Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne"

Transkript

1 Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1

2 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder... 3 OES profiler og NS roller... 4 Indlæsning af rettighedsfil... 5 OES Profilerne... 5 NS rollerne Oprettelse af egne roller og profiler Gamle UNIC roller/profiler og standard Navision roller De gamle UNIC roller og profiler Standard Navision rollerne Jobfunktioner og forslag til rettighedstildeling

3 Indledning Denne vejledning forsøger at imødekomme et behov blandt skolerne for et samlet overblik over de roller og profiler, der indgår i rettighedsfilen til selvejer sektoren. Vejledningen giver en beskrivelse af hovedparten af rollerne og profilerne i rettighedsfilen herunder de roller og profiler der er specielt målrettet selvejer skolerne. De gamle UNIC roller og profiler behandles ligeledes i et selvstændigt afsnit ligesom det er tilfældet standard Navision rollerne. Vejledningen tager udgangspunkt i rettighedsfilen til Navision Stat 5.3. Indholdet i denne vejledning er ikke tænkt som udtømmende hvad angår selve brugeradministrationsmodulet men bør suppleres med andre vejledninger som nødvendigt. Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller Omkring tildeling af roller og rettigheder er der nogle hovedregler, der bør følges. Disse er: Tildel få og helst kun én profil pr. bruger og suppler med en eller flere roller Rollen skal altid være tildelt bruger for at kunne starte Navision. er indeholdt i de fleste OES profiler Eventuelle profiler og roller med UNIC prefixet skal ikke anvendes (se mere herom senere) Microsoft standard rollerne (prefix KØB eller SALG) bør udfases snarest muligt (se mere herom senere) Rollerne NS_Kasserer og NS_Bogholder bør principielt ikke tildeles samme bruger Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder I tabellen herunder er forsøgt at beskrive såvel kendetegnene som sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder 1. 1 Der findes vejledninger der går mere i dybden med beskrivelsen af de 3 begreber. Her kan bl.a. henvises til vejledningen Statslig brugervejledning til Brugeradministrationsfunktionaliteten, som kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside 3

4 Rettighed Rettigheder er det grundlæggende. Der tildeles rettigheder til forskellige Navision objekter (tabeller, forms, codeunits mm.) Eksempel: En rettighed kan fx bestå i en læse og skrive rettighed til debitor tabellen (debitorkortet) Rolle En rolle samler bestemte rettigheder inden for nærmere afgrænsede områder i Navision Stat Eksempel: En rolle (NS_BANK) kan fx bestå af indsætte, redigere og slette rettigheder til tabeller vedr. bank modulet i Navision Stat (bankafstemninger mm.) Profil En profil samler én eller (typisk) flere roller inden for en bestemt arbejdsfunktion Eksempel: Profilen OES_Bogholder indeholder roller (NS_Basis, NS_Oekonomi, NS_Bank, NS_Betaling og NS_Bogholder) relevante for en arbejdsfunktion som bogholder OES profiler og NS roller Økonomistyrelsen 2 har til brug for såvel de statslige som de selvejende institutioner udarbejdet diverse profiler og roller. Disse roller og profiler er inkluderet i den rettighedsfil, som Økonomistyrelsen frigiver ved de fleste opdateringer o. lign. Rettighedsfilen målrettet de selvejende institutioner vil have selveje inkluderet i filnavnet. Rollerne i rettighedsfilen starter med NS, fx: NS_BANK Profilerne i rettighedsfilen starter med OES, fx OES_BASIS Såvel roller som profiler beskrives nærmere i selvstændige afsnit i denne vejledning. 2 Enkelte af profilerne og rollerne er kommet i stand på initiativ af UNI-C det gælder eksempelvis rollerne NS_SALG, NS_SALG_2 og NS_SALG_3 4

5 Indlæsning af rettighedsfil Ved de fleste opdateringer af Navision Stat frigiver Økonomistyrelsen, som tidligere nævnt, en opdateret rettighedsfil. Det er vigtigt, at skoler, der selv hoster Navision Stat, sørger for at denne bliver indlæst. Indlæsning sker via følgende menupunkt: Administration \ Brugeradministration \ Periodiske aktiviteter \ kombineret rettigheder ind/ud Gå til fanebladet Indstillinger. I feltet Filnavn hentes rettighedsfilen fra den placering, den blev lagt på ved download fra Økonomistyrelsens side. Retning sættes til Indlæs. Kun egne profiler og roller skal ikke hakkes af. De øvrige 4 faneblade anvendes normalt ikke ved indlæsning. OES Profilerne Profilerne er i den følgende oversigt inddelt i 5 kategorier: 1. Basis profiler 2. Selvejer specifikke profiler 3. Økonomi og regnskabs profiler 4. Teknik relaterede profiler 5. Ikke kategoriserede profiler 5

6 OES Profilnavn Roller tilknyttet profil Beskrivelse Basis profil: OES_BASIS Denne profil er grundlæggende for at kunne arbejde i Navision Stat. Profilen (eller rollen ) skal være tilknyttet bruger for at kunne logge på systemet. Profilen tillader kun medarbejderen at læse data i Navision Stat, dog undtagen data i personalemodulet. OES_BASIS giver ikke adgang til at indtaste eller oprette i systemet, hvilket medfører at denne profil ikke kan foretage noget reelt arbejde i Navision. Grundlæggende Profil Selvejer specifikke profiler: OES_SALG Selvejer specifik profil OES_SALG_2 Selvejer specifik profil SELV_REGN_MEDARB Selvejer specifik profil NS_SALG NS_SALG_3 NS_SALG_2 NS_SALG_3 NS_BANK NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_KASSERER NS_OEKONOMI NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_BRUGERADM NS_OPS_CRM NS_OPS_FIN OES_SALG er den brede salgsprofil møntet på medarbejdere i studieadministration, der skal kunne oprette, redigere og bogføre salgsbilag (fakturaer og kreditnotaer) samt foretage linieudligning (masseudligning). Med OES_SALG profilen kan bruger endvidere oprette og redigere debitorer, rykkere og rentenotaer. Medarbejder i studieadministrationen OES_SALG_2 er den smalle salgsprofil møntet på medarbejdere i studieadministration, der kun skal kunne oprette, redigere og bogføre salgsbilag (fakturaer og kreditnotaer) samt foretage linieudligning (masseudligning). OES_SALG_2 giver dog også bruger adgang til at se, men ikke redigere, debitorer. Medarbejder i studieadministrationen Profilen SELV_REGN_MEDARB er den mest omfattende profil der findes og giver læse, redigere og slette rettigheder til en lang række områder i Navision Stat, dog specifikt undtaget rettigheden til at tildele prokura til andre brugere. Profilen er specielt tiltænkt mindre institutioner med få all-round medarbejdere. 6

7 NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SALG NS_OPS_SERVICE NS_SIKKERHED NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE Økonomi og regnskabs profiler: OES_OEKONOMI OES_BOGHOLDER NS_OEKONOMI NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_BATCH Med denne profil har medarbejderen samme rettigheder som OES_BASIS og kan derudover oprette budgetter og analyser samt redigere i kontoplanen. Desuden tillader denne profil oprettelse af kreditorer og debitorer, men ikke tilhørende banker og betalingsoplysninger. Profilen kan også oprette salgsfakturaer, -kreditnotaer, -ordre, - tilbud og indtaste data i kladder, men kan ikke bogføre. OES_OEKONOMI kan generelt indtaste data alle steder undtagen Personalemodulet og opsætningstabeller. Økonomimedarbejder uden opsætnings- eller bogføringsopgaver. Budgetmedarbejder Med denne profil kan medarbejderen udføre det meste arbejde hvad angår debitorer, kreditorer og finansbogholderi. Profilen giver en generel bogføringsrettighed men ikke rettighed til klarmelde kassererkladden, foretage opsætninger (undtagen Bankbogføringsgrupper og Analyser) eller få adgang til data i Personalemodulet. OES_BOGHOLDER kan oprette og vedligeholde kreditorer og disses bank og betalingsoplysninger. Profilen kan også oprette bankkontokort (undtagen gebyrer og prokura) samt rette betalinger under betalingsjournaler. Med rollen NS_BATCH kan batchkørsler tillige opsættes, scheduleres og afvikles. Bogholder OES_FBOGHOLDER NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING Denne profil giver samme rettigheder som OES_BOGHOLDER, men kan i tilgift oprette andre brugere og tildele disse rettigheder til og med OES_BOGHOLDER niveau 7

8 OES_KASSERER OES_FKASSERER NS_BOGHOLDER NS_BATCH NS_SIKKERHED NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING NS_KASSERER NS_BATCH NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING NS_KASSERER NS_BATCH NS_SIKKERHED Denne profil har samme rettigheder som OES_OEKONOMI, og kan derudover oprette og vedligeholde kreditor bank og betalingsoplysninger. Denne profil kan også oprette bankkontokort (undtagen gebyrer og prokura) samt rette betalinger under betalingsjournaler. Med rollen NS_BATCH kan batchkørsler tillige opsættes, scheduleres og afvikles. OES_KASSERER kan klarmelde kassererkladden, men har ikke bogføringsrettigheder, som OES_BOGHOLDER. Kasserer Denne profil giver samme rettigheder som OES_KASSERER, men kan i tilgift oprette andre brugere og tildele disse rettigheder til og med OES_KASSERER niveau Teknik relaterede profiler: OES_BACKUP OES_TEKNIK NS_BACKUP NS_BATCH NS_TEKNIK OES_BACKUP giver medarbejderen adgang til at foretage sikkerhedskopiering af regnskabet og databasen, dvs. tage en backup af alle data i Navision. Profilen kan udlæse, men ikke indlæse en sikkerhedskopi og kan ellers ikke udføre kørsler i Navision. Driftsopgaver Profilen giver rettigheder til at arbejde med versionsstyringsværktøjet i administrationsmodulet samt til at indlæse hotfixes eller sikkerhedskopier af objekter, hvor der ikke ændres ved selve data. Profilen tillader ikke indlæsning af datafiler. Profilen kan desuden oprette batchkørsler til automatisering af diverse periodiske aktiviteter. OES_TEKNIK har rettigheder til at afvikle alle kørsler i Navision, men har ikke skrive rettigheder, og kan derfor ikke reelt gennemføre kørslerne eller foretage ændringer nogen steder i Navision. Profilen OES_TEKNIK eller rollen NS_TEKNIK må ikke kombineres med andre profiler eller roller. Driftsmedarbejder 8

9 Ikke kategoriserede profiler: OES_REVISION NS_REVISION Profilen er oprindeligt oprettet til brug for Rigsrevisionen og giver læserettigheder til alle data i Navision, samt mulighed for at udføre alle kørsler - herunder principielt både klarmelding og bogføring af kassererkladden. Profilen har dog ikke skrive rettigheder, og kan derfor ikke reelt gennemføre kørslerne eller foretage ændringer nogen steder i Navision. Profilen OES_REVISION eller rollen NS_REVISION må ikke kombineres med andre profiler eller roller. Revisor OES_OPSAET_ALMEN NS_OPS_FIN NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_CRM NS_OPS_GIS NS_OPS_SERVICE NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_OESC NS_OPS_PBS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SALG Udover læserettigheder i kraft af rollen, kan en bruger med denne profil foretage opsætninger på tværs af alle modulerne i Navision. Profilen kan ikke indtaste data andre steder end i opsætningsmenuerne. Såfremt en bruger kun skal have opsætningsrettigheder til et eller få moduler, bør brugeren tildeles opsætningsroller til hvert af de aktuelle moduler (dog altid NS_OPS_FIN), og ikke hele OES_OPSAET_ALMEN profilen. Profilen giver ikke rettigheder til at tildele prokura vedr. betalinger Øvrige profiler indeholdt i selvejer rettighedsfilen til NS 5.3, som ikke omtales videre: OES_MEDARB_SE OES_MEDARB_RED OES_FMEDARB_RED OES_OESC_MEDARB OES_OESC_LOENMEDARB OES_SLS_OPDATER OES_FSLS_OPDATER OES_DECENTRAL 9

10 NS rollerne NS rollerne er i den følgende oversigt inddelt i 3 kategorier: 1. Selvejer specifikke roller 2. Opsætningsroller 3. Øvrige roller NS rolle navn Beskrivelse Selvejer specifikke roller: NS_SALG Med rollen NS_SALG kan bruger oprette, redigere samt slette salgsfakturaer og salgskreditnotaer. Rollen kan bogføre såvel manuelt oprettede salgsfakturaer og salgskreditnotaer som salgsfakturaer og salgskreditnotaer fra fjernsystem (SIS / EASY-A). Rollen giver tillige rettigheder til at oprette, redigere og slette debitorer. Endvidere tillader rollen bruger at oprette, redigere samt slette rykkere og rentenotaer samt udstede rykkere og rentenotaer. Rollen NS_SALG indgår - sammen med NS_SALG_3 og - i den brede profil salgsprofil OES_SALG. NS_SALG_2 Med rollen NS_SALG_2 kan bruger oprette, redigere samt slette salgsfakturaer og salgskreditnotaer. Rollen kan bogføre såvel manuelt oprettede salgsfakturaer og salgskreditnotaer som salgsfakturaer og salgskreditnotaer fra fjernsystem (SIS / EASY-A). Rollen giver derudover kun se-rettigheder til debitorer. Rollen NS_SALG_2 indgår - sammen med NS_SALG_3 og - i den smalle profil salgsprofil OES_SALG_2. NS_SALG_3 Sammen med NS_SALG eller NS_SALG_2 sætter rollen NS_SALG_3 bruger i stand til foretage linieudligning af salgsfakturaer fra fjernsystem og bruger kan dermed afvikle masseudligningsrapporten. Opsætningsroller: NS_OPS_FIN Opsætte/redigere/slette: Virksomhedsoplysninger, regnskabsopsætning, E-bilag Styringsopsætning, 10

11 nummerserier, bogføringsgrupper, betalingsformidlingsoplysninger m.m. NS_OPS_GIS NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_BRUGERADM NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_KOEB NS_OPS_SALG NS_OPS_PBS NS_OPS_PROKURA Rollen giver rettigheder til at opsætte fagsystemer, datastrømme og feltvalideringer m.m., der anvendes i den generiske integrationssnitflade - GIS Opsætte/redigere/slette: Anlægsopsætningen, anlægsarter, anlægsgrupper, afskrivningsprofiler, forsikringstyper, anlægsbogføringsgrupper m.m. Oprette/redigere/slette: Navision profiler og roller, samt rettigheder tilknyttet den enkelte rolle. For at kunne slette en rolle, må rollen ikke være tilknyttet en bruger. Rollen giver adgang til alle integrationsopsætninger, der kan tilgås via Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration Opsætte/redigere/slette: Købsopsætningen, betalingsbetingelser, betalingsformer, indkøbere, kreditorbogføringsgrupper m.m. Opsætte/redigere/slette: Salgsopsætningen, betalings-, rykker- og rentebetingelser, varegebyrer, debitorbogføringsgrupper, sælgere m.m. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med opkrævninger via PBS, bl.a. adviseringsdefinitioner og bank helligdage. Oprette, ændre og slette: Prokuraopsætningen for de oprettede banker(bankkontokort). Dvs. man med denne rolle kan oprette prokuragrupper, prokurabrugere og opsætte godkendelses-proceduren for NKS betalinger. NB: Denne rolle kan erstatte behovet for superbruger login ved oprettelse/tildeling af prokura. Selvsagt må rollen derfor ikke være tilknyttet brugere omfattet af prokura tildelingen. Øvrige roller (der for de flestes vedkommende indgår i OES profilerne): Rollen giver rettigheder til at se indholdet i alle tabeller, undtagen vedrørende personale- og løndata. Desuden giver rollen rettighed til at køre alle rapporter, hvor der ikke skrives i tabeller i forbindelse med udskriften. NB: denne rolle skal som minimum være tildelt en bruger for at kunne logge på Navision Stat. NS_BACKUP Rollen giver rettigheder til at udlæse en sikkerhedskopi af databasen og regnskabet, samt at udvide databasen med ekstra harddiskplads. 11

12 NB: rollen giver ikke rettighed til at indlæse en sikkerhedskopi. NS_BANK NS_BATCH Rollen giver rettigheder til at oprette bankbogføringsgrupper og tilknytte finansbankkontonumre, oprette banker(bankkontokort) opsætte afstemningsregler samt udføre bankkontoafstemning. Rollen giver rettigheder til at oprette, schedulere og afvikle batchjobs. NB: Hvis et batchjob kræver anfordringer der benytter tabeller i fx personalemodulet, kræver det yderligere rettigheder til disse tabeller. NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_GIS NS_KASSERER NS_OEKONOMI Rollen giver rettigheder til at oprette kreditor betalingsoplysninger og ydelsesarter, samt skrive, slette og redigere i Payment Management tabellerne som eksempelvis betalingsforslagsopsætningen. Rollen giver rettigheder til at bogføre (kladder, fakturaer mm) og derved danne bl.a. finansposter, momsposter, ressourceposter, kreditor- og debitorposter. Rollen giver derudover adgang til redigere debitor (og kreditor) bankoplysninger samt indlæse lønfinansposter. Rollen giver rettigheder til at behandle data fra batches modtaget via den generiske integrationssnitflade - GIS. Rollen giver rettigheder til at klarmelde kassererkladden. Rollen giver rettigheder til at oprette, redigere og slette i alle de tabeller, der ikke specifikt er tildelt en af de øvrige roller. Det drejer sig bl.a. om kladder i alle moduler, budgetter, diverse kort så som kreditor, debitor m.m. Denne rolle er basisrolle for brugere der skal indtaste data i Navision. NB: Rollen giver ikke bogføringsrettighed. NS_PBS Rollen giver rettigheder til at oprette og arbejde med opkrævningsaftaler til PBS modulet. NS_PERSONDATA_SE Rollen giver rettigheder til at se personfølsomme oplysninger i indgående E- bilag. Dette kan være nødvendigt såfremt afsender af E-bilag har angivet nogle bestemte koder i dokumenthovedet vedrørende personfølsomme data, som han ikke ønsker skal være frit tilgængelige. Hvis Institutionen har behov for at se de personfølsomme data, skal Navision brugeren have denne rolle, ligesom Institutionens regnskabsinstruks skal opdateres tilsvarende. NS_REVISION Rollen giver rettigheder til åbne objekt designeren for at navigere bagom systemet samt køre alle codeunits. Rollen må principielt ikke kombineres med NS_BOGHOLDER eller NS_KASSERER. 12

13 NS_SIKKERHED Rollen giver adgang til tildeling af rettigheder til andre brugere. Rollen vil fra og med NS 5.3 ligeledes være i stand til at oprette brugere. NB: Rollen tillader ikke tildeling af rettigheder udover dem som bruger selv har. NS_TEKNIK Rollen giver rettigheder til at arbejde med versionsstyringsværktøjet i administrationsmodulet. Rollen giver adgang til at indlæse hotfixes og sikkerhedskopier af objekter, hvor der ikke ændres ved selve data. Rollen tillader ikke indlæsning af datafiler eller afvikling af kørsler. NB: Såfremt indlæsningen indeholder nye objekter, kræves det, at Navisionbrugeren med rollen NS_TEKNIK ligeledes er tildelt dbo-rettigheder på MS SQL-serveren. Rollen har rettigheder til at køre alle codeunits og må derfor principielt ikke kombineres med NS_BOGHOLDER eller NS_KASSERER. SUPER(DATA) SUPER Rollen giver rettigheder til at læse, skrive, redigere og slette i alle tabeldata, men giver ellers ikke rettigheder til andet, som fx bogføring. Rollen giver samtlige rettigheder til alle objekterne i Navision Stat. Rollen må og skal kun tilknyttes Superbrugeren. Dvs. at alle øvrige brugere i Navision Stat ikke må have tilknyttet rollen SUPER. NB: Opsætningsrollerne udover NS_OPS_FIN skal altid tildeles sammen med netop rollen NS_OPS_FIN. Fx skal NS_OPS_KOEB tildeles sammen med NS_OPS_FIN. Øvrige roller i selvejer rettighedsfilen som ikke beskrives nærmere: NS_BRUGERKONTROL NS_OPS_BRUGERKONTROL NS_CRM NS_MEDARB_RED NS_MEDARB_SE NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE NS_OPS_CRM NS_OPS_SERVICE NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_ABB 13

14 NS_ABB NS_OESC NS_OPS_OESC NS_OPS_OESC_GODKEND NS_OPS_OESC_LOKALT Oprettelse af egne roller og profiler Det står skolen frit for at oprette og anvende egne roller og profiler. Oprettelse af egne roller kan ske på 2 måder: Den nye rolle oprettes fra bunden Den nye rolle oprettes ved at kopiere fra en eksisterende rolle og så tilrette rettighederne i den nye rolle så den passer med skolens behov Fremgangsmåde ved oprettelse af roller og profiler vil blive beskrevet i selvstændig vejledning. Her skal yderligere nævnes, at oprettelse af egne roller og profiler skal ske med følgende forhold for øje: De roller der følger med i selvejer rettighedsfilen bør der ikke rettes i. Ønsker skolen en lokal variant af fx NS_BOGHOLDER skal lokal rolle oprettes ved at kopiere fra NS_BOGHOLDER jfr. ovenfor. Ved navngivning af egne roller/profiler bør disse ikke starte med NS for roller og OES for profilerne. Gamle UNIC roller/profiler og standard Navision roller Som nævnt under afsnittet Hovedregler skal de gamle UNIC roller/profiler og standard Microsoft rollerne ikke anvendes på skolerne. Såvel roller som profiler bliver ikke vedligeholdt længere. De gamle UNIC roller og profiler Som erstatninger for de gamle UNI-C roller og profiler gælder følgende: 14

15 Navn Type Erstattes af UNIC_BOGFØRE Rolle OES_SALG eller OES_SALG_2 UNIC_EASY_A Rolle NS_OPS_INTEGRATION UNIC_EFAKTURA Rolle OES_SALG eller OES_SALG_2 UNIC_EFAKTURA2 Rolle NS_OEKONOMI UNIC_SALG Profil OES_BOGHOLDER og OES_SALG UNIC_KØB Profil OES_BOGHOLDER evt. med div. opsætningsroller tilknyttet Standard Navision rollerne Rettighedsfilen til selvejerskolerne inkluderer stadig Navision standard rollerne, dvs. roller med prefixet KØB eller SALG. Det er dog planen, at Navision standard rollerne udfases i selvejer rettighedsfilen, således at selvejerskolerne kun anvender NS rollerne. Når dette ikke er sket endnu, skyldes det, at enkelte skoler stadig anvender visse af rollerne. Med dette skriv markeres derfor en ændring af praksis fremover, således at den kommende selvejer rettighedsfil (til NS 5.3 planlagt til december 2011) vil være uden Navision standard rollerne. Navision Standard rollerne er følgende: SALG SALG-BOGFØRT L/F/K SALG-DEBITOR SALG-DEBITOR SALG-JOURNAL SALG-KLADDE SALG-KLADDE SALG-OPSÆTNING SALG-PERIODISKE AKT. SALG-T/O/F/K SALG-T/O/F/K KØB KØB-BOGFØRT L/F/K KØB-INDKØBSKLADDE KØB-JOURNAL KØB-KLADDE KØB-KLADDE KØB-KREDITOR KØB-KREDITOR, RED. KØB-OPSÆTNING KØB-PERIODISK KØB-R/O/F/K KØB-R/O/F/K 15

16 Jobfunktioner og forslag til rettighedstildeling Jobindholdet for en given jobfunktion vil variere fra skole til skole. Uanset dette prøver vi i nedenstående oversigt at opstille 3 typiske jobfunktioner og komme med forslag til en relevant rettighedstildeling (profiler og roller). Jobfunktion Forslået rettighedstildeling Kommentar Bogholder Studiesekretær Revisor Profiler OES_BOGHOLDER Profiler OES_BASIS OES_SALG Alternativt: OES_BASIS OES_SALG_2 Profiler OES_REVISION Relativt brede rettigheder indenfor både køb og salg. Kan suppleres med diverse opsætningsroller (fx NS_OPS_FIN) efter behov. Dedikeret salgsprofil, der kan oprette, redigere og bogføre salgsbilag (fakturaer og kreditnotaer) samt foretage linieudligning. Med OES_SALG (den brede profil) kan brugeren endvidere oprette og redigere debitorer samt oprette og udstede rykkere og rentenotaer. Med OES_SALG_2 (den smalle profil) kan brugeren kun se, men ikke redigere debitorer. Profil med læse rettigheder samt rettigheder til at udskrive rapporter. 16

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 13. maj 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere