Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer"

Transkript

1

2 Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne indeholder biologisk aktive stoffer (proteiner, mykotoksiner, små partikler etc.) Nogle er allergener som kan give overfølsomhedsreaktioner

3 Skimmelsvamp i bygninger er ikke et nyt problem Da skal præsten give ordre til at flytte alt ud af huset, inden han kommer for at syne pletten for at ikke noget af, hvad der er i huset skal blive urent; derpå skal præsten komme og syne huset. pletten på husets vægge frembryder grønlige eller rødlige fordybninger. huset lukkes i syv dage... hvis det da viser sig, at pletten har bredt sig på husets vægge, skal præsten give ordre til at udtage de angrebne sten og kaste dem uden for byen på et urent sted og til at skrabe lerpudset af husets indvendige vægge. hvis pletten atter bryder frem. Da skal man rive huset ned Tredje Mosebog Kap. 14, vers 33-48

4 Bygning på Skolegades Skole lukkes øjeblikkeligt Den skimmelramte bygning på Skolegades Skole er blevet lukket, efter at Arbejdstilsynet igen har konstateret store problemer med indeklimaet. Arbejdstilsynet var onsdag på besøg Her blev der igen konstateret problemer med fugt og skimmelsvamp, og det fik børne- og kulturdirektør Henning Risager til torsdag at rømme bygningen.

5 Fynbo vinder skimmelsvampesag 07. mar Odense Som den første i Danmark får Amalie Nielsen fra Seden et nedslag i lejen på 100 procent efter at have boet i nybygget hus, der var befængt med voldsom skimmelsvamp. Det vil sige, at hun får al lejen refunderet. Amalie Nielsen har kæmpet i mere end to år for at få anerkendt, at det stod så slemt til, som hun gjorde udlejeren opmærksom på. Så det var en glædens dag i går, da hun fik dommen fra sin advokat. Dommen giver os ret i, at det var så slemt, som vi oplevede det, siger hun. Advokat Erik Larsson siger om dommen, at det er første gang, at man får 100 procent lejenedslag på grund af skimmelsvamp.

6 Om at vågne op når det gælder skimmelsvamp Lejernes LO slår nu alarm, efter en ny svensk undersøgelse slår fast, at skimmelsvamp er langt mere giftigt end hidtil antaget. Forskere på Lunds Universitet siger, at skimmel ikke bare er allergifremkaldende, men direkte giftigt. Endda i meget små mængder, og allerede inden skimmelsvampen bliver synlig. I Danmark har man hidtil ikke regnet med, at koncentrationen af svampegiftstoffer kunne komme op på decideret sundhedsfarlige niveauer. Lejernes LO: vi har i årevis set - og sagt - at folk bliver alvorligt syge af at bo i lejligheder med skimmel, Lejernes LO. de svenske opdagelser bør føre til en regelændring, så kommunerne kan pålægge udlejere at gribe ind omgående ved skimmelproblemer. En genhusning af de berørte lejere må og skal der være en pligt for uanset boformen. Det er meget tankevækkende, at skoler lukkes ved selv små skimmelfund, mens folk tvinges til at bo, leve og sove i selv alvorligt skimmelplagede lejligheder.

7 Symptomerne kan også skyldes andre ting end skimmel! Slimhindeproblemer - bl.a. kløende øjne, hæshed, og svien i halsen Hovedpine Ekstrem træthed Koncentrationsbesvær Forskel på tærskelværdier børn / kvinder / mænd

8 Skimmelsvampe i vand- og fugtskadede bygninger Primære kolonisatorer, RH min < 80% Penicillium spp. (P. chrysogenum, P. brevicompactum) - vokser næsten alle steder (tapet, træ, gipsplader,...) Aspergillus spp. (A. versicolor*, A. ustus, A. niger), Eurotium spp. - vokser næsten alle steder (tapet, træ, gipsplader,...) Wallemia sebi Phylloplaner, 85% < RH min < 90% (vokser på blade i udendørsmiljøet) Cladosporium spp. (lidt forskellige fra udendørsarter), Ulocladium, Alternaria og Phoma - tapet og siliconefuger

9 Skimmelsvampe i vand- og fugtskadede bygninger Tertiære kolonisatorer, RH min > 90% (vandskade), de mest giftige Stachybotrys chartarum* (S. atra) - gipsplader, rørisolering, tapet, glasvæv Trichoderma spp. - træprodukter Chaetomium globosum* - træ, tekstiler og tapet

10

11 Skimmelsvampevækst kræver Skimmelsvampesporer Næring (materialer og/eller forurening) Fugt ( i tilstrækkelig mængde, fx > 80 % RF) Iltadgang Passende temperatur (0-50 C) Alt sammen i en vis tid

12 Vækstbetingelser for skimmelsvampe Foretrækker temperaturer omkring 20 grader, men trives ved alle temperaturforhold i bygninger Nøjsomme og kan leve på de fleste bygningsmaterialer, hvor de lever af materialerne eller støv på dem Skimmelvækst forudsætter længere tids påvirkning - fra uger til måneder Hvis fugtniveauet sænkes går skimmel-svampene i dvale - men problemerne kan fortsætte i årevis!

13 Vandaktivitet Vandaktivitet = relativ fugtighed på overfladen af materialet Vandaktivitet på 75 % RH svarer til ca. 16 % træfugt indhold 75 % RH regnes for en sikker grænse

14 For koldt For varmt Skimmelsvampevækst på træ Relativ luftfugtighed (%) uger uger > 8 uger 75 For tørt Temperatur ( C)

15

16 Vanddampdiagram

17 Ifølge svenske undersøgelser er fugtproduktionen i enfamiliehuse i gennemsnit ca. 10 kg/døgn og i boliger i etagejendomme ca. 6 kg/døgn.

18 Fugtproduktion fra forskellige kilder i en husholdning på to voksne og to børn Mennesker (ånding og sved) Tøjtørring (ophængt indendørs) Personlig hygiejne Madlavning Opvask Rengøring af bolig Planter Diverse 3.5 kg/dag 1,8 kg/dag 1,3 kg/dag 0,9 kg/dag 0,4 kg/dag 0,2 kg/dag 0,2 kg/dag 0,2 kg/dag

19 Fugtproduktion i boliger Etageboliger mek. udsugn. Enfamiliehuse mek. udsugn. Enfamiliehuse naturlig vent. Antal boliger Fugttilførsel 90 % -fraktil g/m 3 2,8 2,8 3,8 123 boliger opført SBI-Rapport 213

20 Fugtproduktion i boliger Stue Soverum Fugttilførsel 90 % -fraktil g/m 3 3,8 4,9 150 naturligt ventilerede enfamiliehuse opført SBI-Rapport 236

21 Bygninsreglementet BR 10 Oplysninger om det kritiske fugtindhold i materialer kan almindeligvis fås hos producenten eller leverandøren Hvis det kritiske fugtindhold med hensyn til skimmelvækst for et materiale ikke er kendt og dokumenteret, kan et fugtindhold i materialet, der er i ligevægt med en relativ luftfugtighed på 75 pct. på materialets overflade normalt anvendes som kritisk fugtindhold

22 Råd og trænedbrydende svampe Hvis organiske byggematerialer, fx træ, er meget fugtige kan de angribes af råd eller trænedbrydende svampe. Det kritiske fugtindhold for træ ansættes normalt til: 20 % ved nyangreb (svarende til ligevægt med luft med ca. 87 % RF). 15 % i tidligere angrebet træ (svarende til ligevægt med luft med ca. 75 % RF).

23 Årsager til skimmelsvampevækst Bygningsmæssige årsager Uhensigtsmæssige konstruktioner, fx krybekældre med utilstrækkelig ventilation Fugtige kældre eller krybekældre som følge af svigtende dræn eller efterisolering Kældre med grundmurede vægge/opstigende fugt Kuldebroer Ukorrekt udførte detaljer Manglende luftskifte efter tætning af boligen

24

25 Tårbæk Ydervæg indvendigt efterisoleret uden tæt dampspærre

26

27

28

29

30 Udførelsesmæssige årsager Uhensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer Indbygning af fugtige byggematerialer Utilstrækkelig afdækning af bygninger/bygningsdele Indbygning af byggefugt Brugsmæssige årsager Manglende vedligehold - indtrængen af vand Negligering af fugtskader Uhensigtsmæssig beboeradfærd Lav temperatur / høj fugtproduktion

31

32

33

34 Faresignaler Stort vandforbrug Vandskader Fugtproblemer Synlige fugtindikationer Muglugt Synlig skimmel Brugerklager Med det samme!!!!!!!!

35

36 SKIMMELSVAMP UNDERSØGELSESMETODER Fugt og temperatur i konstruktioner Fugt og temperatur i luft Skimmel på materialer Skimmel i støv Skimmel i luften Andet - fx lægefaglige undersøgelser

37

38 Årsager kan være banale

39 Biologiske målinger Aftryksprøver vækst- (agar-prøver) MycoMeter-test Luftmålinger svampesporer skimmelsvamp- Fastlægge svampetyper samt forhold Afgrænse skimmelsvampens omfang Evakuering Arbejdsmiljø i renoveringsfasen Fastlægge mængden af svampebiomasse Afgrænse skimmelsvampens omfang Fastlægge forekomst af Vurdere rengøring efter sanering

40

41 Mikroskopering Kort om metoden: Udtagning: Tid: Analyse: Kan udføres af amatører 1 til 2 dage Mikrobiolog Fortolkning: Mikrobiolog og specialist/ ingeniør Pris: fra ca. 600 kr. ex. moms pr. materialeprøve

42 Identifikation er et specialist job

43

44 Normale klassifikationskriterier Aftryk mindre end 10 kolonier mellem 10 og 50 kolonier mere end 50 kolonier MycoMeter mindre end 25 mellem 25 og 450 mere end 450

45 Luftprøver

46 Usikker metode

47 Luftmålinger Altid referencemåling udendørs Kan måske identificere svampearter som ikke findes i udeklimaet Generelt frarådes luftmålinger på grund af tolkningsvanskeligheder Nu også en Mycometer-metode til luftmålinger Aktiv og passiv sampling

48 Aktiv sampling

49 Luftmålinger Niveauer som i praksis har vist sig ikke at give anledning til problemer Alle svampe <300 kolonier/m 3 Fugtskadesvampe < 50 kolonier/m 3 SBAS-er < 10 kolonier/m 3

50 Vurdering af resultaterne Den samlede vurdering skal omfatte alle målinger og observationer. Det anbefales at inddrage eksperter til bestemmelse af svampearter og deres toksicitet. Konstaterede opfugtninger (tidligere og nuværende) Fugtforhold i øvrigt Konstruktionens bygningsfysiske virkemåde og bygningernes anvendelse Mængden af skimmel Skimmelsvampeart(er) Udbredelse af væksten (areal) Om vækst forekommer synligt eller i afskærmede ventilerede konstruktioner Sandsynligheden for at væksten påvirker indeklimaet Symptomer på gener hos brugere Lægelige konstateringer af sammenhæng mellem skimmelvækst og symptomer

51 FASTLÆGGELSE AF PRØVEANTAL Undersøgelsens omfang generelt Hvilke konstruktionsdele indgår i undersøgelsen Hvor er de ømme punkter Materialevalg Konstruktionsopbygning

52 HVOR MEGET ER NOK? De acceptable arealer med skimmelvækst afhænger af såvel brugernes følsomhed, svampearterne og hvor disse optræder. De mindste forekomster kan accepteres i rum der anvendes til længerevarende ophold, fx beboelsesrum og kontorer. Der er eksempler på personer, som har reageret på 0,25 m 2 skimmelsvamp bag tapet og inde i konstruktioner. Synlig vækst kan generelt ikke accepteres i opholdsrum uden at skimmelvæksten fjernes, årsagen fastlægges og elimineres I lokaler uden længerevarende ophold, fx trapper og gange, bør der ikke accepteres over ca. 3 m 2. Større arealer - op til ca. 5m 2 kan accepteres i rum med god udluftning, som ikke anvendes til ophold for personer. Fx ventilerede tagrum, der er adskilt fra underliggende rum med dampspærrer.

53 SUNDHEDSSTYRELSEN Det er ikke muligt at angive grænseværdier Skimmelarter Luftkoncentration m 2 skimmel i bygninger Bagatelagtigt fx fuger i badeværelser, vinduer Moderat Omfattende vækst der kan give sundhedsproblemer

54

55

56 Tak for opmærksomheden

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING.

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING. PAPIRULD DANMARK A/S VIDENKUPON EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej 40 3400 Hillerød L & M

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere