2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER"

Transkript

1 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter bremsning af elektroner.

2 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter bremsning af elektroner.

3 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Elektromagnetisk stråling: a. vil altid forårsage rsage en ionisering b. indbefatter partikelstråling ling c. kan forårsage rsage at en elektron fjernes fra et atom d. transporterer energi i fotoner e. er det samme som betastråling.

4 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Elektromagnetisk stråling: a. vil altid forårsage rsage en ionisering b. indbefatter partikelstråling ling c. kan forårsage rsage at en elektron fjernes fra et atom d. transporterer energi i fotoner e. er det samme som betastråling.

5 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. Odontologiske røntgenundersr ntgenundersøgelser: gelser: a. udgør r størsteparten af alle medicinske undersøgelser b. foregår r ofte ved spændinger > 100 kv c. vil aldrig afstedkomme ionisering af atomer d. er mindre hyppige i Danmark, end i Sverige og Norge pr. indbygger. e. må kun udføres af tandlæger.

6 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. Odontologiske røntgenundersr ntgenundersøgelser: gelser: a. udgør r størsteparten af alle medicinske undersøgelser b. foregår r ofte ved spændinger > 100 kv c. vil aldrig afstedkomme ionisering af atomer d. er mindre hyppige i Danmark, end i Sverige og Norge pr. indbygger. e. må kun udføres af tandlæger.

7 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Ved digital røntgenundersr ntgenundersøgelse: gelse: a. kan man ikke anvende samme røntgenapparat som til film b. skal en tandlæge tage ekstra kursus, for at kunne udføre optagelsen c. kan man ikke udføre tomografi d. kan stråledosis nedsættes i forhold til film e. er billedinformationen diskontinuert.

8 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Ved digital røntgenundersr ntgenundersøgelse: gelse: a. kan man ikke anvende samme røntgenapparat som til film b. skal en tandlæge tage ekstra kursus, for at kunne udføre optagelsen c. kan man ikke udføre tomografi d. kan stråledosis nedsættes i forhold til film e. er billedinformationen diskontinuert.

9 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. Et røntgenbillede r vil fåf en bedre kontrast, hvis: a. røntgenapparatets spænding øges b. fokus-filmafstanden filmafstanden øges c. optagelsen er digital d. filmen står r i fremkaldervæsken i et døgnd e. filmen fremkaldes i helt frisk fremkaldervæske.

10 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. Et røntgenbillede r vil fåf en bedre kontrast, hvis: a. røntgenapparatets spænding øges b. fokus-filmafstanden filmafstanden øges c. optagelsen er digital d. filmen står r i fremkaldervæsken i et døgnd e. filmen fremkaldes i helt frisk fremkaldervæske.

11 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Hvis et billede af tænderne t er blevet for lyst: a. kan det manipuleres, hvis det er i en digital udgave b. kan det efterfremkaldes mørkere, m hvis det er en film c. er det ikke optimalt til caries diagnostik d. bliver det mørkere, m hvis man lægger l det under en stærk lyskilde e. har man formodentlig haft tubus for tæt t på huden.

12 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Hvis et billede af tænderne t er blevet for lyst: a. kan det manipuleres, hvis det er i en digital udgave b. kan det efterfremkaldes mørkere, m hvis det er en film c. er det ikke optimalt til caries diagnostik d. bliver det mørkere, m hvis man lægger l det under en stærk lyskilde e. har man formodentlig haft tubus for tæt t på huden.

13 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. Den ansvarlige leder af et røntgenudstyr: r a. skal sørge s for, at alle patienter afdækkes med hageskærm b. skal godkendes af Sundhedsstyrelsen c. skal altid bære b et dosismeter d. skal løbende l påp efteruddannelse e. skal sikre patientens skriftlige samtykke før r enhver røntgenundersr ntgenundersøgelse. gelse.

14 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. Den ansvarlige leder af et røntgenudstyr: r a. skal sørge s for, at alle patienter afdækkes med hageskærm b. skal godkendes af Sundhedsstyrelsen c. skal altid bære b et dosismeter d. skal løbende l påp efteruddannelse e. skal sikre patientens skriftlige samtykke før r enhver røntgenundersr ntgenundersøgelse. gelse.

15 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. For røntgenbestrr ntgenbestråling af patienter i tandlægepraksis gælder g det overordnet, at: a. der måm anvendes en maksimum stråledosis påp 1 msv om året til en patient b. der skal være v en klinisk motivering for undersøgelsen c. deterministiske skader kan udelukkes d. stokastiske skader kan udelukkes e. patienter, der har modtaget stråleterapi i hovedregionen måm ikke bestråles i odontologisk diagnostisk øjemed.

16 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. For røntgenbestrr ntgenbestråling af patienter i tandlægepraksis gælder g det overordnet, at: a. der måm anvendes en maksimum stråledosis påp 1 msv om året til en patient b. der skal være v en klinisk motivering for undersøgelsen c. deterministiske skader kan udelukkes d. stokastiske skader kan udelukkes e. patienter, der har modtaget stråleterapi i hovedregionen måm ikke bestråles i odontologisk diagnostisk øjemed.

17 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. Den naturlige baggrundsstråling: a. er påp ca. 10 msv om året i Danmark i gennemsnit b. indeholder nedfald fra atombomber c. fra f.eks. radon kan bidrage til at øge forekomsten af lungecancer d. bidrager til deterministiske stråleinducerede skader e. er en større kilde end medicinske røntgenundersøgelser gelser til bestråling af den danske befolkning.

18 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. Den naturlige baggrundsstråling: a. er påp ca. 10 msv om året i Danmark i gennemsnit b. indeholder nedfald fra atombomber c. fra f.eks. radon kan bidrage til at øge forekomsten af lungecancer d. bidrager til deterministiske stråleinducerede skader e. er en større kilde end medicinske røntgenundersøgelser gelser til bestråling af den danske befolkning.

19 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. For gravide patienter gælder g følgende f ved dentaloptagelser: a. ingen særlige s regler for afdækning af gravide b. afdækning skal anvendes i de første f tre uger af graviditeten c. afdækning skal anvendes under hele graviditeten d. det er helt usandsynligt, at der forekommer deterministiske skader e. der er øget risiko for stokastiske skader.

20 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. For gravide patienter gælder g følgende f ved dentaloptagelser: a. ingen særlige s regler for afdækning af gravide b. afdækning skal anvendes i de første f tre uger af graviditeten c. afdækning skal anvendes under hele graviditeten d. det er helt usandsynligt, at der forekommer deterministiske skader e. der er øget risiko for stokastiske skader.

21 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11. Beskriv, hvordan og til hvad den afbildede sværtningstrappe anvendes.

22 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11. Trappen anvendes til kontrol af fremkalderen. Der sammenlignes med referencefilm B. Når N r sværtningen er skredet ca. 1 trin, skal kemien skiftes.

23 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Beskriv kort, hvordan afstanden mellem tand og film påvirker p billedet/ billedkvaliteten (se figuren).

24 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Jo større objekt-film afstand, jo mere: uskarpt billede forstørret rret objekt

25 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 13. Tandlæge A anvender en rund tubus med et strålefelt påp den maksimalt tilladte diameter. Tandlæge B anvender en rektangulær tubus med et strålefelt påp 3,5 cm x 4,5 cm. Alle andre stråleparametre er ens. Hvor mange procent kan tandlæge B reducere strålingen med i forhold til tandlæge A?

26 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 13. Stråleareal for tandlæge A= 28,28 cm 2. Stråleareal for tandlæge B= 15,75 cm 2. Strålebesparelse = 44,30%

27 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 1: Enoral optagelse af underkæbens præmolar molar- region hos en voksen patient. 1.a. Beskriv rodforholdene for 5-, 5, 4-4 og 3-. 3

28 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 1: 1.a. 5- har bifid rod fra ca. midtrods og 3-3 i.a.

29 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 2: To enorale billeder optaget samtidig af venstre side af overkæben hos en 50-årig mand. 2.a. Beskriv knogleforholdene omkring b. Angiv den facio-palatinale beliggenhed af det overskydende rodfyldningsmateriale i forhold til roden af +3. Begrund svaret. 2.c. Beskriv knogleforholdene omkring +7.

30 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 2: 2.a. +4: Stort marginalt knogletab,, specielt facialt og distalt. 2.b. Overskuddet ligger palatinalt.. Det forskyder sig i samme retning som tubus. 2.c. +7: Marginalt knogletab med furkaturinvolvering. (Calculus).

31 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 3: To enorale optagelser optaget samtidig af 1+1 hos et 12-årigt barn. 3.a. På hvilken indikation mener du, at optagelsen er udført. 3.b. Angiv diagnoser for eventuelle patologiske tilstande/anomalier hos patienten. 3.c. Hvilken behandling er iværksat? 3.d. På optagelse A er tænderne t gengivet længere l end påp optagelse B. Angiv, hvordan projektionsvinklen er ændret mellem A og B.

32 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 3: 3.a. +1 er ikke frembrudt påp det forventede tidspunkt. 3.b. Dilaceratio dentis +1, dens retentus c. Ortodontisk behandling med det formål l at fåf +1 ned påp plads. 3.d. Optagelse B er lavet med stejlere vinkel end A, (A fladere end B).

33 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 4: 2x2 bitewings af en voksen patient optaget henholdsvis i 1998 og a. Angiv, hvor der forekommer filmfejl. 4.b. Angiv flader, hvor der er dentin-cariesl carieslæsioner. sioner. 4.c. Beskriv hvilke behandlinger der er foretaget - og påp hvilke tænder t - i den forløbne 5-års 5 periode

34 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 4: 4.a. Blændeafsk ndeafskæring påp nederste højre h billede (patientens venstre side) (evt. også lidt påp venstre). 4.b. 7+ mesialt (7 2 ) i Evt (1998), 6 1 +, -6 4 (2003). 4.c. 6+: amalgam til glass-ionomer ionomer/plast. +4: amalgam til glass-ionomer ionomer/plast. -7: revideret rodfyldning + krone har erstattet amalgamfyldning.

35 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 5: Fire enorale billeder optaget samtidig af venstre side af overkæben og underkæben hos en voksen patient. 5.a. Hvad er den radiopake struktur, som den tykke pil i øverste højre h billede peger på? p 5.b. Angiv sandsynligste diagnose for den radiopake struktur, den lille pil peger på p (nederste venstre billede). 5.c. Angiv sandsynligste diagnose for den tynde radiopake struktur, den tykke pil peger på p (nederste venstre billede). 5.d. Angiv diagnoser for eventuelle patologiske forhold hos patienten.

36 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 5: fortsat

37 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 5: 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. Processus zygomaticus. Idiopatisk osteosklerose/enostose enostose. Radix relicta fra mælketand/ m lketand/osteosklerose. Parodontitis apicalis +5 (evt( evt. rodresorption). Dentes retentes ± 8.

38 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 6: To enorale optagelser (bitewing( + periapikal) ) af en yngre voksen patient. 6.a. Angiv påp hvilke flader, der er carieslæsioner sioner og hvor dybe de er. Kun påp præmolarerne molarerne. 6.b. Det periapikale billede er optaget med vinkelhalveringsteknik. Angiv, hvilke(n) optagefejl, der er lavet. 6.c. Angiv diagnose for de radiopake strukturer ud for 6+, som pilene peger på p (ses påp begge billeder).

39 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 6: fortsat

40 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 6: 6.a. Dentincaries: 5 4 +, Emaljecaries: 5 2 +, b. 6.c. For flad vinkel (lange tænder). t Ikke ortoradialt (overlapninger). For lyst (for lidt sværtet billede). Emaljeperler i furkaturerne af 6+.

41 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 7: Panoramaoptagelse af et barn med blandingstandsæt. t. 7.a. Angiv, hvilke permanente tænder t der er anlagt/frembrudt i patientens højre h side. 7.b. Angiv patientens omtrentlige kronologiske alder. 7.c. Angiv navnet påp den radiopake linie, pilene peger på. p 7.d. Beskriv detaljeret, hvorfor patientens venstre side fremstår r forskellig fra den højre. h

42 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 7: fortsat

43 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 7: 7.a. 7,6,5,4,3,2,1+ 7,6,5,4,3,2,1-7.b. 7 år ± 1 år. 7.c. Den hårde h gane. 7.d. Ved halvdelen af eksponeringen har pt. bevæget kæberne k ud af skarphedsplanet. Hovedet er drejet mod venstre, sås venstre side får øget afstand til filmen (forstørrede rrede tænder). t

44 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 8: Udsnit af panoramaoptagelse + enoral optagelse af OK-front hos et 7-årigt7 barn. Barnet fremtræder klinisk med meget sparsom hårvh rvækst. 8.a. Angiv, hvilke permanente tænder t der er anlagt. 8.b. Angiv, hvilke mælketm lketænder der er frembrudt. 8.c. Angiv diagnose påp patientens tilstand. 8.d. Beskriv det morfologiske udseende af mælkefronttænderne, nderne, som er karakteristisk for denne sygdom.

45 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 8: fortsat

46 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 8: 8.a. 6+, 3+, 1+1, 3-3/ 3/evt b. 05+, 03+, 02+02/evt , +03, +05, c. 8.d. Ektodermal dysplasi. Incisiverne er typisk konisk tilspidsede.

47 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 9: Fire periapikale optagelser af venstre side hos samme patient (fra 1993, 1994, 1995, 1998). 9.a. Angiv, hvilke behandlinger patienten har fået f udført. 9.b Hvilket år r er skruen i regio +3 fremstillet røntgenologisk mest korrekt? Giv de fire billeder point (1= mest korrekt, 2= næstmest n korrekt, osv.). 9.c. Beskriv knogleforholdene omkring skruen.

48 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 9: 9.a. Implantatbehandling regio +3. Fyldningsterapi +5, b. 1=1995, 2=1994, 3=1993, 4= c. Den peri-implant implantære knogle er svundet mesialt for skruen svarende til to gevind, ca. 1 mm. Knoglen er tynd i implantatets midterzone, men ikke mistet. Der er sket ny knogledannelse fra

49 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 10: Panoramaoptagelse + enoral optagelse af en voksen patient. 10.a. 10.b. 10.c. 10.d. 10.e. 10.f. 10.g. Angiv tentative diagnoser for forandringen i venstre side af underkæben. Hvilke kliniske undersøgelser vil du foretage for at komme diagnosen nærmere? n Angiv den sandsynligste diagnose og begrund svaret. Begrund ud fra det radiologiske billede om der er sandsynlighed for, at forandringen repræsenterer en malign proces. Hvad repræsenterer den radiopake struktur, som de to tykke pile peger på? p Hvad repræsenterer det radiolucente bånd, mærket m med små pile, der overprojicerer fronttænderne? nderne? Fronttænderne nderne er gengivet lidt for smalle. Angiv hvilken patient- positioneringsfejl, der er sket.

50 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 10: fortsat

51 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) Billede nr. 10: 10.a. 10.b. 10.c. 10.d. 10.e. 10.f. 10.g. 10.h. Odontogen keratocyste/primordial cyste/ Stafne s cyste /kirurgisk indgreb. Palpation af UK bagside og basis. Konkaviteten kan sikkert føles f (hvis meget tvivl, opklapning). Stafne s knoglekavitet (ektopisk( spytkirtelvæv). Tyk cortex- lamel overprojicerer corpus.. Beliggenheden er under canalis mandibulae. Processen er meget velafgrænset og unilokulær,, derfor meget ringe sandsynlighed for malignitet. Arcus zygomaticus. Luft mellem vertebrae. Patienten har skudt hagen for langt frem, fronttænderne nderne kommer derved uden for skarphedszonen. Sinus maxillaris sinister er fortættet ttet i forhold til sinus maxillaris dexter (evt. sinuitis).

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. For lovligt at anvende et dentalrøntgenapparat gælder at: a. det skal være EU-certificeret b. det skal yde mindst 60 kv c. det må ikke stå i samme rum som tandlægestolen

Læs mere

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler: a. er en form for korpuskular stråling b. er en form for partikelstråling ling c. har en gennemtrængningsevne, ngningsevne, der varierer med bølgelængden

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. Røntgenstrålernes bølgelb lgelængde: a. er kortere end bølgelb lgelængden for synligt lys b. er omvendt proportional med strålernes hastighed c. er proportional

Læs mere

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ioniserende stråling: a. udsendes fra forstærkningsfolier rkningsfolier b. har biologisk virkning c. omfatter blandt andet gammastråling d. omfatter udelukkende partikelstråling

Læs mere

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler:

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler: DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. RøntgenstrR ntgenstråler: a. bevæger sig med samme frekvens vekselstrøm b. har samme frekvens som synligt lys c. er af samme natur som synligt lys d. kan ses med

Læs mere

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. udbredes med forskellig hastighed alt efter typen b. indeholder såvel s røntgenstrr ntgenstråling som synligt lys c. transporterer energien

Læs mere

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Terrestrisk stråling: a. udsendes fra radioaktive stoffer i undergrunden b. har ingen biologisk virkning c. omfatter blandt andet kosmisk stråling d. kan modtages indendørs

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat: r a. har en bølgelb lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav b. opstår, når n r bremsestråler rammer

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ved anvendelse af høj h rørspænding: a. fås s oftere bevægelsesuskarphed i billedet b. skal der anvendes en mindre blænde ndeåbning c. fås s en større dosis fra den spredte

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Røntgenstråling - er der en risiko?

Røntgenstråling - er der en risiko? Mange mennesker er utrygge ved røntgenstråling Denne patientinformation fortæller dig om, hvad risikoen er ved den røntgenstråling, som anvendes hér på røntgenafdelingen. Risiko Vi udsættes daglig for

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi Tanddannelses-anomalier Tanddannelses-anomalier White & Pharoah, 6th Edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental Anomalies Morfologi Størrelse Antal Morfologi Dentes confusi Dentes concreti Morfologi

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Filmfejl Dette program redegør for nogle af de muligheder, der findes for at behandle filmen forkert under eksponering og fremkaldning. Filmfejl giver sjældent anledning til fejldiagnoser,

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM BØJLE PÅ TÆNDERNE

VÆRD AT VIDE OM BØJLE PÅ TÆNDERNE VÆRD AT VIDE OM BØJLE PÅ TÆNDERNE Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Hvem skal have rettet tænder? Hvad siger loven om tandregulering? Tilbud om tandregulering

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Konference 2015 for klinikassistenter

Konference 2015 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2015 for klinikassistenter Den akutte patient 13. november 2015 Aalborg ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2015 for klinikassistenter

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har hammertæer i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Mikroskopet. Sebastian Frische

Mikroskopet. Sebastian Frische Mikroskopet Sebastian Frische Okularer (typisk 10x forstørrelse) Objektiver, forstørrer 4x, 10x el. 40x Her placeres objektet (det man vil kigge på) Kondensor, samler lyset på objektet Lampe Oversigt Forstørrelse

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Demonstration af røntgenoptagelser Parallelteknik I dette program får du en demonstration af røntgenoptagelse med parallelteknikken på en patient. For røntgenoptagelse på fantomet

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Tandkødsbetændelse og paradentose

Tandkødsbetændelse og paradentose NR. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er tandkødsbetændelse og paradentose? Hvordan opstår sygdommene? Og hvordan behandles de? Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er sundt tandkød? Sundt tandkød

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior

Sinus Maxillaris. - anatomi og patologi. Anatomi. Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Sinus Maxillaris - anatomi og patologi Sinus Concha nasalis Superior Medius Inferior Meatus nasi Superior Medius Inferior Anatomi 1 Sinus maxillaris Undersøgelse af sinus maxillaris Palpation Gennemskylning

Læs mere

Pigmenterede modermærker (nævi)

Pigmenterede modermærker (nævi) Hudlægen informerer om Pigmenterede modermærker (nævi) http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/naevi/naevi.htm (1 of 5)04-01-2006 14:51:15 Dansk dermatologisk Selskab PIGMENTEREDE MODERMÆRKER

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

ICD-10: Udækket specificering før komplettering Dentale implantater Fast Protetik Ortodontisk behandling Undersøgelser, behandlinger.

ICD-10: Udækket specificering før komplettering Dentale implantater Fast Protetik Ortodontisk behandling Undersøgelser, behandlinger. Beskrivelse af systematik til overførsel af tandlægeres elektroniske patientjournalers indhold, således at journalen efter overførsel til anden klinik kan anvendes på uændret fagligt niveau Specificering

Læs mere

31500: Billeddiagnostik og strålingsfysik. Jens E. Wilhjelm et al., DTU Elektro Danmarks Tekniske Universitet. Dagens forelæsning

31500: Billeddiagnostik og strålingsfysik. Jens E. Wilhjelm et al., DTU Elektro Danmarks Tekniske Universitet. Dagens forelæsning 31500: Billeddiagnostik og strålingsfysik Jens E. Wilhjelm et al., DTU Elektro Danmarks Tekniske Universitet Dagens forelæsning Røntgen Computed tomografi (CT) PET MRI Diagnostisk ultralyd Oversigter Kliniske

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling for personer med særlig store tandproblemer 2009/1 BSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. oktober 2009 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 35 spørgsmål omkring processerne. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

Sig farvel til lækager og goddag til sund hud omkring din stomi med den nye

Sig farvel til lækager og goddag til sund hud omkring din stomi med den nye Vi har hudbeskyttelsen der omfavner din stomi Sig farvel til lækager og goddag til sund hud omkring din stomi med den nye Cohesive StomaWrap er fremstillet af de samme ingredienser som den uundværlige

Læs mere

Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid

Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse, 5. marts 2015, Landstingssalen, Christiansborg Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid Danske Regioner Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Almindelig hudkræft. (non-melanom hudkræft)

Almindelig hudkræft. (non-melanom hudkræft) Almindelig hudkræft (non-melanom hudkræft) Solen øger risikoen for almindelig hudkræft UV-stråling øger risikoen for skader på huden. Både UVstråling fra solen og kunstige lyskilder såsom solarier kan

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere