Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27"

Transkript

1 Hjælp til SpeedADMIN Lister 1 / 27

2 Indhold Indhold... 2 Lister... 4 Standard Lister... 5 Afkrydsning... 6 Aflysninger... 6 Aktiviteter... 7 Copydan... 7 Flerfags Elever... 7 Gentilmelding... 8 Kontroller Elevbetalere... 8 Koncerter... 8 Lærere... 9 Nye Elever... 9 Pedel liste... 9 Udlånte instrumenter... 9 Udskiftede elever... 9 Venteliste Ny Liste Indhold/Hovedlister Aflysninger Aktive elever Beskeder Betaling Booking Booking Koncerter Bruger Elev Elev Spørgsmål Gentilmelding Global Afdeling Indbetalinger Instrument Lærer Node / 27

3 Sammenspil Takst Venteliste Gruppering Felter Filter Portal Mapper Liste bibliotek og brugerdefinerede lister BI-Lister Afkrydsningsgrund Aflysningsgrund Hvordan? Hvordan laver jeg en Liste? laver jeg en BI-liste Eksempel på opbygning af en liste Opgave 1. Lister med filtre og sortering Opgave 2. Gruppering og beregning Opgave Opgave Tips og tricks Supersøger Aktive brugere Ctrl + link eller shift + link Portal Forum RessourceTyper og BookingTyper Nodedatabasen Årsplan / 27

4 Lister Listefunktionen er hovedadgangen til alle data i systemet, dels via de faste Standard Lister med indbygget funktionalitet, dels via de brugerdefinerede lister. Standard Lister. Standard Lister er prædefinerede lister med forskellig funktionalitet. Disse lister kan ikke redigeres eller kopieres. Brugerdefinerede Lister. Brugerdefinerede Lister består af 4 typer lister: 1. Globale Lister, hvilket er lister der kan ses af alle brugere der har rettigheder til at se globale Lister. Med de fornødne rettigheder kan man også redigere i Globale Lister. 2. Lister der ikke er Globale, Egne Lister, kan umiddelbart kun ses af den der har oprettet listen. Disse lister kan findes ved at vælge den Bruger der har oprettet Listen, vil kunne ses, men ikke redigeres. Listen kan dog kopieres og derefter redigeres i egen kopi. 3. Liste Bibliotek, indeholder lister oprettet af SpeedADMIN. Disse lister kan kopieres og dermed efterredigeres til eget brug. Listebiblioteket udvides til stadighed. 4. BI-lister. Bi-lister (Business Intelligence) er brugerdefinerede lister af statistisk karakter. Disse lister beskrives i særskilt afsnit. BI-lister. 4 / 27

5 Standard Lister Afkrydsning er link til funktionen Afkrydsning. Her kan der udskrives afkrydsningslister samt føres elektronisk afkrydsning. Aflysninger viser aktuelle aflysninger samt alle aflysninger. Aktiviteter viser bookede Aktiviteter. Copydan giver tal vedr. Copydan-indberetning. Flerfags Elever giver en oversigt over elever der går til flere fag. Denne liste udfases idet funktionaliteten overtages af de udvidede Rabatmuligheder. Gentilmelding giver en oversigt over Gentilmeldingsprocessen. Denne liste findes også i listebiblioteket og kan her kopieres og efterfølgende redigere. Kontroller Elevbetalere giver en oversigt over elever der ikke har en betalende værge. Funktionen går på tværs af sæsoner. Koncerter viser en liste over kommende koncertbookinger. Lærere giver en liste over skolens lærere. Nye Elever viser en oversigt med helt nye elever i skolen der skal godkendes. listen ligger også som menupunkt samt som infoboks øverst på siden med antal Nye Elever. Pedelliste giver mulighed for at udskrive/sende oplysninger til specifikke skoler over de bookede lokaler. Udlånte instrumenter giver en oversigt over de instrumenter der er udlånt. Udskiftede elever giver en oversigt over de elever der er administreret via funktionen Udskift Elev. Venteliste giver samme liste der bruges ved tildeling af elever til hhv. Lærere og sammenspil. 5 / 27

6 Afkrydsning Her kan der printes en afkrydsningsliste, eller foretages elektronisk afkrydsning. Klik frem til den ønskede afkrydsningsgrund. Oplysninger, ugedag og fag kan vælges individuelt, samt også hvilket uger der ønskes vist. Endelig kan listen vises, printes eller hentes som PDF. Aflysninger foretaget på læreren via lærerens skema, vises også i listen. Aflysninger Denne liste viser fremadrettede aflysninger eller alle. Det er muligt at registrere en efterlæsning i kolonnen Manuelt efterlæst. Efterlæst og Manuelt efterlæst betyder at aflysningen ikke medregnes i refusion. Aflysningsgrunden angives under Stamdata - aflysningsgrund, og bestemmer om aflysningen skal efterlæses og om der gives refusion for aflysningen. 6 / 27

7 Aktiviteter En samlet oversigt over manuelt oprettede bookinger, med mulighed for afgrænsning af de ønskede aktiviteter. Der er link til bookingen med adgang til flere oplysninger via dato. De valgbare Bookingtyper, er de bookingtyper der er oprettet under Stamdata - BookingTyper. Copydan Copydan tal opdateres til ny beregning. Angives pr. afdeling. Flerfags Elever Listen indeholder elever med mere en et fag. Det er muligt at tildele en elevtakst til udvalgte elever. 7 / 27

8 Gentilmelding Listen viser de "aktive" valg eleverne har foretaget. De vigtigste grupperinger er de 2 nederste der viser de aktive og venteliste elever der endnu ikke har foretaget noget valg i forbindelse med gentilmelding. Venteliste filter sorterer de elever fra, der er tilmeldt et fag på ventelisten efter den angivne dato. Kontroller Elevbetalere Aktive Elever og elever på ventelisten hvor der ikke er angivet en betaler. Via elevnr. kan elevens faktiske forhold kontrolleres. Koncerter Listen linker til Bookinglisten, men med prævalgt koncert. 8 / 27

9 Lærere Liste med skolens lærere, med mulighed for at "plukke" lærere til send besked. Nye Elever Nye Elever i skolen, der skal godkendes. Pedel liste Mulighed for at generere en liste over belægning på en given skole/lokale, og samt ud fra angivne bookinger. Udlånte instrumenter Liste over instrumenter der er udlånte. Udskiftede elever Liste over elever der er igangsat via funktionen Udskift elev 9 / 27

10 Venteliste Skolen aktuelle venteliste. Dette er den samme liste der er tilgængelig ved tilføjelse af elever til fag. Udvidet Søgning giver mulighed for at søge på specifik elev. Ny Liste. Oprettelse af Ny Liste. 1. Giv Listen et navn. 2. Vælg Hovedliste 3. Angiv minimum ét felt, o Gem Listen, evt. i en bestemt mappe. 4. Definér filtre 5. Angive evt. Grupperinger. 6. Vælg evt. Portaler til visning. 7. Overvej om Listen skal være Global, (brugere med rettigheder til at se globale lister vil kunne se listen) 10 / 27

11 Indhold/Hovedlister Hovedlister er "grundlister", dvs. en grundfiltrering af samtlige data i databasen. Formålet er at gøre listefunktionen mere overskuelig, samt begrænse antallet af filtre der efterfølgende er nødvendige. Aflysninger Aflysninger er en hovedliste indeholdende Bookinger der er aflyst. Aktive elever Aktive Elever er en Hovedliste indeholdende elever der har en lærer samt et fag tilknyttet. Efterfølgende filtreres på om eleven er aktiv pr. given dato/sæson. Aktive Elever, vil være den liste der oftest benyttes, det er også den hovedliste hvor der er flest felter. Feltet Er Sammenspil, refererer til om UndervisningsTypen er af Typen sammenspil. Feltet er en ja/nej felt og kan bruges til at filtrere sammenspil til eller fra. Felterne Ressourcefelter er brugeroprettede Ressourcefelter. dvs. felter der er oprettet under Stamdata - Ressourcefelter, felter der bruges til registrering af oplysninger der ikke er i standardopsætningen af SpeedADMIN. Beskeder Beskeder er en hovedliste der indeholder beskeder afsendt i speedadmin Betaling Denne hovedliste er på forhånd filtreret på bl.a sæson på betalinger. Hovedlisten bruges til lister vedr. betalinger, bogføringer osv. Booking Booking er en hovedliste indeholdende bookinger foretaget i SpeedADMIN. 11 / 27

12 Booking Koncerter Denne hovedliste indeholder en filtrering på bookingtypen koncerter. Listen bruges eks. til udskrivning af en samlet liste over skolens koncerter. Samt eks. en lisning af hvilke koncerter lærere og elever har medvirket til. Bruger Listen indeholder samtlige brugere oprettet i systemet. Elev Listen indeholder samtlige elever oprettet i systemet uden nogen form for filtrering, både Aktive og ikke Aktive elever, samt elever der har stået på venteliste. Elev Spørgsmål Listen muliggør søgning/filtrering på brugerdefinerede spørgsmål der stilles i forbindelse med Nytilmelding og Gentilmelding. Gentilmelding Listen refererer til Standardlisten Gentilmelding, dvs. der kan laves brugerdefinerede lister baseret på de valg elever har foretaget i forbindelse med Gentilmelding Global Afdeling Listen indeholder lærere og elever i forbindelse med globale samarbejder, eks. MGK samarbejde. For at kunne benytte listen skal Globale Rettigheder være tildelt, samt den skole man er logget ind i være medlem af et globalt samarbejde. Indbetalinger Listen indeholder oplysninger i forbindelse med brug af FI-kort, og bruges til forskellige listninger af indbetalt opkrævning. 12 / 27

13 Instrument Listen indeholder oplysninger omkring instrumenter. Lærer Listen indeholder lærere. Node Listen indeholder Noder oprettet i nodebiblioteket. Sammenspil Listen indeholder fag med relationer der er i kategorien Sammenspil. Takst Listen indeholder oplysning i forbindelse med takster. Venteliste Listen indeholder elever der er registreteret på ventelisten. Dette gælder både elever der er aktive på ventelisten samt elever der ikke længere er aktive på ventelisten. Gruppering Gruppering bruges til at gruppere linier i en given liste ud fra det felt grupperingen er valgt på. Der kan laves flere grupperinger/undergrupperinger på en liste, og disse kan hver især tilføjes en beregning. Vælges der en Graf, er der dog en begrænsning på 2 grupperinger. Eks. en liste med Ventelisteelever grupperes på feltet Undervisningstilbud. Elever i listen samles så "grupperet" pr. fag. I de enkelte grupperinger kan der foretages beregninger på grupperingen. 13 / 27

14 Antal: Tæller antallet i det valgte felt. Eks. antal ElevID Summér: Summerer det valgte felt. Eks. en summering af antal lektioner. Gennemsnit: Beregner gennemsnittet i det valgte felt Max: Viser højeste værdi Min: Viser mindste værdi Antal (unikke): Tæller antallet af unikke i det valgte felt. Skjul undergrupperinger: Denne mulighed kan med fordel anvendes på lister hvor det er beregningen af grupperingerne der er interessante, og ikke selve indholdet. Laves der eks. lister over samtlige bookinger, kan disse nemt løbe op i linier. For at øge hastigheden på disse lister kan undergrupperinger skjules. Vis Graf: Afkrydses denne mulighed, vises en graf over de valgte grupperinger. Dette er bl.a. anvendeligt til at vise udvikling over flere sæsoner. 14 / 27

15 Felter Felter er de på den valgte hovedliste tilgængelige felter. Felterne vælge efter behov, man skal dog være opmærksom på, at indeholde det valgte felt flere forskellige data, vi feltet generere en linje pr. indhold. Eksempelvis hvis felte Værge vælges og eleven har 2 værger, vil der genereres 2 "næsten" ens linjer, dog med hver sin værge. Langt de fleste lister vil kræve et felt med en eller anden form for ID. ID'en bruges som "intern" reference i SpeedADMIN, eks. har man ElevId på en listen, kan listen bruges til at sende beskeder. En Tommelfingeregel er: Brug så få felter som muligt. Det er dog en god idé at have de felter med, man ønsker at filtrere på. På den måde sikrer man sig at det der angives i filtret har den rigtige syntaks. Når filtreren er på plads, er det ikke nødvendigt at have felterne med og de kan derfor udelades Det er ikke nødvendigt med felterne adresser for at sende s fra SpeedADMIN. Alle disse oplysninger hentes via ElevID. Følgende 3 felter indeholder oplysninger i kommasepareret form. Dvs. indholdet ikke genererer flere linier. ElevensUVT: Dette felt indeholder samtlige elevens fag i kommasepareret form i ét felt. Elevens Sammenspil: Dette felt indeholder samtlige elevens sammenspil i kommasepareret form i ét felt. Elevens Venteliste: Dette felt indeholder samtlige elevens (aktive) ventelistefag i kommasepareret form i ét felt. Tilføjes felterne (Aktive elever): Elev Breddegrad og Elev Længdegrad, vises et kort med elevernes placering. Det kan eks. bruges til en visning af koncentrationen af elever i de forskellige områder i kommunen. Filter Filtre bruges til at filtrere på de tilgængelige felter i den valgte hovedliste. Det er ikke nødvendigt at felter er valgte for at filtrere på dem. Filtre kan tilføjes enten som Og, eller som Eller. 15 / 27

16 Og : betyder at eks. filter 1 Og filter 2 Skal være opfyldt. Eller : betyder at eks. filter 1 Eller filter 2 skal være opfyldt. Funktionen Eller kan ikke være det første filter, den er afhængig af et foranliggende Og. Nedenstående knapper kan tænde og slukke for de respektive filtre. Følgende FilterTyper kan benyttes: Ligner: o bruges eks. til at filtrere på Guitar, så kun resultat der matcher 100% til Guitar vises. Vælges %Guitar%, % er wildcard, vises også eks. El-guitar. Ligner Ikke: o modsat funktion af ovenstående. Indeholder: o Feltet skal indeholde det angivne. Eks. undervisningstilbud skal indeholde Kla, hvilket vil give bl.a. alle fag med klaver. Indeholder ikke: o Feltet skal ikke indeholde det angivne. Er Sand: o filtrerer på Ja/Nej felter (true/false), feltet skal være udfyldt Ja. Er Falsk: o filtrerer på Ja/Nej felter (true/false), feltet skal være udfyldt Nej. Er før denne dato: o filtrerer et datofelt så resultat er før den angivne dato. Er efter denne dato: o filtrerer et datofelt så resultat er efter den angivne dato. Er mindre end: o Feltet skal være mindre end den angivne værdi. Er større end: o Feltet skal være større end den angivne værdi. Er lig med: o Feltet skal være lig med den angivne værdi. Er ikke lig med: o Feltet skal være forskelligt fra det angivne. Er Tom: o Feltet skal værre tomt. Er ikke Tom: o Feltet må ikke være tomt. Strenglængde er mindre end: 16 / 27

17 o Antal karakterer i feltet skal være mindre end det angivne. Strenglængde er større end: o Antal karakterer i feltet skal være større end det angivne. Er mindre end dagens dato: o datoen i datofeltet skal være før dages dato. Er større end dagens dato: o datoen i datofeltet skal være efter dages dato. Er ikke i denne liste: o Giver mulighed for at referere til en anden liste. Eks. man har en liste over elever der var aktive i forrige sæson, og kan således filtrere disse elever fra, og dermed få en liste over elever der er helt nye i indeværende sæson. Er i denne liste: o Giver mulighed for at sammenligne med elever o.lign. der er i den angivne liste. Er lig med den valgte sæson: o Gør sæsonfelter afhængige af den valgte sæson Er ikke lig med den valgte sæson: o Gør at sæsonfelter skal være forskellige fra den valgte sæson. Er lige med den aktuelle lærerid. o refererer til den lærer der er logget ind Er ikke lige med den aktuelle lærerid. o refererer til den lærerid der er logget ind, og skal være forskellig. Er lig med den valgte afdeling: o Afdelingsfelter skal være lig med den valgte afdeling. Er ikke lig med den valgte afdeling: o Afdelingsfelter skal være forskellig fra den valgte afdeling. Angives der i kolonnen Filter et?, vil man ved visning af listen blive spurgt om hvad der skal filtreres på. Indtastes der intet, foretages der ingen filtrering på filteret. Portal På fanebladet Portal, kan der angives hvilke portaler listen skal være tilgængelig på. 17 / 27

18 Denne funktion er god til eks. skoler hvor brugere kun skal have meget begrænset adgang til nøje udvalgte lister. Disse lister kan så være tilgængelige via Portalen, uden at brugerne skal have rettigheder til Lister. Mapper Lister kan gemmes i mapper. Mapper oprettes ved at klikke på den grønne knap til venstre for Gem. Vælg den ønskede mappe og klik Gem. Oprettelse af nye mapper sker ved at højreklikke på det sted i "træstrukturen", hvor den nye mappe ønskes oprettet. Afslut med at klikke Gem. 18 / 27

19 Liste bibliotek og brugerdefinerede lister Lister oprettet af SpeedADMIN. Disse lister kan enten bruges direkte, eller kopieres til egen redigering. Naviger i mapperne og vælg den ønskede liste. BI-Lister BI-lister (Business Intelligence) er dynamiske lister til statistiske beregninger. Listerne vises som matrix, og som graf. Afkrydsningsgrund Opret de ønskede afkrydsningsgrunde. 1. Navngiv afkrydsningsgrunden 2. Vælg farve. Flyt den lille ring til den ønskede farve og vælg med klik på den lille "globus". 3. Angiv rækkefølge og klik indsæt. Afkrydsningsgrunde kan være aktive eller ej. 19 / 27

20 Aflysningsgrund Aflysningsgrunde danner basis for at kunne oprette lister baseret på aflysninger. De forskellige grunde angive om de skal efterlæses, og om de giver refusion. Hvordan? Hvordan laver jeg en Liste? Inden man opretter en liste skal man overveje følgende: 1. Definer hvad listen skal ende med at indeholde. 2. Hvilken hovedliste skal der bruges? o Altså hvilke oplysninger gør at jeg kan nå frem til det ønskede resultat, og i hvilken Hovedliste findes disse oplysninger. o Er der noget unikt der gør det muligt at nå til det ønskede resultat. Eks. kan der i selve undervisningstilbuddet være noget unikt såsom fag indeholdende klaver osv. I langt de fleste tilfælde vil det være Aktive Elever der skal benyttes, idet den indeholder Elever der har et aktivt fag samt en lærer i den valgte sæson. 3. Begræns antal felter til et minimum. o Der kan altid tilføjes felter efterfølgende, man skal dog være opmærksom på at yderligere felter kan have indflydelse på antal linier i listen. Har man eks. valgt feltet værge, vil eleven optræde 2 gange i listen hvis eleven har 2 værger. o Det kan være en god idé at have de felter med man ønsker at anvende til filtrering, men der kan sagtens filtreres på felter der ikke er vist. 4. Hvilke filtre skal benyttes? o Hvordan kan jeg filtrere mig frem til det ønskede resultat? 5. Hvilke Grupperinger ønskes? o Grupperinger kan ofte bruges i stedet for filtre, idet den samlede liste vises i de valgte grupperinger. o Der kan sendes beskeder til de forskellige grupperinger, samt til hele listen. o Grupperinger kan eksporteres til pdf og til Excel. o Grupperinger kan vises som graf. 6. Hvilke Portaler skal listen vises på? o Lister kan vises på én eller flere Portaler, hvis Portalfunktionen anvendes. 20 / 27

21 laver jeg en BI-liste 1. Vælg Ny BI-liste 2. Giv den nye liste et navn, og vælg "kube". Betalinger, Bi-lister indeholdende opkrævninger. Antal Elever. BI-lister indeholdende elever, fag osv. Åben de forskellige punkter og træk dem ind det ønskede sted. De forskellige punkter kan flyttes efterfølgende. 3. Træk de ønskede punkter og felter ind i matrixen. Eksemplet viser udviklingen i musikskolen over 4 sæsoner, på aktivitets elever på hhv. Solo og sammenspil, samt på ventelisten. Resultatet kan eksporteres til PDF, Excel og andre formater. 21 / 27

22 22 / 27

23 Eksempel på opbygning af en liste 1. Lister Ny Liste, giv listen et navn. 2. Definer hvad listen skal ende med at vise. Aktive elever der er ældre end 5 år. 3. Hvilke oplysninger gør det muligt at nå det ønskede resultat. Elever skal være aktive, alder er vigtig. 4. Hvilken hovedliste indeholder de nødvendige oplysninger. Hovedlisten Aktive elever er en grovsortering på elever der har et aktivt fag og en lærer. 5. Hvilke felter er nødvendige. Der kan godt filteres på felter selvom de ikke er vist. Det kan dog være en idé at vise felter der skal filtreres, så man er klar over syntaksen. Afhængig af hvad listen skal bruges til. Skal der blot sendes beskeder via SpeedADMIN, er eneste påkrævede felt ElevID, ellers vælges de ønskede felter. Felter kan tilføjes efterfølgende. 6. Indsæt de filtre der ønskes. Vælges Aktive elever, indsættes 3 filtre der sikrer at det er aktive elever dags dato. Der indsættes et filter på feltet Alder, filtertype Større end, Feltet alder skal være større end 5 7. Listen kan evt. grupperes på fag, og der kan tælles antal elevid på grupperingerne. 23 / 27

24 Opgave 1. Lister med filtre og sortering. 1. Opret en mappe der hedder Listekursus. 2. Lav en liste over aktive elever i den valgte sæson. Man skal kunne se hvilke fag eleverne går til og eleverne skal kun optræde én gang på listen. Kald listen: Aktive elever i valgt sæson og gem listen i mappen Listekursus. Overvej hvilken hovedliste der skal bruges. Overvej nøje hvilke felter der dels er nødvendige, dels er rare at have med. 3. Lav et filter så der kun kommer soloelever med på listen. 4. Indsæt sortering så listen sorteres alfabetisk efter fornavn. Opgave 2. Gruppering og beregning. 1. Kopier listen fra opgave 1, og kald listen Aktive elever i valgt sæson Grupperet på fag. 2. Gruppér listen på fag, og tæl dels antal cpr. Elever, dels antal aktivitetselever. 3. Beregn gennemsnitsalder pr. fag. 4. Tænd/sluk for filtre så der ikke tages hensyn til sæson. 5. Indsæt gruppering på sæson, og ændre evt. grupperingsrækkefølge Opgave 3 1. Lav en liste der viser opkrævet beløb pr. bogføring 2. Grupper så du får opkrævet beløb pr. takst pr. bogføring 3. Indsæt filter så der valgfrit kan søges pr. rate Opgave 4 1. Opret en BI-liste 2. Find antal cpr-elever i de sidste 2 sæsoner 3. Find antal piger og drenge 4. Leg videre med flere felter. 24 / 27

25 Tips og tricks Supersøger Supersøgeren er god til hurtigt at finde frem til elever, lærere, fag osv. Elevnr., finder eleven. Lærerinitialer skrevet med stort, finder læreren. Skrives guitar, findes alt der indeholder guitar. Aktive brugere I bunden findes en genvej til de seneste elever og lærere, man har arbejde med. Ctrl + link eller shift + link Hold ctrl. nede samtidig med at der klikkes på et link, åbnes linket i en ny fane. Smart hvis der eks. skal arbejdes med flere elever fra en liste. Benyttes shift i stedet for ctrl., åbnes en ny browser. 25 / 27

26 Portal Hvordan og hvad. Forum Funktioner i Forum RessourceTyper og BookingTyper Hvad kan de bruges til Nodedatabasen Hvad er der af muligheder Årsplan 1. Start med at definere nogle PubliceringsTyper under Stamdata PubliceringsTyper. PubliceringsTyper kan bl.a. bruges i forbindelse med visning på skolens hjemmeside, man kan således via PubliceringsTyper og Webservices, angive om og hvor en given booking skal vises på hjemmesiden. Disse PubliceringsTyper, kan også bruge til at filtrere på lister, så forskellige bookinger, koncerter, brugerdefinerede bookinger osv. Kan komme med på listen. 2. Opret evt. nogle BookingTyper, eks. Årsplan eller lignende. Dette gøres under Stamdata BookingTyper. 3. Opret de ønskede bookinger via: a. Manuel oprettelse af booking via skema. 26 / 27

27 b. Manuel oprettelse af booking via skema på søgt lokale. c. Planlæg booking via Start Aktivitet Planlæg. Når bookingen er oprettet, kan der angives PubliceringsType. Afhængig af integration med skolens hjemmeside vil de oprettede bookinger blive vist på hjemmesiden ud fra de valgte PubliceringsTyper. Vælg publicering, og vedhæft evt. filer. Vedhæftning kunne være dagsorden osv. 4. Opret en liste filtreret på de ønskede PubliceringsTyper, evt. afgrænset til kun at vise kommende arrangementer. 5. Tildel listen til de ønskede Portaler. Klikke der på BookingDatoID linkes der videre til den konkrete booking. 27 / 27

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

3. Opret og gennemgå Fag - tilføj ønskede Typer, samt flytning af venteliste- og individuelle elever.

3. Opret og gennemgå Fag - tilføj ønskede Typer, samt flytning af venteliste- og individuelle elever. Opgaver Tjekliste ved skifte til SpeedADMIN 1. Opret Afdeling/kategoristruktur. 2. Opret de ønskede FagTyper. 3. Opret og gennemgå Fag - tilføj ønskede Typer, samt flytning af venteliste- og individuelle

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere