Tækkemanden. Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver."

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer 2 Mødekalender 2 BYG GARANTIORDNING og Tækkearbejdet 2 Bregnerødgård 2 Ændret holdning til fredet bygninger? 2 Bindedag 1

2 Formanden har ordet Det summer af den begyndende sommer ude fra landet og der kommer gode meldinger om stor aktivitet i faget fra alle landsdele. Det er positivt og glædeligt for os alle i tækkefaget. Jeg kan dog ikke svinge mig op til den helt store optimisme, idet jeg fortsat er noget bekymret for vores fælles fremtid på grund af det utilstrækkelige indtag af tækkelærlinge i faget. Det er nødvendigt, at vi alle tager fat omkring det fælles ansvar, vi har for fagets fremtid, de unges fremtid og også for vores egne firmaers fremtid. Det er nu blevet indført, at svendeprøven skal udføres på skolen i Hadsten, hvilket sikkert fjerner en bekymring fra mange tækkemænd, da der ved tidligere svendeprøver har vist sig, større problemer med at organisere dette arbejde. Jeg vil derfor endnu engang opfordre til, at alle genovervejer muligheden for at tage en tækkelærling, eventuelt i samarbejde med en anden virksomhed. Er man usikker på, hvordan et samar- bejde med en anden mester om en lærling kan foregå, vil jeg opfordre til, at man søger rådgivning i vores sekretariat. Et andet og tilsvarende vigtig forhold for faget - som vi skal se med alvor på - er, hvordan vi sikrer en god kvalitet af vores tækkerør. Hvilke krav skal vi stille og hvordan kontrolleres og dokumenteres disse krav? Bestyrelsen og jeg har derfor sat vores tækkematerialer på dagsordenen i år og til debat på vores bindedag den 27. august 2005 i Køge. Det er vort ønske og mål at finde frem til gode og praktiske løsninger, der vil tilfredsstille alle seriøse interesserede i vort fag, fra producenterne, tækkemanden samt tækkefagets kunder. Jeg vil derfor afslutte med at opfordre alle tækkemænd i Danmark til at deltage i Dansk Tækkemandslaugs bindedag i Køge (se invitationen på dette blads bagside) samt ønske alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Chefkonsulent Niels Strange Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTI for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade København K Telefon: Fax:

3 Nye regler for lægtning af tage Krav til T1 taglægter i ny og forøget dimension Pr. den 1. maj 2005 er der indgået en brancheaftale om anvendelse af T1 taglægter. Aftalen indebærer: At der ved en c/c spærafstand på 1000 mm. 2 skal anvendes 38 x 73 mm taglægter fra den 1. maj at der i perioden frem til den 1. januar 2006 dog kan anvendes 38 x 56 mm taglægter række faldulykker fra tage, bla. med baggrund i en for ringe sikkerhed for de normale T1 lægtedimensioner der anvendes i dag. Arbejdstilsynet har derfor For andre spærafstande med stråtag kan man anvende: Stråtag defineres som et tungt tag, derfor er alene nedenstående tabeller gældende: Tungt tag (højst 55 kg/m2) og lægteafstand højst 450 mm tilskyndet branchens parter til at indgå en fornyet aftale med nedenstående krav til ændret lægtedimensioner. Lægtedimensioner Spærafstande 38 x 56 mm 75 cm 45 x 45 mm 75 cm 38 x 73 mm 100 cm 50 x 50 mm 100 cm 45 x 61 mm 100 cm 45 x 73 mm 130 cm TOP har udsendt et Byggeblad om Lægtning af tage, nr. BB 01 dateret april 2005, der omhandler lægtning med ovenstående "standardlægte 38 x 73 mm. Byggebladet er blevet udsendt til DTLs medlemmer. TOP (Træbranchens Oplysningsråd) udsender inde for kort tid en ny spærbog der beskriver de nye lægtedimensioner, fastgørelsesmetoder samt en række nye afstivningsprincipper for tagkonstruktioner. Baggrund Baggrunden for ovenstående er, at der igennem en periode er konstateret en Mellemspær ved stor spærafstand Ved større spærafstande (se nedenstående tabel) kan man i henhold til SBi anvende den samme lægtedimension som mellemspær på fladen. Lægter skal fastgøres med 2 ringede 3,1 mm maskinsøm der når min. 30 mm. ned i spær og "mellemspæret". Ved spærafstande over 185 cm samt i terrænkategori 1.(hede) dog min. 3 søm pr. samling. Dimension på lægte og mellemspær Max. lægteafstand Max spærafstande 38 x 56 mm 35 cm 120 cm 38 x 73 mm 35 cm 160 cm 45 x 73 mm 35 cm 190 cm 45 x 95 mm 35 cm 208 cm Alle lægtedimensioner skal være T1 mærkede 3

4 Juristen skriver FORBRUGERENS INDHENTNING AF TILBUD OG OVERSLAG Af jurist Britta Helseby, Dansk Byggeri Sammenlignet med den regulering, der er indført for det offentlige og offentligt støttede byggeri gennem Tilbudsloven og Tilbudsbekendtgørelsen, er forbrugerens indhentning af priser som udgangspunkt kun reguleret af Jungleloven. En forbruger kan frit vælge, om han vil indhente tilbud ved licitation eller i underhåndsbud, om han vil indhente overslag, hvor mange priser han vil indhente, om han vil forhandle med tilbudsgiverne, hvor mange han vil forhandle med og hvem han vil forhandle med, om han vil indgå kontrakt og hvem han vil indgå kontrakt med. Det er op til den enkelte tækkemand, om han ønsker at afgive tilbud og overslag på disse vilkår. Den tækkemand, der har tilbragt tid hos en bygningsejer, hvor der er drøftet løsninger, foretaget opmåling og besigtigelse og afgivet tilbud evt. suppleret med tegnings- og projekteringsarbejde, kan og måske med rette føle sig taget ved næsen, hvis han ikke får ordren og senere ser, at bygningsejeren eller en konkurrent er i færd med at udføre opgaven efter hans projekt. Han vil i den forbindelse måske spørge sig selv, om der kan forlanges betaling for den assistance, der er leveret til kunden. Mange håndværkere, også tækkemænd, annoncerer imidlertid med at der gives "uforbindende tilbud". På den måde fortæller branchen, at tilbudsgivning er en investering i håbet om, at der en gang i mellem kommer en ordre i hus, og at det er helt i orden, hvis et tilbud ikke munder ud i en ordre, enten fordi kunden vælger at opgive projektet eller overdrager opgaven til en anden. Der skal derfor en del til før kunden vil blive pålagt at betale honorar til tækkemanden, da tækkemanden er den nærmeste til at fortælle, hvor grænsen for hans gratis arbejder går, så bygningsejeren har noget at forholde sig til. Som minimum kræves, at tækkemanden har udført et kreativt, lødigt og ikke ubetydeligt tegnings- og projekteringsarbejde i et sådant omfang, at der kan myndighedsbehandles på grundlag af det, og at dette arbejde overstiger, hvad der normalt er forbundet med udarbejdelse af tilbud og overslag. Sammenfattende kan det konkluderes, at der kan forlanges betaling for afgivelse af tilbud, hvis der foreligger en klar aftale herom, hvis kunden har misbrugt tækkemandens projekt, hvis kunden har vidst, at der blev leveret en præstation ud over det sædvanlige, eller det kan bevises at tækkemanden er blevet misbrugt som gratis vurderingsmand. Har tækkemanden en mistanke om, at bygningsejeren er ude efter en gratis prissætning/projekt, må han spørge sig for og undersøge hvad der er formålet med tilbudsgivningen. Tækkemanden kan så afhængig af resultatet af sine undersøgelser vælge at afstå fra at give tilbud eller betinge tilbudsafgivelsen af, at der betales honorar, såfremt der ikke kommer en aftale i stand. Tækketrællen - en anden form for tækkebro 4 Af tækkelærling Thomas Guld og tækkemand Finn Guld Vi er begyndt at bruge lægte trælle som tækkebro. Den er billig - lidt tungere end allubroen - men alligevel let at flytte rundt på. Den sidder efter vores opfattelse næsten bedre i taget end allubroen, netop fordi den vejer lidt mere. Den er forgængelig og skal udskiftes, men kan på et øjeblik tilpasses f.eks. mellem to kviste. Medarbejderne er rent faktisk gladere for tækketrællen end tækkebroen. Man tager 4 T1 lægter på 2,7 m og 6 stykker 3/4 forskalling på 30 cm samt en håndfuld skruer. Lægger de fire lægter på gulvet og skruer de 6 stk. forskallingsbrædder på med to skruer i hver lægte. Med lidt øvelse kan du fabrikere en tækketrælle på ti minutter afhængigt af, hvor hurtig du er med skruemaskinen. Det var lærlingens bud på en billig tækkebro. Da den har en passende længde på 2,70 cm, kan mester også bære den, siger Thomas. Materialepris pr trælle er ca. 70 kr. + moms!!! Man må jo tralle eller hvad.

5 Gælder Arbejdsmiljøloven også for mig? Af arbejdsmiljøkonsulent Henrik Jørgensen, Dansk Byggeri, foto Ricky John Molloy og Simon Ladefoged Arbejdsmiljøloven er en arbejderbeskyttelses lov, der som hovedregel gælder alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Formålet med loven er at angive rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i takt med den tekniske og sociale udvikling i samfundet samt virksomhedernes økonomiske formåen. Hvorvidt Arbejdsmiljøloven angiver en fornuftig balance mellem god praksis for sikkerhed og virksomhedernes, eller for den sags skyld kundernes, økonomiske formåen, kan der være mange meninger om men ingen kan vel være uenige i, at ingen medarbejdere skal udsættes for unødige risici i arbejdstiden. Fra tid til anden får Dansk Byggeri henvendelser fra private, som finder at balancen mellem sikkerhedsbestemmelserne og økonomisk formåen ikke hænger sammen og der spørges - Gælder Arbejdsmiljøloven også for mig som privatperson? JA selvom Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser som hovedregel gælder for alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, indeholder loven også en række bestemmelser, som gælder arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Arbejdsmiljøkonsulent Henrik Jørgensen, Dansk Byggeri I praksis betyder dette, at det alene er bestemmelserne i kap. 6 om arbejdsstedets indretning, kap. 9 om hviletid og fridøgn og kap. 11 om lægeundersøgelser, der er begrænset til at gælde for arbejde udført for en arbejdsgiver. Derudover gælder bestemmelserne om velfærdsforanstaltninger selvsagt også kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Bestemmelserne, der ikke er knyttet til arbejdsgiverbegrebet, fremgår af lovens 2, stk. 3, er så omfattende, at den praktiske hovedregel nærmere bliver, at loven finder anvendelse på enhver aktivitet, der må anses for arbejde. Arbejdsmiljøloven gælder derfor for alle private og selvfølgelig også enkeltmandsfirmaet og virksomheder med ansatte. Arbejdsmiljøloven gælder for alle herunder også for tækkemænd med og uden ansatte. Arbejdsmiljølovgivningen gælder for hele byggeriet og for alle bygningsdele på en bygning, inklusiv tagarbejde der er udmøntet i Byggepladsbekendtgørelsen nr. 589 af 22. juni samt 21, 22, 23 og 24 med tilhørende vejledninger. 5

6 Montage af Veluxvinduer i stråtag Beskrivelse af ilægning af Veluxvinduer i stråtag, som vi har valgt at udføre det Tekst og foto af Tækkemand Anders Pedersen Efter at have diskuteret frem og tilbage blev vi med ejeren enig om, at vinduerne skulle placeres, således de ligger i plan med overkanten af taget. Derefter byggede vi krydsfinerkasser, så vinduerne kunne placeres direkte oven på med de medfølgende beslag. 1 Som I kan se, har vi monteret en lægte på siden af kassen, så er der plads til lidt isolering på ydersiden. Der er nemlig ikke meget plads til isolering indvendig. Derefter tækkede vi op til vinduet, så vi kunne lægge klinkbrædder på. 2 Det næste punkt er inddækning. I dette tilfælde skal det laves i kobber, fordi rygningen skal laves i kobber. Som det ses på billedet, er klinkbrædderne også beklædt med kobber. Der er lagt kobber fra overkant vindue ned til lægten ud over denne og videre ned til lægte planet og 20 cm ud. Foroven blev der lavet en skotrende, rygningspladen blev lagt oven på den lodrette skotrende kant. Som det ses på billedet under. Derved får vi en rigtig god dobbelt tætning. 3 Som det kan ses på det sidste billede, har vi tækket ind til lægtekanten, der blev sat på for at få plads til isolering og derefter afrundet kanten, så fremkommer der en lille skotrende, som gør at strået ikke kommer i klemme, når vinduerne åbnes og lukkes. 6

7 WLT Linoliemaling Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk og fæhår Lagret Rødvig kulekalk Indfarvet kalk Sandkalk Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser Farvepigmenter Jura hydratkalk Kalkmørtel, 12% Indfarvet mørtel L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup (sidevej til A9 ml. Ringe og Kværndrup), 5750 Ringe åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller VINDUER 123 PRISER FRA kr. 873,- 998, ,- 598, , , , , ,- FACADE & TERRASSEDØRE 2.498, , , , , , Få GRATIS tilsendt vor store farvebrochure og pris- / lagerliste AFHENT I DAG eller få leveret på max. 48 timer INDVENDIGE DØRE I FYR komplet med karm ALLE VORE VINDUER OG DØRE LAVES OGSÅ I SPECIAL-MÅL UDESTUEELEMENTER med termoruder monteret KIPA VINDUER A/S Midt- og Nordjylland: Thorsvej Bjerringbro Sydjylland og Fyn: Industrivej Vissenbjerg Sjælland: Bækgårdsvej Borup Hos os kører du ikke forgæves FÆRDIGMALET..! De fleste vinduer og døre kan du også få færdigmalet. (lev.tid) Fast parti Priser fra 1.035,- Terrassedør Priser fra 3.198,- HER & NU tilbud: Fast parti m/ topstyret vindue Priser fra 2.975,- Dobbelt terrassedør Priser fra 5.798,- Kun på lager i Vissenbjerg og kan bestilles til afhentning i Bjerringbro. Alle priser er inkl. moms - Alle priser er fra-priser. Altid faste lave priser og gode tilbud OVENLYSVINDUER Super lavenergi priser fra kr ,- TAGVINDUER komplet med inddækning og termorude priser fra kr. 998,- 7

8 SPAR TID BRUG ET KVISTSTILLADS FRA Startpakke: 2 stk. alu. tagstiger (5 trin) + 4 spidshager + 2 stk alu. konsoller + 2 stk. gelænderrør(piber) + kombirækværk 3,05 m. pris 5.995,00 kr. Samme + 1 alu. dæk 60*3,05 meter pris 6.645,00 kr. Forhøjningssæt: 2 stk. alu. stigesektion 1 m. + 1 stk diagonalrør pris 1.200,00 kr. Bukkestillads specielt velegnet til tækning 15 m. fodhøjde 1,60 til 2.40 cm 6 bukke + 6 murankre + 6 gelænderrør + 6 fodsparkholder +10 alu.dæk (3,05 m.) pris ,00 kr. Sjællands Tækkerørsimport v/ Finn Guld Åshøjvej 8, 4600 Køge rabat ved køb over kr...5%. over Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet "Tækkemanden" udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på ca Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter. Bladet er således et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Bladets størrelse er A4. Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.000, ,00 Halv side 600, ,00 Kvart side 350, ,00 De udkomne numre kan ses på Henvendelser for annoncering skal ske til en af nedenstående: Fleming Grøfte, Kattehalevej 51, 3460 Birkerød eller på Annoncemateriale modtages helst i digitalt format dvs. på mail eller CD i færdigt layout. Dansk Byggeris marketingsafdeling kan være behjælpelig med opsætning. Dette afregnes direkte med marketingsafdelingen. Annoncestigning til tækkemanden nr. 04/05, og herefter er nedenstående priser gældende: Størrelse Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 1.200, ,- Halv side 850, ,- Kvart side 500, ,- Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 2005/2006 Lørdag d. 27. august 2005 kl Bindedag Finn Glud Køge Torsdag d. 12. januar 2006 kl Bestyrelsesmøde Haandværkerskolen Hadsten Fredag d. 2. september 2005 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Fredag og lørdag Seminar d januar 2006 Haandværkerskolen Hadsten Fredag d. 18. november 2005 kl Bestyrelsesmøde Byggecentrum Middelfart Lørdag d. 11. marts 2006 Generalforsamling Bromølle kro Jyderup 8

9 GiANT Minilæsser - kvalitet kombineret med fl exibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

10 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING fra 1. juli 2005 for tækkearbejde Dansk Byggeris repræsentantskab vedtog på mødet den 12. maj 2005 at ændre vedtægterne for BYG GARANTIORD- NING. Ændringerne får virkning for aftaler indgået med forbrugere den 1. juli 2005 eller senere. Krav til medlemskab af Dansk Tækkemandslaug Tækkearbejder er fremover kun omfattet af BYG GARANTIORDNING såfremt virksomheden, der har indgået aftale med forbrugeren om udførelsen af arbejdet, udover at være medlem af Dansk Byggeri ligeledes er medlem af Dansk Tækkemandslaug. I henhold til Dansk Byggeris markedsføringsregler må virksomheder, der udfører tækkearbejde, men som ikke er medlem af Dansk Tækkemandslaug, således ikke efter 1. juli 2005 reklamere med BYG GARANTIORDNING i forbindelse med deres markedsføring af udførelse af tækkearbejde. Arbejder med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. Fra den 1. juli 2005 dækker BYG GARAN- TIORDNING entrepriser med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms, såfremt arbejdet er ombygninger, renoveringer o. lign. Nybyggerier med en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms er fortsat IKKE omfattet af garantiordningen. Kontrolordning Endelig vedtog repræsentantskabet en regel, der bemyndiger Dansk Byggeris bestyrelse til at fastsætte regler om en kontrolordning for virksomheder, der enten helt eller delvist har tabt en sag i Byggeriets Ankenævn. Dansk Byggeris bestyrelse vil henover efteråret arbejde videre med det nærmere indhold af kontrolordningen. Læs mere om BYG GARANTIORDNING på hvor de nye vedtægter kan findes fra 1. juli Aftaler med forbrugere Vær opmærksom på, at Dansk Byggeri har udarbejdet et servicekoncept samt en standard aftaleformular, der kan være gode at anvende i forbindelse med indgåelse af aftaler med forbrugere. Servicekonceptet giver en god orientering om forhold, som både håndværker og forbruger skal være opmærksomme på og sigtet med konceptet er at få afstemt parternes forventninger, således at konflikter som følge af for løse aftaler undgås. Servicekonceptet kan læses på Aftaleblanketten til anvendelse i forbrugerforhold kan enten bestilles i Dansk Byggeris forlag eller findes på under cirkulærer og blanketter. Blanketten findes i wordformat, så det er muligt at skrive tilbuddet direkte ind. Kort om BYG GARANTIORDNING 10 Hvornår er der brug for BYG GARANTIORDNING BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for de forbrugere, som indgår aftaler med Dansk Byggeris medlemmer. En forbruger kan få prøvet spørgsmål om et arbejdes kvalitet og pris i Byggeriets Ankenævn, når klagen vedrører et arbejde, hvor den samlede entreprisesum ikke overstiger kr ,- inkl. moms. Dansk Byggeris medlemmer er forpligtede til at efterleve nævnets afgørelser. Hvis medlemmet ikke efterlever en afgørelse, træder BYG GARANTIORDNING ind i sagen. Hvis sagen afvises af nævnet, kan BYG GARANTIORDNING i stedet indtræde i sagen på baggrund af en retsafgørelse. Som hovedregel afholder BYG GARANTIORDNING derefter omkostningerne ved, at forbrugeren får afhjulpet manglerne ved et andet Dansk Byggeri-medlem. BYG GARANTIORDNING dækker dog højst det beløb, der er tilkendt i nævnets kendelse. Forbrugeren skal selv kontakte et andet Dansk Byggerimedlem og indgå aftale med denne.byg GARANTIORDNING er med andre ord en ekstra sikkerhed, når en forbruger skal have udført håndværksarbejde. BYG GARANTIORDNING dækker håndværksmæssige mangler BYG GARANTIORDNING dækker håndværksmæssige mangler ved murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolæggereller malerarbejde, samt jordarbejder dog undtaget arbejder med forurenet jord. For så vidt angår tagmalerarbejde dækker BYG GARANTI- ORDNING, hvis virksomheden på tidspunktet for aftalens indgåelse er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening. BYG GARANTIORDNING dækker alene arbejder, hvor den samlede entreprisesum overstiger kr ,- inkl. moms, såfremt Dansk Byggeri-medlemmet i forbindelse med aftalens indgåelse har opnået godkendelse heraf hos Byggeriets forsikringsservice a/s. Materialer BYG GARANTIORDNING dækker mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre fremstillet af Dansk Byggeris medlemmer. Dækningsmaksimum er kr ,- pr. enhed, og den samlede maksimumgrænse er kr ,- inkl. moms. Derudover ydes der ikke dækning for mangler ved materialer, medmindre Dansk Byggeri-medlemmet i kraft af sin faglige uddannelse burde have opdaget fejlen og derfor ikke anvendt materialet.tab som følge af fejlagtige produktanvisninger eller vejledninger udfærdiget af andre end Dansk Byggeri-medlemmet dækkes ikke.

11 Jens Greve A/S T Æ K K E -, T Ø M R E R - O G S N E D K E R F O R R E T N I N G RANDERSVEJ MARIAGER TLF FAX BIL & KVISTVINDUER NYHED! Type 120/70, 120/85 og 150/90 leveres nu med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med 22 mm tynde sprosser Type 90/55 Type 90/55 Fyr eller mahogni Bredde: 90 cm Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Prisliste 2005 Type 90/55 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 450,- Type 120/70 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 950,- Type 120/70 Type 120/85 Type 150/90 Type 178/85 Type 223/90 Type 120/70 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr eller mahogni Bredde: 120 cm Højde: 85 cm Type 150/90 Bredde: 150 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 178/85 Fyr eller mahogni Bredde: 178 cm Højde: 85 cm Type 223/90 Bredde: 223 cm Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Type 120/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 550,- Till. kobl. rammer 1.000,- Type 150/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 650,- Till. kobl. rammer 1.100,- Type 178/85 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 850,- Type 223/90 Fyr ,- Mahogni ,- Maling ,- 2 farvet tillæg.. 950,- Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat Alle priser er ekskl. moms og levering Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vac.imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni, men leveringstid må påregnes. Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti. Andre vinduesmål: Indhent tilbud. 11

12 Luksus med "staldduft" Fakta om byggeriet - Bregnerødgård Bygherre: Charlotte Balschmidt og Henrik Rasmussen Arkitekt: Arkitektfirmaet Jørgen Petersen A/S Ingeniør: Ingeniørfirmaet Anders Fabricius Møller A/S Entreprenør: Hansen & Graversen Murermestre A/S Tækkemand: Åge Bach Kristensen ApS Ovenlysparti i fællesrum 12 Da Charlotte Balschmidt og Henrik Rasmussen besluttede at udvide deres hestestutteri med en ca. 300 kvadratmeter stor drømmebolig på et højtliggende bakkedrag midt i det smukke Høvelte, vidste de, at det ville blive en udfordrende opgave. Men med en fantasifuld arkitekt og et kræsent valg af byggematerialer lykkedes det at skabe mesterværket et præmieret luksusbyggeri i en klasse helt for sig selv. Af Bjørn Falck Madsen, journalist, foto Willersted Fotografi og Videoproduktion Vi er midt ude på landet tag endelig ikke fejl af det. Men allerede når man passerer de store hestestalde og fort- sætter op ad den perlegrusbelagte indkørsel med kursen sat imod det nye "Bregnerødgård", blandes staldduften med en umiskendelig luksus. Her, midt på et højtliggende bakkedrag i det naturskønne Høvelte ikke meget mere end en halv times kørsel fra den larmende hovedstad rejser sig en luksusbolig, som med en nærmest ukrænkelig selvfølgelighed signalerer, at udformningen ikke kunne have været anderledes. Dette er et hus bygget med tidløs kreativitet, kunstnerisk snilde og kvalitetsmaterialer. Intet er overladt til tilfældigheder eller hovsa-løsninger, fordi budgettet pludselig spændte ben. Dette byggeri er planlagt fra A til Z. Hver eneste kvadratcentimeter af huset har været igennem den arkitektoniske og byggetekniske vridemaskine, og resultatet er intet mindre end og jeg mener dette, kære læser - beundringsværdigt. Badet i lys Bregnerødgård er et tre-længet, stråtækt, fuldmuret hus, filtset i en diskret rosa farve, som får huset til at gå smukt i spænd med den omkringliggende natur. Indtrykket forstærkes af det blødt svungne stråtag med Frieser-rygning, hvis absolut mest karakteristiske træk er fraværet af de traditionelle "kragetæer" på mønningen. Ingen forstyrrende linier, ingen brudte flader stråene smyger sig over tagryggen som pelsen på en sovende kat. Tagryggen afslører i øvrigt en yderst

13 Blødt svungne stråtag med friserrygning Bregnerødgård med aftenbelysning Huset er filset i en diskret rosa farve Gården set fra indkørsel Gården set fra haven utraditionel detalje, som løfter byggeriet op i en klasse for sig selv. Midt imellem de to massivt murede skorstene har den ansvarlige arkitekt, Jørgen Petersen fra Arkitektfirmaet Jørgen Petersen A/S, valgt at placere et ovenlysparti i klart glas, hvorigennem dagslyset strømmer ned i boligen. Detaljer som denne kom udelukkende til overfladen og blev ført ud i livet, fordi Jørgen Petersen havde stort set frie hænder til at skabe. Der har være den fornødne tid og de nødvendige midler til at tænke anderledes, der har gjort huset til noget helt særligt. Lækre materialer Selvom Bregnerødgård er et luksusbyggeri, bærer det ikke præg af at være "for meget". Stilen er heldigvis ikke gået over i det kølige og upersonlige. Tværtimod har man netop forsøgt at bevare det hyggelige og landlige islæt. Fra de talrige kviste og usædvanligt store, sprossede vinduespartier vælter lyset ind i boligen, så de massive mahognigulve og limestoneklinkerne i køkken og hal kommer til deres fulde ret. Det er pompøst uden at miste fodfæstet. Elegant uden at være arrogant. Og stilfuldt på en måde, som gør, at man føler sig hjemme. Hvad mere kan man forlange af en drømmebolig? Respekt for miljøet Da bygherrerne, Charlotte Balschmidt og Henrik Rasmussen, tog beslutningen om lade deres ønskehus opføre på den store grund, var de udmærket klar over, at det krævede en indgroet respekt for miljøet. Det ville blive en balancegang at placere et byggeri midt i det smukt kuperede landskab. Omvendt ønskede de med dette byggeri at skabe en milepæl. Noget, som på den ene side var diskret og faldt perfekt ind i omgivelserne, men som på den anden side ikke var til at overse. Det lykkedes! På et bakkedrag i Nordsjælland midt Danmarks smukkeste natur ligger et hus, som ikke kan ligge andre steder. Det er som skabt til den plet og det må i al sin enkelthed betyde, at bygherre, arkitekt og håndværkere har løftet opgaven til et stort 13-tal! 13

14 Er en længe ventet opblødning fra Kulturarvsstyrelsen på vej? Af tækkemand Anders Pedersen Vi er i disse dage ved at tække et fredet hus ved Tommerup. Der er opsat faconskårende skalke, lægtet med håndtildannede finske lægter i udhænget, maskinproducerede lægter på det øvrige tag og de eksisterende kviste er blevet renoveret og opsat igen. Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til at udføre en brandsikring på dette hus med Sepatec og Rockwool i kanterne. Arbejdet bliver nøje fulgt og regi- streret af bygherrens arkitekt med fotos og anvisninger. Kulturarvsstyrelsen vil, når arbejdet er færdigt, foretage en samlet vurdering af husets udseende. Det kan derfor være en god ide at presse lidt på de rette steder, hvis I har kunder, der ønsker at brandsikre deres fredede hus i forbindelse med en omtækning. 14

15 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. KOBBERRYG135 lagerføres til levering fra dag til dag

16 Bindedag Lørdag den 27. august 2005, Hos Finn Guld, Åshøjvej 8, Køge Kl Velkomst Sjællands Tækkemandslaug er vært ved morgenkaffe og brød Dansk Tækkemandslaug informerer Tækkematerialer v/ Anne Pia Koch, TI 2 Rørkvaliteter og bedømmelse af rør 2 Praktisk øvelse bedømmelse af tækkerørs egnethed Danmarks smukkeste bundt tækkerør 2 Vær med til at kåre Danmarks smukkeste bundt tækkerør Præmier sponsoreres af Sjællands Tækkemandslaug Kl Frokost Slagteren tryller. Frokost samt øl/vand kan købes. Udstillingsmesse med tækkefagets leverandører 2 Hjælpemidler og materialer Alle er velkommen

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø Tækkemanden Nr. 3-007 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-007 Formanden har ordet Tilbage til stråtiden Om at tække på en ø Praktikpladspræmien er spild af 550 millioner kroner Søren Vodder skriver

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd Tækkemanden Nr. 4-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2007 2 Kan tængehåndværket vækkes til live? 2 At være tækkemand for 50 år siden 2 Nyt servicekontor i Middelfart 2 Nyt fra Dansk Byggeri

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2011

Tækkemanden. Nr. 3-2011 Tækkemanden Nr. 3-2011 Nyt Europæisk laug -Læs på side 7 International bindedag -Læs på side 10 og 11 Magma har sikret mange tage -Læs på side 18 og 19 1 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Tækkemanden Nr. 4-2009 Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Lærlinge Læs om fx praktikpladspræmien på 50.000 kr. på side 10 og 11 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Leder Eksporteventyr For første gang nogensinde eksporterer Danmark nu tækkematerialer til Japan 04læs hvordan og

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Engelsk tække (kunst?) håndværk

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Hvad er det? Læs inde i bladet...

Hvad er det? Læs inde i bladet... Nr. 2 Juli 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Hvad er det? Læs inde i bladet...

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Nr 3 septemper 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr 3 septemper 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr 3 septemper 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Bonderøven bygger nyt med stråtag Bindedag forude Dit ansvar som tækkemand Afstandskrav på vej ned Tysker i Sydafrika Dialog mellem laugene

Læs mere

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: For første gang nogensinde arbejdede 4 forskellige tækkefirmaer sammen om at tække denne lille pavillon

Læs mere

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 1-2012 tæk post:layout 1 10/02/12 10:53 Side 1 Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere