Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)"

Transkript

1 Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis social og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent) med henblik på at informere det danske uddannelsessystem om disse færøske uddannelser. Det videre perspektiv er desuden at gøre det nemmere for danske myndigheder, det være sig i uddannelsessektoren eller i social- og sundhedssektoren, at tage stilling til konkrete ansøgninger fra personer, der har gennemført en af de færøske SOSU-uddannelser, når disse enten ønsker at tage en videre uddannelse på baggrund af en afsluttet færøsk sundhedsuddannelse, ønsker at arbejde i social- eller sundhedssektoren i Danmark. Lidt historik om uddannelserne Heilsuskúli Føroya (Færøernes Helseskole) blev etableret i 2001 med det formål at uddanne social- og sundhedshjælpere ifølge en bekendtgørelse, der lagde sig tæt op ad den dengang gamle danske uddannelse. I 2005 blev der gennemført en reform af helseuddannelserne på Færøerne. Man valgte at gøre grundfag til en del af uddannelsen, og desuden blev der sat krav om, at eleverne skal arbejde med personlig kompetence, herunder sociale kompetencer og lærings- og udviklingskompetence. IT blev desuden en integreret del af al undervisning. Fagniveauerne i grundfag i uddannelserne er anført under beskrivelsen af de enkelte uddannelser. Heilsuskúli Føroya udbyder på indeværende tidspunkt ikke noget fag på C- niveau, men i Mentamálaráðið (Færøernes Undervisningsministerium) arbejdes der for at skabe mulighed for at udbyde nogle fag, f.eks. dansk, engels og færøsk på C-niveau. OBS! Bemærkning indskrevet aug 2010 (SOSU-skolen): Der udbydes fra januar 2010 C- niveau i grundfagene færøsk, dansk, naturfag og engelsk på sosu-assistentniveau. Undervisning i engelsk er obligatorisk og i begge uddannelser er det eksamensfag, hvad faget ikke er i Danmark. Økonomi under uddannelserne En væsentlig forskel på uddannelserne på Færøerne og i Danmark er, at eleverne på de færøske uddannelser er modtager støtte fra det færøske uddannelsesstøttekontor (svarer til det danske SU) í hele uddannelsesperioden, dvs. også i praktikperioderne. Der er således i den færøske uddannelsesordning ikke tale om et decideret ansættelsesforhold, når eleven tager den praktiske del af sin uddannelse. Uddannelserne Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent foregår på en nybygget skole, der ligger i bygden Hov på Suðuroy. I samme nybygning huses også en afdeling af gymnasiet i Tórshavn. Den fælles bygning blev taget i brug marts 2009 De færøske SOSU-uddannelser gennemføres med lovhjemmel i lagtingslov nr. 19 fra 27. marts 2006 Løgtingslóg um heilsuhjálpara- og heilsurøktaraútbúgvingar og med bekendtgørelseshjemmel i bekendtgørelse nr. 93 fra 11. november 2008 Kunngerð um heilsuhjálpara og heilsurøktaraútbúgvingar. 1

2 Under arbejdet med at etablere de færøske helseuddannelser (SOSU-uddannelser) var det af afgørende betydning, at de færøske helseuddannelser indholdsmæssigt var på samme niveau som de tilsvarende danske, så det var muligt for en elev, der havde gennemført en af uddannelserne på Færøerne at fortsætte i et uddannelsesforløb i Danmark eller at få arbejde på grundlag af den afsluttede færøske uddannelse. For at sikre niveauet var der et frugtbart samarbejde mellem Heilsuskúli Føroya, der varetager de færøske helseuddannelser, Mentamálaráðið, der er ansvarlig for lovgivningen omkring uddannelserne, og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg. Det følgende er en kortfattet beskrivelse af de to færøske SOSU-uddannelser, nemlig uddannelsen til social- og sundhedshjælper (færøsk: heilsuhjálpari) og uddannelsen til socialog sundhedsassistent (færøsk: heilsurøktari). Overordnet formål med helseuddannelserne give eleverne en erhvervsfaglig kompetence, så de bliver i stand til at udføre støtte-, pleje- og omsorgsopgaver på social- og sundhedsområdet. Formål social- og sundhedshjælperuddannelsen Formålet med uddannelsen til social- og sundhedshjælper (helsehjælper) er, at eleven tilegner sig en erhvervsfaglig kompetence til selvstændigt og i samarbejde med andre at yde personlig og praktisk støtte til borgeren i dennes dagligdag og at støtte dennes aktivitet. Målet er at eleven kan støtte borgeren, så denne kan fastholde sine livsværdier, og at eleven selvstændigt er i stand til at udøve grundlæggende støtte-, pleje- og omsorgsopgaver. Derudover skal eleven tilegne sig kompetencen at arbejde helsefremmende og sygeforebyggende. Formål social og sundhedsassistent Formålet med uddannelsen til social- og sundhedsassistent er, at eleven tilegner sig en erhvervsfaglig kompetence til selvstændigt at udøve og lægge til rette varierede beskæftigelses- og omsorgsopgaver og til selvstændigt at lægge til rette, udføre og evaluere grundlæggende helse- og sygeplejeopgaver. Derudover skal eleven tilegne sig kompetencen til selvstændigt at arbejde helsefremmende og sygeforebyggende. Generelle formål for begge uddannelse Eleven skal udvikle sine egne personlige kompetencer, så han/hun bliver i stand til at tage hensyn til borgerens værdier og levemåder, samtidig med at hun/han ser sig selv som en del af et tværfagligt samarbejde. Uddannelserne skal give eleverne kompetence til at tilegne sig et alment uddannelsesgrundlag med henblik på videre uddannelse og til at udvikle elevernes evne til at deltage i det, der sker i samfundet. 2

3 Social- og sundhedshjælper (færøsk: heilsuhjálpari) Sundhedshjælperuddannelsen består af tre skoleperiode og to praktikperioder. perioderne varer til sammen mindst 28 uger. delen foregår i hjemmeplejen og på plejehjem og bofællesskaber for ældre. Uddannelsen er struktureret på følgende måde: Social - sundhedshjælperuddannelsen Teori 1 1 Teori 2 2 Teori 3 Se På institution Se Hjemmeplejen Se temaoversigt temaoversigt temaoversigt 14 uger 12 uger 14 uger 12 uger 5 uger Oversigten er vejledende angående fordeling af uger på de enkelte dele af uddannelsen De teoriorienterede moduler er organiseret omkring følgende temaer: Teori 1 Tema I At lære at lære Tema II Forskellige levemåder og livsomstændigheder Tema III Borgeren og sundhedshjælperen omsorg og kommunikation Teori 2 Tema I Tema II Tema III Teori 3 Tema VII At lære af praktikken Afhængig af hjælp i hverdagen Moralske aspekter i forbindelse med omsorgsarbejde At sammentvinde teori og praktik, den faglige identitet Nedenfor er en kortfattet beskrivelse af indholdet af skoleperioderne. Fag, timetal og niveau Områdefag Aktivitet og praktisk fag 115 timer Sundhedsfag 90 timer Pædagogik og psykologi 90 timer Samfundsfag 90 timer (Information om helseværket) 75 timer * *Faget Information om helseværket er for elever, der har for svage forudsætninger i engelsk til at kunne tage engelsk på E-niveau. Såfremt disse elever på et senere 3

4 tidspunkt ønsker at fortsætte i social- og sundhedsuddannelsen, skal de have bestået engelsk på E-niveau. Bemærkning om det manglende niveau i engelsk påføres eksamensbeviset. Grundfag Færøsk 90 timer (E-niveau) Dansk 90 timer (E-niveau) Engelsk 75 timer (E-niveau) Naturfag 90 timer (E-niveau) Valgfag 25 timer Evaluering/Bedømmelse/eksamener Den enkelte elev skal ved afslutningen af uddannelsen til sundhedshjælper til eksamen 3 gange. Eleven skal til mundtlig eksamen i et skriftligt projekt samt i et områdefag og i et grundfag. Mentamálaráðið (Færøernes Undervisningsministerium) udtrækker fagene, som eleverne skal til eksamen i, og udnævner censorer. I praktikperioderne har eleven 3 obligatoriske samtaler med sin vejleder, og skal slutevalueres med bedømmelsen bestået/ikke bestået. Social- og sundhedsassistent (færøsk: heilsurøktari) Den færøske uddannelse til social- og sundhedsassistent tager 22 måneder, og den er struktureret på følgende måde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Teori 1 1 Teori 2 2 Teori 3 3 Teori 4 Se Temaoversigt Somatik sygehus Se Temaoversigt Specialområder herunder psykiatri Se Temaoversigt Nærværketherunder hjemmeplejen Se Temaoversigt 14 uger 13 uger 17 uger 13 uger 8 uger 9 uger 7 uger 4

5 Oversigten er vejledende angående fordeling af uger på de enkelte dele af uddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen består af fire skoleperioder og tre praktikperioder. perioderne varer til sammen mindst 40 uger. delen foregår inden for social- og sundhedsområdet. De teoriorienterede moduler er organiseret omkring følgende temaer: Teori I: Tema I: Tema II: Tema III: Teori II: Tema I: Tema II: Tema III: Teori III: Tema I: Tema II: Tema III: Teori IV: Tema X: At arbejde på et sygehus Når helbredet begynder at svigte Samspil mellem arbejde og tilværelse Arbejdet i specialområder, herunder psykiatrien Hverdagen for mennesker med psykiske problemer Samspillet mellem tilværelse og arbejde Arbejdet inden for ældreområdet Når livet ændres Alderdommen Fremtiden som social- og sundhedsassistent, faglig identitet Nedenfor er en kortfattet beskrivelse af indholdet af skoleperioderne. Social- og sundhedsassistentuddannelsen - (timetallet er anført i klokketimer) Erhvervsfaglige fag Medicinlære 115 timer Sundheds- og sygepleje 160 timer Kultur og aktivitet 115 timer Pædagogik og psykologi 105 timer Samfundslære 105 timer Almene fag Færøsk 105 timer (D/C-niveau) Dansk 105 timer (D/C-niveau) Engelsk 105 timer. (D/C-niveau) Naturfag 105 timer. (D/C-niveau) Valgfag 45 timer Den enkelte elev skal ved afslutningen af uddannelsen som social- og sundhedsassistent til eksamen 5 gange. Eleven skal mundtlig eksamen i 2 områdefag, et grundfag og i skriftlig 5

6 færøsk. Desuden skal eleven til mundtlig eksamen i et skriftligt projekt. Mentamálaráðið (Færøernes Undervisningsministerium) udtrækker fagene, som eleverne skal til eksamen i, og udnævner censorer. I praktikperioderne har eleven 3 obligatoriske samtaler med sin vejleder, og skal slutevalueres med bedømmelsen bestået/ikke bestået. Generelt om uddannelserne Undervisningen lægges til rette i tværfaglige teams, og den organiseres tematisk, så fagene støtter hinanden. Temaundervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, interesseområder eller problemer fra dagligdagen i elevernes kommende arbejdsområde. ns lærere udarbejder i fællesskab en koordineret undervisningsplan for hver enkelt skoleperiode. I undervisningen skal to eller flere fag integreres for at betrygge en helhed i uddannelsen. Fagintegreringen skal styrke forståelsen af det faglige samarbejdes betydning, samtidig med at den skal fremme elevens personlige udvikling. For at styrke læringsprocessen og udvikle elevernes samarbejdsevne arbejde eleverne bl.a. sammen i grupper. I uddannelsen til social- og sundhedshjælper er der indlagt forskellige projektarbejder, der har til formål at: udvikle samarbejdsevnen bruge vejledning som værktøj være opsøgende, undersøgende, analyserende og evaluerende beskrive og arbejde med relevante problemstillinger og emner formulere og begrunde problemfelter i forhold til et relevant arbejdsfelt bruge denne arbejdsmåde som tilgang til problemer, emner, skriftlig og mundtlig kommunikation og forholde sig kritisk til eget arbejde, proces, læreproces og arbejdsmåde. Formål med grundfagene i social- og sundhedsassistentuddannelsen er at: være med til at styrke de erhvervsfaglige fag i tværfaglige relationer udvikle de personlige og sociale kompetencer såvel som læringskompetencen, herunder at arbejde med egne opfattelser udvikle den sproglige kompetence generelt, bl.a. med henblik på skriftlig og mundtlig kommunikation i arbejdet som sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent i forhold til livslang læring lære eleven at forstå forskellige fænomener i en tekst, at være opmærksom på det, vedkommende læser, og at perspektivere og se det ud fra flere synspunkter og give eleven en bredere forståelse af omverdenen 6

7 I alle fag er der udarbejdet en læreplan, der bygger på målbeskrivelse af de enkelte fag. Skabelonen, der er brugt, er delvis lånt fra en norsk læreplansmodel, hvor hvert enkelt fag er beskrevet på følgende måde: Fagets navn og niveau 1. Formål 2. Kompetencemål 2.1. Mundtlig dimension 2.2. Skriftlig dimension 2.3. Sammensat dimension 2.4. Kulturel dimension 3. Materiale 3.1. Kerneområder 3.2. Suppleringsområde 4. Evalueringer 4.1. Løbende evaluering 4.2. Mundtlig eksamen 4.3. Skriftlig eksamen (hvis en sådan findes) 4.4. Bedømmelseskriterier Til mundtlig eksamen Til skriftlig eksamen (hvis en sådan findes) Indholdsmæssigt ligger de færøske uddannelser tæt op ad de tilsvarende danske, dog med afvigelser, der er begrundet i særlige færøske forhold, f.eks. vedrørende helseværkets og socialværket struktur. Det er vigtigt, at de færøske social- og sundhedsuddannelser er på samme niveau som de tilsvarende danske, både af hensyn til elevernes mulighed for videreuddannelse i Danmark og af hensyn til arbejdsmuligheder uden for Færøerne. Derudover er der en del færøske elever, der tager en del af deres social- og sundhedsuddannelse i Danmark, men som af forskellige årsager ønsker at afslutte den på Færøerne eller vice versa. Mulighed for flow mellem det færøske og danske uddannelsessystem har også været en del af grundlaget/ønsket i forbindelse med etablering af de færøske uddannelser. Lærere og lærerkvalifikationer På Heilsuskúli Føroya er der ansat 6 lærere og en afdelingsleder i heltidsstilling. Desuden er der ansat 2 3 timelærere. Lærernes uddannelsesmæssige baggrund er følgende. Afdelingslederen er fysioterapeut, nogle lærere er sygeplejersker, en er ergoterapeut og en har kost- og ernæringsuddannelse. Uddannelsesrådet for de færøske helseuddannelser De færøske uddannelser til sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent godkendes af Mentamálaráðið (Færøernes Undervisningsministerium), men før uddannelsernes struktur og indhold godkendes endelig af Mentamálaráðið, skal uddannelsesrådet for uddannelserne høres. Uddannelsesrådet (Útbúgvingarráðið) er etableret på baggrund af bekendtgørelse nr. 100 fra 23. oktober 2007 Kunngerð um útbúgvingarráð fyri heilsuhjálpara- og heilsurøktaraútbúgvingar. Uddannelsesrådet består af 7 medlemmer, der vælges for en 3-årig 7

8 periode. Medlemmerne udpeges af ministeren (landsstyremanden) for undervisning på baggrund af nedenstående: Almanna- og heilsumálaráðið (Social- og sundhedsministeriet), indstiller 3 medlemmer Fagforeningen for sosial- og sundhedshjælpere indstiller 1 medlem Fagforeningen for social- og sundhedsassistenter indstiller 1 medlem Lærerne på Heilsuskúli Føroya (SOSU-skolen) indstiller 1 medlem Ministeren/Landsstyremanden for undervisning udnævner formanden. Rektor for den færøske sygeplejeskole deltager i uddannelsesrådets møder, dog uden stemmeret. Lederen af Heilsuskúli Føroya er sekretær i uddannelsesrådet og har ikke stemmeret. Uddannelsesrådet har siden sin etablering i 2007 spillet en aktiv og positiv rolle vedrørende uddannelsernes indhold og struktur, idet det har ligget rådets medlemmer meget på sinde, at de færøske helseuddannelser skal være mindst på højde med de tilsvarende danske. Tórshavn, 18. september 2009 Claus Reistrup Mentamálaráðið 8

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere