Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet"

Transkript

1 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

2 2/15 Indhold Formål... 3 Kontrolinstansens opgaver... 3 Efterprøvning... 3 Sikkerhedsstyrelsens dataindberetningssystem (SIDIS)... 3 Guide til punkterne i indberetningen i SIDIS.... 4

3 3/15 Formål Denne vejledning skal vejlede kontrolinstansernes auditorer i at gennemføre efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Efterprøvningen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 629 af 2. juni 2017 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet herefter bekendtgørelse nr Endvidere skal denne vejledning bidrage til ensartet efterprøvningspraksis hos kontrolinstanserne. Kontrolinstanserne skal følge reglerne i bekendtgørelse nr. 628 af 2. juni 2017 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvsog kloakinstallationsområdet, og herunder bilag 1, særligt pkt. 9 Proceskrav. Kontrolinstansens opgaver Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række kontrolinstanser til at varetage godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder. Kontrolinstanserne kan forhåndsgodkende, godkende og efterprøve kvalitetsledelsessystemer hos både autoriserede og godkendte virksomheder. Efterprøvning Der er udarbejdet et antal spørgsmål, som kontrolinstanserne skal anvende ved efterprøvningen som udgangspunkt for kontrolinstansens evaluering af virksomhedens evne til at efterleve kravene i bekendtgørelse nr Spørgsmålene indgår i Sikkerhedsstyrelsens dataindberetningssystem, SIDIS. Spørgsmålene og vejledning til tolkning af disse er givet i denne vejledning. Sikkerhedsstyrelsens dataindberetningssystem (SIDIS) Kontrolinstanserne indberetter resultaterne af den lovpligtige kontrol af virksomhedernes kvalitetsledelsessystemer i Sikkerhedsstyrelsens dataindberetningssystem, SIDIS. Systemet supplerer de øvrige indberetninger, kontrolinstanserne foretager til Sikkerhedsstyrelsen. Det følger af 16 i bekendtgørelse

4 4/15 nr. 628 af 2. juni 2017 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vejledning til, hvordan kontrolinstanserne indtaster data i SIDIS, findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside sik.dk. Afvigelser og anmærkninger Ud fra de oplysninger, som kontrolinstansen giver i dataindberetningssystemet SIDIS, angiver systemet evt. uoverensstemmelser i forhold til de krav, der stilles til et kvalitetsledelsessystem. En uoverensstemmelse kan føre til en afvigelse eller en anmærkning. Dette vil fremgå af rapporten fra SIDIS. En afvigelse gives ved uoverensstemmelse med et krav til kvalitetsledelsessystemet, og kontrolinstansen må ikke godkende kvalitetsledelsessystemet, før virksomheden har lavet forbedringer. En anmærkning gives, hvis der er delvis uoverensstemmelse med et krav til kvalitetsledelsessystemet, uden at det påvirker kvaliteten af det arbejde, der udføres. Kvalitetsledelsessystemet kan godkendes, men kontrolinstansen skal følge op på anmærkningen inden for højst seks måneder.

5 5/15 Guide til punkterne i indberetningen i SIDIS I. Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet beskrive: I.1 Virksomhedens data CVR-oplysninger mv. I.1.1 Stemmer virksomhedens CVR-nummer overens med CVR-registeret? Virksomhedens oplysninger om CVR-nummer i kvalitetsledelsessystemet skal stemme overens med det, der fremgår af Sikkerhedsstyrelsens afgørelse om autorisation eller virksomhedsgodkendelse og det, der er angivet i CVR-registeret. Endvidere skal det verificeres, at virksomhedens data stemmer overens med Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister. Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. I.1.2 Stemmer virksomhedens øvrige data overens med CVR-registeret? Virksomhedens øvrige hoveddata verificeres i forhold til CVR-registret. Ved hoveddata forstås virksomhedens navn, CVR-nummer og adresse. Uoverensstemmelse medfører en anmærkning. I.2 Virksomhedens organisationsplan I.2.1 Er virksomhedens organisation beskrevet? Virksomhedens organisation skal være beskrevet ved hjælp af tekst eller diagram. Organisationen er tilfredsstillende beskrevet, når organisationens udstrækning er beskrevet og når centrale medarbejdere (f.eks. ledelse og den fagligt ansvarlige samt medarbejdere, som har fået delegeret opgaver fra den fagligt ansvarlige) er beskrevet. Ved centrale roller forstås ledelsen og den eller de fagligt ansvarlige. Uoverensstemmelse medfører en anmærkning.

6 6/15 I.3 Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold og beføjelser I.3.1 Er virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold beskrevet? Ansvarsfordeling i virksomheden skal være beskrevet. Ansvarsfordelingen er beskrevet, når ansvarsfordelingen mellem de i pkt. I.2.1 angivne centrale medarbejdere er beskrevet. Kompetenceforholdene er beskrevet, når hver enkelt medarbejders kompetencer er kort beskrevet, f.eks. udlært elektriker med LAUS-kursus, lærling indenfor vvs osv. I det tilfælde, at den fagligt ansvarlige har delegeret ansvar og beføjelser til medarbejdere, skal omfanget heraf være beskrevet i kvalitetsledelsessystemet. Udfører virksomheden arbejde, som kræver formelle kompetencer af den udførende medarbejder, f.eks. inden for kloak- og gasområdet, bør dette være beskrevet i virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. I.3.2 Er den fagligt ansvarlige godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen? Virksomheden skal dokumentere, at virksomhedens fagligt ansvarlige er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen meddeler tilknytning af fagligt ansvarlig i virksomheden i form af et brev, der sendes til virksomhedens e-boks. Kontrolinstansen kan i rimelig tid forud for efterprøvningen anmode virksomheden om at have Sikkerhedsstyrelsens brev eller breve om godkendelse og tilknytning til rådighed ved efterprøvningen, således at henvendelser fra kontrolinstanser til Sikkerhedsstyrelsen om godkendelsen minimeres. Det forudsættes, at virksomheden kan dokumentere, at den har autorisation og at Sikkerhedsstyrelsen har godkendt virksomhedens fagligt ansvarlige.

7 7/15 Det forudsættes også, at virksomheden kan dokumentere den/de fagligt ansvarliges ansættelsesvilkår, herunder beføjelser, ansvar og opsigelsesvarsel. Hvis virksomheden udfører arbejde inden for flere autorisationskrævende områder, skal det verificeres, at virksomheden har tilknyttet fagligt ansvarlige for alle virksomhedens autorisationsområder. Er der ikke tilknyttet en fagligt ansvarlig til virksomheden på et eller flere autorisationsområder, medfører uoverensstemmelsen en afvigelse. I.3.2.A Hvis Ja: Stemmer den fagligt ansvarliges godkendelse overens med virksomhedens autorisation/ virksomhedsgodkendelse? Ved efterprøvningen verificeres det, at virksomhedens fagligt ansvarlige er identisk med den person, som Sikkerhedsstyrelsen har meddelt tilknyttet som fagligt ansvarlig. Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. I.3.2.B Hvis Nej: Har Sikkerhedsstyrelsen givet dispensation til virksomheden for manglende fagligt ansvarlig? Hvis der ikke er overensstemmelse mellem virksomhedens oplyste fagligt ansvarlige og den af Sikkerhedsstyrelsen meddelte tilknyttede fagligt ansvarlige, undersøges det, om der foreligger en dispensation. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem virksomhedens oplyste fagligt ansvarlige og den af Sikkerhedsstyrelsen meddelte tilknyttede fagligt ansvarlige og der ikke foreligger en dispensation, medfører det en afvigelse. I.4 Forretningsområdet inden for autorisationsområdet eller inden for gasområdet, der er omfattet af virksomhedsgodkendelsen I.4.1 Er virksomhedens forretningsområde beskrevet? Virksomheden skal beskrive, hvilket autorisationskrævende arbejde der udføres, som er omfattet af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Utilstrækkelig beskrivelse medfører en afvigelse.

8 8/ a Hvis ja: Er der overensstemmelse mellem de(t) beskrevne forretningsområde(r), autorisation eller virksomhedsgodkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen og det arbejde, virksomheden udfører? Virksomhedens forretningsområde er tilstrækkeligt beskrevet, når der ud fra beskrivelsen kan verificeres overensstemmelse mellem: de i kvalitetsledelsessystemet beskrevne forretningsområder, og områderne, som den af Sikkerhedsstyrelsen meddelte autorisation og/eller virksomhedsgodkendelse omfatter, og den eller de til virksomheden knyttede fagligt ansvarliges kompetenceområder Manglende overensstemmelse mellem forretningsområdet og den fagligt ansvarliges kompetenceområde medfører en afvigelse. I.5 Bemanding af opgaverne, instruktion af medarbejderne, tilsyn og slutkontrol. Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at: opgaver er korrekt bemandet medarbejdere er tiltrækkeligt instrueret der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse der gennemføres slutkontrol I.5.1 Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for bemanding af opgaver og instruktion af medarbejdere? Det skal være beskrevet, hvordan den fagligt ansvarlige er involveret i bemanding af virksomhedens opgaver og i den instruktion, der gives til medarbejderne. Utilstrækkelig beskrivelse af den fagligt ansvarliges involvering medfører en anmærkning.

9 9/15 I.5.2 Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for slutkontrol? Det skal være beskrevet, hvordan der gennemføres slutkontrol af arbejde inden for hvert af virksomhedens autorisationskrævende arbejdsområder. Utilstrækkelig beskrivelse af, hvordan der gennemføres slutkontrol medfører en anmærkning. I.5.3 Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer, at der føres det tilstrækkelige tilsyn med det udførte arbejde? Det skal være beskrevet, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer tilstrækkeligt tilsyn med virksomhedens autorisationskrævende opgaver. Beskrivelsen kan indeholde eksempler på, hvilke faktorer der kan overvejes, når tilsynsomfanget med virksomhedens opgaver bestemmes. Manglende beskrivelse af, hvordan der sikres tilstrækkeligt udført tilsyn medfører en anmærkning. I.6 Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet. I.6.1 Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet? Beskrivelsen skal indeholde informationer om interval for gennemførelse af ledelsens evaluering. Ledelsens evaluering kan indeholde f.eks.: status for handlinger fra tidligere ledelsesevalueringer ændringer i interne og eksterne forhold, som har indflydelse på kvalitetsledelsessystemet (f.eks. ændret lovgivning, tilgang eller afgang af autorisationsområder, udskiftning af centrale medarbejdere i virksomheden eller lign.) status på afvigelser og korrigerende handlinger, f.eks. fra virksomhedens tilsyn med opgaver, slutkontrol, myndighedstilsyn eller efterprøvning fra kontrolinstanser andre områder, der er relevante for virksomhedens kvalitetsledelse. Utilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering medfører en anmærkning.

10 10/15 I.7 Forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet. I.7.1 Er der tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver virksomhedsgodkendelse på gasområdet? Kvalitetsledelsessystemet skal indeholde beskrivelser af, hvordan forbedringsaktiviteter håndteres i virksomheden. Virksomheden skal iværksætte nødvendige forbedringsaktiviteter i forhold til de afvigelser, der er konstateret på det autorisationskrævende arbejde eller på gasområdet. Afvigelser kan være registreret på baggrund af kontrolinstansers efterprøvning og f.eks. kundeklager, myndigheders tilsyn eller lignende. Utilstrækkelig beskrivelse af, hvordan forbedringsaktiviteter håndteres medfører en anmærkning. II. Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare: Virksomheden skal bl.a. opbevare dokumentation for udført arbejde, slutkontrol, tilsyn, ledelsens evaluering, forbedringsaktiviteter, efterprøvninger, udstyr og aftaler om indlejning. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. II.1 Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installationen, hvem der udførte installationen, hvem der udførte slutkontrollen, dato for udførelse og resultatet af slutkontrollen. II.1.1 Er der tilstrækkelig dokumentation for udført slutkontrol? Dokumentationen for slutkontrol skal indeholde oplysninger om, hvilken type installation der er udført samt adressen for det udførte arbejde. Endvidere skal dokumentationen for slutkontrol indeholde oplysninger om: hvem der udførte installationen

11 11/15 hvem der udførte slutkontrollen dato for udførelsen af slutkontrollen resultatet af slutkontrollen Disse oplysninger skal være tilstrækkeligt detaljerede til at verificere, at bemandingen af opgaverne har været korrekt og at eventuelle uregelmæssigheder konstateret ved slutkontrol er håndteret tilfredsstillende. Er der udført flere typer autorisationskrævende arbejde i samme entreprise, bør der udarbejdes dokumentation for slutkontrol for hver af de udførte autorisationskrævende opgaver. Mangelfuld dokumentation for udført slutkontrol medfører en afvigelse. II.2 Dokumentation for udført tilsyn i overensstemmelse med beskrivelsen, jf. punkt I, nr. 5. II.2.1 Er der tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens tilsyn med arbejdets udførelse? Tilsynsomfanget for virksomhedens opgaver skal være fastlagt som beskrevet i pkt. I.5.3. Virksomheden skal dokumentere, at der er udført tilsyn i overensstemmelse med det omfang, virksomheden har fastlagt. Mangelfuld dokumentation for udført tilsyn medfører en afvigelse. II.2.2 Er der overensstemmelse mellem beskrivelsen for tilsyn eller slutkontrol jf. bilag 1, pkt. I, nr. 5, og den faktiske udførelse? Beskrivelsen af det udførte tilsyn og/eller slutkontrol skal være tilstrækkeligt detaljeret til at verificere, at det udførte tilsyn og/eller slutkontrol relaterer sig til den udførte opgave. Beskrivelsen kan f.eks. indeholde referencer til, hvilke specifikke områder af arbejdet tilsynet eller slutkontrollen har omfattet. Utilstrækkelig detaljering i beskrivelsen for det udførte tilsyn og/eller slutkontrol medfører en afvigelse.

12 12/15 II.3 Ved arbejde udført af kabelmontør eller rørmontør uden for virksomheden skal der opbevares dokumentation for, hvem der har udført arbejdet, at den pågældende har gennemført et kursus eller en uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler. II.3.1 Er der foretaget tilslutning af kabler eller rør, hvor kabel- eller rørmontører uden for virksomheden har trukket kablerne eller rørene? Virksomheden skal i tilfælde af, at der udføres arbejde af kabelmontør eller rørmontør uden for virksomheden (f.eks. eksternt kontraheret arbejde), dokumentere, at den eksterne part har de fornødne kompetencer til at udføre arbejdet korrekt og at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. II.3.1.a Hvis ja: Er dokumentationen tilstrækkelig? (Hvem har udført arbejdet, har pågældende gennemført et kursus eller uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller har han erhvervsmæssige kvalifikationer fra et andet EU- eller EØS-land eller et land, der har aftaler med EU om anerkendelse af erhvervserfaring, og er arbejdet udført efter gældende regler) Dokumentationen skal indeholde oplysninger om: hvem der har udført arbejdet hvilke kvalificerende kompetencer det eksterne mandskab har (kurser eller uddannelser godkendt af Sikkerhedsstyrelsen eller udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer) at arbejdet er udført efter gældende regler (f.eks. dokumenteret ved erklæring fra den udførende kabel- eller rørmontør eller i forbindelse med virksomhedens tilsyn). Utilstrækkelig dokumentation for kompetencer og kabel- og rørmontørers efterlevelse af regler medfører en afvigelse. II.4 Ledelsens evaluering i forhold til afvigelser. II.4.1 Opbevares ledelsens evaluering, når det gælder afvigelser? Ledelsens evaluering skal indeholde oplysninger om afvigelser, der er konstateret i virksomheden de foregående 12 måneder. Uoverensstemmelse medfører en afvigelse.

13 13/15 II.4.2 Er der overensstemmelse mellem beskrivelsen af ledelsens evaluering jf. bilag 1, pkt. I, nr. 6 og den faktiske udførelse jf. bilag 1, pkt. II, nr. 4? Ledelsens evaluering skal være udført i overensstemmelse med den beskrivelse, virksomheden har lavet for udførelse af ledelsens evaluering, jf. pkt. I.6 i denne vejledning. Uoverensstemmelse mellem ledelsens udførte evaluering og beskrivelsen heraf medfører en afvigelse. II.5 Rapporter til dokumentation: Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare rapporter til dokumentation af: forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer kontrolinstansens efterprøvninger af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed II.5.1 Er der dokumentation for forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen (besvares kun, hvis der har været konkrete afvigelser)? Der skal i virksomheden findes dokumentation for de iværksatte forbedringsaktiviteter, som er direkte afledt af afvigelser, der er opstået i virksomheden. Det skal i dokumentationen for forbedringsaktiviteten være muligt at spore, hvilken eller hvilke dokumenterede afvigelser det iværksatte forbedringsinitiativ omhandler. Manglende dokumentation for iværksatte forbedringsaktiviteter medfører en afvigelse.

14 14/15 II.5.1.a Hvis Ja: Er der overensstemmelse mellem beskrivelsen af forbedringsaktiviteter ved afvigelser jf. bilag 1, pkt. I, nr. 7 og de faktiske forbedringsaktiviteter jf. bilag 1, pkt. II, nr. 5, litra a? Ved efterprøvningen skal det vurderes, hvorvidt de iværksatte forbedringsaktiviteter står i forhold til de konstaterede afvigelser. Er der f.eks. gentagelse af lignende afvigelser, må det konstateres, at de iværksatte forbedringsaktiviteter ikke har stået i forhold til de konstaterede afvigelser. Uoverensstemmelse medfører en afvigelse. II.5.2 Er der dokumentation for overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendig for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer? Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet dokumentere, at vedligeholdelses- og/eller prøvningsintervaller for kritisk udstyr er overholdt. Dette kunne f.eks. være kalibreringscertifikater for måleudstyr eller lignende. Der skal være sporbarhed mellem det fysiske udstyr og dokumentationen for prøvninger. Manglende dokumentation medfører en afvigelse. II.5.3 Er der dokumentation for kontrolinstansens efterprøvninger af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger? Virksomheden skal i kvalitetsledelsessystemet have dokumentation for kontrolinstansernes efterprøvninger, iværksatte forbedringsaktiviteter og den opfølgning, der er foretaget på baggrund af anmærkninger. Manglende dokumentation medfører en afvigelse. II.5.4 Har virksomheden indlejet personale fra anden virksomhed? II.5.4.a Hvis ja: Er der de nødvendige aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed? Såfremt virksomheden har indlejet personale fra anden virksomhed, skal der udarbejdes en skriftlig, underskrevet aftale om indlejning med den virksomhed,

15 15/15 hvor den pågældende normalt er tilknyttet, inden den indlejede person udfører arbejdet. Det skal af aftalen fremgå: at aftalen er underskrevet af begge parter at virksomheden, som indlejer personen, bærer ansvaret for det arbejde, som den indlejede person udfører hvilken periode aftalen om indlejning gælder. Såfremt et eller flere af ovenstående punkter ikke fremgår af lejeaftalen, medfører dette en afvigelse.

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015

AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015 NYHEDSBREV AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015 Byggeriets Kvalitetskontrol vil som et nyt tiltag fremover udsende et digitalt nyhedsbrev til vore kunder på el-, vvs- og kloakområdet Byggeriets Kvalitetskontrol

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2014 Forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Kapitel

Læs mere

Ny lovgivning

Ny lovgivning Ny lovgivning 2015 1 Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene via lovgivningen i det enkelte land Lavspændingsdirektivet Maskindirektivet EMC direktivet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv.

Udkast til. Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet mv. I medfør af 11, stk. 3, 15, nr. 2, og 18, stk. 2, i lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10.

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. 2013/1 LSV 35 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2014 Forslag til Lov om autorisation af virksomheder

Læs mere

Praktisk anvendelse af KLS systemet Nej vel?

Praktisk anvendelse af KLS systemet Nej vel? Praktisk anvendelse af KLS systemet Nej vel? Keld Madsen Dagens program Byggeriets Kvalitetskontrol Kloakmestereksamen Hvilke kloakarbejder kræver autorisation Autorisationslovens krav til KLS Anvendelse

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 547 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00002 Senere ændringer

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Lindrand A/S Fulbyvej Sorø

Lindrand A/S Fulbyvej Sorø KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Lindrand A/S Fulbyvej 53 4180 Sorø Lindrand A/S KLS system Gyldig

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Forslag. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 2013/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Fremsat den 9. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013

PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 Bureau Veritas Certification Denmark A/S- job nr. 7436458 Side 1/6 Fredericia, den 29. April 2013. PROGRAM FOR HOVEDEFTERPRØVNING FOR WICOTEC-KIRKEBJERG A/S TIL ISO 9001 I PERIODEN 6. 8 MAJ 2013 SCOPE:

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer

Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer Baggrund For at opnå virksomhedsautorisation for arbejde på faste elinstallationer skal virksomheden indføre et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS-system).

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1 AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Tilsyn 1 Ledelsessystemets funktioner ƒ Undersøgelser af hændelser og ulykker 5 Planlægning ƒ Tilsyn med sikkerhedsledelse og sikkerhedsmæssige aktiviteter

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. BEK nr 1473 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00015 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør

Ændringer til Annex 16. Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Ændringer til Annex 16 Mette Bjørn, Lægemiddelinspektør Inddeling i afsnit Gamle Scope Principle Introduction General Batch testing and release EU/EEA Batch testing and release 3. land Batch testing and

Læs mere

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima Hvad forventes vejledningen at komme til at indeholde? Indledning Hvad er tilbagestrømning Eksempler på tilbagestrømning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere