Voksenvejledning i EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenvejledning i EU"

Transkript

1 Voksenvejledning i EU Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning Fiolstræde København K Tlf Fax CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 A Gateway to Guidance - En model for regionale systemer for karrierevejledning...5 Career Counselling in Lifelong Learning Using New ICT Approach and Tools -Et virtuelt værktøj til individuel karrierevejledning...6 Competence Assessment Across Borders - En model til anerkendelse af uformelle kompetencer hos ufaglærte...7 Competence Coach - Efteruddannelse af karrierevejledere...8 Development of Networks for active Career Guidance, DROA - Regionale og interregionale netværk om karrierevejledning...9 European Guidance and Counselling Research Forum, EGCRF - Et forskningsforum for vejledere og forskere med IT-platform...10 Guidance for Raising Aspirations, GRASP - Vejledning af arbejdsløse og socialt udsatte...11 Guidance Merger - Metoder til samarbejde mellem vejledere og virksomheder...12 Guidance in the Workplace - Nye tilgange til vejledning af ansatte på arbejdspladsen...13 Improved Future - Nye metoder til vejledning af indvandrere...14 Individual Career Management Tool in the Work Place, for Increased Mobility and Adaptability to Change in the ICT sector - Et online vejledningsværktøj til vejledning af ansatte I IT-sektoren

3 Towards a Lifelong Learning Society - En analyse af institutioner og systemers rolle i forbedringen af adgangen til livslang læring...16 International Quality Assurance Programme in Vocational Orientation and Guidance Measures for Job-Seekers on the System Level, QUINORA - Et kvalitetssikringssystem for uddannelses- og erhvervsvejledere...17 Third Age Guidance, TAG - Karrierevejledning af seniorer, både ledige og ældre ansatte...18 Workplace Guidance: The Social Partners and Vocational Guidance for Low-Paid Workers - Nye værktøjer til vejledning af lavtuddannede på arbejdspladsen

4 Indledning Dette katalog indeholder eksempler på europæiske samarbejdsprojekter, der har udarbejdet nye metoder og materialer til vejledning af voksne. Her er korte beskrivelser af projekternes indhold og resultater, og så er det meningen, at læseren selv skal gå videre til projekternes hjemmesider, hvor man kan hente mange uddybende oplysninger. Man kan også kontakte de ansvarlige projektledere, og derfor foreligger beskrivelserne både på dansk og engelsk, så man hurtigt kan referere til projektet i en udenlandsk sammenhæng. Målet med kataloget er at give danske vejledere viden om udviklingsaktiviteter på voksenvejledningsområdet i Europa i de senere år og dermed give inspiration til deres daglige arbejde. Vi håber, at kataloget inspirerer til nye europæiske samarbejder og projekter med danske aktører. CIRIUS kan altid kontaktes for råd og vejledning i forbindelse med nye europæiske projekter for voksenvejledere, og her er det især en god idé at se på EU's Leonardo da Vinci program og Grundtvig-program, der bl.a. retter sig mod vejledere på voksenuddannelsesområdet. Kataloget er udarbejdet af Euroguidance-enheden i CIRIUS, der arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen. Hvis du kender til andre europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning, må du meget gerne sende dem til August 2009 CIRIUS, Euroguidance 4

5 A Gateway to Guidance - En model for regionale systemer for karrierevejledning År: Norge: The Competence Forum of Telemark Danmark: VIA University College Irland: Tipperary Institute Slovakiet: Central Office of labour, Social Affairs and Family Storbritannien: Careers Europe Projektets formål er at oprette en model for et vidtspændende regionalt system for erhvervsrettet livslang vejledning og rådgivning med fokus på livslang læring. Projektet tager udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem den offentlige beskæftigelsessektor, offentlig administration, brancheorganisationer og industriråd, fagforeninger, samt andre offentlige og private aktører. De fem samarbejdslande har i forbindelse med projektet hver udarbejdet et regionalt karrierevejledningssystem, inden for hvilket de udvikler og afprøver et nyt system for efter- og videreuddannelse af ansatte og ledige. De har desuden implementeret en to-trins metode vedrørende ikke-registrerede arbejdsløse, som omfatter dels en metode til en forbedret tilgang og identifikation af målgruppen og dels en metode til en ny praksis inden for karrierevejledning. Projektet har udgivet en håndbog: A Gateway for Guidance, som kan findes på hjemmesiden. Kontakt: Terje Lønnebakke, Hjemmeside: 5

6 Career Counselling in Lifelong Learning Using New ICT Approach and Tools - Et virtuelt værktøj til individuel karrierevejledning År: Italien: Instituto Superior Tecnico Grækenland: WEGRE Western Greece Development Center Polen: Centrum Badan I Analiz Rynku Rumænien: DJUG Universitatea Dunarea de Jos Din Galati Østrig: FO Forum zur Förderung der Selbständigkeit Litauen: Viesoji Istaiga Vilniaus Teisés ir Verslo Kolegija Portugal: EWF European federation for welding, joining and cutting; ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade Storbritannien: PACIFICSTREAM COM For at imødekomme det øgede behov for adgang til og information om karrierevejledning har dette projekt udviklet og afprøvet en prototype på et virtuelt værktøj i karrierevejledning. Værktøjet (VIRCOUNS) fokuserer på individuel rådgivning og består af en interaktiv Cd-rompakke, der er udviklet og afprøvet af projektpartnerne. Projektet fokuserer på konceptet virtuel karrierevejledning, og hvorledes brugen af nye ITløsninger og værktøjer kan fremme livslang læring. Afprøvning af det virtuelle værktøj har givet mulighed for yderligere udvikling og forbedring efter tilbagemeldingerne fra samarbejdspartnerne i testfasen. Da en virtuel karriererådgivning ikke er i stand til at dække behovene hos alle, der søger karrierevejledning, er involvering af vejledere også en del af projektets gennemførelse. Derfor er Cd-rommen suppleret med en ny, europæisk studieplan for efteruddannelse af karrierevejledere. Den Europæiske Fællesorganisation for Svejsning, Lodning og Slibning indgår i projektet som test-organisation. Kontakt: Maria Luisa Countinho Gomes de Almeida Quintino, Hjemmeside: 6

7 Competence Assessment Across Borders - En model til anerkendelse af uformelle kompetencer hos ufaglærte År: JobInVest, Danmark Danmark: Syddansk Universitet, Grindsted Erhvervsskole, Jobcenter Billund Italien: LAMORO Martinique: G.I.P.-F.C.I.P. de l Académie de la Martinique) Spanien: Confederación Española de Centros de Enseñanza Tyskland: The Kolping Training Institution Wuerttemberg Projektet overfører, tilpasser og implementerer en kompetenceafklaringsmodel, der er udviklet af bl.a. JobInVest i et tidligere Socialfondsprojekt: Fra industri til Service. Kompetenceafklaringsmodellen er brugt til at identificere og afklare almene og personlige kompetencer hos LEGO-medarbejdere, som risikerer fyring i forbindelse med udflytning af virksomhedens produktion til udlandet. Modellen er nu overført til erhvervsskoler, jobcentre og voksenuddannelsescentre, som kan bruge den i deres daglige arbejde med uddannelse og vejledning af ufaglærte. Hermed bidrager projektet til anerkendelsen af den uformelle læring på lokalt, regionalt og nationalt niveau i de fem lande, der deltager. Kompetenceafklaringsmodellen er tilpasset, oversat, testet og implementeret i de deltagende lande, og projektpartnerne vil i samarbejde designe den mest operationelle måde at bruge modellen på og udarbejde et træningsprogram til fremtidige brugere. Endvidere udarbejder de en strategi for implementering og anerkendelse af modellen. Det tværnationale arbejde i projektet er en vigtig forudsætning for indsamling af forskellige erfaringer og input, så modellen kan blive anvendt på europæisk niveau. Kontakt: Ragnhild Hove Hundebøll, Hjemmeside: 7

8 Competence Coach - Efteruddannelse af karrierevejledere År: Tyskland: Ttg team training GmbH Frankrig: Institut pour le Développement et la formation Grækenland: IEKEP Institute of Training and Vocational Guidance Litauen: Telsio svietimo centras/telsiai Education Centre Storbritannien: Yale College of Wrexham Tjekkiet: ATHENA Spolenost pro vzdláváni a rozvoj žen Tyskland: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb I vejledningen af lavtuddannede og andre i risiko for ledighed er det vigtigt at kunne arbejde holistisk som en coach, der kan fremhæve og støtte de evner og ressourcer, som den vejledningssøgende allerede har. Her er det især vigtigt at kunne afklare den lavtuddannedes realkompetencer. Projektet fokuserer derfor på (efter)uddannelse af karrierevejledere og har til formål: - at forbedre vejledernes arbejde og resultater ved at introducere metoder til coaching og realkompetenceafklaring - at udvikle og teste et uddannelsesforløb for vejledere med flere moduler om coaching af brugere (især personer i risiko for ledighed) - at tilpasse og opnå national anerkendelse af uddannelsen i de deltagende lande De uddannede vejledere vil desuden kunne støtte deres brugere i at udvikle deres indlæringsevner, hjælpe dem med at identificere tilgængelige muligheder og at overvinde eventuelle barrierer for læring. Brugerne vil derved selv kunne undersøge muligheder for uddannelse. Målet er, at de udvikler en positiv holdning til at lære samt motivationen og selvtilliden til at forfølge livslang læring. Kontakt: Friederike Schröder, Hjemmeside: 8

9 Development of Networks for active Career Guidance, DROA - Regionale og interregionale netværk om karrierevejledning År: Frankrig: Région Rhône-Alpes Italien: Scuola Superiore del Commercio, Del Turismo e dei Servizi, Apilombardia, Confindustria Feder-Lombardia, Ministera dell Istruzian, Agenzia Regionale Lavoro Spanien: Generalitat de Catalunya Tyskland: Landearbeitsamt BW, Bundesministerim für Wirtschaft zu Baden Württemberg Referat Berufliche Bildung, Projektet DROA har til formål at forbedre karrierevejledning og rådgivning for at styrke livslang læring og beskæftigelse. Gennem samarbejdet og ko-ordineringen mellem aktører på området og ved at etablere et netværk på to niveauer; et regionalt netværk af lokale karrierevejledere i en given region, samt et institutionelt funderet interregionalt netværk, der omfatter de fire regionale initiativtagere i Europa (Catalonien, Lombardy, Rhône-Alpes, Baden-Württemberg). Formålet med projektet er også at sikre, at netværket, som er både menneske- og ITbaseret, formidler information om beskæftigelse, uddannelse og andre tiltag, der kan tilpasses til den enkeltes behov og at lette adgangen til information og vejledning. Netværkene har foretaget en komparativ analyse af områder og regioner og den måde hvorpå de involverede parter er organiseret lokalt, samt en analyse af lokal praksis for karrierevejledning på tre specifikke områder: 1) supervision og støtte til fastholdelse på arbejdsmarkedet, 2) rekrutteringsproblemer og 3) spørgsmål om lige muligheder. Projektet har etableret kvalitetsnormer og standarder, der fungerer som en fælles referenceramme til at fremme bedre karrierevejledning for alle. Referenceguiden er udgivet på hjemmesiden. Kontakt: Jean-Pascal Fayolle, Hjemmeside: 9

10 European Guidance and Counselling Research Forum, EGCRF - Et forskningsforum for vejledere og forskere med IT-platform År: Storbritannien: University of Warwick Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Finland: Koulutuksen Tutkimuslaitos Jyväskylän Yliopisto Greece: National & Kapodistrian University of Athens Slovenien: Kadis Doo Storbritannien: The Knownet, Centre for Guidance Studies University of Derby Projektet har dannet et europæisk netværk af forskere og vejledere: Forskningsforum EGCRF for at skabe en dialog og samarbejde mellem forskning og praksis. Formålet er at styrke nye tiltagfor at forbedre servicen til vejledningssøgende og særligt at fremme lige muligheder for vejledning. Netværkets informationer er målrettet vejledere, ledere, forskere, lærere, studerende og politiske beslutningstagere i uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder, hvor vejledere og rådgivere er ansat. Projektet har skabt en hjemmeside med en omfangsrig platform for at fremme interaktiv og målrettet vidensdeling. Ekspertgrupper, udvalgt fra målgrupperne i hvert af de fem deltagende lande, mødtes først for at diskutere udvalgte problematikker inden for temaet: målsætning og praksis til fremme af lige muligheder. Diskussionerne er fortsat online med sammendrag af drøftelserne på engelsk. Hjemmesiden indeholder undersider fra de fem lande og en bibliotekssektion, der fungerer som henvisningsressource for videre debat. Projektet vil sikre udvikling og videreførelse af innovative idéer, uddannelse og en udvidelse af netværket til en bredere gruppe inden for vejledningsområdet ud over de ekspertgrupper, der først blev involveret. Kontakt: Jenny Bimrose, Hjemmeside: 10

11 Guidance for Raising Aspirations, GRASP - Vejledning af arbejdsløse og socialt udsatte Program: Grundtvig År: Litauen: Viesite Town and Surrounding Rural Territory Council Finland: Järvisente Adult Educational Center Spanien: Public School of Palencia Tyrkiet: Anatolia Technical and Vocational High School Tyskland: Public School of District Sonneberg UK (Skotland): Argyll College Projektet GRASP har til formål at fremme og styrke uddannelse i socialt ressourcesvage områder. Projektet skal hjælpe arbejdsløse og socialt udsatte grupper, så de kan tage del i en almen uddannelse på trods af sociale og økonomiske vanskeligheder. Deltagerne lærer nye færdigheder og forbedrer allerede opnået viden og erhvervede færdigheder, hvilket bidrager til at styrke deres selvsikkerhed og forbedre deres arbejdsmotivation. Med hjælp fra dette projekt og samarbejdet med lokale grupper og netværk får deltagerne nye fremtidsperspektiver og jobmuligheder. På projektets hjemmeside findes en skotsk guide What now? til afklaring af uddannelsesønsker og muligheder. Ved afslutning af projektet bliver en vejledningsfolder udarbejdet baseret på de indsamlede erfaringer og informationer, som oplyser målgruppen om deres muligheder for karriereudvikling og uddannelse. De centrale spørgsmål i projektet er således, hvordan man som voksen kommer i gang med en læringsproces, og hvordan man efterfølgende kommer videre derfra. Her er samfundskontakt og samarbejde med partnere, der har lignende målsætninger, afgørende. Kontakt: Gunta Dimitrijeva, Hjemmeside: 11

12 Guidance Merger - Metoder til samarbejde mellem vejledere og virksomheder År: Sverige: CFL, Center for Flexible Learning, Soderhamn Belgien: Euro-WEA Italien: Divisione Risorse Orientamento e Lavoro di ASTER Storbritannien: Careers Europe; Business Link; Employer Link, Bradford College Sverige: NIWL, National Institute for Working Life Tjekkiet: Eurovision s.r.o Projektet har udarbejdet værktøjer og metoder til at styrke forbindelsen mellem det arbejde, der udføres af uddannelses- og erhvervsvejledere, og arbejdsgivere, således at vejledning ikke gives isoleret fra de ansattes hverdag. Målet er at forbedre adgangen til vejledning for de ansatte og dermed øge deres motivation og adgang til efter- og videreuddannelse. De udviklede redskaber og metoder inddrager også arbejdetsmarkedets parter og andre relevante aktører i vejledningsarbejdet. Centralt for projektet har været at udvikle metoder til at fremme samarbejdet mellem vejledere på den ene side og arbejdsgivere og medarbejdere på den anden side, samt at afdække hvilke supplerende kompetencer vejlederne skal besidde for at være i stand til at opnå gode resultater af dette samarbejde. Efter gennemførelsen af projektet er der udarbejdet et sammendrag af resultaterne og anbefalingerne til alle, der er involveret i processen med at tilbyde vejledning og rådgivning til folk i arbejde. Projektet er senere videreført i Leonardo-projektet Guidance in the Workplace Kontakt: Klas Tallvid, Hjemmeside: 12

13 Guidance in the Workplace - Nye tilgange til vejledning af ansatte på arbejdspladsen År: Sverige: CFL- (Centre for Flexible Learning), Söderhamn Frankrig: CIBC Rumænien: Soros Italien: ASTER Slovenien: Slovenian Institute for Adult Education Projektet er en videreførelse af et tidligere Leonardo-projekt Guidance Merger (http://www.guidancemerger.org) og har til formål at udbrede viden om metoder, der anvendes til vejledning til ansatte. Det bygger på tre antagelser: - vejledning er afgørende for at fremme livslang læring hos ansatte - vejledning er ikke altid let tilgængelig for ansatte - vejledning skal ikke tilbydes isoleret, men integreres på arbejdspladsen i et samarbejde mellem arbejdsgivere, fagforeninger, uddannelsesledere og HR-ansvarlige. Projektet tilstræber at gennemføre forskning med ikke om deltagerne. På denne måde vil deltagerne være en del af projektet som medforskere, og forskningen får derigennem et andet perspektiv, der er fordelagtigt både for de videnskabelige resultater og for udarbejdelsen af gode eksempler. Projektet planægger følgende resultater: - udvikling af nye metoder til vejledningen på arbejdspladsen, som passer til forholdene i de enkelte samarbejdslande - uddannelsesmuligheder for vejledere og eksperter i andre lande - uddannelsesmateriale for vejledere, som kan anvendes mellem deltagerlandene - en afsluttende rapport, der giver en oversigt over nye tilgange til vejledning på arbejdspladsen. Kontakt: Klas Tallvid, Hjemmeside: 13

14 Improved Future - Nye metoder til vejledning af indvandrere År: Sverige: Folkuniversitetet Bulgarien: Business Foundation for Education Frankrig: IRFA SUD Rumænien: Carp Tyskland: QVH Østrig: Best Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Holland: Roc Tyrkiet: Teksav Storbritannien: University of Glasgow Med udvidelsen af EU og i lyset af den generelle globale situation, immigrerer folk til andre lande af mange forskellige grunde. Dét at være indvandrer i et nyt land medfører særlige krav i forbindelse med at tilpasse sig og blive fuldt integreret og uafhængig, fx at lære det nye sprog og blive bekendt med landets kultur of samfund. En af de bedste måder at opnå uafhængighed på er gennem beskæftigelse, men for indvandrere er denne proces meget sværere. Det er bevist, at indvandrere i Europa har en betydeligt lavere beskæftigelsesprocent end personer, der er født i det land, de bor i. For at afhjælpe indvandreres vanskelige situation er det nødvendigt at fremme vejlederes viden om og kompetencer inden for dette særlige vejledningsområde. Projektets formål er derfor at udbrede viden om og forståelse for de barrierer, som ofte er til stede hos belastede indvandrergrupper og dermed fremme støtten til indvandrere fra ansatte i vejlednings- og uddannelsessektoren. Projektets mål nås gennem udveksling af idéer og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i en række europæiske lande for at udvikle kvalitetsmaterialer og nye metoder til erhvervsvejledning af målgruppen. Kontakt: Ingmarie Rohdin Hjemmeside: 14

15 Individual Career Management Tool in the Work Place, for Increased Mobility, Adaptability to Change and Equal Opportunities in the ICT sector, - Et online vejledningsværktøj til vejledning af ansatte I IT-sektoren År: Grækenland: Delta Singular Ekpedeftiki Aninimi Eteria Epagelimatikis Katartisis & Erevnas Finland: Tulossilta Oy Irland: Work Research Centre Ltd, Slovenia: Nevron Doo Storbritannien: Inova Consultancy Tjekkiet: Tomas Bata University of Zlin Holland: Noorderporrt College, VHTO Italien: D&S Group Polen: WSHE Spain: Acceso a Europa SL, Fundación Tek., Sverige: Högskolen I Halmstad, Amledo CO Tyskland: CAS Software AG Projektet har udviklet og afprøvet et nyt online-vejledningsværktøj, der kan bruges til individuel karriereudvikling for ansatte i IT-virksomheder. De ansatte i ITsektoren står konstant over for krav om mobilitet, høj tilpasningsevne og fortsat efter- og videreuddannelse som følge af den hurtige teknologiske udvikling i branchen. Online-værktøjet er udviklet i et integreret miljø og kan anvendes af ansatte, vejledere, virksomheder og undervisere. Det bidrager til en afklaring af de ansattes viden og færdigheder og af deres efteruddannelsesbehov. Det leverer endvidere forslag til metoder til at opfylde behovet for efteruddannelse, både i form af læringsplan og læringsmål, så de ansatte bliver i stand til effektivt at imødekomme de øgede arbejdskrav. For vejlederne er der et efteruddannelsesprogram om karrierevejledning på arbejdspladsen og anvendelsen af online-værktøjet. Et internationalt forum er blevet oprettet i forbindelse med projektet for at sikre et international netværk samt udveksling af informationer og erfaringer inden for vejledning og rådgivning på arbejdspladsen. Kontakt: Mrs. Efrosini Karpodini Dimitriadi, Hjemmeside: 15

16 Towards a Lifelong Learning Society - En analyse af institutioner og systemers rolle i forbedringen af adgangen til livslang læring Program: EU s sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling År: Estland: Tallin University Belgien/Flandern: Catholique University of Louvain England: University of Nottingham Litauen: Mikolas Romeris University & Institute for Social Research Rusland: St. Petersburg State University Slovenien: SIAE Bulgarien: Institute of Sociology Irland: Dublin City University Norge: FAFO Skotland: University of Edinburgh Tjekkiet: The National Training Fund Ungarn: TARKI Østrig: Danube University Krems Dette forskningsprojekt fokuserer på uddannelsessystemets bidrag til implementeringen af livslang læring, og hvilken rolle det spiller for at styrke social integration i Europa. Målet er at studere institutioners indflydelse på voksnes adgang til uddannelsessystemet i forskellige lande og at evaluere resultatet af de politikker og tiltag, der gennemføres for at fremme voksnes adgang til uddannelse. Projektet arbejder ud fra den antagelse, at nationale institutionelle systemer er tæt forbundne og komplementerer hinanden. Disse nationale enheder skaber mulighederne for livslang læring og dermed kan ens politiske reformer føre til forskellige resultater i landene. Derfor kan udviklingen af politikker for livslang læring kun analyseres korrekt, hvis man også tager højde for den gensidige afhængighed mellem institutionelle systemer. Projektet vil bl.a. frembringe en analyse af uddannelsessystemets rolle i forbedringen af adgangen til livslang læring og en empiribaseret analyse af tilstrækkeligheden af den politik, der føres i Europa på området. Projektet vil også vurdere og uddybe de indikatorer, der blev benyttet i undersøgelsen EU Lifelong Learning Survey i Analysen baseres på data fra: - individuelle kursister (en undersøgelse af voksne i skoler og på universiteter) - uddannelsesinstitutioner (interviews med skolernes ledelse og ministerier) - virksomheder (interviews med ledelser af SMV). Kontakt: Ellu Sar, Hjemmeside: 16

17 International Quality Assurance Programme in Vocational Orientation and Guidance Measures for Job-Seekers on the System Level, QUINORA - Et kvalitetssikringssystem for uddannelses- og erhvervsvejledere År: Østrig: abif - Wissenschaftliche Vereinigung für Analyse Beratung und interdisziplinäre Forschung Bulgarien: Znanie - Center for Vocational Training Italien: Alfabeti Spanien: FASE.net Storbritannien: Norwich City College of Further and Higher Education Sverige: Föreningen Urkraft; Tyskland: Bundesagentur für Arbeit; Østrig: IOT Doppel & Rischawy OEG, Martin Höglinger Projektet QUINORA har udviklet et sammenligningsgrundlag for voksenvejledning på europæisk niveau og videreformidler eksempler på velfungerende vejledningsmodeller. Projektets målgruppe er primært ledere af uddannelsesinstitutioner og undervisere, samt forskellige arbejdsmarkeds- og uddannelsesaktører (fx jobcentre og uddannelsesinstitutioner). Den vigtigste del af projektet er udviklingen af et forslag til et kvalitetssikringssystem for uddannelses- og erhvervsvejledning. Til dette formål har projektet udarbejdet en synteserapport, der identificere og sammenligner de kvalitetsstandarder og programmer, der allerede forelå inden for EU. På baggrund af rapporten har projektet udarbejdet internationale kvalitetsstandarder for uddannelsestiltag inden for uddannelses- og erhvervsvejledning, som særligt fokuserer på arbejdsmarkedsaktørers ledelsesniveau. Deltagerne i projektet har desuden udviklet et e-læringsværktøj, der giver arbejdsmarkedsaktører en mulighed for trinvist at implementere de fælles kvalitetsstandarder. Endelig tilbyder et e-bibliotek yderligere information om og kilder til flere oplysninger om emnet kvalitet i uddannelses- og erhvervsvejledning. Kontakt: Karin Steiner, Hjemmeside: 17

18 Third Age Guidance, TAG - Karrierevejledning af seniorer, både ledige og ældre ansatte År: Storbritannien: The University of Glasgow Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Holland: Roc Nijmegen Italien: CDRL Storbritannien: The University of Glasgow; The WISDOM Co-operative; The Age and Employment Network, formerly known as the Third Age Employment Network; Careers Europe; Careers Scotland Finland: Diaconia Polytechnic (Diak) Frankrig: IRFA Sud Island: Starfsafl Spanien: Euradia, University of Alicante Sverige: Folkeuniversitetet i Kristianstad Tjekkiet: Akses. Ltd Tyskland: IBW Euroinstitut Østrig: BEST Projektet Third Age Guidance fokuserer på erhvervsvejledning, proaktiv såvel som reaktiv, i alle dele af voksenvejledningen, primært hos arbejdsgivere og fagforeninger. Projektets mål er at skabe nye vejledningsmodeller og metoder til at fastholde eller integrere seniorer på arbejdsmarkedet ved at kortlægge vejledningsfeltet. Der er indsamlet information om vejledningsbehovene hos ældre mennesker, der enten er arbejdsløse eller ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, ældre medarbejdere, som har behov for karriererådgivning, samt dem der er i fare for at blive fyret som følge af strukturændringer. Projektet har samtidig samlet oplysninger om eksisterende modeller og metoder for vejledning af ældre medarbejdere, evalueret disse tiltag og derefter justeret dem for at udarbejde nye og forbedrede modeller. En central del af dette arbejde har været at teste vejledningsmetoderne på seniorer i forskellige sammenhænge, også på arbejdspladser, samt at få feedback fra de vejledte for at forbedre materialerne. Alle resultater findes på hjemmesiden og desuden har projektet publiceret bogen Guidance for Life: Working and learning in the third age: Kontakt: Pamela Clayton, Hjemmeside: 18

19 Workplace Guidance: The Social Partners and Vocational Guidance for Low-Paid Workers - Nye værktøjer til vejledning af lavtuddannede på arbejdspladsen År: Storbritannien: University of Glasgow Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Island: EFLING Italien: Centro Documentazione Ricerche per la Lombardia Luxemborg: Response Norge: Norsk Elektriker-og Kraftstasjonsforbund Spanien: Confederacion Empresarial de la Prov. de Alicante Sverige: Arbetsförmedingen Tjekkiet: DHV CR Tyskland: Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut Projektet Work Place Guidance vil forbedre adgangen til livslang læring for grupper, der er i risiko for at blive udelukket fra arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at involvere virksomheder og ansatte, arbejdsmarkedets parter og erhvervs- og uddannelsesvejledere. Projektet retter sig mod lavtuddannede ansatte, fordi statistikker fra flere europæiske lande viser, at de har mindst mulighed for at få adgang til livslang læring. Projektets partnere har foretaget en undersøgelse af omfanget af den eksisterende vejledning på arbejdspladserne, af eksempler på god praksis og af foreliggende litteratur på området og har dermed afdækket behovet for vejledning af lavtuddannede. På baggrund heraf er der udviklet nye vejledningsværktøjer og anbefalinger til fremtidig praksis. De endelige rapporter og værktøjer til vejledning på arbejdspladsen er tilgængelige i en trykt version og på projektets hjemmeside. De indeholder bl.a. anbefalinger til arbejdsmarkedets parter og vejledere, eksempler på gode erfaringer og forslag til nationale og regionale beslutningstagere. Kontakt: P.M. Clayton, Hjemmeside: 19

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Muligheder for internationale støtte til projekter

Muligheder for internationale støtte til projekter Muligheder for internationale støtte til projekter bl.a. eksemplificeret ved projekt LL4S med støtte fra Cirius Anne Kathrine Skibelund anneks@roskilde.dk Roskilde Bibliotekerne Souschefmøde d. 6. marts

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Forståelser af begrebet vejledning

Forståelser af begrebet vejledning Forståelser af begrebet vejledning Konferencen: Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet 16.1.2013 Carla Tønder Jessing Forståelser og definitioner 1. De mest anvendte definitioner i Danmark

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Officiel åbning af NCK 18. Juni 2008 Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Carla Tønder Jessing Voksenvejledningsaktører: Arbejdsformidlingen

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Att skape dialog kring vägledning

Att skape dialog kring vägledning Att skape dialog kring vägledning A N N E T T E E R N S T L A U R I D S E N D I R E K T Ø R A A R H U S T E C H OG F O R M A N D F O R N A T I O N A L D I A L O G F O R U M F O R S T U D I E - O G E R

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Hvordan oplever voksne den vejledning, de modtager, og hvordan involveres de i voksenvejledningen?

Hvordan oplever voksne den vejledning, de modtager, og hvordan involveres de i voksenvejledningen? Hvordan oplever voksne den vejledning, de modtager, og hvordan involveres de i voksenvejledningen? Nordisk forskningsprojekt om voksne vejledtes udbytte af vejledning og involvering i vejledning Voice

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Forord. Nyhedsbrev Videnscenter for Integration

Forord. Nyhedsbrev Videnscenter for Integration Forord Bestyrelsen for VIFIN har taget initiativ til, at der regelmæssigt skal udsendes et nyhedsbrev, som primært skal henvende sig til politikere og ansatte i Vejle Kommune. Jeg har siddet i bestyrelsen

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø E N E T O S H ACTIV NETWORKING PRODUCTer PARTNERE Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø European Network Education and Training in Occupational Safety and Health AKTIV NETWORKING

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06]

Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06] Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06] Expero2EU hvad er det? Expero2EU er et europæisk projekt, støttet af Leonardo da Vinci LLP programmet. Projektet er et innovativt projekt, der har som målsætning

Læs mere

Læseplan og pædagogisk vejledning. G o l d e n G o a l. Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport

Læseplan og pædagogisk vejledning. G o l d e n G o a l. Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport Læseplan og pædagogisk vejledning G o l d e n G o a l Basale færdigheder og kommunikationstræning integreret med sport 1 Dette project er udviklet med støtte fra SOCRATES-GRUNDTVIG programmet under Europa

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT

NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT HAPPINESS NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT Publiceret: 29. september 2014 Den 16. september afholdt tænketanken, Institut for, deres workshop om fællesskaber og sociale relationer. Her diskuterede deltagerne

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Global forbindelse, international dialog.

Global forbindelse, international dialog. Global forbindelse, international dialog. Et hurtigt overblik over Catalonien STØRRELSE Barcelona Catalonien 32.107 km 2 Belgien 30.510 km 2 Schweiz 41.290 km 2 INDBYGGERTAL Schweiz: 8.327.126 Catalonien:

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere