Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim..."

Transkript

1 Finansvejledning Finansvejledning...1 Finansmodulet...4 Indledning...4 Symboler og typografer...5 Opsætninger...6 Firmaoplysninger...6 Regnskabsopsætning...10 Nummerserie...18 Bogføringsgrupper...21 Momsbogføringsgrupper...25 Spor...29 Generelt (Sprog, Lande, Valutaer)...31 Kladdetyper...37 Opsætning af ændringslog...40 Ændringslog...42 Udskrivning af ændringslog...43 Slet ændringslogposter...44 Opsætning af virksomhedsnoter...45 Statslige opsætning herunder integration til SKS...51 Indledning...51 Fanebladet Statslige opsætninger...51 Løngrupper...53 Datastrømme fra SKS SKS Kontoplan...54 SKS Perioder...55 SKS Aktivitets Perioder...57 SKS Delregnskaber...58 Koncernimportlog...59 Datastrømme fra SLS...59 Pai-data...59 Lønfinans-poster...59 Indlæsning af lønfinansposter...62 Kørslen Indlæs lønposteringer...62 Lønindbakkefejlloggen...63 Typiske fejl...64 Kontobroen...66 Dimensionsbro...68 Eksport af finansposter...70 Eksporter gammel periode...70 Koncerndatabaseeskportlog...71 Synkroniseringslog...71 Indlæs bevillingsposter...73 Multidimensionalitet...74 Indledning...74 Sådan oprettes genvejs Dimensioner...74 Dimensions værdier

2 Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim Opsætning af dimensionsforslag på finanskonti...83 Opsætning af dimensionsforslag på bla. Kreditor og Debitor...87 Budgetter...90 Indledning...90 Oprettelse af budget...91 Oprettelse af budgetnavn...91 Budgetter...92 Budgettering...95 Udlæsning af budget til Excel...99 Indlæsning af budget Kopiering af budgetter Rapporter Budgetanalyse uden finanskontovisning Budgetanalyse med finanskontovisning Kontoskemaer Indledning Oprettelse af kolonneformater Opsætning af kontoskemaer Udskrivning samt udlæsning af kontoskemaer til Excel Analyser Indledning Opsætning af analyser Opdatering af analyser Dimensionsanalyser Indledning Dimensionsanalyse Udlæsning af analyser til Excel Kassererkladder Indledning Indtastning i kassererkladden Afstemning af kladdelinier Kontrol af kladdelinier Klarmelding af kladden Bogføring af kladden Udgiftsfordeling Formålet med udgiftsfordelingen Opsætning af udgiftsfordelingen Udgiftsfordelte finanskonti Fastholdte dimensioner Udgiftsfordel Analyser Udgiftsfor-delingsjounaler Placering af Udgiftsfordelingsposter Genberegning af en udgiftsfordeling Sletning af en udgiftsfordeling Udskrivning af udgiftsfordelingsjournalerne Appendiks Finansposter

3 Ressourceposter Eksempel Eksempel Eksempel Dimensionsfordeling Indledning Opsætning af Dimensionsfordelingsnøgler Opsætning i kontoplanen Anvendelses af forbrugsfordeling Moms procedurer mv Formål Forudsætning Opsætning af moms Sådan opsætter du momsvirksom-heds-bogføringsgrupper Sådan opsætter du moms-produkt-bogføringsgrupper Sådan opsætter du moms-bogførings-opsætning Sådan opsætter du momsnumre Beregning af moms Moms af handel i Danmark Moms af handel i EU Køb af varer i øvrig udland Salg af varer inden for EU Salg af varer i øvrig udland Afregning af moms Afregning af toldmoms Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms (IFR-moms) Korrektionsmoms Rapporter til afstemning af moms Sandsynliggørelse af moms Listeangivelse om EU-moms til Told og Skat Rapporter Rapporter Konsolidering Indledning Oprettelse af lokalregnskab Opsætning i lokalregnskab Opsætning i koncernvirksomhedsregnskabet Konsolidering af regnskaber på samme database Konsolidering af regnskaber fra flere databaser Journaler Rapporter

4 Finansmodulet Indledning Finansmodulet i Navision Stat kan betragtes som kernen i systemet. Det er her mange af de overordnede opsætninger foretages, såsom oprettelse af nummerserier, kladdetyper eller opsætning af synkroniseringsparametre til SKS. Det er fra dette modul, brugeren får adgang til bl.a. finanskontoplanen, dimensionskontoplanerne, dimensionsanalyserne og kontoskemaer. Budgetteringsfaciliteten forefindes også i dette modul samt en hel række periodiske aktiviteter såsom momsafregning, bankkontoafstemning, versionsstyring m.m. Herudover kan der også nævnes funktionaliteter vedr. konsolidering, udgiftsfordeling etc, der også foretages fra dette modul. Hovedmenuen: 4

5 Symboler og typografer I dette afsnit er der angivet, hvilke symboler og typografier, der er anvendt i manualen. I oversigten kan du se, hvordan forskellige typer ord fremhæves. Skrives det Repræsentere det sådan Sti : Stiangivelser; Disse skrives som vist. Finans/Opsætning/F irmaoplysninger Feltet Beskrivelse Feltnavne; der indgår i teksten. Disse skrives i. Knappen Hjælp Knapper; Disse skrives med fed. Menuknappen Menuknapper; Disse skrives med fed. Funktion Menupunktet Menupunkter; Disse skrives med fed. Kopier budget På vinduet Vinduer/Tabeller; Disse skrives som vist. Dimensioner På fanebladet Faneblade; Disse skrives som vist. Indstillinger Jette Hansen Tekst du skal indtaste; skrives i kursiv. Fin.flf Filnavne; Disse skrives som vist. Bemærk: Bemærkninger; Bemærk: vil stå i starten af sætningen, og skrives i kursiv og fed. Resultatopgørelse Valgmuligheder. Disse opstilles med punkttegn. Balance (Shift+F5) Genveje; skrives i parentes. De særlige symboler, der findes i vinduerne på skærmen. Disse sættes i gåseøjne. 5

6 Opsætninger For at kunne anvende og bogføre i Navision Stat kræves det, at der er defineret en række opsætningsdata. Disse bliver gennemgået i det følgende. Firmaoplysninger Sti: Finans\Opsætning\Firmaoplysninger I firmaoplysninger indtastes institutionens navn, adresse m.m. Det vil være de oplysninger, der står her, som vil fremgå på eksempelvis salgsfakturaer og kvitterings-mails, der indsendes til ØS i forbindelse med en versionsopdatering. Fanebladet Generelt: Feltnavn Navn Adresse Adresse 2 Postnr./by Landekode Telefon SE/CVR-nr Beskrivelse Her kan du angive institutionens navn. Her kan du angive institutionens adresse. I dette felt kan du evt. indtaste postboks. Bemærk: Kan den fulde adresse ikke stå under adresse, fordi den er for lang, kan adresse 2 udfyldes med resten. Her kan du indsætte institutionens postnr., hvorefter systemet automatisk indsætter det tilhørende bynavn. Bemærk: Findes postnr. ikke i posttabellen, kan du ved at trykke på pilen selv oprette det manglende postnr. og by. Her kan du indtaste institutionens landekode. Her kan du indtaste institutionens telefonnr. Her kan du indtaste institutionens SE/CVR-nr. 6

7 Knappen Virksomhed Knappen Billede Under knappen virksomhed kan der oprettes en række ansvarscentre. Et ansvarscenter kan være et omkostningscenter, et resultatcenter eller et investeringscenter. Ansvarscentre kan f.eks. være salgskontorer, en indkøbsafdeling for andre afdelinger og et fabriksplanlægningskontor. I Navision Stat 3.60 opretter du ansvarscentre som en hjælp til at administrere virksomheden. Et ansvarscenter kan f.eks. administrere køb og salg for et eller flere lagre eller distributionscentre, hvor varerne håndteres og oplagres før brug. Du tildeler selv en kode til et ansvarscenter, og du har mulighed for at knytte de globale dimensionsværdi til ansvarscentret. Koden kan bruges i de billeder hvor felter Ansvarscenter findes. Herfra kan du indlæse institutionens logo (billedet skal have formatet bmp). Det er også muligt at udlæse logoet eller slette det. Fanebladet Kommunikation: Feltnavn Telefon Telefax Hjemmeside Beskrivelse Hvis du på fanebladet Generelt har udfyldt feltet Telefon, ville dette felt automatisk blive opdateret med det pågældende telefonnr. Her kan du angive institutionens Telefaxnr. Her kan du indtaste institutionens adresse. Her kan du angive institutionens hjemmeside. 7

8 Fanebladet Betaling Feltnavn Banknavn Bankregistrerings nr. Bankkontonr. PBS-nr. Gironr. IBAN-nr. Beskrivelse Her kan du indtaste navnet på institutionens bankforbindelse. Bemærk: Oplysningerne bliver bl.a. brugt på salgsfakturaer. Her kan du angive institutionens bankregistreringsnr. Her kan du indtaste institutionens bankkontonr. Her kan du indsætte institutionens PBS-nummer (Pengeinstitutternes Betalings Service). Her kan du indsætte institutionens gironummer. Her kan du indsætte institutionens IBAN-nr. (International Bank Account Number). Alle betalinger til EU-lande skal indeholde et IBANnummer, som består af følgende: 2 bogstaver for landekode (f.eks. DK for Danmark) 2 cifre, som er en kontrolnøgle 4 cifre for bankens registreringsnummer 10 cifre for bankkontonummer Et IBAN-nummer kan højst bestå af 34 tal eller bogstaver. Længden af IBAN-numre er forskellige fra land til land. Et dansk IBAN-nummer er på 18 tal eller bogstaver. I dette eksempel er flg. IBAN-nummer anvendt, DK

9 Fanebladet Levering: Oplysningerne på fanebladet Levering anvendes i tilfælde af, at institutionen skal have leveret varer til en anden lokation. Bemærk: Oplysningerne bliver brugt på købsordre. Feltnavn Beskrivelse Leveringsnavn Her kan du skrive navnet på den lokation, som virksomhedens varer skal leveres til. Leveringsadresse Her kan du skrive adressen på den lokation, som virksomhedens varer skal leveres til. Leveringsadresse Her kan du skrive endnu en del af den adresse, som varer 2 til virksomheden skal leveres til. Er der tilknyttet en Leveringspostnr./ by postboks til adressen kan den også tilføjes her. Her kan du indsætte postnr./by på den lokation, som virksomhedens varer skal leveres til. Bemærk: Findes postnr. ikke i posttabellen, kan du ved at trykke på pilen selv oprette det manglende postnr. og by. Leveringslandeko Her kan du indsætte landekoden på den lokation, som de virksomhedens varer skal leveres til. Leveres attention Her kan du skrive navnet på den kontaktperson, som varer til virksomheden skal leveres til. Lokationskode Her kan du vælge den lokationskode, der svarer til virksomhedens leveringsadresse. Bemærk: Hvis feltet udfyldes med en lokationskode, vil programmet altid foreslå, at varerne leveres til den lagerlokation, hvor koden er oprettet, hver gang der bestilles varer til virksomheden. Ansvarscenter Her kan du indtaste en kode for standardansvarscentret. Dette ansvarscenter vil så blive brugt på alle købs- og salgsdokumenter, kun hvis debitor eller kreditor er opsat med et andet standardansvarscenter, vil det være det der bliver brugt. 9

10 Check beholdn. Period Check beholdn. Interval Basiskalenderkod e Tilpasset kalender Feltet indeholder den periode, du har defineret, og som programmet udfører disponeringsberegning for. Hvis du ønsker en hurtigere beregning af salgslinjer, kan du afkorte perioden. Bemærk: Retter sig mod lagermodulet og menupunktet lagervare pr. lokation. I dette felt skal du angive den tidsperiode, hvor programmet skal kontrollere varedisponering i forbindelse med ordrebekræftelser. Programmet vurderer derefter de kendte behov og tilgangssituationen inden for det fastsatte tidsrum. Følgende valgmuligheder forefindes: Dag Måned Kvartal År I dette felt kan du angive koden for den basiskalender, som du vil tildele din virksomhed. En basiskalender for et bestemt land ville f.eks. definere weekender og helligdage som fridage. Alle andre dage ville være arbejdsdage. I standardbasiskalenderen forudsættes det, at hver dag er en arbejdsdag, og derfor skal du angive, hvilke datoer der er fridage. Feltet viser, om virksomheden har oprettet en tilpasset kalender. Hvis det er tilfældet, indeholder feltet et Yes. Hvis ikke, indeholder feltet et No. Regnskabsopsæt ning Sti: Finans\Opsætning\Regnskabsopsætning I regnskabsopsætning defineres det generelle regelsæt for institutionen. 10

11 Fanebladet Generelt: Feltnavn Bogf. tilladt fra Bogf. tilladt til Registrer tid Beskrivelse Her kan du skrive startdatoen for, hvornår det er tilladt at bogføre i regnskabet. Bemærk: Ønsker du at styre datoer for hvornår det er tilladt at bogføre fra, kan du ændre datoen her. Her kan du skrive slutdatoen for, hvornår det er tilladt at bogføre i regnskabet. Bemærk: Ønsker du at styre datoer for hvornår det er tilladt at bogføre til, kan du ændre datoen her. Det kan være en godt ide at have opsat indeværende år, så der ikke bogføres med en forkert bogføringsdatoen, det ligger langt ud i fremtiden. Her kan du vælge, om programmet skal registrere tidsforbrug for brugeren. Marker afkrydsningsfeltet, hvis programmet skal registrere hver brugers tidsforbrug. Ved hjælp af tabellen Brugertidsforbrug kan du registrere, hvor meget tid den enkelte bruger anvender på regnskaberne. Når afkrydsningsfeltet Registrer tid er markeret, bliver der automatisk indsat oplysninger (om bruger-id, dato og antal minutter, der er arbejdet) i tabellen Bruger-tidsforbrug, hver gang du går ind og ud af programmet. 11

12 Lokalt adresseformat Personnavn ØMU-valuta Regnskabsvaluta kode Finanspost beskrivelse Her kan du angive, hvilket format adresserne skal vises i på udskrifterne. Hvis der i forvejen er angivet en landekode (under firmaoplysninger), vil det adresseformat landekoden er oprettet med, blive valgt i forhold til det format, som er defineret her. Her kan du angive, hvor kontaktpersonens navn skal placeres i adresser. Følgende valgmuligheder forefindes: Først; For dette valg skriver programmet kontaktpersonens navn som den første linje i adressen, efterfulgt af firmanavn, adresse osv. Efter firmanavn; For dette valg skriver programmet firmanavnet på den første linje, efterfulgt af kontaktpersonens navn, adresse osv. Sidste; For dette valg skriver programmet kontaktpersonens navn som den sidste linje i adressen, altså efter firmanavn, adresse, by osv. Marker afkrydsningsfeltet, hvis regnskabsvalutaen er en ØMU-valuta. Indtast valutakoden for regnskabsvalutaen. Her kan du angive om de bogførte finansposter skal have tildelt en standard-beskrivelse (f.eks kontonavn-teksten) eller den redigerede beskrivelsestekst fra Køb- /Salgslinier. Følgende valgmuligheder forefindes: Standard Køb-/Salgslinie Fanebladet Nummerering: 12

13 Feltnavn Beskrivelse Bankkontonumre Her kan du indtaste koden for den nummerserie, der skal benyttes, hvis du ønsker automatisk at få tildelt numre til dine bankkonti. Er feltet blankt vælge du selv hvad dine bankkonti skal hedde, det kunne f.eks.være det kontonr. du er ved at oprette bankkortet til. Fanebladet Dimensioner: Feltnavn Genvejsdimensio n kode felterne Standarddimensi on komb. Beskrivelse Her indsættes de dimensioner, der skal anvendes i regnskabet. Bemærk: Ønsker du at vide mere om opsætning af dimensioner, læs da afsnit der hedder Multidimensionalitet. Såfremt der er sat et hak i dette felt fremkommer en fejl eller advarsel under indtastning af standard dimensioner til en individuel konto på det relevante kontokort. Feltet anvendes til at undersøge om dimensionskombinationerne er valide (se opsætning under Finans/Opsætning/Dimensioner/Dimensionskombination er). 13

14 Fanebladet Rapportering: Feltnavn Ekstra rapporteringsvalu ta Beskrivelse Her kan du angive, hvilken valuta der i givet fald skal bruges som ekstra rapporteringsvaluta i finansmodulet. Bemærk: Hvis du angiver en ekstra rapporteringsvaluta i dette felt, registreres beløb automatisk i såvel regnskabsvaluta som i den ekstra rapporteringsvaluta for hver finanspost og for visse andre poster, f.eks. momsposter. 14

15 Valutaregulering (moms) Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, kan du her angive, hvordan kontiene til momsbogføring i tabellen Momsbogføringsopsætning skal justeres for kursudsving mellem regnskabsvaluta og den ekstra rapporteringsvaluta. Gevinst og tab på valutakursudsving bliver først bogført, når du udfører kørslen Kursreguler valutabeholdninger. Når du aktiverer kørslen Kursreguler valutabeholdninger, finder programmet reguleringskursen i tabellen Valutakurs og sammenligner derefter beløbet i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb) på momsposten for at fastlægge, om der foreligger et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i dette felt, til at bestemme, hvordan kursgevinster eller -tab på momsposter skal bogføres. Følgende valgmuligheder forefindes: Ingen regulering; Dette er standard. Der foretages ingen kursregulering af momskontoen. Regul.beløb; Med denne mulighed reguleres regnskabsvaluta for eventuelle kursgevinster eller -tab. Eventuelle kursgevinster eller -tab bliver bogført på momskontoen (beløbsfeltet) og på de konti, du har angivet til gevinst og tab i feltet Realiseret finansgevinstkonto eller Realiseret finanstabskonto i valutatabellen. Regul.ekstra valutabeløb; Vælg denne mulighed, hvis den ekstra rapporteringsvaluta skal reguleres for kurstab eller -gevinst. Der bliver bogført et eventuelt tab/gevinst på momskontoen (feltet Ekstra valuta (beløb)) og på de konti, du har oprettet til tab og gevinst i felterne Realiseret finansgevinstkonto eller Realiseret finanstabskonto i valutatabellen. 15

16 Fanebladet Udligning: Feltnavn Fakturaafrunding spræcision-rv (RV: Regnskabsvaluta) Fakturaafrunding sretning-rv (RV: Regnskabsvaluta) Beskrivelse Her skal du angive størrelsen af det interval, der skal benyttes ved afrunding af fakturabeløb, eksempelvis: 1,00 Afrund til hele tal 0,05 Afrund til et tal deleligt med 0,05 0,01 Ingen afrunding Her kan du angive, om fakturabeløb skal rundes op eller ned. Oplysningerne sammenholdes med oplysninger angivet i forrige felt. Følgende valgmuligheder forefindes: Nærmeste; Tal, der er 5, rundes op. Ellers rundes der ned. Op; Beløbet rundes op. Ned; Beløbet rundes ned. 16

17 Udlign.afrunding spræcision Maks. Momsdifference tilladt Momsafrundingst ype Bogf. af standardtolerance Kontantrabatrespitperiode Betalingstoleranc epct. Maks. Betalinstolerance beløb I dette felt kan du angive det interval, der skal gælde som afrundingsdifference for regnskabsvalutaen, når du udligner poster i regnskabsvalutaen med poster i andre valutaer. Eks. opsættes feltet med en afrundingspræcision på 0,02, accepteres en difference på 0,02 eller derunder og de poster der indgår i udligningen lukkes helt. Afrundingsdifferencen bogføres på den Valutaudlign.afrnd.kto der er opsat under enten Debitorbogføringsgrupper eller Kreditorbogføringsgrupper. I Navision Stat er det valutaen i den post, du udligner med en eller flere andre poster, der er afgørende for, hvilket interval der skal gælde som afrundingsdifference. Det kan kun lade sig gøre at beregne og bogføre afrundingsdifferencen, hvis posten, du udligner med en eller flere andre poster, er en betalingspost. I dette felt kan du angive det maksimale momskorrektionsbeløb, der er tilladt for den lokale valuta. I dette felt kan du vælge, hvordan moms skal afrundes, når den beregnes i den lokale valuta. Følgende valgmuligheder forefindes: Nærmeste; Tal, der er 5, rundes op. Ellers rundes der ned. Op; Beløbet rundes op. Ned; Beløbet rundes ned. Her kan du angive metoden til bogføring af standardtolerancen, som anvendes til bogføring af tolerancebeløb. Følgende valgmuligheder forefindes: Betalingstolerancekonti; Tolerancebeløb bogføres til en bestemt finanskonto, der er oprettet til tolerancer. Kontantrabatkonti; Tolerancebeløb bogføres som en kontantrabat. Restbeløb; Tolerancebeløb bogføres som restbeløb. Her kan du angive den periode, som en betaling eller refusion kan overskride forfaldsdatoen for kontantrabatten med, uden at kontantrabatten mistes. Her kan du angive den procentdel, som betalingen eller refusion kan afvige fra det beløb, der står på fakturaen eller kreditnotaen. Her kan du angive det maksimalt tilladte beløb, som betalingen eller refusionen kan afvige fra det beløb, der er angivet på fakturaen eller kreditnotaen. 17

18 Fanebladet Disposition: Feltnavn Dispositionsdetal jering Dispositionsinter val Beskrivelse Her kan du angive den tidsinddeling, der skal anvendes for budgettet, når et dispositionsbeløb skal holdes op imod det. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder: Dag Uge Måned Kvartal År Bemærk: Dispositionsdetaljeringen bør være i overensstemmelse med den tidsinddeling, der er valgt på budgettet. Ønsker du at vide mere om disponering, kan du læse manualen der hedder Betalingsformidling. Her kan du angive det interval, der skal anvendes for budgettet, når et dispositionsbeløb skal holdes op imod det. Følgende valgmuligheder forefindes: Bevægelse Saldo til dato Bemærk: Fanebladet Statslige opsætninger, beskriver under afsnittet Statslige opsætning herunder integration til SKS. Nummerserie Sti: Finans/Opsætning/Nummerserier 18

19 Ny nummerserie opretter du ved at stå i feltet Kode og trykke på F3, herefter udfyldes felter på følgende måde: Feltnavn Kode Beskrivelse Startnr. Slutnr. Sidst anvendt dato Sidst anvendt nr. Standardnumre Manuel nummerering Beskrivelse Her skal du indtaste en entydig kode for nummerserien. Her skal du skrive en sigende tekst til nummerserien. Feltet indeholder det første nummer i serien og hentes automatisk fra tabellen Nummerserielinjer (jf. nedenstående). Feltet indeholder det sidste nummer i serien og hentes automatisk fra tabellen Nummerserielinjer (jf. nedenstående). Feltet viser datoen, hvor der sidst blev tildelt et nummer fra nummerserien. Datoen hentes automatisk fra tabellen Nummerserielinjer (jf. nedenstående). Feltet indeholder det sidste nummer, der er anvendt fra nummerserien. Nummeret hentes automatisk fra tabellen Nummerserielinjer (jf. nedenstående). Her kan du angive, om denne nummerserie skal bruges til automatisk tildeling af numre. Marker afkrydsningsfeltet, hvis nummerserien skal bruges til automatisk tildeling af numre. Det vil sige at der tildeles et nummer ved at trykke på tasten Enter i feltet Nummer eksempelvis på et kreditorkort. Bemærk: Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, tildeles der ingen nummer fra nummerserien, du skal selv hente et nummer ved at trykke på knappen. Hvis feltet er markeret, kan du angive numre manuelt i stedet for at anvende nummerserier. Bemærk: Markeringen har ikke nogen betydning for de nummerserier, der anvendes i kladderne. 19

20 Datorækkefølge Her kan du angive, at programmet skal kontrollere, at numre tildeles kronologisk. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, udfører programmet en automatisk test i forbindelse med bogføringen, der sikrer at dokumenter og kladdelinjer tildeles numre i stigende orden i forhold til tidspunktet for bogføringen. Ved opslag i feltet Startnr. får du vinduet Nummerserielinier. Feltnavn Startdato Startnr. Slutnr. Sidst anvendt dato Sidst anvendt nr. Advarselsnr. Forøg med Åben Beskrivelse Her kan du indtaste en startdato for den pågældende linje. På den opsatte startdato, skiftes der automatisk til den nye serie. Her skal du indtaste det første nummer i serien. Bemærk: Det anbefales at numrene starter med årstallet, f.eks. 04 for år Her skal du indtaste det sidste nummer i serien. Feltet viser datoen, hvor der sidst blev tildelt et nummer fra nummerserien. Feltet viser det sidste nummer, der er anvendt fra nummerserien. Her kan du angive, hvornår du vil have en advarsel om, at nummerserien er ved at udløbe. Her kan du angive, hvor stort et interval der skal være mellem numrene i nummerserien. Dette felt angiver, om nummerserielinjen er åben. Den er åben, indtil det sidste nummer i serien er brugt. Markeringen fjernes automatisk, når oplysningerne i feltet Sidst anvendt nr. svarer til oplysningerne i feltet Slutnr.. 20

21 Bogføringsgrup per Sti : Finans/Opsætning/Bogføringsgrupper Bogføringsgrupper bruges til styring af automatisk bogføring og kan desuden anvendes ved specifikation af dataudtræk. Bogføringsgrupper anvendes ved indirekte bogføring, dvs. bogføring, hvor man ikke eksplicit peger på den finanskonto, der skal bogføres på. Det sker f.eks. når man bogfører på en kreditor, en bankkonto eller registrerer køb og salg af varer. Bogføringsgrupper er med andre ord det, der binder Navision Stats enkelte moduler sammen rent bogføringsmæssigt. Et andet meget væsentligt område, der styres af bogføringsgrupper, er bogføring og beregning af moms. Virksomheds- og produktbogføringsgrupper anvendes kun fuldt ud, når modulerne Lager og Ressourcer anvendes. Virksomhedsbogføringsgrupper opsættes på kreditorkort, debitorkort og finanskontokort. Produktbogføringsgrupper opsættes på varekort, ressourcerkort og finanskontokort. Kombinationen af virksomheds- og produktbogføringsgrupper i en given transaktion afgør, til hvilke finanskonti, salg, køb, rabatter forbrug, lagerregulering mm. bogføres. Sti : Finans/Opsætning/Bogføringsgrupper/Virksomhedsbogføringsgrupper Virksomhedsbogføringsgrupper knyttes til kreditorer, debitorer og finanskonti. Feltnavn Kode Beskrivelse Beskrivelse Her skal du indtaste en entydig kode for bogføringsgruppen. Her skal du indtaste en beskrivelse af gruppen. 21

22 Stand.momsvirk. bogf.gruppe Indsæt auto.standard Her kan du angive en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, der automatisk skal indsættes på nye debitor- og kreditorkort, når den tilsvarende virksomhedsbogføringsgruppe vælges. Er der sat hak i feltet bevirker det, at programmet automatisk indsætter den momsvirksomhedsbogføringsgruppe, der er angivet i feltet Stand.momsvirk.bogf.gruppe, når den tilsvarende virksomhedsbogføringsgruppe indsættes på nye debitor- og kreditorkort. Sti : Finans/Opsætning/Bogføringsgrupper/Produktbogføringsgrupper Produktbogføringsgrupper tilknyttes varer, ressourcer og finanskonti. Feltnavn Kode Beskrivelse Momsprod.bogf. gruppe (stand.) Indsæt auto. standard Beskrivelse Her skal du indtaste en entydig kode for produktbogførings-gruppen. Her skal du indtaste en beskrivelse af gruppen Her skal du angive en momsproduktbogføringsgruppe, der skal indsættes på nye vare- og ressourcekort, når den aktuelle produktbogføringsgruppe vælges. Er der sat hak i feltet bevirker det, at programmet automatisk indsætter den momsproduktbogføringsgruppe, der er angivet i forrige felt, når den tilsvarende produktbogføringsgruppe indsættes på nye vare- og ressourcekort. 22

23 Sti : Finans/Opsætning/Bogføringsgrupper/Bogføringsopsætning Kombinationen af virksomheds- og produktbogføringsgruppe i en given transaktion afgør som nævnt til hvilke finanskonti, der vil blive bogført i forbindelse med lager- og ressourcetransaktioner. Den konkrete opsætning sker i tabellen Bogføringsopsætning. Feltnavn Virksomhedsbogføri ngsgruppe Produktbogføringsgr uppe Salgskonto (res.opg.) Salgskreditnotakonto Salgslinjerabatkonto Salgsfakturarabatkon to Beskrivelse Her skal du angive den virksomhedsbogføringsgruppe, der i sammenhæng med produktbogføringsgruppe skal opsættes kontering for. Her skal du angive den produktbogføringsgruppe, der i sammenhæng med virksomhedsbogføringsgruppe skal opsættes kontering for. Her skal du angive den finanskonto, hvortil programmet skal bogføre salgstransaktioner med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil programmet skal bogføre transaktioner i forbindelse med salgskreditnotaer med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal ske bogføring af salgslinjerabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal ske bogføring af salgsfakturarabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. 23

24 Salgskont.rabatdebet konto Salgskont.rabatkredit konto Købskonto Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal bogføres ydede salgskontantrabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal bogføres reduktioner af salgskontantrabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil programmet skal bogføre købstransaktioner med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Købskreditnotakonto Her skal du angive den finanskonto, hvortil programmet skal bogføre transaktioner i forbindelse med købskreditnotaer med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Købslinjerabatkonto Købsfakturarabatkon to Købskont.rabatdebet konto Købskont.rabatkredit konto Forbrugskonto Lagerreguleringskont o Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal ske bogføring af købslinjerabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal ske bogføring af købsfakturarabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal bogføres reduktioner af købskontantrabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal bogføres modtagede købskontantrabatter med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal ske bogføring i forbindelse med registrering af vareforbrug med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Her skal du angive den finanskonto, hvortil der skal ske bogføring af lagerreguleringer (opad/nedad) med den aktuelle kombination af virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Bemærk: I en institution, hvor der ikke bogføres køb og salg af varer eller salg af ressourcer, er det kun nødvendigt at udfylde de mulige kombinationer af Virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe. Angivelse af finanskonti for de pågældende kombinationer behøves ikke, da der bogføres direkte på finanskonti. 24

25 Momsbogføring sgrupper Sti : Finans/Opsætning/Momsbogføringsgrupper Navision Stat indeholder faciliteter til styring og afregning af moms. En del institutioner har ved siden af den ordinære virksomhed aktiviteter, som er af forretningsmæssig karakter, og som derfor er momspligtige. I en sådan situation, er der behov for at kunne håndtere såvel refusionsberettiget købsmoms, som toldmoms inden for samme regnskab. Beregning og bogføring af moms i Navision Stat sker med angivelse af moms-virksomheds- og moms-produktbogføringsgrupper i forbindelse med bogføring (i kladder og købs- og salgslinier). Ved bogføring vil Navision Stat ud over at beregne og bogføre moms på de relevante finanskonti, også vedligeholde momsoplysninger i en særskilt momstabel. Det er denne tabel, der danner grundlaget for momsangivelse og momsafregning i Navision Stat. Det er derfor vigtigt, at moms altid bogføres og beregnes ved hjælp af momsbogføringsgrupper. Samme princip gælder for momsbogføringsgrupper som for almindelige bogføringsgrupper: Moms-virksomhedsbogføringsgrupper: knyttes til kreditorer, debitorer og finanskonti Moms-produktbogføringsgrupper: knyttes til vare, ressourcer og evt. finanskonti. Kombinationen af moms-virksomheds- og moms-produktbogføringsgrupper i en given transaktion afgør, hvilken finanskonti momsen bogføres på samt momsbeløbets størrelse. Bemærk: Vil du vide mere om Moms, kan du læse miniguiden der hedder Moms procedurer mv. i Navision Stat. 25

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere