorg og eget ansvar Udvikler sig - modnes - "bliver voksen" Øger kompetencen til at være sammen med andre Lærer at forstå sociale sammenhænge Kan begå sig i sociale sammenhænge Udvider muligheden for at få et socialt liv Forventede resultater på lang sigt Øger selvværdet Bliver i stand til selv at løse problemer Udvikler egne værdinormer Forvalter eget liv på en hensigtsmæssig måde Kan glædes ved at være sammen med andre mennesker Får et sundt forhold til familien Får troen på at man kan nå sine mål og drømme Forebygger tilbagefald af spiseforstyrrelsen Kan begå sig i sociale sammenhænge og føle sig godt tilpas Skaber og bevarer et netværk Fremmer muligheden for gennemførelse af uddannelse/beskæftigelse 6

10 Komponenter Praktiske gøremål Beskæftigelse og uddannelse Aktiviteter Strukturere praktiske gøremål i hverdagen f.eks. ved hjælp af uge- eller dagsplaner Evaluering af uge- og dagsplaner Oplæring i praktiske færdigheder f.eks.: - til at vaske tøj - til at gøre rent - i forhold til økonomi lave budget, PBS o.l. - til at forstå og forholde sig til post Støtte til at vælge, starte og fastholde beskæftigelse/uddannelse Støtte i forhold til at søge revalidering eller SU Kontakt og samarbejde med arbejdssted/uddannelsessted (mentor) Støtte til at håndtere problematikker på arbejds- og uddannelsesstedet Støtte til anvendelse af IT Målgruppe Borgeren Borgeren Forventede resultater på kort sigt Afklaring af borgerens evne til selv at udføre praktiske opgaver Praktiske opgaver bliver udført Økonomisk overblik Overvindelse af frygt/ignorering af post fra offentlige instanser Den spiseforstyrrede/tvangsprægede tankegang erstattes af en mere fleksibel tankegang i forhold til praktiske gøremål Mere hensigtsmæssig struktur i dagligdagen Afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse Realistiske rammer til at gennemføre en uddannelse eller fastholde en beskæftigelse - herunder afvejning af de stillede krav og den enkeltes egne ressourcer i forhold til beskæftigelse og uddannelse Være stabil Kan deltage i det sociale fællesskab på en arbejdsplads eller et uddannelsessted Forventede resultater på lang sigt Borgeren opnår overblik og bliver i stand til at klare praktiske gøremål selv Kan styre egen økonomi Realistisk sammenhæng mellem ressourcer og opgaver Normalisering af rengøringsstandarden i hjemmet Kan klare en voksens forpligtelser som samfundsborger Får uddannelse og/eller arbejde og får mulighed for at blive selvforsørgende Større selvværd og styrket identitet 7

11 Komponenter Motivationsarbejde Psykoedukation Aktiviteter Støttende samtaler Eksternalisering af spiseforstyrrelsen Rådgivning Psykoedukation Erkendelser - livshistorie overfor spiseforstyrrelsens historie Holde fast i håbet om forandring og fremskridt Forbereder langsigtede mål Se fordele og ulemper ved at ændre adfærd Afdække støttebehov Flytte praktiske forhindringer Tydeliggøre valgmuligheder Mindske problemadfærdens attraktive sider og forstærke negative Fokus på ambivalensen Vise hvad der lykkes Undervisning om spiseforstyrrelsen - psykiske og fysiske skader af spiseforstyrrelsen - symptomer - komorbiditet - spiseforstyrrelsens påvirkning på relationen til andre mennesker - Samtaler om omverdenens reaktioner på sygdommen - kognitiv funktionsnedsættelse - konsekvenser for uddannelse og arbejde - eksternalisering af spiseforstyrrelsen Præsentation af værktøj der kan reducere spiseforstyrret adfærd - f.eks. kognitive skemaer Målgruppe Borgeren Borgeren Forventede resultater på kort sigt Motivationen afklares Indsatsen kan målrettes motivationsfasen Får et håb om forandring Forandring starter Fordelene ved problemadfærden træder i baggrunden Stabilisering af vægten/vægtøgning Minimering/ophør af bulimi, misbrug af afføringsmidler, overmotionering eller andet Forstår ambivalensen og er villig til at arbejde med den Holder fast i støtte og behandling Viden og indsigt om spiseforstyrrelsen Lærer at adskille spiseforstyrrelsen fra sig selv Kan skelne mellem spiseforstyrret adfærd og normal adfærd Håb om bedring Motivation til adfærdsændring Forventede resultater på lang sigt Slipper spiseforstyrrelsen Forebygger tilbagefald Minimerer risikoen for tilbagefald Tro på at der er en fremtid, hvor spiseforstyrrelsen ikke dominerer 8

12 Komponenter Kost/mad og spisning Krop, motion og fysik Aktiviteter Samtaler om kost Sundhedslære/Vejledning i forhold til sund kost - lære om sund kost og kroppens behov - lære om normalt brug af kosttilskud og vitaminer - hygiejne - normal og ikke sygeligt Se bag om madens betydning - sammenhæng mellem mad og følelser Støtte til at følge kostplan og holde struktur Lave madplan Planlægge indkøb og købe ind Lave mad sammen - til et enkelt måltid og/eller til fryseren Spise sammen Lære hvad der er normal størrelse på et måltid Træne fleksibilitet i forhold til spisning Korrigere forvrænget opfattelse af mad og effekten af at spise Træning i at spise uden tvangshandlinger og ritualer Støtte til at undgå overspisninger Samtaler om reaktionen på at lave mad og spise Fokus på måltidets positive værdier Skabe en god stemning omkring måltidet Træning i at spise sammen med andre - socialisering gennem måltider Rydde op, vaske op m.m. efter måltidet Samvær efter måltidet for at forebygge opkastning Telefonisk støtte til at få spist Træning i at spise uden for hjemmet Turde italesætte, hvad vi ser, at de gør/ikke gør, og hvilke konsekvenser det får Støtte til at kunne ændre på kostplanen i forhold til aktiviteter i livet - fester, højtider ol. - støtte til at regulere kostplan efter vilkår Ledsagelse til diætist Samtaler om kroppen Korrigere forvrænget kropsopfattelse Italesætte BMI - tale om betydning og konsekvenser Tale om sammenhængen mellem krop, kost og vægt og motion Vejledning i hensigtsmæssig motionsform og - niveau - hvor meget træner man, hvordan går man, hvor meget går man osv Tale om konsekvenser ved overdreven motion - motionsvalg Ledsagelse til motionsaktiviteter Lære at give sin krop positive og kærlige oplevelser - massage - berøring - sex Lære at anerkende sin krop og eget spejlbillede - holde ud at se sit spejlbillede Turde italesætte, hvad vi ser, at de gør/ikke gør, og hvilke konsekvenser det får Udfordre modelverdenens idealbillede Samtaler om opkastning og misbrug af afføringsmidler for at vægtregulere Obs. på somatiske følgevirkninger af spiseforstyrrelsen/lav vægt og udrensning Samtaler om seksualitet Samtaler om prævention Målgruppe Borgeren Borgeren 9

13 Forventede resultater på kort sigt Har mad i huset Får en fast struktur på spisningen Hensigtsmæssige madvaner En ernæringsrigtig kost Sikrer at borgeren får et måltid ved hvert besøg Udvider repertoiret i forhold til mad Kender størrelsen på en normal portion mad Kan spise indenfor en afgrænset tidsramme Forebygger at følelsesmæssige reaktioner bliver styrende for spisningen Minimerer impulsstyret overspisning Kan spise sammen med andre Forebygger tyveri af mad Forebygger økonomisk kaos som følge af overspisning Øger/stabiliserer vægten Øget kropsbevidsthed Øget bevidsthed om sammenhæng mellem krop og følelser Oparbejder en hensigtsmæssig motionsform med støtte Får en positiv oplevelse af kroppen Afspænding af kroppen Forebygger somatiske følgevirkninger af spiseforstyrrelsen Minimerer/ophører med misbrug af afføringsmidler Større viden om seksualitet og spiseforstyrrelsen Kendskab til prævention Forventede resultater på lang sigt Måltider er en naturlig del af hverdagen Måltider får en værdifuld betydning Spisemønsteret normaliseres Kan spise sammen med andre Mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter, hvor der indgår mad Frihed til at bruge sin tid og energi til andre ting i livet Stabiliserer vægten Kroppen er ikke genstand for regulering af følelser En hensigtsmæssig motionsform uden støtte Tryghed og glæde ved seksualitet Forebygger uønsket graviditet Forebygger kønssygdomme 10

14 Komponenter Delplaner Samarbejde Aktiviteter Tage udgangspunkt i ønsker og drømme - overordnede mål - værdier Fokus på ressourcer og begrænsninger Formulere mål ud fra eget værdisæt Afklare borgerens opgaver, bostøttens opgaver, pårørendes eller andres En samarbejdskontrakt med bostøtten Fastholde planens mål og aktiviteter Udarbejdes første gang inden 3 måneder og derefter årligt Samarbejde med: - pårørende - CFS - sagsbehandlere - kontaktperson på arbejdsplads - Kontaktperson på uddannelsessted - Regionen f.eks. psykiatrisk hospital - praktiserende læger - privatpraktiserende psykiater/psykolog - diætist - boformer - frivillige organisationer (PS, LMS) - misbrugscenteret og alkoholbehandlingen Samarbejde mellem primær og sekundær kontaktperson Myndighedsområdet - Handleplan Deltage i netværksmøder Målgruppe Borgeren Borgeren og samarbejdspartnerne Forventede resultater på kort sigt Hjælper med at bevare håbet om, at tingene kan ændre sig Borger og bostøtte bliver klar over opgaven og de gensidige forventninger Borgeren opdager ressourcer og begrænsninger Afklarer om de kortsigtede mål er opnåelige eller urealistiske Slipper perfektionisme og store krav til sig selv og anerkender små skridt frem Synliggør andre aktører Lægger op til at familien og andre pårørende inddrages Lægger op til at inddrage behandlingssystemet Evalueringen viser hvad der lykkes Ser fremskridt på andre områder i livet end i forhold til spiseforstyrrelsen Succes eller nederlag alt efter om målene nås Helhed og sammenhæng i den støtte, som borgeren har ønsket Indsatserne giver mening for borgeren Forventede resultater på lang sigt Gennem evaluering kan målene kvalificeres De overordnede mål reguleres i forhold til ressourcer - større indsigt i sig selv, og hvad man kan Relationer og samarbejde med andre styrkes Målene nås Bliver i stand til at tackle egne problemer Social recovery eller hel recovery opnås Effekten af indsatserne optimeres 11

15 Henvisning til Team for Spiseforstyrrelser Center for Myndighed er borgerens indgang til tilbud inden for socialpsykiatrien og tilbud til udsatte voksne. Myndighedscentret varetager råd, vejledning og udredning af psykisk sårbare og udsatte borgeres behov for en social indsats. I Center for Myndighed sidder rådgiverne. De visiterer til bostøtte, boformer og forsorgstilbuddene samt nogle af beskæftigelsestilbuddene. Sagsbehandlere, praktiserende læger, Center for Spiseforstyrrelser, borgeren selv o.a. kan henvende sig til Center for Myndighed med henblik på visitation til TFS. Kontaktoplysninger til myndighedsområdet: Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Myndighed Grøndalsvej Viby J Tlf

16 Bilag 1. Delplan 2. Evaluering af delplan og samarbejde 13

17 Delplan Delplan for: Cpr. nr.: Medarbejder (navn og arbejdssted): Delplanen gælder fra d. til d. Overordnet plan Overordnet mål (ønsker og drømme): Vurderingsområder: 1. Hvad er vigtigt i forhold til målet: (Konkretisering af målet. Hvad betyder det for mig? Hvad vil det betyde for min livskvalitet?) 2. Hvad er mine stærke sider i forhold til målet? 3. Hvad er mine begrænsninger i forhold til målet? 4. Hvad ønsker jeg forandret eller tilført, så begrænsningerne kan overkommes og mine stærke sider styrkes? 5. Hvilke støttemuligheder er der i mit netværk og i mine omgivelser i forhold til det, jeg ønsker forandret eller tilført? 6. Hvilke forhindringer er der i mit netværk og i mine omgivelser i forhold til det, jeg ønsker forandret eller tilført? 7. Hvilken professionel støtte er nødvendig og ønsket i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter? (f.eks. psykiater, psykolog, misbrugsbehandling, alkoholbehandling, hjemmeplejen, praktiserende læge, bostøtte el.a.) Hvilke specifikke mål ønsker jeg at arbejde med?(vær opmærksom på vurderingsområderne) Områder som det besluttes at arbejde med i perioden, fx: Bolig Arbejde Uddannelse Fritid/Daglige aktiviteter Personlige færdigheder Sociale færdigheder Netværk Økonomi Kost Motion Behandling Andet:

18 Samarbejdspartnere der koordineres med Navn og tlf.nr. (f.eks. psykiater, psykolog, misbrugsbehandling, alkoholbehandling, hjemmeplejen, praktiserende læge, bostøtte el.a.) Specifik plan 1 Specifikt mål: Det specifikke mål er rettet mod at: Opnå fremskridt Bevare evner og færdigheder Bremse tilbagegang Hvad er vigtigt for mig i forhold til dette mål? Min indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Andres indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Medarbejderens indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Evt. bemærkninger (f.eks. aftaler, opmærksomhedskrævende ting el.a.) Specifik plan 2 Specifikt mål: Det specifikke mål er rettet mod at: Opnå fremskridt Bevare evner og færdigheder Bremse tilbagegang Hvad er vigtigt for mig i forhold til dette mål? Min indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Andres indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Medarbejderens indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Evt. bemærkninger (f.eks. aftaler, opmærksomhedskrævende ting el.a.)

19 Specifik plan 3 Specifikt mål: Det specifikke mål er rettet mod at: Opnå fremskridt Bevare evner og færdigheder Bremse tilbagegang Hvad er vigtigt for mig i forhold til dette mål? Min indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Andres indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Medarbejderens indsats? (hvad, hvor, hvordan, hvornår/periode) Evt. bemærkninger (f.eks. aftaler, opmærksomhedskrævende ting el.a.) Kriseplan I tilfælde af akut krise hvilke initiativer og hvilken støtte ønsker jeg? Hvem har deltaget i udarbejdelsen af planen? Dato: Underskifter: Bruger Medarbejder (Kopi af denne plan indsendes til myndighedsrådgiver)

20

21 Evaluering af delplan og samarbejde Navn: Cpr.nr.: Medarbejder (navn og arbejdssted): Evalueringen omfatter delplanen for perioden: Evaluering af målene (bruger): Er de specifikke mål nået? (sæt kun ét kryds for hvert mål) Nej, slet ikke I nogen grad Ja Ja, mere end det Ja, meget mere end det Målet er ikke længere aktuelt Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Er du kommet nærmere dit overordnede mål? Er du kommet nærmere din ønskede livskvalitet? Kommentarer fra medarbejder (f.eks. uddybende forklaring til besvarelserne ovenfor, processen eller andet): Andre kommentarer fra bruger (f.eks. uddybende forklaring til besvarelsen, processen eller andet):

22 Samarbejdet Hvor tilfreds er du med samarbejdet med medarbejderen? (f.eks. måden medarbejderen møder dig, din indflydelse på støtten, du modtager, den information, du har fået fra medarbejderen, støtten til den udvikling du ønsker eller andet) Kommentarer fra bruger: (Er der f.eks. noget du er særlig tilfreds med, er der noget du ønsker anderledes eller andet): Kommentarer fra medarbejder: (Er der f.eks. noget du er særlig tilfreds med, er der noget du ønsker anderledes eller andet): Dato: Underskrift: Medarbejder Bruger

23

24 Udgivet af Aarhus Kommune Sociale forhold og Beskæftigelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Team for Spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem, afd. Centrum Nørre Allé 31, 2. sal, 8000 Aarhus C Tlf.:

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Peter Boldsen Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen,

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere