Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor."

Transkript

1 Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: Fax:

2 Indhold: 1. Ledelsesberetning Sociale og sundhedssociale projekter Gadeplansarbejde i København: Posefolket...7 En fortælling fra dagligdagen...7 Henvendelser fra offentligheden...10 Den dybere involvering Gadeplansarbejde i København: Den Mobile Café...12 Uddrag af de frivilliges dagbog...12 Dyrlægerne...14 Brugerne af Den Mobile Café års jubilæum i Den Mobile Café...15 Julemiddag i H.C. Ørstedsparken beretning fra en frivillig Sundhedsarbejde i København: Socialsygepleje...19 En fortælling Formidling, kurser og uddannelse Kursus- og uddannelsestilbud...23 En anderledes kursusdag begynder en beretning...23 Eksterne uddannelsesaktiviteter...24 Interne uddannelsesaktiviteter...25 Uddannelsesaktiviteter for de frivillige...26 Projekter...27 Deltagelse i følgegruppen til den landsdækkende efteruddannelse af SKP er...27 projekt UDENFORs 10 års Jubilæumskonference Viden og formidling i Undersøgelser, notater, artikler og pressemeddelelser...32 Anden formidling og koordinerende opgaver Formidling...37 Danmark...37 Internationalt

3 5. Planer...38 Udokumenterede migranter...38 Flere medarbejdere fra projekt UDENFOR på gaden...38 Videreudvikling af vores internationale netværk...38 Hjemløse og gæld...38 Udbredelse af teori og metode i gadeplansog relationsarbejde Bestyrelse og medarbejdere...39 Formand...39 Medlemmer...39 Medarbejderrepræsentant...39 Medarbejdere Modtaget støtte Resultatopgørelse og balance Publikationer

4 4

5 1. Ledelsesberetning er andet år hvor hovedfinansieringskilden er den fireårige satspuljebevilling. For 2007 er tilskuddet på kr ,00 idet tilskuddet til projekt UDENFOR jf. finanslovsvedtagelsen blev pristalsreguleret med kr ,00. De statslige midler suppleres fortsat som et led i vores uafhængighedsbestræbelser med midler fra andre bevillingsgivere. Udover bevillingen fra Velfærdsministeriet har projekt UDENFOR i 2007 modtaget øremærket støtte fra Oak Foundation, Københavns Kommunes 115-midler, Velfærdsministeriets pulje til uddannelse af frivillige samt Justitsministeriets Dyrevelfærdspulje. Derudover har vi modtaget gaver, legater mv. fra diverse fonde og privatpersoner, som støtter vores arbejde med formidling af viden og arbejdet direkte med vores brugere. Vi har også haft indtægter fra konsulentydelser i alt ca. kr ,00. Bestyrelsen har arbejdet videre med fritagelsen for det økonomiske tilsyn (varetaget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune) som man indgik aftale om ved oprettelsen af fonden, således at der nu er indbetalt yderligere fondskapital og vilkårene for en traditionel fondsstruktur under tilsyn af Civilstyrelsen er tilstede. Godkendelsen af dette forventes på plads i det kommende år blev året, hvor man for første gang i Danmark undersøgte antallet af hjemløse. Det skete via en kortlægning iværksat af SFI på foranledning af Velfærdsministeriet. Det hed sig, at det nu var tid til yderligere at målrette indsatsen overfor hjemløshed. Vi har i Danmark altid kendt antallet af personer, der bruger botilbuddene, men aldrig haft andet end kvalificerede gæt på, hvor mange mennesker, der lever helt uden for samfundet, bor tilfældigt og kortvarigt hos andre, eller er på vej til at blive udskrevet fra hospital eller løsladt fra fængsel, uden at have en bolig at vende tilbage til. Kortlægningen viste ved en tværsnitsmåling, at der er i alt personer, der lever som hjemløse i Danmark. Af disse overnattede 552 på gaden. Ud fra disse tal må det anslås, at der er op mod et par tusinde forskellige personer, der i løbet af et år overnatter på gaden, og som dermed er vores hovedmålgruppe. Af dem, der overnatter på gaden må det anslås, at knap halvdelen opholder sig i København. Med EU's udvidelse mod øst har landene i øst fået adgang til Schengen-visa og dermed muligheden for blandt andet at tage til Danmark. Baggrunden for disse borgeres ophold er 5

6 social nød i eget hjemland. De østeuropæere, som kommer til Danmark, er efter alt at dømme ikke engang de propiska-løse*, men mennesker, som måske endda er lidt bedre stillede end propiska-løse. Men selv for dem, der er bedre stillede, kan det betale sig at spare sammen og tage væk. Tage væk fra den fattigdom og de dårlige levevilkår, som mange personer stadig lever under i Øst- og Centraleuropa. Om det er romaer, som i tusinder af år har været statsløse, eller om det er andre østeuropæere, er for så vidt sagen underordnet. Vi må forholde os til den nye situation og de nye gæster med den ene hånd på hjertet og menneskerettighederne i den anden hånd og være med til at præge debatten og dermed mulige løsninger for disse mennesker. Projekt UDENFOR har i 2007 fortsat udført en kombination af skadesreducerende gadeplansarbejde i underprojekterne Socialsygepleje, Posefolket og i Den Mobile Café samt løftet et vigtigt stykke arbejde i at være med til at formidle viden om hjemløshed og social udstødelse. Projekt UDENFOR har i 2007 beskæftiget 12 faste medarbejdere, 2 praktikanter og ca. 30 frivillige samt et lille antal tilknyttede studerende. Ved udgangen af 2007 afsluttedes projekt Socialsygepleje som ad-hoc projekt og i den kommende periode vil vi forsøge at overdrage erfaringer og viden på området til relevante aktører samtidig med, at vi vil tilbyde oplæring i socialsygepleje. Foto: Ninna Hoegh Grafitti fra Nansensgade *Propiska er et civilregistreringssystem, som Stalin indførte, og som stadig gælder i mange af de tidligere kommunistiske lande. Når en person er propiska-løs er personen ikke registreret og har derfor heller ikke, hvad vi i Danmark anser som basale rettigheder f.eks retten til tag over hovedet, hvis man er hjemløs. En person bliver alene registreret, som en del af propiska-systemet, hvis personen har legal adgang til en legal bolig. Hvis man eksempelvis flytter ind hos en anden skal den, der i forvejen bor i boligen afgive en del af retten til boligen for at den, der flytter ind får legal adgang til boligen og til de rettigheder, propiska hermed giver. En propiska-løs eller hjemløs har ikke krav på bopæl som i Vesten. Det kan endda diskuteres om propiska-løse er borgere i samfundet, da de heller ikke har ret til at stemme. 6

7 2. Sociale og sundhedssociale projekter 2.1 Gadeplansarbejde i København: Posefolket Den 1. marts 2007 blev der ansat to nye gadeplansmedarbejdere - en pædagog og en socialrådgiver. Til dem, har der i løbet af året været tilknyttet to praktikanter: en fra Københavns Pædagogiske Seminarium og en fra Den Sociale Højskole København. Vi har i starten prioriteret at bruge tid på at skabe relationer til relevante samarbejdspartnere. Dels for at præsentere os selv og dels for at informere om vores visioner for et fremtidigt samarbejde. Der er nu etableret gode samarbejdsrelationer til de opsøgende psykoseteams, Distriktspsykiatrien, Kofoeds Kælder, Det Opsøgende Gadeteam i Københavns kommune, flere socialcentre samt herberger og øvrige sociale tilbud til hjemløse i såvel det offentlige som i det private regi. En fortælling fra dagligdagen En sag, der har krævet megen tid og mange ressourser i 2007, er sagen om en svensk statsborger, der har opholdt sig på gaden i København igennem de seneste 6 år. Den afspejler meget godt de ofte meget komplekse og komplicerede problemstillinger vi i posefolksprojektet møder i vores arbejde med de hjemløse. Projekt UDENFOR møder første gang L i 2002 på gaden i København. Igennem de næste år bliver L mere og mere tydelig i gadebilledet. L er psykisk syg uden nogen form for sygdomserkendelse. L har meget svært ved at tage vare på sig selv og sine få ejendele, hvilket betyder at L ofte bliver overfaldet og mister sine ting som f. eks. sovepose, sko og sit svenske Id-kort. Siden 2006 har vi i projekt UDENFOR intensiveret vores arbejde med L. Det betyder rent praktisk, at vi har brugt mange timer sammen med L - i alt slags vejr og på alle tidspunkter af døgnet. Vi har igennem dette lange forløb fået dannet en bæredygtig relation, der bygger på gensidig respekt og accept af forskellighed. Det har også betydet at vi har hjulpet med en masse praktiske ting som at tage på hospitalet, skaffe nyt tøj og soveposer, når dette blev stjålet, eller andre ting, der har været uoverskuelige for L. Projekt UDENFOR har skabt en relation, lavet omsorgs arbejde og skadesreduktion. 7

8 På et tidspunkt finder vi L s situation så kritisk, at der er en reel risiko for, at L kan dø på gaden. Vi beslutter derfor, at sætte alle kræfter ind på at få L indendørs. Det skaber en masse problemer, da L får svensk pension og har en beskyttet bolig i Sverige. Det betyder angiveligt, at rent juridisk har L ingen andre rettigheder i Danmark end en engangsbillet hjem. Vi holder en del møder med Københavns Kommune og vores samarbejdsevner bliver virkelig sat på prøve. Det ender med, at vi finder et værelse på et privat opholdssted og betaler huslejen, for at få L hurtigst muligt indendøre, fordi udsigten til hjælp fra Københavns Kommune på dette tidspunkt ikke eksisterer. Da vinteren er omme bliver L opsagt fra sit værelse efter stort pres fra Københavns Kommune og L ender på gaden igen. L bliver meget dårlig psykisk efter denne oplevelse, og det eneste han stædigt holder fast i er, at det på ingen Foto: Holger E. Henriksen måde kan komme på tale at rejse hjem til Sverige. Da vinteren kommer, har vi igen de samme bekymringer for, om L kan overleve endnu en vinter på gaden. Efter mange samtaler og refleksioner internt bliver vi enige om, at den bedste løsning for L vil være at få Københavns Kommune til at tage ansvar for L og derigennem også de mange andre skandinaver, der lever på gaden i København. Vi prøver at få en dialog i gang og det lykkes da også til dels, men vi møder modstand, der er begrundet i økonomi og ikke tager hensyn til at tilvejebringe en boligløsning for en psykisk syg og afvisende mand, der kræver mere end bare at stille boligen til rådighed. Da praksis viser, at løsningen af L s problemer ikke kommer via et samarbejde, tager vi kontakt til Hus Forbi, der skriver en artikel om sagen og bringer den på forsiden. Det gør vi, selvom der er en risiko for at udstille og måske forværre L s situation. Men det er en risiko, vi er villige til at løbe. Status quo på sagen lige nu er, at Københavns Kommune har tilbudt L et meget flot botilbud, som kom bare to dage efter udgivelsen af avisen! Samtidig har hele sagen ført, til at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har fokus på reglerne for og behandlingen af gruppen af skandinaver, der lever på gaden. Med hensyn til vores prioriterede målgruppe er den fortsat de psykisk syge hjemløse og de mest isolerede og socialt udsatte. Vi har fortsat fokus på de grupper, som tilsyneladende ikke bliver opfanget eller rummet af det offentlige eller andre systemer. Samtidig er vi opmærksomme på, at hjælpe brugerne 8

9 ind i de offentlige systemer i det omfang det er muligt eller alternativt at lade andre relevante samarbejdspartnere overtage. Campingvogn med fortelt rummer en udenlandsk kvinde og hendes hund. Foto: Ninna Hoegh. Med hensyn til antallet af brugerkontakter har vi løbende mange kontakter. Vi yder også hjælp til brugere, som ikke lige hører til vores målgruppe, men som er havnet i komplicerede situationer, der kræver akut hjælp. Men i vores statistik har vi valgt at tælle udelukkende de personer, som tilhører den specifikke målgruppe, og som vi har fast kontakt/ relation til. Ved udgangen af 2007 har vi fast kontakt til i alt 20 brugere - 15 mænd og 5 kvinder. Ud af de 20 er der 8 udlændinge. Af de 8 udlændinge er der 3, der ingen indtægt har, og som lever udelukkende af at samle flasker. Blandt de danske brugere er vi bekendt med en person, som har levet mange år på gaden uden at modtage økonomisk hjælp eller offentlig ydelse. 9

10 Den enkeltes psykiske sygdom viser sig blandt andet i forholdet til det at modtage offentlig forsørgelse. Nogle er så paranoide, at de ikke vil tage imod en økonomisk ydelse, hverken fra det offentlige eller det private. Andre danner sig det billede, at pensionen ikke kommer fra det offentlige, men fra f.eks. Den Olympiske Komite eller lignende. 3 brugere havde egen bolig, og 2 af disse brugere er nu afsluttet i projekt UDENFOR. Alders-gruppen er fortrinsvis fortsat mellem 50 og 75 år. 13 brugere er afsluttet i vores regi i Årsager hertil er enten at brugeren er flyttet eller er videregivet til forskellige offentlige instanser. Vi har fortsat udviklingen af dokumentationsformen i projekt UDENFOR med henblik på formål og indhold. Fokus har været at finde en måde, hvorpå vi bedre kan måle vores arbejde. Vi har set en tendens til en stigning i antallet af psykisk syge hjemløse fra andre EU lande. Disse har sværere ved at klare sig på gaden end de danske hjemløse og er sværere at hjælpe, idet de på alle måder er uønskede. Hovedparten har ingen intentioner om at vende tilbage til deres hjemland, men ønsker at opholde sig i Danmark, selvom det medfører, at de ingen økonomisk hjælp kan få. De har ifølge lovgivningen ingen rettigheder her i landet, da de opholder sig ulovligt. Baggrunden for deres afvisning overfor at tage tilbage til hjemlandet, er som regel en del af deres psykiske sygdom. Vi modtager løbende henvendelser fra pårørende, privatpersoner og professionelle om brugere, som er kørt helt fast i det offentlige system, fordi de på grund af deres sygdom ikke er i stand til at samarbejde og leve op til de krav, der bliver stillet dem. Henvendelser kan også handle om brugere, der er set opholde sig i lokalområdet, hvor deres udseende og tilstand vækker bekymring hos en borger. Antallet af henvendelser løb i 2007 op på 50. Henvendelser fra offentligheden I 2007 har vi fået 50 henvendelser fra offentligheden (defineret som borgere eller institutioner, der henvender sig til os telefonisk eller skriftligt vedrørende en hjemløs). 33 (66 %) af henvendelserne var fra professionelle og/eller samarbejdspartnere og kunne behandles pr. telefon og afsluttes uden yderligere tiltag. 10

11 Den dybere involvering I 17 ud af 50 tilfælde (34 %) har vi involveret os yderligere i sagen og brugt tid på at ændre den hjemløses situation på et eller flere områder. Hyppigst, dvs. i 33 % af de henvendelser, som vi involverer os yderligere i, kommer henvendelsen fra pårørende (5 ud af 17). Lige så hyppigt modtager vi henvendelser fra enten den hjemløse selv eller fra forbipasserende, som har behov for at nogen tager affære og hjælper den hjemløse. Dernæst ses en række tilfælde, hvor projekt UDENFOR assisterer og vejleder andre professionelle, herunder kommunale sagsbehandlere og SKP-medarbejdere (4 ud af 17). Nogle gange kender vi allerede den hjemløse, som henvendelsen drejer sig om - andre gange kan vi nemt finde og tage kontakt til vedkommende og sjældnere kender vi ikke vedkommende eller kan ikke finde personen. Arten af den hjælp projekt UDENFOR tilbyder i ovennævnte tilfælde er meget forskellig fra person til person og gives i forhold til det behov, personen udtrykker. Typen af hjælp bevæger sig fra hjælp til at komme ind i socialcentrets system igen til helt akut hjælp til overnatning på et vandrehjem. Samtidig kan der være tale om hjælp til behandling eller skadesreduktion i forhold til både psykiatriske - og somatiske lidelser. Nogle gange drejer hjælpen sig om at få rette myndigheder og hjælpeinstanser til at påtage sig deres retmæssige ansvar og opgaver andre gange handler det om, at den hjemløse psykisk syge kan have svært ved at indse behovet for hjælp og behandling. Atter andre gange kan der være tale om et meget langvarigt forløb, hvor der skal indledes kontakt til meget afvisende personer, som isolerer sig enten i lejligheder eller på bizarre bosteder rundt omkring i parker og skove. Det skal også nævnes, at gadeplansmedarbejderne har deltaget i vidensformidling i form af foredrag og undervisning. I forbindelse med et internt mediekursus har vi fået mod på og lyst til et tættere samarbejde med pressen. Dette har resulteret i flere interviews og et begyndende netværk med pressen. 11

12 2.2 Gadeplansarbejde i København: Den Mobile Café Den Mobile Café har 3 medarbejdere 1 frivilligkoordinator samt 2 deltidsansatte i køkkenet. Derudover er der tilknyttet ca. 35 frivillige. Caféen har til opgave at kunne yde kontakt til mennesker, der enten er reelt hjemløse eller funktionelt hjemløse og som derfor tilbringer deres tid på gaden. Kontakten foregår over en portion mad fra Caféens bil eller i en af byens parker. Der er et naturligt tæt samarbejde mellem Caféen og Posefolksprojektet. Udover mad kan Caféen levere andre nødvendige dagligdags ting som f.eks. tøj, sko, vitaminpiller osv. Caféen har i 2007 været ude 247 gange og der er blevet serveret ca portioner mad, altså små 50 portioner mad pr. dag. På grund af vejret var kun 4 af de 247 gange lørdags-grill-arrangementer i H. C. Ørstedsparken. Også i år har den Mobile Café barslet med et nyt underprojekt - et sundhedsprojekt med 8 frivillige sygeplejersker og en frivillig læge. Lægen kører nogle gange med ud med mad om aftenen, ellers kan de frivillige ringe til ham efter behov. Uddrag af de frivilliges dagbog 5. nov:vi kørte ad strøget mod Kultorvet. Ved Danske Bank mødte vi en mand, udlænding (har set ham før, men kender ikke navnet), han fik mad og virkede glad, men klagede over smerter i hånden. Ved ikke, hvor seriøst det var, men vi aftalte at vi ville komme forbi igen i morgen og kigge på den. Rikke og Nadia 6. nov.: Manden-ved-Danske-Bank-på-Strøget's hånd var blevet ret meget større end i går og han sagde det gjorde mere ondt. I går gav han udtryk for, at han ikke ville se en læge, men vi fandt ud af det var, fordi han ingen penge havde, så vi ringede til frivilliglægen Anders, som kom og fandt ud af, at det var rosen og manden fik antibiotika. Han hedder J. Nadia og Anna Mette 7. nov.: På Strøget mødte vi J - han viste os glad sin antibiotika og sin hånd, som så bedre ud. Rigtig dejligt. Cathrine og Anna 9. nov.: J. ved Danske bank var smilende og med fin hånd. Jan og Rosalina 13. nov.: J's hånd er hævet op igen og han var ret ked af hvor ondt det gjorde, vi snakkede med Anders, som kommer med ud torsdag og kigger på det igen. Sara og Nadia 15. nov.: Jeg kiggede på J s hånd som fortsat er hævet, men klart ser bedre ud. Jeg tror ikke han giver den ro nok, og han kunne have gavn af en støtteforbinding, men jeg havde ikke noget med. Er der en, som vil give ham en forbinding på næste gang? Anders (læge) og Tine 12

13 17. nov.: Anna har givet J en forbinding. Brian Sygeplejerskerne i Den mobile cafe er med i Ørstedsparken hver lørdag, så de hjemløse kommer ofte derned, hvis de har sundhedsmæssige problemer: En 40-årig kvinde møder i H.C. Ørstedsparken. På venstre overarm har hun et stort sår. Det er dybt og betændt. Hun fortæller, at hun ikke har sovet ordentligt i flere dage pga. smerter og hun virker udmattet, smerteforpint og forkommen. Jeg fjerner pus og renser såret og forbinder det. Hun fortæller, at hun har fixet coke ind i musklen. Vi snakker om, at det er en mulighed at injicere stof ind i en muskel, men at der er risiko for, at vævet tager skade, hvis der er urenheder i stoffet. Såret var oprindeligt en stor byld, som hun selv har skåret op med hjælp fra en ven, fortæller hun. Vi aftaler, at jeg skal køre hende på skadestuen, når hun har fået lidt at spise. Hun har meget dårlige oplevelser med hospitaler, da alle hendes familiemedlemmer er døde på hospitalsafdelinger. Jeg lover at blive og vente med hende på skadestuen. Det er hun glad for. Da hun lever på gaden, håber hun, at de vil beholde hende, så hun kan få et par dage med ro, varme og mad samt blive forsynet med antibiotika og analgetika. Mens hun spiser, opstår der uroligheder, da den ven, som har hjulpet hende med at skære bylden op, bliver beskyldt for at have hjulpet hende med fixet. Han bliver meget vred og kaster sin mad i ansigtet på kvinden. Selv med servietter og vand har hun stadig sovs i håret, da vi kører på skadestuen. Her venter vi i halvanden time. Hun skifter mellem at halvsove op af mig og vandre hvileløst rundt, mens hun råber ud i lokalet om, der ikke er én, der kan låne hende en smøg. Da vi bliver kaldt ind, beder hun om, at jeg går med. Såret tilses og en ny forbinding lægges. Lægen afviser, at indlægge kvinden, selvom vi fortæller om hendes situation. Vi forklarer også, at hun ikke har penge til antibiotika eller smertestillende. Vi bliver sendt af sted med en recept samt en lille pose med Ipren. Da vi kommer ud til bilen, ringer jeg til Herberget i Hillerødgade for at høre, om der er plads til hende i en af deres sygesenge. Det er der ikke. Vi aftaler, at jeg i stedet kører hende til Reden. På vejen køber jeg antibiotika til hende på apoteket. På Reden er der varmt og hun lader sig straks falde ned i en lænestol. Personalet lover at hjælpe hende med at opbevare og administrere hendes antibiotika samt at hjælpe med at rense såret. Jeg giver hende plaster og forbinding med i en pose og siger farvel. Da jeg møder hende igen nogle uger senere, er såret helet pænt. 13

14 Dyrlægerne Dyrlægeprojektet startede i Det er knyttet til Den Mobile Café. De frivillige i Caféen kan rette henvendelse til dyrlægerne, hvis de træffer en hjemløs med en hund, der har akut brug for dyrlægehjælp. I tilfælde, hvor hundens sygdom ikke kan behandles på gaden, henvises hunden til en dyreklinik. Derudover tilbydes sundhedstjek og forebyggende behandling (f.eks. vaccination og chipmærkning), idet dyrlægerne ca. hver tredje måned holder åbent hus i H. C. Ørstedsparken. Datoen annonceres via opslag i diverse varmestuer og ved hjælp af løbesedler, som omdeles fra den Mobile Café. Her er altid godt fremmøde, idet en del kommer forbi til en snak eller et godt råd, også selvom hunden ikke fejler noget. Ofte kommer snakken vidt omkring, også til emner, der intet har med dyr at gøre. Dyrlægeprojektet er på den måde med til at skabe fortrolighed og virke som et yderligere bindeled mellem de hjemløse og projekt UDENFOR. I 2007 opnåede projektet endvidere støtte fra Justitsministeriets Dyrevelfærdsfond. De to dyrlæger i projektet arbejder gratis, så al økonomisk støtte går ubeskåret til indkøb af medicin og andre forbrugsvarer. Der tilses ca hunde årligt, og langt de fleste af disse har udelukkende brug for forebyggende behandling. Sundhedstilstanden blandt de hunde, der kommer i projektet er ganske god, da de hjemløse som regel passer godt på deres hunde, og ofte sørger ejeren for hunden før sig selv. Brugerne af Den Mobile Café I 2007 modtog dyrlægeprojektet Hjemløseprisen Brugerne af Den Mobile Café har over årene skiftet fra stort set udelukkende at være danskere til gennem de sidste år at være en nationalitetsmæssigt sammensat gruppe, hvilket fremgår af følgende skema. 14

15 Dansk Norden Østeuropa Andre Skemaet viser gennemsnitlig antal personer med forskellig nationalitet målt 3 gange i løbet af året. Kolonnen med østeuropæere udgjorde i 2005 romaer, medens der i 2006 og 2007 er kommet flere polakker, lettere og litauere til. Gruppen af andre er i 2007 fortrinsvis folk fra andre EU-lande. Der har i 2007 været lagt vægt på, at sikre Den Mobile Cafés frivillige ny viden og medinddragelse i internationalt arbejde, både som egentlig undervisning af frivillige, men især fordi det fremover vil blive en del af arbejdet i Caféen at kunne inddrage udenlandske socialarbejdere i arbejdet, i forbindelse med medarbejderudveksling. I den forbindelse havde vi i 2007 Eva Ekker fra Budapest med i Den Mobile Café i en periode på 4 måneder. 10 års Jubilæum i Den Mobile Café Den Mobile Café fejrede projekt UDENFORs 10 års jubilæum ved at tage på tur - hele vejen til Århus. Man regner med, at der er cirka 150 hjemløse i Århus. Men et tilbud som projekt UDENFOR eksisterer kun i København. Og det var med den tanke, at vi gerne ville vise vore århusianske kolleger, hvordan vi arbejder. 15

16 Fire mennesker, herunder frivilligkoordinator Brian Sørensen og vores faste dyrlæge Sanne, drog derfor til Århus. Vi blev tanket op med rigelige mængder Chili con Carne fra køkkenet på den lokale tekniske skole og gjorde det, som vi er bedst til: Nemlig at møde brugerne der, hvor de er - på gader og stræder. Vi havde selskab af Eva, der er fast medarbejder hos Midtbyen, som er et værested for sindslidende misbrugere - hvoraf en del af dem er hjemløse. Det blev en rigtig god dag med mange samtaler med de brugere, som vi mødte. Især tog vores dyrlæge kegler. At bede om hjælp til sin hund - eller bare at høste et par gode råd fra dyrlægen - gør det nemmere for mange af brugerne at henvende sig til os. Når de så er der, vil de da også gerne have et måltid mad og det ender som regel også med en god snak. Mange af de århusianske hjemløse, som vi var i kontakt med, synes det var svært at finde et sted, hvor der var åbent hele dagen. Størstedelen af dem vi mødte holdt til ved Århus havn, hvor der er sat et par læskure op. Det er et yndet samlingspunkt for alle typer af marginaliserede mennesker. Mange af dem er Foto: Knirke Egede narkomaner, men der er også mange, der kommer for at ryge hash, drikke øl og handle piller. Det virkede lidt som om, at stedet var nøje udvalgt af kommunen, således at de mennesker, der var der, blev pillet ud af gadebilledet og gemt af vejen et afsides område. Men stemningen var god, og vi blev modtaget pænt. Det siger sig selv, at mange af dem, som vi talte med, synes idéen om en mobil café var god. Især ved Århus havn, hvor det lader til, at de opholder sig, uden anden støtte end den de får af deres vennekreds. Det var godt at møde et menneske som Eva - hun var vidende og engageret i sit job. Vi sluttede dagen med at aflevere resten af vores mad hos Reden i Århus. Også her blev vi gæstfrit modtaget. Kort sagt havde vi en spændende dag. Ikke kun fik vi talt med mennesker, der arbejder inden for samme felt som projektet, men vi blev også modtaget 16

17 godt af dem, der ville få gavn af et projekt som vores. Der blev delt mad ud, og mange blev også hængende for at snakke med os. Julemiddag i H. C. Ørstedsparken beretning fra en frivillig Lørdag den 15. december 2007 oprandt dagen endelig, hvor vi skulle holde julemiddag i Ørstedsparken med de hjemløse: En håndfuld frivillige mødtes i projekt UDENFOR kl. 10 for at hjælpe Brian med maden samt for at pakke julegaver ind til de hjemløse. Kl. 13 kørte vi i samlet flok ned til bålpladsen i H. C. Ørstedsparken, hvor der allerede havde samlet sig en hel del hjemløse. Menuen stod på gløgg, flæskesteg med og uden svær, andesteg, brune og hvide kartofler, rødkål, brun sovs samt ris á la mande med kirsebærsovs og selvfølgelig mandelgave. Der blev skænket gløgg op, mens andre pakkede maden ud og imens gik de hjemløse rundt mellem hinanden og de frivillige og hilste på. Der blev pjattet, grinet, krammet og drukket en enkelt skarp genstand eller to ;o) Mens der blev spist og delt mere mad ud, lød der pludselig sang udefra og rundt hjørnet og ind på pladsen dukkede et lucia-optog op. Der blev helt stille på pladsen - og det er svært med så mange hjemløse samlet på et sted - imens optoget gik en runde og sang luciasangen. De stoppede og stillede sig ved siden af hinanden og sang nogle flere julesange og minsandten om ikke to af korpigerne var tidligere frivillige. Under sangen kiggede jeg rundt på de hjemløse og flere af dem havde tårer i øjnene over denne smukke gestus og der sænkede sig en dejlig fredfyldt ro på pladsen, som holdt resten af arrangementet. Da koret var færdigt var det blevet tid til Foto: Brian Sørensen ris á la mande og der blev virkelig kæmpet, for alle ville have mandelgaven. To skålfulde senere og ingen havde fundet mandlen, så mandelgaven, som heldigvis var chokolade i stykker, blev budt rundt til alle. Arrangementet blev sluttet af med uddeling af julegaver og dette er det største øjeblik på hele denne dag, for gud hvor bliver de hjemløse glade for, at nogen har gidet pakke en ting 17

18 ind i julepapir til dem og så er det næsten uanset indholdet, som godt nok altid vækker jubel hos dem. Dagen sluttede med, at de hjemløse hjalp med at bære resterne ud i bilerne og vi fik alle ønsket om en god jul og et glædeligt nytår. På vej retur til projekt UDENFOR sad jeg med det største smil på læberne, for denne julemiddag havde været noget helt særligt. De var der alle sammen, de gamle kendte hjemløse, de højtråbende hjemløse, de stille hjemløse, de nyere hjemløse og de var alle sammen med til at skabe den dejligste stemning sammen med en mindre hær af dedikerede frivillige og denne dag gik op i en højere enhed og man fik næsten troen på, at mirakler virkelig kan ske. Tak for året der gik. 18

19 2.3 Sundhedsarbejde i København: Socialsygepleje I 2006 og 2007 har projekt UDENFOR kørt Projekt Socialsygeplejerske, som er udført på Bispebjerg Hospital. Projektet blev i sin eksisterende form afsluttet ved udgangen af 2007 og i den forbindelse blev rapporten Fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient skrevet. Fra april 2008 vil Bispebjerg Hospital overtage funktionen og ansætter således deres første socialsygeplejerske. Det er vores håb i projekt UDENFOR, at også andre hospitaler vil lade sig inspirere af de gode erfaringer, som projektet har vist og vil søge at lave lignende eller tilsvarende projekter. Erfaringen fra projektet kan opsummeres i følgende: Projekt Socialsygeplejerske var et toårigt forsøgsprojekt på de ortopædkirurgiske sengeafdelinger M4 og MMO på Bispebjerg Hospital. Dataindsamlingen i forbindelse med det eksperimenterende arbejde er foregået i en etårig periode fra maj 2006 til maj Projektet er finansieret af projekt UDENFOR og gennemføres af en medarbejder ansat i projekt UDENFOR. Projektet udspringer af de erfaringer, som projekt UDENFOR har draget i de år, der har været udført gadesygepleje. Disse erfaringer omfatter blandt andet at mange stofmisbrugere var tilbageholdende med at opsøge læger og skadestuer. De kunne fortælle om nedværdigende og ydmygende oplevelser i kontakten med sundhedsvæsenet. Når stofmisbrugerne endelig lod sig indlægge, opstod der en række konflikter med personalet, hvilke ofte betød, at stofmisbrugerne enten selv forlod afdelingen eller blev udskrevet før de var færdigbehandlet. Dette er et særligt problem, idet forekomsten af sygdomme er markant højere end i den øvrige befolkning og stofmisbrugere har en gennemsnitslevealder på 41,2 år. Projektet blev udarbejdet og gennemført med det formål at skabe lige adgang til sundhed for stofmisbrugere ved at sikre dem en værdig og færdig behandling under indlæggelse. Socialsygeplejersken var til stede i afdelingen, når der var stofmisbrugere indlagt og stillede sin tid og ekspertise til rådighed for både personale og patient. Fokusgruppeinterview med personalet og løbende observationer tydeliggjorde, at de særlige konflikter, der kunne optræde på M4 og MMO omhandlede følgende overordnede temaer: Stofmisbrugernes adfærd, 19

20 deres tilbagevendende behov for smertestillende medicin, samt en særlig patientinformationsfolder til stofmisbrugere. Folderen indeholdt blandt andet et forbud mod at forlade afdelingen under indlæggelse. Derudover oplevede personalet, at mangle viden om og redskaber til at takle stofmisbrugerens komplekse situation. Deres tunge sociale problemer kombineret med en travl hverdag for personalet var i sig selv en kilde til konflikt. Socialsygeplejerskens indsatsområder for henholdsvis de indlagte stofmisbrugere og personalet kom til at omhandle følgende: Først formidling af den skadesreducerende ideologi, som tager udgangspunkt i en pragmatisk tilgang Dernæst tid, aflastning og anvendelse af specialeviden om stofmisbrug og brobygning i hverdagen Endeligt videregivelse og anvendelse af specialviden om misbrugssektoren. Den traditionelle naturvidenskabelige og operationelle tilgang blev kombineret med en pragmatisk tilgang med afsæt i den skadesreducerende tankegang. I kraft af, at afdelingerne oplevede, at de kunne gøre det bedre, foruden et ønske om at imødekomme stofmisbrugerne på en ny måde, blev den eksisterende og konfliktfyldte patientinformationsfolder ophævet. Det betød, at stofmisbrugere nu var indlagt på de samme vilkår som alle andre patienter. Nye smertestandarder blev udformet, hvilket indebar mærkbart højere og tilfredsstillende doser til stofmisbrugere. Det betød, at stofmisbrugerne ikke længere skulle være smerteforpinte. Personalet fik viden og redskaber til at takle, forstå og imødekomme stofmisbrugernes ofte anderledes adfærd. Det betød, at stofmisbrugeren blev den interessante patient frem for den besværlige patient og det medførte, at stofmisbrugerne fik tillid til personalet; de følte sig velkomne i afdelingen og blev motiverede til samarbejde. Stofmisbrugerne blev opfattet som - og ér - en meget tidskrævende patientgruppe. De blev opfattet som mere opmærksomhedskrævende end andre patienter og det var vanskeligt at lave vellykkede udskrivelser, fordi personalet ikke kendte til eksisterende tilbud og arbejdsgange i misbrugssektoren. Socialsygeplejersken havde den tid og den ekspertise, der kunne afhjælpe personalet i en travl hverdag. Hun kunne afsætte den tid, som stof- 20

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital. v. Faglig konsulent Nina Brünés

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital. v. Faglig konsulent Nina Brünés Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital v. Faglig konsulent Nina Brünés Baggrund for projektet Inspiration fra andre socialsygeplejerskeprojekter Socialt udsatte indlægges hyppigere end

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR København, april 2006 1 Formål Formålet med dette projekt er at forebygge de konflikter, der ofte opstår i mødet mellem

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere