Genrebegrebet indenfor computerspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genrebegrebet indenfor computerspil"

Transkript

1 Skriftlig eksamensopgave i Mediehistorie 2 Genrebegrebet indenfor computerspil Af Andreas Elkjær IFM, januar 2004

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Egenfeldt-Nielsen og Smith... 4 Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Mark J. P. Wolf... 7 Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Lars Konzack... 8 Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Torben Grodal... 9 Sammenligning af genredefinitionerne Konklusion Litteratur

3 Indledning Computerspil rummer mange facetter, der endnu ikke er blevet anerkendt. Mediehistorien kan bekræfte, at det ofte har været sådan med nye medier. De anses som underlødige, uæstetiske og ligegyldige i et større perspektiv, indtil der er gået en vis periode; en tilvænningsperiode. Filmen blev fx i første omgang betragtet som et af mange tilbud i de omrejsende tivolier på linie med karruseller og oversavede damer (se fx Schepelern 2001: 13-14). Først omkring år efter filmens fremkomst begyndte filmen for alvor at blive beskrevet med videnskabelig teoretisk indgangsvinkel (Grodal 2003 b: 11-12). Udover blot at være underholdning er mange computerspil rent faktisk også kunstneriske værker på linie med filmkunstens værker: Mange adventurespil indeholder det, Grodal kalder pausens tid, hvor spillet give[r] spilleren lejlighed til at nyde stillbilledets fascinationskraft (Grodal 2003 a: 461). Computerspil indeholder derudover en hidtil uset grad af interaktivitet. Udbredelsen af computerspil begyndte for alvor i 70 erne, og med udbredelsen af spilkonsoller til privat brug i slutningen af 70 erne og begyndelsen af 80 erne voksede antallet af computerspilsgenrer. Genrebegrebet er anvendeligt til kategorisering af computerspil, således at der kan dannes en fælles referenceramme at diskutere udviklingen i bestemte genrer ud fra, men i den korte tid computerspil er blevet behandlet på et teoretisk niveau, har tilgangene været meget forskellige. I ønsket om at indføre genrebegrebet i computerspilteorien, har forskellige teoretikere givet deres bud på, hvorledes dette kunne gribes an. Genrebegrebet er således blevet anvendt indenfor computerspil, men med forskelligt udgangspunkt og fokus. Af samme grund er resultaterne af disse forsøg på genrebestemmelse meget varierende. Det er denne opgaves formål at redegøre for genrebegrebet indenfor computerspil. Grundet opgavens forholdsvis begrænsede omfang synes det mest hensigtsmæssigt at fokusere på enkelte og samtidig uenige teoretikere. Hermed er det muligt at påpege ligheder og forskelle teorierne imellem. Derfor har jeg valgt at behandle genrebegrebet ud fra tekster af Simon Egenfeldt-Nielsen og Jonas H. Smith, Mark J. P. Wolf, Lars Konzack og Torben Grodal. Disse forskeres tekster dækker den største del af spektret indenfor teorier om computerspilsgenrer. 3

4 Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Egenfeldt- Nielsen og Smith Egenfeldt-Nielsen og Smith (herefter ES) påpeger, at man skal passe på med at betragte computerspil fra oven uden at behandle spillene ud fra den kontekst, de indgår i. Samtidig ønsker de at skabe en fælles referenceramme for genrebestemmelse af spil. De kritiserer den eksisterende forskning for at være uden førstehåndserfaring med dét at spille computerspil. Derudover mener de, at mange forskere er helt uden erfaring med fænomenet og end ikke har sat sig ind i den eksisterende litteratur omkring emnet (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000). ES betegner alle former for elektroniske spil som computerspil, uafhængigt af terminalen (også kaldet konsollen i spilterminologi), som spillet afvikles på. De definerer et computerspil som et almindeligt spil med formelle regler, der afvikles på en computer, med det formål at evaluere deltagernes præstationer. For at differentiere computerspillet fra en film påpeger de, at et spil er noget interaktivt (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000: 25). Hele definitionen af computerspillet skal være med til at underbygge argumentet om, at det er nødvendigt at nuancere sine udtalelser om computerspillet, idet ES mener, at argumenter som computerspil er fordummende er ureflekterede og direkte forkerte. De mener, at kontekst er en vigtig faktor, der hænger tæt sammen med genrebegrebet (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000). I ESs beskrivelse af genrebegrebet ses computerspil i et legeperspektiv. Derimod mener de ikke, at spillenes tematik og en skelnen mellem konsoller har nogen relevans for genreopdelingen. Dermed ønsker de at fokusere på spillets centrale succeskriterium som mål for genrebestemmelsen: Hvilken kompetence aktiverer spillet i spilleren? (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000: 28). Herudfra opstiller ES fire kategorier: actiongenren, adventuregenren, strategigenren og simulationsgenren. Som de selv påpeger, har genreopdelinger altid forskellige formål, hvorfor denne definition ikke nødvendigvis er den eneste korrekte genreopdeling. De opstiller følgende skema i overblikkets tjeneste : 4

5 Actionspil Adventurespil Strategispil Simulationsspil Typisk handling Kamp Opklaring af mysterium Opbygge samfund/nation i konkurrence med andre (Forskelligt) Succeskriterium Hurtige reflekser Løsning af gåder (logisk tænkning) Overblik, prioritering, analyse Bemestring af komplekse principper Interaktivitet Stor Lille Mellemstor (Turbaseret) / Stor (Realtime) Stor Skema 1 (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000: 30). Ud fra denne opdeling erkender ES, at enhver genreopdeling er en abstraktion. De fire genrer blander sig i de fleste spil, og det er derfor nødvendigt at se dem som yderpunkter i et todimensionalt koordinatsystem: Actionspil (Hurtige reflekser) Kampflysimulatorer 3D-shootere Flysimulatorer Real-time-strategi Simulationsspil (bemestring af komplekse principper) Strategispil (Overblik, prioritering, analyse) Turbaseret strategi Rollespil Adventurespil (Løsning af gåder, logisk tænkning) Figur 1 (Egenfeldt-Nielsen & Smith 2000: 31). 5

6 Ud fra denne opdeling og grafiske opstilling ses det, at ES ikke behandler såkaldte adaptioner, dvs. brætspil, kortspil og puslespil, overført fra virkeligheden til computerspillet. De behandler kun originale computerspil, dvs. spil der oprindelig er lavet til mediet. Det fremgår ikke af teksten, hvorvidt dette er et bevidst valg eller ej, men viser at fokus hos ES ligger på rigtige computerspil. ES har oprettet hjemmesiden, Game Research, hvor computerforskere kan udveksle synspunkter og links om computerspil (www.game-research.com). På hjemmesiden kan man under læse en kort historisk opsummering af computerspillets historie, der er et nærmest præcist resumé af kapitel 1 i bogen Den digitale leg. På siden ses derudover en udvidelse af det ovenstående skema, som omhandler online-spil (http://www.game-research.com/art_mapping_online.asp) 1. Her karakteriseres genrerne ud fra flere begreber, hvilke aktiviteter spilleren udsættes for, samt hvilke kompetencer de enkelte spilgenrer kræver. Interaktivitetsgraden er udskiftet med genrens online-karakteristik. Samtidig er der tilføjet to hybrid-genrer, der kaldes Simple spil og Edutainment. De såkaldt simple spil forklares som spil, som alle kender, og som har været overalt i lang tid (egen oversættelse, Som eksempler nævnes traditionelle brætspil, men også spil fra computerspillets barndom, såsom Tetris og Worm. 2 Dermed er der skabt en historisk genre for de tidlige computerspil og de traditionelle brætspil, der som sagt ikke er inkluderet i den traditionelle genreopdeling. Edutainment har ikke nogen dansk oversættelse, men er en kombination af ordene education (uddannelse) og entertainment (underholdning), hvilket samtidig forklarer spillenes indhold og mål. Samtidig med tilføjelsen af de to hybrid-genrer føjer Egenfeldt-Nielsen også en indtægtsmodel og en online udbredelses -kategorisering til hver genre (egne oversættelser). Med indtægtsmodellen giver Egenfeldt-Nielsen genrebegrebet et økonomisk perspektiv, idet der for hver genre angives, på hvilken måde spilproducenterne skaffer deres indtægter (gennem reklamer eller brugerbetaling i varierende form). Online udbredelsen betegner spilgenrens udbredelse på nettet, dvs. hvor udbredt og tilgængelig for online spillere denne type spil er på nettet. Hver genres online udbredelse bestemmes som lille, medium eller stor. Egenfeldt- 1 Artiklen er skrevet af Simon Egenfeldt-Nielsen alene. 2 Tetris blev skabt i 1984 (kilde: Worm har ikke været muligt at datere, men anslås til at være programmeret endnu tidligere. 6

7 Nielsen kalder vurderingerne kvalificerede gæt baseret på analysespecialisters ekspertise og egne erfaringer (egen oversættelse). Disse to tilføjelser har dermed ikke samme fokus som ESs grundlæggende genreopdeling; legen har fået et økonomisk islæt. Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Mark J. P. Wolf Mark J. P. Wolf tager i bogen The Medium of the Videogame fra 2001 udgangspunkt i filmgenreteorien til beskrivelse af computerspil på et generelt plan. 3 Han benytter Thomas Schatzs plotstruktur-teori til genreopdeling af film. Den indeholder fire dele: miljøet hvori handlingen udspiller sig og de dramatiske konflikter indgår; animeringen af konflikter gennem handling og attitude eller holdning hos genrens karakterer; optrapningen af konflikten gennem konventionelle situationer og dramatiske konfrontationer indtil konflikten når et kritisk omfang; endelig udløsningen eller løsningen af krisen der hermed fjerner den fysiske og/eller ideologiske trussel og dermed medfører det (midlertidigt) ordnede samfunds genetablering (Wolf 2003: 438). Han påstår, at disse fire dele ud over at computerspil sjældent slutter lykkeligt beskriver handlingen i de fleste computerspil. Ligesom ES mener Wolf, at spillerindflydelse er den afgørende faktor i beskrivelsen og klassificeringen af computerspil. Derudfra opdeler Wolf computerspillene i 42 (!) inddelinger. Wolf inddeler computerspil ud fra tanken om, at spillets mål og dets muligheder for interaktion er grundlæggende begreber i genreopdelingen. Derudover er dette snarere et forsøg på at definere alle typer spil og dermed lade så godt som alle spil sortere under flere genrer end at lave en simpel model over hovedgenrer. Således er Demo -programmer test-versioner af spil eller spil-systemer og Diagnostic -programmer programmer til analyse af systemets tilstand medtaget i Wolfs genreopdeling. Det er svært at skabe et overblik over de 42 inddelinger, idet nogle kategorier indgår i en overkategori, men samtidig også er meget sammenlignelige med andre kategorier. Således er for eksempel kategorien Educational faktisk umulig at placere, idet betegnelsen ikke beskriver, hvilken form for spil der er tale om, men snarere formålet med spillet. Nogle 3 Wolf benytter betegnelsen video game (videospil) hvilket er betegnelsen for spil, der afvikles på konsoller tilsluttet et fjernsyn eller en monitor, og altså ikke på en computer. Genrebeskrivelserne i denne opgave dækker alle medier, der kan afvikle spil, og der skelnes derfor ikke mellem computerspil og videospil. 7

8 kategorier består blot af henvisninger til andre kategorier, som for eksempel Chase. Her henvises til kategorierne Catching, Capturing, Driving, Escape, Flying, and Racing (Wolf 2003: 441). Som nævnt er der samtidig kategorier, der ikke omhandler egentlige spil, men snarere programmer som har funktionalitet som aktivitet frem for leg. Wolfs egen forklaring på denne omfattende kategorisering af genrebegrebet er, at programmerne rent fysisk består i cartridges eller disks, som er lig spillenes cartridges og disks. De er inkluderet i beskrivelsen for at gøre denne fuldstændigt dækkende. Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Lars Konzack Lars Konzack lægger i sin analyse af genrer indenfor computerspil vægt på legen og kategoriserer ud fra et legeperspektiv. Han mener, at man kun kan tale om tre genrer indenfor computerspil: adventure, strategi og action (Konzack 2003). Når der er tale om legemuligheder mener Konzack altså ikke, at kort- og brætspil indgår i genreopdelingen. Ligesom ES pointerer han, at de tre hovedgenrer oftest blandes, og at en genreopdeling altid er en illusion. Dette faktum gælder for computerspil, men også for film og litteratur. I modsætning til ES vælger Konzack at placere simulatorspillene under actiongenren: Adventure Rollespil MUD Strategi Simulation Krigsspil Action Shoot em up Simulator (Konzack 2003: 2-3) MUD er en forkortelse for Multiple User Dungeon og bliver af ES forklaret som et Forum for virtuelt rollespil. Kan opfattes som et chat-room med en overordnet tematik og vægt op rollespil (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000: 154). Man skal være opmærksom på forskellen mellem simulations- og simulator-spil: Simulation dækker i Konzacks genrebegreb over ikkerealismesøgende simulationer af en konkret oplevelse eller funktion, set fra et olympisk synspunkt (i tredjeperson), dvs. strategispil ifølge ESs genrebegreb. Simulatorspil giver spilleren en følelse af at være i situationen, dvs. en førstepersonsoplevelse, som Konzack 8

9 placerer under actiongenren, mens ES placerer dem i simulationsgenren (ud fra deres førstepersons-definition ). I ESs todimensionelle koordinatsystem er simulatorspillene dog placeret mellem simulationsspil og actionspil, og dermed er opdelingerne tilnærmelsesvis ens på dette punkt. I beskrivelsen af genrerne inddrager Konzack Roger Callois ( ), en fransk essayist, der opstiller fire legegenrer : Agôn: Alea: Mimicry: Ilinx: (Konzack 2003: 3) Sport, konkurrence Lotteri, væddemål Rolleleg, teater Svingture, rutsjeture Agôn (latin for kamp) er et spil om at vinde eller tabe i fysisk eller mental konkurrence, mens Alea (latin for terningspil eller spil med tilfældighed, heraf chance, risiko, usikkerhed) er baseret på chance, tab eller vind ud fra held. Mimicry (engelsk: efterligning) forklarer Konzack som værende leg, hvor formålet er, at spille en rolle gennem indlevelse (Konzack 2003: 3). Ilinx er også leg, men her er formålet at opnå en lystfyldt følelse af magtesløshed, en udfordring af sanserne og døden. Konzack mener, at computerspil er baseret på Agôn og Alea. Dog mener han, at Ilinx indgår i simulationsspil, men at computerspillene rent fysisk er for ufarlige for spilleren til, at man kan påstå, at computerspil er baseret på Ilinx. Han tilføjer også, at Mimicry indgår i adventurespil, hvor indlevelse i karakteren er nødvendig for forståelse af spillet (Konzack 2003). Konzack mener, det er vigtigt at skelne mellem litteraritet, narrativitet og fiktion. Når det gælder computerspil, kan de være fiktive uden nødvendigvis at være litterære eller narrative (Konzack 2003: 4). Med henvisning til Gunnar Langmark skriver Konzack, at det vigtigste i en computerspils-analyse ikke er det narrative. Netop det narrative er Torben Grodals udgangspunkt i beskrivelsen af computerspil. Genrebegrebet indenfor computerspil ifølge Torben Grodal Torben Grodal tager som i hans beskrivelse af alle andre medier og sågar også tilværelsen udgangspunkt i fortællingen; i beskrivelsen af computerspillet. Han skriver i artiklen Fortællingens frie spil fra 1999, at computerspillet [ ] tilføjer fortællingen en helt ny æstetisk 9

10 dimension: interaktionen mellem spiller og fiktionsunivers (Grodal 2003 a: 450). På samme måde som de ovenstående forfattere påpeger Grodal, at det er umuligt at lave en strikt kategorisering. Han betegner sin egen opdeling som en opdeling i prototyper (ibid.). Første prototype består af bræt-, kort- og puslespil, overført til computer; altså hvad Wolf kalder adaptioner. Grodal fastslår, at denne type spil kun i ringe grad er beslægtet med fiktionsfortællinger. Anden gruppe kalder Grodal strategispil, som han beskriver som simulering af komplekse sociale interaktioner (Grodal 2003 a: 450). De sociale interaktioner inkluderer opbygning og kamp, og spillerens synspunkt er ofte olympisk. Denne type spil har narrative træk, men indeholder ikke fiktionens traditionelle personcentrerede fremstilling. Tredje gruppe kaldes simuleringsspil, og omfatter blandt andet fartøjskontrol og simulering af sportsbegivenheder. Spilleren har ofte førstepersons adgang til det rum, spillet foregår i, altså det, man i filmsprog kalder Point Of View eller POV. Af samme grund mener Grodal ikke, at denne type spil indeholder de samme komplekse narrative situationer som fiktionen. Den fjerde og sidste gruppe består af spil der centralt beskæftiger sig med simulationer af fortællinger (Grodal 2003 a: 451). Det er altså den narrative gruppe af computerspil. Grodal mener at finde to underinddelinger i denne gruppe: adventurespil og mysteryspil, som indeholder komplekse, narrative fortællinger. Derudover placerer Grodal også actionspillene som underkategori i denne gruppe. Forskellen er ifølge Grodal, at actionspillenes narrative struktur er mindre kompleks end adventurespillene og mysteryspillene. Denne opdeling er væsentlig anderledes end de tidligere nævnte. Til sammenligning med ESs genreopdeling, opstilles derfor et skema med Grodals genreopdeling: Adaptioner Strategispi l Simuleringsspil Simulator Sport Adventure / mystery Narrative spil Action Synspunkt 2D Olympisk 1.person 3.person 1. eller 3.person 1.person Fiktionsbeslægtning Narrativitet sgrad Kun ringe grad Lav Ingen Visse narrative træk Høj, men med indflydelse på handling Ingen kompleks narrativitet Ikke beskrev et Ikke beskrev et I høj grad Høj Kun i ringe grad (POV) Enkel fortællestruktur 10

11 Skema 2. Grodals genreopdeling. 4 Sammenligning af genredefinitionerne Efter gennemgangen af de enkelte teoretikeres opfattelser af genrebegrebet indenfor computerspil fokuseres der i dette afsnit på forskelle og ligheder. Ud fra de foregående afsnit synes det klart, at en endelig eller korrekt genreopdeling af computerspil er umulig, eller i hvert fald fuldstændig afhængig af indgangsvinkel, formål og fokus. Det vil derfor ikke være målet at nå frem til en korrekt fortolkning af genrebegrebet indenfor computerspil, men snarere at sammenligne de enkelte teoretikeres indgangsvinkel og deraf følgende genreopdelinger. Som tidligere beskrevet påpeger ES vigtigheden af konteksten, når man ønsker at genrebestemme computerspil. De fokuserer ligesom Konzack på ægte computerspil, der ikke er adaptioner, dvs. bræt-, kort- og puslespil samt sportsspil. Det ses tydeligt ud fra ESs indledning, at deres fokus er mere praktisk eller legende, end for eksempel Grodals mere fortællecentrerede tilgang til emnet. Samtidig er ESs mål med beskrivelsen af genrebegrebet ikke at lave en komplet beskrivelse af alle computerspil som Wolf ønsker det men snarere et forsøg på at skabe en fælles referenceramme til diskussion af de til mediet skabte computerspil. I forhold til ES vælger Konzack som nævnt at placere simulationsspil under strategi-genren. Dermed gøres ESs todimensionale koordinatsystem på figur 1 til en endimensional linie med actionspil og adventurespil som yderpunkter: Actionspil (og simulation) Strategispil Adventurespil Figur 2. Konzacks opfattelse af genrebegrebet. Simulationsgenren som ES formulerer den virker umiddelbart også svært definerbar. Inden ES introducerer denne sidste genre, skriver de således: Herefter begynder yderligere opdeling at blive problematisk (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000: 30). Som det ses i skema 1, kan ES ikke beskrive simulationsspillene med andre ord end bemestring af komplekse principper og stor interaktivitetsgrad (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000: 30). På den anden side kan man med rette argumentere for, at der er forskel på action- og simulationsspil: 4 Skemaet er konstrueret i samme form som ESs skema ud fra Grodals beskrivelser af genrerne. 11

12 Formålsmæssigt er der ofte forskel, idet mange simulatorer blot handler om manøvreegenskaber, mens actionspil for det meste inkluderer kampsituationer enten med eller uden våben. Set i fiktionssammenhæng forsøger simulatorspillene at placere spilleren i et virkeligt rum i handlingen som førsteperson mens actionspillene oftest giver spilleren en tredjepersonsoplevelse. Som den eneste af de behandlede teoretikere i denne opgave forsøger Wolf sig med en altomfattende opdeling og beskrivelse af genrebegrebet indenfor computerspil. Beskrivelsen er ikke bare altomfattende, den går også ud over, hvad der kan betegnes som egentlige computerspil. Beskrivelsen af test-programmer og værktøjsprogrammer synes at falde mest udenfor mediebetegnelsen computerspil. Som tidligere nævnt begrunder Wolf behandlingen af disse programmer med, at deres fysiske form (cartridges eller disks) er lig computerspillenes. Men derudover blander han også disse programmer sammen med egentlige spil, idet han i indledningen skriver: Also, certain genres listed here (Diagnostic, Demo, Educational, Puzzle, Simulation, and Utility) contain programs which are arguably not games (Wolf 2003: 439). Undervisningsspil, puslespil og simulationsspil kategoriseres af alle andre benyttede teoretikere som egentlige spil. Simulationsspil er ligefrem en hovedkategori hos ES og Grodal. Samlet set kan Wolfs opstilling af alle former for spil og programmer med relation til spil og spilmaskiner ikke ses som en egentlig genreopdeling, som man kender det fra litteratur og film. Dertil er den alt for kompleks og sammenblandet. Som sagt har næsten alle 42 opdelinger referencer til andre genrer. De har enten fuldstændigt identiske eller lignende elementer i forhold til en eller flere af de andre. Dermed fungerer Wolfs opdeling bedre i forbindelse med en mere detaljeret beskrivelse, efter en bestemmelse af spillets hovedgenre er foretaget. Inden selve genreopdelingen skriver Wolf, at den kan benyttes sammen med det eksisterende klassifikationssystem 5, som ifølge Wolf benytter ikonografisk eller tematisk genrebestemmelse (Wolf 2003). Denne ikonografiske eller tematiske genrebestemmelse kunne også være ESs eller Grodals, som herved vil bestemme spillets hovedgenre, mens Wolfs genrer fungerer som undergenrer, der betegner det enkelte spil nærmere. 5 Wolf benytter ordet taxonomy (Wolf 2003: 439). 12

13 Grodal indleder som nævnt artiklen Fortællingens frie spil med en beskrivelse af, hvorledes computerspillet tilføjer fortællingen interaktion mellem spiller og fiktionsunivers. I genreopdelingen af computerspillene tager han dog ikke hensyn til den nye dimension. Opdelingen foretages ud fra et narrativt, fiktionsorienteret synspunkt. Dette synspunkt afviger meget fra ESs og Konzacks. Dermed når Grodal også frem til en anden genreopdeling, hvor spillerens synspunkt, fiktionsgraden og narrativitetsgraden i spillet bestemmer spillets genre. Grodal beskriver i den her benyttede tekst efterfølgende forskellen på film og computerspil ud fra denne genreopdeling. Dermed er hans mål anderledes end de andre teoretikere, idet de forsøger at behandle genrebegrebet indenfor computerspillets eget univers og ikke ønsker en sammenligning med andre medier ud fra denne begrebsdefinition. 13

14 Konklusion Der er i denne opgave blevet redegjort for genrebegrebet indenfor computerspil. Det er herigennem blevet klart, at de behandlede teorier har forskelligt fokus og derfor opfatter genrebegrebet indenfor computerspil forskelligt. Hvor nogle teorier fokuserer på legen, er andre mere fokuseret på relationen til fiktionen. I en praktisk anvendelse af genrebegrebet til diskussion af den enkelte genres historie og fortsatte udvikling synes ESs og Konzacks genreopdelinger at være mest anvendelige. I en beskrivelse af spillenes fortællemæssige og fiktionsrelaterede indhold er Grodals indgangsvinkel anvendelig, mens Wolfs omfattende teori synes uoverskuelig til en sådan diskussion. Simon Egenfeldt-Nielsen og Jonas H. Smith tager udgangspunkt i, at et computerspil er en leg. Derfor mener de, at det er spillenes centrale succeskriterium til grund for en genreopdeling. Herudfra mener de at se fire kategorier: actiongenren, adventuregenren, strategigenren og simulationsgenren. Gennem en todimensional opstilling af de fire genrer pointerer de, at computerspil oftest er en blanding af to eller flere af disse genrer. I forbindelse med online-spil tilføjer de flere genrer og begreber til beskrivelse af computerspillene. Kort- og brætspil bliver her inddraget, og genrerne ses i et økonomisk perspektiv (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000). Mark J. P. Wolf opstiller ikke mindre end 42 genrer, der skal beskrive alle former for computerspil og programmer med relation til computerspil eller maskiner til afvikling af disse. De mange kategorier betyder, at så godt som alle spil vil falde ind under to eller flere genrer. Som Wolf selv påpeger, kan denne opdeling benyttes i sammenhæng med en ikonografisk og tematisk genreopdeling (Wolf 2003). Hermed virker det mest hensigtsmæssigt at betegne Wolfs opdeling som en specificering af et spils karakteristika, der kan benyttes efter, at en overordnet genrebeskrivelse er gennemført. Lars Konzack kategoriserer ligesom Egenfeldt-Nielsen og Smith computerspil ud fra et legeperspektiv. I dette perspektiv ser Konzack tre hovedgenrer: adventure, strategi og action. Han placerer det, ES kalder simulatorspil under actionspil (Konzack 2003). Definitionen af simulationsspil er forskellig i teoretikernes tekster: Hvor Konzack betegner simulationsspil som strategispil med olympisk tredjepersons synsvinkel, betegner ES simulationsspil som værende simulatorspil med førstepersons synsvinkel; det, der i filmsprog kaldes Point Of View eller POV (Egenfeldt-Nielsen og Smith 2000 og Konzack 2003). 14

15 Torben Grodal tager udgangspunkt i fortællingen i hans beskrivelse af genrebegrebet indenfor computerspil. Hermed når han frem til en anden genreopdeling end ES og Konzack, hvori adaptioner medtages, mens adventurespil og actionspil placeres i de narrative spils genre. Hans opdeling indeholder dermed fire hovedgenrer, hvoraf to har underopdelinger. De fire hovedgenrer betegnes adaptioner, strategispil, simuleringsspil og narrative spil. Under simuleringsspil placeres simulatorspil og sportsadaptioner, mens adventure- og actionspil placeres under de narrative spil. I beskrivelsen af de enkelte genrers karakteristika behandler Grodal, fra hvilket synspunkt spilleren ser spillet. Således ses strategispil ifølge Grodal oftest fra et olympisk synspunkt, mens actionspil for det meste ses i førsteperson, som om spilleren selv er i handlingens rum. I filmisk forstand svarer dette til karakterens Point Of View. Derudover beskrives genrens relation til fiktionsfilmen og spillets narrativitetsgrad. Hermed synes Grodals fokus mest at behandle computerspillets relation til filmen, hvilket ikke er relevant i forbindelse med diskussioner om selve legen i og udviklingen indenfor computerspillet. Via den gennemførte sammenligning af genrebeskrivelserne, kan det konkluderes, at alle de beskrevne teoretikere er enige om, at en genreopdeling af computerspil kun er en illusion, og at det ikke er muligt at danne en korrekt genredefinition. Alt efter hvilket formål og fokus der anlægges på spillene, kan der argumenteres for forskellige opdelinger. Set ud fra computerspillets egen præmis, legen, synes Egenfeldt-Nielsen og Smiths samt Konzacks genrebegreber mest korrekte, mens en definition i forhold til fiktionsfilmen bliver mere grundigt behandlet af Grodal. Udviklingen indenfor computerspil er i hastig udvikling. Således ses der en fortsat større genresammenblanding i computerspillene. Man kan derfor diskutere, hvorvidt det er muligt at lave en historisk korrekt genreopdeling, eller om man snarere bør benytte sig af genreteori fra samme historiske periode i bestemmelsen af et computerspils genre. 15

16 Litteratur Egenfeldt-Nielsen, Simon og Smith, Jonas H. (2000): Den digitale leg -om børn og computerspil, København: Hans Reitzels Forlag Grodal, Torben (2003 a): Fortællingens frie spil, i Anne Jespersen (kompendium): Mediehistorie 2, Del 2 Grodal, Torben (2003 b): Filmoplevelse, Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur Konzack, Lars (2003, oprettet 1997): (Udskrevet af undertegnede, sideangivelser er foretaget herudfra) Schepelern, Peter (2001): 100 års dansk film, København: Rosinante Forlag A/S Wolf, Mark J. P. (2003): Genre and the Video Game, i Anne Jespersen (kompendium): Mediehistorie 2, Del 2 Benyttede hjemmesider (både spil, historiske tekster og screenshots):

Formidling af computerspil i danskundervisningen

Formidling af computerspil i danskundervisningen Formidling af computerspil i danskundervisningen AF: BIRGER HOFF OG ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER SJÆLLAND Vi har i folkeskolens litteraturundervisning

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi Computerspilgenrer og indeksering af computerspil Bacheloropgave Peter Olsen Forår 2012 Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: 11954 Resumé Opgaven undersøger og diskuterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Lau Lund Leadbetter Computerspil 19/02-2012 Tobias Sønderskov Hansen Camilla Dahl Nilsson Klasse 1.4. Computerspil

Lau Lund Leadbetter Computerspil 19/02-2012 Tobias Sønderskov Hansen Camilla Dahl Nilsson Klasse 1.4. Computerspil Reklamespil Historie og betydning Computerspil Et reklamespil er et gratis spil, som har det formål, at promovere et produkt eller et budskab. Der er to former for reklamer. Eksplicit reklamer er i introscener,

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

DEN DIGITALE LEG. om børn og computerspil. Af Simon Egenfeldt-Nielsen og Jonas Heide Smith DEN LEG OM BØRN OG COMPUTERSPIL

DEN DIGITALE LEG. om børn og computerspil. Af Simon Egenfeldt-Nielsen og Jonas Heide Smith DEN LEG OM BØRN OG COMPUTERSPIL DEN DIGITALE DEN LEG OM BØRN OG COMPUTERSPIL LEG om børn og computerspil Af Simon Egenfeldt-Nielsen og Jonas Heide Smith - Side 1 af 142 - Den digitale Leg udkom i 2000 på Hans Reitzels Forlag. Denne fil

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Humån Computer Interåction HCI eller på dansk MMS - Menneske Maskine Samspil Tiden hvor produkter blev solgt

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Apps anvendt i et rehabiliterende perspektiv til børn og unge

Apps anvendt i et rehabiliterende perspektiv til børn og unge Apps anvendt i et rehabiliterende perspektiv til børn og unge Teknologikonferencen 2013 1 Agenda Vigtige indstillinger Indstillingsmuligheder Nye muligheder med IOS 7 Gennemgang af apps Diverse apps til

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hvordan at snyde på Video Games

Hvordan at snyde på Video Games Hvordan at snyde på Video Games pcfly.info Gennemse artiklen Sådan at snyde på Video Games Snyd kan lade dig vinde et spil, men det vil ikke hjælpe dig med at vinde en kæmpe turnering som World Cyber Games.

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere