Tandlægebladet Sproglige regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægebladet Sproglige regler"

Transkript

1 Tandlægebladet Sproglige regler Ved udarbejdelsen af manuskripter til Tandlægebladet ønsker bladets redaktion, at forfattere følger dels Manuskriptvejledning vedr. faglig videnskabelige artikler til Tandlægebladet, dels nærværende sproglige regler. De sproglige regler, som oprindeligt er udarbejdet af Tandlægebladets tidligere ansvarshavende og faglig videnskabelige redaktør Ib Sewerin, vil med mellemrum blive opdateret. Redaktionen

2 1 Tandlægebladet Sproglige regler Revideret Indhold 1. Forkortelser s Tal og talord s Fordanskning af latinske ord s Kemiske navne s Ordforbindelser med proprium s Skråstreg, bindestreg, delestreg s Genitiv s Forfladigelser s Diverse regler og fælder s Citationstegn og talestreg/replikstreg s Tegn foran eller efter citationstegnet? s Stort eller lille begyndelsesbogstav efter kolon? s Love, bekendtgørelser, cirkulærer og priser s Kommatering s Kursiv s. 34

3 2 1. Forkortelser Kilder: Retskrivningsordbogen, 3. udg.; 2001 Dansk Sprognævn: Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser; Forkortelser varierer mht. om de 1) gælder for ét eller flere ord, 2) begynder med lille, stort eller blandet lille/stort bogstav, 3) afsluttes med/uden punktum, 4) sammentrækkes eller består af flere forkortelser. Ét forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - afsluttet med punktum eksklusive ekskl. eventuelt evt. examinatus/-a exam. henholdsvis hhv. inklusive inkl. jævnfør jf. klokken kl. konstitueret kst. maksimalt/maksimum maks. minimalt/minimum min. minut min. milliard mia. million mio. måned/måneder md./mdr. nummer nr. pagina p. paginae pp. per pr. respektive resp. sekund(er) sek. time t. vedrørende vedr.

4 3 versus vs. Ét forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - afsluttet uden punktum elektroencefalogram elektrokardiogram kilobit television eeg ekg kb tv Ét forkortelsesord - stort begyndelsesbogstav - afsluttet uden punktum curriculum vitae gigabyte megabit megabyte post scriptum CV GB Mb MB PS Ét forkortelsesord - blandet lille/stort bogstav - afsluttet uden punktum anpartsselskab kilobyte pondus hydrogenii ApS kb ph Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - uden sammentrækning - afsluttet med punktum

5 4 ad modum a.m. blandt andet bl.a. candidatus/a odontologiae cand.odont. doctor odontologiae dr.odont. honoris causa h.c. med mere m.m. philosophiae doctor ph.d. pro tempore p.t. Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - med sammentrækning - afsluttet med punktum det vil sige et cetera og flere følgende i henhold til med flere med henblik på med hensyn til med videre og så videre på grund af til højre til venstre dvs. etc. ff. iht. mfl. mhp. mht. mv. osv. pga. th. tv. Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav: - med sammentrækning - afsluttet uden punktum aquired immune deficiency syndrome aids compact disk cd de erhvervsfaglige grunduddannelser efg deoxyribonucleic acid dna elektronisk databehandling edb for eksempel fx human immune deficency

6 5 virus højere forberedelseseksamen personal computer polyvinyle chloride portable document format ready only memory short message service hiv hf pc pvc pdf rom sms Flere forkortelsesord - stort begyndelsesbogstav - med sammentrækning - afsluttet uden punktum asymmetrical digital subscriber line ADSL bachelor of arts BA bachelor of science BS body mass index BMI Centrale Personregister CPR handelsvidenskabelig afgangseksamen HA handelsvidenskabelig diplomprøve HD intelligence quotient IQ medlem af Europaparlamentet MEP medlem af Folketinget MF notabene NB public relation PR statens uddannelsesstøtte SU very important person VIP Forkortelser med skråstreg Aktieselskab care of mand/kvinde tur og retur sort-hvid A/S c/o m/k t/r s/h

7 6 Møntsorter amerikanske dollars danske kroner engelske pund euro norske kroner svenske kroner USD DKK GBP EUR NOK SEK 2. Tal og talord Talord: 1. Antal/mængder/størrelser under 10, der ikke kan udtrykkes i decimaler, fx ét af fire behandlingscentre en to måneder gammel dreng de fem nordiske lande klokken halv syv ni tilskadekomne 2. Afledninger uanset antal/mængde/størrelse, fx etværelses (lejlighed) tospaltet tresproget ved firetiden femkantet femårskontrol

8 7 en seksårs dreng syvårsalderen ottetal tiøres (frimærke) ved attentiden tolvmånedersperiode tyveårsfødselsdag femogtyveøre trediveårskrigen Tal: 1. Alle antal/mængder/størrelser over ni, fx der udtoges 10 prøver en 13 mdr. gammel pige indiceret hos 14 patienter der blev optaget 75 studerende prøven målte 22 cm prisen var 120 DKK udstyret vejede kg 2. Alle antal/mængder/størrelser der kan udtrykkes i decimaler, dvs. også antal mv. under 10, fx 0,5 cm 1,5 gange 2 kg 4,5 C 5 dl 7 m 2 8,45 kr. 9,2 % 3. Klokkeslæt, datoer og ugenumre, fx kl den 9. november uge 8

9 8 4. Paragraffer og punkter, fx 2 stk. 4 jf. punkt 5 5. Gade-, vej- og etagenumre, fx Peter Bangs Vej 5 motorvej E6 4. sal th. 6. Side- og linjetal, kapitelnumre, udgaver, fx i Oprør fra midten, side 9 side 3, linje 6 kapitel 7 3. udgave 7. Opusnumre, fx strygekvartet i a-mol, opus 5 8. Scoringer og indices, fx Danmark vandt 3-0 gingivalindeks 4 9. Tænder og tandflader, fx i +8 flade 3 (eller +8 3 ) erstatning af 46 (FDI-nomenklatur) 10. Alle procentangivelser med angivelse af %-tegn, dvs. også procenter under 10, fx hos 2 % af patienterne en hyppighed på 8 %

10 9 11. Sammenstillinger af flere tal der forbindes med bindestreg, uanset antal/mængde/størrelse eller gangetegn, fx observationstid: 0-1 døgn de 3-5-årige børn i alderen 1-14 år 1-4 døgns varighed undersøgt 2-13 år senere 5-6-års-alderen 2 x 4 x 12 cm 12. Ved dosisangivelser bruges arabertal, fx Aciclovir 200 mg x 5 dagligt 5 dage Tal og talord i kombination: Ved sammenstillinger der omfatter antal/mængder/størrelser såvel over ni som under 10, men hvor der ikke anvendes bindestreg, ændres de overfor nævnte regler ikke, og der anvendes talord og tal i kombination, fx teamet omfattede tre læger, syv sygeplejersker og 29 sundhedsplejersker median to år, spændvidde 0-13 år stigning fra fire til 20 tilfælde fem var i live, og 18 var døde syv hoveddiagnoser og 22 detaildiagnoser Brøker: 1. Brøker alene Brøker under 10 kan angives enten ved tal eller ved talord, fx et 1/2 år (eller et halvt år) en 1/3 rodlængde (eller en tredjedel rodlængde) en 1/10 af patienterne(eller en tiendedel af patienterne)

11 10 2. Brøker sammen med andre tal Hvis en brøk angives med tal, angives et evt. foranstående tal også med tal, uanset størrelse under 10, fx 1½ tablet daglig i løbet af 3½ uge 3. Brøker anvendt som ratio Der anvendes tal uanset størrelse, fx Særregel: ratio mænd:kvinder var 2:1 Kavitetspræparationer angives med romertal, fx Klasse III-fyldninger Kombineret klasse I-II-præparation 3. Fordanskning af latinske ord Latinske (græske/græsk-latinske) ord bøjes i overenstemmelse med latinsk grammatik. I dansk tekst kan latinske ord også benyttes i fordanskede former. Fordanskningen indebærer 1. Bortfald af de latinske endelser 2. Ændrede stavemåder

12 11 Latin Fordansket form Eksempel c k cuspis kusp ch k chronica kronisk ph f pharyngitis faryngit qu og qo kv sequestrum sekvester rrh r diarrhoea diaré th t thyroidea tyroid x ks maxilla maksil ae æ anaemia anæmi oe ø oedema ødem oea é gonorrhoea gonoré oea ø dyspnoea dyspnø I sammensatte ord hvor andet ord er latin, skal første ord også være latin, fx bacteriaemia (ikke bakteriaemia) Hvis andet ord er fordansket, skal første ord også være fordansket, fx bakteriæmi (ikke bacteriæmi)

13 12 4. Kemiske navne Visse kemiske navne indgår i dagligsproget og er optaget i fordanskede former i Retskrivningsordbogen. Det gælder fx fosfor, fosfat kalcium, kalciumklorid klor, klorat, klorid, I særlig fagspecifikke tekster der henvender sig til et snævert tandlægefagligt publikum, kan de korrekte græsklatinske kemiske betegnelser anvendes, fx calcium, calciumhydroxid chlor, chlorhexidin, chloroform phenyl phosphor thiazol

14 13 5. Ordforbindelser med proprium Hvis udtalen sker med lige stærkt tryk på de to led, skrives forbindelsen i to ord, fx Tuborg jubilæumsøl Philips termostrygejern Zippo luksuslighter Hvis udtalen sker med hovedtryk på første led, skrives forbindelsen i ét ord, fx Tuborgøl Zippolighter IBM-computer I en række tilfælde kan trykket lægges enten på begge led eller på første led. Skrivemåden kan da variere, fx Volvostationcar eller Volvo stationcar Tuborgappelsinvand eller Tuborg appelsinvand Philipsstrygejern eller Philips strygejern Overensstemmende med disse regler kan opstilles følgende eksempler:

15 14 Ét ord: Normalanatomi Pindborgtumor Parkinsonmiddel To ord: Colgate tandpasta Vekslende ét og to ord: Sverige er kendt for Brånemark implantatet Patienten fik indsat fire Brånemarkimplantater Det nye produkt (Proxa lysleder) blev demonstreret Proxalyslederen gav de bedste resultater Siemens røntgenapparater er verdenskendte Et brugt Siemensrøntgenapparat er til salg På tandlægeskolen i Århus bruges Hedström file Brug Hedströmfil nr. 30

16 15 6. Skråstreg, bindestreg, delestreg Skråstreg: Skråstreg kan have to betydninger: 1. Alternativ fx læge/tandlæge 2. Pr. fx km/time Bindestreg: 1. Bindestreger kan først og fremmest erstatte ord, fx køns- og aldersrelaterede forandringer 2. Bindestreger kan envidere angive en kombination af sidestillede led, fx det rød-hvide flag dansk-norsk-svensk samarbejde Bemærk forskellen mellem:

17 16 sort-hvide billeder sort/hvide billeder Kirurgisk-ortodontisk behandling Kirurgisk/ortodontisk behandling 3. Bindestreger benyttes endvidere ved forbindelse mellem forkortelser/tal og ord, fx Fx a-lyd tv-skærm edb-program id-kort CT-skanning 12-tabel Grundregler: Almindelig dansk retskrivning Der anvendes ikke bindestreg i sammensætninger af danske ord, uanset bogstav-/ordkombinationer og længde, fx sanktbernhardshund hasselbackkartoffel manufakturhandlerforeningsbestyrelsen Bemærk: bindestreger anvendes overdrevent og i mange unødvendige situationer i dagligt skriftsprog. Ved taltegn og symboler Der bruges bindestreg i sammensætninger med taltegn og symboler, fx 25-øre 50-krone-seddel 100-m-løber TV 2-udsendelse 77-eftersyn

18 17 Medicinsk retskrivning Sammensætninger af to eller flere latinske ord skrives ligeledes uden bindestreg, fx chylothorax blepharoplegia cheilognathopalatoschisis I anatomiske navne skrives ligeledes uden bindestreger, fx regio sternocleidomastoideus To ens nabobogstaver adskilles dog ved bindestreg, fx arteria gastro-omentalis Ved sammensætninger af et fremmedord /latinsk ord og et dansk ord benyttes bindestreg, fx Clostridium-arter collum-fraktur (men: knoglefraktur) Doxycyklin-behandling gingivitis-diagnoser trigeminus-neuralgi Vancouver-gruppen Hvis et fremmedord /latinsk ord er optaget i det danske sprog, anvendes derimod ikke bindestreg, fx boardingpas cariesforekomst computerstyring diskusprolaps laserterapi marketingchef screeningsundersøgelse Ved dannelse af nye ord ved sammenstilling af latinsk afledte adjektiver og substantiver skrives uden bindestreg, fx abdominalvæg

19 18 analåbning cerebrospinalvæske fissuralcyste nasolabialfure Undtagelser fra grundreglen Almindelig dansk retskrivning Der anvendes bindestreg i følgende situationer: 1. Forvirrende ordsammensætninger og bogstavkombinationer, fx stress-symptomer fosfat-ioner 2. Lange ordsammensætninger, spec. fremmedord, fx termoluminiscens-dosimetri For treleddede ordsammensætninger gælder særlige regler: Almindelig dansk retskrivning Generelt skrives treleddede ord uden bindestreg, fx menneskerettighedserklæring professorbedømmelsesudvalg ansvarsforsikringspolice Men hvis de to første led er forbundet med bindestreg, skrives også bindestreg mellem de to sidste led, fx

20 19 mave-tarm-kanal 18-års-fødselsdag S-togs-station walkie-talkie-udstyr Og i gruppesammensætninger, hvor første led er skrevet i mere end ét ord, skrives bindestreg mellem sidste og næstsidste ord, fx Max Planck-Instituttet Carl Nielsen-symforni væg til væg-tæppe Gadenavne skrives uden bindestreger, fx Peter Bangs Vej C.V.E. Knuths Vej Medicinsk retskrivning I ordsammensætninger hvor to eller flere ord der ikke i fritstående form er forbundet med bindestreg(er), karakteriserer et efterfølgende substantiv, anvendes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord (jf. Carl Nielsen-symfoni), fx nervus facialis-parese colitis ulcerosa-patient parodontitis apicalis-symptomer Men oto-rhino-laryngologi Bemærk: Det hedder: øre-,næse- og halslæge øre-,næse- og halsafdeling øre-,næse- og halssygdomme evt. øre-næse-hals-læge

21 20 øre-næse-hals-afdeling øre-næse-hals-sygdomme ikke øre-næse-halslæge øre-næse-halsafdeling øre-næse-halssygdomme hjerte- og lungesygdomme evt. hjerte-lunge-sygdomme (jf. mave-tarm-kanal) Ikke hjerte-lungesygdomme Typiske ordsammenstillinger med tre led og bindestreger: emalje-cement-grænse fokus-film-afstand hoved-hals-region hud-periost-lap læbe-gane-spalte mave-tarm-kanalen nerve-kar-streng nikkel-titan-instrument næse-svælg-podning patient-læge-relationen pulver-væske-forhold syre-base-teori

22 21 7. Genitiv Navne: Som hovedregel tilføjes s uden apostrof, fx Amerikas opdagelse Provences befolkning Også hvis det drejer sig om egennavne, fx Bachs cellosonater Hartvig Frischs retskrivningsreform Hvis ordet/navnet ender på s, -z eller x ender genitiv på, fx Randers erhvervsliv Marx skrifter Forkortelser: Uden punktum Ved forkortelser uden punktum dannes genitiv ved tilføjelse af s, fx edb s fordele tv s underholdningsprogrammer 2 cm s mellemrum 200-km s grænse

23 22 Med punktum Ved forkortelser med punktum dannes genitiv ved tilføjelse af s, fx afs.s adresse en cand.mag.s beskæftigelse 10-kr.s frimærke Taltegn, symboler: Fx 20 % s rabat 8. Forfladigelser En række udtryk repræsenterer sproglige forfladigelser, som bør undgås, fx (korrekt sprog i parentes) assistent (ansat tandlæge) bideskinne (bidskinne) endodonter (endodontister) fronten (frontregionen) give bedøvelse (lægge bedøvelse, anlægge lokalanalgesi, udføre lokalanalgesi) højre underkæbe (højre side af underkæben) konservativ behandling (konserverende behandling) kunder (patienter) lateraler (laterale incisiver)

24 23 lave huller (lægge fyldninger) lave tænder (behandle tænder) lave røntgenbilleder (foretage røntgenundersøgelse) mælketand (primær tand/temporær tand) ortodonter (ortodontister) orto-behandling (ortodontisk behandling) overmund (overkæbe) Pa-behandling (parodontalbehandling) parodontose (parodontitis/paradentose) plombe (fyldning) plombere (fylde) processen (processus alveolaris) røntgen (kan ikke bruges alene: på røntgen ses (på røntgenbilledet ses), der blev taget røntgen af kraniet (der blev foretaget en røntgenoptagelse af kraniet) osv.) røntgenfotografering (røntgenundersøgelse) skoletandpleje (børnetandpleje/børne- og ungdomstandpleje) studenter (studerende (om tandlægestuderende)) studentermedlemmer (repræsentanter for de studerende) sy (suturere) sølvfyldninger (amalgamfyldninger) undermund (underkæbe)

25 24 9. Div. regler og fælder A Accent aigu: Der anvendes accent ved alle tilfælde af trykstærkt e, ved alle bydemåder og i øvrigt til lettelsen af læsningen, fx entré, passé analysér, kopiér, polér idé, idéen, komité, komitéen analysérbar, identificérbar B Bindestreg: Følgende ord skrives uden bindestreg: iland ubåd uland

26 25 C Tandlægebladet skriver caries, cariogen, cariøs, cariostatisk D dropout (skrives i ét ord og bøjes dropouts, dropoute(r)ne). F Flertals-s Visse engelske ord som er optaget i det danske sprog får ikke tilføjet s i flertal, fx et input, flere input et team, flere team en test, flere test (evt. flere tester) Undtagelser: en/et case, flere cases et highlight, flere highlights en trend, flere trends en dropout, flere dropouts followup (skrives i ét ord og bøjes followupen). I Ved forkortelse af begrebet informationsteknologi skriver Tandlægebladet IT

27 26 L linje (kan kun staves med j (ikke linie). Love skrives med lille begyndelsesbogstav (fx lov om børnetandpleje, tandlægeloven etc.). M Der benyttes mellemrum mellem tal og temperaturtegn, fx 55 C (ikke 55 C eller 55 C) Der benyttes også mellemrum mellem tal og -tegn og tal og %-tegn, fx 14 (ikke 14), 50 % (ikke 50%) O odontologiae forkortes odont., fx stud.odont., cand.odont. og dr.odont. Der skrives ikke mellemrum mellem odont. og den foranstående betegelse. I flertal skrives stud.odont.er etc.

28 27 P Tandlægebladet skriver plastic når det drejer sig om materialet, i alle andre sammenhænge skrives plastik S Tandlægebladet skriver scanner Brug ikke studenter om studerende på tandlægeskolerne; de er studerende, og langtfra alle har studentereksamen. Skolarstipendium/-stipendiat (ikke scholarstipendium/- stipendiat). Tandlægeskolerne: Der er ikke noget der hedder Københavns Tandlægeskole eller Århus Tandlægeskole. De officielle betegnelser er og Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (bemærk: Aarhus Universitet (ikke Århus Universitet) I daglig tale kan flg. betegnelser benyttes: Tandlægeskolen i København

29 28 og Tandlægeskolen i Århus De engelske betegnelser er forskellige for Københavns og Århus vedkommende: og Department of Odontology Faculty of Health Sciences University of Copenhagen School of Dentistry Faculty of Health Sciences University of Aarhus titan (ikke titanium (engelsk)) tv (skrives med lille, ikke TV). Således også tv-apparat, tv-indslag, tv-program, etc. tredje, tredjedel (kan kun staves med j, ikke tredie, trediedel). U udslæt (ikke udslet). Å Aarhus Universitet (ikke Århus Universitet)

30 Citationstegn og talestreg/replikstreg Citationstegn bruges i Tandlægebladet ved: 1. Uddrag fra skrevne/trykte/elektroniske kilder Det er ikke mit ansvar at sørge for, at den enkelte borger går regelmæssigt til tandlæge, hedder det i brevet fra sundhedsministeren 2. Forbehold Tandlægeklinikken viste sig at være et cykelskur 3. Introduktion af nye begreber eller låneord fra fremmede sprog Ledelsen bestod udelukkende af hardliners. (evt. kun første gang de nævnes i teksten) 4. Bogtitler, navne på artikler, kurser, foredrag, fonde, emner/projekter og visse befordringsmidler Det forsømte forår, I odontologiens grænseland i Tandlægebladet nr. 8, side 594, Teoretisk kursus i kirurgi, foredrag om Den privatpraktiserende tandlæge i

31 30 dag, Fonden af 29. december 1967, projekt Flere midler til skoletandplejen, Kong Olav var forsinket. Talestreg I Tandlægebladet bruges talestreg ved direkte tale i artikler, interviews mv.: Jeg er klar over at mundpleje nok er et forsømt område på sygehusene, siger hun til Tandlægebladet. 11. Tegn foran eller efter citationstegnet? Replikafsluttende tegn sættes foran citationstegnet: Hold så op! sagde hun Jeg vender straks tilbage. Bemærk: intet komma mellem citationstegn og inkvit ved udråbstegn eller spørgsmålstegn inden for citationstegn.

32 31 Hvor der bruges citationstegn omkring ord inde i en sætning, sættes tegnet efter citationstegnet: Til formålet har man udgivet Stressmagasinet, der er udkommet fire gange DTF Forlag lancerer nu en blå patientinformationsbrochure med titlen Tandbehandling i udlandet. 12. Stort eller lille begyndelsesbogstav kolon? efter Første ord skrives med stort i helsætninger: Sagen forholder sig således: Vi har ikke råd til at bo i huset Første ord skrives med lille i ledsætninger og sætningsdele: Tandlægen sagde det jeg havde håbet på: at jeg ingen huller havde Værelset var udstyret med de mest nødvendige møbler: en seng, et bord og en stol

33 Love, bekendtgørelser, cirkulærer og priser Love, bekendtgørelser og cirkulærer 1. Lille begyndelsesbogstav 2. Betydende ord med lille begyndelsesbogstav fx... i lov om social bistand... i bekendtgørelse af om retskrivning... jf. arveloven... i lov om børnetandpleje... i lov om patientforsikring Priser Der skelnes mellem situationer hvor der indgår ét proprium i betegnelsen, eller flere, fx... Nobelprisen (eller nobelprisen)... Pindborgprisen (eller pindborgprisen)... H.C. Andersen-Prisen (eller H.C. Andersenprisen)... Fluo-Calcin-Prisen (eller Fluo-Calcin-prisen)

34 Kommatering Der sættes konsekvent traditionelt komma (kryds og bollekomma). Ligeledes sættes der komma foran men. Undtagelser Et særligt fænomen er sætningsknude hvor komma(er) af hensyn til læservenlighed bør undgås. En sætningsknude er en konstruktion hvor et led fra en ledsætning er rykket op i en overordnet sætning, fx: X er nyudklækket tandlæge og er midt i sit prøveansættelsesforløb hos tandlæge Y, som(,) hun håber(,) fører til en fastansættelse. Det(,) synes jeg ikke(,) er rigtigt. Man bør også undgå forkerte kommaer foran der i spørgende ledsætninger: Jeg ved ikke, hvilken regel(,) der skal anvendes her. (Kommaet skal altid kun stå foran hv-ordet). Endvidere ses hyppigt forkert komma foran infinitivkonstruktioner med at: Jeg ringer(,) for at spørge

35 34 Og endelig ser man ofte forkert komma efter særlig tunge led i forfeltet: I et samfund som Rødovre med indbyggere(,) er 800 gamle afhængige af hjemmebesøg. Kommaer i parentes er forkerte! 15. Kursiv Der bruges normalt ikke kursiv i brødtekst. Det kan dog i enkelte tilfælde være nødvendigt at markere at ord eller tekstdele skiller sig ud fra den øvrige tekst: De, der ikke er med mig, er mod mig! Særregel Geners og bakteriers originale navne (latin eller græsk) kursiveres konsekvent: gtfb (glucosyltransferaseb) Salmonella enteritidis

36 35 Her gælder det endvidere at slægtsnavnet skrives med stort. Optræder ordet mere end én gang i teksten, forkortes slægtsnavnet: S. enteritidis

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU Modul 2 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1277 + 549 = 2. 4028 26 =. 4 154 = 12. 700 kg = ton 1. 64 dl = l 14. 87,54 m = cm 4. 114 : 6 = Løs ligningen 5. x - 8 = 6 x = 6. 18x =

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen:

Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen: Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen: Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

1 Bits og Bytes Computere er fortræffelige til at opbevare data og behandle data Af data vil vi i dette afsnit primært beskæftige os med billeder, tekst og lyd, og se på, hvordan sådanne data lagres i

Læs mere

Retskrivningsvejledning

Retskrivningsvejledning Retskrivningsvejledning Accenttegn Adjektiver og adverbier på -sk Adjektiver og adverbier på -vis Adjektiver på trykstærk vokal (-i, -u, -y, -å mfl.) Adverbier Adverbier dannet af adjektiver på -ig Anførselstegn

Læs mere

Sprogguide for DM. Indhold. 1. udgave april 2010

Sprogguide for DM. Indhold. 1. udgave april 2010 Sprogguide for DM 1. udgave april 2010 Indhold Hvorfor sprogguide... 3 Retskrivning... 3 Generelt... 3 Ord, mange er i tvivl om... 3 Forkortelser... 3 Mængder og tegn... 3 Tal... 4 Begreber skrives med

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer

Lidt om Bits & Bytes. Talsystemer Lidt om Bits & Bytes En hurtig genopfriskning af: Bits, bytes, kilobytes Megahertz, bps, Bps... Tegnsæt, f.eks. Unicode Hvad er det og hvor bruges det? Moderne og gammelt IT udstyr snakker sammen via 0

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere