Tækkemanden. Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness"

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer 2 Rømø Golf Wellness 2 Det (alt for) levende tag 2 Juristen skriver - Uvelkomne gæster 2 Bindedag 2 Nye ansigter i DTLs sekretariat 2 Ændring af tækkemandsuddannelsen 2 Stråtaget på TV lørdag aften 2 Tækkeseminar i Hadsten

2 Formanden har ordet Har I hørt det ja, endnu en gang er tækkebroerne på dagsordenen. Denne gang med et brev fra Arbejdstilsynet, der har accepteret Dansk Tækkemandslaugs ansøgning om en overgangsordning på visse betingelser frem til den 1. januar 2007, hvor indførelse og anvendelse af tækkebroer skal være sket over hele landet. Betingelserne er naturlige, idet det forventes, at udviklingen med tækkebroerne fortsætter i branchen samt at der skal ske en yderligere informationsindsats om sikkerheden i faget, i løbet af 2006, med DTL og TIB som hovedaktører. Jeg har også hørt, at en del tækkemænd har haft besøg af Arbejdstilsynet og at der er uddelt ret store bøder for tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltningerne, bl.a. for manglende gavlstilladser, rækværk og tagskræm. At indsatsen fra Arbejdstilsynets side åbenlyst er påkrævet, har bl.a. vist sig ved den ulykkelige hændelse på Vestsjælland, hvor en tækkemand blev dræbt i en faldulykke ved nedbrydningsarbejde, her i sensommeren. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke var anvendt nogen form for sikkerhedsudstyr under arbejdet. For din families, dine ansattes og din egen skyld, sørg for at bringe sikkerheden i orden på jeres arbejds- pladser det kan betale sig for alle bedst at man bevare livet intakt. Jeg sidder her i september og tænker på vores afholdte Bindedag i Køge sidst i august måned i et pragtfuldt vejr. Det blev en rigtig god dag med mange deltagere og en indholdsrig debat, der om ikke bragte os frem til den endelige løsning på tækkerørets mysterier, så dog alligevel bragte os længere frem mod fælles holdninger og fik indkredset flere problemområder, der kan bearbejdes og findes løsninger til. Tækkemanden er nu udkommet i syv numre igennem snart 2 år. Jeg har selv haft stor fornøjelse og udbytte af bladet og som formand har jeg stort set kun fået positive tilbagemeldinger om DTLs initiativ med dette blad. Arbejdet bag et sådanne blad er større end mange af os tror og det er derfor meget positivt, at så mange læser bladet og er glade for det. For at bladet fortsat skal kunne udvikle sig, er det nødvendigt, at glæden ved bladet også viser sig ved, at der tilflyder redaktionen redaktionelt stof fra læserne. Uden kilder udtørre indholdet. Som det fremgår af dette nummer, skifter DTL sekretær og dermed også redaktør af bladet. Jeg vil derfor på denne plads sig tak til Niels og Elin for et godt samarbejde, indsatsen med opstarten af udgivelsen af Tækkemanden frem til dette nummer, betjeningen af DTLs medlemmer og bestyrelse samt de private kunder, der henvender sig til DTLs sekretariat. Jeg ønsker dem begge god vind fremover i deres virke i Dansk Byggeri og dermed indirekte også for DTL - og efterfølgende vil jeg byde velkommen til Petter og Dorthe jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Chefkonsulent Niels Strange Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTIORDNING for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade København K Telefon: Fax:

3 Arbejdstilsynets accept af overgangsordning for anvendelse af tækkebroer Arbejdstilsynet har den 23. august 2005 givet accept til Dansk Tækkemandslaug af en overgangsordning frem til den 1. januar 2007, inden tækkebroer endeligt er indarbejdet i hele tækkebranchen. Baggrunden for Arbejdstilsynets accept af overgangsordning er, at Dansk Tækkemandslaug i samarbejde med TIB og Dansk Byggeri har ansøgt Arbejdstilsynet om en overgangsordning for kravet om anvendelse af tækkebroer på 28 cm i bredden. Begrundelsen, som Dansk Tækkemandslaug i samarbejde med TIB og Dansk Byggeri har fremført over for Arbejdstilsynet, er den udvikling, der har fundet sted med det nye princip for brandsikring (dug på oversiden af lægterne i stedet for plader der ligger under lægterne der var forudsat og beskrevet i branchevejledningen "Højt på strå") der har forsinket og vanskeliggjort udviklingen af effektive fastgørelsessystemer til de min. 28 cm brede tækkebroer. En forudsætning for accepten af en overgangsperiode er: 2 At overgangsperioden alene omfatter tækkebomme/-broer 2 At øvrige sikkerhedsarbejder bliver udført i overensstemmelse med branchevejledningen "Højt på strå". 2 At der bliver udarbejdet et tillæg til branchevejledningen, der beskriver de midlertidige ændringer i branchevejledningen "Højt på strå". 2 At tækkebranchen fortsætter med at udvikle bedre fastgørelsesløsninger, der kan opfylde behovet ved alle typer stråtagsopbygninger. 2 At DTL i samarbejde med TIB og den øvrige tækkebranche afholder informationsmøder om sikkerhed ved tækkearbejdet, herunder betydningen af overholdelsen af kravene i løbet af Endelig er DTL blevet orienteret om, at Arbejdstilsynet har byggeriet som helhed, herunder også tækkefaget, som særligt indsatsområde i 2007.

4 Rømø Golf Wellness Ferieboliger S&I arkitekter A/S Udfordringer og spørgsmål I efteråret 2003 blev en ny udviklingsplan for Havneby på Rømø offentliggjort. Planen gav mulighed for at etablere en ny feriebebyggelse i tilknytning til en kommende golfbane på sydspidsen af Vadehavsøen. På en stor naturgrund med udsigt til Vadehavet, skulle der anlægges et relativt stort feriekompleks. Kravet var en bebyggelse bestående af 200 ferieboliger og et Wellness Center, der nøje skulle tilpasse sig stedets særegne natur og opføres i materialer og farver, der virker diskrete i forhold til omgivelserne! Hurtigt rejste der sig de første udfordringer for projektgruppen. Hvordan kan man bygge så stort et kompleks og få det passet ind skalamæssigt i en forholdsvis lille by og et uendeligt fladt område? Hvordan undgår man at bygge endnu et "disneypræget" feriekompleks på en ø med utallige andre feriebebyggelser karakte- riseret ved hver deres mere eller mindre heldige særkende? Nyfortolkning af tradition Det var oplagt at lade sig inspirere af den eksisterende byggetradition og materialeholdning på Rømø og den stedlige Sydvestjyske bygningskultur, der underordner sig de til tider barske klimatiske forhold. Rømøs oprindelige gårde er kendetegnet ved de ofte store organisk formede stråtage samt de røde teglsten, der nuancemæssigt varierer fra brunlig til stærk rød i et smukt patina. På fastlandet ligger store tækkede gårde hævet op på kunstige forhøjninger i kontrast til den flade marsk. På afstand virker stråtagene som markante sejl på havet, der ligger og skurer på hinanden uden dog at være fremmedartet og klodsede. Ideen blev derfor at skabe en bebyggelse, der ligesom de føromtalte gårde hænger sammen med landskabet og tilpasser sig øens oprindelige bygninger. Ved at nyfortolke en byggetradition og materialeholdning kunne projektet få netop den tilpasning, som er en forudsætning for dets succes. Det stod klart, at nøgleordet til succes hos myndigheder, beboere og kommende ejere var at bygge med stråtag. Projektets arkitektur - stram geometrisk byggeri i uplejet marsk Det arkitektoniske hovedmotivet for Rømø Golf Wellness er på afstand derfor de store stråtage i kontrast til det flade land og horisonten. Anlægget er bygget op omkring et samspil mellem det uplejede landskab og det stramme, geometriske bygningsudtryk. Bygningerne "vokser" som princip direkte ud af marsklandskabet, hvor brugerne konstant skal føle sig som en del af omgivelserne både når de er ude og inde. Som et andet vigtigt udgangspunkt er Rømø Golf Wellness disponeret efter verdenshjørnerne for at tilgodese de

5 Fakta om byggeriet Rømø Golf Wellness Investor 2S Gruppen v/ Hans Schmidt og Lars Svendsen Arkitekt Ingeniør S&I arkitekter A/S Jens Kr. Andreasen A/S Projektudvikling Skærbæk Kommune, Reeslev og Partnere I/S og S&I arkitekter A/S Kommandørgården klimatiske forhold. Ved at åbne op mod syd udnyttes solvarmen optimalt, og ved udformningen af murede teglvægge kan indarbejdes muligheder for læ mod den konstante og barske vestenvind. De lange horisontale linjer understreger det bløde landskab. Samtidig giver den konsekvente orientering af alle boenheder mod syd en arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen og en enestående udsigt til golfbanen med Vadehavet i baggrunden. Afstandskrav på grunden Tidligt i skitseringen blev det på grund af afstandskravet til stråtage nødvendigt at bygge ferieboligerne som rækkehuse, hvis et rimelig lønsomt antal skulle realiseres. Rækkehusene ligger dog forskudte fra hinanden i små boliggrupper for at give beboeren fornemmelsen af den individuelle bolig. Samtidig kommer anlægget ned i skala ved ikke at have alt for store sammenhængende tage. I princippet kunne en boliggruppe tolkes som et stort hus og dermed brandisoleres Stråtagenes udformning Ferieboligernes stråtagene består af to tagflader en lille og stor, hvor taget er opbygget af 35 cm stråtag. Det er vigtigt på de forholdsvis små tage, at mønningen ikke blev tung og dominerende men derimod let og elegant. Dette blev løst ved at udforme mønningen som et mere kanten element, der sammen med vindskeder og skotrender er inddækket med kobber. Brandsikring af tage Tagkonstruktionen er opbygget med tagkassetter, som er forsynet med lægter ved leverancen. Første arbejdsgang for tækkemanden bliver derfor en oplækning af Sepatec og stenuld langs frie kanter og over lejlighedsskel. Valget faldt på Sepatec efter mange overvejelser og undersøgelser af kendte fordele og ulemper, hvad angår brand og råd i stråtag. Der har været samarbejdet med tækkemænd, forsikringsfolk, brandmænd og skævet til de hollandske erfaringer med stråtage for at finde den bedste løsningsmodel. Konstant blev projektet konfronteret med den klassiske diskussion angående brandisolering. Skulle brandsikringen ske ved hjælp af stenuld mellem lægter med dårlig ventilation, følgende råddenskab og dermed kort levetid til følge. Eller den optimale sikring med alt for god ventilation i forhold til brand? Der er mange, som har en mening om stråtage! Sepatec viste sig at være den optimale løsning, der gav en god ventilation at taget samtidig med acceptable brandsikringsforhold. Derudover er det en løsning, som forsikringen kan godtage, hvilket er et betydningsfuldt parameter, når byggeriet i sin endelige udformning kommer til at bestå af ca m2 oplagt stråtag.

6 Det (alt for) levende tag Af Torben Lindegaard Jensen, Foreningen Stråtag Man kalder ofte et stråtag for et 'levende' tag, idet det som bekendt består af organisk materiale. Yderligere belives taget med tiden af insekter, mos, alger gråspurvereder etc., men sjældent på en måde, så stråtageejeren får uoverstigelige problemer af den årsag. Vi blev i foreningen for godt et halvt år siden af et medlem gjort bekendt med en ny og meget ubehagelig form for liv i stråtag! Historien er kort fortalt den, at medlemmet i starten af 2004 fik lagt nyt stråtag på sit hus som etape 1 af et større renoverings- og ombygnings-projekt. Senere skulle tagrummet udnyttes til beboelse. I løbet af sommeren 2004 blev ejeren opmærksom på, at huset både udvendigt og indvendigt blev mere og mere levende, og snart myldrede det med 1-1½ mm lysebrune insekter, der spredte sig til omgivelserne incl. et udhus, som er beliggende en pæn afstand fra boligen. Problemet voksede eksplosivt, og et enkelt vindue kunne i løbet af ingen tid være besat af mellem 400 og 500 af disse små kræ. Problemet blev hurtigt en trussel imod ejerens erhvervsudøvelse, der er betinget af levnedsmiddelkontrollens tilsyn og løbende godkendelse af faciliteterne. Ejeren gik naturligt nok tilbage til sin tækkemand, der oplyste, at han havde tilsvarende problemer med 3 4 andre nytækninger, samt at tækkematerialet i alle disse tilfælde kunne henføres til en portion ungarske rør, som via en hollandsk agent er kommet til Danmark. Der blev rettet henvendelse til Jysk Teknologisk Institut, Statens Skadedyrslaboratorium, Dansk Jordbrugsforskning, Rentokil og Anticimex A/S, og der kunne herefter sættes navne på de invaderende insekter, som viste sig at være: Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2005/2006 Fredag d. 18. november 2005 kl Torsdag d. 12. januar 2006 kl Støvlus: også kaldet bark- eller boglus, som er nogle 1-2 mm lange, vingeløse insekter, som foretrækker mørke og fugtige levesteder og lever af skimmelsvampe, limstoffer o.l. De oplyses at kunne være en plage i nybygninger indtil murene er gennemtørre. De er ikke sundhedsfarlige, og angriber ikke mennesker trods navnet. Dansk JordbrugsForskning, Skadedyrslaboratoriet oplyser, at affugtning, udtørring, ventilation samt hård frost er de eneste måder disse uvæsener effektivt og varigt kan bekæmpes på. Insektmidler beregnet til bekæmpelse af flyvende insekter kan afhjælpe et akut problem, men vil ikke være en varig løsning. Springhaler: hører til den insektorden, der på latin hedder Collembola, og er nogenlunde af samme størrelse som støvlus. Navnet kommer af at der på det fjerde bagkropsled sidder et gaffelformet vedhæng, der kan slås bagud som en fjeder, og som betyder, at dyret kan foretage lange og høje spring, hvis det forstyrres. Springhaler holder til alle steder, hvor fugtigheden er tilstrækkelig høj, og i de øverste jordlag kan der forekomme op til 2 millioner pr. kvm. Springhalernes levevilkår og bekæmpelsesmetoder er de samme som gældende for støvlus. Heller ikke springhalerne gør skade på huse eller inventar, og angriber heller ikke mennesker. Efter ovenstående var konstateret blev ejer og tækkemand enige om i september 2004 at foretage en sprøjtning for at afhjælpe akut, og så håbe på, at problemet i 2005 ville klinge af. Det gjorde det bare ikke. Tværtimod! Ejeren har nu fået at vide, at det eneste effektive vil være at 'telte og gasse', hvilket ville indebære, at hele huset skulle ryddes og at der ville være risiko for tæring på elektriske installationer. Og så ville det i øvrigt koste ca kr. Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Bestyrelsesmøde Haandværkerskolen Hadsten Ejeren mener ikke at have fået den vare, som hun har betalt for, eller sagt på en anden måde påtvunget en tilgift, som hun ikke har bedt om! Tækkemanden har brugt nogle tagrør, som har været befængt med insektæg og har næppe kunnet gardere sig imod dette. Tækkemandens forsikringsselskab melder 'hus forbi'. Støvlus og springhaler er ikke skadedyr, så der er ingen skader at erstatte! Sådan set er det logisk nok, men på den anden side set føles det særdeles ulogisk betragtet fra den 'forulempede' parts side. Det er den slags tilfælde, som undertiden skaber en forståelseskløft mellem forsikringsselskabet og kunden. Sagens status er p.t., at ejeren har stævnet tækkemanden med påstand om betaling af et betydeligt erstatningsbeløb, og som et led i sagen afholdes formentlig syn og skøn i løbet af efteråret Under optimale forhold vil der foreligge en retsafgørelse midt på foråret I foreningen har vi ikke tidligere hørt om lignende sager, og vi vil med dette indlæg opfordre stråtagsejere og tækkemænd til at rapportere til os om eventuelt kendskab til lignende sager og særligt, hvis man skulle kende til bekæmpelsesmetoder eller have kendskab til et videre forløb af sådanne skadedyrsangreb. Foreningen har også kontaktet Jysk Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug i håb om at kunne indhøste andre erfaringer, som ville kunne komme vore medlemmer til gode. Vi vil vende tilbage til sagen, hvis der kommer noget frem, som vi føler vil være gavnligt og interessant for vore medlemmer at få kendskab til. Fredag og lørdag Seminar d januar 2006 Haandværkerskolen Hadsten Lørdag d. 11. marts 2006 Generalforsamling Bromølle kro Jyderup

7 Juristen skriver Uvelkomne gæster Af jurist Britta Helseby, Dansk Byggeri Lider et stråtag af mangler, når det bebos af støvlus og springhaler? I en artikel i dette nummer af Tækkebladet beskriver Torben Lindegaard Jensen situationen for en husejer, som har fået ufrivilligt og uvelkomment besøg af støvlus og springhaler. Husejeren har nu stævnet tækkemanden med påstand om, at denne skal dække husejerens tab i forbindelse med afhjælpning af problemet. Begreber som ansvarsperioder, reklamationsfrister, mangler, garantier, ansvarsgrundlag, sædvanlig god kvalitet, hændeligt og påregneligt vil svirre i luften, når sagen skal behandles ved retten. Under den kommende syn- og skønssag vil det i første omgang blive overladt til skønsmanden at vurdere, om problemet kan henføres til udførelsen eller de anvendte produkter. I den forbindelse vil der nok blive fokuseret på tækkemandens ansvar for materialer. Tækkemanden vil sjældent møde kunder, som stiller krav om, at der skal anvendes en høst fra et bestemt areal, og tækkemanden er derfor ansvarlig for sit valg af materialer, hvad enten der er tale om en dansk, ungarsk eller afrikansk høst. Tækkemanden er sælger af et produkt, og han er ansvarlig for, at det er egnet til det særlige formål, som det skal anvendes til, og at materialet har den brugbarhed og værdi, som er almindelig for genstande af den pågældende slags. Tækkemanden skal derfor levere materialer af sædvanlig god kvalitet, og skønsmanden vil formentlig blive anmodet at vurdere, om de leverede strå led af mangler ved færdiggørelsen eller om forekomsten af støvlus og springhaler beror på omstændigheder, som tækkemanden ikke er ansvarlig for. Skønsmanden vil formentlig også blive anmodet om at vurdere, om det er normalt forekommende og dermed forventeligt for en husejer, at der er støvlus, springhaler og lignende dyr i et levende tag som et stråtag jo er, og om der kan opstilles en grænse for, hvor mange "husdyr" der må forekomme. Uanset hvad udfaldet bliver, er der tale om en kedelig sag. Et lyspunkt kunne dog være, at der indhøstes viden og erfaring, som kan indgå i arbejdet med at opstille kvalitetskrav til materialer. WLT Linoliemaling Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk og fæhår Lagret Rødvig kulekalk Indfarvet kalk Sandkalk Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser Farvepigmenter Jura hydratkalk Kalkmørtel, 12% Indfarvet mørtel L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup (sidevej til A9 ml. Ringe og Kværndrup), 5750 Ringe åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller

8 Dansk Tækkemandslaugs Bindedag 2005 hos Finn Guld i Køge 8 Lørdag den 27. august afholdt DTL Bindedag i Køge hos Tækkemand Finn Guld Vejret var dejligt fra morgenstunden og der deltog over 50 aktive tækkemænd heraf flere med ledsager, så arrangementet blev besøgt af op mod 70 deltagere. Sjællands Tækkemandslaug, der stod som vært ved arrangementet, havde fra dagens begyndelse besluttet, at dagen var deres. Der blev fra morgenstunden serveret fri kaffe med brød til alle og ved middagstid blev grillen tændt og der blev serveret mad med tilhørende drikkevarer. Bindedagen var ikke bare hyggeligt samvær programmet for dagen var koncentreret og løb fra kl og frem til ca. kl Dagens program En generel orientering fra DTL ved Niels Strange, bl.a om tækkevejledningen, lægter og den nye overgangsordning for tækkebroer/bomme. Tækkematerialer Anne Pia Koch fra Teknologisk Institut fremlagde de nyeste vurderinger og synspunkter set fra laboratoriernes verden, herunder om rørkvaliteter, bedømmelse af rør samt en praktisk afprøvning af knækmetoden. En øvelse der kan være med til at afklare om tækkerørs egnethed ved modtagekontrollen af nye rør samt fx restlevetid på et eksisterende tag. Der var en livlig debat under dette indlæg og det blev præciseret fra flere, at det var meget vigtigt, når der blev foretaget en bedømmelse af et eksisterende tag, at der samtidig blev foretaget en grundig beskrivelse af, under hvilke konditioner rørene ligger på taget, herunder 2 fx taghældning, hældning på tagrør, placering mod verdenshjørner samt 2 hvor på taget prøven er udtaget, fx kviste, skotrender for oven eller nederst på taget osv. En god modtagekontrol ifølge Anne Pia Koch er, at man sikrer, at stråene er: 2 Rette, tørre mål fugten max 16% 2 Rene uden overfladisk svampevækst samt fri for insekter 2 En god "ren" farve ikke grå samt uden nedbrydning brug fx knæktest. Bedømmelse af restlevetiden på et stråtag Hvordan kan vi sikre os bedst muligt: 2 Skaf oplysning om tagets alder og stråenes oprindelse. 2 Er det tækkefaglige arbejde i orden? 2 Hvad er hældningen på plane flader? Min Er omgivelserne passende? Min 10 m til træer. 2 Er vedligeholdelse af tag, mønning mm i orden? 2 Er der megen begroning på taget? 2 Hvordan er fugten i tagskægget og oppe i taget? 2 Undersøg stråenes nedbrydning på alle eksponeringssider og ved alle hældninger. Det åbne spørgsmål er, kan vi bruge knæktest? Anne Pia Koch fremførte under sit indlæg, at et sundt strå, der bøjes med let hånd i en ret vinkel mellem stråets knæ, knækker ikke! Det bliver beskadiget, men fibrene holder strået sammen. Et nedbrudt strå vil knække, fordi cellulosen i fibrene er nedbrudt. Anne Pia Koch s forslag til afprøvning af knæktesten er: 2 Udtag fx 10 strå spredt fra en tagflade. 2 Hvert strå knækkes fra toppen og nedefter med 2-3 cm s mellemrum, indtil der sker brud. 2 Mål længden derfra og ned til stråets basis. 2 Beregn gennemsnittet og noter min og max i hele cm. Slidlagets tykkelse er fra starten ca. 10 cm svarende til de nederste ca cm af det enkelte strå. Hvis stråtagets holdbarhed regnes til 50 år for en nordside, giver det en årlig nedbrydning på ½ - 1½ cm, idet nedbrydningen øges hen mod slutningen af levetiden. I skotrender og på kvisttage, hvor hældningen er lavere samt på sydsider, må en større nedbrydning accepteres. DTLs bestyrelse havde til bindedagen udarbejdet et spørgeskema, der blev udleveret til alle tækkemænd, hvor der blev spurgt om, hvilke tækkematerialer man anvendte, hvor de blev indkøbt og leveret mv. Efterfølgende blev der spurgt om, hvordan den enkelte modtager sine rørleverancer mv. Der kom mange spændende besvarelser og bemærkninger ind

9 Bindedag 2005 i Køge Tækkerørene i konkurrencen blev omhyggeligt vurderet Bestyrelsen for Sjællands Tækkemandslaug, Finn Guld, Fleming Grøfte og Søren Vodder Der var gang i drøftelsene Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Egil R. Pedersen får overrakt sin præmie som et resultat af undersøgelsen. Disse resultater vil blive behandlet og forelagt bestyrelsen. Resultatet af undersøgelsen vil blive gennemgået ved tækkemandsseminariet i januar måned. Danmarks smukkeste tækkerør Næste punkt på dagens program var kåring af Danmarks smukkeste (mest anvendelige) tækkerør. Der var indleveret 30 bundter, der alle blev nummereret og gjort anonyme. Bundterne kom fra hele verdenen, mange fra Østeuropa men også fra Danmark, Holland (af plastik) samt fra Sydafrika mv. "Skønhedskonkurrencen" blev tage meget seriøst, om det var præmien, der trak (sponsoreret af Sjællands Tækkemandslaug), vides ikke, men debatten var til tider heftig. Der blev løftet og vejet, knækket og duftet samt vurderet på livet løs, det tog godt 2 timer før alle havde afleveret deres bedømmelse. Resultatet af bedømmelsen blev Nr. 1. et bundt rør fra Polen fra efteråret 2004, indleveret af Carlo F. Christensen Nr. 2. et bundt rør fra Ukraine ovntørret - fra 2004, indleveret af Jens Greve Nr. 3. et bundt tækkemiscanthus fra maj 2005, indleveret af Søren Vodder Nr. 4/5 et bundt rør fra Ungarn fra efteråret 2004, indleveret af Brian Randrup Nr. 4/5 et bundt rør fra Præstø Fjord fra vinteren 04/05, indleveret af Christian Fobian Nielsen Af de mange besvarelser var der ingen, der havde "5 rigtige", heller ikke i forkert rækkefølge. Dem der kom nærmest - 12 i alt - havde 3 ud af de 5 bedst placerede på listen, og vinderen havde også det "smukkeste bundt" rigtigt placeret på sit skema. Vinderen blev Egil R. Pedersen fra Torup Tækkefirma. Ved afrundingen af de faglige indlæg, med præmieoverrækkelse mv. fik Tuk Jørgensen fra Foreningen Stråtag ordet for en kort orientering omkring brandmærkningsordningen. Opfordringen var, støt op omkring mærkningsordningen fx ved at opfordre kunderne til at sørge for, at deres tag bliver mærket, dette kan bl.a. lade sig gøre ved at man kontakter Foreningen Stråtag. Under bindedagen var der udstilling af hjælpemidler og materialer på den åbne plads foran lagerhallen, særligt stilladser, broer og andre fastgørelser mv. blev grundigt drøftet af deltagerne. Det var en god og givtig dag for de mange, der mødte op. Der skal lyde en stor tak til Finn Guld for at han stillede sine lokaler og plads til rådighed for dagen.

10 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

11 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail 11

12 Nye ansigter i DTLs sekretariat Petter Astrup vil være den direkte kontaktperson i forhold til medlemmer og samarbejdspartner Dorthe Bøttcher vil varetage støttefunktionen for Petter Astrup 12 DTLs sekretariat skifter ansigter med udgangen af september Fremover vil DTL blive betjent af konsulent Petter Astrup og sekretær Dorthe Bøttcher fra Dansk Byggeris servicekontor i Vojens. Petter Astrup vil være den direkte kontaktperson i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere. Petter Astrup vil ligeledes stå for at redigere Tækkemanden og være sekretær for DTLs bestyrelse. Petter Astrup er faglig konsulent i Dansk Byggeri, med en baggrund som tømrer, bygmesteruddannelsen fra Sønderborg samt flere års erfaringer som entrepriseleder i forskellige håndværks- og entreprenørvirksomheder. Siden 1995 har Petter Astrup været ansat som kon- VINDUER 123 PRISER FRA kr. 873,- 998, ,- 598, , , , , ,- FACADE & TERRASSEDØRE 2.498, , , , , , Få GRATIS tilsendt vor store farvebrochure og pris- / lagerliste sulent først i BYG og siden 2003 i Dansk Byggeri, hvor Petter Astrup s arbejdsområder er arbejdsmarkedsforhold, samt diverse udvalgsarbejder og generel betjening af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Dorthe Bøttcher vil varetage støttefunktionen for Petter Astrup og ofte være den, som medlemmer og private kunder, der henvender sig til DTL, først vil træffe på telefonen. Dorthe er sekretær på servicekonteret i Vojens for hhv. konsulenterne på kontoret samt betjening af medlemsvirksomheder. Baggrunden for personskiftet fra duoen Niels Strange/ Elin Hougaard til Petter Astrup/ Dorthe Bøttcher er, at Niels Strange og Elin Hougaard har fået andre INDVENDIGE DØRE I FYR komplet med karm UDESTUEELEMENTER med termoruder monteret opgaver i Dansk Byggeri. Niels Strange vil fortsat løse opgaver for DTL på det byggetekniske område fx i relation til revisionen af Tækkevejledningen. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde med Dansk Tækkemandslaug. DTLs sekretariat kan fremover kontaktes på: Dansk Tækkemandslaug Vestergade 21, Vojens Tlf Fax Med venlig hilsen Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen AFHENT I DAG eller få leveret på max. 48 timer ALLE VORE VINDUER OG DØRE LAVES OGSÅ I SPECIAL-MÅL KIPA VINDUER A/S Midt- og Nordjylland: Thorsvej Bjerringbro Sydjylland og Fyn: Industrivej Vissenbjerg Sjælland: Bækgårdsvej Borup Hos os kører du ikke forgæves FÆRDIGMALET..! De fleste vinduer og døre kan du også få færdigmalet. (lev.tid) Fast parti Priser fra 1.035,- Terrassedør Priser fra 3.198,- HER & NU tilbud: Fast parti m/ topstyret vindue Priser fra 2.975,- Dobbelt terrassedør Priser fra 5.798,- Kun på lager i Vissenbjerg og kan bestilles til afhentning i Bjerringbro. Alle priser er inkl. moms - Alle priser er fra-priser. Altid faste lave priser og gode tilbud OVENLYSVINDUER Super lavenergi priser fra kr ,- TAGVINDUER komplet med inddækning og termorude priser fra kr. 998,-

13 Jens Greve A/S T Æ K K E -, T Ø M R E R - O G S N E D K E R F O R R E T N I N G RANDERSVEJ MARIAGER TLF FAX BIL & KVISTVINDUER NYHED! Type 120/70, 120/85 og 150/90 leveres nu med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med 22 mm tynde sprosser Type 90/55 Type 90/55 Fyr eller mahogni Bredde: 90 cm Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Prisliste 2005 Type 90/55 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 450,- Type 120/70 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 950,- Type 120/70 Type 120/85 Type 150/90 Type 178/85 Type 223/90 Type 120/70 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 85 cm Type 150/90 Bredde: 150 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 178/85 Fyr eller mahogni Bredde: 178 cm Højde: 85 cm Type 223/90 Bredde: 223 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 1.000,- Type 150/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 650,- Till. kobl. rammer 1.100,- Type 178/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 850,- Type 223/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 950,- Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat Alle priser er ekskl. moms og levering Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vac.imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni, men leveringstid må påregnes. Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti. Andre vinduesmål: Indhent tilbud. 13

14 Ændring af tækkemandsuddannelsen Af Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Den 15. juli 2005 trådte en ny bekendtgørelse om uddannelsen til tækkemand i kraft. Med Undervisningsministeriet godkendelse den 5. juli 2005 af bekendtgørelsen for tækkemandsuddannelsen, blev skoleugerne udvidet fra 45 til 50 ugers skoleophold. Dette betyder i praksis, at de nuværende 5 skoleophold udvides med hver en uge. Baggrunden har været et ønske om at højne det teoretiske- og faglige niveau i tømreruddannelsen og især for at få følgende områder ind i uddannelsen: 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 2 Rulle- og bukkestillads som en del af grundforløbet. 2 Sikre at lærlingene kan bestå den teoretiske del af svendeprøven. For lærlinge, som er begyndt på uddannelsens hovedforløb før den 15. juli 2005, gælder den gamle bekendtgørelse. Skolen kan dog i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg fastsætte en overgangsordning for lærlinge, der er begyndt på uddannelsen før den 15. juli Men det er vigtigt at være opmærksom på, at lærlinge med uddannelsesaftale indgået før den 15. juli 2005 kun kan blive omfattet af en overgangsordning, hvis uddannelsesaftalens parter giver samtykke hertil. Herudover kan det nævnes, at der er indført en 'stopprøve' i efteråret 2004, så lærlinge skal have opnået mindst karakteren 6 i et afslutningsprojekt i grundforløbet for at kunne påbegynde 1. skolehold i hovedforløb. Vi opfordrer derfor virksomhederne til at være særligt opmærksomme på, om lærlingen har bestået grundforløbet, når man indgår uddannelsesaftale, da lærlinge har ret til at indgå uddannelsesaftale med en virksomhed, selvom de ikke har bestået grundforløbet. Bed altid om at se lærlingens grundforløbsbevis. Har lærlingen ikke bestået grundforløbet ved uddannelsesaftalens start, er det virksomheden, der skal vurdere lærlingens muligheder for at bestå grundforløbet. Får lærlingen problemer med at bestå dette og udløber prøvetiden, inden grundforløbet er bestået, kan virksomheden ikke ophæve uddannelsesaftalen. Rulle og bukkestilladser indgår i grundforløbet i områdefaget Værktøjs- og maskinlære 2. Den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er udvidet fra 25 til 30 ugers skoleophold. De 5 ekstra uger bliver fordelt på de 5 skoleophold, der fremover bliver af følgende varighed: 6, 6, 5, 5 og 6 uger. Herudover kan der placeres 2 ugers valgfri specialefag efter aftale mellem skole lærling og virksomhed. Det faglige udvalg udfærdiger en uddannelseshåndbog, som skolen udleverer til eleven. Uddannelseshåndbogen indeholder blanketter og praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold. Uddannelseshåndbogen indeholder endvidere blanketter til skolens vurdering af lærlingens eventuelle behov for supplerende undervisning eller oplæring. Uddannelseshåndbogen indgår i det faglige udvalgs kvalitetskontrol af uddannelsesforløbet. Svendeprøverne Svendeprøverne er fortsat opdelt i en teoretisk og praktisk del den teoretiske afholdes som en projektopgave på sidste skoleophold Tidligere har den praktiske del af svendeprøven været en del af en arbejdsopgave udført i virksomheden. Denne er blevet bedømt på pladsen af skuemestre. Men Træfagenes Byggeuddannelse har vurderet, at omkostningsniveauet ved afholdelse af svendeprøverne på den måde var for højt og derved en mulig hæmsko for at tækkefirmaer til at indgår uddannelsesaftaler med lærlinge. På den baggrund har Træfagenes Byggeuddannelser besluttet, at den praktiske del af svendeprøverne flyttes ind på skolen i Hadsten for derved at mindske omkostningerne til svendeprøven. Faget har derved mulighed for at samle lærlingene i større hold til en svendeprøve, derved skulle det være muligt at holde omkostningerne nede i et leje der gør det mere attraktivt for tækkemandsfirmaer at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. Vær opmærksom på følgende: 2 For lærlinge, som er begyndt på uddannelsens hovedforløb før den 15. juli 2005, gælder den gamle bekendtgørelse. 2 Lærlinge med uddannelsesaftale indgået før den 15. juli 2005 kan kun blive omfattet af en overgangsordning, hvis uddannelsesaftalens parter giver samtykke hertil. 2 Lærlinge skal have opnået mindst karakteren 6 i et afslutningsprojekt (stopprøve) i grundforløbet for at kunne påbegynde 1. skolehold i hovedforløb. 2 Bed altid om at se lærlingens grundforløbsbevis, for at se om lærlingen har bestået grundforløbet. 2 Uddannelseshåndbogen indeholder blanketter og praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold samt skolens vurdering af lærlingens eventuelle behov for supplerende undervisning eller oplæring. 2 Uddannelseshåndbogen indgår i det faglige udvalgs kvalitetskontrol af uddannelsesforløbet. 2 Den praktiske del af svendeprøverne flyttes ind på skolen i Hadsten for derved at mindske omkostningerne til svendeprøven. 14

15 15

16 Stråtaget på TV lørdag aften Temalørdag den 24. september 2005 om Det levende Tag" på DR 2 Endnu engang har stråtaget fået sendetid. Lørdag den 24. september har DR2 sat stråtaget på som lørdagens temaprogram. Temalørdagens program løber over to en halv time på den landsdækkende TV-kanal. Programmet starter kl og fortæller om tækketraditioner og udviklingen for det levende tag i Danmark, Holland og Japan. Programmet er lavet af journalist Jørgen Kaarup, der tidligere har lavet tv-udsendelser om tækkefaget samt udgivet bogen Det levende tag". Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet "Tækkemanden" udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på ca Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter. Bladet er således et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Bladets størrelse er A4. Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.200, ,- Halv side 850, ,- Kvart side 500, ,- Henvendelser for annoncering skal ske til: Fleming Grøfte, Kattehalevej 51, 3460 Birkerød, eller på Annoncemateriale modtages helst i digitalt format dvs. på mail eller CD i færdigt layout. Dansk Byggeris marketingsafdeling kan være behjælpelig med opsætning. Dette afregnes direkte med marketingsafdelingen. Tækkeseminar i Hadsten januar 2006 Traditionen tro afholdes der igen i januar 2006, nærmere bestemt fredag den 13. januar og lørdag den 14. januar 2006, seminar på Håndværkerskolen i Hadsten. Bestyrelsen har besluttet at sætte følgende emner til debat på seminariet: Fredag den 13. januar 2006 Fugt i tagkonstruktioner med stråtage som hovedtema 2 Emnet er særdeles aktuelt og relevant for alle tækkemænd og det er lykkedes at få Erik Brandt, seniorforsker på SBI som underviser og oplægsholder til fælles diskussion. 2 Tækketeknik bag det gode stråtag, hvad skal vi tække med og hvordan skal vi gøre det? 2 Det lægges op til en åben debat og erfaringsudveksling om, hvor og hvorfor det en gang imellem kan gå galt og/eller rigtig godt på trods af at de rigtige forhold ikke var til stede. Lørdag den 14. januar 2006 Sættes fokus på tækkerør modtagekontrol og rørenes anvendelsesområder 2 Hvilke materialer kan vi arbejde med 2 Hvor anvendes rørene, fx de lange/ korte/tynde/tykke/krumme og skæve med størst fordel og bedst resultat. Seminariet er ud over det rent faglige en god anledning til at udveksle egne erfaringer, gode historier og nyde det gode kollegiale fællesskab. Bestyrelsen arbejder videre med seminariets endelige program og der vil midt i november blive sendt invitation og tilmeldingsblanket ud til alle medlemmer af DTL. Reserver derfor datoen for seminariet allerede nu. Et ægtepar på rejse :-) 16 Et ægtepar besluttede sig for at rejse sydpå. For at få en særlig og helt speciel ferie planlagde de at bo på samme hotel, som de boede på, på deres bryllupsrejse 20 år tidligere. Men fordi de begge var travle i arbejdet, kneb det med at få ferie på samme tid. Så enden på det blev, at manden rejste om torsdagen, hvorpå fruen så ville ankomme dagen derpå. Efter en vellykket rejse tjekkede manden ind på hotellet. På værelset stod en computer, så den betænksomme ægtemand besluttede at sende fruen en e- mail. Men en smutter på adressen gjorde, at manden sendte sin til en anden. Et sted i landet var der en enke lige kommet hjem fra sin mands begravelse. Den afdøde var den lokale sognepræst. Midt i sin sorg satte enken sig ved computeren og tjekkede sin mail. Hun regnede med støtte og omsorg fra sine nærmeste. Men under læsningen af den første mail besvimede enken og faldt ned at stolen med et brag. Enkens søn ilede sin stakkels mor til undsætning, hjalp hende på benene igen og læste derpå mailen, som lød: Til: Min elskede hustru Emne: Vel ankommet! Det undrer dig sikkert at høre fra mig. De har computere her nu, og det er tilladt at sende e- mails til sine elskede. Jeg er lige ankommet og har tjekket ind. Jeg ser, at alt er forberedt til din ankomst i morgen. Jeg glæder mig utroligt meget til at se dig. Jeg håber, at din rejse bliver ligeså vellykket, som min var. P.S.: Jeg siger dig: Det er varmt hernede.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Rotter i området? Halloween. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Rotter i området? Halloween. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2013 16. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK

ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK VINDUER FACADEDØRE INDVENDIGE DØRE FRANSKE DØRE GLASDØRE UDESTUEELEMENTER OVENLYS VINDUER TAGVINDUER TILBEHØR ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK Du får Danmarks bedste kvalitet til prisen Vi har nu leveret

Læs mere

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 Så er vi her igen, på V. Skerninge kro. Vi var her også for 6 år siden hvor jeg tydeligt husker at Jørgen Kaarup var her for at prøve at sælge ideen om stråtagets kontor.

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Lauget informerer...

Lauget informerer... TÆKKEMANDEN Nr. 1-2003 Læs om: Velkommen til Tækkemanden nr. 1. Bindedag i Aars Forsidebilledet viser udstillingshuset på Byggecentrum i Middelfart. Huset er opført hen over sommeren og efteråret 2003.

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

Godt håndværk og ansvarlighed. Vinduer og døre i fyr og mahogni

Godt håndværk og ansvarlighed. Vinduer og døre i fyr og mahogni Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni Godt håndværk og ansvarlighed Dana vinduer står for: Håndværksmæssige traditioner Høj kvalitet Kundetilfredshed Fleksibilitet Ansvarlighed

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Certificering af TækkeMiscanthus

Certificering af TækkeMiscanthus 1 Certificering af TækkeMiscanthus Januar 2016 Indhold Side 1. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Side 3. Markblad for TækkeMiscanthus Side 4. Høst og håndtering af materiale Side 5. Høstskema

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Årsberetning Marts 2013 Kære medlemmer Igen i år et flot fremmøde til vores generalforsamling. Og jeg skal afrapportere fra den 7. sæson i Monark. -------- 2012 temaet: Meningen

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø Tækkemanden Nr. 3-007 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-007 Formanden har ordet Tilbage til stråtiden Om at tække på en ø Praktikpladspræmien er spild af 550 millioner kroner Søren Vodder skriver

Læs mere