ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)"

Transkript

1 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Vat-no ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Dato: 2/ Forfatter: PHQ/SHR INDHOLD 1. Baggrund Krav om implementering af timeafregningsmodel (flexafregning) Godkendelse ved Energitilsynet Hvad er årsbaseret nettoafregning Flexafregning af elforbrugere med årsbaseret nettoafregning Indførsel af flexafregning for elforbrugere med årsbaseret nettoafregning Elforbrugere med årsbaseret nettoafregning udgør et strukturelt problem i elmarkedet Indsendelse af måledata til DataHub Implementering Konsekvensbeskrivelse tillæg til metodeanmeldelse af 4. september Fordele for elmarkedet Løsning af strukturelt problem Fleksible forbrugere Ens håndtering for aktører Konsekvenser for anlægsejere med årsbaseret nettoafregning Analyse af kunder i nettoafregningsgruppe Bemærkninger til analysen... 8 Dok. 17/ Offentlig/Public

2 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 2/9 1. Baggrund 1.1 Krav om implementering af timeafregningsmodel (flexafregning) Jf. BEK nr af 03/12/2013 Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget skal der inden udgangen af 2020 være installeret fjernaflæste elmålere og indføres en model for timeafregning af alle slutbrugere af el. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen har Energinet.dk d. 4. september 2015 anmeldt metoder for flexafregning til Sekretariatet for Energitilsynet. Metoderne er godkendt af Energitilsynet d. 23. februar Metoderne fremgår af bilag 1. Flexafregning er markedsbegrebet for timeafregning af almindelige slutbrugere af el (forbrugere med et elforbrug på under KWh årligt). Metoderne skal indføres for ca. 3,2 mio. elforbrugere i det danske elmarked. De godkendte metoder for flexafregning omfatter ikke elforbrugere med årsbaseret nettoafregning, da Energinet.dk ved anmeldelsen af metoderne afventede Energistyrelsens juridiske vurdering af, om det er muligt, at flytte denne forbrugsgruppe over på flexafregning. Dette vil betyde et løbende køb og salg i markedet af den nettoafregnede elforbrugers målte energiudveksling med det offentlige elnet. 13. juni 2016 fremsendte Energinet.dk et brev til Sekretariatet for Energitilsynet med orientering om, at implementering af flexafregning blev udsat som følge af uafklarede spørgsmål om håndtering af elforbrugere med årsbaseret nettoafregning. Energistyrelsen har d. 31. marts 2017 afklaret, at Energistyrelsen ikke ser lovgivningsmæssige hindringer for at overføre elforbrugere med årsbaseret nettoafregning til flexafregning. Samtidig har Energistyrelsen afklaret, at opkøbet af anlægsejerne leverance af overskudsproduktion til net skal ske via Energinet.dk s aftageforpligtelse. Herved er det sikret, at anlægsejerne kan få udbetalt markedsprisen (Nordpool spotpris) for deres leverance til nettet. 1.2 Godkendelse ved Energitilsynet På baggrund af afklaringen fra Energistyrelsen ønsker Energinet.dk nu Energitilsynets godkendelse af, at de allerede godkendte metoder for flexafregning (fremgår af bilag 2) også omfatter elforbrugere med årsbaseret nettoafregning. Dette notat er dermed et tillæg til den oprindelige metodeanmeldelse. Notatet beskriver konsekvenserne af, at metoderne anvendes på elforbrugere med årsbaseret nettoafregning. 1.3 Hvad er årsbaseret nettoafregning Årsbaseret nettoafregning blev formuleret i nettoafregningsbekendtgørelsen, BEK nr 804 af 28/06/2010, 5, der senere er ændret. Af bekendtgørelsen fremgår det, at nettoafregning betyder hel eller delvis fritagelse for en egenproducent fra at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser (elafgifter og PSO) i forhold til eget forbrug af elektricitet. Jf. 5 sker denne nettoafregning på årsbasis, når det drejer sig om VE-anlæg på maks 6 kw i private boliger, eller 6 kw pr. 100 m 2 i ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse.

3 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 3/9 Tilgangen af nye anlæg til årsbaseret nettoafregning blev stoppet fra 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsen BEK nr 1068 af 16/11/ Årsbaseret nettoafregning beregnes således, at det på årsbasis bliver opgjort, hvad kundens resulterede forbrug eller overskudsproduktion er. Dette bliver brugt som grundlag for afregningen af såvel offentlige forpligtelser (elafgift og PSO) jf. bekendtgørelsen, men i tillæg hertil også af Energinet.dk s net- og systemtariffer, samt køb af markeds-el. Opgørelsen sker ved, at den målte leverance til offentlig elnet af overskudsproduktion modregnes i det målte aftag fra offentlig elnet på årsbasis. Denne aktuelle metodeanmeldelse handler alene om at ændre opgørelsen af markeds-el fra årsafregning til timeafregning af faktisk målt energi. Dvs. de øvrige elementer (PSO, elagifter og Energinet s tariffer) ikke berøres af denne anmeldelse. Hvis elforbrugeren (egenproducenten) på årsbasis producerer mere elektricitet end til eget forbrug, blev der udbetalt pristillæg til den opgjorte års-overskudsproduktion. Denne vil stadig blive opgjort på årsbasis. I nedenstående tabel er de årsbaserede nettoafregnere opdelt på størrelse og teknologi. Heraf fremgår det, at langt den største andel består af solceller, typisk i private hjem (på maks. 6 kw): Type Størrelse Antal Gennemsnit effekt Gennemsnit målt overskuds produktion* kw kwh Solceller 0-6 kw , ,8 Solceller 6,1-25 kw , ,8 Solceller > 25 kw , ,1 Vindmøller 0-6 kw 673 5, ,2 Vindmøller 6,1-25 kw 11 12, ,5 Vindmøller > 25 kw 2 140, ,0 Bioforbrænding 0-6 kw 5 4, ,0 Bioforbrænding 6,1-25 kw 0 Bioforbrænding > 25 kw 1 84, ,0 Vandkraft 0-6 kw 8 4, ,0 Vandkraft 6,1-25 kw 0 Vandkraft > 25 kw 0 *Baseret på teoretisk beregning af anlæggets produktion ud fra et antal fuldlasttimer afhængig af teknologien samt en antagelse om, at kunden forbruger 20% af produktionen, og den resterende del leveres som overskudsproduktion til det offentlige elnet. Ved årsopgørelsen af nettoforbruget modregnes målt forbrug (dvs. aftag fra net) i den målte overskudsproduktion hvilket vil sige at værdien af årsopgørelsen bestemmes af den mindste af de 2 størrelser.

4 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 4/9 2. Flexafregning af elforbrugere med årsbaseret nettoafregning 2.1 Indførsel af flexafregning for elforbrugere med årsbaseret nettoafregning Energinet.dk ønsker på baggrund af afklaringen fra Energistyrelsen og med udgangspunkt i BEK nr af 03/12/2013, at metoderne for flexafregning også omfatter elforbrugere med årsbaseret nettoafregning. Det betyder konkret, at disse elforbrugere skal købe deres målte aftag (elforbrug) fra nettet time for time, og tilsvarende sælge målt overskudsproduktion til nettet time for time. Dermed vil elforbruget i det timebaserede elmarked fra anlæg med årsbaseret nettoafregning ikke længere blive opgjort på årsbasis men i stedet målt løbende og handlet på timebasis, og anlægsejerne vil ikke længere kunne gemme produktionen på nettet. Opgørelser af PSO-afgift og elafgift skal fortsat opgøres på årsbasis jf. gældende lovgivning (BEK nr 999 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet og LBK nr 1165 af 01/09/2016 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet). 2.2 Elforbrugere med årsbaseret nettoafregning udgør et strukturelt problem i elmarkedet I dag håndteres de ca elforbrugere med årsbaseret nettoafregning i markedet således, at deres produktion, som udledes på nettet, flyttes tidsmæssigt fra dag til nat og sommer til vinter man siger at produktionen gemmes på nettet, uanset at dette ikke er fysisk muligt. Produktionen udledes til nettet, og på årsbasis modregnes anlægsejerens forbrug. Det faktiske aftag fra nettet indgår således ikke i elmarkedet, og produktionen fra anlægget indgår ikke i de timebaserede opgørelser og i balanceafregningen i elmarkedet. Dette giver en strukturel fejl i timeopgørelserne i elmarkedet, som bliver misvisende. Effekten af dette har kunnet skjules i det nuværende markedssetup, hvor ca. 50 % af energien ikke er blevet opgjort på timebasis, men i stedet har været håndteret efter en fælles skabelon for hvert netområde. I takt med at flexafregning indfases for de øvrige 3,2 mio. elforbrugere vil den nuværende afregningsmetode for anlæg med årsbaseret nettoafregning udgøre et stigende strukturelt problem i elmarkedet. Det skyldes, at mængden af ikke-timemålt og ikketimeafregnet energi i elmarkedet bliver minimeret i takt med den generelle indfasning af flexafregning. Hermed vil den ikke-markedsopgjorte produktion fra elforbrugerne med årsbaseret nettoafregning lede til negative residualværdier (forbrugskurver) i de berørte netområder. Det er således en forudsætning, at elproduktionen fra anlæg med årsbaseret nettoafregning indgår i det timebaserede elmarked, for at kunne sikre fuld indfasning af flexafregning for de øvrige ca. 3,2 mio. elforbrugere i elmarkedet.

5 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 5/9 2.3 Indsendelse af måledata til DataHub I forbindelse med implementering af flexafregning vil netvirksomheden skulle indsende måledata til DataHub for den målte leverance af overskudsproduktion til det offentlige elnet fra hver af de ca elforbrugere med årsbaseret nettoafregning. For den store del af elforbrugerne med årsbaseret nettoafregning, hvor der er installeret fjernaflæste elmålere, findes disse målinger allerede i dag hos netvirksomhederne. Nogle af disse bliver allerede i dag indsendt til DataHub, men den store forskel er, at disse data ikke anvendes til afregning i elmarkedet dvs. de nyttiggøres ikke i elmarkedet, jf. afsnittet om strukturelt problem ovenfor. Med flexafregning for denne afregningsgruppe vil alle data blive fremsendt til DataHub og anvendt til afregning. For den mindre del af elforbrugerne med årsbaseret nettoafregning, hvor der ikke er installeret fjeraflæste elmålere, skal måleren senest 2020 skiftes jf. BEK nr af 03/12/2013 Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget. Disse elforbrugere vil først kunne blive overført til flexafregning i forbindelse med udskiftning af deres elmåler. 2.4 Implementering Energinet.dk forventer, at størsteparten (ca. 75 %) af de ca elforbrugere kan overføres til flexafregning i forbindelse med deres årsopgørelsesdato enten 1. januar 2018 eller senest 1. januar De resterende elforbrugere med andre årsopgørelsesdatoer forventes overflyttet til flexafregning løbende i denne periode afhængig af, hvornår omkostningerne for elforbrugeren er mindst. En indfasningsplan vil blive aftalt med netvirksomheder og elleverandører i elmarkedet. 3. Konsekvensbeskrivelse tillæg til metodeanmeldelse af 4. september Fordele for elmarkedet Løsning af strukturelt problem Med flexafregning af elforbrugere med årsbaseret nettoafregning vil de timeopgjorte kurver over forbrug og produktion i elmarkedet blive korrekte. I dag mangler op mod 470 MW produktion i opgørelsen, hvilket er en hindring for den fulde implementering af flexafregning Fleksible forbrugere Elsystemet bliver mere og mere præget af ikke-regulerbar varierende produktion. Der bliver derfor behov for, at forbrugerne kan indgå som fleksible ressourcer i elsystemet. En forudsætning for dette er, at kunderne er afregnet på timebasis, dvs. der er behov for at få slutbrugerne overført til flexafregning. En særlig gruppe, som man kan forvente vil være aktive som fleksible forbrugere, er netop kunder med eget produktionsanlæg, da disse ofte er meget bevidste om deres

6 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 6/9 elforbrug. I dag er langt hovedparten af disse kunder omfattet af årsbaseret nettoafregning. Det vil således på sigt kunne blive en gevinst for elmarkedet at give de ca elforbrugere med årsbaseret nettoafregning mulighed for at agere fleksibelt Ens håndtering for aktører Et velfungerende elmarked understøttes af muligheden for en effektiv kundehåndtering hos markedets aktører. En barriere for effektiv kundehåndtering vil være, hvis en mindre, men signifikant mængde elforbrugere (ca ) har markedsforhold, som varierer markant fra den store gruppe af elforbrugere (ca ). 3.2 Konsekvenser for anlægsejere med årsbaseret nettoafregning Overførslen til flexafregning vil ikke påvirke disse elforbrugeres omkostninger til nettariffer eller PSO-tarif og elafgift. Tilsvarende vil udbetaling af pristillægget på forskellen mellem salgsprisen og op til 60 hhv. 40 øre pr. kwh jf. VE-loven stadig ske til en overskudsenergimængde opgjort på årsbasis. I forbindelse med selve overflytningen til flexafregning, kan det i visse tilfælde blive nødvendigt at opdele årets afregningsperiode for PSO-tarif og elafgift. Dette kan i nogle tilfælde påføre kunden en engangsudgift, pga. manglende mulighed for at afregningsgrundlaget kan nettoopgøres over et helt år. Den faktiske effekt afhænger af den tekniske implementering og netvirksomhedernes indfasningsplaner. Fastlæggelsen af den tekniske løsning heraf vil indgå i implementeringsprocessen, som Energinet.dk gennemfører sammen med markedsaktørerne. Elforbrugeren med årsbaseret nettoafregning skal efter overførsel til flexafregning købe en betydelig større energimængde hos sin elleverandør nemlig det samlede målte aftag fra nettet, i stedet for som hidtil det årsopgjorte nettoforbrug. Tilsvarende vil elforbrugeren sælge sin samlede målte produktion til nettet til balanceansvaret for aftagepligt, der håndteres af Energinet.dk, som vil udbetale spotprisen for den leverede energi. På grund af prisforskellene på den mængde el, som skal købes og sælges i markedet, har det dog en økonomisk konsekvens for elforbrugere med årsbaseret nettoafregning at blive overført til timebaseret flexafregning, hvor energien, der udveksles med nettet, købes og sælges på timebasis. Energinet.dk har lavet nedenstående analyse på data fra ca kunder. En usikkerhed i analysen er størrelsen på elleverandørens fortjeneste på forbruget, denne er sat til 10%, men vil variere afhængig af den aftale, kunden indgår med elleverandøren. Heraf fremgår det, at hovedparten af elforbrugerne med årsbaseret nettoafregning vil få en meromkostning på kr. årligt ved køb og salg af udvekslingen med nettet Analyse af kunder i nettoafregningsgruppe 6 1 Vurderingen af effekten på kundeniveau er baseret på en analyse af tilfældigt udvalgte nettoafregningsgruppe 6 kunder på Sjælland. Kunderne er i dag skabelonafregnede og afregnes baseret på årligt nettoforbrug. 1 Analyse sendt til Energistyrelsen 12. oktober 2015, dok. nr. 14/

7 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 7/9 Ved overgang til flexafregning vil kundernes el-leverance til net blive målt på timebasis og solgt til aftagepligten til den for timen gældende spotpris. Tilsvarende vil kundernes el-leverance fra net blive målt på timebasis og købt af kunden til den for timen gældende detailmarkedspris. Detailmarkedsprisen, der er elleverandørens salgspris til kunden, er i analysen fastsat til den for timen gældende spotpris + et dækningsbidrag til elleverandøren (i analysen sat til 10 %). I henhold til gældende regler skal kunder i nettoafregningsgruppe 6 betale elafgifter og PSO af et evt. positivt årligt nettoforbrug af el. Dette forhold påvirkes ikke af indførsel af flexafregning. Elafgift og PSO er derfor ikke medtaget i analysen. Det er i analysen antaget, at der for kundens salg til aftagepligten ikke bliver tillagt moms, idet der oftest er tale om salg fra en privatperson. Derimod er der tillagt moms på elleverandørens salg af el til kunden. I figuren nedenfor er den forventede årlige meromkostning vist for hver af de kunder. Analysen viser, at ca. 68 % af kunderne vil få en meromkostning på kr. årligt. Ca. 5 % af kunderne vil få en meromkostning på mere end 500 kr./år ved overgang til flexafregning mens ca. 27 % af kunderne vil få en meromkostning, som er mindre end 200 kr./år. Ca. 3 % af kunderne vil opnå en besparelse ved overgang til flexafregning. Til yderligere illustration af problemstillingen er der nedenfor vist et eksempel på en konkret kunde, der på årsbasis i 2014 får kwh leveret fra nettet og leverer kwh til nettet. Nettoforbruget på årsbasis er dermed kwh.

8 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 8/9 I eksemplet er der anvendt en købspris fra elleverandøren, der svarer til spotpris + et dækningsbidrag på 10 %. Tilsvarende er der anvendt en salgspris til aftagepligten svarende til spotpris. I den gældende afregningsmodel (skabelonafregning) afregnes nettoforbruget på kwh til en gennemsnitspris på 27,2 øre per kwh. Den samlede årlige elregning bliver dermed inkl. moms på 536 kr. Skabelonafregning kwh Pris/kWh Betaling Køb af el , ,94 Moms 25% 107,24 El-regning 536,18 Med flexafregning, hvor der afregnes på timebasis baseret på henholdsvis leveret el fra net og leveret el til net bliver den årlige elregning inkl. moms på 848 kr. Flexafregning kwh Pris/kWh Betaling Køb af el , ,09 Moms 25% 390,02 Køb total 1.950,11 Salg af el , ,02 El-regning 848,10 Overgangen til flexafregning betyder for denne kunde en meromkostning på 312 kr. på årsbasis ( ). Meromkostningen skyldes langt overvejende en øget momsbetaling (283 kr.), idet det relativt lave dækningsbidrag på 10 % ikke får den store betydning (29 kr.). Forskellen i den gennemsnitlige købspris per kwh i de to modeller afspejler to forskellige forbrugsprofiler. I den nuværende skabelonafregnings model fordeles forbruget efter den generelle skabelon, mens det i den nye model er fordelt efter kundens reelle forbrugstidspunkt Bemærkninger til analysen Størrelsen af dækningsbidraget til elleverandøren, som er sat til 10 % er behæftet med usikkerhed, idet der i dag ikke er et stort marked for reel timeafregning af småkunder. I analysen er der ser bort fra 9 kunder, der alle har en leverance fra net, som er større end kw. Effekten af en omlægning til flexafregning for disse kunder afhænger primært af kundens forbrugsprofil og kun i mindre grad af omlægningen i nettoafregningsprincippet. Effekten ved overgang til flexafregning for de 9 kunder varierer fra en mindre besparelse til en årlig meromkostning på ca kr. (konkret en kunde med et årsforbrug på kwh). For den pågældende kunde er årsagen til meromkostnin-

9 Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 9/9 gen dog primært, at kunden i dag nyder godt af at være afregnet efter en forbrugsskabelon, der reelt ikke svarer til kundens reelle forbrugsskabelon. Herudover er der stor sandsynlighed for, at den pågældende kunde er momsregistreret og dermed ikke får en meromkostning i den sammenhæng. I nettoafregningsgruppe 6 er der udover solcelleanlæg også små hustandsvindmøller og enkle anlæg baseret på skovflis, raps m.v. I den seneste opgørelse var der knap 700 hustandsvindmøller i ordningen. Der er ikke i arbejdsgruppen lavet en særlig analyse for hustandsvindmøllerne, men vurderingen fra Energinet.dk er, at risikoen for meromkostninger er lidt større for husstandsvindmøllerne. Husstandsvindmøllerne producerer hele døgnet rundt, dvs. at en del af leverancen til net sker om natten, hvor spotprisen typisk er lavere end i dagtiden. Vindmølleproduktionens varierende fordeling over hele døgnet kan samtidig betyde, at der samlet leveres mere el til net end for solcelleinstallationerne. Det betyder, at der parkeres en større %-andel af produktionen på nettet, hvilket øger den energimængde, der skal købes tilbage.

HØRINGSNOTAT TIL ENERGINET.DK'S HØRING AF METODER FOR FLEXAFREGNING AF ELFORBRUGERE MED ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 3)

HØRINGSNOTAT TIL ENERGINET.DK'S HØRING AF METODER FOR FLEXAFREGNING AF ELFORBRUGERE MED ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 3) 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT HØRINGSNOTAT TIL ENERGINET.DK'S HØRING AF METODER FOR FLEXAFREGNING AF ELFORBRUGERE MED ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 3) +45 70 10 22 44 info@energinet.dk

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering

Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering af flexafregning 7. marts 2015 xvje/phq/uss Dok. 14/19086-22 1/20 Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baggrund... 3 Resume af anbefalinger...

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2016-5984-4.0 15-04-2016 Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner bagud i tid Fristen i den nye bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. "Solcelleordningen" - måling og afregning. Temadag 2011-06-01

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. Solcelleordningen - måling og afregning. Temadag 2011-06-01 Nettomåleordning Solcelleordningen Årsbaseret netto Opbevare solcelle el på nettet v. Chefingeniør Preben Høj Larsen VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund og lovgrundlag Hvem kan gøre

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Introduktion til DataHub og Engrosmodellen

Introduktion til DataHub og Engrosmodellen MEMO Det danske detailmarked for el Introduktion til DataHub og Engrosmodellen 15/08243-10 December 2016 1. Det danske detailmarked for el Indhold Introduktion Det danske detailmarked for el gennemgår

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN. Det danske detailmarked for el

INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN. Det danske detailmarked for el INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN Det danske detailmarked for el 2 DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL Det danske detailmarked for el gennemgår i disse år en række større ændringer. Det overordnede

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Stil gerne spørgsmål undervejs

Stil gerne spørgsmål undervejs Engrosmodellen og målepunkter Anlægstyper Implementation i ampop Målepunktsmatrice Eksempler på anlæg i ampop Tidslinje Eksempler på tidslinjer Skabelonafregnede nettogrupper Taskforce eksempel Stil gerne

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Version 2.0 af 14. februar 2005 Godkendt af Energistyrelsen den 27. januar 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 1. Godkendelse...1 2. Hvem kan gøre

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. 1. Ny tarifering i 2017. 2. Baggrund. Til Høringsparter (bilag 1)

Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. 1. Ny tarifering i 2017. 2. Baggrund. Til Høringsparter (bilag 1) Til Høringsparter (bilag 1) Ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 23. juni 2016 STO/IAL 1. Ny tarifering i 2017 Energinet.dk vil i 2017 ændre den gældende tarifering

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Mission, Vision & Strategi. 4. Marts 2014

Mission, Vision & Strategi. 4. Marts 2014 4. Marts 2014 Introduktion Dansk Solcelleforening er en interesseorganisation der arbejder for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark Brancheforeningen omfatter virksomheder, institutioner

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug. v/ Torben Normann Schulze; Energistyrelsen 7. juni 2006

Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug. v/ Torben Normann Schulze; Energistyrelsen 7. juni 2006 Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug v/ Torben Normann Schulze; 7. juni 2006 Energistrategi 2025 Undersøge mulighederne for at fremme et mere fleksibelt elforbrug Regeringens bevæggrunde:

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere