Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor."

Transkript

1 Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: Fax:

2 Indhold: 1. Ledelsesberetning Sociale og sundhedssociale projekter Gadeplansarbejde i København: Posefolket...7 En fortælling fra dagligdagen...7 Henvendelser fra offentligheden...10 Den dybere involvering Gadeplansarbejde i København: Den Mobile Café...12 Uddrag af de frivilliges dagbog...12 Dyrlægerne...14 Brugerne af Den Mobile Café års jubilæum i Den Mobile Café...15 Julemiddag i H.C. Ørstedsparken beretning fra en frivillig Sundhedsarbejde i København: Socialsygepleje...19 En fortælling Formidling, kurser og uddannelse Kursus- og uddannelsestilbud...23 En anderledes kursusdag begynder en beretning...23 Eksterne uddannelsesaktiviteter...24 Interne uddannelsesaktiviteter...25 Uddannelsesaktiviteter for de frivillige...26 Projekter...27 Deltagelse i følgegruppen til den landsdækkende efteruddannelse af SKP er...27 projekt UDENFORs 10 års Jubilæumskonference Viden og formidling i Undersøgelser, notater, artikler og pressemeddelelser...32 Anden formidling og koordinerende opgaver Formidling...37 Danmark...37 Internationalt

3 5. Planer...38 Udokumenterede migranter...38 Flere medarbejdere fra projekt UDENFOR på gaden...38 Videreudvikling af vores internationale netværk...38 Hjemløse og gæld...38 Udbredelse af teori og metode i gadeplansog relationsarbejde Bestyrelse og medarbejdere...39 Formand...39 Medlemmer...39 Medarbejderrepræsentant...39 Medarbejdere Modtaget støtte Resultatopgørelse og balance Publikationer

4 4

5 1. Ledelsesberetning er andet år hvor hovedfinansieringskilden er den fireårige satspuljebevilling. For 2007 er tilskuddet på kr ,00 idet tilskuddet til projekt UDENFOR jf. finanslovsvedtagelsen blev pristalsreguleret med kr ,00. De statslige midler suppleres fortsat som et led i vores uafhængighedsbestræbelser med midler fra andre bevillingsgivere. Udover bevillingen fra Velfærdsministeriet har projekt UDENFOR i 2007 modtaget øremærket støtte fra Oak Foundation, Københavns Kommunes 115-midler, Velfærdsministeriets pulje til uddannelse af frivillige samt Justitsministeriets Dyrevelfærdspulje. Derudover har vi modtaget gaver, legater mv. fra diverse fonde og privatpersoner, som støtter vores arbejde med formidling af viden og arbejdet direkte med vores brugere. Vi har også haft indtægter fra konsulentydelser i alt ca. kr ,00. Bestyrelsen har arbejdet videre med fritagelsen for det økonomiske tilsyn (varetaget af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune) som man indgik aftale om ved oprettelsen af fonden, således at der nu er indbetalt yderligere fondskapital og vilkårene for en traditionel fondsstruktur under tilsyn af Civilstyrelsen er tilstede. Godkendelsen af dette forventes på plads i det kommende år blev året, hvor man for første gang i Danmark undersøgte antallet af hjemløse. Det skete via en kortlægning iværksat af SFI på foranledning af Velfærdsministeriet. Det hed sig, at det nu var tid til yderligere at målrette indsatsen overfor hjemløshed. Vi har i Danmark altid kendt antallet af personer, der bruger botilbuddene, men aldrig haft andet end kvalificerede gæt på, hvor mange mennesker, der lever helt uden for samfundet, bor tilfældigt og kortvarigt hos andre, eller er på vej til at blive udskrevet fra hospital eller løsladt fra fængsel, uden at have en bolig at vende tilbage til. Kortlægningen viste ved en tværsnitsmåling, at der er i alt personer, der lever som hjemløse i Danmark. Af disse overnattede 552 på gaden. Ud fra disse tal må det anslås, at der er op mod et par tusinde forskellige personer, der i løbet af et år overnatter på gaden, og som dermed er vores hovedmålgruppe. Af dem, der overnatter på gaden må det anslås, at knap halvdelen opholder sig i København. Med EU's udvidelse mod øst har landene i øst fået adgang til Schengen-visa og dermed muligheden for blandt andet at tage til Danmark. Baggrunden for disse borgeres ophold er 5

6 social nød i eget hjemland. De østeuropæere, som kommer til Danmark, er efter alt at dømme ikke engang de propiska-løse*, men mennesker, som måske endda er lidt bedre stillede end propiska-løse. Men selv for dem, der er bedre stillede, kan det betale sig at spare sammen og tage væk. Tage væk fra den fattigdom og de dårlige levevilkår, som mange personer stadig lever under i Øst- og Centraleuropa. Om det er romaer, som i tusinder af år har været statsløse, eller om det er andre østeuropæere, er for så vidt sagen underordnet. Vi må forholde os til den nye situation og de nye gæster med den ene hånd på hjertet og menneskerettighederne i den anden hånd og være med til at præge debatten og dermed mulige løsninger for disse mennesker. Projekt UDENFOR har i 2007 fortsat udført en kombination af skadesreducerende gadeplansarbejde i underprojekterne Socialsygepleje, Posefolket og i Den Mobile Café samt løftet et vigtigt stykke arbejde i at være med til at formidle viden om hjemløshed og social udstødelse. Projekt UDENFOR har i 2007 beskæftiget 12 faste medarbejdere, 2 praktikanter og ca. 30 frivillige samt et lille antal tilknyttede studerende. Ved udgangen af 2007 afsluttedes projekt Socialsygepleje som ad-hoc projekt og i den kommende periode vil vi forsøge at overdrage erfaringer og viden på området til relevante aktører samtidig med, at vi vil tilbyde oplæring i socialsygepleje. Foto: Ninna Hoegh Grafitti fra Nansensgade *Propiska er et civilregistreringssystem, som Stalin indførte, og som stadig gælder i mange af de tidligere kommunistiske lande. Når en person er propiska-løs er personen ikke registreret og har derfor heller ikke, hvad vi i Danmark anser som basale rettigheder f.eks retten til tag over hovedet, hvis man er hjemløs. En person bliver alene registreret, som en del af propiska-systemet, hvis personen har legal adgang til en legal bolig. Hvis man eksempelvis flytter ind hos en anden skal den, der i forvejen bor i boligen afgive en del af retten til boligen for at den, der flytter ind får legal adgang til boligen og til de rettigheder, propiska hermed giver. En propiska-løs eller hjemløs har ikke krav på bopæl som i Vesten. Det kan endda diskuteres om propiska-løse er borgere i samfundet, da de heller ikke har ret til at stemme. 6

7 2. Sociale og sundhedssociale projekter 2.1 Gadeplansarbejde i København: Posefolket Den 1. marts 2007 blev der ansat to nye gadeplansmedarbejdere - en pædagog og en socialrådgiver. Til dem, har der i løbet af året været tilknyttet to praktikanter: en fra Københavns Pædagogiske Seminarium og en fra Den Sociale Højskole København. Vi har i starten prioriteret at bruge tid på at skabe relationer til relevante samarbejdspartnere. Dels for at præsentere os selv og dels for at informere om vores visioner for et fremtidigt samarbejde. Der er nu etableret gode samarbejdsrelationer til de opsøgende psykoseteams, Distriktspsykiatrien, Kofoeds Kælder, Det Opsøgende Gadeteam i Københavns kommune, flere socialcentre samt herberger og øvrige sociale tilbud til hjemløse i såvel det offentlige som i det private regi. En fortælling fra dagligdagen En sag, der har krævet megen tid og mange ressourser i 2007, er sagen om en svensk statsborger, der har opholdt sig på gaden i København igennem de seneste 6 år. Den afspejler meget godt de ofte meget komplekse og komplicerede problemstillinger vi i posefolksprojektet møder i vores arbejde med de hjemløse. Projekt UDENFOR møder første gang L i 2002 på gaden i København. Igennem de næste år bliver L mere og mere tydelig i gadebilledet. L er psykisk syg uden nogen form for sygdomserkendelse. L har meget svært ved at tage vare på sig selv og sine få ejendele, hvilket betyder at L ofte bliver overfaldet og mister sine ting som f. eks. sovepose, sko og sit svenske Id-kort. Siden 2006 har vi i projekt UDENFOR intensiveret vores arbejde med L. Det betyder rent praktisk, at vi har brugt mange timer sammen med L - i alt slags vejr og på alle tidspunkter af døgnet. Vi har igennem dette lange forløb fået dannet en bæredygtig relation, der bygger på gensidig respekt og accept af forskellighed. Det har også betydet at vi har hjulpet med en masse praktiske ting som at tage på hospitalet, skaffe nyt tøj og soveposer, når dette blev stjålet, eller andre ting, der har været uoverskuelige for L. Projekt UDENFOR har skabt en relation, lavet omsorgs arbejde og skadesreduktion. 7

8 På et tidspunkt finder vi L s situation så kritisk, at der er en reel risiko for, at L kan dø på gaden. Vi beslutter derfor, at sætte alle kræfter ind på at få L indendørs. Det skaber en masse problemer, da L får svensk pension og har en beskyttet bolig i Sverige. Det betyder angiveligt, at rent juridisk har L ingen andre rettigheder i Danmark end en engangsbillet hjem. Vi holder en del møder med Københavns Kommune og vores samarbejdsevner bliver virkelig sat på prøve. Det ender med, at vi finder et værelse på et privat opholdssted og betaler huslejen, for at få L hurtigst muligt indendøre, fordi udsigten til hjælp fra Københavns Kommune på dette tidspunkt ikke eksisterer. Da vinteren er omme bliver L opsagt fra sit værelse efter stort pres fra Københavns Kommune og L ender på gaden igen. L bliver meget dårlig psykisk efter denne oplevelse, og det eneste han stædigt holder fast i er, at det på ingen Foto: Holger E. Henriksen måde kan komme på tale at rejse hjem til Sverige. Da vinteren kommer, har vi igen de samme bekymringer for, om L kan overleve endnu en vinter på gaden. Efter mange samtaler og refleksioner internt bliver vi enige om, at den bedste løsning for L vil være at få Københavns Kommune til at tage ansvar for L og derigennem også de mange andre skandinaver, der lever på gaden i København. Vi prøver at få en dialog i gang og det lykkes da også til dels, men vi møder modstand, der er begrundet i økonomi og ikke tager hensyn til at tilvejebringe en boligløsning for en psykisk syg og afvisende mand, der kræver mere end bare at stille boligen til rådighed. Da praksis viser, at løsningen af L s problemer ikke kommer via et samarbejde, tager vi kontakt til Hus Forbi, der skriver en artikel om sagen og bringer den på forsiden. Det gør vi, selvom der er en risiko for at udstille og måske forværre L s situation. Men det er en risiko, vi er villige til at løbe. Status quo på sagen lige nu er, at Københavns Kommune har tilbudt L et meget flot botilbud, som kom bare to dage efter udgivelsen af avisen! Samtidig har hele sagen ført, til at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har fokus på reglerne for og behandlingen af gruppen af skandinaver, der lever på gaden. Med hensyn til vores prioriterede målgruppe er den fortsat de psykisk syge hjemløse og de mest isolerede og socialt udsatte. Vi har fortsat fokus på de grupper, som tilsyneladende ikke bliver opfanget eller rummet af det offentlige eller andre systemer. Samtidig er vi opmærksomme på, at hjælpe brugerne 8

9 ind i de offentlige systemer i det omfang det er muligt eller alternativt at lade andre relevante samarbejdspartnere overtage. Campingvogn med fortelt rummer en udenlandsk kvinde og hendes hund. Foto: Ninna Hoegh. Med hensyn til antallet af brugerkontakter har vi løbende mange kontakter. Vi yder også hjælp til brugere, som ikke lige hører til vores målgruppe, men som er havnet i komplicerede situationer, der kræver akut hjælp. Men i vores statistik har vi valgt at tælle udelukkende de personer, som tilhører den specifikke målgruppe, og som vi har fast kontakt/ relation til. Ved udgangen af 2007 har vi fast kontakt til i alt 20 brugere - 15 mænd og 5 kvinder. Ud af de 20 er der 8 udlændinge. Af de 8 udlændinge er der 3, der ingen indtægt har, og som lever udelukkende af at samle flasker. Blandt de danske brugere er vi bekendt med en person, som har levet mange år på gaden uden at modtage økonomisk hjælp eller offentlig ydelse. 9

10 Den enkeltes psykiske sygdom viser sig blandt andet i forholdet til det at modtage offentlig forsørgelse. Nogle er så paranoide, at de ikke vil tage imod en økonomisk ydelse, hverken fra det offentlige eller det private. Andre danner sig det billede, at pensionen ikke kommer fra det offentlige, men fra f.eks. Den Olympiske Komite eller lignende. 3 brugere havde egen bolig, og 2 af disse brugere er nu afsluttet i projekt UDENFOR. Alders-gruppen er fortrinsvis fortsat mellem 50 og 75 år. 13 brugere er afsluttet i vores regi i Årsager hertil er enten at brugeren er flyttet eller er videregivet til forskellige offentlige instanser. Vi har fortsat udviklingen af dokumentationsformen i projekt UDENFOR med henblik på formål og indhold. Fokus har været at finde en måde, hvorpå vi bedre kan måle vores arbejde. Vi har set en tendens til en stigning i antallet af psykisk syge hjemløse fra andre EU lande. Disse har sværere ved at klare sig på gaden end de danske hjemløse og er sværere at hjælpe, idet de på alle måder er uønskede. Hovedparten har ingen intentioner om at vende tilbage til deres hjemland, men ønsker at opholde sig i Danmark, selvom det medfører, at de ingen økonomisk hjælp kan få. De har ifølge lovgivningen ingen rettigheder her i landet, da de opholder sig ulovligt. Baggrunden for deres afvisning overfor at tage tilbage til hjemlandet, er som regel en del af deres psykiske sygdom. Vi modtager løbende henvendelser fra pårørende, privatpersoner og professionelle om brugere, som er kørt helt fast i det offentlige system, fordi de på grund af deres sygdom ikke er i stand til at samarbejde og leve op til de krav, der bliver stillet dem. Henvendelser kan også handle om brugere, der er set opholde sig i lokalområdet, hvor deres udseende og tilstand vækker bekymring hos en borger. Antallet af henvendelser løb i 2007 op på 50. Henvendelser fra offentligheden I 2007 har vi fået 50 henvendelser fra offentligheden (defineret som borgere eller institutioner, der henvender sig til os telefonisk eller skriftligt vedrørende en hjemløs). 33 (66 %) af henvendelserne var fra professionelle og/eller samarbejdspartnere og kunne behandles pr. telefon og afsluttes uden yderligere tiltag. 10

11 Den dybere involvering I 17 ud af 50 tilfælde (34 %) har vi involveret os yderligere i sagen og brugt tid på at ændre den hjemløses situation på et eller flere områder. Hyppigst, dvs. i 33 % af de henvendelser, som vi involverer os yderligere i, kommer henvendelsen fra pårørende (5 ud af 17). Lige så hyppigt modtager vi henvendelser fra enten den hjemløse selv eller fra forbipasserende, som har behov for at nogen tager affære og hjælper den hjemløse. Dernæst ses en række tilfælde, hvor projekt UDENFOR assisterer og vejleder andre professionelle, herunder kommunale sagsbehandlere og SKP-medarbejdere (4 ud af 17). Nogle gange kender vi allerede den hjemløse, som henvendelsen drejer sig om - andre gange kan vi nemt finde og tage kontakt til vedkommende og sjældnere kender vi ikke vedkommende eller kan ikke finde personen. Arten af den hjælp projekt UDENFOR tilbyder i ovennævnte tilfælde er meget forskellig fra person til person og gives i forhold til det behov, personen udtrykker. Typen af hjælp bevæger sig fra hjælp til at komme ind i socialcentrets system igen til helt akut hjælp til overnatning på et vandrehjem. Samtidig kan der være tale om hjælp til behandling eller skadesreduktion i forhold til både psykiatriske - og somatiske lidelser. Nogle gange drejer hjælpen sig om at få rette myndigheder og hjælpeinstanser til at påtage sig deres retmæssige ansvar og opgaver andre gange handler det om, at den hjemløse psykisk syge kan have svært ved at indse behovet for hjælp og behandling. Atter andre gange kan der være tale om et meget langvarigt forløb, hvor der skal indledes kontakt til meget afvisende personer, som isolerer sig enten i lejligheder eller på bizarre bosteder rundt omkring i parker og skove. Det skal også nævnes, at gadeplansmedarbejderne har deltaget i vidensformidling i form af foredrag og undervisning. I forbindelse med et internt mediekursus har vi fået mod på og lyst til et tættere samarbejde med pressen. Dette har resulteret i flere interviews og et begyndende netværk med pressen. 11

12 2.2 Gadeplansarbejde i København: Den Mobile Café Den Mobile Café har 3 medarbejdere 1 frivilligkoordinator samt 2 deltidsansatte i køkkenet. Derudover er der tilknyttet ca. 35 frivillige. Caféen har til opgave at kunne yde kontakt til mennesker, der enten er reelt hjemløse eller funktionelt hjemløse og som derfor tilbringer deres tid på gaden. Kontakten foregår over en portion mad fra Caféens bil eller i en af byens parker. Der er et naturligt tæt samarbejde mellem Caféen og Posefolksprojektet. Udover mad kan Caféen levere andre nødvendige dagligdags ting som f.eks. tøj, sko, vitaminpiller osv. Caféen har i 2007 været ude 247 gange og der er blevet serveret ca portioner mad, altså små 50 portioner mad pr. dag. På grund af vejret var kun 4 af de 247 gange lørdags-grill-arrangementer i H. C. Ørstedsparken. Også i år har den Mobile Café barslet med et nyt underprojekt - et sundhedsprojekt med 8 frivillige sygeplejersker og en frivillig læge. Lægen kører nogle gange med ud med mad om aftenen, ellers kan de frivillige ringe til ham efter behov. Uddrag af de frivilliges dagbog 5. nov:vi kørte ad strøget mod Kultorvet. Ved Danske Bank mødte vi en mand, udlænding (har set ham før, men kender ikke navnet), han fik mad og virkede glad, men klagede over smerter i hånden. Ved ikke, hvor seriøst det var, men vi aftalte at vi ville komme forbi igen i morgen og kigge på den. Rikke og Nadia 6. nov.: Manden-ved-Danske-Bank-på-Strøget's hånd var blevet ret meget større end i går og han sagde det gjorde mere ondt. I går gav han udtryk for, at han ikke ville se en læge, men vi fandt ud af det var, fordi han ingen penge havde, så vi ringede til frivilliglægen Anders, som kom og fandt ud af, at det var rosen og manden fik antibiotika. Han hedder J. Nadia og Anna Mette 7. nov.: På Strøget mødte vi J - han viste os glad sin antibiotika og sin hånd, som så bedre ud. Rigtig dejligt. Cathrine og Anna 9. nov.: J. ved Danske bank var smilende og med fin hånd. Jan og Rosalina 13. nov.: J's hånd er hævet op igen og han var ret ked af hvor ondt det gjorde, vi snakkede med Anders, som kommer med ud torsdag og kigger på det igen. Sara og Nadia 15. nov.: Jeg kiggede på J s hånd som fortsat er hævet, men klart ser bedre ud. Jeg tror ikke han giver den ro nok, og han kunne have gavn af en støtteforbinding, men jeg havde ikke noget med. Er der en, som vil give ham en forbinding på næste gang? Anders (læge) og Tine 12

13 17. nov.: Anna har givet J en forbinding. Brian Sygeplejerskerne i Den mobile cafe er med i Ørstedsparken hver lørdag, så de hjemløse kommer ofte derned, hvis de har sundhedsmæssige problemer: En 40-årig kvinde møder i H.C. Ørstedsparken. På venstre overarm har hun et stort sår. Det er dybt og betændt. Hun fortæller, at hun ikke har sovet ordentligt i flere dage pga. smerter og hun virker udmattet, smerteforpint og forkommen. Jeg fjerner pus og renser såret og forbinder det. Hun fortæller, at hun har fixet coke ind i musklen. Vi snakker om, at det er en mulighed at injicere stof ind i en muskel, men at der er risiko for, at vævet tager skade, hvis der er urenheder i stoffet. Såret var oprindeligt en stor byld, som hun selv har skåret op med hjælp fra en ven, fortæller hun. Vi aftaler, at jeg skal køre hende på skadestuen, når hun har fået lidt at spise. Hun har meget dårlige oplevelser med hospitaler, da alle hendes familiemedlemmer er døde på hospitalsafdelinger. Jeg lover at blive og vente med hende på skadestuen. Det er hun glad for. Da hun lever på gaden, håber hun, at de vil beholde hende, så hun kan få et par dage med ro, varme og mad samt blive forsynet med antibiotika og analgetika. Mens hun spiser, opstår der uroligheder, da den ven, som har hjulpet hende med at skære bylden op, bliver beskyldt for at have hjulpet hende med fixet. Han bliver meget vred og kaster sin mad i ansigtet på kvinden. Selv med servietter og vand har hun stadig sovs i håret, da vi kører på skadestuen. Her venter vi i halvanden time. Hun skifter mellem at halvsove op af mig og vandre hvileløst rundt, mens hun råber ud i lokalet om, der ikke er én, der kan låne hende en smøg. Da vi bliver kaldt ind, beder hun om, at jeg går med. Såret tilses og en ny forbinding lægges. Lægen afviser, at indlægge kvinden, selvom vi fortæller om hendes situation. Vi forklarer også, at hun ikke har penge til antibiotika eller smertestillende. Vi bliver sendt af sted med en recept samt en lille pose med Ipren. Da vi kommer ud til bilen, ringer jeg til Herberget i Hillerødgade for at høre, om der er plads til hende i en af deres sygesenge. Det er der ikke. Vi aftaler, at jeg i stedet kører hende til Reden. På vejen køber jeg antibiotika til hende på apoteket. På Reden er der varmt og hun lader sig straks falde ned i en lænestol. Personalet lover at hjælpe hende med at opbevare og administrere hendes antibiotika samt at hjælpe med at rense såret. Jeg giver hende plaster og forbinding med i en pose og siger farvel. Da jeg møder hende igen nogle uger senere, er såret helet pænt. 13

14 Dyrlægerne Dyrlægeprojektet startede i Det er knyttet til Den Mobile Café. De frivillige i Caféen kan rette henvendelse til dyrlægerne, hvis de træffer en hjemløs med en hund, der har akut brug for dyrlægehjælp. I tilfælde, hvor hundens sygdom ikke kan behandles på gaden, henvises hunden til en dyreklinik. Derudover tilbydes sundhedstjek og forebyggende behandling (f.eks. vaccination og chipmærkning), idet dyrlægerne ca. hver tredje måned holder åbent hus i H. C. Ørstedsparken. Datoen annonceres via opslag i diverse varmestuer og ved hjælp af løbesedler, som omdeles fra den Mobile Café. Her er altid godt fremmøde, idet en del kommer forbi til en snak eller et godt råd, også selvom hunden ikke fejler noget. Ofte kommer snakken vidt omkring, også til emner, der intet har med dyr at gøre. Dyrlægeprojektet er på den måde med til at skabe fortrolighed og virke som et yderligere bindeled mellem de hjemløse og projekt UDENFOR. I 2007 opnåede projektet endvidere støtte fra Justitsministeriets Dyrevelfærdsfond. De to dyrlæger i projektet arbejder gratis, så al økonomisk støtte går ubeskåret til indkøb af medicin og andre forbrugsvarer. Der tilses ca hunde årligt, og langt de fleste af disse har udelukkende brug for forebyggende behandling. Sundhedstilstanden blandt de hunde, der kommer i projektet er ganske god, da de hjemløse som regel passer godt på deres hunde, og ofte sørger ejeren for hunden før sig selv. Brugerne af Den Mobile Café I 2007 modtog dyrlægeprojektet Hjemløseprisen Brugerne af Den Mobile Café har over årene skiftet fra stort set udelukkende at være danskere til gennem de sidste år at være en nationalitetsmæssigt sammensat gruppe, hvilket fremgår af følgende skema. 14

15 Dansk Norden Østeuropa Andre Skemaet viser gennemsnitlig antal personer med forskellig nationalitet målt 3 gange i løbet af året. Kolonnen med østeuropæere udgjorde i 2005 romaer, medens der i 2006 og 2007 er kommet flere polakker, lettere og litauere til. Gruppen af andre er i 2007 fortrinsvis folk fra andre EU-lande. Der har i 2007 været lagt vægt på, at sikre Den Mobile Cafés frivillige ny viden og medinddragelse i internationalt arbejde, både som egentlig undervisning af frivillige, men især fordi det fremover vil blive en del af arbejdet i Caféen at kunne inddrage udenlandske socialarbejdere i arbejdet, i forbindelse med medarbejderudveksling. I den forbindelse havde vi i 2007 Eva Ekker fra Budapest med i Den Mobile Café i en periode på 4 måneder. 10 års Jubilæum i Den Mobile Café Den Mobile Café fejrede projekt UDENFORs 10 års jubilæum ved at tage på tur - hele vejen til Århus. Man regner med, at der er cirka 150 hjemløse i Århus. Men et tilbud som projekt UDENFOR eksisterer kun i København. Og det var med den tanke, at vi gerne ville vise vore århusianske kolleger, hvordan vi arbejder. 15

16 Fire mennesker, herunder frivilligkoordinator Brian Sørensen og vores faste dyrlæge Sanne, drog derfor til Århus. Vi blev tanket op med rigelige mængder Chili con Carne fra køkkenet på den lokale tekniske skole og gjorde det, som vi er bedst til: Nemlig at møde brugerne der, hvor de er - på gader og stræder. Vi havde selskab af Eva, der er fast medarbejder hos Midtbyen, som er et værested for sindslidende misbrugere - hvoraf en del af dem er hjemløse. Det blev en rigtig god dag med mange samtaler med de brugere, som vi mødte. Især tog vores dyrlæge kegler. At bede om hjælp til sin hund - eller bare at høste et par gode råd fra dyrlægen - gør det nemmere for mange af brugerne at henvende sig til os. Når de så er der, vil de da også gerne have et måltid mad og det ender som regel også med en god snak. Mange af de århusianske hjemløse, som vi var i kontakt med, synes det var svært at finde et sted, hvor der var åbent hele dagen. Størstedelen af dem vi mødte holdt til ved Århus havn, hvor der er sat et par læskure op. Det er et yndet samlingspunkt for alle typer af marginaliserede mennesker. Mange af dem er Foto: Knirke Egede narkomaner, men der er også mange, der kommer for at ryge hash, drikke øl og handle piller. Det virkede lidt som om, at stedet var nøje udvalgt af kommunen, således at de mennesker, der var der, blev pillet ud af gadebilledet og gemt af vejen et afsides område. Men stemningen var god, og vi blev modtaget pænt. Det siger sig selv, at mange af dem, som vi talte med, synes idéen om en mobil café var god. Især ved Århus havn, hvor det lader til, at de opholder sig, uden anden støtte end den de får af deres vennekreds. Det var godt at møde et menneske som Eva - hun var vidende og engageret i sit job. Vi sluttede dagen med at aflevere resten af vores mad hos Reden i Århus. Også her blev vi gæstfrit modtaget. Kort sagt havde vi en spændende dag. Ikke kun fik vi talt med mennesker, der arbejder inden for samme felt som projektet, men vi blev også modtaget 16

17 godt af dem, der ville få gavn af et projekt som vores. Der blev delt mad ud, og mange blev også hængende for at snakke med os. Julemiddag i H. C. Ørstedsparken beretning fra en frivillig Lørdag den 15. december 2007 oprandt dagen endelig, hvor vi skulle holde julemiddag i Ørstedsparken med de hjemløse: En håndfuld frivillige mødtes i projekt UDENFOR kl. 10 for at hjælpe Brian med maden samt for at pakke julegaver ind til de hjemløse. Kl. 13 kørte vi i samlet flok ned til bålpladsen i H. C. Ørstedsparken, hvor der allerede havde samlet sig en hel del hjemløse. Menuen stod på gløgg, flæskesteg med og uden svær, andesteg, brune og hvide kartofler, rødkål, brun sovs samt ris á la mande med kirsebærsovs og selvfølgelig mandelgave. Der blev skænket gløgg op, mens andre pakkede maden ud og imens gik de hjemløse rundt mellem hinanden og de frivillige og hilste på. Der blev pjattet, grinet, krammet og drukket en enkelt skarp genstand eller to ;o) Mens der blev spist og delt mere mad ud, lød der pludselig sang udefra og rundt hjørnet og ind på pladsen dukkede et lucia-optog op. Der blev helt stille på pladsen - og det er svært med så mange hjemløse samlet på et sted - imens optoget gik en runde og sang luciasangen. De stoppede og stillede sig ved siden af hinanden og sang nogle flere julesange og minsandten om ikke to af korpigerne var tidligere frivillige. Under sangen kiggede jeg rundt på de hjemløse og flere af dem havde tårer i øjnene over denne smukke gestus og der sænkede sig en dejlig fredfyldt ro på pladsen, som holdt resten af arrangementet. Da koret var færdigt var det blevet tid til Foto: Brian Sørensen ris á la mande og der blev virkelig kæmpet, for alle ville have mandelgaven. To skålfulde senere og ingen havde fundet mandlen, så mandelgaven, som heldigvis var chokolade i stykker, blev budt rundt til alle. Arrangementet blev sluttet af med uddeling af julegaver og dette er det største øjeblik på hele denne dag, for gud hvor bliver de hjemløse glade for, at nogen har gidet pakke en ting 17

18 ind i julepapir til dem og så er det næsten uanset indholdet, som godt nok altid vækker jubel hos dem. Dagen sluttede med, at de hjemløse hjalp med at bære resterne ud i bilerne og vi fik alle ønsket om en god jul og et glædeligt nytår. På vej retur til projekt UDENFOR sad jeg med det største smil på læberne, for denne julemiddag havde været noget helt særligt. De var der alle sammen, de gamle kendte hjemløse, de højtråbende hjemløse, de stille hjemløse, de nyere hjemløse og de var alle sammen med til at skabe den dejligste stemning sammen med en mindre hær af dedikerede frivillige og denne dag gik op i en højere enhed og man fik næsten troen på, at mirakler virkelig kan ske. Tak for året der gik. 18

19 2.3 Sundhedsarbejde i København: Socialsygepleje I 2006 og 2007 har projekt UDENFOR kørt Projekt Socialsygeplejerske, som er udført på Bispebjerg Hospital. Projektet blev i sin eksisterende form afsluttet ved udgangen af 2007 og i den forbindelse blev rapporten Fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient skrevet. Fra april 2008 vil Bispebjerg Hospital overtage funktionen og ansætter således deres første socialsygeplejerske. Det er vores håb i projekt UDENFOR, at også andre hospitaler vil lade sig inspirere af de gode erfaringer, som projektet har vist og vil søge at lave lignende eller tilsvarende projekter. Erfaringen fra projektet kan opsummeres i følgende: Projekt Socialsygeplejerske var et toårigt forsøgsprojekt på de ortopædkirurgiske sengeafdelinger M4 og MMO på Bispebjerg Hospital. Dataindsamlingen i forbindelse med det eksperimenterende arbejde er foregået i en etårig periode fra maj 2006 til maj Projektet er finansieret af projekt UDENFOR og gennemføres af en medarbejder ansat i projekt UDENFOR. Projektet udspringer af de erfaringer, som projekt UDENFOR har draget i de år, der har været udført gadesygepleje. Disse erfaringer omfatter blandt andet at mange stofmisbrugere var tilbageholdende med at opsøge læger og skadestuer. De kunne fortælle om nedværdigende og ydmygende oplevelser i kontakten med sundhedsvæsenet. Når stofmisbrugerne endelig lod sig indlægge, opstod der en række konflikter med personalet, hvilke ofte betød, at stofmisbrugerne enten selv forlod afdelingen eller blev udskrevet før de var færdigbehandlet. Dette er et særligt problem, idet forekomsten af sygdomme er markant højere end i den øvrige befolkning og stofmisbrugere har en gennemsnitslevealder på 41,2 år. Projektet blev udarbejdet og gennemført med det formål at skabe lige adgang til sundhed for stofmisbrugere ved at sikre dem en værdig og færdig behandling under indlæggelse. Socialsygeplejersken var til stede i afdelingen, når der var stofmisbrugere indlagt og stillede sin tid og ekspertise til rådighed for både personale og patient. Fokusgruppeinterview med personalet og løbende observationer tydeliggjorde, at de særlige konflikter, der kunne optræde på M4 og MMO omhandlede følgende overordnede temaer: Stofmisbrugernes adfærd, 19

20 deres tilbagevendende behov for smertestillende medicin, samt en særlig patientinformationsfolder til stofmisbrugere. Folderen indeholdt blandt andet et forbud mod at forlade afdelingen under indlæggelse. Derudover oplevede personalet, at mangle viden om og redskaber til at takle stofmisbrugerens komplekse situation. Deres tunge sociale problemer kombineret med en travl hverdag for personalet var i sig selv en kilde til konflikt. Socialsygeplejerskens indsatsområder for henholdsvis de indlagte stofmisbrugere og personalet kom til at omhandle følgende: Først formidling af den skadesreducerende ideologi, som tager udgangspunkt i en pragmatisk tilgang Dernæst tid, aflastning og anvendelse af specialeviden om stofmisbrug og brobygning i hverdagen Endeligt videregivelse og anvendelse af specialviden om misbrugssektoren. Den traditionelle naturvidenskabelige og operationelle tilgang blev kombineret med en pragmatisk tilgang med afsæt i den skadesreducerende tankegang. I kraft af, at afdelingerne oplevede, at de kunne gøre det bedre, foruden et ønske om at imødekomme stofmisbrugerne på en ny måde, blev den eksisterende og konfliktfyldte patientinformationsfolder ophævet. Det betød, at stofmisbrugere nu var indlagt på de samme vilkår som alle andre patienter. Nye smertestandarder blev udformet, hvilket indebar mærkbart højere og tilfredsstillende doser til stofmisbrugere. Det betød, at stofmisbrugerne ikke længere skulle være smerteforpinte. Personalet fik viden og redskaber til at takle, forstå og imødekomme stofmisbrugernes ofte anderledes adfærd. Det betød, at stofmisbrugeren blev den interessante patient frem for den besværlige patient og det medførte, at stofmisbrugerne fik tillid til personalet; de følte sig velkomne i afdelingen og blev motiverede til samarbejde. Stofmisbrugerne blev opfattet som - og ér - en meget tidskrævende patientgruppe. De blev opfattet som mere opmærksomhedskrævende end andre patienter og det var vanskeligt at lave vellykkede udskrivelser, fordi personalet ikke kendte til eksisterende tilbud og arbejdsgange i misbrugssektoren. Socialsygeplejersken havde den tid og den ekspertise, der kunne afhjælpe personalet i en travl hverdag. Hun kunne afsætte den tid, som stof- 20

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Hverdagsfortællinger

Hverdagsfortællinger Hverdagsfortællinger Sygepleje på Hjuls oplevelser med gadens folk Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Nr. 3 i Sygepleje på Hjuls pamfletserie Indhold Forord 3 Hjemløshed 5 For og imod kategoridannelsen

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder December 2011 Ane Kirk 1 Resumé Denne rapport indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen af Café Klare, en natcafé for kvinder. Café Klare

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

hus forbi Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008

hus forbi Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 77 september 2008 Kaprede fly for at komme til Danmark Boligindretning til hjemløse Verdens ældste hjemløseavis 10

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Et sundt liv. for udsatte borgere

Et sundt liv. for udsatte borgere Et sundt liv for udsatte borgere Erfaringer fra 13 indsatser, der har sat fokus på sundhed for misbrugere, alkoholikere, hjemløse og psykisk syge mennesker 2 Et sundt liv for udsatte borgere Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Nytter det? Han skal slå mig ihjel først. Sport for socialt udsatte TEMA. - lov mod voldelige mænd er et flop

Nytter det? Han skal slå mig ihjel først. Sport for socialt udsatte TEMA. - lov mod voldelige mænd er et flop hus forbi nr. 88 august 2009 pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort TEMA Nytter det? Sport for socialt udsatte Han skal slå mig ihjel først - lov mod voldelige mænd er

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere