Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22"

Transkript

1 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22

2 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning Laver jeg en manuel indbetaling (Kun Fi-Kort løsning)... 8 Skifter jeg betaler... 9 Tildeler jeg takster til fag... 9 Tildeler jeg en elevtakst Betaling Betalingsart Rater Takst Rabat Konti Specifikationer Betalingsfunktioner Skabelon Undervisningstilbud UndervisningsType / 22

3 Betalingsdelen Betalinger kan i hovedtræk beskrives som opkrævninger for en ydelse. I SpeedADMIN er en ydelse typisk undervisning. Betalinger kan pålignes ud fra til følgende: takster knyttes til en UndervisningsType. Alle elever med denne type bliver pålignet den tildelte takst. takster knyttes individuelt til UndervisningsTypen på et specifikt fag. takster knyttes til en InstrumentType. Alle elever med et låneinstrument med en til InstrumentTypen tilknyttet takst, får pålignet denne takst. takster kan tildeles til den enkelte elev, enten som en tilføjelsestakst (taksten tilføjes de øvrige påligninger), eller som en ElevTakst (Elevtaksten træder i stedet for de til fagene hørende takster). De oprettede betalinger tilføjes til en Kladde, og kan overføres til kommunens debitorsystem via filoverførsel, eller hentes/ es som Indbetalingskort. Forudsætningen for at betalingssytemet fungerer er den korrekte opsætning, hvilket hovedsageligt foregår i Stamdata - Betaling. Se også under Hvordan? 3 / 22

4 Hvordan? Genererer man en betalingsfil Generering af betalingsfil foregår i Stamdata - Betaling - Bogføring. Klik Ny Kladde. Udfyld følgene: Pålignings år: Definerer i hvilket regnskabsår den pågældende Kladde skal konteres. Kommentar: Der siger hvad Kladden indeholder. Afslut med at klikke Opret Kladde. For at tilføje betalinger til Kladden klik på Tilføj Betalinger til Kladden. Betalinger kan tilføjes på 2 måder. Enkelte Betalinger (1): Enkelte betalinger kan tilføjes kladden ved at markere de ønskede betalinger, efter man klikker på Tilføj (1). Hele raten (2): I rullemenuen Rate, kan de forskellige rater på de forskellige betalingsarter vælges, efter man klikker på Tilføj alle for den valgte rate (2). 4 / 22

5 Kladde med tilføjede betalinger. Kladden kan nu bogføres og betalingsfil til gængse betalingssystemer kan hentes. anvendes FI-løsning, bogføres kladden ikke. Bogført kladde til brug ved filoverførsel. Vis : Vises indhold i den bogførte kladde. Hent KMD fil : Genereres fil til overførsel. Denne fil gemmes i den af IT-afd. oplyste mappe. 5 / 22

6 Sender jeg FI-kort FI-kort sendes via Stamdata - Betaling - Bogføring. Start med at generere en kladde, se her. Når kladden er på plads kan FI-kort hentes som pdf i grupper af 100 via knappen Hent FI-kort. Vær opmærksom på at det er store datamængder hvorfor det kan tage noget tid. FI-kort kan også es via knappen Send FI-kort. Funktionen Send FI-kort, giver mulighed for at vælge en skabelon samt modtager. I skabelonen flettes de ønskede oplysninger som betalingsidentifikation og FI-kort. Flettefeltet FI-kort vedhæfter en pdf af indbetalingskortet. Import af indbetalinger sker via knappen Importer SEK. 6 / 22

7 Redigerer jeg en påligning. Påligninger redigeres via fanebladet Betaling på elevstamkort. Klik på beløbet i den rate der ønskes redigeret. Betalings forfald Forfaldsdato og Rate kan nu redigeres. Rate dropdown listen indeholder de rater der er tilføjet denne takst, både aktive og inaktive rater vises her. Betaling og Justeringer Tekst, Konti og beløb for den pågælende påligning kan redigeres eller slettes. Det er også her at justeringer kan tilføjes og rettes. Er en betaling Bogført, kan den Nulstilles, og den nulstillede betaling kan redigeres. Betaling er nu nulstillet og kan redigeres. 7 / 22

8 Laver jeg en manuel indbetaling (Kun Fi-Kort løsning) Manuel indbetaling foretages på elevstamkort - Betaling. Klik på Indbetalt Beløb. Dato, beløb og kommentar kan nu angives. Beløbet er nu registreret som indbetalt, og betalingen vil ikke længere være på en rykkerliste. 8 / 22

9 Skifter jeg betaler Skift af betaler foregå på nedenstående måde. (Hvis den oprindelig betaler skal have penge tilbage, skal disse betalinger nulstilles og bogføres inden man ændre betaler.) 1. Elev -> Stamdata -> Værge a. Indtast stamoplysninger på den nye værge. b. Fjern flueben i betaler inden der gemmes. c. Rediger den oprindelig betaler. d. Fjern markering i betaler og gem. e. Rediger den nye betaler f. Marker som betaler og gem. 2. Elev -> Stamdata -> Undervisningstilbud og Sammenspil (Dette gøres ved samtlige fag) a. Rediger undervisningstilbud/sammenspil b. Ændre betaler ude til ventre til den nye betaler og gem. (Dette slår så igennem på ikke bogførte betalinger.) Betaler er nu ændret. Elev -> Stamdata -> Værge Elev -> Stamdata -> Undervisningstilbud og Sammenspil Tildeler jeg takster til fag Takster kan tildeles til fag på 2 måder. Stamdata -> Undervisningstilbud - faneblad undervisningstype Stamdata -> Undervisningstype Tildel takst knappen 9 / 22

10 Tildeler jeg en elevtakst. Elevtakster kan tildeles individuelt pr. elev, eller ud fra en liste. Disse takter kan være tilføjelsestakster eller ej. En tilføjelsestakst, er en takst der tilføjes de takster der pålignes via fag. Er Elevtaksten ikke en tilføjelsestakst, erstatter den øvrige takster. Tilføjelse af Elevtakst via Elev - Stamkort. Elevtakster kan også tilføjes ud fra en liste via Stamdata - Betaling - Betalingsfunktioner. Elevtakst til en liste. Elevtakster er takster der enten erstatter pålignede takster eller tilføjes. Disse elevtakster kan tilføjes ud fra en liste, eks. en liste over elever der skal med på en tur. Der vælges hvilken takst der skal tildeles, og det skal være en tilføjelsestakst, og en datoangivelse til afgrænsning af hvilke rater der pålignes. 10 / 22

11 Betaling Opsætning af betalingssystemet sker på følgende måde, følg link: 1. Betalingsarter. 2. Rater: 3. Takst. 4. Rabat. 5. Konti. 6. Specifikationer. 7. Betalingsfunktioner. Takster tildeles enten til UndervisningsTyper, eller InstrumentTyper, og endelig kan takster tildeles individuelt til både Undervisningstilbud og elever. 11 / 22

12 Betalingsart Rater Betalingsarterne refererer til de forskellige konti skolen har hos kommunen. o Navn, er det genkendelige navn på Betalingsarten. o NR., er det kontonr. opkrævningen går ind på. o Konto, bruges ikke, men her kan man typisk angive det interne kontonr. i kommunens debitorsystem. o Rate Specifikation, kan i nogle debitorsystemer anvendes til automatisk omkontering eks. i økonomisystemet Prisme. Opret samtlige rater på de betalingsarter der benyttes, og benyt de forfaldsdatoer og rettidige indbetalingsdatoer kommunen anvender. 12 / 22

13 Takst Takster oprettes ved at klikke Ny Takst. og de nødvendige felter udfyldes. Det er en god idé at oprette samtlige mulige Rater på taksterne. Rater kan være aktive eller passive. Aktive rater pålignes automatisk, og passive Rater pålignes ikke, men der kan efterfølgende disponeres over passive Rater. Der advares over overlap, se eks. rate 008 og rate 009, de har begge periodestart Det betyder intet så længe raterne ikke pålignes automatisk. Automatisk pålignede rater må ikke have overlap. Periodestart og periodeslut, definerer ud fra elevens startdato på faget om raten skal pålignes. Starter eleven "skævt" i forhold til en periode beregnes et forholdsmæssigt beløb, og betalingen skal efterfølgende Godkendes evt. redigeres. De forskellige kolonner betyder følgende: o Rød/grøn, angiver om raten er aktiv/passiv. Hvis aktiv pålignes raten automatisk o Rate- forfaldsdato, refererer til rater oprettet på den respektive betalingsart. o Periodestart og -slut, definerer hvilken periode den respektive rate skal gælde.. o Beløb, angiv det beløb der ønskes pålignet på den respektive rate. o Tekst, angiv den tekst der refererer til den pålignede rate. Teskten kommer med på opkrævning. o Konti, angiv den konto raten skal referere til. Til opkrævninger vælges "Opkrævning", de øvrige bruges af systemet, eller ved manuelle justeringer. o Giver rabat, angiver om raten udløser en evt. søskende eller flerfagsrabat. o Sum, oplyser om summen af påligninger på raten. o Vis funktioner, giver mulighed for at slette de tilknyttede betalinger på raten, eller at flytte samtlige betalinger på raten til en anden rate. De øvrige faneblade indeholder følgende: o Elever, de elever der er pålignet taksten. o Undervisningstilbud, de fag der benytter taksten. o Notater, viser evt. Notater på taksten. 13 / 22

14 Rabat Der kan anvendes 3 rabatmodeller, 1, 2 eller 3, samt mulighed for tildeling af Fast Rabat. Start med at vælge rabatmodel. Model 1. Her angives den rabat søskende 1-5 skal have. Der tages ikke hensyn til pris på faget, kun om takst/rate er markeret til at give rabat. Rabat angives pr. rate og kan angives som kr. beløb eller procent. Model 2 og model 3. De to modeller er ens bortset fra at Model 2, rangerer de rabatgivende fag med det dyreste først, og Model 3 rangerer de rabatgivende fag med de billigste først. I "matrix'en" angives de mulige rabatkonstellationer. 1 2: Betyder første barn med 2 fag giver 10 % på hhv. det dyreste eller billigste fag, afhængig af om det er Model 2 eller Model3. 2 1: Betyder søskende 2 med ét fag får 10 % på hhv. det dyreste eller billigste fag, afhængig af om det er Model 2 eller Model3. Søskende rangeres som vist nedenfor i forhold til hinanden og individuelt fag pr. søskende. Hvis man ikke har nogen søskende i kulturskolen, får man tildelt / 22

15 Fast Rabat. Fast rabat er tænkt til at kunne tildele en gruppe elever en rabat ud fra en liste. Det kunne være en skole der har en specialaftale, en garde, eller kirkekor osv. Der kan så tildeles en rabat ud fra en liste. 15 / 22

16 Konti Konti giver mulighed for efterfølgende at trække lister over de forskellige transaktioner i betalingsdelen. Standardkonti hænger sammen med de funktioner der er i forbindelse med refusion, rabat osv. Ønskes yderligere differentiering af transaktioner, kan yderligere konti oprettes. Specifikationer Specifikationer anvendes til efterfølgende at kunne lave lister over påligninger ud fra specifikationer. De oprettede Specifikationer kan efterfølgende tildeles de forskellige Takster. 16 / 22

17 Betalingsfunktioner Under betalingsfunktioner foretages "globale" ændringer på betalinger. Opret manglende betalinger og opdater rabatter. Opdater manglende betalinger kan foretages på samtlig eller ud fra en liste. Slet betalinger. Betalinger kan slettes globalt ud fra nedenstående knapper beskrivelse. Betalinger kan også slettes på Takst niveau på den enkelte rate. se Takst. Refusion. Refusion anvendes til én gang i slutningen af sæsonen at kunne tildele elever refusion for aflyst undervisning. Der tages udgangspunkt i aflysninger foretaget i systemet, om de giver refusion 17 / 22

18 Elevtakst til en liste. Elevtakster er takster der enten erstatter pålignede takster eller tilføjes. Disse elevtakster kan tilføjes ud fra en liste, eks. en liste over elever der skal med på en tur. Der vælges hvilken takster der skal tildeles, og det skal være en tilføjelsestakst, og en datoangivelse til afgrænsning af hvilke rater der pålignes. Administrationsgebyr. Der angives en tekst og beløb, og gebyret kan tildeles elever med betalinger. Administrationsgebyr pålignes kun én gang pr. elev pr. sæson. Find FI-betaler. Anvendes i FI-løsning, kan betaler findes ud fa Betalingsidentifikation nr. 18 / 22

19 Skabelon Her redigeres systemafhængige skabelon, samt oprettes egne skabeloner. I Skabeloner kan der benytte flettefelter der via elev eller lærerid kan flette oplysninger ind i beskeder sendt via SpeedADMIN. Følgende flettefelter kan benyttes. Føres musen hen over flettefeltet vises en beskrivelse af flettefeltets indhold. FI-kort Skabeloner til brug for FI-kort kan indeholde følgende flettefelter. 19 / 22

20 Flettefeltet FI-kort vedhæfter en pdf af indbetalingskortet. 20 / 22

21 Undervisningstilbud UndervisningsTilbud består af en lang række parametre. UndervisningsTilbud: Selve navnet er det navn faget kendetegnes ved intern i systemet. Offentlig Tekst: Den tekst der vise ekstern på hjemmesiden. Kategori: Referer til afdeling/kategori. Bemærkning: Evt. bemærkning til faget. oprettet som Ressourcefelt Fagkode: Fagkode til brug for ved statistikindberetning. Aktiv: Angiver om faget er aktivt eller ej. Billede: mulighed for at vedhæfte billede til brug på hjemmesiden. Klub: Er et ressourcefelt, dvs. et brugeroprettet felt. På det enkelte fag vælges de UndervisningsTyper der er relevante. For at bevare overblikket, anbefales det, at man IKKE redigerer i lektionslængden når der vælges en Type med i navnet angivet lektionslængde. Fuld Sæson: På Typen kan der yderligere angives om Typen skal gælde Fuld Sæson. Fuld Sæson bevirker at faget med denne Type, bliver skemalagt hele sæsonen uanset det angivne antal lektioner. Fuld Sæson påvirker ikke timebereningen. Reduktion: Angiver om der på Typen beregnes reduktion. En reduktion på 0,20 angives som 1,2. Offentlig: Angiver om der kan tilmeldes nye elever til denne type. Tillad Gentilmelding: Angiver om der kan Gentilmeldes til denne Type. Takst: Taktsten hentes fra UndervisningsTypen, men kan her vælges individuelt for Typen/faget. 21 / 22

22 UndervisningsType UndervisningsTyper definerer de måde elever kan have relation til et fag. Typisk beskriver det lektionslængden. UndervisningsTyper defineres ved et Navn, en standard lektionslængde, standard antal lektioner og om typen skal fungere som sammenspil eller solo. Sammenspil ja, betyder at det er typens lektionslængde der regnes med i lærerens timer uanset antal elever. Sammenspil nej, betyder at det er elevens lektionslængde det regnes med i lærerens timer. På UndervisningsTyper kan der tildeles en Takst. Den Tildelte takst er så gældende for samtlige fag der benytter denne Type 22 / 22

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere