Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer."

Transkript

1 Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse, for jeres støtte og utrættelige arbejde når vi har været ude og lede efter ledningsbrud. Eller lede efter stophaner, der er groet til i krat og græs. Eller når der er taget kontakt til vandværks foreninger, banker, kredit foreninger, for slet ikke at nævne lige så utrættelige myndigheder. Tusind tak for indsatsen, som vandværk og forbruger afregner med et stort flot 0 kr. og til tider utak. Sidste år takkede jeg ligeledes Arne for mange års tro tjeneste som kasser og vandværkspasser. Det tog lidt tid inden vi fik fundet afløseren til Arne, men det er lykkes. Nu er det Troels Petersen fra Kirke Eskilstrup Vandværk, der har det daglige tilsyn med vores vandværk. Troels har de, efter lovgivningen, krævede kurser og certifikater til at passe et vandværk, samt rigtig mange års erfaring i dels pasning af vandværk, men har også sat sig ind i lovgivningen omkring vandforsyning. Så det er et klart løft vi har fået Troels, da det på ingen måde er blevet letter eller enklere, at være vandværk. Regnskabsdelen for Søbjerg vandværk har bestyrelsen ligeledes valgt at overdrage til samme person, som laver Kirke Eskilstrups regnskab og vi har fået lov til at købe os ind i deres regnskabs system. Dette vil ret praktisk betyde, at den eksorbitante service Søbjergs forbruger før har nydt, at bestyrelsen har kravlet ned i og tømt målerbrønde, så måleren kunne aflæses nu er slut. Alle vil fremover modtage et aflæsnings kort og en adresse at indberette til. Med rykker gebyr hvis ikke indberetningen er inde til tiden/ eller gebyr for aflæsning, hvis ikke det bliver gjort. Vi er ligeledes i en proces, hvor vi tilstræber, at leve op til lovgivningen om digital lednings registrering. Det vil sige at Troels Petersen er ved at lægge de faktuelle stophaner, målerbrønde, ledningsnet, osv. ind på digitale kort. Det bliver gjort på

2 Rambølls kort system, som vi ligeledes har fået lov til at købe os ind på Kirke Eskilstrups programmer og it system, da Søbjerg end ikke ejer en pc. I denne beretning har jeg talt meget om Kirke Eskilstrup Vandværk. Det er heller ikke uden grund. Vi arbejder i bestyrelsen for at sikre forbrugerne i Søbjerg Vandværk forsynings område, bedst muligt vand, billigst muligt, på lang sigt. Samtidig skal vi overholde lovgivningen. Vi står over for en række nye omkostning på flere fronter. Nogen omkostninger er afledt af større krav fra myndigheder, andre omkostninger er afledt af, vi har et ældre, slidt vandværk. Men lad mig nævne nogle af udfordringerne ; I vandværket har vi et utidssvarende iltnings tårn. Det gør dels, at der kan forekomme vand på gulvet over rent vands tanken, hvilket giver en forurenings risiko i rent vands tanken og at vores oppumpede grundvand ikke bliver iltet optimalt. Vi bør nedlægge iltningstårnet og indsætte et nyt iltnings anlæg. Når vandet er blevet iltet, passer vandet to sand filter. Når disse sandfilter bliver retur skyllet for tilbage holdte okker, jern og manganholdige forbindelser, bliver skyllevandet nu ledt ud til naboens mosehul. Dette er heller ikke lovligt længere. Her bør vi have sat nogle slambassiner op og disse skal tømmes af godkendte slamsuger. Endelig lever vandværket ikke op til arbejdsmiljø lovgivningen, så ham der passer vandværket, har ikke ordentlige arbejdsforhold, ej heller lovlige. Disse udfordringer er svære at forlige med bestyrelsen holdning om bedst muligt vand, billigst muligt. Udfordringen er at vi kun er 103 andelshavere at fordele udgiften over.

3 Hvad gør vi så? Det er her Kirke Eskilstrup vandværk kommer ind i billedet. Bestyrelsen har haft drøftelser med Kirke Eskilstrup vandværk om forsyning af Søbjerg forbruger. Kirke Eskilstrup vandværk har lidt over 500 andelshavere og levere ca m3 vand, i en fin, kvalitet uden anmærkninger på vand analyse rapporterne. De er ringforbundet med Tølløse og St. Merløse vandværker, som igen er forbundet med Uggeløse vandværk, så forsynings sikkerheden er i orden. Vi kan købe vand fra Kirke Eskilstrup vandværk for 6 kr. pr. kubikmeter vand. Det vil med det nuværende udpumpede vandforbrug på ca m3, medføre en udgift på kr. + moms. For det beløb kan Søbjerg ikke passe, forbedre og vedligeholde vores vandværk på lovlig vis. Det er bestyrelsen holdning at arbejde videre ad denne vej. Det kræver at vi lægger en ny hovedledning, via Stestrup Oldvej til Skjoldenæsvej, i første omgang. Når der laves ny hoved og stikledninger, vil der blive sat nye, godkendte målerbrønde op. Med spild procent på knap 40 % er dette ikke nogen luksus, at tage fat på udskiftningen af ledningsnettet/målerbrønde, snarere en bydende nødvendighed. Det skal her nævnes at spild over 10 %, skal vand værket betale grønne afgifter til staten, foruden omkostningen til op pumpning fra kildepladsen, iltning, sandfilter og udpumpning, uden der er et sted at sende regningen. Til orientering tager Søbjerg pt. 9,50 kr./m3 mod Kirke Eskilstrup pris på 6 kr./m3. Dette den rene vand pris eller produktions prisen om man vil, så kommer der moms og afgifter oven i. Med de foreløbig indhentede priser, kan bestyrelsen regne sig frem til en udgift på mellem og kr. pr. andelshaver. Vi arbejder i bestyrelsen, om det er muligt at opnå finansiering, via kommune kredit. Vi har forespurgt

4 Vandværksforeningen om hvordan præsesens er, ved sammenlægninger af to vandværker og det ser foreløbig positivt ud. Dvs. at med en garanti via kommune kredit, burde Søbjerg Vandværk kunne optage et normalt kreditforeningslån. Diverse banker og kredit foreninger vil normalt takket nej unden garanti fra kommune kredit, med begrundelse i, vi er et andels selskab og det er fra andelshaverne pengene skal komme, hvis der er et behov. Til orientering skal det nævnes, at vi har forespurgt Kirke Eskilstrup, om de vil overtage os, som vi er. Dette har de takket nej til, på grund af vores ledningsnets ringe forfatning. En sammen fatning af dette betyder at bestyrelsen søger mandat til en sammen kobling mellem Søbjerg og Kirke Eskilstrup vandværker, samt udskiftning af ledningsnettet med målerbrønde. Dette er en udgift på ca til kr. for hver andelshaver, hvor vi søger bedst mulig finansiering. Hvis ikke finansiering opnås, vil bestyrelsen bede Søbjerg andelshaver, om ekstra ordinært indskud på beløbet, i takt med udskiftningen af ledningsnettet. Hvis ikke bestyrelsen opnår mandatet på generalforsamlingen, genopstiller formanden ikke.

5

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere