Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012"

Transkript

1 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780 i 2009, så det er kun steget med 3 på 3 år. I 2004 var vi 637, og så steg medlemsantallet meget fra Vandforbrug Udpumpet m³ vand i kalenderåret 2011 (1/1 1/1). Vandforbruget er forholdsvis konstant, men der bliver sparet mere og mere på vandet, idet der jo er kommet flere forbrugere set over de senere år. Svinget mellem de senere år. Forbrug pr. husstand/erhverv var ca. 200 m³/år fra , hvor det nu er faldet til ca. 140 m³/år pr. husstand/erhverv. Vandspild I tallene er indregnet forbrug til vandspild. Desuden er der ikke skelnet mellem husstande og erhverv. I 2011 afregnet m³ med forbrugerne, dvs. spild på 4,8 %. Det er fint, og stadigvæk langt under det krævede maksimale spild på 10 % som staten forlanger. Kaj Jessen kom tættest på med gæt sidste år ramte faktisk helt præcist- og blev vinder i konkurrencen. Historisk ligger vi på ca. 5 % i spild, hvis vi ser bort fra 2003 og skyldtes store renoveringsarbejder på selve vandværket, så der blev skyllet rigtigt meget. I 2007 havde vi vores berømte mus i tanken som også betød at vi måtte skylle filtre ekstra meget. Vi kan ikke sige hvor stor spildet er for 2012 endnu, idet vi først skal have måleraflæsning retur fra forbrugerne. Vi forventer dog at spildet er mindre, da vores nye vandure kan måle et minimalt vandforbrug, hvilket de gamle vandure ikke kunne. Vandkvalitet Udover at kunne levere vand, er det jo også vigtigt at kunne levere ren vand og det kan vi. Vi har fået taget de lovkrævede vandanalyser. Prøver har generelt overholdt kravværdier, men vi har haft nogle mindre overskridelser. Det har været i form af for højt tal for Turbiditet, dvs.

2 klarhed af vandet. Det har været så små overskridelser at det er kun analyse instrumenter der kan se det. Man har ikke kunnet se uklarheden med det blotte øje. Der er både taget prøver ude på vandværket og udvalgte steder ude ved forbrugere. Vi har tidligere haft henvendelser fra forbrugere i området omkring Søndervænget/Fruenshave der syntes at vandet var lidt for varmt om sommeren. Det har vi ikke fået henvendelser om i lang tid, og måske skyldes det at man har vænnet sig til det eller også er det rent faktisk blevet koldere vand vi leverer. Der er ikke et lovkrav hvor kold vandet skal være men man skal tilstræbe at det leveres med en max temp på 12 grader. Det er svært at overholde om sommeren og der evt. er et lille forbrug så vandet står stille i hovedledninger og bliver opvarmet af den omkringliggende jord. Bestyrelses- og anlægsaktiviteter Afholdt 4 bestyrelsesmøder. Væsentlige opgaver: På sidste generalforsamling lovede vi hvad vi ville gennemføre i 2012 og det har vi overholdt vi lovede nemlig at 2012 ville blive et lidt mere stille år. Dette skyldes at vi har haft nogen år med udførelse af større opgaver (nye udstykninger, ny boring der gik galt, undersøgelser af nyt invindingsområde og udførelse af boring der, digitale vandure, nyt okkerbassin). Vi har derfor arbejdet mest med administrationsdelen i år. 1) Ny hjemmeside bl.a. pga. opfordring til dette på sidste generalforsamling 2) Udarbejdelse af nye vedtægter 3) Nyt regulativ 4) Indkørsel af nye vandure Dog udført følgende fornyelse af følgende i år: 1) Renovering boring 3 2) Nye beluftere Ny hjemmeside På sidste generalforsamling fik vi en opfordring om at vi burde forny vores hjemmeside idet den var utidssvarende og i øvrigt sjældent blev opdateret.

3 Dette var helt korrekt og noget vi også havde drøftet tidligere i bestyrelsen. Problemet var blot at ingen i bestyrelsen havde interesse/evner til at selv at udføre dette arbejde. På sidste generalforsamling blev Lene så valgt i bestyrelsen og hun tog denne opgave på sig og har i løbet af i år lavet vores nye hjemmeside. Nu kan vi selv opdatere den og det vil vi gøre. Hjemmesiden er punkt på dagsorden til bestyrelsesmøder herefter så vi fortsætter med at have fokus på dette. Den er lige blevet færdig så der kan sikkert findes steder hvor den kan gøres bedre, og input modtages gerne. Nye vedtægter Det er sådan at vi altid har haft kritiske revisorer i vandværket og så kunne vi vælge registrerede revisorer. Sådan står der i vores nuværende vedtægter som vi selvfølgelig følger. Anders Stilling og Per Gunnersen har været vores kritiske revisorer gennem de sidste år og stillede os det spørgsmål sidste år at de gerne ville have defineret lidt nærmere hvad deres rolle helt konkret var og hvad de skulle revidere. Det fik så bestyrelsen til at drøfte om det var tidssvarende i det hele taget at have kritiske revisorer, når nu vi alligevel altid brugte registrerede revisorer. Derfor besluttede vi at der skulle udarbejdes nye vedtægter og nu har vi fået udarbejdet et forslag til dette, som vi så skal stemme senere om i aften. Nyt regulativ Når vi nu var i gang med at udarbejde nye vedtægter var det også passende at udarbejde nyt regulativ. Regulativet hænger jo tæt sammen med vedtægterne og vi kunne se at noget det der stod i vedtægterne var regulativ stof, så nu er regulativet tilrettet de nye vedtægter vi forhåbentligt får vedtaget i aften. Regulativet skal godkendes af Horsens Kommune der godkendte dem tidligere på året, og vedtages ikke på generalforsamlingen. Det nye regulativ er identisk med det normal regulativ som FVD (Foreninger af Vandværker i Danmark) har udarbejdet. Dette er udarbejdet af deres jurister og er tilpasset normal retspraksis i afgørelser der er faldet i diverse sager landet over.

4 Der er ingen grund til at fravige dette normal regulativ. Nye vandure Vi fik jo indkørt de nye vandure sidste år og skulle så have første årsaflæsning 1/ i dette regnskabsår. Det har kørt upåklageligt og det er en fornøjelse at vi ikke skal rykke op til 100 forbrugere for at få aflæst målerne. Nu skal vi bare have Peter ud at cykle en tur med aflæseren i cykelkurven, så har vi de data vi skal bruge. Alle kunne aflæses uden problemer og det er en forbedring af vores system vi er rigtig glade for. Det gav Randi og Peter en del ekstraarbejde da der skulle skiftes fra gamle til nye målere og indkøring af disse, men herefter er det langt lettere for alle både vandværket og forbrugerne. Ved indførelsen havde vi nogle få henvendelser fra forbrugere der har haft svært ved at aflæse de nye målere. Det har skyldtes at de har læst på hovedet. Det er jo digitale tal og mange af dem kan jo læses på hovedet og dermed give hel anden værdi. F.eks. 296 m³ giver 962m³ læst på hovedet. Fremtiden Kvalitet af vandværk Vi har et rigtigt godt og velholdt vandværk. Det siger vi hvert år til generalforsamlingen. Men vi mener det også og vi har råd til fortsat at have det. Vi har en frihedsgrad i økonomien så vi kan foretage de reparationer og vedligehold der skal til for at bevare vandværket i god stand. Vores beholdning (kassebeholdning og obligationer) var ca ,- for 2 år siden, hvilket bestyrelsen anså for at være for meget, hvis vi ikke havde en plan for hvad de skulle bruges til. Det havde vi, og nu har vi pga. førnævnte aktiviteter fået det nedbragt til ,- kr. hvilket stadigvæk er i overkanten af hvad bestyrelsen mener vi bør have. Der er således stadigvæk plads til at investere i forbedringer af vandværket og det vil også ske.

5 Hvor investeringer drejer sig om ledningsarbejder i veje skal dette arbejde koordineres med Horsens Kommune således vi ikke graver veje unødigt op flere gange end højest nødvendigt. Det kan så også betyde at vi må fremrykke nogen af disse investeringer hvis f.eks. Horsens Kommune pludselig vil udføre ny asfaltbelægning på f.eks. Søndervænget. Af kurven ses vores kassebeholdnings udvikling siden Fra 2002 til 2003 brugte vi ca. 2,0 mill på renovering af vandværket. Herefter har vi ikke kunnet nå at bruge de penge der er indgået i tilslutningsafgift. Det er så vendt igen jf. anlægsaktiviteterne i 2010/2011. Kommende investeringer Vi har udarbejdet investeringsoversigt over igangværende og kommende projekter og budget for dette: Tiltag vi vil i gang med indenfor de kommende 4 år: Solcelleanlæg ,00 Vestergade ,00 VLT og PLC Boring ,00 Søndervænget ,00 Skovbrynet ,00 I alt er der kommende og igangværende projekter for ca ,00. Investeringer forventes udført over de næste ca. 3-4 år, og i nævnte rækkefølge. Investering i nye solceller kræver dog en tilladelse fra Horsens Kommune da vi ligger i landzone. Der er søgt om udførelse af et 17 kw anlæg der skulle producere ca kwh om året svarende til en værdi på ,00 kr. Det vil aldrig blive lige så god en forretning md solceller på et vandværk som til en privat bolig da vi for det første ikke betaler 2,20 kr/kwh som til privatforbrug og vi kan ikke komme på nettomålerordningen som nu i øvrigt snart bliver afskaffet for alle. Men en besparelse på ca ,00 kr/året i elforbrug er en langt bedre forrentning af ,00 end en højrentekonto i banken. Vandtakst Derudover er det jo en rigtig god idé set ud fra et miljøhensyn.

6 Vandtakst : Vandtakst forløbne periode : Fast afgift : 700,- M³-afgift : 6,00 kr/m³ (+ off. afgifter) Nye takster for næste år bliver : 700,- kr i fast afgift (ingen stigning) 6,00 kr/m³ (ingen stigning) Der bliver ingen stigning i takster for 2013, dvs. vi har samme takster 8 år i træk, idet disse takster blev besluttet på generalforsamlingen i Det kan staten ikke prale af. Afgift til staten har i en årrække været 5,00 kr/m³ og var 5,00 kr/m³ så sent som 2 år siden men kommer nu op på 6,13 kr/m³ pr Så nu er afgiften til staten højere end det vi tager for at pumpe vandet op, rense det, pumpe vandet ud til forbrugerne og i det hele taget drive vandværket. Lidt grotesk! Og så kommer der moms oveni! Som det kan ses af kurven blev taksten reguleret en del fra 2002 til Det skyltes den store renovering af vandværket der gjorde at vi havde brugt en del af de likvide midler. Vi har en meget lav pris for levering af vand. Forrige år offentliggjorde Jyllands Posten priserne på vand for alle vandforsyninger over m³/år (vi udpumper jo kun m³/år). De 5 dyreste ligger på mellem kr/m³ og de 5 billigste mellem 3 5,66 kr/m³. Det er faktisk ret flot vi ville være tæt på at være mellem de allerbilligste i DK, hvis vi havde været med i statistikken, specielt når man tænker på at vi har vagtordning 24 timer i døgnet 365 dage om året, som man kan forvente at de store vandværker også har. Mange helt små vandværker er givetvis billigere, men de har heller ikke samme forsyningssikkerhed og vandværker der er up to date. Vandværkspasning/Bestyrelse Vandværket bliver passet af Peter Skovgård til vores store tilfredshed. Nogen gange sker der så noget uventet. Ved Plejehjemmet var der et andet firma der lige skulle have kabler i jorden og borede under Horsensvej. De borede lige ind i vores hovedledning og så strømmede der ellers vand ud svarende til et halvt årsforbrug for en husstand.

7 Det blev løst selv om Peter sad på en cykel i Toscana.. Forbrugerne bliver serviceret på en venlig og korrekt måde og vandværket er altid vedligeholdt i pæn stand. Tak for det. Også tak til Randi og bestyrelse for godt samarbejde og håndtering af forbrugere. Tak for godt samarbejde med Hovedgård Fjernvarmeværks bestyrelse.

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere