Voksenvejledning i EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenvejledning i EU"

Transkript

1 Voksenvejledning i EU Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning Fiolstræde København K Tlf Fax CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 A Gateway to Guidance - En model for regionale systemer for karrierevejledning...5 Career Counselling in Lifelong Learning Using New ICT Approach and Tools -Et virtuelt værktøj til individuel karrierevejledning...6 Competence Assessment Across Borders - En model til anerkendelse af uformelle kompetencer hos ufaglærte...7 Competence Coach - Efteruddannelse af karrierevejledere...8 Development of Networks for active Career Guidance, DROA - Regionale og interregionale netværk om karrierevejledning...9 European Guidance and Counselling Research Forum, EGCRF - Et forskningsforum for vejledere og forskere med IT-platform...10 Guidance for Raising Aspirations, GRASP - Vejledning af arbejdsløse og socialt udsatte...11 Guidance Merger - Metoder til samarbejde mellem vejledere og virksomheder...12 Guidance in the Workplace - Nye tilgange til vejledning af ansatte på arbejdspladsen...13 Improved Future - Nye metoder til vejledning af indvandrere...14 Individual Career Management Tool in the Work Place, for Increased Mobility and Adaptability to Change in the ICT sector - Et online vejledningsværktøj til vejledning af ansatte I IT-sektoren

3 Towards a Lifelong Learning Society - En analyse af institutioner og systemers rolle i forbedringen af adgangen til livslang læring...16 International Quality Assurance Programme in Vocational Orientation and Guidance Measures for Job-Seekers on the System Level, QUINORA - Et kvalitetssikringssystem for uddannelses- og erhvervsvejledere...17 Third Age Guidance, TAG - Karrierevejledning af seniorer, både ledige og ældre ansatte...18 Workplace Guidance: The Social Partners and Vocational Guidance for Low-Paid Workers - Nye værktøjer til vejledning af lavtuddannede på arbejdspladsen

4 Indledning Dette katalog indeholder eksempler på europæiske samarbejdsprojekter, der har udarbejdet nye metoder og materialer til vejledning af voksne. Her er korte beskrivelser af projekternes indhold og resultater, og så er det meningen, at læseren selv skal gå videre til projekternes hjemmesider, hvor man kan hente mange uddybende oplysninger. Man kan også kontakte de ansvarlige projektledere, og derfor foreligger beskrivelserne både på dansk og engelsk, så man hurtigt kan referere til projektet i en udenlandsk sammenhæng. Målet med kataloget er at give danske vejledere viden om udviklingsaktiviteter på voksenvejledningsområdet i Europa i de senere år og dermed give inspiration til deres daglige arbejde. Vi håber, at kataloget inspirerer til nye europæiske samarbejder og projekter med danske aktører. CIRIUS kan altid kontaktes for råd og vejledning i forbindelse med nye europæiske projekter for voksenvejledere, og her er det især en god idé at se på EU's Leonardo da Vinci program og Grundtvig-program, der bl.a. retter sig mod vejledere på voksenuddannelsesområdet. Kataloget er udarbejdet af Euroguidance-enheden i CIRIUS, der arbejder for at fremme den internationale dimension i vejledningen. Hvis du kender til andre europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning, må du meget gerne sende dem til August 2009 CIRIUS, Euroguidance 4

5 A Gateway to Guidance - En model for regionale systemer for karrierevejledning År: Norge: The Competence Forum of Telemark Danmark: VIA University College Irland: Tipperary Institute Slovakiet: Central Office of labour, Social Affairs and Family Storbritannien: Careers Europe Projektets formål er at oprette en model for et vidtspændende regionalt system for erhvervsrettet livslang vejledning og rådgivning med fokus på livslang læring. Projektet tager udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem den offentlige beskæftigelsessektor, offentlig administration, brancheorganisationer og industriråd, fagforeninger, samt andre offentlige og private aktører. De fem samarbejdslande har i forbindelse med projektet hver udarbejdet et regionalt karrierevejledningssystem, inden for hvilket de udvikler og afprøver et nyt system for efter- og videreuddannelse af ansatte og ledige. De har desuden implementeret en to-trins metode vedrørende ikke-registrerede arbejdsløse, som omfatter dels en metode til en forbedret tilgang og identifikation af målgruppen og dels en metode til en ny praksis inden for karrierevejledning. Projektet har udgivet en håndbog: A Gateway for Guidance, som kan findes på hjemmesiden. Kontakt: Terje Lønnebakke, Hjemmeside: 5

6 Career Counselling in Lifelong Learning Using New ICT Approach and Tools - Et virtuelt værktøj til individuel karrierevejledning År: Italien: Instituto Superior Tecnico Grækenland: WEGRE Western Greece Development Center Polen: Centrum Badan I Analiz Rynku Rumænien: DJUG Universitatea Dunarea de Jos Din Galati Østrig: FO Forum zur Förderung der Selbständigkeit Litauen: Viesoji Istaiga Vilniaus Teisés ir Verslo Kolegija Portugal: EWF European federation for welding, joining and cutting; ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade Storbritannien: PACIFICSTREAM COM For at imødekomme det øgede behov for adgang til og information om karrierevejledning har dette projekt udviklet og afprøvet en prototype på et virtuelt værktøj i karrierevejledning. Værktøjet (VIRCOUNS) fokuserer på individuel rådgivning og består af en interaktiv Cd-rompakke, der er udviklet og afprøvet af projektpartnerne. Projektet fokuserer på konceptet virtuel karrierevejledning, og hvorledes brugen af nye ITløsninger og værktøjer kan fremme livslang læring. Afprøvning af det virtuelle værktøj har givet mulighed for yderligere udvikling og forbedring efter tilbagemeldingerne fra samarbejdspartnerne i testfasen. Da en virtuel karriererådgivning ikke er i stand til at dække behovene hos alle, der søger karrierevejledning, er involvering af vejledere også en del af projektets gennemførelse. Derfor er Cd-rommen suppleret med en ny, europæisk studieplan for efteruddannelse af karrierevejledere. Den Europæiske Fællesorganisation for Svejsning, Lodning og Slibning indgår i projektet som test-organisation. Kontakt: Maria Luisa Countinho Gomes de Almeida Quintino, Hjemmeside: 6

7 Competence Assessment Across Borders - En model til anerkendelse af uformelle kompetencer hos ufaglærte År: JobInVest, Danmark Danmark: Syddansk Universitet, Grindsted Erhvervsskole, Jobcenter Billund Italien: LAMORO Martinique: G.I.P.-F.C.I.P. de l Académie de la Martinique) Spanien: Confederación Española de Centros de Enseñanza Tyskland: The Kolping Training Institution Wuerttemberg Projektet overfører, tilpasser og implementerer en kompetenceafklaringsmodel, der er udviklet af bl.a. JobInVest i et tidligere Socialfondsprojekt: Fra industri til Service. Kompetenceafklaringsmodellen er brugt til at identificere og afklare almene og personlige kompetencer hos LEGO-medarbejdere, som risikerer fyring i forbindelse med udflytning af virksomhedens produktion til udlandet. Modellen er nu overført til erhvervsskoler, jobcentre og voksenuddannelsescentre, som kan bruge den i deres daglige arbejde med uddannelse og vejledning af ufaglærte. Hermed bidrager projektet til anerkendelsen af den uformelle læring på lokalt, regionalt og nationalt niveau i de fem lande, der deltager. Kompetenceafklaringsmodellen er tilpasset, oversat, testet og implementeret i de deltagende lande, og projektpartnerne vil i samarbejde designe den mest operationelle måde at bruge modellen på og udarbejde et træningsprogram til fremtidige brugere. Endvidere udarbejder de en strategi for implementering og anerkendelse af modellen. Det tværnationale arbejde i projektet er en vigtig forudsætning for indsamling af forskellige erfaringer og input, så modellen kan blive anvendt på europæisk niveau. Kontakt: Ragnhild Hove Hundebøll, Hjemmeside: 7

8 Competence Coach - Efteruddannelse af karrierevejledere År: Tyskland: Ttg team training GmbH Frankrig: Institut pour le Développement et la formation Grækenland: IEKEP Institute of Training and Vocational Guidance Litauen: Telsio svietimo centras/telsiai Education Centre Storbritannien: Yale College of Wrexham Tjekkiet: ATHENA Spolenost pro vzdláváni a rozvoj žen Tyskland: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung f-bb I vejledningen af lavtuddannede og andre i risiko for ledighed er det vigtigt at kunne arbejde holistisk som en coach, der kan fremhæve og støtte de evner og ressourcer, som den vejledningssøgende allerede har. Her er det især vigtigt at kunne afklare den lavtuddannedes realkompetencer. Projektet fokuserer derfor på (efter)uddannelse af karrierevejledere og har til formål: - at forbedre vejledernes arbejde og resultater ved at introducere metoder til coaching og realkompetenceafklaring - at udvikle og teste et uddannelsesforløb for vejledere med flere moduler om coaching af brugere (især personer i risiko for ledighed) - at tilpasse og opnå national anerkendelse af uddannelsen i de deltagende lande De uddannede vejledere vil desuden kunne støtte deres brugere i at udvikle deres indlæringsevner, hjælpe dem med at identificere tilgængelige muligheder og at overvinde eventuelle barrierer for læring. Brugerne vil derved selv kunne undersøge muligheder for uddannelse. Målet er, at de udvikler en positiv holdning til at lære samt motivationen og selvtilliden til at forfølge livslang læring. Kontakt: Friederike Schröder, Hjemmeside: 8

9 Development of Networks for active Career Guidance, DROA - Regionale og interregionale netværk om karrierevejledning År: Frankrig: Région Rhône-Alpes Italien: Scuola Superiore del Commercio, Del Turismo e dei Servizi, Apilombardia, Confindustria Feder-Lombardia, Ministera dell Istruzian, Agenzia Regionale Lavoro Spanien: Generalitat de Catalunya Tyskland: Landearbeitsamt BW, Bundesministerim für Wirtschaft zu Baden Württemberg Referat Berufliche Bildung, Projektet DROA har til formål at forbedre karrierevejledning og rådgivning for at styrke livslang læring og beskæftigelse. Gennem samarbejdet og ko-ordineringen mellem aktører på området og ved at etablere et netværk på to niveauer; et regionalt netværk af lokale karrierevejledere i en given region, samt et institutionelt funderet interregionalt netværk, der omfatter de fire regionale initiativtagere i Europa (Catalonien, Lombardy, Rhône-Alpes, Baden-Württemberg). Formålet med projektet er også at sikre, at netværket, som er både menneske- og ITbaseret, formidler information om beskæftigelse, uddannelse og andre tiltag, der kan tilpasses til den enkeltes behov og at lette adgangen til information og vejledning. Netværkene har foretaget en komparativ analyse af områder og regioner og den måde hvorpå de involverede parter er organiseret lokalt, samt en analyse af lokal praksis for karrierevejledning på tre specifikke områder: 1) supervision og støtte til fastholdelse på arbejdsmarkedet, 2) rekrutteringsproblemer og 3) spørgsmål om lige muligheder. Projektet har etableret kvalitetsnormer og standarder, der fungerer som en fælles referenceramme til at fremme bedre karrierevejledning for alle. Referenceguiden er udgivet på hjemmesiden. Kontakt: Jean-Pascal Fayolle, Hjemmeside: 9

10 European Guidance and Counselling Research Forum, EGCRF - Et forskningsforum for vejledere og forskere med IT-platform År: Storbritannien: University of Warwick Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Finland: Koulutuksen Tutkimuslaitos Jyväskylän Yliopisto Greece: National & Kapodistrian University of Athens Slovenien: Kadis Doo Storbritannien: The Knownet, Centre for Guidance Studies University of Derby Projektet har dannet et europæisk netværk af forskere og vejledere: Forskningsforum EGCRF for at skabe en dialog og samarbejde mellem forskning og praksis. Formålet er at styrke nye tiltagfor at forbedre servicen til vejledningssøgende og særligt at fremme lige muligheder for vejledning. Netværkets informationer er målrettet vejledere, ledere, forskere, lærere, studerende og politiske beslutningstagere i uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder, hvor vejledere og rådgivere er ansat. Projektet har skabt en hjemmeside med en omfangsrig platform for at fremme interaktiv og målrettet vidensdeling. Ekspertgrupper, udvalgt fra målgrupperne i hvert af de fem deltagende lande, mødtes først for at diskutere udvalgte problematikker inden for temaet: målsætning og praksis til fremme af lige muligheder. Diskussionerne er fortsat online med sammendrag af drøftelserne på engelsk. Hjemmesiden indeholder undersider fra de fem lande og en bibliotekssektion, der fungerer som henvisningsressource for videre debat. Projektet vil sikre udvikling og videreførelse af innovative idéer, uddannelse og en udvidelse af netværket til en bredere gruppe inden for vejledningsområdet ud over de ekspertgrupper, der først blev involveret. Kontakt: Jenny Bimrose, Hjemmeside: 10

11 Guidance for Raising Aspirations, GRASP - Vejledning af arbejdsløse og socialt udsatte Program: Grundtvig År: Litauen: Viesite Town and Surrounding Rural Territory Council Finland: Järvisente Adult Educational Center Spanien: Public School of Palencia Tyrkiet: Anatolia Technical and Vocational High School Tyskland: Public School of District Sonneberg UK (Skotland): Argyll College Projektet GRASP har til formål at fremme og styrke uddannelse i socialt ressourcesvage områder. Projektet skal hjælpe arbejdsløse og socialt udsatte grupper, så de kan tage del i en almen uddannelse på trods af sociale og økonomiske vanskeligheder. Deltagerne lærer nye færdigheder og forbedrer allerede opnået viden og erhvervede færdigheder, hvilket bidrager til at styrke deres selvsikkerhed og forbedre deres arbejdsmotivation. Med hjælp fra dette projekt og samarbejdet med lokale grupper og netværk får deltagerne nye fremtidsperspektiver og jobmuligheder. På projektets hjemmeside findes en skotsk guide What now? til afklaring af uddannelsesønsker og muligheder. Ved afslutning af projektet bliver en vejledningsfolder udarbejdet baseret på de indsamlede erfaringer og informationer, som oplyser målgruppen om deres muligheder for karriereudvikling og uddannelse. De centrale spørgsmål i projektet er således, hvordan man som voksen kommer i gang med en læringsproces, og hvordan man efterfølgende kommer videre derfra. Her er samfundskontakt og samarbejde med partnere, der har lignende målsætninger, afgørende. Kontakt: Gunta Dimitrijeva, Hjemmeside: 11

12 Guidance Merger - Metoder til samarbejde mellem vejledere og virksomheder År: Sverige: CFL, Center for Flexible Learning, Soderhamn Belgien: Euro-WEA Italien: Divisione Risorse Orientamento e Lavoro di ASTER Storbritannien: Careers Europe; Business Link; Employer Link, Bradford College Sverige: NIWL, National Institute for Working Life Tjekkiet: Eurovision s.r.o Projektet har udarbejdet værktøjer og metoder til at styrke forbindelsen mellem det arbejde, der udføres af uddannelses- og erhvervsvejledere, og arbejdsgivere, således at vejledning ikke gives isoleret fra de ansattes hverdag. Målet er at forbedre adgangen til vejledning for de ansatte og dermed øge deres motivation og adgang til efter- og videreuddannelse. De udviklede redskaber og metoder inddrager også arbejdetsmarkedets parter og andre relevante aktører i vejledningsarbejdet. Centralt for projektet har været at udvikle metoder til at fremme samarbejdet mellem vejledere på den ene side og arbejdsgivere og medarbejdere på den anden side, samt at afdække hvilke supplerende kompetencer vejlederne skal besidde for at være i stand til at opnå gode resultater af dette samarbejde. Efter gennemførelsen af projektet er der udarbejdet et sammendrag af resultaterne og anbefalingerne til alle, der er involveret i processen med at tilbyde vejledning og rådgivning til folk i arbejde. Projektet er senere videreført i Leonardo-projektet Guidance in the Workplace Kontakt: Klas Tallvid, Hjemmeside: 12

13 Guidance in the Workplace - Nye tilgange til vejledning af ansatte på arbejdspladsen År: Sverige: CFL- (Centre for Flexible Learning), Söderhamn Frankrig: CIBC Rumænien: Soros Italien: ASTER Slovenien: Slovenian Institute for Adult Education Projektet er en videreførelse af et tidligere Leonardo-projekt Guidance Merger (http://www.guidancemerger.org) og har til formål at udbrede viden om metoder, der anvendes til vejledning til ansatte. Det bygger på tre antagelser: - vejledning er afgørende for at fremme livslang læring hos ansatte - vejledning er ikke altid let tilgængelig for ansatte - vejledning skal ikke tilbydes isoleret, men integreres på arbejdspladsen i et samarbejde mellem arbejdsgivere, fagforeninger, uddannelsesledere og HR-ansvarlige. Projektet tilstræber at gennemføre forskning med ikke om deltagerne. På denne måde vil deltagerne være en del af projektet som medforskere, og forskningen får derigennem et andet perspektiv, der er fordelagtigt både for de videnskabelige resultater og for udarbejdelsen af gode eksempler. Projektet planægger følgende resultater: - udvikling af nye metoder til vejledningen på arbejdspladsen, som passer til forholdene i de enkelte samarbejdslande - uddannelsesmuligheder for vejledere og eksperter i andre lande - uddannelsesmateriale for vejledere, som kan anvendes mellem deltagerlandene - en afsluttende rapport, der giver en oversigt over nye tilgange til vejledning på arbejdspladsen. Kontakt: Klas Tallvid, Hjemmeside: 13

14 Improved Future - Nye metoder til vejledning af indvandrere År: Sverige: Folkuniversitetet Bulgarien: Business Foundation for Education Frankrig: IRFA SUD Rumænien: Carp Tyskland: QVH Østrig: Best Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Holland: Roc Tyrkiet: Teksav Storbritannien: University of Glasgow Med udvidelsen af EU og i lyset af den generelle globale situation, immigrerer folk til andre lande af mange forskellige grunde. Dét at være indvandrer i et nyt land medfører særlige krav i forbindelse med at tilpasse sig og blive fuldt integreret og uafhængig, fx at lære det nye sprog og blive bekendt med landets kultur of samfund. En af de bedste måder at opnå uafhængighed på er gennem beskæftigelse, men for indvandrere er denne proces meget sværere. Det er bevist, at indvandrere i Europa har en betydeligt lavere beskæftigelsesprocent end personer, der er født i det land, de bor i. For at afhjælpe indvandreres vanskelige situation er det nødvendigt at fremme vejlederes viden om og kompetencer inden for dette særlige vejledningsområde. Projektets formål er derfor at udbrede viden om og forståelse for de barrierer, som ofte er til stede hos belastede indvandrergrupper og dermed fremme støtten til indvandrere fra ansatte i vejlednings- og uddannelsessektoren. Projektets mål nås gennem udveksling af idéer og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i en række europæiske lande for at udvikle kvalitetsmaterialer og nye metoder til erhvervsvejledning af målgruppen. Kontakt: Ingmarie Rohdin Hjemmeside: 14

15 Individual Career Management Tool in the Work Place, for Increased Mobility, Adaptability to Change and Equal Opportunities in the ICT sector, - Et online vejledningsværktøj til vejledning af ansatte I IT-sektoren År: Grækenland: Delta Singular Ekpedeftiki Aninimi Eteria Epagelimatikis Katartisis & Erevnas Finland: Tulossilta Oy Irland: Work Research Centre Ltd, Slovenia: Nevron Doo Storbritannien: Inova Consultancy Tjekkiet: Tomas Bata University of Zlin Holland: Noorderporrt College, VHTO Italien: D&S Group Polen: WSHE Spain: Acceso a Europa SL, Fundación Tek., Sverige: Högskolen I Halmstad, Amledo CO Tyskland: CAS Software AG Projektet har udviklet og afprøvet et nyt online-vejledningsværktøj, der kan bruges til individuel karriereudvikling for ansatte i IT-virksomheder. De ansatte i ITsektoren står konstant over for krav om mobilitet, høj tilpasningsevne og fortsat efter- og videreuddannelse som følge af den hurtige teknologiske udvikling i branchen. Online-værktøjet er udviklet i et integreret miljø og kan anvendes af ansatte, vejledere, virksomheder og undervisere. Det bidrager til en afklaring af de ansattes viden og færdigheder og af deres efteruddannelsesbehov. Det leverer endvidere forslag til metoder til at opfylde behovet for efteruddannelse, både i form af læringsplan og læringsmål, så de ansatte bliver i stand til effektivt at imødekomme de øgede arbejdskrav. For vejlederne er der et efteruddannelsesprogram om karrierevejledning på arbejdspladsen og anvendelsen af online-værktøjet. Et internationalt forum er blevet oprettet i forbindelse med projektet for at sikre et international netværk samt udveksling af informationer og erfaringer inden for vejledning og rådgivning på arbejdspladsen. Kontakt: Mrs. Efrosini Karpodini Dimitriadi, Hjemmeside: 15

16 Towards a Lifelong Learning Society - En analyse af institutioner og systemers rolle i forbedringen af adgangen til livslang læring Program: EU s sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling År: Estland: Tallin University Belgien/Flandern: Catholique University of Louvain England: University of Nottingham Litauen: Mikolas Romeris University & Institute for Social Research Rusland: St. Petersburg State University Slovenien: SIAE Bulgarien: Institute of Sociology Irland: Dublin City University Norge: FAFO Skotland: University of Edinburgh Tjekkiet: The National Training Fund Ungarn: TARKI Østrig: Danube University Krems Dette forskningsprojekt fokuserer på uddannelsessystemets bidrag til implementeringen af livslang læring, og hvilken rolle det spiller for at styrke social integration i Europa. Målet er at studere institutioners indflydelse på voksnes adgang til uddannelsessystemet i forskellige lande og at evaluere resultatet af de politikker og tiltag, der gennemføres for at fremme voksnes adgang til uddannelse. Projektet arbejder ud fra den antagelse, at nationale institutionelle systemer er tæt forbundne og komplementerer hinanden. Disse nationale enheder skaber mulighederne for livslang læring og dermed kan ens politiske reformer føre til forskellige resultater i landene. Derfor kan udviklingen af politikker for livslang læring kun analyseres korrekt, hvis man også tager højde for den gensidige afhængighed mellem institutionelle systemer. Projektet vil bl.a. frembringe en analyse af uddannelsessystemets rolle i forbedringen af adgangen til livslang læring og en empiribaseret analyse af tilstrækkeligheden af den politik, der føres i Europa på området. Projektet vil også vurdere og uddybe de indikatorer, der blev benyttet i undersøgelsen EU Lifelong Learning Survey i Analysen baseres på data fra: - individuelle kursister (en undersøgelse af voksne i skoler og på universiteter) - uddannelsesinstitutioner (interviews med skolernes ledelse og ministerier) - virksomheder (interviews med ledelser af SMV). Kontakt: Ellu Sar, Hjemmeside: 16

17 International Quality Assurance Programme in Vocational Orientation and Guidance Measures for Job-Seekers on the System Level, QUINORA - Et kvalitetssikringssystem for uddannelses- og erhvervsvejledere År: Østrig: abif - Wissenschaftliche Vereinigung für Analyse Beratung und interdisziplinäre Forschung Bulgarien: Znanie - Center for Vocational Training Italien: Alfabeti Spanien: FASE.net Storbritannien: Norwich City College of Further and Higher Education Sverige: Föreningen Urkraft; Tyskland: Bundesagentur für Arbeit; Østrig: IOT Doppel & Rischawy OEG, Martin Höglinger Projektet QUINORA har udviklet et sammenligningsgrundlag for voksenvejledning på europæisk niveau og videreformidler eksempler på velfungerende vejledningsmodeller. Projektets målgruppe er primært ledere af uddannelsesinstitutioner og undervisere, samt forskellige arbejdsmarkeds- og uddannelsesaktører (fx jobcentre og uddannelsesinstitutioner). Den vigtigste del af projektet er udviklingen af et forslag til et kvalitetssikringssystem for uddannelses- og erhvervsvejledning. Til dette formål har projektet udarbejdet en synteserapport, der identificere og sammenligner de kvalitetsstandarder og programmer, der allerede forelå inden for EU. På baggrund af rapporten har projektet udarbejdet internationale kvalitetsstandarder for uddannelsestiltag inden for uddannelses- og erhvervsvejledning, som særligt fokuserer på arbejdsmarkedsaktørers ledelsesniveau. Deltagerne i projektet har desuden udviklet et e-læringsværktøj, der giver arbejdsmarkedsaktører en mulighed for trinvist at implementere de fælles kvalitetsstandarder. Endelig tilbyder et e-bibliotek yderligere information om og kilder til flere oplysninger om emnet kvalitet i uddannelses- og erhvervsvejledning. Kontakt: Karin Steiner, Hjemmeside: 17

18 Third Age Guidance, TAG - Karrierevejledning af seniorer, både ledige og ældre ansatte År: Storbritannien: The University of Glasgow Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Holland: Roc Nijmegen Italien: CDRL Storbritannien: The University of Glasgow; The WISDOM Co-operative; The Age and Employment Network, formerly known as the Third Age Employment Network; Careers Europe; Careers Scotland Finland: Diaconia Polytechnic (Diak) Frankrig: IRFA Sud Island: Starfsafl Spanien: Euradia, University of Alicante Sverige: Folkeuniversitetet i Kristianstad Tjekkiet: Akses. Ltd Tyskland: IBW Euroinstitut Østrig: BEST Projektet Third Age Guidance fokuserer på erhvervsvejledning, proaktiv såvel som reaktiv, i alle dele af voksenvejledningen, primært hos arbejdsgivere og fagforeninger. Projektets mål er at skabe nye vejledningsmodeller og metoder til at fastholde eller integrere seniorer på arbejdsmarkedet ved at kortlægge vejledningsfeltet. Der er indsamlet information om vejledningsbehovene hos ældre mennesker, der enten er arbejdsløse eller ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, ældre medarbejdere, som har behov for karriererådgivning, samt dem der er i fare for at blive fyret som følge af strukturændringer. Projektet har samtidig samlet oplysninger om eksisterende modeller og metoder for vejledning af ældre medarbejdere, evalueret disse tiltag og derefter justeret dem for at udarbejde nye og forbedrede modeller. En central del af dette arbejde har været at teste vejledningsmetoderne på seniorer i forskellige sammenhænge, også på arbejdspladser, samt at få feedback fra de vejledte for at forbedre materialerne. Alle resultater findes på hjemmesiden og desuden har projektet publiceret bogen Guidance for Life: Working and learning in the third age: Kontakt: Pamela Clayton, Hjemmeside: 18

19 Workplace Guidance: The Social Partners and Vocational Guidance for Low-Paid Workers - Nye værktøjer til vejledning af lavtuddannede på arbejdspladsen År: Storbritannien: University of Glasgow Danmark: DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Island: EFLING Italien: Centro Documentazione Ricerche per la Lombardia Luxemborg: Response Norge: Norsk Elektriker-og Kraftstasjonsforbund Spanien: Confederacion Empresarial de la Prov. de Alicante Sverige: Arbetsförmedingen Tjekkiet: DHV CR Tyskland: Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut Projektet Work Place Guidance vil forbedre adgangen til livslang læring for grupper, der er i risiko for at blive udelukket fra arbejdsmarkedet. Dette gøres ved at involvere virksomheder og ansatte, arbejdsmarkedets parter og erhvervs- og uddannelsesvejledere. Projektet retter sig mod lavtuddannede ansatte, fordi statistikker fra flere europæiske lande viser, at de har mindst mulighed for at få adgang til livslang læring. Projektets partnere har foretaget en undersøgelse af omfanget af den eksisterende vejledning på arbejdspladserne, af eksempler på god praksis og af foreliggende litteratur på området og har dermed afdækket behovet for vejledning af lavtuddannede. På baggrund heraf er der udviklet nye vejledningsværktøjer og anbefalinger til fremtidig praksis. De endelige rapporter og værktøjer til vejledning på arbejdspladsen er tilgængelige i en trykt version og på projektets hjemmeside. De indeholder bl.a. anbefalinger til arbejdsmarkedets parter og vejledere, eksempler på gode erfaringer og forslag til nationale og regionale beslutningstagere. Kontakt: P.M. Clayton, Hjemmeside: 19

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Officiel åbning af NCK 18. Juni 2008 Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Carla Tønder Jessing Voksenvejledningsaktører: Arbejdsformidlingen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø E N E T O S H ACTIV NETWORKING PRODUCTer PARTNERE Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø European Network Education and Training in Occupational Safety and Health AKTIV NETWORKING

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Et Internationalt Perspektiv på Almendannelse i Produktionsskolen

Et Internationalt Perspektiv på Almendannelse i Produktionsskolen Et Internationalt Perspektiv på Almendannelse i Produktionsskolen Internationale erfaringer fra de danske produktionsskoler i årrækken 2008-2013 Projekt: Produktionsskoleforeningen med økonomisk støtte

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere