Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27"

Transkript

1 Hjælp til SpeedADMIN Lister 1 / 27

2 Indhold Indhold... 2 Lister... 4 Standard Lister... 5 Afkrydsning... 6 Aflysninger... 6 Aktiviteter... 7 Copydan... 7 Flerfags Elever... 7 Gentilmelding... 8 Kontroller Elevbetalere... 8 Koncerter... 8 Lærere... 9 Nye Elever... 9 Pedel liste... 9 Udlånte instrumenter... 9 Udskiftede elever... 9 Venteliste Ny Liste Indhold/Hovedlister Aflysninger Aktive elever Beskeder Betaling Booking Booking Koncerter Bruger Elev Elev Spørgsmål Gentilmelding Global Afdeling Indbetalinger Instrument Lærer Node / 27

3 Sammenspil Takst Venteliste Gruppering Felter Filter Portal Mapper Liste bibliotek og brugerdefinerede lister BI-Lister Afkrydsningsgrund Aflysningsgrund Hvordan? Hvordan laver jeg en Liste? laver jeg en BI-liste Eksempel på opbygning af en liste Opgave 1. Lister med filtre og sortering Opgave 2. Gruppering og beregning Opgave Opgave Tips og tricks Supersøger Aktive brugere Ctrl + link eller shift + link Portal Forum RessourceTyper og BookingTyper Nodedatabasen Årsplan / 27

4 Lister Listefunktionen er hovedadgangen til alle data i systemet, dels via de faste Standard Lister med indbygget funktionalitet, dels via de brugerdefinerede lister. Standard Lister. Standard Lister er prædefinerede lister med forskellig funktionalitet. Disse lister kan ikke redigeres eller kopieres. Brugerdefinerede Lister. Brugerdefinerede Lister består af 4 typer lister: 1. Globale Lister, hvilket er lister der kan ses af alle brugere der har rettigheder til at se globale Lister. Med de fornødne rettigheder kan man også redigere i Globale Lister. 2. Lister der ikke er Globale, Egne Lister, kan umiddelbart kun ses af den der har oprettet listen. Disse lister kan findes ved at vælge den Bruger der har oprettet Listen, vil kunne ses, men ikke redigeres. Listen kan dog kopieres og derefter redigeres i egen kopi. 3. Liste Bibliotek, indeholder lister oprettet af SpeedADMIN. Disse lister kan kopieres og dermed efterredigeres til eget brug. Listebiblioteket udvides til stadighed. 4. BI-lister. Bi-lister (Business Intelligence) er brugerdefinerede lister af statistisk karakter. Disse lister beskrives i særskilt afsnit. BI-lister. 4 / 27

5 Standard Lister Afkrydsning er link til funktionen Afkrydsning. Her kan der udskrives afkrydsningslister samt føres elektronisk afkrydsning. Aflysninger viser aktuelle aflysninger samt alle aflysninger. Aktiviteter viser bookede Aktiviteter. Copydan giver tal vedr. Copydan-indberetning. Flerfags Elever giver en oversigt over elever der går til flere fag. Denne liste udfases idet funktionaliteten overtages af de udvidede Rabatmuligheder. Gentilmelding giver en oversigt over Gentilmeldingsprocessen. Denne liste findes også i listebiblioteket og kan her kopieres og efterfølgende redigere. Kontroller Elevbetalere giver en oversigt over elever der ikke har en betalende værge. Funktionen går på tværs af sæsoner. Koncerter viser en liste over kommende koncertbookinger. Lærere giver en liste over skolens lærere. Nye Elever viser en oversigt med helt nye elever i skolen der skal godkendes. listen ligger også som menupunkt samt som infoboks øverst på siden med antal Nye Elever. Pedelliste giver mulighed for at udskrive/sende oplysninger til specifikke skoler over de bookede lokaler. Udlånte instrumenter giver en oversigt over de instrumenter der er udlånt. Udskiftede elever giver en oversigt over de elever der er administreret via funktionen Udskift Elev. Venteliste giver samme liste der bruges ved tildeling af elever til hhv. Lærere og sammenspil. 5 / 27

6 Afkrydsning Her kan der printes en afkrydsningsliste, eller foretages elektronisk afkrydsning. Klik frem til den ønskede afkrydsningsgrund. Oplysninger, ugedag og fag kan vælges individuelt, samt også hvilket uger der ønskes vist. Endelig kan listen vises, printes eller hentes som PDF. Aflysninger foretaget på læreren via lærerens skema, vises også i listen. Aflysninger Denne liste viser fremadrettede aflysninger eller alle. Det er muligt at registrere en efterlæsning i kolonnen Manuelt efterlæst. Efterlæst og Manuelt efterlæst betyder at aflysningen ikke medregnes i refusion. Aflysningsgrunden angives under Stamdata - aflysningsgrund, og bestemmer om aflysningen skal efterlæses og om der gives refusion for aflysningen. 6 / 27

7 Aktiviteter En samlet oversigt over manuelt oprettede bookinger, med mulighed for afgrænsning af de ønskede aktiviteter. Der er link til bookingen med adgang til flere oplysninger via dato. De valgbare Bookingtyper, er de bookingtyper der er oprettet under Stamdata - BookingTyper. Copydan Copydan tal opdateres til ny beregning. Angives pr. afdeling. Flerfags Elever Listen indeholder elever med mere en et fag. Det er muligt at tildele en elevtakst til udvalgte elever. 7 / 27

8 Gentilmelding Listen viser de "aktive" valg eleverne har foretaget. De vigtigste grupperinger er de 2 nederste der viser de aktive og venteliste elever der endnu ikke har foretaget noget valg i forbindelse med gentilmelding. Venteliste filter sorterer de elever fra, der er tilmeldt et fag på ventelisten efter den angivne dato. Kontroller Elevbetalere Aktive Elever og elever på ventelisten hvor der ikke er angivet en betaler. Via elevnr. kan elevens faktiske forhold kontrolleres. Koncerter Listen linker til Bookinglisten, men med prævalgt koncert. 8 / 27

9 Lærere Liste med skolens lærere, med mulighed for at "plukke" lærere til send besked. Nye Elever Nye Elever i skolen, der skal godkendes. Pedel liste Mulighed for at generere en liste over belægning på en given skole/lokale, og samt ud fra angivne bookinger. Udlånte instrumenter Liste over instrumenter der er udlånte. Udskiftede elever Liste over elever der er igangsat via funktionen Udskift elev 9 / 27

10 Venteliste Skolen aktuelle venteliste. Dette er den samme liste der er tilgængelig ved tilføjelse af elever til fag. Udvidet Søgning giver mulighed for at søge på specifik elev. Ny Liste. Oprettelse af Ny Liste. 1. Giv Listen et navn. 2. Vælg Hovedliste 3. Angiv minimum ét felt, o Gem Listen, evt. i en bestemt mappe. 4. Definér filtre 5. Angive evt. Grupperinger. 6. Vælg evt. Portaler til visning. 7. Overvej om Listen skal være Global, (brugere med rettigheder til at se globale lister vil kunne se listen) 10 / 27

11 Indhold/Hovedlister Hovedlister er "grundlister", dvs. en grundfiltrering af samtlige data i databasen. Formålet er at gøre listefunktionen mere overskuelig, samt begrænse antallet af filtre der efterfølgende er nødvendige. Aflysninger Aflysninger er en hovedliste indeholdende Bookinger der er aflyst. Aktive elever Aktive Elever er en Hovedliste indeholdende elever der har en lærer samt et fag tilknyttet. Efterfølgende filtreres på om eleven er aktiv pr. given dato/sæson. Aktive Elever, vil være den liste der oftest benyttes, det er også den hovedliste hvor der er flest felter. Feltet Er Sammenspil, refererer til om UndervisningsTypen er af Typen sammenspil. Feltet er en ja/nej felt og kan bruges til at filtrere sammenspil til eller fra. Felterne Ressourcefelter er brugeroprettede Ressourcefelter. dvs. felter der er oprettet under Stamdata - Ressourcefelter, felter der bruges til registrering af oplysninger der ikke er i standardopsætningen af SpeedADMIN. Beskeder Beskeder er en hovedliste der indeholder beskeder afsendt i speedadmin Betaling Denne hovedliste er på forhånd filtreret på bl.a sæson på betalinger. Hovedlisten bruges til lister vedr. betalinger, bogføringer osv. Booking Booking er en hovedliste indeholdende bookinger foretaget i SpeedADMIN. 11 / 27

12 Booking Koncerter Denne hovedliste indeholder en filtrering på bookingtypen koncerter. Listen bruges eks. til udskrivning af en samlet liste over skolens koncerter. Samt eks. en lisning af hvilke koncerter lærere og elever har medvirket til. Bruger Listen indeholder samtlige brugere oprettet i systemet. Elev Listen indeholder samtlige elever oprettet i systemet uden nogen form for filtrering, både Aktive og ikke Aktive elever, samt elever der har stået på venteliste. Elev Spørgsmål Listen muliggør søgning/filtrering på brugerdefinerede spørgsmål der stilles i forbindelse med Nytilmelding og Gentilmelding. Gentilmelding Listen refererer til Standardlisten Gentilmelding, dvs. der kan laves brugerdefinerede lister baseret på de valg elever har foretaget i forbindelse med Gentilmelding Global Afdeling Listen indeholder lærere og elever i forbindelse med globale samarbejder, eks. MGK samarbejde. For at kunne benytte listen skal Globale Rettigheder være tildelt, samt den skole man er logget ind i være medlem af et globalt samarbejde. Indbetalinger Listen indeholder oplysninger i forbindelse med brug af FI-kort, og bruges til forskellige listninger af indbetalt opkrævning. 12 / 27

13 Instrument Listen indeholder oplysninger omkring instrumenter. Lærer Listen indeholder lærere. Node Listen indeholder Noder oprettet i nodebiblioteket. Sammenspil Listen indeholder fag med relationer der er i kategorien Sammenspil. Takst Listen indeholder oplysning i forbindelse med takster. Venteliste Listen indeholder elever der er registreteret på ventelisten. Dette gælder både elever der er aktive på ventelisten samt elever der ikke længere er aktive på ventelisten. Gruppering Gruppering bruges til at gruppere linier i en given liste ud fra det felt grupperingen er valgt på. Der kan laves flere grupperinger/undergrupperinger på en liste, og disse kan hver især tilføjes en beregning. Vælges der en Graf, er der dog en begrænsning på 2 grupperinger. Eks. en liste med Ventelisteelever grupperes på feltet Undervisningstilbud. Elever i listen samles så "grupperet" pr. fag. I de enkelte grupperinger kan der foretages beregninger på grupperingen. 13 / 27

14 Antal: Tæller antallet i det valgte felt. Eks. antal ElevID Summér: Summerer det valgte felt. Eks. en summering af antal lektioner. Gennemsnit: Beregner gennemsnittet i det valgte felt Max: Viser højeste værdi Min: Viser mindste værdi Antal (unikke): Tæller antallet af unikke i det valgte felt. Skjul undergrupperinger: Denne mulighed kan med fordel anvendes på lister hvor det er beregningen af grupperingerne der er interessante, og ikke selve indholdet. Laves der eks. lister over samtlige bookinger, kan disse nemt løbe op i linier. For at øge hastigheden på disse lister kan undergrupperinger skjules. Vis Graf: Afkrydses denne mulighed, vises en graf over de valgte grupperinger. Dette er bl.a. anvendeligt til at vise udvikling over flere sæsoner. 14 / 27

15 Felter Felter er de på den valgte hovedliste tilgængelige felter. Felterne vælge efter behov, man skal dog være opmærksom på, at indeholde det valgte felt flere forskellige data, vi feltet generere en linje pr. indhold. Eksempelvis hvis felte Værge vælges og eleven har 2 værger, vil der genereres 2 "næsten" ens linjer, dog med hver sin værge. Langt de fleste lister vil kræve et felt med en eller anden form for ID. ID'en bruges som "intern" reference i SpeedADMIN, eks. har man ElevId på en listen, kan listen bruges til at sende beskeder. En Tommelfingeregel er: Brug så få felter som muligt. Det er dog en god idé at have de felter med, man ønsker at filtrere på. På den måde sikrer man sig at det der angives i filtret har den rigtige syntaks. Når filtreren er på plads, er det ikke nødvendigt at have felterne med og de kan derfor udelades Det er ikke nødvendigt med felterne adresser for at sende s fra SpeedADMIN. Alle disse oplysninger hentes via ElevID. Følgende 3 felter indeholder oplysninger i kommasepareret form. Dvs. indholdet ikke genererer flere linier. ElevensUVT: Dette felt indeholder samtlige elevens fag i kommasepareret form i ét felt. Elevens Sammenspil: Dette felt indeholder samtlige elevens sammenspil i kommasepareret form i ét felt. Elevens Venteliste: Dette felt indeholder samtlige elevens (aktive) ventelistefag i kommasepareret form i ét felt. Tilføjes felterne (Aktive elever): Elev Breddegrad og Elev Længdegrad, vises et kort med elevernes placering. Det kan eks. bruges til en visning af koncentrationen af elever i de forskellige områder i kommunen. Filter Filtre bruges til at filtrere på de tilgængelige felter i den valgte hovedliste. Det er ikke nødvendigt at felter er valgte for at filtrere på dem. Filtre kan tilføjes enten som Og, eller som Eller. 15 / 27

16 Og : betyder at eks. filter 1 Og filter 2 Skal være opfyldt. Eller : betyder at eks. filter 1 Eller filter 2 skal være opfyldt. Funktionen Eller kan ikke være det første filter, den er afhængig af et foranliggende Og. Nedenstående knapper kan tænde og slukke for de respektive filtre. Følgende FilterTyper kan benyttes: Ligner: o bruges eks. til at filtrere på Guitar, så kun resultat der matcher 100% til Guitar vises. Vælges %Guitar%, % er wildcard, vises også eks. El-guitar. Ligner Ikke: o modsat funktion af ovenstående. Indeholder: o Feltet skal indeholde det angivne. Eks. undervisningstilbud skal indeholde Kla, hvilket vil give bl.a. alle fag med klaver. Indeholder ikke: o Feltet skal ikke indeholde det angivne. Er Sand: o filtrerer på Ja/Nej felter (true/false), feltet skal være udfyldt Ja. Er Falsk: o filtrerer på Ja/Nej felter (true/false), feltet skal være udfyldt Nej. Er før denne dato: o filtrerer et datofelt så resultat er før den angivne dato. Er efter denne dato: o filtrerer et datofelt så resultat er efter den angivne dato. Er mindre end: o Feltet skal være mindre end den angivne værdi. Er større end: o Feltet skal være større end den angivne værdi. Er lig med: o Feltet skal være lig med den angivne værdi. Er ikke lig med: o Feltet skal være forskelligt fra det angivne. Er Tom: o Feltet skal værre tomt. Er ikke Tom: o Feltet må ikke være tomt. Strenglængde er mindre end: 16 / 27

17 o Antal karakterer i feltet skal være mindre end det angivne. Strenglængde er større end: o Antal karakterer i feltet skal være større end det angivne. Er mindre end dagens dato: o datoen i datofeltet skal være før dages dato. Er større end dagens dato: o datoen i datofeltet skal være efter dages dato. Er ikke i denne liste: o Giver mulighed for at referere til en anden liste. Eks. man har en liste over elever der var aktive i forrige sæson, og kan således filtrere disse elever fra, og dermed få en liste over elever der er helt nye i indeværende sæson. Er i denne liste: o Giver mulighed for at sammenligne med elever o.lign. der er i den angivne liste. Er lig med den valgte sæson: o Gør sæsonfelter afhængige af den valgte sæson Er ikke lig med den valgte sæson: o Gør at sæsonfelter skal være forskellige fra den valgte sæson. Er lige med den aktuelle lærerid. o refererer til den lærer der er logget ind Er ikke lige med den aktuelle lærerid. o refererer til den lærerid der er logget ind, og skal være forskellig. Er lig med den valgte afdeling: o Afdelingsfelter skal være lig med den valgte afdeling. Er ikke lig med den valgte afdeling: o Afdelingsfelter skal være forskellig fra den valgte afdeling. Angives der i kolonnen Filter et?, vil man ved visning af listen blive spurgt om hvad der skal filtreres på. Indtastes der intet, foretages der ingen filtrering på filteret. Portal På fanebladet Portal, kan der angives hvilke portaler listen skal være tilgængelig på. 17 / 27

18 Denne funktion er god til eks. skoler hvor brugere kun skal have meget begrænset adgang til nøje udvalgte lister. Disse lister kan så være tilgængelige via Portalen, uden at brugerne skal have rettigheder til Lister. Mapper Lister kan gemmes i mapper. Mapper oprettes ved at klikke på den grønne knap til venstre for Gem. Vælg den ønskede mappe og klik Gem. Oprettelse af nye mapper sker ved at højreklikke på det sted i "træstrukturen", hvor den nye mappe ønskes oprettet. Afslut med at klikke Gem. 18 / 27

19 Liste bibliotek og brugerdefinerede lister Lister oprettet af SpeedADMIN. Disse lister kan enten bruges direkte, eller kopieres til egen redigering. Naviger i mapperne og vælg den ønskede liste. BI-Lister BI-lister (Business Intelligence) er dynamiske lister til statistiske beregninger. Listerne vises som matrix, og som graf. Afkrydsningsgrund Opret de ønskede afkrydsningsgrunde. 1. Navngiv afkrydsningsgrunden 2. Vælg farve. Flyt den lille ring til den ønskede farve og vælg med klik på den lille "globus". 3. Angiv rækkefølge og klik indsæt. Afkrydsningsgrunde kan være aktive eller ej. 19 / 27

20 Aflysningsgrund Aflysningsgrunde danner basis for at kunne oprette lister baseret på aflysninger. De forskellige grunde angive om de skal efterlæses, og om de giver refusion. Hvordan? Hvordan laver jeg en Liste? Inden man opretter en liste skal man overveje følgende: 1. Definer hvad listen skal ende med at indeholde. 2. Hvilken hovedliste skal der bruges? o Altså hvilke oplysninger gør at jeg kan nå frem til det ønskede resultat, og i hvilken Hovedliste findes disse oplysninger. o Er der noget unikt der gør det muligt at nå til det ønskede resultat. Eks. kan der i selve undervisningstilbuddet være noget unikt såsom fag indeholdende klaver osv. I langt de fleste tilfælde vil det være Aktive Elever der skal benyttes, idet den indeholder Elever der har et aktivt fag samt en lærer i den valgte sæson. 3. Begræns antal felter til et minimum. o Der kan altid tilføjes felter efterfølgende, man skal dog være opmærksom på at yderligere felter kan have indflydelse på antal linier i listen. Har man eks. valgt feltet værge, vil eleven optræde 2 gange i listen hvis eleven har 2 værger. o Det kan være en god idé at have de felter med man ønsker at anvende til filtrering, men der kan sagtens filtreres på felter der ikke er vist. 4. Hvilke filtre skal benyttes? o Hvordan kan jeg filtrere mig frem til det ønskede resultat? 5. Hvilke Grupperinger ønskes? o Grupperinger kan ofte bruges i stedet for filtre, idet den samlede liste vises i de valgte grupperinger. o Der kan sendes beskeder til de forskellige grupperinger, samt til hele listen. o Grupperinger kan eksporteres til pdf og til Excel. o Grupperinger kan vises som graf. 6. Hvilke Portaler skal listen vises på? o Lister kan vises på én eller flere Portaler, hvis Portalfunktionen anvendes. 20 / 27

21 laver jeg en BI-liste 1. Vælg Ny BI-liste 2. Giv den nye liste et navn, og vælg "kube". Betalinger, Bi-lister indeholdende opkrævninger. Antal Elever. BI-lister indeholdende elever, fag osv. Åben de forskellige punkter og træk dem ind det ønskede sted. De forskellige punkter kan flyttes efterfølgende. 3. Træk de ønskede punkter og felter ind i matrixen. Eksemplet viser udviklingen i musikskolen over 4 sæsoner, på aktivitets elever på hhv. Solo og sammenspil, samt på ventelisten. Resultatet kan eksporteres til PDF, Excel og andre formater. 21 / 27

22 22 / 27

23 Eksempel på opbygning af en liste 1. Lister Ny Liste, giv listen et navn. 2. Definer hvad listen skal ende med at vise. Aktive elever der er ældre end 5 år. 3. Hvilke oplysninger gør det muligt at nå det ønskede resultat. Elever skal være aktive, alder er vigtig. 4. Hvilken hovedliste indeholder de nødvendige oplysninger. Hovedlisten Aktive elever er en grovsortering på elever der har et aktivt fag og en lærer. 5. Hvilke felter er nødvendige. Der kan godt filteres på felter selvom de ikke er vist. Det kan dog være en idé at vise felter der skal filtreres, så man er klar over syntaksen. Afhængig af hvad listen skal bruges til. Skal der blot sendes beskeder via SpeedADMIN, er eneste påkrævede felt ElevID, ellers vælges de ønskede felter. Felter kan tilføjes efterfølgende. 6. Indsæt de filtre der ønskes. Vælges Aktive elever, indsættes 3 filtre der sikrer at det er aktive elever dags dato. Der indsættes et filter på feltet Alder, filtertype Større end, Feltet alder skal være større end 5 7. Listen kan evt. grupperes på fag, og der kan tælles antal elevid på grupperingerne. 23 / 27

24 Opgave 1. Lister med filtre og sortering. 1. Opret en mappe der hedder Listekursus. 2. Lav en liste over aktive elever i den valgte sæson. Man skal kunne se hvilke fag eleverne går til og eleverne skal kun optræde én gang på listen. Kald listen: Aktive elever i valgt sæson og gem listen i mappen Listekursus. Overvej hvilken hovedliste der skal bruges. Overvej nøje hvilke felter der dels er nødvendige, dels er rare at have med. 3. Lav et filter så der kun kommer soloelever med på listen. 4. Indsæt sortering så listen sorteres alfabetisk efter fornavn. Opgave 2. Gruppering og beregning. 1. Kopier listen fra opgave 1, og kald listen Aktive elever i valgt sæson Grupperet på fag. 2. Gruppér listen på fag, og tæl dels antal cpr. Elever, dels antal aktivitetselever. 3. Beregn gennemsnitsalder pr. fag. 4. Tænd/sluk for filtre så der ikke tages hensyn til sæson. 5. Indsæt gruppering på sæson, og ændre evt. grupperingsrækkefølge Opgave 3 1. Lav en liste der viser opkrævet beløb pr. bogføring 2. Grupper så du får opkrævet beløb pr. takst pr. bogføring 3. Indsæt filter så der valgfrit kan søges pr. rate Opgave 4 1. Opret en BI-liste 2. Find antal cpr-elever i de sidste 2 sæsoner 3. Find antal piger og drenge 4. Leg videre med flere felter. 24 / 27

25 Tips og tricks Supersøger Supersøgeren er god til hurtigt at finde frem til elever, lærere, fag osv. Elevnr., finder eleven. Lærerinitialer skrevet med stort, finder læreren. Skrives guitar, findes alt der indeholder guitar. Aktive brugere I bunden findes en genvej til de seneste elever og lærere, man har arbejde med. Ctrl + link eller shift + link Hold ctrl. nede samtidig med at der klikkes på et link, åbnes linket i en ny fane. Smart hvis der eks. skal arbejdes med flere elever fra en liste. Benyttes shift i stedet for ctrl., åbnes en ny browser. 25 / 27

26 Portal Hvordan og hvad. Forum Funktioner i Forum RessourceTyper og BookingTyper Hvad kan de bruges til Nodedatabasen Hvad er der af muligheder Årsplan 1. Start med at definere nogle PubliceringsTyper under Stamdata PubliceringsTyper. PubliceringsTyper kan bl.a. bruges i forbindelse med visning på skolens hjemmeside, man kan således via PubliceringsTyper og Webservices, angive om og hvor en given booking skal vises på hjemmesiden. Disse PubliceringsTyper, kan også bruge til at filtrere på lister, så forskellige bookinger, koncerter, brugerdefinerede bookinger osv. Kan komme med på listen. 2. Opret evt. nogle BookingTyper, eks. Årsplan eller lignende. Dette gøres under Stamdata BookingTyper. 3. Opret de ønskede bookinger via: a. Manuel oprettelse af booking via skema. 26 / 27

27 b. Manuel oprettelse af booking via skema på søgt lokale. c. Planlæg booking via Start Aktivitet Planlæg. Når bookingen er oprettet, kan der angives PubliceringsType. Afhængig af integration med skolens hjemmeside vil de oprettede bookinger blive vist på hjemmesiden ud fra de valgte PubliceringsTyper. Vælg publicering, og vedhæft evt. filer. Vedhæftning kunne være dagsorden osv. 4. Opret en liste filtreret på de ønskede PubliceringsTyper, evt. afgrænset til kun at vise kommende arrangementer. 5. Tildel listen til de ønskede Portaler. Klikke der på BookingDatoID linkes der videre til den konkrete booking. 27 / 27

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

xleasy Projektplan v208-20-08-2012

xleasy Projektplan v208-20-08-2012 v208-20-08-2012 1 Introduktion 2 2 Opret en ny Projektplan 3 2.1 Ny Excel-fil...3 2.2 Tilføj nye delprojekter og opgaver...3 2.3 Rediger projektplan...4 2.4 Tidsplanlægning...7 2.5 Farve på Gantt-linjer...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere