Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER"

Transkript

1 Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet. 1. ÆSKEN INDEHOLDER 1 x Alarm værtsenhed 1 x PIR sensor (med holder og skruer samt batterier inkluderet) 1 x Dør/vinduessensor ( med montagebeslag samt batterier inkluderet) 1 x Sirene, ledningstilslutning (med 2 skruer og 1 beslag) 2 x Fjernbetjeninger (batterier inkluderet) 1 x Strømforsyningsadapter til europæisk tilslutning 1 x Manual på engelsk (CD) 1 x Telefonledning 2 x Skruer til fastgørelse af værtsenheden 1 x Kvikguide på dansk 3 x Alarm-etiket til vinduer og døre 2. Oversigt over komponenter 2.1 Værten: 2.2 Den øvre del af værtsenheden er illustreret nedenfor: Diagram 2 Diagram 1 (1) LED-display (2) Lysindikator (Tændt/tilkobling/udsæt/alarmering) (3) Tastatur (4) Funktionstast (INDSTIL/GEM/TIL-KOBLING/ARKIV) On/Off batteriomskifter Jackudgang for sirene Jackindgang for strøm Linje 1, tilslutning af telefonkablet Linje 2, tilslutning af indgående PSTN telefonledning 2.3 Fjernbetjening 2.3 Dør-/vinduessensor Lysindikatoren: ved korrekt installation og under normale driftsforhold, vil indikatoren være slukket. når døren/vinduet åbnes udløses alarmen, indikatoren blinker en enkelt gang når nødknappen udløses vil den ligeledes blinke ved lavt batteri vil indikatoren lyse til batteriet skiftes Bemærk: første gang systemet bruges, er det nødvendigt at åbne senderen og isætte batteriet. (1) Lysindikator (2) Tilkobling (3) Frakobling (4) Udsæt (5) Nødsituation Diagram 1 Diagram 4 (1) Magnet (2) Sender (3) Nødknap (4) Lysindikator 1

2 2.4 PIR-bevægelsesdetektor 2.5 Sirene med ledningsføring Diagram 5 (A) Lysindikator (B) ON/OFF knap (C) Skrue (D) Beslag (E) Beslagsokkel Diagram 6 (1) Sirene (2) Stik for sirene 3. Resume af standardindstillinger: Samtlige dele er fra fabrikken tilsluttet værtsenheden. Standardindstillingerne er som beskrevet her: 2 fjernbetjeninger, med sikringszoner 00 og 01; 1 dør/vinduessensor, standardindstilling med sikringszone 01; 1 PIR-bevægelsesdetektor, standardindstilling med udsættelseszone 60; Bemærk: sikringszonerne for fjernbetjeninger og detektorer er uafhængige. Resume af standardindstillinger: Standardindstillinger for sikringszonetyper: Password for adgang 1234 Normal Fjernbetjening Åben Udsæt Telefonlinje, antimanipulation Lukket Udsæt Intelligent Sirenelyd 1 minut Hjælp ledelse 90 Udsæt tilkobling Lukket Velkommen 91 Antal ringninger før svar 8 ringninger Dørklokke 92 Hørbar bekræftelse af fjernbetjening Åben Nødsituation Udsæt alarmering Lukket 1-99 alarmzoner Åben 4. Betjening af værtsenheden 4.1 Indledende opsætning af værtsenheden: Bemærk: Såfremt tastaturpassword er slået til, vil det være nødvendigt at indtaste password, inden ibrugtagning. Standardpassword er Værtsenheden bør placeres på et centralt sted med optimale sendeforhold til samtlige trådløse sensorer og øvrigt tilbehør. Hold værtsenheden i god afstand af metalgenstande eller husholdningsredskaber med højfrekvent interferens og undgå barrierer som fx betonvægge med jernarmering samt branddøre. Følg venligst diagram 1 og 2 i relation til nedenstående skridt: Tilslut telefonlinjen og telefonapparatet; Sæt stikket i SIRENE jackudgangen; Tilslut adapteren (indgang: V/0,3A) til jackstikket for strømforsyning; Derefter skydes batteriomskifteren til ON; Slut adapteren til den krævede strømforsyning; Monter dør-/vinduessensorerne og ligeledes PIR-bevægelsesdetektorerne i overensstemmelse med punkterne 7.1 og 7.2. Ved tilslutning til strømforsyningen, vil alarmen afgive beskeden "Welcome to use alarm system". Nu kan følgende fremgangsmåde påbegyndes jf. vejledningen enten ved brug af fjernbetjeningen eller ved tryk på værtenhedens taster: 4.2 Fremgangsmåde ved brug af fjernbetjeningen: For at TILKOBLE værten trykkes en enkelt gang på tasten på fjernbetjeningen. Nu vil lampen for tilkobling [ARM] lyse på værtsenheden. Når værtsenheden er tilkoblet, vil status for systemet være fuldt operationel med samtlige detektorer integreret i driftsstatus. I tilfælde af indtrædelse eller detektion af en hændelse (indbrud, brand, gaslækage, m.v.), vil systemet straks alarmere herom. 2

3 For at UDSÆTTE værtsenheden, trykkes en gang på S -tasten. Nu vil lampen for udsættelse [STAY] lyse, og tilkobling af værtsenheden vil være udsat. Dette repræsenterer en delvis tilkobling af alarmsystemet. Når der befinder sig personer i området, vil kun visse af de udvalgte sensorer aktiveres, som således vil kunne udløses ved indtræden af begivenheder. For at FRAKOBLE værtsenheden, trykkes en enkelt gang på tasten. Nu vil lampen [ARM] slukkes på værtsenheden. Når værtsenheden frakobles, vil alle sensorer deaktiveres og således ikke reagere over for hændelser. NØDalarm: I tilfælde af indtrædelse af et nødstilfælde, trykkes på fjernbetjeningens SOS knap for at udløse alarmen. Nu, hvor installation og opsætning er fuldført, kan alarmværtsenheden tilkobles, når man låser sin dør for at forlade huset. Når man vender tilbage, frakobles alarmen først, hvorefter døren kan åbnes, så man kan komme ind. Mens man opholder sig i hjemmet, kan man trykke på UDSÆT og indstille værtsenheden til denne status. I denne situation vil kun PIR-bevægelsessensorerne frakobles, og man kan således frit bevæge sig rundt i huset uden at alarmen udløses, mens øvrige sensorer stadig vil være tilkoblet og sørge for sikkerheden. 4.3 Betjening af værtsenhedens taster: Betjening Indstilling ved aktivering af værtsenhedens taster Tilkobling af alarm via vært Tryk på tasten ARM og derefter på 9, og lampen Arm tændes Frakobling af alarm via vært Tryk på tasten ARM og derefter på 0, og lampen Arm slukkes Udsættelse af alarm via vært Tryk på tasten ARM og derefter på 8, og lampen Stay tændes Planlagt tilkobling - tidsindstilling Tryk på [ARM] + [1] + [AAAA planlag tilkobling] + [#] Eksempel: Kl. er fx nu 21:00, og alarmen ønskes indstillet til 23:30 (om 2½ time). Således trykkes ARM # Planlagt frakobling - tidsindstilling Tryk på [ARM] + [2] + [AAAA planlag frakobling] + [#] Eksempel: Kl. er fx nu 21:00, og alarmen ønskes ophævet kl , (dvs om 8 timer og 50 minutter). Således trykkes ARM # Tjek planlagt tilkoblingstid Tryk på ARM og derefter på 1 + * for at kontrollere opsætningen Tjek planlagt frakoblingstid Tryk på ARM og derefter på 2 + * for at kontrollere opsætningen 5. Oversigt over kommandoreferencer: 5.1 Tilføj fjernbetjening: Tryk: [SET] + [#] + [SET] + [00], hvorefter værten vil vise 00. Tryk derefter på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og når lyden Bi-Bi lyder to gange, vil fjernbetjeningen være tilknyttet værtsenheden. Høres Bi -lyden kun en enkelt gang, betyder det, at fjernbetjeningen allerede er tilføjet. Ønskes flere fjernbetjeninger tilføjet, trykkes en vilkårlig tast på fjernbetjeningerne, og der afsluttes med SET for at forlade opsætningsfunktionen. Der kan maksimalt tilknyttes 50 fjernbetjeninger til en værtsenhed. 5.2 Tilføj sensorer/detektorer: Tryk [SET] + [#] + [SET] + [zonenummer 00-99], hvorefter værten vil vise Tryk derefter på nummeret på den detektor, der skal tilføjes. Når lyden Bi-Bi lyder to gange, er detektoren tilknyttet værtsenheden. Tryk [SET] for at forlade opsætningsfunktionen. Der kan maksimalt tilknyttes 99 detektorer til en værtsenhed. 5.3 Tilføj telefonnumre for modtagelse af alarmkald til værtsenheden: Tryk: [SAVE] + [1-9] + [*] + [telefonnummer] + [SAVE] Der kan maksimalt tilføjes 9 telefonnumre. Hvert telefonnummer må maksimalt være på 31 karakterer Hvis brugeren fx ønsker at tilføje nummeret som første nummer, der skal gå alarm til, trykkes [SAVE] + [1] + [*] +] ] + [SAVE] Brugere, der anvender lokalnummer, bør først vælge det relevante ciffer for klartone (som fx 9 ), derefter tilføjes " * " foran det relevante nummer. Således vil den endelige kommanda se således ud: [SAVE] + [1] + [*] +9* [SAVE] Cifrene 7, 8 og 9 er reserveret faciliteten LEDELSESHJÆLP. Værtsenheden vil kun ringe op til disse tre numre, når alarmen i denne specifikke zone udløses. I nødstilfælde, kan ledelsen aktivere SOS -nødknappen på fjernkontrollen, som skal være tildelt LEDELSESHJÆLP sikringszonen. Når værtsenheden udsender alarm, vil den automatisk foretage opkald (op til 3 gange) til det foruddefinerede telefonnummer, til der etableres forbindelse Ønsker man for eksempel at tildele cifferet 7 til nummeret , trykkes [SAVE] + [7] + [*] + [ ] + [SAVE] 5.4 Slet stemmeaktiveret telefonnummer: Tryk [SAVE] + [1-9] + [SAVE] Eksempel: Ønsker man at slette første telefonnummer, der allerede er lagret i værtsenheden er fremgangsmåden: [SAVE] + [1] + [SAVE] 3

4 5.5 Forudindtalt talebesked: Tryk [REC] + voice message (talebesked) + [REC] Værtsenheden vil i tilfælde af alarm afspille en forudindtalt besked til et valgt telefonnummer. Sådan indtaler man individuel besked: Tryk [REC] + indtal beskeden mod værtsenheden for at optage Systemet vil optage i 10 sekunder og derefter automatisk afbrydes. Alternativt trykkes på [REC] for at afbryde på det tidspunkt, beskeden er afsluttet. Den indtalte besked bør vær enkel og tydelig som fx: Dette er et automatisk opkald fra hjemmealarmen på adressen xxxx, venligst kom til assistance hurtigst muligt 5.6 Systemgendannelse til fabriksindstillinger : Tryk [SET] + [4], og systemet vil gendannes til fabriksindstilling. Bemærk: Denne funktion vil gendanne alle indstillinger til fabriksindstilling dog undtaget opsætning af sensorer og fjernbetjening. 5.7 Tvunget nulstilling af system: I tilfælde, hvor man har glemt sit password, vil man være nødt til at gennemføre en tvunget nulstilling af sysemet. Start med at slukke for omskifteren til back-up batteriet og afbryd elforsyningen. Dernæst holdes [SET] nedtrykket, hvorefter omskifteren sættes tilbage til ON. Værtsenheden giver et lang bip, mens LEDdisplayet blinker. Nu kan [SET] tasten slippes, og alle indstillinger, herunder sensorer og fjernbetjeninger vil være slettet. Password vil være gendannet til Aktiver alarmfunktion i tilfælde af fejl på telefonlinje: Tryk [SET] + [7] Ved aktivering af denne funktion, vil enhver fejl på telefonlinjen udløse alarmen. 5.9 Ændring af password: Tryk [SET] + [9] + [SET] + firecifret password. Standardindstillingen er Indstilling for frakobling af værtsenheden udelukkende via værtsenhedens tastatur: Tryk [SET] + [#] + [SET] + [#] + [03] + [SET. Når værtsenheden er tilkoblet, er der mulighed for at indstille frakobling til udelukkende at ske via værtsenhedens tastatur, hvor frakobling via fjernbetjeningen således ikke er tilladt. Herefter vil status 03 være gældende. Med denne funktion aktiveret kan værtsenheden stadig frakobles ved tryk på: [SET] +[0] 5.11 Indstilling af passwordbeskyttelse af tastatur: Tryk [SET] + [#] + [SET] + [#] + [11] + [SET] Systemets standardpassword, som er1234, er herefter annulleret. Se venligst afsnit 4.16 for indstilling af nyt password Annuller passwordbeskyttelse af tastatur: Tryk [SET] + [#] + [SET] + [#] + [12] + [SET] Standardindstilling er ophævet. 6 Fjernbetjening af værtsenheden 6.1 Betjening af fjernbetjeningen ved udløsning af alarmen: Når der udgår alarm fra værtsenheden, vil denne automatisk foretage opkald til de forudindstillede telefonnumre tre gange, til der opnås forbindelse. Når brugeren besvarer opkaldet, vil den forudindtalte talebesked straks afspilles, således at denne informeres om alarmen. Ved modtagelse af opkaldet, kan brugeren også fjernbetjene værtsenheden via telefonen (i overensstemmelse med nedenstående kommandoer). Ved etablering af forbindelse vil brugeren ikke blive anmodet om password. Alarmen vil automatisk afbryde opkaldet ved modtagelsen af instruktioner inden for 20 sekunder. [1]: Tilkobling [2]: Frakobling [5]: Slå sirene til [6]: Slå sirene fra [7]: Åbn monitorering [8]: Luk monitorering [9]: Afbryd opkald Bemærk: Hvis opkaldet ikke afbrydes ved aktivering af [9], vil systemet forsøge at kalde op til de næste telefonnumre på listen, til der etableres forbindelse. 6.2 Fjernindstilling af værtsenheden via telefon: Fjernstyret betjening kan udføres fra hvilken som helst telefon. Man foretager blot et opkald til værtsenheden, hvorefter brugeren anmodes om password. Værtsenheden vil automatisk afbryde opkaldet efter modtagelse af instruktioner og inden for 20 sekunder, eller hvis password ikke er korrekt (standard password er 1234) [1]: Tilkobling [2]: Frakobling [5]: Slå sirene til [6]: Slå sirene fra [7]: Åbn monitorering [8]: Luk monitorering [9]: Afbryd opkald 4

5 7. Retningslinjer for installation af sensorer/detektorer 7.1 Retningslinje for installation af dør-/vinduessensorer Diagram 7 Dør-og vinduessensorerne består af to dele: (1) magneten og (2) senderen. Dør/vinduessensorerne kan monteres på to måder: enten ved brug af den medfølgende dobbeltklæbende tape eller ved hjælp af skruer, som ikke medfølger. Anvendes den dobbeltklæbende tape, rengøres dør/vindue først. Tapen sættes på bundpladen bag på magnet og sender, og derefter påsættes de, som beskrevet i nedenstående punkter. Anvendes skruer, afmonteres bundpladen bag magneten, hvorefter den udstyres med skruer og påsættes, som beskrevet i nedenstående punkter: Sensoren skal monteres med den ene del på den faste vinduesramme/dørkarm, mens den anden del fastgøres på den bevægelige del af vinduet eller døren. Bemærk at magneten ved fastgørelse af sensoren skal monteres til venstre for senderen. For at forhindre at børn evt. støder ind i sensoren, skal denne monteres 1,6 m over gulv. Vær omhyggelig med at placere magnet og sender parallelt med hinanden og mindre end 10 mm afstand mellem disse to dele. Når sensoren er ved at løbe tør for strøm, vil lysindikatoren lyse som tegn på reduceret strøm. Skift venligst batteriet som anvist. Et tryk på nødknappen vil udløse alarmværtsenhedens alarmeringer. 7.2 Vejledning for opsætning af PIR-bevægelsessensor effektiv afstand 8-12 M 2,2 m højde vinkel 70 grad på gulvet Diagram 8 Diagram 9 Beslagsoklen fastgøres med skruer mod fast væg eller hjørne Den optimale montagehøjde er 2~2,4 m over gulv. Skub batterikontakten på sensorens bagside til ON. PIR-sensoren blinker nu i 1-2 minutter og vil derefter være driftsklar. Skyd soklen ned i spalteåbningen, tryk den drejelige del ned i beslagsoklens fatning og tilpas vinklen for at opnå en passende bevægelsesdetektion. Når detektoren slås til, vil lysindikatoren blinke regelmæssigt. Men når batteriet er lavt, vil lysindikatoren blinke hurtigere. I dette tilfælde skiftes batteriet. Bemærk: For hovedparten af bevægelsessensorer er den optimale detektionsvinkel 90 grader. Sensoren skal vende ud mod det overvågede område med henblik på at yde bedst mulig dækning. Det anbefales at montage foretages med fronten af bevægelsessensoren vinkelret på den mest sandsynlige bevægelsesdetektion af personer med henblik på at skabe den mest effektive detektion. Der bør ikke findes genstande inden for detektionsområdet, som kan blokere for detektion. Der bør ikke anbringes to infrarøde detektorer inden for samme dækningsområde, idet de muligvis vil virke forstyrrende på hinanden. Undgå detektorer, der er rettet mod vinduer, kulde- eller varmegivende maskiner eller andre husholdningsapparater, der kan forårsage bratte temperaturændringer og således være årsag til falske alarmer. Ordinære PIR-bevægelsessensorer er beregnet til indendørs brug, medmindre andet er oplyst i specifikationerne. 5

6 Miljøanbefaling Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljø belastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation. WEEE-Direktivet Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, gen anvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse. WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare natur ressourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret. Rohs-Direktivet Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Garantien gælder ikke Hvis ovennævnte ikke overholdes. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast. Agk Nordic A/S hæfter ikke for tab eller skader af nogen art, hverken indirekte eller direkte, som følge af forkert brug eller hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet. Importør: Agk Nordic A/S Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæring på kan per brev rekvireres på følgende adresse: Agk Nordic A/S Fabrikvej 17 DK-8800 Viborg Danmark 6

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere