Orienteringsmøder 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøder 2008"

Transkript

1 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte Johansen Frokost Orientering om fondens eftersyn v/jørgen Wegener Juridiske spørgsmål Voldgiftsafgørelser Nye forældelsesregler v/ Gorm Nilsson Pause Byggetekniske tendenser set i eftersyn og skadesager v/jens Dons og Dorte Johansen

2 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Nøgletal for almene boligbyggerier Indeklimaforskning Vejledning om projektgranskning Status for svigt og skader Eftersynsaktivitet

3 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Helårsboliger med byggetilladelse efter 1. april 2008 Obligatorisk for professionelle bygherrer ved: - Salg af grund og bolig/ejerlejlighed på skøde - Opførelse på købers grund (total- eller hovedentreprise - Opførelse til udlejning Obligatorisk for private andelsboliger Antal boliger pr. år /12.000/?? Gennemsnitligt 2-3 boliger pr. sag

4 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Byggetilladelse forudsætter forsikringstilbud Ibrugtagning forudsætter forsikringsaftale Forsikring tilbydes p.t. af: Codan, Topdanmark, Tryg og Thisted Forsikring Forsikringspræmie? Forsikring indeholder: - 1-års og 5-års eftersyn - 10-årig byggeskadeforsikring

5 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri 1-års og 5-års eftersyn Byggeskadefondens registrerings-systematik samt: - Brandsikring iht. BR - Isolering mod kulde, varme og lyd iht. BR Kan udføres af forsikringsselskaberne Samme medarbejder kan ikke udføre begge eftersyn Forsikringsselskaberne udvælger dækningsberettigede svigt/skader og iværksætter udbedring straks Forsikringsselskaber skal ikke bearbejde eftersynsrapporter

6 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Byggeskadeforsikring 10-årig dækningsperiode Dækningsbetingelser næsten som BSF Afvigelser m.h.t. dækning: Skimmelsvamp Genhusning Udviklingsskader

7

8 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri EBST etablerer offentligt register over ansvarlige for dækningsberettigede skader EBST udbyder: - etablering og drift af databaser - generel erfaringsformidling

9 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Forventninger til effekt: - forbrugerbeskyttelse - svigt og skader

10 Nøgletal for almene byggerier Krav om entreprenørnøgletal i byggerier med støttetilsagn efter 1. april 2007 Ny bekendtgørelse trådt i kraft 1. maj 2008: - ændrede/forenklede krav om entreprenørnøgletal - nyt krav om rådgivernøgletal Yderligere ændringer/forenklinger af entreprenørnøgletal på vej til ikrafttrædelse i foråret 2009 BSF offentliggør nøgletal fra 1. juli 2008/100 entrepriser

11 Nøgletal for almene byggerier Bygherre skal forlange ved udvælgelse/prækvalifikation Ikke i forbindelse med tildeling Bygherre skal indberette data til beregning af nøgletal om entrepriser og om rådgiverydelser Minimumsgrænser: - entreprisesum minimum 5,0/1,5 mio. kr. ex. moms - rådgiverhonorar minimum 0,5/0,150 mio. kr. ex. moms

12 Entreprenørnøgletal: Nøgletal for almene byggerier Tidsfrister Faktisk udførelsestid 103,2 % Do. incl. mangelafhjælpning 116,3 % Arbejdsmiljø Antal arbejdsulykker pr. mio. kr 0,3 Kundetilfredshed 11 spørgsmål 3,6 (bedømmelse og vægt på skala 1-5)

13 Nøgletal for almene byggerier Entreprenørnøgletal (fortsat): Kvalitet (ift. entreprisesum i mio. kr.) Tilbageholdsbeløb 2,1 % Antal mangler pr. mio. kr. A0 Ikke-alvorlige mangler 5,6 A1 Mindre alvorlige mangler 1,3 A2 Alvorlige mangler 0,1 A3 Kritiske mangler 0,01 UN Undersøges nærmere 0,0

14 Nøgletal for almene byggerier Entreprenørnøgletal (fortsat): Kundetilfredshed højest vægtede spørgsmål i ca entrepriser : Tidsplaner overholdes 4,4 Pris overholdes 4,1 Mangler undgås 4,1 Kommunikation 3,9 Kvalitet i forhold til pris 3,9..

15 Indeklimaforskning Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampe, udkast af 4. juli 2008 DABOS: Danskernes Boliger og Sundhed, planer om forskningsprojekt Realdania: planer om forskningsprojekt i boligers indeklima

16 Sundhedsstyrelsen: Indeklimaforskning Uddrag af status for viden om sammenhæng mellem fugt og skimmelsvampe i bygninger og helbredseffekter: Lettere helbredseffekter: hovedpine, svimmelhed, træthed, koncentrationsbesvær, irritation af øjne og øvre luftveje, nedre luftveje, hudgener Status: mekanismen ukendt, længerevarende fugt stærkeste indikator, skimmelsvampe uafklaret, gulvstøvs indhold af skimmelsvampe god indikator

17 Indeklimaforskning Sundhedsstyrelsen: Uddrag af status for viden : Allergi og anden overfølsomhed: Høfeber, astma, IgE-medieret allergi, allergisk lungebetændelse Status: beskrives med ord som: vis, men begrænset evidens, mangelfuld evidens, sjældne tilfælde, meget sjældne tilfælde, antages, 1-3 % af befolkningen, 6 % af børn med astma, høje skimmelsvampekoncentrationer i udeluften fører til flere lægebesøg

18 Sundhedsstyrelsen: Indeklimaforskning Uddrag af kriterier for sundhedsfaglig rådgivning: Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst bør undgås Konkret skøn i hver enkelt sag heri kan indgå tekniske hensyn og hensyn til følsomme personer Helt centralt i enhver sag at klarlægge årsagen til fugt og skimmelsvampevækst Bolighygiejne Bagatelagtige forhold opregnes

19 Indeklimaforskning Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampe Udkast af 4. juli 2008 Høringsfrist udløb 15. august 2008 Endelig udgave foreligger endnu ikke okt. 2008

20 Indeklimaforskning Danskernes Boliger og Sundhed (DABOS): 1. Børns boliger og sundhed: nyfødte børn undersøges ved fødsel, ved sygdom det første år samt ved 18 mdr., 3 år og 6 år. Søskende under 10 år undersøges ved 0, 3 og 6 år. 2. Voksnes boliger og sundhed: Spørgeskemaer til boliger/ personer om astma/allergi, potentielt bygningsrelaterede symptomer, luftvejsinfektioner, hjertekarsygdomme, sygefravær og medicinforbrug.

21 Indeklimaforskning Danskernes Boliger og Sundhed (DABOS): 3. Eksponeringsforhold i boliger børns boliger undersøges af de boliger undersøges, heraf 120 destruktivt - spørgsmål om: bygningstype, trafikforhold, antal beboere, opvarmningskilder, komfurtype, emhætte og andre udsugninger, vinduesudformning, dyrehold, gulvbelægning, dagslysforhold, indikationer på fugtproblemer, adfærd i forbindelse med rygning, udluftning og tøjvask

22 Vejledning til bygherrer om projektgranskning

23 Vejledning til bygherrer om projektgranskning Hvorfor? Kan medføre store besparelser ved anlæg og drift for BH SBi anslår i rapport fra 2004: - at ca. 60 % af svigt, fejl og mangler skyldes forhold under projekteringen, uanset at de måske først viser sig under udførelsen - at udbedring af svigt, fejl og mangler årligt koster ca. 10 % af byggeriets produktionsværdi (175 mia. kr. i 2008?)

24 Gruppe 4-svigt svigt i forhold til antal bebyggelser 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bebyggelsernes afleveringsår : 5-års eftersyn : 1-års eftersyn

25 Bygningsdele med svigt i forhold til alle bygningsdele % Bygningsdele m/ svigt Byggeriets afleveringsår

26 Anmeldelser og skadedækning Antal/mio.kr. 350 Anmeldelser og udbetalt skadedækning Anmeldelser Skadedækning

27 Antal eftersyn års 1-års

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Orientering om: en skimmelsag, ventilation i h.t. BR 08 og

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2006 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen

Læs mere

Byggeskadefonden Beretning 1999

Byggeskadefonden Beretning 1999 Byggeskadefonden Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm Nilsson Jan

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

erfaringsformidling 2006

erfaringsformidling 2006 Byggeteknisk erfaringsformidling 2006 Boligbyggeri af træ disponering Boligbyggeri af træ udførelse Vinduer af træ / aluminium Skimmelsvamp problemer Skimmelsvamp afhjælpning En voldgiftssag om skimmelsvamp

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere