Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr

2 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Indboforsikring Pkt. side Når du læser forsikringsbetingelserne, skal du være opmærksom på, om der gælder en selvrisiko. Selvrisikoen er den del af en skade, som du selv skal betale, uanset om du er skyld i skaden eller ej. Din selvrisiko fremgår af din police, men der er dog tilfælde, hvor der gælder en særlig selvrisiko, som er nævnt i dette dokument. 1. Forsikrede personer 6 2. Hvor dækker forsikringen 7 GRUNDDÆKNING Denne forsikring dækker mange risici inden for mange private livsområder, og derfor kan forsikringsbetingelserne hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Grunddækningen består af: 3. Hvilke gernstande er dækket 4. Hvilke typer skade er dækket Tilvalgsdækninger Indboforsikring Ansvarsforsikring Retshjælpsforsikring 3.1. Alm. privat indbo Særligt privat indbo Alm.- og særlige el. apparater Penge m.v Særlige værdigenstande Brand El-skader Udstrømning af væsker Storm Vandskade i lejebolig Windsurfere og småbåde Pludselig skade Elektronikdækning Cykel Glas og sanitet 35 TILVALGSDÆKNINGER I udgangspunktet er du godt dækket, men det kan være, at du har behov for særlig dækning. Derfor har du mulighed for at skræddersy din forsikring til netop dine behov. Kasserne herunder illustrerer dine tilvalgsmuligheder: Windsurfere og småbåde Pludselig skade Elektronik-dækning 3.6. Almindelige husdyr Cykler Køle- og dybfrostskader Skade under færdselsuheld Psykologisk krisehjælp ID sikring 37 Udvidet cykelforsikring Glas og sanitet Psykologisk krisehjælp 3.8. Værktøj m.v Bygningsdele Gravsten m.v Småbåde m.v Tyveri Røveri og overfald Hærværk Dækning under rejse Erstatningsopgørelse Afskrivningstabeller Almindelige bestemmelser 41 (Har du tillægsdækning fremgår dette af din police). NÅR SKADEN SKER ID Sikring Rejseforsikring Afbestillingsforsikring Afværgelsesskade 22 Enhver skade skal straks anmeldes til os på eller tlf Ansvarsforsikring 23 Dækningsskema Retshjælp 29 Rejseforsikring Indholdsfortegnelse 44 Afbestillingsforsikring 66 Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Er skaden sket i udlandet skal skriftlig bekræftelse fra det lokale politi vedlægges skadeanmeldelsen. Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet samt så vidt muligt til den ansvarshavende på stedet. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter, kan få betydning for vores erstatningsforpligtigelse, jf. Forsikringsaftalelovens regler om dette. Ved anmeldelse af tyveriskade må du sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes. Hvis der sker en skade skal du forsøge at begrænse skadens omfang. Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede genstande, før du har talt med os. Ud over at anmelde skaden, vil vi i nogle tilfælde bede om din hjælp til at dokumentere, at genstanden var din. Vi beder dig læse vores lille vejledning herunder - den kan måske spare dig for en masse besvær. Dokumentere at genstanden var din: For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft den beskadigede eller stjålne genstand. Du skal også kunne dokumentere, hvornår genstanden er købt og til hvilken pris. Den letteste måde at dokumentere dette på er ved at fremvise kvitteringer eller købskontrakter. Købes tingene privat, bør du sikre dig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er. Sandsynliggøre at genstanden var din: Hvis du ikke kan dokumentere, at du har haft genstanden f.eks. med en kvittering, kan fotos være en hjælp til at sandsynliggøre tabet. Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, risikerer du, at vi kan afvise dit krav eller fastsætte erstatningen efter et skøn. I disse tilfælde beror erstatningen på en konkret vurdering, der kan være lavere end din forventning. Vi opfordrer dig derfor til at gemme dine kvitteringer i mindst 5 år. Hvordan kan du dokumentere eller sandsynliggøre at genstanden var din? Gem dine kvitteringer i minimum 5 år. Tag billeder af særligt værdifulde genstande. Gemme billederne et sikkert sted, fx i din e-boks. Er der en købshistorik på dig i butikken? Find prisen for genstanden på din bankkonto. Kan nogen bekræfte, at du har ejet genstanden? 23 Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

3 Skade - er jeg dækket? Når der opstår en skade på dit indbo, er det vigtigt at forstå følgende 4 trin, når du skal finde ud af om du kan få erstatning. Vær opmærksom på undtagelser og begrænsninger i dækningerne. 1. trin: Du (skadelidte) skal være omfattet af personkredsen.... pkt trin: Skaden skal være sket på et sted, hvor forsikringen dækker... pkt trin: Er der tale om en forsikret genstand? Se følgende punkter: Alm. privat indbo... pkt. 3.1 Særligt privat indbo... pkt. 3.2 Alm. - og særlige elektriske apparater... pkt. 3.3 Penge m.v..... pkt. 3.4 Særlige private værdigenstande... pkt. 3.5 Alm. husdyr... pkt. 3.6 Cykler... pkt. 3.7 Værktøj til erhvervsbrug... pkt. 3.8 Bygningsdele... pkt. 3.9 Gravsten.... pkt Småbåde... pkt Når den beskadigede genstand er omfattet, jf. pkt. 3, er det næste skridt at få afgjort, hvorvidt selve skadebegivenheden er dækket. 4. trin: Er skaden sket ved: Brand... pkt. 4.1 Elskader.... pkt. 4.2 Udstrømninger af væsker... pkt. 4.3 Stormskade og visse nedbørsskader.... pkt. 4.4 Vandskade på lejers forsikrede genstande... pkt. 4.5 Køle-/ dybfrostskade... pkt. 4.6 Skade ved færdselsuheld og havar... pkt. 4.7 Tyveri... pkt. 4.8 Røveri, overfald m.v.... pkt. 4.9 Hærværk... pkt Skade sket under rejse... pkt Skade sket ved afværgelse af truende skade, redningsudgifter og flytteomkostninger... pkt Tilvalgsdækning: Windsurfere og småbåde u. 5,5 m... pkt. Pludselig skade... pkt. Udvidet elektronikdækning... pkt. Udvidet cykeldækning... pkt. Glas og sanitet... pkt. Psykologisk krisehjælp... pkt. ID sikring... pkt Hvis du kan svare bekræftende i alle 4 trin, er du sandsynligvis dækket, og du bør derfor anmelde skaden til os på Tlf: Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

4 Hvem dækker forsikringen 1. Forsikrede personer Når vi omtaler dig betyder det alle forsikrede personer. 2. Hvor dækker forsikringen? Dækket Ikke dækket Forsikrede personer : Ikke-forsikrede personer: 1. a) Dig som forsikringstager. b) Din husstand, som er familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer der er gift med (henholdsvis lever i fast parforhold med) dig eller hjemmebo ende børn, når de pågældende er tilmeldt folkeregistret på din helårsadresse. 2. Udeboende børn til de er 21 år, hvis de bor alene og ikke har børn. 3. Ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig Logerende 1. Indboforsikringen dækker i Danmark, når gen standene befinder sig på et af de steder, som er nævnt i punkt 2.1. a-i samt under rejser i udlandet i indtil 3 måneder fra afrejsedato. a) I og ved din helårsbolig (forsikringsstedet). b) I kundeboks, i bank eller sparekasse. c) I ægtefælles/samlevers plejehjemsbolig. d) Genstande, du har medbragt i: - campingvogn, - beboelsesvogn, - telt mv., - lystfartøjer, når du opholder dig på stedet eller overnatter der. Grønland og Færøerne betragtes som udland i relation til forsikringen. 4. Bofællesskab bestående af maksimum 2 personer. 5. Ophører dækningen af en sikret, jf. pkt , er pågældende dækket af denne forsikring indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 3 måneder.. 6. Fastboende medhjælp i husholdningen. Ikke-fastboende medhjælp er kun dækket på ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som led i arbejdet for dig. e) Genstande medbragt i fritidshus dækkes i perioden 1. juni august, selvom huset ikke er beboet. Medbragt almindeligt privat indbo (jf. pkt. 3.1), er dog dækket hele året. I perioden 1. september maj, dækker indboforsikringen kun genstande, når du opholder dig der. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet. f) Genstande, der midlertidigt i op til 12 måneder befinder sig uden for forsikringsstedet, og ikke er omfattet af pkt a-d. g) Genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet inden for 12 måneder efter erhvervelsen. h) Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet, dog maks. 2 måneder. i) Dækning under opmagasinering, såfremt vi har godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Penge mv. og særlige private værdigenstande, jf. pkt. 3.4 og 3.5. j) Ved flytning er der dækning på begge adresse indtil 1 måned fra overtagelsen af den nye helårsbolig. 2. Ansvarsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden dækkes i indtil 3 måneder fra afrejse datoen. Grønland og Færøerne betragtes som udland i relation til forsikringen. 67 Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

5 3. Hvilke genstande dækker forsikringen? 3.1 Almindeligt privat indbo I afsnit 3, finder du alle de forsikrede genstande, som din indboforsikring dækker. Forsikringen dækker de genstande, der er nævnt i underpunkterne herunder, hvis genstandene tilhører dig, eller du bærer risikoen for dem. Hvis du har lånt eller lejet genstanden, er der begrænset dækning se pkt på side 28. Genstandene er opdelt i underpunkter, da der kan være forskellig dækning for de enkelte genstande. Dækningsloft pr. genstand/begivenhed (år 2014) Grunddækning Tillægsdækning 1. Indboforsikringen dækker op til kr. pr. genstand (2014). Er dækningen udvidet fremgår dette af din police. Almindeligt indbo omfatter ikke: Almindeligt indbo* kr Særligt indbo* kr Penge m.m. kr Værdigenstande* kr Husdyr kr Cykler kr Værktøj m.m. kr Bygningsdele* kr Gravsten m.m.kr. kr Windsurfere kr Småbåde m.m.m kr Pludselig skade* kr El-apparater* kr Glas- og sanitetsdækning Psykologisk Krisehjælp kr. kr kr kr kr kr kr * Pr. genstand (evt. dækningsudvidelse fremgår af din police). Almindeligt privat indbo: 2. Private ejendele, dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt eller undtaget i punkterne Hjælpemidler, som du låner af det offentlige, er dækket med maksimalt kr. pr. skade (2014). Invalidekøretøjer, der ikke kan køre mere end 15 km/ time er også omfattet. - Særligt privat indbo, jf. pkt Almindelige- og særlige elektriske apparater, jf. pkt Penge m.v., jf. pkt Særlige private værdigenstande, jf. pkt Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, jf. pkt Cykler og el-cykler, jf. pkt Værktøj, rekvisitter, instrumenter m.v., jf. pkt Bygningsdele, jf. pkt Gravsten, gravminder, gravmæler og planter, jf. pkt Småbåde, windsurfere m.v., jf. pkt Haveredskaber over 20 hk samt tilbehør hertil. - Campingvogne samt tilbehør hertil. - Luftfartøjer samt tilbehør hertil. - Motordrevne køretøjer, jf. Færdselsloven samt tilbehør hertil. 3.2 Særligt privat indbo 1. Indboforsikringen dækker op til kr. pr. genstand (2014). Er dækningen udvidet fremgår dette af din police Særligt privat indbo omfatter ikke: 2. Antikviteter, kunstværker, malerier, akustiske musikinstrumenter, pelse og pelsværk, skind og skindtøj, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, ægte tæpper, kikkerter, bånd, plader, cd er samt film. - Genstande, hvor guld, sølv, platin eller ædelstene indgår som en væsentlig del, behandles som særlige private værdigenstande, jf. pkt Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

6 3.3 Almindelige- og særlige elektriske apparater Særlige elektriske apparater omfatter alt dit IT-udstyr, mobiltelefoner m.v. 3.5 Særlige private værdigenstande Husk at gemme dine kvitteringer og tage fotos af tingene. 1. Indboforsikringen dækker op til kr. pr. genstand (2014). Er dækningen udvidet fremgår dette af din police. 1. Indboforsikringen dækker op til kr. pr. genstand (2014), og max. 2 gange summen pr. genstand pr. skade, dvs. max kr. pr. skade, hvis dækningen ikke er udvidet. Er dækningen udvidet fremgår dette af din police. Elektriske apparater omfatter ikke: 2. Har du andre genstande, hvori de *) markerede ting indgår som en væsentlig del, behandles disse under dette punkt, uanset om genstanden samtidigt kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. 2. Almindelige elektriske apparater, herunder: a) Eldrevne køkkenmaskiner, b) Elartikler til personlig pleje, c) Elektrisk hobbyværktøj. d) Radio- og musikanlæg, tv-apparater, dvd-/ Blu-Ray-afspillere m.v., højttalere, fotoudstyr, videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande. e) Hårde hvidevarer. f) Andre almindelige genstande til brug i hjemmet, f.eks. støvsugere, strygejern, elektriske ure, skrivemaskiner og symaskiner, telefonsvarere og telefoner. g) Elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies og radioamatørudstyr. h) Mobiltelefoner med tilbehør (se i stedet under særlige elektriske apparater pkt ). 3. For særlige private værdigenstande anses: - Frimærkesamlinger. - Ting af guld, platin eller sølv.*) - Møntsamlinger. - Perler.*) - Smykker, ædelstene.*) 3.6 Almindelige husdyr 1. Indboforsikringen dækker op til kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Særlige private værdier omfatter ikke: 3. Særlige elektriske apparater, herunder IT udstyr m.v.: a) Private computere med tilbehør og standardprogrammel, herunder skærm, tastatur, router m.v., printere/scannere/kopimaskiner, joystick. b) Spillekonsoller med tilbehør, tablet-enheder, mobiltelefoner med tilbehør. c) Projektorer. 2. Alle almindelige husdyr. Almindelige husdyr omfatter ikke: Husdyr, når disse anvendes erhvervsmæssigt. 3.4 Penge m.v. 1. Dækningen for penge m.v. er begrænset til maksimalt kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. 3.7 Cykler og el-cykler Bliver din cykel stjålet, så se tyveriskemaet i pkt. 4.8 på side Indboforsikringen dækker op til kr. (2014) pr. cykel. Er dækningen udvidet fremgår dette af din police. Penge m.v. omfatter ikke: Cykler og el-cykler omfatter ikke: 2. For penge m.v. anses: - Penge. - Pengerepræsentativer, herunder ubrugte 2. Cykler (inkl. tilbehør) med hjuldiameter over 12 tommer. - Cykler med hjuldiameter under 12 tommer betragtes som almindeligt privat indbo. frimærker, gavekort, klippekort og tilgodebeviser Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

7 Er din båd længere end 5,5 meter, bør du tegne en særlig bådforsikring. 3.8 Værktøj, rekvisitter og arbejdsredskaber 1. Indboforsikringen dækker op til kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Er dækningen udvidet fremgår dette af din police Småbåde m.v. 1. Indboforsikringen dækker op til kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Småbåde m.v. omfatter ikke: Begrænsninger til værktøj m.v.: 2. Værktøj, rekvisitter og arbejdsredskaber, når: a) du ejer de beskadigede eller stjålne genstande, og - Dit almindelige værktøj til privat brug betragtes som almindeligt privat indbo. 2. Både, kanoer og kajakker til og med 5,5 meters længde, inkl. tilbehør. Både over 5,5 meter af enhver art, inkl. tilbehør. Surf-udstyr (herunder brætter, sejl, beklædning m.v.) - kan dog forsikres med en tilvalgsdækning. 3. Påhængsmotorer til og med 10 hk. Påhængsmotorer over 10 hk. samt tilbehør hertil. b) du anvender disse genstande som lønmodtager i dit erhverv. 3.9 Bygningsdele (kun for lejere) 1. Indboforsikringen dækker til nyværdi. Bygningsdele omfatter ikke: 2. Bygningsdele, du som lejer har vedligeholdelses pligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun tyveri- og hærværksskader. Se dækningsskema ved tyveri på side Gravsten, gravminder, gravmæler og planter 1. Indboforsikringen dækker op til kr. pr. år. Beløbet indeksreguleres ikke. Gravsten m.v. omfatter ikke: 2. Gravsten, gravminder, gravmæler og planter, når disse: a) tilhører dig, og b) er beliggende på gravsted. Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

8 4. Hvilke skadebegivenheder dækker indboforsikringen? 4.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v. I afsnit 4, finder du alle de skadebegivenheder, som din indboforsikring dækker. 4.3 Udstrømning af væsker 1. Brand dvs. en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. 2. Lynnedslag dvs. tilfælde, hvor lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller i den bygning, hvori det for sikrede befinder sig. 3. Eksplosion. Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller. Skade på genstande, der forsætligt udsættes for varme. 1. Skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølervæske, damp eller lign. pludseligt strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier, samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. 2. Skader, der stammer fra langsom udsivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lign. bygningsmæssigt lukkede rum. a) Skade, der opstår fra nedløbsrør og tagrender. b) Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere, samt tabet af selve den udflydende væske. Udsivningsskader som følge af bygge- og reparationsarbejder. 4. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning. 5. Nedstyrtning fra luftfartøj eller dele deraf. 6. Beskadigelse af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, dvs. brand, svidning, smeltning eller forkulning, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring ved for høje temperaturer, når der ikke foreligger dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning. Uanset dokumentation, dækkes ikke skader forårsaget af maskiner ældre end 9 år. 4.2 El-skade på almindelige- og særlige elektriske apparater 3. Skader som følge af frostsprængninger, der kan tilskrives en tilfældigt svigtende varmeforsyning. 4. Skade som skyldes opstigning af grund- eller kloakvand som følge af sky- eller tøbrud. 4.4 Storm og visse nedbørsskader Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som du disponerer over, der ikke kan tilskrives en tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade som følge af forhold, du selv har indflydelse på, f. eks. manglende rensning af kloak eller dræn. Du kan tilmelde dig vejr-alarmen hos DMI og få varsler på din mobiltelefon se mere på 1. Forsikringen dækker skade opstået som følge af kortslutning, induktion, overspænding eller lign. på almindelige og særlige elektriske apparater. a) Skader der skyldes, at dine ting er blevet udsat for vand, væske eller fugt b) Skader, der er dækket af garanti- og serviceordninger. c) Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. d) Skader, der skyldes, at apparatet er blevet over belastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. e) Skader på andre genstande end dem, der er forsikrede under denne forsikring. f) Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring. g) Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygningen. h) Skader på elektriske apparater, der bruges erhvervsmæssigt. i) Når det elektriske apparat ikke kan anvendes eller forhandles lovligt i Danmark. j) Når du ikke er ejer af det elektriske apparat, eller har vedligeholdelsespligten herfor. 1. Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m/s. 2. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. Skader, der er en umiddelbar følge af vindstyrker under 17,2 m/s. Skade på genstande uden for bygningen. Skade, der skyldes at du har forsømt at rense afløb. Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger. 3. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, når oversvømmelsen er en følge af et umiddelbart forudgående voldsom sky- eller tøbrud. Et skybrud er kendetegnet ved: - 15 mm. nedbør i løbet af 30 min, eller - 30 mm. nedbør pr. døgn. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, når oversvømmelsen ikke skyldes et umiddelbart forudgående sky- eller tøbrud. For punkt og gælder, at genstande i kældre, der ikke er godkendt til beboelse, maksimalt er dækket med op til kr. pr. skade (2014). Er dækningen udvidet, fremgår dette af din police. 4. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

9 Dette punkt er kun relevant for dig, der bor i lejebolig. 4.5 Vandskade på lejeres forsikrede genstande 4.7 Færdselsuheld og havari 1. Denne dækning gælder udover dækningen, som er beskrevet i pkt. 4.3 og Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet. For trafikmiddel anses: a) Motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven. b) Tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer. a) Hvis udlejer har erstatningspligt i henhold til lejeloven eller lejeaftale. c) To- og trehjulede cykler med stelnr. d) Hestevogne. b) I tilfælde, hvor du som lejer har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden. e) Øvrige offentlige trafikmidler. f) Invalidekøretøjer. c) Krav der er betalt af udlejeren. 2. Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører dig, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor du har befundet dig som passager. 2. Nedbør eller smeltevand, der trænger igennem utætheder i bygningen. 3. Vand der siver ud fra røranlæg, som befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af dit lejemål. d) Skade på genstande uden for bygningen. e) Skade, hvor du har undladt at begrænse skade på indboet. g) Skade, hvor der ikke er tale om sammenstød, påkørsel eller væltning. h) Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. i) Skade på trafikmidlet. j) Skade på dyr. Skader, der overstiger kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Dækningen omfatter kun almindeligt- og særligt privat indbo samt almindelige og særlige elektriske apparater. 4.6 Køle- og dybfrostdækning 1. Skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårs boligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til, eller svigt i anlægget. 2. b) Hvis strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmonte- ring, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogen- stande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af pkt a) Hvis du, eller personer som du har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen. a) b) Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand f.eks. en sælger. Skader på køle-og dybfrostanlæg, der er ældre end 12 år. Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

10 4.8 Tyveri I forhold til forsikringen opdeles tyveri i tre forskellige former. Se nedenstående skema. Vær opmærksom på undtagelserne nederst i skemaet. Der gælder desuden en generel maksimal dækning pr. genstand, som fremgår af kategorierne i afsnit 3. Dækningsskema ved tyveri indboforsikring Dækket Ikke dækket Der er forskellige dækninger afhængigt af, hvor og hvordan tyveriet er sket! Satser pr Indbrudstyveri, hvorved forstås: Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Simpelt tyveri, hvorved forstås: Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Simpelt tyveri, hvorved forstås: Tyveri fra biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. Satser pr Indbrudstyveri, hvorved forstås: Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Simpelt tyveri, hvorved forstås: Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Simpelt tyveri, hvorved forstås: Tyveri fra biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. 1. Alm. privat indbo, jf. pkt. 3.1 og Almindelige elektriske apparater, jf. pkt Særligt privat indbo, jf. pkt. 3.2 og Særlige elektriske apparater, jf. pkt Penge og særlige private værdigenstande m.v., jf. pkt. 3.4 og 3.5 Ubegrænset dækning. Erstatning maks kr. ved tyveri fra: a. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Udhuse og garager. Ubegrænset dækning. Der er ingen dækning ved tyveri fra: a. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Udhuse og garager. For særlige private værdigenstande er dækningen max kr. (2014), hvis dækningen ikke er udvidet. Ubegrænset dækning. Erstatning maks kr. ved tyveri fra: a. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Udhuse og garager. c. Udvendig bagage på biler, herunder bagageboks. Maks kr. Der er ingen dækning ved tyveri fra: a. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Udhuse og garager. c. Udvendig bagage på biler, herunder bagageboks. Ubegrænset dækning. Maks kr. Ikke dækket af indboforsikringen. Det er en betingelse for dækningen, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. 5. Cykler, jf. pkt Værktøj m.v., jf. pkt Bygningsdele, jf. pkt Småbåde, tilbehør m.v., jf. pkt Dækningen er maks kr. pr. cykel. Dækningen er maks kr. pr. begivenhed. Der er ingen dækning ved tyveri fra arbejdsskur. Ubegrænset dækning. Dækningen er maks kr. pr. begivenhed. Dækningen er maks kr. pr. cykel. Retten til erstatning er betinget af følgende: a. At cyklens stelnummer kan oplyses. b. At cyklen var aflåst med en godkendt lås. c. At original købsbilag samt låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. Ikke dækket af indboforsikringen. Dækningen er maks kr. pr. begivenhed. Det er en betingelse, at genstanden er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lign., eller at der er tale om røveri. Ikke dækket af indboforsikringen. Dækningen er maks kr. pr. begivenhed. Det er en betingelse, at genstanden har været anbragt således, at den ikke har været synlig udefra. 4. Almindelige husdyr, jf. pkt. 3.6 For penge m.v. er dækningen maks kr. pr. begivenhed. Der er ingen dækning ved tyveri fra: a. Loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Udhuse og garager. c. Bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Dækningen er maks kr. pr. begivenhed. Ikke dækket af indboforsikringen. 9. Indboforsikringen dækker ikke: 1. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i over 6 mdr. 2. Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og l åste. 3. Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. 4. Tyveri fra lystfartøj. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. Ting under opmagasinering. 5. Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, med hjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af genstande, som befinder sig i uaflåste og uaflukkede biler, beboelsesvogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. 4. Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. 5. Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

11 4.9 Røveri, overfald m.v. Har du tilkøbt krisehjælpsdækning, og har brug for at tale med en psykolog, se nærmere i pkt Hærværk 1. Dækningen for penge m.v. er maks kr. pr. begivenhed, og for særlige private værdigenstande maks kr. pr. begivenhed. 2. Tyveri af forsikrede genstande, der er sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri). 3. Tyveri af genstande i din umiddelbare nærhed, hvis: a) tyveriet er bemærket af dig eller en anden i gerningsøjeblikket, og der øjeblikkeligt gøres anskrig, eller b) tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. 4. Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives dig. 5. Tricktyveri sket på forsikringsstedet. Ved tricktyveri forstås tyveri fra bolig, hvor: a) Der ikke kan konstateres voldeligt opbrud af forsikringsstedet (indbrud), og b) du har haft kontakt med tyven ved indgangen til forsikringsstedet umiddelbart før tyveriet, og c) Tyven har skaffet sig adgang til forsikringsstedet under falske forudsætninger. 6. Andre skader på forsikrede genstande, som følge af overfald på sikrede personer. 1. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet). Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. 2. Hærværk på almindeligt privat indbo, alm. husdyr, cykler, værktøj m.v., bygningsdele, småbåde, kanoer og kajakker samt tilbehør, der befinder sig uden for helårsboligen (forsikringsstedet). 3. Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i fritidshus. Se dog pkt. 2.1.d om begrænsninger i dækningen. 4. Hærværk på bygningsdele, som du - som lejer - har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. 5. Hærværk, under flytning, på almindeligt privat indbo, særligt privat indbo samt almindelige og særlige elektriske apparater. a) Hvis helårsboligen er ubeboet, og har været ubeboet i mere end 6 mdr. b) Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen. Hærværk på særligt privat indbo, penge m.v., eller på særlige private værdigenstande, når disse befinder sig uden for din beboelse. Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i fritidshuset. Hærværk på følgende genstande, under flytning, er ikke dækket: a) Penge m.v. b) Særlige private værdigenstande. c) Almindelige husdyr. d) Cykler. e) Værktøj m.v. f) Bygningsdele. g) Småbåde, kanoer og kajakker samt tilbehør Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

12 4.11 Dækning under rejse Husk at tegne en rejseforsikring for dækning af sygdom, hjemtransport m.v. Se pkt Ansvarsforsikring Formål og pligter: Begrænsninger: 1. Dækning ydes efter de regler, der gælder for indbo forsikringen i øvrigt, når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 mdr. fra afrejsedato. 2. Rejsegods, der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. a) Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. b) Skader, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker. c) Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods. d) Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. a) Penge m.v. b) Særlige private værdigenstande. Bortkomst behandles efter reglerne om simpelt tyveri se dækningsskemaet for tyveri på side Ansvarsforsikringens formål er: a) at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, samt b) bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. 2. Du bør ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, da du herved forpligter dig uden at have sikkerhed for, at vi har pligt til at betale. Derfor skal du altid kontakte os og overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles, hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig. Har du på egen hånd anerkendt erstatningspligt og/ eller betalt til skadelidte forpligter det ikke automatisk os, og du kan ikke være sikker på at vi dækker. 3. Rejsegods, der medbringes og anbringes i særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færørene og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. a) Penge m.v. b) Særlige private værdigenstande. Bortkomst behandles efter reglerne om simpelt tyveri se dækningsskemaet for tyveri på side Vi har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Når erstatningskravet er omfattet af forsikringen, vil vi vurdere om der foreligger et erstatningsansvar, og kommunikere direkte med skadelidte om erstatningens størrelse. Dit juridiske erstatningsansvar: Begrænsninger: 4.12 Dækning af redningsudgifter, flytteomkostninger m.v. 1. Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. 2. I forbindelse med en skade, der er dækket af indbofor sikringen, dækkes endvidere (udover evt. forsikrings sum): a) Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til redning, bevaring og oprydning. b) Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til ud- og indflytning. c) Andre rimelige og nødvendige dokumenterede merudgifter, herunder til opmagasinering i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning. 3. De i pkt nævnte udgifter dækkes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlan ges afholdt af ejeren. 4. Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, du, som privatperson, har pådraget dig ved skader på personer eller andres ting forvoldt mens forsikringen er i kraft. 5. Efter dansk retspraksis er du normalt juridisk ansvarlig, hvis du forvolder skade ved fejl eller forsømmelse. Er du uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og så er du ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. 6. Du kan også pålægges et erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab i et forsøg på at redde dig eller dine ting. Er du redningsmand, da dækker forsikringen ikke for skader ved redningshandlinger, som sker som led i dit erhverv. Din arbejdsgiver vil typisk have en erhvervsforsikring, der dækker disse skader Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

13 Dækning, selvom der ikke er et juridisk erstatningsansvar: 7. Skader forvoldt af børn Børn kan, på samme måde som voksne, pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar, men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger. Forsikringen dækker alligevel både ting- og person skade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets lave alder eller manglende udvikling. Begrænsninger: a) Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet. b) For tingsskader gælder en særlig selvrisiko på kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne højere selvrisiko der gælder. 8. Gæstebudsskader Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen for erstatningsansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. 9. Skader forvoldt ved udøvelse af tjenester i skade lidtes interesse (vennetjenester) Der vil kun være erstatningsansvar og dermed for sikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ. 10. Skader omfattet af tingsforsikring Er skaden omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsik- ring dækker ansvarsforsikringen kun, når skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på 500 kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne selvrisiko, der gælder. Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, et erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, for hvem der ydes en vennetjeneste. Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen. Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

14 Dækningsskema ved skade Ansvarsforsikring Begrænsninger i dækningen Dækket Ikke dækket Satser pr Personskade Tingskade Satser pr Personskade Tingskade 5.11 Ansvarsforsikringen dækker i tilfælde, hvor du som privatperson pådrager dig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer, ting og dyr med de undtagelser og begrænsninger der er angivet nedenfor Forsæt: Ansvarsforsikringen dækker ikke skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Forsikringssum: Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Beruselse og narkotika: Ansvarsforsikringen dækker ikke skader som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika og dette uanset skadevolders sindstilstand Omkostninger og renter: 5.14 Hvis du er lejer: Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeksreguleres ikke. Forsikringen dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, når disse omkostninger er afholdt efter aftale med os, selvom forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Afholder du omkostninger i sagen uden aftale med os, risikerer du, at vi ikke vil betale disse omkostninger. Hvis du lejer din bolig: Forsikringen dækker dit ansvar som lejer overfor husejer efter lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt. Her dækker forsikringen skade, der skyldes de installationer som lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen Formuetab: 5.20 Erhverv og arbejde: 5.21 Nedbrydning, udgravning m.v.: Ansvarsforsikringen dækker ikke skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på personer eller ting. Ansvarsforsikringen dækker ikke skade i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed. Her dækker ansvarsforsikringen personskader. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på ting og dyr, for voldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder, samt pilotering og lign Hvis du er bolig- eller grundejer: 5.16 Hvis du bruger heste og andre husdyr: Hvis du ejer din bolig eller grund: Forsikringen dækker dit ansvar som grundejer vedrørende privat grund, én- og to-familieshus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og du bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsforsikring. Ved fritidshus og grund dækker vi, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsforsikring. Du er dækket, hvis du er ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug, dog med undtagelse af hunde, jf. pkt Hunde: 5.23 Jagt: 5.24 Forurening: Ansvarsforsikringen dækker ikke skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring. Ansvarsforsikringen dækker kun skader som følge af forurening, hvis: a) skaden er opstået ved et enkeltstående uheld, og b) du ikke har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og c) forureningsansvaret ikke ifaldes som hus- og grundejer f.eks. olie lækage fra husets olietank (en sådan skade er omfattet af ejerens husforsikring) Køretøj og luftfartøj: Ansvarsforsikringen dækker ikke skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyret modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker dog: a) skader ved brug af kørestol. b) skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk. c) skader ved brug af haveredskaber til og med 20 hk. Personskader ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk. Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motorisede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder Både: Ansvarsforsikringen dækker ansvar for personskade forvoldt ved brug af: a) både uden motor samt windsurfere. b) både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for tingsskade eller skade på dyr forvoldt ved brug af: c) kanoer, kajakker, robåde og andre både samt windsurfere, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

15 Begrænsninger i dækningen Dækket Ikke dækket 6. Retshjælpsforsikring De fuldstændige vilkår for denne dækning kan rekvireres hos www. forsikringogpension.dk Satser pr Lånte eller lejede genstande: Personskade Tingskade Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på lånte og lejede genstande eller dyr, hvis: a) genstanden eller dyret efter sin art er omfattet af din indboforsikring, b) skaden sker pludseligt, c) skaden sker inden for de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For dækningen gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr. Har du tegnet forsikringen med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. 1. En retshjælpsforsikring dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Med ordet tvist forstås en juridisk uenighed mellem to eller flere parter af retlig art. Betingelserne for Retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det nedenfor anførte dækningsområde, er kun en ufuldstændig beskrivelse. 2. Det er en betingelse for dækning under Retshjælpsforsikringen, at en advokat påtager sig at føre sagen og anmel der den til os. Sager som behandles efter reglerne om småsager (som udgangspunkt sager med en sagsgenstand under kr.) kan anmeldes direkte til os. 3. Retshjælpsforsikringens maksimale dækning fremgår af din police. Der gælder en selvrisiko på 10 % (dog mindst kr. og højest kr.) af de dækningsberettigede omkostninger. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, dækker Retshjælpsforsikringen uden beregning af selvrisiko. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på disse lånte eller lejede genstande: a) cykler, dog hvis cyklen tilhører et barn under 12 år. b) guld, sølv, smykker, perler, ædelstene, penge og lignende værdigenstande, jf. pkt. 3.4 og 3.5. c) værktøj, rekvisitter og instrumenter som du bruger som lønmodtager i dit erhverv, jf. pkt d) bygningsdele, jf. pkt e) småbåde, kanoer, kajakker, wind- og kitesurfere og lign., jf Dækker: 4. a) mindre private lejeforhold, b) erstatning (ikke erhverv), c) køb og salg af indbogenstande, d) ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er dig, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejligheds-/ andels-boligforeningen), e) familie- eller andre private forsikringersdækningsområde, Dækker ikke: a) arbejds- eller lønspørgsmål, b) skatte- og afgiftssager, c) de fleste familieretlige spørgsmål, d) opløsning af ægteskab eller andre formuefælles skaber, e) skiftesager, f) straffesager, g) inkassosager mod dig, h) fast ejendom (dækkes evt. på bygningsforsikringen), i) motorkøretøjer (dækkes evt. på autokaskoforsikringen), j) lystbåde (dækkes evt. på bådforsikringen) Genstande eller dyr som du ejer, bruger, opbevarer m.v.: Ansvarsforsikringen dækker ikke skader forvoldt på genstande eller dyr, når du: a) ejer genstanden, b) bruger eller har brugt genstanden, c) opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler genstanden, d) har sat dig i besiddelse af genstanden, e) af andre grunde end de ovenfor anførte har genstanden i din varetægt. For skader på lånte og lejede genstande se dog pkt Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

16 Tilvalgsdækninger Dækket Ikke dækket 7. Dækningsskema for windsurfere og småbåde m.v. (Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er meddækket) Satser pr Forsikringen omfatter: 7.2 Forsikringssum: Windsurfere og lign. Wind-, kitesurfere og lign. samt tilbehør hertil. Maks kr. Både u. 5,5 meter Både under 5,5 meters længde samt tilbehør hertil. Maks kr. i alt. Beløbet er inklusive det maks. beløb, der fremgår af Indboforsikringen, jf. pkt Brandskade på tilbehør: 7.10 Tyveri af tilbehør fra aflåst bygning eller lokale: 7.11 Tyveri af tilbehør fra aflåst bil: 7.12 Tyveri af fast- eller nedlåst tilbehør: Følgende skader dækkes på tilbehør til både, windsurfere og lign. Tilvalgsdækningen dækker tilbehør ved brand. Tilvalgsdækningen dækker ved tyveri fra aflåst bygning eller lokale. Tilvalgsdækningen dækker når voldeligt opbrud kan konstateres. Tilvalgsdækningen dækker ved tyveri af ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet, når voldeligt opbrud kan konstateres. 7.3 Erstatningsopgørelse: a) Erstatningen opgøres til, hvad det koster at reparere den skaderamte genstand. Kan genstanden ikke repareres, eller overstiger reparationsudgiften genstandens dagsværdi på skadetidspunktet, udbetales erstatning svarende til den nævnte dagsværdi. b) Erstatningen ved tilvalgsforsikringen ved en enkelt forsikringsbegivenhed kan ikke overstige forsikringssummen på henholdsvis kr. for windsurfere og lign., og kr. for småbåde. Følgende skader dækkes på både, windsurfere og lign Simpelt tyveri af tilbehør: 7.14 Hærværk på tilbehør i aflåst bygning: 7.15 Hærværk på tilbehør i aflåst bil: Tilvalgsdækningen dækker ved simpelt tyveri af tilbehør, hvis: a. tilbehøret er blevet stjålet mens det befandt sig i din umiddelbare nærhed, og hvis enten tyveriet er bemærket af dig eller en anden i gerningsøjeblikket, og der øjeblikkeligt gøres anskrig, eller b. tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Tilvalgsdækningen dækker ved hærværk på tilbehør i aflåst bygning. Tilvalgsdækningen dækker ved hærværk på tilbehør i aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres. 7.4 Brandskade på fartøjet: Tilvalgsdækningen dækker ved brand Hærværk på fast- eller nedlåst tilbehør: Tilvalgsdækningen dækker ved hærværk på fast- eller nedlåst tilbehør. 7.5 Tyveri af fartøjet fra forsikringsstedet: 7.6 Tyveri af fartøjet uden for forsikringsstedet: Der er dækning for tyveri på forsikringsstedet, jf. tyveriskemaet på side 18. Tilvalgsdækningen dækker ved tyveri uden for forsikringsstedet, hvis: - fartøjet har været fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lign., eller - fartøjet er blevet stjålet mens det befandt sig i din umiddelbare nærhed, og hvis enten tyveriet er bemærket af dig eller en anden i gerningsøje blikket og der øjeblikkeligt gøres anskrig, eller 7.17 Nedstyrtende genstande: 7.18 Nedbørskade på tilbehør: Tilvalgsdækningen dækker ved skade på tilbehør ved nedstyrtning genstande. Tilvalgsdækningen dækker dog ikke, hvis skaden på tilbehøret er forårsaget af fartøjets væltning eller nedstyrtning. Tilvalgsdækningen dækker ved nedbørsskade på tilbehør, hvis nedbørsskaden skyldes en umiddelbar forudgående stormskade eller anden pludselig skade på den bygning, hvori tilbehøret befinder sig. - tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. 7.7 Hærværk på fartøjet: Tilvalgsdækningen dækker ved hærværk. 7.8 Nedstyrtende genstande: Tilvalgsdækningen dækker ved skader på fartøjet forårsaget af nedstyrtende genstande. Tilvalgsdækningen dækker dog ikke ved skader på selve fartøjet, forårsaget ved væltning eller nedstyrtning af selve fartøjet Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

17 8. Pludselig skade (Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er meddækket) 1. Forsikringen dækker pludselige skader på de forsikrede genstande, når: a) Genstanden tilhører dig, b) Genstanden udelukkende er til privat brug, c) Skaden er sket pludseligt på en genstand, der er omfattet af pkt Dækkede genstande: a) Almindeligt privat indbo, jf. pkt b) Særligt privat indbo, jf. pkt c) Penge m.v., jf. pkt d) Særlige private værdigenstande, jf. pkt Ved pludselig skade forstås en skade, hvor skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal ske samtidigt og ikke over et tidsrum. a) Pludselig skade på forsikrede genstande, der ikke kan henføres til Indboforsikringens andre dækninger, tilvalgsdækninger, undtagelser og begrænsninger. b) Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug, f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevare eller væsker, dryp fra malerpensler, malerbøtter og lign. afskalninger eller anden kosmetisk skade, f.eks. farveforskelle. c) Skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert repara tion eller skader, der sker under reparation. d) Skade, der er dækket af garanti- eller serviceordning, eller sælgers ansvar i henhold til køberetlige regler. e) Glemte, bortkomne, tabte eller forlagte genstande. f) Skade, der skyldes forsæt eller, at du har udvist grov uagtsomhed. g) Skade, der er forvoldt af dyr. Genstande omfattet af punkterne 3.3 og er ikke dækket. 9. Udvidet elektronikdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er meddækket) 1. Forsikringen dækker almindelige- og særlige elektriske apparater, jf. pkt. 3.3, når de tilhører dig, og udelukkende er bestemt til privat brug. 2. Erstatningsopgørelsen afhænger af det elektriske apparats alder: Er apparatet yngre end 4 år på anmeldelsestidspunktet, vil afskrivningsreglerne i pkt. 15 på side 40 ikke blive gjort gældende. Det vil sige, at du får erstattet 100 % af, hvad en ny tilsvarende genstand koster på skadetidspunktet. 3. Pludselig skade Forsikringen dækker pludselige skader, der ikke er omfattet af Indboforsikringens almindelige dækninger, tilvalgsdækninger, undtagelser og begrænsninger. Ved pludselig skade forstås, en skade, hvor skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal ske samtidigt og ikke over et tidsrum. For både pludselig skade og funktionsfejl gælder følgende: a) Motoriserede haveredskaber, el-scootere, el-cykler eller elektriske apparater, der udelukkende er til udendørs brug. b) Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet. c) Skade, der ikke gør produktet uanvendeligt efter dets oprindelige formål f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, kosmetiske skader m.v. d) Skade på ekstra tilkøbte og ikke-integrerede løsdele, f.eks. TV-borde, tasker, kabler, hukommelseskort, batterier m.v. e) Skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. f) Programmer til det elektriske udstyr, samt skader der skyldes fejl eller mangler i programmerne. g) Skade, der skyldes forsæt eller, at du har udvist grov uagtsomhed. h) Skade, der er forvoldt af dyr. i) Skade som følge af virusangreb. j) Udgifter til justering/ændring eller service. k) Udgifter til forbrugsartikler, som f.eks. batterier, pærer, film, blækpatroner m.v. l) Glemte, bortkomne, tabte eller forlagte genstande. 4. Funktionsfejl Forsikringen dækker alle indefra kommende skader på elektriske apparater, der lovligt forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, med følgende betingelser og begrænsninger: a) Apparater, der er indkøbt som nye, er dækket i ind til 4 år fra første købsdato. b) Anskaffer du et brugt apparat, dækkes apparatet fra denne anskaffelsesdato og indtil 4 år fra oprindelige købsdato. c) Skaden skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode. d) Er det elektriske apparat ældre end 4 år, yder der ingen dækning for funktionsfejl. a) Skade på enhver type af fladskærm, hvis et billede brænder sig fast på skærmen. b) Skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert re paration eller skader, der sker under reparation. c) Skade, der er dækket af garanti- eller serviceordning, eller sælgers ansvar i henhold til køberetlige regler. d) Skade som følge af virusangreb. 5. Særlige regler for fladskærme Ved pixelfejl benyttes producentens vejledning til at afgøre, om pixelfejlen har betydning for produktets funktionalitet. 6. Pludselig skade på elektronik, når det har været udsat for vand, væske eller fugt Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Forsikring Danmark Cvr

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-5 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Maj Vilkår for Indboforsikring

Maj Vilkår for Indboforsikring 6676-1 Maj 2016 Vilkår for Indboforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Indboforsikring 6676-1 Maj 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Indholdsfortegnelse Indboforsikring...4 1 Hvem er sikret...4 2 Hvor dækker forsikringen...5 3 Hvilke genstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 1828 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2137002 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes? afsnit 10-11 Side 6 3. Indboforsikringen afsnit

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION

HJEMFORSIKRING VERSION HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af december 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

50unik Familieforsikring

50unik Familieforsikring 50unik Familieforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan 50unik Familieforsikring Ord, der er mærket med*), er forklaret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring Forsikringsbetingelser for Indboforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017

Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017 Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Indboforsikringens hvem -

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør den aftale, der er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Betingelser for Indboforsikring. December 2016

Betingelser for Indboforsikring. December 2016 Betingelser for Indboforsikring December 2016 Aftalegrundlaget Din indboforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne. Forsikringsaftalen

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Betingelser for Indboforsikring. Betingelser nr januar 2018

Betingelser for Indboforsikring. Betingelser nr januar 2018 Betingelser for Indboforsikring Betingelser nr. 71 - januar 2018 Aftalegrundlaget Din indboforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere