Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Udvikling af den politiske struktur, Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Formand: Jane Findahl (SF) Cecilie Roed Schultz (Ø) Jean Brahe (C) Pernelle Jensen (V) Steen Wrist Ørts (A) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Udvikling af den politiske struktur, Indholdsfortegnelse 5 Godkendelse af dagsorden Evaluering af byrådsarbejdet - udkast til spørgeskemaet Eventuelt...7 Side 2

3 Udvikling af den politiske struktur, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Udvikling af den politiske struktur Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller. Bilag: Beslutning i Udvikling af den politiske struktur den : Godkendt. Side 3

4 Udvikling af den politiske struktur, Evaluering af byrådsarbejdet - udkast til spørgeskemaet Sagsnr.:14/13433 Sagen afgøres i: Udvikling af den politiske struktur Sagsbeskrivelse: På mødet den 12. januar blev udvalget præsenteret for et oplæg til evaluering af byrådsarbejdet. Som led i evalueringen skal der sendes spørgeskemaer ud til alle byrådspolitikerne, til en udvalgt gruppe borgere, udvalgte dele af erhvervslivet samt en udvalgt gruppe foreninger. Der er nu udarbejdet råudkast til spørgeskemaerne, som er vedlagte som bilag til sagen. Spørgeskemaerne til virksomhederne, borgerne og foreningerne er opbygget på samme måde, og spørgsmålene minder om hinanden dog målrettet den enkelte gruppe. Spørgeskemaet til byrådspolitikerne er langt mere omfattende, da det skal undersøge en større række emner. De vedlagte spørgeskemaer er som nævnt råudkast, der skal justeres og sættes op i et elektronisk survey program inden udsendelse. Udkastene er lavet ud fra det oplæg, der blev drøftet på sidste udvalgsmøde. Det betyder, at skemaerne til foreninger, erhvervsliv og borgere er bygget op omkring deltagelse i kommunalpolitik og lokaldemokrati, og spørgeskemaet til byrådspolitikerne er bygget op omkring emnerne praktik, politik og demokrati. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde, at Ungebyrådet også involveres i evalueringen. Der arbejdes lige nu på, hvordan det bedst muligt gøres. Der er dermed ikke udarbejdet et spørgeskema til dem endnu. Herudover foregår valget til Ungebyrådet den 4. februar, og de skal have mulighed for at komme lidt mere i gang med deres arbejde, inden de bliver inddraget i evalueringen. For at få respondenter fra erhvervslivet påtænkes medlemmer fra Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerforening, Taulov Transportcenter samt virksomheder i Videnparken. Disse vil dække et bredt udvalg af virksomheder i kommunen. Der eksisterer mange forskellige typer foreninger i Fredericia. Der er idrætsforeninger, sociale foreninger, kulturelle foreninger, religiøse Side 4

5 Udvikling af den politiske struktur, foreninger, hobbyforeninger, politiske foreninger, friluftsforeninger, grundejerforeninger m.fl. I forhold til foreninger bedes udvalget tage stilling til hvilken type foreninger, de ønsker at høre i undersøgelsen. I forbindelse med udsendelse af spørgeskemaerne til erhvervsliv, foreninger og borgere vil der fremgå en introduktionstekst, der forklarer hvad undersøgelsen skal bruges til. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvem der er afsender af spørgeskemaet. For at følge op på input til ovenstående punkter deltager udviklingskonsulent Malene Lund Grindsted på mødet. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller, at udvalget A. Drøfter de vedlagte spørgeskemaer og kommer med input til eventuelle ændringer B. Drøfter hvilke typer af foreninger, der ønskes inddraget i evalueringen C. Beslutter hvem der står som afsender af spørgeskemaerne Bilag: Spørgeskema borgere Spørgeskema politikere Spørgeskema erhverv Spørgeskema foreninger Åben - Spørgeskema borgere Åben - Spørgeskema erhverv Åben - Spørgeskema politikere Åben - Spørgeskema foreninger Beslutning i Udvikling af den politiske struktur den : Udvalget drøftede indholdet i spørgeskemaerne og disse tilrettes inden udsendelse. Udvalget drøftede endvidere hvilke relevante foreningerne der kan modtage spørgeskemaet. Side 5

6 Udvikling af den politiske struktur, Udvalget besluttede at Udvalget for udvikling af den politiske struktur er afsender på spørgeskemaerne Side 6

7 Udvikling af den politiske struktur, Eventuelt Sagsnr.: Sagen afgøres i: Udvikling af den politiske struktur Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Udvikling af den politiske struktur den : Ingen emner til drøftelse. Side 7

8 Udvikling af den politiske struktur, Underskriftsside Jane Findahl Pernelle Jensen Cecilie Roed Schultz Jean Brahe Susanne Eilersen Steen Wrist Ørts

9 Bilag: 6.1. Spørgeskema borgere Udvalg: Udvikling af den politiske struktur Mødedato: 09. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7865/15

10 Spørgeskema borger Holdning til kommunalpolitik Der er forskellige synspunkter om kommunalpolitik i den offentlige debat. Hvor enig er du i følgende påstande om kommunalpolitik og kommunalpolitikerne i Fredericia Kommune? (Sæt ét kryds for hver påstand) Der er åbenhed i Byrådets arbejde Byrådspolitikere lytter gennemgående til de meninger, borgerne har Byrådet samarbejder med borgerne i udarbejdelsen af visioner og politikker Byrådet er med til at styrke lokaldemokratiet Det betyder ikke noget, hvad Byrådet siger. Det er alligevel Folketinget og regeringen, der bestemmer Kommunalpolitikken er så indviklet, at jeg synes, det er vanskeligt at finde ud af, hvad det drejer sig om Byrådet i Fredericia er nytænkende i deres arbejde Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke I nedenstående finder du igen en række udsagn. Du bedes sætte kryds ved de tre udsagn, som du finder, er vigtigst i kommunalpolitik. (Sæt tre kryds) At der er åbenhed i Byrådets arbejde At byrådspolitikere lytter til de meninger, borgerne har At byrådet samarbejder med borgerne i udarbejdelsen af visioner og politikker 1

11 At byrådet er med til at styrke lokaldemokratiet At beslutninger der har indflydelse på min hverdag træffes lokalt At det er let at finde ud af, hvad kommunalpolitikken drejer sig om At byrådet i Fredericia er nytænkende i deres arbejde Kendskab til kommunalpolitik Hvor interesseret er du i kommunalpolitiske spørgsmål? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke interesseret interesseret interesseret interesseret Hvor tit diskuterer du kommunalpolitiske spørgsmål med venner, familie eller kolleger? Ofte Af og til Kun sjældent Aldrig Ved ikke Kender du navnet på borgmesteren i Fredericia? Ja Nej Hvor mange af Fredericia Kommunes byrådspolitikere kender du navnene på? Ingen

12 10-14 Flere end 15 Hvor meget kendskab vil du sige, du har til Fredericia Kommunes overordnede mål og visioner? Meget Noget Kun lidt Intet Ved ikke Hvor meget kendskab vil du sige, du har til de emner, der er på byrådsmøderne? Meget Noget Kun lidt Intet Ved ikke Hvor godt informeret mener du, at du er med hensyn til, hvad der sker kommunalpolitisk i Fredericia? (Sæt et kryds) Meget informeret Noget informeret Kun lidt informeret Slet ikke informeret Ved ikke Hvor får du primært information om kommunalpolitik fra? (Prioriter) Lokal TV Lokal presse (aviser) Lokal radio Kommunens hjemmeside Dagsordenspunkter fra udvalgs- og byrådsmøderne Som tilhører på byrådsmøderne Dialog med byrådspolitikerne Fra familie, naboer, bekendte Andet:

13 Jeg har overvejet at stille op til Byrådet? Ja Nej Har du forslag til andre eller nye måder hvorpå Byrådet kan informere kommunens borgere om kommunalpolitiske spørgsmål? (Angiv hvilke) 4

14 5

15 Deltagelse i kommunalpolitik Har du inden for det sidste år: (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Deltaget i borgermøder vedrørende lokalplaner, nye politikker mm. Været tilhører ved et Byrådsmøde Deltaget i møde eller diskussion om kommunale forhold inden for foreninger, organisationer, partier, bestyrelser (f.eks. skolebestyrelse) eller lignende Deltaget i underskriftsindsamlinger, aktioner eller demonstrationer vedrørende kommunale forhold Kontaktet medlemmer af Byrådet for at give dine synspunkter til kende Afgivet høringssvar på beslutninger truffet af Byrådet Kontaktet pressen, skrevet læserbreve eller lignende om forhold i Fredericia Kommune Ja Nej I hvor høj grad mener du, at byrådspolitikerne er til stede/synlige i lokalsamfundet? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke Hvor godt fungerer dialogen mellem byrådet og borgerne i Fredericia Kommune? Hvor vigtigt er det, at byrådspolitikerne er tilgængelige for borgerne? Meget vigtigt Vigtigt Hverken /eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 6

16 Hvor vigtigt mener du, det er, at borgerne deltager aktivt, når der træffes vigtige lokale beslutninger af byrådet? Meget vigtigt Vigtigt Kun lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke I hvor høj grad mener du, at du har mulighed for at deltage aktivt, når byrådet træffer vigtige lokale beslutninger? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad mener du, at der er behov for nye måder at samarbejde med byrådet på? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke 7

17 Har du forslag til nye måder at samarbejde med byrådet på? Har du øvrige kommentarer til samarbejdet mellem borgere og byrådet? 8

18 Afslutning I forbindelse med denne evaluering af byrådets arbejde, vil vi gerne gennemføre 3 fokusgruppeinterviews med ca. 20 af kommunens indbyggere, hvor vi dykker dybere ned i nogle af de temaer, som du er blevet spurgt om i dette spørgeskema. Der vil dermed være 6-7 borgere tilstede ved hvert interview. Interviewene vil foregå i løbet af april Kunne du tænke dig at være en af de borgere, som vi interviewer? Ja Nej Hvis ja, så vil vi meget gerne bede om din adresse. Du vil blive kontaktet, hvis du bliver udvalgt til at være en del af fokusgruppeinterviewene. (angiv adresse) 9

19 Bilag: 6.2. Spørgeskema erhverv Udvalg: Udvikling af den politiske struktur Mødedato: 09. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7867/15

20 Spørgeskema erhverv Baggrund Branche (Sæt et kryds) Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri og akvakultur Industri Byggeri og anlæg Transport Handel Turisme Serviceerhverv Andet Antal ansatte (sæt et kryds)

21 Holdning til kommunalpolitik Der er forskellige synspunkter om kommunalpolitik i den offentlige debat. Hvor enig er I i følgende påstande om kommunalpolitik og kommunalpolitikerne i Fredericia Kommune? (Sæt ét kryds for hver påstand) Der er åbenhed i Byrådets arbejde Byrådspolitikere lytter gennemgående til de meninger, virksomhederne har Byrådet samarbejder med virksomhederne i udarbejdelsen af visioner og politikker Byrådet er med til at styrke lokaldemokratiet Byrådets beslutninger har stor indflydelse på erhvervslivet i kommunen Kommunalpolitikken er så indviklet, at det er vanskeligt at finde ud af, hvad det drejer sig om Byrådet i Fredericia er nytænkende i deres arbejde Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke I nedenstående finder du igen en række udsagn. Du bedes sætte kryds ved de tre udsagn, som du finder, er vigtigst i kommunalpolitik. (Sæt tre kryds) At der er åbenhed i Byrådets arbejde At byrådspolitikere lytter til de meninger, virksomhederne har At byrådet samarbejder med virksomhederne i udarbejdelsen af visioner og politikker At byrådet er med til at styrke lokaldemokratiet At beslutninger der har indflydelse på det lokale erhvervsliv træffes lokalt 2

22 At det er let at finde ud af, hvad kommunalpolitikken drejer sig om At byrådet i Fredericia er nytænkende i deres arbejde Kendskab til kommunalpolitik Hvor interesseret er I i kommunalpolitiske spørgsmål? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke interesseret interesseret interesseret interesseret Hvor tit diskuterer I kommunalpolitiske spørgsmål med det øvrige erhvervsliv? Ofte Af og til Kun sjældent Aldrig Ved ikke Hvor meget kendskab har I til Fredericia Kommunes overordnede mål og visioner? Meget kendskab Noget kendskab Kun lidt kendskab Intet kendskab Ved ikke Hvor meget kendskab har I til de emner, der er på byrådsmøderne? Meget kendskab Noget kendskab Kun lidt kendskab Intet kendskab Ved ikke 3

23 Hvor godt informeret er I med hensyn til, hvad der sker kommunalpolitisk i Fredericia? (Sæt et kryds) Meget informeret Noget informeret Kun lidt informeret Slet ikke informeret Ved ikke Hvor får I primært information om kommunalpolitik fra? (Prioriter) Lokal TV Lokal presse (aviser) Lokal radio Kommunens hjemmeside Dagsordenspunkter fra udvalgs- og byrådsmøderne Som tilhører på byrådsmøderne Dialog med byrådspolitikerne Fra erhvervsforeninger Andet: Har I forslag til andre eller nye måder hvorpå Byrådet kan informere kommunens virksomheder om kommunalpolitiske spørgsmål? (Angiv hvilke) 4

24 5

25 Deltagelse i kommunalpolitik Har I inden for det sidste år: (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Deltaget i borgermøder vedrørende lokalplaner, nye politikker mm. Været tilhører ved et Byrådsmøde Deltaget i møde eller diskussion om kommunale forhold inden for foreninger, organisationer, partier, bestyrelser eller lignende Kontaktet medlemmer af Byrådet for at give jeres synspunkter til kende Afgivet høringssvar på beslutninger truffet af Byrådet Kontaktet pressen, skrevet læserbreve eller lignende om forhold i Fredericia Kommune Ja Nej I hvor høj grad mener I, at byrådspolitikerne er til stede/synlige i erhvervslivet? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad fungerer dialogen mellem byrådet og virksomhederne i Fredericia Kommune? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke Hvor vigtigt er det, at byrådspolitikerne er tilgængelige for virksomhederne? Meget vigtigt Vigtigt Hverken /eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 6

26 Hvor vigtigt mener I, det er, at virksomhederne deltager aktivt, når der træffes vigtige lokale beslutninger af byrådet? Meget vigtigt Vigtigt Hverken /eller Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke I hvor høj grad mener I, at I som virksomhed har mulighed for at deltage aktivt, når byrådet træffer vigtige lokale beslutninger? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad mener I, at der er behov for nye måder at samarbejde med byrådet på? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke 7

27 Har I forslag til nye måder at samarbejde med byrådet på? Har I øvrige kommentarer til samarbejdet mellem virksomhederne og byrådet? 8

28 Afslutning I forbindelse med denne evaluering af byrådets arbejde, vil vi gerne gennemføre 1-2 fokusgruppeinterviews med et udvalg af kommunens virksomheder, hvor vi dykker dybere ned i nogle af de temaer, som I er blevet spurgt om i dette spørgeskema. Interviewene vil foregå i løbet af april Kunne I tænker jer at deltage i et fokusgruppeinterview? Ja Nej Hvis ja, så vil vi meget gerne bede om en adresse, hvor vi kan kontakte jer på. I vil blive kontaktet, hvis I bliver udvalgt til at være en del af fokusgruppeinterviewene. (angiv adresse) 9

29 Bilag: 6.3. Spørgeskema politikere Udvalg: Udvikling af den politiske struktur Mødedato: 09. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7862/15

30 Spørgeskema byråd Baggrund Køn (sæt kryds) M K Din alder (sæt kryds) Politisk ståsted (ligger dit parti i blå blok eller i rød blok) (sæt kryds) Blå Rød Hvor mange år har du i alt været medlem af byrådet? (Angiv det samlede antal år, du har siddet i byrådet, uanset om det har været i en sammenhængende periode) (sæt kryds) 0-4 år 5-9 år år 15 år eller derover 1

31 Praktik De næste spørgsmål omhandler de praktiske rammer omkring dit arbejde som byrådspolitiker. Hvor tilfreds er du med følgende forhold i dit virke som byrådspolitiker? (Sæt ét kryds for hvert forhold) Meget tilfreds Noget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Noget utilfreds Meget utilfreds Ved ikke IT-udstyr E-dagsorden Telefon IT-support (såvel programmer som hardware) Uddannelsestilbud til dig som byrådspolitiker fra Fredericia Kommune Antal møder (herunder udvalgsmøder, byrådsmøder, formøder, møder med fagchefer/direktører mv.) Tidspunkterne for møderne Hvor mange timer om ugen bruger du gennemsnitligt på følgende aktiviteter: (Hvis du ikke bruger nogle timer, bedes du angive 0 i feltet ud for denne) Forberedelse til byrådsmøder Deltagelse i byrådsmøder Gennemsnitligt antal timer pr. uge 2

32 Forberedelse til udvalgsmøder Deltagelse i udvalgsmøder Deltagelse bestyrelser, råd, nævn og lign Høringer, konferencer og kurser uden for rådhuset Deltagelse i gruppe-. Parti-, og vælgerforeningsmøder Andre aktiviteter i relation til byrådsarbejdet Hvordan vurderer du arbejdsmængden i forbindelse med arbejdet som byrådspolitiker? (Sæt kryds) Arbejdsmængden er for stor Arbejdsmængden er passende Arbejdsmængden er for lille Ved ikke Du bedes angive, hvor tilfreds du er med og hvor vigtigt du synes følgende forhold er i forbindelse med dagsordenpunkter til udvalgsmøderne (bemærk du skal udelukkende forholde dig til længde, antal mv. Der kommer spørgsmål omkring indholdet af dagsordenpunkterne senere i spørgeskemaet) Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med dagsordenspunkter til udvalgsmøderne? (Sæt ét kryds for hvert forhold) Hvor vigtigt synes du, det er? (Sæt ét kryds for hvert forhold) Antallet af dagsordenspunkter Længden på dagsordenspunktern e Antallet af bilag Tidspunktet for modtagelse af dagsordner inden udvalgsmødet Mege t tilfreds Noge t tilfreds Hver - ken tilfreds eller utilfreds Noge t utilfreds Mege t utilfreds Ve d ikk e Mege t vigtig t Noge t vigtig t Ikke ret vigtig t Slet ikke vigtig t Ve d ikk e 3

33 Har du bemærkninger og forslag til den praktiske del af dit arbejde som byrådspolitiker? Politik De følgende spørgsmål omhandler udvalgstruktur, indhold og form på møder i både udvalg og byråd, samarbejde på tværs af udvalg og politikere samt samarbejde med administrationen mv. Udvalg og møder Hvordan vurderer du antallet af udvalg i Fredericia Kommune? (Sæt kryds) Der er for mange udvalg Antallet af udvalg er passende Der er for få udvalg Ved ikke Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt kryds ud for hvert udsagn) Kompetenceområder og snitflader mellem udvalgene er hensigtsmæssige Kompetenceområder og snitflader mellem udvalg og byråd er hensigtsmæssige Der er stor mulighed for at sikre helhedstænkning på tværs af udvalgene Der samarbejdes ofte på tværs af udvalg Udvalgene dækker alle relevante Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 4

34 politikområder Har du bemærkninger og forslag til antallet af udvalg og udvalgsarbejde? Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om udvalgsmødernes form, indhold og afvikling? Du bedes angive en samlet vurdering af udsagnene på tværs af de udvalg, som du sidder i. Du får lejlighed til at uddybe i bemærkningsfeltet efterfølgende, da der kan være forskel på udvalgene. (Sæt kryds ud for hvert udsagn) Udvalgsmøderne ledes på en hensigtsmæssig måde Mødeformen giver god mulighed for at drøfte politiske visioner og strategier Der er en klar styring af møderne Man behandler for mange enkeltsager og taler for lidt om de overordnede målsætning De fleste møders beslutninger er fastlagt i forvejen af gældende love, cirkulærer og andre centrale regler Udvalgene har stor beslutningskraft Dialogen fungerer rigtig godt på udvalgsmøderne Der er et passende antal embedsmænd tilstede på møderne Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Bemærkninger og forslag til udvalgsmødernes indhold og afvikling: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om byrådsmødernes form, indhold og afvikling? (Sæt kryds ud for hvert udsagn) 5

35 Byrådsmøderne ledes på en hensigtsmæssig måde Mødeformen giver god mulighed for at drøfte politiske visioner og strategier Der er en klar styring af møderne Byrådsmøderne bruges til at drøfte de vigtigste emner Man behandler for mange enkeltsager og taler for lidt om de overordnede målsætning De fleste møders beslutninger er fastlagt i forvejen af gældende love, cirkulærer og andre centrale regler Byrådet har stor beslutningskraft Byrådet konfirmerer blot beslutninger truffet i udvalgene Dialogen fungerer rigtig godt på temamøderne Der er et passende antal embedsmænd tilstede på møderne Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Bemærkninger og forslag til byrådsmødernes indhold og afvikling: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om temamødernes form, indhold og afvikling? (Sæt kryds ud for hvert udsagn) Temamøderne ledes på en hensigtsmæssig måde Mødeformen giver god mulighed for at drøfte politiske visioner og strategier Temamøderne giver stor værdi for mit arbejde i byrådet Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 6

36 Det er de rigtige temaer, der bliver drøftet Dialogen fungerer rigtig godt på temamøderne Bemærkninger og forslag til temamødernes indhold og afvikling: Samarbejde og information I hvor høj grad fungerer dit samarbejde med de øvrige byrådspolitikere? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad fungerer samarbejdet på tværs af politiske partier? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad mener du, at der er et godt samarbejde på tværs af fagudvalg? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad mener du, at der er et godt samarbejde mellem byråd og fagudvalg? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke Bemærkninger og forslag til politisk samarbejde: 7

37 Fungerer samarbejdet mellem politikere og administration tilfredsstillende? (sæt et kryds) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvordan vurderer du kvaliteten af den politiske servicering fra administrationen? (Sæt kryds) Meget høj kvalitet Høj kvalitet Lav kvalitet Meget lav kvalitet Ved ikke Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om informationsgrundlaget for og understøttelsen af det politiske arbejde? (Sæt kryds ud for hvert udsagn) Dagsordenpunkterne er lette at forstå Indstillingerne fra administrationen er tydelige Informationsmaterialerne er kommenteret i tilstrækkeligt omfang med blik for sagens politiske kerne Dagsordenpunkterne giver mig mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag Jeg har overblik over hvilke sager/emner, der skal behandles hvornår Der er et godt samspil mellem administration og politikere i udarbejdelsen af dagsordnerne til udvalgs- og byrådsmøder Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 8

38 Bemærkninger og forslag til samarbejdet med administrationen: Hvordan vurderer du informationsniveauet fra borgmester til de øvrige medlemmer af byrådet? (Sæt kryds) Meget højt niveau Højt niveau Lav t niveau Meget lavt niveau Ved ikke Hvordan vurderer du informationsniveauet fra udvalgsformænd til de øvrige medlemmer af byrådet? (Sæt kryds) Meget højt niveau Højt niveau Lav t niveau Meget lavt niveau Ved ikke Dit politiske arbejde I hvor høj grad har du mulighed for at være dagsordensættende i dit byrådsarbejde? (Sæt kryds) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn omkring dit politiske arbejde i byrådet det seneste år? (sæt kryds ud for hvert udsagn) Jeg har haft afgørende indflydelse på betydelige sager, der har været behandlet i byrådet Jeg har flere gange været med til at sætte nye emner på Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 9

39 dagsordnen til Byråds- eller udvalgsmøder Jeg har fået gennemført flere af mine lokale mærkesager Jeg har sat markante aftryk på kommunens budget for 2015 Har du poster i bestyrelser, råd eller nævn på baggrund af din plads i byrådet? Ja Nej Hvis ja, hvor mange? (angiv antal) Hvad får byrådet ud af, at du sidder i bestyrelsen, rådet eller nævnet? 10

40 Demokrati I hvor høj grad informerer byrådet borgerne, erhvervslivet og foreningerne om politiske visioner og strategier? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad fungerer dialogen med (Sæt kryds) Borgerne i Fredericia Kommune? Erhvervslivet i Fredericia Kommune? Foreningerne i Fredericia Kommune? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke Når byrådet træffer vigtige lokale beslutninger, hvor vigtigt er det, at (Sæt kryds) Borgerne deltager aktivt, Erhvervslivet deltager aktivt Foreningerne deltager aktivt Meget vigtigt Vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke I hvor høj grad involverer byrådet borgerne, erhvervslivet og foreningerne i udformningen af politikker? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke 11

41 I hvor høj grad bør borgere, erhvervsliv og foreninger engageres mere i de politiske projekter? (Sæt kryds) I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke Er der behov for nye måder at samarbejde med borgere, erhvervsliv og/eller foreninger på? (Sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvilke nye måder kunne det være? (Beskriv) 12

42 Bilag: 6.4. Spørgeskema foreninger Udvalg: Udvikling af den politiske struktur Mødedato: 09. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7863/15

43 Spørgeskema erhverv Baggrund Type forening (Afhænger af udvalgets beslutning) (Sæt et kryds) Sports/idrætsforening Andet Antal medlemmer 1

44 Holdning til kommunalpolitik Der er forskellige synspunkter om kommunalpolitik i den offentlige debat. Hvor enig er I i følgende påstande om kommunalpolitik og kommunalpolitikerne i Fredericia Kommune? (Sæt ét kryds for hver påstand) Der er åbenhed i Byrådets arbejde Byrådspolitikere lytter gennemgående til de meninger foreningerne har Byrådet samarbejder med foreninger i udarbejdelsen af visioner og politikker Byrådet er med til at styrke lokaldemokratiet Byrådets beslutninger har stor indflydelse på foreningslivet i kommunen Kommunalpolitikken er så indviklet, at det er vanskeligt at finde ud af, hvad det drejer sig om Byrådet i Fredericia er nytænkende i deres arbejde Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke I nedenstående finder du igen en række udsagn. Du bedes sætte kryds ved de tre udsagn, som du finder, er vigtigst i kommunalpolitik. (Sæt tre kryds) At der er åbenhed i Byrådets arbejde At byrådspolitikere lytter til de meninger, foreningerne har At byrådet samarbejder med foreninger i udarbejdelsen af visioner og politikker At byrådet er med til at styrke lokaldemokratiet At beslutninger der har indflydelse på det lokale foreningssliv træffes lokalt 2

45 At det er let at finde ud af, hvad kommunalpolitikken drejer sig om At byrådet i Fredericia er nytænkende i deres arbejde Kendskab til kommunalpolitik Hvor interesseret er I i kommunalpolitiske spørgsmål? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke interesseret interesseret interesseret interesseret Hvor tit diskuterer I kommunalpolitiske spørgsmål med andre foreninger? Ofte Af og til Kun sjældent Aldrig Ved ikke Hvor meget kendskab har I til Fredericia Kommunes overordnede mål og visioner? Meget Noget Kun lidt Intet Ved ikke Hvor meget kendskab har I til de emner, der er på byrådsmøderne? Meget Noget Kun lidt Intet Ved ikke 3

46 Hvor godt informeret er I med hensyn til, hvad der sker kommunalpolitisk i Fredericia? (Sæt et kryds) Meget informeret Noget informeret Kun lidt informeret Slet ikke informeret Ved ikke Hvor får I primært information om kommunalpolitik fra? (Prioriter) Lokal TV Lokal presse (aviser) Lokal radio Kommunens hjemmeside Dagsordenspunkter fra udvalgs- og byrådsmøderne Som tilhører på byrådsmøderne Dialog med byrådspolitikerne Andet: Har I forslag til andre eller nye måder hvorpå Byrådet kan informere kommunens foreninger om kommunalpolitiske spørgsmål? (Angiv hvilke) 4

47 5

48 Deltagelse i kommunalpolitik Har I inden for det sidste år: (Sæt ét kryds for hvert spørgsmål) Deltaget i borgermøder vedrørende lokalplaner, nye politikker mm. Været tilhører ved et Byrådsmøde Deltaget i møde eller diskussion om kommunale forhold inden for foreninger, organisationer, partier, bestyrelser eller lignende Kontaktet medlemmer af Byrådet for at give jeres synspunkter til kende Afgivet høringssvar på beslutninger truffet af Byrådet Kontaktet pressen, skrevet læserbreve eller lignende om forhold i Fredericia Kommune Ja Nej I hvor høj grad mener du, at byrådspolitikerne er til stede/synlige i foreningsslivet? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad fungerer dialogen mellem byrådet og foreningerne i Fredericia Kommune? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke Hvor vigtigt er det, at byrådspolitikerne er tilgængelige for foreningerne? Meget vigtigt Vigtigt Kun lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Hvor vigtigt mener I, det er, at foreningerne deltager aktivt, når der træffes vigtige lokale beslutninger af byrådet? Meget vigtigt Vigtigt Kun lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 6

49 I hvor høj grad mener I, at I som forening har mulighed for at deltage aktivt, når byrådet træffer vigtige lokale beslutninger? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke I hvor høj grad mener I, at der er behov for nye måder at samarbejde med byrådet på? I meget høj grad I nogen grad I lav grad I ingen grad Ved ikke 7

50 Har I forslag til nye måder at samarbejde med byrådet på? Har I øvrige kommentarer til samarbejdet mellem foreninger og byrådet? 8

51 Afslutning I forbindelse med denne evaluering af byrådets arbejde, vil vi gerne gennemføre 1-2 fokusgruppeinterviews med et udvalg af kommunens foreninger, hvor vi dykker dybere ned i nogle af de temaer, som I er blevet spurgt om i dette spørgeskema. Interviewene vil foregå i løbet af april Kunne I tænker jer at deltage i et fokusgruppeinterview? Ja Nej Hvis ja, så vil vi meget gerne bede om en adresse, hvor vi kan kontakte jer på. I vil blive kontaktet, hvis I bliver udvalgt til at være en del af fokusgruppeinterviewene. (angiv adresse) 9

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 12. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Har du benyttet af dig af muligheden for at læse sagsakter, som ikke har været vedlagt som bilag til behandling af en given sag?

1. Har du benyttet af dig af muligheden for at læse sagsakter, som ikke har været vedlagt som bilag til behandling af en given sag? 1. Har du benyttet af dig af muligheden for at læse sagsakter, som ikke har været vedlagt som bilag til behandling af en given sag? Ja 9 60,0% Nej 6 40,0% I alt 15 100,0% 2. Hvad er årsagen til, at du

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen STAND 1 Hvordan samskabes der med borgerne? Der kunne oprettes en idebank hvor borger kan komme med seriøse ideer. Åbne borgerrettede møder om pågældende temaer Ideer/projekter præsenteres på kommunens

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Strategi og Ledelse Forord Byrådet besluttede i februar 2007 en vision for vores kommune: Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Skal Fredensborg

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Bilag C. Frekvensfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse af samtlige politikere

Bilag C. Frekvensfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse af samtlige politikere Bilag C. Frekvensfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse af samtlige politikere 1. Antal år som bestyrelsesmedlem? Pct. 0-3 år 39 29 21 4-7 år 24 29 36 8-11 år 10 17 29 Mere end 12 27 21 14 N 38 24 28

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 28. maj 2009 kl Mødelokale Fraværende. Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 28. maj 2009 kl Mødelokale Fraværende. Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 28. maj 2009 kl. 16.00 Mødelokale Fraværende 221 + 223, Dahlsvej 3, Korsør Anders Nielsen (A) Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Udvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:40 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M. 3.3/ rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den 04-12-2007 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Jens Munk, Karen Strandhave, Bruno Hansen, Arne Ebsen Afbud: Lise-Lotte

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

Side 1 af 7 Alle websteder Avanceret søgning AKTUELT VÆRKTØJER ORGANISATION MIG SOM ANSAT PROJEKTER PUSTERUMMET BYRÅDET Portalen > Byrådet A-Å Sitemap Vis alt indhold på webstedet Byrådet Politiske møder

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 28. maj 2008. Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 28. maj 2008. Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 28. maj 2008 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord............................................................. 3 Indledning........................................................

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Erhvervspolitik Mødetidspunkt 20-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede: Søren B.

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer:

Læs mere

ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENPRODUK- TION ROLLEFORDELING FOR PRODUKTION AF DAGSORDENER TIL BYRÅDET, ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALG

ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENPRODUK- TION ROLLEFORDELING FOR PRODUKTION AF DAGSORDENER TIL BYRÅDET, ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALG ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENPRODUK- TION ROLLEFORDELING FOR PRODUKTION AF DAGSORDENER TIL BYRÅDET, ØKONOMIUDVALGET OG DE STÅENDE UDVALG GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER 2014 SIDE 2/6 ROLLEFORDELING FOR DAGSORDENSPRODUKTION

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 19:00 Mødested: Mødelokale 049,

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Seminar den 26/3 2014

Byrådet Roskilde Kommune Seminar den 26/3 2014 Byrådet Roskilde Kommune Seminar den 26/3 2014 Program Rammesætning Indtryk og udsagn fra samtaler Konsulentanbefalinger på grundlag af samtalerne Drøftelse i grupper Opsamling i plenum Rammesætning Det

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-15:00

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011 Til: Dato: 22-08-2011/16-09-2011 Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Niels Pedersen er skolebestyrelsesmedlem og mødes med kommunalpolitikerne for at diskutere trafiksikkerhed. Kirsten Poulsen er lokalrådsformand og søger penge fra

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børsen, 1217 København K 1217 København K Mødedato Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Supplerende materiale til Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet (swh@sam.sdu.dk)

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Økonomiudvalget, 10-10-2016 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 10. oktober 2016 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:00 Medlemmer:

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 09-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere