Røgen Vandværk i 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røgen Vandværk i 100 år"

Transkript

1 Røgen Vandværk i 100 år

2 Udgivet af Røgen vandværk Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober 2008 var det 100 år siden, vandværket begyndte at levere vand til byens borgere. Det blev fejret med en fællesspisning i Røgen forsamlingshus, hvor flere end 90 personer mødte op. I forbindelse med fællesspisningen var der en mindre udstilling med de originale vedtægter fra 1908, protokoller, regnskabsbøger samt billeder fra Røgen by gennem de sidste 100 år. Protokollerne fortæller, at der gennem tiden har været forskellige udfordringer med vandmangel, vandkvalitet og økonomi. Med det nye vandværk, der blev bygget i 1998, har vi fået en boring, der giver rigeligt vand og et moderne vandværk. Vandkvaliteten er god, og vandværket har en stabil økonomi og forventes at være gældfri i Bestyrelsen vil gerne takke Anne Marie Marboe, som har redigeret denne brochure for os, samt Flemming Byg som har lavet layout. Vi er glade for at kunne give den til alle interessenter, og vi håber, I synes om den. Bestyrelsen ønsker alle tillykke med Røgen Vandværks 100 års jubilæum og alle gode ønsker for vores vandværk fremover. Bestyrelsen: Kirsten Helboe Jørgensen Sørn Sloth Vagn Petersen Kræn Munck Christensen Arne Lambertsen December

3 Dansk vand Det er ingen selvfølge at have adgang til rent vand og rigeligt af det. Mange steder er vand en knap ressource, og selv om det kommer ud af en vandhane, er det ikke nødvendigvis rent og drikkeligt. Det behøver vi ikke rejse langt væk fra Danmark for at opleve. Alligevel tager de fleste danskere det rene vand i vandhanerne for givet, og hver af os bruger i gennemsnit over 100 liter hver dag. En del kommer fra de ca private boringer, der stadig findes rundt om i landet, men langt størstedelen indvindes og fordeles af vandværkerne. Der er omkring vandværker i Danmark. De største vandværker leverer i dag vand til mange hundrede tusinde forbrugere, og her vil de færreste nok betegne deres forhold til vandværket som andet end tal på en forbrugsopgørelse. Men i mange af landets mindre byer og landsbyer eksisterer det oprindelige interessentselskab omkring det lokale vandværk stadig. Her er antallet af forbrugere måske beskedent, men arbejdet med at sikre forsyningen af rigeligt og rent vand er et fælles anliggende for hele byen. Jo mere vi er sammen I slutningen af 1800-tallet begyndte andelsbevægelsen at spire frem i Danmark. Man gik sammen om at løse tingene og fremmede på den måde de fælles økonomiske interesser på en almengavnlig måde. Det lå også i tiden at oprette vandværker, både kommunale og private. Indtil da havde man klaret sig med fælles og private brønde, men nogle brønde var mere effektive end andre, og der var fordele ved at stå sammen om indvinding af vandet. Odense var den første by, der fik et egentligt vandværksanlæg i 1853, og få år senere fulgte Ålborg og København. I 1872 blev der også etableret central vandforsyning Århus. I Røgen skete der to ting i begyndelsen af forrige århundrede, som fik borgerne i byen til at samle kræfterne og etablere et fælles vandværk. Andelstanken var kommet til Røgen, og der var vandmangel. Og det er en kendsgerning, at Røgen på det punkt i forhold til byens størrelse var meget tidligt ude. I dette hæfte fortælles den hundrede år lange historie om Røgen Vandværk og om kampen for at skaffe vand til alle vandværkets interessenter. Kilden til oplysninger er den officielle protokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. hydroforer (pumper) filteranlæg Silkeborgvej ca

4 Begyndelsen Røgen Vandværk blev grundlagt allerede i Det officielle dokument er underskrevet i december 1908, og her står der, at vandværket er opført og taget i brug d. 3. oktober 1908 for at skaffe vand til folk og kreaturer. Den første ordinære generalforsamling blev afholdt i januar Det hele begyndte med 33 interessenter 19 på Toustrupvej, 12 på Silkeborgvej og 2 på Røgenvej og der var installeret én vandhane hos hver interessent. Man havde dog lov til, for egen regning, at føre vandet rundt på ejendommen og installere flere haner. Det blev indskærpet overfor interessenterne, at de hverken måtte udvise ødselhed med vandforbruget eller vande have, når det var vindstille. Pumpen havde nemlig en vinddrevet motor. Desuden måtte ingen naturligvis give vand til ikke-interessenter. Overtrædelse af reglerne udløste bøder på 2-20 kroner. Der blev lånt kroner et forholdsvist stort beløb på den tid i henholdsvis Sparekassen i Hammel og Bikuben i København. Udover etablering af boring, vandtank og hovedledning, gik pengene også til stikledninger og den første vandhane hos hver interessent. Vandværkets overskud beløb sig det første år til 271,34 kroner. I 1909 var overskuddet på 91,88 kroner. Den første bestyrelse bestod af: Gårdejer Jens P. Jensen Gårdejer N.K. Bak Husejer K. Ahlgren Husejer P. Mikkelsen Savværksejer P. Hovgaard Interessenter i Røgen vandværk den 3. oktober 1908 Adresse Daværende ejer Bemærkninger Toustrupvej 1 Fr. Olsen Købmand Toustrupvej 2 Fr. Olsen Toustrupvej 5 Kommunen Forskolen Toustrupvej 6 Mette Marie Jensen (Nielsen) Toustrupvej 7 Karl Ahlgren 1. bestyrelse Toustrupvej 8 Frederikke Hansen Toustrupvej 10 Søren A. Kristensen Toustrupvej 12 Niels Kr. Bak 1. bestyrelse Toustrupvej 14 Peter Mikkelsen 1. bestyrelse Toustrupvej 16 Mogens Peter Nielsen Toustrupvej 18 Kristen Kristensen Toustrupvej 20 Rasmus Pedersen Toustrupvej 21 Daniel Andersen Smedjen Toustrupvej 24 Præstegården (Pastor Wistoft) Præstegården Røgen kirke Røgen kirke Toustrupvej 25 Julius S. Dam Tømreren Toustrupvej 30 Købmand Chr. Nielsen, Hammel Toustrupvej 31 Kommunen Hovedskolen Toustrupvej 34 Niels Ørbæk Silkeborgvej 159a Jens Peter Jensen 1. bestyrelse Silkeborgvej 170 H. Petersen m.fl. Silkeborgvej 173 M. Levin Silkeborgvej 178 H.P. Jensens enke, Ane Dorthe Andersen Silkeborgvej 179 Brugsforeningen Brugsforeningen Silkeborgvej 180 J.P. Jensen og Kr. Meyer Silkeborgvej 184 Mads Kristiansen Silkeborgvej 184 P. Hovgaard Jensen 1. bestyrelse Silkeborgvej 185 Andreas Andersen Silkeborgvej 187 Peder Rasmussen Silkeborgvej 188 A. Byriel Jensen Røgenvej 1 Kommunen Fattighus Røgenvej 2 Peter Jensen Tønder Matr.nr. 12 b Morten Andersen (Bak) 6 7

5 Der bores Selv om det ikke er angivet præcist i det officielle dokument fra stiftelsen, lå Røgen Vandværks første brønd sandsynligvis i nærheden af kirken, hvor vandbeholderen i mange år var placeret, men den første nøjagtige angivelse af en ny borings placering kommer i 1953, hvor der blev boret i smed Jørgensens have på Toustrupvej 21. I 1968 beretter bestyrelsen i protokollen, at der er lavet endnu en boring med samme placering - som i nogle år giver tilstrækkelige mængder af fint og godt vand. Men i 1974 opstår der problemer med tilsanding af filteret, så bestyrelsen beslutter at lave en ny boring ved siden af den gamle. Efter problemer med pesticidforurening tvinges bestyrelsen i 1998 til at finde et egnet sted til en ny boring, og resultatet bliver, at både boring og vandværk året efter flytter til sin nuværende placering på Toustrupvej. Motoren skal passes En gennemlæsning af protokollerne viser, at tekniske problemer gennem årene har fyldt meget på møderne i Røgen Vandværks bestyrelse. Vandbeholderen blev renset og sammen med rørene jævnligt kontrolleret for utætheder, brønden blev udbedret og pumpen, filteret, filtermassen og ventilerne blev udskiftet. De første 22 år var pumpen i Røgen Vandværk drevet af en vindmotor, men den blev i 1930 udskiftet med en elektromotor. Det betød også, at bestyrelsen kunne opsige den forsikring mod Torden og Storm, man havde tegnet i Bestyrelsen betalte en motorpasser, som blev besluttet en gang om året på generalforsamlingen. Den første motorpasser, P. Tønder, fik 30 kroner om året for at passe og holde øje med motoren. I de efterfølgende år steg betalingen langsomt, og i 1949 fik Karl Christensen 100 kroner om året for arbejdet. I 1966 var titlen ændret til vandværkspasser og betalingen oppe på 10 kroner om ugen, og i 1984 steg den fra 1500 til 2000 kroner om året på grund af telefonudgifter. Det er stadig lønnen til vandværkspasseren i Røgen. Vandbeholderen rives ned Hammel vindmotor 8 9

6 Et net af ledninger Rørledningerne i et vandværk sørger for transporten af vand mellem boring og vandbeholder, og for distributionen ud til alle interessenter. De oprindelige rør fra 1908 klarede sig fint de første mange år. Først i 50 erne trængte ledningerne til udskiftning. Og i 1970 blev der lagt plastrør for at øge trykket på de højest beliggende ejendomme. Flere gange er hovedledningen blevet udvidet, bl.a. i 1976, hvor der skulle føres ledninger til nye interessenter i Sporup. Det førte til en længere diskussion på et møde i bestyrelsen d. 18. oktober: Derefter diskuterede vi frem og tilbage om linjeføringen af vandledning til Kr. Sørensen. Konklusionen blev: Ny hovedledning tilsluttes i grenen på Jens Bachs mark og føres gennem Viggo Johansens have under vejen og videre gennem Søren Sørensens have for at slutte paa den anden side af hækken i Ester Frydenlunds mark, hvorfra Kr. Sørensen og Søren M. Christiansen samt Anders Jensen tilsluttes Smeden kunne i 1982 advare bestyrelsen om, at flere rør var meget tynde, og i 1984 var der da også brud på en ledning på Silkeborgvej. Der var ingen vej udenom den omfattende renovering af ledningsnettet. Det faldt sammen med at Kommunen i 1985 besluttede, at der skulle kloakeres i Røgen i Derfor kontaktede bestyrelsen kommunen, og man blev enig om, at ledningsarbejdet kunne laves samtidigt med kloakeringen. Udbygningen af ledningsnettet er i de sidste 10 år hovedsageligt sket i oplandet: Sporuplundsvej, Engene, Skytsbjerg og Klintrup Hedevej. Røgen, Vindmotoren kan anes bag kirken Kort med ledningsnettet i

7 Vandmangel igen og igen Det var formentlig mangel på vand, der i 1908 fik borgerne i Røgen til at stå sammen om indsatsen for at skaffe vand. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger vidner også om, at jagten på vand i rigelige mængder gennem de fleste år har været et grundlæggende tema. Samtidig har der været flere forskellige løsninger på det jævnligt tilbagevendende problem med vandmangel. Boringer blev uddybet eller renset, og der blev lavet nye boringer og skiftet rør og pumper. På grund af problemerne med vandmangel, blev reglerne for havevanding diskuteret igen og igen. I 1939 lød det således i protokollen: Vandslanger til Havevanding beskattes med 2 Kr. Aarlig, som skal opkræves i Juli Kvartal. Havevanding med Slanger er kun tilladt fra Kl. 6 om Aftenen og til Kl. 9 om Formiddagen, og i tilfælde af Vandmangel er al Havevanding forbudt. I 1945 blev det nødvendigt at præcisere reglerne: Det vedtoges, at der skal betales 10 Kr. extra om Aaret, hvor der bruges W.C. og 4 Kr. extra om Aaret for de, som bruger Haveslange, hvad enten de selv ejer Haveslangen eller laaner eller lejer den. I 1953 diskuterede bestyrelsen nødvendigheden af en ny boring, og om man skulde have Knudsen til at vise vand. Det lykkedes tilsyneladende at finde et egnet sted til en ny, vandgivende boring, for i protokollen for dette år, står der: Bestyrelsesmøde afholdtes i maj 1953 hos formanden. Det vedtoges at tage imod et tilbud fra Brøndborer Olsen, der gik ud på at han skulle have 5000,00 kr. for at skaffe vand. Boringen vil finde sted i Smed Jørgensens Have (Toustrupvej 21), og hvis det ikke gav de lovede 3½ Kbm. pr. time, skulle han intet have for det, men forsøge et andet sted. I 1971 var den gal igen. Mange interessenter mødte op til den ekstraordinære generalforsamling, da der ikke havde været vand i 14 dage. Og i 1982 betød vandmangel, at byen måtte have en leverance af vand fra Skytsbjerg Mejeri. Forbruget falder til ro Men på trods af reglerne, bøderne og de højere vandpriser steg forbruget af vand i Røgen støt og roligt. Rekorden blev sat i 1992, hvor vandværket stod for udpumpning af i alt m3. Og sådan var situationen også mange andre steder i Danmark, så i 1993 meddelte miljøminister Svend Auken, at de grønne afgifter var på vej. I 1994 var afgiften på en krone pr. m3, og de næste fem år steg afgiften med en krone hvert år, så den i 1998 var på hele fem kroner pr. m3. Og så faldt forbruget - også i Røgen. Her var den samlede mængde vand udpumpet i 1996 helt nede på m3. I de efterfølgende år kom der igen en stigning i forbruget. Det skete bl.a. fordi Skytsbjerg Mejeri blev tilsluttet i 1998 og lukkede i m Vandforbrug De grønne afgifter medførte også en diskussion blandt vandværkets interessenter om indførelsen af vandure, så afgiften kunne fordeles rigtigt. I 1994 indkøbte vandværket 65 vandure, som skulle sættes op inden årsskiftet

8 Det handler om kvalitet Siden begyndelsen af Røgen Vandværks historie er der blevet holdt øje med kvaliteten af vandet, men typen af mulige forureninger har ændret sig. I mange år var det ret enkle målinger og kontroller, der blev foretaget. I boringerne var det ofte tilsanding af filtre, der var problemet, mens det i ledningsnettet var forbindelsen mellem mangan og jern (okker), som gav problemer hos forbrugerne. I midten af 1950 erne blev der indført årlige vandprøver, og i 1963 besluttede vandværkets bestyrelse at etablere et vandrensningsanlæg. Sidst i 80 erne og i begyndelsen af 90 erne blev vi i Danmark som andre steder i verden mere og mere bevidste om vores påvirkning af miljøet, og ikke mindst af grundvandet. Vandprøverne i Røgen begyndte at vise en stigning i mængden af aggressiv kulsyre, som ætser rørene, og i 1994 var der for mange colibakterier i vandet. Lige før jul i 1997 kom så sagen om pesticidforureningen. Da julen kom i fare I 1997 havde Voldby Vandværk fundet pesticider i vandet. Og selv om det ikke var et krav, valgte man i Røgen Vandværk at følge trop og undersøge for pesticider. Vandprøverne blev udtaget i slutningen af november 1997, og først på eftermiddagen den 22. december modtog vandværkets formand, Arne Lambertsen, et opkald fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Silkeborg. Analysen fra Røgen Vandværk viste en værdi for et pesticid ved navn dichlorbenzamid på 0,27 myl, hvor det maksimalt tilladte var 0,1. Dichlorbenzamid var en bestanddel i flere sprøjtegifte, og det var sandsynligvis haveejeres brug af giften, der havde forurenet vandet, for der var ingen marker i nærheden af boringen. For at udelukke, at der var tale om en fejl, blev der samme dag udtaget endnu en vandprøve til øjeblikkelig analyse. Lillejuleaften forelå resultatet af den anden prøve, og den var ligeså nedslående som den første. Bestyrelsen blev hasteindkaldt til en drøftelse af situationen. Skulle der lukkes for vandet lige midt i juletravlheden? Vandanalyse Laboratoriechefen i Århus havde i mellemtiden talt med embedslægen, og bestyrelsen besluttede, at man ville afvente hans afgørelse næste dags formiddag. Og kl. 10 den 24. december kunne embedslægen berolige de bekymrede bestyrelsesmedlemmer. Mængden af dichlorbenzamid i vandet var ikke direkte sundhedsskadeligt, og der blev givet fuld dispensation for overskridelsen. Bestyrelsen blev bedt om at arbejde hurtigt for at skaffe nyt vand og rent vand, men faren for lukning af vandforsyningen blev afværget, og julen var reddet. Forureningssagen satte bestyrelsen overfor et valg. Skulle man selv skaffe nyt vand eller skulle man blive et forsyningsselskab med vand til nogenlunde samme pris fra et andet vandværk? Resultatet blev en ny boring og flytning af vandværket til dets nuværende placering

9 Om kroner og ører De første mange år i Røgen Vandværk var præget af svingende økonomi. I begyndelsen havde man ikke en kassebeholdning, fordi der ikke blev opkrævet penge på forkant. Først når pengene skulle bruges gik man ud og optog lån eller indførte ekstra opkrævninger. Af og til er det bare nemmere, hvis der ikke er penge mellem folk. Den løsning har også flere gange været brugt ved Røgen Vandværk. I 1916 blev jorden omkring vandbeholderen bortlejet til Karl Ahlgren, mod at han så efter, om motoren gav vand. Der er både store og små udgifter forbundet med at drive og vedligeholde et vandværk. I 1953 indgik vandværket en 49-årig aftale med smeden om leje af den jord, hvor boringen var placeret. Lejen lød på 700 kroner, én gang for alle. Da der i 1964 skulle etableres et vandrensningsanlæg, løb udgifterne op i kroner plus udførelse af grave-, murer- og elektrikerarbejde. Flere gange i løbet af årene diskuterede og besluttede bestyrelsen forbrugsafhængige afgifter. De første var for brug af wc og haveslange, men i 1973 blev afgiften sat op for de interessenter, der havde to biler. Og i 1979 besluttede man, at gårdejerne skulle betale efter antallet af store kreaturer på gården. 2½ so, eller 10 svin, var lig med et stort kreatur. Da de nye hovedledninger til kroner skulle finansieres i 1986 vedtog bestyrelsen at bruge den såkaldte Voldbymodel, hvor vandværket ved hjælp af gældsbeviser lånte penge af interessenterne, renteog afdragsfrit i 25 år. De gentagne lån små og store og de ekstra opkrævninger fortsatte helt frem til 1987, hvor bestyrelsen besluttede, at der fremover skulle opkræves afgifter, så kassebeholdningen kunne vokse og driften blive jævn. Og missionen lykkedes. Siden 1987 har Røgen Vandværk kun én gang optaget lån, nemlig til byggeri af det nye vandværk i Prisen for det nye vandværk i 1998 var helt oppe på kroner. Heldigvis kunne Vandfonden yde tilskud på 40 procent, men der var stadig tale om en udgift på over kroner. Side fra kassebog 16 17

10 En bestyrelse på arbejde Siden begyndelsen har bestyrelsen været kernen i arbejdet med vandværkets drift. Som regel har bestyrelsesmøderne været afholdt i fred og fordragelighed, men i enkelte tilfælde er bølgerne gået højt. De fleste generalforsamlinger har været præget af ganske få fremmødte, 2 til 5 udover bestyrelsen. Og selv da vandet var forurenet, og der skulle investeres, mødte blot omkring 10 interessenter op på generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen i 1985 var der 20 deltagere inklusiv bestyrelsesmedlemmerne, og det bliver beskrevet som et meget pænt fremmøde. I dag har bestyrelsens arbejde dog ændret sig fra kun at dreje sig om at skaffe vand og indkassere penge. Fra omverdenen er der kommet øgede krav om vandkvalitet og administration, og der er behov for at følge mere med i de mange ting, der sker på vandforsyningsområdet. Røgen Vandværk er fx medlem af FVD Foreningen af Vandværker i Danmark og aktiv medspiller i det kommunale vandråd. Nu og i fremtiden Røgen Vandværk har nu rundet de første hundrede år, og der er styr på både økonomien og teknikken. Selve vandværket er fra 2000, de 1,8 kilometer ledninger i byen er omkring 20 år gamle mens ledningerne på landet - 5,6 km - i gennemsnit er 6 år gamle. De relativt nye anlæg giver forholdsvis små vedligeholdelsesudgifter. Endnu har vandværket kun én boring, og i forhold til den nuværende efterspørgsel giver den vand nok. Der er i dag 80 interessenter, men i området er der stadig en del, bl.a. landmænd, der har eget vandværk, og hvis de ca. 35 potentielle nye forbrugere alle skal med i interessentskabet, kræver det omkring 5,5 km nye ledninger og en ny boring. På vandværksgrunden er der plads til endnu en boring, men det vil alligevel kræve en investering at udvide. Vandværket har også i fremtiden brug for, at forsyningssikkerheden er i top, og det kan fx ske ved etablering af en ringforbindelse til et af nabovandværkerne i Farre, Sorring, Toustrup eller Hammel. Finansiering af kommende behov kræver en solid økonomi, og sådan en har Røgen Vandværk. Det lån, der blev optaget til etablering af det nye vandværk i 1999 er tilbagebetalt i 2010, og interessenternes gældsbeviser fra 1987 betales tilbage i Efter 2012 har vandværket således ingen gæld. Afgifterne i Røgen Vandværk er lidt højere end hos de større vandværker, fx Hammel Vandværk. Men de er uændrede siden 2005 og holder sandsynligvis nogle år endnu. Jubilæet 3. oktober Fællesspisning i Røgen forsamlingshus 18 19

11

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere