Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade København Egne bilag

2 Sådan skriver du firmabiblen Vejledning i udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemer for medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 1

3 Indholdsfortegnelse - 2 Introduktion - 4 Sådan bruges denne vejledning - 4 Hvad er en kvalitetshåndbog - 5 Blå Blå Kvalitetshåndbogens indhold - 6 Hvem er vi og hvad er vort mål med virksomheden 1. Indledning / virksomhedens historie - 6 Blå a) Kort beskrivelse af virksomhedens baggrund. b) Virksomhedens specialer og sikringen af kundernes tryghed. 2. Firmaets kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning - 7 Blå a) Hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet af omverdenen. b) Hvor godt firmaet vil være, fx hvordan sikres ensartede arbejdsmetoder. 3. Organisation og ansvarsfordeling - 8 Blå a) Kort beskrivelse af organisationen, eventuelt ved hjælp af en figur. b) Hvem er hovedansvarlig for virksomhedens kvalitet og hvem er stedfortræder. Hvad gør vi for kunderne og hvorfor kan de regne med kvalitetsarbejde 4. Hvordan vi behandler vore kunder og vore opgaver - 9 Orange a) Regler for den sædvanlige forberedelse og udførelse af opgaver. b) Regler for valg af materialer, leverandører og underentreprenører. c) Særlige emner der skal huskes for bestemte opgave- eller kundetyper. d) Forberedelse og udførelse af større opgaver med sagsbestemt kvalitetsplan. e) Hvordan sikrer vi, at værktøj og vognpark holdes i orden Gul f) Regler for forberedelse og klargøring af biler før udkørsel. g) Hvordan vi skal fremtræde hos kunderne, derunder påklædning og mødetid. h) Hvad gør vi for at holde byggepladsplads og værksted ryddelige og rene. i) Hvordan fremsætter medarbejderne deres ideer og forslag til forbedringer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 2

4 5. Hvordan behandler vi reklamations- og garantisager - 18 Grøn a) Regler for registrering, skriftlige klager eller udfyldelse af et særligt skema. b) Regler for behandling af reklamationen; hvem gør hvad hvor hurtigt. c) Regler for afslutning af reklamationssagen og meddelelse til kunden herom. 6. Hvordan sikrer vi korrekt prisberegning og fakturering m.v Grøn a) Regler for prisberegning og fakturering. b) Regler for kunde- og leverandørbogføring, udsendelse af rykkere og lignende. 7. Hvordan er sikkerheds-, miljø- og personalepolitikken - 21 Grøn a) Regler for virksomhedens sikkerhed, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentant(er). b) Ansættelse, instruktion, rundvisning og igangsætning af nye medarbejdere. c) Regler for instruktion i brugen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. d) Regler for lærlingeuddannelse og supplerende uddannelse / efteruddannelse. e) Regler for medarbejdermøder, medarbejdersamtaler, gensidig ros, ris og forslag. Hvad gør vi for at følge med udviklingen og for at blive bedre 8. Hvordan opsamles erfaringer, hvordan forebygges fejl og mangler - 24 Grå a) Regler for registrering og undersøgelse af fejl og fejlkilder. b) Regler for udarbejdelse af erfarings- og fejlopsamlingsliste. c) Vurdering af fejl, der er opstået i forbindelse med nye materialer eller metoder. d) Forebyggelse af fejl og mangler, derunder instruktion af medarbejderne. 9. Hvordan vi vedligeholder kvalitetsstyringssystemet - 27 Grå a) Regler for den løbende kontrol og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. b) Regler for informationsmøder og for instruktion af medarbejderne. c) Regler for registrering af tidsforbrug og andre kvalitetsomkostninger. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 3

5 Introduktion Blå - Glarmesteren Sådan bruges denne vejledning Denne vejledning er en del af et samlet materiale om kvalitetsstyring i glarmesterfaget. Det er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som i 1995 blev nedsat af Glarmesterlauget i Danmark. Formålet har været at fremstille et arbejdsgrundlag, som kan hjælpe enhver medlemsvirksomhed - uanset om den er stor eller lille - til hensigtsmæssig, enkel og praktisk kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring, der bliver respekteret og som kan betale sig. Kvalitetsstyringen i glarmestervirksomheden Vejledning i udarbejdelse af kvalitetssystemer Tilbudsmateriale Kvalitetshåndbogen ( Firmabiblen ) Standard kvalitetsplan Prækvalifikation Sagsbestemt kvalitetsplan Vejledning og skemaer Kontrolplan og kontroldokumentation Udfyldte eksempler Figuren viser sammenhængen imellem virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem (øverst) - med kvalitetshåndbogen som det centrale dokument - og den byggesagsbestemte kvalitetsstyring, hvor kvalitetsplanen med kontrolplanen er de væsentlige dokumenter. Denne vejledning er en hjælp til fremstilling af værktøjet til virksomhedens generelle kvalitetsstyring, kvalitetshåndbogen. De øvrige vejledninger for udarbejdelse af kvalitetsplan og kontrolplan er udsendt ag Glarmesterlauget i Danmark. For særligt interesserede har laugskontoret tillige en mere omfattende vejledning med tekstforslag til fremstilling af et kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i ISO 9000-standarderne. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 4

6 Hvad er en kvalitetshåndbog Blå - Glarmesteren Denne vejledning bruger du som nævnt, når du vil fremstille virksomhedens kvalitetshåndbog. En kvalitetshåndbog indeholder den samling arbejdsregler (de kaldes også procedurer eller instruktioner), som er nødvendige for at sikre en ensartet og høj kvalitet af firmaets produkter og ydelser. Vejledningen indeholder overskrifter og opstillinger, der omfatter alle de forhold, som en glarmestervirksomhed med fordel kan beskrive som hjælp til firmaets medarbejdere i det daglige arbejde og som en orientering til kunderne om betryggende styring af alle arbejdsprocesserne. Afsnitsinddelingen og overskrifterne kan bibeholdes som de er, eller de kan ændres efter forholdene i din virksomhed. For hvert afsnit er i skråskrift (kursiv) anført, hvad det er hensigtsmæssig at beskrive i det pågældende afsnit. Afsnit, der ikke er relevante for din virksomhed, udelades. Ved udarbejdelse af kvalitetshåndbogen kan du gå frem i rækkefølge efter denne opstilling - eller du kan starte med at beskrive de forhold, der er af størst betydning for netop din virksomhed og supplere med andre områder efterhånden som tiden og energien rækker. Hvis du har et tekstbehandlingssystem af typen WordPerfect 5.1 eller 6.0 eller Word for Windows 6.0 kan du eventuelt bruge en tom skabelon med alle de viste overskrifter (den kan fås på diskette fra Laugskontoret). Skabelonerne til WordPerfect hedder SKABELON.WP5 hhv. SKABELON.WP6, til Word for Windows hedder den SKABELON.DOC. For at lette overblikket i den færdige kvalitetshåndbog, kan du anvende farvede faneblade for de enkelte afsnit. Derved kan enhver medarbejder straks finde frem til de sider, der har betydning for netop denne medarbejders funktion i firmaet. Farverne kan fx have følgende betydning: Blå Glarmesteren / indehaveren Orange Formænd og evt. arbejdsledere Gul Glarmestersvende og lærlinge Grøn Administration m.v. Grå Alle i virksomheden For at gøre denne markering endnu tydeligere, er siderne i denne vejledning både mærket med farvekoden øverst til højre på siden og trykt på svagt farvet papir i henhold til forslaget. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 5

7 Blå - Glarmesteren Kvalitetshåndbogens - firmabiblens - indhold: Hvem er vi og hvad er vort mål med virksomheden Afsnit A indeholder en præsentation af virksomheden over for omverdenen, fortrinsvis kunderne. I kapitel 1 i dette afsnit beskriver du først lidt om firmaet. Derefter i kapitel 2 lidt om firmaets mål og arbejdsform. Endelig i kapitel 3 viser du, hvordan I har organiseret ansvarsfordelingen. Det er mest overskueligt, hvis du bruger en side til hvert kapitel i kvalitetshåndbogen. 1. Indledning / virksomhedens historie a) Her kan du give en kort beskrivelse af virksomhedens baggrund. b) Hvis der er andet, du ønsker at lægge særlig vægt på i forholdet til dine kunder, kan du kort fortælle om det i dette kapitel. For eksempel kan du omtale firmaets specialer. Derunder måske også, at virksomheden satser på kvalitetsstyring for at give kunderne tryghed i alle forhold. Dine egne notater: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 6

8 Blå - Glarmesteren 2. Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning a) Hvordan ønsker virksomheden at blive opfattet af omverdenen. Eksempel: Tilfredse kunder er en forudsætning for en sund forretning. Virksomheden vil være kendt for en ensartet, høj kvalitet til konkurrencedygtig pris i alle leverancer, store såvel som små. Kunderne skal kunne stole både på arbejds- og produktkvaliteten og på pålidelighed i overholdelse af de aftaler, virksomheden indgår. b) Hvor god firmaet vil være, fx hvordan sikres ensartede arbejdsmetoder. Eksempel: Virksomheden vil opfylde de indgåede aftaler og overholde ensartede arbejdsregler og -metoder som angivet i denne kvalitetshåndbog. Derved opnås pålidelige og sikre resultater, således at vore kunder kan planlægge efter aftalerne og regne med faste leveringsterminer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 7

9 Blå - Glarmesteren 3. Organisation og ansvarsfordeling a) Virksomhedens organisation beskrives kort, evt. ved hjælp af en figur. Eksempel: Virksomheden ledes af glarmester (navn). For enhver opgave udpeges en sagsansvarlig formand, som alle forhold vedrørende arbejdets udførelse kan drøftes med. I formandens fravær kan henvendelse rettes til glarmesteren. For større opgaver vil ansvarsfordelingen med navne og telefonnumre fremgå af en sagsbestemt kvalitetsplan, der udarbejdes for entreprisen. Af denne kvalitetsplan vil det fremgå, hvem der sørger for kontrol af det udførte arbejde og for dokumentation af den rette kvalitet. Egne notater, eventuelt et organisationsdiagram: b) Hvem er hovedansvarlig for kvalitetsstyringen og hvem er stedfortræder. Eksempel: Glarmesteren er ansvarlig for virksomhedens kvalitetsstyring. Han sikrer den løbende overholdelse af kvalitetsreglerne og vedligeholdelse af kvalitetsstyringen. (Navn) er stedfortræder, hvis glarmesteren er fraværende i mere end en uge. Resultatet af virksomhedens kontroller og kvalitetsstyring vil med jævne mellemrum blive gennemgået af glarmesteren for at fastslå, om kvalitetsstyringssystemet kan forbedres. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 8

10 Orange - Formand Hvad gør vi for kunderne og hvorfor kan de regne med kvalitetsarbejde Afsnit B indeholder de konkrete regler, som vi bruger for at sikre kunderne kvalitetsarbejde til den aftalte tid. Først beskrives her de procedurer, som gælder for arbejdets forberedelse og tilrettelæggelse. 4. Hvordan vi behandler vore kunder og vore opgaver a) Regler for den sædvanlige planlægning og forberedelse til udførelse af opgaverne. Målet med kvalitetssikring er som tidligere nævnt tilfredse kunder. For både små og store opgaver. Her beskriver du de væsentligste procedurer for planlægning og forberedelse af alle de sædvanlige værksteds- og reparationsopgaver og for nyt arbejde, derunder for rettidig bestilling af de nødvendige materialer. Indsæt for eksempel en side for hvert emne med din egen tekst, så reglerne bliver nemme at finde rundt i. Den første procedure kan fx gælde korrekt ordremodtagelse, fx i telefonen Den næste kan beskrive regler for udfyldelse af arbejdssedler ved bestilling. Den følgende procedure kan være om fordeling af opgaverne og turplanlægning. Dernæst reglerne for hensigtsmæssig kontrol med det udførte arbejde. Tillige fornuftige regler for håndtering af mangler og fejl. Eventuelt beskrives også regler for arkivering og opbevaring af tegninger m.v. Egne notater, evt. fortegnelse af de efterfølgende procedurer: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 9

11 Orange - Formand, evt. lagerpersonale Selv det bedste arbejde fører ikke til kundernes tilfredshed, hvis de indkøbte materialer og ydelser fra andre ikke lever op til virksomhedens egen kvalitet. Dette gælder ikke mindst sikring af pålidelige leverancer, så virksomheden kan leve op til de indgåede aftaler med kunderne. Derfor er der brug for at præcisere, at også indkøb og leverancer skal være af den rette kvalitet. b) Regler for valg af materialer, leverandører og underentreprenører. Kvalitetssikring omfatter som nævnt også sikring af kvalitetsmæssigt betryggende indkøb. I din virksomhed er dette muligvis indehaverens eget daglige ansvar, eller det er måske formandens eller det administrative personales. I så fald vil du måske flytte dette emne til et andet afsnit. Ellers er de regler, der skal beskrives her, for eksempel: Procedure for valg af materialer, derunder kunders særlige materialekrav. Procedure for valg af (under-)leverandører og (under-)entreprenører. Procedure for opfølgning på bestillinger og sikring af rettidige leveringer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 10

12 Orange - Formand Efterfølgende regler er kun relevante for glarmestervirksomheder, som giver tilbud på større arbejder i underentreprise på byggesager, der er omfattet af Byggestyrelsens kvalitetscirkulære og reglerne i AB92. Hvis dette ikke gælder din virksomhed, kan du udelade de næste to sider. c) Særlige emner der skal huskes for bestemte opgave- eller kundetyper. Et eksempel kunne være: Ved større opgaver udarbejder vi en sagsbestemt kvalitets- og kontrolplan, som sikrer den løbende kontrol med og dokumentation af kvaliteten af de anvendte materialer og det udførte arbejde. Ved udarbejdelse af tilbud på sådanne opgaver vil vi sætte os grundigt ind i udbudsmaterialet (procesgranskning) for at kunne give realistiske og konkurrencedygtige tilbud, som tager hensyn til eventuelle særlige forhold i det enkelte byggeri. Ved ønske om anvendelse af særlige montageformer, nyudviklede byggematerialer (specialglas, fugetyper m.m.) eller når der skal tages særlige miljøhensyn, aftaler vi med bygherre eller hoved-/totalentreprenør hvilken særlig forberedelse eller uddannelse, der skal gennemføres. Firmaets generelle kvalitetshåndbog, firmabiblen med - Kvalitetspolitik - Kvalitetsmål - Kvalitetsprocedurer - Arbejdsinstruktioner Virksomhedens almindelige (evt. ISO-)kvalitetsstyringssystem Forbered dig til den (bygge-)sagsbestemte kvalitetsstyring Sæt dig før projektgennemgangen godt ind i projektet - hvad forpligter du dig til Beskriv klart aftaler om alle relevante emner og opgaver Gennemfør og dokumentér det, parterne har aftalt Udarbejdelse af sagsbestemt kvalitetsplan: Sidefortegnelse Sags-/ordredata Organisation/ansvar Dokumentstyring Vurder projektmaterialet kritisk (procesgranskning): Processer, materialer Risikoområder Udbudskontrolplan Suppler kvalitetsplanen med aftalt Granskningsresultat Risikoområder Prøver, -udførelser Aftalt kontrolplan Suppler løbende kvalitetsplanen med planlagt kontroldokumentation Modtagekontrol Udførelseskontrol Slut-/aflev.kontrol Materiale til drift og vedligehold Aflevering Egne notater (fortsæt evt. på en ekstra side): Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 11

13 Orange - Formand d) Regler for forberedelse og udførelse af større opgaver med sagsbestemt kvalitetsplan. Disse regler er som nævnt kun relevante for større byggeopgaver, hvor en sagsbestemt kvalitetsplan kræves af bygherren eller hoved-/totalentreprenøren. Her kommer så beskrivelsen af hele regelsættet: Procedure for prækvalifikation og for udarbejdelse af tilbud. Procedure for indgåelse og gennemgang af kontrakter og andre bindende aftaler. Procedure for granskning af projektmateriale og for deltagelse i projektgennemgange. Procedure for udarbejdelse og vedligeholdelse af de sagsbestemte kvalitetsplaner og entreprisekontrolplaner for større opgaver. Procedure for planlægning og udførelse af kontrol på større opgaver, derunder for anvendelse af entreprisekontrolplanen og af de særlige kontrolskemaer til dokumentation af den rette byggekvalitet. Procedure for styring og opbevaring af nødvendige tegninger og øvrige dokumenter. Egne notater, evt. fortegnelse af de efterfølgende procedurebeskrivelser: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 12

14 Gul - Glarmestersvende og lærlinge Nu er turen kommet til de regler, der skal sikre den rette kvalitet i det udførte arbejde hjemme på værkstedet og ude hos kunderne. Der hører meget mere til god kvalitet end selve arbejdets udførelse: Grundig forberedelse, godt værktøj og de rette materialer. Ankomst hos kunden til den aftalte tid. Ordentlig påklædning, høflig fremtræden. Fjernelse af spild og materialerester. Og meget, meget mere, som kunderne lægger vægt på. Her kommer forslag til nogle af reglerne: e) Hvordan sikrer vi, at værktøj og vognpark holdes i orden Der må være regler for, at både værktøj og biler holdes i orden, hvis virksomheden skal kunne opfylde kundernes forventninger. Her beskrives for eksempel, at ansvaret for planlagt og regelmæssig vedligeholdelse påhviler hver enkelt svend, der har fået værktøj, bil eller andet materiel overladt, samt hvornår, hvor og hvordan det skal ske. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 13

15 Gul - Glarmestersvende og lærlinge f) Regler for forberedelse og klargøring af biler før udkørsel Den næste procedure indeholder måske reglerne for pakning af materialer og udstyr i servicebilerne. Derunder sikring af en fornuftig økonomi i forbruget og en passende omsætning af hjælpematerialer som fx fugematerialer, så de ikke bliver for gamle. Til dette hører bl.a. også at bestille supplerende materialer hos den indkøbsberettigede i god tid. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 14

16 Gul - Glarmestersvende og lærlinge g) Hvordan skal vi fremtræde hos kunderne, derunder påklædning og mødetid. Det er vigtigt for firmaets omdømme og for kundernes respekt for firmaets medarbejdere, at alle er præsentable og opfører sig ordentligt. Teksten kan for eksempel begynde sådan: Ved fremmøde hos vore kunder vil vi sørge for at ankomme til den aftalte tid og forstyrre mindst muligt i andre aktiviteter. Vi rydder op efter os og fjerner pakkematerialer, spild og restmaterialer. Dette gælder både ved reparationsarbejder og ved større opgaver i fx nybyggeri. Vi bestræber os desuden på, at vore medarbejdere altid skal kunne kendes ved at bære arbejdsdragt med firmaets logo og på at overholde alle aftalte regler. For større byggesager kan desuden anføres reglerne for anvendelse af standardskemaer for følgende kontroltyper: - Indkøbs- og modtagekontrol. - Proceskontrol (udførelseskontrol). - Slut- og afleveringskontrol. Eventuelt kan tillige indsættes eksempler på udfyldte skemaer som en hjælp til de svende og lærlinge, som ikke tidligere har arbejdet med kontroldokumentation. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 15

17 Gul - Glarmestersvende og lærlinge h) Hvad vi gør for at holde byggeplads og værksted ryddelige og rene. Det hører med til god kvalitet, at kunderne føler sig tilpas, hvis de skal besøge os på pladsen, i skuret eller hjemme i virksomheden. Desuden er det nemmere (og billigere) at lave kvalitetsarbejde, hvis der er orden i lokalerne. Hvis arbejdspapirer, materialer og værktøj befinder sig på den rette plads, og hvis det ikke flyder med hjælpemidler eller kasseret materiale. Reglerne skal formentlig gælde alle medarbejdere, så alle føler ansvar for ryddelighed og renlighed. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 16

18 Gul - Glarmestersvende og lærlinge i) Hvordan fremsætter medarbejderne deres ideer og forslag til forbedringer. Eksempel på teksten: Vore medarbejdere er ansvarsbevidste, velkvalificerede og engagerede. Vi opfordrer alle medarbejdere til frit at fremkomme med ideer og forslag til forbedringer. Sådanne forslag kan være helt generelle, eller de kan dreje sig om løsningen af en konkret opgave i et konkret byggeri. Vore medarbejdere vil derfor ofte kunne bidrage med forslag til den bedste løsning for vore kunder. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 17

19 Grøn - Administration m.v. 5. Hvordan vi behandler reklamations- og garantisager a) Regler for registrering, skriftlige klager eller udfyldelse af et særligt skema. For at sikre kundernes tilfredshed er det en væsentlig del af kvalitetssikringen at lære af sine fejl - så man kan undgå fremtidige fejl. Det gælder både materialefejl og fejl, der skyldes eget arbejde. Her kan beskrives: Procedure for modtagelse af skriftlige eller mundtlige (telefoniske) klager eller reklamationer over mangler ved materialer eller ved det udførte arbejde. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 18

20 Grøn - Administration m.v. b) Regler for behandling af reklamationer; hvem gør hvad hvor hurtigt. Procedure og tidsfrister for reklamationsbehandling, for besigtigelse og mangelvurdering, for den videre behandling inklusive eventuel reklamation til leverandører eller underentreprenører. c) Regler for afslutning af reklamationssager og for meddelelser til kunden herom. Det er ikke nok at rette en fejl, kunden skal også have klar besked på, at fejlen er rettet. Her beskrives proceduren for mangeludbedring eller erstatningslevering og for tilbagemelding til kunden samt sikring af kundens tilfredshed ved afslutningen af en reklamationssag. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 19

21 Grøn - Administration m.v. 6. Hvordan sikrer vi korrekt prisberegning, fakturering og kundebogføring m.v. Når vi udfører kvalitetsarbejde, skal vi naturligvis også holde styr på økonomien. Kunderne skal kunne regne med, at den beregnede pris for arbejdet er den rigtige og at bogføring og registrering af betalinger sker korrekt og i rette tid, så overraskelser undgås. Afhængig af virksomhedens størrelse - og af, hvor mange forskellige personer, funktionerne er fordelt på - kan der her være ganske få eller flere procedurer for dette vigtige arbejde. a) Regler for virksomhedens prisberegning og fakturering. Procedure for kontrol af udfyldte arbejdssedler og af korrekt prisberegning af det udførte arbejde inklusive anvendte materialer. Procedure for fakturering, derunder kontrol af kundebetegnelse og korrekt adresse m.v. b) Regler for kunde- og leverandørbogføring, udsendelse af rykkere og lignende. Procedure for debitor- og kreditorbogføring, kontrol af rettidige ind- og udbetalinger, udarbejdelse og udsendelse af rykkerskrivelser og andre bogholderifunktioner. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 20

22 Grøn - Administration m.v. 7. Hvordan er sikkerheds-, miljø- og personalepolitikken i virksomheden a) Regler for virksomhedens sikkerhed, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentant(er). Procedure for udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerhedsregler samt for registrering af tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentatnter, herunder for planlægning og gennemførelse af påkrævet specialuddannelse. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 21

23 Grøn - Administration m.v. b) Regler for ansættelse, instruktion, rundvisning og igangsætning af nye medarbejdere. Procedure for ansættelse, instruktion og igangsætning af nye medarbejdere. c) Regler for instruktion i brugen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Procedure for medarbejderinstruktion og -uddannelse i anvendelse og overholdelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder for indsamling henholdsvis udfyldelse af kvalitets- og kontroldokumentation. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 22

24 Grøn - Administration m.v. d) Regler for lærlingeuddannelse og supplerende uddannelse/efteruddannelse for svende. Procedure for aftaler om lærlingeansættelser og for planlægning og gennemførelse af supplerende uddannelse henholdsvis efteruddannelse, for eksempel i anvendelse af nye metoder og materialer o.m.m. e) Regler for medarbejdermøder, medarbejdersamtaler, gensidig ros, ris og forslag. Procedure for planlægning og gennemførelse af medarbejdermøder og medarbejdersamtaler med udveksling af ros, ris og forslag til forbedring af arbejdsgangene. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 23

25 Hvad vi gør for at følge med udviklingen og for at blive bedre Grå - Alle i virksomheden 8. Hvordan opsamles erfaringer, hvordan forebygges fejl og mangler a) Regler for registrering og undersøgelse af fejl og fejlkilder. Procedure for registrering af fejl og undersøgelse af fejlkilder med baggrund i klager fra kunder eller i egne konstateringer af andre fejl end ubetydelige og sædvanlige materialeeller udførelsesfejl. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 24

26 Grå - Alle i virksomheden b) Regler for udarbejdelse af erfarings- og fejlregistreringsliste. Procedure for udarbejdelse af en oversigt over indtrufne fejl og fejltyper. Jo bedre overblikket er over tidligere begåede fejl, desto bedre forhindres sådanne fejl i fremtiden - en klar økonomisk fordel for alle parter. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 25

27 Grå - Alle i virksomheden c) Regler for vurdering af fejl, der er opstået i forbindelse med nye materialer eller metoder. Procedure for undersøgelse og vurdering af fejl ved uprøvede materialer eller metoder. d) Regler for forebyggelse af fejl og mangler, derunder instruktion af medarbejderne. Procedure for gennemgang af registreringer vedrørende fejl og mangler, konklusion og instruktion eller uddannelse af medarbejderne i forebyggelse af fejl og mangler. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 26

28 Grå - Alle i virksomheden 9. Hvordan vi vedligeholder kvalitetsstyringssystemet a) Regler for den løbende kontrol og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. Procedure for vedligeholdelse og løbende forbedring af kvalitetsstyringssystemet. b) Regler for informationsmøder og for instruktion af medarbejderne. Procedure for planlægning og gennemførelse af informationsmøder og medarbejderinstruktion i anvendelse og overholdelse af kvalitetsstyringssystemet. c) Regler for registrering af tidsforbrug og andre kvalitetsomkostninger. Procedure for registrering af tidsforbrug og andre omkostninger til vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet og til instruktion m.v. af medarbejderne i kvalitetsstyring. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 27

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY:

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: V.I.N. Gulvservice Udgave: 01/09 Dato: 19.05.09 V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG FOR: FIRMANAVN: V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: 5678 GULVKØBING Indledning Med baggrund

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Ordrestyret kvalitetssystem

Ordrestyret kvalitetssystem Hobro 2009 Revision 1 Ordrestyret kvalitetssystem Idegrundlag. Hobro Maskinfabrik ønsker at blive en anerkendt underleverandør og partner, fortrinsvis indenfor spåntagende bearbejdning. Hobro Maskinfabrik

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen

Velkommen til inspirationsmøde. Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Velkommen til inspirationsmøde Den Digitale byggeplads IT-værktøjer i Byggebranchen Dagsorden (14.00-15.55) Velkommen, Peter Fjerring, Næstved Erhverv Kort om Ressource City, Anders Christensen, Ressource

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20.

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20. - Associeret partner Erik Mørup - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1 Svejsekonference 20. juli 2012 DS/EN 1090-1 konceptet Konceptet består af: En systemdel (kvalitetshåndbog),

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere