Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune"

Transkript

1 Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune 1

2 Dokument historik Version Dato Forfatter Status Bemærkninger Netcompany Endelig Første udgave til BBR Kommune version

3 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET Læsevejledning Målgruppe for brugervejledningen Ordforklaring Om BBR Anvendelser af BBR Kommune Support OPBYGNING AF BBR KOMMUNE Generelle koncepter i BBR Kommune Log ind Skift kodeord Hovedmoduler Skift kommune Grupperinger Favoritfelter Menuer i BBR Kommune Menu Opret Sagsfunktioner Indhold Objekter Oprettelse og ændring af objekter Slet objekt Flyt objekt Kopier objekt Sammenlægning og opdeling af objekter Beskyt objekt

4 2.10 Søgning i BBR Kommune Søgningsniveauer Kviksøgning Søgeresultater Resultatliste Objektvisning Kort Historik Søgning og visning af slettede objekter Historikikonet Slet objekt Slet objekt fra historik Felthistorik Versionsvælger til historik Indstillinger for historik Øvrig funktionalitet Indtastningsfejl Udskriv Tastaturgenveje Sidehjælp Webinar BYGNING OG BOLIG Opbygning af brugervejledning Grund Opret Ændr Slet Flyt Matrikel Opret Ændr Slet Flyt Bygning Opret Slet Sammenlæg og opdel Kopier Flyt Gør til Bygning på fremmed Grund (BPFG) Gør Bygning og Teknisk anlæg til Ejerlejlighed

5 3.5 Opgang Opret Slet Kopier Flyt Etage Opret Slet Kopier Flyt Enhed Opret Slet Sammenlæg og opdel Kopier Flyt Gør til ejerlejlighed Masseopdater enhed Teknisk Anlæg Opret Slet Kopier Flyt Gør til Bygning på fremmed Grund (BPFG) Gør til Ejerlejlighed Fordelingsareal Opret Fordel Fordelingsareal Slet Byggesag Byggesagsstatus Søg byggesag Opret Tilknyt eksisterende niveauer til byggesag Tilknyt nyt niveau til byggesag Ændr byggesag Ændr underliggende niveauer i byggesag Afslut byggesag Slet byggesag Slet sagsbygning Flyt byggesag Kopier: Nybyggeri Kopier: til-/ombygningssag Verserende sager

6 Byggesagskode BBR-Meddelelser BBR-Meddelelse BBR-Medd-Data Automatisk udsendelse af BBR-Meddelelser Udskriv BBR-Meddelelse BBR-Meddelelser til kommunen Følgebreve Indstillinger for BBR-Meddelelse Historik på BBR-Meddelelse Grundoplysninger Notatlinjer Opret Slet INDBAKKE Se Indberetninger Informationer om Indberetningen Se indberetninger i Bygning og bolig Kviksøgning Avanceret søgning Behandling af indberetning Behandling af rettelser i en indberetning Status for indberetning Videresend Indberetning Eksporter som.pdf HÆNDELSESLOG Filtrer hændelser Indstillinger for Hændelseslog RAPPORTER Adgang Faste BBR Kommune rapporter

7 6.2.1 Dan fast BBR Kommune rapport Egendefinerede rapporter Definer egendefineret rapport Dan egendefineret rapport Gem rapport lokalt INDSTILLINGER Mine indstillinger Generelt Bygning og bolig Indberetninger Kommunale indstillinger Kommuneoplysninger Kommunespecifikke felter Kommunespecifikke links Indstillinger for BBR-Meddelelse Tidsfrister ESDH Indberetninger Hændelseslog Sager Roller og rettigheder Funktionsrettigheder Feltrettigheder BBR-Roller Sikkerhedsklassifikation Myndigheder og kommuner IdP-roller BRUGERADMINISTRATIONEN Log ind Opret bruger Brugerdata Login Roller Rediger bruger Brugerdata Login Roller

8 8.4 Slet bruger Brugerroller Brugerroller der administreres i brugeradministrationen Brugerroller der administreres i NemLogin Slettede brugerroller ORDINDEX BILAG 2 FASTE BBR KOMMUNE RAPPORTER Bestandsoptælling Byggesagsbehandlingstider Byggesager uden afslutningsdato Byggesager uden påbegyndelsesdato Bygningsliste med oversigt Bygningsændringer Enhedsliste med oversigt Indberetnings oversigt Nedrevne, Opdelte og Sammenlagte Notatlinjer Objekter uden adresse Udskrevne BBR-Meddelelser Udskriv totalhistorik

9 1 Introduktion til Bygnings- og Boligregistret Dette er en brugervejledning til systemet BBR Kommune. 1.1 Læsevejledning Denne brugervejledning omhandler anvendelsen af BBR Kommune, og skal understøtte de kommunale BBR-medarbejderes arbejdsgang, i forbindelse med registreringer af bygninger, boliger og erhverv, i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Forskelle fra BBR Kommune 1.8 og 2.0 er markeret med en grøn infoboks som vist nedenfor. Heri beskrives forskellen mellem BBR Kommune 1.8 og 2.0 kort. Brugervejledningens opbygning: Først findes en overordnet introduktion til BBR Kommune. Herefter følger en gennemgang af de forskellige enkeltfunktioner. Afslutningsvis, i bilag, felthjælp og rapportopbygning. Brugervejledningen er skrevet således, at du kan vælge at læse den på følgende måder: Brugervejledningen kan læses fra ende til anden, og beskriver hvordan Bygnings- og Boligregistreret (BBR) fungerer og kan anvendes. Brugervejledningen kan ligeledes anvendes som et opslagsværk til enkeltfunktioner, dette understøttes dels af indholdsfortegnelsen men også af et ordindex samt bilag med oversigt over felthjælp. Brugervejledningen kan anvendes som konkret guide til søgning, ændring og oprettelse af et Objekt. Brugervejledningen er som udgangspunkt lavet som en elektronisk version og vil altid være tilgængelig på Målgruppe for brugervejledningen Målgruppen for denne brugervejledning er kommunale BBR-medarbejdere, der i deres arbejde kommer i berøring med BBR Kommune i større eller mindre grad. Eksempler på målgrupper af BBR Kommune: Kommunale medarbejdere; Herunder BBR registerfører og administratorer. SKAT 9

10 KOMBIT Forsvaret og Justitsministeriet 1.3 Ordforklaring Du finder herunder en liste med beskrivelse af ord, forkortelser og begreber, som du vil møde i BBR Kommune og i brugervejledningen. BBR begreber angives med stort forbogstav fremadrettet i denne vejledning. Ord/Begreb/Forkortelse Adresse BBR Kommune BBR objekt Beskrivelse Adresse angives på Husnummer med etage og side/dør. Adressedata kommer fra DAR, men det er muligt at oprette nye Adresser i BBR Kommune i forbindelse med oprettelse af nye Enheder. Adresser oprettet i BBR Kommune bliver automatisk oprettet i DAR. Med Adresse menes der f.eks. Park Alle 17, 2. tv Der skelnes imellem BBR, som er hele registeret, og BBR Kommune der derimod er dén brugerapplikation, som anvendes til at inddatere og vedligeholde data i BBR. BBR Kommune er bygget op omkring objekter. Et objekt kan være et af følgende: Grund (GRU) Matrikel (MAT) Bygning (BYG) Etage (ETA) Opgang (OPG) Enhed (ENH) Teknisk Anlæg (TEK) Fordelingsareal (FOR) BOB BPFG BYG Forkortelse for Bygning og bolig. BOB-siden tilgår du via Bygning og bolig fanen i hovedmenuen. Herfra foretages søgning samt du kan arbejde med verserende sager i BBR. Bygning på fremmed grund. BPFG svarer til det gamle term Bygning på lejet jord. Forkortelse for Bygning. BYG data skabes og opdateres i BBR. Bygning er et BBR objekt. 10

11 Byggesag DAR ENH En byggesag oprettes i forbindelse med nybyggeri, ombygning, tilbygning og nedrivning. Ændringerne foretaget i byggesagen vil først slå igennem på stamdata, når byggesagen fuldføres. Danmarks Adresseregister. Forkortelse for Enhed. En Enhed er et sammenhængende areal i en Bygning, med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. ENH data skabes og opdateres i BBR. Enhed er et BBR objekt. Ejendomsnummer Ejendomsnummeret er gennemgående i BBR Kommune. Ejendomsnummeret er sammen med kommunekode et unikt nummer, som identificerer den enkelte ejendom. Ejendomsnummeret stammer fra ESR. ETA Forkortelse for Etage. ETA data skabes og opdateres i BBR. Etage er et BBR objekt. FOR Forkortelse for Fordelingsareal. Ved et Fordelingsareal forstås et areal, som er fordelt mellem Enheder. Dette kan f.eks. være en trappeopgang eller andet fælles areal, som flere Enheder deles om. FOR data skabes og opdateres i BBR. Fordelingsareal er et BBR objekt. GRU Forkortelse for Grund. GRU data opdateres i BBR. GRU bliver automatisk oprettet ud fra oprettelse af Matrikler i ESR og kan derfor ikke oprettes/slettes i BBR. Grund er et BBR objekt. Husnummer Husnummer angives med vejnavn og husnummer. Husnummer data kommer fra DAR og kan derfor ikke oprettes/slettes i BBR, det er dog muligt at ændre et objekts relation til en adresse. Med Husnummer menes der f.eks. Amagergade

12 MAT Forkortelse for Matrikel. MAT data hentes og opdateres automatisk fra ESR og kan derfor ikke ændres i BBR Kommune. Dette er KUN gældende i BBR Kommune 1.8. I BBR Kommune 2.0 vil data hentes fra Matriklens Udvidelse. Matrikel er et BBR objekt. Matrikelnummer OPG Matrikel er selve fortegnelsen/registeret. Matrikelnummer er betegnelsen for et jordstykke, som er optaget i matriklen. Forkortelse for Opgang. OPG data skabes og opdateres i BBR. Opgang er et BBR objekt. Stamdata Stamobjekt Data som er gældende i virkeligheden netop nu. Et stamobjekt er et gældende objekt, altså et objekt der findes i virkeligheden netop nu. Stamobjekt omfatter derfor ikke sagsobjekter eller nedlagte objekter, da disse tilhører hhv. fremtid og fortid. TEK Forkortelse for Teknisk Anlæg. TEK data skabes og opdateres i BBR. Teknisk Anlæg er et BBR objekt. Tabel 1 - Ord- og begrebsforklaring 1.4 Om BBR Der skelnes i mellem BBR, som er hele registeret og BBR Kommune der derimod er dén brugerapplikation, som anvendes til at inddatere og vedligeholde data i BBR. Bygnings- og Boligregistret BBR er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om alle bygninger, boliger og erhvervsenheder i Danmark. Oplysningerne omhandler f.eks. beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet. Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, og endeligt af private interessenter. Det er kommunens ansvar at vedligeholde data i BBR Kommune. 12

13 I BBR Kommune er det både muligt at oprette objekter (f.eks. Bygninger og Tekniske Anlæg), knytte oplysninger til objekter samt finde og anvende oplysninger - nogle af disse oplysninger indhentes via andre fagregistrer. På denne måde skabes der sammenhæng mellem flere fagsystemer. Der er flere kilder til registreringer og rettelser af data i BBR Kommune, foruden systemet selv. Data kan også registreres gennem eksterne indberetningsløsninger som f.eks. Geokoderen og Ret BBR. En sagsbehandler, der behøver oplysninger om en bygning, kan via BBR Kommune hurtigt få et detaljeret overblik over bygningen ved at søge den frem. BBR Kommune udstiller informationer, men muliggør også registrering og ændring af objekter f.eks. i forbindelse med en nedrivning eller om- og tilbygning af en bygning. BBR Kommune indeholder obligatoriske og lovpligtige oplysninger, såvel som muligheden for frivilligt at registrere supplerende oplysninger i kommunen, disse oplysninger kan bruges efter eget behov. Brugervejledningen beskriver, hvordan Bygnings- og Boligregistreret fungerer og kan anvendes. 1.5 Anvendelser af BBR Kommune BBR Kommune er et værktøj for en bred vifte af brugere i situationer som: 1. En borger kontakter kommunen og beder om oplysninger ang. afløbsforholdende på en grund. Borgeren oplyser matrikelnummeret. Sagsbehandleren ønsker derfor at søge en Grund via matrikelnummeret. Læs mere om BBR Kommunes søgefunktion i afsnittet: Søgning i BBR Kommune. 2. En advokatvirksomhed henvender sig til kommunen og beder om oplysninger ang. ejerforholdene for en ejerlejlighed. Virksomheden oplyser adressen. Sagsbehandleren ønsker derfor at filtrere søgningen på søgningsniveau (Enhed) og samtidig søge en Enhed via adressen. Læs mere om BBR Kommunes søgeniveauer i afsnittet: Søgningsniveauer. 3. En Bygning er blevet revet ned. Sagsbehandleren ønsker derfor at afslutte en nedrivningssag. Læs mere om at afslutte en sag i BBR Kommune i afsnittet: Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag. 4. En borger henvender sig via BOM (Byg og Miljø) til kommunen, fordi denne ønsker at bygge en udestue til sit hus. Sagsbehandleren ønsker derfor at oprette en til-/ombygningssag på bygningen. Læs mere om at oprette en byggesag i BBR Kommune i afsnittet: Opret til-/ombygningssag. 13

14 5. En borger henvender sig til kommunen og oplyser, at denne har revet sin carport ned for flere år siden. Borgeren oplyser adressen. Sagsbehandleren ønsker derfor at slette carporten. Læs mere om at slette en Bygning i BBR Kommune i afsnittet: Slet. 6. En familie har overtaget et to-familiers hus, men har indrettet sig i hele huset. Sagsbehandleren ønsker at sammenlægge de to tidligere bygninger til en. Læs mere om at sammenlægge bygninger i BBR Kommune i afsnittet: Sammenlæg objekter. 7. Behandling af indberetninger fra eksterne indberetningsløsninger, som f.eks. Ret BBR Det er kun kommunale medarbejdere, som har adgang til at opdatere, registrere og ajourføre i BBR Kommune. Dog er det den kommunale administrator, som laver den opsætning, der afgør, hvilke oplysninger medarbejderne i en kommune ser på visse overblikssider. Opsætningen laves kommunevis, dvs. at medarbejdere i den samme kommune har samme opsætning. Det skal dog tilføjes, at rollestyring giver nogle medarbejdere lov til at se mere end andre. En administrator kan eksempelvis: Oprette kommunespecifikke felter og links, så disse er tilgængelige for kommunen. Indstille tidsfrister for afsendelse af automatiske påmindelser til sagsbehandleren. Udforme brevskabeloner, som indeholder alle relevante informationer ved f.eks. afsendelse af en BBR-Meddelelse eller behandling af en indberetning. 1.6 Support Har du brug for support til BBR Kommune, henvend dig da til Netcompanys support: Tlf.: Åbningstid: Hele døgnet Du kan få hjælp til både tekniske og forretningsmæssige spørgsmål. 14

15 2 Opbygning af BBR Kommune 2.1 Generelle koncepter i BBR Kommune Herunder kan du læse kort om systemets generelle koncepter, der gælder på tværs af BBR Kommune, og hvordan det opfører sig: BBR Kommune består af fanerne Bygning og bolig, Indbakke, Hændelseslog og Rapporter. Hver fane giver brugeren adgang til et særligt arbejdsområde. Desuden kan du finde et indstillingsmodul, som er markeret med et tandhjul. Du kan læse mere om opbygningen i dette afsnit. BBR Kommune har brugertilpasset visning, hvilket betyder, at hvis du ikke kan se en funktion, er det formentlig fordi din bruger ikke har adgang til den. Det meste arbejde foregår på Bygning og bolig (BOB) siden. Denne er opbygget af 3 dele, som du har mulighed for at gå frem og tilbage imellem i mens du arbejder. Se figur 1 nedenfor: Figur 1 - De 3 dele i Bygning og bolig (BOB) Blå tekst fungerer som links, enten til eksterne systemer eller internt i BBR Kommune. 15

16 Objekter vil være farveangivet alt efter hvilken visningen, du har aktiveret i BBR. Objektvisningen er, som vist i Figur 2 nedenfor, farveangivet med Grå = Historik, Grøn = Stam, Blå = Sag. Figur 2 - Farveangivelser af visning i BBR (Grå = Historik, Grøn = Stam, Blå = Sag) 2.2 Log ind Du finder BBR Kommune på Du logger ind på en af følgende måder: Med BBR Kommune o o o Indtast brugernavn Indtast kodeord Klik på Log på BBR Figur 3 Log ind Med nemlog-in (medarbejder certifikat) 16

17 o o o Vælg certifikat Indtast kodeord Klik OK Kontakt kommunens brugeradministrator hvis du har spørgsmål til din brugerprofil. 17

18 2.3 Skift kodeord Du kan skifte dit kodeord til BBR Kommune, ved at lave et nyt. Du skifter et kode ved at logge ind på følgende måde: Klik på Skift kodeord Figur 4 Skift kodeord I vinduet Skift kodeord angiver du dit brugernavn samt nuværende og nyt kodeord. Figur 5 - Angiv nyt kodeord 18

19 Afslut og gem ved at klikke Skift kodeord. Dit nye kodeord virker med det samme. 2.4 Hovedmoduler BBR Kommune består først og fremmest af fanerne, som giver adgang til hovedmodulerne Bygning og bolig, Indbakke, Hændelseslog og Rapporter. Hver fane giver brugeren adgang til et særligt arbejdsområde, og understøtter hver udvalgte arbejdsgange. Skærmbilledet tilpasses disse, når en fane vælges. Desuden kan du finde et indstillingsmodul, markeret med et tandhjul, der indeholder forskellige muligheder. Figur 6 BBR Kommunes 5 hovedmoduler De 5 hovedmoduler understøtter følgende arbejdsområder: Bygning og bolig: Fanen Bygning og bolig er brugerens start- og søgeside, og indbefatter desuden en resultatliste og en objekt detaljeside. Herfra har du mulighed for at søge objekter på baggrund af både specifikke og generelle data. Det er altså muligt at gå direkte til et specifikt objekt eller lave en bred søgning baseret på f.eks. objekttype eller beliggenhed. 19

20 Figur 7 - Fanen "Bygning og bolig" Indbakke: Fanen Indbakke indeholder indberetninger om nye objekter, og rettelser af eksisterende data i BBR Kommune. Herfra har du mulighed for digitalt at overføre nye registreringer og rettelser til stamdata, baseret på indberetninger fra borgere og virksomheder, modtaget via eksterne indberetningssystemer og selvbetjeningsløsninger. Du kan søge indberetninger på baggrund af forskellige kriterier, og herefter behandle dem ved enten at udføre, markere som fejl eller sætte dem til behandling. 20

21 Figur 8 - Fanen "Indbakke" Hændelseslog: Fanen Hændelseslog giver et overblik over de hændelsesbeskeder, der er modtaget fra andre kildesystemer, og som kan medføre ændringer til både sags- og stamdata. Her har du mulighed for at sortere hændelserne efter forskellige parametre, søge i hændelserne eller gå direkte til det relaterede objekt. Figur 9 - Fanen "Hændelseslog" 21

22 Rapporter: Fanen Rapporter giver brugeren mulighed for at generere rapporter. Herfra har du mulighed for at generere både faste og egendefinerede rapporter over specifikt BBR data. Data der forekommer i rapporterne vil altid være afgrænset i henhold til brugerens, kommunens eller myndighedens sikkerhedsgodkendelse. Figur 10 - Fanen "Rapporter" Indstillinger: Hovedmodulet Indstillinger indbefatter både områderne Mine indstillinger og herunder Kommunale indstillinger. 22

23 I Mine indstillinger har du mulighed for at tilpasse BBR Kommune efter eget behov, hvad angår f.eks. sortering og visning af oplysninger i resultattræet. I Kommunale indstillinger har du, som kommunal administrator, mulighed for at tilpasse f.eks. kommunespecifikke links og -felter samt indstillinger for tidsfrister. Kommunale indstillinger gælder på kommunalt plan. Figur 11 - Indstillinger 2.5 Skift kommune Ønsker du at se data i en anden kommune, så klik på Brugerikonet og på Skift kommune. 23

24 Figur 12 - Brugermenuen i BBR Kommune Figur 13 - Adgang til Skift kommune via Brugerikonet (tandhjulet) Åben brugerikonet ved klik på tandhjulet og vælg derefter den ønskede kommune i listen Vælg kommune og klik på Vælg. 24

25 Figur 14 - Vælg kommune BBR Kommune skifter nu til den valgte kommunes data, og navnet på den valgte kommune vil fremgå under brugerens loginnavn. Vær opmærksom på at denne funktionalitet ikke er tilgængelig for alle brugerroller. For at skifte og se data i en anden kommune, skal du have rollen TværkommunalForespørger. Du har aldrig mulighed for at ændre og gemme data i en kommune, der ikke er din egen. 2.6 Grupperinger Objektvisningen åbnes som følge af en søgning af objekt på Bygning og bolig-fanen. Objektvisningen er, som vist i nedenstående eksempel, inddelt i grupperinger. Figur 15 Grupperinger i BBR Kommune 25

26 Du kan åbne/lukke grupperingerne efter behov ved at klikke på pilen ud for den pågældende gruppering, eller åbne/lukke alle grupperinger på samme tid, ved at klikke på Åben alle / Luk alle. Figur 16 Luk/åbn grupperinger Du kan også gå til en specifik gruppering ved at klikke på den i menuen Indhold, som du finder til højre i skærmbilledet. Her vil alle grupperinger som er tilgængelige på objektet vises som links, og du kan gå til en specifik gruppering ved at klikke på linket. Figur 17 - Menuen INDHOLD 26

27 2.7 Favoritfelter Grupperingen Favoritfelter indeholder de felter, du benytter allermest i BBR Kommune. Du vælger selv dine egne personlige favoritfelter, som skal vises i grupperingen, og om grupperingen skal være aktiv eller ikke. Når grupperingen en aktiv, vises den øverst i objektvisningen. Du kan læse mere om at angive Favoritfelter i kapitlet Favoritfelter under Mine indstillinger. 2.8 Menuer i BBR Kommune Figur 18 Grupperingen Favoritfelter BBR Kommune indeholder en række forskellige menuer, som går igen på tværs af BBR Kommune Menu Menuen Menu findes øverst til højre i skærmbilledet på de fleste sider i BBR Kommune. Figur 19- Placering af funktionsmenuen Menu Menuen Menu indeholder altid følgende funktioner: Udskriv, Vis genvejstaster og Sidehjælp. 27

28 Figur 20 Funktionsmenuen Menu Denne menu er refereret til som Menuen i denne vejledning. Du skal være opmærksom på at Menuens indhold varierer alt efter hvor i BBR Kommune du befinder dig Opret Menuen Opret findes øverst til højre i skærmbilledet på alle objektvisninger. Figur 21 Placering af funktionsmenuen Opret Opret indeholder links til de objekter, du kan oprette og kopiere. Figur 22 Menuen Opret 28

29 Du skal være opmærksom på, at menuens indhold varierer, alt efter hvor i BBR Kommune du befinder dig Sagsfunktioner Menuen Sagsfunktioner findes øverst til højre i skærmbilledet på alle byggesager. Figur 23 Placering af funktionsmenuen Sagsfunktioner Sagsfunktioner indeholder links til funktioner du kan anvende til at afslutte eller slette en byggesag. Figur 24 Menuen Sagsfunktioner Du skal være opmærksom på, at menuens indhold varierer, alt efter sagens aktuelle status og byggesagskode Indhold Menuen INDHOLD findes på alle objektvisninger, og indeholder altid links til de grupperinger, der findes på den pågældende side. Menuen kan foldes ud/ind efter behov. Når du klikker på et link i menuen, springer siden til den pågældende gruppering. 29

30 Figur 25 Menuen INDHOLD Du skal være opmærksom på, at menuens indhold varierer, alt efter hvor i BBR Kommune du befinder dig. 2.9 Objekter BBR Kommune er bygget op omkring et objektinddelt hierarki, der består af objekterne i tabellen nedenfor. Objekttype Grund Matrikel Bygning Opgang Etage Enhed Betegnelse GRU MAT BYG OPG ETA ENH 30

31 Fordelingsareal Teknisk Anlæg FOR TEK Tabel 2 Objekter i BBR Kommune Når du navigerer rundt i BBR Kommune, vil du ofte støde på ovenstående betegnelser eller befinde dig på et af ovenstående objekter via resultatlisten. Figur 26 Eksempel på BBR Kommune objekthierarki Oprettelse og ændring af objekter Når du ønsker at registrere ændringer eller oprette nye objekter i BBR Kommune, skal det ske på et eksisterende objekts data; dette kaldes stamdata. Dette gælder uanset om det f.eks. er et allerede eksisterende objekt, et nybyggeri eller en til-/ombygning. Oprettelse af nye objekter kan ske på 2 måder i BBR Kommune: Uden forudgående oprettelse af en Byggesag. Ændringerne vil slå igennem på stamdata her og nu. Med forudgående oprettelse af en byggesag. Ændringer vil først slå igennem på stamdata, når byggesagen færdigbehandles. Ændring af objekter laves direkte i stamdata ved at: 31

32 1. Find objektet du vil ændre via søgningen. 2. Indtast dine ændringer. 3. Klik på knappen Gem ændringer. Du skal være opmærksom på, at et ændret eller nyoprettet objekt efterfølgende kun er synligt i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning ellers må ny søgning foretages. Når objekter oprettes, skal der tages stilling til adressen. Her er der følgende tre mulige tilgange, som behandles i de følgende afsnit: Med husnummer (adresse) Marker til at få husnummer (adresse) Uden husnummer (adresse) Husnummer (adresse) Under oprettelse eller ændring af et objekt kan du tilknytte en adresse til en Enhed og et repræsentativt husnummer til en Bygning, Opgang eller Teknisk Anlæg. Figur 27 Objekt markeret til at have adresse Du skal være opmærksom på, at det forudsættes at enten både husnummer og adresse findes i DAR (Danmarks Adresseregister), eller alternativt at husnummeret findes i DAR og du opretter en ny adresse (Etage og Side/Dør betegnelse) i DAR via BBR Kommune Marker til at få husnummer (adresse) Du kan oprette en Bygning eller et Teknisk Anlæg uden husnummer og markere objektet til at få husnummer senere, når dette er oprettet i DAR (Danmarks Adresseregister), se figur 20 nedenfor. Med husnummer menes både vejnavn og husnummer. 32

33 Når husnummeret er oprettet i DAR modtages en hændelse i BBR Kommune, og objektet kan nu rettes og husnummer tilknyttes manuelt af registerføreren. I BBR Kommune 2.0 tilknyttes husnummeret automatisk til det markerede objekt, når det nye husnummer er oprettet i DAR Uden husnummer (adresse) Figur 28 Objekt markeret til at få adresse Du kan oprette en Bygning eller et Teknisk Anlæg uden husnummer. Med husnummer menes både vejnavn og husnummer Slet objekt Figur 29 - objekt markeret til at oprettes uden adresse Et objekt kan slettes via menuen, det er dog ikke muligt at slette en GRU eller MAT. 33

34 Figur 30 Slet i menuen Når et objekt slettes, skifter status til 10 Slettet, og objektet vil ikke længere være synligt i resultatlisen. Objektet vil dog stadig findes i BBR Kommune og kan søges via historikken. Du skal dog være opmærksom på, at byggesager ikke gøres historiske men slettes med det samme. Når en byggesag er slettet, er den ikke længere tilgængelig i BBR Kommune. Figur 31 BYG objekt med status Historisk Du har desuden mulighed for at vælge Gendan slettet objekt via menuen; herefter vil objektet igen findes i BBR stamdata. Figur 32 Slet fra historik og Gendan slettet objekt i menuen Du kan slette et historisk objekt helt (fra historikken), på samme vis via menuen, hvis du har rollen Kommunal Administrator. 34

35 Når et objekt er slettet helt, skifter status til 11 Fejlregistreret, og objektet vil da ikke kunne findes via BBR Kommune. Funktionen Slet er beskrevet yderligere for hvert objekt i brugervejledningen Flyt objekt Det er muligt at flytte oplysning om placeringen af objekterne BYG, OPG, ENH og TEK: Ved flytning af BYG og TEK ændrer du blot oplysningen om hvilket jordstykke objektet står på. Ved flytning af OPG og ENH ændrer du blot oplysningen om hvilken Bygning de ligger i. Et objekt kan flyttes via Menu. Figur 33 Flyt i menuen Du skal være opmærksom på, at et flyttet objekt efterfølgende kun er synligt i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning ellers må ny søgning foretages. Funktionen Flyt er beskrevet yderligere for hvert objekt i brugervejledningen Kopier objekt Du har i BBR Kommune mulighed for, at oprette nyt objekt ved at tage en kopi af et eksisterende objekt. Hvis nogle data skal tilrettes, kan dette gøres enten før (rettelsen gemmes kun på det nye objekt) eller efter du har kopieret objektet. 35

36 Figur 34 - Bygningsnr. skal ændres før kopiering Du skal være opmærksom på, at objektet kopieres, som det vises på skærmbilledet, og at eventuelle underliggende niveauer ikke kopieres med, når du kopierer et objekt. Kopien placeres altid under det samme overordnede objekt, som hvor det kopierede objekt er placeret. Det er vigtigt at objektet er validt når det kopieres, idet det forsøges gemt når du klikker Kopier som ny. Dette betyder, at du opfordres til at ændre objektet så det er korrekt inden du kopiere objektet, så du undgår valideringsfejl og sandsynligheder. Et objekt kan kopieres via menuen Opret. Figur 35 Kopier som ny i menuen Opret Objektet er nu kopieret som nyt og oprettes i resultatlisten som vist på figuren nedenfor. Det objekt du kopierer vil ikke blive ændret. 36

37 Figur 36 - Bygningen er kopieret som ny Funktionen Kopier som ny er beskrevet yderligere for hvert objekt i brugervejledningen Sammenlægning og opdeling af objekter Du kan sammenlægge og opdele objekter i BBR Kommune, dog kun Bygninger og Enheder. Du kan kun sammenlægge objekter af samme type; det vil sige Bygninger med Bygninger og Enheder med Enheder du kan ikke sammenlægge en Bygning med en Enhed. Du kan desuden kun opdele eller sammenlægge objekter inden for samme hovedejendom. Når du sammenlægger og opdeler, får du et forslag til hvilke data, der skal registreres. Du kan redigere dataforslaget inden du gemmer. Det eller de objekter, der nedlægges, vil herefter have status Historisk. For at sammenlægge og opdele objekter skal du have rollen registerfører. Ønsker du yderligere hjælp til at sammenlægge eller opdele objekter, kan du finde mere information om dette i Webinaret Sammenlæg objekter For at sammenlægge to eller flere objekter klik på menuen og på Sammenlæg. 37

38 Figur 37 - Sammenlæg Vinduet Sammenlæg bygninger åbnes. Figur 38 - Sammenlæg objekter 38

39 For at sammenlægge objekter, klik på Vælg ud for de pågældende objekter i resultatlisten. Øverst i vinduet listes de objekter, der er valgt til sammenlægning. For at fjerne et objekt fra sammenlægning, klik på Fjern ud for objektet. Figur 39 - Blivende objekt Via listen kan du markere hvilket som helst objekt, der skal være det blivende, og alle resterende objekter vil automatisk blive markeret som ikke-blivende objekter. Det blivende objekt er grundlaget for det stamdata, systemet beregner. Felter, hvor de sammenlagte objekter var forskellige fra hinanden, markeres af systemet. Alle gule markeringer af felter betyder at systemet har ændret eller foreslået ny værdi: Gul ramme betyder summering (eksempelvis på arealer). Massiv gul betyder at der var forskelle mellem de sammenlagte objekter og du bør tage stilling til om der er valgt rigtigt. 39

40 Figur 40 - Forslag til feltindhold Du har mulighed for at redigere i stamdata for det blivende objekt, Se figur 35 nedenfor. Herefter vælger du blot Sammenlæg for at fuldføre sammenlægningen af objekterne. Figur 41 Sammenlægning af bygninger Ved sammenlægning får ikke-blivende objekter automatisk status 10 Historisk. 40

41 Opdel objekt Du har mulighed for at opdele Bygninger og Enheder. Dette eksempel tager udgangspunkt i opdeling af Bygning. For at opdele et objekt klik på menuen og på Opdel. Vinduet Opdeling af bygning åbnes. Figur 42 - Opdel Figur 43 Opdel Bygning Du vælger hvor mange Bygninger eller Enheder objektet skal opdeles i, ved at angive antallet i feltet Nyt antal og klikke Næste trin. 41

42 Når du går videre til næste trin, danner og giver systemet et forslag til, hvordan objektet kan opdeles i de nye objekter. Figur 44 - Forslag til opdeling af Bygning Du har mulighed for at udfylde og/eller redigere stamdata i både gamle og nye objekter, inden du afslutter og gemmer ved at klikke Opdel Opdel nybyggeri Figur 45 - Opdel Bygning Nybyggerier opdeles på samme måde som stamobjekter. 42

43 Figur 46 - Nybyggeri der skal opdeles I opdelingsforslaget har du mulighed for at tilpasse sagsoplysningerne for den nye sag, inden opdelingen godkendes. Opdeles et nybyggeri, resulterer opdelingen i, at der oprettes en sag på hver ny Bygning. 43

44 Figur 47 - Nybyggeri er opdelt Beskyt objekt Det er kun brugere med tildelte rettigheder, der kan beskytte objekter; derfor er dette afsnit ikke relevant for kommunale brugere. Klassificering Beskyttet omfatter Bygninger, Tekniske Anlæg osv. som anvendes af Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet, hvor der er behov for at beskytte de detaljerede oplysninger i BBR mod offentliggørelse over for 3. part. For at beskytte et objekt mod videregivelse, tilgå først det pågældende objekt. Klik på menuen og på Beskyt. Figur 48 Beskyt objekt 44

45 Verificer beskytning ved at klikke OK i vinduet Beskyt Bygning. Figur 49 - Verificer sikkerhedsklassifikation Objektet er nu klassificeret som Beskyttet, som vist nedenfor. Figur 50 - Beskyttet objekt 45

46 2.10 Søgning i BBR Kommune Søgning i BBR Kommune sker fra fanen Bygning og bolig. Herfra har du forskellige muligheder for at søge et objekt. Søgningen kan variere alt efter hvilken information du har, og hvor bredt et søgeresultat du angiver som ønsket. Figur 51 Skærmbilledet Søgning Søgesiden og søgekriterier er inddelt i grupperinger efter objekttype. Du har mulighed for at præcisere din søgning, bl.a. ved hjælp af disse grupperinger og ved at vælge Søgningsniveau. 46

47 Figur 52 - Søgningsniveau Du kan søge på et enkelt søgekriterie alene eller kombinere flere ad gangen. Du kan maks. få vist 100 resultater. Resulterer din søgning i flere, vil du få vist en rød advarselstrekant ovenover resultatlisten. De resultater, du får vist i højre side af skærmen, vises som træstruktur og kan åbnes og lukkes ved klik på + eller -. For at foretage en ny søgning, kan du klikke på fanen Bygning og bolig eller på knappen Ny Søgning. Dette rydder den foregående søgning. Du kan også klikke på knappen Genoptag Søgning, der bibeholder den foregående søgning indtil ny søgning foretages. Begge knapper ses kun når du befinder dig på objektvisningen som vist nedenfor. 47

48 Søgningsniveauer Figur 53 - Ny søgning og Genoptag søgning Du har mulighed for at søge på et specifikt objektniveau for at specificere din søgning, som vist i Figur 54 nedenfor. Som standard søger du altid på søgeniveau Alle. Når du laver en søgning, kan du i grupperingen Generelt under Søgningsniveau, vælge mellem følgende søgeniveauer: Alle Bygning Enhed Grund Byggesag Teknisk Anlæg Figur 54 Søgningsniveau Når et søgningsniveau er valgt, vil resultatet af søgningen afspejle valget, idet resultatet baseres på søgningsniveauet. Vælges f.eks. Teknisk Anlæg som søgningsniveau, vil resultatet kun indeholde grunde, der har et eller flere Tekniske Anlæg tilknyttet. 48

49 Figur 55 Søgning på søgningsniveau Teknisk Anlæg Søgesiden tilpasses til det valgte søgningsniveau. Vælges f.eks. Bygning som søgningsniveau, vil nogle felter blive grå, dvs. inaktive, og nogle grupperinger vil lukkes mens andre fortsat er åbne. De åbne grupperinger er de relevante for søgningsniveauet, som vil understøtte søgningen og kan hjælpe dig med at gøre søgningen mere specifik. Grupperingerne kan lukkes og åbnes efter behov, ved at klikke på pilen ud for den pågældende gruppering. Tip: Ved søgning på et ejendomsnummer på en BPFG vil man, hvis man har søgt med niveau Alle få vist alle BBR objekter på denne grund. Når man søger på BPFG er vil dette typisk resultere i en større liste af de forskellige BPFG er der ligger på grunden. Hvis man i dette tilfælde vælger nivau: Bygning, vil man kun få vist den BPFG med det pågældende ejendomsnummer Kviksøgning Du finder kviksøgningen øverst på søgesiden. Figur 56 - Kviksøgning 49

50 Kviksøgningen søger altid på søgningsniveau alle, og kan ikke kombineres med andre søgekriterier. Hvis der er skrevet noget i andre søgefelter vil dette blive ignorereret, til fordel for kviksøgningen. Du kan kun angive ét søgekriterie i kviksøgningen ad gangen. Kviksøgningen understøtter din søgning ved at benytte autocomplete. Dette betyder, at du får forslag til din søgning, som du kan vælge ved at klikke på det i listen. Figur 57- Eksempel på autocomplete i Kviksøgning Kviksøgningen kan bruges til hurtigt at søge et specifikt objekt på baggrund af søgekriterierne i tabellen nedenfor. Kviksøgningen skelner automatisk mellem husnummer, ejendomsnummer og UUID, mens du skal specificere matrikel- og sagsnummer ved at foranstille et bogstav (M: og S:). Søgekriterie Beskrivelse Eksempel Adresse Vejnavn + husnummer Nytorv 7B (ikke Nytorv 7B, 1. th.) Matrikel Matrikelnummer + landsejerlav. Matrikelnummer er et unikt nummer som identificerer det enkelte jordstykke. Et Matrikelnummer kan bestå af et nummer og bogstav. Matrikelnummer hentes i BBR 1.8. fra ESR. M: 21a Bovrup Varnæs 50

51 I BBR 2.0 vil Matrikelnummer blive hentet fra Matriklen, som er dataejer og registeransvarlig. Sagsnummer BFE Et sagsnummer kan bestå af tal, bogstaver, tegn eller en blanding af flere. Søger du på sagsnummer, skal du indtaste hele nummeret. BFE (maks. 9 decimaler) BFE er et unikt nummer som identificerer en bestemt fast ejendom. BFE hentes fra Matriklen. S: I BBR 2.0 vil BFE blive hentet fra Matriklen, som er dataejer og registeransvarlig. Vurderingsejendomsnummer Vurderingsejendomsnummer er et unikt nummer som identificerer den enkelte vurderingsejendom. Eksisterer endnu ikke i BBR. Vurderingsejendomsnummer vil blive introduceret i BBR 2.0. Ejendomsnummer Ejendomsnummeret er et unikt nummer som identificerer den enkelte ejendom. Ejendomsnummeret hentes fra ESR I BBR 2.0 vil Ejendomsnummeret blive erstattet af BFE når MU og grunddataprogrammet kører. Nye ejendomme vil på sigt ikke få et ejendomsnummer. 51

52 UUID UUID nummer er et unikt nummer som identificerer det enkelte objekt cde9-43f3-b1a3-2eaa462fd657 Tabel 3 Søgekriterier der kan benyttes i kviksøgningen For at lave en kviksøgning, skriv søgekriteriet i kviksøgningsfeltet og klik herefter på Søg eller tryk Enter. Figur 58 Søgning via kviksøgning Resultatet for søgningen vises til højre i resultatlisten Søgeresultater BBR Kommune er bygget op omkring et objektinddelt hierarki, der består af objekterne i tabellen nedenfor. Objekttype Grund Matrikel Bygning Opgang Etage Enhed Fordelingsareal Teknisk Anlæg Betegnelse GRU MAT BYG OPG ETA ENH FOR TEK Tabel 4 Objekter i BBR Kommune Resultatliste Når du foretager en søgning i BBR Kommune, vises resultatet som et hierarki til højre i skærmbilledet. Grunden er det højeste niveau i hierarkiet, og det er derfor altid den der ses øverst i resultatlisten. 52

53 Et objekt er linket til det niveau de er placeret på. Nogle objekter, som f.eks. Teknisk Anlæg, kan være placeret forskellige steder i hierarkiet, afhængigt af på hvilket niveau de er oprettet. Figur 59 Søgning med enkelt resultat Laver du en søgning med et enkelt resultat, vil resultatet være foldet ud og alle niveauer blive vist. Laver du derimod en søgning med flere resultater, vil alle resultater automatisk være foldet ind. Figur 60 Søgning med mange resultater Du har mulighed for at folde et resultat ud/ind ved at klikke på +/- ikonet ved det pågældende objekt. Ønsker du at folde alle resultater ud/ind samtidigt, klikker du på funktionsknapperne +Alle eller Alle. Du skal være opmærksom på, at du maksimalt får vist 100 resultater ad gangen, som indikeres af en rød advarselstrekant. Der er ingen paginering i resultatlisten, hvilket betyder, at ønsker du færre resultater anbefales du at specificere din søgning yderligere. 53

54 Figur 61 Søgning med mere end 100 resultater Giver en søgning derimod ingen resultater, vil dette også være angivet i resultatlisten. Figur 62 Søgning uden resultat Den viste information i søgeresultatlisten samt sorteringen heraf, kan indstilles efter dine personlige præferencer i Mine indstillinger og herunder Bygning og bolig. 54

55 Figur 63 - Indstillinger for visning af resultater I tabellen nedenfor vises de parametre du kan vælge at få vist i resultatlisten. Grund Bygning Opgang Etage Enhed Niveau Teknisk Anlæg på Matrikel Teknisk Anlæg i Bygning Teknisk Anlæg i Enhed Indhold i resultatlisten Grunds ejendomsnummer, vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, ejerforholdskode, sagsnr., ændret dato. Bygnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, anvendelseskode, sagsnr., opførelsesår, ændret dato, ejerlejligheds ejendomsnummer, BPFG ejendomsnummer. Vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, sagsnr., ændret dato. Etagebetegnelse (f.eks. st, 01 osv.), ændret dato. Bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dør, postnr., postdistrikt, anvendelseskode, ejerlejligheds ejendomsnummer, sagsnr., ændret dato. Teknisk Anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, klassifikation, ejerlejligheds ejendomsnummer, sagsnr., ændret dato. Teknisk Anlægsnr., klassifikation, ejerlejligheds ejendomsnummer, sagsnr., ændret dato. Teknisk Anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, klassifikation, ejerlejligheds ejendomsnummer, sagsnr., ændret dato. 55

56 Tabel 5 - Muligheder for sortering af resultatliste De parametre du har valgt skal vises i resultatlisten, vil fremgå adskilt af /, som vist på følgende figur. Figur 64 - Visning af resultatliste Hvis et vejnavn forekommer mere end en gang i kommunen, vil vejnavnet være efterfulgt af et supplerende postnummer i resultatlisten. Postnummeret udelades, hvis vejnavnet kun forekommer én gang i kommunen Objektvisning Et objekt åbnes ved at klikke direkte på det i resultatlisten. Objektvisningen åbnes derefter til højre i skærmbilledet og søgeresultatet skubbes til venstre. 56

57 Figur 65 Objektvisningen for GRU Det valgte objekt er markeret med en grå boks og fed skrift i træstrukturen. Allerede besøgte objekter skifter farve fra sort til grå. Objektvisningen er tilpasset objekttypen og indeholder alle relevante detaljer om et givent objekt. Disse detaljer kan ændres, dog vil nogle felter være grå, hvilket betyder at disse er inaktive og derfor ikke kan ændres. Du skal have feltrettigheder, for at kunne redigere og gemme data i et givent felt. Du kan læse mere om dette i kapitlet Feltrettigheder. Du kan altid vende tilbage til din søgning ved at klikke på Genoptag Søgning, eller starte en ny søgning ved at klikke på Ny søgning. Figur 66 Genveje til søgesiden 57

58 Kort Kortet giver dig et overblik over den fremsøgte ejendom f.eks. i forhold til placeringen af Bygninger og Matrikler. Under Mine indstillinger og herunder Bygning og bolig kan du angive, om kortet skal vises som standard, eller om du skal klikke på kortikonet for at vise kortet. Kortet vises i bunden af resultatlisten, når du har åbnet en ejendom. Den valgte ejendom er fremhævet på kortet. Du slår kortet til og fra ved at klikke på kortikonet. Figur 67 - Kortfunktion For at se kortet på fuld skærm, skal du klikke på forstørrelsesikonet og kortet udvides. For at gå tilbage til normal visning klikker du igen på forstørelses ikonet. 58

59 Figur 68 - Kortfunktionaliteter Baggrundvælgeren nederst til højre giver mulighed for at vælge om kortet skal være et almindeligt kort eller et luftfoto. Nederst i kortet finder du også en zoombar og en zoomskala, du kan benytte til at zoome ind og ud. Dette gøres ved at klikke på det ønskede zoomniveau i baren eller vælge det i skalaen. Du kan desuden zoome ind og ud på kortet, ved at benytte musehjulet. Du kan åbne en Bygning ved at klikke på den i kortet Kort, lag og objekter Menuen Kort, lag og objekter indeholder en række valgmuligheder for kortvisning. Du kan aktivere forskellige kort, lag og objekter ved at vælge dem til i menuen. Du skal være opmærksom på, at menuen tilpasses ift. det zoomniveau du befinder dig på. 59

60 Figur 69 - Menuen "Kort, lag og objekter" Valgte kort, lag og objekter markeres på kortet på forskellige måder (farver), når du vælger dem til og fra via menuen. Disse valg gemmes indtil du lukker browseren igen, og vil gå tilbage til standard indstillingerne når du igen åbner en ny browser. 60

61 Figur 70 - Kort med markeret Bygning Figur 71 - Kort med markeret Grund 2.12 Historik Grupperingen Historik, der findes på alle objekter, viser primært, hvem der sidst har lavet ændringer, hvornår ændringerne er lavet samt objektets nuværende status. 61

62 Figur 72 Grupperingen historik Du skal være opmærksom på, at grupperingen viser den sidste ændring af det pågældende objekt, og ikke ændringer af eventuelle over- eller underliggende objekter Søgning og visning af slettede objekter Et objekt kan have status 10 Slettet. Slettede objekter vises ikke i resultatlisten, men findes dog stadig i BBR Kommune og kan søges. Figur 73 - Objekt med status "10 - Slettet" Du har mulighed for at se slettede resultater når du søger, ved aktivt at tilvælge Medtag slettede objekter i resultatvisningen på søgesiden. Denne visning kaldes også historisk visning. Figur 74 - Medtag historik i søgningen 62

63 Du skal være opmærksom på, at slettede objekter herefter vil blive vist i resultatlisten, på niveau med alle andre objekter - dog overstregede. I denne visning vises kun gældende og slettede objekter, men ikke byggesager og nybyggeri, som derfor ikke vil være med i resultatlisten. Figur 75 Slettede resultater i resultatlisten Klikker du på et slettet objekt, er alle felter og knapper grå på objektvisningen, hvilket betyder at disse er inaktive og derfor ikke kan ændres. Skærmbilledet vil være det samme, som objektet så ud, da det blev slettet. 63

64 Figur 76 Visning af slettet objekt Historikikonet Du kan også skifte mellem almindelig og historisk visning ved at klikke på historikikonet øverst på objektvisningen. Ikonet findes på alle objekter i Bygning og bolig. Figur 77 - Historikikon Når et objekt vises som historisk, har du mulighed for at se historikken helt ned på feltniveau, ved at klikke på historikikonet ud for det pågældende felt. 64

65 Figur 78 Historisk visning på feltniveau Figur 79 - Felthistorik Du kan ligeledes se forskellige historiske versioner, ved at benytte versionsvælgeren. Du kan læse mere om denne i kapitlet Versionsvælger til historik Slet objekt Du kan slette et objekt, hvorved det fjernes fra resultatlisten, men stadig findes i BBR. Du kan se slettede objekter ved at lave en søgning og visning af slettede objekter. Du sletter et objekt ved at klikke på menuen og derefter på Slet. 65

66 Figur 80 - Objekt bliver slettet Objektet vil nu skifte status til 10 Slettet og fjernes fra resultatlisten Gendan slettet objekt Figur 81 - Objekt er historisk Hvis du har rettigheder til det, har du mulighed for at fortryde sletning af et objekt, ved at klikke på menuen og på Gendan slettet objekt. 66

67 Objekter vil da igen skifte til den foregående status. Figur 82 Gendan slettet objekt Figur 83 - Objekt er ikke længere slettet Gendanner du en Bygning eller et Teknisk Anlæg, skal du være opmærksom på, at det samme Bygningseller Teknisk Anlægsnummer kan optræde flere gange på ejendommen. Dette er altså ikke en fejl, men betyder, at det gendannede objekt havde/har samme nummer som et andet gældende objekt på ejendommen. Hvis du ønsker Bygnings- eller Teknisk Anlægsnummeret ændret, skal det gøres manuelt Slet objekt fra historik Et historisk objekt slettes ved at klikke på menuen og på Slet fra historik. Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Du kan kun slette et historisk objekt hvis du har rollen Kommunal Administrator. Figur 84 - Slet fra historik Objektet, og evt. underliggende objekter og afsluttede sager, er nu slettet og eksisterer ikke længere i BBR. Du vil derfor ikke kunne søge eller genoplive objekter fra afsluttede sager Felthistorik I historisk-visning er det muligt at se ændringer på feltniveau. 67

68 Figur 85 - Historisk visning på feltniveau Ved at klikke på historikikonet ved det pågældende felt åbnes et vindue, der lister alle ændringer foretaget for feltet. Figur 86 - Felthistorik Der findes følgende to forskellige former for felthistorik: Historisk felthistorik: Viser alle ændringer, der er foretaget på et givent felt. Du kan se historisk felthistorik når du benytter historisk visning, ved at klikke på urikonet ved det givne felt. Normal felthistorik: Viser den seneste ændring foretaget på et givent felt. Du kan se normal felthistorik ved at holde musen på et givent felt. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke vises felthistorik for felter, der ikke kan ændres. Ydermere, vises der kun historik på et objekts egne felter; det betyder, at retter du f.eks. data i grupperingen Etager når du befinder dig på en Bygning, vil der ikke historik på Etage felterne. 68

69 Versionsvælger til historik Når et objekt redigeres og gemmes, oprettes der en ny version af objektet. Via versionsvælgeren har du mulighed for at bladre mellem versioner i historisk visning. Figur 87 - Versionsvælger Du bladrer mellem versionerne ved enten at klikke på pilene eller indtaste en dato. Når du vælger en anden version, opdateres både resultatlisten og objektvisningen. Objektvisningen vil vise objektet med det data, det havde på det valgte tidspunkt. Har et felt været redigeret i den version der vises, er feltet markeret med gult. Figur 88 Felt der har været redigeret Resultatvisningen til venstre opdateres og viser objekter på grunden, som eksisterede på den valgte dato. Vælger du et andet objekt i resultatlisten, vil dette også vises som det så ud på den valgte dato. 69

70 Felthistorik fungerer også når versionsvælgeren benyttes. Klikker du på historikikonet ved et specifikt felt, vises den fulde felthistorik for feltet og du har herfra mulighed for at gå direkte til den version hvor feltet blev opdateret, ved at klikke på datoen. Figur 89 - Felthistorik med dato-link Vælger du at gå til en ny version via dato-linket, opdateres versionvælgeren til den pågældende dato. For at afslutte historisk visning, klik på historikikonet Indstillinger for historik Figur 90 Historikikon Der findes to indstillinger, som er relevante i forbindelse med visning af historiske data. Du har mulighed for at få vist, hvornår et felt sidst er blevet rettet og af hvem, i tooltipteksten. Du har mulighed for at få vist, hvornår et objektniveau sidst er blevet rettet i resultattræet. Disse indstillinger findes under Mine indstillinger. 70

71 Felthistorik - Tooltips Hvis du i Mine indstillinger og herunder Generelt har valgt at få vist tooltips, vil den person, der sidst har rettet et felt, altid fremgå af tooltippet for det enkelte felt. Her kan du både se hvem der har rettet og hvornår feltet sidst blev rettet Objekthistorik i resultatlisten Figur 91 - Felthistorik - tooltips Hvis du i Mine indstillinger og herunder Bygning og bolig har valgt at få vist ændret dato i resultatlisten, vil dato for sidste ændring, siden , fremgå af resultatlisten. Du har kun mulighed for at se ændringer der er lavet efter , som er datoen for idriftsættelsen af BBR Kommune 1.0, der også var den første version der lagrede historik. 71

72 2.13 Øvrig funktionalitet Figur 92 - Dato for sidste ændring af objekt vises i resultatlisten I dette afsnit beskrives en række BBR Kommune funktionaliteter, der er vigtige for din brug af systemet. Herunder beskrivelse af udskrivning, genvejstaster mm Indtastningsfejl Vælger du at ændre/rette oplysningerne på et objekt, vil disse blive kontrolleret, for at sikre, at alle indbyrdes sammenhænge og regler er opfyldt og at der dermed ikke introduceres fejl. For at sikre at de indtastede oplysninger til et objekt er fejlfrie, udføres sandsynlighedskontroller mod andre niveauer, f.eks. i forhold til arealer i Bygning/Enhed eller i Bygning/Etage. Ved uoverensstemmelser og fejl vises en meddelelse som vist i figuren nedenfor. Fejlmeddelelsens ramme skrifter farve alt efter hvilken type fejl der er tale om: Sandsynlighedsfejl vil fremgå gul Fejl vil fremgå som rød Hvis begge typer fejl findes vil rammen være rød da Fejl er mest betydende: 72

73 Figur 93 Præsentation af indtastningsfejl som fejl og uoverensstemmelser Fejltypen Fejl skal rettes, før ændringerne kan gemmes. Du kan gå direkte til feltet, som systemet identificerer forsager en fejl, ved at klikke på pil-ikonet i kolonnen Gå til. Du kan dog kun gå direkte til en fejl eller sandsynlighed, hvis denne er på det objekt du befinder dig på. 73

74 Figur 94 - Præsentation af sandsynlighedsfejl Kun ved fejl af fejltypen Sandsynlighed er mulige at gennemtvinge ved at klikke på Gennemtving. Dog bør årsagen til disse uoverensstemmelser altid rettes op hvis det er muligt. Ønsker du at rette sandsynligheden klikker du i stedet på Annuller. Udskriv Enhver side i BBR Kommune kan gemmes eller udskrives. Klik på menuen og på Udskriv. 74

75 Figur 95 - Udskriv Udskriften vises på skærmbilledet, og kan nu gemmes eller udskrives Tastaturgenveje Tastaturgenveje er tilgængelige alle steder i BBR Kommune, men kan dog være forskellige fra side til side. Du kan altid se en oversigt over gældende genvejstaster ved at trykke på Alt+g. Figur 96 - Oversigt over tastaturgenveje Vinduet med genvejstaster kan forblive åbent til du har lært dem at kende, og du kan fortsætte dit arbejde med dette åbent. Vinduet kan flyttes rundt på skærmen. 75

76 Generelle tastaturgenveje I BBR Kommune er der en række generelle tastaturgenveje, som altid er gældende ligemeget hvilken side du befinder dig på i systemet. Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over generelle BBR Kommune genvejstaster. Funktion Genvejstast BBR-Medd-Data (Vis PDF) BBR-Meddelelse Genoptag søgning Grundoplysninger Luk alle (undergrupperinger) Luk vindue Maksimer/minimer kortet Minimer kortet Ny søgning Sidehjælp Tilgå/forlad historisk visning Udskriv Vis genvejstaster/skjul genvejstaster Vis sagen Åben alle (undergrupperinger) Åben opret menu (fra objektside) Åben/luk fejl-/valideringslisten Alt+n Alt+b (samme tast som vis PDF på BBR-Meddelelse) Alt+e Alt+l Alt+x Enter Alt+m Esc Alt+r (samme tast som Ryd på søgning) Alt+h Alt+f Alt+p Alt+g Alt+s Alt+c Alt+o Alt+v Specielle genvejstaster Tabel 6 - Generelle genvejstaster Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over specielle BBR Kommune genvejstaster, der kun er tilgængelige på specifikke sider. 76

77 Funktion Genvejstast Side Udfør decentral udskrivning (vis PDF) Alt+b BBR-Meddelelse Mail Alt+m BBR-Meddelelse Tilføj nedrivning til byggesag Alt+l Byggesag Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag Alt+q Byggesag Tilføj til-/ombygning til byggesag Alt+t Byggesag Åben sagsfunktioner menu Alt+w Byggesag Grundoplysninger Alt+l Grund Eksporter som PDF Alt+b Indberetninger Fejl Alt+j Indberetninger Til behandling Alt+k Indberetninger Udfør Alt+l Indberetninger Videresend indberetning Alt+m Indberetninger Sidehjælp Tabel 7 - Specielle genvejstaster På alle Hovedmoduler som f.eks. Bygning og bolig, Rapporter og Mine indstillinger, findes Sidehjælp i menuen. 77

78 Figur 97 - Sidehjælp i menuen Her kan du finde hjælp til den side du befinder sig på, og et link til uddybet hjælp i brugervejledningen. 78

79 Figur 98 - Sidehjælp Sidehjælpen kan gemmes eller udskrives ved at klikke på print-ikonet øverst i vinduet Webinar I BBR Kommune har du adgang til et webinar, der indeholder 8 lektioner, som hver omhandler et specifikt emne. Du har altid adgang til webinaret, og kan løbende bruge det som en vejledning til systembrug. Du finder webinaret og alle lektionerne, ved at klikke på brugermenuen og herunder på Webinar. 79

80 De 8 lektioner dækker følgende områder: Figur 99 - Webinar i brugermenuen Lektion Område Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 Lektion 8 Søgning og søgeresultater Objekt Byggesag Historik BBR-Meddelelse Indbakke Rapporter Mine indstillinger Tabel 8 - Lektioner i webinaret Hver lektion indeholder følgende: - Vejledning: Vejledning samt introduktion til emne. - Træningsvideo: Video med demonstration af emnets funktioner. 80

81 - Øvelse: Praktisk øvelse. - Quiz: Quiz om lektionens indhold. Du har mulighed for at tage en enkelt lektion ad gangen, eller endda kun dele af en lektion som f.eks. træningsvideo og øvelse. 3 Bygning og bolig Figur Webinar 3.1 Opbygning af brugervejledning De følgende afsnit i brugervejledningen er opbygget efter brugergrænsefladen, dvs. hovedmenuerne i BBR Kommune. Du kan altså finde et afsnit i brugervejledningen, der svarer til hver hovedmodul i BBR Kommune. Hovedmodulerne dækker over følgende områder: - Bygning og bolig - Indberetninger - Hændelseslog 81

82 - Rapporter - Indstillinger Du finder desuden bilag om henholdsvist felthjælp og faste BBR Kommune rapporter. 3.2 Grund Ved Grund (GRU) forstås det jordstykke, hvorpå en Bygning eller et Teknisk Anlæg er beliggende. En Grund er en samlet fast ejendom der består af en eller flere matrikler. For at flere matrikler kan høre til samme grund, skal de i matriklen være samnoteret. Det vil sige noteret som én samlet fast ejendom og være geografisk sammenhængende matrikler. Er der matrikler, der ikke er samnoteret, vil de være registreret som særskilte grunde. Fysisk sammenhængende jordstykker for en samlet fast ejendom, som tilhører forskellige ejerlav, udgør ligeledes én grund Opret Du kan ikke oprette en Grund i BBR Kommune. En Grund opstår eller bliver Historisk i BBR Kommune, på baggrund af en hændelse fra ESR, hvis der har været en ændring i et jordstykke, som giver anledning til opsplitning af en Grund eller sammenlægning af flere Grunde. Oprettes der ny Grund som følge af en GSH analyse (geografisk sammenhængsanalyse), vil det sandsynligvis være fordi en gamle Grund splittes i to. En Grund splittes som regel fordi de Matrikler som Grunden bestod af, viste sig ikke at være geografisk sammenhængende. Der dannes altså en kopi af den gamle Grund og nogle Matrikler flyttes til den nye Grund. Hvis der er byggesager, som derved kommer til at spænde over to Grunde, splittes byggesagen også op i to. Dvs. at der dannes en kopi af den gamle byggesag med samme sagsnummer, og at de relevante sagsniveauer flyttes med over til den nye Grund Ændr Registrering af Bygninger på en Grund kan ske på to måder i BBR Kommune: I BBR Kommune 2.0 vil ESR være erstattet af Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen. Uden forudgående oprettelse af en byggesag. Ændringerne vil slå igennem som stamdata her og nu. 82

83 Med forudgående oprettelse af en byggesag (nybyggeri). Dine ændringer vil først slå igennem som stamdata, når byggesagen færdigbehandles. Du kan læse mere om at oprette en Bygning som nybyggeri, i kapitlet Bygning - Opret som nybyggeri. Når du skal ændre/rette direkte i stamdata: 1. Find via søgning den grund, du vil ændre på. 2. Indtast dine ændringer. 3. Klik på knappen Gem ændring. 4. Systemet vil gemme dine ændringer. I tilfælde af fejl vil systemet give fejlbesked Slet Sletning af en Grund kan ikke gøres via BBR Kommune, dette sker automatisk på baggrund af matrikulære ændringer fra ESR. I BBR Kommune 2.0 vil ESR være erstattet af Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen Flyt Det er ikke muligt at flytte en grund. 3.3 Matrikel Matrikelnummer er et unikt nummer, som identificerer jordstykket. Det vil sige matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom. Et Matrikelnummer kan bestå af et nummer, bogstav og ejerlavskode. Matrikelbetegnelse (Landsejerlavskode, Matrikelnummer og -bogstav) hentes fra ESR. 83

84 Kun den samlede matrikelbetegnelse er entydig identifikation på landsplan af et matrikuleret areal. I BBR Kommune 2.0 vil ESR være erstattet af Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen Opret Det er ikke muligt at oprette en ny Matrikel i BBR Kommune. En Matrikel opstår eller bliver Historisk i BBR Kommune, på baggrund af en hændelse fra ESR f.eks. i forbindelse med udstykning Ændr Du kan ikke ændre eller fejlrette en Matrikel i BBR Kommune. Kontakt ESR såfremt der er fejl Slet Du kan ikke slette en Matrikel i BBR Kommune. Kontakt ESR såfremt der er fejl. I BBR Kommune 2.0 vil ESR være erstattet af Matriklens Udvidelse Flyt Det er ikke muligt at flytte en Matrikel, men du har mulighed for at flytte alle underliggende objekter til en anden Matrikel. Underliggende objekter flyttes ved at klikke på menuen og på Flyt underliggende objekter. 84

85 Figur Flyt underliggende objekter Vinduet Vælg ny placering åbnes. For at annullere flytningen, klik på krydset i højre hjørne for at lukke vinduet. For at gennemføre flytningen, søg eller vælg en placering i oversigten, og klik derefter på Flyt for gennemføre. Figur 102 Flyt underliggende niveauer Systemet giver feedback at alle underliggende objekter nu er flyttet til en anden Matrikel. 85

86 Du skal være opmærksom på, at underliggende objekter efterfølgende kun er synlige i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Når alle objekter flyttes fra en Matrikel til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges, ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. 3.4 Bygning Ved en Bygning forstås én eller flere konstruktioner, der udgør en rummelig helhed og som skærmer mod vejrliget. En Bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag) Opret Du kan oprette en ny Bygning som stamobjekt eller som nybyggeri fra en Matrikel via menuen Opret. Figur 103 Opret ny Bygning Vær opmærksom på, at en Bygning der oprettes med Husnummer, kun kan oprettes med et Husnummer, der allerede eksisterer i Danmarks Adresseregister (DAR) Som stambygning Du kan oprette en ny stambygning fra objekterne GRU (Grund) eller fra MAT (Matrikel). For at oprette en stambygning fra en MAT, klik på menuen Opret og på Opret Bygning Stam. Figur 104 Opret stambygning 86

87 Siden Bygning åbnes. Udfyld relevante data og klik afslutningsvis på Gem oprettelse. Figur Gem oprettelse af stambygning Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, f.eks. hænger feltet Varmeinstallation sammen med feltet Opvarmningsmiddel, vil BBR Kommune fremkomme med en fejlmeddelelse. Figur Fejl og sandsynligheder Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller, vil BBR Kommune fremkomme med, hvad der kan være en sandsynlig fejl. Sandsynligheder kan du enten vælge at gennemtvinge eller rette når alle andre fejl er rettede. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. 87

88 Figur Sandsynlig fejl Klik igen på Gem oprettelse, når fejl/sandsynligheder er rettet/gennemtvunget. Herefter giver systemet feedback om, at Bygningen nu er oprettet. Figur Stambygning er oprettet Du skal være opmærksom på, at Bygningen efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Du har også mulighed for at oprette en stambygning fra Grundniveau, ved at gå til grupperingen Matrikler, klikke på menuen og på Opret Bygning Stam. Herefter følges samme arbejdsgang som beskrevet ovenfor. 88

89 Figur Opret nybyggeri fra grupperingen "Matrikler" Som nybyggeri Du kan oprette en Bygning som nybyggerisag fra objekterne GRU (grund) eller MAT (Matrikel). For at oprette en Bygning som nybyggeri fra Matrikel, klik på menuen Opret og på Opret Bygning Nybyggeri. Siden Sag åbnes. Figur Opret nybyggeri Bygning Udfyld relevante data og klik afslutningsvis på Gem oprettelse. Figur Gem oprettelse af Nybyggeri 89

90 Bygningen er nu oprettet som nybyggerisag på matriklen. Du skal dog være opmærksom på, at Bygningen efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Figur Nybyggeri Bygning oprettet Du har også mulighed for at oprette en Nybyggeri Bygning fra Grundniveau, ved at gå til grupperingen Matrikler, klikke på menuen og på Opret Bygning nybyggeri. Herefter følges samme arbejdsgang som beskrevet ovenfor. Figur Opret nybyggeri fra grupperingen "Matrikler" 90

91 3.4.2 Slet Du har to muligheder ift. at slette en Bygning: Slet: Vælges fra Menu. Bygningen slettes, men eksisterer stadig i BBR. Slet fra historik: Bygningen slettes helt og eksisterer ikke mere i BBR. For at slette en stambygning, klik på menuen og vælg Slet. Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet stambygning Figur 115 Verificer sletning 91

92 For herefter at slette Bygningen fra historikken, klik igen på menuen og på Slet fra historik. Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Bygning fra historik Bygningen er nu slettet helt og eksisterer ikke mere i BBR. For at slette et objekt helt, skal du have rollen som Kommune Administrator Sammenlæg og opdel Se Sammenlægning og opdeling af objekter Kopier Du har i BBR Kommune mulighed for, at oprette nyt objekt ved at tage en kopi af et eksisterende objekt. Hvis nogle data skal tilrettes, kan dette gøres enten før (rettelsen gemmes kun på det nye objekt) eller efter du har kopieret objektet. Det ønskede objekt vælges i resultatlisten som vist i Figur 117 nedenfor. 92

93 Figur Bygning der skal kopieres Du skal være opmærksom på, at objektet kopieres, som det vises på skærmbilledet, og at eventuelle underliggende niveauer ikke kopieres med, når du kopierer et objekt. Kopien placeres altid under det samme overordnede objekt, som hvor det kopierede objekt er placeret. Det er vigtigt at objektet er validt når det kopieres, idet det forsøges gemt når du klikker Kopier som ny. Dette betyder, at du opfordres til at ændre objektet så det er korrekt inden du kopiere objektet, så du undgår valideringsfejl og sandsynligheder. For at kopiere en Bygning, start med at lave de ændringer i de stamdata, som ikke skal være ens på den nye og gamle Bygning, f.eks. bygningsnummeret 93

94 Figur Bygningsnummer ændres inden bygning kopieres Klik herefter på menuen Opret og på Kopier som ny bygning. Figur 119 Kopier som ny Bygning Bygningen er nu kopieret som ny Bygning, med de ændrede stamdata, og oprettes i resultatlisten som vist på figuren nedenfor. Den Bygning du kopierer vil ikke blive ændret. 94

95 Figur Bygningen er kopieret som ny For Bygning - Nybyggeri gælder det, at kopiering samtidig vil resultere i oprettelse af en ekstra byggesag, idet der altid kun må ligge én Bygning i en byggesag. Den byggesag du kopierer vil ikke blive ændret Flyt Du har mulighed for at flytte en Bygning og de tilhørende underliggende niveauer, til en anden placering. For at flytte en Bygning, klik på menuen og på Flyt. 95

96 Figur Flyt Bygning Søg og vælg placering i vinduet Vælg placering, og klik på Flyt. Figur Vælg ny placering Når den nye placering er fundet, vil systemet give instruktion/feedback som vises i skærmbilledet, klik på Gem ændring for at gennemføre. 96

97 Figur Ny placering er fundet Bygningen og eventuelle underliggende objekter er nu flyttet til ny placering. Der udsendes både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse Gør til Bygning på fremmed Grund (BPFG) En BPFG er en Bygning eller et Teknisk Anlæg, der ikke er placeret på ejers grund. Dette betyder altså, at ejeren af en Bygning og ejeren af den Grund, hvorpå Bygningen er opført, ikke er den samme person eller virksomhed. Et eksempel på dette kan være et privatejet kolonihavehus, der er placeret på en Grund der ejes af kommunen. BPFG svarer til den gamle term Bygning på lejet jord, og kan kun være Bygninger og Tekniske Anlæg. Når du registrerer en Bygning/Teknisk Anlæg som BPFG, vælger du egentligt den BPFG ejendom som du ønsker at knytte objektet til. For at registrere en Bygning/Teknisk som BPFG, gå til grupperingen Bygning på fremmed Grund (BPFG) på det pågældende objekt. Figur 124 Grupperingen Bygning på fremmed Grund (BPFG) Klik på Tilføj BPFG, og søg den ejendom, som du ønsker Bygningen knyttet, til via ejendomsnummer. 97

98 Figur 125 Søgning efter BPFG ejendom Klik på OK for at registrere Bygningen som BPFG, og afslutningsvist på Gem ændring. Bygningen er nu registreret som Bygning på fremmed Grund (BPFG). I BBR Kommune 2.0 vil det påkræves at man indtaster et CPR- eller CVRnummer for at fuldføre oprettelsen. 98

99 Figur BPFG i resultatlisten Fjern BPFG For at slette en BPFG, sæt hak i checkboksen Fjern og klik afslutningsvist på Gem ændring. Når du har gemt, vil Bygningen ikke være slettet, men ligger nu som alle andre normale Bygninger tilknyttet til Grund/Matrikel. Figur Fjern BPFG Gør Bygning og Teknisk anlæg til Ejerlejlighed Når du registrerer en Bygning/Teknisk Anlæg som ejerlejlighed, vælger du egentligt den ejerlejligheds ejendom, som du ønsker at knytte objektet til. For at registrere en Bygning/Teknisk Anlæg som ejerlejlighed, gå til grupperingen Ejerlejlighed på det pågældende objekt. 99

100 Figur 128 Grupperingen Ejerlejlighed Klik på Tilføj Ejerlejlighed, og søg den ejendom du ønsker Bygningen knyttet til via ejerlejligheds ejendomsnummer eller ejerlejlighedsnummer. Figur 129 Søgning efter Ejerlejlighed ejendom Klik på OK for at vælge ejendommen, og afslutningsvist på Gem ændring. Bygningen er nu registreret som ejerlejlighed. Læs om at gøre en Enhed til ejerlejlighed i kapitlet Gør Enhed til ejerlejlighed Fjern Ejerlejlighed For at fjerne Ejerlejlighed, klik på skraldespandsikonet og afslutningsvist på Gem ændring. 100

101 Figur 130 Fjern Ejerlejlighed Ved fjernelse af Ejerlejlighed vil Bygningen eller Teknisk anlæg ikke blive slettet men det kun er relationen til ejerlejligheden som er væk. 3.5 Opgang Ved en Opgang (OPG) forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning Opret En Opgang kan oprettes fra objekterne BYG (Bygning) og ETA (Etage). Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette en Opgang, hvis Husnummeret allerede benyttes på en anden Opgang i samme Bygning. For at oprette en opgang, klik på menuen Opret og på Opret opgang. Siden Opgang åbnes. Figur 131 Opret opgang 101

102 Figur OPG objektvisning Udfyld stamdata og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Figur Opgang oprettet Opgangen er nu oprettet i Bygningen. Du skal dog være opmærksom på, at Bygningen efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning Slet Du har to muligheder ift. at slette en opgang: Slet: Vælges fra Menu. Opgangen slettes men eksisterer stadig i BBR Kommune. Slet fra historik: Opgangen slettes helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. For at slette en opgang, klik på menuen og på Slet. 102

103 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Opgang Figur Verificer sletning For herefter at slette opgangen fra historikken: Aktiver da Historik, klik igen på menuen og på Slet fra historik. 103

104 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Opgang fra historik Opgangen er nu slettet helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at slette en Opgang såfremt der er verserende sager (Til- /ombygning eller Nedrivningssag), på enten Opgangen eller underliggende niveauer, som ikke er slettede, henlagte eller afsluttede. Underliggende objekter som f.eks. Enhed vil også blive slettet Kopier Du skal være opmærksom på, at objektet kopieres, som det vises på skærmbilledet, og at eventuelle underliggende niveauer ikke kopieres med, når du kopierer et objekt. Kopien placeres altid under det samme overordnede objekt, som hvor det kopierede objekt er placeret. Det er vigtigt at objektet er validt når det kopieres, idet det forsøges gemt når du klikker Kopier som ny. Dette betyder, at du opfordres til at ændre objektet så det er korrekt inden du kopiere objektet, så du undgår valideringsfejl og sandsynligheder. For at kopiere en opgang, start med at lave de ændringer i de stamdata, som ikke skal være ens på den nye og gamle opgang, f.eks. Vejnavn og Husnummer. 104

105 Figur Lav ændringer i nødvendig stamdata Klik herefter på menuen Opret og på Kopier som ny opgang. Figur 138 Kopier som ny Opgang Opgangen er nu kopieret som ny, med de ændrede stamdata. 105

106 Figur Opgang er kopieret Flyt Du har mulighed for at flytte en opgang, og de tilhørende underliggende niveauer til en anden placering - har Opgangen Enheder flyttes disse med. Du kan godt flytte Opgangen til en anden ejendon, med mindre Opgangen er en del af en BPFG eller Ejerlejlighed. For at flytte en opgang, klik på menuen og på Flyt. 106

107 Figur Flyt Bygning Søg eller vælg placering i vinduet Vælg ny placering, og klik på Flyt. Figur Vælg ny placering Når den nye placering er fundet, klik på Gem ændring for at gennemføre. 107

108 Figur Ny placering fundet Opgangen og eventuelle underliggende objekter er nu flyttet til ny placering. Der udsendes både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. 3.6 Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende, vandret bærende etageplan i en Bygning, afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen Opret En Etage kan oprettes fra objektet BYG (Bygning) og OPG (Opgang). For at oprette en etage, klik på menuen Opret og på Opret etage. Siden Etage åbnes. Figur 143 Opret etage 108

109 Figur ETA objektvisning Udfyld relevante data og klik afslutningsvis på Gem oprettelse. Figur Etagen er oprettet Etagen er nu oprettet på Bygningen. Du skal dog være opmærksom på, at etagen efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning Slet Du har to muligheder ift. at slette en etage: Slet: Vælges fra Menu. Etagen slettes, men eksisterer stadig i BBR Kommune. Slet fra historik: Etagen slettes helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. 109

110 For at slette en etage, klik på menuen og på Slet. Figur Slet etage Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Verificer sletning For herefter at slette etagen fra historikken, klik igen på menuen og på Slet fra historik. 110

111 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Etage fra historik Etagen er nu slettet helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at slette en etage, såfremt der er verserende sager (Til- /ombygning eller Nedrivningssag), som ikke er enten slettede, henlagte eller afsluttet Kopier Du skal være opmærksom på, at objektet kopieres, som det vises på skærmbilledet, og at eventuelle underliggende niveauer ikke kopieres med, når du kopierer et objekt. Kopien placeres altid under det samme overordnede objekt, som hvor det kopierede objekt er placeret. Det er vigtigt at objektet er validt når det kopieres, idet det forsøges gemt når du klikker Kopier som ny. Dette betyder, at du opfordres til at ændre objektet så det er korrekt inden du kopiere objektet, så du undgår valideringsfejl og sandsynligheder. For at kopiere en etage, start med at lave ændringer i de stamdata, som ikke skal være ens på den nye og gamle etage, f.eks. etagebetegnelsen. Klik herefter på menuen Opret og på Kopier som ny etage. Figur 149 Kopier som ny etage 111

112 Etagen er nu kopieret som ny, med det ændrede stamdata Flyt Det er ikke muligt at flytte en etage. 3.7 Enhed Figur Etage er kopieret som ny Ved en Enhed forstås en bolig-/erhvervsenhed, som er et sammenhængende areal i en Bygning, med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. En bolig- eller erhvervsenhed er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder. Boligenheder skal være tildelt en unik adresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Enhed kan fremkomme både under Opgang og under Etage. Det er den samme Enhed, du ser begge steder. Under Mine Indstillinger kan du definere, hvorvidt du ønsker Enheder vist under Opgang og/eller Etage i resultatlisten. Det anbefales at de kun vises under opgang, for det bedste overblik Opret Du kan oprette en ny Enhed fra objektet BYG (Bygning), OPG (Opgang) og ETA (Etage). Ønsker du at oprette en Enhed, klik på menuen Opret og vælg Opret Enhed. 112

113 Figur151 Opret Enhed Opretter du Enhed fra en Bygning, åbnes vinduet Vælg objekt. Vælg Enhedens placering ved at klikke på et objekt i listen. Du har mulighed for at placere den nye Enhed, på de objekter der er skrevet med sort på listen. Figur Vælg det objekt Enheden skal placeres i Skærmbilledet Enhed åbnes. Udfyld oplysninger og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. 113

114 Figur Enheden er oprettet Enheden er oprettet. Du skal dog være opmærksom på, at Enheden efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning Slet Du har to muligheder ift. at slette en Enhed: Slet: Vælges fra Menu. Enheden slettes men eksisterer stadig som Historisk i BBR Kommune. Slet fra historik: Enheden slettes helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. Ønsker du at slette en Enhed, klik på menuen og vælg Slet. Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Enhed 114

115 Figur 155 Verificer sletning For herefter at slette Enheden fra historikken, klik igen på menuen og på Slet fra historik. Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Enhed fra historik Ved sletning af en Enhed vil den tilknyttede adresse automatisk blive slettet i DAR, såfremt der ikke findes flere Enheder med samme adresse. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at slette en Enhed, såfremt der er verserende sager (Til- /Ombygning eller Nedrivningssag), som ikke er enten slettede, henlagte eller afsluttede. Underliggende objekter som f.eks. Teknisk Anlæg vil også blive slettet Sammenlæg og opdel Se Sammenlægning og opdeling af objekter Kopier Du skal være opmærksom på, at objektet kopieres, som det vises på skærmbilledet, og at eventuelle underliggende niveauer ikke kopieres med, når du kopierer et objekt. Kopien placeres altid under det samme overordnede objekt, som hvor det kopierede objekt er placeret. 115

116 Det er vigtigt at objektet er validt når det kopieres, idet det forsøges gemt når du klikker Kopier som ny. Dette betyder, at du opfordres til at ændre objektet så det er korrekt inden du kopiere objektet, så du undgår valideringsfejl og sandsynligheder. For at kopiere en Enhed, start med at lave ændringer i de stamdata, som ikke skal være ens på den nye og gamle Enhed, f.eks. Adressen. Figur Lav ændringer i nødvendig stamdata Klik herefter på menuen Opret og på Kopier som ny Enhed. Figur 158 Kopier som ny Enhed Enheden er nu kopieret som ny, med de ændrede stamdata. 116

117 Figur Enhed kopieret som ny Flyt Du har mulighed for at flytte en Enhed, og evt. tilhørende underliggende niveauer, til en anden placering. Du kan godt flytte Enheden til en anden ejendon, med mindreenheden er en del af en BPFG eller Ejerlejlighed. Du flytter en Enhed ved at klikke på menuen, og vælge Flyt. Figur Flyt Enhed 117

118 Søg eller vælg placering i vinduet Vælg ny placering, og klik på Flyt. Bemærk, at du ved flytning af Enhed, skal markere både den OPG og ETA du vil flytte Enheden til. Figur 161 Vælg ny placering Klik derefter på Flyt for gennemføre. Systemet vil give instruktion/feedback. 118

119 Figur Ny placering fundet Når den nye placering er fundet, klik på Gem ændring for at gennemføre flytningen. Du kan ikke annullere flytningen, men foretage en flytning tilbage til den originale placering eller navigere væk fra objektet du er ved at flytte. Figur Enhed er flyttet Du skal være opmærksom på, at objektet efterfølgende kun er synligt i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Der udsendes både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. 119

120 Figur Udskriv ikke BBR-Meddelelse Gør til ejerlejlighed For at registrere en Enhed som ejerlejlighed, gå til grupperingen Ejerlejlighed. Figur 165 Grupperingen Ejerlejlighed Klik på Tilføj Ejerlejlighed, og søg den ejendom du ønsker Enheden knyttet til via ejendomsnummer eller ejerlejlighedsnummer. 120

121 Figur 166 Søgning efter Ejerlejlighed ejendom Klik på OK for at vælge ejendommen, og afslutningsvist på Gem ændring. Enheden er nu registreret som ejerlejlighed. Figur Enheden er nu en ejerlejlighed Enheder kan være knyttet til flere ejerlejligheds ejendomme på samme tid. Dette benyttes ved sammenlægning af flere Enheder, der alle er ejerlejligheder før sammenlægning. Efter sammenlægningen vil den blivende Enhed være knyttet til begge ejerlejligheds ejendomme. Læs om at gøre en Bygning eller et Teknisk Anlæg til ejerlejlighed i kapitlet Gør Bygning og Teknisk Anlæg til ejerlejlighed Fjern Ejerlejlighed For at fjerne Ejerlejlighed, sæt hak i Fjern og afslutningsvist på Gem ændring. 121

122 Figur 168 Fjern Ejerlejlighed Ved fjernelse af Ejerlejligheden vil Enheden ikke blive slettet, men blot relationen til ejerlejligheden forsvinder Masseopdater enhed Det er muligt at opdatere flere Enheder på en gang, ved at tilgå masseopdateringsfunktionen fra Bygning. Er der aktive kommunespecifikke felter, vil disse også kunne opdateres her. For at lave en masseopdatering, klik på menuen og på Masseopdater enhed. Siden Masseopdatering af enheder åbnes. Figur 169 Masseopdater enhed 122

123 Figur Masseopdatering af enheder Det er altid muligt at navigere frem og tilbage mellem trinene eller starte forfra ved at klikke Start forfra i toppen af skærmbilledet. Vil du tilbage til Bygningen kan du klikke på Luk Trin 1 Vælg enheder I listen Tilgængelige enheder vælges de Enheder du ønsker at opdatere ved at klikke på Vælg. Figur 171 Tilgængelige Enheder Når Enheder er valgt vises de i listen Valgte enheder. Klik på Næste trin for at gå videre til trin 2 Vælg felter. 123

124 Trin 2 Vælg felter I drop-down listen Felt vælges det felt, du ønsker at opdatere. Under Værdi tilføjes den værdi, feltet skal indeholde på de valgte Enheder. Du kan altid overskrive denne værdi på hver enkelt Enhed efterfølgende. Figur Vælg felter Klik på Tilføj felt for at føje feltet til listen. Klik på Næste trin for at gå videre til trin 3 Udfyld og gem værdier Trin 3 Udfyld og gem værdier På trin 3 Udfyld og gem værdier har du mulighed for at ændre specifikke Enheder. Vælg evt. årsag til ændring (hvis denne skal være en anden end standard), og klik derefter på Gem. Figur Gem værdier De valgte Enheder er nu opdaterede med ny stamdata. 124

125 3.8 Teknisk Anlæg Ved et Teknisk Anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. De Tekniske Anlæg kan inddeles i: Beholdere Energiproducerende/distribuerende anlæg Anlæg til vandindvinding/vandrensning Andre Tekniske Anlæg (sirene, mast, antenne, dambrug ) Teknisk Anlæg kan både forekomme under Matrikel, Bygning og Enhed Opret Et Teknisk Anlæg kan oprettes fra objektet MAT (Matrikel), BYG (Bygning) og ENH (Enhed). Et Teknisk Anlæg kan både oprettes i Bygning og Enhed og på Matrikel. For at oprette et Teknisk Anlæg, klik på menuen Opret og på Opret Teknisk Anlæg. Siden Teknisk Anlæg åbnes. Figur 174 Opret Teknisk Anlæg Udfyld relevante data og klik afslutningsvis på Gem oprettelse. 125

126 Figur Teknisk Anlæg oprettet Det Tekniske Anlæg er nu oprettet. Du skal dog være opmærksom på, at anlægget efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning Slet Du har to muligheder ift. at slette et Teknisk Anlæg: Slet: Vælges fra Menu. Anlægget slettes, men eksisterer stadig som Historisk i BBR Kommune. Slet fra historik: Anlægget slettes helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. For at slette et Teknisk Anlæg, klik på menuen og på Slet. 126

127 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Teknisk Anlæg Figur Verificer sletning Det er herefter muligt at slette anlægget fra historikken, ved igen at klikke på menuen, og på Slet fra historik. 127

128 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur 178 Slet Teknisk Anlæg fra historik Anlægget er nu slettet helt, og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at slette et anlæg, såfremt der er verserende sager (Til- /Ombygning eller Nedrivningssag), som ikke er enten slettede, henlagte eller afsluttet Kopier Du skal være opmærksom på at objektet kopieres som det vises på skærmbilledet. Hvis nogle af de viste oplysninger skal tilrettes, kan dette gøres enten før eller efter du kopierer objektet. Kopien placeres altid under det samme overordnede objekt, som hvor det kopierede objekt er placeret. Det er vigtigt at objektet er validt når det kopieres, idet det forsøges gemt når du klikker Kopier som ny. Dette betyder, at du opfordres til at ændre objektet så det er korrekt inden du kopiere objektet, så du undgår valideringsfejl og sandsynligheder. For at kopiere et Teknisk Anlæg, klik på menuen Opret og på Kopier som nyt Teknisk Anlæg. Figur 179 Kopier som nyt Teknisk Anlæg 128

129 Det Tekniske Anlæg er nu kopieret som nyt Flyt Figur 180 Teknisk Anlæg er kopieret som nyt Du har mulighed for at flytte et Teknisk Anlæg til en anden placering. For at flytte et Teknisk Anlæg, klik på menuen og på Flyt. Figur Flyt Teknisk Anlæg Søg eller vælg placering i vinduet Vælg ny placering, og klik på Flyt. 129

130 Figur Vælg ny placering for Teknisk Anlæg Når den nye placering er fundet, klik på Gem ændring for at gennemføre. Figur Ny placering fundet 130

131 Anlægget er nu flyttet til ny placering. Figur Anlæg er flyttet Du skal være opmærksom på, at anlægget efterfølgende kun er synligt i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Der udsendes både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse Gør til Bygning på fremmed Grund (BPFG) Se Bygning Gør til Bygning på fremmed Grund (BPFG) Gør til Ejerlejlighed Se Bygning Gør til ejerlejlighed. 3.9 Fordelingsareal Ved et Fordelingsareal forstås et areal, som er fordelt mellem Enheder. Dette kan f.eks. være en trappeopgang eller andet fælles areal, som flere Enheder deles om. Et Fordelingsareal skal først oprettes, for derefter at kunne fordeles mellem Enheder. 131

132 3.9.1 Opret Du kan oprette et Fordelingsareal fra objektet BYG (Bygning). For at oprette et Fordelingsareal, klik på menuen Opret og vælg Opret Fordelingsareal. Skærmbilledet FOR åbnes. Figur Opret Fordelingsareal Figur Skærmbilledet "Fordelingsareal" I grupperingen Fordelingsareal oplysninger skal du bl.a. angive fordelingspricippet. Fordelingsprincippet fortæller hvordan arealet, det vil sige kvadratmeterne, skal fordeles mellem Enhederne. 132

133 Figur Fordelingsprincip De tre fordelingsprincipper er: Manuel fordeling: Du fordeler arealet manuelt mellem Enhederne. Ligelig fordeling: En ligelig fordeling af arealet mellem Enhederne. 100% af arealet fordeles ligeligt mellem Enhederne. Er arealet ulige, og kan derfor ikke fordeles ligeligt, vil en evt. rest være angivet i grupperingen Fordeling af areal. Denne kan så fordeles manuelt. Institutionsfordeling: 50% af adgang/fællesarealet fordeles til erhverv, og 50% af arealet fordeles ligeligt mellem boligenheder. Udfyld de resterende oplysninger og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Figur Opret Fordelingsareal 133

134 Fordelingsarealet er oprettet og vil fremgå af træstrukturen i venstre side. Figur Fordelingsareal er oprettet Du skal dog være opmærksom på, at Fordelingsarealet efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Et Fordelingsareal kan godt være oprettet, uden at være fordelt på nogle Enheder dette betyder at du først skal fordele fællesarealet efter det er oprettet. Denne arbejdsgang beskrives i det følgende afsnit Fordel Fordelingsareal Når du har oprettet et Fordelingsareal, skal det efterfølgende fordeles mellem Enhederne. Du fordeler et FOR ved at åbne det i resultatlisten. 134

135 Figur Fordelingsarealet i resultatlisten For at fordele et Fordelingsareal klik på menuen og derefter på Fordel Fordelingsareal. Funktionen Fordel Fordelingsareal findes kun i menuen, når du befinder sig på Fordelingsareal-objektvisningen. Se figuren nedenfor. Figur Fordel fordelingsareal Vinduet Vælg enheder, som fordelingsareal skal fordeles på åbnes. Vinduet indeholder alle de Enheder inden for ejendommen, som Fordelingsarealet kan fordeles på. 135

136 Figur Tilgængelige Enheder Vælg de Enheder Fordelingsarealet skal fordeles på, ved at klikke på Vælg ved den pågældende Enhed. For at fjerne en Enhed igen, klik på Fjern ud for Enheden. De valgte Enheder listes i toppen af vinduet. 136

137 Figur 193 Der er nu to valgte Enheder Klik på Næste trin. I grupperingen Fordelings indstillinger kan du bl.a. se og rette arealet til fordeling samt hvilket princip det fordeles efter. Du kan altid genberegne fordelingen efter et nyt fordelingsprincip ved klik på knappen Genberegn fordeling. Figur Fordelingsindstillinger 137

138 I grupperingen Fordeling af areal kan du se og rette fordelingen af arealet. Systemet kommer automatisk med et forslag til fordelingen som kan redigeres, inden du gemmer den endelige fordeling. Fordelingen er lavet som et minusystem. Det betyder at kvadratmeter flyttes fra enten fysisk beboelse eller fysisk erhverv, som vist i Figur 195, til Fordelingsarealet når dette fordeles. På denne måde vil det samlede areal forblive uændret altså være som det var inden fordelingen. Figur Fordeling af areal ved ligelig fordeling (kan ses ved, at felter er grået ud) I grupperingen vises det totale fordelte areal, og eventuel rest af arealet der ikke er fordelt. Gem fordelingen af arealet ved at klikke på Gem. Du kan altid genfordele et areal, der allerede er fordelt, ved igen at klikke på Fordel Fordelingsareal og fordele arealet på ny som beskrevet ovenfor Slet Du har to muligheder ift. at slette et Fordelingsareal: Slet: Vælges fra Menu. Fordelingsarealet slettes, men eksisterer stadig som Historisk i BBR Kommune. Slet fra historik: Fordelingsarealet slettes helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune. For at slette et Fordelingsareal, klik på menuen og vælg Slet. 138

139 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Fordelingsareal Figur Verificer sletning Det er herefter muligt at slette Fordelingsarealet fra historikken ved igen at klikke på menuen, og på Slet fra historik. 139

140 Verificer sletningen ved at klikke OK i vinduet. Figur Slet Fordelingsareal fra historik Fordelingsarealet er nu slettet helt og eksisterer ikke mere i BBR Kommune Byggesag Begrebet byggesag dækker over begrebet sagsdata. BBR Kommunes byggesager har til formål at modtage oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er afsluttet endnu (verserende byggesager). Når en verserende byggesag afsluttes, overføres oplysningerne automatisk til stamdata. Der findes følgende sagstyper i BBR Kommune: Til-/ombygning Nedrivning Nybyggeri Sag på grund I enhver byggesag skal der normalt være en Bygning. Undtaget er byggesager, som alene indeholder objekter, som ikke ligger under en Bygning, dvs. ændringer til Grunde, eller ændringer eller nyoprettelser af Tekniske Anlæg, som ikke knytter sig til en Bygning. Der må kun være én Bygning i en byggesag. 140

141 Figur Eksempler på byggesager Visning af grupperinger i blå farve indikerer at du befinder dig på en byggesag, som vist på den følgende figur. Figur Blå grupperinger indikerer en byggesag 141

142 Byggesagsstatus Grupperingen Historik indeholder feltet Status, der angiver hvilken status byggesagen eller sagsobjektet befinder sig i. Figur Byggesagens status Byggesagen skifter status alt efter hvordan byggesagen behandles. En byggesag kan have følgende forskellige livscyklusstatus: Oprettet: Byggesagen er oprettet. Godkendt: Byggesagen har fået byggesagsdato. Fejlregistreret: Byggesagen er slettet, status ses ikke direkte i BBR Kommune. Midlertidigt afsluttet: Byggesagen har fået fuldførelsesdato, men ikke ibrugtagningsdato. Delvis afsluttet: Byggesagen har fået delvis ibrugtagningstilladelse. En byggesag får også status Delvis afsluttet hvis der er lavet indflytning på en eller flere Enheder. Henlagt: Byggesagen har fået henlæggelsesdato, status ses ikke direkte i BBR Kommune. Afsluttet: Byggesagen har fået fuldførelsesdato/nedrivelsesdato og eventuel ibrugtagningsdato, status ses ikke direkte i BBR Kommune Søg byggesag Det er muligt at søge en byggesag eller de sagsdata, der er knyttet til byggesagen, på tre forskellige måder. Du kan søge selve Byggesagen frem via siden Søgning. I Søgningsniveau, i grupperingen Generelt, vælges byggesag. De øvrige felter du vil søge på udfyldes i grupperingen Verserende Sager. I resultatlisten vises de sager der opfylder søgekriterierne. Byggesagen åbnes ved at klikke på sagen i resultatlisten. 142

143 Figur 202- Søg byggesag via "Søgning" Du kan søge en byggesag, ved at søge det objekt sagen vedrører. I resultatlisten er alle sager markeret med enten Sag på grund, Nybyggeri, Til-/Ombygning eller Nedrivning. Byggesagen, eller dens sagsdata, åbnes ved at klikke på sagen i resultatlisten. 143

144 Figur Byggesag og sagsdata i resultatlisten Du kan søge en byggesag via kviksøgningen ved at angive sagsnummer med foranstillet S:. F.eks. S: Byggesagen åbnes ved at klikke på sagen i resultatlisten. Figur Kviksøgning på byggesag 144

145 Opret Byggesager kan oprettes på forskellig vis, som alle er beskrevet i følgende afsnit Opret byggesag: Til-/Ombygning eller Nedrivning Du kan oprette en byggesag fra objektet GRU (Grund), MAT (Matrikel), BYG (Bygning), ETA (Etage), OPG (Opgang), ENH (Enhed) og TEK (Teknisk Anlæg). For at oprette en byggesag, klik på menuen Opret og vælg Opret byggesag. Figur Opret byggesag Vælg sagstype i vinduet Vælg sagstype og klik på OK. Skærmbilledet Sag åbnes. Figur Vælg sagstype 145

146 Figur Skærmbilledet Sag Udfyld sagsdata og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Byggesagen er oprettet. Figur 208 Sagen er oprettet Du skal dog være opmærksom på, at byggesagen efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning Opret byggesag: Nybyggeri Et nybyggeri vedrører et objekt, som ikke allerede findes. For at oprette et nybyggeri, vælg først den Matrikel som nybyggeriet skal knyttes til, klik på menuen Opret og på Opret Bygning nybyggeri. 146

147 Figur Opret Bygning nybyggeri (fra Matrikel) Skærmbilledet Sag åbnes. Figur Skærmbilledet "Sag" Udfyld sagsdata og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Byggesagen er oprettet. Figur Nybyggeriet er oprettet 147

148 Du har også mulighed for at oprette nybyggeri fra GRU, ved at klikke på menuen i grupperingen Matrikler, og derefter følge den samme arbejdsgang som beskrevet ovenfor. Figur Opret Bygning - nybyggeri (fra grund) Du skal være opmærksom på, at Bygning - Nybyggeri efterfølgende kun er synlig i resultatlisten, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning Tilknyt eksisterende niveauer til byggesag Du har mulighed for at tilknytte eksisterende niveauer indenfor samme Matrikel til en byggesag. Findes der en Bygning i byggesagen, er det kun objekter inden for denne Bygning, og som ikke er Teknisk Anlæg placeret på Matrikel, der kan tilknyttes. Du kan altså tilknytte flere objekter til samme byggesag du kan godt tilknytte et objekt som nedrivning sagsobjekt til en til-/ombygning byggesag. For at tilknytte et eksisterende niveau, gå til grupperingen Tilknyttede niveauer på byggesagen og klik på Tilføj eksisterende. Figur Tilføj eksisterende niveau Vælg sagstype Til-/Ombygning eller Nedrivning i drop-down menuen. Vinduet Vælg objekt åbnes. 148

149 Figur Vælg objekt Vælg det objekt der skal tilføjes til sagen, ved at klikke på det i listen. Sagsniveauet åbnes. Figur Sagen for objektet Udfyld sagsdata og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Sagsniveauet er nu tilføjet byggesagen. 149

150 Figur Sagsniveau er tilføjet byggesagen For at vende tilbage til byggesagen, gå til grupperingen Byggesagsoplysninger og klik på Vis sagen. Figur Vis sagen Det netop tilknyttede sagsobjekt ses nu under grupperingen Tilknyttede niveauer på byggesagen. 150

151 Figur Tilknyttede niveauer Du har altid mulighed for at fjerne et niveau ved at klikke på Fjern, og verificere ved at klikke OK i vinduet. Vær dog opmærksom på at fjerner du Bygningen i sagen, fjernes alle dens underliggende niveauer også fra byggesagen Tilknyt nyt niveau til byggesag Du har mulighed for at tilknytte nye objekter (Teknisk Anlæg, Enhed, Opgang eller Etage) til en oprettet byggesag som et sagsobjekt. Du kan altså tilknytte flere objekter til én og samme byggesag. For at tilknytte et nyt objekt, gå til grupperingen Tilknyttede niveauer og klik på Tilføj ny. Når du tilknytter et nyt sagsobjekt til en byggesag, tilknyttes dette automatisk som nybyggeri sagsobjekt. Vælg objekt i drop-down menuen. Siden for sagsobjekt åbnes. Figur Tilføj nyt niveau Figur Sagsobjektside Udfyld sagsdata og klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Sagsniveauet er nu tilføjet byggesagen. 151

152 Figur Sagsniveau er tilføjet byggesagen For at vende tilbage til byggesagen, gå til grupperingen Byggesagsoplysninger og klik på Vis sagen. Figur Vis byggesagen Sagsobjektet ses nu, som nybyggeri, under grupperingen Tilknyttede niveauer på byggesagen. 152

153 Figur Tilknyttede niveauer Du har altid mulighed for at fjerne et niveau ved at klikke på Fjern, og verificere ved at klikke OK i vinduet. Vær dog opmærksom på at fjerner du Bygningen i sagen, fjernes alle dets underliggende niveauer også fra byggesagen Ændr byggesag For at ændre på selve byggesagen eller de tilknyttede niveauer, indtast da nye sagsdata i de felter der skal ændres og klik afslutningsvist på Gem ændring Ændr underliggende niveauer i byggesag For at ændre eller fejlrette et underliggende niveau, kan du på byggesagsbilledet, i grupperingen Tilknyttede niveauer, se de niveauer der er tilknyttet byggesagen. Figur Tilknyttede niveauer Åben det sagsobjekt der skal ændres ved at klikke på det i grupperingen eller i resultatlisten. Sagsobjektet åbnes. 153

154 Figur Sagsobjekt visning Indtast nye sagsdata i de felter der skal ændres, og klik afslutningsvist på Gem ændring Afslut byggesag Når du afslutter en byggesag, overføres data fra de tilhørende sagsobjekter til stamdata. Ved afslutning af en byggesag sker følgende: Data overføres fra sag til stamdata. Sagen får status Afsluttet og kan kun ses i historisk visning. Hvis byggesagen indeholder en Nybyggeri Bygning registres opførelsesår automatisk. Hvis byggesagen indeholder et Nybyggeri Teknisk Anlæg sættes etableringsår. For nedrivninger gælder det, at stamobjektet slettes i stamdelen, dvs. får status 10 - Slettet. Dette gælder kun ved nedrivning af hele objektet. Når en byggesag afsluttes overføres data fra de tilhørende sagsobjekter til stamdata. For nybyggerier overføres alle data. I BBR 1.7 blev en byggesag afsluttet ved at indtaste datoer i bestemte datofelter. I BBR 1.8 gøres dette som en funktion, dvs. at man på sagen vælger Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag i Sagsfunktioner. Se afsnit Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag for at læse hvordan en byggesag afsluttes. Man kan ikke afslutte en byggesag blot ved at ændre datofelter. Følgende felter opfattes som hørende til sagsniveauet og overføres ikke til stamobjekter ved afslutning af en sag: ESDH reference Journalnummer 154

155 Ved Til- og Ombygninger samt nedrivninger kan der forekomme negative værdier i f.eks. arealfelter, som trækkes fra det i stamdata registrerede areal. En byggesag, med byggesagskode 3, kan afsluttes på forskellig vis, som illustreret på figuren nedenfor. De følgende afsnit beskriver hvordan du afslutter enhver byggesag. Eksemplet illustreret i figuren nedenfor, er eksempler på afslutning af byggesager med byggesagskode

156 Figur 226 Byggesagskode 3 eksempler på delvis/midlertidig afslutning og ibrugtagning af byggesagskode 3 156

157 Midlertidig afslutning Figur Midlertidig afsluttet byggeri En byggesag med byggesagskode 3 kan afsluttes midlertidigt. Dette sker når en byggesag fuldføres, men ikke ibrugtages. Se afsnit Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag for at læse hvordan en byggesag afsluttes. Figur Midlertidig afslutning Efterfølgende vil byggesagen have status midlertidig afsluttet, men ingen ibrugtagningstilladelsesdato anført som vist på figuren nedenfor. 157

158 Figur Byggesagsstatus er midlertidig afsluttet En midlertidig afslutning betyder, at data overføres fra sag til stamdata for alle sagsobjekter, men at byggesagen ikke afsluttes endeligt. Byggesagen venter på, at der angives en ibrugtagningstilladelsesdato. Alle objekter, undtagen Bygninger og Tekniske Anlæg placeret på Matrikel, fjernes fra byggesagen. Bygninger og Tekniske Anlæg placeret på Matrikel vil forblive i byggesagen som sagsobjekter, indtil den afsluttes helt. De kan dog ikke længere rettes. Et forsøg på at opdatere de forblivne sagsobjekter i byggesagen, eller et forsøg på at rette selve byggesagen, vil blive afvist. Det eneste der kan inddateres i byggesagen er datoen for ibrugtagningstilladelse. Alle andre data skal rettes i stamdata. 158

159 Midlertidig afsluttet byggesag: Nybyggeri Drejer det sig om et midlertidig afsluttet nybyggeri, vil alle objekter nu vises som stamobjekter i resultatlisten. Figur Midlertidig afsluttet nybyggeri Tilgår du byggesagen kan du se, at sagen har en dato for fuldført byggeri men ingen dato for ibrugtagningstilladelse. 159

160 Figur Midlertidigt afsluttet nybyggeri 160

161 Delvis afslutning Figur Delvis afslutning En byggesag med byggesagskode 3, som indeholder nye Enheder, kan delvis afsluttes. Dette sker når nogle Enheder ibrugtages/indflyttes på, mens andre endnu ikke er færdiggjort. Ønsker du at lave en delvis ibrugtagning, klik på Sagsfunktioner og på Delvis ibrugtagning. Figur Delvis ibrugtagning Angiv dato for påbegyndt, Delvis ibrugtagningstilladelsesdato og Senest foreløbig færdiggjort bygningsareal. Tilføj så de Enheder der er ibrugtaget. 161

162 Figur Delvis ibrugtagning Afslut med at klikke Udfør. Sagen får status 13 Delvis afsluttet og relevante sagsdata overføres til stamdata. Når byggesagen delvis afsluttes sker følgende: Figur Sagsdata overført til stamdata Færdiggjort bygningsareal vil blive lagt til feltet Foreløbig færdiggjort bygningsareal. 162

163 Felterne Foreløbig færdiggjort antal lejligheder og Foreløbig færdiggjort antal lejligheder u. køkken beregnes. De Enheder der har en dato i feltet Delvis ibrugtagning afsluttes. Hvis der er tale om nybyggeri afsluttes Enhedens Opgang og Etage ligeledes. Hvis Bygningen i byggesagen er et nybyggeri, og det er den/de første Enhed(er) som afsluttes, opdateres stambygningen, med indeværende år som opførelsesår. Herudover overføres Bygningens sagsdata ikke til stamdata, og det er forsat sagsbygningen og ikke stambygningen som opdateres. Sagsbygningen vises fortsat i resultatlisten. Det er også muligt at angive en delvis ibrugtagningstilladelsesdato på en byggesag, uden at der samtidig afsluttes Enheder. I princippet kan du også angive datoen på en byggesag, som ikke har Enheder som objekter. Dette vil resultere i følgende: Færdiggjort bygningsareal vil blive lagt til feltet Foreløbig færdiggjort bygningsareal. Hvis Bygningen i byggesagen er et nybyggeri, og det er første gang byggesagen gemmes med delvis ibrugtagningstilladelse, opdateres stambygningen med tilladelsens år som opførelsesår. Herudover overføres Bygningens sagsdata ikke til stamdata, og det er forsat sagsbygningen og ikke stambygningen som opdateres. Sagsbygningen vises fortsat i resultatlisten Afslutning af en delvis afsluttet byggesag Ved en byggesagskode 3 afsluttes en delvis afsluttet byggesag, ved at indtaste dato for ibrugtagningstilladelse. Alle objekter i byggesagen (inkl. Bygningen), som endnu ikke er afsluttet, afsluttes og sagsdata overføres til stamdata. Se kapitlet Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag for at afslutte en byggesag Delvis afsluttet byggesag: Nybyggeri Drejer det sig om et nybyggeri, og byggesagen er delvis afsluttet, vil resultatlisten vise de afsluttede objekter som stamobjekter, men selve Bygningen vil stå som nybyggeri. På byggesagsbilledet vil du under Sagsgrund færdiggjort kunne se hvor stort et areal, og hvor mange Enheder, der er afsluttet. 163

164 Figur Foreløbig færdiggjort Indflyt på Enheder Du kan tilføje en indflytningsdato på Enheder, når bestemte Enheder er blevet flyttet ind i, men ikke er givet en delvis ibrugtagningstilladelse. Det betyder at Enhederne bliver til stamdata. Du vil opleve, at de Enheder som er blevet afsluttet, er blevet til stamdata og ikke længere vil være vist i byggesagen. For at indberette indflytning på Enheder klik på Sagsfuntioner på byggesagen, og på Indflyt på Enheder. Figur Indflyt på Enheder Angiv påbegyndelsesdato i vinduet, indflytningsdato og vælg de/den Enhed der er sket indflytning i. 164

165 Figur Indflyt på Enheder Klik afslutningsvist på Udfør. Sagen afsluttes delvist, og data overføres til Enheden. Ved indflytning på Enheder sker følgende: Figur 239 Sagen afsluttes delvist, og Enhed(er) overføres til stamdata. Enhedens samlede areal lægges til feltet Foreløbig færdiggjort bygningsareal på byggesagen. 165

166 Felterne Foreløbig færdiggjort antal lejligheder og Foreløbig færdiggjort antal lejligheder u. køkken på byggesagen beregnes. Enheden, som har fået en indflytningsdato, afsluttes. Hvis der er tale om nybyggeri afsluttes Enhedens Opgang og Etage ligeledes. Hvis Bygningen i byggesagen er et nybyggeri, og det er den/de første Enhed(er) som afsluttes, opdateres stambygningen med indeværende år som opførelsesår. Herudover overføres Bygningens sagsdata ikke til stamdata, og det er forsat sagsbygningen og ikke stambygningen som opdateres. Sagsbygningen vises fortsat i resultatlisten Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag For at afslutte en byggesag ved at fuldføre/nedrive/ibrugtage, klik på menuen Sagsfunktioner og på Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag. Vinduet Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag åbnes. Angiv relevante datoer, og klik Udfør. Figur Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag 166

167 Figur Datoer angivet i Påbegyndt, Fuldført byggeri/nedrivning og Ibrugtagningstilladelse Sagen bliver nu afsluttet, og listes herefter i grupperingen Afsluttede sager på grunden. Figur 242 Afsluttede sager Henlæg Du kan altid Henlægge en byggesag, hvis ikke den på nogen måde er blevet afsluttet. For at henlægge en byggesag, klik på menuen Sagsfunktioner og på Henlæg. 167

168 Angiv henlæggelsesdato og klik på Udfør. Figur Henlæg byggesag Figur Angiv henlæggelsesdato Byggesagen er nu henlagt, og har fået status Henlagt. Den vises ikke længere i resultatlisten Slet byggesag Du kan slette alle byggesager, der ikke på nogen måde er afsluttet eller henlagt. For at slette en byggesag, klik på menuen Sagsfunktioner og på Slet byggesag. 168

169 Figur Slet byggesag Byggesagen er nu slettet Slet sagsbygning Hvis en byggesag omhandler et Teknisk Anlæg, men ved en fejl også har fået tilknyttet en Bygning til sagen, kan du fjerne denne fra sagen ved at benytte Slet sagsbygning. Forskellen mellem Slet sagsbygning og Slet byggesag er: Hvis der er et Teknisk Anlæg på Matriklen i sagen, og du bruger Slet sagsbygning, vil sagen med det Tekniske Anlæg forblive. Omvendt, hvis du bruger Slet byggesag vil sagen og alle sagsniveauer tilknyttet sagen slettes. For at slette en sagsbygning, klik på menuen Sagsfunktioner og på Slet sagsbygning. Sagsbygningen er nu slettet Flyt byggesag Figur Slet sagsbygning I forbindelse med flytning af objekter, kan byggesager blive involveret på følgende måder: Der flyttes et nybyggeri. 169

170 Der flyttes et stamobjekt, som har en tilhørende sagsobjekt. Der flyttes et objekt, som har en eller flere byggesager på et underliggende niveau. Når byggesager er involveret i en flytning, bliver følgende regler anvendt: Hvis det er muligt, flyttes en byggesag sammen med alle dens sagsobjekter til den nye placering. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsobjekter i byggesagen kan flyttes med. Hvis byggesagen indeholder objekter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen i stedet blive kopieret. Hvis flere sagsobjekter i en byggesag flyttes umiddelbart efter hinanden, vil de efter flytningen igen komme til at ligge i samme byggesag. Ved flytningen af et sagsobjekt bliver der taget hensyn til, om der på den nye Grund ligger en byggesag, som er en tidligere kopi af den byggesag, som sagsobjektet hører til. Den kopierede byggesag vil have de samme attributter (dvs. byggesagsnummer, sagsbehandler mm.), som den oprindelige byggesag. Du skal være opmærksom på at byggesager, som er midlertidigt eller delvist afsluttet, ikke kan flyttes. Reglerne gælder dog ikke for en Nybyggeri Opgang, som flytter til en ny nybyggeri Bygning. Her flytter opgangen altid i samme Byggesag, som Nybyggeri Bygningen ligger i. Dette gælder også, hvis opgangen ikke samtidig flyttes til en anden grund. Hvis en nybyggeri Opgang flyttes til en nybyggeri Bygning, vil alle andre sagsobjekter, som ligger i samme byggesag som opgangen, og som kan flyttes med, også blive flyttet til samme sag. For at flytte en byggesag klik på Menuen og på Flyt. Figur Flyt byggesag Søg og vælg ny placering i vinduet Vælg ny placering. 170

171 Når du har valgt en ny placering, klik Flyt. Figur Vælg ny placering Figur Ny placering fundet Klik afslutningsvist på Gem ændring. Byggesagen flyttes nu til den nye placering. 171

172 Figur Byggesagen er flyttet Kopier: Nybyggeri Du har mulighed for at kopiere et nybyggeri, hvor byggesagen vil blive kopieret med. Du skal være opmærksom på, at objektet kopieres, som det vises på skærmbilledet. Hvis nogle af de viste oplysninger skal tilrettes, kan dette gøres enten før eller efter du kopierer objektet. For at kopiere et nybyggeri, start med at ændre bygningsnummeret og evt. andre ændringer i data, som ikke må eller skal være ens på det gamle og nye objekt f.eks. bygningsnummer. Figur Ændr først relevante stamdata Klik på Opret og på Kopier som ny bygning. 172

173 Figur Kopier som ny bygning Klik afslutningsvist på Gem ændring. Nybyggeriet kopieres nu som ny med de ændrede data Kopier: til-/ombygningssag Figur Kopieret nybyggeri Du har mulighed for at kopiere til-/ombygningssager til en anden Bygning. Dette resulterer i en ny sag på den valgte Bygning, med samme sagsnummer, litra, sagsbehandler, sagstype, byggesagskode og sagsdatoer som den eksisterende sag. For at kopiere en sag til en ny Bygning, klik på Opret og på Kopier byggesag. 173

174 Søg og vælg ny placering i vinduet Kopier byggesag. Figur Kopier af byggesag Når du har valgt en ny placering, klik Kopier. Figur 255 Kopier af byggesag 174

175 Figur 256 Sagen er kopieret Klik afslutningsvist på Gem oprettelse. Byggesagen er nu kopieret til den nye Bygning Verserende sager Er der verserende byggesager på et objekt, vil dette fremgå i grupperingen Verserende sager. 175

176 Figur Grupperingen "Verserende sager" Hvis der er flere sager, sorteres disse efter dato med den ældste først. 176

177 Figur Flere sager Det er kun de overordnede felter der vises under verserende byggesag. Ved at klikke på sagsnummeret vises hele indholdet af byggesagen Byggesagskode Byggesagskoder skal anvendes jf. bestemmelserne i Bygningsreglementet. Fra d. 31. december 2010 kan der kun ske ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejder efter reglerne i Bygningsreglement I tabellen nedenfor kan du se de former for byggerier, der kan indberettes med byggesagskode 1, 2, 3, 4 og 5 og eksempler på anvendelseskoder. Byggesagskode 1 - BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse. Byggesagskode 1 benyttes til nybyggerier og til- og ombygninger af byggeri af begrænset kompleksitet, dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse, til byggeri der ikke kræver ibrugtagningstilladelse jvf. Bygningsreglementet. Type af byggeri Garager på terræn i én Etage samt til- og ombygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m² eller, hvis der foretages en helhedsvurdering når byggeretten er overskredet. F.eks. Anvendelseskode 910. Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt til- og ombygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m² eller, hvis der foretages en helhedsvurdering når byggeretten er overskredet. F.eks. Anvendelseskode 920 og 930. Fritliggende enfamiliehuse og anden Bygning til helårsbolig samt til- og ombygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. F.eks. Anvendelseskode 110, 120 og 190. Række-, kæde-, dobbelthus (lodret adskillelse mellem Enhederne). 177

178 Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem Enhederne). F.eks. Anvendelseskode 130, 131 og 132. Sommerhuse samt tilbygninger hertil. F.eks. Anvendelseskode 510. Kolonihavehuse, hvis Kommunalbestyrelsen kræver byggetilladelse. F.eks. Anvendelseskode 540. Industri- og lagerbygninger i 1 etage. Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis bygningen opføres eller til- og ombygges uden krav om ibrugtagningstilladelse. F.eks. Anvendelseskode 220, 230, 310, 320 og 330. Disse koder beskriver anden Bygning inden for hver kategori. Bygninger med disse anvendelseskoder kan indberettes med byggesagskode 1, hvis byggeriet opføres i 1 Etage og der ikke er stillet krav om ibrugtagningstilladelse. F.eks. Anvendelseskode 290, 390, 490 og 590. Tekniske Anlæg, hvor der ikke kræves ibrugtagningstilladelse. 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning). Byggesagskode 2 benyttes til byggerier omfattet af anmeldelsespligt, dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglementet. Det er byggerier med begrænset kompleksitet, som garager, carporte og udhuse hvis areal er højst 50 m 2, samt nedrivning. Nedrivning af garager, carporte og udhuse skal ikke anmeldes. Nybyggerier og til- og ombygninger af garager, carporte, udhuse og drivhuse hvor arealet er højst 50 m 2. F.eks. Anvendelseskode 910, 920 og 930. Nybyggerier og om- og tilbygninger af kolonihavehuse. F.eks. Anvendelseskode 540. Overdækkede terrasser og lignende hvor der ikke tilføres bolig- eller erhvervsareal. F.eks. Anvendelseskode 110, 120, 130, 131, 132, 190 og 510. Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50 m² eller andre typer Tekniske Anlæg, der kan opføres ved anmeldelse og som oprettes som Tekniske Anlæg i BBR Kommune. Hel eller delvis nedrivning af alle typer af byggerier, hvor der skal meddeles nedrivning til kommunalbestyrelsen. 178

179 3 - BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse. Byggesagskode 3 benyttes til indberetning af nybyggerier og til- og ombygninger vedrørende flerfamiliehuse samt erhvervsog institutionsbygninger, der ikke er omfattet af bygningskoderne 1, 4 og 5. Etagebolig bebyggelse, flerfamilieshus herunder to-familieshus (vandret adskillelse mellem Enhederne). F.eks. Anvendelseskode 140. Avls- og driftsbygninger, hvis de opføres enten i 2 eller flere etager, eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA eller, hvor der ved svigt, er stor fare for tab af dyreliv. Det vil typisk være staldbygninger over m 2. F.eks. Anvendelseskode 210 og 290. Industri- og lagerbygninger, som opføres enten i 2 eller flere etager, eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA. F.eks. Anvendelseskode 220, 230, 290, 390 og 490. Øvrige erhvervs- og institutionsbygninger. F.eks. Anvendelseskode 150, 160, 190, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530, 590, 910, 920 og 930. Tekniske Anlæg, hvor der kræves ibrugtagningstilladelse. Hel eller delvis nedrivning af Bygninger med anvendelseskode 140 eller 190 og hvor det kræves tilladelse til nedrivning. 4 - BR - Tilladelsessag landbrugsbygnin g. Byggesagskode 4 benyttes til indberetning af avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skovbrugs-, og gartneriejendomme, der kan opføres uden landzonetilladelse. Byggesagskoden kan benyttes til nybyggerier, til- og ombygninger samt nedrivninger for disse anvendelseskoder. Avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN1990 DK NA. Bestemmelsen omfatter dog ikke avlsog driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare fortab af dyreliv, svarende til Bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for mennesker. F.eks. Anvendelseskode 210, 220, 230 og 290. Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m² i etageejendomme med 179

180 5 - BR - Anmeldelsessag (øvrige). Byggesagskode 5 benyttes til indberetning af enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m 2. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet. mere end en bolig. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. F.eks. Anvendelseskode 140, 150 og 190. Ombygning af en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m². Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. F.eks. Anvendelseskode 160, 210, 220, 230, 290, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530 og 590. Nybyggeri, til- og ombygning af garager, carporte og udhuse, hvis disse opføres på en erhvervs- eller institutionsejendom. F.eks. Anvendelseskode 910, 920 og 930. Hel eller delvis nedrivning af Bygninger. F.eks. Anvendelseskode 540. Nybyggeri, til- og ombygning og nedrivning af Tekniske Anlæg, som f.eks.: Vindmøller Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser, hvis disse oprettes som Tekniske Anlæg i BBR Kommune. Tabel 9 - Tabel over byggesagskoder og typer af byggerier 3.11 BBR-Meddelelser Der findes overordnet set to former for BBR-Meddelelser, der begge åbnes via funktionsknapperne: Figur Knapperne "BBR-Meddelelse" og "BBR-Medd-Data" 180

181 BBR-Medd-data: Viser en online BBR-Meddelelse, som er fundet frem ved en søgning i Bygning og bolig. BBR-Medd-data er til brug i den interne sagsbehandling. Data vises pr. Grund. BBR-Meddelelse: Udsendes til borgerne eller benyttes i den interne sagsbehandling. Disse BBR- Meddelelser udsendes, dannes eller udskrives via funktionen BBR-Meddelelse. BBR-Meddelelse er rettet mod både BBR Kommune sagsbehandlere og kommunens medarbejdere i borgerservice. Skærmbilledet BBR-Medd-data er primært rettet mod byggesagsbehandlere og BBR registerfører, og giver adgang til at se BBR-Meddelelsens data. En BBR Kommune sagsbehandler (rolle BBR sagsbehandler) har adgang til alle meddelelser som er beskrevet i dette dokument. En borgerservicemedarbejder (rolle Borgerservice) har kun adgang til BBR-Meddelelse og BBR- Andelsboligudskrift, og vil ikke kunne bestille meddelelser med type BBR-Registerudskrift. En byggesagsbehandler (rolle Byggesagsbehandler) vil kun have adgang til BBR-Medd-data BBR-Meddelelse Der skelnes mellem 3 udskriftstyper BBR-Meddelelser: BBR-Meddelelse: Oversigt over ejendommens stamdata og verserende byggesager. Viser kun felter med indberettede data, generelt vil der være flere informationer på en BBR-Registerudskrift. På en BBR-Meddelelse for en ejendom, som udsendes til en ejer, vil ændringer siden sidste udskrift til samme ejer og samme ejendom blive markeret med kursiv skrifttype. BBR-Andelsboligudskrift: Oversigt over andelsboligens stamdata. Oversigten er begrænset til en specifik Enhed. Kan kun vælges for andelsbolig. BBR-Registerudskrift: Oversigt over alle ejendommens stamdata. Viser alle felter inkl. kommunespecifikke felter og notatlinjer. Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af alle typer BBR-Meddelelser samt mulighederne for at få dem vist, bestilt og udskrevet Opbygning af BBR-Meddelelse For at beskrive den overordnede opbygning af BBR-Meddelelsen (uanset udskriftstype) kan oplysningerne inddeles i grupper, som vist på nedenstående BBR-Meddelelse. 181

182 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe { { { Data for de forskellige niveauer Sidefod { Figur Eksempel på BBR-Meddelelse 182

183 Gruppe 1: Oplysninger om kommunens navn og logo samt oplysninger om ejendommens belligenhed, ejendomsnr., kommunen og udskrivningsdato. Hvis der er tale om en delvis udskrift, f.eks. kun for en Bygning, vil der være en * ved ejendomsnummeret og bemærkningen *Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Gruppe 2: Oplysninger om modtageren og en beskrivelse af, hvilken type meddelelse det drejer sig om: BBR Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift eller BBR-Registerudskrift. Gruppe 3: Generelle oplysninger om bl.a. årsagen til udskriften samt informationer til borgeren med hensyn til eventuel kontakt til kommunen. Sidefoden vises på alle sider og indeholder oplysninger om ejendommens beliggenhed og ejendomsnr., kommunenr. samt udskrivningsdato og sideoplysninger BBR-Medd-Data Skærmbilledet BBR-Medd-Data tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen og de viste BBR-oplysninger svarer til dem, som bliver vist på BBR-Meddelelsen. Data vil omhandle det objekt, hvorfra du har åbnet BBR-Medd-Data. Visning af skærmbilledet BBR-Medd-Data er til internt brug og vises kun pr. GRU. 183

184 Figur BBR-Medd-Data 184

185 Skærmbilledet er tilgængeligt for alle, også byggesagsbehandlere, som ellers ikke har adgang til at udsende BBR-Meddelelser. For at se BBR-Medd-data for et objekt, klik på BBR-Medd-data på objektvisningen for det pågældende objekt. Figur Knappen "BBR-Medd-Data" Automatisk udsendelse af BBR-Meddelelser Automatisk udsendelse af BBR-Meddelelse genereres, når data ændres i BBR Kommune eller data, som har betydning for BBR. Det kan f.eks. være fejlrettelse af et objekt (f.eks. en Bygning) i BBR Kommune eller et ejerskifte i ESR. Hvorvidt der skal udsendes automatiske BBR-Meddelelser styres af et sæt regler. Alt efter ændringen, der ligger til grund for den automatiske udsendelse, vil meddelelsen få tilknyttet en årsagskode. Automatisk genererede BBR-Meddelelser er totale for hele ejendommen (dvs. for en vurderingsejendom eller en ejerlejlighed), og disse sendes altid til ejere og administratorer. Automatiske udsendelser sendes altid ved den næste planlagte udskrivningskørsel. Hvis der i den mellemliggende periode forekommer flere ændringer på objektet, som resulterer i en BBR-Meddelelse, gemmes kun bestillingen af den vigtigste årsagskode; altid den laveste årsagskode Årsagskoder for automatisk udsendelse af BBR-Meddelelse I dette afsnit gives der et overblik over de ændringer og tilhørende årsagskoder, som automatisk udløser en udsendelse af BBR-Meddelelse. Du skal være opmærksom på, at automatisk udsendelse for nedenstående koder ikke kan fravælges. Årsagskode Udsendelsens Årsag Beskrivelse Kan fravælges 20 Udsendes på grund af ejerskifte. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 20, når en ejendom eller ejerlejlighed skifter ejer i ESR. Nej 185

186 40 Udsendes på grund af afsluttet byggesag. 41 Udsendes på grund af indflytning. 45 Udsendes på grund af ændring uden byggesag. 46 Udsendes på grund af opdeling af objekter. 47 Udsendes på grund af sammenlægning af objekter. 50 Udsendes på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR Kommune. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 40, når en byggesag afsluttes og sagsdata dermed overgår til at være stamdata. Det gælder både nybygning, til-/ombygning og nedrivning, og det gælder ved delvis ibrugtagning, fuldførelse, ibrugtagning og gennemført nedrivning. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 41, når en Enhed - nybyggeri påføres indflytningsdato og dermed overgår til stamdata. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 45, når der foretages ændring i stamdata, uden at der har været byggesagsbehandling, men der rent faktisk er sket ændringer på ejendommen. (Årsag til ændring sat til 5). Der bestilles kun en udsendelse, når der er blevet ændret data, dog ikke ved ændring af kommunespecifikke felter, idet disse aldrig vises på en BBR-Meddelelse. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 46, når årsagen til ændring er kode 6. Årsag til ændring er kode 6 i forbindelse med opdeling af et objekt. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 47, når årsagen til ændring er kode 7. Årsag til ændring er kode 7 i forbindelse med sammenlægning af flere objekter. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 50, når der foretages en ændring af data i stamdata på Grund af en fejlregistrering. Dvs. de faktiske forhold er ikke ændret, men registreringen af dem har været forkerte og bliver rettet (Årsag til ændring sat til 4). Nej Nej Ja Ja Ja Ja 186

187 51 Automatisk afslutning af anmeldelsessager. 70 Flyt underliggende nuveauer. Der bestilles kun en udskrift, når der er blevet ændret data, dog ikke ved ændring af kommunespecifikke felter, idet disse aldrig vises på en BBR-Meddelelse. Der bestilles udsendelse af en BBR-Meddelelse med årsagskode 51, når en anmeldelsessag afsluttes automatisk efter sagen har eksisteret i den fastsatte periode. Kommunen fastsætter perioden ved oprettelse af anmeldelsessag. Sagsdata overgår herved til stamdata. Er byggeriet ikke færdigt, skal dette indberettes til kommunen. Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af matrikulære ændringer, hvis underliggende objekter flyttes fra en Matrikel til en anden. Nej Nej 80 Indberetning Der bestilles en udskrift når systemet har foretaget en ændring i stamdata i sammenhæng med indberetninger. Nej Afslutning af byggesager Tabel 10 Oversigt over årsagskoder i BBR Kommune I dette afsnit gives der et overblik over de BBR-Meddelelser, som automatisk bestilles til udsendelse i forbindelse med afslutning af byggesager. BBR meddelelse Byggesagskode Beskrivelse Afslutning 1,2,4,5 Ved afslutning af en byggesag med byggesagskode 1,2,4 eller 5 bestilles en BBR-Meddelelse med årsagskode 40 for ejendommen og eventuelt afsluttede ejerlejligheder. Dette gælder alle objekter og alle sagstyper (nybyggeri, nedrivning, til/ombygning). Eneste undtagelse er, hvis byggesagen alene indeholder hele nedrivninger (se næste afsnit). Afslutning af byggesag uden ændringer. 1, 2, 3, 4, 5 Afslutning af en tom byggesag resulterer ikke i bestilling af en BBR-Meddelelse. 187

188 Anmeldelseskørsel 2, 4, 5 Alle ejendomme og ejerlejligheder, som afsluttes via anmeldelseskørsel, får årsagskode 51. Vær opmærksom på, at en rettelse på ejendommen efter kørslen, kan resultere i en overskrivelse af bestillingen med en årsagskode, som har et lavere nummer. Delvis afslutning af en eller flere Enheder i en byggesag 3 En eller flere Enheder delvis ibrugtages. For alle Enheder, som er ejerlejligheder og som afsluttes, bestilles der en BBR-Meddelelse for ejerlejligheden med årsagskode 40 (afsluttet byggesag). Der bestilles ikke en BBR-Meddelelse for moderejendommen, idet byggesagen ikke er afsluttet. Indflytning 1, 3 Der indflyttes på en Enhed. Dette resulterer i en delvis afslutning af byggesagen. Der bestilles en BBR-Meddelelse med årsagskode 41 (indflytning) for ejendommen. Afslutning af midlertidig afsluttede byggesager Midlertidig afslutning 3 Når byggesagen afsluttes for ejerlejlighed bestilles en BBR- Meddelelse for moderejendommen med årsagskode 40 (afsluttet byggesag). 3 Når byggesag afsluttes midlertidigt. Der bestilles en BBR- Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejendommen samt eventuelle ejerlejligheder, som afsluttes samtidig. Hvis en byggesag f.eks. berør flere ejerlejligheder, og 2 af dem afsluttes og derefter 2 mere, bestilles der 2 BBR- Meddelelser til de to første ejendomme og dernæst 2 til de to sidste. Dette betyder altså, at der kun sendes BBR- Meddelelser ud ang. de objekter der berøres. Ibrugtagning 3 Når byggesagen afsluttes helt. Der bestilles en BBR- Meddelelse med årsagskode 40 (afsluttet byggesag) for ejendommen samt eventuelle ejerlejligheder, som afsluttes samtidig. Hvis en Byggesag f.eks. omhandler flere ejerlejligheder, og 2 af dem afsluttes og derefter 2 mere, bestilles der 2 BBR- Meddelelser til de to første ejerlejligheder og dernæst 2 til 188

189 de to sidste. Dette betyder altså, at der kun sendes BBR- Meddelelser ud ang. de objekter der berøres. Henlæggelse af en byggesag 1, 2, 3, 4, 5 Henlæggelse af en byggesag resulterer ikke i bestilling af en BBR-Meddelelse. Sletning af en byggesag 1, 2, 3, 4, 5 Sletning af en byggesag resulterer ikke i bestilling af en BBR-Meddelelse. Tabel 11 Afslutning af byggesager Flyt objekt Når du flytter Bygninger eller Tekniske Anlæg fra en Matrikel til en anden ved hjælp af funktionen Flyt underliggende niveauer på Matrikel skærmbilledet, bestilles der en BBR-Meddelelse med årsagskode 70 (matrikulær ændring), både for den ejendom som du flytter objekterne til og for den ejendom du flytter objekterne fra. Når du flytter et objekt ved hjælp af funktionen Flyt (som findes på de individuelle objekter), er det den valgte årsag til ændring, som afgør årsagskoden for den automatisk bestilte BBR-Meddelelse. Der sendes kun en BBR-Meddelelse både for den ejendom som du flytter objekterne til og for den ejendom du flytter objekterne fra Modtagere af automatisk bestilte BBR-Meddelelser Automatisk udsendelse af BBR-Meddelelser foretages efter følgende regler: Ejerskifte: Der udsendes en BBR-Meddelelse til den/de nye ejere, såfremt denne/disse er tilmeldt Digital Post eller der forefindes en valid adresse via ESR adresseopslag. Lykkes dette heller ikke, vil kommunen modtage BBR-Meddelelsen. Øvrige udskrifter: Hvis ejendommen har fast administrator sendes en BBR-Meddelelse til administratoren. Ellers skrives til alle ejere Fravælg automatisk udsendelse af BBR-Meddelelse Udsendelse af automatisk BBR-Meddelelse kan fravælges i grupperingen Ændringsoplysninger, på hvert objekt, ved at sætte hak i checkboksen Udskriv ikke BBR-Meddelelse ved denne rettelse. Vær opmærksom på at det ikke altid kan lade sig gøre at fravælge en BBR-meddelelse. 189

190 Figur Ændringsoplysninger Standardværdien for checkboksen sættes under Mine indstillinger Udskriv BBR-Meddelelse For at udskrive eller udsende BBR-Meddelelser for en enkelt ejendom, eller en del af denne, søg den ønskede ejendom (åben evt. underliggende objekt) og klik på BBR-Meddelelse. Vinduet BBR-Meddelelse vises. Figur Knappen BBR-Meddelelse Når du bestiller en BBR-Meddelelse, skal du vælge type og niveau for udskrivningen. Mulighederne for valg af type og niveau tilpasses til det objekt, du vil udskrive en BBR-Meddelelse for. Dette betyder, at disse to felter indeholder forskellige valgmuligheder, afhængig af hvilket niveau du udskriver BBR-Meddelelsen fra. På denne måde er det bl.a. muligt at udskrive en BBR-Meddelelse for en hel eller en del af en ejendom. 190

191 Figur Type og niveau Du skal være opmærksom på, at BBR-Meddelelsen udsendes ved den næste planlagte udskrivningskørsel, med mindre du angiver, at BBR-Meddelelsen skal sendes i dag. 191

192 Figur 266 Send BBR Meddelelse til central udskrivning Den faste vejledning fra SKAT er automatisk inkluderet i BBR-Meddelelsen (og kan ikke fravælges). Benytter kommunen et kommunespecifikt bilag, vil dette bilag også være inkluderet i alle meddelelser. Dette kan du læse mere om i kapitlet Følgeskrivelser. Udskriftparametrene er kort beskrevet i tabellen nedenfor og i de efterfølgende kapitler. Felt Udskriftstype Beskrivelse Hvilken udskriftstypetype meddelelse bestilles. Der findes 3 udskriftstyper af BBR- Meddelelser: 192

193 Niveau Årsagskode Modtager BBR-Meddelelse BBR-Andelsboligudskrift BBR-Registerudskrift. Valgmulighederne er afhængige af det objekttype BBR-Meddelelsen omhandler. Niveau for BBR-Meddelelsen. Der findes 4 forskellige niveauer: Ejendom Grund Bygning Enhed For niveau Ejendom vil udskriften dække hele ejendommen. I de andre tilfælde vil der på udskriften stå *Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Årsagskoden for BBR-Meddelelsen. Her kan du vælge mellem de globale årsagskoder (årsagkoder der gælder for alle brugere i BBR Kommune) og de kommunale årsagskoder (årsagskoder der kun gælder indenfor kommunen). Ved BBR-Andelsboligudskrifter er årsagskoden altid 31, og ved BBR- Registerudskrifter angives ingen årsagskode. Modtager(e) for BBR-Meddelelsen. Du kan vælge at udsende til flere ejere, ingen adressering (til kommunen), til anden modtager eller at sende . Tabel 12 - Udskriftparametrene for BBR-Meddelelse Type Der findes følgende typer BBR-Meddelelse: BBR-Meddelelse: Oversigt over ejendommens stamdata og tilknyttede Sagsdata. Viser kun de felter med indberettede data. BBR-Andelsboligudskrift: Oversigt over andelsboligens stamdata, oversigten er begrænset til en specifik Enhed. Kan kun vælges for andelsbolig. Registerudskrift: Oversigt over alle ejendommens stamdata. Viser alle felter. 193

194 Niveau Du kan udskrive eller udsende BBR-Meddelelse for følgende niveauer: Bygning: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte Bygning. Enhed: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte Enhed, samt et par få oplysninger om den Bygning som Enheden findes i, og den Grund som Bygningen ligger på. Hvis Enheden er en ejerlejlighed, udskrives altid en BBR-Meddelelse for hele ejerlejligheden. Hvis Enheden ikke er en ejerlejlighed, udskrives en BBR-Meddelelse, som kun indeholder denne ene Enhed. Ejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele ejendommen, som kan have flere Grunde. Det du vælger her, er det ejendomsnummer som står angivet i dialogen. For den er det indikeret hvilken type det er; ejerlejlighed, BPFG eller vurderingsejendom. Befinder du dig på en Bygning eller Enhed, som er BPFG og/eller ejerlejlighed, prioriteres det valgte ejendomsnummer i følgende rækkefølge: ejerlejlighed, BPFG, vurderingsejendom (hvis det hverken er BPFG eller ejerlejlighed). Hvis ejendommen kun har en Grund, en Bygning og en Enhed, svarer meddelelsen til den tilsvarende for niveauet Ejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres meddelelsen med bemærkningen *Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Grund: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte Grund. Hvis ejendommen kun består af denne ene Grund, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Ejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen *Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen Modtager Som modtager af BBR-Meddelelsen kan du vælge: Flere ejere: Du kan til- og fravælge, hvem der skal modtage BBR-Meddelelsen fra listen af ejere for ejendommen. Ingen adressering: Der udsendes til kommunen selv. Til anden modtager: Angiv modtagers navn og adresse for en person, som ikke er ejeren (relevant for eksempelvis andelsboligudskrifter). Send Angiv minimum modtagers og årsag for at sende BBR-Meddelelse som . BBR-Meddelelsen vil blive tilknyttet en som vedhæftet fil. 194

195 Figur Modtagere af BBR-Meddelelse Årsagskode Ved udsendelse af BBR-Meddelelser og BBR-Andelsboligudskrifter skal der manuelt vælges en årsagskode, der beskriver hvorfor meddelelsen udsendes. Tabellen nedenfor indeholder de 14 mulige årsagskoder, som er ens for alle kommuner. Årsagskode 30 - Denne BBR-Meddelelse er udsendt efter rekvisition Denne BBR-Andelsboligudskrift er udsendt på grund af rekvisition Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af afsluttet byggesag Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af indflytning Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af ændring uden byggesag Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af opdeling af lejligheder Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af sammenlægning af lejligheder Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af opdeling/ændret opdeling i ejerlejligheder Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR Kommune De har til kommunen anmeldt et byggeri som ikke er færdigmeldt. Denne BBR-Meddelelse udsendes for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom. 195

196 70 - Denne BBR-Meddelelse er udsendt på grund af matrikulære ændringer Ændret på baggrund af digital indberetning. >100 Årsagskoder >100 er kommunale årsagskoder. Tabel 13 Årsagskoder I BBR Kommune 2.0 vil er være tilføjet nye årsagskoder Der prioriteres mellem årsagskoder ved udsendelse af meddelelser. Formålet med denne prioritering er, at der kun udsendes én BBR-Meddelelse pr. ejer når meddelelserne udsendes. Jo lavere årsagskoden er, desto højere prioriteres bestillingen. Når du bestiller en BBR-Meddelelse, vælger du årsagskode. Vælger du en kommunal årsagskode, vil bestillingen ikke indgå i den ovenfor beskrevne prioritering af årsagskoder, og meddelelserne vil altid udsendes uafhængigt af, om der er bestilt yderligere meddelelser til den samme ejendom med andre årsagskoder. Ved decentral udskrift udskrifes der altid (PDF), og der foretages ingen prioritering. Det er hændelsen i BBR Kommune, som afgør, hvilken årsagskode, der kommer på meddelelsen. Det kan både være hændelser i BBR Kommune og i DAR. Som eksempler kan nævnes: En fejlrettelse i BBR Kommune udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 50. En ændring i BBR Kommune udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 45. En adresseændring i DAR udløser en automatisk udskrift med årsagskode 60. Hændelser som kommer fra andre systemer f.eks. DAR og ESR kan ikke fravælges. Det drejer sig om årsagskode 20 og 60. Ved manuel bestilling af BBR-Meddelelser kan alle årsagskoder vælges på nær årsagskode 20, idet denne årsagskode er forbeholdt ændringer som kommer fra ESR. Ved den automatiske bestilling af BBR-Meddelelser benyttes alle årsagskoder undtagen årsagskode 30 og

197 Kommunale årsagskoder Kommunen kan oprette egne kommunale årsagskoder med selvvalgt årsagstekst. Kommunale årsagskoder skal have en værdi over 100. Du kan læse mere under Indstillinger for BBR-Meddelelser Decentral udskrivning Når du vælger at udskrive decentralt, genereres et PDF-dokument for den bestilte BBR-Meddelelse. Du vælger en decentral BBR-Meddelelse ved at klikke på knappen Udfør decentral udskrivning (Vis PDF). Der åbnes et nyt vindue i Adobe Acrobat Reader, hvorfra du har mulighed for at benytte de udskrivningsmuligheder, der findes der BBR-Meddelelser til kommunen I særlige tilfælde sendes BBR-Meddelelsen til kommunens mailboks. Den pågældende BBR-Meddelelse vil blive vedhæftet en som.pdf fil. Selve mailen indeholder et link til objektet i BBR Kommune. Emnefeltet i en indeholder BBRMEDD, adresse, ejendomsnummer og koden der beskriver hvorfor BBR-Meddelelsen er sendt til kommunen. Koderne, der beskriver hvorfor BBR-Meddelelsen er sendt til kommunen, er beskrevet i tabellen nedenfor. Kode Kodenavn Beskrivelse 0 Udenlandsk adresse BBR-Meddelelsen er forsøgt sendt til ejers adresse, men denne er udenlandsk og BBR-Meddelelsen er derfor sendt til kommunen. 1 Ugyldig adresse BBR-Meddelelsen er forsøgt sendt til ejers adresse, men denne er ugyldig og BBR-Meddelelsen er derfor sendt til kommunen. 2 Ugyldig CPR/CVR 3 Fejl ved fjernprint 4 Fejl ved digital post Ejers CPR/CVR fra ESR er ugyldigt og BBR-Meddelelsen er derfor sendt til kommunen. Der opstod en fejl under fjernprint og BBR-Meddelelsen er derfor sendt til kommunen. Der opstod fejl ved forsendelse til e-boks og BBR-Meddelelsen er derfor sendt til kommunen. 5 Årsagskode Kommunen har angivet at den valgte årsagskode altid skal sendes til mailboks. 197

198 Tabel 14 - BBR-Meddelelser til kommunen Følgebreve Når der sendes en BBR-Meddelelse, medfølger der altid et følgebrev fra SKAT og eventuelt en fra kommunen. Disse følgebreve beskrives i de følgende afsnit Fast vejledning fra SKAT SKAT har lavet en vejledning til BBR-Meddelelsen. Denne vejledning er automatisk inkluderet i BBR- Meddelelsen. Følgevejledningen laves og uploades i BBR Kommune af skat. Dette betyder at du skal have SKAT brugerrolle for at rette vejledningen. Du kan finde og se vejledningen i Indstillinger for BBR-Meddelelser. Den fil du uploader, skal have følgende format:.pdf Max 150 DPI Farveområde: srgb Sideformat: A4 Logoer, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. Du skal være opmærksom på, at systemet ikke tjekker, om kravene er overholdt. Vær derfor helt sikker på, at filen lever op til kravene Kommunalt følgebrev Kommunen har mulighed for at medsende et kommunalt følgebrev. Brevet inkluderes som det sidste i BBR-Meddelelsen. Du kan finde følgebrevet i Indstillinger for BBR-Meddelelser. Den fil du uploader skal være følgende format:.pdf Max 150 DPI Farveområde: srgb Sideformat: A4 Logoer, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. 198

199 Du skal være opmærksom på at systemet ikke tjekker om kravene er overholdt, vær derfor helt sikker på at filen lever op til kravene Indstillinger for BBR-Meddelelse Under Kommunale indstillinger kan du angive en række indstillinger for BBR-Meddelelser: Indstillinger for udskrift: Udskriftsinterval i dage. Kørslen gennemføres hver nat - alle bestillinger skrives uanset hvornår de er bestilt. Ejer- og adresseoplysninger hentes fra ESR. Vis tinglyst areal: Tinglyst areal for ejerlejligheder skrives på BBR-Meddelelsen. Udskrifter til kommunen: Den der skal modtage BBR-Meddelelser til kommunen. Her modtages BBR-Meddelelser til manuel håndtering (som tidligere blev sendt til kommunen i papirform). Årsagskoder der altid skal til kommunen: For de valgte årsagskoder vil BBR-Meddelelser automatisk blive sendt til kommunens mailboks. Kommunale årsagskoder: Indberette kommunale årsagskoder med tilhørende årsagstekst. Kommunalt følgebrev til BBR-Meddelelsen: Følgebrev kommunen ønsker at vedlægge alle BBR- Meddelelser. SKATs følgebrev til BBR-Meddelelsen: Følgebrev som SKAT vedlægger alle BBR-Meddelelser. Dette kan kun rettes med et SKAT brugerrolle. 199

200 Figur Indstillinger for BBR-Meddelelser For vejledning til henvises til kapitlet Indstillinger for BBR-Meddelelse Historik på BBR-Meddelelse Oplysninger om alle udskrevne BBR-Meddelelser gemmes. For hver BBR-Meddelelse gemmes følgende: Ejendomsnummer Meddelelsestype Udskriftsdato Årsagskode Udskriftssted Forsendelse 200

201 Modtager Oplysningerne bruges bl.a. til at kunne markere ændringer på en BBR-Meddelelse i forhold til sidste udskrift. Der gøres opmærksom på, at det er for hver enkelt ejer; hvilket betyder at flere ejere på samme ejendom, kan få forskellige BBR-Meddelelser mht. kursivskrift, hvis de ikke alle får BBR-Meddelelser, hver gang der skrives ud til den aktuelle ejendom. Dette gælder for meddelelser af typen BBR-Meddelelse, som er blevet sendt til ejeren, og som berører hele ejendommen (ejendom eller ejerlejlighed) Grundoplysninger Billedet grundoplysninger indeholder en række oplysninger, om Grunden og dens Bygninger, hentet fra forskellige ejendomssystemer som f.eks. ESR og Plansystem.dk. I BBR Kommune 2.0 vil ESR være erstattet af Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen. Du tilgår grundoplysningerne fra grunden. Figur 269 Knappen Grundoplysninger Skærmbilledet indeholder en række oplysninger om grunden; så som beliggenhed, vandforsyning, afløbsforhold og antal Tekniske Anlæg. Det vil sige at de er opsummeret fra de Bygninger, der ligger på grundens matrikler. Her får du altså et samlet overblik. 201

202 Figur Grundoplysninger Skærmbilledet anvendes især i forbindelse med sagsbehandling af nye byggesager. F.eks. til at undersøge hvilke byggemuligheder der er på grunden, herunder hvor stor den aktuelle bebyggelsesprocent er på Grunden. 202

203 Figur 271 Arealoplysningerne pr. Grund er samlet i Grundoplysninger Du skal være opmærksom på, at det er ikke i alle tilfælde muligt at beregne en korrekt bebyggelsesprocent ud fra BBR-data, idet en række oplysninger, der indgår i beregningsreglerne ikke findes i BBR. En bebyggelsesprocentberegning, der lægges til grund for en myndighedsafgørelse, skal derfor altid udregnes manuelt efter beregningsreglerne i Bygningsreglementet. Endelig vises beregningsgrundlaget for udregning af grundens bebyggelsesprocent. Fra ESR hentes oplysninger vedr. grundens ejerforhold samt eventuelle administratorer. For at se en fuld liste over ejere, klik enten på Alle BPFG ejere, Alle Ejerlejlighedsejere eller Alle Grundejere. 203

204 Figur Ejer og administrator Ud fra grundens matrikler hentes også oplysninger om zonestatus samt oplysninger om landbrugspligt på grunden. Fra PlansystemDK indhentes ud fra grundens matrikler oplysninger om hvilke planer (kommune-, lokalog delplaner), som grundens matrikler er reguleret af Notatlinjer Notatlinjer kan indberettes på alle objekter bortset fra Matrikel og Fordelingsareal. Notatlinjerne findes i gruppeboksen Notatlinjer i den nederste del af objektvisningen. Figur Notalinjer Ønsker du at ændre en eksisterende notatlinje, ændr da teksten og afslut med at klikke Gem ændring, som findes øverst i skærmbilledet. Du skal være opmærksom på, at notatlinjer som standard ikke vises på BBR-Meddelelsen, med mindre dette er angivet i Kommunale indstillinger Opret Der kan oprettes 99 notatlinjer, nummereret fra 1 til 99, på hvert objekt. Ønsker du at oprette en ny notatlinje, vælg først et notatlinjenummer i drop-down listen Nr. i grupperingen Notatlinjer. 204

205 Figur Opret Notatlinje Udfyld herefter notatlinjen med den ønskede tekst. Vælg årsag til ændring i grupperingen Ændringsoplysninger, og klik på Gem ændring. Notatlinjen er nu oprettet. Figur Notatlinjen er oprettet Vises en notatlinje i BBR-Meddelelsen, vil der være hak i checkboksen I BBR-Medd Slet Ændring eller sletning sker på det objekt, hvor notatlinjen er indberettet. Alle ændringer foretaget i notatlinjer gemmes først, når der klikkes Gem ændring for hele siden. Ønsker du at slette en notatlinje, marker Slet ved den pågældende notatlinje og klik på Gem ændring. 205

206 Figur Slet Notatlinje Notatlinjen er nu slettet, men kan stadig ses i historisk visning. Figur Notatlinjer i historisk visning 4 Indbakke Herunder kan du læse kort om Indbakkens generelle koncepter. Brugere af eksterne indberetningssystemer som f.eks. Ret BBR, kan komme med forslag til nye registreringer og rettelser til data i BBR. Disse Indberetninger vil være tilgængelige fra Indbakken i BBR Kommune, hvorfra de behandles af en sagsbehandler i kommunen. Når en indberetning accepteres ajourføres data direkte i den nuværende version af BBR Kommune som stamdata. Figur Fanen "Indbakke" 206

207 Indbakken består af en søgning, en resultatliste og selve indberetningen. Desuden kan du finde en avanceret søgning, der kan foldes ud under kviksøgningen. Du finder kviksøgningen, den avancerede søgning og resultatlisten til venstre i skærmbilledet. Til højre vises den indberetning der er åben. Hver del giver dig adgang til et særligt arbejdsområde. Du kan læse mere om Indbakken i dette afsnit. 4.1 Se Indberetninger Figur De 3 dele i Indbakken Indberetningerne er listet i resultatlisten, hvor du også kan se den adresse og objektet rettelserne er indberettet på. 207

208 Figur 280 Resultatliste Indberetninger I resultatlisten har du mulighed for at se følgende oplysninger: Ejendommen indberetningen omhandler f.eks. Ane Vifferts Vej 20, 9370 Hals Kilden til indberetningen f.eks. Ret-BBR: Svend Sørensen Status på indberetningen f.eks. Modtaget Antallet af rettelser indberetningen indeholder f.eks. 1 rettelse Objektet rettelserne angår f.eks. BYG: 1 / Ane Vifferts Vej 20 Hvis det rettede objekt står med sort, som vist ovenfor, betyder det at rettelsen skal behandles manuelt. Står det derimod grå tekst, som vist nedenfor, er rettelsen direkte udført og skal ikke behandles yderligere. 208

209 Figur Rettelser med grå tekst er direkte udført Du åbner en indberetning ved at klikke på den i resultatlisten til venstre. Figur Åben indberetning via resultatlisten Resultatlisten viser som udgangspunkt de indberetninger der opfylder den søgning du har indstillet den til i dine indstillinger. Ønsker du at ændre standardindstillingerne for søgningen, se da Mine indstillinger og herunder Indberetninger. Læs mere om at søge i Indbakken i kapitlerne Kviksøgning og Avanceret søgning Informationer om Indberetningen Øverst på hver indberetning er der et felt, der indeholder vigtige informationer om indberetningen som vist nedenfor. 209

210 Figur Informationer om indberetningen Her kan du finde informationer om bl.a. ejendommen, hvornår indberetningen er modtaget, indberetter mm. Nogle informationer kan du få mere at vide om ved at klikke på dem. Disse er beskrevet nedenfor Øvrige Indberetninger Ønsker du at få et overblik over alle indberetninger, der er knyttet til en ejendom, klik på søgeikonet ved feltet Øvrige indberetninger. Figur Øvrige indberetninger Når du klikker her, foretages en søgning på ejendomsnummeret og alle indberetninger om ejendommen vises i resultatlisten Kontaktpersoner Ønsker du at få vist kontaktoplysninger på de kontakpersoner, der er knyttet til indberetningen, klik på ikonet ved feltet Kontaktpersoner. 210

211 Figur Kontaktpersoner I vinduet Kontaktpersoner kan du se følgende oplysninger for hver af de tilknyttede kontaktpersoner: Navn Telefonnummer Indberetters rolle o Feltet hentes fra Ret BBR og vil f.eks. indeholde roller som Ejer, Administrator eller Callcenter medarbejder. Figur Vinduet "Kontaktpersoner" Der kan være knyttet flere kontaktpersoner til en enkelt indberetning. Kontaktpersonen tilføjes når indberetningen oprettes af f.eks. den callcenter medarbejder hos SKAT, der har taget imod indberetningen Indberetter Ønsker du at identificere indberetteren af en indberetning, klik på nøgleikonet ved feltet Indberetter. 211

212 Figur Indberetter I vinduet PID/RID for indberetter kan du se følgende oplysninger Indberetter: Fornavn og efternavn PID eller RID: Dette er en teknisk nøgle der identificere den person der har indsendt indberetningen. PID er et personligt certifikat ID, mens RID er et medarbejder certifikat ID. Disse kan oversættes til henholdsvis CPR og CVR hos NETS Link til Kortkomponent Figur Vinduet "PID/RID for indberetter" Ved indberetninger med opdaterede koordinater vises der et link til kortkomponenten, som viser ændringerne i geometrioplysningerne, som de er indberettet. Figur Link til kortkomponent 212

213 Ved brug af dette link, får man vist ejendommens Bygninger og Tekniske Anlæg, samt Bygningerne og de Tekniske Anlægs opdaterede koordinater på kortet i et selvstændigt vindue. Kortet viser Bygningens og de Tekniske Anlægs placering, før og efter flytning, samt evt. nye Bygninger og Tekniske Anlæg Se indberetninger i Bygning og bolig Hvis en indberetning har indberetningsstatus Modtaget vil den være synlig i resultatlisten i Bygning og bolig, og hvis den har status Under behandling vil den vises på det objekt indberetningen omhandler. Du kan se indberetningen i Bygning og bolig, ved at klikke på Vis i BOB direkte på indberetningen i Indbakken. Figur Klik på "Vis i BOB" for at se indberetningen i Bygning og bolig Når du klikker på Vis i BOB åbnes indberetningen i Bygning og boligfanen, og kan ses i resultatlisten som andre objekter. Figur Indberetning i Bygning og bolig Ønsker du at gå tilbage til indberetningen i Indbakken, åben indberetningen i resultatlisten og klik på Vis fuld indberetning. Indberetningen åbnes i herefter i Indbakken. 213

214 4.2 Kviksøgning Figur "Vis fuld indberetning" åbner indberetningen i Indbakken Du kan fremsøge en indberetning ved at benytte kviksøgningen. Figur Kviksøgning Du kan bruge kviksøgningen til at søge på følgende kriterier: Ejendommens ejendomsnummer Ejendommens adresse Indberetters navn: For at søge på indberetters navn, skal du skrive i: foran navnet, som vist i Figur

215 Figur Søgning på indberetters navn Du har mulighed for at indstille standardkriterierne for din søgning i Mine indstillinger og herunder Indbakke. 4.3 Avanceret søgning Du åbner og lukker den avancerede søgning ved at klikke på Avanceret. Når du har indtastet dine søgekriterier, klik på Søg. Figur 295 Avanceret søgning 215

216 Du kan via den avancerede søgning søge på flere søgekriterier samtidig. Manuelt udførte indberetninger medtages i søgningen på indberetningsstatus Udført. I Mine indstillinger og herunder Indberetninger kan du angive dine indstillinger for standardsøgningen i Indbakken. Søgningen vil da som standard, foretages på de søgekriterier du har angivet her. 4.4 Behandling af indberetning For at du kan sagsbehandle en indberetning, skal du have rollen som Inddataboksbehandler eller Registerfører i BBR-kommune. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte kommunens brugeradministrator. En indberetning kan bestå af flere rettelser; en rettelse kan gælde en Bygning, et Teknisk Anlæg eller en Grund. En indberetning kan altså bestå af flere rettelser til forskellige typer objekter. Rettelser på enheder vil høre til den bygning, enheden ligger i. Retteler til forskellige objekter, f.eks. på tre forskellige Bygninger, vises på hver sin fane som vist nedenfor. På hver fane vises rettelserne til det pågældende objekt. Figur 296 Rettelser på forskellige Bygninger på samme ejendom Der er altid angivet indberetningsstatus på indberetningen, som kan være en af følgende forskellige: Modtaget Under behandling 216

217 Udført Fejl Figur 297 Indberetningsstatus Du kan se indberetningens status i resultatlisten, som markeret ovenfor. En indberetning skifter status, efterhånden som du har behandlet rettelserne i indberetningen. Se mere om indberetnings status i Status for Indberetning Behandling af rettelser i en indberetning Du behandler hver rettelse (fane) individuelt. Tabellen nedenfor viser de muligheder du har for at behandle en rettelse. Handling Beskrivelse Udfør Til behandling Fejl Rettelsen gemmes som stamdata i BBR med det samme. Rettelsen skifter status til under behandling og er ikke gemt som stamdata i BBR. Rettelsen markeres som fejl og gemmes ikke som stamdata i BBR. Tabel 15 - Behandling af rettelse 217

218 Du behandler en rettelse ved at klikke på en af de tre funktionsknapper. Figur 298 Behandling af rettelse Du skal være opmærksom på, at alle rettelser som fremgår af samme fane behandles på én gang. Det betyder, at selvom en rettelse indeholder rettelser til flere objekter, behandles de som en og samme rettelse. Figur Indberetning med rettelser til flere objekter (BYG og ENH) Du kan se rettelsens status, på hver enkelt rettelse, som markeret nedenfor. 218

219 Rettelsesstatus kan være en af følgende forskellige: Figur Rettelse status Modtaget Under behandling Udført Direkte udført* Fejl * En rettelse der er direkte udført, er overført til stamdata i BBR Kommune uden foregående sagsbehandling, i det rettelsen er modtaget i Indbakken. Niveauet af rettelser der skal direkte udføres, angiver du i Kommunale indstillinger og herunder Indberetninger. Der foretages kun direkte indberetninger hvis kommunen har valgt et Niveau i sine indstillinger. Har en rettelse status udført, er den markeret som fejl eller er der tale om en direkte indberetning, er rettelsen færdigbehandlet. Dette betyder at status herefter ikke kan ændres Valideringsfejl ved udførsel Når du behandler en rettelse vil data blive valideret ift. eksisterende stamdata på den ejendom rettelsen omhandler. Du vil blive gjort opmærksom på valideringfejls når disse opstår, tilsvarende til når der afsluttes en sag i Bygning og Bolig fanen. Du kan læse mere om fejl og sandsynligheder i kapitlet Indtastningsfejl. 219

220 Nuværende værdi og Opdateret værdi Rettelsen viser to værdier for alle felter: Nuværende værdi er den værdi som er registreret for feltet i BBR Kommune på det tidspunkt siden åbnes. Værdien hentes altså direkte fra BBR Kommune. Opdateret værdi er den værdi, som er angivet i den indsendte rettelse. Det er altså den værdi, som som vil blive gemt i BBR Kommune hvis indberetningen udførres. Den nuværende værdi skifter til den værdi der opdateres med. Det betyder at de to værdier efter udførsel vil være ens indtil feltet opdateres i BOB. 4.5 Status for indberetning Du kan altid se indberetningens nuværende status i resultatlisten, og rettelsens status på detaljesiden. Figur 301 Status for rettelse og indberetning En indberetning skifter status, i forhold til den status rettelserne får, efterhånden som de sagsbehandles. Tabellen nedenfor illustrerer, hvilken status en indberetning har i forhold til status på rettelserne. Status Udført dækker både over rettelser med status Direkte udført og Udført. Rettelse Status Indberetning Status Modtaget Modtaget Modtaget Modtaget Rettelse Indberetning 220

221 Status Status Udført Modtaget Til behandling Modtaget Rettelse Status Indberetning Status Udført Udført Til behandling Til behandling Rettelse Status Indberetning Status Udført Til behandling Til behandling Til behandling Rettelse Status Indberetning Status Udført Udført Udført Udført Rettelse Status Indberetning Status Fejl Fejl Fejl Fejl 221

222 Rettelse Status Indberetning Status Udført Udført Fejl Udført Tabel 16 Sammenhæng mellem status på rettelser og indberetning Når du har behandlet rettelsen/rettelserne i en indberetning, vil status for indberetningen skifte automatisk derefter. Tabellen nedenfor viser de status en indberetning kan have. Status Beskrivelse Modtaget Udført Under behandling Fejl Indberetningen er modtaget. Alle rettelser i indberetningen er udført og gemt som stamdata i BBR. Indberetningen får status Udført. Rettelsen i indberetningen er sat til behandling men ikke overført til stamdata. Indberetningen får status Til behandling. Rettelsen i indberetningen er markeret som fejl og er ikke gemt som stamdata i BBR. Indberetningen får status Fejl. Tabel 17 Status på Indberetning En indberetnings status ændres altid ved, at du behandler selve rettelserne. En indberetning kan indeholde mange rettelser, og skifter status alt efter hvordan du behandler rettelserne. 4.6 Videresend Indberetning Ønsker du at videresende en indberetning, klik på Videresend som

223 Figur 302 Videresend indberetning I vinduet Videresend angiv modtager, titel og tekst og klik Send. Du kan redigere tekstlayoutet ved at benytte layoutindstillingerne over tekstfeltet. Figur Videresend indberetning Hvis du ønsker at se din mail inden du sender den, klik Vis eksempel. Vælger du at sætte hak i Inkluder kommunens sidehoved og sidefod, vil de blive indsat i den du sender, som markeret på eksemplet nedenfor. 223

224 Figur med kommunens header og footer Sidehoved og sidefod vises, som de er indstillet til i Kommunale indstillinger og herunder Kommuneoplysninger. 4.7 Eksporter som.pdf Ønsker du at eksportere en indberetning som.pdf, klik på Eksporter.pdf. Figur 305 Eksporter indberetning som.pdf Når du eksporterer en indberetning som.pdf, vil den se ud som eksemplet nedenfor. 224

225 Figur Indberetning eksporteret som.pdf Du kan også generere en.pdf fil efter at indberetningen er udført. 5 Hændelseslog Når der er foretaget en ændring i et eksternt system, som f.eks. DAR og ESR, som har betydning for BBR, modtager BBR en hændelse og ud fra denne rettes BBR Kommune til. For hver rettelse der sker i BBR Kommune, som konsekvens af den modtagende hændelse, generer BBR Kommune hændelse som kan ses i Hændelseslog. 225

226 Nogle hændelser giver anledning til flere ændringer på underliggende niveauer, f.eks. hvis en Matrikel flytter til en anden grund, skal underliggende Bygninger også flyttes og tildeles nye bygningsnumre mm. Figur Hændelseslog Tabellen på fanen Hændelseslog indeholder en række kolonner, som er beskrevet i tabellen nedenfor. Kolonne Tidspunkt Kildesystem Ejendomsnummer Beskrivelse Tidspunkt for registrering af hændelse i BBR Kommune. Systemet der er årsag til hændelsen. Ejendommens ejendomsnummer. Her kan du søge efter et bestemt ejendomsnummer. Hændelsestype Beskrivelse Typen af hændelse f.eks. Oprettelse af ny grund. Standard tekst baseret på hændelsestypen. Nogle typer har muligvis forskellig effekt, dette vil fremgå af beskrivelsen. 226

227 Relateret objekt Kort beskrivelse af det objekt hændelsen vedrører, dannet på det tidspunkt hændelsen sker. Her kan du søge efter et relateret objekt, ved at søge på f.eks. objekttype eller adresse. Gå til Gå direkte til det pågældende objekt. Tabel 18 - Kolonner på fanen "Hændelseslog" I hændelsesloggen vises følgende typer af hændelseser: Hændelser fra DAR Hændelse Beskrivelse Adresse oprettet Husnummer oprettet Ny adresse er oprettet Nyt BBR husnummer er oprettet Hændelser fra ESR Hændelse Anlægsnummer ændret Approbation BPFG ejendom oprettet BPFG ejendom slettet Byggesag nedlagt Bygning flyttet Bygningsnummer ændret Ejerlejlighed ejendom oprettet Ejerlejlighed ejendom slettet Ejerskifte Beskrivelse Teknisk Anlæg skifter anlægsnummer Matrikel skifter status fra Midlertidig til Gældende Ny BPFG ejendom er oprettet BPFG ejendom er slettet Når en Grund med en sag på er blevet sammenlagt med en anden grund. Bygning er flyttet til en anden Matrikel eller grund Bygning skifter bygningsnummer Ny Ejerlejlighed ejendom er oprettet Ny Ejerlejlighed ejendom er slettet Objekt skifter ejer. 227

228 Fejl: Gældende objekt på historisk Matrikel Grund oprettet Grund opsplittet Grund sammenlagt Grund slettet Matrikel flyttet (Ejendomsnummer) Matrikel flyttet (SFE) Matrikel oprettet Matrikel slettet Nyt ejendomsnummer Teknisk Anlæg flyttet Et gældende objekt placeres på en historisk Matrikel Ny Grund er oprettet Grund er blevet opsplittet. Hændelse genereres både for den gamle og nye grund. To grunde er blevet sammenlagt. Hændelse genereres både for den slettede og blivende grund. Grund er slettet Ejendomsrelation skifter ejendomsnummer. Hændelse genereres for hver Grund der har relation til ejendomsrelationen Matrikel skifter SFE Ny Matrikel er oprettet Ny Matrikel er slettet Ejendomsnummer for en relation er ændret. Hændelse genereres for hver BBR objekt med relation til ejendomsrelationen. Teknisk Anlæg er flyttet til en anden Matrikel eller grund Tabel 19 - Hændelsestyper Behandling af hændelser sker automatisk i systemet, og kan ikke gøres manuelt. Hændelsestyper, og disses oprindelse, vil være forskellige fra BBR-Kommune 1.8 og Filtrer hændelser Du har mulighed for at filtrere hændelser på følgende parametre. 228

229 Tidspunkt Kildesystem Ejendomsnummer Hændelsestype Relateret objekt Figur Filtre i Hændelseslog Når du har valgt og angivet filtre, klik på Opdater og Hændelseslisten vil herefter tilpasses filtreringen. Hændelseslisten viser 14 hændelser per side; du har mulighed for at gå frem og tilbage i listen via pagineringen i bunden af listen. Figur Paginering i hændelseslog For at gå direkte til det objekt hændelsen vedrører, klik på gå til-ikonet, og objektet åbnes herefter. 229

230 Figur Gå direkte til pågældende objekt i Bygning og bolig 5.2 Indstillinger for Hændelseslog Læs mere om hvordan du abbonnerer på hændelsesnotifikationer i kapitlet Kommunale indstillinger og herunder Hændelseslog. 6 Rapporter Du har mulighed for at danne et antal fast definerede og egendefinerede BBR Kommune rapporter. Derudover er der mulighed for at definere nye rapporter baseret på egne kommunedata, gemme disse skabeloner og danne rapporterne efter behov. Du finder rapporter ved at klikke på fanen Rapporter. 230

231 Figur Rapporter På fanebladet Rapporter har du adgang til følgende: At danne faste BBR Kommune rapporter der er foruddefinerede, og kun skal suppleres med afgrænsninger før dannelse. At danne kommunens egne, allerede definerede, rapporter. At definere kommunens egne rapporter. Definition af egendefinerede rapporter beskrives i den separate vejledning Report Builder, som findes i Brugermenunen. Du skal være opmærksom på, at sikkerhedsklassificerede oplysninger ikke optræder i rapporterne. 6.1 Adgang For at kunne danne både faste og egendefinerede rapporter, skal du have rollen Rapportforespørger. For at kunne definere nye rapporter skal du have rollen Rapportadministrator. 6.2 Faste BBR Kommune rapporter I BBR Kommune er der et antal fast definerede rapporter, der er tilgængelige for alle kommuner. Disse rapporter tager udgangspunkt i den enkelte kommune og der trækkes kun data herfra. Du kan danne følgende faste rapporter i BBR Kommune: Bestandsoptælling Byggersager uden afslutningsdato 231

232 Byggesager uden påbegyndelsesdato Byggesagsbehandlingstider Bygningsliste med oversigt Bygningsændringer Enhedsliste med oversigt Henvendelsesliste med oversigt Nedrevne, opdelte og sammenlagte boligenheder Notatlinjer Objekter uden adresse Udskrevne BBR-Meddelelser Udskriv totalhistorik (via brugermenuen) Se Bilag 2 Faste BBR Kommune rapporter for en kort beskrivelse af hver rapport Dan fast BBR Kommune rapport For at danne en af de faste rapporter, klik på den ønskede rapport i listen. 232

233 Figur Faste rapporter For visse rapporter skal du angive udtrækskriterier før rapporten kan dannes, som ses i eksemplet nedenfor. Figur Angiv udtrækskriterier Når du har angivet udtrækskriterier, dannes rapporten ved at klikke på Vis Rapport. 233

234 Figur Vis rapport Du kan herefter vælge at gemme rapporten som f.eks. PDF, Excel eller Word fil. Læs mere om dette i kapitlet Gem rapport lokalt. 6.3 Egendefinerede rapporter I BBR Kommune har du mulighed for at definere og danne rapporter baseret på egne kommunedata, gemme disse skabeloner og danne rapporterne efter behov. Egendefinerede rapporter er kun tilgængelige for kommunen selv, med mindre du vælger at gemme rapporten i mappen Delte rapporter. Er rapporten gemt her, vil den kunne tilgås af alle kommuner Definer egendefineret rapport Definition af egendefinerede rapporter beskrives i den separate vejledning Report Builder, som du finder i brugermenunen Dan egendefineret rapport For at danne en af de egendefinerede rapporter, klik på rapporten i listen. Egendefinerede rapporter findes under kommunens navn eller i den delte mappe, som vist nedenfor. 234

235 Figur Egendefinerede rapporter i kommunens og den delte mappe Når rapporten er dannet, kan du herefter vælge at gemme rapporten lokalt som f.eks. PDF, Excel eller Word fil. Dette kan du læse mere om i det følgende afsnit. 6.4 Gem rapport lokalt Du kan gemme både faste og egendefinerede rapporter lokalt på din PC. 235

236 For at gemme en rapport lokalt på din pc, klik på gem ikonet når du har dannet rapporten og vælg det format du vil gemme rapporten i. Du kan gemme rapporten i følgende formater: Figur Gem rapport lokalt Word dokument (.doc) Excel PowerPoint PDF dokument (.pdf) o o o Åbner rapporten i Acrobat Reader. Dette format bruges når du vil printe rapporten side-baseret eller danne en PDF-version. Du skal være opmærksom på, at der dannes blanke sider, hvis ikke alle felter er valgt på rapporten. Afbildning (.tiff) o o Windows-versionen er afgørende for, hvilken applikation, der bliver anvendt. Åbner rapporten i et side-baseret format. 236

237 o o Dette format bruges når du vil printe rapporten side-baseret. Formatet er godt, hvis du ikke har Acrobat Reader installeret. Du skal være opmærksom på, at der dannes blanke sider, hvis ikke alle felter er valgt på rapporten. Webarkiv (.mhtml) o o Åbner rapporten i MHTML format. Åbner rapporten i en web-browser. CSV komma separeret (.csv) o Åbner rapporten i komma-separeret format. XML-fil med rapport data (.xml) o o Åbner rapporten i XML. Rapporten åbner i en browser. Dette format bruges når du vil kopiere data fra Report Serveren til andre applikationer eller servere. Data feed o Åbner rapporten i en web-browser. 7 Indstillinger BBR Kommune indeholder en række personlige og kommunale indstillinger. Du kan læse mere om indstillinger i de følgende kapitler. Du finder indstillinger i brugermenuen, som du åbner ved at klikke på tandhjulet. 237

238 Figur Indstillinger i BBR Kommune 7.1 Mine indstillinger Mine indstillinger indeholder en række personlige indstillinger, der kun angives og gælder for dig personligt. Du tilgår Mine indstillinger ved at klikke på brugerikonet og på Mine indstillinger i menuen. 238

239 Figur 318 Mine indstillinger i brugermenuen Figur Siden "Mine indstillinger" Generelt Generelle indstillinger indeholder hovedsageligt en række indstillinger, der gælder på tværs af systemet samt standardindstillinger for visning. 239

240 Figur 320 Mine indstillinger - Generelt I Generelle indstillinger kan du angive følgende indstillinger: Felt Startside Felthjælp Historik Fold alting ud Forudfyldt årsag til ændring Send automatisk BBR- Meddelelse Vis ESDH og Journal reference Beskrivelse Udvælg den fane der vises som startside, når der logges på systemet. Visning af felthjælp i tooltips indtastningsfelter samt for disablede felter. Visning af historik i tooltipfelter for indtastningsfelter samt for disablede felter, hvor data f.eks. stammer fra andre systemer. Angiv om alle niveauer skal vises i resultatlisten, når Grund foldes ud. Angiv den årsag til ændring, der som standard skal være sat, i feltet Årsags til ændring. Den årsag du vælger her, er altså valgt som standard, hver gang du ændrer og gemmer et objekt. Gælder for alle objekterne i Bygning og bolig. Hvorvidt systemet som standard skal sende BBR-Meddelelse ved rettelse af enkelte objekter. Hvorvidt ESDH og Journalreference skal vises for objekterne Grund, Bygning, Enhed, Opgang, Etage, Fordelingsareal og Teknisk Anlæg. Figur Generelle indstillinger 240

241 7.1.2 Bygning og bolig Bygning og bolig indeholder en række personlige standardindstillinger for siderne Søgning, Grund, Bygning, Opgang, Etage, Enhed og Teknisk Anlæg. Du vælger objekt ved at klikke på det i fanen. Figur 322 Mine indstillinger - Bygning og bolig For alle objekter har du mulighed for at angive hvilke informationer, der skal vises i resultatlisten, og hvad resultatlisten skal sorteres efter. Figur Indstillinger for visning og sortering af resultater 241

242 Du kan desuden aktivere og tilpasse dine personlige favoritfelter, som vises på hver objektvisningen Favoritfelter Grupperingen Favoritfelter indeholder de felter du benytter allermest i BBR Kommune. Du vælger selv dine egne personlige favoritfelter, som skal vises i grupperingen, og om grupperingen skal være aktiv eller ikke. Når grupperingen en aktiv, vises den øverst i objektvisningen. Du tilføjer et favoritfelt ved at vælge det i drop-down listen og klikke på Tilføj felt. Figur 324 Dine favoritfelter Du kan tilpasse felternes størrelse og placering ved at hive i dem med musen. For at fjerne et felt, klik på X i hjørnet af det pågældende felt. Du skal være opmærksom på, at favoritfelter skal aktiveres inden de vises på det pågældende objekt. Gem ved at klikke Gem. Grupperingen er nu aktiveret på objektet. Figur Favoritfelter på Bygning 242

243 7.1.3 Indberetninger I Indberetninger har du mulighed for at angive indstillinger, for resultatlisten og standardsøgningen på siden Indbakke. Figur 326 Mine indstillinger - Indbakke De indstillinger du angiver her, vil være standard når du laver en avanceret søgning i Indbakke, og resultaterne der vises i resultatlisten, vil være tilpasset denne søgning. Når du har angivet dine standardindstillinger, klik på Gem for at gemme dine indstillinger. Figur Gem indstillinger Vær opmærksom på at du skal sætte hak i Aktiver indstillinger for søgning, for at indstillingerne gælder med det samme og før at de er aktiverede på siden Indbakke. Dine personlige indstillinger gælder kun, når du anvender den avancerede søgning. Lukkes den avancerede søgning eller anvendes kviksøgningen, vil søgningen ikke tilpasses dine indstillinger. 243

244 Læs mere om indstilling af Indbakke under Kommunale indstillinger. 7.2 Kommunale indstillinger Kommunale indstillinger indeholder en række indstillinger der gælder på kommunalt plan, det vil sige for alle brugere indenfor samme kommune. Du skal have rollen administrator for at have rettigheder til at redigere disse indstillinger. De kommunale indstillinger tilgås ved at klikke på brugerikonet og på Kommunale indstillinger i menuen. Figur Kommunale indstillinger i brugermenuen 244

245 7.2.1 Kommuneoplysninger Figur Siden "Kommunale Indstillinger" I Kommuneoplysninger kan du indstille kommunens kontaktoplysninger, som f.eks. angives på BBR- Meddelelsen eller i s der sendes fra Indbakken. De indstillinger du angiver her, vil være standard for hele kommunen. 245

246 Figur Kommuneoplysninger Når du udskriver eller udsender BBR-Meddelelser eller sender en fra Indbakken, vil disse data fremgå om kommunen. Disse oplysninger stammer fra denne side, så det er vigtigt, at data hele tiden er korrekt. I Kommuneoplysninger kan du angive følgende indstillinger: Feltnavn Kommunens navn Kort feltbeskrivelse Kommunens navn, som den vil fremgå af BBR-Meddelelsen og i s fra Indbakken. Telefonnr. Telefonnummer til den afdeling i kommunen, som varetager BBR-registrering. Afdeling Den afdeling i kommunen, som varetager registrering af BBR-data. adresse for den afdeling, som varetager BBR-registrering. Adresse Kommunens adresse, som den vil fremgå af BBR-Meddelelsen og i s fra Indbakken. Hjemmeside Link til kommunens hjemmeside eller anden hjemmeside, som kan være relevant for indberetninger om BBR. Postnr./By Kommunens postnummer og by, som de vil fremgå af BBR-Meddelelsen og i e- mails fra Indbakken. Tabel 20 Felter i Kommuneoplysninger Når du har angivet dine standardindstillinger, klik på Gem for at aktivere og gemme dine indstillinger. 246

247 opsætning I opsætning kan du angive sidehoved og sidefod for kommunens . Disse medtages altså i alle s der sendes fra BBR Kommune, f.eks. i forbindelse med manual afsendelse af BBR-Meddelelser på e- mail og i s fra Indbakken. De indstillinger du angiver her, vil være standard for hele kommunen. For at se din opsætning inden du gemmer dine indstillinger, klik Vis eksempel. Du angiver sidehoved og sidefod i de to tekstfelter. Figur 331 opsætning Du kan redigere tekstlayoutet ved at benytte layoutindstillingerne over tekstfeltet. Figur Layout funktionsknapper Flettefelter indeholder den data titlen på flettefeltet angiver, og tilpasses altså kommunen og dig som bruger. Indeholdet til felterne hentes fra Kommuneoplysninger og fra dine egne brugeroplysninger ift. feltet Sagsbehandler. 247

248 Vælger du at benytte flettefelter, vil feltet altså være i kommunens standard sidehoved og sidefod. Ønsker du at tilføje et flettefelt, vælges det ønskede felt i listen. Figur Flettefelter Når du har angivet dine standardindstillinger, klik på Gem for at aktivere og gemme dine indstillinger Kommunespecifikke felter I Kommunespecifikke felter kan du oprette, rette og slette de kommunespecifikke felter, der har betydning for netop din kommune. Du kan tilføje kommunespecifikke felter til følgende objekter: Grund Bygning Opgang Etage Enhed Teknisk Anlæg Fordelingsareal 248

249 For at tilføje kommunespecifikke felter, gør følgende: Figur Kommunespecifikke felter Vælg objekt i Vælg niveau Angiv feltnavn i Navn vist til bruger Klik på Se/ret for at redigere feltet Indtast kode og tekst du selv definerer. Antallet af kodeværdier er ikke begrænset. Figur 335 Kodeværdi(er) tilføjes kommunalt felt 249

250 Figur Kommunalt felt har fået kodeværdier Klik Luk i vinduet. Aktiver feltet ved at sætte hak i Aktiv. Skal feltet være obligatorisk, skal du angive dette ved at sætte hak i Obligatorisk. Figur Kommunespecifikt felt 1 er obligatorisk og aktivt 250

251 Afslut med at klikke Gem Feltet er nu tilføjet det valgte objekt, i Bygning og bolig, i grupperingen Kommunespecifikke oplysninger Kommunespecifikke links Figur Kommunespecifikke oplysninger på Bygning I Kommunespecifikke links kan du definere og vedligeholde web-adresser til opslag på hjemmesider. Kommunespecifikke links er dybe links, som vil kunne ses i BBR Kommune på de objekter, hvor de er angivet under indstillinger. 251

252 Figur Kommunespecifikke links Du kan tillige tilknytte information, du ønsker skal vises i BBR Kommune, sammen med web-adressen. Der kan oprettes et ubegrænset antal links. Samtidig med oprettelsen eller vedligeholdelsen skal kommunen tage stilling til, hvilke objekter det enkelte kommunespecifikke link skal vises på. For at oprette et kommunespecifikt link, skal du indberette titel og http-adresse på den hjemmeside du ønsker. Samtidig markeres i checkboksene, hvilke objekter webadressens titel skal vises på. Web-adressernes titel vises i grupperingen Kommunespecifikke links nederst på de valgte objekter. 252

253 Figur Kommunespecifikke links på objekt i BOB Parameterstyring Du kan benytte parametre, når du laver et kommunespecifikt link. For hvert objekt (Bygning, Opgang, Enhed, osv.) er der defineret en række parametre, som kan sendes med i et link. Du finder parametre til hver type objekt i listen til højre i Kommunespecifikke links. Dette illustreres i nedenstående eksempel: Figur Parametre til kommunespecifikke links 253

254 Hvis du vil lave et kommunespecifikt link, som linker til Google Maps med adressen på en Bygning, skal du udfylde Titel med f.eks. Google Maps og Link med: Klik af i checkboksen BYG. Afslut med at klikke på Gem. Figur 342 Eksempel på kommunespecifikt link Når du herefter søger en Bygning frem i BOB og klikker på linket Google maps i grupperingen Kommunespecifikke links nederst i skærmbilledet, får du vist Bygningens placering i Google maps. Når du klikker på det kommunespecifikke link på en aktuel Bygning, vil disse parametre blive udfyldt med værdier fra den aktuelle Bygning. I ovenstående eksempel vil <%PostDistrikt%> blive erstattet med f.eks. Odense C, <%Vejnavn%> vil blive erstattet med f.eks. Allegade og <%HusNr%> vil blive erstattet med f.eks. 5. Hvis du bruger en parameter som ikke er på et objekt, vil det pågældende parameter være blankt. Bruger du f.eks. prarametren Vejkode i et link på en Matrikel, vil linket virke, men det vil ikke være specifkt. For hvert objekt er der defineret en række parametre: GRU MAT Objekt Mulige parametre UUID, Vejkode, Vejnavn, HusNr., PostNr., PostDistrikt, HusnummerId, GrundensEjendomsNr., GrundensBFENr., GrundensVurderingsEjendomsNr. og ESDHReference. Id, Ejerlavskode, Erlavsnavn og Delnummer. 254

255 BYG TEK OPG ETA ENH UUID, VejKode, Vejnavn, HusNr., PostNr., PostDistrikt, HusnummerId, GrundensEjendomsNr., GrundensBFENr., GrundensVurderingsEjendomsNr. og ESDHReference. UUID, Vejkode, Vejnavn, HusNr., AdresseEtageBetegnelse, AdresseSideDør, PostNr., PostDistrikt, AdresseId, HusnummerId, BygningsNr., GrundensEjendomsNr. og GrundensBFENr. UUID, VejKode, Vejnavn, HusNr., PostNr., PostDistrikt, HusnummerId, BygningsNr. og ESDHReference. UUID, EtageBetegnelse, BygningsNr. og ESDHReference. UUID, VejKode, Vejnavn, HusNr., AdresseEtageBetegnelse, AdresseSideDør, PostNr., PostDistrikt, AdresseId, BygningsNr. og ESDHReference. BK_ESDHReference. FOR UUID, BygningsNr. og ESDHReference. Figur Kommunespecifikke links - Parametre Indstillinger for BBR-Meddelelse I Indstillinger for BBR-Meddelelse kan du angive intervaller for udskrivning (udsendelse), kommunale årsagskoder osv. i forbindelse med kommunens BBR-Meddelelser. Figur Indstillinger for BBR-Meddelelse 255

256 I Indstillinger for BBR-Meddelelse kan du angive følgende indstillinger: Feltnavn Udskriftsinterval i dage Udskriv tinglyst areal Kort feltbeskrivelse Indstillinger for udsendelse af meddelelser: Med hvilket interval BBR- Meddelelser udsendes. Hvis kommunen ønsker tinglyst areal skrevet på BBR-Meddelelsen. Udskrifter til kommunen Den der skal modtage BBR-Meddelelser i kommunen. Hvis denne e- mail er tom eller ugyldig, vil alle BBR-Meddelelser stilles i kø indtil de kan afsendes til en gyldig adresse. Du kan læse mere om dette i kapitlet BBR-Meddelelse. Årsagskoder der altid skal til kommunen Kommunale årsagskoder Kommunalt følgebrev For de valgte årsagskoder vil BBR-Meddelelser automatisk blive sendt til kommunens mailboks. Kommunens egne kommunespecifikke årsagskoder. Årsagskoder skal have en værdi over 100. Kommunens eget følgebrev til alle BBR-Meddelelser. Følgebrevet skal leve op til følgende formater:.pdf Max 150 DPI Farveområde: srgb Sideformat: A4 Logoer, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. SKATs følgebrev SKATs følgebrev til alle BBR-Meddelelser. Følgebrevet skal leve op til følgende formater:.pdf Max 150 DPI Farveområde: srgb Sideformat: A4 256

257 Logoer, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. Tabel 21 Felter i indstillinger for BBR-Meddelelse Når du angivet indstillinger, afslut ved at klikke Gem Indstillinger for notatlinjer Det er kun de notatlinjer kommunen vælger skal være synlige, som vises på BBR-Meddelelsen. Dette vælges per objekttype, og kan kun indstilles for Bygning, Teknisk Anlæg, Grund og Enhed. I Indstillinger for notatlinjer kan du vælge hvilke notatlinjer, som kommunen ønsker der skal vises på BBR- Meddelelsen. Figur Indstillinger for notatlinjer Vælg først det objekt, du ønsker at vise notatlinjer på, i drop-down listen og derefter de notatlinjer der skal vises på BBR-Meddelelsen. Notatlinjer har et nummer mellem Afslut med at klikke på Gem. 257

258 7.2.5 Tidsfrister I Tidsfrister vedligeholdes tidsfrister for overførsel af anmeldelsessager og påbegyndelsesrykkere samt påmindelse ved overskridelse af tidsfrister Anmeldelsessager Figur Tidsfrister I Anmeldelsessager vælges, hvor lang tid efter byggesagens tilladelsesdato, der automatisk skal overføres fra ændringsdata til stamdata. Du indstiller tidsfristen i måneder for følgende Bygninger: Småhuse (byggesagskode 2) Øvrige (byggesagskode 5) Du har desuden mulighed for at angive, hvor ofte anmeldelsessager automatisk skal afsluttes og rapport skal sendes ud. Vær opmærksom på at det er nødvendigt at aktivere påmindelse. 258

259 Figur Aktiver påmindelse Påbegyndelsesrykkere I Påbegyndelsesrykkere vælges, hvor lang tid efter byggesagens tilladelsesdato, der sendes en påbegyndelsesrykker. Du indstiller tidsfristen i måneder. Du har desuden mulighed for at angive, hvor ofte påbegyndelsesrykkere dannes og sendes til . Vær opmærksom på at det er nødvendigt at aktivere påbegyndelsesrykkere. 259

260 Figur Aktiver påbegyndelsesrykkere Påmindelse ved overskridelse af tidsfrister I Påmindelse ved overskridelse af tidsfrister er det muligt at få en tilsendt med oversigt over Grunde, Bygninger og Enheder, der har overskredet frister. Figur Påmindelse ved overskridelse af tidsfrister 260

261 Herunder kan det indstilles ved hvilke overskridelser der ønskes påmindelse ved, ved at tilvælge dem i listen ESDH I ESDH vedligeholdes referencer (web-adresser) til lokale journalsystemer. Du kan indtaste referencer på objekterne Grund, Teknisk Anlæg, Bygning, Opgang, Etage, Enhed, Fordelingsareal og byggesag. Referencerne er forskellige fra kommune til kommune, men kendes af din kommunes it- eller systemadministrator. Figur 350 ESDH For at linket kan dannes, skal feltet ESDH reference på de tilsvarende objekter i Bygning og bolig være udfyldt med Id på det tilhørende sagsdokument. 261

262 Figur ESDH reference på objekt IDet (ESDH-referencen) bliver sat sammen med web-adressen i ESDH i Kommunale indstillinger, og udgør tilsammen ESDH linket. F.eks. Du skal være opmærksom på, at feltet ESDH-reference skal være aktiveret under Mine indstillinger og herunder Generelt Indberetninger I Indberetninger har du mulighed for at angive indstillinger for standard kvitteringer, interne meddelelser ved nye indberetninger og kommunens brug af direkte indberetninger. 262

263 Figur 352 Indberetninger Kvitteringer I Kvitteringer har du mulighed for at angive en standardbesked for kvittering for indberetningen, og at tilpasse denne i forhold til status på både indberetningen og rettelsen. Beskeden sendes automatisk til indberetter når du har færdigbehandlet en indberetning, dvs. når den sidste rettelse i indberetningen uføres eller markeret som fejl. 263

264 Figur 353 Standardbesked for kvittering ved indberetning Når du har angivet standardbeskeden for kvittering ved indberetning, klik på Gem for at aktivere og gemme dine indstillinger Statusbeskeder Statusbeskederne er en del af kvitteringen. Kvitteringen sendes til indberetter når indberetningen skrifter status til enten udført eller fejl. I Statusbeskeder har du mulighed for at angive en standardbesked i forhold til status på både indberetningen og rettelsen. Det betyder, at du kan angive en standard besked som sendes til indberetter, alt efter om f.eks. en indberetning er blevet accepteret, delvist accepteret eller markeret som fejl under behandlingen. Det samme gør sig gældende for de rettelser indberetningen indeholder. Du indstiller statusbeskeder ved at vælge status for henholdsvist indberetning eller rettelse i drop-down listen og angive tekst i tekstfeltet. 264

265 Figur 354 Statusbesked for indberetning 265

266 Figur 355 Statusbesked for rettelse Når statusbeskeden er angivet, klik på Gem for at aktivere og gemme indstillingerne Interne meddelelser I Interne meddelelser har du mulighed for at angive, om kommunen skal modtage en ved modtagelse af nye indberetninger. 266

267 Figur 356 Interne meddelelser Angiv modtager(e), emne, udfyld beskeden i tekstfeltet og klik på Gem for at gemme dine indstillinger. De indstillinger du angiver her, vil være standard når kommunen modtager en meddelelse om nye indberetninger. Modtageren er altså intern i kommunen. Vær opmærksom på at du skal sætte hak i Aktiver ved nye indberetninger for at indstillingerne gælder med det samme og før de er aktiverede Direkte indberetning I Direkte indberetning har du mulighed for at angive kommunens brug af direkte indberetning, og hvilke type rettelser der skal gennemføres direkte uden foregående sagdbehandling. 267

268 Figur Direkte indberetning Direkte indberetning betyder, at når rettelser der opfylder kriteriet for direkte indberetning modtages i BBR, bliver de udført i BBR uden en brugers foregående interaktion. Rettelserne findes stadig i BBR- Kommune og kan fremsøges efterfølgende. Tabellen nedenfor viser de niveauer du kan vælge for direkte indberetninger. Niveau Beskrivelse Ingen Få Mange Ingen indberetninger udføres direkte i BBR. Et begrænset antal rettelser udføres direkte i BBR. Mange rettelser udføres direkte i BBR. Tabel 22 Niveau for direkte indberetning Når du har angivet niveauet for direkte indberetning, klik Gem for at gemme dine indstillinger. 268

269 7.2.8 Hændelseslog I Indstillinger for meddelelser ved nye hændelser har du mulighed for at angive hvilke hændelser der skal udløse notifikationer via i kommunen. en indeholder hændelsestypen og et link til det relaterede objekt. Figur Hændelseslog Du kan her aktivere notifikationer per hændelsestype. Vær opmærksom på at det er nødvendigt at aktivere notifikations

270 Figur Aktiver ved nye hændelser Du kan angive flere modtagere ved at adskille adresserne med ;. Du anbefales at aktivere notifikation for følgende hændelser: Fejl: Gældende objekt på historisk matrikel o Når denne hændelse forekommer kunne BBR ikke automatisk flytte en Bygning eller et Tekniskanlæg til en ny matrikel, og hvis en registerfører ikke adresserer dette vil objektet være placeret på en slettet Grund og en slettet Matrikel Byggesag slettet o Når denne hændelse forekommer har systemet slettet en byggesag fordi det ikke var muligt at flytte denne. Derved skal denne sandsynligvis oprettes igen på den rigtige Grund Sager I Sager har du mulighed for at fremdatere indflytningsdatoen for Enheder i en byggesag. 270

271 Figur Sager Byggesagen skal dog være et nybyggeri med min. en Enhed og byggesagskode 3. Opfylder byggesagen disse krav, kan datoen for indflyt fremdateres på selve sagen, når du indflytter på Enheder, i feltet markeret nedenfor. 271

272 Figur Indflyt på Enheder Har du aktiveret fremdatering af indflytningsdato i Kommunale indstillinger, betyder det, at når datoen for indflytning nås, foretages der automatisk indflytning på Enhederne. Den modtager der er angivet under indstillingerne, modtager en med status på indflytningen. Hvis kommunen ønsker at benytte sig af denne funktion, skal den aktiveres i Kommunale indstillinger. 272

273 7.3 Roller og rettigheder Figur Aktiver fremdatering af indflytning Som bruger af BBR Kommune har du fået tildelt en særlig rolle. Roller og opsætning heraf er landsdækkende, hvilket betyder at de gælder ligemeget hvordan du logger ind (via BBR Kommune, nemlogin osv.) og for alle kommuner. Det er kun BBR systemadministratorer der kan redigere og gemme roller og rettigheder; alle andre har kun læserettigheder hvilket betyder at de kan læse roller og rettigheder men ikke redigere og gemme. Den rolle du har tildelt afgør både hvilke faner du kan se i BBR Kommune, hvilke funktioner du kan benytte og hvilke felter du har rettigheder til at rette. Roller og rettigheder giver dig et overblik over de forskellige roller der findes i BBR Kommune, og hvilke funktioner og felter disse hver har rettigheder til. Du tilgår Roller og rettigheder ved at klikke på brugerikonet og på Roller og rettigheder. Figur Roller og rettigheder 273

274 I tabellen nedenfor findes et overblik over roller, og deres rettigheder, i BBR Kommune. Rolle Beskrivelse CENTRAL ADMIN RolleAdmin Landsdækkende administrator med adgang til at rette rolle/rettigheds indstillingerne for BBR. Tildeles til brugere ved konfiguration direkte i BBR - kan ikke tildeles via Adgangsstyring. KOMMUNALE ROLLER SikkerhedsklassificeringAdmin KommunalAdministrator Registerfører Byggesagsbehandler Bygningsmyndighed Miljøsagsbehandler KommunalForespørger Administrator der kan give brugere adgang til sikkerhedsklassificeret data. Kan være kommune specifik eller landsdækkende. Tildeles til brugere ved konfiguration direkte i BBR - kan ikke tildeles via Adgangsstyring. Tildeles brugere der har øgede beføjelser ift. almindelige registerfører og sagsbehandlere. Kan slette fra historikken og se beskyttet data. Den almindelige registerfører for BBR, der har skriveadgang til alt BBR data, både stam- og sagsdata (dog ikke beskyttet data). Har adgang til alle faner. Kan udføre henvendelser. Byggesagsbehandler i kommunen med adgang til BBR, der har skriveadgang til alt BBR data, både stam- og sagsdata (dog ikke beskyttet data). Kan ikke udføre henvendelser. Bygningsmyndighed i kommunen med adgang til BBR, der har skriveadgang til alt BBR data, både stam- og sagsdata (dog ikke beskyttet data). Kan ikke udføre henvendelser. Miljøsagsbehandler i kommunen med adgang til BBR, der har læseadgang til alt BBR data, både stam- og sagsdata (dog ikke beskyttet data). Giver mulighed for at redigere i stamdata. Generel rolle der har læseadgang til alt BBR data, både stam- og sagsdata for en given kommune (dog ikke beskyttet data). 274

275 LANDSDÆKKENDE ROLLER Energileverandør TommeBoliger Afløbsforhold Skorstensfejer Sommerhuslov Vandforsyning RapportDesigner Tværkommunal Adresseopretter SKAT KOMBIT Arbejdstilsynet FBE KUAS Rolle der giver læseadgang til Bygning- og boligfanen. Kan kun redigere specifikke felter relateret til energioplysninger. Rolle der giver læseadgang til Bygning- og boligfanen. Kan kun redigere specifikke felter relateret til lovlige tomme boliger samt andre relevante felter. Rolle der giver læseadgang til Bygning- og boligfanen. Kan kun redigere specifikke felter relateret til afløbsforhold. Rolle der giver læseadgang til Bygning- og boligfanen. Kan kun redigere specifikke felter relateret til skorstensfejere. Rolle der giver læseadgang til Bygning- og boligfanen. Kan kun redigere specifikke felter relateret til administration af sommerhusloven. Rolle der giver læseadgang til Bygning- og boligfanen. Kan kun redigere specifikke felter relateret til vandforsyningen. Tildeles brugere der skal kunne udarbejde og redigere egendefinerede rapporter. Tildeles kommunale brugere der skal have tværkommunal adgang, dvs. læseadgang til alle kommuner. Tildeles kommunale brugere der skal have tilladelse til at oprette DAR adresser via BBR Enheder. Medarbejder hos SKAT. Medarbejder hos KOMBIT. Medarbejder hos Arbejdstilsynet. Medarbejder hos FBE. Medarbejder hos KUAS. 275

276 Banedanmark LandsdækkendeForespørger Medarbejder hos Banedanmark. Rolle der kan tildeles landsdækkende forespørgere Funktionsrettigheder Tabel 23 - Roller og rettigheder i BBR Kommune Funktionsrettigheder giver dig et overblik over de forskellige roller der findes i BBR Kommune, og hvilke funktioner disse hver har rettigheder til. Funktionsrettigheder tildeles og opdateres af KOMBIT og af systemleverandøren. Funktion er angivet vertikalt og rolle horisontalt i tabellen. K står for kommunalt og L for landsdækkende. Dette betyder om rettighederne gælder på kommune eller landsbasis Feltrettigheder Figur Funktionsrettigheder Feltrettigheder giver dig et overblik over de forskellige roller der findes i BBR Kommune, og hvilke felter disse hver har rettigheder til at ændre. Feltet er angivet lodret og rolle vandret i tabellen. K står for kommunalt og L for landsdækkende. Dette betyder om rettighederne gælder på kommune eller landsbasis. 276

277 Feltrettigheder angives med en af følgende tal: Figur Feltrettigheder 0 = Hverken læse eller skrive. 1 = Læserettigheder: Kan kun læse. 2 = Skriverettigheder: Kan kun skrive. Har ikke rettigheder til at læse værdien men kan ændre den. Denne feltrettighed sjældent i praksis. 3 = Læse- og skriverettigheder: Kan både læse og skrive BBR-Roller BBR-Roller giver dig et overblik over de forskellige roller, der findes i BBR Kommune, og mulighed for at redigere, slette og kopiere disse roller. Kommunerne har ikke mulighed for at redigere rollerne, det er kun SKAT medarbejdere med rettigheder til dette. 277

278 Figur BBR-Roller Sikkerhedsklassifikation Sikkerhedsklassificering giver dig et overblik over de brugere, der har rettigheder til at se og rette beskyttede data i BBR Kommune. Klassifikationen Beskyttet angives af myndigheder med bestemte rettigheder, eksempelvis FBE. 278

279 Figur Sikkerhedsklassificering En bruger tildeles sikkerhedsrettigheder ved at gøre følgende: Marker brugeren i listen. Vælg den kommune i drop-down listen, som brugeren skal have rettigheder i. Klik på Tilføj. 279

280 Figur 368 Brugere der kan se/redigere sikkerhedsklassificerede objekter Myndigheder og kommuner Myndigheder og kommune giver dig et overblik over, og mulighed for at rette, de kommuner og myndigheder der har adgang til BBR Kommune IdP-roller Figur Roller og rettigheder IdP (Identity providers) er definitionen for de forskellige loginsystemer der er adgangsgivende til BBR Kommune. IdP-roller giver dig et overblik over hvordan loginsystemets SAML roller oversættes til BBRroller, når der tildeles roller og rettigheder i BBR Kommune. 280

281 Figur IdP-roller 281

282 8 Brugeradministrationen Denne vejledning beskriver hvordan du benytter interim brugeradministrationen, som er brugeradministrationen til BBR Kommune. Interim login-løsningen og brugeradministrationen er midlertidig, og vil fungere indtil Støttesystemets Adgangsstyringsløsning er klar og alle kommunale brugere kan benytte denne. En bruger og rolle gælder til alle BBR Kommune miljøer, dvs. at du har den samme bruger/rolle til træningsmiljøet og til produktionsmiljøet altså til rigtige BBR Kommune. Træningsmiljø: Produktionsmiljø (BBR Kommune): Log ind Du finder brugeradministrationen til BBR Kommune på Du skal have rollen som Brugeradministrator for at kunne logge ind og redigere brugere i brugeradministrationen. Har du ikke denne rolle, kan du ikke logge ind i brugeradministrationen. Kontakt kommunens BBR Kommune brugeradministrator hvis du har spørgsmål til din brugerprofil. Du logger ind på følgende måde: Indtast brugernavn Indtast kodeord Klik på Log på brugeradministration 282

283 Figur Log ind Du er nu logget ind i brugeradministrationen for BBR Kommune for din kommune. Figur Brugeradministrationen i BBR Kommune Brugeradministrationen indeholder en liste over kommunens egne brugere af BBR Kommune, det vil sige kun de brugere der er oprettet i den pågældende kommune. Det er ikke muligt at se om der er brugere fra andre kommuner (tværkommunale brugere), der har adgang til at se ens kommunes data. Tværkommunale brugere ses kun i listen, i den kommune de er oprettet i. Brugeradministrationen indeholder desuden en række forskellige funktioner, der beskrives i de følgende kapitler i denne vejledning. 283

284 8.2 Opret bruger For at oprette en ny bruger i BBR Kommune, klik på Opret ny bruger. Figur Opret ny bruger Brugerdata åbner i et separat vindue, hvor du kan indtaste data for den nye bruger. Felter der er markeret med * er obligatoriske, og skal udfyldes. Der skal vælges en eller flere roller. Hvis der ikke vælges nogen roller vil brugeren modtage en fejlbesked og brugeren vil ikke blive oprettet. Gem brugeren og afslut ved at klikke på Gem. Den nye bruger træder i kraft med det samme. 284

285 Figur 374 Brugerdata for ny bruger Brugerdata Oplysninger om brugeren. Feltet Kommune er altid låst, og indeholder navnet på den kommune brugeren bliver oprettet i. Felterne Organisation og Afdeling kan altid redigeres og udfyldes manuelt. 285

286 8.2.2 Login Brugerens loginoplysninger. Her angiver du en brugers brugernavn og kodeord samt evt. medarbejdercertifikat. I feltet Certifikat angives certifikatnøglen, som er i følgende format: CVR: RID: Checkboksen Lås bruger låser en bruger ude fra BBR Kommune, det betyder altså at brugeren ikke kan logge ind i BBR Kommune så længe denne er låst. Det vil også være tilfældet for en DAR bruger (dvs. en bruger der har DAR roller) Roller Her kan du tildele en bruger forskellige roller. For at vælge alle BBR- eller DAR-roller, kan du sætte hak i øverste niveau ud for BBR Roller eller DAR Roller. Du kan give en bruger roller indenfor følgende rollegrupperinger: BBR Roller: Rolle/rettigheder til BBR Kommune. Kommunal Tillægsrolle: Denne type rolle kan ikke stå alene, og skal kombineres med en BBR Rolle. DAR Roller: Adgang/rettigheder til DAR 0.9. Læs mere om dette i DAR brugervejledning. Brugeradministration: Rettigheder til at oprette, redigere og slette brugere. Læs mere om brugerroller i kapitlet Roller og rettigheder. 8.3 Rediger bruger For at redigere en eksisterende bruger, søg først denne frem via søgefeltet eller ved at finde brugeren i listen. Når du har fundet brugeren, klik på rediger-ikonet. Figur Søg bruger 286

287 Figur Rediger eksisterende bruger Brugerdata åbner i et separat vindue, hvor du kan redigere nedenfor beskrevne data for den pågældende bruger. Gem ændringerne og afslut ved at klikke på Gem. Ændringerne slår igennem med det samme. Læs mere om brugerdata i de følgende afsnit. 287

288 Figur Brugerdata Brugerdata Oplysninger om brugeren. Feltet Kommune er altid låst, og indeholder navnet på den kommune brugeren er oprettet i. 288

289 Felterne Organisation og Afdeling kan altid redigeres og udfyldes manuelt Login Brugerens loginoplysninger. Her kan du f.eks. ændre en brugers organisation eller kodeord. Feltet Brugernavn er altid låst, når en bruger allerede er oprettet, og indeholder brugernavnet som brugeren oprindeligt er oprettet med. I feltet Certifikat angives certifikatnøglen, som er i følgende format: CVR: RID: Felterne Nyt kodeord og Gentag nyt kodeord anvendes hvis en bruger skal have nyt kodeord. Checkboksen Lås bruger låser en bruger ude fra BBR Kommune, det betyder altså at brugeren ikke kan logge ind i BBR Kommune så længe denne er låst. Det vil også være tilfældet for en DAR bruger (dvs. en bruger der har DAR roller) Roller Her kan du tildele en bruger forskellige roller. For at vælge alle BBR- eller DAR-roller, kan du sætte hak i øverste niveau ud for BBR Roller eller DAR Roller. Du kan give en bruger roller indenfor følgende rollegrupperinger: BBR Roller: Rolle/rettigheder til BBR Kommune fordelt på områder. Kommunale tillægsroller: Denne type rolle kan ikke stå alene, og skal kombineres med en BBR Rolle. DAR Roller: Adgang/rettigheder til DAR 0.9. Læs mere om dette i DAR brugervejledning. Brugeradministration: Rettigheder til at oprette, redigere og slette brugere. Læs mere om brugerroller i kapitlet Brugerroller. 289

290 8.4 Slet bruger For at slette en eksisterende bruger, søg først denne frem via søgefeltet eller ved at finde brugeren i listen. Når du har fundet brugeren, klik på slet-ikonet. Figur Søg bruger Figur 379 Slet eksisterende bruger Verificer at du ønsker at slette brugeren, ved at klikke på Slet i vinduet. 290

291 Figur Verificer sletning af bruger Brugeren er nu slettet, og har ikke længere adgang til BBR Kommune. Brugeren vil dog stadig fremgå i BBR Kommune som den, der evt. har lavet en given ændring af et felt. 8.5 Brugerroller Der findes en række forskellige brugerroller i BBR Kommune. De kommunale roller administreres i brugeradministrationen. Disse kan du se i tabellen nedenfor. Landsdækkende roller administreres i NemLogin. De følgende afsnit giver et overblik over disse. Slutteligt listes de roller der ikke længere findes i BBR Brugerroller der administreres i brugeradministrationen Af hensyn til genkendelighed, bruges de samme rollenavne i interim løsningen, som i det gamle BBR Kommune 1.7. Systemet foretager en mapning fra de gamle rollenavne til BBR Kommune 1.8 -roller efter nedenstående tabel. Dette betyder altså, at rollerne i brugeradministrationen hedder præcis det samme som i BBR Kommune 1.7, men mapper til en anden rolle i BBR Kommune 1.8. Tabel 24 viser relationen mellem rollerne i Brugeradministrationen og BBR Kommune 1.8: Kolonnen til venstre indeholder de roller, som bruges i Brugeradministrationen. Rollerne i denne vil være dem du vælger, når du opretter en ny bruger til BBR Kommune 1.8. Kolonnen til højre indeholder de roller, der bruges i BBR Kommune 1.8, men du vil ikke se dem direkte i brugeradministrationen. For at se hvad en given rolle præcis dækker over, se kapitel Roller og rettigheder. Rollenavn i Brugeradministration Rollenavn i BBR Kommune 1.8 Brugeradministrator Rapportadministrator TværKommunalForespørger Administrationaftommeboliger Brugeradministrator RapportDesigner Tværkommunal TommeBoliger 291

292 Afløbsforhold BBRsagsbehandler Afløbsforhold Registerfører Borgerservice ByggesagsbehandlerB Ejendomsadministration Folkeregisteret KommunalForespørger Forespørger Øvrigebruger ByggesagsbehandlerA Bygningsmyndighed FjernvarmeElleverandør FjernvarmeElNaturgasleverandør Miljøsagsbehandler Skorstensfejer Sommerhuslov Systemadministrator Vandforsyning AutomatiskAdresseHåndtering AdresseklientRead AdresseklientWrite BBRKalderDAR DARAjourfoer Byggesagsbehandler Bygningsmyndighed Energileverandør Miljøsagsbehandler Skorstensfejer Sommerhuslov KommunalAdministrator Vandforsyning AdresseOpretter Rollen findes ikke i BBR 1.8, men kun i DAR Rollen findes ikke i BBR 1.8, men kun i DAR Rollen findes ikke i BBR 1.8, men kun i DAR Rollen findes ikke i BBR 1.8, men kun i DAR Tabel 24 - Relation mellem brugerrollerne i BBR 1.7 og Brugerroller der administreres i NemLogin Udover ovenstående roller er der nogle roller, som ikke længere administreres i brugeradministrationen, men i stedet administreres i NemLogin. Det drejer sig om følgende roller: 292

293 Rollenavn i BBR Kommune 1.7 BBR 1.8 rollenavn i NemLogin SKAT FBE Arbejdstilsynet Banedanmark KUAS Stormrådet Findes ikke i BBR 1.7 Findes ikke i BBR 1.7 SKAT FBE Arbejdstilsynet Banedanmark KUAS Stormrådet KOMBIT LandsdækkendeForespørger Slettede brugerroller Tabel 25 - BBR 1.8 brugerroller der administreres i NemLogin Rollerne i tabellen nedenfor, findes ikke længere i BBR Kommune 1.8, da disse nu er blevet slettet. Brugere der har været oprettet med disse roller er blevet slettet og vil skulle oprettes på ny i BBR 1.8. Rollenavn i BBR Kommune 1.7 Sikkerhedsgodkendt FSVForespørger ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding OIOBuildingDwellingService OIOCodeListService OIOPermissionService OIOBBRdataListService OIOInputBoxService OIOEnergyService Rapportforespørger Historik DARBatch 293

294 DARKalderBBR InddataboksForespørger InddataboksSagsbehandler InddataboksSagsfordeler Anmeldelsessager KommunespecifikFelt1 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt6 Påbegyndelsesrykkere RetNotatlinjer SletFraHistorik Tabel 26 - Slettede brugerroller 294

295 Ordindex Afslut byggesag, Delvis afslutning, 161 Fuldfør/Nedriv/Ibrugtag, 166 Henlæg, 167 Indflyt på enheder, 164 Midlertidig afslutning, 157 Slet, byggesag, 168 Slet, sagsbygning, 169 BBR-Medd-Data, 183 BBR-Meddelelse, Automatiske udskrifter, BBR-Medd-Data, 183 Decentral udskrift, 197 Følgeskrivelser, 198 Historik, 200 Indstillinger, 199 Modtager, 194 Niveauer, 194 Opbygning, 181 Typer, 193 Årsagskode, 195 BPFG, Bygning/Teknisk Anlæg, 97 Byggesag, Afslut byggesag. Se Afslut byggesag. Byggesagskode, Flyt, 169 Kopier, nybyggeri, 172 Kopier, til-/ombygningssag, 173 Opret, nybyggeri, 146 Opret, til-/ombygning eller nedrivning, 145 Slet, byggesag, 168 Slet, sagsbygning, 169 Status, 142 Søg byggesag, 142 Tilknyt niveau, eksisterende, 148 Tilknyt niveau, nyt niveau, 151 Verserende sager, 175 Ændr, byggesag, 153 Ændr, underliggende niveau, 153 Byggesagskode, Bygning, Bygning på fremmed grund. Se BPFG, Bygning/Teknisk Anlæg. Ejerlejlighed. See Ejerlejlighed Bygning/Teknisk Anlæg Flyt, 95 Kopier, 92 Opret, nybyggeri, 89 Opret, stambygning, 86 Slet, 91 Bygning og bolig, Ejerlejlighed, Bygning/Teknsik Anlæg, 99 Enhed, Ejerlejlighed, Enhed, 120 Flyt, 117 Masseopdatering af enhed, 122 Opret, 112 Slet, 114 Etage, Flyt, 112 Kopier, 111, 115 Opret, 108 Slet, 109 Favoritfelter, 27 Fordelingsareal Fordel fordelingsareal, 134 Fordelingsprincip, 133 Genberegn fordeling, 137 Opret, 132 Slet, 138 Følgeskrivelser, 198 Genvejstaster, Grund, Flyt, 83 Opret, 82 Slet, 83 Ændr, 82 Grundoplysninger, Historik BBR-Meddelelse, 200 Felthistorik, 67 Gør objekt historisk, 65 Indstillinger, 70 Medtag historik i resultatvisningen, 62 Versionsvælger, 69 Hændelser,

296 Indstillinger, Kommunale indstillinger. Se Kommunale indstillinger. Roller og rettigheder. Se Roller og rettigheder. Kommunale indstillinger, ESDH, 261 Heændelser, 269 Indstillinger for BBR-Meddelelse, 255 Kommuneoplysninger, 245 Kommunespecifike links, 251 Kommunespecifikke felter, 248 Sager, 270 Tidsfrister, 258 Kort, 58 Login, 16 Masseopdatering af enhed, 122 Matrikel, Flyt, 84 Opret, 84 Slet, 84 Mine indstillinger, Bygning og bolig, 241 Generelt, 239 Henvendelser, 243 Notatlinjer, Opret, 204 Slet, 205 Objekt Definition, 30 Flyt, 35 Historik, 62 Kopier, 35 Opdel, 41 Opret, 31 Sammenlæg, 37 Se objekt, 56 Sikkerhedsklassifikacer, 44 Slet, 33 Opgang, Flyt, 106 Kopier, 104 Opret, 101 Slet, 102 Rapporter Adgang, 231 Egendefinerede rapporter, 234 Faste rapporter, 231 Gem rapport, 235 Oversigt, faste rapporter, 297 Træk rapport, egendefineret rapport, 234 Træk rapport, fast rapport, 232 Resultatliste, 52 Roller og rettigheder, BBR-roller, 277 Feltrettigheder, 276 Funktionsrettigheder, 276 Sidehjælp, 77 Skift kommune, 23 Søg, Byggesag, 142 Historisk søgning, 62 Kviksøgning, 49 Søgningsniveauer, 48 Teknisk Anlæg, Bygning på fremmed grund. See BPFG, Bygning/Teknisk Anlæg Ejerlejlighed. See Ejerlejlighed Bygning/Teknisk Anlæg Flyt, 129 Kopier, 128 Opret, 125 Slet, 126 Tilknyt niveau Eksisterende niveau, 148 Nyt niveau, 151 Tooltips, 71 Udskriv, 74 Verserende sager, 175 Webinar, 79 Årsagskode, 185 Kommunale årsagskoder,

297 1 Bilag 2 Faste BBR Kommune rapporter 1.1 Bestandsoptælling Rapporten viser det aktuelle antal af specifikke stam- og sagsobjekter. Rapporten indeholder: Stamentiteter o Bygninger Grunde o Enheder Tekniske Anlæg o Boligenheder Bygninger o Erhvervsenheder Enheder o Boligerhvervsenheder Boligenheder Erhvervsenheder Boligerhvervsenheder Enheder boligtype (1-5 og E) Fordelingsareal Sagsentiteter Nye enheder boligtype (1-5 og E) Fordelingsareal Ejendomme o o BFE Ejendomme (antal ESR ejendomsnumre) o Grunde o Ejerlejligheder o Tekniske Anlæg o BPFG 1.2 Byggesagsbehandlingstider Rapporten viser behandlingstiden for alle sager, hvor Modtagetdato er indberettet. Der beregnes antal dage fra en sag er modtaget, til der er givet tilladelses- eller anmeldelsesdato. Hvis Dato for fyldestgørende ansøgning er udfyldt, benyttes denne dato i stedet for Modtaget dato. Hvis der er nabohøring, så fratrækkes høringsperioden (antal dage er inkl. lørdage, søndage og helligdage). 297

298 Rapporten indeholder tre tabeller over byggesagsbehandlingstider. Tabel 1 indeholder: Sagstype (ved forklædesager er feltet blankt) Gennemsnitlig behandlingstid uden evt. høring Sagskode Gennemsnitlig behandlingstid med evt. høring Gennemsnitlig behandlingstid fra modtaget til tilladelse Antal sager Tabel 2 indeholder: Sagsbehandler Sagskode Gennemsnitlig behandlingstid med evt. høring Gennemsnitlig behandlingstid fra modtaget til tilladelse Antal sager Gennemsnitlig behandlingstid uden evt. høring Tabel 3 indeholder: Klassifikationstekst Ejendomsnr. Anvendelseskode BFE Anvendelseskodetekst Bygningsnr. Byggesagsnr. Vejkode Litra Vejnavn Sagsbehandler Husnr. Sagstype Postnr. Sagskode Postdistrikt Dato for modtag Matrikelnr. Dato for fyldest Delnr. Naboorientering Landsejerlavskode Færdig naboorientering Klassifikation Byggesagsdato 298

299 Behandlingstid med evt. høring Fra modtaget til tilladelse Behandlingstid uden evt. høring UUID for Byggesag 1.3 Byggesager uden afslutningsdato Rapporten viser alle byggesager, hvor påbegyndelsesdato er udfyldt, men afslutningsdato ikke er udfyldt. Der beregnes de antal dage, hvor byggesagen har ligget. Beregningen foretages som dags dato minus påbegyndelsesdato (antal dage er inkl. lørdage, søndage og helligdage). Rapporten indeholder: Ejendomsnr. Påbegyndelsesdato BFE Antal dage Vejkode Klassifikation Vejnavn Klassifikationskodetekst Husnr. Postnr. Anvendelse (ved Teknisk Anlæg er det Klassifikation der vises) Postdistrikt Anvendelseskodetekst Bygningsnr. Byggesagsnr. Byggesags bygnings bebygget areal Byggesagsdato Litra Sagstype Byggesags bygnings samlet areal Byggesags bygnings erhvervsareal Sagsbehandler Byggesags bygnings boligareal Sagskode UUID for Byggesag Tilladelses-/Anmeldelsesdato 299

300 1.4 Byggesager uden påbegyndelsesdato Rapporten viser alle byggesager, hvor tilladelsesdato eller anmeldelsesdato er udfyldt, men påbegyndelsesdato ikke er udfyldt. Der beregnes de antal dage, hvor byggesagen har ligget. Beregningen foretages som dags dato minus tilladelsesdato eller anmeldelsesdato (antal dage er inkl. lørdage, søndage og helligdage). Rapporten indeholder: Ejendomsnr. Tilladelses-/Anmeldelsesdato BFE Antal dage Vejkode Vejnavn Anvendelse (ved Teknisk Anlæg er det Klassifikation der vises) Husnr. Anvendelseskodetekst Postnr. Klassifikation Postdistrikt Klassifikationstekst Bygningsnr. Byggesagsnr. Byggesags bygnings bebygget areal Byggesagsdato Litra Sagstype Byggesags bygnings samlet areal Byggesags bygnings erhvervsareal Sagsbehandler Byggesags bygnings boligareal Sagskode UUID for Byggesag 1.5 Bygningsliste med oversigt Rapporten dannes på stamdata og indeholder en oversigt over grundens bygninger. Rapporten sorteres som standard på ejendomsnummer og bygningsnummer. Rapporten indeholder to tabeller over bygninger. Tabel 1 indeholder: Anvendelse 300

301 Antal bygninger Bebygget areal Tagetage Boligareal Udnyttet tagetage Samlet areal Kælder Erhvervsareal Kælderareal <1,25 m Indbygget garage Beboelse i kælder Indbygget carport Indbygget udhus Adgangsareal Udestue Andet areal Affaldsrum Overdækning (ej bebygget areal) Overdækket areal Lukkede overdækninger 301

302 Tabel 2 indeholder: Ejendomsnr. Afvigende etager BFE Samlet tagetageareal Bygninger Udnyttet tagetage Adresse Samlet kælderareal Postnr. Kælderareal <1,25 m Postdistrikt Beboelse i kælder Matrikelnr. Indbygget udhus Delnummer Udestue Landsejerlavskode Affaldsrum Anvendelse Overdækning (ej bebygget areal) Anvendelses tekst Samlet overdækket areal Opførelsesår Samlet areal af lukkede overdækninger Om/tilbygningsår Beregningsprincip for areal af carport Verserende byggesag Kilde til bygningsarealer Bebygget areal Antal lejligheder med køkken Samlet boligareal Antal lejligheder uden køkken Bygningsareal Ydervægsmaterialer Samlet erhvervsareal Supplerende ydervægsmateriale Indbygget garage Tagdækningsmateriale Indbygget carport Supplerende Tagdækningsmateriale Adgangsareal Asbestholdigt materiale Andet areal Kilde til bygningens materialer Antal areal UUID 302

303 1.6 Bygningsændringer Bygningernes arealfelter og anvendelseskode på startdato og slutdato sammenlignes. Hvis der er forskel i ét af felterne skrives bygningen på rapporten. Der udskrives kun de felter som har ændret sig. Bemærk: Hvis en Bygning ikke findes ved periodestart, men ved periodeslut, er det et nybyggeri, og medtages på rapporten. Der udskrives kun de felter, der har indhold ved periodeslut. Ud for adressen vil der stå: Oprettet: xx-xx-xxxx Hvis en Bygning findes ved periodestart, men ikke ved periodeslut, er den nedrevet og det medtages på rapporten. Der udskrives kun de felter, der havde indhold ved periodestart. Ud for adressen vil der stå: Ophørt: xx-xx-xxxx Rapporten indeholder: Seneste ændring Indbygget carport (før/efter) BFE Indbygget garage (før/efter) Bygningsnr. Overdækket areal (før/efter) Husnr. Andet areal (før/efter) Postnr. Samlet tagetage areal (før/efter) Anvendelseskode (før/efter) Samlet udnyttet tagetage areal (før/efter) Bebygget areal (før/efter) Samlet kælderareal (før/efter) Samlet areal (før/efter) Samlet kælderareal til erhverv (før/efter) Beboelsesareal (før/efter) Erhvervsareal (før/efter) Indbygget udhus (før/efter) Samlet kælderareal til beboelse (før/efter) UUID for bygning Indbygget udestue (før/efter) 1.7 Enhedsliste med oversigt Rapporten dannes på stamdata og indeholder en oversigt over Enheder ud fra udtrækskriterierne. Rapporten sorteres som standard på adresse. Rapporten indeholder to tabeller over Enheder. 303

304 Tabel 1 indeholder: Anvendelse Erhvervsareal Antal enheder Tinglyst areal Heraf ejerlejligheder Lukket overdækning Antal værelser Åben overdækning Erhvervsværelser Andel af fællesareal Samlet areal Andet areal Beboelsesareal Tabel 2 indeholder: Lukket overdækning/udestue Postdistrikt Åben overdækning Ejendomsnr. Andel af fællesareal BFE Andet areal Bygningsnr. Kilde til arealer Ejerlejlighedsejendomsnr. Energiforsyning Ejerlejlighedsnr. Antal værelser Anvendelseskode Antal toiletter Anvendelses tekst Antal bade Verserende byggesag Toiletforhold Samlet areal Badeforhold Beboelse Køkkenforhold Erhverv UUID Tinglyst areal 304

305 1.8 Indberetnings oversigt Rapport over indberetninger i kommunen indenfor et afgrænset interval. Indeholder antal indberetninger modtaget, grupperet på indberetters rolle. Rapporten indeholder to tabeller; en over modtagne indberetninger, og en over indberettere. Tabel 1 indeholder: BFE Rolle Rolle Antal indberetninger Modtagelsesdato Status (Modtaget/Underbehandling/Fejl) Status Tabel 2 indeholder: UUID Indberetters navn 1.9 Nedrevne, Opdelte og Sammenlagte Rapporten viser de Enheder, som er nedrevet, opdelt og sammenlagte i udtræksperioden. Der sorteres som standard på adresse. Rapporten indeholder to tabeller; en over antal nedrevne Enheder, og en over nedrevne, opdelte og sammenlagte Enheder. Tabel 1 indeholder: Vejnavn Bygningsnr. Vejkode Status Husnr. Sagstype Etage Samlet areal Side/dør Anvendelseskode Postnr. Anvendelseskode tekst Postdistrikt Ejerlejlighedsejendomsnr. Grunds Ejendomsnr. UUID for enhed Grunds BFE 305

306 Tabel 2 indeholder: Antal nedrevne enheder Nedrevet areal 1.10 Notatlinjer Rapport over notatlinjer som indeholder en bestemt tekst. Rapporten indeholder: Notattekst Notatnr. UUID Objekttype 1.11 Objekter uden adresse Rapport over objekter som er markeret til ikke at have adresse, eller markeret til at skulle få en på et senere tidspunkt. Rapporten indeholder: Adresse Anvendelseskode eller klassifikation Grund BFE Adressestatus Bygningsnummer eller anlægsnummer Anvendelsestekst eller klassifikationstekst Nybyggeri UUID 1.12 Udskrevne BBR-Meddelelser Rapport over udskrevne BBR-Meddelelser. Rapporten indeholder kun BBR-Meddelelser der er sendt til central udskrivning. Rapporten indeholder to tabeller; en over antallet af udskrevne BBR-Meddelelser, og en over hvilke BBR- Meddelelser der er udskrevet. Rapporten dannes med startdato = dags dato minus en måned og slutdato = dags dato. Ønsker du en anden periode, skal du angive denne. Tabel 1 indeholder: 306

307 Ejendomsnr. Modtager BFE Adresseringstype Ejendomstype UUID for Grund Adresse UUID for Bygning Postnr. UUID for Bygning Postdistrikt Tabel 2 indeholder: Udskriftsdato Årsagskode Delvis udskrift Centralt print Årsagskoder Sendt per mail 1.13 Udskriv totalhistorik Rapport over den samlede historik på et BBR Kommune objekt og et BBR Kommune objekts tilknytninger, for et defineret tidspunkt eller i en defineret periode. Rapporten dannes for et objekt, og dets underliggende objekter. Du udskriver historik rapport ved at klikke på brugerikonet, og på Udskriv totalhistorik. Figur Udskriv historik rapport 307

308 Vælg objekt og angiv UUID i vinduet Udskriv totalhistorik Figur Udskriv totalhistorik Ved at klikke på Estimer, får du et estimat for antallet af rapporter, der vil blive genereret. Klik på Udfør for at generere rapporten. Rapporten indeholder: Dato for version Opførselsesår UUID On/tilbygningsår Registeringsaktør Husnummer UUID Forretningsproces Adresse Bygningsnummer Matrikel UUID Bygningens anvendelser 308

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015 Introduktion til Geokoderen (v.1.6) Indhold For brugere... 2 Om Geokoderen... 2 Adgang til Geokoderen... 2 Fremsøgning af ejendom... 2 Ændring af koordinater for BBR s bygninger... 3 Opdeling, samling

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 04. MAJ 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du i geokoderen...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 6. JANUAR 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017

Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017 Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse April 2017 Indbakken i BBR Digital behandling af indberetninger til BBR Generel Beskrivelse Den generelle beskrivelse er

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 04. MAJ 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og brugernes

Læs mere