fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere"

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen. Noget absurd rod, siger arbejdsmarkedsforsker. Lockout fortsat. Se følgende links om lockouten: Du finder vejledningen om lockout mv. her LP s råd er, at I altid spørger i MBU eller Moderniseringsstyrelsen, inden I skrider til handling. Tlf. nr. og mail adr. bagerst i vejledningen svarer også søn- og helligdage!!. Paralleller til LP. Følgende artikler handler godt nok om folkeskolen, hvor lederne er medlem af Danmarks Lærerforening, men der er direkte parallelitet til vores område. Her er det etablerede system organiseret på samme måde, her er det bare Uddannelsesforbundet der organiserer både ledere og lærer. Måske en problemstilling I som medlemmer kan tage op over for lederkolleger der endnu ikke er blevet medlem i LP!! (LP) I weekenden rejste der sig et ramaskrig, da Anders Bondo sagde, at skolelærerne skulle lede skolerne. Faktum er, at det gør han allerede. Anders Bondo Christensen er nemlig formand for 98 procent af samtlige skoleledere på landets folkeskoler. De er medlem af Danmarks Lærerforening (DLF), og står på den måde i direkte forbund med deres egne lockoutede ansatte. Noget absurd rod, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet, der stærkt kritiserer, at skolelederne er medlem hos lærerne. De bør efter min mening marchere ud af Danmarks Lærerforening i samlet flok og have deres egen forening, og skal de være nogen steder, skal de være i en lederorganisation. Det giver klare linjer og skaber ikke mistanke om en loyalitetskonflikt, siger Flemming Ibsen. Det er der også en del af skolelederne, der er enige i. Siden konflikten begyndte har skoleledere meldt sig ud, og flere overvejer at følge efter. Fagforening kan give loyalitetsproblemer Men dermed har de ikke længere noget talerør. Skolelederforeningen er en kreds i Danmarks Lærerforening, og der står 1

2 direkte i vedtægterne, at man skal være medlem af DLF. Sådan har det været siden 2008, hvor en konkurrerende skolelederforening, der stod udenfor lærernes fagforening, blev opslugt. Resultatet er, at talsmanden for Skolederforeningen, Anders Balle, sidder i hovedbestyrelse for Danmarks Lærerforening, hvor Anders Bondo Christensen reelt er hans chef. Det giver efter min mening nogle loyalitetproblemer hos skolelederne, for loyaliteten skal jo ligge hos KL og kommunerne. Skolelederne har arbejdsgiverkasketten på, og det er dem der skal udføre den ledelsesrolle, som er kernepunktet i konflikten mellem lærerne og KL: Mere magt til ledelsen, siger Flemming Ibsen. Konflikten kunne have været sat endnu mere på spidsen. Danmarks Lærerforening kan nemlig vælge at sende skolelederne i strejke, som modsvar på på KLs lockout. Så havde cheferne for skolerne stået med bannere udenfor KLs hovedkvarter. Det kunne Anders Balle godt se ikke fungerede. Jeg bad om i Lærernes Centralorganisation, at skolelederne ikke blev inddraget. Det ville være for provokerende for skolelederne, og virke som en straf, hvis de skulle slæbes ind i en konflikt om lærere og arbejdstid, siger Anders Balle. Bondo: Fælles fagforening er kæmpe fordel Men Andersen Bondo Christensen formanden for både lærerne og skolelederne kan ikke få øje på andet end at den fælles fagforening er en kæmpe fordel. I 90 til 95 procent har lærere og skoleledere fælles interesser. Og skolelederne har store frihedsgrader hos os. De forhandler for eksempel deres egen overenskomst, siger han. Men skolelederforeningens formand siger selv, at skolelederne i den aktuelle konflikt, når det handler om arbejdstid, ikke kan være på andre sider end arbejdsgivernes det vil sige KL, der har smidt lærerne på porten. Jeg tror, at vi får en kraftig diskussion med DLF bagefter, men så må vi tage den 2 derfra. Nu har vi valgt vores egen tredje position. Vi er ikke i lommen på Danmarks Lærerforening, og vi er ikke i lommen på KL. Vi har vores eget tredje ståsted, hvor vi varetager vores egne og skolens interesser, siger Anders Balle. Enigheden ser også ud til at stoppe, når det drejer sig om at fylde strejkekassen efter lockouten. Anders Bondo mener, at skolelederne formentlig skal være med til at fylde kassen, fordi de selv kan få brug for at bruge pengene, hvis de selv bliver lockoutet. Anders Balle mener derimod ikke, at det har været deres konflikt. Det ville være en rendyrket provokation for mange skoleledere, hvis vi skal fylde strejkekassen op igen på grund af en konflikt om lærernes arbejdstid. Køber hovedkvarter for strejkekassen Næste år får skolelederne dog selv glæde af lærernes strejkekasse. De er nemlig på udkik efter et nyt hovedkvarter, og vil købe det med de 20 millioner kroner fra Særlig Fond, i daglig tale strejkekassen, som de lige som andre kredse under DLF kan råde over. Hos arbejdsgiveren i KL ser man ikke noget problem i stort samtlige skoleledere står under modpartens flag Det er organisations- og ytringsfrihed, siger Sine Sunesen, direktør i KL. Hun der peger på, at når man prøver den danske model af, kan man opleve nogle situationer lidt spøjse. Det vigtige er, at skolelederne er bevidste om, hvilken kasket de har på. Der er forskel på, hvad man kan sige som medlem af DLF og på hvordan man kan agere, når man sidder i sin stol som skoleleder, hvor kommunalbestyrelsen kan forlange, at man er 100 procent loyal, siger hun.

3 Blitzlyset afslører Bondo "Men vi vil ikke lade fagforeningens kamp for særvilkår og aftaleret bestemme over indholdet i skolen og forhindre udvikling," skriver KL's formand Erik Nielsen i et debatindlæg bragt i en række regionale medier. Foto: Sif Meincke "Nu har vi fået dokumenteret, at alle DLF's såkaldte imødekommelser og tilbud er rent spin og et skalkeskjul, der skal tilsløre, at lærernes fagforening kæmper for at bevare retten til at bestemme over skolen," skriver KL's formand i et debatindlæg. Af KL s formand Erik Nielsen De siger, at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Gu' skal de da ej - det skal vi da! Med disse ord afslørede lærernes formand Anders Bondo Christensen selv til en lockout fest for lærere, hvad konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening egentligt handler om: nemlig at Danmarks Lærerforening ikke vil opgive sin helt særlige aftaleret til at bestemme over skolen. I forhandlingerne med KL, i sine kampagner og i sine medieoptrædener har Anders Bondo fremstillet det som, at konflikten handler om discountundervisning og mindre forberedelse og har fremført den store konspirationsteori, om at det hele er aftalt spil. Men i weekenden kom Anders Bondo til at afsløre, at Danmarks Lærerforening ikke vil afgive ledelsesretten. Men hvorfor skal lærerne som de eneste offentlige ansatte ikke kunne ledes? Nu forstår jeg dog langt bedre, hvorfor Bondo efter sammenbruddet i Forligsinstitutionen skrev til mig, at en lockout vil have store konsekvenser, fordi lærerne presses tilbage i en lønmodtagerkultur. Dette siger jo alt om, at Bondo har et nedladende syn på andre personalegrupper, som jo trives fint med at blive ledet. Men nu har vi altså fået dokumenteret, at alle Danmarks Lærerforenings såkaldte imødekommelser og tilbud om forberedelsestid og 25 timers undervisning er rent spin og et skalkeskjul, der skal tilsløre, at lærernes fagforening kæmper for at bevare retten til at bestemme over skolen. Faktum er, at Anders Bondo ikke har givet sig en millimeter i forhandlingerne. Ingen af modellerne fra Danmarks Lærerforening vil bidrage til at modernisere arbejdet i folkeskolen og give mere undervisning til eleverne, som KL ønsker. Til gengæld bidrager alle modellerne til at fastholde fagforeningens ret til at bestemme over lærernes arbejdstid. Bondo ikke kæmper ikke for børnene. Han kæmper for sine fagforeningsrettigheder og retten til at bestemme. KL kæmper for, at skolen være bedre for alle børn. Vi vil gerne indføre en moderne ledelse på landets skoler præcis som vi har det på alle de andre kommunale arbejdspladser hvor lederen i dialog med medarbejderne tilrettelægger arbejdet. I konfliktens hede har mange glemt, hvad dette handler om: At folkeskolen skal udvikles. KL mener, der skal være flere timer i basale fag, efter at der i mange år er skåret ned på timetallet. Men ikke mindst skal der være plads til, at skolen kan udvikle sig, så den udfordrer, motiverer og rummer flere elever end i dag. Både de skoletrætte drenge, de dygtige piger og de kreative, diskussionslystne teenagere skal have en bedre skole, som giver dem mod og lyst til videre liv. Det handler vores alle sammen folkeskole om. Lige nu kæmper Danmarks Lærerforening for at bevare nogle særrettigheder, som ingen andre på det danske arbejdsmarked har. Og Bondo slog i weekenden hovedet på sømmet: lærerne vil ikke ledes. Men vi vil ikke lade fagforeningens kamp for særvilkår og aftaleret bestemme over indholdet i skolen og forhindre udvikling. 3

4 Hvis KL vinder slaget om lærernes arbejdstid, får skolelederne et stort problem. Mange af dem vil eller evner ikke at lede, mener flere eksperter. Konflikten om lærernes arbejdstid kan koste hver tredje skoleleder jobbet. Det vurderer ekspert. Enten fordi de selv vil trække stikket, eller fordi de bliver fyret på grund af manglende lederevner. Der er ingen tvivl. Hvis KL vinder det her, så stiller det fundamentalt anderledes krav til at være skoleleder. Når vi er nået fire år frem, så vil du formentlig se, at en tredjedel af alle Danmarks skoleledere vil være udskiftet, siger Niels Egelund, professor i pædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet. KLs arbejdstidsaftale lægger op til, at skolelederne i langt højere grad træder i karakter som chefer. Eksempelvis ved at indføre forskellig forberedelsestid for forskellige lærere på skolen. Den opgave vil mange skoleledere ifølge Egelund få svært ved at løfte. Helt ærligt har jeg svært ved at se, at det er andet end et mindretal af Danmarks skoleledere, der vil formå at sige, at du der, der har været matematiklærer i 35 år, du behøver ikke at have så meget forberedelse som ham, der lige er startet, siger Niels Egelund. Tillidsmandens nikkedukke Han kalder arbejdstidsaftalen for et first step. Hvis KL får den igennem, skal skolelederne rette ind. En pæn del vil sige farvel og tak eller få et vink med en vognstang fra deres skolechef, siger Egelund. Det er klart, at hvis en leder ikke vil tage de nye ansvarsområder på sig og siger business as usual, så vil hans skolechef 4 spørge: Er du tillidsmandens nikkedukke eller er du leder? Det samme vil kommunalbestyrelser, der har blå flertal, siger Niels Egelund. Noget af ledelsesproblemet handler ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen om, at næsten alle skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening. Skolelederforeningen er nemlig en kreds under Danmarks Lærerforening, og lederne har dermed reelt Anders Bondo Christensen som formand. Flemming Ibsen mener, at skolelederne står med et ben hos lærerne og et hos KL: Det svækker ledelsen. KL kan få et kæmpe problem med de ledere bagefter, hvis de ikke vil lede." Han mener, at tillidsmanden på mange skoler har en enorm magt. Lærerne vil gerne tage magten Problemet med ledelse i folkeskolen kender Grethe Andersen, der er skoleleder på Vester Mariendal Skole i Aalborg og sidder i Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen under Undervisningsministeriet Jeg går grundlæggende ind for samarbejde og dialog, men der skal ikke være tvivl om, at det er mig, der har det ansvar for at lede. Det skal hverken tillidsmanden eller Aalborg Lærerkreds. Det vil de ellers gerne og har gjort det i årevis, siger Grethe Andersen. Hun mener, der over mange år er sket et skred i synet på ledelse, både fra politikere og internt i skolen. Mange skoler er i dag ledet af utroligt dygtige skoleledere. Men der er også mange ledere, der har haft svært ved at slippe traditioner og vaner og stadig er socialiseret ind en forståelse af, at man er en slags førstemand blandt ligemænd," siger hun. Lejf Moos er lektor ved Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Univesitet og har forsket i skoleledelse. Han mener at Niels Egelund har en pointe i, at mange leder kan være skiftet ud om få år. Hvis KL får deres version i gennem, er jeg er ret sikker på, at mange skoleledere vil opleve, at det at være skoleleder er noget helt andet end det, de søgte ind på og fik stillingen på. Derfor vil de måske ikke være

5 motiverede til at køre videre. Mange vil i hvert fald ikke være uddannet til det, siger Lejf Moos. Kan blive sjovere at være skoleleder Lejf Moos peger på, at den uddannelse, som skolelederne skal tage, ikke ruster dem til de særlige udfordringer de vil få. Jeg kunne godt have en fornemmelse af, at det er en del, der vil opleve, at de ikke er kompetente til den nye rolle, Lejf Moos. Men Michael Axelsen mener ikke, det behøver at gå så galt. Han er chefkonsulent KLEO under UCC professionshøjskolen og arbejder med ledelse i folkeskolen. Der er et behov for at sætte fokus på folkeskolens kerneopgaver, siger Mikael Axelsen. Det er at skabe læring og udvikling for børn og unge. Hvis skolelederen formår at bruge arbejdstidstilrettelæggelsen til at understøtte kerneopgaven, så tror jeg, at det vil være sjovere at være skoleleder. Så vil der ikke være den flugt, som det bliver antydet, at der kunne blive, siger Michael Axelsen med henvisning til Niels Egelund. Balle: Skoleledere skal ikke fordele timer og minutter Anders Balle, der er formand for de skoleledere under Danmarks Lærerforening. Han mener ikke, at lederne vil have et problem med at tage den rolle, der ligger i en ny arbejdstidsaftale. Det bliver fremstillet, som om vi nu skal til at sidde og detailstyre alle lærerne og deres forberedelsestid. Det er ikke min opfattelse, og det ville være helt vanvittigt. Vi skal lave moderne ledelse, og medarbejderne skal i den grad have og tage ansvar, siger Anders Balle. Han siger, at skolelederne i højere grad skal lede team af lærere, der i høj grad selv skal fordele arbejdsopgaverne mellem sig og vurdere, hvor behovet er størst, så skolen kan bruge bemandingen bedst muligt. Vi har meget kompetente, professionelle og ikke mindst selvstændige lærere, der sagtens kan finde ud af at vurdere, hvor arbejdskraften er bedst brugt, og deres indsats giver mest mening, siger Anders Balle. 5 I weekenden skabte lærernes formand Anders Bondo Christens stor røre med udtalelsen om, at lærerne skal lede arbejdet i skolerne. Det er ikke helt forkert, mener Anders Balle: Nej, på sin vis ikke. Det gør de jo også i høj grad i dag. De leder selv klasserummet og over for forældrene. De leder selv, men de skal jo ikke lede opad. Altså: skolelederen skal lede og fordele arbejdsopgaver, ikke fordele timer og minutter. Men der skal ikke være nogen tvivl om at skolelederen har ledelsesretten, pligten og afgørelsen. Der tager Anders Bondo fejl, siger Anders Balle.

6 Temadag om personalejura LP arrangerer en temadag om personalejura, den 16/5-13 kl til (forud for foreningens generalforsamling) på Odense Produktions-Højskole. Dagens program: Ankomst og kaffe, brød mv A. Ansættelse af medarbejdere - Regler og bestemmelser i forbindelse med ansættelser - Ansættelsesbeviser - Ansættelse på prøve - Midlertidig ansættelse - Tids- og/eller opgavebegrænset ansættelse B. Under ansættelsen - Arbejdstid - Håndtering af uregelmæssigheder - Samarbejde med tillidsmanden - Sygdom regler for sygefravær - Ferieregler Frokost Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig, på mail til formand Aage Langeland: senest den 8/5-13. Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere torsdag den 16. maj 2013, kl på Odense Produktions- Højskole, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. 7. Valg. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. maj P.b.v. Aage Langeland Formand LP C. Ansættelsens ophør - Opsigelse fra den ansattes side - Gensidig fratrædelsesaftale - Opsigelse fra skolens side a. med begrundelse i skolens forhold b. med begrundelse i den ansattes forhold - Partshøring - Forhold omkring fritstilling - Bortvisning v/ Søren Ole Nielsen, advokat DAHL, advokatfirma, Herning Afslutning, derefter generalforsamling LP afholder omkostningerne til temadagen. 6

7 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 16/5-13 Generalforsamling og temadag i Odense 27/6-13 Bestyrelsesmøde Gravlev 04/9-13 Medlemsmøde- Hovedstadsområdet 18/9-13 Medlemsmøde-Trekantsområdet 8/10-13 Medlemsmøde- Nord-Midtjylland 7

8 Udklip. Hvorfor lockout af produktionsskoler? Nordjyske Stiftstidende, sektion 1, side 20 (390 ord) KONSEKVENSER: Som tillidsrepræsentant på Aalborg Produktionsskole undres jeg efter to uges lockout stadig over, at Moderniseringsstyrelsen har bestemt denne form for løsning frem for forhandling af vores arbejdstidsaftale. Produktionsskolerne er organiseret under Uddannelsesforbundet, og er sammen med mange andre fagområder lockoutet.... Produktionsskolernes elever er: Unge mellem 16 og 25 år.... Unge der gennem UU har fået en målgruppevurdering, der gør dem berettiget til at gå på produktionsskole Unge der ønske at deltage i en produktion på et af skolens værksteder Unge der søger produktionsskolen : Er uafklarede i forhold til uddannelse. Af Susanne Pendlmayr Milmosevej 9, 9510 Arden Århus Produktionsskole: Få os ud af konflikten nu JP Aarhus»Helt forkert.... På landsplan har landets produktionsskoler rejst den samme kritik.»det er helt grotesk,«har Gert Møller, næstformand for Produktionsskoleforeningen tidligere udtalt til DR.... Claus Bentsen, forstander, Århus Produktionsskole. Produktionsskoler gidsler i lærer-konflikt Focus Ikast-Brande SKOLE Kommunens Produktionsskole -ProMidt - er pt. også ramt af lockout.... -Efter min mening er det helt forkert at produktionsskolerne er med i lockouten, som jo i store træk handler om en arbejdstidsaftale, der bestemmer, hvor meget tid lærerne skal bruge på henholdsvis undervisning og forberedelse. -Arbejdstidsaftalen med lærerne på produktionsskolerne er på 37 timer om ugen på skolen, hvoraf de underviser i minimum 30 timer og op til 33 timer.... Det er helt grotesk, at Finansministeriet ikke har været i stand til at friholde produktionsskolerne. Vi holder af hverdagen på Slagelse Produktionsskole Sjællandske DEBAT: Med tanke på Dan Turélls hyldest til hverdagen kan vi konstatere, at det nu er snart tre uger siden, vi har haft en hverdag på skolen.... På Slagelse Produktionsskole er deltagerne 31,5 timer pr. uge. Så det giver ingen menig at ramme produktionsskoler i det ganske land, når aftalen på dette område lever op til ønsket om mange undervisningstimer.... Vi ønsker hverdagen tilbage på Slagelse Produktionsskole.. Af MAJA KONGE Forstander Slagelse Produktionsskole Produktionsskolerne er en del af løsningen Altinget.dk/Uddannelse DEBAT: Produktionsskoleforeningen roser regeringen for kontanthjælpsreformen.... Af Gert Møller. Forstander på Korsør Produktionsskole og næstformand i Produktionsskoleforeningen Jeg vil gerne rose regeringen.... Hvis det skal give mening 8 at bruge os som en del af løsningen, må vi først og fremmest have slået fast via lovgivningen, at når en ung er elev på en produktionsskole, så er den unge i gang med en ungdomsuddannelse!... Fælles kræfter på løsninger. Dermed ikke sagt at produktionsskolerne er den eneste løsning fisk undgår lockout-død: Lærer sætter dem fri Ritzaus Bureau København, lørdaglockouten betyder livsfare for fisk på fynsk produktionsskole Men det er meget, meget surrealistisk for os at opleve, at man har valgt fra Moderniseringsstyrelsens side at lockoute alle produktionsskoler, på trods af, at stort set alle skolernes elever er sårbare unge, siger hun. - Når man vælger at søge om undtagelse fra konflikten, så er det på grund af nogle fisk og ikke på grund af de unge mennesker, som får problemer på grund af lockouten.... For nogen vil det betyde, at de bliver evigt fortabt i det sociale system, siger hun. /ritzau/ Debat: Misbrug af den danske model Jyllands-Posten Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i konflikten mellem skolelærerne.... Vi lærere fra Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening er blevet lockoutet af henholdsvis stat og kommune efter nogle meget besynderlige forhandlinger, der har båret præg af ultimative krav fra arbejdsgivernes side helt fra begyndelsen. Det viser sig nu, efter oplysninger i pressen, at hovedforhandleren fra statens side kan øjne en stor personlig økonomisk gevinst, hvis han får arbejdsgivernes planer gennemtrumfet.... Med den troværdighed (eller mangel på samme) ville Corydon og co. ikke overleve længe i mit job som produktionsskolelærer. Af Lars Bang Pedersen lockoutet produktions-skolelærer medlem af Uddannelsesforbundet Solsorten 8, Videbæk Hvem vil man ramme? Midtjyllands Avis Sårbare unge lider under den verserende konflikt og fratages deres mulighed for at gøre sig uddannelsesparate.... Det er i disse uger vilkåret for de af mine kollegaer der ikke er lockoutet. Jeg frygter for de langsigtede konsekvenser for hele vores personalegruppe. Produktionshøjskolens ansatte har allerede arbejdstidsaftaler, der ligner dem KL ønsker for lærerne. Af Marie Halberstadt Nørgaard Vejleder på Silkeborg Produktionshøjskole Debat: Lockout uden formål Information Produktionsskolernes arbejdstidsregler ligner meget dem, som arbejdsgiverne ønsker på de andre undervisningsområder omfattet af konflikten, og de er skræddersyet til skoleformen, da eleverne går i skole ca. 30 timer om ugen. Det er derfor rent principrytteri, at produktionsskolerne er med i lockouten. Det skyldes kun, at Uddannelsesforbundet - en fagforening under Lærernes Centralorganisation - har aftaleretten på

9 produktionsskoleområdet.... Produktionsskolernes målgruppe er unge, som har afbrudt en ungdomsuddannelse, eller som ikke umiddelbart har forudsætningerne for at begynde på en ungdomsuddannelse. Af Henrik Køber, Hellerup Skolebørn udfordres under lockout Haderslev Ugeavis SKOLE: Hvis der stadig er lockout tirsdag den 30. april, åbner Haderslev Produktionsskole dørene fra kl for skoleelever i klasse, der kunne tænke sig en anderledes dag med praktiske udfordringer. Produktionsskolen kan tilbyde forskellige aktiviteter både udendørs og indendørs, og det er både de praktiske og de kreative talenter, der kommer i brug.... Der er entre til arrangementet. Entreen dækker snobrød og diverse småproduktioner, som kan tages med hjem. pcb. Lockout Haderslev Ugeavis KONFLIKT: Jeg må bekymret erkende, at social ansvarlighed er svær at få øje på i denne lockout af bl. a. lærere og vejledere tilknyttet folkeskolen, ungdomsskolen og produktionsskolerne.... Disse børn og unge er nu frataget deres tilknytning til den trygge relationsbase de har i deres folkeskole, ungdomsskole eller produktionsskole, hvilket jeg er overbevist om kan få fatale konsekvenser.... Jeg er bekymret for, at de sårbare og udsatte børn og unge vil søge tilbage til normløse og ustabile miljøer, de tidligere har haft tilknytning til.... Godt ramt!. Af HANNE PEDERSEN Sønder Ottinggade 2 B, 1. tv, Haderslev Produktionsskolevejleder, lockoutet medlem af Uddannelsesforbundet Aage Langelan

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Tidspunkt: Den 7. november 2011, kl. 10.30 til 14.00. Dagsorden. 1. Nyt fra Undervisningsledernes Hus og SaU

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Nr.1 januar 2017.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Nr.1 januar 2017. Nr.1 januar 2017. fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Flere unge får et almindeligt arbejde eller går i gang med en uddannelse, efter

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps

Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps 1 2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilliggruppen Aarhus (herefter benævnt Frivilliggruppen ), og er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Jakob Storm Robinievej 102, 2620 Albertslund. Mobil 61 60 41 49. Email: jakobengelstorm@gmail.com C U R R I C U L U M V I T A E UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND: 2010-13 Igangværende Diplomuddannelse, UCC &

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Hver for sig er vi stærkere sammen

Hver for sig er vi stærkere sammen Hver for sig er vi stærkere sammen Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen Folkeskolen står overfor den største forandring i nyere historie og en ny rollefordeling mellem ledere og medarbejdere.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere