Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til SpeedADMIN. Lister 1 / 27"

Transkript

1 Hjælp til SpeedADMIN Lister 1 / 27

2 Indhold Indhold... 2 Lister... 4 Standard Lister... 5 Afkrydsning... 6 Aflysninger... 6 Aktiviteter... 7 Copydan... 7 Flerfags Elever... 7 Gentilmelding... 8 Kontroller Elevbetalere... 8 Koncerter... 8 Lærere... 9 Nye Elever... 9 Pedel liste... 9 Udlånte instrumenter... 9 Udskiftede elever... 9 Venteliste Ny Liste Indhold/Hovedlister Aflysninger Aktive elever Beskeder Betaling Booking Booking Koncerter Bruger Elev Elev Spørgsmål Gentilmelding Global Afdeling Indbetalinger Instrument Lærer Node / 27

3 Sammenspil Takst Venteliste Gruppering Felter Filter Portal Mapper Liste bibliotek og brugerdefinerede lister BI-Lister Afkrydsningsgrund Aflysningsgrund Hvordan? Hvordan laver jeg en Liste? laver jeg en BI-liste Eksempel på opbygning af en liste Opgave 1. Lister med filtre og sortering Opgave 2. Gruppering og beregning Opgave Opgave Tips og tricks Supersøger Aktive brugere Ctrl + link eller shift + link Portal Forum RessourceTyper og BookingTyper Nodedatabasen Årsplan / 27

4 Lister Listefunktionen er hovedadgangen til alle data i systemet, dels via de faste Standard Lister med indbygget funktionalitet, dels via de brugerdefinerede lister. Standard Lister. Standard Lister er prædefinerede lister med forskellig funktionalitet. Disse lister kan ikke redigeres eller kopieres. Brugerdefinerede Lister. Brugerdefinerede Lister består af 4 typer lister: 1. Globale Lister, hvilket er lister der kan ses af alle brugere der har rettigheder til at se globale Lister. Med de fornødne rettigheder kan man også redigere i Globale Lister. 2. Lister der ikke er Globale, Egne Lister, kan umiddelbart kun ses af den der har oprettet listen. Disse lister kan findes ved at vælge den Bruger der har oprettet Listen, vil kunne ses, men ikke redigeres. Listen kan dog kopieres og derefter redigeres i egen kopi. 3. Liste Bibliotek, indeholder lister oprettet af SpeedADMIN. Disse lister kan kopieres og dermed efterredigeres til eget brug. Listebiblioteket udvides til stadighed. 4. BI-lister. Bi-lister (Business Intelligence) er brugerdefinerede lister af statistisk karakter. Disse lister beskrives i særskilt afsnit. BI-lister. 4 / 27

5 Standard Lister Afkrydsning er link til funktionen Afkrydsning. Her kan der udskrives afkrydsningslister samt føres elektronisk afkrydsning. Aflysninger viser aktuelle aflysninger samt alle aflysninger. Aktiviteter viser bookede Aktiviteter. Copydan giver tal vedr. Copydan-indberetning. Flerfags Elever giver en oversigt over elever der går til flere fag. Denne liste udfases idet funktionaliteten overtages af de udvidede Rabatmuligheder. Gentilmelding giver en oversigt over Gentilmeldingsprocessen. Denne liste findes også i listebiblioteket og kan her kopieres og efterfølgende redigere. Kontroller Elevbetalere giver en oversigt over elever der ikke har en betalende værge. Funktionen går på tværs af sæsoner. Koncerter viser en liste over kommende koncertbookinger. Lærere giver en liste over skolens lærere. Nye Elever viser en oversigt med helt nye elever i skolen der skal godkendes. listen ligger også som menupunkt samt som infoboks øverst på siden med antal Nye Elever. Pedelliste giver mulighed for at udskrive/sende oplysninger til specifikke skoler over de bookede lokaler. Udlånte instrumenter giver en oversigt over de instrumenter der er udlånt. Udskiftede elever giver en oversigt over de elever der er administreret via funktionen Udskift Elev. Venteliste giver samme liste der bruges ved tildeling af elever til hhv. Lærere og sammenspil. 5 / 27

6 Afkrydsning Her kan der printes en afkrydsningsliste, eller foretages elektronisk afkrydsning. Klik frem til den ønskede afkrydsningsgrund. Oplysninger, ugedag og fag kan vælges individuelt, samt også hvilket uger der ønskes vist. Endelig kan listen vises, printes eller hentes som PDF. Aflysninger foretaget på læreren via lærerens skema, vises også i listen. Aflysninger Denne liste viser fremadrettede aflysninger eller alle. Det er muligt at registrere en efterlæsning i kolonnen Manuelt efterlæst. Efterlæst og Manuelt efterlæst betyder at aflysningen ikke medregnes i refusion. Aflysningsgrunden angives under Stamdata - aflysningsgrund, og bestemmer om aflysningen skal efterlæses og om der gives refusion for aflysningen. 6 / 27

7 Aktiviteter En samlet oversigt over manuelt oprettede bookinger, med mulighed for afgrænsning af de ønskede aktiviteter. Der er link til bookingen med adgang til flere oplysninger via dato. De valgbare Bookingtyper, er de bookingtyper der er oprettet under Stamdata - BookingTyper. Copydan Copydan tal opdateres til ny beregning. Angives pr. afdeling. Flerfags Elever Listen indeholder elever med mere en et fag. Det er muligt at tildele en elevtakst til udvalgte elever. 7 / 27

8 Gentilmelding Listen viser de "aktive" valg eleverne har foretaget. De vigtigste grupperinger er de 2 nederste der viser de aktive og venteliste elever der endnu ikke har foretaget noget valg i forbindelse med gentilmelding. Venteliste filter sorterer de elever fra, der er tilmeldt et fag på ventelisten efter den angivne dato. Kontroller Elevbetalere Aktive Elever og elever på ventelisten hvor der ikke er angivet en betaler. Via elevnr. kan elevens faktiske forhold kontrolleres. Koncerter Listen linker til Bookinglisten, men med prævalgt koncert. 8 / 27

9 Lærere Liste med skolens lærere, med mulighed for at "plukke" lærere til send besked. Nye Elever Nye Elever i skolen, der skal godkendes. Pedel liste Mulighed for at generere en liste over belægning på en given skole/lokale, og samt ud fra angivne bookinger. Udlånte instrumenter Liste over instrumenter der er udlånte. Udskiftede elever Liste over elever der er igangsat via funktionen Udskift elev 9 / 27

10 Venteliste Skolen aktuelle venteliste. Dette er den samme liste der er tilgængelig ved tilføjelse af elever til fag. Udvidet Søgning giver mulighed for at søge på specifik elev. Ny Liste. Oprettelse af Ny Liste. 1. Giv Listen et navn. 2. Vælg Hovedliste 3. Angiv minimum ét felt, o Gem Listen, evt. i en bestemt mappe. 4. Definér filtre 5. Angive evt. Grupperinger. 6. Vælg evt. Portaler til visning. 7. Overvej om Listen skal være Global, (brugere med rettigheder til at se globale lister vil kunne se listen) 10 / 27

11 Indhold/Hovedlister Hovedlister er "grundlister", dvs. en grundfiltrering af samtlige data i databasen. Formålet er at gøre listefunktionen mere overskuelig, samt begrænse antallet af filtre der efterfølgende er nødvendige. Aflysninger Aflysninger er en hovedliste indeholdende Bookinger der er aflyst. Aktive elever Aktive Elever er en Hovedliste indeholdende elever der har en lærer samt et fag tilknyttet. Efterfølgende filtreres på om eleven er aktiv pr. given dato/sæson. Aktive Elever, vil være den liste der oftest benyttes, det er også den hovedliste hvor der er flest felter. Feltet Er Sammenspil, refererer til om UndervisningsTypen er af Typen sammenspil. Feltet er en ja/nej felt og kan bruges til at filtrere sammenspil til eller fra. Felterne Ressourcefelter er brugeroprettede Ressourcefelter. dvs. felter der er oprettet under Stamdata - Ressourcefelter, felter der bruges til registrering af oplysninger der ikke er i standardopsætningen af SpeedADMIN. Beskeder Beskeder er en hovedliste der indeholder beskeder afsendt i speedadmin Betaling Denne hovedliste er på forhånd filtreret på bl.a sæson på betalinger. Hovedlisten bruges til lister vedr. betalinger, bogføringer osv. Booking Booking er en hovedliste indeholdende bookinger foretaget i SpeedADMIN. 11 / 27

12 Booking Koncerter Denne hovedliste indeholder en filtrering på bookingtypen koncerter. Listen bruges eks. til udskrivning af en samlet liste over skolens koncerter. Samt eks. en lisning af hvilke koncerter lærere og elever har medvirket til. Bruger Listen indeholder samtlige brugere oprettet i systemet. Elev Listen indeholder samtlige elever oprettet i systemet uden nogen form for filtrering, både Aktive og ikke Aktive elever, samt elever der har stået på venteliste. Elev Spørgsmål Listen muliggør søgning/filtrering på brugerdefinerede spørgsmål der stilles i forbindelse med Nytilmelding og Gentilmelding. Gentilmelding Listen refererer til Standardlisten Gentilmelding, dvs. der kan laves brugerdefinerede lister baseret på de valg elever har foretaget i forbindelse med Gentilmelding Global Afdeling Listen indeholder lærere og elever i forbindelse med globale samarbejder, eks. MGK samarbejde. For at kunne benytte listen skal Globale Rettigheder være tildelt, samt den skole man er logget ind i være medlem af et globalt samarbejde. Indbetalinger Listen indeholder oplysninger i forbindelse med brug af FI-kort, og bruges til forskellige listninger af indbetalt opkrævning. 12 / 27

13 Instrument Listen indeholder oplysninger omkring instrumenter. Lærer Listen indeholder lærere. Node Listen indeholder Noder oprettet i nodebiblioteket. Sammenspil Listen indeholder fag med relationer der er i kategorien Sammenspil. Takst Listen indeholder oplysning i forbindelse med takster. Venteliste Listen indeholder elever der er registreteret på ventelisten. Dette gælder både elever der er aktive på ventelisten samt elever der ikke længere er aktive på ventelisten. Gruppering Gruppering bruges til at gruppere linier i en given liste ud fra det felt grupperingen er valgt på. Der kan laves flere grupperinger/undergrupperinger på en liste, og disse kan hver især tilføjes en beregning. Vælges der en Graf, er der dog en begrænsning på 2 grupperinger. Eks. en liste med Ventelisteelever grupperes på feltet Undervisningstilbud. Elever i listen samles så "grupperet" pr. fag. I de enkelte grupperinger kan der foretages beregninger på grupperingen. 13 / 27

14 Antal: Tæller antallet i det valgte felt. Eks. antal ElevID Summér: Summerer det valgte felt. Eks. en summering af antal lektioner. Gennemsnit: Beregner gennemsnittet i det valgte felt Max: Viser højeste værdi Min: Viser mindste værdi Antal (unikke): Tæller antallet af unikke i det valgte felt. Skjul undergrupperinger: Denne mulighed kan med fordel anvendes på lister hvor det er beregningen af grupperingerne der er interessante, og ikke selve indholdet. Laves der eks. lister over samtlige bookinger, kan disse nemt løbe op i linier. For at øge hastigheden på disse lister kan undergrupperinger skjules. Vis Graf: Afkrydses denne mulighed, vises en graf over de valgte grupperinger. Dette er bl.a. anvendeligt til at vise udvikling over flere sæsoner. 14 / 27

15 Felter Felter er de på den valgte hovedliste tilgængelige felter. Felterne vælge efter behov, man skal dog være opmærksom på, at indeholde det valgte felt flere forskellige data, vi feltet generere en linje pr. indhold. Eksempelvis hvis felte Værge vælges og eleven har 2 værger, vil der genereres 2 "næsten" ens linjer, dog med hver sin værge. Langt de fleste lister vil kræve et felt med en eller anden form for ID. ID'en bruges som "intern" reference i SpeedADMIN, eks. har man ElevId på en listen, kan listen bruges til at sende beskeder. En Tommelfingeregel er: Brug så få felter som muligt. Det er dog en god idé at have de felter med, man ønsker at filtrere på. På den måde sikrer man sig at det der angives i filtret har den rigtige syntaks. Når filtreren er på plads, er det ikke nødvendigt at have felterne med og de kan derfor udelades Det er ikke nødvendigt med felterne adresser for at sende s fra SpeedADMIN. Alle disse oplysninger hentes via ElevID. Følgende 3 felter indeholder oplysninger i kommasepareret form. Dvs. indholdet ikke genererer flere linier. ElevensUVT: Dette felt indeholder samtlige elevens fag i kommasepareret form i ét felt. Elevens Sammenspil: Dette felt indeholder samtlige elevens sammenspil i kommasepareret form i ét felt. Elevens Venteliste: Dette felt indeholder samtlige elevens (aktive) ventelistefag i kommasepareret form i ét felt. Tilføjes felterne (Aktive elever): Elev Breddegrad og Elev Længdegrad, vises et kort med elevernes placering. Det kan eks. bruges til en visning af koncentrationen af elever i de forskellige områder i kommunen. Filter Filtre bruges til at filtrere på de tilgængelige felter i den valgte hovedliste. Det er ikke nødvendigt at felter er valgte for at filtrere på dem. Filtre kan tilføjes enten som Og, eller som Eller. 15 / 27

16 Og : betyder at eks. filter 1 Og filter 2 Skal være opfyldt. Eller : betyder at eks. filter 1 Eller filter 2 skal være opfyldt. Funktionen Eller kan ikke være det første filter, den er afhængig af et foranliggende Og. Nedenstående knapper kan tænde og slukke for de respektive filtre. Følgende FilterTyper kan benyttes: Ligner: o bruges eks. til at filtrere på Guitar, så kun resultat der matcher 100% til Guitar vises. Vælges %Guitar%, % er wildcard, vises også eks. El-guitar. Ligner Ikke: o modsat funktion af ovenstående. Indeholder: o Feltet skal indeholde det angivne. Eks. undervisningstilbud skal indeholde Kla, hvilket vil give bl.a. alle fag med klaver. Indeholder ikke: o Feltet skal ikke indeholde det angivne. Er Sand: o filtrerer på Ja/Nej felter (true/false), feltet skal være udfyldt Ja. Er Falsk: o filtrerer på Ja/Nej felter (true/false), feltet skal være udfyldt Nej. Er før denne dato: o filtrerer et datofelt så resultat er før den angivne dato. Er efter denne dato: o filtrerer et datofelt så resultat er efter den angivne dato. Er mindre end: o Feltet skal være mindre end den angivne værdi. Er større end: o Feltet skal være større end den angivne værdi. Er lig med: o Feltet skal være lig med den angivne værdi. Er ikke lig med: o Feltet skal være forskelligt fra det angivne. Er Tom: o Feltet skal værre tomt. Er ikke Tom: o Feltet må ikke være tomt. Strenglængde er mindre end: 16 / 27

17 o Antal karakterer i feltet skal være mindre end det angivne. Strenglængde er større end: o Antal karakterer i feltet skal være større end det angivne. Er mindre end dagens dato: o datoen i datofeltet skal være før dages dato. Er større end dagens dato: o datoen i datofeltet skal være efter dages dato. Er ikke i denne liste: o Giver mulighed for at referere til en anden liste. Eks. man har en liste over elever der var aktive i forrige sæson, og kan således filtrere disse elever fra, og dermed få en liste over elever der er helt nye i indeværende sæson. Er i denne liste: o Giver mulighed for at sammenligne med elever o.lign. der er i den angivne liste. Er lig med den valgte sæson: o Gør sæsonfelter afhængige af den valgte sæson Er ikke lig med den valgte sæson: o Gør at sæsonfelter skal være forskellige fra den valgte sæson. Er lige med den aktuelle lærerid. o refererer til den lærer der er logget ind Er ikke lige med den aktuelle lærerid. o refererer til den lærerid der er logget ind, og skal være forskellig. Er lig med den valgte afdeling: o Afdelingsfelter skal være lig med den valgte afdeling. Er ikke lig med den valgte afdeling: o Afdelingsfelter skal være forskellig fra den valgte afdeling. Angives der i kolonnen Filter et?, vil man ved visning af listen blive spurgt om hvad der skal filtreres på. Indtastes der intet, foretages der ingen filtrering på filteret. Portal På fanebladet Portal, kan der angives hvilke portaler listen skal være tilgængelig på. 17 / 27

18 Denne funktion er god til eks. skoler hvor brugere kun skal have meget begrænset adgang til nøje udvalgte lister. Disse lister kan så være tilgængelige via Portalen, uden at brugerne skal have rettigheder til Lister. Mapper Lister kan gemmes i mapper. Mapper oprettes ved at klikke på den grønne knap til venstre for Gem. Vælg den ønskede mappe og klik Gem. Oprettelse af nye mapper sker ved at højreklikke på det sted i "træstrukturen", hvor den nye mappe ønskes oprettet. Afslut med at klikke Gem. 18 / 27

19 Liste bibliotek og brugerdefinerede lister Lister oprettet af SpeedADMIN. Disse lister kan enten bruges direkte, eller kopieres til egen redigering. Naviger i mapperne og vælg den ønskede liste. BI-Lister BI-lister (Business Intelligence) er dynamiske lister til statistiske beregninger. Listerne vises som matrix, og som graf. Afkrydsningsgrund Opret de ønskede afkrydsningsgrunde. 1. Navngiv afkrydsningsgrunden 2. Vælg farve. Flyt den lille ring til den ønskede farve og vælg med klik på den lille "globus". 3. Angiv rækkefølge og klik indsæt. Afkrydsningsgrunde kan være aktive eller ej. 19 / 27

20 Aflysningsgrund Aflysningsgrunde danner basis for at kunne oprette lister baseret på aflysninger. De forskellige grunde angive om de skal efterlæses, og om de giver refusion. Hvordan? Hvordan laver jeg en Liste? Inden man opretter en liste skal man overveje følgende: 1. Definer hvad listen skal ende med at indeholde. 2. Hvilken hovedliste skal der bruges? o Altså hvilke oplysninger gør at jeg kan nå frem til det ønskede resultat, og i hvilken Hovedliste findes disse oplysninger. o Er der noget unikt der gør det muligt at nå til det ønskede resultat. Eks. kan der i selve undervisningstilbuddet være noget unikt såsom fag indeholdende klaver osv. I langt de fleste tilfælde vil det være Aktive Elever der skal benyttes, idet den indeholder Elever der har et aktivt fag samt en lærer i den valgte sæson. 3. Begræns antal felter til et minimum. o Der kan altid tilføjes felter efterfølgende, man skal dog være opmærksom på at yderligere felter kan have indflydelse på antal linier i listen. Har man eks. valgt feltet værge, vil eleven optræde 2 gange i listen hvis eleven har 2 værger. o Det kan være en god idé at have de felter med man ønsker at anvende til filtrering, men der kan sagtens filtreres på felter der ikke er vist. 4. Hvilke filtre skal benyttes? o Hvordan kan jeg filtrere mig frem til det ønskede resultat? 5. Hvilke Grupperinger ønskes? o Grupperinger kan ofte bruges i stedet for filtre, idet den samlede liste vises i de valgte grupperinger. o Der kan sendes beskeder til de forskellige grupperinger, samt til hele listen. o Grupperinger kan eksporteres til pdf og til Excel. o Grupperinger kan vises som graf. 6. Hvilke Portaler skal listen vises på? o Lister kan vises på én eller flere Portaler, hvis Portalfunktionen anvendes. 20 / 27

21 laver jeg en BI-liste 1. Vælg Ny BI-liste 2. Giv den nye liste et navn, og vælg "kube". Betalinger, Bi-lister indeholdende opkrævninger. Antal Elever. BI-lister indeholdende elever, fag osv. Åben de forskellige punkter og træk dem ind det ønskede sted. De forskellige punkter kan flyttes efterfølgende. 3. Træk de ønskede punkter og felter ind i matrixen. Eksemplet viser udviklingen i musikskolen over 4 sæsoner, på aktivitets elever på hhv. Solo og sammenspil, samt på ventelisten. Resultatet kan eksporteres til PDF, Excel og andre formater. 21 / 27

22 22 / 27

23 Eksempel på opbygning af en liste 1. Lister Ny Liste, giv listen et navn. 2. Definer hvad listen skal ende med at vise. Aktive elever der er ældre end 5 år. 3. Hvilke oplysninger gør det muligt at nå det ønskede resultat. Elever skal være aktive, alder er vigtig. 4. Hvilken hovedliste indeholder de nødvendige oplysninger. Hovedlisten Aktive elever er en grovsortering på elever der har et aktivt fag og en lærer. 5. Hvilke felter er nødvendige. Der kan godt filteres på felter selvom de ikke er vist. Det kan dog være en idé at vise felter der skal filtreres, så man er klar over syntaksen. Afhængig af hvad listen skal bruges til. Skal der blot sendes beskeder via SpeedADMIN, er eneste påkrævede felt ElevID, ellers vælges de ønskede felter. Felter kan tilføjes efterfølgende. 6. Indsæt de filtre der ønskes. Vælges Aktive elever, indsættes 3 filtre der sikrer at det er aktive elever dags dato. Der indsættes et filter på feltet Alder, filtertype Større end, Feltet alder skal være større end 5 7. Listen kan evt. grupperes på fag, og der kan tælles antal elevid på grupperingerne. 23 / 27

24 Opgave 1. Lister med filtre og sortering. 1. Opret en mappe der hedder Listekursus. 2. Lav en liste over aktive elever i den valgte sæson. Man skal kunne se hvilke fag eleverne går til og eleverne skal kun optræde én gang på listen. Kald listen: Aktive elever i valgt sæson og gem listen i mappen Listekursus. Overvej hvilken hovedliste der skal bruges. Overvej nøje hvilke felter der dels er nødvendige, dels er rare at have med. 3. Lav et filter så der kun kommer soloelever med på listen. 4. Indsæt sortering så listen sorteres alfabetisk efter fornavn. Opgave 2. Gruppering og beregning. 1. Kopier listen fra opgave 1, og kald listen Aktive elever i valgt sæson Grupperet på fag. 2. Gruppér listen på fag, og tæl dels antal cpr. Elever, dels antal aktivitetselever. 3. Beregn gennemsnitsalder pr. fag. 4. Tænd/sluk for filtre så der ikke tages hensyn til sæson. 5. Indsæt gruppering på sæson, og ændre evt. grupperingsrækkefølge Opgave 3 1. Lav en liste der viser opkrævet beløb pr. bogføring 2. Grupper så du får opkrævet beløb pr. takst pr. bogføring 3. Indsæt filter så der valgfrit kan søges pr. rate Opgave 4 1. Opret en BI-liste 2. Find antal cpr-elever i de sidste 2 sæsoner 3. Find antal piger og drenge 4. Leg videre med flere felter. 24 / 27

25 Tips og tricks Supersøger Supersøgeren er god til hurtigt at finde frem til elever, lærere, fag osv. Elevnr., finder eleven. Lærerinitialer skrevet med stort, finder læreren. Skrives guitar, findes alt der indeholder guitar. Aktive brugere I bunden findes en genvej til de seneste elever og lærere, man har arbejde med. Ctrl + link eller shift + link Hold ctrl. nede samtidig med at der klikkes på et link, åbnes linket i en ny fane. Smart hvis der eks. skal arbejdes med flere elever fra en liste. Benyttes shift i stedet for ctrl., åbnes en ny browser. 25 / 27

26 Portal Hvordan og hvad. Forum Funktioner i Forum RessourceTyper og BookingTyper Hvad kan de bruges til Nodedatabasen Hvad er der af muligheder Årsplan 1. Start med at definere nogle PubliceringsTyper under Stamdata PubliceringsTyper. PubliceringsTyper kan bl.a. bruges i forbindelse med visning på skolens hjemmeside, man kan således via PubliceringsTyper og Webservices, angive om og hvor en given booking skal vises på hjemmesiden. Disse PubliceringsTyper, kan også bruge til at filtrere på lister, så forskellige bookinger, koncerter, brugerdefinerede bookinger osv. Kan komme med på listen. 2. Opret evt. nogle BookingTyper, eks. Årsplan eller lignende. Dette gøres under Stamdata BookingTyper. 3. Opret de ønskede bookinger via: a. Manuel oprettelse af booking via skema. 26 / 27

27 b. Manuel oprettelse af booking via skema på søgt lokale. c. Planlæg booking via Start Aktivitet Planlæg. Når bookingen er oprettet, kan der angives PubliceringsType. Afhængig af integration med skolens hjemmeside vil de oprettede bookinger blive vist på hjemmesiden ud fra de valgte PubliceringsTyper. Vælg publicering, og vedhæft evt. filer. Vedhæftning kunne være dagsorden osv. 4. Opret en liste filtreret på de ønskede PubliceringsTyper, evt. afgrænset til kun at vise kommende arrangementer. 5. Tildel listen til de ønskede Portaler. Klikke der på BookingDatoID linkes der videre til den konkrete booking. 27 / 27

Lister. Vejledning og opgaver. Sidst tilrettet september 2015 1 / 21

Lister. Vejledning og opgaver. Sidst tilrettet september 2015 1 / 21 Lister Vejledning og opgaver Sidst tilrettet september 2015 1 / 21 Indhold Lister... 4 Standard Lister... 5 Afkrydsning... 6 Aflysninger... 6 Aktiviteter... 7 Copydan... 7 Flerfags Elever... 7 Gentilmelding...

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

3. Opret og gennemgå Fag - tilføj ønskede Typer, samt flytning af venteliste- og individuelle elever.

3. Opret og gennemgå Fag - tilføj ønskede Typer, samt flytning af venteliste- og individuelle elever. Opgaver Tjekliste ved skifte til SpeedADMIN 1. Opret Afdeling/kategoristruktur. 2. Opret de ønskede FagTyper. 3. Opret og gennemgå Fag - tilføj ønskede Typer, samt flytning af venteliste- og individuelle

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Redigering af arrangement For at redigere en koncert, skal du kigge i bunden af koncert bookingen, her vil du se arrangement området Figur 1.

Redigering af arrangement For at redigere en koncert, skal du kigge i bunden af koncert bookingen, her vil du se arrangement området Figur 1. Arrangement/koncertplanlægning Oprettelse at et arrangement foregår på én af følgende måder. 1. Søg lokale - vis skema for lokale opret vha. blyantikonet booking på den ønskede dag i skemaet for lokalet.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Håndtering af elever efter lukning af gentilmelding

Håndtering af elever efter lukning af gentilmelding Håndtering af elever efter lukning af gentilmelding Sidst redigeret februar - 2016 1/13 Indholdsfortegnelse Håndtering af elever efter lukning af gentilmelding... 1 Tjekliste... 3 Klargøring af lærer...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning Webbetaling

Vejledning Webbetaling Vejledning Webbetaling Opdateret 6. marts 2012 Indhold Indledning... 4 Oprettelse af licens... 4 Tilføjelser til Lara... 5 Handelsbetingelser... 6 Generelle handelsbetingelser... 6 Skabeloner... 7 Holdvinduet...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere