Tandlægebladet Sproglige regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægebladet Sproglige regler"

Transkript

1 Tandlægebladet Sproglige regler Ved udarbejdelsen af manuskripter til Tandlægebladet ønsker bladets redaktion, at forfattere følger dels Manuskriptvejledning vedr. faglig videnskabelige artikler til Tandlægebladet, dels nærværende sproglige regler. De sproglige regler, som oprindeligt er udarbejdet af Tandlægebladets tidligere ansvarshavende og faglig videnskabelige redaktør Ib Sewerin, vil med mellemrum blive opdateret. Redaktionen

2 1 Tandlægebladet Sproglige regler Revideret Indhold 1. Forkortelser s Tal og talord s Fordanskning af latinske ord s Kemiske navne s Ordforbindelser med proprium s Skråstreg, bindestreg, delestreg s Genitiv s Forfladigelser s Diverse regler og fælder s Citationstegn og talestreg/replikstreg s Tegn foran eller efter citationstegnet? s Stort eller lille begyndelsesbogstav efter kolon? s Love, bekendtgørelser, cirkulærer og priser s Kommatering s Kursiv s. 34

3 2 1. Forkortelser Kilder: Retskrivningsordbogen, 3. udg.; 2001 Dansk Sprognævn: Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser; Forkortelser varierer mht. om de 1) gælder for ét eller flere ord, 2) begynder med lille, stort eller blandet lille/stort bogstav, 3) afsluttes med/uden punktum, 4) sammentrækkes eller består af flere forkortelser. Ét forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - afsluttet med punktum eksklusive ekskl. eventuelt evt. examinatus/-a exam. henholdsvis hhv. inklusive inkl. jævnfør jf. klokken kl. konstitueret kst. maksimalt/maksimum maks. minimalt/minimum min. minut min. milliard mia. million mio. måned/måneder md./mdr. nummer nr. pagina p. paginae pp. per pr. respektive resp. sekund(er) sek. time t. vedrørende vedr.

4 3 versus vs. Ét forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - afsluttet uden punktum elektroencefalogram elektrokardiogram kilobit television eeg ekg kb tv Ét forkortelsesord - stort begyndelsesbogstav - afsluttet uden punktum curriculum vitae gigabyte megabit megabyte post scriptum CV GB Mb MB PS Ét forkortelsesord - blandet lille/stort bogstav - afsluttet uden punktum anpartsselskab kilobyte pondus hydrogenii ApS kb ph Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - uden sammentrækning - afsluttet med punktum

5 4 ad modum a.m. blandt andet bl.a. candidatus/a odontologiae cand.odont. doctor odontologiae dr.odont. honoris causa h.c. med mere m.m. philosophiae doctor ph.d. pro tempore p.t. Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - med sammentrækning - afsluttet med punktum det vil sige et cetera og flere følgende i henhold til med flere med henblik på med hensyn til med videre og så videre på grund af til højre til venstre dvs. etc. ff. iht. mfl. mhp. mht. mv. osv. pga. th. tv. Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav: - med sammentrækning - afsluttet uden punktum aquired immune deficiency syndrome aids compact disk cd de erhvervsfaglige grunduddannelser efg deoxyribonucleic acid dna elektronisk databehandling edb for eksempel fx human immune deficency

6 5 virus højere forberedelseseksamen personal computer polyvinyle chloride portable document format ready only memory short message service hiv hf pc pvc pdf rom sms Flere forkortelsesord - stort begyndelsesbogstav - med sammentrækning - afsluttet uden punktum asymmetrical digital subscriber line ADSL bachelor of arts BA bachelor of science BS body mass index BMI Centrale Personregister CPR handelsvidenskabelig afgangseksamen HA handelsvidenskabelig diplomprøve HD intelligence quotient IQ medlem af Europaparlamentet MEP medlem af Folketinget MF notabene NB public relation PR statens uddannelsesstøtte SU very important person VIP Forkortelser med skråstreg Aktieselskab care of mand/kvinde tur og retur sort-hvid A/S c/o m/k t/r s/h

7 6 Møntsorter amerikanske dollars danske kroner engelske pund euro norske kroner svenske kroner USD DKK GBP EUR NOK SEK 2. Tal og talord Talord: 1. Antal/mængder/størrelser under 10, der ikke kan udtrykkes i decimaler, fx ét af fire behandlingscentre en to måneder gammel dreng de fem nordiske lande klokken halv syv ni tilskadekomne 2. Afledninger uanset antal/mængde/størrelse, fx etværelses (lejlighed) tospaltet tresproget ved firetiden femkantet femårskontrol

8 7 en seksårs dreng syvårsalderen ottetal tiøres (frimærke) ved attentiden tolvmånedersperiode tyveårsfødselsdag femogtyveøre trediveårskrigen Tal: 1. Alle antal/mængder/størrelser over ni, fx der udtoges 10 prøver en 13 mdr. gammel pige indiceret hos 14 patienter der blev optaget 75 studerende prøven målte 22 cm prisen var 120 DKK udstyret vejede kg 2. Alle antal/mængder/størrelser der kan udtrykkes i decimaler, dvs. også antal mv. under 10, fx 0,5 cm 1,5 gange 2 kg 4,5 C 5 dl 7 m 2 8,45 kr. 9,2 % 3. Klokkeslæt, datoer og ugenumre, fx kl den 9. november uge 8

9 8 4. Paragraffer og punkter, fx 2 stk. 4 jf. punkt 5 5. Gade-, vej- og etagenumre, fx Peter Bangs Vej 5 motorvej E6 4. sal th. 6. Side- og linjetal, kapitelnumre, udgaver, fx i Oprør fra midten, side 9 side 3, linje 6 kapitel 7 3. udgave 7. Opusnumre, fx strygekvartet i a-mol, opus 5 8. Scoringer og indices, fx Danmark vandt 3-0 gingivalindeks 4 9. Tænder og tandflader, fx i +8 flade 3 (eller +8 3 ) erstatning af 46 (FDI-nomenklatur) 10. Alle procentangivelser med angivelse af %-tegn, dvs. også procenter under 10, fx hos 2 % af patienterne en hyppighed på 8 %

10 9 11. Sammenstillinger af flere tal der forbindes med bindestreg, uanset antal/mængde/størrelse eller gangetegn, fx observationstid: 0-1 døgn de 3-5-årige børn i alderen 1-14 år 1-4 døgns varighed undersøgt 2-13 år senere 5-6-års-alderen 2 x 4 x 12 cm 12. Ved dosisangivelser bruges arabertal, fx Aciclovir 200 mg x 5 dagligt 5 dage Tal og talord i kombination: Ved sammenstillinger der omfatter antal/mængder/størrelser såvel over ni som under 10, men hvor der ikke anvendes bindestreg, ændres de overfor nævnte regler ikke, og der anvendes talord og tal i kombination, fx teamet omfattede tre læger, syv sygeplejersker og 29 sundhedsplejersker median to år, spændvidde 0-13 år stigning fra fire til 20 tilfælde fem var i live, og 18 var døde syv hoveddiagnoser og 22 detaildiagnoser Brøker: 1. Brøker alene Brøker under 10 kan angives enten ved tal eller ved talord, fx et 1/2 år (eller et halvt år) en 1/3 rodlængde (eller en tredjedel rodlængde) en 1/10 af patienterne(eller en tiendedel af patienterne)

11 10 2. Brøker sammen med andre tal Hvis en brøk angives med tal, angives et evt. foranstående tal også med tal, uanset størrelse under 10, fx 1½ tablet daglig i løbet af 3½ uge 3. Brøker anvendt som ratio Der anvendes tal uanset størrelse, fx Særregel: ratio mænd:kvinder var 2:1 Kavitetspræparationer angives med romertal, fx Klasse III-fyldninger Kombineret klasse I-II-præparation 3. Fordanskning af latinske ord Latinske (græske/græsk-latinske) ord bøjes i overenstemmelse med latinsk grammatik. I dansk tekst kan latinske ord også benyttes i fordanskede former. Fordanskningen indebærer 1. Bortfald af de latinske endelser 2. Ændrede stavemåder

12 11 Latin Fordansket form Eksempel c k cuspis kusp ch k chronica kronisk ph f pharyngitis faryngit qu og qo kv sequestrum sekvester rrh r diarrhoea diaré th t thyroidea tyroid x ks maxilla maksil ae æ anaemia anæmi oe ø oedema ødem oea é gonorrhoea gonoré oea ø dyspnoea dyspnø I sammensatte ord hvor andet ord er latin, skal første ord også være latin, fx bacteriaemia (ikke bakteriaemia) Hvis andet ord er fordansket, skal første ord også være fordansket, fx bakteriæmi (ikke bacteriæmi)

13 12 4. Kemiske navne Visse kemiske navne indgår i dagligsproget og er optaget i fordanskede former i Retskrivningsordbogen. Det gælder fx fosfor, fosfat kalcium, kalciumklorid klor, klorat, klorid, I særlig fagspecifikke tekster der henvender sig til et snævert tandlægefagligt publikum, kan de korrekte græsklatinske kemiske betegnelser anvendes, fx calcium, calciumhydroxid chlor, chlorhexidin, chloroform phenyl phosphor thiazol

14 13 5. Ordforbindelser med proprium Hvis udtalen sker med lige stærkt tryk på de to led, skrives forbindelsen i to ord, fx Tuborg jubilæumsøl Philips termostrygejern Zippo luksuslighter Hvis udtalen sker med hovedtryk på første led, skrives forbindelsen i ét ord, fx Tuborgøl Zippolighter IBM-computer I en række tilfælde kan trykket lægges enten på begge led eller på første led. Skrivemåden kan da variere, fx Volvostationcar eller Volvo stationcar Tuborgappelsinvand eller Tuborg appelsinvand Philipsstrygejern eller Philips strygejern Overensstemmende med disse regler kan opstilles følgende eksempler:

15 14 Ét ord: Normalanatomi Pindborgtumor Parkinsonmiddel To ord: Colgate tandpasta Vekslende ét og to ord: Sverige er kendt for Brånemark implantatet Patienten fik indsat fire Brånemarkimplantater Det nye produkt (Proxa lysleder) blev demonstreret Proxalyslederen gav de bedste resultater Siemens røntgenapparater er verdenskendte Et brugt Siemensrøntgenapparat er til salg På tandlægeskolen i Århus bruges Hedström file Brug Hedströmfil nr. 30

16 15 6. Skråstreg, bindestreg, delestreg Skråstreg: Skråstreg kan have to betydninger: 1. Alternativ fx læge/tandlæge 2. Pr. fx km/time Bindestreg: 1. Bindestreger kan først og fremmest erstatte ord, fx køns- og aldersrelaterede forandringer 2. Bindestreger kan envidere angive en kombination af sidestillede led, fx det rød-hvide flag dansk-norsk-svensk samarbejde Bemærk forskellen mellem:

17 16 sort-hvide billeder sort/hvide billeder Kirurgisk-ortodontisk behandling Kirurgisk/ortodontisk behandling 3. Bindestreger benyttes endvidere ved forbindelse mellem forkortelser/tal og ord, fx Fx a-lyd tv-skærm edb-program id-kort CT-skanning 12-tabel Grundregler: Almindelig dansk retskrivning Der anvendes ikke bindestreg i sammensætninger af danske ord, uanset bogstav-/ordkombinationer og længde, fx sanktbernhardshund hasselbackkartoffel manufakturhandlerforeningsbestyrelsen Bemærk: bindestreger anvendes overdrevent og i mange unødvendige situationer i dagligt skriftsprog. Ved taltegn og symboler Der bruges bindestreg i sammensætninger med taltegn og symboler, fx 25-øre 50-krone-seddel 100-m-løber TV 2-udsendelse 77-eftersyn

18 17 Medicinsk retskrivning Sammensætninger af to eller flere latinske ord skrives ligeledes uden bindestreg, fx chylothorax blepharoplegia cheilognathopalatoschisis I anatomiske navne skrives ligeledes uden bindestreger, fx regio sternocleidomastoideus To ens nabobogstaver adskilles dog ved bindestreg, fx arteria gastro-omentalis Ved sammensætninger af et fremmedord /latinsk ord og et dansk ord benyttes bindestreg, fx Clostridium-arter collum-fraktur (men: knoglefraktur) Doxycyklin-behandling gingivitis-diagnoser trigeminus-neuralgi Vancouver-gruppen Hvis et fremmedord /latinsk ord er optaget i det danske sprog, anvendes derimod ikke bindestreg, fx boardingpas cariesforekomst computerstyring diskusprolaps laserterapi marketingchef screeningsundersøgelse Ved dannelse af nye ord ved sammenstilling af latinsk afledte adjektiver og substantiver skrives uden bindestreg, fx abdominalvæg

19 18 analåbning cerebrospinalvæske fissuralcyste nasolabialfure Undtagelser fra grundreglen Almindelig dansk retskrivning Der anvendes bindestreg i følgende situationer: 1. Forvirrende ordsammensætninger og bogstavkombinationer, fx stress-symptomer fosfat-ioner 2. Lange ordsammensætninger, spec. fremmedord, fx termoluminiscens-dosimetri For treleddede ordsammensætninger gælder særlige regler: Almindelig dansk retskrivning Generelt skrives treleddede ord uden bindestreg, fx menneskerettighedserklæring professorbedømmelsesudvalg ansvarsforsikringspolice Men hvis de to første led er forbundet med bindestreg, skrives også bindestreg mellem de to sidste led, fx

20 19 mave-tarm-kanal 18-års-fødselsdag S-togs-station walkie-talkie-udstyr Og i gruppesammensætninger, hvor første led er skrevet i mere end ét ord, skrives bindestreg mellem sidste og næstsidste ord, fx Max Planck-Instituttet Carl Nielsen-symforni væg til væg-tæppe Gadenavne skrives uden bindestreger, fx Peter Bangs Vej C.V.E. Knuths Vej Medicinsk retskrivning I ordsammensætninger hvor to eller flere ord der ikke i fritstående form er forbundet med bindestreg(er), karakteriserer et efterfølgende substantiv, anvendes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord (jf. Carl Nielsen-symfoni), fx nervus facialis-parese colitis ulcerosa-patient parodontitis apicalis-symptomer Men oto-rhino-laryngologi Bemærk: Det hedder: øre-,næse- og halslæge øre-,næse- og halsafdeling øre-,næse- og halssygdomme evt. øre-næse-hals-læge

21 20 øre-næse-hals-afdeling øre-næse-hals-sygdomme ikke øre-næse-halslæge øre-næse-halsafdeling øre-næse-halssygdomme hjerte- og lungesygdomme evt. hjerte-lunge-sygdomme (jf. mave-tarm-kanal) Ikke hjerte-lungesygdomme Typiske ordsammenstillinger med tre led og bindestreger: emalje-cement-grænse fokus-film-afstand hoved-hals-region hud-periost-lap læbe-gane-spalte mave-tarm-kanalen nerve-kar-streng nikkel-titan-instrument næse-svælg-podning patient-læge-relationen pulver-væske-forhold syre-base-teori

22 21 7. Genitiv Navne: Som hovedregel tilføjes s uden apostrof, fx Amerikas opdagelse Provences befolkning Også hvis det drejer sig om egennavne, fx Bachs cellosonater Hartvig Frischs retskrivningsreform Hvis ordet/navnet ender på s, -z eller x ender genitiv på, fx Randers erhvervsliv Marx skrifter Forkortelser: Uden punktum Ved forkortelser uden punktum dannes genitiv ved tilføjelse af s, fx edb s fordele tv s underholdningsprogrammer 2 cm s mellemrum 200-km s grænse

23 22 Med punktum Ved forkortelser med punktum dannes genitiv ved tilføjelse af s, fx afs.s adresse en cand.mag.s beskæftigelse 10-kr.s frimærke Taltegn, symboler: Fx 20 % s rabat 8. Forfladigelser En række udtryk repræsenterer sproglige forfladigelser, som bør undgås, fx (korrekt sprog i parentes) assistent (ansat tandlæge) bideskinne (bidskinne) endodonter (endodontister) fronten (frontregionen) give bedøvelse (lægge bedøvelse, anlægge lokalanalgesi, udføre lokalanalgesi) højre underkæbe (højre side af underkæben) konservativ behandling (konserverende behandling) kunder (patienter) lateraler (laterale incisiver)

24 23 lave huller (lægge fyldninger) lave tænder (behandle tænder) lave røntgenbilleder (foretage røntgenundersøgelse) mælketand (primær tand/temporær tand) ortodonter (ortodontister) orto-behandling (ortodontisk behandling) overmund (overkæbe) Pa-behandling (parodontalbehandling) parodontose (parodontitis/paradentose) plombe (fyldning) plombere (fylde) processen (processus alveolaris) røntgen (kan ikke bruges alene: på røntgen ses (på røntgenbilledet ses), der blev taget røntgen af kraniet (der blev foretaget en røntgenoptagelse af kraniet) osv.) røntgenfotografering (røntgenundersøgelse) skoletandpleje (børnetandpleje/børne- og ungdomstandpleje) studenter (studerende (om tandlægestuderende)) studentermedlemmer (repræsentanter for de studerende) sy (suturere) sølvfyldninger (amalgamfyldninger) undermund (underkæbe)

25 24 9. Div. regler og fælder A Accent aigu: Der anvendes accent ved alle tilfælde af trykstærkt e, ved alle bydemåder og i øvrigt til lettelsen af læsningen, fx entré, passé analysér, kopiér, polér idé, idéen, komité, komitéen analysérbar, identificérbar B Bindestreg: Følgende ord skrives uden bindestreg: iland ubåd uland

26 25 C Tandlægebladet skriver caries, cariogen, cariøs, cariostatisk D dropout (skrives i ét ord og bøjes dropouts, dropoute(r)ne). F Flertals-s Visse engelske ord som er optaget i det danske sprog får ikke tilføjet s i flertal, fx et input, flere input et team, flere team en test, flere test (evt. flere tester) Undtagelser: en/et case, flere cases et highlight, flere highlights en trend, flere trends en dropout, flere dropouts followup (skrives i ét ord og bøjes followupen). I Ved forkortelse af begrebet informationsteknologi skriver Tandlægebladet IT

27 26 L linje (kan kun staves med j (ikke linie). Love skrives med lille begyndelsesbogstav (fx lov om børnetandpleje, tandlægeloven etc.). M Der benyttes mellemrum mellem tal og temperaturtegn, fx 55 C (ikke 55 C eller 55 C) Der benyttes også mellemrum mellem tal og -tegn og tal og %-tegn, fx 14 (ikke 14), 50 % (ikke 50%) O odontologiae forkortes odont., fx stud.odont., cand.odont. og dr.odont. Der skrives ikke mellemrum mellem odont. og den foranstående betegelse. I flertal skrives stud.odont.er etc.

28 27 P Tandlægebladet skriver plastic når det drejer sig om materialet, i alle andre sammenhænge skrives plastik S Tandlægebladet skriver scanner Brug ikke studenter om studerende på tandlægeskolerne; de er studerende, og langtfra alle har studentereksamen. Skolarstipendium/-stipendiat (ikke scholarstipendium/- stipendiat). Tandlægeskolerne: Der er ikke noget der hedder Københavns Tandlægeskole eller Århus Tandlægeskole. De officielle betegnelser er og Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (bemærk: Aarhus Universitet (ikke Århus Universitet) I daglig tale kan flg. betegnelser benyttes: Tandlægeskolen i København

29 28 og Tandlægeskolen i Århus De engelske betegnelser er forskellige for Københavns og Århus vedkommende: og Department of Odontology Faculty of Health Sciences University of Copenhagen School of Dentistry Faculty of Health Sciences University of Aarhus titan (ikke titanium (engelsk)) tv (skrives med lille, ikke TV). Således også tv-apparat, tv-indslag, tv-program, etc. tredje, tredjedel (kan kun staves med j, ikke tredie, trediedel). U udslæt (ikke udslet). Å Aarhus Universitet (ikke Århus Universitet)

30 Citationstegn og talestreg/replikstreg Citationstegn bruges i Tandlægebladet ved: 1. Uddrag fra skrevne/trykte/elektroniske kilder Det er ikke mit ansvar at sørge for, at den enkelte borger går regelmæssigt til tandlæge, hedder det i brevet fra sundhedsministeren 2. Forbehold Tandlægeklinikken viste sig at være et cykelskur 3. Introduktion af nye begreber eller låneord fra fremmede sprog Ledelsen bestod udelukkende af hardliners. (evt. kun første gang de nævnes i teksten) 4. Bogtitler, navne på artikler, kurser, foredrag, fonde, emner/projekter og visse befordringsmidler Det forsømte forår, I odontologiens grænseland i Tandlægebladet nr. 8, side 594, Teoretisk kursus i kirurgi, foredrag om Den privatpraktiserende tandlæge i

31 30 dag, Fonden af 29. december 1967, projekt Flere midler til skoletandplejen, Kong Olav var forsinket. Talestreg I Tandlægebladet bruges talestreg ved direkte tale i artikler, interviews mv.: Jeg er klar over at mundpleje nok er et forsømt område på sygehusene, siger hun til Tandlægebladet. 11. Tegn foran eller efter citationstegnet? Replikafsluttende tegn sættes foran citationstegnet: Hold så op! sagde hun Jeg vender straks tilbage. Bemærk: intet komma mellem citationstegn og inkvit ved udråbstegn eller spørgsmålstegn inden for citationstegn.

32 31 Hvor der bruges citationstegn omkring ord inde i en sætning, sættes tegnet efter citationstegnet: Til formålet har man udgivet Stressmagasinet, der er udkommet fire gange DTF Forlag lancerer nu en blå patientinformationsbrochure med titlen Tandbehandling i udlandet. 12. Stort eller lille begyndelsesbogstav kolon? efter Første ord skrives med stort i helsætninger: Sagen forholder sig således: Vi har ikke råd til at bo i huset Første ord skrives med lille i ledsætninger og sætningsdele: Tandlægen sagde det jeg havde håbet på: at jeg ingen huller havde Værelset var udstyret med de mest nødvendige møbler: en seng, et bord og en stol

33 Love, bekendtgørelser, cirkulærer og priser Love, bekendtgørelser og cirkulærer 1. Lille begyndelsesbogstav 2. Betydende ord med lille begyndelsesbogstav fx... i lov om social bistand... i bekendtgørelse af om retskrivning... jf. arveloven... i lov om børnetandpleje... i lov om patientforsikring Priser Der skelnes mellem situationer hvor der indgår ét proprium i betegnelsen, eller flere, fx... Nobelprisen (eller nobelprisen)... Pindborgprisen (eller pindborgprisen)... H.C. Andersen-Prisen (eller H.C. Andersenprisen)... Fluo-Calcin-Prisen (eller Fluo-Calcin-prisen)

34 Kommatering Der sættes konsekvent traditionelt komma (kryds og bollekomma). Ligeledes sættes der komma foran men. Undtagelser Et særligt fænomen er sætningsknude hvor komma(er) af hensyn til læservenlighed bør undgås. En sætningsknude er en konstruktion hvor et led fra en ledsætning er rykket op i en overordnet sætning, fx: X er nyudklækket tandlæge og er midt i sit prøveansættelsesforløb hos tandlæge Y, som(,) hun håber(,) fører til en fastansættelse. Det(,) synes jeg ikke(,) er rigtigt. Man bør også undgå forkerte kommaer foran der i spørgende ledsætninger: Jeg ved ikke, hvilken regel(,) der skal anvendes her. (Kommaet skal altid kun stå foran hv-ordet). Endvidere ses hyppigt forkert komma foran infinitivkonstruktioner med at: Jeg ringer(,) for at spørge

35 34 Og endelig ser man ofte forkert komma efter særlig tunge led i forfeltet: I et samfund som Rødovre med indbyggere(,) er 800 gamle afhængige af hjemmebesøg. Kommaer i parentes er forkerte! 15. Kursiv Der bruges normalt ikke kursiv i brødtekst. Det kan dog i enkelte tilfælde være nødvendigt at markere at ord eller tekstdele skiller sig ud fra den øvrige tekst: De, der ikke er med mig, er mod mig! Særregel Geners og bakteriers originale navne (latin eller græsk) kursiveres konsekvent: gtfb (glucosyltransferaseb) Salmonella enteritidis

36 35 Her gælder det endvidere at slægtsnavnet skrives med stort. Optræder ordet mere end én gang i teksten, forkortes slægtsnavnet: S. enteritidis

Retskrivningsvejledning

Retskrivningsvejledning Retskrivningsvejledning Accenttegn Adjektiver og adverbier på -sk Adjektiver og adverbier på -vis Adjektiver på trykstærk vokal (-i, -u, -y, -å mfl.) Adverbier Adverbier dannet af adjektiver på -ig Anførselstegn

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Ordet evakuere Sammensætninger med e-: e-læring, elæring, e-læring eller elæring Forkvinde, forligskvinde Afspin eller afspind

Ordet evakuere Sammensætninger med e-: e-læring, elæring, e-læring eller elæring Forkvinde, forligskvinde Afspin eller afspind Nyt fra Sprognævnet 2003/4 december Indhold Artikler Ændrede kommaregler Rigtigt kort Kamuflerede ord fra engelsk Om Mujaffaspillet, Mujaffaer og Brianer Ny pris! Spørgsmål og svar Ordet evakuere Sammensætninger

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund Sådan staver vi om ortografi og stavefejl Hver femte elev forlader skolen uden at kunne læse ordentligt, og også i den voksne befolkning er der et stigende antal funktionelle analfabeter. En af årsagerne

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Adverbium + præposition ét eller to ord?

Adverbium + præposition ét eller to ord? 2011/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

& & 1988/4. december. Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1.

& & 1988/4. december. Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1. 1988/4. december Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1. Vi bliver indimellem spurgt om der er nogen bestemte regler for hvornår man bruger det særlige og-tegn, &,

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

1994/3. september. Omkring omkring. Konkret til abstrakt Hvad der især har vakt harme og stadig gør det, er forbindelser som problematikken

1994/3. september. Omkring omkring. Konkret til abstrakt Hvad der især har vakt harme og stadig gør det, er forbindelser som problematikken 1994/3. september Omkring omkring Af Vibeke Sandersen Det er tyve år siden Sprognævnet hørte det første hjertesuk over den omsiggribende for nu ikke at sige omkringsiggribende - brug af forholdsordet omkring

Læs mere

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne?

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne? ... cv.c E C1I u C1I "'C..:::t -"""' 0 0 N tidsskrift sb., -e~, -~1, ~.:i" : x t1. d SS k ft el tidsskrifts Ir r1 -. skrift(s )artikel. tidsstempling 5 J., - Sprognævnet Bruger unge flere engelsl

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog 7fl mm Så begyndte de at ride sagde barnet og begyndte at ride. Findes der noget der hedder legedatid, en bøjningsform med en betydning som kun børn anvender, nemlig når de leger? Er det beskrevet før?

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 SLÆGT & DATA 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 Indholdsfortegnelse Brothers Keeper version 5.1... 5 Soundex... 7 Tingbøger...9 Brothers Keeper nyt...11 SAKI/KOKI...14 Noget om modem...,1 8 Virus... 23 Godt kursus

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Majonæsekrigen 25 år. 2010/3 september. Majonæse og andre madord og hadord. Af Henrik Galberg Jacobsen

Majonæsekrigen 25 år. 2010/3 september. Majonæse og andre madord og hadord. Af Henrik Galberg Jacobsen 2010/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Pia Jarvad: Nye ord 203

Pia Jarvad: Nye ord 203 Pia Jarvad: Nye ord 203 Pia Jarvad: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal, København 1999. 1084 s. Indb. 395 kr. Nye ord fascinerer os fordi de handler om os selv og vor tid. Der er

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere