Tækkemanden. Nr LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar"

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer og stråtage 2 Bygningsbevaringshåndværker/rådgiver 1

2 Formanden har ordet Materialernes år Nu lysner det, vi har netop passeret jævndøgn og den største del af de materialer, som vi anvender, er forhåbentligt kommet godt i hus. Som tækkemænd kan vi så bare håber på, at årets høst, hvor den nu end kommer fra - her i Danmark fra øst eller vest, eller er det fra Polen, Ungarn, Estland, Letland, Litauen eller et 5. sted - er som den skal være. Hver gang jeg modtaget et læs rør, kan jeg ikke lade være med at tænke på, er det nu de gode og de rigtige eller er det netop dette læs, jeg ikke kan stole på!! Jeg har derfor foreslået DTLs bestyrelse og efterfølgende generalforsamlingen, at vi gør 2005 til tækkematerialernes år. Det vil sige, at vi forsøger at sætte fokus på materialerne, hvad skal der til for, at vi kan sikre troværdigheden omkring de leverancer, vi får. Der er ingen tvivl om, at vores kunder forventer og at de skal have gode og holdbare rør på taget, men hvordan kontrollere vi det. Det er her vi skal have udviklet nogle værktøjer, der kan hjælpe os med at modtage og kontrollere vores leverancer, samt stille krav over for vores leverandører, således at vi får sunde og sorterede rør med tilhørende dokumentation, der sikrer, at det, der bliver sendt af sted, er i orden. Jeg har med interesse læst den evaluering, der er kommet, efter de første tækkesvende blev uddannet. Et af de punkter, der er blevet kritiseret mest ved svendeprøven, er den manglende omhu omkring materialerne. Hvis det er et kendetegn for vort fag er der en del, der skal rettes op. Tækkefaget står og falder med, at vi har nogle gode tækkematerialer, at de bliver behandlet ordentligt under høsten og oplagringen, transporten samt under arbejdets udførelse, at vi som en selvfølge også skal udføre arbejdet teknisk korrekt er naturligt men det kan også efterfølgende kontrolleres. Året er begyndt godt for Dansk Tækkemandslaug. Vi oplever en god interesse for lauget og de aktiviteter, der tilbydes. Vi har afholdt et succesfyldt seminar i januar med fokus på materialer, materialeansvar, aftaler med vores kunder samt praktiske opgaver omkring kobberrygninger og indbygning af ovenlysvinduer i tagfladen. I marts måned har vi afholdt vores årlige generalforsamling, hvor der var en god, positiv og fremadrettet stemning med en meget konstruktiv dialog. Bestyrelsen og jeg ser positivt frem mod et godt år for tækkefaget og Dansk Tækkemandslaug. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Chefkonsulent Niels Strange Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTI for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade København K Telefon: Fax:

3 Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling 2005 Dansk Tækkemandslaug afholdt den 12. marts 2005 sin generalforsamling på Byggecentrum i Middelfart Der var mødt 17 stemmeberettigende medlemmer op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev afholdt i en meget positiv stemning med en god og livlig debat. DTLs formand, Søren Vodder indledte sin beretning med at lykønske faget med de første uddannede svende. Efterfølgende blev følgende emner nævnt: 2 Den positive udvikling faget har haft det sidste år med en forøget markedsinteresse ikke mindst i kraft af den store eksponering, som faget har fået i TV-udsendelser samt omtale af de nye tækkesvende. 2 Manglen på lærepladser blev berørt og to eksempler på unge mennesker, der brænder for tækkefaget og som meget aktivt søger en læreplads, blev nævnt. Formanden understregede, at faget har et problem i nær fremtid, såfremt der ikke optages flere lærlinge i faget. 2 Herefter berørte beretningen forhold om den indtil dato udeblevne "trussel" fra tækkemænd fra de østeuropæiske lande. 2 Dansk Byggeris forhandlinger med foreningen TEKNIQ (VVS og EL). 2 Efterfølgende orienterede formanden om tækkevejledningen, status og målsætning mv. og udnævnte året 2005 til tækkematerialernes år. Dette for at sikre, at kendskabet til tækkematerialer udbredes i faget, herunder ikke mindst i lærlingeuddannelsen. 2 Intentionerne om at markedsføre faget over for de professionelle beslutningstagere, således der også kan komme flere tækkede tage i det nye byggeri. Der var en god og konstruktiv debat omkring formandens beretning, herunder ikke mindst til tækkevejledningen. Debatten var mest omkring tagtykkelsen, må den være under 25 cm. Yderligere var der spørgsmål om, der ville komme en supplerende høringsrunde, hvilket bestyrelsen gav tilsagn om at tage med i overvejelserne. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for DTL i 2005 blev godkendt med det overordnede indhold: 2 at gøre 2005 til tækkematerialernes år. 2 at sætte fokus på indholdet omkring materialelære i lærlingeuddannelsen. 2 at sælge tækkefaget over for beslutningstagere ved nyt byggeri, fx arkitekter mv. 2 at arbejde aktivt for et godt samarbejde mellem DTLs medlemmer samt søge at få udbygget og styrket medlemskredsen. 2 at DTL aktivt skal arbejde for at få ændret kravene i BRS 1995 til afstande mellem bygninger og til skel for stråtage. DTLs regnskabet og budget blev godkendt med uændret kontingentsatser der er: 2 Indskud: kr ,- 2 Fast kontingen: kr ,- pr år 2 Lønsumskontingent: 0,3% 2 Kontingent for associerede medlemmer: kr ,- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg var Jens Greve og Søren Vodder og som afløser for Jesper Glerup, der havde ønsket at trække sig fra DTLs bestyrelsen, indstillede bestyrelsen Brian Randrup Nielsen for en 1-årig periode. Jens Greve, Søren Vodder samt Brian Randrup Nielsen blev enstemmigt valgt. Der henvises til det udsendte referat fra generalforsamlingen til DTLs medlemmer for yderligere detaljer, valg og beslutninger. I pausen var en del af deltagerne på besøg i Dansk Tækkemandslaugs udstillingshus på Byggecentrums permanente udendørs udstilling. Udstillingshuset er blevet helt færdigt med plancher, lys mv. og fremstår som en attraktiv reklame for tækkefaget og DTL. Dirigent for generalforsamling 2005, Gro Andersen Alle medlemmer af DTL opfordres til at besøge huset, når deres vej falder forbi Middelfart. Efter generalforsamlingen blev der afsluttet med et fagligt indlæg om: Elektronisk afregning til offentlige myndigheder Med baggrund i at al fakturering til offentlige myndigheder fra 1. februar 2005 skal foregå elektronisk gav Jørn Jensen, Dansk Byggeri en kort status på afsender- og modtagerside. Jørn Jensen gav endvidere forslag til konkrete løsninger afhængig af brugen af IT i virksomheden. En oplagt mulighed, såfremt virksomheden har få fakturaer til det offentlige, er at anvende scanning af fysiske fakturaer via Data Scanning (et datterselskab af Post Danmark). Fakturaen udskrives som sædvanligt EAN-lokationsnummer og øvrige ny oplysninger påføres eventuelt i hånden og fakturaen sendes til Data Scanning, der klarer resten. For virksomheder med kvart- eller halvårlig momsafregning er det gratis at anvende scanningsmodellen. Afslutningsvis blev perspektiverne i en øget digital kommunikation byggeprocessens aktører i mellem drøftet. Yderligere oplysninger kan hentes hos Jørn Jensen, Dansk Byggeri på telefon nr

4 Gode råd til planlægning af svendeprøve i tækkefaget Hvordan er det at have en lærling samt at føre denne op til en svendeprøve Af Per Keis At have en lærling finder jeg er givende og en positiv udfordring, jeg vil derfor gerne melde ud, at det har været en god oplevelse som helhed betragtet. En lærling kommer ind til faget med friske øjne og stiller mange spørgsmål om, hvorfor vi gør, som vi gør. Det får en gammel i faget som jeg selv til ind imellem at standse op og spørge ja, hvorfor gør vi det egentlig og det kan reelt også føre til ændringer, selv om man har svært ved at indrømme det. Når jeg skriver "en god oplevelse som helhed", er det fordi jeg finder, at vinteren kan være et problem for et tækkefirma og dermed også for lærlingen - det er derfor nødvendigt og meget vigtigt, at alle skoleophold, så vidt det er muligt, afholdes i vinterperioden. Et samarbejde om en lærling med fx et tømrerfirma er også en mulighed, der bør overvejes. Men spørgsmålet er, om ikke begge parter helst vil have lærlingen om sommeren, men selvfølgelig bør et samarbejde være muligt herunder at få faste aftaler på forhånd. Omkring svendeprøven foretrækker jeg, at den placeres i september måned, da det efter min vurdering giver mulighed for den bedste planlægning. Med hensyn til selve svendeprøveopgaven, så har jeg ikke haft problemer med at skaffe og planlægge den. Det sket helt enkelt ved, at jeg i forbindelse med et interview i en anden anledning, efterlyste en arbejdsopgave til en svendeprøve. Det resulterede op mod 30 henvendelser. Jeg oplevede en meget positiv holdning og imødekommenhed fra alle. Den bygherre, hos hvem svendeprøven blev udført, var positiv og stolt over den omtale arbejdet og prøven fik og accepterede uden problemer, at der var bestemte tidsrammer og terminer, der skulle overholdes. Er det muligt at finde en god løsning, der begrænser problemerne i vinterperioden, vil jeg gerne have en ny lærling! Husk at hold din lærlings uddannelsesbog ajour, det har stor betydning Af Jesper Juul Sørensen Træfagenes Byggeuddannelse har bestemt, at uddannelsesbogen skal bruges som praktikerklæring og skal være en løbende evaluering af både skoleog praktikophold. Praktikerklæringen, som den ligger i uddannelsesbogen, skal være underskrevet af både lærling og firma. Der skal være enighed om de afkrydsede arbejdsopgaver og hvad der rent faktisk er foregået i perioden. Dette giver både lærling og firma en anledning til at tale om forløbet og derved sikre, at lærlingen når igennem alle de forskellige arbejdsdiscipliner, inden uddannelsen afsluttes. Dermed er der også mulighed for at lave uddannelsesplanlægning. Det er vigtigt, at firmaet og lærlingen - inden skoleopholdene begynder - gennemgår uddannelsesbogen og sikre, at det beskrevne er korrekt og samtidige er det vigtigt, at firmaet meddeler skolen, hvis lærlingen har eventuelle mangler inden for visse arbejdsfunktioner. Derved kan skolen tilpasse undervisningen efter lærlingens eventuelle mangler. Ligeledes er det vigtigt, at uddannelsesbogen bliver gennemgået, når lærlingen vender tilbage fra et skoleophold for at sikre, at firmaet får kendskab til, hvilken undervisning lærlingen har gennemgået på skoleopholdet. Uddannelsesbogen er også et vigtigt element som et juridisk papir ved en eventuel tvistighedssag mellem firma og lærling. Det er derfor vigtigt, at firmaet bruger uddannelsesbogen igennem hele forløbet, derved kan man sikre, at hvis en lærling eventuelt dumper til en svendeprøve, så kan firmaet, hvis uddannelsesbogen er gennemgået, dokumentere, at den har givet lærlingen den nødvendige undervisning eller kan dokumentere, at firmaet over for skolen har gjort opmærksom på, at lærlingen har visse mangler i sin undervisning. På den måde vil der være mulighed for, at firmaet ikke får et erstatningskrav, hvis en lærling dumper til svendeprøven. Planlægning af svendeprøve i god tid 4 Af Søren Vodder Når man tager en lærling ind i firmaet, er det helt naturligt, at denne lærling skal lave svendestykke som afslutning på læretiden. Så lad ikke dette komme som en overraskelse for dig, men tilrettelæg dette arbejde i god tid og se dig om efter et egnet stykke tag fra den første dag. Lav aftale med kunden om udførelse, måske aftale at kunden kun skal betale for materialer. Det er af stor betydning for faget med en faglig stolthed blandt de udøvende svende og det er dette i allerhøjeste grad med til at skabe, når man sammen med sine børnebørn kan se sit svendestykke i lokalområdet, det er ikke bare noget, som skal smides væk efter at man har lagt liv og sjæl i det. Lad det blive er god tradition, at firmaet har lærlinge, det kan være sjovt af have med unge mennesker at gøre.

5 Brev til lærling og mester fra uddannelsesudvalget Svendeprøven set med en skuemesters øjne Af Henrik Henriksen Da faget nu har afholdt svendeprøver to gange i det forløbne år - forår og efterår - føles det rigtigt, at orientere faget om de erfaringer, der er gjort. Faget aftalte, da man lavede uddannelsen, at svendeprøverne skulle foregå i firmaernes regi. Dette er gjort for at begrænse udgifterne ved prøvens afholdelse og henset til en stor geografisk spredning på eleverne, egnspræg m.v. Dette medfører så også, at firmaerne er ansvarlig for at finde en egnet arbejdsopgave, med de nødvendige sværhedsgrader, der er aftalt til afholdelse af prøven. Generelt må man sige, at der har været store problemer med de fleste af de svendeprøver, der er afholdt. Af problemer kan nævnes: 2 Hvor prøven var lavet som en del af et større tag, var den modstående side ikke i forvejen tækket op, så lærlingen kunne lave rygning. 2 Hvor prøven var lavet som en del af et større tag, blev der under prøven tækket på samme tag af andre fra firmaet, hvilket giver spekulation om snyd og hjælp til lærlingen. 2 En lærling var begyndt to uger før aftalt tid og var nærmest færdig, da skuemestrene dukkede op. 2 En lærling arbejdede på et tag uden fornøden stillads, her var arbejdsmiljøregler tilsidesat. 2 En arbejdsopgave blev af skuemestrene opmålt til meget større end de m2, der var opgivet i opgavesættet, hvilket giver et unødigt tidspres. 2 Der har også været eksempel på en svendeprøve, hvor tækkerørene var totalt uegnet til opgaven. 2 Endelig har det knebet gevaldigt med at få lærlingeopgaven frem til sekretariatet til kontrol og godkendelse. 2 Da datoen for svendeprøven er kendt i tre år, bør det ikke være et problem at finde et egnet sted. Alternativt søge hjælp hos en kollega eller byg et havehus som så kan sælges. Alle disse skrækkelige miserer tillægges udelukkende lærlingenes mestre, der ikke har kendt deres ansvar i forbindelse med deres lærlings svendeprøve. Det er rigtigt ærgerligt, når mester har haft en lærling i tre år, at man så ikke lige ofre den afsluttende prøve lidt mere opmærksomhed. Det kunne helt sikkert også betyde et bedre resultat for lærlingen, hvis forberedelserne var timet og tilrettelagt i god tid, så han bare kan koncentrere sig om svendeprøven. Som mester har man et kæmpe ansvar, når man siger ja til en lærling. Omvendt er det jo også rigtig sjovt og livsbekræftende for hverdagen og firmaet med en ny svend. De kan tilføje faget en masse ny viden og ideer, hvor vi andre gamle tit er ved at køre fast i "sådan plejer vi at gøre". Der er i høj grad brug for ny inspiration i tækkefaget og den kunne blandt andet komme via lærlingen. Ved en efterfølgende evaluering blev det besluttet, at svendeprøven i det kommende år forsat ligger ude i firmaerne. Men under skærpede omstændigheder så man undgår at lave de samme fejl igen. Det er her, at du som mester skal være særlig opmærksom og følge det regelsæt, der er lavet, så det ikke går galt igen. Hvis det ikke lykkes, risikerer vi, at svendeprøverne skal flyttes til et centralt sted - Den Jydske Håndværkerskole - med deraf følgende omkostninger for firmaerne. Det vil faget gerne undgå. 5

6 TAGSTILLADS OG GAVLSØJLER En nem måde at hænge fast på tagsiden, når du tækker på brandsikret tag og skal hænge i den tykke tråd. Broholdere: slimline: bred med trin: 470 kr 585 kr Udgift til materialer til brotræller er 35 kr/ m. Gavlsøjler til en hel tagside komplet med 2 drager, 4 søjler, 8 koblinger og 16 vægforankringer i alt kr. Kløvede rygtræer sælges usamlede og afhentet i pakker a 25 sæt kr. 65 pr. sæt ved 100 sæt 55 kr pr. sæt 100 sæt leveret på sjælland 65 kr. pr sæt Tilbud fra : Bukkestillads model Henrik specielt velegnet til tækning 15 m. fodhøjde 1,60 til 2.40 cm 6 bukke + 6 murankre + 6 gelænderrør + 6 fodsparkholder +10 alu.dæk (3,05 m.) pris ,00 kr. Kviststillads startpakke: 2 stk. alu. tagstiger (5 trin) + 4 spidshager + 2 stk alu. konsoller + 2 stk. gelænderrør(piber) + kombirækværk 3,05 m. pris 5.995,00 kr. Samme + 1 alu. dæk 60*3,05 meterpris 6.645,00 kr. Forhøjningssæt kviststillads: 2 stk. alu. stigesektion 1 m. + 1 stk diagonalrør pris 1.200,00 kr. rabat på stilladser: over kr...5%. over kr...10% 6 Stråmanden.dk Åshøjvej 8, 4600 Køge

7 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

8 Tækkemandsseminar Montage af kobberrygning Der er blev diskuteret ivrigt om montage af kobberrygning Montage af ovenlysvinduer Forsamlingen drøfter ovenlysvinduer 8 Dansk Tækkemandslaug afholdt tækkemandsseminar for DTLs medlemmer - mestre og deres svende - fredag og lørdag den 14. og 15. januar 2005 på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Programmet omfattede følgende: Årsager til råd og anden nedbrydende sygdom i stråtaget v/ Anne Pia Koch, TI Anne Pia Koch kom ind på betydningen af tråtagets forudsætninger, herunder tagets beliggenhed, taghældning mv. men også omkring stråkvaliteten og årsagerne til nedbrydningen, herunder: 2 at strå er et dødt plantemateriale, der skal nedbrydes biologisk 2 at svampe er den primære nedbrydende faktor 2 at svampene nedbryder stråets cellulose og forringer styrken 2 at svampe kræver fugt mere end 70% RF 2 at svampesporerne findes i luften de spirer kun ved en vis temperatur på fugtige materialer, der giver næring 2 at svampeangreb kan være i strået inden oplægning. Yderligere blev forskellen på høstmetoder før og nu anført som en mulig årsag, fx: Før blev 2 rørene høstet på isen, dvs. tørre rør uden blade 2 rørene blev oplagret stående 2 tækkerør blev handlet i traver (en traver er 20 neg) 2 der blev tækket om sommeren. Nu bliver rørene: 2 høstet med specialmaskine i vandet og skæres undertiden cm under vandspejlet, leveret grønne og med blade. 2 bundtet i neg. Negene bundtes i nogle store ruller med 100 neg i hver rulle og lagres liggende og 2 der går ca. 10 neg til en kvadratmeter stråtag 2 der tækkes hele året. Det har den betydningen, at man bør stille krav til de rør, der skal leveres, fx 2 Længder og tykkelser 2 Vinterhøstede 2 Skåret over vandlinjen 2 Bundtet i max 50 neg pr. rulle 2 Lagret stående med rodenden nedad 2 Rensede 2 Uden svampevækst på overfladen 2 Uden grå misfarvninger 2 Med sund bøjningsstyrke 2 Max 70% RF i negene svarende til ca. 16% vandindhold. Yderligere blev betydningen af modtagekontrollen fremhævet, fx: 2 Check følgeseddel 2 noter i kvalitetssikring:. Oprindelsessted. Høsttidspunkt. Bundtning 2 Check:. Rodendens udseende; farve, svampevækst. Rensning. Bøjningsstyrke. Mål relativ luftfugtighed i neg og ikke mindst kassere det, der ikke er i orden! Materialeansvar - rådgivningsansvar - ansvar for udførelsen v/ Britta Helseby, Dansk Byggeri Britta Helseby fulgte godt op på Anne Pia Kochs indlæg ved at orientere om tækkemandens ansvar og forpligtelser ved et byggearbejde, herunder mangler, materialer mv. fx: hvilke oplysninger skal der frem, for at man kan undersøge og vurdere, om der foreligger en mangel, herunder: 2 Hvornår er arbejdet udført 2 Hvornår er der reklameret i forholdt til afleveringstidspunktet 2 Hvornår blev manglen konstateret 2 Er reklamationen konkretiseret og dokumenteret 2 Er AB 92 aftalt 2 Entrepriseform 2 Er der tale om udførelsesfejl eller materialefejl 2 Foreligger der et projekt og hvem har udarbejdet det 2 Er der aftalt ændringer til projektet; kontrakt, byggemøder, aftalesedler 2 Er arbejdet udført som aftalt, fagmæssigt korrekt eller efter bygherrens anvisninger 2 Er manglen blevet besigtiget 2 Ved underentreprise og materialefejl, er reklamationen videreført 2 Hvilke aftaler er indgået med under-

9 Der var middag om aftenen Anne Pia Koch fra Teknologisk Institut holdt indlæg om stråtag Tilhørerne var meget optaget af indlægene Niels Strange og Britta Helseby entreprenører og leverandører 2 Har der været frit materialevalg eller er der anvendt foreskrevne materialer 2 Foreliggende normer, datablade, teknisk fælleseje. Hvornår foreligger der så en mangel Det gør der, når følgende er opfyldt: Definitioner generelt 2 Svigt = en faktisk afvigelse mellem aftalt og præsteret ydelse 2 Mangel = et svigt, der giver bygherren misligholdelsesbeføjelser 2 Det konkrete mangelbegreb = Afvigelse mellem aftalen og præstationen 2 Det generelle mangelbegreb = Afvigelse mellem den kvalitet, der er sædvanlig for genstande eller arbejder af den pågældende art og præstationen. 2 Mangler ved materialer jf. AB 10 og 30, stk. 2 =. Materialerne er ikke leveret som aftalt. Materialerne er ikke af sædvanlig god kvalitet. Materialer skal være egnede til den givne anvendelse. Anvendes kun i overensstemmelse med datablade/accept fra leverandør. Montage- og brugsanvisninger skal følges. Britta Helseby afsluttede med at give 10 gode råd: 1. Bekræft mundtlige aftaler skriftligt 2. Sørg for fyldestgørende ansvars- og entrepriseforsikring 3. Udfør arbejdet som aftalt 4. Meddel bygherren, hvis et regningsarbejde bliver dyrere end overslaget 5. Gå kun ind i opgaver virksomheden kan klare 6. Få bygherrens skriftlige accept af ændringer 7. Sig fra over for ulovlige og/eller fagmæssigt ukorrekt arbejder og materialer 8. Gør skriftlig indsigelse mod ikke korrekt formulerede byggemødereferater og andet skriftligt materiale 9. Gør arbejdet færdigt til aftalt tid og husk at kræve fristforlængelse, hvor det er muligt 10. Udfør arbejdet i forventet kvalitet Eftermiddagen blev afsluttet med en gennemgang af: Dansk Byggeris servicekoncept, v/ Niels Strange, Dansk Byggeri Der er mulighed for DTLs medlemmer at hente servicekonceptet på Dansk Byggeris hjemmeside på adressen under menuen "mest for forbrugere" og herefter tilrette det til ens egen virksomhed. efterfølgende sociale samvær. Hvor længe man holdt ud ved redaktionen ikke, men stort set alle deltog i lørdagens arrangement. Praktisk lørdag Lørdagen var en praktisk gennemgang af løsninger med kobberrygninger samt rytterlys v/jens Greve. Jens Greve orienterede om de rygninger, han havde erfaring med at anvende og hvor montagen efterfølgende blev demonstreret på en mock-up, som skolens tækkelærlinge havde udført. Som det ses af billederne, var der godt gang i diskussionerne omkring løsningen med kobberrygning, dens montage, fordele og ulemper mv. Tilsvarende var der stor interesse for at høre og lære om fremgangsmåden ved montage af den type rytterlys, som Jens Greve viste frem. Et system der kan tildannes individuelt på en enkelt måde og i forskellige størrelser. Under den afsluttende frokost sagde Søren Vodder tak for det gode fremmøde og det engagement alle havde udvist under hele seminariet. Han mente, at det lovede godt for udviklingen af faget og så frem til at alle mødte frem til hhv. bindedagen på Sjælland til september samt ved næste års seminar i Hadsten. Stemningen var særdeles god under fredagens hyggelige middag og det 9

10 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag Tekst og foto af Tækkemand Anders Pedersen Vi skal starte på en stor ombygning på en gammel gård. Ejeren har lavet en model med forskellige lysindfald. Modellen har været placeret ude på plænen, så det kunne ses, hvorledes lys og skygger faldt i rummene. Stuehuset er ca. 20 m langt, der bygges to rundbuer på til begge sider, i enden af det eks. hus. I den ene side i samme bredde som det eks hus, i den anden side er bredden ca. 1,5 m smallere. Derefter er huset forlænget med 5 m, bygningen er nu bygget som et kors. Ved de fire skot- render, der opstår, er der rejst limtræ som kelpartier. Fordi den ene bygning er smallere end den anden, har vi opsat en ekstra kel og det er der imellem, vi har lavet et vindue, som begynder lige over tagskægget og slutter lige under rygningen. Tækkerør sælges Urensede tækkerør pris pr. stk. 8,50 kr. + moms ab lager. Rensede tækkerør pris pr. stk. 13,- kr. + moms ab lager. Henvendelse på telefon eller Midtfyns Tækkeforretning 10

11 11

12 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. KOBBERRYG135 lagerføres til levering fra dag til dag 12

13 SPAR TID BRUG ET KVISTSTILLADS FRA Startpakke: 2 stk. alu. tagstiger (5 trin) + 4 spidshager + 2 stk alu. konsoller + 2 stk. gelænderrør(piber) + kombirækværk 3,05 m. pris 5.995,00 kr. Samme + 1 alu. dæk 60*3,05 meter pris 6.645,00 kr. Forhøjningssæt: 2 stk. alu. stigesektion 1 m. + 1 stk diagonalrør pris 1.200,00 kr. Bukkestillads specielt velegnet til tækning 15 m. fodhøjde 1,60 til 2.40 cm 6 bukke + 6 murankre + 6 gelænderrør + 6 fodsparkholder +10 alu.dæk (3,05 m.) pris ,00 kr. Sjællands Tækkerørsimport v/ Finn Guld Åshøjvej 8, 4600 Køge rabat ved køb over kr...5%. over Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet "Tækkemanden" udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på ca Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter. Bladet er således et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Bladets størrelse er A4. Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.000, ,00 Halv side 600, ,00 Kvart side 350, ,00 De udkomne numre kan ses på Henvendelser for annoncering skal ske til en af nedenstående: Fleming Grøfte, Kattehalevej 51, 3460 Birkerød eller på Annoncemateriale modtages helst i digitalt format dvs. på mail eller CD i færdigt layout. Dansk Byggeris marketingsafdeling kan være behjælpelig med opsætning. Dette afregnes direkte med marketingsafdelingen. WLT Linoliemaling Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk og fæhår Lagret Rødvig kulekalk Indfarvet kalk Sandkalk Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser Farvepigmenter Jura hydratkalk Kalkmørtel, 12% Indfarvet mørtel L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup (sidevej til A9 ml. Ringe og Kværndrup), 5750 Ringe åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller

14 Dampspærrer og stråtage - to sider af samme TAG Civilingeniør, seniorforsker Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut Fugtproblemer i stråtage kan både skyldes fugt udefra og fugt indefra. Fugtproblemer som følge af fugt udefra undgås ved at stråtaget er udført korrekt og tæt. Opfugtning indefra undgås ved at hindre fugtig rumluft i at trænge ud i tagkonstruktionen, hvilket normalt sker ved at udføre en tæt dampspærre. Artiklen beskriver hvad det er for fysiske forhold, der bestemmer fugttransporten, og hvad der kræves af konstruktionsopbygningerne for at undgå fugtproblemer. Eksempel Fugtindhold og diffusion Om vinteren kan den relative luftfugtighed udendørs godt være meget høj, men den kolde luft kan kun indeholde en lille mængde vanddamp, fx er der ved 5 C og 90 pct. RF ca. 5 g vand pr. m³ luft. 2 Indeluften vil til gengæld om vinteren have en lav relativ luftfugtighed. Da temperaturen indendørs er høj, vil der alligevel være langt mere vanddamp i indeluften end i udeluften, fx er der ved 20 C og 50 pct. RF ca. 9 g vand pr. m³ luft. 2 Ved de to ovennævnte klimaforhold er der en forskel i vandindhold på 4 g/m³. Fugten fra indeklimaet vil derfor forsøge at diffundere ud til udeluften for at udligne forskellen i vanddampindhold. 14 Hovedparten af alle byggeskader er forårsaget af fugt, der fx kan medføre fare for råd og svampeangreb herunder skimmelsvamp - eller nedsat isoleringsevne. Således er det også for tagkonstruktioner. Talrige feltundersøgelser og skadesudredninger har vist, at opfugtning af tagkonstruktioner ikke alene sker udefra, men ofte sker som følge af at fugtig rumluft trænger ud i tagkonstruktionen og opfugter den indefra. Opfugtningen indefra sker især om vinteren, og især i lange perioder med frost, hvor der kan dannes kondens på kolde flader i tagkonstruktionen. Stråtaget Selve stråtaget skal forhindre fugt udefra i at trænge ind i tagkonstruktionen. Dette er normalt ikke noget problem forudsat at tækningen er udført håndværksmæssigt korrekt og at den ikke er nedslidt. For at undgå kostbare følgeskader skal tækningen udskiftes inden der er risiko for vandgennemtrængning. Dette gælder særligt ved huse med udnyttet tagetage, hvor konstruktionen kan være opfugtet i lang tid, inden der viser sig tegn på fugtproblemer indvendig. Langvarig opfugtning medfører risiko for angreb af råd og svamp i tagkonstruktionen. Normalt trænger der små mængder fugt fra bygningens indre ud i tagkonstruktionen gennem revner og sprækker. Et velfungerende tag er, udover korrekt materialevalg og oplægning, afhængigt af at den fugt der trænger ud, fjernes igen. Sker det ikke vil den fugtige rumluft ophobes i tagkonstruktionen, hvor den kan medføre fugtproblemer og senere råd og svamp. Ved uudnyttede tagetager vil der som regel være tilstrækkelig ventilation til at sikre, at der ikke sker opfugtning af stråtaget som tillige kan tørre både udadtil og indadtil. Ved udnyttede tagetager er der derimod en risiko for, at fugten indefra kan medføre opfugtning af strået, og denne fugt kan kun udtørres udadtil, dvs. strået vil være opfugtet gennem længere perioder end ved uudnyttede tagetager. Fugttransport Vanddamp indefra er ufarlig for tagkonstruktioner, hvis den frit kan passere gennem konstruktionen. Mange fugtskader skyldes, at den fugt der trænger fra indeklimaet og ud i de omliggende konstruktioner, bremses af materialer med for stor" diffusionsmodstand. Herved stiger fugtindholdet inde i konstruktionen, og hvis temperaturen i konstruktionen kommer under luftens dugpunkt, fx ved at den fugtige luft kommer i kontakt med kolde materialer, vil der ske kondensation. Det er derfor vigtigt, dels at der ikke kommer for meget fugt ud i konstruktionen, og dels at der ikke er materialer eller komponenter i konstruktionen, som kan hindre fugttransport på grund af for stor diffusionsmodstand. Fugttransport indefra kan ske på 2 måder: 2 ved diffusion gennem materialer og konstruktioner som følge af damptrykforskelle mellem konstruktion-ens indvendige og udvendige side. Normalt vil fugten transporteres fra den indvendige (varme) til den udvendige (kolde) side, og der vil især være stor fugttransport om vinteren, hvor der er stor forskel på damptrykket ude og inde. 2 ved konvektion - luftstrømning gennem utætheder i konstruktionerne, fx revner i pudsede lofter, huller i membraner eller utætte pladesamlinger. Konvektion sker som følge af lufttrykforskelle, fx fra vind eller termisk opdrift mellem konstruktionens indvendige og udvendige side. Dampspærren For at hindre skader fra fugt der transporteres ud i konstruktionerne, er det i tagkonstruktioner almindelig praksis at indbygge en dampspærre som anbringes på den varme side af isoleringen eller et lille stykke inde i isoleringen regnet fra den varme side (dampspærren kan uden problemer anbringes indtil 1/3 inde i isoleringen). De fleste dampspærrer leveres som banevarer af materialer, der er meget tætte mod diffusion. Diffusionstætheden er vigtig, men dog ikke det væsentligste! Det afgørende er at undgå konvektion (luftstrømning). Samlinger, tilslutninger og gennemføringer skal derfor udføres lufttætte, og når dampspærren er opsat skal den forblive tæt. Skader på dampspærrer, fx flænger og huller kan give alvorlige problemer som følge af at fugtig luft strømmer ud i tagkonstruktionen, og det er derfor vigtigt at eventuelle skader udbedres omhyggeligt med tape eller lignende, som passer til dampspærren. Der ses ofte eksempler på, at korrekt monterede dampspærrer ødelægges af efterfølgende håndværkere, fx ved mon-

15 tering af el-installationer eller ventilationskanaler eller i forbindelse med bygningsændringer som opsætning af listelofter m.v. Lampeudtag bør i videst muligt omfang placeres i vægge uden dampspærre så risikoen for utætheder reduceres. Z-værdi (tidligere brugtes PAM-værdi) Hvor diffusionstæt et materiale er udtrykkes normalt ved en Z-værdi. I tabel 1 er angivet eksempler på Z-værdier for en række materialer jo større Z-værdien er jo tættere er materialet. Z-værdien bør være dokumenteret ved uvildig prøvning. Den fugtmængde, som ved diffusion kan trænge gennem dampspærrer er - selv med en beskeden diffusionsmodstand - meget lille. Det er derfor normalt ikke nødvendigt at stille store krav til dampspærrers diffusionsmodstand. Oftest vil en dampspærre med en Z-værdi på 50 GPa s m2/kg (100 PAM) være tilstrækkelig, når arbejdsudførelsen er i orden. Som tommelfingerregel bør det dog sikres, at dampspærren er mindst 5-10 gange så tæt som eventuelle diffusionstætte lag længere ude i konstruktionen. Det vil sige, at Z-værdien skal være 5-10 gange så stor for det inderste lag som for de følgende. Er der tvivl om, hvorvidt konstruktionen fugtteknisk er i orden, er det muligt at foretage fugttekniske beregninger til bestemmelse af den nødvendige diffusionsmodstand. Varmeisoleringsevne af stråtage Et stråtag kan i et vist omfang bidrage til isoleringen af bygningen. Et stråtag og især når det er nyt isolerer godt. I følge den gamle publikation "Byggebogen" har et nyt stråtage en U- værdi på 0,2 W/m2 C ved en tykkelse på 25 cm. Tager man et stråtag i regning mht. en bygnings samlede varmetab, kan man kun regne med et gennemsnit - beregnet over hele tages levetid - hvilket vil sige ca. 30 % af den angivne teoretiske U-værdi ved 25 cm tykkelse, dvs. en U-værdi på ca. 0,6 W/m2 C. Dette skyldes, at når taget bliver gammelt og tyndslidt vil varmeisoleringsevnen falde i takt med at tykkelsen reduceres og stråene bliver mindre luftfyldte. Endvidere vil isoleringsevnen blive reduceret, hvis der er en ventilationsspalte eller loftsrum mellem stråtaget og de opvarmede rum i bygningen. Efter Dansk Standard, DS 418 "Bygningers Varmeisolering" kan U-værdien for et stråtag med ventileret hulrum (spalte eller loftsrum) anslås ca. 2 W/m2 C (forudsat at de opgivne værdier ikke omfatter den såkaldte 0,6 W/m² svare til ca. 60 mm. mineraluld (målt over hele stråtagets levetid) 2,0 W/m² kan ikke omsættes i mm. mineraluld. Reduktionen fra 0,6 W/m² til 2,0 W/m² i ventilerende konstruktioner skyldes primært den skorstenseffekt der er i et tagrum eller en luftspalte med de hældninger der er på et stråtag. Materiale Z-værdi GPa s m²/kg Alu-baseret dampspærre 500 Plastdampspærre 0,15 mm ca. 350 Plastdampspærre 0,20 mm ca. 475 Hygrodiode ca. 100 Tagpap PF Specialtagpap med alubelægning 5000 Tabel 1. Diffusionsmodstande for dampspærrer (målt ved Wet Cup- metoden, dvs. med 50% relativ luftfugtighed (RF) på den ene side og 100 % RF på den anden) overgangsmodstand). Det fremgår dog ikke om de opgivne værdi gælder for et nyt eller et gammelt stråtag.

16 Bygningsbevarings -håndværker/rådgiver Helt ny efteruddannelse i nænsom bygningsbevaring Tag nogle måneder eller et halvt år 'fri' og fordyb dig i, dygtiggør dig og udvikl dit fag sammen med Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Center for Bygningsbevaring starter i 2005 en ny efteruddannelse som retter sig mod både bygningshåndværkere og -rådgivere. Den første måned foregår i Raadvad og er en generel introduktion til bygningsbevaring. Herefter gennemfører deltagerne en række individuelle specialeprojekter, med både teoretisk og praktisk indhold, hvor der udvikles ny viden indenfor et selvvalgt emne. Alt efter emne og muligheder vil projektet vare fra en til fem måneder. I specialeprojektet kan indgå praktikophold på Hjerl Hede Frilandsmuseum eller i Den Gamle By i Aarhus. Specialeprojektet skal munde ud i et konkret udført eksempel. Yderligere skal projektet formidles gennem udstillingsmateriale, kurser/ undervisning, internet samt eventuelt en rapport, publikation eller artikel. Herefter er der endelig projektaflevering og bedømmelse. Efter specialeprojektets afslutning vil Center for Bygningsbevaring bevare tæt kontakt til kursisterne i et halvt år. Efteruddannelsen finansieres af Den Europæiske Socialfond. Deltagernes løn dækkes i form af enten Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller VEUgodtgørelse. Center for Bygningsbevaring hjælper med at undersøge hvad der vil være relevant for den enkelte kursist. Det første kursushold på otte personer starter den 1. marts Vil du vide mere om efteruddannelsen, så kontakt Thomas Kampmann på tlf , mandag til fredag kl eller læs mere på Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2005/2006 Fredag d. 3. juni kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Fredag d. 2. september 2005 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Fredag d. 18. november 2005 kl Torsdag d. 12. januar 2006 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Bestyrelsesmøde Haandværkerskolen Hadsten Fredag og lørdag Seminar d januar 2006 Haandværkerskolen Hadsten 16

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

FUGT OG KONDENSATION

FUGT OG KONDENSATION St3 FUG'f 3 UDK 697.147 697.137.5 699.82 FUGT OG KONDENSATION STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt forårsaget af kondensation Ved kondensation forstås i denne

Læs mere

Lauget informerer...

Lauget informerer... TÆKKEMANDEN Nr. 1-2003 Læs om: Velkommen til Tækkemanden nr. 1. Bindedag i Aars Forsidebilledet viser udstillingshuset på Byggecentrum i Middelfart. Huset er opført hen over sommeren og efteråret 2003.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Artikel om vindtætte plader af magnesiumklorid og magnesiumoxid. Vindtætte plader suger vand så det driver

Artikel om vindtætte plader af magnesiumklorid og magnesiumoxid. Vindtætte plader suger vand så det driver Artikel om vindtætte plader af magnesiumklorid og magnesiumoxid Vindtætte plader suger vand så det driver I det fugtige efterår 2014 har det vist sig, at nogle vindtætte byggeplader baseret på magnesiumoxid

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 2 Indrag loftsrummet og merisolér paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 MERISOLERING MED FLERE FORDELE Er der brug for et større boligareal og står

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Teknik / Fugt. 4.5 Fugt 4.5. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Fugt. 4.5 Fugt 4.5. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Fugt 4.5 Fugt 4.5 Gyproc Håndbog 9 461 Teknik / Fugt 4.5 Fugt Indhold 4.5.0 Indledning... 463 4.5.1 Fugttransportmekanismer... 464 4.5.2 Fugt i luft... 465 4.5.3 Rumklimaklasser... 468 4.5.4 Fugttransport

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

klassifikation dampspærre systemer

klassifikation dampspærre systemer klassifikation dampspærre systemer af Dampspærren er vigtig for den byggetekniske sikkerhed og for energiforbruget DUKO tilbyder en uvildig klassifikationsordning som gør det lettere for bygherrer, projekterende

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness Tækkemanden Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer 2 Rømø Golf Wellness 2 Det (alt for) levende tag 2 Juristen skriver - Uvelkomne gæster

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugt Studieenhedskursus Opgaver Side 1 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Certificering af TækkeMiscanthus

Certificering af TækkeMiscanthus 1 Certificering af TækkeMiscanthus Januar 2016 Indhold Side 1. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Side 3. Markblad for TækkeMiscanthus Side 4. Høst og håndtering af materiale Side 5. Høstskema

Læs mere