Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: Arielle Hansen Formand Allan Høiberg Næstformand Joachim Knudsen Kasserer Christa Islin Sekretær Keld R. Hansen MAU-koordinator Dennis Eno Nielsen Bestyrelsesmedlem Per Bührmann Suppleant Sophie F. Schröder Suppleant Søren Bertil Fabricius Dorch Redaktør Antal fremmødte: 25 Antal fuldmagter: 3 Antal brevstemmer: 21 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Godkendelse af regnskab og budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af to revisorer 9. Eventuelt Side 1 af 13

2 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere Susanne Thomsen blev foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt. Christa Islin blev foreslået som referent og blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og stak regler ud for god ro og orden under GF og foreslog sammenlægning af forslag 5.1 fra bestyrelse med det indkomne forslag 6.2 fra medlem og ligeledes forslag 5.2 fra bestyrelse med det indkomne 6.1. Dette var der ingen indsigelser overfor fra salen. 2. Formandens beretning Jeg vil gerne lægge ud med at sige tak. Tak til alle Jer der er kommet her i dag, til alle der har brevstemt, til alle der har vist deres interesse i foreningen ved at komme med ideer, forslag, kritik og praktisk hjælp til foreningens aktiviteter. Jeg vil også gerne sige tak til det tavse flertal, for jeres støtte via jeres medlemskab og for, via jeres kontingent at gøre det muligt for vores forening at have et godt fundament at arbejde med. Jeg vil gerne sig tak til den gamle bestyrelse for alt deres arbejde og for at have afleveret en så velfungerende og veldrevet forening til os i den nye bestyrelse. Endelig vil jeg gerne sige tak til Niki Gade for det meget store arbejde han har lagt i at flytte foreningens regnskabssystem og i at hjælpe bestyrelsen med at forenkle de administrative rutiner. Jeg vil gerne sige tak til DM-holdet, der kastede sig frygtløst ud i en opgave der normalt tager over et halvt år at planlæge, men hvor de kun havde et par måneder at udføre dette store arbejde i. Jeg ved at det var hårdt, og jeg er imponeret over det flotte resultat. Jeg vil også gerne sig tak til redaktionen, der med lignende vilkår kastede sig over Subspace. Det er et flot resultat de har nået på det halve år de har arbejdet med Subspace. Det tredje nummer er på trapperne, og de sidste tre numre er et vidnesbyrd på redaktionsteamets engagement og hårde arbejde. Jeg overtog formandsposten og blev del af en helt ny bestyrelse for et halvt år siden. Det gjorde jeg fordi jeg ønskede at foreningen skulle leve videre. Jeg er glad for at være medlem af trekkies.dk. Jeg er stolt af vores forening og har et dybtfølt ønske om at foreningen skal fortsætte med at leve og udvikle sig. Dét mål og det ønske deler resten af bestyrelsen med mig, og med det mål for øje, gik vi i gang med arbejdet. I det forgangne halve år har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og derudover holdt livlig kontakt per mail og telefon. Den gamle bestyrelse overdrev ikke der går mange timer hver uge med bestyrelsesarbejde, og fordi vi alle var nye, var der mange arbejdsgange og rutiner vi skulle genopdage. For nogle af disse arbejdsgange og rutiner, var det temmelig tidskrævende. Og der var ting, vi mente det var nødvendigt at ændre på. Så ind i mellem fik vi endda dobbeltarbejde. Vi har nået meget siden EGF. Vi har opgraderet vores medlemsdatabase. Vi har flyttet regnskabet over i et nyt program, Summasummarum. Summasummarum er koblet sammen med vores medlemsdatabase og hjemmesiden, sådan at kontingentopkrævninger, salg af produkter og betalinger er blevet automatiseret. Vores gamle PBS-aftale udløb samtidigt, og vi måtte indføre et nyt system som noget af det allerførste. Medlemskontingent trækkes stadig over PBS et nyt PBS-system for foreningen men for medlemmer, der betaler via PBS, er der ikke sket de store forandringer. Side 2 af 13

3 For betalinger af produkter, er der indført betaling med FI-kode. Dette blev indført fordi det gør det muligt at automatisere opdateringen af regnskabet og hjemmesiden, og fordi vi så modtager alle oplysninger om indbetalinger på få dage hvor det med PBS systemet kunne tage over en måned. Alle medlemskaber blev forlænget. Dette gjorde vi som kompensation for manglende Subspace, som plaster på såret for til tider langsommelig sagsbehandling, og fordi vi ønskede at samle medlemskabsfornyelser på 4 årlige fornyelsesdatoer. Målet var at forenkle det administrative arbejde ved regnskabsførelse, medlemsadministration og ved salg af produkter. Og det er lykkedes. Det er med glæde, at jeg ser frem til at få frigjort min og resten af bestyrelsen tid til de mere spændende, fremadrettede og udadrettede aktiviteter i det kommende år! Foruden det store arbejde med de administrative systemer, var det vigtigt for os at sørge for at foreningen fortsatte så normalt som muligt. Der var derfor stort fokus på arrangementer som 40-årsdagen, DM og juleafslutning, og på vores blad Subspace som også var meget højt prioriteret. Men vi har ikke kun brugt kræfterne på det administrative og det bestående, vi har også indført flere nye tiltag. Bestyrelsens mødereferater fra og med EGF offentliggøres på hjemmesiden. Vi fejrede Star Treks 40-årsdag på en ny og alternativ måde. Tank tops er blevet indført som en ekstra mulighed for års-t-shirt. Et pressearkiv er under opbygning. Og vi er i gang med at revidere vores salgsprodukter. Der er blevet pustet liv i samarbejdet med andre Star Trek-foreninger. Både nationalt og internationalt. Trekkers inviterede til julehygge i Aalborg, SFAAB har inviteret til Mesterskab i Århus, og vi fik også invitation fra Sverige til deres fejring af Star Treks 40-årsdag. Der også sendt forsigtige følere ud de nordiske søsterorganisationer om et udvidet Nordisk samarbejde, og jeg ser frem til at gøre noget mere konkret med det i fremtiden. I det kommende år glæder vi os til at kigge på nye, spændende opgaver. Vi vil gerne invitere medlemmerne til at deltage aktivt i det kommende års arbejde, og vi har blandt andet aktivt brugt foreningsdebatten med det formål for øje. Der har allerede været spændende diskussioner om salgsprodukter og medlemsarrangementer på foreningsdebatten, og flere medlemmer har meldt deres interesse i at deltage aktivt. Jeg glæder mig til at få frisket lidt op i butikken og til at få søsat nogle af de mange spændende ideer til arrangementer, der har været vendt på foreningsdebatten. Og det er planen at fortsætte med at debattere foreningen og dens udvikling på Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle der er interesseret til at melde sig på foreningsdebat-listen. Der har været en del debat omkring Subspace. Om dets indhold og om, hvor mange udgivelser der skal være per år. Antallet af Subspace og kontingentets størrelse er oven i købet blevet koblet sammen. trekkies.dk er en forening. En medlemsforening. Vi er en flok medlemmer der har valgt at slå os sammen om en fælles interesse. Hovedsageligt vores interesse for Star Trek. Og sammen vil vi gerne nogle ting i fællesskab. Vi vil gerne have et godt blad. Og vi vil gerne have års-t-shirts og andet merchandise. Vi vil gerne mødes til medlemsarrangementer. Nogle større arrangementer som DM og Holodæk og nogle mindre som foredrag, café-møder og filmaftener. Kontingentet går til at dække udgifterne ved produktion og forsendelse af Subspace. Men ikke KUN det. Kontingentet dækker også de daglige administrationsudgifter. Det dækker afholdelse af medlemsarrangementer som DM, Holodæk, juleafslutning og 40-års-jubilæer. Det dækker udgifter til vores hjemmeside og til promotion af foreningen. Side 3 af 13

4 Når du betaler dit kontingent, betaler du ikke et abonnement. Du betaler for medlemskabet af en forening. Antallet af Subspace-udgivelser ligger ikke fast. Det er med vilje. For vi ønsker ikke at love noget vi måske ikke kan holde. Vi tror på 4 Subspace om året med mulighed for et 5. særnummer ved lejlighed. Men vi vil ikke love det. For materialet skal komme fra medlemmerne. Er der materiale nok, så kommer der 4 Subspace. Er der ikke materiale nok, så kommer der færre. Og lige nu er vi meget optimistiske. Redaktionsholdet er ved at få rutinerne på plads. Der er materiale at tage af lige i øjeblikket, og medlemmerne har vist interesse og tilbyder både praktisk hjælp og artikler. Subspace er udkommet 3 gange på det sidste halve år og det vil fortsat udkomme i fin form i det kommende år! trekkies.dk lever og den lever godt. Der er masser af nye initiativer og mange gode oplevelser i støbeskeen. Og så er Star Trek XI er under forberedelse! Fremtiden er ikke bare begyndt fremtiden lever og har det godt! Ordet blev herefter overgivet til redaktøren af Subspace, Søren B. F. Dorch: Side 4 af 13

5 Side 5 af 13

6 3. Kassererens beretning Joachim Knudsen var desværre forhindret i at møde op. Næstformanden tog ordet: Der har været enormt meget arbejde forbundet med at administrere foreningen administrationen kørte populært sagt på en ti år gammel database og en masse papirarbejde. Da den nye bestyrelse tog over, stod en del af administrationen for at skulle laves om alligevel, fordi bankerne ikke længere understøttede den måde, vi indberettede medlemsfornyelserne til automatisk betaling på. Da ingen i den nye bestyrelse alligevel havde praktisk erfaring med arbejdsgangen i administrationen, var det en oplagt lejlighed til at revidere hele systemet det har vi så gjort. Niki Gade, som tidligere har været formand for foreningen, har siden sit formandskab stiftet bekendtskab med regnskabsprogrammet Summasummarum (i daglig tale kaldet Summa ), og kunne konstatere at det passede fint til behovet i store dele af den daglige administration af foreningen. Summa koster under 3000 kroner i indkøb, og er et reelt regnskabsprogram med bogholderi, lagerstyring og regnskab, så bestyrelsen har vurderet at det er en billig måde at komme videre på. Samtidigt har vi skiftet bank og er via den nye bank begyndt at håndtere alle indbetalinger på en anden måde kort fortalt får hver enkelt regning en unik indbetalingskode, så vi med det samme kan se hvor samtlige indbetalinger hører til, i stedet for at skulle vente på kontoudtog fra banken med fotokopier af betalte girokort. De steder hvor Summa ikke slog til, har webgruppen i stedet udviklet de manglende funktioner på hjemmesiden. Det betyder, at vi nu efter omkring et halvt års intenst arbejde i webgruppen kan klare store dele af den daglige administration med minimalt arbejde, meget bedre overblik, hurtigere besked om indbetalinger (som kan behandles elektronisk hele vejen) og ikke mindst færre fejlkilder. Summa og hjemmesidesystemet kommunikerer tæt sammen omkring regninger og betalinger, og vi er ved at udvide denne kommunikation med automatiske beskeder til f.eks. sekretæren når et nyindmeldt medlem skal have sit medlemskort udenfor de normale fornyelsesdatoer, eller til den produktansvarlige når et bestilt produkt er blevet betalt. Side 6 af 13

7 Fornyelserne har vi samlet på fire datoer i årets løb, så der er få samlede udsendelser af medlemskort i stedet for at arbejdet skulle laves løbende. Det gør at vi kan forberede kortene til en kommende fornyelse i god tid, og så lave det praktiske arbejde i en enkelt arbejdsgang når der er tid. Selve opkrævningen klarer en ny PBS-aftale i samarbejde med Summa og hjemmesiden på en måde, så vi kan sende alle opkrævningerne til PBS på én gang, og derefter få en samlet liste over betalingerne PBS sørger for at udsende girokort til de medlemmer, der ikke er tilmeldt automatisk betaling, så det er endnu en detalje, vi ikke skal tænke over mere. Oplysningerne om indbetalinger kommer elektronisk fra både PBS og banken. Det betyder, at vi i det nye system hele tiden har en ajourført liste over udestående og betalte fornyelser og produktbestillinger, uden at vi risikerer at overse en indbetaling eller taste forkert når den skal registreres. Samtidigt med at hjemmesiden bliver ajourført med indbetalingerne, bliver de bogført i regnskabet, næsten bare med et enkelt klik. En bivirkning ved at vi har droppet det gamle databasesystem er at vi kan lege med medlemskabernes længde. Det var en forudsætning for at samle fornyelserne på fire faste datoer, men det har også gjort at vi f.eks. nu kan tilbyde et halvt års gavemedlemskab. Vi har nu mulighed for at lade hjemmesiden udsende automatiske remindere til medlemmer, der ikke har betalt deres fornyelser eller produkter, vi har et samlet og løbende - overblik over fornyelser og produktbestillinger, og frem for alt har vi udsigt til at der i fremtiden bliver mere tid til at bestyrelsen kan koncentrere sig om Star Trek fremfor administration. For dem, der er interesseret i tal, kan jeg oplyse at ændringerne indtil videre løber op i omkring linier eller tegn, der er lavet i den usynlige del af hjemmesiden. Der er en del tilbage, men vi har så meget at besparelserne i den daglige administration er til at mærke meget klart. Hjemmesidesystemet er kodet i PHP, som kendes af et meget stort antal webkodere og kan hentes gratis af alle - så web-delen af systemet er også fremtidssikret og uafhængigt af kommercielle leverandører. Under udviklingen og indkøringen af det nye system har Niki Gade stået for den daglige bogføring og hjulpet med de løbende tilpasninger af Summa, der har skullet foretages i takt med hjemmesidens udvikling. Derfor er Niki i stand til at præsentere regnskabet og budgettet for Ordet blev herefter overgivet til Niki Gade, der gennemgik regnskabet for 2006 og budgettet for Side 7 af 13

8 I år blev regnskabet delt i to: Den fulde udgave med samtlige konti, der som annonceret var lagt til gennemsyn i forhallen fra klokken 14, og en mere overskuelig version på én side med nøgletal, der blev delt ud til alle deltagere og gennemgået på storskærmen. Side 8 af 13

9 4. Godkendelse af regnskab og budget Efter forslag fra salen blev budgettet for møder og markedsføring justeret. Det endelige regnskab og budget ser således ud: Resultat Indtægter Faktisk 2006 Budget 2006 Budget 2007 Medlemskontingent , , ,00 Salgsprodukter 8.309, , ,00 Renter 279,75 0,00 0,00 Indtægtskonti, total , , ,00 Udgifter Faktisk 2006 Budget 2006 Budget 2007 Subspace , , ,00 Medlemsarrangementer (inkl. En dag på holodækket) , , ,00 DM i Star Trek , , ,00 Star Trek 40år ,34 0,00 0,00 Markedsføring , , ,00 Webudgifter -224, , ,00 Administration , , ,00 Bank, PBS , , ,00 Udgiftskonti, total , , ,00 Resultat , , ,00 Balance Likvide beholdninger Beløb Driftskonto, vestjyskbank ,30 Opsparingskonto, vestjyskbank ,22 MAU Odense, lokalkonto, BG Bank 5.327,92 MAU Odense, foreningskonto, BG Bank 1.532,14 BG Bank, gl. Giro konto 551,91 BG Bank, gl. opsparingskonto -1,00 Kontantbeholdning, sekretær 2.000,00 Kontantbeholdning, kasserer 4.443,50 MAU Odense, lokalkonto, kontant 48,00 MAU Odense, foreningskonto, kontant 180,00 Likvide beholdninger ,99 Lagerværdi Beløb Varebeholdning ,00 Lagerværdi ,00 Regnskabet og budgettet blev med de foreslåede ændringer enstemmigt godkendt. Side 9 af 13

10 5. Forslag fra bestyrelsen Der var to forslag fra bestyrelsen: 5.1: Overskud fra 2006 bruges til markedsføring I regnskabet for 2006 er der et engangsoverskud som resultat af at Subspace-udgivelserne blev midlertidigt afbrudt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Dette overskud foreslår bestyrelsen at beholde i foreningen med det formål at øge markedsføringsaktiviteterne fremadrettet - herunder at og få genoptrykt forskellige materialer, der er forældede eller som vi er løbet tør for (brevpapir, medlemskort, kuverter, velkomstfoldere med videre). 5.2: Kontingent forbliver uændret Foreningens driftsregnskab har igennem længere tid været lige på kanten, og der har manglet midler til blandt andet markedsføring, uforudsete udgifter såsom portostigninger, øgede trykkeriudgifter og lageromkostninger til nye salgsprodukter - dermed har foreningens økonomi været meget sårbar. Bestyrelsen foreslår derfor at medlemskontingentet forbliver på det nuværende niveau. Herved bliver der luft i budgettet til at sikre en sund økonomi og øge aktiviteterne med henblik på at skaffe flere medlemmer. Spørgsmål fra salen: Er det ikke mange penge der er budgetteret med til markedsføring? Formanden svarer at der skal bruges penge både til den administrative del samt til fremadsigtet markedsføring af Star Trek og det indbefatter mange forskellige ting. Ordet markedsføring kan i denne forbindelse misforstås idet der er tale om 2 forskellige ting puttet ind under markedsføring. Dels diverse papirer til brug i bestyrelses øjemed (brevpapir), dels nye foldere og andre ting omkring selve den fremadrettede markedsføring af trekkies.dk. Spørgsmål fra salen: Hvad er alternativet hvis der svares nej til både forslag 5.1 og 6.2? Svar: Så bliver pengene bare stående uden at være øremærket til noget bestemt. Der foreslås at pengene bliver i foreningen, at det bare kræver et ændringsforslag. Man mener ikke det behøver være ordret bare man ved hvad det drejer sig om. Dette er der stor uenighed om. Ordlyden af forslag 5.1 blev efter forslag fra salen ændret til: 5.1: Overskud fra 2006 bruges til markedsføring I regnskabet for 2006 er der et engangsoverskud som resultat af at Subspace-udgivelserne blev midlertidigt afbrudt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Dette overskud foreslår bestyrelsen at beholde i foreningen med det formål at øge markedsføringsaktiviteterne fremadrettet, og administration. Side 10 af 13

11 Det foreslås fra bestyrelsen at kontingentet forbliver uændret af hensyn til en sund økonomi i foreningen. Spørgsmål fra salen: Det har været kotume med 5 blade, så 4 blade er en skjult forhøjelse - sideantallet er også gået ned. Svar: Ifølge den tidligere bestyrelse var en nedsættelse til 36 sider allerede planlagt fra starten af 2006 fordi der ikke var hold i 44 sider. Spørgsmål fra salen: Er der vedtægter omkring hvor mange blade der skal udgives om året? Svar: Nej. Det er kun vedtægtsbestemt at medlemsbladet skal udkomme. Det blev meddelt at redaktionen efter at have produceret tre Subspace nu har erfaring nok til at turde love, at der fremover kan leveres fire Subspace årligt. Af hensyn til arbejdsmængden og den tid der er til rådighed til at lave bladet skal man ikke forvente mere end 4 blade med det nuværende redaktørteam. Kommentar fra salen: Bladet er foreningens flagskib, og netop derfor er det også vigtigt at indholdet lever op til denne værdighed. Ønsker om flere blade og flere sider kan nemt udhule indholdet. Kommentar fra salen: Der ønskes en målsætning også selvom den ikke holder. Svar: Vi vil ikke afgive løfter vi ikke kan holde. Vi vil melde ud når vi har noget konkret at melde ud så medlemmerne ved hvad de kan regne med. Det er før i tiden sket alt for ofte at Subspace er kommet meget senere end først annonceret og det har medført spørgsmål på debatten. Kommentar fra salen: Bestyrelsen har været meget hemmelighedsfulde omkring hvor mange blade der ville udkomme. Svar: Vi ventede på en udmelding fra redaktørteamet. Den er netop kommet nu med lovning på 4 blade, hvilket hermed er det officielle tal. Kommentar fra salen: Hvad får man for sit medlemskab? Mener der sker for lidt i København. Svar: Der er planer under udvikling. Der vil igen blive medlemsmøder på KVL eller andre steder næste bestyrelsesmøde kommer til at handle primært om medlemsarrangementer. Herefter var der afstemning om forslag 5.1 og 5.2. Resultat af afstemningen: Forslag Ja Nej Blank Ugyldig Resultat 5.1: Overskud fra 2006 bruges til markedsføring Vedtaget 5.2: Kontingent forbliver uændret Vedtaget Det blev kommenteret fra salen at dem der havde brevstemt ikke var bekendt med ændringsforslaget til forslag 5.1. Dirigenten fastslog at ændringen var af en karakter, der ikke gjorde stemmerne ugyldige, og at resultatet ville have været det samme selvom brevstemmerne ikke havde været talt med. Side 11 af 13

12 6. Indkomne forslag Der var kommet to forslag: 6.1: Nedsættelse af kontingent Efter at have kigget på de sidste to numre af Subspace fra 2006 må jeg konstaterer at bladet nu kun er på 36 sider og ikke 40 sider som tidligere. Et lille kig i kolofonen, under Generelt, kan man nu læse: "Subspace udkommer flere gange om året" (se 2006 nr. 2 og 3). Og ikke som før "Subspace udkommer 5 gang om året" (se Subspace nr ). Jeg ser det som et stort problem at skulle betale det samme for måske kun 2 blade om året på 36 sider, som for 5 bladet om året på 44 sider. Det kan ikke passe at det er blevet så meget dyre at lave Subspace, på et halvt års tid. Og hvorfor har man fra bestyrelsen side ikke meldt noget ud til medlemmerne om dette? Jeg mener derfor at medlemskaberne skal nedsættes, ellers er det misbrug af medlemmernes penge. 6.2: Tilbagebetaling af medlemskab I første nummer af Subspace 2006 står der at "Subspace udkommer 5 gange om året", det betyder at vi som medlemmer mangler at får 2 blade for Hvis ikke de 2 manglende numre kommer inden datoen for forlængelsen af vores medlemskaber, mener jeg at det er medlemmernes ret, at få penge tilbage for manglende blade. Forslag 6.1 bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af forslag 5.2. Forslag 6.2 ønskedes ikke fastholdt af forslagsstilleren. Side 12 af 13

13 7. Valg til bestyrelsen Joachim Knudsen og Robert Voxen kunne ikke være til stede, hvorfor formanden læste deres valgtaler op i stedet. Dirigenten fastslog at hun ville acceptere stemmesedler med færre end tre kandidater. Resultat af afstemningen: Kandidat Stemmer Resultat Keld R. Hansen 32 Bestyrelsesmedlem Joachim Knudsen 28 Bestyrelsesmedlem Robert Voxen 29 Bestyrelsesmedlem Sophie Schröder suppleant Per Bührmann suppleant Antal blanke stemmer: 7 Antal ugyldige stemmer: 7 8. Valg af to revisorer Flemming Espersson og Lotte Bolvig Hansen meldte sig og blev valgt via håndsoprækning. 9. Eventuelt Efter at redaktionen i sidste uge officielt meldte ud at den ser sig i stand til at levere 4 Subspace årligt, vil hjemmesiden blive opdateret med dette antal. Der blev fremsat ønske om regnskab, hvor forbruget af midlerne fra punkt 5.1 kan ses. Dette vil bestyrelsen sørge for. Der blev fremsat ønske om medlemsmøder i København dette vil bestyrelsen forsøge at få etableret i forårets løb konkret forventes det første møde at finde sted i april måned. Det blev foreslået at der arbejdes med et sted på hjemmesiden hvor man både kan komme med forslag, diskutere forslagene og melde sig frivilligt til at hjælpe med forskellige opgaver. Side 13 af 13

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 106 - trekkies.dk. 28. januar 2007. Dato for BS-møde: 28. januar 2007

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 106 - trekkies.dk. 28. januar 2007. Dato for BS-møde: 28. januar 2007 Referat Dato for BS-møde: Tid: kl.13:00 Fremmødte: Afbud på forhånd: Fraværende: Arielle Hansen Allan Høiberg Keld R. Hansen Sophie F. Schröder Joachim Knudsen Bertil Dorch Per Bührmann Dennis Eno Nielsen

Læs mere

Referat. Arielle Hansen Allan Høiberg Dennis Eno Nielsen Keld R. Hansen. Hos Christa Islin. Joachim Knudsen Sophie F. Schröder.

Referat. Arielle Hansen Allan Høiberg Dennis Eno Nielsen Keld R. Hansen. Hos Christa Islin. Joachim Knudsen Sophie F. Schröder. Referat Dato for BS-møde: Tid: kl.12:00 Sted: Hos Christa Islin Fremmødte: Fraværende: Referent: Arielle Hansen Allan Høiberg Dennis Eno Nielsen Keld R. Hansen Christa Islin Joachim Knudsen Sophie F. Schröder

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 111 - trekkies.dk. 14. oktober 2007. Dato for BS møde: 14. oktober 2007 Tid: 11.00 19.00

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 111 - trekkies.dk. 14. oktober 2007. Dato for BS møde: 14. oktober 2007 Tid: 11.00 19.00 Referat Dato for BS møde: Tid: 11.00 19.00 Indkaldte: Afbud på forhånd: Allan Høiberg Christa Islin Robert Voxen Keld R. Hansen Sophie Schröder Per Bührmann Joachim Knudsen Bertil Dorch Arielle Hansen

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2005

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2005 Dato: 26/02-2005 Klokken: 14.00-18.00 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

naestformand@trekkies.dk E-mail adresser Her mødes vi! Velkommen Tlf.nr.: 55 45 17 01 Fax : 55 45 17 02 Girokonto: 437-3871

naestformand@trekkies.dk E-mail adresser Her mødes vi! Velkommen Tlf.nr.: 55 45 17 01 Fax : 55 45 17 02 Girokonto: 437-3871 Velkommen til trekkies.dk Postboks 851 2400 København NV www.trekkies.dk Velkommen Foreningen Tlf.nr.: 55 45 17 01 Fax : 55 45 17 02 Girokonto: 437-3871 Ved indbetaling på giro, husk at anføre: medlemsnr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Retningslinier for afholdelse af Nepenthes generalforsamlinger

Retningslinier for afholdelse af Nepenthes generalforsamlinger Retningslinier for afholdelse af Nepenthes generalforsamlinger Dokument 1. Vejledning til dirigenten og bestyrelsen (September 2008) Indhold Indhold... 1 1. Frister... 2 2. Før GF... 3 2.1 Generalforsamlingens

Læs mere

Punkt 1. Formalia. Punkt 2. Orientering

Punkt 1. Formalia. Punkt 2. Orientering Referat af bs-møde d. 15/3 2011 Sted: Kobbelvænget 62, Brønshøj Deltagere: Robert Voxen Michael Munch-Olsen Susanne Brown Thomsen Christa Islin Claus Ole Jørgensen Ebbe Hindahl Per Bührmann Stefan Garvig

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere