Røgen Vandværk i 100 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røgen Vandværk i 100 år"

Transkript

1 Røgen Vandværk i 100 år

2 Udgivet af Røgen vandværk Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober 2008 var det 100 år siden, vandværket begyndte at levere vand til byens borgere. Det blev fejret med en fællesspisning i Røgen forsamlingshus, hvor flere end 90 personer mødte op. I forbindelse med fællesspisningen var der en mindre udstilling med de originale vedtægter fra 1908, protokoller, regnskabsbøger samt billeder fra Røgen by gennem de sidste 100 år. Protokollerne fortæller, at der gennem tiden har været forskellige udfordringer med vandmangel, vandkvalitet og økonomi. Med det nye vandværk, der blev bygget i 1998, har vi fået en boring, der giver rigeligt vand og et moderne vandværk. Vandkvaliteten er god, og vandværket har en stabil økonomi og forventes at være gældfri i Bestyrelsen vil gerne takke Anne Marie Marboe, som har redigeret denne brochure for os, samt Flemming Byg som har lavet layout. Vi er glade for at kunne give den til alle interessenter, og vi håber, I synes om den. Bestyrelsen ønsker alle tillykke med Røgen Vandværks 100 års jubilæum og alle gode ønsker for vores vandværk fremover. Bestyrelsen: Kirsten Helboe Jørgensen Sørn Sloth Vagn Petersen Kræn Munck Christensen Arne Lambertsen December

3 Dansk vand Det er ingen selvfølge at have adgang til rent vand og rigeligt af det. Mange steder er vand en knap ressource, og selv om det kommer ud af en vandhane, er det ikke nødvendigvis rent og drikkeligt. Det behøver vi ikke rejse langt væk fra Danmark for at opleve. Alligevel tager de fleste danskere det rene vand i vandhanerne for givet, og hver af os bruger i gennemsnit over 100 liter hver dag. En del kommer fra de ca private boringer, der stadig findes rundt om i landet, men langt størstedelen indvindes og fordeles af vandværkerne. Der er omkring vandværker i Danmark. De største vandværker leverer i dag vand til mange hundrede tusinde forbrugere, og her vil de færreste nok betegne deres forhold til vandværket som andet end tal på en forbrugsopgørelse. Men i mange af landets mindre byer og landsbyer eksisterer det oprindelige interessentselskab omkring det lokale vandværk stadig. Her er antallet af forbrugere måske beskedent, men arbejdet med at sikre forsyningen af rigeligt og rent vand er et fælles anliggende for hele byen. Jo mere vi er sammen I slutningen af 1800-tallet begyndte andelsbevægelsen at spire frem i Danmark. Man gik sammen om at løse tingene og fremmede på den måde de fælles økonomiske interesser på en almengavnlig måde. Det lå også i tiden at oprette vandværker, både kommunale og private. Indtil da havde man klaret sig med fælles og private brønde, men nogle brønde var mere effektive end andre, og der var fordele ved at stå sammen om indvinding af vandet. Odense var den første by, der fik et egentligt vandværksanlæg i 1853, og få år senere fulgte Ålborg og København. I 1872 blev der også etableret central vandforsyning Århus. I Røgen skete der to ting i begyndelsen af forrige århundrede, som fik borgerne i byen til at samle kræfterne og etablere et fælles vandværk. Andelstanken var kommet til Røgen, og der var vandmangel. Og det er en kendsgerning, at Røgen på det punkt i forhold til byens størrelse var meget tidligt ude. I dette hæfte fortælles den hundrede år lange historie om Røgen Vandværk og om kampen for at skaffe vand til alle vandværkets interessenter. Kilden til oplysninger er den officielle protokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. hydroforer (pumper) filteranlæg Silkeborgvej ca

4 Begyndelsen Røgen Vandværk blev grundlagt allerede i Det officielle dokument er underskrevet i december 1908, og her står der, at vandværket er opført og taget i brug d. 3. oktober 1908 for at skaffe vand til folk og kreaturer. Den første ordinære generalforsamling blev afholdt i januar Det hele begyndte med 33 interessenter 19 på Toustrupvej, 12 på Silkeborgvej og 2 på Røgenvej og der var installeret én vandhane hos hver interessent. Man havde dog lov til, for egen regning, at føre vandet rundt på ejendommen og installere flere haner. Det blev indskærpet overfor interessenterne, at de hverken måtte udvise ødselhed med vandforbruget eller vande have, når det var vindstille. Pumpen havde nemlig en vinddrevet motor. Desuden måtte ingen naturligvis give vand til ikke-interessenter. Overtrædelse af reglerne udløste bøder på 2-20 kroner. Der blev lånt kroner et forholdsvist stort beløb på den tid i henholdsvis Sparekassen i Hammel og Bikuben i København. Udover etablering af boring, vandtank og hovedledning, gik pengene også til stikledninger og den første vandhane hos hver interessent. Vandværkets overskud beløb sig det første år til 271,34 kroner. I 1909 var overskuddet på 91,88 kroner. Den første bestyrelse bestod af: Gårdejer Jens P. Jensen Gårdejer N.K. Bak Husejer K. Ahlgren Husejer P. Mikkelsen Savværksejer P. Hovgaard Interessenter i Røgen vandværk den 3. oktober 1908 Adresse Daværende ejer Bemærkninger Toustrupvej 1 Fr. Olsen Købmand Toustrupvej 2 Fr. Olsen Toustrupvej 5 Kommunen Forskolen Toustrupvej 6 Mette Marie Jensen (Nielsen) Toustrupvej 7 Karl Ahlgren 1. bestyrelse Toustrupvej 8 Frederikke Hansen Toustrupvej 10 Søren A. Kristensen Toustrupvej 12 Niels Kr. Bak 1. bestyrelse Toustrupvej 14 Peter Mikkelsen 1. bestyrelse Toustrupvej 16 Mogens Peter Nielsen Toustrupvej 18 Kristen Kristensen Toustrupvej 20 Rasmus Pedersen Toustrupvej 21 Daniel Andersen Smedjen Toustrupvej 24 Præstegården (Pastor Wistoft) Præstegården Røgen kirke Røgen kirke Toustrupvej 25 Julius S. Dam Tømreren Toustrupvej 30 Købmand Chr. Nielsen, Hammel Toustrupvej 31 Kommunen Hovedskolen Toustrupvej 34 Niels Ørbæk Silkeborgvej 159a Jens Peter Jensen 1. bestyrelse Silkeborgvej 170 H. Petersen m.fl. Silkeborgvej 173 M. Levin Silkeborgvej 178 H.P. Jensens enke, Ane Dorthe Andersen Silkeborgvej 179 Brugsforeningen Brugsforeningen Silkeborgvej 180 J.P. Jensen og Kr. Meyer Silkeborgvej 184 Mads Kristiansen Silkeborgvej 184 P. Hovgaard Jensen 1. bestyrelse Silkeborgvej 185 Andreas Andersen Silkeborgvej 187 Peder Rasmussen Silkeborgvej 188 A. Byriel Jensen Røgenvej 1 Kommunen Fattighus Røgenvej 2 Peter Jensen Tønder Matr.nr. 12 b Morten Andersen (Bak) 6 7

5 Der bores Selv om det ikke er angivet præcist i det officielle dokument fra stiftelsen, lå Røgen Vandværks første brønd sandsynligvis i nærheden af kirken, hvor vandbeholderen i mange år var placeret, men den første nøjagtige angivelse af en ny borings placering kommer i 1953, hvor der blev boret i smed Jørgensens have på Toustrupvej 21. I 1968 beretter bestyrelsen i protokollen, at der er lavet endnu en boring med samme placering - som i nogle år giver tilstrækkelige mængder af fint og godt vand. Men i 1974 opstår der problemer med tilsanding af filteret, så bestyrelsen beslutter at lave en ny boring ved siden af den gamle. Efter problemer med pesticidforurening tvinges bestyrelsen i 1998 til at finde et egnet sted til en ny boring, og resultatet bliver, at både boring og vandværk året efter flytter til sin nuværende placering på Toustrupvej. Motoren skal passes En gennemlæsning af protokollerne viser, at tekniske problemer gennem årene har fyldt meget på møderne i Røgen Vandværks bestyrelse. Vandbeholderen blev renset og sammen med rørene jævnligt kontrolleret for utætheder, brønden blev udbedret og pumpen, filteret, filtermassen og ventilerne blev udskiftet. De første 22 år var pumpen i Røgen Vandværk drevet af en vindmotor, men den blev i 1930 udskiftet med en elektromotor. Det betød også, at bestyrelsen kunne opsige den forsikring mod Torden og Storm, man havde tegnet i Bestyrelsen betalte en motorpasser, som blev besluttet en gang om året på generalforsamlingen. Den første motorpasser, P. Tønder, fik 30 kroner om året for at passe og holde øje med motoren. I de efterfølgende år steg betalingen langsomt, og i 1949 fik Karl Christensen 100 kroner om året for arbejdet. I 1966 var titlen ændret til vandværkspasser og betalingen oppe på 10 kroner om ugen, og i 1984 steg den fra 1500 til 2000 kroner om året på grund af telefonudgifter. Det er stadig lønnen til vandværkspasseren i Røgen. Vandbeholderen rives ned Hammel vindmotor 8 9

6 Et net af ledninger Rørledningerne i et vandværk sørger for transporten af vand mellem boring og vandbeholder, og for distributionen ud til alle interessenter. De oprindelige rør fra 1908 klarede sig fint de første mange år. Først i 50 erne trængte ledningerne til udskiftning. Og i 1970 blev der lagt plastrør for at øge trykket på de højest beliggende ejendomme. Flere gange er hovedledningen blevet udvidet, bl.a. i 1976, hvor der skulle føres ledninger til nye interessenter i Sporup. Det førte til en længere diskussion på et møde i bestyrelsen d. 18. oktober: Derefter diskuterede vi frem og tilbage om linjeføringen af vandledning til Kr. Sørensen. Konklusionen blev: Ny hovedledning tilsluttes i grenen på Jens Bachs mark og føres gennem Viggo Johansens have under vejen og videre gennem Søren Sørensens have for at slutte paa den anden side af hækken i Ester Frydenlunds mark, hvorfra Kr. Sørensen og Søren M. Christiansen samt Anders Jensen tilsluttes Smeden kunne i 1982 advare bestyrelsen om, at flere rør var meget tynde, og i 1984 var der da også brud på en ledning på Silkeborgvej. Der var ingen vej udenom den omfattende renovering af ledningsnettet. Det faldt sammen med at Kommunen i 1985 besluttede, at der skulle kloakeres i Røgen i Derfor kontaktede bestyrelsen kommunen, og man blev enig om, at ledningsarbejdet kunne laves samtidigt med kloakeringen. Udbygningen af ledningsnettet er i de sidste 10 år hovedsageligt sket i oplandet: Sporuplundsvej, Engene, Skytsbjerg og Klintrup Hedevej. Røgen, Vindmotoren kan anes bag kirken Kort med ledningsnettet i

7 Vandmangel igen og igen Det var formentlig mangel på vand, der i 1908 fik borgerne i Røgen til at stå sammen om indsatsen for at skaffe vand. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger vidner også om, at jagten på vand i rigelige mængder gennem de fleste år har været et grundlæggende tema. Samtidig har der været flere forskellige løsninger på det jævnligt tilbagevendende problem med vandmangel. Boringer blev uddybet eller renset, og der blev lavet nye boringer og skiftet rør og pumper. På grund af problemerne med vandmangel, blev reglerne for havevanding diskuteret igen og igen. I 1939 lød det således i protokollen: Vandslanger til Havevanding beskattes med 2 Kr. Aarlig, som skal opkræves i Juli Kvartal. Havevanding med Slanger er kun tilladt fra Kl. 6 om Aftenen og til Kl. 9 om Formiddagen, og i tilfælde af Vandmangel er al Havevanding forbudt. I 1945 blev det nødvendigt at præcisere reglerne: Det vedtoges, at der skal betales 10 Kr. extra om Aaret, hvor der bruges W.C. og 4 Kr. extra om Aaret for de, som bruger Haveslange, hvad enten de selv ejer Haveslangen eller laaner eller lejer den. I 1953 diskuterede bestyrelsen nødvendigheden af en ny boring, og om man skulde have Knudsen til at vise vand. Det lykkedes tilsyneladende at finde et egnet sted til en ny, vandgivende boring, for i protokollen for dette år, står der: Bestyrelsesmøde afholdtes i maj 1953 hos formanden. Det vedtoges at tage imod et tilbud fra Brøndborer Olsen, der gik ud på at han skulle have 5000,00 kr. for at skaffe vand. Boringen vil finde sted i Smed Jørgensens Have (Toustrupvej 21), og hvis det ikke gav de lovede 3½ Kbm. pr. time, skulle han intet have for det, men forsøge et andet sted. I 1971 var den gal igen. Mange interessenter mødte op til den ekstraordinære generalforsamling, da der ikke havde været vand i 14 dage. Og i 1982 betød vandmangel, at byen måtte have en leverance af vand fra Skytsbjerg Mejeri. Forbruget falder til ro Men på trods af reglerne, bøderne og de højere vandpriser steg forbruget af vand i Røgen støt og roligt. Rekorden blev sat i 1992, hvor vandværket stod for udpumpning af i alt m3. Og sådan var situationen også mange andre steder i Danmark, så i 1993 meddelte miljøminister Svend Auken, at de grønne afgifter var på vej. I 1994 var afgiften på en krone pr. m3, og de næste fem år steg afgiften med en krone hvert år, så den i 1998 var på hele fem kroner pr. m3. Og så faldt forbruget - også i Røgen. Her var den samlede mængde vand udpumpet i 1996 helt nede på m3. I de efterfølgende år kom der igen en stigning i forbruget. Det skete bl.a. fordi Skytsbjerg Mejeri blev tilsluttet i 1998 og lukkede i m Vandforbrug De grønne afgifter medførte også en diskussion blandt vandværkets interessenter om indførelsen af vandure, så afgiften kunne fordeles rigtigt. I 1994 indkøbte vandværket 65 vandure, som skulle sættes op inden årsskiftet

8 Det handler om kvalitet Siden begyndelsen af Røgen Vandværks historie er der blevet holdt øje med kvaliteten af vandet, men typen af mulige forureninger har ændret sig. I mange år var det ret enkle målinger og kontroller, der blev foretaget. I boringerne var det ofte tilsanding af filtre, der var problemet, mens det i ledningsnettet var forbindelsen mellem mangan og jern (okker), som gav problemer hos forbrugerne. I midten af 1950 erne blev der indført årlige vandprøver, og i 1963 besluttede vandværkets bestyrelse at etablere et vandrensningsanlæg. Sidst i 80 erne og i begyndelsen af 90 erne blev vi i Danmark som andre steder i verden mere og mere bevidste om vores påvirkning af miljøet, og ikke mindst af grundvandet. Vandprøverne i Røgen begyndte at vise en stigning i mængden af aggressiv kulsyre, som ætser rørene, og i 1994 var der for mange colibakterier i vandet. Lige før jul i 1997 kom så sagen om pesticidforureningen. Da julen kom i fare I 1997 havde Voldby Vandværk fundet pesticider i vandet. Og selv om det ikke var et krav, valgte man i Røgen Vandværk at følge trop og undersøge for pesticider. Vandprøverne blev udtaget i slutningen af november 1997, og først på eftermiddagen den 22. december modtog vandværkets formand, Arne Lambertsen, et opkald fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Silkeborg. Analysen fra Røgen Vandværk viste en værdi for et pesticid ved navn dichlorbenzamid på 0,27 myl, hvor det maksimalt tilladte var 0,1. Dichlorbenzamid var en bestanddel i flere sprøjtegifte, og det var sandsynligvis haveejeres brug af giften, der havde forurenet vandet, for der var ingen marker i nærheden af boringen. For at udelukke, at der var tale om en fejl, blev der samme dag udtaget endnu en vandprøve til øjeblikkelig analyse. Lillejuleaften forelå resultatet af den anden prøve, og den var ligeså nedslående som den første. Bestyrelsen blev hasteindkaldt til en drøftelse af situationen. Skulle der lukkes for vandet lige midt i juletravlheden? Vandanalyse Laboratoriechefen i Århus havde i mellemtiden talt med embedslægen, og bestyrelsen besluttede, at man ville afvente hans afgørelse næste dags formiddag. Og kl. 10 den 24. december kunne embedslægen berolige de bekymrede bestyrelsesmedlemmer. Mængden af dichlorbenzamid i vandet var ikke direkte sundhedsskadeligt, og der blev givet fuld dispensation for overskridelsen. Bestyrelsen blev bedt om at arbejde hurtigt for at skaffe nyt vand og rent vand, men faren for lukning af vandforsyningen blev afværget, og julen var reddet. Forureningssagen satte bestyrelsen overfor et valg. Skulle man selv skaffe nyt vand eller skulle man blive et forsyningsselskab med vand til nogenlunde samme pris fra et andet vandværk? Resultatet blev en ny boring og flytning af vandværket til dets nuværende placering

9 Om kroner og ører De første mange år i Røgen Vandværk var præget af svingende økonomi. I begyndelsen havde man ikke en kassebeholdning, fordi der ikke blev opkrævet penge på forkant. Først når pengene skulle bruges gik man ud og optog lån eller indførte ekstra opkrævninger. Af og til er det bare nemmere, hvis der ikke er penge mellem folk. Den løsning har også flere gange været brugt ved Røgen Vandværk. I 1916 blev jorden omkring vandbeholderen bortlejet til Karl Ahlgren, mod at han så efter, om motoren gav vand. Der er både store og små udgifter forbundet med at drive og vedligeholde et vandværk. I 1953 indgik vandværket en 49-årig aftale med smeden om leje af den jord, hvor boringen var placeret. Lejen lød på 700 kroner, én gang for alle. Da der i 1964 skulle etableres et vandrensningsanlæg, løb udgifterne op i kroner plus udførelse af grave-, murer- og elektrikerarbejde. Flere gange i løbet af årene diskuterede og besluttede bestyrelsen forbrugsafhængige afgifter. De første var for brug af wc og haveslange, men i 1973 blev afgiften sat op for de interessenter, der havde to biler. Og i 1979 besluttede man, at gårdejerne skulle betale efter antallet af store kreaturer på gården. 2½ so, eller 10 svin, var lig med et stort kreatur. Da de nye hovedledninger til kroner skulle finansieres i 1986 vedtog bestyrelsen at bruge den såkaldte Voldbymodel, hvor vandværket ved hjælp af gældsbeviser lånte penge af interessenterne, renteog afdragsfrit i 25 år. De gentagne lån små og store og de ekstra opkrævninger fortsatte helt frem til 1987, hvor bestyrelsen besluttede, at der fremover skulle opkræves afgifter, så kassebeholdningen kunne vokse og driften blive jævn. Og missionen lykkedes. Siden 1987 har Røgen Vandværk kun én gang optaget lån, nemlig til byggeri af det nye vandværk i Prisen for det nye vandværk i 1998 var helt oppe på kroner. Heldigvis kunne Vandfonden yde tilskud på 40 procent, men der var stadig tale om en udgift på over kroner. Side fra kassebog 16 17

10 En bestyrelse på arbejde Siden begyndelsen har bestyrelsen været kernen i arbejdet med vandværkets drift. Som regel har bestyrelsesmøderne været afholdt i fred og fordragelighed, men i enkelte tilfælde er bølgerne gået højt. De fleste generalforsamlinger har været præget af ganske få fremmødte, 2 til 5 udover bestyrelsen. Og selv da vandet var forurenet, og der skulle investeres, mødte blot omkring 10 interessenter op på generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen i 1985 var der 20 deltagere inklusiv bestyrelsesmedlemmerne, og det bliver beskrevet som et meget pænt fremmøde. I dag har bestyrelsens arbejde dog ændret sig fra kun at dreje sig om at skaffe vand og indkassere penge. Fra omverdenen er der kommet øgede krav om vandkvalitet og administration, og der er behov for at følge mere med i de mange ting, der sker på vandforsyningsområdet. Røgen Vandværk er fx medlem af FVD Foreningen af Vandværker i Danmark og aktiv medspiller i det kommunale vandråd. Nu og i fremtiden Røgen Vandværk har nu rundet de første hundrede år, og der er styr på både økonomien og teknikken. Selve vandværket er fra 2000, de 1,8 kilometer ledninger i byen er omkring 20 år gamle mens ledningerne på landet - 5,6 km - i gennemsnit er 6 år gamle. De relativt nye anlæg giver forholdsvis små vedligeholdelsesudgifter. Endnu har vandværket kun én boring, og i forhold til den nuværende efterspørgsel giver den vand nok. Der er i dag 80 interessenter, men i området er der stadig en del, bl.a. landmænd, der har eget vandværk, og hvis de ca. 35 potentielle nye forbrugere alle skal med i interessentskabet, kræver det omkring 5,5 km nye ledninger og en ny boring. På vandværksgrunden er der plads til endnu en boring, men det vil alligevel kræve en investering at udvide. Vandværket har også i fremtiden brug for, at forsyningssikkerheden er i top, og det kan fx ske ved etablering af en ringforbindelse til et af nabovandværkerne i Farre, Sorring, Toustrup eller Hammel. Finansiering af kommende behov kræver en solid økonomi, og sådan en har Røgen Vandværk. Det lån, der blev optaget til etablering af det nye vandværk i 1999 er tilbagebetalt i 2010, og interessenternes gældsbeviser fra 1987 betales tilbage i Efter 2012 har vandværket således ingen gæld. Afgifterne i Røgen Vandværk er lidt højere end hos de større vandværker, fx Hammel Vandværk. Men de er uændrede siden 2005 og holder sandsynligvis nogle år endnu. Jubilæet 3. oktober Fællesspisning i Røgen forsamlingshus 18 19

11

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Kvorning Vandværk I/S

Kvorning Vandværk I/S Kvorning Vandværk I/S 1906 2006 Kvorning Vandværk i dag Gammel vandværksbygning Side 1 Kvorning vandværk 100 år Første generalforsamling i Kvorning vandværk den 24 9-1906. Formand var Gunder Jakobsen P.

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008

Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008 Fjellerad Vandværk I/S - Bestyrelsens årsberetning for 2008 Konstituering efter sidste generalforsamling Sidste år var der genvalg til Jesper og Svend Åge. Ved konstitueringen var der enighed om at alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Årsberetning 2008 Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Tak for ordet: Kerte & Omegns Vandværk leverer vand til ca. 350 ejendomme i 2008. Der er tilsluttet 3 nye ejendomme til vandværkets ledningsnet

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

AASTRUP OG OMEGNS VANDVÆRK

AASTRUP OG OMEGNS VANDVÆRK 1 AASTRUP OG OMEGNS VANDVÆRK Ordinær generalforsamling mandag den 29. marts 2016 kl. 19oo i Åstrup Forsamlingshus. Formandens beretning: -Aastrup Vandværk har i dag: 279 forbrugere, hvilket er det samme

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Bestyrelsensberetning

Bestyrelsensberetning Bestyrelsensberetning Den er også i år delt på to hænder. Jeg tager formandsberetningen og Jan tager driftsberetningen. Indledningsvis skal nævnes at dagen i dag ikke alene er vores generalforsamling,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Sletterhage I 2013 fik Sletterhage leveret 10.978 m 3 fra fællesvandværket. I 2012 fik vi leveret 10.271 m 3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes forbrug.

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.13-30.09.14:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.13-30.09.14: 1: Bestyrelsens arbejde i 2014 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 50-års jubilæum den 17. august 2014 o 8 bestyrelsesmøder o 4 regnskabsmøde

Læs mere

Skjellerup Vandværk. Vi har en oppumpningstilladelse på 18000 m3. Den foreslås nedsat til 12000. www.skjellerupvandvaerk.dk

Skjellerup Vandværk. Vi har en oppumpningstilladelse på 18000 m3. Den foreslås nedsat til 12000. www.skjellerupvandvaerk.dk Formandens Beretning Generalforsamlingen 2010. Antal forbrugere Udpumpet vandmængde reduceret indvindingstilladelse Overvågning/terrorsikring Styring vandværk Udskiftning rør vandværk Rensning højdebeholder

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning:

Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning: Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning: Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Anton som formand, Jan som næstformand, Palle som kasserer, Erik som sekretær. De øvrige

Læs mere

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125år Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125års jubilæum Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 Esbjerg Vandforsyning har 125 års jubilæum den 1. oktober 2012. I 1887 begyndte vi at levere vand i Ribe fra Dagmarsgades

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2014 30.09.2015

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2014 30.09.2015 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2014 30.09.2015 Medlemmer Der er 815 medlemmer i vandværket. Dvs. en tilgang på 29 medlemmer. Tilgang: 28 i ny udstykning og 1 på Horsensvej. Det er sådan

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

- Et lille sundt og godt vandværk! Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca forbrugere sig selv - og det er absolut ikke overdrevet.

- Et lille sundt og godt vandværk! Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca forbrugere sig selv - og det er absolut ikke overdrevet. I Fjerritslev koster vand 40 øre pr. kbm. Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2015 - Et lille sundt og godt vandværk! Sådan betegner Fjerritslev Vand A.m.b.a. med ca. 2400 forbrugere sig selv - og det

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 12. maj 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Ejstrupholm Vandværk. Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts Antal forbrugere:

Ejstrupholm Vandværk. Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts Antal forbrugere: Ejstrupholm Vandværk Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts 2016 Antal forbrugere: Ved slutning af 2015 var der tilsluttet 967 forbrugere på vandværket. Det er en stigning på 3 forbrugere

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag den 16. marts 2016 kl I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro Fremmødt : 8 stemmeberettigede samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent Agner Jepsen

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 6. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2015 Balance pr. 31. december 2015 Resultatopgørelse

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S 1 Vandværkets navn og formål. Ll. Karleby Vandværk I/S s formål er at forsyne interessenterne i Ll. Karleby med vand, jfr. vandindvindingsret udstedt den 23 JUN 1966

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK

ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK ØSTOFTE-NØRREBALLE VANDVÆRK Beretning for året 2016 Antal forbrugere og vandmålere: Antal forbrugere: Antal vandmålere: Vandmålere afmeldt: Vandmålere tilmeldt: 458 stk. 466 stk. 4 stk. 0 stk. Salg til

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, søndag, den 12. januar 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, søndag, den 12. januar 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, søndag, den 12. januar 2014 kl. 13:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Dagsorden iht. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent Der var ingen der stillede op, så formanden blev valgt som dirigent.

Læs mere

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET 1 ORIENTERING OM VANDVÆRKET 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING OM VANDVÆRKET... 1 KORT HISTORISK BESKRIVELSE... 2 VANDVÆRKETS YDEEVNE... 4 GRUNDVANDET... 4 VANDKVALITET... 4 HAVEVANDING... 5 VANDSPILD...

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Mødeindkaldelse. Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba.

Mødeindkaldelse. Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, lørdag, den 23. november 2013 kl. 10:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vandrådet i Roskilde. Referat af vandrådsmøde den 29. marts 2012.

Vandrådet i Roskilde. Referat af vandrådsmøde den 29. marts 2012. Vandrådet i Roskilde Referat af vandrådsmøde den 29. marts 2012. Deltagere: Jens Andreasen JA Annette Kristensen AK Anne-Marie Kristensen AMK Arne Christiansen AC Mogens N. Madsen - MNM Henrik Pedersen,

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Serritslev Vandværk A.m.b.a.

Serritslev Vandværk A.m.b.a. Juni 2012 Serritslev Vandværks historie Fra Lokalhistorisk arkiv, har vi fået følgende uddrag af vandværkets historie. Indtil 1936 havde hvert hus i Serritslev Mejeriby sin egen brønd og vandpumpe. Brøndene

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Greve landsby vandværk primo mar. 2014

Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Hjemmeside: www.grevelandsbyvand.dk Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Samarbejde mellem vandværk og landbrug

Samarbejde mellem vandværk og landbrug Samarbejde mellem vandværk og landbrug Af Jeppe Hansen, Projektleder, FVD Bevaring af den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem landbruget og vandværkerne Temadagen på Djursland, den 8. oktober

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere