Tækkemanden. Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver."

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer 2 Mødekalender 2 BYG GARANTIORDNING og Tækkearbejdet 2 Bregnerødgård 2 Ændret holdning til fredet bygninger? 2 Bindedag 1

2 Formanden har ordet Det summer af den begyndende sommer ude fra landet og der kommer gode meldinger om stor aktivitet i faget fra alle landsdele. Det er positivt og glædeligt for os alle i tækkefaget. Jeg kan dog ikke svinge mig op til den helt store optimisme, idet jeg fortsat er noget bekymret for vores fælles fremtid på grund af det utilstrækkelige indtag af tækkelærlinge i faget. Det er nødvendigt, at vi alle tager fat omkring det fælles ansvar, vi har for fagets fremtid, de unges fremtid og også for vores egne firmaers fremtid. Det er nu blevet indført, at svendeprøven skal udføres på skolen i Hadsten, hvilket sikkert fjerner en bekymring fra mange tækkemænd, da der ved tidligere svendeprøver har vist sig, større problemer med at organisere dette arbejde. Jeg vil derfor endnu engang opfordre til, at alle genovervejer muligheden for at tage en tækkelærling, eventuelt i samarbejde med en anden virksomhed. Er man usikker på, hvordan et samar- bejde med en anden mester om en lærling kan foregå, vil jeg opfordre til, at man søger rådgivning i vores sekretariat. Et andet og tilsvarende vigtig forhold for faget - som vi skal se med alvor på - er, hvordan vi sikrer en god kvalitet af vores tækkerør. Hvilke krav skal vi stille og hvordan kontrolleres og dokumenteres disse krav? Bestyrelsen og jeg har derfor sat vores tækkematerialer på dagsordenen i år og til debat på vores bindedag den 27. august 2005 i Køge. Det er vort ønske og mål at finde frem til gode og praktiske løsninger, der vil tilfredsstille alle seriøse interesserede i vort fag, fra producenterne, tækkemanden samt tækkefagets kunder. Jeg vil derfor afslutte med at opfordre alle tækkemænd i Danmark til at deltage i Dansk Tækkemandslaugs bindedag i Køge (se invitationen på dette blads bagside) samt ønske alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Chefkonsulent Niels Strange Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTI for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade København K Telefon: Fax:

3 Nye regler for lægtning af tage Krav til T1 taglægter i ny og forøget dimension Pr. den 1. maj 2005 er der indgået en brancheaftale om anvendelse af T1 taglægter. Aftalen indebærer: At der ved en c/c spærafstand på 1000 mm. 2 skal anvendes 38 x 73 mm taglægter fra den 1. maj at der i perioden frem til den 1. januar 2006 dog kan anvendes 38 x 56 mm taglægter række faldulykker fra tage, bla. med baggrund i en for ringe sikkerhed for de normale T1 lægtedimensioner der anvendes i dag. Arbejdstilsynet har derfor For andre spærafstande med stråtag kan man anvende: Stråtag defineres som et tungt tag, derfor er alene nedenstående tabeller gældende: Tungt tag (højst 55 kg/m2) og lægteafstand højst 450 mm tilskyndet branchens parter til at indgå en fornyet aftale med nedenstående krav til ændret lægtedimensioner. Lægtedimensioner Spærafstande 38 x 56 mm 75 cm 45 x 45 mm 75 cm 38 x 73 mm 100 cm 50 x 50 mm 100 cm 45 x 61 mm 100 cm 45 x 73 mm 130 cm TOP har udsendt et Byggeblad om Lægtning af tage, nr. BB 01 dateret april 2005, der omhandler lægtning med ovenstående "standardlægte 38 x 73 mm. Byggebladet er blevet udsendt til DTLs medlemmer. TOP (Træbranchens Oplysningsråd) udsender inde for kort tid en ny spærbog der beskriver de nye lægtedimensioner, fastgørelsesmetoder samt en række nye afstivningsprincipper for tagkonstruktioner. Baggrund Baggrunden for ovenstående er, at der igennem en periode er konstateret en Mellemspær ved stor spærafstand Ved større spærafstande (se nedenstående tabel) kan man i henhold til SBi anvende den samme lægtedimension som mellemspær på fladen. Lægter skal fastgøres med 2 ringede 3,1 mm maskinsøm der når min. 30 mm. ned i spær og "mellemspæret". Ved spærafstande over 185 cm samt i terrænkategori 1.(hede) dog min. 3 søm pr. samling. Dimension på lægte og mellemspær Max. lægteafstand Max spærafstande 38 x 56 mm 35 cm 120 cm 38 x 73 mm 35 cm 160 cm 45 x 73 mm 35 cm 190 cm 45 x 95 mm 35 cm 208 cm Alle lægtedimensioner skal være T1 mærkede 3

4 Juristen skriver FORBRUGERENS INDHENTNING AF TILBUD OG OVERSLAG Af jurist Britta Helseby, Dansk Byggeri Sammenlignet med den regulering, der er indført for det offentlige og offentligt støttede byggeri gennem Tilbudsloven og Tilbudsbekendtgørelsen, er forbrugerens indhentning af priser som udgangspunkt kun reguleret af Jungleloven. En forbruger kan frit vælge, om han vil indhente tilbud ved licitation eller i underhåndsbud, om han vil indhente overslag, hvor mange priser han vil indhente, om han vil forhandle med tilbudsgiverne, hvor mange han vil forhandle med og hvem han vil forhandle med, om han vil indgå kontrakt og hvem han vil indgå kontrakt med. Det er op til den enkelte tækkemand, om han ønsker at afgive tilbud og overslag på disse vilkår. Den tækkemand, der har tilbragt tid hos en bygningsejer, hvor der er drøftet løsninger, foretaget opmåling og besigtigelse og afgivet tilbud evt. suppleret med tegnings- og projekteringsarbejde, kan og måske med rette føle sig taget ved næsen, hvis han ikke får ordren og senere ser, at bygningsejeren eller en konkurrent er i færd med at udføre opgaven efter hans projekt. Han vil i den forbindelse måske spørge sig selv, om der kan forlanges betaling for den assistance, der er leveret til kunden. Mange håndværkere, også tækkemænd, annoncerer imidlertid med at der gives "uforbindende tilbud". På den måde fortæller branchen, at tilbudsgivning er en investering i håbet om, at der en gang i mellem kommer en ordre i hus, og at det er helt i orden, hvis et tilbud ikke munder ud i en ordre, enten fordi kunden vælger at opgive projektet eller overdrager opgaven til en anden. Der skal derfor en del til før kunden vil blive pålagt at betale honorar til tækkemanden, da tækkemanden er den nærmeste til at fortælle, hvor grænsen for hans gratis arbejder går, så bygningsejeren har noget at forholde sig til. Som minimum kræves, at tækkemanden har udført et kreativt, lødigt og ikke ubetydeligt tegnings- og projekteringsarbejde i et sådant omfang, at der kan myndighedsbehandles på grundlag af det, og at dette arbejde overstiger, hvad der normalt er forbundet med udarbejdelse af tilbud og overslag. Sammenfattende kan det konkluderes, at der kan forlanges betaling for afgivelse af tilbud, hvis der foreligger en klar aftale herom, hvis kunden har misbrugt tækkemandens projekt, hvis kunden har vidst, at der blev leveret en præstation ud over det sædvanlige, eller det kan bevises at tækkemanden er blevet misbrugt som gratis vurderingsmand. Har tækkemanden en mistanke om, at bygningsejeren er ude efter en gratis prissætning/projekt, må han spørge sig for og undersøge hvad der er formålet med tilbudsgivningen. Tækkemanden kan så afhængig af resultatet af sine undersøgelser vælge at afstå fra at give tilbud eller betinge tilbudsafgivelsen af, at der betales honorar, såfremt der ikke kommer en aftale i stand. Tækketrællen - en anden form for tækkebro 4 Af tækkelærling Thomas Guld og tækkemand Finn Guld Vi er begyndt at bruge lægte trælle som tækkebro. Den er billig - lidt tungere end allubroen - men alligevel let at flytte rundt på. Den sidder efter vores opfattelse næsten bedre i taget end allubroen, netop fordi den vejer lidt mere. Den er forgængelig og skal udskiftes, men kan på et øjeblik tilpasses f.eks. mellem to kviste. Medarbejderne er rent faktisk gladere for tækketrællen end tækkebroen. Man tager 4 T1 lægter på 2,7 m og 6 stykker 3/4 forskalling på 30 cm samt en håndfuld skruer. Lægger de fire lægter på gulvet og skruer de 6 stk. forskallingsbrædder på med to skruer i hver lægte. Med lidt øvelse kan du fabrikere en tækketrælle på ti minutter afhængigt af, hvor hurtig du er med skruemaskinen. Det var lærlingens bud på en billig tækkebro. Da den har en passende længde på 2,70 cm, kan mester også bære den, siger Thomas. Materialepris pr trælle er ca. 70 kr. + moms!!! Man må jo tralle eller hvad.

5 Gælder Arbejdsmiljøloven også for mig? Af arbejdsmiljøkonsulent Henrik Jørgensen, Dansk Byggeri, foto Ricky John Molloy og Simon Ladefoged Arbejdsmiljøloven er en arbejderbeskyttelses lov, der som hovedregel gælder alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Formålet med loven er at angive rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i takt med den tekniske og sociale udvikling i samfundet samt virksomhedernes økonomiske formåen. Hvorvidt Arbejdsmiljøloven angiver en fornuftig balance mellem god praksis for sikkerhed og virksomhedernes, eller for den sags skyld kundernes, økonomiske formåen, kan der være mange meninger om men ingen kan vel være uenige i, at ingen medarbejdere skal udsættes for unødige risici i arbejdstiden. Fra tid til anden får Dansk Byggeri henvendelser fra private, som finder at balancen mellem sikkerhedsbestemmelserne og økonomisk formåen ikke hænger sammen og der spørges - Gælder Arbejdsmiljøloven også for mig som privatperson? JA selvom Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser som hovedregel gælder for alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, indeholder loven også en række bestemmelser, som gælder arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Arbejdsmiljøkonsulent Henrik Jørgensen, Dansk Byggeri I praksis betyder dette, at det alene er bestemmelserne i kap. 6 om arbejdsstedets indretning, kap. 9 om hviletid og fridøgn og kap. 11 om lægeundersøgelser, der er begrænset til at gælde for arbejde udført for en arbejdsgiver. Derudover gælder bestemmelserne om velfærdsforanstaltninger selvsagt også kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Bestemmelserne, der ikke er knyttet til arbejdsgiverbegrebet, fremgår af lovens 2, stk. 3, er så omfattende, at den praktiske hovedregel nærmere bliver, at loven finder anvendelse på enhver aktivitet, der må anses for arbejde. Arbejdsmiljøloven gælder derfor for alle private og selvfølgelig også enkeltmandsfirmaet og virksomheder med ansatte. Arbejdsmiljøloven gælder for alle herunder også for tækkemænd med og uden ansatte. Arbejdsmiljølovgivningen gælder for hele byggeriet og for alle bygningsdele på en bygning, inklusiv tagarbejde der er udmøntet i Byggepladsbekendtgørelsen nr. 589 af 22. juni samt 21, 22, 23 og 24 med tilhørende vejledninger. 5

6 Montage af Veluxvinduer i stråtag Beskrivelse af ilægning af Veluxvinduer i stråtag, som vi har valgt at udføre det Tekst og foto af Tækkemand Anders Pedersen Efter at have diskuteret frem og tilbage blev vi med ejeren enig om, at vinduerne skulle placeres, således de ligger i plan med overkanten af taget. Derefter byggede vi krydsfinerkasser, så vinduerne kunne placeres direkte oven på med de medfølgende beslag. 1 Som I kan se, har vi monteret en lægte på siden af kassen, så er der plads til lidt isolering på ydersiden. Der er nemlig ikke meget plads til isolering indvendig. Derefter tækkede vi op til vinduet, så vi kunne lægge klinkbrædder på. 2 Det næste punkt er inddækning. I dette tilfælde skal det laves i kobber, fordi rygningen skal laves i kobber. Som det ses på billedet, er klinkbrædderne også beklædt med kobber. Der er lagt kobber fra overkant vindue ned til lægten ud over denne og videre ned til lægte planet og 20 cm ud. Foroven blev der lavet en skotrende, rygningspladen blev lagt oven på den lodrette skotrende kant. Som det ses på billedet under. Derved får vi en rigtig god dobbelt tætning. 3 Som det kan ses på det sidste billede, har vi tækket ind til lægtekanten, der blev sat på for at få plads til isolering og derefter afrundet kanten, så fremkommer der en lille skotrende, som gør at strået ikke kommer i klemme, når vinduerne åbnes og lukkes. 6

7 WLT Linoliemaling Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk og fæhår Lagret Rødvig kulekalk Indfarvet kalk Sandkalk Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser Farvepigmenter Jura hydratkalk Kalkmørtel, 12% Indfarvet mørtel L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup (sidevej til A9 ml. Ringe og Kværndrup), 5750 Ringe åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller VINDUER 123 PRISER FRA kr. 873,- 998, ,- 598, , , , , ,- FACADE & TERRASSEDØRE 2.498, , , , , , Få GRATIS tilsendt vor store farvebrochure og pris- / lagerliste AFHENT I DAG eller få leveret på max. 48 timer INDVENDIGE DØRE I FYR komplet med karm ALLE VORE VINDUER OG DØRE LAVES OGSÅ I SPECIAL-MÅL UDESTUEELEMENTER med termoruder monteret KIPA VINDUER A/S Midt- og Nordjylland: Thorsvej Bjerringbro Sydjylland og Fyn: Industrivej Vissenbjerg Sjælland: Bækgårdsvej Borup Hos os kører du ikke forgæves FÆRDIGMALET..! De fleste vinduer og døre kan du også få færdigmalet. (lev.tid) Fast parti Priser fra 1.035,- Terrassedør Priser fra 3.198,- HER & NU tilbud: Fast parti m/ topstyret vindue Priser fra 2.975,- Dobbelt terrassedør Priser fra 5.798,- Kun på lager i Vissenbjerg og kan bestilles til afhentning i Bjerringbro. Alle priser er inkl. moms - Alle priser er fra-priser. Altid faste lave priser og gode tilbud OVENLYSVINDUER Super lavenergi priser fra kr ,- TAGVINDUER komplet med inddækning og termorude priser fra kr. 998,- 7

8 SPAR TID BRUG ET KVISTSTILLADS FRA Startpakke: 2 stk. alu. tagstiger (5 trin) + 4 spidshager + 2 stk alu. konsoller + 2 stk. gelænderrør(piber) + kombirækværk 3,05 m. pris 5.995,00 kr. Samme + 1 alu. dæk 60*3,05 meter pris 6.645,00 kr. Forhøjningssæt: 2 stk. alu. stigesektion 1 m. + 1 stk diagonalrør pris 1.200,00 kr. Bukkestillads specielt velegnet til tækning 15 m. fodhøjde 1,60 til 2.40 cm 6 bukke + 6 murankre + 6 gelænderrør + 6 fodsparkholder +10 alu.dæk (3,05 m.) pris ,00 kr. Sjællands Tækkerørsimport v/ Finn Guld Åshøjvej 8, 4600 Køge rabat ved køb over kr...5%. over Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet "Tækkemanden" udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på ca Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter. Bladet er således et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Bladets størrelse er A4. Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.000, ,00 Halv side 600, ,00 Kvart side 350, ,00 De udkomne numre kan ses på Henvendelser for annoncering skal ske til en af nedenstående: Fleming Grøfte, Kattehalevej 51, 3460 Birkerød eller på Annoncemateriale modtages helst i digitalt format dvs. på mail eller CD i færdigt layout. Dansk Byggeris marketingsafdeling kan være behjælpelig med opsætning. Dette afregnes direkte med marketingsafdelingen. Annoncestigning til tækkemanden nr. 04/05, og herefter er nedenstående priser gældende: Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.200, ,- Halv side 850, ,- Kvart side 500, ,- Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2005/2006 Lørdag d. 27. august 2005 kl Bindedag Finn Glud Køge Torsdag d. 12. januar 2006 kl Bestyrelsesmøde Haandværkerskolen Hadsten Fredag d. 2. september 2005 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Fredag og lørdag Seminar d januar 2006 Haandværkerskolen Hadsten Fredag d. 18. november 2005 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Lørdag d. 11. marts 2006 Generalforsamling Bromølle kro Jyderup 8

9 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

10 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING fra 1. juli 2005 for tækkearbejde Dansk Byggeris repræsentantskab vedtog på mødet den 12. maj 2005 at ændre vedtægterne for BYG GARANTIORD- NING. Ændringerne får virkning for aftaler indgået med forbrugere den 1. juli 2005 eller senere. Krav til medlemskab af Dansk Tækkemandslaug Tækkearbejder er fremover kun omfattet af BYG GARANTIORDNING såfremt virksomheden, der har indgået aftale med forbrugeren om udførelsen af arbejdet, udover at være medlem af Dansk Byggeri ligeledes er medlem af Dansk Tækkemandslaug. I henhold til Dansk Byggeris markedsføringsregler må virksomheder, der udfører tækkearbejde, men som ikke er medlem af Dansk Tækkemandslaug, således ikke efter 1. juli 2005 reklamere med BYG GARANTIORDNING i forbindelse med deres markedsføring af udførelse af tækkearbejde. Arbejder med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. Fra den 1. juli 2005 dækker BYG GARAN- TIORDNING entrepriser med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms, såfremt arbejdet er ombygninger, renoveringer o. lign. Nybyggerier med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms er fortsat IKKE omfattet af garantiordningen. Kontrolordning Endelig vedtog repræsentantskabet en regel, der bemyndiger Dansk Byggeris bestyrelse til at fastsætte regler om en kontrolordning for virksomheder, der enten helt eller delvist har tabt en sag i Byggeriets Ankenævn. Dansk Byggeris bestyrelse vil henover efteråret arbejde videre med det nærmere indhold af kontrolordningen. Læs mere om BYG GARANTIORDNING på hvor de nye vedtægter kan findes fra 1. juli Aftaler med forbrugere Vær opmærksom på, at Dansk Byggeri har udarbejdet et servicekoncept samt en standard aftaleformular, der kan være gode at anvende i forbindelse med indgåelse af aftaler med forbrugere. Servicekonceptet giver en god orientering om forhold, som både håndværker og forbruger skal være opmærksomme på og sigtet med konceptet er at få afstemt parternes forventninger, således at konflikter som følge af for løse aftaler undgås. Servicekonceptet kan læses på Aftaleblanketten til anvendelse i forbrugerforhold kan enten bestilles i Dansk Byggeris forlag eller findes på under cirkulærer og blanketter. Blanketten findes i wordformat, så det er muligt at skrive tilbuddet direkte ind. Kort om BYG GARANTIORDNING 10 Hvornår er der brug for BYG GARANTIORDNING BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår aftaler med Dansk Byggeris medlemmer. En forbruger kan få prøvet spørgsmål om et arbejdes kvalitet og pris i Byggeriets Ankenævn, når klagen vedrører et arbejde, hvor den samlede entreprisesum ikke overstiger kr ,- inkl. moms. Dansk Byggeris medlemmer er forpligtede til at efterleve nævnets afgørelser. Hvis medlemmet ikke efterlever en afgørelse, træder BYG GARANTIORDNING ind i sagen. Hvis sagen afvises af nævnet, kan BYG GARANTIORDNING i stedet indtræde i sagen på baggrund af en retsafgørelse. Som hovedregel afholder BYG GARANTIORDNING derefter omkostningerne ved, at forbrugeren får afhjulpet manglerne ved et andet Dansk Byggeri-medlem. BYG GARANTIORDNING dækker dog højst det beløb, der er tilkendt i nævnets kendelse. Forbrugeren skal selv kontakte et andet Dansk Byggerimedlem og indgå aftale med denne.byg GARANTIORDNING er med andre ord en ekstra sikkerhed, når en forbruger skal have udført håndværksarbejde. BYG GARANTIORDNING dækker håndværksmæssige mangler BYG GARANTIORDNING dækker håndværksmæssige mangler ved murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolæggereller malerarbejde, samt jordarbejder dog undtaget arbejder med forurenet jord. For så vidt angår tagmalerarbejde dækker BYG GARANTI- ORDNING, hvis virksomheden på tidspunktet for aftalens indgåelse er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening. BYG GARANTIORDNING dækker alene arbejder, hvor den samlede entreprisesum overstiger kr ,- inkl. moms, såfremt Dansk Byggeri-medlemmet i forbindelse med aftalens indgåelse har opnået godkendelse heraf hos Byggeriets forsikringsservice a/s. Materialer BYG GARANTIORDNING dækker mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre fremstillet af Dansk Byggeris medlemmer. Dækningsmaksimum er kr ,- pr. enhed, og den samlede maksimumgrænse er kr ,- inkl. moms. Derudover ydes der ikke dækning for mangler ved materialer, medmindre Dansk Byggeri-medlemmet i kraft af sin faglige uddannelse burde have opdaget fejlen og derfor ikke anvendt materialet.tab som følge af fejlagtige produktanvisninger eller vejledninger udfærdiget af andre end Dansk Byggeri-medlemmet dækkes ikke.

11 Jens Greve A/S T Æ K K E -, T Ø M R E R - O G S N E D K E R F O R R E T N I N G RANDERSVEJ MARIAGER TLF FAX BIL & KVISTVINDUER NYHED! Type 120/70, 120/85 og 150/90 leveres nu med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med 22 mm tynde sprosser Type 90/55 Type 90/55 Fyr eller mahogni Bredde: 90 cm Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Prisliste 2005 Type 90/55 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 450,- Type 120/70 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 950,- Type 120/70 Type 120/85 Type 150/90 Type 178/85 Type 223/90 Type 120/70 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 85 cm Type 150/90 Bredde: 150 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 178/85 Fyr eller mahogni Bredde: 178 cm Højde: 85 cm Type 223/90 Bredde: 223 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 1.000,- Type 150/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 650,- Till. kobl. rammer 1.100,- Type 178/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 850,- Type 223/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 950,- Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat Alle priser er ekskl. moms og levering Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vac.imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni, men leveringstid må påregnes. Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti. Andre vinduesmål: Indhent tilbud. 11

12 Luksus med "staldduft" Fakta om byggeriet - Bregnerødgård Bygherre: Charlotte Balschmidt og Henrik Rasmussen Arkitekt: Arkitektfirmaet Jørgen Petersen A/S Ingeniør: Ingeniørfirmaet Anders Fabricius Møller A/S Entreprenør: Hansen & Graversen Murermestre A/S Tækkemand: Åge Bach Kristensen ApS Ovenlysparti i fællesrum 12 Da Charlotte Balschmidt og Henrik Rasmussen besluttede at udvide deres hestestutteri med en ca. 300 kvadratmeter stor drømmebolig på et højtliggende bakkedrag midt i det smukke Høvelte, vidste de, at det ville blive en udfordrende opgave. Men med en fantasifuld arkitekt og et kræsent valg af byggematerialer lykkedes det at skabe mesterværket et præmieret luksusbyggeri i en klasse helt for sig selv. Af Bjørn Falck Madsen, journalist, foto Willersted Fotografi og Videoproduktion Vi er midt ude på landet tag endelig ikke fejl af det. Men allerede når man passerer de store hestestalde og fort- sætter op ad den perlegrusbelagte indkørsel med kursen sat imod det nye "Bregnerødgård", blandes staldduften med en umiskendelig luksus. Her, midt på et højtliggende bakkedrag i det naturskønne Høvelte ikke meget mere end en halv times kørsel fra den larmende hovedstad rejser sig en luksusbolig, som med en nærmest ukrænkelig selvfølgelighed signalerer, at udformningen ikke kunne have været anderledes. Dette er et hus bygget med tidløs kreativitet, kunstnerisk snilde og kvalitetsmaterialer. Intet er overladt til tilfældigheder eller hovsa-løsninger, fordi budgettet pludselig spændte ben. Dette byggeri er planlagt fra A til Z. Hver eneste kvadratcentimeter af huset har været igennem den arkitektoniske og byggetekniske vridemaskine, og resultatet er intet mindre end og jeg mener dette, kære læser - beundringsværdigt. Badet i lys Bregnerødgård er et tre-længet, stråtækt, fuldmuret hus, filtset i en diskret rosa farve, som får huset til at gå smukt i spænd med den omkringliggende natur. Indtrykket forstærkes af det blødt svungne stråtag med Frieser-rygning, hvis absolut mest karakteristiske træk er fraværet af de traditionelle "kragetæer" på mønningen. Ingen forstyrrende linier, ingen brudte flader stråene smyger sig over tagryggen som pelsen på en sovende kat. Tagryggen afslører i øvrigt en yderst

13 Blødt svungne stråtag med friserrygning Bregnerødgård med aftenbelysning Huset er filset i en diskret rosa farve Gården set fra indkørsel Gården set fra haven utraditionel detalje, som løfter byggeriet op i en klasse for sig selv. Midt imellem de to massivt murede skorstene har den ansvarlige arkitekt, Jørgen Petersen fra Arkitektfirmaet Jørgen Petersen A/S, valgt at placere et ovenlysparti i klart glas, hvorigennem dagslyset strømmer ned i boligen. Detaljer som denne kom udelukkende til overfladen og blev ført ud i livet, fordi Jørgen Petersen havde stort set frie hænder til at skabe. Der har være den fornødne tid og de nødvendige midler til at tænke anderledes, der har gjort huset til noget helt særligt. Lækre materialer Selvom Bregnerødgård er et luksusbyggeri, bærer det ikke præg af at være "for meget". Stilen er heldigvis ikke gået over i det kølige og upersonlige. Tværtimod har man netop forsøgt at bevare det hyggelige og landlige islæt. Fra de talrige kviste og usædvanligt store, sprossede vinduespartier vælter lyset ind i boligen, så de massive mahognigulve og limestoneklinkerne i køkken og hal kommer til deres fulde ret. Det er pompøst uden at miste fodfæstet. Elegant uden at være arrogant. Og stilfuldt på en måde, som gør, at man føler sig hjemme. Hvad mere kan man forlange af en drømmebolig? Respekt for miljøet Da bygherrerne, Charlotte Balschmidt og Henrik Rasmussen, tog beslutningen om lade deres ønskehus opføre på den store grund, var de udmærket klar over, at det krævede en indgroet respekt for miljøet. Det ville blive en balancegang at placere et byggeri midt i det smukt kuperede landskab. Omvendt ønskede de med dette byggeri at skabe en milepæl. Noget, som på den ene side var diskret og faldt perfekt ind i omgivelserne, men som på den anden side ikke var til at overse. Det lykkedes! På et bakkedrag i Nordsjælland midt Danmarks smukkeste natur ligger et hus, som ikke kan ligge andre steder. Det er som skabt til den plet og det må i al sin enkelthed betyde, at bygherre, arkitekt og håndværkere har løftet opgaven til et stort 13-tal! 13

14 Er en længe ventet opblødning fra Kulturarvsstyrelsen på vej? Af tækkemand Anders Pedersen Vi er i disse dage ved at tække et fredet hus ved Tommerup. Der er opsat faconskårende skalke, lægtet med håndtildannede finske lægter i udhænget, maskinproducerede lægter på det øvrige tag og de eksisterende kviste er blevet renoveret og opsat igen. Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til at udføre en brandsikring på dette hus med Sepatec og Rockwool i kanterne. Arbejdet bliver nøje fulgt og regi- streret af bygherrens arkitekt med fotos og anvisninger. Kulturarvsstyrelsen vil, når arbejdet er færdigt, foretage en samlet vurdering af husets udseende. Det kan derfor være en god ide at presse lidt på de rette steder, hvis I har kunder, der ønsker at brandsikre deres fredede hus i forbindelse med en omtækning. 14

15 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. KOBBERRYG135 lagerføres til levering fra dag til dag

16 Bindedag Lørdag den 27. august 2005, Hos Finn Guld, Åshøjvej 8, Køge Kl Velkomst Sjællands Tækkemandslaug er vært ved morgenkaffe og brød Dansk Tækkemandslaug informerer Tækkematerialer v/ Anne Pia Koch, TI 2 Rørkvaliteter og bedømmelse af rør 2 Praktisk øvelse bedømmelse af tækkerørs egnethed Danmarks smukkeste bundt tækkerør 2 Vær med til at kåre Danmarks smukkeste bundt tækkerør Præmier sponsoreres af Sjællands Tækkemandslaug Kl Frokost Slagteren tryller. Frokost samt øl/vand kan købes. Udstillingsmesse med tækkefagets leverandører 2 Hjælpemidler og materialer Alle er velkommen

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness Tækkemanden Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer 2 Rømø Golf Wellness 2 Det (alt for) levende tag 2 Juristen skriver - Uvelkomne gæster

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK

ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK VINDUER FACADEDØRE INDVENDIGE DØRE FRANSKE DØRE GLASDØRE UDESTUEELEMENTER OVENLYS VINDUER TAGVINDUER TILBEHØR ENERGI-VINDUER TIL HELE DANMARK Du får Danmarks bedste kvalitet til prisen Vi har nu leveret

Læs mere

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af Dansk Byggeri

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Lauget informerer...

Lauget informerer... TÆKKEMANDEN Nr. 1-2003 Læs om: Velkommen til Tækkemanden nr. 1. Bindedag i Aars Forsidebilledet viser udstillingshuset på Byggecentrum i Middelfart. Huset er opført hen over sommeren og efteråret 2003.

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål BYGGEGRANTIENS overordnede formål er at sikre en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Både udført arbejde og

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701

Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701 Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701 samarbejdspartnere 03 Oplev et samarbejde ud over det sædvanlige Kom indenfor hos Fjordbak Byg og mød Henrik Fjordbak

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Taglægter og. afstandslister. 1. udgave 2009. Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013. Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013

Taglægter og. afstandslister. 1. udgave 2009. Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013. Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013 Taglægter og 1. udgave 2009 afstandslister Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013 Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013 Side 16, 32-35: Supplement: 3,8 130 mm ringede maskinsøm Marts

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

LIVSTIDS GARANTI PROFESSIONELLE TAGRENDELØSNINGER NG PRO RAIN M ADE2 L AST4 L IFE

LIVSTIDS GARANTI PROFESSIONELLE TAGRENDELØSNINGER NG PRO RAIN M ADE2 L AST4 L IFE LIVSTIDS GARANTI PROFESSIONELLE TAGRENDELØSNINGER NG PRO M ADE2 L AST4 L IFE RAIN Med NG Pro konceptet kan du som tømrer eller entreprenør altid selv stå for tagrende-entreprisen OM NG ZINK NG ZINK A/S

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

Godt håndværk og ansvarlighed. Vinduer og døre i fyr og mahogni

Godt håndværk og ansvarlighed. Vinduer og døre i fyr og mahogni Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni Godt håndværk og ansvarlighed Dana vinduer står for: Håndværksmæssige traditioner Høj kvalitet Kundetilfredshed Fleksibilitet Ansvarlighed

Læs mere

www.trappefabrikken.dk trætrapper skrædder syede trapper efter

www.trappefabrikken.dk trætrapper skrædder syede trapper efter www.trappefabrikken.dk trætrapper skrædder syede trapper efter mål skrædder syede trapper efter mål Om din trappe Siden starten af 70 erne har unikke og specialkonstruerede kvalitetstrætrapper været konceptet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Købes: Sælges: Side 1 af 6 *****************************************************************************************

Købes: Sælges: Side 1 af 6 ***************************************************************************************** Side 1 af 6 Købes: Sælges: Flot DN Isbåd sælges NY PRIS Komplet isbåd incl. Carlsen sejl. 2 sæt skøjter medfølger. Det ene sæt er rustfri. Alle beslag i alu eller rustfri. Overtræk til sejl og skrog medfølger.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen 2 0 1 5 Spændende opgaver.. Filmen 1864 I august måned 2013 var Hagenskov slot, avlsbygninger og omgivelser location for filmoptagelser til Ole Bornedals storfilm og tv-serie om 1864. Foto: Tina Valbjørn

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport År 2015 - sydfacaden Sommeren 2016 - Uldgaardens tangtag renoveres Vores smukke, 300 år gamle tangtag er udtjent - ligesom

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

gode råd før du køber trappe Gratis E-guide udgivet af WOOD STEP - eksperter i trapper

gode råd før du køber trappe Gratis E-guide udgivet af WOOD STEP - eksperter i trapper 10 gode råd før du køber trappe Gratis E-guide udgivet af WOOD STEP - eksperter i trapper #1 Opmåling af trappehul Trappehullet skal normalt være minimum lige så langt som den samlede højde på trappen.

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere