BBR-Kommune. Bygninger og boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune. Bygninger og boliger"

Transkript

1 BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Formål Anvendelse Adgang Skærmbilledets opbygning Datoformat Knapfunktioner m.m Dynamiske skærmbilleder Frivillige elementer (felter) Søgning Søgning på fanebladet Bygninger og boliger Søgefelter i Bygninger og boliger Kviksøgning Søgeresultater Knapper Niveauer og kontroller Niveauer Kontroller Indberetning af notatlinje Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Grund Definition Anvendelse Opret på matrikel Ændre Slette Knapper Ejendomsoplysninger Matrikel Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Bygning Indledning Definition Anvendelse Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 99

3 8.4. Opret ny stam bygning eller nybyggeri Opret byggesag Tilknyt andre niveauer i sagen Tilknyt andre niveauer i sagen Ændring/fejlrettelse Slet bygningens stamoplysninger Slet bygning med sag Knapper Opgang/indgang Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Etage Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Rum Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Enhed Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Brugsenhed Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Knapper Teknisk Anlæg Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 99

4 14.6. Knapper Byggesager (S) Definition Anvendelse Specielt vedr. byggesagskoder BR-S-tilladelsessag BR-S-anmeldelsessag BR-tilladelsessag BR-anmeldelsessag, landbrugsbygning BR-anmeldelsessager, øvrige Opret byggesag - Nybyggeri Opret byggesag - Om-/tilbygning eller nedrivning Via søgebillede Via resultatliste/søgning Ændre en byggesag Fremfinding af byggesager Ændre på niveauet Ændre på byggesagen Ændre på underliggende niveauer i byggesagen Tilknyt flere identer Slette Slet en byggesag Slet et underliggende niveau Afslutte byggesag Knapper Verserende byggesager Niveauet Grund (GRU) Andre niveauer Periodiske udskrifter Anmeldelsessager Påbegyndelsesrykkere Identændringer Genvejstaster De generelle genvejstaster Genvejstaster til fanebladet Bygninger og boliger Øvrig hjælp...98 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 99

5 1. Indledning 1.1. Forord Denne vejledning er en introduktion til at komme i gang med BBR-Kommunes faneblad Bygninger og boliger. Fanebladet Bygninger og boliger rummer faciliteter til registrering af bygninger og boliger, som er en lovbunden opgave der udføres af alle landets kommuner. Webadressen til løsningen er Det er kommunens ansvar at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen i BBR-Kommune. Du kan på finde oplysninger, som kan hjælpe med at gøre datakvaliteten endnu bedre Formål I henhold til lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, retsafgiftsloven og tinglysningsloven, skal der etableres et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg. Hovedformålet med ændringen af BBR-loven er, at danne grundlag for en forbedring af datakvaliteten i Bygnings- og Boligregistret (BBR), herunder at effektivisere driften således, at registret drives både billigere og bedre Anvendelse Ifølge lov om bygnings- og boligregistrering skal BBR: Indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg mv. Indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder mv. Stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder. I medfør af BBR-lovens 3 f, som er udmøntet i cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser, skal BBR endvidere: Indeholde grunddata om adresser, dvs. om samtlige adressebetegnelser mv. som administreres af kommunerne efter reglerne i BBR-lovens 3 a - 3 g Fungere som basisregister for enhver ny adressebetegnelse som kommunalbestyrelsen fastsætter eller ændrer efter reglerne sammesteds, uanset om disse adresser er knyttet til en bygning, bolig- eller erhvervsenhed eller et teknisk anlæg, som i øvrigt er registreret i BBR. Skabe rammerne for en ensartet administration af adresser på bebyggede og ubebyggede arealer og anlæg. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 99

6 BBR udgør endvidere et basisregister for data, som overføres til en række øvrige registre, ligesom BBR selv modtager data fra andre basisregistre. Siden førnævnte cirkulære fra 2002 er der i 2006 kommet en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser Adgang Hvis der er adgangsrettigheder du mangler, skal du kontakte brugeradministratoren i din kommune eller forvaltning. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 99

7 2. Skærmbilledets opbygning 2.1. Datoformat Datoer på BBR-Meddelelser og skærmbilleder i BBR-Kommune vises i formatet dd-mm-åååå. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato Knapfunktioner m.m. Denne oversigt viser de knapper og øvrige små funktioner, der anvendes på skærmbillederne: Knapper Annuller BBR-Meddelelse BBR-Medd-data Detaljer Ejd. Opl. Gem Indsæt - notatlinjer Gem Opret Opret bygning Opret opgang Opret etage Beskrivelse Med knappen Annuller kan du fortryde dine indtastninger. Vælger du at klikke på denne knap, springer du direkte til fanebladet BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap fremkommer et skærmbillede, som tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen. Funktionalitet i billedet vil i store træk svare til det nuværende KMD BBR s skærmbillede Udskriv offentlig ejermeddelelse i daglig tale kaldet C191. Dog skal du ved ejerlejligheder se ejerlejlighederne som almindelige enheder således, at du kan benytte billedet til at få overblik over alle ejerlejligheder på en ejendom. Skærmbilledet vil vise BBR-oplysningerne som et almindeligt HTML skærmbillede. Skærmbilledet vil som udgangspunkt være tilgængeligt for alle, også for brugere, som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser. Hvis der er byggesag på et niveau, vil disse blive vist under gruppeboksen Verserende byggesager. Ved klik på knappen Detaljer, får du åbnet for den enkelte sags detaljer. Der kan være flere sager med samme sagsnummer. Ved klik på denne knap finder du et skærmbillede som tager udgangspunkt i KMD BBR s skærmbillede Ejendomsoplysninger i daglig tale kaldet C182. Skærmbilledet indeholder information på tværs af BBR-niveauer samt oplysninger fra CPR, ESR, KMS og plandata. Plandata hentes fra PlansystemDK hos Landsplanafdelingen. De indtastede oplysninger gemmes som data i byggesagen. Anvendes til at indsætte en notatlinje. De indtastede oplysninger gemmes ved klik på denne knap. Ved klik på denne knap oprettes det niveau, der er indtastet oplysninger i. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en bygning. En bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en opgang. Ved en opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en etage. Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 99

8 Knapper Opret rum Opret enhed Opret brugsenhed Opret teknisk anlæg Opret byggesag Ryd Slet Slet - notatlinjer Søg Tilføj Vis sagen Beskrivelse etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette et rum. Det er frivilligt at anvende Rum. Ved et rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i rum. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en enhed. Ved en bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en brugsenhed. Det er frivilligt at anvende Brugsenhed. En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig-/erhvervsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette et teknisk anlæg. Det er frivilligt at anvende Teknisk anlæg. Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Som eksempler på teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende BBR), vindmøller, gylletanke og siloer. Vælger du at klikke på denne knap, springer du direkte til skærmbilledet Opret byggesag, hvor du opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Med knappen Ryd fjernes alle indtastninger på billedet. Med knappen Slet sletter du det valgte niveau samt underliggende niveauer. Du kan slette en notatlinje ved klik på knappen Slet. Hvis du klikker på knappen Søg, søger du med de søgekriterier, du har angivet. Ved klik på denne knap kan du tilføje identer til niveauet på byggesagen. Hvis der er en eller flere byggesager på et eller flere niveauer, vil disse blive vist under gruppeboksen Verserende byggesager. Ved klik på knappen Vis sagen, får du åbnet for sagsdata, der gælder for hele byggesagen Dynamiske skærmbilleder Afhængig af din rolleprofil/profil og de varierende brugsmønstre, kan det være meget forskelligt hvilke felter du kan se indhold af og redigere i. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 99

9 2.4. Frivillige elementer (felter) Det er op til den enkelte kommune at vælge om de vil bruge de frivillige felter. Det betyder at der kan være nævnt en række felter i denne vejledning, som ikke er synlige på de skærmbilleder du ser. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 99

10 3. Søgning 3.1. Søgning på fanebladet Bygninger og boliger Når du klikker på fanebladet Bygninger og boliger, møder du et søgebillede som du kan se en del af herunder: Du kan søge på alle felter, alene eller flere ad gangen, dog skal du være opmærksom på, at der er forskel på hvilke felter du kan søge på, alt efter hvilket niveau du vælger. Når du søger skal du huske at, des færre felter du udfylder, des flere resultater får du, her er ejendoms- og matrikelnr. undtaget. Hvis du omvendt søger på mange felter, risikerer du at et eller flere felter ikke er udfyldt korrekt, og at der derfor ikke kommer nogen resultater. Du kan max. få vist 99 grunde på skærmen. Resulterer din søgning i flere, vil du få en meddelelsen For mange søgeresultater, der vises ovenover resultatlisten De resultater, du får vist i venstre side af skærmen, vises som træstruktur og kan åbnes og lukkes ved klik på + eller -. For at foretage en ny søgning, klikker du på fanebladet Bygninger og boliger igen. Resultatet i venstre side bibeholdes indtil ny søgning er foretaget. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 99

11 Strukturen i resultatlisten for niveauerne er som nedenstående illustration: Resultatet af din søgning bliver som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 99

12 Element i BBR-træet Grund Matrikel Bygning Brugsenhed Opgang/indgang Enhed Rum Etage Teknisk anlæg Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse, BYG: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr. BRU: vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., sagsnr. OPG: Vejnavn/ husnr. / sagsnr. ENH: Bygnr./ vejnavn / husnr. / side/dør / anvendelskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr. RUM: Bygnr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. ETA: Etagebetegnelsen (fx kl, st, 01, 02 osv.) TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode (som klartekst i tooltip) / sagsnr Hvis et vejnavn forekommer mere end en gang i kommunen, vil vejnavnet på en node (også kaldt et blad) i træet være efterfulgt af et supplerende postnummer. Postnummeret udelades, hvis vejnavnet kun forekommer én gang i kommunen Søgefelter i Bygninger og boliger I skemaet herunder vises de felter, der indgår i søgebilledet under fanebladet Bygninger og Boliger. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU OG ADRESSER Niveau Vejkode Vejnavn Husnummer fra-til Vælg det niveau du vil søge på. Ved søgning på grund, får du automatisk alle underliggende niveauer med i resultatlisten. Du kan søge på vejkoden (4 cifre). Hvis du søger på en vejkode vil vejnavn automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejkode, skriver du fx 123, vil alle vejkoder med disse tal komme frem på en liste. Hvis vejen ikke eksisterer under fanebladet Adresser, får du ikke noget frem i søgningen. Bemærk at vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Du kan søge på vejnavn. Hvis du søger på vejnavn vil vejkode automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejnavn, skriver du fx Amager, vil alle vejnavne, hvor Amager indgår komme frem. Dvs. du vil få vist Amager Boulevard, Amagerbrogade. Men du vil også få vist Damager eller Ved Amagerbanen. Der er ikke forskel på små og store bogstaver. Hvis vejen ikke eksisterer under fanebladet Adresser, får du ikke noget frem i søgningen. Bemærk at vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Du kan søge på et husnummer eller et interval af husnumre uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid, samt at du ikke får vist alle resultater. Når du vil søge på et enkelt husnr. skal du blot indtaste nummeret i Fra-feltet. Ved søgning på et interval af numre skal du indtaste i både Fra og Til-feltet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 99

13 Feltnavn Etage Side/Dørnummer Supplerende bynavn Lige-ulige husnumre Postnr. Postdistrikt Evt. bygningsnavn Kort feltbeskrivelse Hvis vejen ikke eksisterer under fanebladet Adresser, får du ikke noget frem i søgningen. Bemærk at vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder Er etage det eneste søgekriterium du sætter, skal du forvente lang søgetid, samt at du ikke får vist alle resultater. Du kan søge på side/dørnummer uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid. Side/dørnummer kan indeholde TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal samt tegnene skråstreg og bindestreg. Du kan søge på supplerende bynavn. Hele det supplerende bynavn skal indtastes. Du kan søge på lige eller ulige husnumre. Du vælger den ene af dem ved klik i tjekboksen. Er tjekboksene ikke markerede, søges på både lige og ulige husnumre. Hvis du søger på postnr. vil postdistrikt automatisk blive udfyldt. Hvis du søger på postdistrikt, vil postnr. automatisk blive udfyldt. Du kan søge på bygningsnavn uden andre søgekriterier. EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Du kan søge på ejendomsnummeret uden andre søgekriterier og du kan søge på op til fem forskellige ejendomsnr. på én gang. GRUNDOPLYSNINGER Ejerlav Landsejerlavsnavn Matrikelnr. Landsejerlavskode Du kan søge på den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Landsejerlavsnavn. Du kan søge på landsejerlavsnavn. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Matrikelnr. viser de oplysninger, der identificerer jordstykket. Du kan søge på matrikelnr., der består af: matrikelnummer, matrikelbogstav, delnummer (parcel) og artskode. Du kan kombinere med øvrige relevante søgekriterier. Du kan søge på landsejerlavskoden, som er en syvcifret kodeværdi. Du skal indtaste hele nummeret, men kan dog undlade foranstillede nuller. BYGNINGSOPLYSNINGER Bygningsnr. Fra/til Anvendelse Sagstype Du kan søge på bygningsnumre. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette bygningsnr. Fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Du kan søge på hvilken anvendelse bygningen har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan søge på sagstyper. Vælg den sagstype du vil søge på fra li- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 99

14 Feltnavn Teknisk nøgle Udløbsdato for midlertidig opført bygning Kort feltbeskrivelse sten. Du kan søge på bygningens tekniske nøgle som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er bygningens unikke id nr. Du kan søge på udløbsdato for midlertidig opført bygning. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. ENHEDSOPLYSNINGER Anvendelse Sagstype Teknisk nøgle Ejerlejlighedsnr. Du kan søge på sagstyper. Vælg den sagstype du vil søge på fra listen. Ejerlejlighedsejendomsnr. Tidsbegrænset dispensation Du kan søge på hvilken anvendelse enheden har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan søge på enhedens tekniske nøgle, som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er enhedens unikke id nr. Du kan søge på ejerlejlighedsnr. Det er på 6 cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Ejerejlighedsnummer anvendes, når lejligheden er en bygning. Du kan søge på ejerlejlighedens ejendomsnummer. Det er indberettet på moderejendommen. Du kan søge på dato for tidsbegrænset dispensation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. TEKNISK ANLÆG OPLYSNINGER Anlægsnr. fra/til Du kan søge på anlægsnumre. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette anlægsnr. fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Teknisk nøgle Du kan søge på det tekniske anlægs tekniske nøgle, som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er det tekniske anlægs unikke id nr. RUMOPLYSNINGER Rumnr. fra/til Du kan søge på rumnr. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette rumnr. fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Rumnr. kan både indeholde tal og bogstaver og en blanding af disse. VERSERENDE BYGGESAGER NB! Kriterier under sagsoplysninger, kan du søge på, uden at angive andre kriterier Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato fra-til Litra Du kan søge på sagsnr. Der er ikke nogen regler for hvordan sagsnr. skal se ud, da det er op til kommunen selv at definere. Dvs. et sagsnummer kan bestå af tal, bogstaver, tegn eller et blanding af det hele. Når du søger på sagsnr., skal du indtaste hele nr. for at systemet kan finde det. Du kan søge på en bestemt sagsbehandler, blot denne er/eller har været knyttet til en sag. Når du søger på sagsbehandler, skal du kende dennes initialer, og det er kun disse der skal indtastes for søgning. Du kan søge på en bestemt byggesagsdato eller et interval af datoer. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Du kan søge på litra, der er et tillæg til byggesagsdato, når sagen er Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 99

15 Feltnavn Sagskode Kort feltbeskrivelse udvidet med en delsag. Du kan søge på byggesagskode. Vælg en kode fra listen Kviksøgning Ovenover træet/resultatlisten med dine søgeresultater finder du en kviksøgning. Det er et lille søgefelt, hvor du nemt og hurtigt kan søge uden at behøve at skulle finde søgebilledet frem igen. Der kan kun søges på ejendomsnummer Søgeresultater Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil alle niveauer blive vist. Får du mere end ét resultat tilbage efter søgning, skal du selv åbne niveauerne. Det sker ved klik på Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Ryd. Ved klik på denne knap fjernes alle indtastninger på billedet. Søg. Ved klik på denne knap søger du med de søgekriterier, du har angivet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 99

16 4. Niveauer og kontroller 4.1. Niveauer Når du vil registrere oplysninger om bygninger og boliger i BBR-Kommune skal det ske på et af disse niveauer: Element i BBRtræet Navn i træ Læs mere i denne vejledning: Grund GRU Kapitel 5 Matrikel MAT Kapitel 6 Bygning BYG Kapitel 7 Opgang/indgang OPG Kapitel 8 Etage ENH Kapitel 9 Rum* RUM Kapitel 10 Enhed ETA Kapitel 11 Brugsenhed* BRU Kapitel 12 Teknisk anlæg* TEK Kapitel 13 Det gælder uanset om det drejer sig om en færdigbygget bygning/bolig eller om nybyggeri/ombygning. Niveauer med * er niveauer der er frivillige for kommunerne at anvende Kontroller Når de indtastede oplysninger til et niveau er fejlfri, udføres sandsynlighedskontroller mod andre niveauer, for f. eks. arealer i Bygning/Enhed eller i Bygning/Etage. Hvis det andet niveau ikke er oprettet endnu, vil det opfattes som en uoverensstemmelse på samme måde, som hvis det andet niveau findes, men antallet ikke stemmer. Ved uoverensstemmelse vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Årsagen til disse uoverensstemmelser bør altid rettes op snarest muligt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 99

17 5. Indberetning af notatlinje 5.1. Definition Notatlinjer kan indberettes på alle niveauer på fanebladene Adresser og Bygninger og boliger, bortset fra niveauet Matrikel. Notatlinjerne findes i gruppeboksen Notatlinjer i den nederste del af niveauets oplysninger Anvendelse Ændring eller sletning sker på det niveau, hvor notatlinjen er indberettet. Der kan oprettes 99 notatlinjer, nummereret fra 1 til 99, på hvert niveau. Formatet er frit, og der kan skrives forskellige notattekster på samme notatlinjenummer. Kommunen bør derfor fastlægge regler for notatlinjernes tekster, da alle tekster for et givet notatlinjenummer udskrives uanset tekstens ordlyd, hvis det er valgt udskrevet. Eksemplet viser i tjekboksen Synlig, om den udskrives på BBR-Meddelelsen Oprette Ved oprettelse af en notatlinje skal du gøre følgende: Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Indberet notatlinjenummer og notattekst Klik på knappen Indsæt 5.4. Ændre En notatlinjes tekst kan umiddelbart rettes ved at skrive oveni. Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Find den notatlinje, der skal rettes Skriv den ændrede tekst 5.5. Slette Sletning af notatlinjer foregår på det faneblad og niveau, hvor notatlinjen er registreret: Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Find det notatlinjenummer, der skal slettes Klik på knappen Slet 5.6. Knapper Indsæt. Ved klik på denne knap kan du indsætte en ny notatlinje. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 99

18 Slet. Ved klik på denne knap kan du slette notatlinjen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 99

19 6. Grund 6.1. Definition Ved grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. For at flere matrikler kan høre til samme grund, skal de i matriklen være samnoteret. Det vil sige noteret som én samlet fast ejendom og være geografisk sammenhængende matrikler. Er der matrikler, der ikke er samnoteret, vil de være registreret som særskilte grunde (GRU). Når du klikker på overskriften på en grund (GRU) i resultatlisten, åbner du det og får vist indholdet på grund. Den grund du har klikket på, vil være markeret med fed skrift i resultatlisten. Som beskrevet under Søgning kan der være grunde med (S) eller (N) foran. Ved (S)GRU forstås en grund, hvortil der er knyttet en/flere byggesager. Ved (N)GRU forstås en grund, hvortil der er knyttet en/flere nybyggerier Anvendelse I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Grund. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse GRUNDOPLYSNINGER Ejendomsnr. Omfattet af sikkerhedsklassifikation Ejendomsreference ESDH-reference Journalnr. Ejerforholdskode Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Angiver om grunden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at grunden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. ADGANGSADRESSE Vejkode I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid nume- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 99

20 Feltnavn Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse risk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. MATRIKLER Matrikelnr. Ejerlav Landsejerlav Opret (knap) Her kan du se grundens matrikelnumre. Matrikelnummeret består af matrikelnummer og matrikelbogstav. Matrikelbetegnelsen fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Dette er den kommunale 3-cifrede kode for det ejerlav, hvor grundens matrikler er beliggende. Her kan du se det landsejerlav, hvor grundens matrikelnumre er beliggende. På grundens matrikler kan du oprette Teknisk anlæg, Bygning stam og nybyggeri. VAND & AFLØB Vandforsyning Afløbsforhold Tilladelse Angiv grundens vandforsyningsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Hvis der findes flere typer vandforsyning på ejendommen, indberettes vandforsyningstypen på den enkelte bygning, og kode 7 (Blandet vandforsyningsforhold) indberettes på grund. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Angiv grundens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Hvis der findes flere typer afløb på ejendommen, indberettes afløbstypen på den enkelte bygning, og kode 75 (Blandet afløbsforhold) indberettes på grund. Vælg fra listen hvilken tilladelse der forefindes for afløbsforhold på grunden. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 99

21 Feltnavn Kort feltbeskrivelse NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE SAGER Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato Litra Detaljer (knap) Vis sagen (knap) Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ved klik på knappen vises hele sagsbygningen S (BYG). Ved klik på knappen vises byggesagens oplysninger. SAGSTYPE Sagstyper Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. BBR-MEDDELELSE Tjekboks til BBR- Meddelelse Marker her, hvis der ikke automatisk skal udskrives BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag 6.3. Opret på matrikel Du kan ikke oprette en grund (GRU) i BBR-Kommune før der findes en udstykning af en matrikel i KMS. Grunden identificeres ved hjælp af Matrikulær ejendoms ID. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 99

22 Du kan på grundens matrikel/matrikler oprette følgende: Opret teknisk anlæg Opret bygning - stam Opret bygning - nybyggeri Vær opmærksom på, at du skal indberette grundens vandforsyning og afløbsforhold, før det er muligt at oprette en byggesag på et teknisk anlæg på grundens matrikel/matrikler. Det er muligt, at oprette både en ny bygning(stam) og et nybyggeri på en ny bygning, da du i dette tilfælde kommer over på bygningens billede, hvor du samtidig med indberetningen til bygningen, også kan indberette grundens vandforsyning og afløbsforhold Ændre Registrering af bygningers og boligers niveauer kan ske på 2 måder i BBR: Uden forudgående oprettelse af en byggesag. Ændringerne vil slå igennem på stamdata her og nu. Med forudgående oprettelse af en byggesag. Dine ændringer vil først slå igennem på stamdata, når byggesagen færdigbehandles. Når du skal ændre/rette direkte i stamdata: Find via søgning den grund, du vil ændre på. Indtast dine oplysninger. Klik på knappen Gem. Vær opmærksom på, at du ikke kan ændre på Adgangsadresse eller Matrikel på dette skærmbillede. Du kan ændre på ESDH-reference og Journalnr. Felter der hører til Vand og Afløb kan ligeledes ændres, og der kan oprettes notatlinjer. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 99

23 Hvis din kommune har valgt at have kommunespecifikke felter på niveauet Grund, vil disse blive vist under notatlinjer og kan ligeledes rettes Slette Sletning af en grund kan ikke gøres via BBR-kommune. Når matriklen udgår, bliver grunden automatisk slettet Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Ejd. Opl. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med Ejendomsoplysninger (C182). BBR-Medd-data. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med de nuværende BBR-Meddelelsesoplysninger. BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap kan du bestille en udskrift af en BBR-Meddelelse. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet Ejendomsoplysninger Billedet Ejendomsoplysninger indeholder en række oplysninger hentet fra forskellige ejendomssystemer Skærmbilledet anvendes især i forbindelse med sagsbehandling af nye byggesager. Fx til at undersøge hvilke byggemuligheder der er på grunden, herunder hvor stor den aktuelle bebyggelsesprocent er. Skærmbilledet indeholder en række oplysninger om grunden; så som grundens beliggenhed, vandforsyning, afløbsforhold og antal tekniske anlæg. Desuden vises en række arealfelter på grundniveau. Det vil sige at de er opsummeret fra de bygninger der ligger på grundens matrikler. Her får du altså et samlet overblik. Endelig vises på skærmbilledet beregningsgrundlaget for udregning af grundens bebyggelsesprocent. Fra ESR/OIS/CPR hentes oplysninger vedr. grundens ejere samt eventuelle administratorer. Ud fra grundens matrikler hentes også oplysninger om matrikelarealer, zonestatus samt oplysninger om landbrugspligt på grunden. Fra PlansystemDK indhentes ud fra grundens matrikler oplysninger om hvilke planer (kommune-, lokal- og delplaner) som grundens matrikler er reguleret af. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 99

24 7. Matrikel 7.1. Definition Matrikelnummer identificerer jordstykket. Det vil sige matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom. Matrikelbetegnelse (landsejerlavskode, matrikelnummer og -bogstav) fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Kun den samlede matrikelbetegnelse er entydig identifikation på landsplan af et matrikuleret areal Anvendelse En grund (GRU) kan bestå af en eller flere matrikler. I linket Dine brugerindstillinger til venstre under fanebladene kan du angive, om du ønsker matrikelniveauet vist i træet/resultatlisten. Som default vises matrikler ikke i resultatslisten. Flere matrikler på samme grund Fremgår matrikler (MAT) i træet/resultatlisten, vises bl.a. hvilke bygninger, der ligger på, hvilke matrikler. Udsnit af matrikelbilledet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 99

25 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Matrikel. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse MATRIKELOPLYSNINGER Ejerlav Matrikelnr. Landsejerlav Zone Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Zonekoden hentes i ESR. Koden angiver, i hvilken zone matriklen er beliggende. Zonekoden fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. ADGANGSADRESSE Vejnavn Nr. Kode Postnr./-distrikt Supp. bynavn Bygningsnavn Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til niveauet. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Er den vejkode der hører til vejnavnet. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres Oprette Du kan ikke oprette en matrikel i BBR-Kommune. Den kommer fra KMS/ESR fx i forbindelse med en udstykning Ændre Du kan ikke ændre eller fejlrette på en matrikel i BBR-Kommune. Kontakt din kommune eller fin forvaltnings ESR- eller KMS ansvarlige, såfremt der er fejl. Hvis du ønsker at ændre i oplysningerne på adgangsadresser, kan du selv ændre på dette. Dette gør du ved at gå til fanebladet Adresser. Vejledning til Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 99

26 ændring af adresser finder du under fanebladet Links. Har du ikke den rigtige rolleprofil til dette, kontakt da den adresseansvarlige i din kommune, forvaltningen eller den ansvarlige for brugeradministration Slette Sletning af en matrikel kan ikke gøres via BBR-kommune, dette sker igennem KMS eller ESR. Ønsker du at slette en grund, kontakt da din kommune, forvaltnings KMS- eller ESR-ansvarlige Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge at oprette følgende: Opret teknisk anlæg. Opret bygning - stam. Opret bygning nybyggeri. Klik på det ønskede niveau. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 99

27 8. Bygning 8.1. Indledning Når du i resultatlisten vælger en bygning, adskiller opbygningen af højresiden sig fra resten af systemet, idet du her har mulighed for at foretage flere aktiviteter i en arbejdsgang. Du kan her behandler enten stamoplysninger vedrørende en bygning eller sagsoplysning vedrørende en bygning. Har bygningen allerede tilknyttede opgange og/eller etager vil disse også blive vist på siden, og der vil være mulighed for at ændre i disse oplysninger. Du kan oprette nye opgange/etager via knappen Opret opgang/opret etage nederst på siden, hvorefter du vil få vist henholdsvis siden Opgang eller Etage. Du skal dog være opmærksom på, at har du allerede indtastet nye oplysninger på den allerede eksisterende bygning, skal bygningen opdateres, inden du forlader siden for at oprette en ny opgang eller en ny etage. Design og feltnavne kan adskille sig i forhold til benævnelse på andre niveauer, da der på bygnings billedet er taget udgangspunkt i indberetningsskemaer Definition Ved en bygning forstås én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 99

28 8.3. Anvendelse Du kan se samtlige felter der kan være relevante at se eller registrere i forbindelse med en bygning i skemaet nedenfor. Feltnavnene med tilhørende beskrivelser er opdelt efter gruppeboksenes overskrifter. Feltnavn Kort feltbeskrivelse SAGSOPLYSNINGER Byggesagsnr. Sagsbehandler Byggesagsdato Litra Ejendomsnr. Byggesagskode Bygherreforhold Ansøgning modtaget Fyldestgørende ansøgning modtaget Naboorientering Færdigbehandlet naboorientering Påbegyndelse Forventet påbegyndelse Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Angiv kode for byggesag eller vælg fra listen. Koden angiver, efter hvilket bygningsreglement den enkelte byggesag skal styres. Vælg fra listen det bygherreforhold der gør sig gældende i denne byggesag. Angiv den dato hvor ansøgningen er modtaget. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Er ansøgning ikke fyldestgørende fra starten, sendes brev til ansøger, dette noteres evt. under notatlinje. Når byggesagen er fyldestgørende indtastes dato i dette felt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for naboorientering. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ideen med naboorientering er, at naboerne skal have mulighed for at komme med deres kommentarer, før kommunalbestyrelsen beslutter, om de vil give tilladelsen. Orienteringen skal foretages af kommunalbestyrelsen, og den skal ske skriftligt til de enkelte ejere og brugere. De naboer, som har kommenteret ansøgningen, skal have tilsendt en kopi af afgørelsen, når den foreligger samt orienteres om mulighederne for at klage. Angiv dato for hvornår naboorienteringen er færdigbehandlet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet påbegyndes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet forventes at blive påbegyndt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 99

29 Feltnavn Anmeldelse af byggearbejde Kort feltbeskrivelse , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til byggeriet, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Anmeldelse af nedrivning Angiv dato for kommunens tilladelse til nedrivning, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gennemført nedrivning dato Byggetilladelse Fuldførelse af byggeri Forventet fuldført Ibrugtagningstilladelse Delvis ibrugtagningstilladelse Boliger med køkken Foreløbig færdiggjort bygningsareal Boliger uden køkken Henlæggelse Færdigt bygningsareal Gyldighedsdato Angiv dato for hvornår en aktuel nedrivningssag er gennemført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ansøger byggetilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet er fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være sagsdata til at være stamdata. Angiv dato for hvornår ansøger forventer byggeriet fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet delvis ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det antal af lejligheder (heltal), ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det areal (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det antal boliger eller enkeltværelser uden køkken (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv dato for henlæggelse af byggesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det bygningsareal ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. ANDRE NIVEAUER I SAGEN Niveau Her vises de niveauer, der er tilknyttet sagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 99

30 Feltnavn Sagstype KopierSletFlyt Om-/tilbygning eller nedrivning Søg niveau (knap) Kort feltbeskrivelse Sagstypen kan være: Nybyggeri Om-/tilbygning Nedrivning Du kan kopiere, slette eller flytte det niveau, du står ud for. Vælg sagstype. Ved klik på knappen får du i resultatlisten vist mulige placeringer. GRUNDOPLYSNINGER Vandforsyning Afløbsforhold Grundens ejerforholdskode Angiv grundens vandforsyningsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Hvis der findes flere typer vandforsyning på ejendommen, indberettes vandforsyningstypen på den enkelte bygning, og kode 7 (Blandet vandforsyningsforhold) indberettes på grund. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Angiv grundens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Hvis der findes flere typer afløb på ejendommen, indberettes afløbstypen på den enkelte bygning, og kode 75 (Blandet afløbsforhold) indberettes på grund. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. GRUNDENS NOTATLINJER Notatlinjenr. Tekst Knappen Indsæt Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Tryk på knappen for at oprette den indtastede notatlinje. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 99

31 Feltnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. BYGNINGSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Bygningsnummer Grundens ejendomsnr. Bygningens anvendelse Teknisk nøgle Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Feltet udfyldes maskinelt, hvis bygningen ligger på lejet grund. Vælg fra listen bygningens anvendelse Er en entydig identifikation, der dannes ved oprettelsen. Fælles objekttype Det vil sige fælles objekttyper for tekniske kort for kommunerne - også betegnet som: implementering af FOT. Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-Reference Journalnummer Matrikelnr. Angiver om bygningen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at bygningen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Første felt er den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 31 af 99

32 Feltnavn Landsejerlav Landsejerlavsnavn Om-/tilbygningsår Udløbsdato for midlertidig opført bygning Opførelsesår Bevaringsværdig Fredning Midlertidig oprettelse/fuldførelse Bygningens ejerforholdskode Ejendomsreference Kort feltbeskrivelse som dataejer og registeransvarlig. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra KMS. Kode for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Tidspunkt for bygningens (seneste) om-/tilbygning. Angiv årstal (4 cifre) for seneste væsentlige om-/tilbygning. (årstal for ibrugtagningstilladelse/fuldført). Ved væsentlige til-/ombygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførsel. Årstallet bør først ændres samtidig med dato for ibrugtagningstilladelse/fuldført, idet en byggesag i nogle tilfælde, kan strække sig over flere år. Udløbsdato for midlertidig opført bygning. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tidspunkt for bygningens opførelse. Angiv årstal (4 cifre) for bygningens opførelse. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens 'omtrentlige alder'. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Fredet bygning. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vælg fra listen om bygningen er midlertidig opført/fuldført. Indberet først delvis ibrugtagning på enhederne, derefter på bygningen. Når denne fremgangsmåde benyttes, vil bygningen stå som midlertidig oprettet (hvis der er tale om et nybyggeri) i Stamregistret, indtil den endelige ibrugtagningstilladelse er udstedt. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Feltet er udfyldt, hvis bygningen er en ejerlejlighed, eller hvis der er tale om en bygning på lejet grund. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. EJERLEJLIGHED Ejendomsnr. for ejerlejlighed Ejerlejlighedsnr. Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ved bygning anvendes feltet, når bygningen er en ejerlejlighed eller indgår i en ejerlejlighed, fx garage eller udhus. Ejerlejlighedsnummeret herfor indberettes feltet. Ved enhed anvendes feltet, når lejligheden er en enhed, og der er tale om en ejerlejlighed. Ved teknisk anlæg anvendes feltet, når lejligheden er en bygning, og der er tale om en ejerlejlighed. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matriklen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 32 af 99

33 Feltnavn Kode for mere end 1 ejerlejlighed Kort feltbeskrivelse Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. INDRETNING Antal boliger med køkken Her er angivet bygningens samlede antal boliger med eget køkken, herunder blandet beboelse og erhverv. For den eksisterende bygningsmasse i stamoplysningerne fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 1 og 2. Der kan kun indberettes til feltet ved oprettelse af byggesag. I sagen er feltet krævet ved oprettelse af nybyggeri, som indeholder boliger med eget køkken. Ved til/ombygninger skal feltet indberettes, hvis antal værelser forøges eller formindskes med minus (-). Antal boliger uden køkken Sikringsrumpladser Her er angivet antallet af særskilt registrerede boliger uden eget køkken (enkeltværelser) (incl. blandet beboelse og erhverv). For den eksisterende bygningsmasse i stamoplysningerne fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 3. Der kan kun indberettes til feltet ved oprettelse af byggesag. I sagen er feltet krævet ved oprettelse af nybyggeri, som indeholder boliger uden eget køkken. Ved til/ombygninger skal feltet indberettes, hvis antal værelser forøges eller formindskes med minus (-). Antal sikringsrumpladser i den pågældende bygning. ENERGIOPLYSNINGER Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Supplerende varme Vælg fra listen bygningens primære varmeinstallation. Vælg fra listen bygningens primære opvarmningsmiddel. Vælg fra listen bygningens supplerende varme. Supplerende omflyttelige ovne skal du ikke registrere. Feltet udfyldes, når bygningen udover den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberetter du den supplerende varme, der anvendes mest. VAND- OG AFLØBSFORHOLD FOR BYGNINGEN Vandforsyning Afløbsforhold Tilladelse Vælg bygningens primære vandforsyning. Angiv bygningens vandforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Koden bruges kun hvis bygningens vandforsyning er forskellig fra ejendommens vandforsyning. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Vælg bygningens primære afløbsforhold. Angiv bygningens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Koden bruges kun, hvis bygningens afløbsforhold er forskellig fra ejendommens afløbsforhold. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger, når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Vælg fra listen hvilken tilladelse der forefindes for afløbsforhold. OPGANGE Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 33 af 99

34 Feltnavn Elevator Der findes notatlinjer Der findes kommunespecifikke felter Kort feltbeskrivelse Her kan du fra listen vælge, om opgang/indgang har en elevator. Markeret, hvis der findes notatlinjer på opgangen. Markeret, hvis der findes kommunespecifikke oplysninger på opgangen. ETAGER Etagens samlede areal Adgangsareal på etage Udnyttet del af tagetage på etagen Kælderareal m. loft <1,25 m over terræn Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk. Det samlede adgangsareal Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv. Hvad kælderareal angår, findes der i BBR to begreber: Samlet kælderareal og kælderareal med loft mindre end 1,25 meter over terræn. I bygningsreglementerne er det den del af kælderen, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, dvs. differencen mellem de to kælderarealer i BBR, der medregnes i bebyggelsens etageareal for beboelsesbygninger. For andre bygninger medregnes dog det samlede kælderareal bortset fra arealet af fyrrum, skarnkasserum, ventilationsrum o.lign. Lovlig beboelse i kælder I arealet indgår den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler. Arealet omfatter beboelsesrum i kælder, hvor mindst en vinduesvæg på grund af særlige terrænforhold eller udgravning er beliggende over terræn. Arealet indgår i såvel kælderareal som boligareal, men ikke i samlet bygningsareal. Der findes notatlinjer Der findes kommunespecifikke felter Markeret, hvis der findes notatlinjer på etagen. Markeret, hvis der findes kommunespecifikke oplysninger på etagen. AREALER Bebygget areal Heraf indbygget garage Heraf indbygget carport Heraf indbygget udhus Heraf udestue (del af bebygget areal) Heraf affaldsrum i terrænniveau Det areal bygningen fylder på grunden. Angiv bygningens bebyggede areal (max. 6 cifre). Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. For bygninger, hvor etagerne arealmæssigt afviger fra hinanden, angives arealet af den største etage. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier medregnes ikke. Derimod medtages arealer af porte, luftsluser o. lign til den linje, som bygningens ydervægge iøvrigt angiver. Arealet af garage, carport eller udhus, der udgør en del af bygningen (indenfor bygningens ydervægge og under samme tag) medregnes ligeledes. Areal af indbygget garage (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Areal af indbygget carport (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv areal af indbygget udhus (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv areal af udestue eller lign. (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Areal af affaldsrum (max. 6 cifre). Feltet indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 34 af 99

35 Feltnavn Antal etager Bygningsareal Samlet tagetageareal Heraf udnyttet tagetage Samlet kælderareal Heraf kælderareal <1,25 m Heraf beboelse i kælder Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Kort feltbeskrivelse Angiv antal etager i bygningen (max. 2 cifre). Antal etager er inkl. stueetage og eventuelt mansardetage, men ekskl. tagetage og kælder. Hvis der er et forskelligt antal etager i bygningens opgange, indberetter du antal etager i den opgang, der har det største antal, og samtidig indberetter du kode for afvigende etager. Hvis bygningens etager arealmæssigt (ikke tagetage) afviger fra hinanden, indberetter du samtidig kode for afvigende etager. Angiv det samlede bygningsareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens arealer og areal af eventuel mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. I arealet indgår arealer af porte, luftsluser o. lign. Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier. For anvendelseskoderne 910, 920 og 930 (småbygninger) kan arealet ikke indberettes. Angiv tagetagens samlede areal (max. 6 cifre). Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. Areal af udnyttet del af tagetage. Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. Hvis der er garageareal i kælderen, registreres oplysning om garageareal og beliggenhed i notatlinjerne eller Angiv kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn (max. 6 cifre). Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. Areal af lovlig beboelse i kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. Bygningens samlede boligareal. Angiv det samlede boligareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. For bygninger med enhedsopdeling indberettes felter som summen af de enkelte enheders boligareal. Boligareal kan ikke indberettes for småbygninger. Det vil sige anvendelseskoderne Bygningens samlede erhvervsareal. Angiv samlet erhvervsareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet erhversareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. Du kan ikke indberette erhvervsareal for småbygninger. Det Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 35 af 99

36 Feltnavn Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv Samlet adgangsareal i bygningen Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Overdækning (ikke del af bebygget areal) Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen Afvigende etager Beregningsprincip for areal af carport Kilde til bygningsarealer Kort feltbeskrivelse vil sige anvendelseskoderne Andet areal i bygningen (max. 4 cifre). Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. Samlet adgangsareal til fordeling på bygningens enheder. Angiv areal af lukket overdækning (max. 6 cifre). Arealet indgår i bygningsareal, men ikke i bebygget areal og boligareal. Areal af åben overdækning (max. 6 cifre). Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. Angiv areal af overdækning (max. 6 cifre). Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. Vælg fra listen om bygningen har afvigende etager og evt. hvilken type. Feltet angiver, om bygningens etager arealmæssigt afviger fra hinanden, eller om der er et forskelligt antal etager i bygningens opgange. Vælg fra listen opmålingstypen for areal af carport. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af bygningens arealer. MATERIALER Ydervæggens materiale Tagdækningsmateriale Supplerende ydervægs materiale Supplerende tagdækningsmateriale Asbestholdigt materiale Kilde til bygningens materialer Vælg fra listen bygningens ydervægs primære materiale. Vælg fra listen bygningens primære tagdækningsmateriale. Kan indberettes hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Vælg fra listen. Kan indberettes hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Vælg fra listen. Angiv om der er dele af bygningen, der indeholder asbestholdigt materiale. Vælg fra listen. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af bygningens materialer. BYGNINGSPUNKT Nøjagtighedsklasse Kilde Celle i DDKN 10 km Easting (x) koordinat Celle i DDKN 1 km Northing (y) koordinat Celle i DDKN 100 km Indberetning af nøjagtighedsklasse. Værdien udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen, idet der skelnes mellem tre nøjagtighedsklasser: A, B og U. Værdien udtrykker hvilken part eller datakilde, der er kilde til adressens geometridata (metadata). Adressekoordinat eller bygningspunkt i stednavnekvadratnettet. X-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Adressekoordinat eller bygningspunkt i basiskvadratnettet. Y-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89 Adressekoordinat eller bygningspunkt i oversigtskvadratnettet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 36 af 99

37 Feltnavn Kort feltbeskrivelse Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Revisionsdato Placering Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Placeringskode kodesæt 1-9, jf. DSFL FORSIKRING Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata. Byggeskadeforsikringsselskab Dato for byggeskadeforsikring Pålæg fra Stormrådet Dato for pålæg fra Stormrådet Indberetning kan foretages af både forsikringsselskab og kommune. Der kan vælges mellem mulighederne i listen. Indberetning kan foretages af både forsikringsselskab og kommune. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indberetning foretages af Stormrådet. Har der ikke været nogen indberetninger, er værdien registreret med koden 00. Vælg mellem listens muligheder. Indberetning foretages af Stormrådet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. BYGNINGENS NOTATLINJER Notatlinjenr. Tekst Knappen Indsæt Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Tryk på knappen for at oprette den indtastede notatlinje. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAG Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 37 af 99

38 Feltnavn Litra Berørte sagsdata Vis sagen (knap) Kort feltbeskrivelse Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Her vises felter, der er ændret. Ved klik på knappen vises byggesagen med sagsbygningen. SAGSTYPER Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. BBR-MEDDELELSE Tjekboks til BBR- Meddelelse Marker her, hvis der ikke automatisk skal udskrives BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 38 af 99

39 Overblik over bygningens gruppebokse, når der samtidigt er en byggesag: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 39 af 99

40 Her vises bygningens stamoplysninger og sagsoplysninger, samt evt. andre tilknyttede niveauer i sagen. Nedenfor eksempel på en bygning med sag, hvor grund, opgang, enhed og etage også er tilknyttet sagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 40 af 99

41 Ved visning af en stambygning vil billedet se ud som nedenfor, uden gruppeboksene Sagsoplysninger og Andre niveauer i sagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 41 af 99

42 Verserende sager vises kun i bygningens stamoplysninger (BYG). Der kan være en eller flere sager kørende som vises på BYG: Hvis du ønsker at se mere end de berørte sagsdata,kan du klikke på knappen Vis sagen for at se hele byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 42 af 99

43 8.4. Opret ny stam bygning eller nybyggeri Fra billedet grund eller matrikel Du kan oprette en ny stam bygning fra billedet GRU (Grund). På grunden vises en/flere matrikler, under overskriften Bygning vælger du fra liste Opret stam, og du vil får vist dette billede, hvorfra du kan registrere en ny stam bygning: Ny stambygning Udfyld som minimum felterne: Anvendelseskode f.eks. 130: Opførelsesår Ydervægsmateriale Tagdækningsmateriale Kilde til materialer Bebygget areal Samlet boligareal Bygningsareal Kilde til arealer Varmeinstallation Opvarmningsmiddel. Antal etager Antal boliger m/u køkken. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 43 af 99

44 Du kan oprette et nybyggeri på bygning fra billedet GRU (Grund). På grunden vises en/flere matrikler, under overskriften Bygning vælger du fra liste: Opret nybyggeri, og du vil får vist dette billede, hvorfra du kan registrere et nybyggeri: Nybyggeri Fra billedet MAT (Matrikel) findes samme mulighed for oprettelse. Du kan oprette en ny stam bygning fra billedet MAT (Matrikel). Vælg fra liste i bunden af billedet: Opret bygning Stam, og du vil få vist samme billede, som hvis funktionen var valgt fra GRU (Grund). Du kan oprette et nybyggeri på bygning fra billedet MAT (Matrikel). Vælg fra liste i bunden af billedet: Opret bygning Nybyggeri, og du vil få vist samme billede, som hvis funktionen var valgt fra GRU (Grund). Vær opmærksom på, at en bygning kun kan oprettes med en adresse, der allerede eksisterer Opret byggesag Fra billedet Bygning. Du kan oprette en sag på en allerede eksisterende bygning: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 44 af 99

45 Find via søgning den ønskede bygning, og vælg denne i resultatlisten. Klik på knappen Opret i bunden af billedet og vælg Opret byggesag. Vælg sagstype: Om-/tilbygning eller Nedrivning. Klik på knappen OK. I gruppeboksen Sagsoplysninger udfyldes som minimum felterne byggesagskode og ansøgning modtaget. Ejendomsnummer vil være forudfyldt. Klik på knappen Gem og bygningen vil blive vist med et (S) foran i resultatlisten. Ny byggesag Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 45 af 99

46 8.6. Tilknyt andre niveauer i sagen I forbindelse med valg af placering i resultatlisten. Find via søgning den ønskede bygning (S)BYG eller byggesag. Klik på knappen Søg niveau. Vælg i resultatliste det niveau, hvor under du ønsker placering. Vælg sagstype og klik på knappen OK. Indtast dine oplysninger. Klik på Gem. Vær opmærksom på, at der kun kan være en bygning i samme sag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 46 af 99

47 8.7. Tilknyt andre niveauer i sagen Teknisk anlæg, brugsenhed, opgang eller etage. Find via søgning den ønskede bygning med byggesag (S)BYG. Klik på Opret i bunden af billedet, vælg niveau. Indtast dine oplysninger i detaljebilledet. Klik på knappen Opret. Det valgte niveau er nu tilknyttet sagen Ændring/fejlrettelse Du kan ændre både i stamoplysninger og sager på en bygning. Find via søgning den ønskede bygning eller byggesag. Indtast dine ændringer. Klik på knappen Gem Slet bygningens stamoplysninger Find via søgning den ønskede bygning. Vælg bygningen i resultatlisten. Klik på knappen Slet, og bygningen forsvinder i resultatlisten Slet bygning med sag Find via søgning den ønskede bygning. Vælg bygningen i resultatlisten. Klik på knappen Slet, og bygningen forsvinder fra resultatlisten. Vær opmærksom på, at sletter du en bygning med sag på, vil du kun slette bygningen, og ikke selve sagen. Ønsker du at slette hele sagen med underliggende niveauer, skal du søge efter sagen og slette denne Knapper Opret. Knappen findes på eksisterende bygning. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Opret teknisk anlæg i bygning. Opret teknisk anlæg på matrikel. Opret brugsenhed. Opret opgang. Opret etage. Opret enhed. Opret rum. Klik på det ønskede niveau. Vær opmærksom på, at de enkelte niveauer findes kun, når oprettelsen er mulig. F. eks. skal der være en opgang og en etage for at oprette en enhed. BBR-Medd-data. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med de nuværende BBR-Meddelelsesoplysninger. BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap kan du bestille en udskrift af en BBR-Meddelelse. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 47 af 99

48 Slet Byggesag. Ved klik på denne knap kan du slette hele byggesagen. Slet sagsbygning. Ved klik på denne knap sletter du sagsbygningen fra sagen og returnerer til sagsbilledet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 48 af 99

49 9. Opgang/indgang 9.1. Definition Ved en opgang/indgang (OPG) forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning Anvendelse Når du klikker på en Opgang/indgang (OPG), får du dette skærmbillede (et udsnit): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 49 af 99

50 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Opgang/indgang. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse BYGNINGSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Bygningsnummer Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. OPGANG-/INDGANG-OPLYSNINGER Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-reference Journalnr. Elevator Angiver om opgang/indgangen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at opgang/indgangen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Her kan fra listen du vælge om opgang/indgangen har en elevator. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 50 af 99

51 Feltnavn Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Kort feltbeskrivelse Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny opgang/indgang ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en opgang/indgang. Klik på knappen Opret og vælg Opret opgang. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en opgang, hvis adressen ikke eksisterer. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 51 af 99

52 Klik på knappen Opret Opgangen/indgangen er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en opgang/indgang, skal du gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Slette For at slette en opgang/indgang, skal du gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Opret etage. Opret enhed. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette opgangsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du opdatere de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 52 af 99

53 10. Etage Definition Ved en Etage forstås et sammenhængende, vandret bærende etageplan i en Bygning, afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet Etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i Etagen Anvendelse Når du klikker på en etage (ETA), får du dette skærmbillede (et udsnit): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 53 af 99

54 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Etage. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse ETAGEOPLYSNINGER Ejendomsnr. Etagebetegnelse Bygningsnummer Etagetype Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-reference Journalnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Skriv den korrekte etagebetegnelse. Det kan være følgende ST Stuen KL Kælder Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Vælg fra listen om etagen er en tagetage eller ikke en tagetage. Angiver om etagen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at etagen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. ETAGENS AREALER Samlet areal Udnyttet del af tagetage Adgangsareal Kælderareal m. loft <1,25 m over terræn Lovlig beboelse i kælder Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk. Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv. Det samlede adgangsareal Hvad kælderareal angår, findes der i BBR to begreber: Samlet kælderareal og kælderareal med loft mindre end 1,25 meter over terræn. I bygningsreglementerne er det den del af kælderen, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, dvs. differencen mellem de to kælderarealer i BBR, der medregnes i bebyggelsens etageareal for beboelsesbygninger. For andre bygninger medregnes dog det samlede kælderareal bortset fra arealet af fyrrum, skarnkasserum, ventilationsrum o.lign. I arealet indgår den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler. Arealet omfatter beboelsesrum i kælder, hvor mindst en vinduesvæg på grund af særlige terrænforhold eller udgravning er beliggende over terræn. Arealet indgår i såvel kælderareal som boligareal, men ikke i samlet bygningsareal. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 54 af 99

55 Feltnavn Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Kort feltbeskrivelse Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny etage ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en etage. Klik på knappen Opret og vælg Opret etage. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en etage, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 55 af 99

56 Etagen er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en etage, skal du gøre følgende: Find via søgning den etage, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Slette For at slette en etage, skal du gøre følgende: Find via søgning den etage, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret rum. Opret byggesag. Opret opgang. Opret enhed. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette etageniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 56 af 99

57 11. Rum Definition Ved et Rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i Rum Anvendelse Rum kan fremkomme både under etage og under enhed. Det er ikke det samme rum, du ser begge steder. Når du klikker på et rum (RUM), får du dette skærmbillede (et udsnit): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 57 af 99

58 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Rum. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse RUMOPLYSNINGER Ejendomsnr. Omfattet af sikkerhedsklassifikation Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Angiver om rummet er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at rummet er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Bygningsnr. Nummeret på den bygning, som rummet findes i. Klassifikation Rumnr. ESDH-Reference Areal Journalnummer Kilde til rummets areal Rums klassifikation defineres senere. Rumnr. udfyldes med tal. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Arealer angiver rummets størrelse. Det defineres senere. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af rummets arealer. PLACERING Etage Indenfor enheden Den etage, som rummet er placeret på. Hvis rummet ligger indenfor enheden, er etagen den samme som enhedens etage, men hvis rummet ligger udenfor, kan etagen være en anden. Vælg fra listen om rummet ligger indenfor enheden eller udenfor. Selv om rummet ligger udenfor, er det stadig tilknyttet enheden. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Etage I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 58 af 99

59 Feltnavn Side/dørnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./distrikt Kort feltbeskrivelse og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 59 af 99

60 11.3. Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette et nyt rum ved at gøre følgende: Find via søgning den etage eller enhed hvor du vil oprette en etage. Hvis du vil oprette et rum på en etage, skal du nu klikke på etagen. Skal du oprette rum på enheden, skal du klikke på + ere, indtil du kommer til enheden. Hvis du opretter rum på en enhed under opgang/indgang, vil denne også senere fremgå under etage. Klik på knappen Opret og vælg Opret rum. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette et rum, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Rummet er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen Ændre Når du vil ændre på et rum, skal du gøre følgende: Find via søgning det rum, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Slette For at slette et rum, skal du gøre følgende: Find via søgning det rum, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette rumniveauet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 60 af 99

61 Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 61 af 99

62 12. Enhed Definition Ved en enhed forstås en bolig-/erhvervsenhed, som er et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder Anvendelse Enhed kan fremkomme både under opgang/indgang og under etage. Det er den samme enhed, du ser begge steder. Når du klikker på en enhed (ENH), får du dette skærmbillede (et udsnit): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 62 af 99

63 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Enhed. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse EJERLEJLIGHED Ejendomsnummer for ejerlejlighed Ejerlejlighedsnummer Kode for mere end 1 ejerlejlighed Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matriklen. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. ENHEDSOPLYSNINGER Etage Ejerforholdskode Ejendomsreference Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-Reference Journalnummer Teknisk nøgle Oprettelsesdato Indflytningsdato Anvendelse Lovlig anvendelse Boligtype Offentlig støtte Kondemneret Godkendt tom bolig Henvisningsnummer Den etage, hvor enheden er beliggende. Etagen kan være forskellig fra adressens etage. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Feltet er udfyldt, hvis enheden indgår i en ejerlejlighed. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Angiver om enheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at enheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Er en entydig identifikation der dannes ved oprettelsen og kan benyttes som fast reference til fx et eksternt kort-/gis-system. På lignende måde som teknisk nøgle benyttes på en bygning. Oprettelsesdato for enhedens identifikation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indflytningsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Vælg fra listen enhedens primære anvendelse Vælg fra listen enhedens lovlige anvendelse Vælg fra listen enhedens boligtype Angiv om bygningen opføres med offentlig støtte ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Vælg fra listen om det drejer sig om en kondemneret boligenhed. Vælg fra listen om boligen er godkendt til ikke at kunne beboes. Henvisningsnummeret er udfyldt, hvis enheden er et supplementsrum. Henvisningsnummeret, der består af vejkode, husnr./bogstav, Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 63 af 99

64 Feltnavn Tidsbegrænset dispensation Udlejningsforhold Kort feltbeskrivelse etage og side/dørnr. peger på den enhed, som supplementsrummet tilhører. Dato for en evt. tidsbegrænset dispensation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Udlejningsforhold ajourføres maskinelt i forbindelse med huslejeindsamling, men det kan være indberettet manuelt. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnummer Etage Side/dør Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. ENHEDENS AREALER Samlet areal Angiv enhedens samlede areal (max. 5 cifre). Arealet måles til ydersiden af ydervæggene (bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 64 af 99

65 Feltnavn Beboelse Erhverv Tinglyst areal Lukket overdækning/udestue Åben overdækning Andel af fælles areal Andet areal Kort feltbeskrivelse bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes. Angiv enhedens areal til beboelse (max. 5 cifre). Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Angiv enhedens areal til erhverv (max. 5 cifre). Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Ejerlejlighedens tinglyste areal hentes i ESR. Enhedens areal til lukket overdækning/udestue. Enhedens areal til åben overdækning. Enhedens andel i fælles adgangsareal. Areal der hverken er erhverv eller beboelse fx kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed. Kilde til enhedens arealer Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af enhedens arealer. VARME & ENERGI Energiforsyning Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Supplerende varme Vælg fra listen enhedens primære energiforsyning. Skal kun indberettes, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Skal kun indberettes, hvis enhedens opvarmningsmiddel afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Skal kun indberettes, hvis enhedens supplerende varme afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. INDRETNING Antal værelser Angiv antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden (max. 3 cifre). Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 65 af 99

66 Feltnavn Kort feltbeskrivelse Antal værelser til erhverv Angiv antallet af værelser i enheden, der udelukkede anvendes til erhverv (max. 3 cifre). Antal toiletter Antal bade Toiletforhold Antal vandskyllede toiletter i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere toiletter, gør du dette ved at ændre antallet. Hvis der nedlægges toiletter via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Antal badeværelser i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere badeværelser, gør du dette ved at ændre tallet. Hvis der nedlægges bade via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Vælg fra listen de toiletforhold der er på enheden. Badeforhold Køkkenforhold Vælg fra listen de badeforhold der er på enheden. Vælg fra listen de køkkenforhold der er på enheden. Eget køkken omfatter bl.a. også kogenicher og skabskøkkener med afløb og kogeinstallation. NOTATLINJER Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 66 af 99

67 Feltnavn Kort feltbeskrivelse , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny enhed ved at gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang eller etage, hvor du vil oprette en enhed. Klik på knappen Opret og vælg Opret enhed. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en enhed, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Enheden er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en enhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den enhed, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Slette For at slette en enhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den enhed, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 67 af 99

68 12.6. Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret rum. Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette enhedsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 68 af 99

69 13. Brugsenhed Definition En Brugsenhed er en del af en Bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en Bolig- /erhvervsenhed. Registreringen af Brugsenhed tilsidesætter ikke krav om registrering af en Bolig-/erhvervsenhed Anvendelse Når du klikker på en brugsenhed (BRU), får du dette skærmbillede (et udsnit): Brugsenhed kan kun forekomme under en bygning. Det er frivilligt at tilføje/anvende brugsenhed. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 69 af 99

70 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Brugsenhed. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn BRUGSENHEDSOPLYSNINGER Kort feltbeskrivelse Anvendelse ESDH-reference Omfattet af sikkerhedsklassifikation Journalnr. Her skal du vælge den anvendelse, som brugsenheden har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Angiver om brugsenheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at brugsenheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. PLACERING Ejendomsnr. Bygningsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Etage I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 70 af 99

71 Feltnavn Side/dørnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./distrikt Kort feltbeskrivelse Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. AREALER Areal Areal til beboelse Areal til erhverv Kilde til arealer Brugsenhedens areal. Retningslinjer fastsættes senere. Brugsenhedens areal til beboelse. Retningslinjer fastsættes senere. Brugsenhedens areal til erhverv. Retningslinjer fastsættes senere. Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af brugsenhedens arealer. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 71 af 99

72 Feltnavn Kort feltbeskrivelse byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny brugsenhed ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en brugsenhed. Klik på knappen Opret og vælg Opret brugsenhed. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en enhed, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Brugsenheden er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen Ændre Når du vil ændre på en brugsenhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den brugsenhed, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Slette For at slette en brugsenhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den brugsenhed, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 72 af 99

73 Slet. Ved klik på denne knap kan du slette brugsenhedsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 73 af 99

74 14. Teknisk Anlæg Definition Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Typen af et teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en såkaldt positivliste i BBR- instruksen. Som eksempler på teknisk anlæg kan nævnes: olietanke vindmøller gylletanke og siloer. Teknisk anlæg kan både forekomme under matrikel og under bygning. Det er frivilligt at tilføje/anvende teknisk anlæg Anvendelse Når du klikker på et teknisk anlæg (TEK), får du dette skærmbillede (et udsnit): I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Teknisk anlæg. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 74 af 99

75 Feltnavn TEKNISK ANLÆGS OPLYSNINGER Kort feltbeskrivelse Ejendomsnr. ESDH-Reference Anlægsnr. Bygningsnr. Journalnummer Omfattet af sikkerhedsklassifikation Matrikelnr. Ejerlavskode Landsejerlav Landsejerlavsnavn Teknisk nøgle Ekstern nøgle Ekstern database Ejerforholdskode Ejendomsreference Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Anlæggets løbenummer, stigende med 1 pr. anlæg. Nummer 1 3 er forbeholdt olietanke. Nummer er til andre anlæg. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Angiver om det tekniske anlæg er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at det tekniske anlæg er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra KMS. Kode for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Er en entydig identifikation der dannes ved oprettelsen og kan benyttes som fast reference til fx et eksternt kort-/gis-system. På lignende måde som teknisk nøgle benyttes på en bygning. Den eksterne nøgle er et felt som frit kan benyttes til fx at lave referencer til eksterne database. Fx en specifik identifikation til den angivne eksterne database. Specifikation af Ekstern database fastlægges senere. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. Ejendomsreferencen kommer fra KMS og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 75 af 99

76 Feltnavn EJERLEJLIGHED Ejendomsnr. for ejerlejlighed Ejerlejlighedsnummer Kode for mere end 1 ejerlejlighed Kort feltbeskrivelse Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ved teknisk anlæg anvendes feltet, når lejligheden er en bygning, og der er tale om en ejerlejlighed. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matrikelnummeret. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Kan fx registreres hvis der ikke er tildelt adresser til grunden. Dette sker via fanebladet Adresser. Bemærk vejkoden skal være oprettet i CPR s vejregister. Adgangsgivende husnummer. Hvis husnummeret ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. TEKNISKE OPLYSNINGER Areal Fabrikat/type Opførelsesår Om-/tilbygningsår Type Fabrikationsnr. Typegodkendelsesnr. Der kan angives et bebygget areal i m2 for det tekniske anlæg. Angiv anlæggets fabrikat eller type. Tidspunkt for anlæggets opførelse. Angiv årstal (4 cifre) for anlæggets opførelse. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor anlægget er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse. Tidspunkt for anlæggets (seneste) om-/tilbygning. Angiv årstal (4 cifre) for seneste væsentlige om-/tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse/fuldført). Ved væsentlige til-/ombygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af anlægsværdien inden forbedringernes gennemførsel. Årstallet bør først ændres samtidig med dato for ibrugtagningstilladelse/fuldført. Vælg fra listen hvilken type anlæg, det drejer sig om. Anlæggets fabrikationsnr. Anlæggets typegodkendelsesnr. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 76 af 99

77 Feltnavn Olietankens attest-nr. Indhold Rumfang Højde Effekt Størrelse Størrelsesklasse Fredning Klassifikation Placering Afblændet/opfyldt Sløjfningsfrist Kort feltbeskrivelse Olietankens attest-nr. Attesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Vælg fra listen det indhold, der er i olietanken. Der kan angives et rumfang i m3 for det tekniske anlæg. Der kan angives en højde i m for det tekniske anlæg. Der kan angives en effekt i kw for et energiproducerende teknisk anlæg. Angives i liter Dette felt gælder kun for olietanke. Angiv tankens størrelse ved valg i listen. Fredet teknisk anlæg. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vælg fra listen hvilket anlæg det drejer sig om. Vælg fra listen anlæggets placering. Vælg fra listen om tanken er afblændet/opfyldt. En sløjfningsfrist siger noget om, hvornår en olietank af en bestemt type senest skal sløjfes. Der skal i dette felt indtastes en dato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. NOTATLINJER Notatlinjenr. Tekst Tjekboks Synlig Knappen Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du vha. knappen Slet gå ind og slette hele notatlinjen. Du kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE TEKSTER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. ANLÆGSPUNKT Nøjagtighedsklasse Vælg nøjagtighedsklasse fra listen. Værdien udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen, idet der skelnes mellem tre nøjagtighedsklasser. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 77 af 99

78 Feltnavn Kilde Kort feltbeskrivelse Vælg fra listen hvilken part eller datakilde, der er kilde til adressens geometridata (metadata). Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Easting (X) koordinat Punktets placering Northing (Y) koordinat Revisionsdato Koordinatsystem X-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Placeringskode kodesæt 1-9, jf. DSFL. Y-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Vælg fra listen hvilket system der anvendes til koordinaterne. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Sagstype 5 er som standard valgt på forhånd. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette et nyt teknisk anlæg ved at gøre følgende: Find via søgning den matrikel eller bygning, hvor du vil oprette et teknisk anlæg. Hvis du vil oprette et teknisk anlæg på en matrikel, skal du nu klikke på matriklen, skal du oprette et teknisk anlæg på bygning, skal du klikke på + ved matrikel og herefter klikke på bygningen. Klik på knappen Opret og vælg Opret teknisk anlæg. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette et teknisk anlæg, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Det tekniske anlæg er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 78 af 99

79 Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på et teknisk anlæg, skal du gøre følgende: Find via søgning det tekniske anlæg, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Slette For at slette et teknisk anlæg, skal du gøre følgende: Find via søgning det tekniske anlæg, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen OK. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på OK Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette det tekniske anlæg. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 79 af 99

80 15. Byggesager (S) Definition BBR-Kommunes byggesager har til formål at modtage oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er fuldført endnu (verserende byggesager). Når en verserende byggesag afsluttes (excl. henlæggelse), overføres oplysningerne automatisk til stamdata Anvendelse Når du har klikket på Opret og valgt Opret byggesag, får du dette skærmbillede (et udsnit), uanset hvilket niveau du vil oprette. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 80 af 99

81 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Opret Byggesag. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn SAGSOPLYSNINGER Byggesagsnr. Sagsbehandler Byggesagsdato Litra Ejendomsnr. Byggesagskode Bygherreforhold Ansøgning modtaget Fyldestgørende byggesag modtaget Naboorientering Færdigbehandlet naboorientering Påbegyndelsesdato Forventet påbegyndelse Anmeldelse af byggear- Kort feltbeskrivelse Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato, anmeldelse af byggearbejde eller anmeldelse af nedrivning indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Angiv kode for byggesag eller vælg fra listen. Koden angiver, efter hvilket bygningsreglement den enkelte byggesag skal styres. Vælg fra listen det bygherreforhold der gør sig gældende i denne byggesag. Angiv den dato hvor ansøgningen er modtaget. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Er ansøgning ikke fyldestgørende fra starten, sendes brev til ansøger, dette noteres evt. under notatlinje. Når byggesagen er fyldestgørende indtastes dato i dette felt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for naboorientering. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ideen med naboorientering er, at naboerne skal have mulighed for at komme med deres kommentarer, før kommunalbestyrelsen beslutter, om de vil give tilladelsen. Orienteringen skal foretages af kommunalbestyrelsen, og den skal ske skriftligt til de enkelte ejere og brugere. De naboer, som har kommenteret ansøgningen, skal have tilsendt en kopi af afgørelsen, når den foreligger samt orienteres om mulighederne for at klage. Angiv dato for hvornår naboorienteringen er færdigbehandlet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet påbegyndes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet forventes at blive påbegyndt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til byggeriet, en anmeldelses- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 81 af 99

82 Feltnavn bejde Anmeldelse af nedrivning Gennemført nedrivning dato Byggetilladelsesdato Fuldførelse af byggeri Forventet fuldført dato Ibrugtagningstilladelse Delvis ibrugtagningstilladelse Foreløbig færdiggjorte antal lejligheder Foreløbig færdiggjort bygningsareal Kort feltbeskrivelse sag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til nedrivning, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår en aktuel nedrivningssag er gennemført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ansøger byggetilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet er fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår ansøger forventer byggeriet fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår kommunen har givet delvis ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det beregnede antal af lejligheder (heltal), ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede areal (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Foreløbig færdiggjort antal lejligheder uden køkken Angiv det beregnede antal boliger eller enkeltværelser uden køkken (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Henlæggelse Færdigt bygningsareal Gyldighedsdato Angiv dato for henlæggelse af byggesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det bygningsareal ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. TILFØJ Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 82 af 99

83 Feltnavn Opret nybyggeri Opret nybyggeri (knap) Søg Niveau (knap) Kort feltbeskrivelse Vælg fra listen, hvilket niveau der ønskes oprettet Klik på denne knap, hvis du skal oprette et nybyggeri. Du får først lov til at klikke på den, når du har oprettet byggesagen. Denne skal du anvende til at tilføje niveauer. Denne anvendes kun i forbindelse med nybyggeri. Klik på denne knap hvis du skal tilknytte niveauer på en til/ombygning eller nedrivning. Der vil fremkomme en træstruktur med de niveauer der er mulighed for at vælge. De niveauer der kan vælges har en tjekboks tilknyttet. De niveauer der vælges overføres til byggesagen ved at klikke på ikonet Kopier valgte emner. TILKNYTTEDE NIVEAUER Sagstype Kopier (link) Slet (link) Her fremgår det hvilken sagstype du har valgt på oprettelse af byggesagen. Ved nybyggeri kan du kopiere et niveau. Du får et oprettelsesbillede med data fra det niveau du kopierer fra og kan herefter ændrer de data der er anderledes på det nye niveau. Ved tryk på knappen Opret tilknyttes niveauet byggesagen. Ved klik på linket Slet, slettes niveauet fra byggesagen BBR-MEDDELELSE Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved afslutning af sag. Klikker du i tjekboksen her, vil BBR-meddelelse ikke blive udskrevet, når sagen afsluttes Specielt vedr. byggesagskoder Kodeværdier: BR-S-tilladelsessag BR-S-anmeldelsessag BR-tilladelsessag BR-anmeldelsessag, landbrugsbygning BR-anmeldelssessag, øvrige BR-S-tilladelsessag Nybyggeri og tilbygning vedrørende småhuse, d.v.s. byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse i Bygningsreglement for Småhuse: Stuehuse, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde-og dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne) sommerhuse. Garager, carporte og udhuse, hvis areal er større end 50 kvm BR-S-anmeldelsessag Byggeri omfattet af anmeldelsespligt, d.v.s. byggearbejder omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglement for Småhuse: Garager, carporte og udhuse hvis areal er højst 50 kvm., samt nedrivning af fritliggende og sammenbyggede en-familiehuse. Nedrivning af garager, carporte og udhuse skal ikke anmeldes BR-tilladelsessag Nybyggeri, tilbygning og ombygning vedr. flerfamiliehuse samt erhvervs- og institutionsbygninger, der ikke er omfattet af bygningskoderne 4 og 5. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 83 af 99

84 BR-anmeldelsessag, landbrugsbygning Avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skovbrugs-, og gartneriejendomme, der kan opføres uden landzonetilladelse, eller som alene kræver tilladelse efter planlægningslovens pgf. 36, stk. 2. Vindmøller BR-anmeldelsessager, øvrige Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2. Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 kvm. Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 kvm. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet Opret byggesag - Nybyggeri Et nybyggeri kan vedrøre en et niveau (f.eks. en bygning), som ikke findes i forvejen. For at oprette en byggesag til nybyggeri skal du gøre følgende: Vælg en grund som nybyggeriet skal knyttes til. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Ejendomsnr., Byggesagskode og Ansøgningsdato er krævede felter. Udfyld også andre relevante felter. For at du senere kan søge sagen frem, anbefales det, at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Byggesagen er nu oprettet. Du har nu oprettet en sag, men der er ikke tilknyttet nogen bygninger, enheder o.l. til sagen. Hvis der ikke tilknyttes nogen niveauer til sagen, kan den kun fremfindes via søgebilledet med søgning på byggesagsniveau. Derfor skal du nu gøre følgende: Gå ned i bunden af skærmen til gruppeboksen Tilføj. Vælg fra listen, hvilket niveau, du vil oprette. Klik på knappen Tilføj. Det valgte niveau skal nu knyttes til et niveau under ejendommen. I resultatlisten vises en træstruktur hvor de niveauer, som det er muligt at knytte det nye niveau til, er fremhævet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 84 af 99

85 Ved at klikke på et niveau i Resultatlisten knyttes det nye niveau til dette og oprettelsesbilledet til det nye niveau vises. Hvis der er tale om en ny bygning vises byggesagen sammen med oprettelsesbilledet Ved tryk på Knappen Opret oprettes sags-niveauet, og det knyttes til byggesagen. Hvor der ikke er tale om en sagsbygning (hvor hele byggesagen også vises) vises, kan du øverst se nogle af de data, du lige har tastet ind (sagsnr., sagsbehandler og sagsdato). Yderligere er der angivet sagstype. I dette tilfælde vises det, at der er tale om nybyggeri. Denne metode er den eneste til at oprette nybyggeri, og sagstype kan ikke ændres. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 85 af 99

86 For at oprette sagen færdig på niveauet er der nogle felter, der kræves udfyldt, disse er: Vejkode, vejnavn, husnr., samt ejendomsnr. og matrikel (matrikel er incl. ejerlavskode). Herudover er kravene til udfyldning af de øvrige felter varierende alt efter, hvilket niveau der er valgt. Du skal være opmærksom på, at der ikke kan oprettes nye niveauer, såfremt der ikke findes en adgangsadresse. Får du meddelelse om, at niveauet ikke eksisterer, skal der først oprettes en adgangsadresse. Indtast data i relevante felter. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Hvis der er felter, der ikke er korrekt udfyldt, eller mangler at blive udfyldt, vil der komme fejltekster på disse. Når alt er korrekt, får du et skærmbillede, der siger, at byggesagen er oprettet, og du skal klikke på linket OK. Sagen er nu oprettet, og i resultatlisten (ved ny søgning) vil følgende nu fremkomme: I resultatlisten er der nu oprettet en sag (S). Er der underliggende niveauer på sagen, vil disse blive vist som under stamdata, med et +. Hvis det i stedet er et nybyggeri, vil det være markeret som (N) BYG Opret byggesag - Om-/tilbygning eller nedrivning Via søgebillede Vælg en grund som nybyggeriet skal knyttes til. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Udfyld relevante felter der er tre felter, der kræves at blive udfyldt. Det er ejendomsnr, Byggesagskode og Ansøgningsdato,, men for at du se- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 86 af 99

87 nere kan søge sagen frem, anbefales det at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Klik på linket OK, der fremkommer og fortæller, at sagen er gemt. Du har nu oprettet en sag, men der er ikke tilknyttet nogen bygninger, enheder o.l. til sagen. Hvis der ikke tilknyttes nogen niveauer til sagen, kan den kun fremfindes via søgebilledet med søgning på byggesagsniveau. Derfor skal du nu gøre følgende: Gå ned i bunden af skærmen til gruppeboksen Tilføj. Klik på knappen Søg. I resultatlisten vises en træstruktur med de niveauer, der hører til den givne ejendom. For at tilknytte et niveau til byggesagen klikkes der på niveauet ude i træstrukturen. Nu vises en pop-up, hvor du skal angive, om der er tale om om-/tilbygning eller nedrivning. Efter at have valgt sagstype, trykkes OK. Oprettelsesbilledet for niveauet vises, og du kan indtaste data, der skal ændres. Ved tryk på knappen Opret tilknyttes niveauet til sagen med de ændrede data. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 87 af 99

88 Nu skulle de identer, du har valgt, gerne være listet i bunden af din byggesag, under gruppeboksen Tilknyttede niveauer Via resultatliste/søgning En anden metode til at oprette byggesag på er ved at gøre følgende: Find via søgning det niveau, du vil oprette en byggesag på. Klik på niveauet, fx den enhed, der skal oprettes byggesag på. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Herefter vises en pop-up, hvor du skal angive, om der er tale om en om- /tilbygning eller en nedrivning. Udfyld relevante felter der er tre felter, der kræves at blive udfyldt, disse er ejendomsnr, Byggesagskode og Ansøgningsdato, men for at du senere kan søge sagen frem, anbefales det at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 88 af 99

89 I og med at du allerede stod på en ident, da du valgte at oprette en byggesag, er denne allerede tilknyttet til sagen, inden du opretter den færdig, det kan du se ved at se i bunden af skærmen under Tilknyttede niveauer Ændre en byggesag Fremfinding af byggesager Fremfinding af en byggesag eller de sagsdata, der er knyttet til byggesagen, kan gøres på 2 forskellige måder. Du kan søge selve byggesagen frem. I Vælg niveau på søgebilledet vælges Byggesag, og de felter du vil søge på, udfyldes. I resultatlisten listes de sager, der opfylder søgekriteriet, og byggesagen hentes ved at klikke på sagen i resultatlisten. Hvis en af de tilknyttede niveauer skal ændres, klikkes der på det pågældende niveau, som ligger i gruppelisten Tilknyttede niveauer. En anden måde er at søge på et bestemt niveau i Vælg niveau på søgebilledet. I resultatlisten vil alle sagsdata være markeret med(s) for om- /tilbygning og (N) for nybyggeri. Når du klikker på en af disse, får du hentet niveauets sagsdata. Hvis der er tale om bygningsniveauet, får du samtidig vist byggesagsdata, og ved andre niveauer hentes byggesagsdata ved at klikke på knappen Vis sagen Ændre på niveauet Når du har fundet sagsdata frem på det niveau, der skal ændres, kan du Indtaste nye værdier i de felter der skal ændres. Klikke på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Ændre på byggesagen Vil du ændre på selve byggesagsoplysningerne, skal du klikke på knappen Vis sagen, øverst i skærmbilledet på sagsdataniveauet. Hvis der er tale om en bygning er byggesagsdata en del af bygningsbilledet. Indtast/ændr på de felter, der skal ændres. Klik herefter på knappen Gem. Klik på linket OK, og byggesagen med ændringer er nu gemt Ændre på underliggende niveauer i byggesagen Vil du ændre eller fejlrette på underliggende niveauer, kan du på byggesagsbilledet i bunden se de niveauer, der er tilknyttet til byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 89 af 99

90 Klik på det niveau, du vil ændre på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Tilknyt flere identer Har du ikke fået oprettet alle identer på en byggesag ved om/tilbygning eller nedrivning, skal du gøre følgende for at få dem på: Find byggesagen frem (Se afsnittet Ændre en byggesag). Klik på knappen Søg i gruppeboksen Tilføj. Klik i tjekbokse på det niveau du vil tilføje til byggesagen Klik på ikonet Kopier valgte emner Vælg sagstype for niveauet. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Klik på linket OK, der fortæller at byggesagen er gemt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 90 af 99

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skærmbillede-skabelon... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Menubjælke... 3 4.1.1.2 Faneblade... 3 4.1.2 Resultatliste... 3 4.1.2.1 Højre-/indholdsside... 5 4.1.2.2

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary Table Report 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 41 Number of views: 0 Number of columns: 865 Number of indexes: 75 Number of foreign keys: 101 Last build date:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Administrationaftommeboliger

Administrationaftommeboliger Administrationaftommeboliger BBR felt LogiskEntitetNavn LogiskFeltnavn BRU.3 Brugsenhed Brugsenhedsnummer 1 BRU.21 Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse 1 BRU.23 Brugsenhed Areal 1 BRU.24 Brugsenhed Areal

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune 1 Dokument historik Version Dato Forfatter Status Bemærkninger 1.0 06-06-2017 Netcompany Endelig Første udgave til BBR Kommune version 1.8. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere