Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet"

Transkript

1 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse og anbefalinger 9. januar 2017

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Resumé 3 Baggrund og formål 5 Analysens afgrænsning og metode 5 Afgrænsning 5 Metode 7 Spørgeskemaundersøgelse vedr. Bosteder 11 Hvilke systemer anvendes? 11 Hvordan er arbejdet med medicin organiseret? 12 Spørgeskemaundersøgelse vedr. Misbrugsområdet 13 Hvilke it-systemer anvendes? 13 Hvordan er arbejdet med medicin organiseret? 14 Anbefalinger 15 Modeller for udbredelse af FMK 15 Modenhed på bosteder og misbrugsområdet 16 Anbefalinger til stimulering af udbredelsen af FMK 17 2

3 Resumé Det er i ØA16 aftalt, at der skal gennemføres en analyse vedrørende anvendelse og udbredelse af Fælles Medicinkort (FMK) til det specialiserede socialområde (bosteder) og misbrugsområdet (misbrugscentre). I denne forbindelse er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse omfattende: 1047 bosteder efter servicelovens 107 og misbrugscentre efter servicelovens 101 og sundhedslovens 141 Undersøgelsen omfatter alle kommunale, regionale og private institutioner i Danmark for de pågældende områder. Svarprocenten er hhv. 65 pct. for bosteder og 61 pct. for misbrugsområdet. Det vurderes, at de modtagne svar kan danne udgangspunkt for en national vurdering af, hvor parate man er på bosteder og misbrugsområdet til at implementere FMK for så vidt angår de systemer, man anvender i dag og hvordan man har organiseret arbejdet. Der er desuden gennemført en workshop med mere end 50 deltagere fra bosteder og misbrugsområdet for at validere spørgeskemaresultatet og bidrage til analysens anbefalinger. Resultat fra undersøgelse på bosteder Undersøgelsen viser, at på bosteder anvender ca. 17 pct. it-systemer, som er tekniske integrerede med FMK (FMK parate) til dispensering og administration af medicin. Der peges på tre navngivne it-systemer af typen EOJ (Elektronisk Omsorgs Journal), som anvendes på det kommunale ældreområde i dag. Undersøgelsen viser også, at det næsten udelukkende er de kommunale eller regionale bosteder, som har FMK parate it-systemer i dag pct. bosteder svarer, at de anvender et it-system, som ikke er FMK parat. Der peges på mere end 10 navngivne systemer i denne gruppe. 17 pct. svarer, at de ikke anvender it-system i forbindelse med dispensering og administration af medicin. Undersøgelsen viser desuden, at på bosteder er det typisk, at ikke sundhedsfaglige medarbejdere håndterer medicin. 88 pct. af respondenterne fra bosteder har svaret, at det er typisk, at pædagoger eller ufaglærte medarbejdere administrerer 3

4 medicin og 56 pct. har svaret, at det er typisk at pædagoger og ufaglærte medarbejdere dispenserer medicin. Resultat fra undersøgelse på misbrugscentre På misbrugsområdet svarer næsten 40 pct., at de anvender FMK online i forbindelse medicinordination, mens ca. 30 pct. svarer, at de anvender et it-systemer, som er tekniske integreret med FMK (FMK parat). Resten svarer at de ikke anvender itsystem eller at de anvender it-system, som ikke er FMK parat. Til dispensering og administration af medicin på misbrugsområdet anvender færre end 10 pct. it-systemer, som er FMK parat. Undersøgelsen viser desuden, at det typisk er sygeplejersker eller SOSU assistenter, som dispenserer og administrerer medicin på misbrugsområdet. Herudover viser besvarelserne, at det forekommer, at pædagoger og ufaglærte dispenserer og administrerer medicin, idet 11 pct. har svaret, at det er typisk at pædagoger og ufaglærte medarbejdere dispenserer medicin og 15 pct. har svaret, at det er typisk at pædagoger og ufaglærte medarbejdere administrerer medicin. Anbefalinger Det anbefales, på baggrund af analysen, at der igangsætte aktiviteter med henblik på information, læring, netværk og samarbejde for at understøtte de frivillige initiativer i relation til FMK på bosteder og misbrugsområdet. Det anbefales desuden, at det anerkendes, at der er så væsentlig forskel på situation og behov på bosteder og misbrugsområdet, at aktiviteter bør målrettes de to områder hver for sig. Det vurderes, at bosteder og misbrugsområdet ikke er parat til den samme styrede model, som blev anvendt til at udbrede FMK på ældreområdet. Der er flere itsystemer i spil, herunder systemer, som ikke er FMK parate, ligesom medicin i dag i stort omfang håndteres af medarbejdere, uden sundhedsfaglig autorisation. Det anbefales desuden, at der gennemføres aktiviteter med henblik på at opnå, at læger på misbrugsområdet registrerer udleveret medicin i FMK fra første kontakt med patient. Dette kan håndteres i FMK og handler alene om arbejdsgange og registreringspraksis. 4

5 Baggrund og formål Det er i ØA16 aftalt, at der skal gennemføres en analyse vedrørende anvendelse og udbredelse af FMK til det specialiserede socialområde (bosteder) og misbrugsområdet (misbrugscentre). Analyseopgaven skal: 1. Dels skabe overblik over hvilke it-systemer, man anvender i dag og hvor digitalt parate man er på hhv. det specialiserede socialområde og misbrugsområdet. 2. Dels undersøge kompetenceprofiler for medarbejdere, som håndterer medicin på hhv. bosteder og misbrugscentre Med henblik på at afdække ovenstående er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse og afholdt en workshop. Analysen udføres af Devoteam for KL og Sundhedsdatastyrelsen, med Danske Regioners involvering og koordinering og i samarbejde med MedCom. Herudover involveres en række kommunale og regionale praktikere i interview og workshop. Dette notat sammenfatter spørgeskemaundersøgelsen og analysens anbefalinger. Analysens afgrænsning og metode Afgrænsning Analysen er afgrænset til henholdsvis: Bosteder efter servicelovens 107 og 108 Misbrugsområdet (rusmiddelbehandling) efter servicelovens 101 og sundhedslovens 141 På Socialstyrelsens Tilbudsportal 1 fremgår alle udbydere kommunale, regionale og private af disse ydelser, og Tilbudsportalen er brugt til at udpege respondenter til spørgeskemaundersøgelsen

6 Antallet af respondentinstitutioner pr. juni 2016 var følgende: 1047 bosteder 187 misbrugscentre Både bosteder og misbrugscentre dækker over ambulante tilbud, dagbehandling og døgnbehandling. De 1047 bosteder omfatter tilsammen pladser og timers sundhedsindsats pr. uge. De 185 rusmiddelbehandlingsinstitutioner omfatter pladser og timers sundhedsindsats pr. uge. I figur 1 nedenfor ses afgrænsningen illustreret midt i figuren. Herudover ses følgende afgrænsningselementer i figuren: Fokus for analysen er de enkelte institutioner og deres arbejdsgange i relation til medicinordination, disponering og administration. For bosteder er fokus alene medicindisponering og administration, mens det for misbrugsområdet herudover er medicinordination. Således ligner bostedområdet som udgangspunkt det kommunale ældreområde for så vidt angår opgaver, som skal understøttes af FMK. Samarbejdsflader til hhv. kommune og det øvrige sundhedsområde er omfattet af analysen fra et indefra-og-ud perspektiv, idet det alene er medarbejdere fra bosteder og misbrugscentre, som er involveret i analysen. Aktører fra den kommunale forvaltning og fra det øvrige sundhedsvæsen er ikke medtaget. 6

7 Figur 1: Illustration af analysens afgrænsning. Fokus er de to kasser med overskriften hhv. Rusmiddelbehandling og Bosteder. Metode Dataindsamlingen er gennemført ved spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er formuleret på baggrund af interview med ca. 10 praktikere og fagpersoner med kendskab til bosteder og misbrugsområdet samt møder med en projektgruppe med deltagelse fra KL, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og MedCom. Der er anvendt følgende definitioner i spørgeskemaet: Medicinordination: Læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle en borger med såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin. Medicindispensering: De processer, hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin til administration. Medicinadministration: Personalets omdeling og hjælp til borgerens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af borgeren samt tegn på eventuelle bivirkninger. 7

8 Spørgeskemaet omfattede følgende spørgsmål: It-system anvendelse 1) Hvilke it-systemer bruger I i forbindelse med medicinordination? 2) Hvilke it-systemer bruger I i forbindelse med medicindispensering og medicinadministration? 3) Har institutionen i dag adgang til det Fælles Medicinkort (FMK)? 4) Hvem stiller it-systemerne til rådighed? 5) Hvilke it-systemer bruger I herudover til generel dokumentation/ journalskrivning? Organisering af arbejdet a) Hvem ordinerer medicin til jeres brugere? b) Hvilke faggrupper varetager almindeligvis medicindispensering på jeres institution? c) Hvilke faggrupper varetager almindeligvis medicinadministration på jeres institution? Der er ikke spurgt til de specifikke arbejdsgange i de enkelte institutioner, men alene til hvordan man har organiseret arbejdet. Der er således heller ikke spurgt til indre anliggender som fx medicinuddannelse og anvendelse af trustløsning til at uddelegere adgang til FMK. Spørgeskemaet blevet sendt til hhv bosteder og 187 misbrugsenheder i juni 2016 med en svarperiode på ca. 6 uger. I praksis kunne spørgeskemaet modtages af 947 bosteder og 147 misbrugsinstitutioner. For de øvrige respondenter, som fremgik af Tilbudsportalen, fungerede modtageradresser ikke. Det vurderes, at de modtagne svar kan danne udgangspunkt for en national vurdering af, hvor parate man er på bosteder og misbrugsområdet til at implementere FMK for så vidt angår de systemer, man anvender i dag og hvordan man har organiseret arbejdet. Nedenfor ses svarprocent for hhv. bosteder og misbrugsområdet. Bosteder Spørgeskemaet for bosteder er besvaret af 612 ud af 947 institutioner, dvs. med en svarprocent på 65. 8

9 Besvarelserne er jævn fordelt over landet. Der er således modtaget besvarelser fra 92 ud af de 93 kommuner, hvor der er bosteder omfattet af undersøgelsen, dvs. i 99 pct. af de relevante kommuner. Svarene fordeler sig på de forskellige institutionstyper, hhv. kommunale, regionale og private, svarende til den fordeling, der er på antallet af de forskellige institutionstyper. I figur 2 nedenfor ses, at svarene fordeler sig på kommune, region og private tilbud med henholdsvis 46 pct., 5 pct. og 49 pct. Den samlede fordeling blandt de udsendte er ca. 42 pct. kommunale, 4 pct. regionale og 53 pct. private. Således er de kommunale og regionale svar lidt overrepræsenterede, men i en størrelsesorden, så det vurderes, at svarene samlet set kan betragtes som et godt grundlag for analysen. Figur 2: Svar for bosteder fordelt på hhv. kommuner, regioner og private tilbud. Blå = antal svar modtaget, Grøn = antal svar ikke modtaget, blå + grøn = samlet antal udsendte til hhv. kommunale, regionale og private bosteds tilbud 9

10 Misbrug Spørgeskemaet for misbrugsområdet er besvaret af 89 ud af 147 institutioner, dvs. med en svarprocent på 61. Besvarelserne er jævn fordelt over landet. På misbrugsområder er der således modtaget besvarelser fra 51 ud af de 72 kommuner, hvor der er bosteder omfattet af undersøgelsen, dvs. i 71 pct. af de relevante kommunerne. Svarene fordeler sig på de forskellige institutionstyper, hhv. kommunale, regionale og private, svarende til den fordeling, der er på antallet af de forskellige institutionstyper. I figur 3 nedenfor ses, at svarene fordeler sig på kommune, region og private tilbud med ca. 58 pct., 2 pct., og 39 pct. Den samlede fordeling blandt de udsendte er ca. 51 pct., 1 pct., og 47 pct. Således er de kommunale svar overrepræsenteret i forhold til svar fra de private tilbud, men i en størrelsesorden, så det vurderes, at svarene samlet set kan betragtes som et godt grundlag for analysen. Figur 3: Svar på misbrugsområdet fordelt på hhv. kommuner, regioner og private tilbud. Blå = antal svar modtaget, Grøn = antal svar ikke modtaget, blå + grøn = samlet antal udsendte til hhv. kommunale, regionale og private misbrugs tilbud I det efterfølgende gennemgås spørgeskemaundersøgelsens resultater. 10

11 Spørgeskemaundersøgelse vedr. Bosteder Hvilke systemer anvendes? Respondenterne fra bosteder er blevet spurgt, hvilke it-systemer, de anvender til at dokumentere hhv. medicinordination og medicinadministration. Svar ses i figur 4 nedenfor og beskrives under figuren. Figur 4: Svar på spørgemål om, hvilke it-systemer man på bosteder anvender til medicindisponering og medicinadministration Figur 4 viser at ca. 17 pct. bosteder anvender it-systemer, som er tekniske integrerede med FMK (FMK parate) til dispensering og administration af medicin. De bosteder, som anvender FMK parate it-systemer anvender systemerne CSC Vitae, KMD Nexus, KMD Care og lægepraksis systemer. CSC Vitae og KMD Nexus udgør tilsammen mere end 80 pct. CSC Vitae, KMD Nexus og KMD Care er såkaldte EOJ systemer (Elektronisk Omsorgs Journal) som anvendes på det kommunale ældreområde. Det fremgår desuden af undersøgelsen, at det næsten udelukkende er offentlige bosteder, som anvender FMK parate løsninger pct. bosteder svarer, at de anvender et it-system, som ikke er FMK parat. Der peges på mere end 10 navngivne systemer i denne gruppe. 17 pct. svarer, at 11

12 de ikke anvender it-system i forbindelse med dispensering og administration af medicin. Herudover fremgår det, at for de offentlige bosteder har kommune eller region valgt it-systemet, mens de private bosteder selv har valgt it-system. Endelig svarer ca. 75 pct. af respondenterne, at de ikke har adgang til FMK. Hvordan er arbejdet med medicin organiseret? I nedenstående figur 5 ses svaret på hvilke personalegrupper, som varetager hhv. medicindispensering og medicinadministration på bosteder. Figur 5: Svar på spørgsmålene: Hvilke faggrupper varetager almindeligvis medicindispensering og medicinadministration på jeres institutioner? Der er foreslået en række mulige aktører, og for hver af disse har respondenten taget stilling til, om denne aktør ofte, somme tider, sjældent, aldrig dispenserer og administrerer medicin eller om man ikke ved det. Besvarelsen i figur 5 viser, at det er typisk, at ikke autoriseret sundhedspersonale dispenserer og administrerer medicin. I figuren ses det, at 88 pct. af respondenterne fra bosteder har svaret, at det er typisk, at pædagoger eller ufaglærte medarbejdere administrerer medicin og 56 pct. har svaret, at det er typisk at pædagoger og ufaglærte medarbejdere dispenserer medicin. 12

13 Spørgeskemaundersøgelse vedr. Misbrugsområdet Hvilke it-systemer anvendes? Respondenterne på misbrugsområdet er blevet spurgt hvilke it-systemer, de anvender I forbindelse medicinordination. Her svarer næsten 40 pct., at de anvender FMK online. Ca. 30 pct. anvender et FMK parat system, hvorigennem man kan tilgå FMK. Ca. 10 pct. anvender ikke it-systemer. Resten udgøres af forskellige journalsystemer, som ikke er FMK parate. Herefter blev respondenterne spurgt om, hvilke systemer, som anvendes til medicindispensering og medicinadministration. Svarene ses nedenfor i figur 6. Figur 6 Illustration som viser besvarelse af spørgemålet: Hvilke systemer anvendes til medicindispensering og medicinadministration? Figur 6 viser, at på misbrugscentre anvender færre end 10 pct. it-systemer, som er tekniske integrerede med FMK (FMK parate) til dispensering og administration af medicin. Ca. 70 pct. anvender it-system som ikke er FMK parat (kategorierne ikke FMK parat it-system og andet ) og ca. 17 pct. anvender ikke it-system til dispensering og administration af medicin. 13

14 Hvordan er arbejdet med medicin organiseret? I nedenstående figur 7 ses svar på hvilke personalegrupper, som varetager hhv. medicindispensering og medicinadministration på misbrugsområdet. Figur 7: Svar på spørgsmålene: Hvilke faggrupper varetager almindeligvis hhv. medicindispensering og medicinadministration på jeres institutioner? Der er foreslået en række mulige aktører, og for hver af disse har respondenten taget stilling til, om denne aktør ofte, somme tider, sjældent, aldrig dispenserer medicin eller om man ikke ved det. I illustrationen er der lavet en grafisk afbildning af ofte, for at få et billede af, hvem der typisk dispenserer medicin. Besvarelserne viser, at det typisk er sygeplejersker eller SOSU assistenter, som dispenserer og administrerer medicin på misbrugsområdet. Besvarelserne viser også, at det forekommer, at pædagoger og ufaglærte dispenserer og administrerer medicin, idet 11 pct. har svaret, at det er typisk at pædagoger og ufaglærte medarbejdere dispenserer medicin og 15 pct. har svaret, at det er typisk, at pædagoger og ufaglærte medarbejdere administrerer medicin. 14

15 Anbefalinger Analysen har resulteret i anbefalinger vedrørende: Principiel model for udbredelse af FMK til hhv. bosteder og misbrugsområdet Mulige aktiviteter, som kan stimulere udbredelsen af FMK til bosteder og misbrugsområdet Andre anbefalinger baseret på spørgeskemaundersøgelse og workshop Disse anbefalinger gennemgås i det efterfølgende. Modeller for udbredelse af FMK Der kan peges på følgende tre mulige modeller for udbredelse af FMK til hhv. bosteder og misbrugsområdet: 1. Den styrede model (som FMK implementering på ældreområdet) 2. Den stimulerede model 3. Markedsstyret model Det vurderes på baggrund af spørgeskemaundersøgelse, at bosteder og misbrugsområdet ikke er parat til den samme styrede model, som blev anvendt til at udbrede FMK på ældreområdet. Dette diskuteres særskilt i det efterfølgende i afsnittet Modenhed på bosteder og misbrugsområdet. Den markedsstyrede model, hvor det alene er systemleverandører, som driver udviklingen, vurderes at kunne få en lang tidsmæssig udbredelse, således at nytten af FMK på bosteder og misbrugsområdet realistisk set ikke vil kunne realiseres de første mange år. Dette efterlader den stimulerede indsats som en en interessant mellemvej, hvor fx information, netværk og sparring kan bringe en FMK implementering hurtigere i mål. Det interessante er her at pege på, hvilke indsatser som kan bringe relevant stimulering til FMK udbredelsen. Dette diskuteres særskilt i det efterfølgende i afsnit Anbefalinger til stimulering af udbredelse af FMK. 15

16 Modenhed på bosteder og misbrugsområdet Udgangssituationen i bosteder og på misbrugsområdet er mere kompleks og mangfoldig end på det kommunale ældreområde, da man startede med at implementere FMK her. Nedenfor gennemgås nogle karakteristika. Ældreområde er langt overvejende kommunalt og ikke privat - hvilket gav en mulighed for at stimulere en udvikling med 98 kommunale knudepunkter. For bosteder og misbrugsområdet, vil der være tale om en mere distribueret udvikling med mange private institutioner, i størrelsesordenen halvdelen på hvert af områderne. Antallet af systemer, som anvendes i dag i både bosteder og misbrugscentre er langt større og mere forskelligartet end systemlandskabet på det kommunale ældreområde, da man implementerede FMK her. På det kommunale ældreområde havde man tre EOJ systemer, da man i perioden implementerede FMK integreret med EOJ systemerne, mens man på bosteder og misbrugsområdet har mere end 12 forskellige løsninger, med ca. halvdelen, som dominerende løsninger. På det kommunale ældreområde har man en mangeårig tradition med EOJ, som løbende er blevet tilpasset ældreområdets ændrede organisering, styringsform, etc. Der har været tradition for fælles løft af EOJ med centralt koordinerede indsatser med pilotprojekter og leverandørforum. Man kunne gennemføre en udvikling og implementering koordineret med kommunerne og EOJ leverandørerne, og baseret på en modenhedsvurdering af kommunernes it-mæssige og organisatoriske modenhed. I mange kommuner var der et organisatorisk fundament i form af en EOJ ansvarlig og en ledelse, som var vant til denne type projekter. Udviklingen i kommunerne byggede ligeledes oven på en tradition med digital kommunikation til praktiserende læge og sygehus (MedCom meddelelser), som har givet en form for projektmodenhed og tradition for digitalt samarbejde med andre sektorer. Det vurderes, at både bosteder og misbrugsområdet er mindre digitalt modne, fordi de ikke har samme eller anden tilsvarende erfaring. Bosted området er det område, som mest ligner det kommunale ældreområde, når vi taler it-parathed. Her anvender flere kommunale bosteder EOJ systemerne og de kan evt. også trække på en erfaring og organisering i kommunen i forbindelse med implementering af FMK. Til gengæld har bostederne en personalemæssig udfordring, idet medicinhåndteringen typisk varetages af pædagoger. Bemærk, at på misbrugsområdet er den mest udbredte FMK parate journal Bosted systemet, som kun har kort erfaring som integreret FMK løsning, mens der på 16

17 bosted området anvendes EOJ løsninger, hvor erfaringen som integreret EOJ løsning er langt større. Anbefalinger til stimulering af udbredelsen af FMK Spørgeskemaundersøgelse og workshop har givet et indblik i, hvad man synes er vanskeligt, hvor man mangler information, etc. Dette kan bruges til at udpege, hvilken hjælp man kunne stille til rådighed for bosteder og misbrugscentre til deres FMK implementering. Der er følgende observationer, som efterfølgende giver anledning til anbefalinger: A. Det forekommer, at læger på misbrugsområdet ikke registrerer borgers medicin i FMK fra første udlevering Det blev afdækket i analysen, at det forekommer, at læger på misbrugsområdet ikke registrerer den medicin, som de indledningsvis sætter patient i behandling med, i FMK, før det tidspunkt, hvor patienten er stabil. Dvs. der er en periode, hvor den medicin, som patienten får, ikke er registreret i FMK. Der kan ikke siges noget om hyppigheden af denne adfærd, men det antages, at det er typisk adfærd. B. Viden om FMK er ikke tilstrækkelig Det konstateres, at selvom Sundhedsdatastyrelsen har tilgængelig information om FMK, herunder en hyppigt stillede spørgsmål, så stilles disse spørgsmål alligevel jf. dokumentation fra workshop. Det kan der være flere grunde til. Måske overvejer man slet ikke at søge information, måske kan man ikke finde informationen, måske forstår man ikke informationen eller måske kan man ikke lave koblingen mellem informationen og den situation, man skal bruge det i, dvs. man kan ikke gøre informationen anvendelig. C. Ønske om videndeling og netværk Workshoppen viste, at der er ønske og behov for netværksaktiviteter, hvor man kan dele erfaringer i relation til implementering af medicinprocesser, arbejdsgange, it-understøttelse etc. Der eksisterer ikke de samme muligheder for bosteder og misbrugsområdet i relation til FMK, itunderstøttelse og processer, som man er vant til fra fx det kommunale ældreområde. 17

18 D. Bosteder og misbrugsområdets behov er forskellige Analysen har givet indblik i, at behov og ønsker på bosteder og misbrugsområdet er så væsentligt forskellige, at det ikke er meningsfuldt, at håndtere områderne samlet. Det anbefales, på baggrund af ovenstående, at der igangsætte aktiviteter med henblik på information, læring, netværk og samarbejde for at understøtte de frivillige initiativer i relation til FMK på bosteder og misbrugsområdet. Det anbefales konkret: 1. At der gennemføres aktiviteter med henblik på at opnå, at læger på misbrugsområdet registrerer udleveret medicin i FMK fra første kontakt med patient. Dette kan håndteres i FMK og handler alene om arbejdsgange og registreringspraksis. 2. At den nuværende kommunikation og information om FMK evalueres med bosteder og misbrugsområdet for øje, og at der på denne baggrund igangsættes aktiviteter med henblik på, at gøre information om FMK og erfaringer med FMK mere synlig og aktiv. 3. At der faciliteres netværksaktiviteter med henblik på at dele erfaringer og læring imellem institutioner. 4. At det vurderes, på hvilke områder, det kan give størst nytte at levere værktøjer og evt. sparring i form af fx implementeringsplaner, modeller for organisering af medicinopgaver, arbejdsgange, etc. således at institutionerne kan få mere direkte og aktiv hjælp og ikke skal starte forfra, når man skal implementere FMK. 5. At der etableres et overblik over eksisterende relevante it-systemer og deres FMK parathed, således at institutioner, som ér eller skal i gang med en systemudskiftning, har et godt grundlag at vurdere deres systemanskaffelse på. 6. At det for de ovenstående aktiviteter anerkendes, at der er så væsentlig forskel på situation og behov på bosteder og misbrugsområdet, at aktiviteter bør målrettes de to områder hver for sig. 18

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017 Status FMK Alice Kristensen 29. Maj 2017 2 Certificeringer og roadmap 3 Roadmap 4 Roadmap fortsat RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017 Følgende firmaer bliver ikke klar til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013 FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde Juni 2013 Overordnet plan for FMK impl. Integrationsprojektet Pilotprojekt med 3 pilotkommuner og 3 EOJleverandører Mobilisering Mobilisering

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007 IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer for det kommunale område FOA Fag og Arbejde takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Uddrag af udkast til: Masterplan for Digitalisering af Social- og Sundhedsområdet i Ballerup Kommune

Uddrag af udkast til: Masterplan for Digitalisering af Social- og Sundhedsområdet i Ballerup Kommune Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 18. februar 2015 Uddrag af udkast til: Masterplan for Digitalisering af Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

En vejledning i korrespondancemeddelelsen til social- og misbrugsområdet i kommuner

En vejledning i korrespondancemeddelelsen til social- og misbrugsområdet i kommuner MISBRUGSOMRÅDET SOCIALOMRÅDET En vejledning i korrespondancemeddelelsen til social- og misbrugsområdet i kommuner - i forbindelse med anvendelse af det Fælles Medicinkort eller anden digital kommunikation

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

FMK i kommuner og lægepraksis

FMK i kommuner og lægepraksis Session nr. 6 FMK i kommuner og lægepraksis MedCom 10 temadag 14. marts 2016 Alice Kristensen, Karina Hasager Hedevang & Iben Søgaard Agenda Velkomst, præsentation og baggrund for projektet korrekt anvendelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang N OT AT Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang Kommunerne har gennem de senere år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Der er både tale om, at der kommer flere kendte

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata May-Britt Højgaard, Devoteam & Bodil Grøn, Fredericia Kommune Indhold

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Indblik fra Danmark: Serviceharmonisering och Caremobil i äldrevården

Indblik fra Danmark: Serviceharmonisering och Caremobil i äldrevården Indblik fra Danmark: Serviceharmonisering och Caremobil i äldrevården Claus Nielsen Kommunernes Landsforening (KL) Anne-Mette Oudrup, Kundechef, CSC Anne-Mette Oudrup Cand. Mag i tysk og russisk 9 år i

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Til brug i klinisk undervisnning på sygeplejerskeuddannelsen. i Region hovedstaden. Januar 2015

Til brug i klinisk undervisnning på sygeplejerskeuddannelsen. i Region hovedstaden. Januar 2015 Til brug i klinisk undervisnning på sygeplejerskeuddannelsen i Region hovedstaden. Januar 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generel Introduktion... 3 Opbygning... 3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere