vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen, økonomikonsulent Delpension og efterløn efter 400-timers-reglen Overvejer du at nedtrappe din virksomhed, men er du endnu ikke klar til helt at give slip på din bedrift og livet som aktiv landmand? Så er 400-timers-reglen eller delpension formodentlig noget for dig. perioden med efterløn. Det er dog en betingelse, at den samlede årlige arbejdstid ikke overstiger 400 timer. Ordningen kræver en tilladelse fra din a-kasse, som skal søges inden overgang til efterløn og være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Efterløn efter 400-timers-reglen Vælger du at gå på efterløn, har du mulighed for at videreføre din virksomhed som bibeskæftigelse i Ansøgning om efterløn efter 400 timers-reglen følger aldersmæssigt de almindelige regler for efterløn, hvor efterlønsalderen gradvist øges med et halvt år af gangen fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Vejret har været med landbruget i år 3 Fortsat fra forsiden... 4 Højt sygefravær er dyrt 5 Skat, hvem hæfter nu? 6 Erfa-grupper gør mig klogere 7 Træk eventuelt rapsen lidt i kvælstof til foråret 8 Kom med på e-faktura og e-arkiv nu 10 Tilskud til naturpleje 11 Lean: et redskab, der rykker 12 Undgå syge kalve i vinterkulden 14 Er din e-boks klar? 15 WinPig, det nye svineprogram 16 Pressemeddelelse 16 Tips og tricks til hjemmesiden 17 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund, Nina Bjørnskov, tekster, og Pernille Salling, layout Foto: Centrovice, Colourbox.dk, e-boks.dk 2 / NO. 11 / vækst - November 2014

3 Vejret har været med landbruget i år BESTYRELSEN Af Claus Hestholm Bestyrelsesmedlem Tlf.: men der hænger andre truende skyer over os Efteråret er ved at være overstået for de fleste, bortset fra lidt majs til modenhed, som mangler at blive høstet. Faktisk er det vel første gang i år, at man i marken ikke har kunnet gøre, hvad man ville, når man ville. Vi mangler selvfølgelig også at få pløjet arealerne med efterafgrøder. Det er tydeligt at se, de er sået tidligt, og at vejret har været med dem, så de er flotte og blomstrer snart. Alle vinterafgrøder står flot, så grundlaget for næste års avl i disse afgrøder er optimalt. Den voldsomme regn nogle steder har vist os, hvor vigtig vandløbsvedligeholdelsen er. Mon ikke det også er gået op for andre end landmænd? Det er godt, at elementet ændret vandløbsvedligeholdelse er taget ud af de kommende vandplaner, men det skal ikke forsømmes at huske lodsejerne på, at de har krav på at kommunerne overholder regulativerne for de respektive vandløb. Når storpolitik præger afsætningen At storpolitik skal have så stor indflydelse på prisdannelse og afsætningsmuligheder i landbruget er ærgerligt, men det er vel også en form for udbud og efterspørgsel. Jeg mener, man med rimelighed må kunne forvente, at der fra Christiansborg eller EU bliver lavet en eller anden form for støtteordning til landbruget, det er jo ikke vores konflikt alene. MRSA problematik med nuancer MRSA-debatten kører videre. Det er vigtigt at forholde sig seriøst til problemet og indse, hvordan resistens opstår. Der er klart, at ingen brug af medicin er lig med ingen resistens - men det hænger ikke nødvendigvis proportionalt sammen, at lavt medicinforbrug giver lav resistens. Et for lavt forbrug kan derimod føre til resistens, f.eks. hvis en sygdom ikke behandles effektivt men får lov at leve på et lavt niveau. Der er eksperter, der siger, at medicinforbruget i nogle tilfælde er for lavt. Debatten kunne med fordel drejes og også inkludere den generelle resistensforekomst på sygehuse og blandt kæledyr. Top hygiejne nødvendig for at undgå sygdomme En række svinesygdomme, som ikke findes i Danmark men tættere på end nogen sinde, gør det vigtigt, at hygiejnen er i top - ikke kun i staldene, men især hvad angår udenlandsk arbejdskraft, når de kommer til landet og hos eksportørerne af levende dyr. Det er vigtigt, at både biler og personel er smittefrie. Der er op til landmændene at sikre, at karantænekravene overholdes. Afgræsning af offentlige arealer Pas på med at leje offentligt ejede arealer, især hvis det drejer sig om afgræsning. Naturerhvervsstyrelsen kan pludselig ændre arealets status fra at være støtteberettiget, til naturareal uden støtte - endda med tilbagevirkende kraft! Man må spørge sig selv, om det er risikoen værd, og om det er landbrugets opgave at holde de offentlige arealer på de vilkår. Økologi og bæredygtighed Økologi er et ja-ord i fødevareminister Dan Jørgensens mund, men er økologi altid bæredygtigt? Hvis man nu går fra at importere 70 kg. N i konventionel husdyrgødning til at importere et udækket behov, er det vel ikke bæredygtighed? I så fald burde man vel give det konventionelle landbrug samme mulighed, at gøde efter ligevægtsprincippet eller økonomisk optimum, det er også et udækket behov. Positive forventninger til ny direktør Nye direktører er åbenbart på mode i landbruget. Jeg håber, at både vores og L&F`s viser sig mere langtidsholdbare end de forrige. Da jeg hørte, hvem Martin Merrild havde ansat, var min første tanke YES! Bare Karen Hækkerup kan leve op til vores forventninger, for hun bliver i den grad rost fra alle sider som kompetent, energisk, loyal, med politisk erfaring o.s.v. Ligesom det gode indtryk, hun gav landbruget som fødevareminister, bliver fremhævet. (Det var nu heller ikke de første tre uger af sin ministertid, at Mette Gjerskov gjorde mest skade ). Summa summarum, jeg tror, det var et klogt valg at ansætte Karen Hækkerup. Det er selvfølgelig vigtigt at udnytte de muligheder, der er, f.eks. udfasning af tetracyclin, hvor det kan erstattes af andre effektive midler. Det er vigtigt at pointere, at syge dyr skal behandles. NO. 11 / vækst- November 2014 / 3

4 Fortsat fra forsiden... ØKONOMI af Ole Olsen Økonomikonsulent Tlf.: for personer født efter 1. januar Det skal du vide om 400-timers-reglen Følgende krav skal være opfyldt, hvis du ønsker at søge efterløn efter 400-timers-reglen opmærksom på, at delpension er en ordning under afvikling, hvorfor den ikke kan søges af personer født efter 1. januar Er du født før denne dato, kan du søge delpension op til 5 år før folkepensionsalderen. 1. Virksomhedens dækningsbidrag må ikke i noget regnskabsår overstige kr. (2014 satser). Delpensionsalderen blev forhøjet sammen med folkepensionsalderen. Det betyder, at du skal være fyldt 61 år, hvis du ønsker at søge delpension i efteråret Ved dækningsbidrag forstås nettoomsætning fratrukket vareforbrug. I en landbrugsbedrift er nettoomsætning altså eksempelvis EU-støtte samt salg af korn, svin, mælk, mens vareforbruget er udgifter til udsæd, gødning, kemikalier, foder, dyrlæge m.v. Udgifter til vedligeholdelse af bygninger og inventar kan ikke opgøres som vareforbrug. Modsat tæller forpagtningsindtægt ikke med i virksomhedens indkomst. Det skal du vide om delpension For selvstændige gælder, at man skal have haft beskæftigelse på fuld tid de seneste 5 år, heraf 4 år som selvstændig, forud for overgangen til delpension. Arbejdstiden skal nedsættes fra 37 timer/uge til 18,5 timer/uge (962 timer/år). Det kan eksempelvis ske ved at bortforpagte en del af jorden eller sælge en del af besætningen. 2. De timer, der bruges på landbruget (max. 400 timer), fratrækkes time for time i efterlønnen. Som selvstændig kan du få op til kr./år i delpension. Beregningen foretages ud fra det seneste regnskab inden overgang til delpension, og det er overskud af virksomhed (skattemæssigt resultat) før renter, der udgør beregningsgrundlaget. Overskud fra virksomheden skal i det sidste år før overgangen til delpension udgøre mindst kr. Ligesom ved efterlønsordningen medfører udbetalinger af pensionsordninger fradrag i delpensionen. Ifølge ordningen skal der være en ydre afgrænsning af virksomheden, som sikrer, at indtjening og arbejdstimer holdes under de anførte grænser. Dokumentationskravet herfor er stort, og ordningen kan derfor være vanskelig at få igennem. Den maksimale efterlønsats er i 2014 kr før fratræk. Delpension for dig, der ikke kan få efterløn Delpension kan være et alternativ til efterlønnen, for dig, der ikke er med i efterlønsordningen, men ønsker at nedtrappe arbejdstiden. Det er dog værd at være 4 / NO. 11 / vækst - November 2014 Kontakt os, hvis du vil vide mere om nedtrapning Har du spørgsmål om nedtrapning, 400-times-reglen eller delpensionsordningen, sidder Centrovices socialjurateam naturligvis klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig med din ansøgning.

5 Højt sygefravær er dyrt HR OG LØNSERVICE af Lisbeth Skovbjerg Madsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Når en medarbejder bliver syg, koster det virksomheden penge. Både i form af løn til den syge medarbejder og i form af manglende indtjening i sygdomsperioden. Og så er der naturligvis den merbelastning, som virksomhedens øvrige medarbejdere rammes af, når man må løbe stærkere, fordi en kollega er syg. Som arbejdsgiver har du altså god grund til at sætte fokus på at nedbringe sygefraværet i din virksomhed. Hvilken slags sygefravær slås du med? De fleste sygemeldte er tilbage på jobbet efter få dage, og det er både naturligt og acceptabelt indimellem at have kortere perioder med sygefravær. Det er straks mere problematisk, når en medarbejder rammes af langvarigt sygefravær eller mange kortere perioder med sygefravær. Begge disse former for sygefravær kan være udtryk for problemer i virksomheden. Langvarig sygdom Blandt de langtidssygemeldte er der registreret en stigende mængde stressrelateret sygefravær, og mange langtidssyge kommer ikke tilbage til arbejdspladsen. Eksperter vurderer, at arbejdsmiljø i bred forstand er årsag til cirka en tredjedel af alt sygefravær. Når du arbejder med at nedbringe sygefraværet, er det derfor væsentligt at være opmærksom på arbejdsmiljøet i virksomheden. Et vigtigt redskab til nedbringelse af det langvarige sygefravær er sygefraværssamtalen, som skal holdes senest efter fire ugers fravær. Mange arbejdsgivere viger udenom samtalen, der ofte kaldes den svære samtale, men bruger du den rigtigt, kan sygefraværs-samtalen have stor effekt på din virksomheds evne til at fastholde medarbejdere. Mandags- eller fredagssyge Selvfølgelig kan dine medarbejdere blive syge på en mandag eller en fredag. Men hvis du som arbejdsgiver vurderer, at antallet af mandags eller fredagssygedage bliver betænkeligt højt, kan du se på, hvordan normerne og arbejdsmiljøet er på arbejdspladsen. Det kan have positiv effekt på sygefraværet, at prioritere den uformelle snak med medarbejderne i det daglige, fordi det får dem til at føle sig værdifulde for virksomheden. Har en medarbejder mange mandags- eller fredagssygedage, bør du tage en lidt mere formel snak med medarbejderen om de mange sygedage. Spørg ind til, hvad du kan gøre for at nedbringe sygefraværet. ET GODT TIP Ønsker du at minimere sygefraværet, kan du med fordel bede dine medarbejdere om at sygemelde sig ved at ringe direkte til nærmeste chef. Undgå sygemeldinger på sms, mail eller telefonsvarer. Skyldes fraværet reelt en lidt sløset arbejdsmoral, kan en samtale med medarbejderen mindske antallet af sygefraværsdage, fordi medarbejderen bliver bevidst om, at du er opmærksom på sygefraværet. Sæt fokus på tilbagevenden Som arbejdsgiver må du ikke spørge ind til, hvad medarbejderen fejler. Men 95 % af alle sygemeldte fortæller uopfordret om deres sygdom, hvilket selvsagt gør det nemmere at håndtere problemerne. Heller ikke ved sygefraværssamtalen må arbejdsgiver spørge ind til selve sygdommen. Her skal fokus være på medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen. Er medarbejderen langtidssygemeldt, har du som arbejdsgiver pligt til at afklare, om sygdommen kan være opstået eller forværret af arbejdet, så du kan iværksætte en indsats mod sygefraværet. Få hjælp til at nedbringe sygefraværet Ønsker du at nedbringe sygefraværet i din virksomhed, kan Centrovices løn- og HR-rådgivere hjælpe dig med at afdække årsagerne til sygefraværet, ligesom vi kan hjælpe, hvis du har brug for et godt råd, når du afholder sygefraværssamtale med din medarbejder. FAKTA Fakta om sygefravær Danske medarbejdere i den private sektor har i gennemsnit 6,4 sygedage om året. Det svarer til en sygedag ca. hver anden måned. 25 % af alt sygefravær er relateret til stress personer dør årligt som følge af arbejdsrelateret stress. Hver fjerde, der er sygemeldt i mere end 3 måneder, kommer ikke tilbage til arbejdspladsen. Kvinder i aldersgruppen år har det højeste sygefravær (registreret i sygedagpengesystemet). Som arbejdsgiver har du pligt til at afholde sygefraværssamtale med en sygemeldt medarbejder senest efter fire ugers fravær dog ikke hvis medarbejderen er opsagt og fratræder inden for 8 uger. NO. 11 / vækst- November 2014 / 5

6 Skat, hvem hæfter nu? EJENDOM & JURA af Marina de Paoli Chefjurist Tlf: Mange mennesker tror fejlagtigt, at ægtefæller hæfter for hinandens gæld. Denne misforståelse kan hænge sammen med forestillingen om, at fælleseje betyder, at man ejer det hele i fællesskab og som konsekvens heraf, at man også hæfter for hinandens gæld. Men begrebet fælleseje (eller formuefællesskab, som man også kalder det), betyder IKKE, at man, bare fordi man er gift med hinanden, ejer alt i fællesskab. Ægteskabet ændrer ikke på ejerforholdene; dét, der er mit, bliver ved med at være mit, og dét, der er dit, bliver ved med at være dit! Først når ægteskabet ophører, det vil sige ved skilsmisse eller dødsfald, træder fællesejet i karakter, og betyder, at man skal dele sin nettoformue med den anden ægtefælle (eller dennes dødsbo). Og lige så lidt som ægteskabet (selv med fælleseje) betyder, at vi ejer alt i fællesskab, lige så lidt betyder ægteskabet, at man hæfter for den anden ægtefælles gæld. Det helt klare udgangspunkt er, at man kun hæfter for sin ægtefælles gæld, hvis man har skrevet under som debitor eller kautionist, eller hvis man på anden måde har påtaget sig at hæfte for den pågældende gæld. Undtagelsen er SKAT Der er dog én kreditor, man som ægtefælle skal tage sig i agt for: SKAT. Hvis Skat ikke har kunnet inddrive sit tilgodehavende hos en skyldner, kan de kræve det skyldige beløb betalt af skyldnerens ægtefælle. Det gælder dog ikke gæld til Skat, der er opstået i årene forud for indgåelse af ægteskabet. Og hvis Skat vil kræve, at skyldnerens ægtefælle skal betale den skattegæld, der er opstået i vielsesåret eller senere, skal kravet fremsættes, mens ægtefællerne stadig bor sammen. Med andre ord: hvis din ægtefælle oparbejder gæld til Skat, skal du overveje at flytte og/eller at blive skilt! Og husk: ægtefællens hæftelse overfor Skat gælder uanset, om ægtefællerne har fælles-eje eller særeje. 6 / NO. 11 / vækst - November 2014

7 Erfa-grupper gør mig klogere DET SI R MEDLEMMERNE Jan Lyhr Skovhøj Planteavler og slagtesvineproducent Planteavler og slagtesvineproducent Jan Lyhr Skovhøj dyrker 165 ha og producerer slagtesvin om året. De sidste 4 år har han været med i tre af Centrovices erfagrupper. Læs her hvorfor. Hvilke erfa-gruppe er du med i? Jeg tilmeldte mig Handels-erfa for 4-5 år siden, og i 2013 kom jeg med i erfa-gruppen med fokus på reduceret jordbehandling og 6-tonsklubben. Jeg har holdt pause fra 6-tonsklubben i år, men skal være med igen næste år. Hvorfor er du med i Handels-erfa? Det er jo renter, korn og foder, der bestemmer, om du har succes eller fiasko i primærdriften. I princippet gør det ingen forskel, hvor høje mine udbytter er, hvis ikke jeg får solgt på det rigtige tidspunkt. På Handels-erfa får jeg et beslutningsgrundlag, der er bedre og bredere, end det, jeg selv kunne have skaffet mig. Og så er John Jensen altså virkelig underholdende. Hvorfor er du med i 6-tonsklubben? Jeg meldte mig ind i 6-tonsklubben, fordi jeg gerne ville øge udbytterne i rapsen. Det er små de justeringer, der er afgørende, når det gælder rapsen, så man kan altid blive klogere. Sidste år havde vi en rigtig fornuftig tur til Tyskland, hvor vi besøgte nogle tyske rapsavlere, som fik mig til at ændre plantetal og gødningsstrategi. For tre år siden havde jeg planter pr. kvadratmeter. Nu er jeg nede på 30. Hvis du har en tæt bestand, får du en masse spidse planter uden sideskud, men 80 % af udbyttet ligger på sideskuddene. Og så lærte jeg, hvor vigtigt det er, at planterne kommer godt fra start, så nu giver jeg rapsen væsentlig mere gødning om efteråret. Det gør en stor forskel for udbyttet. Hvorfor er du med i erfa-gruppen med fokus på reduceret jordbehandling? Den gruppe er jeg primært med i for at få inspiration til, hvordan jeg kan gøre tingene så simpelt som muligt. Og det får jeg. Vi har bl.a. været på markbesøg og studeret forskellige såteknikker. Det er altid interessant at se, hvordan andre gør, og i foråret var vi på besøg hos en sjællandsk landmand, som er gået skridtet videre. Han harver slet ikke jorden. Det er så simpelt, som det kan være, og gav helt klart stof til eftertanke. Hvad er det vigtigste, du har lært i erfa-grupperne? Det er, hvor meget det betyder, at vente til jorden er klar. Når naboerne pløjer og sår, skal man i princippet sætte sig ind foran fjernsynet eller gå en tur med konen. Og lige have lidt mere tålmodighed. Hvad får du ud af at være med i erfa-grupperne? Jeg får en masse information med hjem, uden selv at skulle bruge tid på at samle den sammen. Vi er 15 til at afprøve tingene, så vi sparer en masse tid. Det synes jeg faktisk er noget af det mest værdifulde ved erfa-grupperne. Går du bevidst efter at blive udfordret? Hvis man deltager i erfa-grupper, har man nok lidt mere fokus på at ville flytte sig. Det er jo lidt sejt at kunne fortælle de andre deltagere, at man har fået nogle gode udbytter ved at afprøve en ny teknik, eller haft en god bekæmpelseseffekt med et bestemt middel. Det er ikke fordi, vi konkurrerer, men jeg tror, man er mere opmærksom på, hvordan man gør tingene, hvis man har nogen, man kan måle sig med. Det er et spørgsmål om at udfordre sig selv. Hvor mange timer bruger du på erfa-grupperne? Et møde i erfa-grupperne tager typisk 3-4 timer, så inkl. ture bruger jeg måske timer om året. Turen tager som regel 2 dage, og det afholder nok mange fra at melde sig ind i erfa-grupperne, men det giver virkelig meget at være afsted, og man får set nogle ting, som man ellers aldrig ville have set. Har du øget dit udbytte, efter at du er startet i erfagrupperne? Ja, det har jeg. På rapsen har jeg flyttet mig %, siden jeg startede i erfa-grupperne for 4-5 år siden. Bliver du en bedre landmand af at være med i erfagrupper? Jeg tror i hvert fald, jeg har flyttet fokus. Det er ikke så farligt at gøre tingene anderledes mere, og det kan selvfølgelig godt give nogle øretæver ind imellem, men det er også det, der gør mig klogere. Vil du anbefale andre landmænd at melde sig ind i erfa-grupper? Ja, bestemt. Som landmand skal man helt klart bruge de muligheder, der ligger i erfa-grupperne. Det koster næsten ingenting at deltage, og man får pengene man-ge gange igen. Jeg er godt klar over, at det koster noget tid, men det er helt klart det værd. NO. 11 / vækst- November 2014 / 7

8 Træk eventuelt rapsen lidt i kvælstof til foråret PLANTEAVL af Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Tlf.: Den tidlige høst og det lune efterår, har ligesom sidste år givet noget nær optimale muligheder for at etablere vinterrapsen mange steder. Det har da også betydet, at der på nuværende tidspunkt står nogle fantastiske flotte rapsmarker rundt omkring i det fynske. Flere graddage end sædvanligt Normalt kalkulerer vi med, at der er behov for 500 graddage, for at sikre, at rapsen når en tilstrækkelig størrelse inden vinter. Det lune efterårsvejr i år har medført, at selv på koldere områder af Fyn kan der realiseres mere end 550 graddage, selv ved relativ sen såning omkring 1.sept. Ved tidligere såning omring 15. august kommer vi i år i nærheden af 700 graddage. Det er over 100 graddage mere, end vi havde i efteråret Ud over øget behov for vækstregulering har det også betydet, at rapsen har opbygget en stor biomasse - heraf ikke mindst et dybtgående rodnet, der har optaget store mængder gratis kvælstof fra rodzonen. Flyt kvælstof til andre afgrøder Det kan derfor være fordelagtigt af flytte kvælstof fra de kraftigt udviklede rapsmarker til andre afgrøder i foråret. Tommelfingerreglen under danske forhold er, at 50 pct. af mer- eller mindreoptagelsen af kvælstof i forhold til normaloptaget bør indregnes i gødningsplanen i foråret. Modellen bygger på en lignende model fra Nordtyskland og er herfra tilpasset danske forhold. Den normale kvælstofoptagelse i vinterraps om efteråret er 40 kg N pr. ha. Mer- eller mindreoptagelsen bør reguleres ud fra dette. Eksempel: Kvælstofoptagelsen i marken i efteråret 2014 er 80 kg N pr. ha. Den normale kvælstofoptagelse er 40 kg N pr. ha. Derfor kan kvælstoftilførslen i foråret 2015 reduceres med 20 kg N pr. ha i forhold til normalen (0,5*(80-40)). For at beregne kvælstofoptagelsen i efteråret, kan man afskære de overjordiske plantedele fra 1 m 2 og veje det. Vægten i kg ganges med 45, så får man kvælstofoptaget med relativ stor nøjagtighed. Eksempel: Overjordiske plantedele på 1 m 2 vejer 1.77 kg, det kan ganges 45, hvilket giver et kvælstofoptag på 80 kg N pr. ha. (1,77 * 45) Hvad er økonomisk mest optimalt? Mange rapsmarker har her i efteråret optaget kg kvælstof, og vil således kunne trækkes kg N i foråret. Meroptaget plus almindelig N kvote vil dog ikke nødvendigvis overskride den økonomisk optimale kvælstofmængde, men derfor kan det stadig være fordelagtigt af flytte kvælstof, til afgrøder med større udbytte respons. Den overskydende kvælstofmængde kan f.eks. flyttes til ejendommens hvedemarker, hvor kvælstofnormen er mere end 18 % under den økonomisk optimale mængde. Man skal dog være opmærksom på, at hvis der i efteråret er tildelt store mængder N, typisk fra husdyrgødning (50-80 kg N), kan der være behov for tilpasninger i modellen. Risiko ved ikke at flytte kvælstof Risikoen ved ikke at flytte kvælstof fra veludviklede marker og udbringe den fulde kvælstof mængde i det tidlige forår er, at man får opbygget en enorm biomasse tidligt inden blomstring. Man skal huske på, at for rapsens vedkommende så kommer kun ca. 10 % af frøindlejringen ved omfordeling fra plantens andre organer, hvorimod det f.eks. for hvedes vedkommende er mellem %. Derfor får man ikke noget for at have en biomasse, der er væsentlig større, end der er behov for til at udnytte det indkommende sollys. Ligeledes er risikoen for lejesæd, der i ramte områder kan koste 50 % af udbyttet, også forøget. Kontakt os hvis du vil vide mere Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du vil videre mere om de overvejelser, du skal gøre dig i forhold til kvælstofforbruget for dine rapsmarker i år. HVAD ER......raps graddage? Raps graddage er en periodes akkumulerede middeldøgntemperatur over 5 grader. 8 / NO. 11 / vækst - November 2014

9 PLANTEAVL Raps, der har optaget 30 kg N/ha, skal efter modellen tildeles 5 kg pr. ha ekstra i foråret Raps, der har optaget 80 kg N/ha, kan efter modellen trækkes 20 kg N pr. ha til foråret NO. 11 / vækst- November 2014 / 9

10 Kom med på e-faktura og e-arkiv nu ØKONOMI af Tobias Ejlersen Økonomirådgiver Tlf.: Når vi bruger krystalkuglen til at kigge lidt ud i fremtiden, er der ingen tvivl om, at e-faktura og e-arkiv bliver to vigtige redskaber til bogføring og regnskab for de danske landmænd. Flere og flere leverandører bliver i stand til at sende e-fakturaer, og bruger du Summax, som DLBRs fælles system med e-faktura og e-arkiv hedder, vil du let kunne modtage dine fakturaer elektronisk i Summax - og med ét klik kontere, bogføre og betale. Få styr på fakturaer og bilag Når dine fakturaer er konteret i Summax, bliver de gemt i e-arkivet. På den måde kan du tilgå dem døgnet rundt og altid finde dem igen. Der er tilmed en smart søge-funktion, så du nemt kan overskue alle fakturaer og finde præcis det bilag, du leder efter. Du kan naturligvis også gemme eksisterende bilag, som ellers kun findes i papirform, i dit e-arkiv ved at scanne dem ind. På den måde bliver alle bilag samlet ét sted. Også andre typer dokumenter kan med fordel gemmes i e-arkivet. Det gælder eksempelvis markplaner, foderplaner mv. og sågar private dokumenter og billeder, hvis du ønsker det. Summax gør arbejdet nemt Når systemet er implementeret, og du har vænnet dig til at bruge Summax, vil du opleve en tidsbesparelse, da kontering, bogføring og betaling sker i samme arbejdsgang. Og da tid i dag er en knap faktor i mange menneskers liv, er det ikke uvæsentligt særlig i perioder, hvor det går ekstra stærkt på bedriften. Det er en stor fordel, at du har styr på alle dine bilag, mulighed for at søge bestemte bilag frem og for at lave sammenligninger, eks. i forhold til hvad du tidligere har betalt for en vare. Nye vaner med Summax Inden du kan høste fordelene ved Summax, kræver det lidt tilvænning til de nye systemer. Det er ikke anderledes, end dengang du skulle vænne sig til at betale med dankort, bruge netbank og andre systemer, der havde til formål at gøre ting nemmere for os. I dag er de fleste af disse systemer blevet en selvfølge i vores liv. Gratis installation og oplæring Frem til 31. december 2014 tilbyder Centrovice gratis introduktionsmøder, hvor vi kommer forbi dig, gratis og uforpligtende, og taler med dig om Summax e-faktura og e-arkiv. Hvis du er interesseret, installerer vi naturligvis også programmet uden beregning. Når du først har vænnet dig til Summax, bliver det lettere at klare det administrative arbejde. Kontakt din økonomikonsulent, hvis du vil booke et møde eller høre mere om Summax e-faktura og e-arkiv. 10 / NO. 11 / vækst - November 2014

11 Tilskud til naturpleje MILJØ af Michala Thomassen Miljøkonsulent Tlf: Fra 2015 bliver flere ting omkring naturpleje enklere for landbruget. Der vil ikke længere være en liste over planter, som ikke må være på det areal, der søges tilskud til, og der vil blive sanktioneret blidere ved overtrædelser af en række andre regler. Nye tilsagn om arealtilskud til pleje af græs- og naturarealer uden for Natura 2000-områder målrettes arealer med høj naturværdi. Naturværdien bliver fremadrettet vurderet ud fra et nyt redskab, kaldet HNV-kortet. HNV står for Høj Natur Værdi, og vurderes på en skala, hvor den højeste værdi er 13. Får dit areal tilskud? I det kommende landdistriktsprogram vil HNV-kortet blive brugt til at prioritere tilskudsmidlerne til pleje af græs- og naturarealer. Arealer med en score under 5, vil slet ikke komme i betragtning. Har en lille del af marken en HNV over 5, kan der søges tilskud til hele marken. Modtager NaturErhvervstyrelsen flere ansøgninger, end der er midler til, vil arealer uden for Natura 2000-områderne blive prioriteret efter højeste score. Du har således ikke sikkerhed for at opnå tilskud, selvom det areal, du søger tilskud til, har en HNV over 5. Projekttilskud i Natura 2000-områder Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-områder. Her kan der opnås 100 % tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. Kontakt din miljøkonsulent Har du spørgsmål angående de nye regler eller andet omkring naturpleje, er du velkommen til at kontakte miljø- og naturafdelingen, som står klar til at hjælpe dig. SE SELV Find HNV-kortet på Danmarks Miljøportal 1. Klik på den grønne knap Her kan jeg i øverste venstre hjørne og slå tænde/slukke lag til. 2. Klik på + ud for temaet Naturdata i venstre kolonne, og sæt flueben i HNV (områder med høj naturværdi). 3. Slå vis værktøjslinjen til ved at klikke på værktøjsikonet i skærmens øverste højre hjørne 4. Zoom ind til det ønskede område. Kortet farves efter HNV-værdi. 5. Farvens værdi ses ved at klikke på ikonet med de små vandrette linjer i menuen til venstre. Oversigt over arealtilskud: De 1 årige tilsagn forsvinder. Fremover kun 5-årige. Grundbetaling (gives kun til arealer, der opfylder kravene) + 5-årig plejegræsordning med afgræsning Udenfor Natura 2000, hvis HNV score over I Natura 2000 områder Ialt Uden Grundbetaling i alt: 5-årig plejegræsordning NO. 11 / vækst- November 2014 / 11

12 Lean: et redskab, der rykker LEAN Peter Jacobsen Svineproducent Veflinge Spørger man svineproducent Peter Jacobsen fra Veflinge, er meldingen klar. Lean er et redskab, der rykker. Det sidste halvandet år har han og bedriftens fire medarbejdere arbejdet fokuseret med lean. En indsats, der bl.a. har resulteret i, at antallet af fravænnede smågrise pr. årsso er steget fra 27,1 til 32,0. Lean har lært os, at det er vigtigt at sætte fokus på problemerne, så snart vi støder på dem, fortæller Peter, der har drevet St. Købeskov Landbrug siden Leanforløbet blev skudt i gang med en introduktion til lean og tavlemøder af Centrovices leankonsulent, Lone Grube Hansen, tilbage i juni 2013, og allerede på det første tavlemøde oplevede Peter og kollegerne, hvorfor leanværktøjskassen er blevet så populær i andre virksomhedsgrene. Lavere dødelighed i farestalden Den første problemstilling Peter og medarbejderne tog fat i, var den høje dødelighed i farestalden. En problematik, bedriften havde kæmpet med gennem længere tid. På tavlemødet blev det besluttet at flytte en ventilationsskakt og blænde en dør imellem farestalden og klimastalden for at undgå smitte mellem de to afdelinger. Projektet kostede min markmand timers arbejde, men det har været en god investering, smiler Peter, som i dag helt undgår trafik mellem de to afdelinger og har nedbragt dødeligheden i farestalden betragteligt. Bedre arbejdsmiljø giver glade medarbejdere Det er imidlertid ikke kun produktionsresultaterne, der er blevet bedre på St. Købeskov Landbrug det sidste halvandet år. Det er arbejdsmiljøet også. Mine medar-bejdere har flyttet sig rigtig meget, og i dag tager de selv mange flere beslutninger i stalden, fortæller Peter. De fire unge medarbejdere nikker bekræftende. Ifølge dem har lean været med til at etablere en helt ny, anerkendende, dialog på bedriften. sammen tager meget mere ansvar nu, fordi vi bliver bedt om selv at løse problemerne. Det gør en kæmpe forskel, forklarer han. Sjovere at lede end at kontrollere I efterårsferien holdt Peter, hans hustru og deres knap 2 år gamle tvillinger for første gang ferie derhjemme. Noget som ikke tidligere kunne lade sig gøre, fordi det var nødvendigt at rejse væk, hvis Peter skulle holde fri. Medarbejderne rådfører sig med hinanden, rydder op efter sig selv, følger op og prøver ting af. De er langt mere selvkørende, og jeg har fået frigjort en masse tid til at gøre andre ting, forklarer Peter. Peter beskriver udviklingen som et skift fra at være kontrollør til at være leder. Jeg er meget mere leder og sparringspartner nu, end jeg var tidligere. Jeg behøver ikke bekymre mig om, hvorvidt der er styr på tingene i stalden. Det er der, og hvis de er i tvivl om noget, tager de selv fat i mig. Jeg behøver ikke at tjekke og følge op konstant. Det er en lettelse og meget sjovere end at kontrollere, smiler svineproducenten. Næste skridt er lagerstyring For Peter og de øvrige medarbejdere på St. Købeskov Landbrug er lean blevet en naturlig del af hverdagen, og der er allerede nye projekter på tegnebrættet. Mit næste mål er at bruge leantanken til at skabe et lager-styringssystem. Mit mål er, at vi skal kunne løse størstedelen af de problemer, vi støder på i det daglige, uden først at skulle bestille eller lede efter de rigtige reservedele, forklarer Peter. På den måde sparer vi tid og bliver langt mere effektive og det er jo hele ideen med lean. I dag kommer medarbejderne oftere med forslag til forbedringer eller ting, vi kan prøve af i stalden, end det var tilfældet for halvandet år siden, fortæller Peter, som tror på, at medarbejdere, der får ansvar for at finde løsningen på et problem, føler sig langt mere motiverede og forpligtigede til at følge op på problemstillingen og få projektet til at lykkes. Især Peters fodermester, Shaun, sætter pris på de nye forhold. Jeg føler, at det er meget mere min stald. Jeg er stolt af de resultater, vi har opnået, og jeg tror, at vi alle 12 / NO. 11 / vækst - November 2014

13 LEAN Det siger medarbejderne Vi er begyndt at tale sammen om tingene. Vi har lært at arbejde som et team. Vi taler om vores ideer og tager ansvar for at få dem ført ud i livet. Shaun Vi er allesammen stolte af de resultater, vi har opnået, men vi kan gøre det endnu bedre. Og vi tror alle sammen på det. Gabriel Jeg arbejder meget bedre nu, så jeg føler mig også bedre tilpas. Alex KORT OM St. Købeskov Landbrug Peter Jacobsen overtog St. Købeskov Landbrug i I dag har han en besætning på 570 årssøer med produktion af 30 kilos grise og slagtesvin. Herudover driver Peter 270 ha. Vi giver hinanden feedback meget oftere, end vi gjorde tidligere, og det er vigtigt, fordi det hjælper os med at holde fokus. Nicole BLIV BEDRE Deltag i kurset Kom videre med tavlemøder d. 19. november kl hos Centrovice. Kurset er for dig, der er begyndt med tavlemøder og gerne vil have ny inspiration til at udvikle tavlemøderne og fastholde gejsten. Du bliver introduceret for flere leanværktøjer og får tips til brug af andre styringsprogrammer ved tavlemøder (f.eks. DMS). Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på Centrovices hjemmeside. NO. 11 / vækst- November 2014 / 13

14 Undgå syge kalve i vinterkulden KVÆGBRUG af Ulla Hansen Kvægkonsulent Tlf: Nu går vi snart vinteren i møde, og det er generelt en vanskelig periode for kalvene. Det er en god ide at træffe nogle forholdsregler og dermed undgå noget af det besværlige arbejde, der er ved at passe kalve med diarré og lungebetændelse. Kalven behøver mere energi for at holde varmen I koldt vejr skal kalven bruge mere energi for at holde varmen. Når temperaturen i kalvens omgivelser falder til under frysepunktet, skal der gives 1 liter mælk mere for at opretholde samme tilvækst. Tilstrækkelig energi er desuden nødvendigt for et velfungerende immunsystem. Som altid, men især når det er koldt, er det vigtigt, at kalven så hurtigt som muligt efter fødslen får rigelig med råmælk (4 liter til stor race og 3 liter til jersey), så de lige fra fødslen får masser af energi til at holde varmen. Mælkens temperatur Sørg også for, at mælken har den rette temperatur ved udfodring (38-40 grader). Når det er koldt, er der risiko for, at den mælk, man troede havde den rette temperatur, er blevet alt for kold, inden kalven når at drikke den. Brug evt. et termometer til at måle temperaturen, når mælken er hældt over i skålen. Hvis mælken er for kold, øges risikoen for diarré. Kalve tåler ikke kulde og træk Det er også vigtigt at beskytte kalvene mod kulde og træk. Rigelig og tør halm i kalveboksen/kalvehytten hjælper kalven til at kunne lave en rede, så der kan dannes et lunt og beskyttende mikroklima. En plade ophængt over et hjørne af en kalveboks, så der dannes et lavere loft kan også give en beskyttende hule med mindre kulde. Generelt gælder det, at man skal være ekstra opmærk-som på at undgå træk og afkøling af kalvene i vinterkulden. ET GODT TIP Når temperaturen i kalvens omgivelser falder til under frysepunktet, skal der gives 1 liter mælk mere for at opretholde samme tilvækst. 14 / NO. 11 / vækst - November 2014

15 Er din e-boks klar? HR OG LØNSERVICE Bente Mouridsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: Papirbrevene afskaffes. Fremover kommer post fra det offentlige kun i din e-boks Fra 1. november 2014 skal alle danskere, som er fyldt 15 år og har et CPR-nr., have adgang til e-boks. Fremover bliver alle breve fra det offentlige nemlig kun sendt digitalt. Papirbreve fra det offentlige, som vi tidligere har kendt det, forsvinder, og du vil nu i stedet modtage al post fra det offentlige i din e-boks. Det gælder, uanset om det er indkaldelse til sygehus eller periodisk syn af køretøjer eller noget helt tredje. Du har pligt til at oprette en digital postkasse Sidste år blev det lovpligtigt for alle erhvervsdrivende at have en digital postkasse til post fra det offentlige. I år er turen kommet til privatpersoner også udlændinge, som har dansk CPR-nr. Udenlandske medarbejdere skal henvende sig til Borgerservice, for at blive oprettet. Som privatperson har du mulighed for at blive fritaget fra at modtage din post digitalt, hvis du opfylder lovgivningens krav hertil. Eksempler på post fra det offentlige: Indkaldelse fra sygehus Indkaldelse til periodisk syn Meddelelser om BBR, ejendomsskat, forbrugsafgifter, udbetalinger mm. Boligstøtte Dagpenge Børneydelser Pensioner Ejendomsoplysninger Lad os hjælpe dig med oprettelsen Bliver du træt ved tanken om at oprette og tilmelde dig NemID og e-boks? Så kontakt Centrovices løn- og HRrådgivere. Vi klarer oprettelse og tilmelding for dig. Vi kan hjælpe med: Oprettelse af NemID Oprettelse af e-boks Sammenkobling af e-bokse, hvis du har flere Råd og vejledning Tilmelding af anden post i e-boks NO. 11 / vækst- November 2014 / 15

16 WinPig, det nye svineprogram SVINEBRUG af Anne-Marie Larsen Svinebrugskonsulent Tlf.: Det nye Agrosoft Program, WinPig, er afløseren for det gamle Agrosoft WinSvin og Bedriftsløsningen Svin (DLBRit). WinPig har et stort anvendelsespotentiale både for dig og din svinebrugskonsulent. Men alt for mange brugere har oplevet problemer efter at have konverteret til WinPig. Ofte drejer det sig om problemer med individuelle opsætninger, layout og besvær med at finde rundt i det nye program. Inden du kaster dig ud i en konvertering, kan det derfor være en god ide at tage en snak med din svinebrugskonsulent. Vi kan hjælpe dig med at afklare, om det er nu eller senere, du får mest ud af at konvertere til WinPig. Er du klar til at konvertere, sørger vi naturligvis for, at du er på forkant med kendte problemstillinger og ved præcis, hvad du kan forvente af programmet Få hjælp til at komme i gang I svinebrugsafdelingen har vi arbejdet meget med Win- Pig og har bl.a. været med til at teste det nye program, ligesom vi tester kommende opdateringer for Agrosoft. Vi hjælper dig i gang med WinPig, så du minimerer EDBbøvl og kommer godt i gang med programmet. Pressemeddelelse Den 8. oktober faldt der dom i Østre Landsret i sagen mellem rådgivningsvirksomheden Centrovice og 4 ejere af selskabet Abelonelund ApS fra Middelfart. Dommen i Landsretten er sammensat noget anderledes end dommen i Byretten, og erstatningsbeløbet er lidt højere. Sagen udsprang af, at SKAT med tilbagevirkende kraft underkendte en transaktion foretaget i 2006, hvor de 4 personer havde solgt deres ejendom til et fælles selskab, som dagen efter solgte den samme ejendom for 10 gange sin købspris. Centrovice havde rådgivet om transaktionen og spørgsmålet under sagen var, om Centrovice i tilstrækkelig grad havde anbefalet indhentning af et bindende ligningssvar fra Skat og advaret om mulige konsekvenser af at lade være. Problemet var, at ejerne ønskede handlen gennemført hurtigt, med en optimal ejendomsavancebeskatning og råderet for hver ejer over den personlige andel af udbyttet. Derfor oprettede man en selskabskonstruktion af holdingselskaber og handlede, efter ejernes ønske, ejendommen dagen efter, at selskaberne var dannet. Tidspresset fra beslutning til selskabsdannelse og ejendomshandel var så stort, at man i praksis ikke kunne nå at modtage bindende ligningssvar fra Skat. Efterfølgende anfægtede Skat værdiansættelsen af ejendommen, men da havde ejerne brugt en stor del af udbyttet og betalt skat heraf, så de blev økonomisk ramt, da Skat rullede selskabskonstruktionen tilbage. Administrerende direktør hos Centrovice, Louise Helmer, udtalte efter dommen: Det er en trist sag for alle implicerede parter, og vi havde gerne været den foruden. Centrovice lever i et vist omfang af at yde økonomisk og skattemæssig rådgivning. Og når man gør det, så skal man ud og afsøge hjørnerne i lovgivningen for at udnytte de muligheder, der er. Det forventer vores kunder. Men der skal selvfølgelig være vished hos både rådgiver og kunde om eventuelle risici og mulige konsekvenser. Nu har retten talt, og vi tager dommen til efterretning og er tilfredse med, at dommerne i Landsretten trods alt fandt, at ansvaret skulle deles ligeligt mellem de to parter. Sagen har verseret i mange år, og de 4 ejere har tidligere modtaget i alt 3,0 mio. kr. i erstatning. Erstatningsbeløbet, som Landsretten har tilkendt ejerne, er på yderligere ca. 3,9 mio. kr. plus renter og sagsomkostninger. Beløbet er delvist hensat i Centrovices regnskab. I virksomheden er man glade for, at sagen nu er afsluttet. Som rådgivere har vi et stort ansvar, og vi har heldigvis meget få sager, hvor vores rådgivning bliver anfægtet. Når det så sker, er det vigtigt, at vi drager al den læring, vi kan, så vi kan undgå lignende situationer fremover. Hvis man skal se noget positivt i denne sag, kan vi glæde os over, at vi har et retssystem, som betyder, at vores kunder får dækning, hvis de lider et økonomisk tab, fordi der er begået en rådgivningsfejl afslutter Louise Helmer. 16 / NO. 11 / vækst - November 2014

17 Tips og tricks til hjemmesiden KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: Har du bemærket redningskransen på Centrovices hjemmeside? Alle kan stå i en situation, hvor man selv, et familiemedlem eller en kollega har brug for akut hjælp ved en personlig eller økonomisk krise. Derfor har vi også gjort det nemt at finde frem til hjælpen. Tryk på den grønne SOS-boks helt ude i højre side af skærmbilledet på Centrovices hjemmeside. Så bliver du automatisk ledt videre til siden om akut og gratis krisehjælp. Her finder du alle de oplysninger, du skal bruge for at komme i kontakt med vores kriseberedskab, som sidder klar til at hjælpe på alle hverdage mellem kl. 9 og 12. Desuden finder du også kontaktoplysninger på en række samarbejdspartnere, som bl.a. kan hjælpe dig med stresshåndtering og coaching. På den måde er hjælpen altid nær. Følg os på Twitter Vil du holde dig opdateret på den økonomiske udvikling i landbruget? Så følg afdelingschef for Økonomi, Anne Grete Bøgh på Twitter, hvor hun tweeter om alt fra afdragsfrihed til skatteoptimering og jordpriser. Følg med på NO. 11 / vækst- November 2014 / 17

18 Lad os klare overdragelsen af betalingsrettigheder Fra 1. februar 2015 kan der igen indsendes EUansøgninger, men først er det nødvendigt at have styr på betalingsrettighederne. For mange tager overdragelsen længere tid end beregnet, fordi der kræves elektroniske fuldmagter. forlænges? Eller er helt nye arealer kommet til? Planteavlsafdelingen kan hjælpe dig med overdragelse af betalingsrettigheder. Kontakt din planteavlskonsulent og få en fast pris. Tjek allerede nu dine forpagtningsaftaler og betalingsrettigheder. Har du aftaler, som udløber og skal Vi hilser efteråret velkommen 18 / NO. 11 / vækst - November 2014

19 PERSONALENYT Tiltrædelser 1. dec. - Birgit Johansen, receptionist 1. dec. - Kirsten Broby Nielsen, assistent, økonomi 1. dec. - Kristina Dalager Rendboe, kok NO. 11 / vækst- November 2014 / 19

20 TANK VIDEN November 2014 Opfølgningsmøde for sprøjteførere Alle, der er omfattet af krav om sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat, skal have et opfølgningskursus hvert fjerde år. Derfor afholder Centrovice opfølgningskurser for sprøjteførere kl Formiddagskursus om ansættelser Har du medarbejdere? Eller er du ansvarlig for personale, ansættelser og løn. Så bør du være klædt på til at navigere i den jungle af lovgivning, der findes på ansættelsesområdet kl Fodermøde, kvæg På mødet får du overblik over årets grovfoderhøst og den nyeste viden om fodring af kvæg. Kvægkonsulenterne sætter bl.a. fokus på holdbarhed og grovfoderets fremstillings-pris kl Kom videre med tavlemøder Kurset er for dig, der er begyndt med tavlemøder og gerne vil have ny inspiration til at udvikle tavlemøderne og fastholde gejsten kl Regionsmøde 2014, Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder med fokus på målrettet regulering af landbrugets brug af kvælstof kl Kursus i Ny Dyreregistrering Kurset henvender sig til alle, der er interesseret Ny Dyreregistrering. Både dem der allerede er i gang, og dem der gerne vil have et større kendskab til programmet kl December 2014 Kursus i brugen af Summax Hør om de bedste arbejdsprocesser og udveksl erfaring med andre brugere af Summax kl Opfølgningskursus for forsprøjteførere kl Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskifterne. Du bliver automatisk sendt ind på og de enkelte arrangementer, hvor du kan tilmelde dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf Damsbovej Vissenbjerg

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes bogholder

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Gebyr Timepris Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Gitte Hansen, Gefion Svinerådgivning Svinekongres D. 26. okt. 2016 At reducere

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Mogens Lykketoft, 1946-

Mogens Lykketoft, 1946- 1 Mogens Lykketoft, 1946- Mogens Lykketoft har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 1981. Han har haft flere forskellige ministerposter, først som skatteminister i 1981-82, siden som finansminister

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Tjek på Soholdet Sådan nåede jeg målet i løbe- og farestald

Tjek på Soholdet Sådan nåede jeg målet i løbe- og farestald Tjek på Soholdet Sådan nåede jeg målet i løbe- og farestald Svineproducent Leif Vestergaard, Vestergaard og Larsen I/S Og Agronom Sønke Møller, Om bedriften Vestergaard & Larsen I/S opstartet september

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere