Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1"

Transkript

1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

2 LOGIN PÅ NS TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV 5.1 ikonet Klik OK Vælg Filer/Database/Åbn Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 2

3 Trin 1: Godkendelse skal være Windows Authentication Trin 2: Servernavn - skriv TNAV2 Trin 3: Databasenavn skriv AU_test51 Klik OK Vælg Filer/Regnskab/Åbn Åbn Regnskab Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 3

4 Hvis skærmen er grå Tast ALT-F1 Navigationsruden vises Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 4

5 NAVIGATIONSRUDEN I denne øvelse skal du arbejde med de grundlæggende principper for anvendelsen af navigationsruden. Menuer, Menugrupper og Menupunkter Navigationsruden er opdelt i menuer, menugrupper og menupunkter. Menugruppe Menupunkter MENU Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 5

6 Prøv indledningsvis at aktivere forskellige menuer, menugrupper og menupunkter i navigationsruden for at få et første indtryk af opbygningen. De vinduer, du åbner, kan du som tidligere lukke igen med Esc. Menuen Økonomistyring Økonomistyringsmenuen indeholder næsten alle værktøjer, som bruges i det grundlæggende bogholderi. Derfor kigger vi lidt nærmere på den. Vælg Økonomistyring/Finans Denne menugruppe indeholder funktioner svarende til Finansmodulet i NS Bemærk at Menugruppen er underopdelt i flere grupper. Hvor findes f.eks. følgende: Rapporten Kontoudtog med dimensioner Finanskladde til omposteringer Journaler og Naviger Vælg Økonomistyring/Likviditetsstyring Hvilke dele af bogholderiet varetages her: Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 6

7 Vælg Økonomistyring/Tilgodehavender Hvilke dele af bogholderiet varetages her: Vælg Økonomistyring/Gæld Hvilke dele af bogholderiet varetages her: ANDRE MENUER Du skal nu kigge på funktionalitet i andre menuer: Vælg Køb/Ordrebehandling/E-bilag/Indgående Købsdokumenter Dette vindue indeholder alle købsfakturaer og kreditnotaer der sendes til AU elektronisk. Vinduet svarer til Indgående BizTalk- Dokumenter i NS Prøv om du med ovenstående in mente kan finde vinduet med Udgående salgsdokumenter (elektroniske salgsdokumenter). Hvor findes vinduet? Hvor kan man i menuen finde en Oversigt med henholdsvis bogførte Købsfakturaer og Salgsfaktuarer? Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 7

8 MENUEN GENVEJE mm. Den nye menustruktur kan virke uoverskuelig de første gange der skal arbejdes i NS 5.1. Der er dog flere muligheder for at lette overblikket. I denne opgave skal du prøve at tilpasse navigationsruden. Skjule og Vise menuelementer Det er muligt at skjule elementer, du ikke benytter: Prøv at højreklikke på modulet Service og Personale. Vælg Skjul i menuen der fremkommer. Vi antager endvidere at du ikke ønsker at anvende menugruppen Lager i Økonomistyringsmenuen. Vælg Økonomistyring. Højreklik på Lager og vælg Skjul. Find fakturastyringskladden, højreklik og vælg Skjul. Skjulte elementer kan selvfølgelig vises igen. Vi antager at du alligevel skal benytte Lager: Højreklik et vilkårligt sted i menuen Økonomistyring og vælg Vis i menuen der fremkommer Nu vises listen over skjulte elementer i menuen. Sæt hak foran gruppen Lager og klik OK. Gruppen vises igen. Prøv at indsætte menuen Personale igen. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 8

9 Personlig genvejsmenu Genvejsmenuen tillader som nævnt, at der opbygges en menu over netop de menupunkter du benytter i det daglige. Du skal tilføje kontoplanen i den genvejsmenu Find kontoplanen under Økonomistyring/Finans og højreklik på menupunktet Kontoplan og vælg Send til genveje (Ctrl-Alt-S) Åbn Genvejsmenuen (Ctrl-0) og kontroller at menupunktet er overført. Overfør evt. følgende punkter til den personlige genvejsmenu eller find selv nogle relevante menupunkter: o Finanskladde o Debitorer o Salgsfaktura o Kreditorer o Købsfaktura o Kontoudtog med dim. Opret grupper i genvejsmenu Genvejsmenuen kan ligesom de andre menuer arrangeres i grupper. Du skal nu oprette 2 grupper: Mine funktioner og Mine rapporter: Højreklik et tomt sted i menuen og vælg Opret gruppe (Ctrl-insert) Navngiv gruppen Mine funktioner Opret på tilsvarende vis gruppen Mine rapporter Nu skal menupunkterne i genvejsmenuen flyttes til de oprettede grupper: Højreklik på menupunktet Kontoplan og vælg Klip Åbn den nye mappe Mine funktioner og højreklik, hvor der står [tom gruppe] og vælg Sæt ind. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 9

10 Flyt nu på tilsvarende vis de øvrige menupunkter til en af de 2 grupper. EKSPORT AF DATA TIL EXCEL OG WORD Fra alle skærmvisninger kan der ved et enkelt klik på enten Excel ikonet (Ctrl-E) eller Word ikonet (Ctrl-W) i værktøjslinjen eksporteres data til henholdsvis Excel og Word. Eksporten tager i alle tilfælde udgangspunkt i den sortering og visning, der er valgt i NS 5.1. Find en kreditor du normalt modtager mange fakturaer fra: Eksporter til Excel Eksporter til Word Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 10

11 Økonomistyring/Finans/Kontoplan Find via filtre finansposter i august 2010 på konto 3680 med kontostrengen DR 1- STED xxxxx (vælg et sted). Eksporter til Excel Eksporter til Word ALIAS KONTERING Ved indtastning i bogføringsvinduer, er det muligt at anvende alias. Alias er kode, som kan indeholde data til en konteringslinje, f.eks. artskonto, dimensioner og momskode. I denne opgave skal oprette og anvende Alias Økonomistyring/Opsætning/Alias/Aliaskontering Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 11

12 I dette vindue kan der oprettes Alias kontering Opret 2 aliaskoder på dit Sted med 2 forskellige kontostrenge. Anvendelse af Alias ved oprettelse af salgs- købs- og kladdelinjer Du kan nu afprøve de aliaskoder du har oprettet. Vælg Køb, Salg eller ompostering Husk At få vist kolonnen Alias under Vis/Vis Kolonne Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 12

13 STANDARDKLADDER Hvis man har kladdelinjer der bruges ofte, kan de gemmes som Standardkladder. Linjerne fra standardkladderne kan hentes ind i eksisterende kladder, og der kan hentes fra flere standardkladder til den samme kladde. Opret og gem standardkladde Økonomistyring/Finans/Finanskladder Indtast 2 kladdelinjer som skal gemmes (vælg en tilfældig kladde) Eksempel: Fra Kladden vælges Funktion/Gem som standardkladde Udfyld indstillinger: Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 13

14 Anvend standardkladde Du skal nu anvende standardkladden: Under Økonomistyring/Finans/Finanskladder åbner du en finanskladde Vælg nu Funktion/Hent Standardkladde Vælg navnet på den standardkladde du ønsker at anvende og klik OK Klik OK Du har nu hentet linjerne fra den gemte standardkladde end i en ny kladde. Klarmeld og Bogfør kladden. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 14

15 NY FLEKSIBEL VISNING AF KONTOPLANEN Find Kontoplanen Vælg Saldo/Oversigt over kontoplanen Via Funktion eller blot ved at klikke på+/- kan du udfolde eller sammenklappe kontoplanen DIMENSIONSANALYSER Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 15

16 BUDGETTTER Sletning af Budgetposter kan kun ske fra Finansbudgetpostvinduet og ikke fra matrix-vinduet Opret poster KØB/SALG Ny filtrering ved visning af debitor- og kreditorposter Der vises standard kun åbne poster indenfor stedfilter Vælg en Kreditor Via Saldo ses kreditorposter Vælg en Debitor - Via Saldo ses debitorposter Eksempel:Bravida Vælg Saldo (Klik på Pilen eller F6) Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 16

17 Åbne poster på alle steder der vises åbne poster indenfor stedfilter KØB Find Indgående købsdokumenter Alle modtagne E-købsbilag vises nu i oversigtsform På oversigtsformen er det muligt at filtrere på følgende: Se det enkelte købsdokument Vælg Dokument/Åbn eller Shift-F5 for at vise købsdokumentet Næsten identisk med vinduet til Indgående BizTalk dokumenter i 3.60 Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 17

18 OIO-fanebladet E-bilag dokument Angiver om købsdokumentet er en Faktura, Ordre eller Kreditnota Dokumenttype PIE = OIOXML-07 elektronisk faktura PCM = OIOXML-07 elektronisk kreditnota PIP = OIOXML-07 LæsInd faktura PCP = OIOXML-07 LæsInd Kreditnota 2.0 = OIOUBL 2 format (Faktura og Kreditnota) Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 18

19 Det indgående dokumentnummer fra Indbakken Vises på KFAK/KKRE og bogførte Købsdokumenter Der er direkte adgang til Indbakken via dokumentnummer F6 Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 19

20 SALG Salgsfaktura oprettes som hidtil i NS 3.60 Opret en slagsfaktura på en Debitor med EAN-nummer Bemærkninger til en fakturas hoved eller linje Der er behov for en uddybende tekst til fakturalinjer på den elektroniske salgsfaktura Må ikke skrives i fakturalinjerme Skal altid påføres under Faktura/Bemærkning eller Linje/Bemærkning Husk at markere Eksport til OIO Vedhæftning af bilag OIOXML-07 understøtter Tiff OIOUBL-2 understøtter Tiff, PNG, JPG, JPEG, GIF, PDF OG XML HUSK AT DET ER MODTAGEREN DER ER AFGØRENDE Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 20

21 E-bilag Ordrebehandling/E-bilag/Udgående Salgsdokumenter Udbakkelinjernes statusmuligheder Modtaget = Det elektronisk dokument er nået frem til modtageren Usendt = Data er dannet, men afsendelsen er gået i stå Sendt = Klar i udbakke tabellen. XML filen er dannet (midlertidig status) Mislykket = Afsendelsen er mislykket Annulleret = Dokumentet er annulleret Se det enkelte salgsdokument Vælg Dokument/Åbn eller Shift-F5 for at vise salgsdokumentet Næsten identisk med vinduet til Udgående BizTalk dokumenter i 3.60 Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 21

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere