Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne"

Transkript

1 Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1

2 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder... 3 OES profiler og NS roller... 4 Indlæsning af rettighedsfil... 5 OES Profilerne... 5 NS rollerne Oprettelse af egne roller og profiler Gamle UNIC roller/profiler og standard Navision roller De gamle UNIC roller og profiler Standard Navision rollerne Jobfunktioner og forslag til rettighedstildeling

3 Indledning Denne vejledning forsøger at imødekomme et behov blandt skolerne for et samlet overblik over de roller og profiler, der indgår i rettighedsfilen til selvejer sektoren. Vejledningen giver en beskrivelse af hovedparten af rollerne og profilerne i rettighedsfilen herunder de roller og profiler der er specielt målrettet selvejer skolerne. De gamle UNIC roller og profiler behandles ligeledes i et selvstændigt afsnit ligesom det er tilfældet standard Navision rollerne. Vejledningen tager udgangspunkt i rettighedsfilen til Navision Stat 5.3. Indholdet i denne vejledning er ikke tænkt som udtømmende hvad angår selve brugeradministrationsmodulet men bør suppleres med andre vejledninger som nødvendigt. Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller Omkring tildeling af roller og rettigheder er der nogle hovedregler, der bør følges. Disse er: Tildel få og helst kun én profil pr. bruger og suppler med en eller flere roller Rollen skal altid være tildelt bruger for at kunne starte Navision. er indeholdt i de fleste OES profiler Eventuelle profiler og roller med UNIC prefixet skal ikke anvendes (se mere herom senere) Microsoft standard rollerne (prefix KØB eller SALG) bør udfases snarest muligt (se mere herom senere) Rollerne NS_Kasserer og NS_Bogholder bør principielt ikke tildeles samme bruger Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder I tabellen herunder er forsøgt at beskrive såvel kendetegnene som sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder 1. 1 Der findes vejledninger der går mere i dybden med beskrivelsen af de 3 begreber. Her kan bl.a. henvises til vejledningen Statslig brugervejledning til Brugeradministrationsfunktionaliteten, som kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside 3

4 Rettighed Rettigheder er det grundlæggende. Der tildeles rettigheder til forskellige Navision objekter (tabeller, forms, codeunits mm.) Eksempel: En rettighed kan fx bestå i en læse og skrive rettighed til debitor tabellen (debitorkortet) Rolle En rolle samler bestemte rettigheder inden for nærmere afgrænsede områder i Navision Stat Eksempel: En rolle (NS_BANK) kan fx bestå af indsætte, redigere og slette rettigheder til tabeller vedr. bank modulet i Navision Stat (bankafstemninger mm.) Profil En profil samler én eller (typisk) flere roller inden for en bestemt arbejdsfunktion Eksempel: Profilen OES_Bogholder indeholder roller (NS_Basis, NS_Oekonomi, NS_Bank, NS_Betaling og NS_Bogholder) relevante for en arbejdsfunktion som bogholder OES profiler og NS roller Økonomistyrelsen 2 har til brug for såvel de statslige som de selvejende institutioner udarbejdet diverse profiler og roller. Disse roller og profiler er inkluderet i den rettighedsfil, som Økonomistyrelsen frigiver ved de fleste opdateringer o. lign. Rettighedsfilen målrettet de selvejende institutioner vil have selveje inkluderet i filnavnet. Rollerne i rettighedsfilen starter med NS, fx: NS_BANK Profilerne i rettighedsfilen starter med OES, fx OES_BASIS Såvel roller som profiler beskrives nærmere i selvstændige afsnit i denne vejledning. 2 Enkelte af profilerne og rollerne er kommet i stand på initiativ af UNI-C det gælder eksempelvis rollerne NS_SALG, NS_SALG_2 og NS_SALG_3 4

5 Indlæsning af rettighedsfil Ved de fleste opdateringer af Navision Stat frigiver Økonomistyrelsen, som tidligere nævnt, en opdateret rettighedsfil. Det er vigtigt, at skoler, der selv hoster Navision Stat, sørger for at denne bliver indlæst. Indlæsning sker via følgende menupunkt: Administration \ Brugeradministration \ Periodiske aktiviteter \ kombineret rettigheder ind/ud Gå til fanebladet Indstillinger. I feltet Filnavn hentes rettighedsfilen fra den placering, den blev lagt på ved download fra Økonomistyrelsens side. Retning sættes til Indlæs. Kun egne profiler og roller skal ikke hakkes af. De øvrige 4 faneblade anvendes normalt ikke ved indlæsning. OES Profilerne Profilerne er i den følgende oversigt inddelt i 5 kategorier: 1. Basis profiler 2. Selvejer specifikke profiler 3. Økonomi og regnskabs profiler 4. Teknik relaterede profiler 5. Ikke kategoriserede profiler 5

6 OES Profilnavn Roller tilknyttet profil Beskrivelse Basis profil: OES_BASIS Denne profil er grundlæggende for at kunne arbejde i Navision Stat. Profilen (eller rollen ) skal være tilknyttet bruger for at kunne logge på systemet. Profilen tillader kun medarbejderen at læse data i Navision Stat, dog undtagen data i personalemodulet. OES_BASIS giver ikke adgang til at indtaste eller oprette i systemet, hvilket medfører at denne profil ikke kan foretage noget reelt arbejde i Navision. Grundlæggende Profil Selvejer specifikke profiler: OES_SALG Selvejer specifik profil OES_SALG_2 Selvejer specifik profil SELV_REGN_MEDARB Selvejer specifik profil NS_SALG NS_SALG_3 NS_SALG_2 NS_SALG_3 NS_BANK NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_KASSERER NS_OEKONOMI NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_BRUGERADM NS_OPS_CRM NS_OPS_FIN OES_SALG er den brede salgsprofil møntet på medarbejdere i studieadministration, der skal kunne oprette, redigere og bogføre salgsbilag (fakturaer og kreditnotaer) samt foretage linieudligning (masseudligning). Med OES_SALG profilen kan bruger endvidere oprette og redigere debitorer, rykkere og rentenotaer. Medarbejder i studieadministrationen OES_SALG_2 er den smalle salgsprofil møntet på medarbejdere i studieadministration, der kun skal kunne oprette, redigere og bogføre salgsbilag (fakturaer og kreditnotaer) samt foretage linieudligning (masseudligning). OES_SALG_2 giver dog også bruger adgang til at se, men ikke redigere, debitorer. Medarbejder i studieadministrationen Profilen SELV_REGN_MEDARB er den mest omfattende profil der findes og giver læse, redigere og slette rettigheder til en lang række områder i Navision Stat, dog specifikt undtaget rettigheden til at tildele prokura til andre brugere. Profilen er specielt tiltænkt mindre institutioner med få all-round medarbejdere. 6

7 NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SALG NS_OPS_SERVICE NS_SIKKERHED NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE Økonomi og regnskabs profiler: OES_OEKONOMI OES_BOGHOLDER NS_OEKONOMI NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_BATCH Med denne profil har medarbejderen samme rettigheder som OES_BASIS og kan derudover oprette budgetter og analyser samt redigere i kontoplanen. Desuden tillader denne profil oprettelse af kreditorer og debitorer, men ikke tilhørende banker og betalingsoplysninger. Profilen kan også oprette salgsfakturaer, -kreditnotaer, -ordre, - tilbud og indtaste data i kladder, men kan ikke bogføre. OES_OEKONOMI kan generelt indtaste data alle steder undtagen Personalemodulet og opsætningstabeller. Økonomimedarbejder uden opsætnings- eller bogføringsopgaver. Budgetmedarbejder Med denne profil kan medarbejderen udføre det meste arbejde hvad angår debitorer, kreditorer og finansbogholderi. Profilen giver en generel bogføringsrettighed men ikke rettighed til klarmelde kassererkladden, foretage opsætninger (undtagen Bankbogføringsgrupper og Analyser) eller få adgang til data i Personalemodulet. OES_BOGHOLDER kan oprette og vedligeholde kreditorer og disses bank og betalingsoplysninger. Profilen kan også oprette bankkontokort (undtagen gebyrer og prokura) samt rette betalinger under betalingsjournaler. Med rollen NS_BATCH kan batchkørsler tillige opsættes, scheduleres og afvikles. Bogholder OES_FBOGHOLDER NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING Denne profil giver samme rettigheder som OES_BOGHOLDER, men kan i tilgift oprette andre brugere og tildele disse rettigheder til og med OES_BOGHOLDER niveau 7

8 OES_KASSERER OES_FKASSERER NS_BOGHOLDER NS_BATCH NS_SIKKERHED NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING NS_KASSERER NS_BATCH NS_OEKONOMI NS_BANK NS_BETALING NS_KASSERER NS_BATCH NS_SIKKERHED Denne profil har samme rettigheder som OES_OEKONOMI, og kan derudover oprette og vedligeholde kreditor bank og betalingsoplysninger. Denne profil kan også oprette bankkontokort (undtagen gebyrer og prokura) samt rette betalinger under betalingsjournaler. Med rollen NS_BATCH kan batchkørsler tillige opsættes, scheduleres og afvikles. OES_KASSERER kan klarmelde kassererkladden, men har ikke bogføringsrettigheder, som OES_BOGHOLDER. Kasserer Denne profil giver samme rettigheder som OES_KASSERER, men kan i tilgift oprette andre brugere og tildele disse rettigheder til og med OES_KASSERER niveau Teknik relaterede profiler: OES_BACKUP OES_TEKNIK NS_BACKUP NS_BATCH NS_TEKNIK OES_BACKUP giver medarbejderen adgang til at foretage sikkerhedskopiering af regnskabet og databasen, dvs. tage en backup af alle data i Navision. Profilen kan udlæse, men ikke indlæse en sikkerhedskopi og kan ellers ikke udføre kørsler i Navision. Driftsopgaver Profilen giver rettigheder til at arbejde med versionsstyringsværktøjet i administrationsmodulet samt til at indlæse hotfixes eller sikkerhedskopier af objekter, hvor der ikke ændres ved selve data. Profilen tillader ikke indlæsning af datafiler. Profilen kan desuden oprette batchkørsler til automatisering af diverse periodiske aktiviteter. OES_TEKNIK har rettigheder til at afvikle alle kørsler i Navision, men har ikke skrive rettigheder, og kan derfor ikke reelt gennemføre kørslerne eller foretage ændringer nogen steder i Navision. Profilen OES_TEKNIK eller rollen NS_TEKNIK må ikke kombineres med andre profiler eller roller. Driftsmedarbejder 8

9 Ikke kategoriserede profiler: OES_REVISION NS_REVISION Profilen er oprindeligt oprettet til brug for Rigsrevisionen og giver læserettigheder til alle data i Navision, samt mulighed for at udføre alle kørsler - herunder principielt både klarmelding og bogføring af kassererkladden. Profilen har dog ikke skrive rettigheder, og kan derfor ikke reelt gennemføre kørslerne eller foretage ændringer nogen steder i Navision. Profilen OES_REVISION eller rollen NS_REVISION må ikke kombineres med andre profiler eller roller. Revisor OES_OPSAET_ALMEN NS_OPS_FIN NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_CRM NS_OPS_GIS NS_OPS_SERVICE NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_OESC NS_OPS_PBS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SALG Udover læserettigheder i kraft af rollen, kan en bruger med denne profil foretage opsætninger på tværs af alle modulerne i Navision. Profilen kan ikke indtaste data andre steder end i opsætningsmenuerne. Såfremt en bruger kun skal have opsætningsrettigheder til et eller få moduler, bør brugeren tildeles opsætningsroller til hvert af de aktuelle moduler (dog altid NS_OPS_FIN), og ikke hele OES_OPSAET_ALMEN profilen. Profilen giver ikke rettigheder til at tildele prokura vedr. betalinger Øvrige profiler indeholdt i selvejer rettighedsfilen til NS 5.3, som ikke omtales videre: OES_MEDARB_SE OES_MEDARB_RED OES_FMEDARB_RED OES_OESC_MEDARB OES_OESC_LOENMEDARB OES_SLS_OPDATER OES_FSLS_OPDATER OES_DECENTRAL 9

10 NS rollerne NS rollerne er i den følgende oversigt inddelt i 3 kategorier: 1. Selvejer specifikke roller 2. Opsætningsroller 3. Øvrige roller NS rolle navn Beskrivelse Selvejer specifikke roller: NS_SALG Med rollen NS_SALG kan bruger oprette, redigere samt slette salgsfakturaer og salgskreditnotaer. Rollen kan bogføre såvel manuelt oprettede salgsfakturaer og salgskreditnotaer som salgsfakturaer og salgskreditnotaer fra fjernsystem (SIS / EASY-A). Rollen giver tillige rettigheder til at oprette, redigere og slette debitorer. Endvidere tillader rollen bruger at oprette, redigere samt slette rykkere og rentenotaer samt udstede rykkere og rentenotaer. Rollen NS_SALG indgår - sammen med NS_SALG_3 og - i den brede profil salgsprofil OES_SALG. NS_SALG_2 Med rollen NS_SALG_2 kan bruger oprette, redigere samt slette salgsfakturaer og salgskreditnotaer. Rollen kan bogføre såvel manuelt oprettede salgsfakturaer og salgskreditnotaer som salgsfakturaer og salgskreditnotaer fra fjernsystem (SIS / EASY-A). Rollen giver derudover kun se-rettigheder til debitorer. Rollen NS_SALG_2 indgår - sammen med NS_SALG_3 og - i den smalle profil salgsprofil OES_SALG_2. NS_SALG_3 Sammen med NS_SALG eller NS_SALG_2 sætter rollen NS_SALG_3 bruger i stand til foretage linieudligning af salgsfakturaer fra fjernsystem og bruger kan dermed afvikle masseudligningsrapporten. Opsætningsroller: NS_OPS_FIN Opsætte/redigere/slette: Virksomhedsoplysninger, regnskabsopsætning, E-bilag Styringsopsætning, 10

11 nummerserier, bogføringsgrupper, betalingsformidlingsoplysninger m.m. NS_OPS_GIS NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_BRUGERADM NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_KOEB NS_OPS_SALG NS_OPS_PBS NS_OPS_PROKURA Rollen giver rettigheder til at opsætte fagsystemer, datastrømme og feltvalideringer m.m., der anvendes i den generiske integrationssnitflade - GIS Opsætte/redigere/slette: Anlægsopsætningen, anlægsarter, anlægsgrupper, afskrivningsprofiler, forsikringstyper, anlægsbogføringsgrupper m.m. Oprette/redigere/slette: Navision profiler og roller, samt rettigheder tilknyttet den enkelte rolle. For at kunne slette en rolle, må rollen ikke være tilknyttet en bruger. Rollen giver adgang til alle integrationsopsætninger, der kan tilgås via Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration Opsætte/redigere/slette: Købsopsætningen, betalingsbetingelser, betalingsformer, indkøbere, kreditorbogføringsgrupper m.m. Opsætte/redigere/slette: Salgsopsætningen, betalings-, rykker- og rentebetingelser, varegebyrer, debitorbogføringsgrupper, sælgere m.m. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med opkrævninger via PBS, bl.a. adviseringsdefinitioner og bank helligdage. Oprette, ændre og slette: Prokuraopsætningen for de oprettede banker(bankkontokort). Dvs. man med denne rolle kan oprette prokuragrupper, prokurabrugere og opsætte godkendelses-proceduren for NKS betalinger. NB: Denne rolle kan erstatte behovet for superbruger login ved oprettelse/tildeling af prokura. Selvsagt må rollen derfor ikke være tilknyttet brugere omfattet af prokura tildelingen. Øvrige roller (der for de flestes vedkommende indgår i OES profilerne): Rollen giver rettigheder til at se indholdet i alle tabeller, undtagen vedrørende personale- og løndata. Desuden giver rollen rettighed til at køre alle rapporter, hvor der ikke skrives i tabeller i forbindelse med udskriften. NB: denne rolle skal som minimum være tildelt en bruger for at kunne logge på Navision Stat. NS_BACKUP Rollen giver rettigheder til at udlæse en sikkerhedskopi af databasen og regnskabet, samt at udvide databasen med ekstra harddiskplads. 11

12 NB: rollen giver ikke rettighed til at indlæse en sikkerhedskopi. NS_BANK NS_BATCH Rollen giver rettigheder til at oprette bankbogføringsgrupper og tilknytte finansbankkontonumre, oprette banker(bankkontokort) opsætte afstemningsregler samt udføre bankkontoafstemning. Rollen giver rettigheder til at oprette, schedulere og afvikle batchjobs. NB: Hvis et batchjob kræver anfordringer der benytter tabeller i fx personalemodulet, kræver det yderligere rettigheder til disse tabeller. NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_GIS NS_KASSERER NS_OEKONOMI Rollen giver rettigheder til at oprette kreditor betalingsoplysninger og ydelsesarter, samt skrive, slette og redigere i Payment Management tabellerne som eksempelvis betalingsforslagsopsætningen. Rollen giver rettigheder til at bogføre (kladder, fakturaer mm) og derved danne bl.a. finansposter, momsposter, ressourceposter, kreditor- og debitorposter. Rollen giver derudover adgang til redigere debitor (og kreditor) bankoplysninger samt indlæse lønfinansposter. Rollen giver rettigheder til at behandle data fra batches modtaget via den generiske integrationssnitflade - GIS. Rollen giver rettigheder til at klarmelde kassererkladden. Rollen giver rettigheder til at oprette, redigere og slette i alle de tabeller, der ikke specifikt er tildelt en af de øvrige roller. Det drejer sig bl.a. om kladder i alle moduler, budgetter, diverse kort så som kreditor, debitor m.m. Denne rolle er basisrolle for brugere der skal indtaste data i Navision. NB: Rollen giver ikke bogføringsrettighed. NS_PBS Rollen giver rettigheder til at oprette og arbejde med opkrævningsaftaler til PBS modulet. NS_PERSONDATA_SE Rollen giver rettigheder til at se personfølsomme oplysninger i indgående E- bilag. Dette kan være nødvendigt såfremt afsender af E-bilag har angivet nogle bestemte koder i dokumenthovedet vedrørende personfølsomme data, som han ikke ønsker skal være frit tilgængelige. Hvis Institutionen har behov for at se de personfølsomme data, skal Navision brugeren have denne rolle, ligesom Institutionens regnskabsinstruks skal opdateres tilsvarende. NS_REVISION Rollen giver rettigheder til åbne objekt designeren for at navigere bagom systemet samt køre alle codeunits. Rollen må principielt ikke kombineres med NS_BOGHOLDER eller NS_KASSERER. 12

13 NS_SIKKERHED Rollen giver adgang til tildeling af rettigheder til andre brugere. Rollen vil fra og med NS 5.3 ligeledes være i stand til at oprette brugere. NB: Rollen tillader ikke tildeling af rettigheder udover dem som bruger selv har. NS_TEKNIK Rollen giver rettigheder til at arbejde med versionsstyringsværktøjet i administrationsmodulet. Rollen giver adgang til at indlæse hotfixes og sikkerhedskopier af objekter, hvor der ikke ændres ved selve data. Rollen tillader ikke indlæsning af datafiler eller afvikling af kørsler. NB: Såfremt indlæsningen indeholder nye objekter, kræves det, at Navisionbrugeren med rollen NS_TEKNIK ligeledes er tildelt dbo-rettigheder på MS SQL-serveren. Rollen har rettigheder til at køre alle codeunits og må derfor principielt ikke kombineres med NS_BOGHOLDER eller NS_KASSERER. SUPER(DATA) SUPER Rollen giver rettigheder til at læse, skrive, redigere og slette i alle tabeldata, men giver ellers ikke rettigheder til andet, som fx bogføring. Rollen giver samtlige rettigheder til alle objekterne i Navision Stat. Rollen må og skal kun tilknyttes Superbrugeren. Dvs. at alle øvrige brugere i Navision Stat ikke må have tilknyttet rollen SUPER. NB: Opsætningsrollerne udover NS_OPS_FIN skal altid tildeles sammen med netop rollen NS_OPS_FIN. Fx skal NS_OPS_KOEB tildeles sammen med NS_OPS_FIN. Øvrige roller i selvejer rettighedsfilen som ikke beskrives nærmere: NS_BRUGERKONTROL NS_OPS_BRUGERKONTROL NS_CRM NS_MEDARB_RED NS_MEDARB_SE NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE NS_OPS_CRM NS_OPS_SERVICE NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_ABB 13

14 NS_ABB NS_OESC NS_OPS_OESC NS_OPS_OESC_GODKEND NS_OPS_OESC_LOKALT Oprettelse af egne roller og profiler Det står skolen frit for at oprette og anvende egne roller og profiler. Oprettelse af egne roller kan ske på 2 måder: Den nye rolle oprettes fra bunden Den nye rolle oprettes ved at kopiere fra en eksisterende rolle og så tilrette rettighederne i den nye rolle så den passer med skolens behov Fremgangsmåde ved oprettelse af roller og profiler vil blive beskrevet i selvstændig vejledning. Her skal yderligere nævnes, at oprettelse af egne roller og profiler skal ske med følgende forhold for øje: De roller der følger med i selvejer rettighedsfilen bør der ikke rettes i. Ønsker skolen en lokal variant af fx NS_BOGHOLDER skal lokal rolle oprettes ved at kopiere fra NS_BOGHOLDER jfr. ovenfor. Ved navngivning af egne roller/profiler bør disse ikke starte med NS for roller og OES for profilerne. Gamle UNIC roller/profiler og standard Navision roller Som nævnt under afsnittet Hovedregler skal de gamle UNIC roller/profiler og standard Microsoft rollerne ikke anvendes på skolerne. Såvel roller som profiler bliver ikke vedligeholdt længere. De gamle UNIC roller og profiler Som erstatninger for de gamle UNI-C roller og profiler gælder følgende: 14

15 Navn Type Erstattes af UNIC_BOGFØRE Rolle OES_SALG eller OES_SALG_2 UNIC_EASY_A Rolle NS_OPS_INTEGRATION UNIC_EFAKTURA Rolle OES_SALG eller OES_SALG_2 UNIC_EFAKTURA2 Rolle NS_OEKONOMI UNIC_SALG Profil OES_BOGHOLDER og OES_SALG UNIC_KØB Profil OES_BOGHOLDER evt. med div. opsætningsroller tilknyttet Standard Navision rollerne Rettighedsfilen til selvejerskolerne inkluderer stadig Navision standard rollerne, dvs. roller med prefixet KØB eller SALG. Det er dog planen, at Navision standard rollerne udfases i selvejer rettighedsfilen, således at selvejerskolerne kun anvender NS rollerne. Når dette ikke er sket endnu, skyldes det, at enkelte skoler stadig anvender visse af rollerne. Med dette skriv markeres derfor en ændring af praksis fremover, således at den kommende selvejer rettighedsfil (til NS 5.3 planlagt til december 2011) vil være uden Navision standard rollerne. Navision Standard rollerne er følgende: SALG SALG-BOGFØRT L/F/K SALG-DEBITOR SALG-DEBITOR SALG-JOURNAL SALG-KLADDE SALG-KLADDE SALG-OPSÆTNING SALG-PERIODISKE AKT. SALG-T/O/F/K SALG-T/O/F/K KØB KØB-BOGFØRT L/F/K KØB-INDKØBSKLADDE KØB-JOURNAL KØB-KLADDE KØB-KLADDE KØB-KREDITOR KØB-KREDITOR, RED. KØB-OPSÆTNING KØB-PERIODISK KØB-R/O/F/K KØB-R/O/F/K 15

16 Jobfunktioner og forslag til rettighedstildeling Jobindholdet for en given jobfunktion vil variere fra skole til skole. Uanset dette prøver vi i nedenstående oversigt at opstille 3 typiske jobfunktioner og komme med forslag til en relevant rettighedstildeling (profiler og roller). Jobfunktion Forslået rettighedstildeling Kommentar Bogholder Studiesekretær Revisor Profiler OES_BOGHOLDER Profiler OES_BASIS OES_SALG Alternativt: OES_BASIS OES_SALG_2 Profiler OES_REVISION Relativt brede rettigheder indenfor både køb og salg. Kan suppleres med diverse opsætningsroller (fx NS_OPS_FIN) efter behov. Dedikeret salgsprofil, der kan oprette, redigere og bogføre salgsbilag (fakturaer og kreditnotaer) samt foretage linieudligning. Med OES_SALG (den brede profil) kan brugeren endvidere oprette og redigere debitorer samt oprette og udstede rykkere og rentenotaer. Med OES_SALG_2 (den smalle profil) kan brugeren kun se, men ikke redigere debitorer. Profil med læse rettigheder samt rettigheder til at udskrive rapporter. 16

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet 27. august 2010 KUN/MAI Indledning Denne vejledning beskriver de hyppigste stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst.

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst. Side 1 af 65 Navision Stat 5.4.02 ØKO/SKH Dato 27.10.14 Generisk Integrationssnitflade (GIS) Overblik Baggrund for løsningen Navision Stat 5.4.02 indeholder en generisk integrationssnitflade - GIS, der

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Beskrivelse af Generisk integration

Beskrivelse af Generisk integration Side 1 af 35 Beskrivelse af Generisk integration Opr. 04.05.15 ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med den generiske integrationssnitflade... 2 Målgruppe...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden Quickguide 08-08-2013 Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden 1 Introduktion Efter opgradering til NS 5.4 har det vist sig, at mange skoler stadig bruger Specifikationslisten når

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Navision Stat 5.4. Generel beskrivelse af Navision Stat. Overblik. Side 1 af 33. ØS/ØSY/CPS 21. december 2012

Navision Stat 5.4. Generel beskrivelse af Navision Stat. Overblik. Side 1 af 33. ØS/ØSY/CPS 21. december 2012 Side 1 af 33 Navision Stat 5.4 ØS/ØSY/CPS 21. december 2012 Generel beskrivelse af Navision Stat Overblik Introduktion Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af Navision Stat og samspil med andre systemer,

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM Batch Overblik Introduktion Batch er en statslig funktionalitet til scheduleret afvikling af rapporter og kørsler pr regnskab, som findes under: Administration\Programopsætning\Batch.

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Dokumentafsendelse. Overblik. Side 1 af 15. ØSY/MAG 26. oktober 2017 Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/MAG 26. oktober 2017 Dokumentafsendelse Overblik Formål Nærværende dokument beskriver opsætning og brug af dokumentafsendelsesmetoder for styring af, hvorledes salgshandelsdokumenterne

Læs mere

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg 06.06.2017 ØSY/TIE Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Finans AGIDON Kursushæfte Effekviser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Introduktion 8 Velkommen... 8 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics... 9 Dokumentationskonventioner... 10 Målsætninger

Læs mere

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe 17.1 modulet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.1 modulet Stort set alle virksomheder anvender et elektronisk økonomistyringssystem. Fashion Shoe anvender

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere