Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom."

Transkript

1 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

2 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

3 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Elektromagnetisk bølgestråling: a. forårsager altid ionisering af atomer b. transporterer energi i pakker kaldet fotoner c. defineres som joule per kilogram d. indeholder protoner og neutroner e. omfatter infrarøde stråler.

4 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Elektromagnetisk bølgestråling: a. forårsager altid ionisering af atomer b. transporterer energi i pakker kaldet fotoner c. defineres som joule per kilogram d. indeholder protoner og neutroner e. omfatter infrarøde stråler.

5 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. Naturligt forekommende terrestrisk stråling: a. omfatter kosmisk stråling b. bidrager udelukkende til ydre helkropsdosis c. omfatter radon d. kommer fra radioaktive stoffer i undergrunden e. omfatter radioaktivt nedfald fra atomprøvesprængninger.

6 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. Naturligt forekommende terrestrisk stråling: a. omfatter kosmisk stråling b. bidrager udelukkende til ydre helkropsdosis c. omfatter radon d. kommer fra radioaktive stoffer i undergrunden e. omfatter radioaktivt nedfald fra atomprøvesprængninger.

7 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Ved intra-orale optagelser med et fosforpladesystem: a. behøver der ikke være filtrering i dentalapparatet b. må der kun anvendes DC ( direct current ) dentalapparater c. afsættes større effektiv dosis end ved anvendelse af film med samme eksponeringsparametre d. skal der fremkaldes testbilleder optaget med alle røntgenapparater på klinikken en gang ugentligt e. skal der ikke udføres løbende kontrol af billedkvaliteten.

8 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Ved intra-orale optagelser med et fosforpladesystem: a. behøver der ikke være filtrering i dentalapparatet b. må der kun anvendes DC ( direct current ) dentalapparater c. afsættes større effektiv dosis end ved anvendelse af film med samme eksponeringsparametre d. skal der fremkaldes testbilleder optaget med alle røntgenapparater på klinikken en gang ugentligt e. skal der ikke udføres løbende kontrol af billedkvaliteten.

9 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. I forhold til vinkelhalveringsteknikken giver parallelteknikken: a. lavere effektiv dosis pga. mere horisontal stråleretning b. flere omtagninger c. mere spredt-stråling d. et større hud-strålefelt e. mere reproducerbare billeder over tid.

10 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. I forhold til vinkelhalveringsteknikken giver parallelteknikken: a. lavere effektiv dosis pga. mere horisontal stråleretning b. flere omtagninger c. mere spredt-stråling d. et større hud-strålefelt e. mere reproducerbare billeder over tid.

11 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Ved røntgen-screening forstås: a. at patientens skal informeres om strålebelastningen inden en røntgenundersøgelse b. at tandlægen fører optegnelse over, hvor mange optagelser der udføres på klinikken c. at der foretages røntgenundersøgelse som kontrol af en tandbehandling d. det samme som at verificere, at der ikke foreligger sygdom inden en tandbehandling e. at en given population røntgenundersøges uden hensyntagen til symptomer og individuelle behov.

12 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Ved røntgen-screening forstås: a. at patientens skal informeres om strålebelastningen inden en røntgenundersøgelse b. at tandlægen fører optegnelse over, hvor mange optagelser der udføres på klinikken c. at der foretages røntgenundersøgelse som kontrol af en tandbehandling d. det samme som at verificere, at der ikke foreligger sygdom inden en tandbehandling e. at en given population røntgenundersøges uden hensyntagen til symptomer og individuelle behov.

13 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. Sandsynligheden for cancerudvikling: a. beregnes ifølge begrebet det adaptive respons b. afhænger af strålingens art og varighed c. beregnes efter teorien om hormesis d. beregnes efter teorien om en lineær dosis-respons effekt e. angives i µsv.

14 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. Sandsynligheden for cancerudvikling: a. beregnes ifølge begrebet det adaptive respons b. afhænger af strålingens art og varighed c. beregnes efter teorien om hormesis d. beregnes efter teorien om en lineær dosis-respons effekt e. angives i µsv.

15 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt om cone beam (dental) CT-scanning: a. er en odontologisk undersøgelse, der hører ind under Bekendtgørelse nr. 663 af 1999 om større dentalanlæg b. den direkte stråling opfanges af en kassetteholder c. dosis er større, hvis den beregnes efter ICRP 2007 end ICRP 1990 d. der kan ses deterministiske følgeskader efter undersøgelsen e. doserne er generelt lavere end til en panoramaundersøgelse.

16 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. Hvilke(t) af følgende udsagn er korrekt om cone beam (dental) CT-scanning: a. er en odontologisk undersøgelse, der hører ind under Bekendtgørelse nr. 663 af 1999 om større dentalanlæg b. den direkte stråling opfanges af en kassetteholder c. dosis er større, hvis den beregnes efter ICRP 2007 end ICRP 1990 d. der kan ses deterministiske følgeskader efter undersøgelsen e. doserne er generelt lavere end til en panoramaundersøgelse.

17 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. I vævsvægtningsfaktorerne, der tildeles væv/organer: a. indgår hænder som selvstændigt organ b. indgår spytkirtler som selvstændigt organ efter ICRP 2007 c. vægter gonader højere ifølge ICRP 2007 end ifølge ICRP 1990 d. vægter rød knoglemarv højere end lunger e. indgår patientens vægt i kilo.

18 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. I vævsvægtningsfaktorerne, der tildeles væv/organer: a. indgår hænder som selvstændigt organ b. indgår spytkirtler som selvstændigt organ efter ICRP 2007 c. vægter gonader højere ifølge ICRP 2007 end ifølge ICRP 1990 d. vægter rød knoglemarv højere end lunger e. indgår patientens vægt i kilo.

19 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. Den gennemsnitlige årlige ækvivalente stråledosis per indbygger: a. er højere i Tyskland end i Danmark b. er ca. 6,5 µsv i Danmark c. bør ikke overskride 0,1 Sv til erhvervsmæssigt stråleudsatte d. udgøres for ca. ¾ vedkommende af naturlig baggrundsstråling i Danmark e. er et estimat af både den naturlige og menneskeskabte stråling.

20 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. Den gennemsnitlige årlige ækvivalente stråledosis per indbygger: a. er højere i Tyskland end i Danmark b. er ca. 6,5 µsv i Danmark c. bør ikke overskride 0,1 Sv til erhvervsmæssigt stråleudsatte d. udgøres for ca. ¾ vedkommende af naturlig baggrundsstråling i Danmark e. er et estimat af både den naturlige og menneskeskabte stråling.

21 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11.a. Beskriv forskel(le) i billedkvaliteten på et billede optaget med opstillingen på skitse A i forhold til skitse B. 11.b. Beskriv, hvordan du kan kompensere for det større fokus-areal i skitse B, hvis du vil have samme billedkvalitet som i skitse A.

22 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11.a. Billedet på skitse B vil være mere uskarpt, da penumbra er større pga. det større fokus. 11.b. Der kan kompenseres for det større fokus ved at påsætte en længere tubus (øge fokus-film afstanden) og derefter også øge enten ma eller eksponeringstiden for at få samme sværtning (kv).

23 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Der ses fire udsnit af den matematiske udgave af digitale billeder. 12.a. Hvilket af de fire billeder vil have den bedste kontrast? 12.b. I billede A (det første i rækken) er anvendt gråtonerne op til 8. Hvilken bit-dybde har dette billede?

24 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12.a. Billede A vil have den bedste kontrast. 12.b. Billede A har tre bit i dybden (2 3 =8, derfor 3 bit).

25 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 13. Hvor stor en effektiv dosis modtager patienten ca., når der optages et intra-oralt, periapikalt billede?

26 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) µsv (svar inden for dette område godtages).

27 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 1: Intra-orale optagelser af tænderne i overkæbefronten. 1.a. 1.b. 1.c. Hvilke tænder er til stede? Beskriv lejringen af hjørnetænderne i det facio-orale plan i forhold til lateralerne. Beskriv rodforholdene for hver af fronttænderne og mulige årsager til røddernes udseende.

28 DEL II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 1: 1.a. 05,4,3,03,2,1+1,2,3,03,4,05. 1.b. 1.c. Begge hjørnetænder flytter sig med tubus retning og ligger derfor palatinalt for lateralerne. 1+1 har afkortede rødder (har muligvis været udsat for tidligt traume). 2+ rod er resorberet af 3+, (3+ stort perikoronarrum/obs udvikling af follikulær cyste). +2 invaginations-misdannelse, og roden er bøjet mesialt.

29 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 2: To intra-orale optagelser af højre side af underkæben. Optagelserne er foretaget samme dag. 2.a. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale tilstande.

30 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 2: 2.a. Periapikal knogledysplasi/cemento-ossøs dysplasi/cementdysplasi distale rod 6- (de tre navne godtages). Dens semiretentus 8-.

31 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: Optagelser af venstre side af overkæben fra hhv (de øverste tre) og 2008 (de nederste tre). 3.a. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale tilstande for tænderne i b. Hvilke(n) behandling(er)/omlavning(er) er udført mellem 1998 og 2008? 3.c. Beskriv lejringen af den struktur, pilen peger på. (fortsættes)

32 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3 fortsat:

33 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: 3.a. Caries dentalis +2 distalt, +6 totalis. Dens retentus b. +4 fra sølv til ikke-metal fyldning, +7 udvidet sølvfyldning, (+2 plastfyldning). 3.c. +5 ligger palatinalt for +4 og +6 - og transverselt lejret.

34 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 4: Intra-orale optagelser af regio +3,4,5,6,7. 4.a. Beskriv rodfyldningens kvalitet i hver af de rodfyldte tænder. 4.b. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske tilstande.

35 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 4: 4.a. +5 fyldning ikke tæt/for tynd og for kort, +6 fyldning i mesiofaciale og disto-faciale rod for kort og palatinale rod for tynd. 4.b. Parodontitis apicalis +5. Marginalt knogletab, superficielt horisontalt. (parodontitis apicalis obs pro +6).

36 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5: Der ses 2x2 periapikale optagelser udført med to år imellem (de to øverste er ældst). 5.a. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske tilstande, observeret på de ældste billeder. På de yngste billeder ses et implantat. På optagelsen til venstre fremstår implantatet skarpere end på optagelsen til højre. 5.b. Hvad er forskellen i optagelsesteknik på de to optagelser? (fortsættes)

37 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5 - fortsat:

38 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5: 5.a. Fractura radicis +1, fractura corona dentis +1 5.b. (parodontitis apicalis obs pro +2). På venstre billede har strålegangen været vinkelret på implantatet (parallelteknik); på højre billede har strålegangen været mere oppefra / nedad mod gulvet (som ved vinkelhalveringsteknik).

39 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: Tre intraorale optagelser af tænderne i højre side hos en ældre patient. 6.a. 6.b. 6.c. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale forhold. Angiv den facio-orale lokalisation i kæben af det ovale radiopake område, som ses i regio 4,3-. Angiv sandsynligste årsag til det ovale radiopake område, som ses i regio 4,3-.

40 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: 6.a. Parodontitis apicalis b. 6.c. Den ligger oralt på mandiblen, som ses af, at den følger tubus retning. Torus mandibularis/exostose.

41 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 7: En intraoral optagelse af højre side af underkæben. 7.a. Beskriv kort, hvordan optagelsen er udført. 7.b. Angiv navn på struktur, som hhv. pil nr. 1, pil nr. 2 og pil nr. 3 peger på?

42 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 7: 7.a. 7.b. Filmen placeres i højre side på langs i bidplanet, og der eksponeres nedefra med en strålegang vinkelret på filmen. Pil nr. 1: spina mentalis Pil nr. 2: perifert osteom/odontom Pil nr. 3: retineret visdomstand/odontom/radix relicta.

43 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: En periapikal optagelse af højre side af overkæben hos et barn. 8.a. 8.b. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale forhold. Beskriv, hvorfor den tand pilen peger på, syner meget stor og lidt uskarp.

44 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: 8.a. Agenesi 5+ (udvidet perikoronarrum 7+). 8.b. Filmens venstre hjørne har buet under optagelsen, således at 7+ fremstår forstørret og uskarp i det mesio-distale plan / tanden ligger mere facialt/filmfjernt end de andre tænder.

45 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: Panorama-optagelse af et barn. 9.a. 9.b. 9.c. 9.d. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale forhold. Angiv barnets omtrentlige alder. Hvilken struktur i patientens højre side peger pilen på? Angiv, hvilke metoder du kan anvende for at bestemme beliggenheden i det facio-orale plan af de tre radiopake strukturer i mandiblen i forhold til de frembrudte tænder. (fortsættes)

46 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9 fortsat:

47 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: 9.a. 9.b. 9.c. 9.d. 3 dentes supernumerarius (overtallige præmolarer)/odontomer regio 6,5- og -4,5 samt -5, år. Øreflippen. Intraorale optagelser, to i hver side med ortoradial hhv. ekscentrisk strålegang Helaksial bidplansoptagelse af underkæben Cone beam CT-scanning Stereo-scanogram. (3 af de 4 skal nævnes for at få 3 point)

48 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: Tre panorama-billeder. Der er ca. et år mellem optagelserne. 10.a. Hvilken behandling af visdomstænderne er udført fra 10A til 10B? 10.b. 10.c. Kvaliteten af billede 10B kan optimeres. Hvilke(n) fejl er der begået under optagelsen? Hvilke ændringer i visdomstandsregionerne er der sket mellem optagelse 10B og 10C. (fortsættes)

49 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR fortsat:

50 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: 10.a. Der er udført dekoronering/koronektomi af b. Patienten har stået for langt fremme (foran skarphedsplanet) med sænket hage, da fronttænderne er blevet smalle og uskarpe. Tungen har ikke været placeret i tæt kontakt med ganen. 10.c. Heling af alveolerne efter koronektomi i regio 8-8. Det efterladte rodkompleks har i begge sider (8-8) bevæget sig koronalt.

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. For lovligt at anvende et dentalrøntgenapparat gælder at: a. det skal være EU-certificeret b. det skal yde mindst 60 kv c. det må ikke stå i samme rum som tandlægestolen

Læs mere

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Terrestrisk stråling: a. udsendes fra radioaktive stoffer i undergrunden b. har ingen biologisk virkning c. omfatter blandt andet kosmisk stråling d. kan modtages indendørs

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. udbredes med forskellig hastighed alt efter typen b. indeholder såvel s røntgenstrr ntgenstråling som synligt lys c. transporterer energien

Læs mere

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler: a. er en form for korpuskular stråling b. er en form for partikelstråling ling c. har en gennemtrængningsevne, ngningsevne, der varierer med bølgelængden

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler:

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler: DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. RøntgenstrR ntgenstråler: a. bevæger sig med samme frekvens vekselstrøm b. har samme frekvens som synligt lys c. er af samme natur som synligt lys d. kan ses med

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. Røntgenstrålernes bølgelb lgelængde: a. er kortere end bølgelb lgelængden for synligt lys b. er omvendt proportional med strålernes hastighed c. er proportional

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling Ann Wenzel, Mie Wiese & Ib Sewerin Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse 2011 Kilder til bestråling af et folk Strålingskilder

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat: r a. har en bølgelb lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav b. opstår, når n r bremsestråler rammer

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder

Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 1.7.2014. Materialet er udviklet

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film Kvalitetssikring i flg. Bekendtgørelse om røntgendentalanlr ntgendentalanlæg g med en spænding op til 70 kv Krav vedr. kvalitetssikring Modtagekontrol Autoriseret røntgenfirma Hanne Hintze Afd. for Oral

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Filmfejl Dette program redegør for nogle af de muligheder, der findes for at behandle filmen forkert under eksponering og fremkaldning. Filmfejl giver sjældent anledning til fejldiagnoser,

Læs mere

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ved anvendelse af høj h rørspænding: a. fås s oftere bevægelsesuskarphed i billedet b. skal der anvendes en mindre blænde ndeåbning c. fås s en større dosis fra den spredte

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ioniserende stråling: a. udsendes fra forstærkningsfolier rkningsfolier b. har biologisk virkning c. omfatter blandt andet gammastråling d. omfatter udelukkende partikelstråling

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Demonstration af røntgenoptagelser Parallelteknik I dette program får du en demonstration af røntgenoptagelse med parallelteknikken på en patient. For røntgenoptagelse på fantomet

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm

Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm To slags stråling: Partikler Fotoner (hvor kommer fotonerne fra?) Hvor

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22 Hanne Hintze og Mie Wiese Panoramarøntgen Panoramaradiografi har været alment tilgængeligt gennem de seneste 50 år. Gennem tiden er

Læs mere

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp Sektion for Oral Radiologi Aug 2013 20.8.13 Røntgenfilmens opbygning Indpakningen af de film, vi har brugt

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

Marie og Pierre Curie

Marie og Pierre Curie N Kernefysik 1. Radioaktivitet Marie og Pierre Curie Atomer består af en kerne med en elektronsky udenom. Kernen er ganske lille i forhold til elektronskyen. Kernens størrelse i sammenligning med hele

Læs mere

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Vælg farve Vælg billede Røntgenstråler - hvad er risikoen? Radiologisk Afdeling Henvisning fra læge Når du skal have foretaget en undersøgelse

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2002 Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Indholdsfortegnelse Side Røntgenstråling...1

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering

Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering Thomas Levin Klausen Ansvarlig fysiker Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET Rigshospitalet, University of Copenhagen Denmark

Læs mere

et billede siger mere end tusind ord

et billede siger mere end tusind ord et billede siger mere end tusind ord BlueX IntraOs DG og 70 Intra røntgen fra BlueX, 70 kv med 3,5 ma eller 7 ma røntgenkilde. Vægmonteres eller monteres på unit. Kan leveres med 30, 60 eller 80 cm arm.

Læs mere

Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv. Hanne N. Waltenburg

Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv. Hanne N. Waltenburg Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv Hanne N. Waltenburg Europæiske Union EURATOM EURATOM-traktaten Traktat om oprettelse af det europæiske atomenergifællesskab 17. april 1957 Artikel 2:...indføre

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Overordnede principper for sikkerhed og miljø

Overordnede principper for sikkerhed og miljø Overordnede principper for sikkerhed og miljø Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Overordnede principper

Læs mere

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 1 2 Billedanatomi Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 3 Billedanatomi Introduktion Columna Overekstremiteten Ultralydskanning 1 Underekstremiteten Kraniet

Læs mere

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur STRÅLEBESKYTTELSE Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur 2016 Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik. Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik. Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Parallelteknik Side 1 af 16 - Version 26-01-2011 Man starter med at indstille betjeningspanelet på røntgenapparatet. Indstil på 70 kv og

Læs mere

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health 1 Patientjournal Formål Dagbog Støtte for hukommelsen Kommunikation Juridisk dokument 2 Lovgivning Journalføring Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013: Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Læs mere

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Radioaktivitet Niveau: 9. klasse Varighed: 11 lektioner Præsentation: I forløbet Radioaktivitet arbejdes der med den naturlige og den menneskeskabte stråling. Der arbejdes endvidere med radioaktive stoffers

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Fysiske størrelser og enheder : Fysisk

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015 Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015 Dagens program 12 15-12 45 Frokost 12 45-13 30 Introduktion. Lynkursus. Diverse observationer, anbefalinger 13 30-14 10 Gruppearbejder 14 10-15

Læs mere

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Berettigelse Enhver unødvendig stråleudsættelse bør undgås Optimering Doser til

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? PRIS 23.09.10 PRIS 23.09.10 Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? Gennemgang i dag: Projekt Billedkvalitet Filtreret tilbage projektion Iterativ rekonstruktion

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Av min arm! Kapitel 1. Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Kapitel 1. Røntgenstråling til diagnostik Kapitel 1. Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre

Læs mere

Patientvejledning. Røntgenundersøgelse

Patientvejledning. Røntgenundersøgelse Patientvejledning Røntgenundersøgelse Røntgenbilleder kan bidrage til, at du kan få stillet den rigtige diagnose. Røntgenbilleder kan i princippet anvendes til gen givelse af alle dele / vævstyper i kroppen,

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Medicinsk Fysik. Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004

Medicinsk Fysik. Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004 Medicinsk Fysik Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004 Hospitalsfysiker Mette Skovhus Thomsen Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Sygehus Menu Medicinsk Fysik Grundlæggende begreber Fotoners

Læs mere

Artikel 4 Definitioner [Sorteret efter det danske alfabet] [Det viste nummer angiver nummeret af definitionen i den originale engelske tekst]

Artikel 4 Definitioner [Sorteret efter det danske alfabet] [Det viste nummer angiver nummeret af definitionen i den originale engelske tekst] RÅDES DIREKIV 2013/59/EURAOM af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling Artikel 4 Definitioner

Læs mere

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen Atomet Tjek din viden om atomet. 3.1 4.1 Atommasse måles i Skriv navnene på partiklerne i atomet. Hvad angiver tallene i den kernefysiske skrivemåde? 4 2 He 13 6 Tegn atomkernen til kulstof-isotopen C.

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Marie og Pierre Curie

Marie og Pierre Curie N Kernefysik 1. Radioaktivitet Marie og Pierre Curie Atomer består af en kerne med en elektronsky udenom. Kernen er ganske lille i forhold til elektronskyen. Kernens størrelse i sammenligning med hele

Læs mere