Konkurs Brugervejledning. AdvoForum A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurs Brugervejledning. AdvoForum A/S"

Transkript

1 Konkurs Brugervejledning AdvoForum A/S

2 Boregnskab...4 Opsætning Boregnskab...4 Opsætning...5 Fanebladet Generelt...5 Statuskoder...6 Paragraffer...8 Oprettelse af sag i Boregnskabet...9 Oprettelse af sag...9 Opret et Bo...9 Fanebladet Generelt...10 Fanebladet Saldi...12 Oprettelse af kreditorer, anmeldere og gældbøger...13 Knappen Kreditorer...13 Opret anmeldere / gældbøger...15 Knappen Gældbog...16 Fanebladet Generelt...16 Advarsel ved dobbeltregistrering...18 Registrering af krav...19 Valuta tabel...22 Ændring af beløb...26 Historik på gældbog...27 Nulstil udlodning på gældbog...28 Kopiér fra anden gældbog...29 Fanebladet Saldi...30 Simulering og udlodning...32 Overfør gældbog...32 Simulering...32 Simulér udlodning...32 Udskriv simulering...33 Udlodning...34 Udskriv Udlodning...34 Dan checks...35 Fanebladet Indstillinger...36 Diverse udskrifter inkl. checks...38 Udskriv kreditorer...38 Gældbogsliste m. historik...39 Gældbogsliste u. historik...39 Indstillingsliste...40 Checkoversigt...40

3 Udskriv checks...41 Gældbogskort...42 Diverse funktioner...44 Masseopdater statuskoder...44 Masseopdater statuskoder liste...44 Fortryd masseopdatér...45 Kopiere gældbog...45 Nulstil udlodning på alle gældbøger...46 Breve med fletning...47 Opsætning af standardbreve...47

4 Boregnskab Under overskriften Boregnskab har vi valgt at beskrive følgende punkter: Nødvendig opsætning inden ibrugtagning Oprettelse af sag i Boregnskabet Oprettelse af kreditorer, anmeldere og gældbøger Simulering og udlodning Diverse udskrifter inkl. checks Diverse funktioner Breve med fletning Opsætning Boregnskab Opsætning af stamoplysninger til brug for Boregnskabet findes opdelt i 3 funktioner: Opsætning Statuskoder Paragraffer Feltbeskrivelser I beskrivelsen nedenfor er anvendt 3 symboler udfor de afsnit, som beskriver de enkelte felter. I et felt med dette symbol kan der ikke indtastes i feltet Et felt med dette symbol skal altid udfyldes Feltet kan udfyldes efter behov, når dette symbol vises Advo+ Konkurs Side 4

5 Opsætning Funktionen Opsætning findes under menupunktet Opsætning, Advo+ opsætning og mappen Boadministration. Fanebladet Generelt Her angives 3 forskellige parttyper: Parttypen på Anmelder, parttypen på Kreditor og parttypen på Anmelders klient. Kreditor parttype Parttypen på kreditor sættes automatisk på, når kreditor registreres. Anmelder parttype Når en kreditor på et senere tidspunkt registreres som anmelder, ændres parttypen automatisk til parttypen på anmelder. Anmelders klient parttype Ligeledes sker det med anmelders klient, når denne registreres i gældbogen, påsættes parttypen automatisk. Formålet med disse parttyper ses, når man på sagen betragter samtlige parter i f.eks. et konkursbo. Advo+ Konkurs Side 5

6 Parter generelt Alle navne ses med angivelse af om parten er anmelder, kreditor eller anmeldes klient (person, som er repræsenteret vha. 3. mand, f.eks. en advokat eller Lønmodtagernes Garantifond). Alle navne og adresser, der er behov for i et bo, oprettes i Parttabellen - (se evt. nærmere herom i afsnittet Sag) og parter tildeles altså automatisk parttype, når der er tale om parter i boregnskabet. Parttypen benyttes ved brevfletning, når der f.eks. ønskes udskrevet cirkulæreskrivelse til kreditorerne (og kun kreditorer) eller der ønskes udskrevet udlodningsbreve til anmeldere (og kun anmeldere). Fanebladet Aktiviteter Oplysningerne på dette faneblad benyttes ikke. Statuskoder Statuskoderne tildeles løbende de enkelte krav, fra anmeldelse, til prøvelse og til godkendelse. Statuskoderne fortæller hvor langt i forløbet, den enkelte gældbog er samt under hvilken paragraf kravet er anmeldt og hvornår i forløbet, kravet kan udloddes. Anvend knappen Ret for at ændre i oplysningerne. Advo+ Konkurs Side 6

7 Kode Vi foreslår, at du anvender en 4 cifret kode, bestående af paragrafnummer og et løbenummer. Brug evt. samme løbenummer for de samme status under de forskellige paragraffer. Beskrivelse Her kan du indtaste en valgfri beskrivelse af statuskoden. Paragraf I dette felt angives paragraf nummeret. Må udloddes Der angives om der må udloddes. Det er kun muligt at sætte flueben i dette felt, hvis status har en af følgende værdier: Anmeldt Godkendt Betalt ej godkendt NB Flueben i feltet Må udloddes på statuskoden Anmeldt bør kun sættes på de paragraffer, hvor du er helt sikker på at kravet bliver godkendt. Status Tryk [F6] for at se de faste værdier, som angiver status på det anmeldte krav. De faste værdier er følgende: Anmeldt Indstil. godkendelse Godkendt Betalt ej godkendt Betalt godkendt Reserveret Udsat Udgået Indstil. afvisning Afvist Tilbagekaldt Overført Aktivitetskode Feltet anvendes ikke. Advo+ Konkurs Side 7

8 Aktiviteter pr sagstype / sprog Paragraffer Feltet anvendes ikke. I Paragraf tabellen oprettes de forskellige paragraffer med nummer og navn. Angiv her paragraf nummer. Beskrivelse Indtast en valgfri beskrivelse af paragraffen. Paragrafferne anvendes i tabellen Statuskoder. Advo+ Konkurs Side 8

9 Oprettelse af sag i Boregnskabet Oprettelse af sag En sag med tilknyttet boregnskab oprettes akkurat som øvrige sager i sagsregnskabet. Forinden du starter med at benytte modulet, skal du dog checke følgende: Sagstyper På den (eller de) sagstyper, der anvendes til bosager, skal feltet Suppl. Oplysninger i Sagstypekortet være udfyldt med værdien Konkurs/ betalingsstandsning. Er dette OK vil du i funktionen Sag under fanebladet Supplerende oplysninger finde en knap som giver adgang til Boadministration. Opret et Bo Boadministrationen består af et vindue med 2 faneblade og 3 tilhørende knapper. Nedenfor gives en gennemgang af billederne og deres anvendelse. Advo+ Konkurs Side 9

10 Fanebladet Generelt Her finder du felter til generelle oplysninger om boet, f.eks. skifterettens bonummer, dekretdato, momsoplysninger samt henvisning til evt. finansregnskab. De fleste af felterne har kun oplysningsværdi, og kan derfor valgfrit udfyldes. Bo nummer Angiv her skifterettens Bo nummer. Dekretdato Når Typen er Konkurs, indtast evt. Dekretdato. Fristdato Når Typen er Konkurs, indtast evt. Fristdato. Betalingsstandsn.dato Når Typen er Betalingsstandsning, indtast evt. Betalingsstandsningsdato. Likvidationsdato Når Typen er Likvidation, indtast evt. Likvidationsdato. Gældssaneringsdato Når Typen er Gældssanering, indtast evt. Gældssaneringsdato. Dato for fordringsprøvelse Når Typen er Betalingsstandsning, Likvidation og Gældssanering indtast evt. Dato for fordringsprøvelse. Bo momsregistreret Er boet momsregistreret, angiv et flueben i dette felt og du får et nyt felt Advo+ Konkurs Side 10

11 til registrering af SE-nummeret. Skyldner momsregistreret Er skyldner momsregistreret, angiv et flueben i dette felt og du får et nyt felt til registrering af SE-nummeret. Administrationsnr Administrationsnr. henviser til det finansregnskab, som evt. er oprettet på det aktuelle bo. Regnskabet (også kaldet Administrationen) giver mulighed for en bedre kontering og bogføring af bilag under bobehandlingen og efterfølgende udskrift af driftsbalance og kontospecifikationer f.eks. til brug for udarbejdelse af boopgørelse. Se evt. mere om Administrationer i afsnit herom. Administrationsnavn Administrationens navn vises til orientering og kan ikke ændres. Type Bemærk, at feltet Type kan have følgende værdier: Betalingsstandsning Likvidation Konkurs Gældssanering Afhængig af hvilken værdi, der påsættes i type, ændres udvalget af felter på vinduet. Statskasseindeståelse v konkurs hhv likvidation Er der givet en statskasseindeståelse til hhv. konkurs eller likvidation indtastes beløbet her. Advo+ Konkurs Side 11

12 Fanebladet Saldi Her finder du et skema med opsummerede saldi, f.eks. anmeldt i alt og udloddet i alt pr paragraf. Specifikation Ønskes en hurtig adgang til en oversigt over f.eks. anmeldte beløb på 97, placér markøren i feltet og tryk [F6]. Nedenstående billede viser en sådan specifikation. Advo+ Konkurs Side 12

13 Oprettelse af kreditorer, anmeldere og gældbøger Knappen Kreditorer Under knappen Kreditorer kan du registrere kreditorer, dvs. forventede anmeldere i boet. Klik på knappen Kreditorer [Alt+k] og vælg derefter Kreditorer. På denne oversigt over Gældbogskreditorer ses navne, som allerede er registrerede som kreditorer, anmeldere og anmelders klienter. Parter Det nummer Parten har fået tildelt i Parttabellen ses i dette felt. Du kan slette Parten fra denne oversigt, men den vil fortsat eksistere i Parttabellen. Derfor kan man heller ikke ændre nummeret på Parten. Navn I dette felt vises til orientering Partens navnelinie 1. En hurtig adgang til Partkortet opnås ved at placere markøren på navnet og tryk [F6]. Type Her ses en af de 3 mulige Parttyper Kreditors parttype Anmelders parttype Anmelders klient parttype Se under Opsætning hvor disse fastlægges fra start. Advo+ Konkurs Side 13

14 Forventet beløb I feltet kan indtastes det beløb, man forventer kreditor vil anmelde. Beløbet kan evt. udskrives på kreditorlisten. Antal gældbøger anmelder Feltet viser til orientering hvor mange gældbøger, der er registreret på den enkelte anmelder. Placér markøren i feltet og tryk [F6] og du får en oversigt over den eller de gældbøger det drejer sig om. Antal gældbøger kreditor Feltet viser til orientering hvor mange gældbøger, der er registreret på den enkelte kreditor. Placér markøren i feltet og tryk [F6] og du får en oversigt over den eller de gældbøger det drejer sig om. Sag vedr. Eventuelle referencer til f.eks. kontonumre mv. angives her. Opret ny Her kan tillige oprettes nye kreditorer, anvend knappen Opret og indtast navn eller en del af navnet. Søgning for kendte parter Systemet vil kvittere med følgende billede, såfremt der findes en enkelt person med de indtastede navn. Én enkelt.. Viser billedet ikke den person du søger, tryk da Nej og der gives mulig- Advo+ Konkurs Side 14

15 hed for at oprette en ny adresse i Parttabellen...eller oversigt Er der flere med det indtastede navn, præsenteres du for en oversigt, hvorfra der kan vælges. Oversigten kunne se således ud Peg på det navn du ønsker og tryk [Enter], eller tryk [Annuller], så får adgang til at oprette en ny i Parttabellen. Opret parter Hvordan du opretter Parter i Parttabellen kan du læse om i beskrivelsen af Sag. Opret anmeldere / gældbøger Når der skal oprettes nye anmeldere og gældbøger, vælg da knappen Gældbog, vælg Gældbog og tryk [F3] på efterfølgende vindue. Skal du ændre oplysninger på en tidligere oprettet gældbog, så peg på linien og tryk [Shift F5]. Advo+ Konkurs Side 15

16 Knappen Gældbog Under denne knap finder du følgende punkter Gældbog Kørsler Udskriv Kopiér gældbog Nulstil udlodning på alle gældbøger Menupunkterne Kørsler og Udskriv beskrives i senere afsnit. Opret gældbog Vinduet til oprettelse af gældbøger er opdelt i 2 faneblade: Generelt og Saldi, samt med en oversigt over kravene nederst. Fanebladet Generelt På fanebladet Generelt oprettes anmelder i den venstre del af vinduet og evt. kreditor/anmelders klient i den højre del af vinduet, alternativt i den nederste del af vinduet, hvis der er flere kreditorer på én anmelder. Advo+ Konkurs Side 16

17 Genbrug af parter Har du oprettet kreditorerne forinden kravene bliver anmeldt, indtastes blot navnet på kreditor/anmelder i det lyse navnefelt, og programmet vil svare med et vindue, hvor du kan vælge den rigtige anmelder. Er anmelderne ikke oprettet forinden, vil der foregå en automatisk søgning i parttabellen og efterfølgende præsentation, såfremt programmet finder navne, der matcher det indtastede. Proceduren er fuldstændig svarende til oprettelse af Kreditorer. (Læs herom tidligere i denne beskrivelse). Samtidig vil parttypen blive ændret fra kreditor til anmelder. Genvejtasten [F6] kan også anvendes i feltet Anmeldernr., dette vil give en partoversigt. Hvis man sætter et flueben til højre for Anmeldernr. giver [F6] en oversigt over de parter, der tidligere er oprettet på den aktuelle sag. Kreditor / anmelders klient På billedet er plads til 2 sæt navne og adresser. Registreres f.eks. et advokatfirma som anmelder, er der plads til i højre del af billedet, at registrere den part, som advokaten repræsenterer. Såfremt der er flere kreditorer, der har samme anmelder (f.eks. Lønmod- Advo+ Konkurs Side 17

18 tagernes Garantifond), udfyldes højre del af billedet ikke, idet der i stedet oprettes en linie pr. kreditor for neden, hvor der ligeledes er mulighed for at indsætte kreditornr. Advarsel ved dobbeltregistrering Registreres den samme anmelder mere end én gang, vil programmet give en advarsel. Endvidere kan dobbeltregistrering ses i oversigten over anmelder og kreditorer. Dobbeltregistreringer finder du fra billedet med de generelle bo oplysninger, vælg knappen Kreditorer og dernæst menupunktet Kreditorer. (Se evt. også beskrivelsen herom). Gældbogsnummer Tryk [F3] for at opret ny og [Enter] giver automatisk næste Gældbogsnummer. Attention Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Anmelder navn Feltets indhold kommer fra Partkortet. Du kan ikke ændre f.eks. navn på parten, det skal gøres på Partkortet, men feltet er hvidt og dermed åben for redigering. På den måde kan du skifte anmelderen ud, hvis en forkert er kommet ind. Anmelder navn 2 Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Anmelder adresse Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Anmelder adresse 2 Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Anmelder postnr og by Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Anmelder landekode Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Anmelder sprog Med sprogkoden bestemmer du i hvilket sprog, der skal skrives til anmelderen. Anmelder reference Eventuelle referencer til f.eks. kontonumre mv. angives her. Advo+ Konkurs Side 18

19 Anmeldt beløb Til orientering vises her det samlede anmeldte beløb på dette gældbogsnr. Kreditor titel Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Kreditor navn Feltets indhold kommer fra Partkortet. Du kan ikke ændre f.eks. navn på parten, det skal gøres på Partkortet, men feltet er hvidt og dermed åben for redigering. På den måde kan du skifte kreditoren ud, hvis en forkert er kommet ind. Kreditor navn 2 Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Kreditor adresse Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Kreditor adresse 2 Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Kreditor postnr og by Feltets indhold kommer fra Partkortet, og kan ikke ændres. Bemærkninger Et flueben i dette felt angiver, at der er knyttet bemærkninger til dette gældbogsnr på vinduet Sagen (Interne). Klik på knappen Gældbog og vælg Bemærkninger. Der kan være uendelig mange linier med bemærkninger. Flere kreditorer Et flueben i dette felt angiver, at der knyttet flere kreditorer til dette gældbogsnr. Antal pr. gældbog Feltets beregnes automatik ud fra antal linier nederst på vinduet, og kan ikke ændres. Registrering af krav På den nederste del af vinduet registreres de(t) anmeldte krav. Ønskes registreret mange kreditorer på f.eks. Lønmodtagernes Garantifond eller Told Skat, efterlades kreditorfelterne tomme. Til gengæld registreres kreditors nr. (anmelders klient) på den enkelte krav-linie. Tryk Shift + F5 og følgende billede ses Advo+ Konkurs Side 19

20 Eksempel På ovenstående billede er følgende registreret: Status 9300 Krav anmeldt Status 9304 Krav godkendt Der er foretaget udlodning med en udlodningsprocent på 58,30389 Feltet udfyldes med paragrafnr. Statuskode Feltet viser den til enhver tid aktuelle status på kravet. Ved ændring i status, registreres blot den nye statuskode og den tilhørende dato og de til statuskoden svarende felter åbnes for input og udfyldes automatisk på billedet. Tryk [F6] på statuskoden for at se Statuskoder, der kan anvendes på den valgte. Datoer generelt Datofelter til venstre i billedet opdateres automatisk med dato for hvornår den aktuelle statuskode er ændret. Men datoerne kan ændres efter behov. Anmeldt beløb I feltet indtastes/ses det anmeldte beløb. Har du anvendt feltet Anmeldt beløb i valuta vises her det til kroner om- Advo+ Konkurs Side 20

21 regnede beløb. Indstillet beløb I feltet indtastes/ses det indstillede beløb. Systemet foreslår automatisk anmeldt beløb. Indstillet til afvisning I feltet indtastes/ses beløb indstillet til afvisning. Beløb indstillet til afvisning kan være en del af eller hele det oprindelig anmeldte beløb. Så vidt det er muligt vil systemet foreslå et beløb. Udgået beløb I feltet ses udgået beløb. Systemet indsætter automatisk anmeldt beløb i dette felt og nulstiller alle øvrige felter. Udsat beløb I feltet indtastes/ses det udsatte beløb. Udsat beløb anvendes ofte når man vælger at tage stilling til behandling at kravet på et senere tidspunkt. Systemet foreslår automatisk anmeldt beløb, dette kan rettes, det resterende beløb vil kunne ses i Rest beløb indstilling. Tilbagekaldt beløb I feltet indtastes/ses det tilbagekaldte beløb. Feltet anvendes når anmelder selv tilbagekalder et krav eller del af et krav. Systemet foreslår automatisk anmeldt beløb, dette kan rettes, det resterende beløb vil kunne ses i Rest beløb indstilling. Afvist beløb I feltet indtastes/ses det afviste beløb. Feltet anvendes umiddelbart efter at beløb er indstillet til afvisning. Afvist beløb kan være en del af eller hele det oprindelig anmeldte beløb. Så vidt det er muligt vil systemet foreslå et beløb. Advo+ Konkurs Side 21

22 Overført beløb I feltet indtastes/ses et eventuelt overført beløb. Feltet anvendes, såfremt et anmeldt beløb eller en del heraf skal overføres til en anden. I stedet for at ændre sættes kravet i nul, ved hjælp af denne status. Og der oprettes et nyt krav. På den måde bevares historikken. Hvis man ændrer direkte på, mistes historikken. Systemet foreslår et beløb, nemlig det oprindelig anmeldte beløb, og det kan du ændre. Rest beløb indstilling I feltet ses restbeløb. Restbeløbet forventes at være nul, når kravet er færdigbehandlet. Er Restbeløbet ikke nul, vil det fremgå af diverse rapporter. Valutakode Har du behov for at angive beløbet i udenlandsk valuta, angiv valutakode her. I det grå felt til højre, ses valutakursen. Valutakoden er muligvis ikke oprettet, tryk da [F6] og opret valutakode og valutakurs. Valuta tabel Valutakursen registreres pr. dekretdatoen, derfor er denne valutatabel helt specifik for netop den sag, du behandler lige nu. Anmeldt beløb i valuta Indtast her det anmeldte beløb i den valutakode, du har valgt i feltet ovenfor. Feltet vil efterfølgende vise det oprindeligt indtastede valutabeløb. Advo+ Konkurs Side 22

23 Udloddet % Når det aktuelle krav har deltaget i en udlodning (a conto eller endelig) kan udlodningsprocenten ses i dette felt. Prøvelses dato I feltet indtastes/ses den dato hvor kravet har været prøvet. Godkendt dato I feltet indtastes/ses den dato hvor kravet er godkendt. Godkendt beløb I feltet indtastes/ses det beløb, som er blevet godkendt. Så vidt det er muligt vil systemet foreslå et beløb, når du ændrer til statuskode Godkendt. Udloddet dato Feltet viser dato for den seneste udlodning. Udloddet beløb Feltet viser det samlede udloddede beløb. Det vil sige evt. summen af flere a contoudlodninger. Betalt ej godkendt beløb Når du anvender en kode med status Betalt ej godkendt beløb vises dette felt og der åbnes for det. Så vidt det er muligt vil systemet foreslå et beløb. Status Betalt ej godkendt beløb anvendes når du ønsker at udlodde og betale et enkelt ikke godkendt beløb på én enkelt gældbog. Hvis du klikker på knappen U starter systemet a contoudlodning og derefter åbnes vinduet Standardbreve, så der umiddelbart kan udskrives breve på baggrund af udlodningen. Advo+ Konkurs Side 23

24 Betalt godkendt beløb Når du anvender en kode med status Betalt godkendt beløb vises dette felt og der åbnes for det. Så vidt det er muligt vil systemet foreslå et beløb. Status Betalt godkendt beløb anvendes når du ønsker at udlodde og betale et enkelt godkendt beløb på én enkelt gældbog. Hvis du klikker på knappen U starter systemet a contoudlodning og derefter åbnes vinduet Standardbreve så der umiddelbart kan udskrives breve på baggrund af udlodningen. Reserveret beløb Når du anvender en kode med status Reserveret beløb vises dette felt og der åbnes for det. Status Reserveret beløb anvender du når stillingtagen til kravet eller en del af kravet henstår i det uvisse. Advo+ Konkurs Side 24

25 Rest beløb udlodning Dette felt viser hvor stor et beløb der resterer til udlodning. Beløb til udlodning Feltet viser det beløb, der totalt kan udloddes på det aktuelle krav. Beløb til udbetaling Umiddelbart efter en udlodning og frem til tidspunkt for dannelse af checks, viser feltet det beløb, der skal udbetales til anmelder. Sidst udbetalt på check Feltet viser det beløb, der er udbetalt på check sidste gang der blev dannet checks. Advo+ Konkurs Side 25

26 Når der dannes checks igen efter næste udlodning, udskiftes det gamle beløb med det nye. Tidligere udbetalt beløb Feltet viser det beløb, der er udbetalt sidste gang, der blev dannet checks. Udbetalt beløb i alt Dette felt opsummerer alle de udbetalinger der er dannet på dette krav. Ændring af beløb Såfremt det første anmeldte beløb ændres af anmelderen, kan man evt. indtaste ændringsbeløbet, hvorefter man får mulighed for at angive, hvorvidt det er en opskrivning, en nedskrivning eller man ønsker at korrigere beløbet. Fordelen ved enten at opskrive eller nedskrive er, at det fremgår af historikken med ordene Opskrevet eller Nedskrevet. Advo+ Konkurs Side 26

27 Et korrigeret beløb vil fremstå som et nyt beløb, der erstatter det oprindelige og se sådan ud: Historik på gældbog Historikken finder du ved at stå på Gældbogskortet, klik på knappen Gældbog og vælg menupunktet Historik. Gældbogshistorikken viser hvad der er foregået på gældbogen. Historikken dannes løbende og viser altså også de fejl, som uvægerligt opstår pga. fejlindtastninger. Statuskode Viser den statuskode, der er tildelt gældbogen. Tekst Den til statuskoden hørende tekst, dvs. fra statuskodetabellen, evt. tilføjet oplysninger i forbindelse med op- og nedskrivninger af beløb, eller oplysninger om a conto- og slutudlodninger. Den paragraf gældbogen er registreret under, paragraffen kommer fra statuskoden. Historikken giver f.eks. overblik over paragraf ændringer. Dato Feltet viser den dato aktiviteterne er foregået. Dvs. ikke den dato, de fysisk er registreret. Advo+ Konkurs Side 27

28 Beløb Her ser du hhv. anmeldte, indstillede, godkendte, korrigerede og udloddede beløb. Se de 2 foregående billeder samt billedet nedenfor. Slet linie i historik Skulle der være foretaget nogle fejlregistreringer, som man ikke ønsker skal afspejles i historikken, er det muligt at slette linier i historikken, hvorefter det korrekte registreres på ny. Nulstil udlodning på gældbog Er der foretaget en eller flere udlodninger er det muligt at nulstille data på det enkelte gældbogsnummer, nemlig det gældbogsnummer du aktuel står på. Felter der nulstilles Udloddet % Udloddet beløb Udloddet dato Advo+ Konkurs Side 28

29 Udbetalt beløb i alt Beløb til udbetaling Tidligere udbetalt beløb Sidst udbetalt på check Bemærkninger Via knappen Gældbog på Kravet kan du få billedet til indtastning af bemærkninger. Vinduet er opdelt i 2 afsnit, Sagen (Interne) og Indstilling (Externe). Bemærkninger i vinduet Sagen (Interne) bliver udskrevet på Gældbogslisten. Bemærkninger i vinduet Indstilling (Externe) bliver udskrevet på Indstillingslisten. Har du indtastet bemærkninger i vinduet Indstilling (Externe) på et krav, vil der fremkomme et flueben på vinduet Krav og på den enkelte linie på Gældbogskortet. Kopiér fra anden gældbog Funktionen anvendes, når man har oprettet en gældbog med én anmelder og mange kreditorer, f.eks. Lønmodtagernes Garantifond, vil det ofte være sådan, at man skal have ca. de samme kreditorer hæftet på f.eks. ToldSkat. Opret gældbog med anmelder, vælg kappen Gældbog og Kopiér fra anden gældbog. Advo+ Konkurs Side 29

30 Indsæt nr. på den gældbog, du ønsker at kopiere fra, samt evt. anden og dato for anmeldt. Herefter indsættes alle kreditorer i gældbogen uden beløb, som man så efterfølgende kan taste ind. Fanebladet Saldi Når du går retur fra Krav og vender tilbage til Gældbogen finder du Fanebladet Saldi. Her ses en statistik over den gældbog, du har fremme lige nu. Advo+ Konkurs Side 30

31 På alle de felter hvor der ses [Assist button] knap med pil ned, kan [F6] anvendes og du ser en specifikation. Advo+ Konkurs Side 31

32 Simulering og udlodning I dette afsnit omtales følgende punkter under Simulering: Overfør gældbog Simulering Simulér udlodning Udskriv simulering Under overskriften Udlodning beskrives følgende: Udlodning Dan checks Simulering Når der én gang er gennemført en udlodning kan den principielt ikke fortrydes. Derfor kan der foretages en simuleret udlodning. I en simulering kan du lade som om du udlodder, og du kan betragte det samlede resultat før den foretager den rigtige udlodning. I simuleringen foregår det hele på en kopi af den rigtige gældbog. Overfør gældbog Klik på knappen Simulering og du befinder dig i Simuleringstilstand. Vælg igen knappen Simulering og dernæst menupunktet Overfør gældbog. Herved tages en kopi af gældbogen. Næste gang du vælger Overfør gældbog tages en ny kopi af den rigtige gældbog, og de evt. tidligere simulerede oplysninger forsvinder. Simulering I Simuleringstilstand kan gældbogen iagttages og ændres. Alle oplysninger kan ændres, status, beløb mv. For håndtering og betydning af felterne læs herom i afsnittet Opret gældbog. Simulér udlodning Nedenfor ses billedet hvor du specificerer den simulerede udlodning. Advo+ Konkurs Side 32

33 A conto / endelig udlodning Med flueben vælges mellem a contoudlodning og endelig udlodning. Beløb til udlodning Udfyld med det beløb, der skal udloddes. Minimum beløb I en a contoudlodning kan vælges et minimumsbeløb, f.eks. kr. 100 og der vil så ikke blive udloddet beløb under kr Gældbogsfilter Indtast gældbogsnummer-interval. filter Indtast paragrafnummer-interval. Afslut med OK for at igangsætte udlodningssimulering. Udskriv simulering Når udlodningssimulering er afsluttet kan du udskrive resultatet. Vælg knappen Simulering, og Udskriv simulering. Advo+ Konkurs Side 33

34 Udlodning Fra konkursbo-kortet vælges knappen Gældbog, vælg menupunktet Kørsler og vælg Udlodning. Udlodning foretages først, når den simulerede udlodning er godkendt, fordi en udlodning kan ikke fortrydes! I udlodningskørslen kan vælges mellem a conto udlodning og endelig udlodning. A conto udlodning I en a conto udlodning gives mulighed for at indsætte filtre på gældsbogsnumre og paragrafnumre. Du kan altså udlodde på en del af alle registrerede. Endelig udlodning I en endelig udlodning gives kun mulighed for indtastning af Beløb til udlodning og Minimum beløb. Beløb til udlodning Udfyld med det beløb, der skal udloddes. Minimum beløb I en a contoudlodning kan vælges et minimumsbeløb, f.eks. kr. 100 og der vil så ikke blive udloddet beløb under kr Gældbogsfilter Indtast gældbogsnummer-interval. filter Indtast paragrafnummer-interval. Afslut med OK for at igangsætte udlodning. Udskriv Udlodning Når udlodningen er afsluttet kan du udskrive resultatet. Fra konkursbo-kortet vælges knappen Gældbog, vælg nu menupunktet Udskriv og nu punktet Udlodningsliste. Nedenfor ser du et eksempel på udlodning af et 95-krav. Advo+ Konkurs Side 34

35 Bemærk feltet Beløb til udbetaling. Feltet udfyldes af den seneste udlodning, og vil være udfyldt til der er dannet checks. Feltet a conto beløb er opdateret i forbindelse med tidligere kørsler af checks. Dan checks Når der er foretaget en udlodningskørsel, skal der dannes checks. Der bliver dannet checks på de gældbøger, der har været med i en udlodning, eller mao. på de gældbøger, hvor feltet Beløb til udbetaling er udfyldt. Checkkørslen skaber indholdet af selve checken, dvs. beløb, tekster mm. Såfremt der køres en ny udlodning, uden der er dannet checks, fortabes muligheden for at udskrive de gamle checks. Derfor: Dan altid checks efter en udlodning, også selvom du ikke skal bruge checkudskriften. Beløb til udbetaling / Samtidig med dannelse af checks nulstilles feltet Beløb til udbetaling, Advo+ Konkurs Side 35

36 Sidst udbetalt på check men dette beløb gemmes (evt. skiftes ud med værdien) i feltet Sidst udbetalt på check. Tidligere udbetalt beløb/ Udbetalt beløb ialt Samtidig med dannelse af checks opsummeres feltet Tidligere udbetalt beløb og Udbetalt beløb i alt. Såfremt der køres en ny udlodning, uden der er dannet checks, fortabes muligheden for at udskrive de gamle checks. Sådan dannes checks Fra Konkursbo-kortet vælges knappen Gældbog, dernæst menupunktet Kørsler og så punktet Dan checks. Fanebladet Indstillinger Vælg fanebladet Indstillinger. På nedenstående billede indtaster du samtlige oplysninger til brug for dannelse af checkene. Følgende oplysninger anvendes til den automatiske bogføring af checkene: Bankkonto Angiv Bankkonto, hvor checkbeløbet skal trækkes. NB Vær opmærksom på at man sagtens kan anvende [F6] her for opslag Advo+ Konkurs Side 36

37 på kontoplanen, uden at man kan iagttage saldi på konti. Bogføringsdato Angiv den Bogføringsdato du ønsker checkene bogført. Bogføringstekst Her angives Bogføringstekst, indholdene gældbogsnummer og anmelders navn. Ved angivelse af %1 udskrives på checken Gældsbognummer. Ved angivelse af %2 udskrives på checken Anmelders navn. Checktekst De øvrige oplysninger anvendes til teksten på selve check og checktalon. Ved angivelse af %1 udskrives på checken Anmelders reference. Ved angivelse af %2 udskrives på checken Sag vedrørende fra Sagskortet. Se eksempel ovenfor. Checktekst 2 Ved angivelse af %1 udskrives på checken Anmelders reference. Ved angivelse af %2 udskrives på checken Sag vedrørende fra Sagskortet. Se eksempel ovenfor. Øvrige checktekster Linierne checktekst er valgfri, men vær opmærksom på, at det du skriver her, vil komme ud på samtlige checks. Afslut med OK Når checkene er dannet vil dette kunne ses på gældbogskortet, idet feltet Beløb til udbetaling nu er nulstillet og opsummeret i feltet Tidligere udbetalt beløb. Checks udskrives (og bogføres) fra knappen Sag på Sagskortet. Læs mere herom i afsnit om Diverse udskrifter inkl. Checks. Advo+ Konkurs Side 37

38 Diverse udskrifter inkl. checks Udskriv kreditorer Kreditorer viser en oversigt over parter, kreditorer og anmeldere, knyttet til sagen. Listen viser kreditors navn og adresse samt type. Hvor? Du finder udskriften fra Konkursbo-kortets knap Kreditorer. Vælg menupunktet Udskriv kreditorer. Eksempel Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. Advo+ Konkurs Side 38

39 Gældbogsliste m. historik Kreditorlisten viser en oversigt over anmeldere med angivelse af navn, adresse og registreret krav. Listen viser historik, eventuelle bemærkninger og aktuel status. Hvor? Du finder udskriften fra Konkursbo-kortets knap Gældbog. Vælg menupunktet Udskriv og herefter den aktuelle liste. Eksempel Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. Gældbogsliste u. historik Hvor? Kreditorlisten viser en oversigt over anmeldere med angivelse af navn og registreret krav. Listen viser aktuel status og nederst en grandtotal. Du finder udskriften fra Konkursbo-kortets knap Gældbog. Vælg menupunktet Udskriv og herefter den aktuelle liste. Eksempel Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. Advo+ Konkurs Side 39

40 Indstillingsliste Indstillingslisten viser en oversigt over anmeldere med angivelse af navn, adresse og registreret krav. Listen viser historik, eventuelle bemærkninger og aktuel status. Dvs. samme indhold som Kreditorliste med historik, blot med en anden overskrift. Hvor? Du finder udskriften fra Konkursbo-kortets knap Gældbog. Vælg menupunktet Udskriv og herefter den aktuelle liste. Checkoversigt Checkoversigten viser en liste med de dannede checks. Listen indeholder oplysninger om checkmodtagers navn og adresse og checkbeløb. Vær opmærksom på, at listen ikke har oplysninger at udskrive før der er dannet checks og efter at checkene er udskrevet. Hvor? Du finder udskriften fra Konkursbo-kortets knap Gældbog. Vælg menupunktet Udskriv og herefter den aktuelle liste. Eksempel Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. Advo+ Konkurs Side 40

41 Udskriv checks De checks der tidligere er dannes udskrives fra Sagsregnskabet. Hvor? Du finder udskriften fra Sagskortets knap Sag. Vælg menupunktet Checks. Eksempel Nedenfor ser du dels et eksempel på billedet der viser den enkelte check, men også eksempel på selve checkudskriften. Advo+ Konkurs Side 41

42 Gældbogskort Denne udskrift danner én side pr gældbog. Gældbogskortet viser gældbogsnummer, bonummer med tilhørende navn og adresse, anmelders navn og adresse, og evt. navn og adresse på den part, som anmelder repræsenterer. Desuden udskrives status, historik og bemærkninger. Hvor? Du finder udskriften fra Konkursbo-kortets knap Gældbog. Vælg menupunktet Udskriv og herefter den aktuelle liste. Eksempel Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. Advo+ Konkurs Side 42

43 Advo+ Konkurs Side 43

44 Diverse funktioner Masseopdater statuskoder Ved hjælp af denne funktion kan du ændre statuskode på en række gældbøger i én kørsel. Vælg Gældbog, Kørsler, Masseopdater statuskoder Masseopdater statuskoder liste Når du har anvendt funktionen Masseopdatér statuskoder kan du udskrive resultatet af opdateringen. Vælg Gældbog, Udskriv, og dernæst Masseopdatér. Advo+ Konkurs Side 44

45 Fortryd masseopdatér Er du ikke helt tilfreds med resultatet af opdateringen af statuskoderne, har du mulighed for at fortryde og køre tilbage. Men du har kun én chance dvs. du kan kun køre tilbage én gang. Vælg Gældbog, Kørsler, Omkørsel masseopdatér. Kopiere gældbog Ved hjælp af denne funktion kan du kopiere et eller alle gældbogsnumre fra den sag du indtaster, over til den sag du står på. Dette kan være en hjælp, når en betalingsstandsning ændres til konkurs, og sagen i den forbindelse skal have et nyt journalnummer. Advo+ Konkurs Side 45

46 Nulstil udlodning på alle gældbøger Ved hjælp af denne funktion kan du nulstille oplysninger på alle gældbogsnumre og den tilhørende historik på den aktuelle sag du står på. Der indtastes et fra og til nummer for at nulstille enkelte gældbøger. Er de 4 felter efterladt blanke, nulstilles alle gældbøger på denne aktuelle sag. Felter der nulstilles Udloddet % Udloddet beløb Udloddet dato Udbetalt beløb i alt Beløb til udbetaling Tidligere udbetalt beløb Sidst udbetalt på check Advo+ Konkurs Side 46

47 Breve med fletning Brevudskriften foregår via Sagskortets knap Tekstbeh. Når der udskrives herfra gemmes brevene, på fanebladet Sagsforløb kan du se der opstår en linie med genvej til hvor brevet ligger. Det er muligt at udskrive enslydende breve til samtlige anmeldere med samme statuskode / valgte statuskoder eller kreditorer med samme statuskode / valgte statuskoder Opsætning af standardbreve Måske skal der foretages en opsætning af standardbreve. Fra Sagskortet vælges knappen Tekstbeh., vælg menupunktet Nyt standardbrev. Vælg nu knappen Ret Flettype Feltet skal være Konkurs/betalingsstandsn. Parttype Feltet skal være parttypen for anmeldere hhv. kreditorer Sagstype Feltet er valgfrit, men bevirker at disse breve kun vil være synlige for sager med den sagstype, du indsætter her. Statuskode Feltet skal udfyldes med den ønskede statuskode eller en række statuskoder Benyt standard konkurs Feltet kan udfyldes med flueben. Dette felt bevirker at der efter valg af Standardbrev kommer et nyt vindue, som beskrevet på næste side. Vinduet hedder Sag/parter teksbeh. Konkurs. Hvis du ikke udfylder med flueben i dette felt, springer programmet over dette vindue Sag/parter teksbeh. Konkurs og fortsætter direkte til Word. Kategori Feltet udfyldes med en kategori for hurtigere fremfinding. Feltet korresponderer med feltet Kategori på vinduet Standardbreve. Advo+ Konkurs Side 47

48 Navn Teksten på brevet er valgfri, men skal udfyldes. Skabelon Feltet skal være udfyldt med navnet på den ønskede skabelon. Bemærk indholdet i den markerede linie i bunden. Således kunne et standardbrev til anmeldere med statuskode 9700 i et konkursbo være oprettet. Udenlandske breve Har du udenlandske kreditorer og anmeldere skal du blot oprette flere linier, som peger på skabeloner i de ønskede sprog. Udskriv breve Udskriv via knappen Tekstbeh. og vælg Nyt standardbrev. Advo+ Konkurs Side 48

49 Vælg OK, angiv en beskrivelse af brevet til Sagsforløb. Såfremt du har flueben i feltet Benyt standard konkurs kommer nedenstående billede, i modsat fald går du direkte til Word. På nedenstående billede, kan du bruge Feltfilter (F7) eller Tabelfilter (Ctrl+F7) på de kolonner du måtte ønske, for derved at fremfinde præcis de personer, der skal skrives til i den givne situation. Advo+ Konkurs Side 49

50 Næste billede viser et Feltfilter (F7) på Statuskoden i dette eksempel statuskode nr Når der trykket OK, vil vinduet Sag/parter teksbeh. Konkurs have ændret udseende, dvs. alle parter der ikke har værdien 9704 i statuskode, er filtreret væk. Har du brug for det, kan du blive ved med at anvende F7 på andre kolonner. Når du er færdig, vælger du alle eller peger dem ud, du skal skrive til. Advo+ Konkurs Side 50

51 Advarsel ved dobbeltregistrering...18 Afslut...33;34;37 Aktiviteter...6;8 Anmelder...5;18;19 Anmelders klient...5;13 Anmeldt...7;19;21;23 Antal...14;19 Antal gældbøger kreditor...14 Bankkonto...36 Beløb...21;25;28;29;33;34;35;37;46 Beløb til udbetaling...25;29;35;37;46 Beskrivelse...7;8 Betalingsstandsningsdato...10 Boadministration...1;5;9 Bogføringsdato...37 boopgørelse...11 boregnskab...9 Boregnskab...4 brevfletning...6 Checkoversigt...40 Checks...4;37;41 Checktekst...37 Dan checks...32;35;36 Dato...10;28 Dekretdato...10 Endelig...34 Endelig udlodning...34 Feltfilter...49;50 Flettype...47 Flueben...7 Fristdato...10 Godkendt...7;23 Gældbog...16;19;28;29;30;34;36;39;40;42;44;45 Gældbogskort...42 Gældbogsnummer...18 Gældssaneringsdato...10 Historik...28 Indstillet...21 Indstillinger Indstillingsliste kategori Kategori Kode... 7 Konkurs/betalingsstandsn konkursbo... 5;34;48 Konkursbo... 36;38;39;40;42 Kopiere gældbog Krav... 20;29;30 Kreditor... 5;18;19 Kreditorliste med historik Likvidationsdato Masseopdatér Navn... 13;48 Nulstil udlodning... 16;29;46 Oplysninger... 9 Opret... 9;14;15;16;30;32 Oprettelse... 4;9;13 Opsætning... 4;5;13;47 Overfør Paragraffer... 4;8 parttype... 5;6;13 Parttype Parttyper Sager... 5 Sagsforløb... 47;49 sagstype... 8;47 Sagstype Sagstyper... 9 SE-nummer... 10;11 Simulering... 4;32;33 skabelon Skabelon Slet standardbreve Standardbreve... 23;24;47 Statskasseindeståelse Advo+ Konkurs Side 51

52 status...7;20;22;23;24;25;32;39;40;42 Status...7;20;23;24;25 Statuskode...20;28;47 Supplerende oplysninger...9 Søgning...14 Tabelfilter...49 Tekst...28 Type...11;13 Udgået...7;21 Udloddet %...23;29;46 Udloddet beløb...23;29;46 Udloddet dato... 23;29;46 udlodning... 4;20;23;25;26;32;33;34;35;36 Udlodning... 32;34 Udlodningsliste Udskriv... 16;32;33;34;38;39;40;41;42;44;48 Udskriv breve Udskriv checks Valuta Valutakode Word... 47;49 Ændring Advo+ Konkurs Side 52

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S Arkivering Brugervejledning AdvoForum A/S Arkivering...3 Generelt...3 Arkivering og Sagskort...5 Arkivnummervalg...6 Arkivgrupper...6 Manuel arkivering...8 Massearkivering...9 Genoptagelse sager...11 Delarkivering...11

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Samleafregning Brugervejledning

Samleafregning Brugervejledning Samleafregning Brugervejledning AdvoForum A/S Samleafregning Journalsager og Inkasso JOURNALSAGER...3 Forudsætninger...3 Opsætning...3 Udfyld afregningen...4 Afregn tid på sager...8 Afregn tid og salær

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Moms på udlæg Brugervejledning

Moms på udlæg Brugervejledning Moms på udlæg Brugervejledning AdvoForum A/S MOMS PÅ UDLÆG...3 OPSÆTNING...3 Sagsopsætning...3 Udlægskonto...4 Ingen udlægsbogføring...4 Gl. udlægsmetode Tjek...4 Tekstkode...4 Momstype...5 Håndtering

Læs mere

Brugervejledning CRM. AdvoForum A/S

Brugervejledning CRM. AdvoForum A/S Brugervejledning CRM AdvoForum A/S Advo+ CRM Indholdsfortegnelse CRM... 3 Generelt... 3 Generel opsætning... 5 Periodiske aktiviteter... 10 Emne/Klient... 11 Kontaktperson... 20 Kampagner... 27 Rapporter...

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

CapLegal Sagsopsætning

CapLegal Sagsopsætning CapLegal Sagsopsætning 1 Indhold Indledning...3 Opsætning af hjælpe tabeller til sagsbehandling....3 Sagsopsætning...3 Generelt...4 Nummerering...5 Tekstbehandling...5 Standardværdier...5 Bogføring...5

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

I Septimana kan skolen oprette en standard regel for hold-rettede brikker, samt evt. en anden standard for arbejdsopgaver.

I Septimana kan skolen oprette en standard regel for hold-rettede brikker, samt evt. en anden standard for arbejdsopgaver. Kontering af tid i Septimana. 042,234 Regnskab med undervisnings- og arbejdstid, i Septimana, giver mulighed for en meget detaljeret statistik. Statistikken er opdelt pr underviser og pr hold, samt lektionernes

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere