HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger"

Transkript

1 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006

2 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Emneord: Skimmelsvampe, fugt, bygninger, alment praktiserende læger, allergi, overfølsomhed Sprog: Dansk URL: Pjecen kan læses og downloades på Version: 1.1 Versionsdato: December 2006 Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december 2006 Layout og produktion: 1508 A/S Tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S Pjecen kan rekvireres hos: Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf Fax Pris: 0 kr, dog betales ekspeditionsgebyr Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Forsidebillede: Skimmelsvampen Penicillium chrysogenum, fotograferet i scanning elektron mikroskop. Robert A. Samson. Foto s. 4: Robert A. Samson Fotos s. 5-6: Jens Frisvad & Suzanne Gravesen Foto s. 8: Mikael Rieck Foto s. 10: Kristian Fog Nielsen Foto s. 14: Ole Filtenborg Sundhedsstyrelsen retter en stor tak til Suzanne Gravesen for at have inspireret og bidraget til pjecen og til andre fagpersoner, der ligeledes har bidraget.

3 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2 2. Dårligt indemiljø og symptomer 3 3. Fugt, skimmelsvampe og helbredseffekter Irritation 3.2 Allergi og anden overfølsomhed 4. Udredning og diagnostik Udredning af irritative symptomer 4.2 Udredning af allergi over for skimmelsvampe 4.3 Spørgsmål til patienten om eksponering for skimmelsvampe 5. Fugt og skimmelsvampe i bygninger Iværksættelse af undersøgelse af boligen 6. Henvisningsmuligheder 16 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 1

4 1. Introduktion Fugtskader og problemer med skimmelsvampe forekommer i en ikke ubetydelig del af danske bygninger. Hos praktiserende læger kommer der fra tid til anden patienter med symptomer, der kan hænge sammen med ophold i bygninger med fugt eller skimmelsvamp. Det kan være patienterne selv, der bringer mistanken om sammenhængen på banen, eller der kan være brug for, at lægen på eget initiativ medtager fugt eller skimmelsvamp i bygninger i sin udredning. Sådanne henvendelser kan være vanskelige at håndtere. Fugtskader kan give anledning til sundhedsskadeligt indemiljø. Så uanset hvad man kommer frem til om sammenhænge mellem symptomer hos den enkelte patient og fugt eller skimmelsvamp i bygninger, skal der altid rådes til, at fugtskaderne udbedres. Denne pjece samler kort den eksisterende viden om sammenhænge mellem fugt, skimmelsvampe og symptomer samt giver råd om udredning og diagnostik i almen praksis. Pjecen er først og fremmest skrevet til praktiserende læger, med det formål at orientere og rådgive om: fugt, skimmelsvampe og helbredsef fekter relevant udredning og diagnostik fugt og skimmelsvampe i bygninger spørgsmål, der kan belyse patientens eksponering for fugt og skimmelsvampe i bygninger det videre forløb for patienten Pjecen kan også være af interesse for andre, der har berøring med området. Nogle afsnit kan måske forekomme som velkendt stof, men de er medtaget for helhedens skyld. Ordforklaringer er givet udvalgte steder, for at en bredere kreds end praktiserende læger kan have nytte af at læse i pjecen. Suzanne Gravesen, tidligere seniorforsker på SBI, har bidraget væsentligt til indholdet, efter at et stort dansk forskningsprojekt om skimmelsvampe og sundhed var afsluttet. Sundhedsstyrelsen har endvidere haft kontakt med en lang række fagpersoner inden for almen praksis, allergologi, indeklima, epidemiologi, de regionale embedslægeinstitutioner, arbejdsmiljø, bygningsforhold mv. i forbindelse med udarbejdelse af pjecen. Det faglige indhold i pjecen afspejler Sundhedsstyrelsens samlede vurdering ud fra de forskellige input, der er kommet. 2 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

5 2. Dårligt indemiljø og symptomer Hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indemiljø, kan det især hos følsomme personer give sig udslag i symptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Det kan være svært at fastsætte årsagerne til disse symptomer, men hvis de opstår i relation til ophold i specifikke bygninger, og hvis de mindskes eller ophører, når bygningen forlades, kan der eventuelt være en sammenhæng mellem symptomerne og indemiljøet i bygningen. Et dårligt indemiljø kan blandt andet opstå på grund af: persontæthed støv høj temperatur længerevarende fugt dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg visse kemiske stoffer, herunder stærkt lugtende stoffer Da danskerne samlet set tilbringer 80-90% af deres tid inden døre, kan det være relevant at fokusere på indemiljøets påvirkning af helbredet, herunder sammenhængen mellem fugt, skimmelsvampe og helbredseffekter. Fugt i indemiljøet over længere tid kan hænge sammen med en øget forekomst af slimhinde- og luftvejssymptomer, og en høj fugtighed kan fremme vækst af skimmelsvampe og husstøvmider. En skimmelsvamp med sporer og hyfetråde, der danner et sammenhængende mycelium. Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 3

6 3. Fugt, skimmelsvampe og helbredseffekter Sporer fra skimmelsvampe findes overalt. Svampene vokser i kolonier som tynde hyfer, der tilsammen danner et såkaldt mycelium. Skimmelsvampe udskiller forskellige enzymer, der kan nedbryde det, de vokser på, samt en række andre biologisk aktive stoffer. Blandt disse er mykotoksiner (svampegiftstoffer), der beskytter svampen mod konkurrenter i nærmiljøet. Skimmelsvampe spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften, og derfor findes sporerne overalt i bygninger. Når de rette vækstbetingelser er til stede, vil sporerne spire og danne nyt mycelium. Små fragmenter af mycelium kan ligeledes frigives til luften, hvorved nye kolonier kan etableres. Skimmelsvampe spiller en vigtig rolle i naturens stofkredsløb og i føde- og medicinalvareindustrien, men skimmelsvampe kan også medføre gener og sundhedsskadelige effekter på mennesker både i inde- og udemiljøet. Helbredspåvirkningerne af fugt og skimmelsvampe kan inddeles i to hovedkategorier: irritation samt allergi og anden overfølsomhed. Litteratur om helbredseffekter af fugt og skimmelsvampe, herunder baggrundslitteraturen for denne pjece, kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Irritation Irritation er langt den hyppigste form for helbredspåvirkning ved udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslet. Personer med høfeber og astma er særligt følsomme. Desuden kan irritation af luftvejene øge risikoen for luftvejsinfektioner. Børn, som vokser op i boliger med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma. Det vides ikke, om forklaringen er en øget forekomst af skimmelsvampe, husstøvmider eller andet. Nyere undersøgelser blandt spædbørn, der er arveligt disponerede for astma eller allergi, har dog vist en 4 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

7 association mellem objektive mål for forekomst af skimmelsvampe i indemiljøet og nedre luftvejssymptomer. Mekanismen herfor er ukendt, men tyder ikke på allergi. I Danmark har forskningsprogrammet Skimmelsvampe i bygninger påvist en sammenhæng mellem mængden af skimmelsvampe i gulvstøv på skoler og symptomer fra øjne og øvre luftveje samt hovedpine. Generelt var det at have astma, høfeber, nyligt overståede luftvejsinfektioner eller dårligt psykosocialt undervisningsmiljø dog stærkere risikofaktorer for symptomer end udsættelse for skimmelsvampe i gulvstøv. Ingen af skolerne var dog svært angrebne. Følgende komponenter af skimmelsvampe kan forårsage irritation: Glukaner Cellevæggen hos skimmelsvampe indeholder glukan, som er et biologisk aktivt kulhydrat. Mængden af glukan i luften har i enkelte epidemiologiske undersøgelser, specielt hos børn, vist sig at være korreleret til symptomer som irritation i øjne, næse og øvre luftveje, træthed, hoste og trykken for brystet. Visse glukaner kan i sig selv aktivere immunsystemet. Specifikke målinger af glukaner har været anvendt som et tilnærmet mål for tilstedeværelsen af skimmelsvampedele og svampesporer. Sådanne målinger anvendes dog ikke rutinemæssigt, da de ikke korrelerer med symptomer på en entydig måde. Penicillium chrysogenum Cladosporium herbarum Aspergillus versicolor Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 5

8 Alternaria sp. Trichoderma harzianum Stachybotrys chartarum VOC er Stærk muglugt er en god indikator for fugtproblemer. Lugten skyldes, at skimmelsvampe afgiver flygtige organiske forbindelser (volatile organic compounds, VOC er), der kan medføre muggen eller jordslået lugt. VOC erne anses dog ikke for direkte at forårsage sygdom i de mængder, de forekommer i indemiljøet. Bakterier, navnlig slægten Streptomyces, som også er knyttet til våde bygninger, kan ligeledes ud sende stærke muglugte. Mykotoksiner En række skimmelsvampe udskiller mykotoksiner (svampegiftstoffer) for at beskytte sig mod konkurrenter i nærmiljøet. Det gælder blandt andet: Asper gillus versicolor (der kan forekomme på de fleste materialer, og hyppigst findes i gulvstøv) Chaetomium globosum (der primært findes på træ- og celluloseholdige materialer) Stachybotrys chartarum (der især er at finde på meget våde gipsplader) Indånding af mykotoksiner i de mængder, der forekommer i indemiljøet i ikke-industrielle sammenhænge, anses ikke for at give anledning til sygdom, men mykotoksiner kan være medvirkende til irritation. I ekstreme tilfælde, hvor der er store flader/relativt mange m 2 med skimmelsvampevækst (fx deciderede lodne flader) og en høj koncentration af mykotoksiner i luften, er der set eksempler på svære toksiske reaktioner. Desuden kan berøring af mykotoksinholdigt materiale i nogle tilfælde give hududslet. 6 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

9 3.2 Allergi og anden overfølsomhed IgE-medieret allergi 1 kan opstå ved gentagen eksponering for skimmelsvampe, der indeholder antigene proteiner (allergener). Det er sjældent, at personer udvikler skimmelsvampeallergi ved at opholde sig i fugtskadede bygninger, men risikoen øges, hvis de i forvejen er atopikere 2 eller på anden måde har følsomme luftveje. Personer med eksisterende allergi over for fx skimmelsvampe vil kunne få forværret deres symptomer. Der eksisterer ikke specifikke opgørelser over skimmelsvampeallergi i Danmark, men det antages, at det forekommer hos ganske få procent af den danske befolkning, og her især over for skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Disse sporer forekommer naturligt i udeluften næsten hele året, men der er flest i de fugtige efterårsmåneder au gust/september, og færre om vinteren. Cladosporium og Alternaria kan endvidere forekomme i stort tal i fugtskadede bygninger. Undersøgelser har vist, at forekomsten af sensibilisering 3, målt som forekomst af IgE-antistoffer over for skimmelsvampe, ligger mellem 1 og 3% i den generelle befolkning. Størsteparten af de sensibiliserede antages at være sensibiliseret af skimmelsvampe fra udeluften. En del af de sensibiliserede vil udvikle allergisk sygdom, der normalt viser sig som astma eller allergisk snue, som således især vil optræde i sensommeren i forbindelse med forhøjede koncentrationer af sporer i udeluften. Hvis der er skimmelsvampe i boligen, kan symptomer forekomme hele året. I meget sjældne tilfælde kan der udvikles allergisk alveolitis 4. Allergisk alveolitis er en immunmedieret overfølsomhedsreaktion i lungevævet. Årsagen til allergisk alveolitis er, at skimmelsvampesporer med en diameter på 1-2 mikrometer indåndes og deponeres i alveolerne. Allergisk alveolitis forårsaget af svampesporer ses hyppigst som en erhvervssygdom i landbrug og industri, men kan i sjældne tilfælde forekomme efter skimmelsvampeangreb i en bolig. Symptomerne skyldes en udbredt granulomatøs betændelse i lungevævet, som giver anledning til feber, kulderystelser, hoste og åndenød. Der kan samtidig være tegn på luftvejsobstruktion og astma. 1 Allergi udløst af allergi-antistoffet IgE, der opstår når kroppens immunsystem danner allergi-antistof mod bestemte proteiner (allergener) fra skimmelsvampe. IgE-allergisk sygdom kan typisk vise sig som astma og allergisk snue/høfeber. 2 Atopi er en personlig eller familiær tendens til at danne IgE-antistoffer ved udsættelse for små mængder allergener, oftest proteiner, og til at udvikle de klassiske allergiske sygdomme astma, høfeber/allergisk snue eller børneeksem. 3 Sensibilisering betyder alene tilstedeværelse af allergi-antistoffer i kroppen. Sensibilisering er en forudsætning for, men ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der udvikles allergisk sygdom. 4 Allergisk lungebetændelse, udløst af en anden allergisk mekanisme end ved IgE-allergi. Og med en særlig form for betændelse (en granulomatøs betændelse) i lungevævet. Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 7

10 Mængden af sporer i udeluften fra Cladosporium og Alternaria indgår i dagens pollen- og sporetal, der dagligt opdateres på hjemmesiderne hos DMI ( og Astma-Allergi Forbundet ( Man kan dagligt modtage de seneste pollenog sporetal ved at tilmelde sig deres gratis -service. 4. Udredning og diagnostik 4.1 Udredning af irritative symptomer Det er vanskeligt at udrede patienter med irritative symptomer relateret til fugt og skimmelsvampevækst. Det skyldes, at symptomerne ofte vil kunne relateres til flere forskellige risikofaktorer. Der findes derudover ingen specifikke undersøgelsesmetoder til at påvise sammenhængen med skimmelsvampevækst. En måde at indkredse problemet på, er ved at spørge til tid og sted: Hvornår er symptomerne begyndt, og hvornår forekommer de, herunder nærmere angivelse af hvilke perioder/tidspunkter på døgnet, de optræder, hvis de ikke er konstante. Forsvinder symptomerne, når patienten ikke opholder sig bestemte steder og kommer de igen, når patienten vender tilbage. Det er desuden vigtigt at udelukke andre årsager til de irritative symptomer, fx tobaksrøg. Hvis man har mistanke om, at der er en sammenhæng med indemiljøet i en bestemt bygning, kan det være nødvendigt, at personen i en kortere eller længere periode undgår ophold i bygningen. Henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk klinik kan overvejes, hvis det findes relevant at få belyst særlige forhold i relation til eksponering. 8 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

11 4.2 Udredning af allergi over for skimmelsvampe Patienter med typiske IgE-allergiske symptomer som ved astma eller allergisk snue tilbydes udredning, herunder almindelig allergiudredning med prik-test 5. I en standard prik-test indgår skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Hvis symptomerne kan relateres til ophold i bestemte bygninger, fokuseres der i anamnesen (sygehistorien) på indendørs allergener og udløsende eller forværrende faktorer som kæledyr, tobaksrygning i boligen, fugtigt indeklima med risiko for høj forekomst af husstøvmider, og fugtskader med vækst af skimmelsvampe. Det er vigtigt, at anamnesen udover at indeholde oplysninger om mulig eksponering også indeholder oplysning om familiær disposition. Forslag til relevante spørgsmål om eksponering ses i afsnit 4.3. Efter behov suppleres den objektive undersøgelse herefter med prik-test, og ved mistanke om astma desuden lungefunktionsundersøgelse og eventuelt monitorering af peakflow 6 og symptomer i tre til fem uger. En sikker diagnose kan kun opnås ved at sammenholde anamnesen med de kliniske/parakliniske 7 undersøgelser. Udredning af allergi over for skimmelsvampe er ofte kompliceret, bl.a. fordi der er mange skimmelsvampearter og dermed et endnu større antal allergener, hvor mange sandsynligvis ikke er karakteriseret endnu. Yderligere udredning anbefales derfor gennemført i en speciallægepraksis/på en specialafdeling. Hvis der er mistanke om, at symptomerne skyldes en fugtskadet bygning med vækst af skimmelsvampe, bør der herunder gennemføres en vurdering af bygningen af fagpersoner med særligt kendskab til skimmelsvampe og fugtproblemer (se afsnit 5.1). Desuden kan det være nødvendigt, at patienten ikke opholder sig i boligen i en periode for at kunne vurdere, om tilstanden ændrer sig. Kun i en lille del af tilfældene vil allergi over for skimmelsvampe være den primære årsag til symptomerne. Hyppigst vil der være tale om forværring af symptomer hos personer med anden primær årsag til slimhinde-/luftvejssymptomer. 5 Allergiundersøgelse, hvor en bestemt række allergifremkaldende stoffer prikkes ned i huden på underarmen. 6 Anden form for lungefunktionsundersøgelse, hvor peakflow måles ved at puste i et peakflowmeter morgen og aften, og værdien noteres i et skema. 7 Andre kliniske undersøgelser som fx blodprøver og lungefunktionsundersøgelse m.fl. Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 9

12 I meget sjældne tilfælde kan gentagne sygdomstilfælde af lungebetændelse skyldes udsættelse for skimmelsvamp. Der kan i så fald være tale om allergisk alveolitis. Diagnosen stilles på baggrund af anamnese, eksponering samt kliniske og parakliniske fund. Udredningen bør foregå ved lungemedicinsk specialafdeling med lands-landsdelsfunktion. Bestemmelse af såkaldt præcipiterende antistoffer (overvejende af typen IgG) over for skimmelsvampe kan ikke i denne forbindelse anvendes som et entydigt diagnostisk mål. Testen påviser ikke aktiv sygdom, men kun, at patienten har været eksponeret tidligere. Der vil dog ikke altid dannes IgG antistoffer ved eksponering, og dette gør ligeledes målet usikkert. 4.3 Spørgsmål til patienten om eksponering for skimmelsvampe Spørgsmål: Er der eller har der været fugtskader i bygningen? Hvornår opstod de? Hvor længe varede de? Er de afhjulpet? Baggrund: En langvarig fugtskade på flere uger eller derover vil almindeligvis resultere i skimmelsvampevækst og frigivelse af sporer til indeluften, hvorved der er risiko for ekspone ring af patienten. Ved en kortvarig fugtskade, hvor det berørte område udtørrer inden for få dage, opstår der næppe vækst af skimmelsvampe. Hvis der er vedvarende fugt i en lun væg, der eksempelvis opvarmes på grund af sol eller placering mod fyrrum, kan der udvikles kraftig vækst på kortere tid, fordi høje temperaturer fremmer væksten. Skimmelsvampe bag tapet 10 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

13 Hvis der er konstateret skimmelsvampevækst, er det vigtigt at afklare og afhjælpe årsagen til væksten, fjerne al skimmelvækst og sikre hurtig udtørring af angrebne områder for at hindre fornyet angreb. I visse tilfælde kan dette udføres af beboeren, men ofte må der henvises til professionelle for at få udført arbejdet korrekt. Årsager til vandskade skal i alle tilfælde afhjælpes. Mere information kan findes på Spørgsmål: Er der muglugt, spor af fugtpletter eller skimmelsvampevækst i nogle af rummene eller i kælderen, selvom der ikke er kendskab til fugtskader? Baggrund: Skabe og inventar, der står op ad ydervægge med begrænset isolering, og vægge omkring baderum er steder med ofte forekommende skimmelsvampevækst. Luft fra krybekældre trænger ofte op i bygningen og kan indeholde dele af skimmelsvampe, sporer og muglugt. Læg mærke til, om patientens tøj lugter af mug. Det er en god indikator for fugtrelaterede problemer, hvor patienten opholder sig. Muglugt fra tøj kan være baggrund for en byggeteknisk undersøgelse, og det er vigtigt at anspore patienten til at få undersøgt boligen. Spørgsmål: Hvor findes skimmelsvampevæksten, og hvor store er områderne med skimmelsvamp? Baggrund: Skimmelsvampevækst på store overflader tæt på patientens seng eller lignende nær patientens typiske opholdssteder giver kraftig og langvarig eksponering. Skimmelsvampe kan vokse steder, hvor de er svære at opdage, fx bag et tapet eller i hulrum i en væg. Skjult vækst kan være lige så kritisk som vækst på frie overflader, blandt andet fordi en del af udeluftstilførslen kan ske via disse hulrum. Skimmelsvampevækst i ventilationssystemet kan være særligt problematisk. Litteraturen giver ikke svar på mulige dosis-respons sammenhænge eller tærskelværdier for, hvor store områder med skimmel der eventuelt medfører symptomer. Skimmelvækst, der ikke omfatter mere end en vinduesramme eller et lille hjørne i et værelse, vil formentlig ikke give anledning til symptomer. Under alle omstændigheder bør der ikke være fugtskader og skimmelsvampevækst i bygninger. Fugtskader og skimmelsvampeangreb bør altid afhjælpes. Se boks på næste side om, hvad patienten selv kan gøre. Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 11

14 Kritiske fugt- og skimmelsvampeforhold i boligen underbygger anamnesen, som yderligere kan styrkes af en bygningsundersøgelse, der gør det muligt at vurdere omfang og risiko for allergen- og toksineksponering. Ved mistanke om skimmelsvampevækst i boligen bør man altid foreslå patienten, at der tages skridt til at finde årsager til dette og til at få undersøgt, om der også er skjult vækst i bygningen. De angrebne overflader renoveres og udtørres. Mindre områder, særligt glatte overflader, kan rengøres og desinficeres med klorin eller rodalon, der efter ca. 20 minutter afvaskes og aftørres. Dette forudsætter dog, at årsagen er fundet og afhjulpet, og at udtørringen er sikret. Isoleringsmaterialer eller gipsplader, der er angrebet af skimmelsvampe bør udskiftes. Læs mere på Spørgsmål: Kommer der megen dug indvendigt på tolagsvinduer og termoruder i vintertiden? Baggrund: Dug på tolagsvinduer og traditionelle termoruder, udover i kanterne, er tegn på, at boligen er fugtig, også selvom der ikke er tegn på egentlige fugtskader. Der vil altid kunne forekomme kondens på vinduer med kun ét lag glas. Derimod vil der kun i ekstreme tilfælde forekomme dug indvendigt på energiruder. Kondens eller blot for høj fugtighed forekommer ofte på kolde overflader, steder med dårlig isolering (kuldebro) eller i utilstrækkeligt opvarmede rum. Fastholdelse af en lav temperatur fx i soverummet kan derfor resultere i, at skimmelvæksten bliver særlig udbredt i dette rum. Boligens soverum bør derfor altid luftes godt ud og være opvarmet i dagtimerne. Herved begrænses også væksten af husstøvmider. Spørgsmål: Foregår der renovering og/eller udtørring pga. fugt eller skimmelsvampevækst i bygningen? Baggrund: Man skal være meget opmærksom på akutte symptomer hos personer, der opholder sig i bygninger under renovering for fugtskader. Skimmelsvampesporer og fragmenter fra dødt/indtørret mycelium frigøres primært ved mekanisk påvirkning af tørre materialer. Således vil der under renovering frigøres sporer og partikler, og det område, der er påvirket af renoveringen, skal derfor så vidt muligt afskærmes fra rum, der stadigvæk er i brug. 12 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

15 5. Fugt og skimmelsvampe i bygninger I forbindelse med en uddybning af anamnesen kan det være hensigtsmæssigt at vide noget om forskellige typer af fugt, der kan forekomme i bygninger. Skimmelsvampe vokser især på fugtige organiske materialer, såsom på eller bag ved tapet, træ, maling og gipsplader. Vækst af skimmelsvampe i bygninger forekom mer kun, når materialerne er så fugtige, at fugtindholdet mindst svarer til, at der er opnået ligevægt med luft med en relativ luftfugtighed på 75-80%. Fugtproblemer opstår hovedsageligt som følge af vandskader i forbindelse med opstigende grundfugt, ved stor vanddampproduktion eller ved utilstrækkelig ventilation. Vandskade i bygningskonstruktionen (vægge, loft, gulve, tag) og i inventar (tapet, møbler, tøj) kan skyldes indtrængen af vand, rørskade eller opfugtning af konstruktioner ved absorption eller kondensation af vand fra luften. Grundfugt skyldes, at vand fra jorden trænger op i bygningen. Dette er meget udbredt i ældre bygninger og kan skyldes konstruktionsfejl af sokkel i nyere bygninger. Medvirkende årsager kan være tilstoppede dræn, utilstrækkelig tætning af fundamenter mod jorden og utilstrækkelige eller tilstoppede afløb for tagvand. Indtrængen af vand gennem utæthed i tag, vægge, døre eller vinduer skyldes mangelfuld vedligeholdelse af bygningen eller konstruktionsfejl. Rørskade opstår ved tæring af rør, rørsprængninger eller utætte samlinger. Kondens kan opstå på kolde overflader, herunder kuldebroer. Hvis der er mangelfuld opvarmning og ventilation, kan fugten ikke fjernes. Kondens kan også blive et problem ved høj luftfugtighed, når indeluften tilføres mere vand, end der fjernes ved ventilation. Det kan fx være på grund af badning, madlavning, rengøring, vask og tørring af tøj. Særlig stor eksponering for skimmelsvampe eller dele deraf kan forekomme ved: Materialer der er stærkt angrebet af skimmelsvamp på mange og store områder Renoveringsarbejde og udtørring, hvor sporer og partikler kan spredes i meget store mængder, hvis der ikke afskærmes eller udsuges Vækst i ventilationssystemer Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 13

16 De almindeligt forekommende skimmelsvampe ved fugtskader i indemiljøet: Aspergillus og Penicillium: Almindelig på fx opfugtet træ, vandskadet tapet og maling. Cladosporium og Alternaria: Fx fugtskadet træ. Stachybotrys: Fx på stærkt vandskadede tapeter og gipsplader. Blandt de hyppigst forekommende bygningsrelaterede skimmelsvampe i indemiljøet er Aspergillus versicolor og Penicillium chrysogenum. På stærkt vandskadet bygningsmateriale kan endvidere forekomme Stachybotrys chartarum og Chaetomium globosum. Hvis der er skimmelsvampe i boligen, kan symptomer forekomme hele året. En spørgeskemaundersøgelse i Danmark i 2000 viste, at 17,6% af de adspurgte havde haft fugtskader i boligen inden for de seneste fem år, og at 36,4% af disse fugtskader ikke var afhjulpet på undersøgelsestidspunktet. Skoler og institutioner er også blandt de bygninger, hvor der kan være problemer med fugt. 5.1 Iværksættelse af undersøgelse af boligen Er der mistanke om fugt/skimmelsvampevækst kan beboeren begynde med selv at gennemgå sin bolig og se efter fugtpletter og fugtskader. Muggen lugt kan bedst konstateres af andre. Man kan måle den relative luftfugtighed med et kalibreret hygrometer. Læs mere på En byggeteknisk undersøgelse af en bolig med særligt henblik på vækst af skimmelsvampe kan foretages af fagfolk indenfor byggeri. Der kan bl.a. tages prøver fra vægge, tapet, træværk mm. med henblik på identifikation af svampevækst i fugtskadede materialer. Dyrkning af forskellige skimmelsvampearter. 14 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

17 Drejer det sig om en ejerbolig, er det ejeren selv, der må sørge for at igangsætte undersøgelserne og betale omkostningerne. Drejer det sig om en lejebolig, skal beboeren først og fremmest henvende sig til udlejeren, ejeren, boligforeningen eller tilsvarende (se også boksen herunder). Kommunen er bygningsmyndighed og udreder klager over vedligeholdelse eller mangler og fører tilsyn med bolighygiejnen i udlejningsboliger. Det kan blive nødvendigt at inddrage kommunen, hvis en udlejer ikke formår at løse problemet. Henvendelse bør rettes til teknisk forvaltning. Sundhedsstyrelsens regionale embedslægeinstitutioner kan, efter anmodning fra kommunen, give sundhedsfaglig rådgivning. For at reducere helbredsskaderne er det vigtigt hurtigt at afklare og afhjælpe årsagerne til fugtskaden og fjerne skimmelsvampevækst hurtigt og effektivt. Nogle udgifter i forbindelse med renovering vil muligvis kunne dækkes af forsikring eller en eventuel udlejer. Hvem kan man som beboer kontakte vedrørende byggeteknisk undersøgelse af en bolig med fugt/skimmelsvampevækst: Ejer: Byggeteknisk sagkyndig Teknologisk Institut (svampelaboratoriet) eller tilsvarende Rådgivende ingeniører Lejer: Viceværten/Ejendomsfunktionæren Ejendomsadministratoren/Ejeren Lejernes Landsorganisation Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger 15

18 6. Henvisningsmuligheder Hvis der er mistanke om, at patientens symptomer hænger sammen med fugt og skimmelsvampe, vil det ofte være relevant at viderehenvise til allergiklinik, praktiserende speciallæge eller Arbejds- og Miljømedicinsk klinik sidstnævnte også i ikke-arbejdsrelaterede tilfælde. Hvis man hos den praktiserende læge bliver opmærksom på mulige problemer med fugt og skimmelsvampe i institutioner eller skoler, skal den relevante kommunale sundhedstjeneste orienteres. Sundhedsstyrelsens regionale embedslægeinstitutioner kan rådgive den kommunale sundhedstjeneste i sådanne sager. Hvis der er mistanke om erhvervsbetinget lidelse på grund af udsættelse for fugt og skimmelsvampe, bør man henvise til Arbejds- og Miljømedicinsk klinik. Anmeldelse til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen kan ske via almen praksis, men man kan også afvente vurdering fra Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, som vil anmelde, hvis mistanken fastholdes. Arbejdsstedets sikkerhedsrepræsentant og evt. Arbejdstilsynet kan involveres via den ansatte selv. Læs mere: (her findes liste over baggrundslitteratur og en større samling af links) (se under Indeklima og Fugt og skimmelsvampe ) 16 Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

19

20 Denne pjece giver en kort indsigt i den eksisterende viden om sammenhænge mellem fugt, skimmelsvampe og symptomer samt giver råd om udredning og diagnostik i almen praksis. Pjecen er først og fremmest skrevet til praktiserende læger, men kan også være af interesse for andre, der har berøring med området. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Telefon Telefax

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Skimmelsvampe Syge huse = syge mennesker Steen Rønborg 2008 Skimmelsvampe i hjemmet

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

BYGNINGSRELATEREDE GENER

BYGNINGSRELATEREDE GENER BYGNINGSRELATEREDE GENER Hvad ved vi om indeklima, svampe og bygningsrelaterede gener RISIKOFAKTORER TEMPERATUR 20-22 o Støv tobaksrøg, jord, husstøvmider oa. Mikroorganismer skimmelsvampe Fugt Flygtige

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner 1. Baggrund og formål Kommunen har de seneste år oplevet et øget ressourceforbrug til udbedring af skimmelsvamp i kommunens

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 3. rapport. Askov-Malt Skole Maltvej 86, Askov 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 Juli 2010

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 3. rapport. Askov-Malt Skole Maltvej 86, Askov 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 Juli 2010 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Lønningen 13 og 44 9990 Skagen. Sagsnr. B-9912 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Lønningen 13 og 44 9990 Skagen. Sagsnr. B-9912 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Allergi en udfordring for indeklimaforskningen

Allergi en udfordring for indeklimaforskningen Allergi en udfordring for indeklimaforskningen Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Professor Torben Sigsgaard Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Hver tredje dansker vasker aldrig deres dyne. Det gør din dyne er en tikkende allergibombe fyldt med millioner af mider. Se her, hvad du selv kan gøre, for at

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Topstykket 18 DK-3460 Birkerød

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene.

Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene. Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene. Høfeber er en hyppig sygdom Flere og flere danskere får høfeber. I dag har op mod 1 million mennesker høfeber.

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften af Pia Knudsen, farmaceut og Holger Mosbech, overlæge dr.med. Endelig kom foråret - men for nogle betyder det en lang sæson med høfeber. For allerede tidligt i foråret

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale Allergiforebyggelse Information, som skal gives af sundhespersonale Indhold Hvem får allergi?... 3 Hvad er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året.

varer mere end to uger eller kommer i bestemte perioder af året. Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen og sporer fra udendørs skimmelsvampe. Men også om hvordan man behandler sin høfeber ordentligt, så den bliver til at leve med. HØFEBER Høfeber

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere