Tandlægebladet Sproglige regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægebladet Sproglige regler"

Transkript

1 Tandlægebladet Sproglige regler Ved udarbejdelsen af manuskripter til Tandlægebladet ønsker bladets redaktion, at forfattere følger dels Manuskriptvejledning vedr. faglig videnskabelige artikler til Tandlægebladet, dels nærværende sproglige regler. De sproglige regler, som oprindeligt er udarbejdet af Tandlægebladets tidligere ansvarshavende og faglig videnskabelige redaktør Ib Sewerin, vil med mellemrum blive opdateret. Redaktionen

2 1 Tandlægebladet Sproglige regler Revideret Indhold 1. Forkortelser s Tal og talord s Fordanskning af latinske ord s Kemiske navne s Ordforbindelser med proprium s Skråstreg, bindestreg, delestreg s Genitiv s Forfladigelser s Diverse regler og fælder s Citationstegn og talestreg/replikstreg s Tegn foran eller efter citationstegnet? s Stort eller lille begyndelsesbogstav efter kolon? s Love, bekendtgørelser, cirkulærer og priser s Kommatering s Kursiv s. 34

3 2 1. Forkortelser Kilder: Retskrivningsordbogen, 3. udg.; 2001 Dansk Sprognævn: Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser; Forkortelser varierer mht. om de 1) gælder for ét eller flere ord, 2) begynder med lille, stort eller blandet lille/stort bogstav, 3) afsluttes med/uden punktum, 4) sammentrækkes eller består af flere forkortelser. Ét forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - afsluttet med punktum eksklusive ekskl. eventuelt evt. examinatus/-a exam. henholdsvis hhv. inklusive inkl. jævnfør jf. klokken kl. konstitueret kst. maksimalt/maksimum maks. minimalt/minimum min. minut min. milliard mia. million mio. måned/måneder md./mdr. nummer nr. pagina p. paginae pp. per pr. respektive resp. sekund(er) sek. time t. vedrørende vedr.

4 3 versus vs. Ét forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - afsluttet uden punktum elektroencefalogram elektrokardiogram kilobit television eeg ekg kb tv Ét forkortelsesord - stort begyndelsesbogstav - afsluttet uden punktum curriculum vitae gigabyte megabit megabyte post scriptum CV GB Mb MB PS Ét forkortelsesord - blandet lille/stort bogstav - afsluttet uden punktum anpartsselskab kilobyte pondus hydrogenii ApS kb ph Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - uden sammentrækning - afsluttet med punktum

5 4 ad modum a.m. blandt andet bl.a. candidatus/a odontologiae cand.odont. doctor odontologiae dr.odont. honoris causa h.c. med mere m.m. philosophiae doctor ph.d. pro tempore p.t. Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav - med sammentrækning - afsluttet med punktum det vil sige et cetera og flere følgende i henhold til med flere med henblik på med hensyn til med videre og så videre på grund af til højre til venstre dvs. etc. ff. iht. mfl. mhp. mht. mv. osv. pga. th. tv. Flere forkortelsesord - lille begyndelsesbogstav: - med sammentrækning - afsluttet uden punktum aquired immune deficiency syndrome aids compact disk cd de erhvervsfaglige grunduddannelser efg deoxyribonucleic acid dna elektronisk databehandling edb for eksempel fx human immune deficency

6 5 virus højere forberedelseseksamen personal computer polyvinyle chloride portable document format ready only memory short message service hiv hf pc pvc pdf rom sms Flere forkortelsesord - stort begyndelsesbogstav - med sammentrækning - afsluttet uden punktum asymmetrical digital subscriber line ADSL bachelor of arts BA bachelor of science BS body mass index BMI Centrale Personregister CPR handelsvidenskabelig afgangseksamen HA handelsvidenskabelig diplomprøve HD intelligence quotient IQ medlem af Europaparlamentet MEP medlem af Folketinget MF notabene NB public relation PR statens uddannelsesstøtte SU very important person VIP Forkortelser med skråstreg Aktieselskab care of mand/kvinde tur og retur sort-hvid A/S c/o m/k t/r s/h

7 6 Møntsorter amerikanske dollars danske kroner engelske pund euro norske kroner svenske kroner USD DKK GBP EUR NOK SEK 2. Tal og talord Talord: 1. Antal/mængder/størrelser under 10, der ikke kan udtrykkes i decimaler, fx ét af fire behandlingscentre en to måneder gammel dreng de fem nordiske lande klokken halv syv ni tilskadekomne 2. Afledninger uanset antal/mængde/størrelse, fx etværelses (lejlighed) tospaltet tresproget ved firetiden femkantet femårskontrol

8 7 en seksårs dreng syvårsalderen ottetal tiøres (frimærke) ved attentiden tolvmånedersperiode tyveårsfødselsdag femogtyveøre trediveårskrigen Tal: 1. Alle antal/mængder/størrelser over ni, fx der udtoges 10 prøver en 13 mdr. gammel pige indiceret hos 14 patienter der blev optaget 75 studerende prøven målte 22 cm prisen var 120 DKK udstyret vejede kg 2. Alle antal/mængder/størrelser der kan udtrykkes i decimaler, dvs. også antal mv. under 10, fx 0,5 cm 1,5 gange 2 kg 4,5 C 5 dl 7 m 2 8,45 kr. 9,2 % 3. Klokkeslæt, datoer og ugenumre, fx kl den 9. november uge 8

9 8 4. Paragraffer og punkter, fx 2 stk. 4 jf. punkt 5 5. Gade-, vej- og etagenumre, fx Peter Bangs Vej 5 motorvej E6 4. sal th. 6. Side- og linjetal, kapitelnumre, udgaver, fx i Oprør fra midten, side 9 side 3, linje 6 kapitel 7 3. udgave 7. Opusnumre, fx strygekvartet i a-mol, opus 5 8. Scoringer og indices, fx Danmark vandt 3-0 gingivalindeks 4 9. Tænder og tandflader, fx i +8 flade 3 (eller +8 3 ) erstatning af 46 (FDI-nomenklatur) 10. Alle procentangivelser med angivelse af %-tegn, dvs. også procenter under 10, fx hos 2 % af patienterne en hyppighed på 8 %

10 9 11. Sammenstillinger af flere tal der forbindes med bindestreg, uanset antal/mængde/størrelse eller gangetegn, fx observationstid: 0-1 døgn de 3-5-årige børn i alderen 1-14 år 1-4 døgns varighed undersøgt 2-13 år senere 5-6-års-alderen 2 x 4 x 12 cm 12. Ved dosisangivelser bruges arabertal, fx Aciclovir 200 mg x 5 dagligt 5 dage Tal og talord i kombination: Ved sammenstillinger der omfatter antal/mængder/størrelser såvel over ni som under 10, men hvor der ikke anvendes bindestreg, ændres de overfor nævnte regler ikke, og der anvendes talord og tal i kombination, fx teamet omfattede tre læger, syv sygeplejersker og 29 sundhedsplejersker median to år, spændvidde 0-13 år stigning fra fire til 20 tilfælde fem var i live, og 18 var døde syv hoveddiagnoser og 22 detaildiagnoser Brøker: 1. Brøker alene Brøker under 10 kan angives enten ved tal eller ved talord, fx et 1/2 år (eller et halvt år) en 1/3 rodlængde (eller en tredjedel rodlængde) en 1/10 af patienterne(eller en tiendedel af patienterne)

11 10 2. Brøker sammen med andre tal Hvis en brøk angives med tal, angives et evt. foranstående tal også med tal, uanset størrelse under 10, fx 1½ tablet daglig i løbet af 3½ uge 3. Brøker anvendt som ratio Der anvendes tal uanset størrelse, fx Særregel: ratio mænd:kvinder var 2:1 Kavitetspræparationer angives med romertal, fx Klasse III-fyldninger Kombineret klasse I-II-præparation 3. Fordanskning af latinske ord Latinske (græske/græsk-latinske) ord bøjes i overenstemmelse med latinsk grammatik. I dansk tekst kan latinske ord også benyttes i fordanskede former. Fordanskningen indebærer 1. Bortfald af de latinske endelser 2. Ændrede stavemåder

12 11 Latin Fordansket form Eksempel c k cuspis kusp ch k chronica kronisk ph f pharyngitis faryngit qu og qo kv sequestrum sekvester rrh r diarrhoea diaré th t thyroidea tyroid x ks maxilla maksil ae æ anaemia anæmi oe ø oedema ødem oea é gonorrhoea gonoré oea ø dyspnoea dyspnø I sammensatte ord hvor andet ord er latin, skal første ord også være latin, fx bacteriaemia (ikke bakteriaemia) Hvis andet ord er fordansket, skal første ord også være fordansket, fx bakteriæmi (ikke bacteriæmi)

13 12 4. Kemiske navne Visse kemiske navne indgår i dagligsproget og er optaget i fordanskede former i Retskrivningsordbogen. Det gælder fx fosfor, fosfat kalcium, kalciumklorid klor, klorat, klorid, I særlig fagspecifikke tekster der henvender sig til et snævert tandlægefagligt publikum, kan de korrekte græsklatinske kemiske betegnelser anvendes, fx calcium, calciumhydroxid chlor, chlorhexidin, chloroform phenyl phosphor thiazol

14 13 5. Ordforbindelser med proprium Hvis udtalen sker med lige stærkt tryk på de to led, skrives forbindelsen i to ord, fx Tuborg jubilæumsøl Philips termostrygejern Zippo luksuslighter Hvis udtalen sker med hovedtryk på første led, skrives forbindelsen i ét ord, fx Tuborgøl Zippolighter IBM-computer I en række tilfælde kan trykket lægges enten på begge led eller på første led. Skrivemåden kan da variere, fx Volvostationcar eller Volvo stationcar Tuborgappelsinvand eller Tuborg appelsinvand Philipsstrygejern eller Philips strygejern Overensstemmende med disse regler kan opstilles følgende eksempler:

15 14 Ét ord: Normalanatomi Pindborgtumor Parkinsonmiddel To ord: Colgate tandpasta Vekslende ét og to ord: Sverige er kendt for Brånemark implantatet Patienten fik indsat fire Brånemarkimplantater Det nye produkt (Proxa lysleder) blev demonstreret Proxalyslederen gav de bedste resultater Siemens røntgenapparater er verdenskendte Et brugt Siemensrøntgenapparat er til salg På tandlægeskolen i Århus bruges Hedström file Brug Hedströmfil nr. 30

16 15 6. Skråstreg, bindestreg, delestreg Skråstreg: Skråstreg kan have to betydninger: 1. Alternativ fx læge/tandlæge 2. Pr. fx km/time Bindestreg: 1. Bindestreger kan først og fremmest erstatte ord, fx køns- og aldersrelaterede forandringer 2. Bindestreger kan envidere angive en kombination af sidestillede led, fx det rød-hvide flag dansk-norsk-svensk samarbejde Bemærk forskellen mellem:

17 16 sort-hvide billeder sort/hvide billeder Kirurgisk-ortodontisk behandling Kirurgisk/ortodontisk behandling 3. Bindestreger benyttes endvidere ved forbindelse mellem forkortelser/tal og ord, fx Fx a-lyd tv-skærm edb-program id-kort CT-skanning 12-tabel Grundregler: Almindelig dansk retskrivning Der anvendes ikke bindestreg i sammensætninger af danske ord, uanset bogstav-/ordkombinationer og længde, fx sanktbernhardshund hasselbackkartoffel manufakturhandlerforeningsbestyrelsen Bemærk: bindestreger anvendes overdrevent og i mange unødvendige situationer i dagligt skriftsprog. Ved taltegn og symboler Der bruges bindestreg i sammensætninger med taltegn og symboler, fx 25-øre 50-krone-seddel 100-m-løber TV 2-udsendelse 77-eftersyn

18 17 Medicinsk retskrivning Sammensætninger af to eller flere latinske ord skrives ligeledes uden bindestreg, fx chylothorax blepharoplegia cheilognathopalatoschisis I anatomiske navne skrives ligeledes uden bindestreger, fx regio sternocleidomastoideus To ens nabobogstaver adskilles dog ved bindestreg, fx arteria gastro-omentalis Ved sammensætninger af et fremmedord /latinsk ord og et dansk ord benyttes bindestreg, fx Clostridium-arter collum-fraktur (men: knoglefraktur) Doxycyklin-behandling gingivitis-diagnoser trigeminus-neuralgi Vancouver-gruppen Hvis et fremmedord /latinsk ord er optaget i det danske sprog, anvendes derimod ikke bindestreg, fx boardingpas cariesforekomst computerstyring diskusprolaps laserterapi marketingchef screeningsundersøgelse Ved dannelse af nye ord ved sammenstilling af latinsk afledte adjektiver og substantiver skrives uden bindestreg, fx abdominalvæg

19 18 analåbning cerebrospinalvæske fissuralcyste nasolabialfure Undtagelser fra grundreglen Almindelig dansk retskrivning Der anvendes bindestreg i følgende situationer: 1. Forvirrende ordsammensætninger og bogstavkombinationer, fx stress-symptomer fosfat-ioner 2. Lange ordsammensætninger, spec. fremmedord, fx termoluminiscens-dosimetri For treleddede ordsammensætninger gælder særlige regler: Almindelig dansk retskrivning Generelt skrives treleddede ord uden bindestreg, fx menneskerettighedserklæring professorbedømmelsesudvalg ansvarsforsikringspolice Men hvis de to første led er forbundet med bindestreg, skrives også bindestreg mellem de to sidste led, fx

20 19 mave-tarm-kanal 18-års-fødselsdag S-togs-station walkie-talkie-udstyr Og i gruppesammensætninger, hvor første led er skrevet i mere end ét ord, skrives bindestreg mellem sidste og næstsidste ord, fx Max Planck-Instituttet Carl Nielsen-symforni væg til væg-tæppe Gadenavne skrives uden bindestreger, fx Peter Bangs Vej C.V.E. Knuths Vej Medicinsk retskrivning I ordsammensætninger hvor to eller flere ord der ikke i fritstående form er forbundet med bindestreg(er), karakteriserer et efterfølgende substantiv, anvendes bindestreg mellem næstsidste og sidste ord (jf. Carl Nielsen-symfoni), fx nervus facialis-parese colitis ulcerosa-patient parodontitis apicalis-symptomer Men oto-rhino-laryngologi Bemærk: Det hedder: øre-,næse- og halslæge øre-,næse- og halsafdeling øre-,næse- og halssygdomme evt. øre-næse-hals-læge

21 20 øre-næse-hals-afdeling øre-næse-hals-sygdomme ikke øre-næse-halslæge øre-næse-halsafdeling øre-næse-halssygdomme hjerte- og lungesygdomme evt. hjerte-lunge-sygdomme (jf. mave-tarm-kanal) Ikke hjerte-lungesygdomme Typiske ordsammenstillinger med tre led og bindestreger: emalje-cement-grænse fokus-film-afstand hoved-hals-region hud-periost-lap læbe-gane-spalte mave-tarm-kanalen nerve-kar-streng nikkel-titan-instrument næse-svælg-podning patient-læge-relationen pulver-væske-forhold syre-base-teori

22 21 7. Genitiv Navne: Som hovedregel tilføjes s uden apostrof, fx Amerikas opdagelse Provences befolkning Også hvis det drejer sig om egennavne, fx Bachs cellosonater Hartvig Frischs retskrivningsreform Hvis ordet/navnet ender på s, -z eller x ender genitiv på, fx Randers erhvervsliv Marx skrifter Forkortelser: Uden punktum Ved forkortelser uden punktum dannes genitiv ved tilføjelse af s, fx edb s fordele tv s underholdningsprogrammer 2 cm s mellemrum 200-km s grænse

23 22 Med punktum Ved forkortelser med punktum dannes genitiv ved tilføjelse af s, fx afs.s adresse en cand.mag.s beskæftigelse 10-kr.s frimærke Taltegn, symboler: Fx 20 % s rabat 8. Forfladigelser En række udtryk repræsenterer sproglige forfladigelser, som bør undgås, fx (korrekt sprog i parentes) assistent (ansat tandlæge) bideskinne (bidskinne) endodonter (endodontister) fronten (frontregionen) give bedøvelse (lægge bedøvelse, anlægge lokalanalgesi, udføre lokalanalgesi) højre underkæbe (højre side af underkæben) konservativ behandling (konserverende behandling) kunder (patienter) lateraler (laterale incisiver)

24 23 lave huller (lægge fyldninger) lave tænder (behandle tænder) lave røntgenbilleder (foretage røntgenundersøgelse) mælketand (primær tand/temporær tand) ortodonter (ortodontister) orto-behandling (ortodontisk behandling) overmund (overkæbe) Pa-behandling (parodontalbehandling) parodontose (parodontitis/paradentose) plombe (fyldning) plombere (fylde) processen (processus alveolaris) røntgen (kan ikke bruges alene: på røntgen ses (på røntgenbilledet ses), der blev taget røntgen af kraniet (der blev foretaget en røntgenoptagelse af kraniet) osv.) røntgenfotografering (røntgenundersøgelse) skoletandpleje (børnetandpleje/børne- og ungdomstandpleje) studenter (studerende (om tandlægestuderende)) studentermedlemmer (repræsentanter for de studerende) sy (suturere) sølvfyldninger (amalgamfyldninger) undermund (underkæbe)

25 24 9. Div. regler og fælder A Accent aigu: Der anvendes accent ved alle tilfælde af trykstærkt e, ved alle bydemåder og i øvrigt til lettelsen af læsningen, fx entré, passé analysér, kopiér, polér idé, idéen, komité, komitéen analysérbar, identificérbar B Bindestreg: Følgende ord skrives uden bindestreg: iland ubåd uland

26 25 C Tandlægebladet skriver caries, cariogen, cariøs, cariostatisk D dropout (skrives i ét ord og bøjes dropouts, dropoute(r)ne). F Flertals-s Visse engelske ord som er optaget i det danske sprog får ikke tilføjet s i flertal, fx et input, flere input et team, flere team en test, flere test (evt. flere tester) Undtagelser: en/et case, flere cases et highlight, flere highlights en trend, flere trends en dropout, flere dropouts followup (skrives i ét ord og bøjes followupen). I Ved forkortelse af begrebet informationsteknologi skriver Tandlægebladet IT

27 26 L linje (kan kun staves med j (ikke linie). Love skrives med lille begyndelsesbogstav (fx lov om børnetandpleje, tandlægeloven etc.). M Der benyttes mellemrum mellem tal og temperaturtegn, fx 55 C (ikke 55 C eller 55 C) Der benyttes også mellemrum mellem tal og -tegn og tal og %-tegn, fx 14 (ikke 14), 50 % (ikke 50%) O odontologiae forkortes odont., fx stud.odont., cand.odont. og dr.odont. Der skrives ikke mellemrum mellem odont. og den foranstående betegelse. I flertal skrives stud.odont.er etc.

28 27 P Tandlægebladet skriver plastic når det drejer sig om materialet, i alle andre sammenhænge skrives plastik S Tandlægebladet skriver scanner Brug ikke studenter om studerende på tandlægeskolerne; de er studerende, og langtfra alle har studentereksamen. Skolarstipendium/-stipendiat (ikke scholarstipendium/- stipendiat). Tandlægeskolerne: Der er ikke noget der hedder Københavns Tandlægeskole eller Århus Tandlægeskole. De officielle betegnelser er og Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (bemærk: Aarhus Universitet (ikke Århus Universitet) I daglig tale kan flg. betegnelser benyttes: Tandlægeskolen i København

29 28 og Tandlægeskolen i Århus De engelske betegnelser er forskellige for Københavns og Århus vedkommende: og Department of Odontology Faculty of Health Sciences University of Copenhagen School of Dentistry Faculty of Health Sciences University of Aarhus titan (ikke titanium (engelsk)) tv (skrives med lille, ikke TV). Således også tv-apparat, tv-indslag, tv-program, etc. tredje, tredjedel (kan kun staves med j, ikke tredie, trediedel). U udslæt (ikke udslet). Å Aarhus Universitet (ikke Århus Universitet)

30 Citationstegn og talestreg/replikstreg Citationstegn bruges i Tandlægebladet ved: 1. Uddrag fra skrevne/trykte/elektroniske kilder Det er ikke mit ansvar at sørge for, at den enkelte borger går regelmæssigt til tandlæge, hedder det i brevet fra sundhedsministeren 2. Forbehold Tandlægeklinikken viste sig at være et cykelskur 3. Introduktion af nye begreber eller låneord fra fremmede sprog Ledelsen bestod udelukkende af hardliners. (evt. kun første gang de nævnes i teksten) 4. Bogtitler, navne på artikler, kurser, foredrag, fonde, emner/projekter og visse befordringsmidler Det forsømte forår, I odontologiens grænseland i Tandlægebladet nr. 8, side 594, Teoretisk kursus i kirurgi, foredrag om Den privatpraktiserende tandlæge i

31 30 dag, Fonden af 29. december 1967, projekt Flere midler til skoletandplejen, Kong Olav var forsinket. Talestreg I Tandlægebladet bruges talestreg ved direkte tale i artikler, interviews mv.: Jeg er klar over at mundpleje nok er et forsømt område på sygehusene, siger hun til Tandlægebladet. 11. Tegn foran eller efter citationstegnet? Replikafsluttende tegn sættes foran citationstegnet: Hold så op! sagde hun Jeg vender straks tilbage. Bemærk: intet komma mellem citationstegn og inkvit ved udråbstegn eller spørgsmålstegn inden for citationstegn.

32 31 Hvor der bruges citationstegn omkring ord inde i en sætning, sættes tegnet efter citationstegnet: Til formålet har man udgivet Stressmagasinet, der er udkommet fire gange DTF Forlag lancerer nu en blå patientinformationsbrochure med titlen Tandbehandling i udlandet. 12. Stort eller lille begyndelsesbogstav kolon? efter Første ord skrives med stort i helsætninger: Sagen forholder sig således: Vi har ikke råd til at bo i huset Første ord skrives med lille i ledsætninger og sætningsdele: Tandlægen sagde det jeg havde håbet på: at jeg ingen huller havde Værelset var udstyret med de mest nødvendige møbler: en seng, et bord og en stol

33 Love, bekendtgørelser, cirkulærer og priser Love, bekendtgørelser og cirkulærer 1. Lille begyndelsesbogstav 2. Betydende ord med lille begyndelsesbogstav fx... i lov om social bistand... i bekendtgørelse af om retskrivning... jf. arveloven... i lov om børnetandpleje... i lov om patientforsikring Priser Der skelnes mellem situationer hvor der indgår ét proprium i betegnelsen, eller flere, fx... Nobelprisen (eller nobelprisen)... Pindborgprisen (eller pindborgprisen)... H.C. Andersen-Prisen (eller H.C. Andersenprisen)... Fluo-Calcin-Prisen (eller Fluo-Calcin-prisen)

34 Kommatering Der sættes konsekvent traditionelt komma (kryds og bollekomma). Ligeledes sættes der komma foran men. Undtagelser Et særligt fænomen er sætningsknude hvor komma(er) af hensyn til læservenlighed bør undgås. En sætningsknude er en konstruktion hvor et led fra en ledsætning er rykket op i en overordnet sætning, fx: X er nyudklækket tandlæge og er midt i sit prøveansættelsesforløb hos tandlæge Y, som(,) hun håber(,) fører til en fastansættelse. Det(,) synes jeg ikke(,) er rigtigt. Man bør også undgå forkerte kommaer foran der i spørgende ledsætninger: Jeg ved ikke, hvilken regel(,) der skal anvendes her. (Kommaet skal altid kun stå foran hv-ordet). Endvidere ses hyppigt forkert komma foran infinitivkonstruktioner med at: Jeg ringer(,) for at spørge

35 34 Og endelig ser man ofte forkert komma efter særlig tunge led i forfeltet: I et samfund som Rødovre med indbyggere(,) er 800 gamle afhængige af hjemmebesøg. Kommaer i parentes er forkerte! 15. Kursiv Der bruges normalt ikke kursiv i brødtekst. Det kan dog i enkelte tilfælde være nødvendigt at markere at ord eller tekstdele skiller sig ud fra den øvrige tekst: De, der ikke er med mig, er mod mig! Særregel Geners og bakteriers originale navne (latin eller græsk) kursiveres konsekvent: gtfb (glucosyltransferaseb) Salmonella enteritidis

36 35 Her gælder det endvidere at slægtsnavnet skrives med stort. Optræder ordet mere end én gang i teksten, forkortes slægtsnavnet: S. enteritidis

Retningslinjer for journalskrivning Fastsat af de 5 skoler juni 2000

Retningslinjer for journalskrivning Fastsat af de 5 skoler juni 2000 Side 1 af 7 Margen: Linjeafstand: Skriftstørrelse: Skrifttype: Top 1,5 cm, Bund 1,5 cm, Venstre 2,5 cm, Højre 1 cm. 1 cm. 12 ptc. Valgfri. På landsplan skrives datoangivelsen på 2 måder: X: i margenen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI Skrivevejledning (revideret januar 2014) Redigeringsprocessen foregår som følger: 1. Forfatteren indleverer en færdigdisponeret artikel til redaktionen. 2. Redaktionen læser artiklen

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10 Sprogtip 2010 Indholdsfortegnelse Hvordan skriver man citater? 4 De mest benyttede ord i dansk 6 Tillægsordenes bøjning 8 Gradbøjning af tillægsord 10 Ordklasser 12 Køb himbær hos kømanden 14 Spørg om

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfatter

NyS. NyS og artiklens forfatter NyS Titel: Replik til Kirsten Rasks anmeldelse af RO 2012 (bragt i NyS 44) Forfatter: Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Nørby Jensen Kilde: NyS Nydanske Sprogstudier 45, 2013, s. 141-145 Udgivet af: URL:

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog INDLEDNING Dansk medicinhistorisk Årbog (Årbogen) udkom første gang 1972 og er siden 1974 udgivet af Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jysk Medicinhistorisk

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet.

Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet. Anden del Stavefejl Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet. Lyd og støj Lydstyrk måles i decibel. Forkortelsen for decibel er db. Meget kraftig lyd kan

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING 11 BOGPROJEKT: SKUD PÅ STAMMEN 2014 Skud på Stammen er et årligt tilbagevendende projekt, som udvikler og udfordrer stolte danske traditioner inden for møbeldesign. Projektet er en fire uger lang workshop,

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift AVU101-DSAsp/G Tirsdag den 7. december

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU Modul 2 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1277 + 549 = 2. 4028 26 =. 4 154 = 12. 700 kg = ton 1. 64 dl = l 14. 87,54 m = cm 4. 114 : 6 = Løs ligningen 5. x - 8 = 6 x = 6. 18x =

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september Nyt fra Sprognævnet Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Af Henrik Galberg Jacobsen Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Sprognævnet vedtog Folketinget den 30. april 1997 to love om

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Introduktion til overlevelsesanalyse

Introduktion til overlevelsesanalyse Faculty of Health Sciences Introduktion til overlevelsesanalyse Kaplan-Meier estimatoren Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk

Læs mere

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 It takes intelligence, even brilliance, to condense and focus information into a clear, simple presentation that will be

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier, TV billeder Vi ser farven og lysstyrken Kontinuerlig billede

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Kørselsgodtgørelse - satser

Kørselsgodtgørelse - satser 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 3,73 3,82 3,80 3,67 3,56 3,56 3,47 2,1 2,13 2,10 2,00 1,90 1,90 1,83 0,42 0,43 0,42 0,40 0,38 0,38 0,37 2,10 2,13 2,10 2,00 1,90 1,90 1,83 1) max 1.401 max 1.401 0,51

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser N r. 15 Delprotese En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt Denne folder fortæller mere om delproteser Delprotese Hvad er en delprotese? En delprotese kan erstatte

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Doros nemme guide til: Sms-beskeder En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Introduktion Velkommen til Doros nemme guide til at skrive sms-beskeder. Det er en let basisguide til dig,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Kære Københavns Tandlægeforening

Kære Københavns Tandlægeforening Kære Københavns Tandlægeforening Vi vil gerne sige tak for jeres uundværlige støtte til vores frivillige arbejde med Rise Above Foundation Cebu på Filippinerne i juli måned 2013. Hermed fremsender vi jer

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere