Projektledelse i politisk styrede organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse i politisk styrede organisationer"

Transkript

1 Projektledelse i politisk styrede organisationer

2

3 Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer

4 Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet SATS SL grafik (slgrafik.dk) TRYK Specialtrykkeriet Viborg A/S TRYKT BOG ISBN E-BOG ISBN Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C samfundslitteratur.dk Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

5 INDHOLD Figurer 9 I ndledning Projektledelse i politisk styrede organisationer 13 Tilpasset projektledelse 14 Bogens opbygning: de tre hjørnesten 18 Del 1 Projekter i forandring 25 1 At forstå projekter 27 Projektet Hvornår er et projekt et projekt? 27 Forståelse af projektets hjørnesten 29 Projekttyper 31 Opsamling 35 2 Projekters forandrende kraft 37 Traditionel projektledelse 37 Refleksiv projektledelse 38 Organisatorisk forandring 40 Anerkendende forandring i projekter 44 Målrationel forandring i projekter 45 Lærende forandring i projekter 47 Opsamling 50 Del 2 Projektets kvalitet 53 3 Strategier 55 Strategi og projektledelse 55 Sammenhængen mellem strategi og projektledelse 58 Forskellige blikke på strategi 61 Det lineære perspektiv 62 Det adaptive perspektiv 62 Det fortolkende perspektiv 65 Værdier og narrativer i strategiarbejde 66 Værdier i projekter 67 Narrativ projektledelse 70

6 Ændringsstrategier i projektledelse 75 Den forståelsesmæssige ramme for ændringsstrategierne 76 Den teknisk-rationelle ændringsstrategi i projekter 77 Den humanistiske ændringsstrategi i projekter 78 Den politiske ændringsstrategi i projekter 80 Den eksplorative ændringsstrategi i projekter 81 Ændringsstrategiernes syntese 82 Opsamling 83 4 Magt og beslutninger i projekter 85 Forskellige magtformer 86 Den direkte magt 87 Den indirekte magt 88 Den bevidsthedskontrollerende magt 89 Den institutionelle magt 91 Den diskursive magt 92 Magt i garbage can-miljøer 93 Beslutninger magtens ansigt 93 De analytiske beslutningsmodeller 94 De politiske beslutningsmodeller 100 De anarkiske beslutningsmodeller 103 Opsamling Projektets kvalitet i praksis 109 Før målhierarkiet 109 Målhierarkiet 111 Evalueringer og opstilling af evalueringsprogrammer 115 Opsamling 122 Del 3 Projektets aktører Relationer mellem organisation og aktører 127 Organisatoriske komponenter som grundlag for aktørernes indsats 127 Organisatorisk parathed som forudsætning for projekter 130 Spændingsfelter mellem drifts- og projektorganisation 133 Konkurrerende projekter 136 Det komplekse aktørfelt 137 Projektansattes særlige rolle i projekter 141 Projektlederens roller 143 Forudsætningsskabende faktorer for ledelse i projekter 146 Oplevelsesledelse i praksis 152 Professionelle miljøer i samspil med andre organiseringsformer 153 Den simple form 156 Maskinbureaukratiet 156

7 Fagbureaukratiet 156 Adhocratiet 160 Den divisionaliserede form 160 Mintzberg samlet 161 Opsamling Teamorganisering i projekter 163 Forudsætninger for god teamledelse 163 Teamet som ramme for samarbejde, læring og udvikling 166 Projektteamet i praksis 170 Forming-fasen 171 Belbins ni teamroller 172 Adizes fire teamroller 173 Myers-Briggs typeindikatorer (MBTI) 174 Storming-fasen 175 Norming-fasen 178 Performing-fasen 179 Adjourning-fasen 181 Opsamling Interessenter 183 Interessentanalyse og -håndtering 184 Interessenters reaktioner på forandring 193 Interessenters roller i projektets organisering 195 Opsamling Strategisk kommunikation om og i projektet 199 Nogle grundlæggende kommunikationsaspekter 200 Retoriske nedslag 205 Kommunikationsplan 206 Opsamling 207 Del 4 Projektets tidsanvendelse Tidsplanlægning og risikostyring 211 Gantt-skemaer 212 Milepælsplanlægning 216 Tidsestimering 218 Risici og usikkerheder 219 SWOT-analyse 222 Risikoanalyse 225 Opsamling 227

8 11 Projektets økonomistyring 229 Økonomistyringens overordnede styringsformål og sammenhæng med projektledelse 230 Økonomistyring i praksis 234 Fremskaffelse af ressourcer 234 Fordeling af ressourcer 235 Håndtering af økonomistyring i relation til indtrufne ændringer 235 Budgettet 237 To måder at lægge budget på i projekter 238 Budgetopfølgning 240 Omkostninger 241 Regnskabet 245 Opsamling 249 Huskeliste til god projektledelse 251 Litteraturliste 253 Indeks 259

9 FIGURER FIGURER Figur 0.1. Forståelsesmæssig baggrund for bogens struktur. 19 Figur 0.2. Overblik over bogens elementer. 20 Figur 1.1. Projektets styringsmæssige fokus og indhold. 30 Figur 1.2. Robert Wysockis tre projekttyper. Kilde: Wysocki 2011: 39 ff. 31 Figur 1.3. Overlap mellem de tre projekttyper. Kilde: Wysocki 2011: 39 ff. 33 Figur 1.4. Mintzberg emergerende strategi. Kilde: Mintzberg, Ahlstrand og Lampel 1998: Figur 2.1. Traditionel og refleksiv projektledelse væsentlige temaer. 39 Figur 2.2. Figur 2.3. Læring og aflæring i radikale forandringsprocesser. Kilde: Hein og Kjerulf 2007: Læring og aflæring i inkrementelle forandringsprocesser. Bearbejdet efter Hein og Kjerulf 2007: Figur 2.4. Læring og aflæring i radikal og inkrementel forandring. 43 Figur 2.5. Individuelt læringsniveau. Kilde: Illeris 2006a: Figur 2.6. Arbejdspladsens læringsniveau (det sociale plan). Kilde: Illeris 2006b: Figur 2.7. Organisatorisk læring og forandring. Kilde: Illeris 2006b: Figur 3.1. Bogens strategiske perspektiver og deres indbyrdes sammenhæng. 56 Figur 3.2. Fokus i strategi og projektledelse. 59 Figur 3.3. Harmoni og konflikt i projekter og bagvedliggende strategi. 61 Figur 3.4. Porter s Five Forces bearbejdet i forhold til den danske offentlige sektor. Bearbejdet efter Mintzberg, Ahlstrand og Lampel 1998: Figur 3.5. Strategisk anvendelse af værdier i organisationer. 68 Figur 3.6. Elementer i narrativ projektledelse. 73 Figur 4.1. Den direkte magt. Kilde: Christensen og Jensen 2008: Figur 4.2. Indirekte versus direkte magt. Kilde: Christensen og Jensen 2008: Figur 4.3. Den bevidsthedskontrollerende magt. Bearbejdet efter Christensen og Jensen 2008: Figur 4.4. Skraldespandsmodellen. Bearbejdet efter Enderud 1995: Figur 5.1. Årsag-virkningsanalyse. Bearbejdet efter Andersen 2008: Figur 5.2. Sammenhængen mellem vision og målhierarki. 112

10 Figur 5.3. Eksempel på et målhierarki. 114 Figur 5.4. Udviklingen i styringsmodeller i den offentlige sektor siden 1980 erne. 117 Figur 5.5. Evalueringstyper. Bearbejdet efter Rieper 2004: Figur 5.6. Evalueringsfokus i projektevaluering. 120 Figur 6.1. Grundlæggende funktioner i organisationer og projekters indplacering heri. Bearbejdet efter Harrison 2005: Figur 6.2. Leavitt-Ry-modellen. Kilde: Nielsen Figur 6.3. En model for porteføljestyring af projekter i krydsfeltet mellem drift og projekt. 134 Figur 6.4. Forskelle på projekter i markedsdrevne og i politisk styrede organisationer. 138 Figur 6.5. Blake og Moutons ledergitter. Kilde: Grønhaug, Hellesøy og Kaufmann 2006: Figur 6.6. Det udvidede ledergitter. 149 Figur 6.7. Flowmodellen. Kilde: Reintoft, Flensborg og Højland 2009: Figur 6.8. Mintzbergs samlede model. Bearbejdet efter Mintzberg 1981: Figur 7.1. Teamprocesser. Bearbejdet efter Harrison 2005: Figur 7.2. Teamets strategier i samspil med teamets processer. Bearbejdet efter Blichmann og Kjerulf 2006: Figur 7.3. Vidensdeling i teams. Bearbejdet efter Nonaka 1994: 20 (figur 2). 169 Figur 7.4. Teamroller i projekters forløb. Kilde: Larsen 1998: Figur 7.5. Konflikttrappen. Bearbejdet efter Haslebo 2004: Figur 7.6. Udviklingen fra individ til deltager i et højtydende team. Kilde: Molly-Søholm og Juhl 2007: Figur 8.1. Interessentanalyse. Bearbejdet efter Bakka 1998: Figur 8.2. Projektets interessenter i harmoni og konflikt. Bearbejdet efter Bakka 1998: Figur 8.3. Sortering af interessenter. 190 Figur 8.4. Strukturering af interessenters bidrag- og belønningsbalance. 192 Figur 8.5. Interessenters værdi for projektet i forhold til belønningen. 192 Figur 9.1. De grundlæggende elementer i kommunikation. Kilde: Ohlsson 2009: Figur 9.2. Varieret stimulus samlet ønsket respons. 203 Figur 9.3. Osgood og Schramms cirkulære kommunikationsmodel. Kilde: Schramm Figur 9.4. Elementerne i en kommunikationsplan. 207 Figur Overordnet sammenhæng mellem målhierarki og planlægning. 212 Figur Leverancer i et Gantt-skema. 213

11 Figur Leverancernes varighed overordnet. 214 Figur Faser i projektplanen. 214 Figur Milepæle. 215 Figur Aktiviteter i projekter. 216 Figur Tidsestimering i projekter. 218 Figur Ambitiøs tidsestimering. Kilde: Christensen og Kreiner 1998: Figur Forholdet mellem usikkerhed og risiko. 221 Figur Usikkerheder i projekter. Kilde: Pries-Heje 2013: 141. Egen oversættelse. 222 Figur Elementerne i en SWOT-analyse. 223 Figur Vurdering af sandsynlighed og virkning. 225 Figur Risikoanalyse. 226 Figur Håndtering af risici. Bearbejdet efter Mikkelsen og Riis 2008: Figur Hovedaspekter i økonomistyring i forskellige sektorer. 231 Figur Sammenhængen mellem målhierarki, planer og økonomistyring. 232 Figur Økonomistyring i projekter. Bearbejdet efter Elm-Larsen 2013: Figur Aktivitetsbudgettet i sammenhæng med målhierarkiet. 239 Figur Rammebudgettet i sammenhæng med målhierarkiet. 240 Figur Omkostningstyper i projekter. Bearbejdet efter Flyger, Hedegaard og Melander 2009: Figur Grundelementerne i en kontoplan. 246 Figur Skabelon til budgetopfølgning. 247

12

13 Indledning 13 INDLEDNING PROJEKTLEDELSE I POLITISK STYREDE ORGANISATIONER I NDLEDNING PROJEKTLEDELSE I POLITISK STYREDE ORGANISATIONER Denne bog omhandler projektledelse i politisk styrede organisationer, hvor projekter i alt væsentligt drejer sig om håndtering af viden og omsætteligheden heraf, hvad enten målet er at udvikle en konkret service eller selve organisationen. Politisk styrede organisationer forstås her bredt og inkluderer offentlige organisationer såsom ministerier, regioner og kommuner såvel som ngo er og faglige organisationer. Ofte er formålet med projekter i denne kontekst at skabe værdi for de mange. Projekterne vedrører pr. definition mange aktører og påkalder sig derfor særlig opmærksomhed. Rammen for bogen er den røde tråd i projektledelse og de redskaber, der kan anvendes til at facilitere denne. Bogen udfolder i forbindelse med redskaberne et reflekteret og vidensbaseret perspektiv på projektledelse som ledelsesform i en politisk kontekst. Projektlederrollen i politisk styrede organisationer kan varetages af formelle linjeledere såvel som af personer, som er udpeget til at være projektledere. Derfor henvender bogen sig både til projektledere, der skal stå for operationaliseringen af projekterne, og til ledere, der har ansvar for projekter. Bogen er målrettet uddannelse i projektledelse, herunder diplomuddannelse i ledelse og HD organisation. Den kan også med fordel læses af projektledere og linjeledere med ansvar for projekter og projektporteføljer i politisk styrede organisationer. Sigtet er at gøre læseren i stand til: at agere kompetent i dynamiske og ofte vanskeligt forudsigelige kontekster at skabe selvstyring i projektledelse frem for snærende regler at foretage reflekterede valg frem for at være bundet af stive koncepter at sætte institutionen i fokus, ikke projektkonceptet

14 14 Projektledelse i politisk styrede organisationer at kunne tackle den konstante forandring at kunne håndtere projekters iboende tilfældigheder og uforudsigeligheder at kunne rumme forskellige interessenters skiftende og til tider spontane og ureflekterede holdninger at få skabt konkret handling på en overskuelig måde. TILPASSET PROJEKTLEDELSE Projektledelse i politisk styrede organisationer foregår ofte helt anderledes end inden for den klassiske projektopfattelse. Den er ofte uforudsigelig, aktørerne fylder meget mere, og uenighed ikke enighed er et vilkår. Politiske flertal skifter, sager opstår hele tiden i pressen, og aktører med mange forskellige dagsordener og alliancer er involveret. Som projektleder skal man derfor kunne agere kompetent og reflekteret i uforudsigelige situationer. Projekter kan således ikke blot tilrettelægges lineært, som det er tilfældet i traditionel projektledelse. I videns- og serviceorganisationer med politisk styring i fokus er virkeligheden mere kompleks og præget af mange flere usikkerheder. Man er nødt til at tage hensyn til langt flere holdninger, man er nødt til at acceptere, at den mest rationelle og økonomiske løsning ikke altid bør vælges, og man må acceptere, at projektets succeskriterier hele tiden er til diskussion og kan ændres undervejs. Udfordringen består således i at omsætte og modernisere projektledelsesbegrebet i konkret handling, så det i højere grad stemmer overens med den virkelighed, som projektlederen agerer inden for. Projektets fokus på aktørerne må nødvendigvis opprioriteres og sættes i scene som samspil mellem mange, lige vigtige parter gennem løbende dialog, hvor mening hele tiden opstår og ændres undervejs (Andersen og Søndergaard 2012). Samtidigt er det nødvendigt fortsat at mestre klassiske projektlederdyder. Behovet for en fremstilling, som lægger specielt vægt på projektledelse i politisk styrede organisationer, er påtrængende. Dette skyldes især, at disse organisationer, og ikke mindst den store offentlige sektor, i forlængelse af de omfattende omstillinger gennem mange år har taget projektarbejdsformen til sig som grundlæggende praksis. Først skete der en relativ markedsgørelse af den offentlige sektor med vægt på New Public Management (NPM)-inspirerede styringsmetoder, hvilket har tvunget den offentlige sektor til at arbejde med en mere strategisk tænkning for at kunne begrunde og realisere sine mål. Dernæst har man fokuse-

15 Indledning 15 ret meget på at virkeliggøre disse mål, så processerne ikke løber ud i sandet på grund af manglende overblik, hvilket afgjort er en risiko i store bureaukratier. Her er projektledelse et godt redskab. Den strategiske planlægning har således for længst haft sit indtog i den politiske verden, ofte iværksat gennem lineære projekters forskrifter. Det har givet en række udfordringer i forhold til manglende opbakning blandt de ansatte. Et særligt problemfyldt eksempel på manglende forankring er forsøgene på at effektivisere store velfærdsområder gennem dokumentation og målinger. Det er ikke lykkedes at overbevise hovedaktørerne, f.eks. folkeskolelærerne og socialrådgiverne, om det rigtige og det nødvendige i de projekter, der ligger til grund for udviklingen her. I den politisk styrede organisation er magten desuden ofte det underliggende mål. Magten er endnu ikke et hovedtema i projektlitteratur (Clegg og Kreiner 2013). Mange projektledelsesfremstillinger håndterer kun dette indirekte, og da kun som en del af interessentanalysen, der i øvrigt ofte anvendes meget instrumentelt og ikke indeholder den dybde, den fortjener. Det er min ambition med denne fremstilling at udfylde en del af dette hul. Projektledelse og -styring i politisk styrede organisationer er i henseende til magt ikke blot den direkte, anvisende og procedurebeskrevne tilgang projektledelsen er meget mere kompleks og magten ofte et mål i sig selv. Projektledelse er magtbaseret og foregår gennem selvstyrende medarbejdere. Den har klare relationer til den Foucaultske tilgang til magten som noget, der sætter rammer for aktørernes styring af sig selv. Foucault kalder denne magtform for guvernementalitet (Foucault , dansk 2008), hvor han sætter tre grundelementer op for den magtform, som man kan kalde styret selvstyring : evnen til at styre sig selv evnen til at sætte rammer for at styre andre evnen blandt de styrede til at acceptere styringen, gennem en umiddelbar tiltro til samfundsinstitutionerne. Tiltro til samfundsinstitutionerne og ledelse i dem er netop baseret på, at der kan udvikles projekter, som kan opnå tilslutning gennem meningsskabende processer og gode resultater, der er til at forstå. Derfor er kravene til god projektledelse også koblet op på gennemsigtighed i samspillet mellem befolkning og professionelle.

16 16 Projektledelse i politisk styrede organisationer Der er brug for at sætte fokus på, at projekter i politisk styrede organisationer er forhandling af magt i mange afskygninger, og at projektledelse derfor er evigt dynamisk. Opfattelsen og diskussionen af projekter har da også generelt udviklet sig fra den klassiske opfattelse af projekter som byggeprojekter og opbygning af it-systemer med et forretningsmæssigt fokus, til at projekter også omfatter udvikling af og kommunikation om service samt forandring af forhold af samfundsmæssig interesse. Udviklingen på det erkendelsesmæssige plan bevæger sig i disse år i retning af en projektledelse, der favner en mere dynamisk tilgang til begrebet. En udvikling, der omfatter kompleksiteten i en tidssvarende organisationsudvikling og ændrer opfattelsen af projektlederrollen i retning af det generelt organisatoriske (Pries-Heje 2013). En erkendelse, der samtidigt bevæger sig fra det meget konkrete til det mere abstrakte og udforskende (ibid.). Refleksion og vidensdeling indgår, og internationalt sker en stigende inddragelse af forskningsresultater. Det kommer bl.a. til udtryk gennem en stigning af offentliggjorte artikler og forskningsresultater om projektledelse. Samtidigt bevæger indholdet sig bort fra ensidigt fokus på præsentation af nye koncepter til en interesse i en mere vidensbaseret undersøgelse af virkemidler og effekt i projektledelse i organisatorisk kontekst (Drouin, Müller og Sankaran 2013: 23). Projektledelse som fag bevæger sig således fra det snævre til det brede, fra det konkrete til det refleksive samt fra at være et særligt område til at være en nødvendig del af organisationens værktøjskasse. Projektledelse er nærmest blevet den nye formel for ledelse og samarbejde. Dette afspejler, hvad filosoffen Anders Fogh Jensen (2009) har betegnet Projektsamfundet, nemlig det senmoderne samfunds generelle udvikling i retning af fragmenteret, sekventiel praksis. Ifølge Fogh-Jensens analyse medfører denne udvikling etablering af en livsform, hvor menneskelig indsats, lige fra arbejdsforhold til ægteskaber og relationer, bliver tidsbegrænset og temaopdelt. Når et projekt er slut, går man videre til det næste. Ledelse i politisk styrede organisationer har da også længe bevæget sig i retning af en særlig form for projektledelse. Ledelse finder således sted i samspil med andre aktører og ofte omkring tematisk og tidsmæssigt afgrænsede emner, der indeholder komplekse og dynamiske samspil. Samtidigt betjener organisationerne sig i stigende grad af tidsbegrænset ansatte medarbejdere, der færdes uden om og sammen med kernemedarbejderne. Personalet er typisk selvledende og har mest brug for inspirerende sparring, og studier har dokumenteret, at evnen til at motivere og begejstre er en forudsætning for at kunne blive leder i politisk

17 Indledning 17 styrede organisationer (Rybirk og Fruergaard 2007). Projektledelse anvendes i denne sammenhæng til at skabe tilslutning og opbakning gennem medinddragelse og tydeliggørelse. At udpege noget til et projekt bliver dermed en måde at kommunikere fokus og vigtighed på omkring det, der skal skabes tilslutning til. For at forstå og praktisere projektledelse i politisk styrede organisationer skal man altså også kende til ledelse og de organisatoriske betingelser herfor i bredere forstand. Derfor er der i denne bog gjort en del ud af at etablere et generelt ledelsesmæssigt og organisatorisk udgangspunkt for udførelse af projektledelse. Konkret projektledelse i politisk styrede organisationer kobles således med nødvendige refleksioner om mulighedsrummet for udøvelsen af god projektledelse. Der inddrages derfor teorier om organisation og samarbejde med fokus på den politisk styrede organisation. Det er en pointe i bogen, at det selvfølgelig er vigtigt at lære at benytte de konkrete projektredskaber. Men herudover er det især i politisk styrede organisationer vigtigt at forstå komplekse situationer og anvende redskaberne på rette tid og sted. Projekter må nemlig forstås i sammenhæng med den virkelighed, de indgår i. Med deres håndtering af service og viden er de politisk styrede projekter en særdeles dynamisk og kompleks størrelse. Udvikling af viden og service sker under stadig påvirkning mange steder fra. Mange føler sig og er berettigede til at mene noget om de projekter, der udvikles i det offentlige. Det betyder, at planerne ofte kommer til kort. Derfor skal det være muligt og ønskeligt at ændre både fokus og plan mere eller mindre hele tiden. Dermed har jeg allerede sagt, at det ikke er denne bogs ærinde at fremlægge meget sammentømrede projektkoncepter. Jeg tager i stedet udgangspunkt i projektledelse i de politisk styrede organisationers vidensbaserede projekter. Indholdet baserer sig på teorier inden for projektledelse og organisationsudvikling i kombination med mine mange års erfaring som leder inden for politisk styrede organisationer samt underviser og censor på leder- og projektlederuddannelser, herunder HD og Diplom i ledelse. Målet er at gøre læseren i stand til selvstændigt og på egne præmisser at designe sine projekter inden for den givne kontekst. Et problem ved de meget konceptualiserede projekttilgange er, at man bliver forpligtet af deres metoder, som man i organisationerne har ofret megen tid og mange ressourcer på at tilegne sig. Det gør det vanskeligt at initiere nye tiltag og forandringer, bl.a. fordi man gør sig afhængig af særlige eksperter, der ved det, der skal vides om netop disse systemer. Det er uhensigtsmæssigt og hverken ren-

18 18 Projektledelse i politisk styrede organisationer tabelt eller lærende for organisationen i længden. Den konceptualiserede tankegang bliver ikke integreret i virksomheden, eller den bliver det på bekostning af det indholdsmæssige fokus. Hermed signaleres samtidigt en elitær tankegang forbeholdt de særligt udvalgte, og det isolerer projektledelse fra organisationen. Det er efter min mening slet ikke tilstrækkeligt til at skabe reelle, langtidsholdbare ændringer. Vidensbaserede politisk styrede organisationer er karakteriseret ved at være befolket af fagligt engagerede mennesker, stærkt optagede af sagens indhold ikke af mennesker, der er optagede af særlige procedurer. Der er ofte tale om meget stærke professionelle miljøer, lige fra de store velfærdsprofessioner til læger og forskere. God projektledelse skal derfor kunne udvikles og vedligeholdes af virksomheden selv som en integreret aktivitet. Der har længe været tilløb til en kritik af alt for faste metoder i projektledelse. Allerede i starten af 1990 erne har Søren Christensen og Kristian Kreiner (2008) som en modreaktion på det lineære angrebet den traditionelle position og sat store spørgsmålstegn ved planlægningens mulighed, og deres kritik har fået større og større genklang. Der er brug for en projektledelse, der indeholder mulighed for refleksion. BOGENS OPBYGNING: DE TRE HJØRNESTEN Det overordnede fokus i bogen er følgende tre hjørnesten i projektledelse i politisk styrede organisationer: kvalitet hvad skal projektet dreje sig om, kampen om det væsentlige aktører som ressourcer fordi aktører fylder meget i politisk styrede organisationer tidsanvendelse hvornår og hvordan iværksættes handlinger mest effektivt. Denne tredeling minder om den mere traditionelle projekttrekant, der opdeler projektet i kvalitet, ressourcer og tid. De tre hjørnesten repræsenterer imidlertid et nyt perspektiv tilpasset politisk styrede organisationer. Den adskiller sig således fra den traditionelle projekttrekant på to områder. Kvalitet anvendes på samme måde, dog med inddragelse af en række bagvedliggende faktorer, der har betydning for fastlæggelsen af kvaliteten. Ved ressourcer fokuserer jeg imidlertid som noget nyt ret entydigt på aktørerne, da der i politisk styrede organisationer arbejdes ud fra, at ressourcerne i

19 Indledning 19 altovervejende grad består af projektets aktører. Ressourceanvendelsen er således for omkring 80 % s vedkommende knyttet til aflønning af aktører. Deraf følger som en anden forskel, at projektets økonomistyring ikke indgår i ressourcedelen. Her ligger den ellers ofte lidt underforstået. I min fremstilling sætter jeg specifikt fokus på økonomistyring og ønsker ikke at lade den være underforstået. Økonomistyring er en forudsætningsskabende ramme et planlægningsredskab for hele projektet. Dvs. både for dets kvalitet, dets tidsanvendelse og dets ressourcer. Projektets økonomistyring er derfor medtaget som et særligt fokusområde og placeret under tid, eftersom økonomistyringen er et planlægningsredskab ligesom tidsplanlægningen. På det praktiske plan realiseres projekter gennem disse tre elementer: kvalitet, aktører som ressourcer og tidsanvendelse (inkl. økonomistyring). Hertil kommer tre underliggende temaer: forhandling af magt forudsætningen for, at projekter kan blive succesfulde læring projekters hovedformål styring forudsætningen for, at projekter kan gennemføres. Magten bestemmer indholdet og kvaliteten i projekter, den definerer, hvem der kan få betydning for projekter, og hvornår handlingerne må foretages. Læringen er resultatet af det indhold, der er muligt i en given kontekst, den interaktion, det er muligt at skabe blandt aktørerne, og det momentum, der løbende kan afstemmes i interaktionen. Styringen ses gennem de lagte strategier, der skaber rammerne for projektets aktører. Heraf følger, at tidsanvendelsen løbende prioriteres og ændres. Samlet ser en model derfor ud som opstillet i figur 0.1. TEMA PRAKSIS KVALITET AKTØRER/RESSOURCER TIDSANVENDELSE MAGT Hvad Hvem Hvornår LÆRING Kontekstbestemt Interaktion Løbende STYRING Strategi Organisering Prioritering Figur 0.1. Forståelsesmæssig baggrund for bogens struktur.

20 20 Projektledelse i politisk styrede organisationer De tre hjørnesten for projekters praksis (kvalitet, aktører og tidsanvendelse) danner grundstrukturen for denne bog og udgør derfor dens centrale dele (del 2, 3 og 4). Som introduktion til disse foretager jeg i del 1 en gennemgang af det særlige grundlag for projekter i politisk styrede organisationer ønsket om forandring. Forandringen præsenteres således som præmis for projekters iværksættelse, som illustreret i figur 0.2. KVALITET AKTØRER TID FORANDRING Figur 0.2. Overblik over bogens elementer. Hver af de tre hjørnestensdele behandler både projektledelse og projektstyring. Projektledelse er overvejelser omkring og strukturering af mulighedsbetingelser for projektstyring. Projektstyring er anvendelse af konkrete metoder til gennemførelse af projekter. Hver del indledes med en række iagttagelser af og teorier om ledelsesmæssige og organisatoriske forudsætninger for at kunne gennemføre et kvalificeret projekt i en politisk ledet organisation. Teorierne er forskellige i deres teoretiske fundament, hvilket er bevidst fra min side, idet forskellighed og rummelighed efter min bedste overbevisning giver mere nuancerede resultater. Samtidigt har jeg lagt mere vægt på fremstillingens anvendelighed end på teoretisk uangribelig-

21 Indledning 21 hed. I hver del finder læseren desuden de projektredskaber, der kan hjælpe til gennemførelsen af projekter i politisk styrede organisationer. Del 2 behandler den første hjørnesten, nemlig kvaliteten og dermed projektets indhold. I denne del indgår: strategi som basis for projektledelse strategiformer narrative strategier ændringsstrategier forskellige magtformer forskellige beslutningsteorier problemerkendelsesredskaber målhierarkiet, der fører fra løs ide til fastlæggelse af leverancer og succeskriterier metoder i evalueringer, der på én gang anvendes som styring og læring. Jeg indleder med teorier om og refleksioner over strategi, magt og beslutningsteori. I kapitel 3 behandles strategi som begreb og kobles til projektledelse for at skabe en forståelse af de mere konkrete strategiske forandringstiltag og deres formål. Jeg beskæftiger mig med forskellige ændringsstrategier med det formål at kunne udpege karakteristika ved de organisationer, hvor projekter udvikles. Jeg finder det vigtigt at komme med bud både på de værdier og handlinger, der driver projekterne, og på den type lederskab, der virker bedst i dem. Overordnet er hensigten at sikre, at man på en reflekteret måde kan agere som projektleder i organisationer med forskellige kulturer og traditioner. Strategikapitlet handler derfor også i høj grad om fornyelse af ledelse gennem projekter. I kapitel 4 ser jeg nærmere på magt og beslutninger. Særligt i politisk styrede organisationer, hvor magten ofte er lige så meget mål som middel, er et særligt fokus på magtbegrebet helt centralt for gennemførelsen af projekter. Magtformer er mangfoldige og spiller hele tiden ind i forhold til projektets forløb. Opmærksomhed på magt er vigtig, da man ved at kende magten og dens fremtrædelsesformer i organisationer kan anvende den til egen fordel i projekter og lige så vigtigt undgå at blive offer for den. Beslutninger er de sandhedens øjeblikke, hvor magten træder frem og bliver synlig. Ved at være opmærksom på de måder, hvorpå beslutninger bliver til, og

22 22 Projektledelse i politisk styrede organisationer hvordan der argumenteres for dem, kan man gennemføre mere bevidste beslutninger i projekter. Efter introduktionen til strategi, magt og beslutninger sætter jeg i kapitel 5 fokus på problemerkendelsesredskaber, der hjælper til at sætte det rette fokus i projektet. Dernæst omtaler jeg to redskaber, der er helt centrale for kvalitet i projekter. De hænger samtidigt tæt sammen i arbejdet med projekter. Det første er målhierarkiet, der anvendes til at fastlægge indhold og kvalitet i projektet samt de resultater, der skal opnås. Det andet er målingen af resultaterne, i form af evaluering af projekter, og herunder hvilken betydning et bestemt fokus for eksempel mål, processer, produktivitet eller effektivitet kan have for vurderingen af projektet. Evalueringer er på én gang fremadrettede og retrospektive, de er kontrollerende og lærende, og de er i høj grad styrende for projekter, selv om de normalt påberåber sig at være en saglig konstatering af, om der er overensstemmelse mellem mål og resultat. Idet den valgte evalueringsmetode afspejler et bestemt fokusområde, kan den i realiteten afgøre, om projektet er en succes eller en fiasko. Evalueringsmetoder hænger således tæt sammen med projektets succeskriterier og er med til at definere dem. Derfor og for at understrege denne dobbelte pointe omtales evalueringer ikke sidst i bogen. De drages frem som en væsentlig og aktiv del af hele projektets liv. Del 3 omhandler den anden hjørnesten aktørerne som afgørende ressource i projekter. Delen inkluderer følgende temaer: samspil mellem organisation og aktører professionelle miljøers tilgang til projektledelse samspillet mellem projekt og driftsorganisation teamorganisering projektets ledelse interessentanalysen håndtering af interessenter projektets organisering strategisk kommunikation. I kapitel 6 fokuserer jeg på, hvordan organisationerne skal være parate til at understøtte projektledelse som arbejdsform for at få tilstrækkeligt udbytte af denne. For at udnytte potentialet skal den organisatoriske tænkning understøtte proces-

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Tlf:

Tlf: jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Seks forskelle mellem et team og en gruppe STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Projektevaluering som strategisk værktøj i den offentlige sektor

Projektevaluering som strategisk værktøj i den offentlige sektor DES gå-hjem-møde1. marts 2017 i Aarhus om Evalueringer, der udvikler det offentlige Projektevaluering som strategisk værktøj i den offentlige sektor Lidt om Jørgen Rybirk Professionel leder, forfatter

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND Helle Antczak og Helle Johansen SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen Socialt arbejde i et globaliseret samfund 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Projektlederens arbejde med sig selv også i netværk

Projektlederens arbejde med sig selv også i netværk Projektlederens arbejde med sig selv også i netværk Workshop KL s Projektlederkonference, Århus den 11. juni 2012 Julie Becher, Strategi- og sekretariatschef, jube@holb.dk Hvad er det for et landskab,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Forside Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Boligsocialnet At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Roskilde Hvad er faglig ledelse egentlig/hvad vil det sige? Er det muligt at bedrive faglig ledelse i et felt

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere