Nyhedsbrev januar - februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev januar - februar 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev januar - februar 2014 Syd 9 green og Øst 1 i baggrunden fra vinteren ! vinteren har været anderledes mild lige indtil midt januar If you drink, don't drive. Don't even putt. Dean Martin Alle ønskes en rigtig god 2014 sæson 1

2 Indledning Velkommen til sæsonen Det er tidligt på året, det er stadig kun Nord og Vest der er åbne, men der er mange medlemmer der har taget en runde på banen allerede nu. Med de sidste ugers sne er åben nok så meget sagt. Men der er jo så åbnet for langrend i stedet, som Mogens Uhrskov og Per Toft Sørensen har sørget for spor til. Dette nyhedsbrev ser tilbage på 2013, herunder også regnskabet 2013 i hovedtal. Det detaljerede regnskab vil blive fremlagt i klubhuset op til den ordinære generalforsamling. Sidst i nyhedsbrevet kan du også se den skriftlige beretning for 2013 Desuden kigges der også lidt fremad med hensyn til budgettet 2014 i hovedtal herunder forslag til kontingent for Vi løfter også sløret for et par nye turneringer i 2014 sæsonen. En af disse er en gammel kending, nemlig Vendsyssel Open, som genopstår den første weekend i juli, men i lidt nye klæder. Det er der sikkert flere medlemmer som glæder sig til, efter at den blev spillet sidste gang i Udover disse punkter er der også andre artikler, som vi håber, vil blive læst med interesse. Med venlig hilsen Informationsudvalget & Bestyrelsen Job Annonce Finn Nielsen har opsagt sit frivillige job som muldvarpe jæger pr. 31. marts En stor tak til Finn for indsatsen. Er der et medlem som på frivillig basis kunne tænke sig at tage over fra Finn, så henvend dig til John i sekretariatet. Generalforsamling 2014 Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 27. februar 2013 kl i klubhuset. Dagsorden i henhold til gældende vedtægter: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Behandling af indkomne forslag 5) Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget 6) Valg af bestyrelse iflg. 10 7) Valg af revisor Vinterstemning på Syd 9 Green 8) Eventuelt 2

3 Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen: 1) Bestyrelsen foreslår advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften 3) Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før generalforsamlingen 4) Der er ikke indkommet forslag 5) Bestyrelsen foreslår at kontingent stiger med kr. 100,- for seniormedlemmer. Indskud foreslås fastsat til kr. 0,- (se skema senere) 6) Bestyrelsen foreslår valg af: Per Brønnum Nielsen (Nyvalg) Johnny Haugaard (Nyvalg) Fyrer du for fuglene? Kristian Rask fra DanBolig har været ude og lave en termisk fotografering af klubhuset. Nye bagmærker i 2014 Vi løb i efteråret 2013 tør for de hvide runde bagmærker som har tjent os i mange år. Da den sponsor der var på disse også var ophørt og der på visse medlemmers bagmærke efterhånden sad knap 10 årsmærker ovenpå hinanden har vi besluttet at alle medlemmer skal have nye bagmærker fra sæsonstart Der er også fundet en sponsor til de nye bagmærker, så den traditionelle årsmærke udlevering bliver i år til, at det gamle bagmærke afleveres og man får udleveret et nyt. Mere om dette i marts nyhedsbrevet, da udleveringen først starter omkring 1. april hvor kontingentopkrævning er sendt ud. Der er plads til forbedringer som man kan se, men det var vi jo nok klar over i forvejen. Skulle et af klubbens medlemmer stå overfor en hushandel eller har et ønske om at få lavet en tilsvarende undersøgelse kan man henvende sig til Kristian. Der kommer en rapport ud af det med resultatet (se nedenfor). Hovedsponsor i HGK Regnskab 2013 i hovedtal Året 2013 endte med et overskud på ,- kr. Det reviderede regnskab vil blive detaljeret fremlagt på generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte regnskabet på møde 3

4 den 25. januar. Hovedtallene ser således ud (sammenligning 2012): Konto Kontingent Greenfee Turneringsfee (netto) 0 3 Sponsorer (netto) Udlejning skabe m.m Tilskud HJ-ord Indtægter Lønninger Banedrift Klubhusdrift Medlemsaktiviteter Junioraktiviteter Sportsaktiviteter Kontigent DGU Leje af jord Administration Omkostninger Driftsresultat Afskrivninger Primær resultat Renter/Finansiering Årets resultat 5 23 Der er lavet et budget for Dette har været drøftet i bestyrelsen over flere omgange og fokusområdet har været indtægtssiden og her specielt omkring kontingent. Hovedtal ser således ud: Realiseret Årsbudget Konto Indtægter Udgifter Res. før fin/afskr Finansiering Res. før afskr Afskrivninger Resultat 23 4 Der er budgetteret med et lille fald i indtægten i 2014 ift Der er svagt stigende omkostninger på administration (primært IT området og markedsføring mod Norge). Både renteudgifter og afskrivninger falder i 2014, så alt i alt er der budgetteret med et lille overskud på t.kr 4. Bag dette ligger der et forslag til kontingentstigning på 100,- kr. og der er indbygget en tilbagegang på senior medlemstallet på 20. Dette sidste punkt har været genstand for mange drøftelser set i lyset af det store fald i både 2012 & Budgettet vil blive forelagt på generalforsamlingen og de forudsætninger der ligger bag det. Bestyrelsens forslag til kontingentsatser: Hjørring Golfklub Budget Kontingenter Junior uden banetilladelse Juniorer med banetilladelse Ungseniorer Seniorer Seniorer m/ægtef Pensionister Passive Long Distance Øvrige (unge/udd o.lign..) Flexmedlemmer Vidste du at Den golfklub i Danmark pr. 30. september 2013 med næst flest aktive medlemmer ligger i Nordjylland. Det er Læsø Seaside Golf Club med aktive medlemmer (kun overgået af Vejle Golf Club med medlemmer). Ganske godt gået når der i 3 kvartal 2013 var et indbyggertal i hele Læsø kommune på 1864 personer (hvad mon de sidste 100 indbyggere laver?) 4

5 Turneringsplan 2014 Denne er ved at blive fastlagt og vil komme i næste nyhedsbrev ultimo marts Årets første turnering bliver lørdag, den 5. april hvor vi holder sæsonstartsturnering. Dagen starter traditionelt med et par timers frivilligt arbejde på banen og omkring klubhuset, inden vi mødes i Golf Cafèen til en gang suppe hvorefter dagen slutter af med en 9 hullers Texas Scramble turnering. Albatros sponsorer i HGK I turneringsplanen 2014 er der dog et par nyheder. Sammen med Bryghuset Vendia og Bistro V laves der en parturnering, som løber over hele sæsonen. Først spilles der i puljer, hvorfra vinderne af puljerne går videre til en knock out fase (og selvfølgelig får en præmie). Efter sommerferien spilles finalen, hvor de 4 bedste par får fine præmier, og vinderparrets præmie er selvfølgelig en middag for 2 i Gourmeten på Bryghuset Vendia. Den anden nyhed er en ældre turnering der er blevet genoplivet. Vi har besluttet at starte Vendsyssel Open op igen. Den blev sidst spillet i 2007, men flere har spurgt om den ikke skulle i gang igen. Den bliver spillet primo juli, men der bliver lidt ændringer i format m.m. Vi glæder til at se, om vi ikke kan få denne flotte turnering op at stå igen med rigtig mange deltagere og flotte præmier. Læs mere om disse turneringer og turneringsplanen i næste nyhedsbrev. Nye medlemmer udvalg Udvalget har allerede været samlet i Den 18. januar brugte vi nogle timer på at evaluere 2013 sæsonen, blandt andet med hjælp fra Troels og Linda som var nye medlemmer i 2013, samt aftale de første aktiviteter for Der var en god diskussion, og mange gode ideer kom frem på mødet. Disse blev samlet op og et lille udvalg med Lis Kirsten, Jan, Troels og Inga får kigget disse ting igennem og får igangsat nogle aktiviteter, inden vi mødes igen den 1. marts. Et af de punkter vi arbejder på er at få sikret at medlemmer med handicap +36 bliver inviteret med til spil og fællestræning, da alle analyser fra DGU viser, at her er det største frafald af medlemmer. Der er desværre et par udvalgsmedlemmer fra 2013, som ikke kan være med i 2014, så skulle du have lyst til at indgå i dette vigtige arbejde i klubben, så henvend dig endelig. Så 5

6 bliver du inviteret med til næste møde den 1. marts. HUSK HUSK HUSK HUSK! Ændringer i medlemskategori eller udmeldelser af klubben skal ifølge vedtægterne ske skriftligt (evt. pr. mail) til sekretariatet senest den 1. februar Birdie sponsorer i HGK Alvah træner nye medlemmer Medlemsmøde Der afholdes medlemsmøde onsdag, den 23. april kl i klubhuset. Sæt kryds i kalenderen. Mere info følger i næste nyhedsbrev. Eagle sponsorer i HGK 6

7 Julebanko december 2013 I starten af december blev der som sædvanligt afholdt julebanko i klubhuset. Under kyndig ledelse af Niels Bach som opråber, hyggede de ca. 60 deltagere sig og fik også lige indtaget lidt gløgg og æbleskiver, som Jan og Ella havde sørget for. En rigtig hyggelig aften i golfklubben. Engagementet i klubben har været uovertruffet i det forgangne år, og der har været rigtig flot aktivitet i alle vores udvalg. Her var der også en rekord i nyere tid med 148 frivillige, som blev indbudt til den årlige hjælperturnering og uden jeres uvurderlige hjælp var situationen en helt anden i Hjørring Golfklub. Vores økonomi er selvfølgelig også en vigtig faktor for at kunne holde vores standard på et højt niveau hele vejen rundt, og det lykkedes også med et positivt resultat for Træerne vokser ikke ind i himlen, der har også været udfordringer, blandt andet på medlemsantal, men også konkurrencen fra øvrige golfbaner kan mærkes i vores klub. Der er alt for mange klubber i forhold til antal spillere, og rabatordninger og andet hører også med til dagligdagen. Hvis man for 5 år siden havde sagt, at der på en nærliggende ø var en golfklub, der har ligeså mange medlemmer, som der er fastboende på hele øen, ville mange nok have sagt at det ikke kan lade sig gøre men det er virkeligheden i dag, og det forklarer lidt om strømmen af tilbud. Bestyrelsens beretning 2013 Her i skrivende stund er der hvidt udenfor, og der løbes landrend på vores baner. Men et tilbageblik på det forgangne år må siges at have været grønt og godt for Hjørring Golfklub. Vejret i 2013 var absolut med os der nyder golfspillet, rigtig mange tørvejrsdage. Det er godt og gør mange ting nemmere i en golfklub. Vi fik efter flere år med nedgang i antallet af gæstespillere, kurven til igen at pege i den rigtige retning, og det er godt for alle, der har deres gang i Hjørring Golfklub var igen mærket af konkurser blandt golfklubber, og toppede vel den uge hvor 2 klubber gik konkurs, hvoraf den ene var i vores del af landet. Der skal også kæmpes mere på sponsorsiden i disse tider, men vi skal ikke klage for vi har et meget trofast sponsorkorps, som bakker op omkring aktiviteterne i Hjørring Golfklub. Hvad skete der ellers, og hvad er status? Vi har i 2013 haft stort set samme bemanding, som vi sluttede 2012 med. Det vil sige Lotte og John i sekretariatet (og John har sagt ja til en forlængelse af den for golfklubben gode aftale frem til marts 2015), Ray og hans folk var i alt 7 personer i 7

8 de 3 måneder i højsæsonen, medens vi ved udgangen af 2013 efter endt uddannelse og et farvel til Bent er 2 heltidsansatte i greenkeepergården. Fremadrettet er det også denne bemandingsstørrelse, der er lagt op til i 2014 i golfklubben. I proshoppen har Alvah regeret nu på 25 ende år med stor assistance fra Jens. Et stort tillykke til Alvah og tak for indsatsen gennem de 25 år. Vi festligholdt jo dagen primo oktober med en reception for Alvah. I Golf Caféen har Jan og Ella og deres personale sørget for at vi også kunne nyde det efter de mange runder, der blev spillet i Ud over disse har vi som tidligere nævnt haft en lang række frivillige, som har hjulpet både på banen og i og omkring klubhuset. Så selv om der skal kigges på omkostningerne så skete der faktisk også en masse i Vi fik renoveret huset på driving range(det var absolut tiltrængt), vi fik i efteråret en ny hjemmeside, som der er blevet taget godt i mod, vi fik vores nye skærm i Golf Caféen, som vi benytter til møder og ved alle større arrangementer, vi fik også sat et Hjørring Golfklub op over indgangspartiet, vi fik nye informationsstandere ved første hul på alle 4 sløjfer, og vi fik også en ny karnap i Golf Caféen, nye tagrender på noget af klubhuset og der kunne nævnes mere ja, der skete rigtig meget i Som nævnt havde vi mange gæster i 2013, og vel at mærke tilfredse gæster, der roste vores klub og bane. Vi har arbejdet med at lokke flere Nordmænd til at besøge os, og det er kommet godt i gang i 2013 og arbejdet fortsætter ufortrødent i 2014 på dette område. Alt dette kunne man også læse om i de 6 nyhedsbreve der blev lagt på hjemmesiden i 2013 (og en besked via mail/golfbox), hvor medlemmer fik information om aktiviteter i klubben, historier fra medlemmer, gode tilbud og selvfølgelig også turneringsresultaterne og meget mere. Medlemsudviklingen i HGK DGU s direktør Morten Backhausen kunne ultimo oktober på Golf.dk konstatere: Dansk Golf Union har netop offentliggjort de nye medlemstal. Der er tilfredshed med status quo under overskriften Når stilstand er godt. Vi kan i Hjørring Golfklub måske ikke helt se det samme billede. Vi har også i 2013 konstateret et fald i medlemstallet, som vi ikke kan være tilfreds med. For at gå lidt dybere ned i tallene undersøgte vi medlemsudviklingen over en årrække med hensyn til det totale antal medlemmer under DGU og en række nordjyske klubber. Hvor det totale antal medlemmer i DGU er stabilt, er det faldende for alle de klubber vi kiggede på, så vi kan ikke nikke genkendende til den udtrykte tilfredshed. Vi har heldigvis også fået nye medlemmer i 2013 og da det var år 1 med det nye udvalg, var det dejligt at se den ildhu der blev udvist for at modtage disse nye medlemmer på bedste vis. Men husk udvalget gør det ikke alene, vi har alle en forpligtigelse til at tage godt imod alle nye medlemmer og gæster, og sørge for at de føler sig velkommen i Hjørring Golfklub og får en positiv oplevelse. Medlemsudviklingen ser således ud: 8

9 Kategori Status Status Seniorer Ungseniorer Juniorer m/banetill Juniorer u/banetill Pensionister Øvrige Prøvemedlemmer Flex Long Distance Passive I alt Turneringer i HGK Vi havde i 2013 også en række turneringer, som medlemmerne heldigvis støttede op omkring. Flere af disse var også med nogle af vore sponsorer som turneringsponsor tak for det! De mange deltagere nød i langt de fleste af turneringerne godt af det fantastiske golfvejr og havde derfor nogle gode oplevelser. Et stort tillykke til alle vinderne af de forskellige turneringer og også et stort tillykke til klubmestrene, som blev fundet en weekend i august. I lighed med sidste år var VIP42 turneringen i efterårs ferien og Golf Caféens Grønlangkåls turnering primo november rene tilløbsstykker med over 100 deltagere i hver og ventelister. Ja, Grønlangkålsturneringen var fuldtegnet 2½ uge før den blev spillet. Men årets største fest var dog den 10. august, hvor Pro ens turnering løb af stablen med 120 deltagere i en gunstart kl De havde en fantastisk dag, om end et regn- og tordenvejr lige lavede en lille pause midt i turneringen, og det fortsatte om aftenen, hvor der var fest i klubhuset med godt 90 deltagere til spisning og dans i anledning af 10-år jubilæet for åbningen af de nu knap så nye huller. En fantastisk dag i Hjørring Golfklub. Fremadrettet i 2014 har vi et par spændende nyheder på turneringsfronten! Udvalg og frivillige Hjørring Golfklub er velsignet med mange frivillige, og det er vi meget taknemmelige for. De gør et kæmpe stykke arbejde i forskellige udvalg og løser mange opgaver. Vi kan altid bruge flere frivillige, så har du lyst til at bidrage, så henvend dig endeligt. Vi fik en rigtig god start med det nye udvalg til nye golfere, juniorudvalget sørger for at vore yngste medlemmer nyder at være i Hjørring Golfklub. Handicap udvalget ser til at vi bliver reguleret på den gode måde og laver en årsrevision, som nogle er glade for og andre ikke. Elite udvalget styrer vores bedste spillere. Desværre måtte vores 1. hold herrer rykke ned i 2013, men de har givet hinanden hånden på at 2014 skal stå i oprykningens tegn i en spændende pulje med ene lokalopgør mod Brønderslev, Sæby & Frederikshavn. Vores bedste piger var meget tæt på oprykning, men måtte strække våben med et 5-4 nederlag i den endelige play-off kamp. Men de kommer også igen i Bane- & husudvalg sørger for at rammerne for vores sport er tilfredsstillende, og en lang række frivillige deltager i andre udvalg, er hjælpere ved forskellige lejligheder, giver et nap med ved turneringer eller sørger for at vores klubber i klubben fungerer og bidrager med nogle gode sociale rammer. En stor tak til alle dem der har bidraget i Regnskab 2013 og budget 2014 i HGK Også i 2013 kommer vi ud med et lille overskud, i år på ,- kr. (mod 5.699,- kr. 9

10 i 2012), hvilket bestyrelsen er tilfreds med. Vi kan konstatere faldende indtægter, men dette er kompenseret med tilsvarende fald i omkostningerne. Den primære drift før renter og afskrivninger udviser et resultat på ,- kr. hvilket er solidt. Samtidig afdrager vi ca ,- kr. på den langfristede gæld og kassekreditten tilsammen, til trods for investering til maskiner og i klubhuset. I hovedtal er omsætningen i 2013 på ,- kr. i 2013 mod i 2012, omkostningerne ,- kr. i 2013 mod ,- kr. i Regnskabet vil blive gennemgået og kommenteret på generalforsamlingen som afholdes torsdag, den 27. februar kl i klubhuset. Med hensyn til budgettet er der lavet et budget for 2014, som viser et lille overskud på 3.700,- kr. Bestyrelsen har drøftet nøje hvad der kan forventes især på medlemstallet og baseret på de sidste par år og til trods for de mange aktiviteter i 2013 omkring nye medlemmer forudser vi stadig et lille fald i antal seniormedlemmer, som også medfører et fald i indtægterne. Omkostningerne er svagt stigende på administration primært omkring IT værktøjer og markedsføring mod Norge. Vores finansiering falder en del, blandt andet også på grund af omlægningen af det fast forrentede lån i Desuden vil der også være et fald i afskrivninger i Resultatet bygger på et forslag fra bestyrelsen om at kontingentet stiger med 100,- kr. for seniormedlemmer i omkostninger år efter år, uden at det har nogle konsekvenser, som vi heldigvis ikke har mødt endnu. Det detaljerede budget og bestyrelsens forslag til kontingent bliver fremlagt på generalforsamlingen. Afslutning I en lidt turbulent tid for golfsporten i Danmark er bestyrelsen tilfredse med året Vi fik et fornuftigt økonomisk resultat, vi har mange frivillige og ildsjæle i klubben, vore rammer er rigtig gode, og vi har glade medlemmer og gæster. Lad os fortsætte denne udvikling i En stor tak til Ray og hans folk for den flotte bane i 2013 med håbet om, at den bliver samme standard i Jan & Ella sørger for, at når vi møder golfspillere fra andre klubber, kan vi fortælle med vanlig vendelbo sk tilbageholdenhed at vi nok har en af Danmarks bedste golf cafeer - tak for det. Alvah hyldede vi i 2013, om han klarer 25 år mere i klubben ved vi ikke, men vi ser frem til det gode samarbejde i årene fremover med ham og Jens. Og sluttelig en stor tak til Lotte og John i sekretariatet, som med deres solide teamwork sørger for at tingene kører uden at vi andre rigtig lægger mærke til det. Med disse ord bydes alle velkommen til sæsonen Benny Larsen Formand. Partnere i HGK Men der er ikke penge at rutte med, så hver en krone skal stadig vendes, og vi kan ikke - som det også fremgår af budgettet mindske 10

11 11

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Medlemsmøde 26. November 2014

Medlemsmøde 26. November 2014 Medlemsmøde 26. November 2014 Velkomst & Dagsorden Velkomst Økonomi pr. 31.10 og prognose årsregnskab Medlemstal & MGP status Medlemsskaber, vedtægter & betalinger -> GF2015 Stander i foyer og ombygning

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Leth Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. november 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. november 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. november 2014. Til stede var: Benny Larsen John Friis Michael Svendsen Peter Norskov Johnny Haugaard Jens Erik Poulsen Afbud: Per B. Nielsen. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Til stede var: Benny Larsen Michael Svendsen Peter Norskov Kristensen Johnny Haugaard Jens Erik Poulsen Afbud: John Friis Per B. Nielsen.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2016 April 2016

Nyhedsbrev Marts 2016 April 2016 Nyhedsbrev Marts 2016 April 2016 Aftale om Golfring Nordjylland blev underskrevet i Brønderslev den 24. februar Det er længe siden, man har set dig på golfbanen. - Ja, men jeg faldt jo i februar på isen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19/

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19/ Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19/4-2016. Til stede var: Michael Svendsen John Friis Peter Norskov Kristensen Johnny Haugaard. Jane Gram Hansen Jens Erik Poulsen Afbud: Per B. Nielsen

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2017

Nyhedsbrev marts 2017 Nyhedsbrev marts 2017 En ny sæson står for døren med skønne forårs- & sommerdage Det er længe siden, man har set dig på golfbanen. - Ja, men jeg faldt jo i januar på isen og måtte ligge i to måneder. -

Læs mere

Nyhedsbrev December 2014 Februar 2015

Nyhedsbrev December 2014 Februar 2015 Nyhedsbrev December 2014 Februar 2015 Maskinerne er klar til 2015 sæsonen er du? - Mor, hvor mange år siden er det, at min far forsvandt? - Din far er ikke forsvundet, lille ven. Han begyndte bare at spille

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2017 del 2

Nyhedsbrev januar 2017 del 2 Nyhedsbrev januar 2017 del 2 Regnskab 2016 Året 2016 endte med et underskud på 79.281 kr. Dette ligger på linje med det der allerede blev meldt ud i august hvor et negativt resultat på op mod 100 tkr.

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Nyhedsbrev januar - februar 2013

Nyhedsbrev januar - februar 2013 Nyhedsbrev januar - februar 2013 Åen ved syd 9 set over mod sø og green på øst 1 Medens vi ser frem til sæsonen 2013, kan vi jo tænke på den berømte amerikanske golfer Walter Hagen, som sagde disse vise

Læs mere

Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i Alle ønskes derfor en glædelig jul og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018.

Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i Alle ønskes derfor en glædelig jul og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018. Kære medlem, Så er 2017 ved at gå på hæld, og dermed er vi på vej ind i 2018. Alle ønskes derfor en glædelig jul og godt nytår og forhåbentlig på gensyn i 2018. Forhåbentlig også et 2018 der byder på bedre

Læs mere

Nyhedsbrev December 2015 Februar 2016

Nyhedsbrev December 2015 Februar 2016 Nyhedsbrev December 2015 Februar 2016 Frivillige er i gang med forårsklargøring! - Mor, hvor mange år siden er det, at min far forsvandt? - Din far er ikke forsvundet, lille ven. Han begyndte bare at spille

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB. onsdag d. 28. november 2012 kl. 19:00. Bemærk, at generalforsamlingen også i år gennemføres i Farum Park jf. omstående dagsorden.

VÆRLØSE GOLFKLUB. onsdag d. 28. november 2012 kl. 19:00. Bemærk, at generalforsamlingen også i år gennemføres i Farum Park jf. omstående dagsorden. VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 6. november 2012 Emne: Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub

Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub Generalforsamling 14. marts 2016 Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyheder Juni Stafet for livet afvikles den august. Se også omkring ny turnering i den forbindelse. Alle ønskes en god sommer!

Nyheder Juni Stafet for livet afvikles den august. Se også omkring ny turnering i den forbindelse. Alle ønskes en god sommer! Nyheder Juni 2016 Stafet for livet afvikles den 20-21 august. Se også omkring ny turnering i den forbindelse. Alle ønskes en god sommer! 1 Indledning Sidste nyhedsbrev dækkede egentlig perioden maj juli

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016

Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016 Generalforsamling Skive Golfklub 29. november 2016 Spar Nord Jeg har et godt tilbud i dag Tirsdag den 29. november 2016 - kl. 19.00 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Generalforsamling 22. november 2011

Generalforsamling 22. november 2011 Generalforsamling 22. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Dagsorden: Annoncering i Golf-foredrag med Henrik Knudsen. 1. Sidste referat. 2. Eventuelt. 9. ITudvalg

Dagsorden: Annoncering i Golf-foredrag med Henrik Knudsen. 1. Sidste referat. 2. Eventuelt. 9. ITudvalg Emne Bestyrelsesmøde Dato: 06. marts 2014 kl. 17:30 20:00 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Majbritt Brændeholm

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 21. november 2013 kl.16:00 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Honorær sekretær Uffe Steffensen

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007.

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset fra kl. 19.00. Der deltog 128 medlemmer i generalforsamlingen. Referatet er udarbejdet af Kim Dalsgaard.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere