Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil"

Transkript

1 Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006

2 Indhold Metode... 3 Baggrund...3 Formål med undersøgelsen...3 Målgruppe...3 Dataindsamling...3 Gennemførelse...4 Konklusioner...4 Analyse... 5 Om respondenterne...5 Respondenternes børn...5 Problemstilling 1. Kontrollerer danske forældre? Og hvis ja hvordan?...7 Konklusioner...7 Regler i hjemmet...7 Kendskab til- og brug af PEGI mærkningsordningen...9 Brugen af ordningen...10 Tilfredshed med mærkningsordningen...12 Supplerende kontrol...13 Spil-indstillinger...15 Online-spil...15 Regler i hjemmet...15 Supplerende kontrol...15 Mærkningsordning for online-spil...16 Problemstilling 2. Hvad er forældres opfattelser af muligheder og risici i forbindelse med computerspil?...16 Konklusioner...17 Spilleforbrug...17 Skræmmende spil...18 Fysiske konsekvenser...18 Sociale konsekvenser...18 Læringsmæssigt potentiale...19 Konfliktløsning...20 Evne til at skelne mellem fiktion i spil og virkeligheden...20 Evne til at vurdere skadelighed...21 Rapporten kan findes på Medierådet for Børn og Unges hjemmeside: For yderligere information kontakt Susanne Boe: Medierådet for Børn og Unge 2

3 Metode Baggrund Medierådet for Børn og Unge har gennemført en undersøgelse af danske forældres syn på deres børns forbrug af computerspil. Formålet med undersøgelsen er at belyse forældrenes beskyttelsesadfærd (herunder kendskab til og brug af den eksisterende mærkningsordning på computerspilsområdet) samt forældres opfattelser af muligheder og risici i forbindelse med deres børns computerspil. Formål med undersøgelsen Konkret søger undersøgelsen at belyse Om danske forældre kontrollerer deres børns forbrug af computerspil og i givet fald, hvordan? Hvilke holdninger til computerspil der danner baggrund for forældrenes beskyttelsesadfærd? Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er forældre med computerspillende børn i alderen 3-17 år. Dataindsamling Data er indsamlet gennem et online-spørgeskema. En bred skare af respondenter er tilstræbt ved at indsamle data gennem ca. 15 forskellige hjemmesider. Følgende af Medierådets samarbejdspartnere har præsenteret links til undersøgelsen og opfordringer til at deltage på deres hjemmesider: Medierådet for Børn og Unges hjemmeside De danske Centralbibliotekers hjemmesider KLF s hjemmeside Børnerådets hjemmeside Børns vilkårs hjemmeside Center for ludomanis hjemmeside Medierådet for Børn og Unge 3

4 Børnekulturens netværks hjemmeside Helse Online Red Barnets hjemmeside PIL Gentoftes hjemmeside Dotbots hjemmeside Hovedparten af besvarelserne kommer fra centralbibliotekernes hjemmesider. Gennemførelse Dataindsamlingen er gennemført i perioden 5.april til 15. maj 2006, i hvilken der er modtaget 812 besvarelser. Medierådet har ikke tilbudt respondenterne nogen form for kompensation eller belønning for deltagelse. Besvarelserne må derfor opfattes som udtryk for respondenternes interesse i emnet og ikke eksempelvis et ønske om at vinde en præmie eller lignende. Undersøgelsen er ikke repræsentativ i videnskabelig forstand, da deltagerne selv har opsøgt undersøgelsen på internettet. I undersøgelsen er der en overvægt af kvindelige respondenter i undersøgelsen. Grundet dataindsamlingensmetoden har det dog ikke været muligt at vægte tallene i forhold til køns-uligheden. Det er der taget højde for i forbindelse med tolkningen af de indsamlede data. Undersøgelsen giver derfor stadig en ny og nyttig viden om forældres beskyttelsesadfærd og holdninger til børns forbrug af computerspil. Konklusioner Danske forældre er meget opmærksomme på hvilke computerspil deres børn spiller og kombinerer flere typer beskyttelsesadfærd. Danske forældre har et balanceret syn på muligheder og risici i forbindelse med computerspil. Medierådet for Børn og Unge 4

5 Analyse Om respondenterne Som tidligere nævnt er der en overvægt af kvindelige respondenter. Disse tegner sig således for 67% af besvarelserne. Hvad er dit køn? Aldersmæssigt fordeler respondenterne sig relativt jævnt mellem 31 og 45 år. Måske ikke overraskende spiller de mænd mere computerspil end kvinder. Således svarer 19% af de mandlige respondenter at de spiller Ofte. Blandt kvinderne er der kun 6% der svarer det samme. Der lader til at være en sammenhæng mellem alder og forbrug af computerspil. For både mandlige og kvindelige respondenters vedkommende spiller de yngste forældre mere end de ældste. Respondenternes børn Kønsmæssigt fordeler respondenternes børn sig ulige. Der er således en overvægt af drenge. Hvilket køn har barnet? Medierådet for Børn og Unge 5

6 Aldersmæssigt fordeler børnene sig relativt ligeligt fra 3 til 14 år. Som det ses af nedenstående diagrammer, angiver en stor del af forældrene at deres børn spiller både PC, konsol og online-spil. Spiller barnet spil på PC og/eller spilkonsol (PlayStation, Xbox, Gameboy, osv.) Spiller dit barn online computerspil? Medierådet for Børn og Unge 6

7 Problemstilling 1. Kontrollerer danske forældre? Og hvis ja hvordan? I forskningsrapporten Det er bare noget der er lavet børn, computerspil, vold og virkelighed fra 2000 fastslog Birgitte Holm Sørensen og Carsten Jessen (begge er ansat på Danmarks pædagogiske universitet), at computerspil med voldeligt indhold kan virke skræmmende på visse børn særligt yngre børn med et mindre udviklet kendskab til mediegenrer. Skræmmende spil har siden været blandt Medierådets højtprioriterede indsatsområder. Medierådets vigtigste tiltag på dette område har været deltagelsen i udarbejdelsen af den fælleseuropæiske mærkningsordning PEGI. Ordningen er skabt som et værktøj, som forældre og professionelle kan anvende i vurderingen af, om et spil er egnet til en given aldersgruppe. Det er i Medierådets interesse at finde ud af, om danske forældre er bekendte med denne ordning, og bruger den. Online-spil, dvs. spil, der spilles direkte på internettet, vinder voldsomt frem i disse år. Derfor er det ligeledes centralt for Medierådet at finde ud af, om danske forældre kontrollerer deres børns brug af denne type spil, samt om danske forældre er interesserede i at få en mærkningsordning for online-spil, svarende til den mærkningsordning der findes for PC og konsol-spil. Medierådets syn på børnebeskyttelse tager blandt andet udgangspunkt i ideen om børns og forældres fælles deltagelse i medierne. Ved at spille sammen med sit barn, observere barnet mens det spiller, og gå i dialog med barnet omkring spil har forældre mulighed for at opnå indsigt i barnets motivation for at spille, samtidig med at de kan opstille nogle nødvendige grænser. Det er derfor væsentligt for Medierådet at undersøge om danske forældre supplerer brugen af mærkningsordningerne med andre typer beskyttelsesadfærd. Konklusioner Regler i hjemmet Forældrene synes mest opmærksomme på at sætte regler for hvilke computerspil, deres børn spiller. Hele 57 % angiver, at deres hjem har regler på dette område. 48 % af forældrene angiver, at deres hjem har regler for hvor meget tid der må bruges på computerspil. Lidt flere kvinder end mænd angiver, at deres hjem har regler for hvad og hvor meget der må spilles. Denne skævhed forekommer umiddelbart lidt mærkværdig, men må formodentlig tilskrives en manglende enighed kønnene imellem, om hvad der konstituerer regler i hjemmet. Det er især forældre til børn i alderen 6-11 år som sætter regler for hvad og hvor meget deres børn må spille. Når forældrene til de yngre og ældre børn ikke sætter regler i samme Medierådet for Børn og Unge 7

8 omfang, så skyldes det sandsynligvis, at de yngste børn ikke spiller særlig meget, og at de ikke spiller voldsomme spil, mens de ældre børn selv formodes at kunne styre deres spilleforbrug. Har din familie regler for, hvor meget tid barnet må bruge på PC og konsol spil? Krydset med: Hvad er barnets alder? Hvad er barnets alder? 3-5 år 6-8 år 9-11 år år år Medierådet for Børn og Unge 8

9 Har din familie regler for, hvilke PC og konsolspil barnet må spille? Krydset med: Hvad er barnets alder? Hvad er barnets alder? 3-5 år 6-8 år 9-11 år år år Kendskab til- og brug af PEGI mærkningsordningen 37% af respondenterne svarer, at de er bekendte med PEGI ordningen. Af disse 37% er størstedelen mænd, hvilket må formodes at hænge sammen med, at mænd spiller mere computerspil end kvinder. Medierådet for Børn og Unge 9

10 Kender du PEGI-mærkningsordningen for computerspil? Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Kendskabet til PEGI er størst blandt gruppen af forældre mellem 26 og 30 år samt forældrene over 46 år. Blandt de fædre som selv spiller er kendskabet til PEGI langt større end blandt de fædre som ikke spiller. Brugen af ordningen Generelt set gør forældrene flittigt brug af mærkningsordningen. Godt halvdelen af undersøgelsens respondenter angiver, at de altid kigger efter aldersmærkningen når de køber spil til deres børn 1. Lidt under halvdelen kigger altid efter indholdsikoner, når de køber spil. Også i dette tilfælde ses dog en forskel mellem mandlige og kvindelige respondenter. Kvinderne lader således til at være mere opmærksomme på både aldersmærkning og indholdsikoner når de anskaffer spil til deres børn: 1 Dette er umiddelbart i modstrid med, at over halvdelen af respondenterne på det foregående spørgsmålet svarede, at de ikke kendte PEGI mærkningsordningen. Uoverensstemmelsen skal formodentlig forstås i sammenhæng med den måde det foregående spørgsmål er formuleret i spørgeskemaet. Ved at spørge til mærkningsordningen navn ( Kender du PEGI mærkningsordningen? ), kan respondenten have fået indtryk af, at der spørges til et mere indgående kendskab til ordningen. (hvem der administrerer ordningen, hvad alderskriterierne består i etc.). Spørgsmålet kunne med fordel have været formuleret således: kender du aldersmærkningsordningen på computerspil? Medierådet for Børn og Unge 10

11 Kigger du efter spillets aldersmærkning, når du køber/lejer/låner spil til dit barn? Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Kigger du efter spillets indholdsikoner (mærkerne viser om spillet indeholder f.eks. vold, stoffer, stødende sprog m.v.), når du køber/lejer/låner spil til dit barn? Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Medierådet for Børn og Unge 11

12 Det er primært forældre til den mellemste aldersgruppe af børn (mellem 6 og 14 år) som kigger på aldersmærkning og indholdsikoner, når deres børn selv anskaffer spil. Når forældrene til de yngste og ældste børn ikke i samme grad er opmærksomme på aldersmærkning og indholdsikoner, kan dette (i lighed med tilfældet omkring regler i hjemmet) formodes at hænge sammen med, at de yngste børn endnu ikke er interesserede i spil med voldeligt indhold, samt at de ældste børn i vid udstrækning selv administrerer deres valg af spil. Det skal desuden nævnes, at en relativt stor andel af forældrene (lidt under halvdelen) svarer, at deres børn ikke selv skaffer spil. Tilfredshed med mærkningsordningen Mens 30 % af respondenterne mener, at aldersmærkningen på spil generelt svarer godt til, hvor skadelige spillene er, svarer 23 %, at de mener, at mærkningen generelt er sat for højt i forhold til, hvor skadelige spillene er. Hvordan mener du, at aldersmærkningen på spil svarer til spillenes skadelighed Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Som det ses af diagrammet, mener flere mænd end kvinder, at aldersmærkningen på spil generelt er sat for højt i forhold til, hvor skadelige spillene er. Mao. Mener mændene at Medierådet for Børn og Unge 12

13 deres børn godt kan klare kosten. Det kan desuden bemærkes, at langt flere kvinder end mænd har valgt svarmuligheden ved ikke. Begge dele skal formodentlig ses i sammenhæng med, at så mange kvinder aldrig spiller computerspil. Pigernes forældre er langt mindre tilbøjelige til at mene, at aldersmærkningen på spil generelt er sat for højt i forhold til, hvor skadelige spillene er (mens 28% af drengenes forældre har svaret, at aldersmærkningen generelt er for høj, har kun 13% af pigernes forældre svaret det samme) Supplerende kontrol Undersøgelsen viser, at en del forældre kontrollerer deres børns spil - også selvom aldersmærkningen stemmer overens med barnets alder. Kun 23% oplyser, at de aldrig undersøger deres børns spil. Hvad gør du for at undersøge PC og/eller konsol-spils indhold? (Sæt gerne flere krydser) Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Med hensyn til forskellige former for kontrol lader det mest almindelige til at være at observere barnet, mens det spiller. Denne kontrolform benytter over 60% af forældrene sig Medierådet for Børn og Unge 13

14 af. Over halvdelen af forældrene snakker med deres børn om de spil, de spiller, og godt halvdelen spiller spillet sammen med deres barn. Både mænd og kvinder benytter sig af muligheden for at observere deres barn mens det spiller. Der flere mænd end kvinder som spiller sammen med deres barn (57 % mænd imod 42% kvinder) For både mandlige og kvindelige respondenter gælder det imidlertid, at de forældre som selv spiller computerspil, i højere grad spiller sammen med deres barn, ligesom denne gruppe oftere søger information om et spil på internettet. For forældre til de yngste børn (børn mellem 3-8 år) er de mest populære former for kontrol at observere barnet mens det spiller, samt at spille sammen med barnet. Af forældrene til børn mellem 9 og 14 år, er der ligeledes mange der svarer, at de snakker med deres barn om spillene. I forbindelse med dette spørgsmål har kun 10 % af respondenterne svaret, at de ikke kontrollerer deres børns spil. Dette står i modstrid til de 23% som på det foregående spørgsmål svarede, at de aldrig kontrollerede. Ved at krydse de besvarelserne på de to spørgsmål viser det sig da også, at en stor del af de forældre som i første omgang svarede, at de ikke kontrollerer deres børns spil, alligevel benytter sig af muligheden for at snakke med deres børn om de computerspil barnet spiller, at se på når barnet spiller osv., Hvad gør du for at undersøge PC og/eller konsol-spils indhold? (Sæt gerne flere krydser) Krydset med: Undersøger du PC og/eller konsol-spils indhold, selvom aldersmærkningen stemmer overens med dit barns alder? Undersøger du PC og/eller konsol-spils indhold, selvom aldersmærkningen stemmer overens med dit barns alder? Altid Ofte Sjældent Aldrig Medierådet for Børn og Unge 14

15 Årsagen til denne uoverensstemmelse må formodentlig tilskrives at mange forældre opfatter deres engagement i børnenes spil som et udtryk for interesse snarere end kontrol (og derfor svarede afkræftende på det foregående spørgsmål). Spil-indstillinger Ikke ret mange forældre benytter sig af muligheden for at kontrollere børnenes spil igennem spil-indstillinger. Over halvdelen har således svaret, at de aldrig tilpasser spillenes indstillinger. Det er primært forældre til de yngste børn som kontrollerer spillene ved at tilpasse spillenes indstillinger. Online-spil Regler i hjemmet Lidt under halvdelen af respondenterne angiver, at de har regler for, hvor meget tid der må benyttes på online-spil, samt for hvilke spil der må spilles. Der er ingen nævneværdige forskelle i forhold til mønstret for PC og konsolspil. Som det var tilfældet med PC og konsolspil er det også her især den midterste gruppe af børn (6-11 år) som er underlagt regler. Endvidere ses det begge steder, at lidt flere kvinder end mænd mener, at deres hjem har regler for hvad og hvor meget der må spilles. Supplerende kontrol Forældrene er tilsyneladende flittige til at kontrollere deres barns online-spil. 59% angiver, at de observerer barnet mens det spiller. 51% angiver, at de taler med deres børn om spillet. 36 % angiver, at de spiller spillet sammen med deres barn. Hvor der i forbindelse med PC og konsolspil var flere mænd end kvinder der svarede at de spillede sammen med barnet så er der ca. lige mange mænd og kvinder der vælger denne svarmulighed i forbindelse med online-spil (36% kvinder imod 35% mænd) Heller ikke i forbindelse med online-spil er det særlig udbredt at kontrollere gennem spilindstillinger. Ca. 70% angiver, at de aldrig kontrollerer ved at rette i spillenes indstillinger. Medierådet for Børn og Unge 15

16 Mærkningsordning for online-spil Generelt er respondenterne positivt indstillet overfor ideen om en mærkningsordning for online-spil, svarende til den der findes til PC og Konsolspil Kunne du tænke dig en mærkningsordning på online-spil, svarende til den der findes til PC og konsol-spil? Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Som det ses af diagrammet, er de kvindelige respondenter lidt mere positive overfor ideen om en online-mærkningsordning end de mandlige. Problemstilling 2. Hvad er forældres opfattelser af muligheder og risici i forbindelse med computerspil? Det er centralt for Medierådet at undersøge de holdninger til emnet børn og computerspil som danner baggrund for forældres beskyttelsesadfærd. En afdækning af disse holdninger vil kunne fungere som pejlemærke i forhold til Medierådets fremtidige oplysende og vejledende indsats. Medierådet for Børn og Unge 16

17 Konklusioner Spilleforbrug Størstedelen af forældrene (godt halvdelen) mener, at deres børns spil-forbrug er normalt i forhold til gennemsnittet. Ca. 30 % mener, at deres børns forbrug af computerspil er under gennemsnittet. Endelig mener ca. 20% at deres barns forbrug af spil er over gennemsnittet. Tror du, at den tid dit barn bruger på at spille computerspil/online-spil er: Krydset med: Hvad er barnets alder? Hvad er barnets alder? 3-5 år 6-8 år 9-11 år år år Som det ses af diagrammet er det primært forældre til de ældste børn som mener, at deres barn spiller mere end gennemsnittet. Omkring en tredjedel af forældrene til årige børn Medierådet for Børn og Unge 17

18 mener, at deres barn spiller mere end gennemsnittet. Dette skal ses i forhold til et gennemsnit på ca. 20%. Skræmmende spil Under 5% af forældrene er ofte bekymrede for, at deres børn skal blive skræmte af at spille computerspil. Ca. en tredjedel er af og til bekymrede, mens over 60% angiver, at de aldrig nærer bekymringer i denne retning. Drengenes forældre er mere bekymrede for, at deres barn skal blive skræmt af at spille end pigernes forældre, hvilket sandsynligvis skyldes, at drenge generelt spiller flere voldsomme spil end piger. Fysiske konsekvenser Kun få forældre er bekymrede for, hvilken effekt computerspil har på deres børns fysiske helbred. Således svarer kun ca. 10%, at de ofte er bekymrede i denne retning. Ca. 30% svarer, at de af og til er bekymrede, mens over halvdelen svarer, at de aldrig nærer bekymringer i den retning. Tilsvarende angiver størstedelen af forældrene, at de er tilfredse med deres børns aktivitetsniveau. Således svarer lidt under 60% af forældrene at deres barn efter deres opfattelse i høj grad er tilstrækkelig fysisk aktivt ved siden af spillene. Ca. en tredjedel mener, at det samme er tilfældet i nogen grad mens lige under 10% mener, at deres barn kun i ringe grad er tilstrækkelig fysisk aktivt ved siden af spillene. Drengenes forældre er i højere grad end pigernes forældre bekymrede for, at computerspil skal have en negativ indflydelse på deres barns fysiske helbred. Dette må formodes at hænge sammen med, at drenge spiller forholdsvis meget mere end piger 2. Sociale konsekvenser Heller ikke med hensyn til spillenes indflydelse på børnenes sociale liv er forældrene særligt bekymrede. På spørgsmålet; Er du bekymret for, at computerspil skal få negative konsekvenser for dit barns sociale liv? svarer over 70%, at de aldrig er bekymrede. Ca. 20% svarer, at de af og til er bekymrede, mens ca. 5% svarer, at de ofte er bekymrede. Det er forældrene til de ældste børn som er mest bekymrede for, at spil skal få negative virkninger på deres børns sociale liv. Drengenes forældre er mere bekymrede for, at spil skal påvirke deres barn i negativ forstand, rent socialt, hvilket må formodes at hænge sammen med, at drenge spiller mere end piger. 2 Jævnfør Danskernes Kultur- og fritidsaktiviteter 2004 spiller 93% drenge computerspil. Blandt pigerne er andelen 74%. Bille, Fridsberg, Storgaard & Wulff, Medierådet for Børn og Unge 18

19 Faktisk mener flere af forældrene, at spil kan have en positiv indflydelse på børnenes liv (eksempelvis ved at føre til en større bekendtskabskreds). Ca. 40 % mener således, at dette er tilfældet i nogen grad. Lidt over 10% mener, at det i høj grad er tilfældet, mens lidt under 40% kun finder, at dette er tilfældet i ringe grad. Mener du, at computerspil har en positiv virkning på dit barns sociale liv? (ex. fører til en større bekendtskabskreds eller lignende) Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Selvom der i forbindelse med spørgsmålet om negative konsekvenser af at spille ikke kunne konstateres en kønsmæssig forskel på besvarelserne, så ses det ud af ovenstående diagram, at man, ved at vende spørgsmålet om og spørge til positive virkninger ved spil, opnår et skel mellem mandlige og kvindelige respondenter. De kvindelige respondenter er således mindre tilbøjelige til at svare, at spil beriger deres børns sociale liv. For både mandlige og kvindelige respondenters vedkommende gælder det, at de forældre som selv spiller i højere grad mener at spil har en positiv virkning på deres barns sociale liv. Læringsmæssigt potentiale I forhold til computerspils læringsmæssige potentiale, er forældrene positivt indstillet. Ca. en tredjedel af forældrene mener, at computerspil i høj grad har positive læringsmæssige konsekvenser for deres børn, og lidt over halvdelen mener, at det samme er tilfældet i nogen grad. I sammenligning hermed mener kun lidt over 10%, at det i ringe grad er tilfældet. Medierådet for Børn og Unge 19

20 Konfliktløsning Over 70% af forældrene svarer at de aldrig er bekymrede for, at computerspil skal give deres barn en opfattelse af, at konflikter kan løses ved hjælp af vold. Ca. 20% er af og til bekymrede for dette. Kun ca. 5% angiver, at de ofte er bekymrede. Drengenes forældre er mere bekymrede for at spil skal give deres barn et forkert forhold til vold hvilket må formodes at hænge sammen med at drenge i højere grad end piger spiller spil med et voldeligt indhold. Evne til at skelne mellem fiktion i spil og virkeligheden Respondenterne mener i overvejende grad, at deres børn er i stand til at skelne mellem fiktion i spil og virkeligheden. Ca. 70% mener således, at deres børn i høj grad er i stand til at skelne. Ca. 20% mener i nogen grad, at deres barn er i stand til at skelne. Ca. 5% af respondenterne mener, at deres barn i ringe grad er i stand til at skelne mellem fiktion og virkelighed. Mener du, at dit barn er i stand til at skelne mellem fiktion i computerspil/online-spil og virkeligheden? Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand De mandlige respondenter synes mere overbeviste om deres barns evne til at skelne mellem fiktion og virkelighed. Således mener 78 % mandlige respondenter, at dette i høj grad er tilfældet. Til sammenligning angiver 68 % af de kvindelige respondenter det samme. Medierådet for Børn og Unge 20

21 Evne til at vurdere skadelighed Som undersøgelsens afsluttende spørgsmål er forældrene blevet bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige med udsagnet: Mit barn er selv i stand til at vurdere, hvorvidt et spil er skadeligt. Lidt over halvdelen af forældrene erklærer, at de var uenige i dette udsagn. Ca. en fjerdedel angiver, at de var Lidt enige mens lidt under 20% erklærede sig helt enige i udsagnet. Angiv hvor enig du er i følgende udsagn: "Mit barn er selv i stand til at vurdere, om et computerspil/online-spil er skadeligt" Krydset med: Hvad er dit køn? Hvad er dit køn? Kvinde Mand Som det ses af diagrammet er de mandlige respondenter mere optimistiske med hensyn til deres barn evne til at vurdere spils skadelighed end de kvindelige. Desuden stiger enigheden i usagnet ganske som man kunne forvente - med barnets alder. Medierådet for Børn og Unge 21

Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen

Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen Undersøgelse om PEGI aldersmærkning og børn, unges computerspils vaner Multimedieforeningen April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Klædt på til nettet. Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge. Co-funded by the European Union

Klædt på til nettet. Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge. Co-funded by the European Union Klædt på til nettet Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge Co-funded by the European Union Co-funded by the European Union Klædt på til nettet Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge Referencer Anne

Læs mere

Klædt på til nettet. Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge. Co-funded by the European Union

Klædt på til nettet. Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge. Co-funded by the European Union Klædt på til nettet Gode råd fra Medierådet for Børn og Unge Co-funded by the European Union Co-funded by the European Union Referencer Anne Mette Thorhauge adjunkt på Institut for Medier, Erkendelse og

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

Livet på pension i norden

Livet på pension i norden Sida 1 Livet på pension i norden Synovate (Danmark, Finland, Norge og Sverige) for Nordea Nordisk sammenfatning Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 2008 Sida 2 I Norden ønsker mange at gå på pension

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN - En befolkningsundersøgelse gennemført af Userneed for Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter Juni 2015 INDHOLD Baggrund... 3 Konklusioner...

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer?

Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som du servicerer? Resultater og konklusion af Siteloom Contracts brugerundersøgelse oktober 2015 vedr. kontraktstyring set gennem intern / ekstern bogholder / økonomiansvarliges øjne. Indledende spørgsmål: Hvor mange ansatte

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Personlighedstest Iværksætterprofil i projektarbejde

Personlighedstest Iværksætterprofil i projektarbejde Personlighedstest Iværksætterprofil i projektarbejde Først kommer en række spørgsmål om dig som person. Du skal vælge det af de to udsagn, der bedst beskriver dig. 1. Hvilket udsagn beskriver dig bedst

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ALDERSMÆRKNINGEN

VÆRD AT VIDE OM ALDERSMÆRKNINGEN EGI MANUAL PEGI MANUAL PEGI MANUAL PEGI MANUAL VÆRD AT VIDE OM ALDERSMÆRKNINGEN VIND VIP BILLETTER TIL DANISH GAME AWARDS SPIL MED: FACEBOOK.COM/ MULTIMEDIEFORENINGEN INDHOLD INDHOLD INDHOLD INDHOLD I

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Legen får det røde kort

Legen får det røde kort Legen får det røde kort På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer tyder meget på, at heldagsskolen, som den ultimative sammensmeltning af undervisning og fritid, overser

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF METTE DALGAARD OG HANNE JAKOBSEN VÆRD SET ALLE FOTOS: MODELFOTOS, BAM

UNDERSØGELSE AF METTE DALGAARD OG HANNE JAKOBSEN VÆRD SET ALLE FOTOS: MODELFOTOS, BAM UNDERSØGELSE AF METTE DALGAARD OG HANNE JAKOBSEN VÆRD SET ALLE FOTOS: MODELFOTOS, BAM 12 PSYKOLOG NYT Nr. 16. 2004 IER FRA BØRNEHØJDE Et værdiprojekt på Frederiksholm Akutinstitution har forsøgt at fokusere

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ELETRONISKE SERVICEYDELSER HOS DANSKE PENSIONSKASSER. En sammenfattende rapport

UNDERSØGELSE AF ELETRONISKE SERVICEYDELSER HOS DANSKE PENSIONSKASSER. En sammenfattende rapport UNDERSØGELSE AF ELETRONISKE SERVICEYDELSER HOS DANSKE PENSIONSKASSER En sammenfattende rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsen... 3 Undersøgelsens konklusion... 4 Oprettelse af henvendelser...

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014 - opsamling Introduktion Som et led i Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Spilpolitik. Kontroller altid aldersmærkerne på spillets emballage eller via søgefunktionen

Spilpolitik. Kontroller altid aldersmærkerne på spillets emballage eller via søgefunktionen Medie og Spilpolitik i Juniorklubben, Sorø Borgerskole. Forord_ Formålet med at have en medie- og spilpolitik i klubben, at vi for så vidt muligt ønsket om at synliggøre de pædagogiske overvejelser der

Læs mere