Røgen Vandværk i 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røgen Vandværk i 100 år"

Transkript

1 Røgen Vandværk i 100 år

2 Udgivet af Røgen vandværk Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober 2008 var det 100 år siden, vandværket begyndte at levere vand til byens borgere. Det blev fejret med en fællesspisning i Røgen forsamlingshus, hvor flere end 90 personer mødte op. I forbindelse med fællesspisningen var der en mindre udstilling med de originale vedtægter fra 1908, protokoller, regnskabsbøger samt billeder fra Røgen by gennem de sidste 100 år. Protokollerne fortæller, at der gennem tiden har været forskellige udfordringer med vandmangel, vandkvalitet og økonomi. Med det nye vandværk, der blev bygget i 1998, har vi fået en boring, der giver rigeligt vand og et moderne vandværk. Vandkvaliteten er god, og vandværket har en stabil økonomi og forventes at være gældfri i Bestyrelsen vil gerne takke Anne Marie Marboe, som har redigeret denne brochure for os, samt Flemming Byg som har lavet layout. Vi er glade for at kunne give den til alle interessenter, og vi håber, I synes om den. Bestyrelsen ønsker alle tillykke med Røgen Vandværks 100 års jubilæum og alle gode ønsker for vores vandværk fremover. Bestyrelsen: Kirsten Helboe Jørgensen Sørn Sloth Vagn Petersen Kræn Munck Christensen Arne Lambertsen December

3 Dansk vand Det er ingen selvfølge at have adgang til rent vand og rigeligt af det. Mange steder er vand en knap ressource, og selv om det kommer ud af en vandhane, er det ikke nødvendigvis rent og drikkeligt. Det behøver vi ikke rejse langt væk fra Danmark for at opleve. Alligevel tager de fleste danskere det rene vand i vandhanerne for givet, og hver af os bruger i gennemsnit over 100 liter hver dag. En del kommer fra de ca private boringer, der stadig findes rundt om i landet, men langt størstedelen indvindes og fordeles af vandværkerne. Der er omkring vandværker i Danmark. De største vandværker leverer i dag vand til mange hundrede tusinde forbrugere, og her vil de færreste nok betegne deres forhold til vandværket som andet end tal på en forbrugsopgørelse. Men i mange af landets mindre byer og landsbyer eksisterer det oprindelige interessentselskab omkring det lokale vandværk stadig. Her er antallet af forbrugere måske beskedent, men arbejdet med at sikre forsyningen af rigeligt og rent vand er et fælles anliggende for hele byen. Jo mere vi er sammen I slutningen af 1800-tallet begyndte andelsbevægelsen at spire frem i Danmark. Man gik sammen om at løse tingene og fremmede på den måde de fælles økonomiske interesser på en almengavnlig måde. Det lå også i tiden at oprette vandværker, både kommunale og private. Indtil da havde man klaret sig med fælles og private brønde, men nogle brønde var mere effektive end andre, og der var fordele ved at stå sammen om indvinding af vandet. Odense var den første by, der fik et egentligt vandværksanlæg i 1853, og få år senere fulgte Ålborg og København. I 1872 blev der også etableret central vandforsyning Århus. I Røgen skete der to ting i begyndelsen af forrige århundrede, som fik borgerne i byen til at samle kræfterne og etablere et fælles vandværk. Andelstanken var kommet til Røgen, og der var vandmangel. Og det er en kendsgerning, at Røgen på det punkt i forhold til byens størrelse var meget tidligt ude. I dette hæfte fortælles den hundrede år lange historie om Røgen Vandværk og om kampen for at skaffe vand til alle vandværkets interessenter. Kilden til oplysninger er den officielle protokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. hydroforer (pumper) filteranlæg Silkeborgvej ca

4 Begyndelsen Røgen Vandværk blev grundlagt allerede i Det officielle dokument er underskrevet i december 1908, og her står der, at vandværket er opført og taget i brug d. 3. oktober 1908 for at skaffe vand til folk og kreaturer. Den første ordinære generalforsamling blev afholdt i januar Det hele begyndte med 33 interessenter 19 på Toustrupvej, 12 på Silkeborgvej og 2 på Røgenvej og der var installeret én vandhane hos hver interessent. Man havde dog lov til, for egen regning, at føre vandet rundt på ejendommen og installere flere haner. Det blev indskærpet overfor interessenterne, at de hverken måtte udvise ødselhed med vandforbruget eller vande have, når det var vindstille. Pumpen havde nemlig en vinddrevet motor. Desuden måtte ingen naturligvis give vand til ikke-interessenter. Overtrædelse af reglerne udløste bøder på 2-20 kroner. Der blev lånt kroner et forholdsvist stort beløb på den tid i henholdsvis Sparekassen i Hammel og Bikuben i København. Udover etablering af boring, vandtank og hovedledning, gik pengene også til stikledninger og den første vandhane hos hver interessent. Vandværkets overskud beløb sig det første år til 271,34 kroner. I 1909 var overskuddet på 91,88 kroner. Den første bestyrelse bestod af: Gårdejer Jens P. Jensen Gårdejer N.K. Bak Husejer K. Ahlgren Husejer P. Mikkelsen Savværksejer P. Hovgaard Interessenter i Røgen vandværk den 3. oktober 1908 Adresse Daværende ejer Bemærkninger Toustrupvej 1 Fr. Olsen Købmand Toustrupvej 2 Fr. Olsen Toustrupvej 5 Kommunen Forskolen Toustrupvej 6 Mette Marie Jensen (Nielsen) Toustrupvej 7 Karl Ahlgren 1. bestyrelse Toustrupvej 8 Frederikke Hansen Toustrupvej 10 Søren A. Kristensen Toustrupvej 12 Niels Kr. Bak 1. bestyrelse Toustrupvej 14 Peter Mikkelsen 1. bestyrelse Toustrupvej 16 Mogens Peter Nielsen Toustrupvej 18 Kristen Kristensen Toustrupvej 20 Rasmus Pedersen Toustrupvej 21 Daniel Andersen Smedjen Toustrupvej 24 Præstegården (Pastor Wistoft) Præstegården Røgen kirke Røgen kirke Toustrupvej 25 Julius S. Dam Tømreren Toustrupvej 30 Købmand Chr. Nielsen, Hammel Toustrupvej 31 Kommunen Hovedskolen Toustrupvej 34 Niels Ørbæk Silkeborgvej 159a Jens Peter Jensen 1. bestyrelse Silkeborgvej 170 H. Petersen m.fl. Silkeborgvej 173 M. Levin Silkeborgvej 178 H.P. Jensens enke, Ane Dorthe Andersen Silkeborgvej 179 Brugsforeningen Brugsforeningen Silkeborgvej 180 J.P. Jensen og Kr. Meyer Silkeborgvej 184 Mads Kristiansen Silkeborgvej 184 P. Hovgaard Jensen 1. bestyrelse Silkeborgvej 185 Andreas Andersen Silkeborgvej 187 Peder Rasmussen Silkeborgvej 188 A. Byriel Jensen Røgenvej 1 Kommunen Fattighus Røgenvej 2 Peter Jensen Tønder Matr.nr. 12 b Morten Andersen (Bak) 6 7

5 Der bores Selv om det ikke er angivet præcist i det officielle dokument fra stiftelsen, lå Røgen Vandværks første brønd sandsynligvis i nærheden af kirken, hvor vandbeholderen i mange år var placeret, men den første nøjagtige angivelse af en ny borings placering kommer i 1953, hvor der blev boret i smed Jørgensens have på Toustrupvej 21. I 1968 beretter bestyrelsen i protokollen, at der er lavet endnu en boring med samme placering - som i nogle år giver tilstrækkelige mængder af fint og godt vand. Men i 1974 opstår der problemer med tilsanding af filteret, så bestyrelsen beslutter at lave en ny boring ved siden af den gamle. Efter problemer med pesticidforurening tvinges bestyrelsen i 1998 til at finde et egnet sted til en ny boring, og resultatet bliver, at både boring og vandværk året efter flytter til sin nuværende placering på Toustrupvej. Motoren skal passes En gennemlæsning af protokollerne viser, at tekniske problemer gennem årene har fyldt meget på møderne i Røgen Vandværks bestyrelse. Vandbeholderen blev renset og sammen med rørene jævnligt kontrolleret for utætheder, brønden blev udbedret og pumpen, filteret, filtermassen og ventilerne blev udskiftet. De første 22 år var pumpen i Røgen Vandværk drevet af en vindmotor, men den blev i 1930 udskiftet med en elektromotor. Det betød også, at bestyrelsen kunne opsige den forsikring mod Torden og Storm, man havde tegnet i Bestyrelsen betalte en motorpasser, som blev besluttet en gang om året på generalforsamlingen. Den første motorpasser, P. Tønder, fik 30 kroner om året for at passe og holde øje med motoren. I de efterfølgende år steg betalingen langsomt, og i 1949 fik Karl Christensen 100 kroner om året for arbejdet. I 1966 var titlen ændret til vandværkspasser og betalingen oppe på 10 kroner om ugen, og i 1984 steg den fra 1500 til 2000 kroner om året på grund af telefonudgifter. Det er stadig lønnen til vandværkspasseren i Røgen. Vandbeholderen rives ned Hammel vindmotor 8 9

6 Et net af ledninger Rørledningerne i et vandværk sørger for transporten af vand mellem boring og vandbeholder, og for distributionen ud til alle interessenter. De oprindelige rør fra 1908 klarede sig fint de første mange år. Først i 50 erne trængte ledningerne til udskiftning. Og i 1970 blev der lagt plastrør for at øge trykket på de højest beliggende ejendomme. Flere gange er hovedledningen blevet udvidet, bl.a. i 1976, hvor der skulle føres ledninger til nye interessenter i Sporup. Det førte til en længere diskussion på et møde i bestyrelsen d. 18. oktober: Derefter diskuterede vi frem og tilbage om linjeføringen af vandledning til Kr. Sørensen. Konklusionen blev: Ny hovedledning tilsluttes i grenen på Jens Bachs mark og føres gennem Viggo Johansens have under vejen og videre gennem Søren Sørensens have for at slutte paa den anden side af hækken i Ester Frydenlunds mark, hvorfra Kr. Sørensen og Søren M. Christiansen samt Anders Jensen tilsluttes Smeden kunne i 1982 advare bestyrelsen om, at flere rør var meget tynde, og i 1984 var der da også brud på en ledning på Silkeborgvej. Der var ingen vej udenom den omfattende renovering af ledningsnettet. Det faldt sammen med at Kommunen i 1985 besluttede, at der skulle kloakeres i Røgen i Derfor kontaktede bestyrelsen kommunen, og man blev enig om, at ledningsarbejdet kunne laves samtidigt med kloakeringen. Udbygningen af ledningsnettet er i de sidste 10 år hovedsageligt sket i oplandet: Sporuplundsvej, Engene, Skytsbjerg og Klintrup Hedevej. Røgen, Vindmotoren kan anes bag kirken Kort med ledningsnettet i

7 Vandmangel igen og igen Det var formentlig mangel på vand, der i 1908 fik borgerne i Røgen til at stå sammen om indsatsen for at skaffe vand. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger vidner også om, at jagten på vand i rigelige mængder gennem de fleste år har været et grundlæggende tema. Samtidig har der været flere forskellige løsninger på det jævnligt tilbagevendende problem med vandmangel. Boringer blev uddybet eller renset, og der blev lavet nye boringer og skiftet rør og pumper. På grund af problemerne med vandmangel, blev reglerne for havevanding diskuteret igen og igen. I 1939 lød det således i protokollen: Vandslanger til Havevanding beskattes med 2 Kr. Aarlig, som skal opkræves i Juli Kvartal. Havevanding med Slanger er kun tilladt fra Kl. 6 om Aftenen og til Kl. 9 om Formiddagen, og i tilfælde af Vandmangel er al Havevanding forbudt. I 1945 blev det nødvendigt at præcisere reglerne: Det vedtoges, at der skal betales 10 Kr. extra om Aaret, hvor der bruges W.C. og 4 Kr. extra om Aaret for de, som bruger Haveslange, hvad enten de selv ejer Haveslangen eller laaner eller lejer den. I 1953 diskuterede bestyrelsen nødvendigheden af en ny boring, og om man skulde have Knudsen til at vise vand. Det lykkedes tilsyneladende at finde et egnet sted til en ny, vandgivende boring, for i protokollen for dette år, står der: Bestyrelsesmøde afholdtes i maj 1953 hos formanden. Det vedtoges at tage imod et tilbud fra Brøndborer Olsen, der gik ud på at han skulle have 5000,00 kr. for at skaffe vand. Boringen vil finde sted i Smed Jørgensens Have (Toustrupvej 21), og hvis det ikke gav de lovede 3½ Kbm. pr. time, skulle han intet have for det, men forsøge et andet sted. I 1971 var den gal igen. Mange interessenter mødte op til den ekstraordinære generalforsamling, da der ikke havde været vand i 14 dage. Og i 1982 betød vandmangel, at byen måtte have en leverance af vand fra Skytsbjerg Mejeri. Forbruget falder til ro Men på trods af reglerne, bøderne og de højere vandpriser steg forbruget af vand i Røgen støt og roligt. Rekorden blev sat i 1992, hvor vandværket stod for udpumpning af i alt m3. Og sådan var situationen også mange andre steder i Danmark, så i 1993 meddelte miljøminister Svend Auken, at de grønne afgifter var på vej. I 1994 var afgiften på en krone pr. m3, og de næste fem år steg afgiften med en krone hvert år, så den i 1998 var på hele fem kroner pr. m3. Og så faldt forbruget - også i Røgen. Her var den samlede mængde vand udpumpet i 1996 helt nede på m3. I de efterfølgende år kom der igen en stigning i forbruget. Det skete bl.a. fordi Skytsbjerg Mejeri blev tilsluttet i 1998 og lukkede i m Vandforbrug De grønne afgifter medførte også en diskussion blandt vandværkets interessenter om indførelsen af vandure, så afgiften kunne fordeles rigtigt. I 1994 indkøbte vandværket 65 vandure, som skulle sættes op inden årsskiftet

8 Det handler om kvalitet Siden begyndelsen af Røgen Vandværks historie er der blevet holdt øje med kvaliteten af vandet, men typen af mulige forureninger har ændret sig. I mange år var det ret enkle målinger og kontroller, der blev foretaget. I boringerne var det ofte tilsanding af filtre, der var problemet, mens det i ledningsnettet var forbindelsen mellem mangan og jern (okker), som gav problemer hos forbrugerne. I midten af 1950 erne blev der indført årlige vandprøver, og i 1963 besluttede vandværkets bestyrelse at etablere et vandrensningsanlæg. Sidst i 80 erne og i begyndelsen af 90 erne blev vi i Danmark som andre steder i verden mere og mere bevidste om vores påvirkning af miljøet, og ikke mindst af grundvandet. Vandprøverne i Røgen begyndte at vise en stigning i mængden af aggressiv kulsyre, som ætser rørene, og i 1994 var der for mange colibakterier i vandet. Lige før jul i 1997 kom så sagen om pesticidforureningen. Da julen kom i fare I 1997 havde Voldby Vandværk fundet pesticider i vandet. Og selv om det ikke var et krav, valgte man i Røgen Vandværk at følge trop og undersøge for pesticider. Vandprøverne blev udtaget i slutningen af november 1997, og først på eftermiddagen den 22. december modtog vandværkets formand, Arne Lambertsen, et opkald fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Silkeborg. Analysen fra Røgen Vandværk viste en værdi for et pesticid ved navn dichlorbenzamid på 0,27 myl, hvor det maksimalt tilladte var 0,1. Dichlorbenzamid var en bestanddel i flere sprøjtegifte, og det var sandsynligvis haveejeres brug af giften, der havde forurenet vandet, for der var ingen marker i nærheden af boringen. For at udelukke, at der var tale om en fejl, blev der samme dag udtaget endnu en vandprøve til øjeblikkelig analyse. Lillejuleaften forelå resultatet af den anden prøve, og den var ligeså nedslående som den første. Bestyrelsen blev hasteindkaldt til en drøftelse af situationen. Skulle der lukkes for vandet lige midt i juletravlheden? Vandanalyse Laboratoriechefen i Århus havde i mellemtiden talt med embedslægen, og bestyrelsen besluttede, at man ville afvente hans afgørelse næste dags formiddag. Og kl. 10 den 24. december kunne embedslægen berolige de bekymrede bestyrelsesmedlemmer. Mængden af dichlorbenzamid i vandet var ikke direkte sundhedsskadeligt, og der blev givet fuld dispensation for overskridelsen. Bestyrelsen blev bedt om at arbejde hurtigt for at skaffe nyt vand og rent vand, men faren for lukning af vandforsyningen blev afværget, og julen var reddet. Forureningssagen satte bestyrelsen overfor et valg. Skulle man selv skaffe nyt vand eller skulle man blive et forsyningsselskab med vand til nogenlunde samme pris fra et andet vandværk? Resultatet blev en ny boring og flytning af vandværket til dets nuværende placering

9 Om kroner og ører De første mange år i Røgen Vandværk var præget af svingende økonomi. I begyndelsen havde man ikke en kassebeholdning, fordi der ikke blev opkrævet penge på forkant. Først når pengene skulle bruges gik man ud og optog lån eller indførte ekstra opkrævninger. Af og til er det bare nemmere, hvis der ikke er penge mellem folk. Den løsning har også flere gange været brugt ved Røgen Vandværk. I 1916 blev jorden omkring vandbeholderen bortlejet til Karl Ahlgren, mod at han så efter, om motoren gav vand. Der er både store og små udgifter forbundet med at drive og vedligeholde et vandværk. I 1953 indgik vandværket en 49-årig aftale med smeden om leje af den jord, hvor boringen var placeret. Lejen lød på 700 kroner, én gang for alle. Da der i 1964 skulle etableres et vandrensningsanlæg, løb udgifterne op i kroner plus udførelse af grave-, murer- og elektrikerarbejde. Flere gange i løbet af årene diskuterede og besluttede bestyrelsen forbrugsafhængige afgifter. De første var for brug af wc og haveslange, men i 1973 blev afgiften sat op for de interessenter, der havde to biler. Og i 1979 besluttede man, at gårdejerne skulle betale efter antallet af store kreaturer på gården. 2½ so, eller 10 svin, var lig med et stort kreatur. Da de nye hovedledninger til kroner skulle finansieres i 1986 vedtog bestyrelsen at bruge den såkaldte Voldbymodel, hvor vandværket ved hjælp af gældsbeviser lånte penge af interessenterne, renteog afdragsfrit i 25 år. De gentagne lån små og store og de ekstra opkrævninger fortsatte helt frem til 1987, hvor bestyrelsen besluttede, at der fremover skulle opkræves afgifter, så kassebeholdningen kunne vokse og driften blive jævn. Og missionen lykkedes. Siden 1987 har Røgen Vandværk kun én gang optaget lån, nemlig til byggeri af det nye vandværk i Prisen for det nye vandværk i 1998 var helt oppe på kroner. Heldigvis kunne Vandfonden yde tilskud på 40 procent, men der var stadig tale om en udgift på over kroner. Side fra kassebog 16 17

10 En bestyrelse på arbejde Siden begyndelsen har bestyrelsen været kernen i arbejdet med vandværkets drift. Som regel har bestyrelsesmøderne været afholdt i fred og fordragelighed, men i enkelte tilfælde er bølgerne gået højt. De fleste generalforsamlinger har været præget af ganske få fremmødte, 2 til 5 udover bestyrelsen. Og selv da vandet var forurenet, og der skulle investeres, mødte blot omkring 10 interessenter op på generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen i 1985 var der 20 deltagere inklusiv bestyrelsesmedlemmerne, og det bliver beskrevet som et meget pænt fremmøde. I dag har bestyrelsens arbejde dog ændret sig fra kun at dreje sig om at skaffe vand og indkassere penge. Fra omverdenen er der kommet øgede krav om vandkvalitet og administration, og der er behov for at følge mere med i de mange ting, der sker på vandforsyningsområdet. Røgen Vandværk er fx medlem af FVD Foreningen af Vandværker i Danmark og aktiv medspiller i det kommunale vandråd. Nu og i fremtiden Røgen Vandværk har nu rundet de første hundrede år, og der er styr på både økonomien og teknikken. Selve vandværket er fra 2000, de 1,8 kilometer ledninger i byen er omkring 20 år gamle mens ledningerne på landet - 5,6 km - i gennemsnit er 6 år gamle. De relativt nye anlæg giver forholdsvis små vedligeholdelsesudgifter. Endnu har vandværket kun én boring, og i forhold til den nuværende efterspørgsel giver den vand nok. Der er i dag 80 interessenter, men i området er der stadig en del, bl.a. landmænd, der har eget vandværk, og hvis de ca. 35 potentielle nye forbrugere alle skal med i interessentskabet, kræver det omkring 5,5 km nye ledninger og en ny boring. På vandværksgrunden er der plads til endnu en boring, men det vil alligevel kræve en investering at udvide. Vandværket har også i fremtiden brug for, at forsyningssikkerheden er i top, og det kan fx ske ved etablering af en ringforbindelse til et af nabovandværkerne i Farre, Sorring, Toustrup eller Hammel. Finansiering af kommende behov kræver en solid økonomi, og sådan en har Røgen Vandværk. Det lån, der blev optaget til etablering af det nye vandværk i 1999 er tilbagebetalt i 2010, og interessenternes gældsbeviser fra 1987 betales tilbage i Efter 2012 har vandværket således ingen gæld. Afgifterne i Røgen Vandværk er lidt højere end hos de større vandværker, fx Hammel Vandværk. Men de er uændrede siden 2005 og holder sandsynligvis nogle år endnu. Jubilæet 3. oktober Fællesspisning i Røgen forsamlingshus 18 19

11

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Serritslev Vandværk A.m.b.a.

Serritslev Vandværk A.m.b.a. Juni 2012 Serritslev Vandværks historie Fra Lokalhistorisk arkiv, har vi fået følgende uddrag af vandværkets historie. Indtil 1936 havde hvert hus i Serritslev Mejeriby sin egen brønd og vandpumpe. Brøndene

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET 1 ORIENTERING OM VANDVÆRKET 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING OM VANDVÆRKET... 1 KORT HISTORISK BESKRIVELSE... 2 VANDVÆRKETS YDEEVNE... 4 GRUNDVANDET... 4 VANDKVALITET... 4 HAVEVANDING... 5 VANDSPILD...

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift. Skaarup Vandværks Historie 1909 til 1922 1909 Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug, derfor bliver en lille flok husejere enige om at

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ

Grundejerforeningen STORHØJ Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ 20 Februar 1997 Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling Fredag den 27. februar 1997 kl. 20 i Sognegården, Mårslet Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R A 10.036 KR/jd ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN Advokater med møderet for Landsret og Højesteret Telefon 06-82 08 55 Kontortid 9-16 V E D T Æ G T E R

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Baggrund: Bestyrelsen ønsker at sætte optagelsesgebyret op, da det ikke er justeret siden 2004.

Baggrund: Bestyrelsen ønsker at sætte optagelsesgebyret op, da det ikke er justeret siden 2004. Forslag A - Vedtægtsændring 4 stk. 3 Bestyrelsen ønsker at sætte optagelsesgebyret op, da det ikke er justeret siden 2004. I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desuden et optagelsesgebyr, som

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Søndag, den. 4. juli 2003 kl. 10.00 på Den gamle Grænsekro, Frederikshøj i Taps (Den gamle Grænsekro ligger på hovedvej 170 mellem Christiansfeld og Kolding,

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Marts Nyhedsbrev 2012 Indhold Velkommen til St. Sjørup by... 2 Udskiftning af borerørspumper m.v.... 2 Udskiftning af vandmålere... 3 Måleraflæsning...

Læs mere