Artesa seminar. Opdatering fra > 3.20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20"

Transkript

1 Artesa seminar Opdatering fra > 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Modulgennemgang Generelt Brugeropsætning (8) Skabeloner (10) Notesblok (11) Finans Regnskabsopsætning (13) Nye felter på finanskontoplan (14) Nye udskrifter (15) Debitor Salgsopsætning (15+16) Debitorkortet (18+19) Udbygning af leveringsadresse (20) Entrepriseoversigt på debitorkort (21) Kontrakt oversigt på debitorkortet (21) Ajourfør debitor adresser (21) Entreprisenr på debitorposter (21) Avanceopsætning ny mulighed (22) Nye muligheder på debitorprisgrupper (47) Kreditor Købsopsætning nye felter (26) Kreditorkortet nye felter ( ) Kreditornr. på entrepriseposter (31) Feltet "Afvent" er udvidet (31) Nye kreditorudskrifter (31) Salg & Marketing Nye muligheder på salgstillægskoder (32+33) Køb EDI nyt modul (34) Købsattestering ny mulighed (38) Lagersted Nye typer af vare (40) Nye begreber (40) Nye felter på varekortet ( ) Udskrifter (52) Entreprise Nye felter i Entrepriseopsætningen ( ) Nye felter på Entreprisekortet ( ) Nye felter på entrepriseposterne (64) Jobseddel ( ) Ny funtion til oprettelse af underentrepriser (70) Udvidelse af entrepriselønarter ( )

3 9.6.1 Tilhørende lønarter (76) Mange nye spændende muligheder på faktureringsformen (77+78) Nye muligheder i forbindel med BruttoAcontoAvance (78+79) Udvidelse af Udvidet statistik (80) Udvidelse af kolonnestatistik til Excel (80) Udvidelse af delaktiviteter (81) Nye entrepriseudskrifter ( ) Ressurceplanlægning Maskiner og Ressourcer er skilt fra hinanden (84) Vedligeholdelse af ressource salgspriser er forbedret (86) Ny funktion til tilknytning af ressourcespecifikke lønarter (89) Nye ressourceudskrifter ( ) Entreprise fakturering Ny måde at vise sammentrukne linjer på (71) Mulighed for at udvælge på et jobkort (71) Udvidelse af faktura statistik F9 (72) Ny forbedret "Fakturagrundlagsrapport" (72) Mulighed for manuel lukning af entrepriseposter (72) Forbedret kopieringsfunktion (73) Redigering på overførte entrepriseposter (73) Maskinkartotek (94 -> 110) Udlejning Opdatering af kostpris på maskinposter (110) Prisopdatering Total omstrukturering af prisopdateringsmodulet ( ) WPA WPA integration er forbedret ( ) Servicemodulet Servicemodulet findes ikke som selvstændigt menupunkt mere (118) Servicemodulet er udvidet med kontraktstyring ( ) Ankomstregistrering (nyt modul) (123) Materielstyring (nyt modul) ( ) Håndscanner opdatering til ny model Ny funktionalitet på den enkelte scanner (124) Ny funktionalitet i "Indlæsningsloggen" (125) Webtid Nyt modul til indlæsning af Webtid's data Hvordan kommer jeg i gang med den nye opdatering Klargøring af Artesa Alle kladder skal være bogført Alle købsfaktura / købsordre / kreditnota skal være bogført Alle klargjorte salgsfaktura / salgsordre / kreditnota skal være bogført Software opdatering Server skal opdateres med nyt Navision NAV 2009 R2 software

4 På alle arbejdsstationer skal den gamle klient Navision NAV 2009 afinstalleres, og efterfølgende opdateres med Navision NAV 2009 R2 software Anvender du Servicemodul? Anvender du Prisopdateringsmodulet? Ønsker du at gøre brug af de mange nye muligheder Støbeskeen Udvidet budgetmodul (2012) Udvidet stadevurdering (2012) Forbedret WPA integration (2012) Indlæsning af OIOUBL (2012) Forbedret Webtidsintegration (2012) Opdatering til NAV 7 Rollebaseret (2013/2014)

5 1 Forord Dette dokument beskriver i punktform de største ændringer i forbindelse med opdatering fra version 2.11 til Sidst i dokumentet listes der nogle punkter som du skal være opmærksom på i forbindelse med opdateringen. Det komplette dokument kan downloades fra følgende adresse:

6 2 Modulgennemgang 2.1 Generelt Brugeropsætning (8) Entreprisepost sortering, Fuld ret til web-katalog (Solar), Attestering 2.2 Skabeloner (10) o o o o o o o Debitorer Kreditorer Varer Prisindlæsningsformater Rabatindlæsningsformater Entrepriser Ressourcer 2.3 Notesblok (11) På næsten alle kartotekskort er der indført Notesblok 3 Finans 3.1 Regnskabsopsætning (13) Dimensioner 3.2 Nye felter på finanskontoplan (14) Tvungen entreprisenr. Tvungen maskinnr

7 3.3 Nye udskrifter (15) Detaljeret råbalance Artesa Balance for globaldimension 1 Afdelings-/projektspec. balance Kontoskema 10 kolonner 4 Debitor 4.1 Salgsopsætning (15+16) - Fanebladet "Entreprise" beregn salgstillæg 4.2 Debitorkortet (18+19) - Fanebladet "Fakturering" o Kontokode tvunget o Styring af debitorprisgruppe o Tillægsberegning - Fanebladet "Entreprise" o Salgstillægskode Udbygning af leveringsadresse (20) Leveringsadresse er udbygget med EAN nr Entrepriseoversigt på debitorkort (21) Du kan nu vælge mellem kunde eller faktureres til kunde Kontrakt oversigt på debitorkortet (21) Du kan nu vælge mellem kunde eller faktureres til kunde - 7 -

8 4.2.4 Ajourfør debitor adresser (21) Ajourføring af adresseændringer på åbne poster Entreprisenr på debitorposter (21) Debitorposterne indeholder entreprisenr Avanceopsætning ny mulighed (22) Opsætning af avancer på den enkelte debitor Nye muligheder på debitorprisgrupper (47) Debitor prisgruppeinterval (DippeDut princippet) 5 Kreditor 5.1 Købsopsætning nye felter (26) Optimering af afstemning af købsfaktura 5.2 Kreditorkortet nye felter ( ) Nye felter på fanebladet "Generelt, Kommunikation, Fakturering og Modtagelse" 5.3 Kreditornr. på entrepriseposter (31) Entrepriseposter bliver opdateret med kreditornr

9 5.4 Feltet "Afvent" er udvidet (31) Feltet "Afvent" er udvidet til at kunne indeholde 20 karakterer. 5.5 Nye kreditorudskrifter (31) - Forfaldne kreditorposter - Kreditor top 10 liste Artesa 6 Salg & Marketing 6.1 Nye muligheder på salgstillægskoder (32+33) Salgstillægskoderne er kraftig udvidet. 7 Køb 7.1 EDI nyt modul (34) Bedre mulighed for håndtering af fakturaer fra El-Grossister herunder mulighed for priskontrol 7.2 Købsattestering ny mulighed (38) Mulighed for at kræve købsattestering af anden godkender. 8 Lagersted 8.1 Nye typer af vare (40) - Tillægsvare - Fastprisvare - Skaffevare - Avancevare - 9 -

10 8.2 Nye begreber (40) - Tillægsprocent - Punktafgift - Nettolistepris 8.3 Nye felter på varekortet ( ) - Fanebladet "Generelt" - Fanebladet "Fakturering" - Fanebladet "Genbestilling" 8.4 Udskrifter (52) Rigtig mange lagerudskrifter er ændret til at kunne vise 13 cifrede EAN numre. 9 Entreprise 9.1 Nye felter i Entrepriseopsætningen ( ) - Fanebladet "Nummerering" - Fanebladet "Jobseddel" - Fanebladet "Køb" - Fanebladet "Kontrakt" 9.2 Nye felter på Entreprisekortet ( ) - Fanebladet "Generelt" o EG-knappen - Fanebladet "Fakturering" - Fanebladet "Levering" - Fanebladet "Bogføring" - Fanebladet "Forløb" - Fanebladet "Entreprise" - Fanebladet "Rådgiver" (Nyt) - Fanebladet "Arkitekt" (Nyt) - Fanebladet "Kontrakt" (Nyt og kræver licens)

11 9.3 Nye felter på entrepriseposterne (64) - Kreditornummer og navn 9.4 Jobseddel ( ) Helt nyt koncept omkring jobsedler 9.5 Ny funtion til oprettelse af underentrepriser (70) Nem og let måde at oprette nye underentrepriser på. 9.6 Udvidelse af entrepriselønarter ( ) - Fanebladet "Generelt" - Fanebladet "Fakturering" Tilhørende lønarter (76) Nyt begreb og funktionalitet 9.7 Mange nye spændende muligheder på faktureringsformen (77+78) 9.8 Nye muligheder i forbindel med BruttoAcontoAvance (78+79) - Fanebladet "Udvælgelse" - Fanebladet "Indstillinger" - Nyt felt i beregningsskærmbilledet 9.9 Udvidelse af Udvidet statistik (80) - BruttoAcontoAvance felter er tilføjet

12 9.10 Udvidelse af kolonnestatistik til Excel (80) - Kundenr. + Kundenavn 9.11 Udvidelse af delaktiviteter (81) - Tillægsnr Nye entrepriseudskrifter ( ) - Akkordoversigt med "kostpris" - Akkordregnskab m/sociale omkostninger - Akkordregnskab u/sociale omkostninger - Vareliste (stregkode) - Vareliste - Salgsstatistik 10 Ressurceplanlægning 10.1 Maskiner og Ressourcer er skilt fra hinanden (84) 10.2 Vedligeholdelse af ressource salgspriser er forbedret (86) 10.3 Ny funktion til tilknytning af ressourcespecifikke lønarter (89) 10.4 Nye ressourceudskrifter ( ) - Ressource effektivitetsstatistik - Ressourcepost oversigt - Ressource labels - Ressource løngrundlag Artesa - Medarbejder stregkodekort

13 11 Entreprise fakturering 11.1 Ny måde at vise sammentrukne linjer på (71) 11.2 Mulighed for at udvælge på et jobkort (71) 11.3 Udvidelse af faktura statistik F9 (72) 11.4 Ny forbedret "Fakturagrundlagsrapport" (72) 11.5 Mulighed for manuel lukning af entrepriseposter (72) 11.6 Forbedret kopieringsfunktion (73) 11.7 Redigering på overførte entrepriseposter (73) 12 Maskinkartotek (94 -> 110) - Nyt menupunkt - Nye felter på maskinarter - Nye muligheder i.f.m. køb til en maskine o Finanskladde o Købskladde o Gentagelseskladde o Købsfaktura/kreditnota - Nye felter på maskinkartotek o Fanebladet "Generelt" o Fanebladet "Bogføring" o Fanebladet "Administration" - Oprettelse via guide - Rettelser fra maskinkortet - Nyt skærmbillede til vedligeholdelse / opdatering af maskinpriser - Ny forbedret funktionalitet i.f.m. "Maskin Serviceoplysninger"

14 - Tvungen maskinnr. på finanskonto - Nye udskrifter o Ressource Maskinrapport (ny) o Maskin Ressourcerapport (ny) o Maskin stamkort ændret design o Maskin Oversigt (ny) o Maskin Prislisten o Maskin Omkostningsrapport (ny) 13 Udlejning 13.1 Opdatering af kostpris på maskinposter (110) 14 Prisopdatering 14.1 Total omstrukturering af prisopdateringsmodulet ( ) - Skabeloner - Prisopdateringsprioritet - Natprisindlæsning 15 WPA 15.1 WPA integration er forbedret ( ) 16 Servicemodulet 16.1 Servicemodulet findes ikke som selvstændigt menupunkt mere (118) 16.2 Servicemodulet er udvidet med kontraktstyring ( )

15 17 Ankomstregistrering (nyt modul) (123) 18 Materielstyring (nyt modul) ( ) 19 Håndscanner opdatering til ny model 19.1 Ny funktionalitet på den enkelte scanner (124) 19.2 Ny funktionalitet i "Indlæsningsloggen" (125) 20 Webtid 20.1 Nyt modul til indlæsning af Webtid's data

16 21 Hvordan kommer jeg i gang med den nye opdatering 21.1 Klargøring af Artesa Alle kladder skal være bogført Alle købsfaktura / købsordre / kreditnota skal være bogført Alle klargjorte salgsfaktura / salgsordre / kreditnota skal være bogført 21.2 Software opdatering Server skal opdateres med nyt Navision NAV 2009 R2 software På alle arbejdsstationer skal den gamle klient Navision NAV 2009 afinstalleres, og efterfølgende opdateres med Navision NAV 2009 R2 software 21.3 Anvender du Servicemodul? Anvender du Servicemodulet skal du påregne tid til uddannelse af de nye muligheder Anvender du Prisopdateringsmodulet? Anvender du Prisopdateringsmodulet skal prisopdateringsskabelonerne og avanceopsætning sættes op fra bunden igen Ønsker du at gøre brug af de mange nye muligheder Ønsker du at gøre brug af de mange nye muligheder, skal du påregne tid til uddannelse

17 22 Støbeskeen 22.1 Udvidet budgetmodul (2012) 22.2 Udvidet stadevurdering (2012) 22.3 Forbedret WPA integration (2012) 22.4 Indlæsning af OIOUBL (2012) 22.5 Forbedret Webtidsintegration (2012) 22.6 Opdatering til NAV 7 Rollebaseret (2013/2014)

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere