Hvorfor ikke investere i England?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor ikke investere i England?"

Transkript

1 Nr. 40, Odense, den 22. december 2005 Hvorfor ikke investere i England? Mødet den 13. december var overtegnet længe før tilmeldingsfristens udløb, derfor gentages mødet nu den 2. februar Det er muligt at tilmelde sig allerede nu. Hvis De står på ventelisten til mødet, er De automatisk sikret en plads, og yderligere tilmelding er ikke nødvendig. Mødet er målrettet medlemmer og andre interesserede vedrørende køb af ejendomme i England, herunder muligheder for finansiering, flytning af ejendomsavance m.v. Mange landmænd ønsker at investere i Østeuropa, da jorden er billig! Hvor billig er jorden egentlig? Vil jeg bo der? Vil min familie med? Hvilke regler er der? Kan jeg få finansiering til det? Køb af landbrug i England? Hvorfor investere i landbrug i Østeuropa eller Danmark frem for i England? Dette spørgsmål kan mange landmænd kende fra deres egen dagligdag. De stærkt stigende priser på landbrugsejendomme, restriktioner og øgede antal regler kan for mange virke irriterende eller skræmmende. Indlederne på mødet er Jessica Simpson og Christopher Miles, ejendomskonsulenter, Savills, England, Peter Bennett, økonomisk konsulent, Aubourn, England samt godsejer Ulrik Voetmann, der fortæller om sine erfaringer med køb af landbrug i England og en af Patriotisk Selskabs specialister på området, konsulent, cand.oecon.agro Robert Beck der giver et indlæg om finansiering og skatteregler. Investeringer i England, 13. december 2005 Eftermiddagsmøde med titlen Hvorfor ikke investere i England? Hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, Odense SØ Torsdag den 2. februar 2006 kl Tilmelding bedes foretaget senest mandag den 31. januar 2006 på tlf.: på eller via (Begrænset deltagerantal). Pris 500 kr. for medlemmer og 700 kr. for øvrige.

2 Nyt fra Svine- og Miljøafdelingen Ansøgningsstart for tilskud til naturplaner og en række andre ordninger er udskudt til den 9. januar 2006 Som beskrevet i det seneste nummer af Nyt fra Patriotisk Selskab kommer der 9 nye/ændrede ordninger under landdistriktsprogrammet i Processen vedrørende endelig vedtagelse af ordninger er blevet forsinket således, at vi først kan vente vejledninger og ansøgningsskemaer den 23. december Da en række af ordningerne tildeles efter først til-mølle-princippet, har blandt andre Patriotisk Selskab gennem Landscentret opfordret DFFE til at udskyde starten på ansøgningsrunden. Det har DFFE taget til efterretning, og det er besluttet at ansøgningsperioden for de ordninger, der tildeles efter først til-mølleprincippet, udskydes til den 9. januar Ansøgningsstarten gælder følgende ordninger: Tilskud til kompetenceforbedring til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af normer vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (bedriftsrådgivning). Tilskud til investeringer i ny teknologi på jordbrugsbedrifter ved udviklings- og demonstrationsprojekter. Tilskud til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33 ordningen). Tilskud til udviklings-, demonstrations- og pilotprojekter i landbrugs- og gartnerisektoren. Tilskud til demonstrationsprojekter om miljøvenligt landbrug. Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Henrik Kruse Rasmussen, tlf.: Helt fri blev ordningen dog ikke, for man skal fortsat indberette: Ændringer i husdyrholdet til CHR. Om der bruges forblandinger eller tilsætningsstoffer i ren form eller ej. Inden 1. januar 2006 skal husdyrbrugere indberette til Plantedirektoratet, om der anvendes forblandinger eller tilsætningsstoffer i ren form eller ej. P.t. ser det ud til, at der i 2006 kun bliver krydsoverensstemmelse på forblandinger. Yderligere oplysninger hos svine- og miljørådgiver Ditte Haarup Andersen tlf eller svinerådgiver Ulrik Christensen, tlf.: Nyt fra Planteavlsafdelingen Rådgivning om krydsoverensstemmelse med tilskud Planteavlsafdelingen er klar til at yde rådgivning om krydsoverensstemmelse (også kaldet Bedriftsrådgivning), så ansøgere om enkeltbetaling kan være bedre rustet til at undgå træk i støtten. Rådgivningen består i en gennemgang af forhold omfattende krydsoverensstemmelse på den enkelte ejendom. Det kan f.eks. være, hvilke vandløb er omfattet af 2 m bræmmer, opbevaring af kemikalier, fylde- og vaskepladser m.m. Besøget afsluttes med en rapport, som er privat, og ikke skal vises til nogen myndighed. Det er muligt at inddrage relevante fagkonsulenter f.eks. kan der nogle steder være brug for en svine- eller bygningsrådgiver. Der ydes et tilskud til besøget på 80 % af omkostningerne. Vi forventer, at et besøg vil vare 6-8 timer inkl. forberedelse, kørsel m.m., hvorfor egenbetalingen vil være på ca kr. Fælles husdyrindberetning Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen har kastet håndklædet i ringen, og gjort indberetningen af oplysninger til den fælles husdyrindberetning frivillig. Det betyder, at der ikke kommer sanktioner over for husdyrbrugere, der har lavet fejl i indberetningen. Tilskuddet er en konsekvens af EU-reformen fra 2005, hvor Landdistriktsprogrammet blev udvidet med nye ordninger. En af de nye ordninger er bedriftsrådgivning, som bliver en del af Landdistriktsprogrammet for Ordningen indeholder to regelsæt: Rådgivning vedrørende krydsoverensstemmelse og rådgivning vedrørende naturplaner. Når kunden har henvendt sig til planteavlsafdelingen, laver vi ansøgningen om

3 tilskud. Der er åbnet for ansøgning fra den 9. januar Puljen er på 30 millioner kr. og fordeles efter først til mølle -princippet. Vi opfordrer til, at man kontakter planteavlsafdelingen for at få tilmeldt sin ejendom. Rådgivningsbesøget udføres i første halvdel af Yderligere oplysninger hos planteavlskonsulenterne Jesper Juul Ulnitz, tlf eller Kirsten K. Rasmussen, tlf Nyt fra Økonomiafdelingen 7 gode råd om skatten inden nytår Aktier Hvis man ejer børsnoterede aktier og investeringsbeviser til en samlet kursværdi på over kr. for enlige eller over kr. for ægtepar, bør man overveje at bringe beholdningen ned under disse værdier inden nytår, så de resterende aktier kan sælges skattefrit efter tre års ejertid. Virksomhedsordningen Opsparing i virksomhedsordningen beskattes med 28 %. Man bør derfor overveje at opspare indkomst fra virksomheden selv ved lav indkomst. Forventer man lavere indkomst i 2006 eller i de kommende år, bør man sikre, at der er en opsparing, som eventuelt underskud fra 2006 kan modregnes i. Betaling af restskat Da den 31. december er en lørdag, er fristen for at betale restskat uden procenttillæg forlænget til første hverdag i det nye år. Anvender man homebanking eller lignende, skal man sikre sig, at pengene overføres til skattemyndighederne den 2. januar Pensionsindbetalinger Man kan få fradrag for pensionsindbetalinger i 2005 foretaget inden 31. december. Man kan uden at binde sig til årlige indbetalinger foretage indbetaling på indtil kr. på rateordning eller livrenteordninger og derudover på indtil kr. på kapitalpension. Personligt erhvervsdrivende har dog mulighed for at foretage indbetaling på rateordning eller livrente på indtil 30 % af virksomhedens indkomst før renter. Investering før status Den økonomiske fordel ved at købe en maskine før status er ofte begrænset, i forhold til at få købt til den rigtige pris. Ved køb før status skal maskinen være leveret på virksomheden inden status. At det ikke betyder så meget i dag, om man køber før eller efter status, skyldes, at man alternativt kan opspare en stor indkomst via virksomhedsordningen til en skat på kun 28 %. Brug derfor opsparingsordningen i stedet for investeringer som regulator. Har man foretaget nybygning i 2005, skal bygningen være færdiggjort og taget i brug inden 31. december 2005, hvis man vil afskrive i år. Man kan derimod afskrive eller tage straksfradrag på forbedringer eller ombygninger, selv om de ikke er færdiggjort. Genanbringelse af ejendomsavance Hvis du har solgt en ejendom i 2004 og vil genanbringe ejendomsavancen, skal man have købt den nye ejendom senest i Gaver Man kan give afgiftsfrie gaver på indtil kr. fra hver af forældrene til hvert af deres børn, børnebørn m.m. Svigerbørn kan modtage afgiftsfrie gaver på indtil kr. Yderligere oplysninger hos Patriotisk Selskab tlf Nyt fra direktionen Her i årets sidste nyhedsbrev er det passende at give et par statements på, hvad medlemmerne kan forvente af nyheder i Med baggrund i blandt andet Patriotisk Selskabs nye vision og mission, de dårlige indenlandske indtjeningsresultater, en utrolig stor interesse for temaeftermiddagen om investering i England og utrolig mange henvendelser om etablering i udlandet generelt, er det besluttet i 2006 at sætte yderligere fokus på det internationale. Med fokus på det internationale mener vi fokus på hjælp til rådgivning af kunder, der ønsker at etablere sig i udlandet eller som allerede nu har aktiviteter uden for landets grænser. Herudover er der planer om at tilføje et afsnit om international benchmarking i næste års udgave af Driftsanalyser.

4 Vi vil også fokusere på nye rådgivningsbehov, herunder Natur- og landdistriktsudvikling og samarbejde med forskning og udviklingsinstitutioner om tiltag til forbedring af indtjeningen i jordbrugsvirksomhederne. Arrangementer 7. december afholdt vi den traditionelle økonomidag på Odense Congress Center, også i år var deltagerantallet over 300. Evalueringerne viste, at vi havde valgt et godt program, og indlederne fik pæne tilbagemeldinger februar 2006, og vi har p.t. overvejelser om et 3. arrangement samt evt. en lignende eftermiddag om etablering i Sverige. Den 19. december gennemførte svine- og miljøafdleingen en temaaften om landdistriktsudvikling, ikke færre end 45 deltog i dette arrangement. Nyt fra sekretariatet Personalenyt 1. januar 2006 tiltræder jordbrugsteknolog Gert Christensen (34 år) og revisorassistent Heidi Andersen (25 år), tidligere elev og økonomimedarbejder i Patriotisk Selskab, begge som økonomimedarbejdere. Ligeledes pr. 1. januar 2006 tiltræder civilingeniør Henrik Jørgensen (34 år) som ny miljøkonsulent. Økonomidag den 7. december 2005 I det hele taget har vore arrangementer i 2005 været godt besøgt og får flotte evalueringer. Den 13. december gennemførte vi temaeftermiddagen om investeringer i England, eftermiddagen gentages som bekendt den 2. Pr. 31. december 2005 fratræder økonomirådgiver Søren B. Bækholm. Søren B. Bækholm har søgt nye udfordringer hos LandboFyn. Ligeledes pr. 31. december 2005 fratræder svinekonsulent Kim Elkjær sin stilling med baggrund i et længere sygeforløb.

5 - 5 - Skatte- og lovdag på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ onsdag den 25. januar 2006 kl Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 20. januar 2006 på tlf.: , på eller via Pris 575 kr. for medlemmer og 975 kr. for øvrige. Indbydelse udsendes primo januar 2006.

6 - 6 - Dansk Landbrugs Gruppeliv Dansk Landbrugs Gruppeliv er et meget favorabelt tilbud til aktive medlemmer under 60 år Dansk Landbrugs Gruppeliv dækker ved død uanset årsag, ved ulykke (for méngrad på 5 % og derover) og ved såkaldt kritisk sygdom. Gruppeliv er medlemmernes egen ordning, hvor overskuddet fra tidligere år kommer medlemmerne til gode i form af lave præmier i de følgende år. Dækningen er blevet væsentligt forbedret i de senere år, og ægtefællen er automatisk medforsikret. Godt landbofamilier har allerede forsikret sig gennem Dansk Landbrugs Gruppeliv. Du kan tilmelde dig i din lokale forening. Gruppeliv pr. 1. januar 2006 Dødsfald Hvis medlemmet eller ægtefællen dør inden udgangen af det år, de fylder 65, udbetales følgende: Gruppemedlemmets alder ved død Under 40 år Fra 40 til 49 år Fra 50 til 59 år Fra 60 til 65 år Udbetaling kr kr kr kr. Ulykke Erstatningens størrelse fastsættes i forhold til méngrad ud fra en forsikringssum på kr. Kritisk sygdom Kritisk sygdom giver en engangsudbetaling på kr., hvis man får stillet en diagnose på en af de ca. 20 kritiske sygdomme, der er omfattet af ordningen, bl.a. ondartet kræft, blodprop i hjertet og bypassoperation. Pris kr. om året for dig og din ægtefælle. Tilsammen! Yderligere oplysninger ved bogholder Inger Carlqvist tlf

7 - 7 - Lederkursus - lederskab, kommunikation, motivation Målgruppen er ejere, driftsledere og andre med ledelsesansvar på større jordbrugsvirksomheder. Med udgangspunkt i det faktum at ledelse påvirker mennesker gennem lederskab, kommunikation, motivation m.v., er kurset bygget op om følgende hovedområder: Ledelsesfundament, ledelsesstil og -udøvelse Ledelsespolitik og strategisk planlægning Delegering og empowerment Motivation Coaching Kommunikation Konflikthåndtering Pris: Deltagerbetalingen er kr. inkl. overnatning, fuld forplejning og en udflugt. Det vil være muligt at opnå tilskud til kurset via DFFE og/eller AMU. For DFFE s vedkommende op til 90 %. Vi er i øjeblikket ved at undersøge de nærmere betingelser for opnåelse af tilskud. Tidspunkt: Sted: Start tirsdag den 14. marts 2006 kl og slut torsdag den 16. marts kl Ledernes KonferenceCenter, Odense. Deltagerantal: Er begrænset til 16. Patriotisk Selskabs medlemmer har fortrinsret. Indbydelse indeholdende detaljeret program, tilmelding, orientering om muligheden for tilskud m.v. udsendes til alle medlemmer primo januar 2006, det er dog allerede nu muligt at tilmelde sig og/eller indhente yderligere oplysninger om kurset ved henvendelse til sekretariatschef Marianne Neumann, tlf

8 - 8 - Planteavlskonference på Odense Congress Center Tirsdag den 7. februar 2006 Tilmelding bedes foretaget senest onsdag den 1. februar 2006 på tlf.: , på eller via Pris 575 kr. for medlemmer og 975 kr. for øvrige. Indbydelse med dagsorden udsendes medio januar 2006 Mødekalender januar Skattedag, Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ 2. februar Køb af landbrug i England, Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, Odense SØ 7. februar Planteavlskonference, Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ marts Lederkursus, Ledernes KonferenceCenter, Rugaardsvej, 5210 Odense NV 30. maj Temadag for svineproducenter, Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 26. oktober Generalforsamling, Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ 6. december Økonomidag, Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

9 - 9 - Åbningstider mellem jul og nytår Omstillingen er åben og kan henvise til relevante medarbejdere fredag den 23. december 2005 og fra tirsdag den 27. til fredag den 30. december Bestyrelse, udvalg og medarbejdere ved Patriotisk Selskab siger tak for godt samarbejde i 2005 og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 20. december 2005 Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indslag og annoncer

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere