Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA"

Transkript

1 Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg, Danske Regioner, neuro Jørgen Svend Poulsen, TL Kenneth Hesel Egsgaard, PAKS Lotte Meilstrup, FOA (suppl.) Jacob M. Jørgensen, Danske Regioner (suppl.) Til Lokalt uddannelsesudvalg Inge Holst, FOA, formand Helle Grejs Skovgaard, TL, næstformand Peter Selmar, Danske Regioner, neuro Ture Andersen, Danske regioner, audio Anne Marie Johansen, lærer, neuro Carsten Daugaard, lærer, audio Mette Andersen, uddannelseskoordinator Jan Meincke, uddannelsesleder John Steffensen, SEVU, sekretariatsleder Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Dato: 27. jan 2010 J. nr.: Sagsbehandler: kgt Hermed indkaldes til fælles møde mellem Det Lokale Uddannelsesudvalg og Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk assistentuddannelse Torsdag den 4. februar kl. 10 ca. 15 På Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, Odense M i bygning 5 (kantinen) på 1. sal. Mødet afholdes således at - Neurofysiologiuddannelsen behandles ml. kl. 10 og Audiologiassistentuddannelsen behandles ml. kl. 11 og ca. 15 Alle modtager mødemateriale til hele mødet, men kan altså vælge kun at deltage under de fagligt relevante punkter Eventuelle afbud til FUHA-sekretariatet eller til skolen, Mette Andersen Med venlig hilsen Karen Therkildsen uddannelseskonsulent

2 Forslag til dagsorden for møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk assistentuddannelsen den 4. febr kl Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense Forslag til dagsorden: Kl Neurofysiologiområdet 1) Godkendelse af dagsorden 2) Drøftelse af forslag til ændringer i Uddannelsesordning Bilag Notat om ændringsforslag Bilag 2.2 vurdering af tidsmæssige konsekvenser Bilag 2.3 uddannelsesordning f. neuro med ændringer 3) Evt. Kl Fælles møde 4) Godkendelse af fælles dagsorden 5) Forslag til løsning af utilfredshed med it-undervisningen Bilag 5.1 Notat om forslag til løsning af utilfredshed Bilag 5.2 Svar ang. it undervisning neuro-området Bilag 5.3 Svar ang. it-undervisningen audio-området 6) Konference for praktikstederne Bilag 6.1 Notat om forslag til formål og indhold for konference 7) Meddelelser - behandling af ansøgninger om praktikpladsgodkendelser - Evaluering af det private spor i audiologiassistentuddannelsen - Orientering om uddannelse til neuro-området på Metropol - REU s høring af de faglige udvalg om praktikpladsgodkendelser - Nye love og bekendtgørelser 8) Evt. Kl Kort internt møde for FUHA 9) Godkendelse af referat Bilag 9.1 Referat fra udvalgsmøde den 27. nov. 2009

3 10) Godkendelse af ny forretningsorden Bilag 10.1 Notat om ny forretningsorden Bilag 10.2 Forretningsorden med forslag til ændringer 11) Nedsættelse af høringsudvalg Bilag 11.1 Notat om nedsættelse af høringsudvalg vedr. godkendelse af praktiksteder, audio Kl Frokost Kl Rundvisning på skolen Kl Audiologiområdet 12) Godkendelse af dagsorden 13) Drøftelse af initiativer for at øge elevernes tilfredshed med undervisningen Bilag 13.1 Notat om elevernes utilfredshed med undervisningen 14) Evt. Kl Mødet afsluttes

4 Punkt 2, bilag 1 Udvalg FUHA - Neurofysiologispecialet Møde 4. februar 2010 Emne Forslag til ændringer i uddannelsesordningen Baggrund Udvalget nedsatte i efteråret en arbejdsgruppe, der skulle fremkomme med forslag til ændringer i uddannelsesordningen, så uddannelsen modsvarer kravene på arbejdsmarkedet. Forslaget er udarbejdet af neurolog Anne Juhl og neurofysiologiassistent Lene Nielsen, begge Ålborg Sygehus Indstilling Udvalget skal drøfte og evt. godkende forslag til ændringer i uddannelsesordningen Status Anbefalingerne fra arbejdsgruppen er beskrevet i vedlagte - Bilag 2 Sammenfatning af tidsmæssige konsekvenser af ændringsforslag - Bilag 3 Uddannelsesordning for uddannelsen til hospitalsteknisk assistentuddannelse neurospecialet, med ændringsforslag Arbejdsgruppens anbefalinger sammenfattes således: Generelt for kort tid til at tilegne sig alle relevante kompetencer. Man bør overveje en udvidelse af uddannelsen. 1): Autonome nervesystem undersøges kun få steder. Bør indgå i uddannelsen som valgfag ex 0,5 uge 2): Søvnsygdomme, udredning foregår på store afdelinger, uddannelsen bør indgå uændret som valgfag 3) Dokumentation og kvalitet er vigtig, foreslås at indgå som obligatoriske fag se forslag Specialerelevant informationsteknologi, neurofysiologi 4): Monitorering på ambulante og indlagte patienter er et voksende område. Bør indgå som obligatorisk, ex 0,5 uge samt fokus i praktik. Ekstra tid?? 5): Billeddannende undersøgelser. Ultralyd, CT, MR, PET/SPECT. Voksende felt.. 1 uge obligatorisk Ekstra tid??

5 6) Fysik og engelsk integreres nedlægges som grundfag og indholdet integreres i områdefag/specialefag. Sekretariatets bemærkninger til forslaget: De foreslåede ændringer vil sikre bedre overensstemmelse mellem arbejdspladsernes behov for kompetencer og uddannelsens indhold. Målene vurderes at ligge på et meget højt kompetenceniveau, som forudsætter fagligt ambitiøse elever. Målene er udtryk for en meget høj grad af specialisering og giver ikke eleverne meget bredde og dermed almen studiekompetence eller såkaldt skiftekompetence. Det foreslås, at skolen i højere grad markedsfører de valgfri specialefag overfor allerede færdige elever, som kan bruge valgfagene som efteruddannelse. Næste skridt De foreslåede ændringer vurderes kun at berøre uddannelsesordningen, ikke bekendtgørelsen. Derfor er det indenfor FUHA s kompetence at godkende ændringerne. Forslaget skal drøftes med undervisningsministeriets fagkonsulent og jurist med henblik på at sikre at alle lov- og bekendtgørelseskrav er opfyldt. Når forslaget er endelig godkendt i udvalg og ministerium skal det i høring på skolen af hensyn til evt. økonomiske konsekvenser af ændringen. Det vurderes, at ændringen vil kunne træde i kraft sommeren 2010

6 Bilag 2.02 Revision af neurofysiologiassistentuddannelsen Sammenfatning af tidsmæssige konsekvenser af ændringsforslag fra arbejdsgruppen v. Aalborg Sygehus Grundfag Varighed i nuværende UO Forslag til ny varighed Forskel Fysik 2 uger 0 2 Bemærkninger Områdefag Varighed Forslag til Forskel Bemærkninger nu varighed Sygdomslære 1,0 1,5-0,5 og pt. dok. Sundhedspsyk, 1,5 1,0 0,5 Fag gentages komm. & etik Fagrelevant engelsk 2,0 0,0 2,0 EMG og ENG 2,0 1,5 0,5 EMG gøres valgfrit, ENG obligatorisk Neurofysiologi 1,0 2,0-1,0 Specialerelevant 2,0 2,5-0,5 inf. Teknologi Klinisk strategi 0,0 1,0-1,0 Tidl. valgfri gøres obligat. Nerveledn. us 0,0 1,5-1,5 Tidl. valgfri gøres obligat. Ialt 9,5 12,0-1,5 Valgfri specialefag Varighed Forslag til Forskel Bemærkninger nu varighed Klinisk strategi 1,0 0,0 1,0 Gøres obligat. Nerveledn. Us. 0,5 0,0 0,5 Gøres obligat. EMG 0,0 0,5-0,5 Gøres valgfri Ialt 1,5 0,5 1,0 I alt uger i spil 13,0 11,5 1,5 Der er 1,5 uge i overskud Arbejdsgruppens forslag efterlader 1,5 uge i overskud. Denne uge foreslås anvendt til nye områdefag i: Monitorering på ambulante og indlagte patienter: 0,5 uge Billeddannende undersøgelser : 1 uge Dette forslag forudsætter, at der er enighed om, at fagene fysik og engelsk tages ud og et tilstrækkeligt niveau kan opnås indirekte gennem de øvrige fag. FUHA/KT

7 Punkt 2, bilag 3 Udstedelsesdato: 20. maj 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse neurospecialet med ændringsforslag Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 163 af 07/03/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. Til bilagets pkt 1-Uddannelsens formål og opdeling Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalsteknisk assistent: neurofysiologiassistent, audiometrist og audiologiassistent, se bilag 2 til bekendtgørelse for nærmere uddybning. Til bilag pkt 2 - Uddannelsens varighed og struktur m.v. 2.1 Uddannelsen varer 2 år og 6 måneder, trin 1 til audiometrist varer 1 år og 6 måneder. Trin 1 som audiometrist er kun mulig at opnå inden for audiologiområdet. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. 2.2 Model for uddannelsens struktur: Det faglige udvalg anbefaler følgende model for uddannelsens struktur: Audiometrist, samlet uddannelsestid: 1 år og 6 måneder Evt. praktik Grundforløb Evt. praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca.2 mdr. 9 uger Ca.4½ mdr. 9 uger Praktik Ca.5 mdr. Audiologi- og neurofysiologiassistent, samlet uddannelsestid: 2 år og 6 måneder Evt. praktik Grundforløb Evt.Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca. 6 uger 9 uger Ca. 18 uger 9 uger Ca uger Ca.18 2 uger uger uger Evt. rest praktik Til kapitel 3 Kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet. Se punkt 3 i bilag til bekendtgørelse nr. 163 af 07/03/2008 Til kapitel 4 Kompetencemål for hovedforløbet Se punkt 4 i bilag til bekendtgørelsen. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Side 1

8 Punkt 2, bilag 3 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemå l: Præstationsniveau for faget Vejledende tid (uger) Alle trin og specialer Formateret tabel Grundfag 2 uger 6, 7 Fysik Niveau F 2,0? X Områdefag Præstationssta 4,5 uger ndard 1,9,10,11, 12,13 Sygdomslære og patientdokumen -tation Rutineret 1,0? X 1,4,9,11,12,13,1 4,15 Fagrelevant psykologi, Kommunikation og etik 3 Fagrelevant engelsk Specialefag Bundne specialefag Specialet Audiologiassist ent Rutineret 1,5? X Rutineret 2,0? X Præstationssta ndard 10,5 uger/14,5 uger 1,2,4,6,13, Audiometri 1 Rutineret 2,5 X 16 6,9,10,12, Høreapparat Rutineret 1,5 X 13,16 4,9,13 Patologi 1 Begynder 1,0 X Trin 1 Audiometrist Trin 2 Audiologi assistent 10,5 uger 4 uger Formateret: Skrifttype: Fed Formateret: Venstre 5,6,7 Teknik, audiologi 3,17 Ørets anatomi og fysiologi 1 1,2,4,6 Diagnostisk strategi 5 Specialerelevant informationstek Rutineret 1,0 X Rutineret 2,0 X Rutineret 0,5 X Rutineret 2,0 X Side 2

9 Punkt 2, bilag 3 nologi, audiologi 1,2,4,6,11,13 Audiometri 2 Avanceret 1,0 X 1,2,4,6,9,10,13, 18,20,21 Høreapparat Tilpasning Avanceret 1,0 X 1,6,7 Høreapparat Avanceret 1,0 X Teknik 4,9,13,15, Patologi 2 Rutineret 0,5 X 19,20,21 17 Ørets anatomi Avanceret 0,5 X og fysiologi 2 Specialet Neurofysiologi- Assistent 14,5 uger 1, 2, 3, 4,5, 6, 9, 10,13,14, 15, 22, 23, 25 1, 2, 3, 4,5, 6,9, 11, 13,15,24 1,2,4,6,7, 8,9, 10,13,22, 23, 25, 26 1, 2, 3, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 Elektroencephalografi (EEG) Evoked potentials (EP) Elektromyografi (EMG) og elektroneurograf i (ENG) Nervesystemets anatomi Avanceret 2,5 Avanceret 1,5? Avanceret 2,0? Avanceret 2,0 3,22 Neurofysiologi Avanceret 1,0? 1, 3,4, 13, 14, 22,23 1,2, 4, 5,6,7,11, 13, 23,24,25,26 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, Neurologi og specialerettet farmakologi Teknik, neurofysiologi Specialerelevant informationstek nologi, neurologi Valgfri specialefag Specialet Audiologi Assistent Avanceret 2,5 Rutineret 1,0 Rutineret 2,0 Præstationssta ndard 2 uger Side 3

10 Punkt 2, bilag 3 1,4,6,11,13,16, 20,21 1,4,6,11,13,16, 20,21 1,4,6,11,13,16, 20,21 1,4,6,11,13,16, 20,21 Psykoakustik Avanceret 0,5 X Cochlear Implant Høretab hos børn Tinnitus/Svimm elhed/balancefor styrrelser Rutineret 0,5 X Rutineret 0,5 X Rutineret 0,5 X 1,5,16,17,21 Tekniske Rutineret 0,5 X hjælpemidler grundfag Erhvervsøkono F niveau 1 eller 2 uger X mi grundfag Salg og service F niveau 1,0 X 1,2,4,6,9, 11,13,22,23,24, 25,26 1,3,4,6,10, 11,13,15,22,23, 24,25,26 Specialet Neurofysiologi Assistent Diagnostisk strategi i klinisk neurofysiologi Anfaldsregistrering og Epilepsikirurgi 2 uger Avanceret 1 Obligatorisk Avanceret 0,5 1,3, 22 Elektrofysiolo- Avanceret 0,5 gisk udredning af patienter med polyneuropati 1,3, 4,6,13, 14,22 Søvnregistrering Avanceret 0,5 1,2, 3,6,7 Nerveledningsundersøgelse (overfladeteknik ) med vægt på praktiske færdigheder Avanceret 0,5 ENG Obligatorisk 1 uge EMGundersøgelser valgfag. Valgfag 2 uger? X (1 uge) X Følgende af fagene/niveauerne i fagene i skemaet har alene videreuddannelsesperspektiv og er ikke centrale for opnåelse af uddannelsens kernekompetencer. Ét af disse kan derfor udskiftes af eleven, jf. hovedbekendtgørelsens 4, stk. 3: Ingen Side 4

11 Punkt 2, bilag 3 Side 5

12 Punkt 2, bilag 3 Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Se bilag pkt 4 Praktikmål som Hospitalsteknisk assistent: Trin 1 Trin 2 Kompetencemål 1,2,4,6,9,14 Eleven kan anvende almene etiske regler X X og kan vurdere patienter/klienters aktuelle situation 1,2,11,14,15 Eleven kan kommunikere professionelt og X X på forskellige niveauer 10,11 Eleven kan udføre arbejdet ud fra kendskab til arbejdsstedets kvalitetsstandarder X X 2, 5,6,7,13,15,16,17 Praktikmål i specialet audiologiassistent Trin 1 Trin 2 offentlig eller privat Eleven kan foretage måletekniske X X procedurer og har et grundigt kendskab til apparaturer, der anvendes ved de forskellige audiologiske undersøgelser X X 4, 5, 6, 7, 16, 17, Eleven kan vurdere måleresultaters betydning og den sikkerhed, de angives med. 2, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26 6, 22, 23, , 26 Praktikmål i specialet neurofysiologiassistent, Eleven kan foretage måletekniske procedurer og har et grundigt kendskab til apparaturer, der anvendes ved de forskellige elektrofysiologiske undersøgelser. Eleven kan vurdere måleresultaters betydning og den sikkerhed, de angives med. 23, 24, 25, 26 Eleven har færdigheder med fokus på EEG, EP og EMG/ENG EMG skal kendes, ikke kundes Side 6

13 Punkt 2, bilag 3 Afsnit 5.Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Skoleundervisningen tilrettelægges i henhold til den lokale undervisningsplan Praktikuddannelsen tilrettelægges sådan, at skoleuddannelsen og praktikuddannelsen supplerer hinanden, således at eleven videreudvikler de færdigheder, som er opnået i den forudgående skoleperiode For at sikre at eleven udvikler tilfredsstillende færdigheder, føres der logbog. Heri anføres i hvilken praktikperiode og på hvilket niveau eleven behersker en kompetence Praktikstedet skal udarbejde handleplaner for de enkelte praktikperioder. Eleven skal være bekendt med disse planer ved praktikstart. Planerne skal tilgodese individuelle behov for læring og træning og dermed løbende kunne tilrettes i samråd med eleven Praktikvejlederen skal afholde midtvejssamtaler med eleven i alle praktikperioder I sidste praktikperiode skal eleven arbejde selvstændigt med alle på praktikstedet forekommende arbejdsopgaver. Eleven kan anvende alle former for arbejdsdiscipliner og metoder og udfører arbejdet ud fra kendskab til det nødvendige kvalitetsniveau. ALLE RUTINEMÆSSIG UNDERSØGELSER: IKKE SPECIALUNDERSØGELSER: Formateret: Fremhævning Det skal tilstræbes, at uddannelsen på praktikstedet tilrettelægges sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, således at eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode har opnået et niveau, der stilles til en nyuddannet audiometrist/audiologiassistent eller neurofysiologiassistent Det skal tilstræbes, at eleven har deltaget i kliniske konferencer og faglige messer For elever på neurofysiologispecialet gælder desuden, a) at eleven skal gives mulighed for at overvære neurologisk undersøgelse af patienter i en neurologisk sengeafdeling/ambulatorium, CT- og MR- scanning, lumbalpunktur og andre relevante undersøgelser i praktikken b) Eleven kan tilbydes 2-5 dages ophold på neurologisk /neurokirurgisk afdeling eller børneafdeling. Evt at overvære operation for carpal tunnel syndrom Det anbefales, at praktikvejlederne har praktikvejlederkursus. Afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Gennemførelsen af prøver i grundfag, områdefag og afsluttende opgave fremgår af skolens eksamensordning og bedømmelsesplan Praktikstedet afgiver ved afslutning af de enkelte praktikforløb en vejledende standardbedømmelse som indgår i praktikerklæringen. Ved slutningen af den sidste praktikperiode afgiver praktikstedet Side 7

14 Punkt 2, bilag 3 en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal udover det i bekendtgørelsens anførte om erhvervsuddannelser, indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperiode. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen godkendt / ikke godkendt. Eleven skal have opnået bedømmelsen godkendt inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Fysik, niveau F Er det relevant, udstyr er overvejent digitalt.? Er folkeskole niveau dækkende? Formateret: Fremhævning Områdefag Områdefagene er fælles for begge specialer og trinnet audiometrist. Sygdomslære og patientdokumentation Niveau Rutineret Vejledende varighed 1 uge.? 1,5 Mål - Eleven kan anvende viden om sundhedsvæsenets opbygning og den hospitalstekniske assistents placering i systemet - Eleven har viden om kommunikation og samarbejde i sundhedsvæsnet. -X Eleven har viden om patientdokumentation, herunder lovgivning om patientjournaler Eleven får kendskab til de sygdomsgrupper, der rammer bredt i befolkningen herunder især diabetes, hjerte-kar sygdomme, kræft, overfølsomhedssygdomme og børnesygdomme. Bedømmelse Standpunktskarakter Fagrelevant sundhedspsykologi, kommunikation og etik Niveau Rutineret Vejledende varighed 1,5 uge.? 1,0 Mål - Eleven kan forstå betydningen af kontakt til og samspil med patienter og klienter ved udførelse af den hospitalstekniske assistents arbejde. - Eleven har viden om kommunikation og samarbejde i sundhedsvæsnet Se ovenover også nævnt der - Eleven har viden om den professionelle samtale. - Eleven kan anvende viden om kommunikation og de pædagogiske opgaver (information, vejledning, rådgivning, instruktion og undervisning) med individuelle hensyn til klienter og patienter. - Eleven opnår kendskab til menneskesyn, etik, moral og kultur. Side 8

15 Punkt 2, bilag 3 Bedømmelse - Eleven kan redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. - Eleven kan beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation Standpunktskarakter Side 9

16 Punkt 2, bilag 3 Fagrelevant engelsk Niveau Vejledende varighed Mål Bedømmelse Rutineret 2 uger? 1 uge, Faglitteraturlæsning? Kan det evt indgå i undervisningen i de mere kliniske fag? Eleven opnår kendskab til det engelske fagsprog med fokus på kommunikation, som er relevant for uddannelsen. Eleven kan - anvende og forstå medicinske, anatomiske og tekniske gloser og fagudtryk. - anvende sproget i en simuleret eller reel arbejdssituation.? - udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt tekst. Standpunktskarakter Specialefag for specialet neurofysiologiassistent Nervesystemets anatomi Niveau Avanceret Vejledende varighed 2 uger Mål Eleven opnår viden om: - Nervesystemets elementer: nervecellen, grå og hvid substans, synapsen og støtteceller - Hjernens anatomi: Cerebrum, cerebellum, hypofyse og hjernestamme - Ventrikelsystemet og cerebrospinalvæsken - Rygmarvens anatomi - Motoriske og sensoriske banesystemer i centralnervesystemet - Centralnervesystemets blodforsyning - Nervesystemets udvikling - Det perifere nervesystems opbygning: Perifere nerver, plexus brachia-lis, plexus lumbosacralis og nerverødder - Kranienerverne - Synssansen, øjets anatomi og det okulomotoriske system - Hørelsen og ørets anatomi - Det autonome nervesystem Eleven kan: - anvende sin viden om nervesystemet og sansernes anatomi i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP og EMG/ENG Side 10

17 Punkt 2, bilag 3 Øvrige rammer Bedømmelse Neurofysiologi Niveau Vejledende varighed Mål Bedømmelse Fagligt Udvalg anbefaler, at undervisningen planlægges tidligt i uddannelsesforløbet. Det tilstræbes, at de enkelte undervisningsemner i størst mulig udstrækning tilpasses indholdet i de øvrige bundne specialefag samt indholdet i praktikperioderne, således at der skabes sammenhæng mellem praktik og teorien på skoleperioderne. Standpunktskarakter Avanceret 1 uge? 2 uger Eleven opnår viden om: - Den synaptiske transmission - Generering og udbredelse af aktionspotentialet i en perifer nervefiber, hvilemembranpotentiale, tærskel, refraktærperiode og saltatorisk udbredning - Muskelceller, herunder den tværstribede muskulaturs struktur, muskelkontraktion og bevægelse. - Den motoriske endeplade. - Den neuromuskulære transmission og generering af muskelaktionspotentialer. - Nervefibertyper - Nerveledningshastighed Eleven kan: - Anvende sin viden om basal neurofysiologi i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP og EMG/ENG Standpunktskarakter Elektroencephalografi (EEG) Niveau Avanceret Vejledende varighed 2,5 uge Mål Eleven opnår viden om: - Metode og teknik ved EEG undersøgelser - Elektrodetyper, mono- og bipolære montager, artefakt kilder, filtrering - provokationsmetoder - Det normale EEG. - Normale EEG varianter. - Det normale søvnmønster hos børn og voksne - Abnorme EEG mønstre, abnorm baggrundsaktivitet, herunder coma, klassiske EEG mønstre ved epilepsi, inkl. status epilepticus, periodiske komplekser, lavfrekvente fokale/regionale fund, EEG ved andre neurologiske lidelser, herunder forskellige former for encephalopati, encephalitis, hjernetumor. - Video EEG. Side 11

18 Punkt 2, bilag 3 Eleven kan: - anvende sin viden om de tekniske principper, normale og abnorme EEG mønstre hos børn og voksne til at udføre og vurdere standard EEG undersøgelse - redegøre for de vigtigste indikationer for at udføre en EEG undersøgelse Øvrige rammer Bedømmelse Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen. Standpunktskarakter Side 12

19 Punkt 2, bilag 3 Evoked Potentials (EP) Niveau Vejledende varighed Mål Øvrige rammer Bedømmelse Avanceret 1,5 uge Eleven opnår viden om: - det fysiologiske og anatomiske grundlag for EP undersøgelser. - metode og teknik ved EP undersøgelser: Montager, stimulationsparametre, artefakt kilder, filtrering, averaging - indikationer og kontraindikationer ved EP undersøgelser - Eleven kan: - beskrive og fortolke EP undersøgelser: SSEP, VEP, MEP - vurdere betydningen af abnorme fund ved EP undersøgelser i forhold til den kliniske situation - selvstændigt bearbejde og vurdere resultaterne af EP undersøgelser udfra sin viden om forskellige typer af EP undersøgelser, herunder med kendskab til det anatomiske og fysiologiske grundlag for undersøgelserne. - genkende de vigtigste indikationer Eleven har kendskab til: - principper for BAEP undersøgelser, - principper for EP ved intraoperativ monitorering - principper for ERG undersøgelsen - principper for MEP undersøgelser. Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen. Standpunktskarakter Formateret: Punktopstilling Elektromyografi (EMG) valgfri og elektroneurografi (ENG) Niveau Avanceret Vejledende varighed 2 uger Mål Eleven opnår viden om: - Metode og teknik ved EMG: Elektrodetyper, rekruttering af motoriske enheder, MUP analyse, spontanaktivitet, single-fiber EMG Kendskab til principperne. - Metode og teknik ved ENG: a. Stimulationsmetoder, registreringsmetoder og averaging, elektrodetyper (nåle- og overfladeelektroder) b. Principper ved undersøgelse af mest almindelige sensoriske og motoriske nerver på arme og ben c. F-waves d. Teknisk opsætning af motorisk og sensorisk nerveledningsundersøgelse i EMG apparat e. repetitiv stimulation Fortolkning af EMG og ENG undersøgelser: Side 13

20 Punkt 2, bilag 3 a) Diagnostik af neurogen affektion, reinnervation og myogen affektion. b) Diagnostik af axonalt degenerende/demyeliniserende læsioner. c) Diagnostik af ledningsblok, fejlkilder og mulighed for fejldiagnostik, herunder manglende supra-maximal stimulation, ledningsblok pga. teknisk fejl, temperaturens indflydelse på nerveledningshastighed. d) EMG og ENG fund ved forskellige former for neuropati, vigtigste kompressionsneuropatier, polyneuropati, radikulopati og myopati e) Strategiske overvejelser ved ENG undersøgelsen. Eleven kan: - bearbejde og vurdere resultatet af EMG/ENG undersøgelser udfra viden om undersøgelsernes tekniske principper og fysiologiske mekanismer. - genkende neurofysiologiske karakteristika ved forskellige former for neuropati og myopati samt redegøre for de vigtigste indikationer for EMG/ENG undersøgelser - udføre beregningsopgaver indenfor ENG, herunder vurdering af måleværdier i forhold til normalmateriale. Øvrige rammer Bedømmelse Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen. Standpunktskarakter Neurologi og specialerettet farmakologi Niveau Avanceret Vejledende varighed 2,5 uger Mål Eleven opnår viden om: Neurolologisk undersøgelse og observation. a) Neurologiske symptomer: Smerter, hovedpine, sensibilitetsforstyrrelser, parese/paralyse, spasticitet, fascikulationer, muskelatrofi, ataksi, sprogforstyrrelser, taleforstyrrelser, bevidsthedsforstyrrelser, mental retardering og demens. b) Klinisk neurologiske undersøgelse. c) CT og MR scanning. d) Lumbalpunktur. e) Den bevidsthedssvækkede patient Neurologiske sygdomme i centralnervesystemet. a) Epilepsi (forskellige former for generaliseret/partiel epilepsi og differentialdiagnostiske overvejelser, herunder migræne m. aura, TCI, psykiske tilstande med relevans for specialet). b) Cerebrovaskulære sygdomme: Apoplexi, TCI, subaraknoidalblødning og sinustrombose. c) Dissemineret sclerose. d) Nervesystemets infektioner: meningitis og encephalitis,hjerneabsces, borrelia, HIV og polio. e) Intrakranielle tumorer. Side 14

21 Punkt 2, bilag 3 f) Udviklingsanomalier (hydrocephalus, kraniedyssynostoser, spina bifida og meningocele). Neuromuskulære sygdomme. a) Polyneuropatier (akutte og kroniske), mononeuropatier, rodaffektioner skulderneuritis. b) Muskelsygdomme (medfødte og erhvervede). c) Forhornscelleaffektion (Amyotrofisk lateralsclerose). d) Defekter i den neuromuskulære transmission. Andre neurologiske sygdomme: a) Degenerative sygdomme, herunder Parkinsonisme og demens. b) Neurologiske komplikationer til cancer. c) Dystoni. Specialerettet farmakologi a) Behandlingen af epilepsi b) behandling af neuropatiske smerter c) immunmodulerende behandling Eleven kan: - anvende viden om neurologiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem samt muskelsygdomme i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP, EMG/ENG Øvrige rammer Bedømmelse Teknik neurofysiologi Niveau Vejledende varighed Mål Fagligt udvalg anbefaler, at undervisningen tilrettelægges efter ovenstående skabelon, således at basal undervisning i den neurologiske undersøgelse introduceres tidligt i uddannelsesforløbet og danner grundlaget for efterfølgende undervisning i neurologiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem. Undervisningen bør tilrettelægges således, at de enkelte undervisningsemner i størst mulig udstrækning tilpasses indholdet i de øvrige bundne specialefag samt indholdet i praktikperioderne. Standpunktskarakter Rutine 1 uge Eleven opnår viden om: - Elektroder og forbindelser: Ion-elektron overgang, impedans målinger, bevægelsesartefakter, elektrode gel, saltvand, afrensning af huden, jordelektroden og fejlfinding på ledninger - Forstærkerteknik: Grundprincipper, kalibrering, overstyring af indgangen (IA mætning), galvanisk adskillelse og elektromagnetisk støj. - Artefactafhjælpning: Løse ledninger, netfilter, skærmede kabler, parsnoede ledninger. - Bipolære og monopolære målinger. Side 15

22 Punkt 2, bilag 3 - Dataopsamling: Analog til digital konvertering (ADC). - Filtre: Highpass, lowpass, båndpass, notchfilter, filterorden. Filtertyper. - Averaging - Navigation i EMG/EP/EEG apparatet hvordan sættes en undersøgelse op, settings Eleven kan: - anvende sin viden om apparatur og den bagvedliggende teori i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP, EMG/ENG Bedømmelse Standpunktskarakter Specialerelevant informationsteknologi, neurofysiologi Niveau Rutine Vejledende varighed 2 uger XXX Mål Eleven kan - anvende viden om normalmateriale og statistik, registerlovgivning, og kryptering - forstå, hvordan man laver et normalmateriale for en elektrofysiologisk undersøgelse, herunder opsætning af data i regneark, databearbejdning, usikkerhed, dataetik, normalfordeling, regressionsligning, standarddeviation. - forstå, hvordan man fortolker et undersøgelsesresultat, f.eks. en målt nerveledningshastighed i forhold til et givent normalmateriale - anvende og forstå elementer i en patientdatabase - anvende viden om netværk - selvstændigt udarbejde en fagrelevant projektopgave - Kvalitetssikring dokumentation akkreditering Formateret: Skriftfarve: Sort, Fremhævning Formateret: Punktopstilling Bedømmelse Standpunktskarakter Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 2 ugers valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag fordelt på de 2 specialer: Side 16

23 Punkt 2, bilag 3 VValgfri specialefag til neurologiassistentuddannelsen Der kan for specialet neurofysiologiassistent vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende mål og indhold: Diagnostisk strategi i klinisk neurofysiologi Niveau Avanceret Vejledende varighed 1 uge Obligatorisk Mål Eleven opnår viden om: - mulighederne for ved forskellige typer neurofysiologiske undersøgelser at differentiere mellem neurologiske sygdomme i centrale og perifere nervesystem - kliniske problemstillinger og kan forstå oplæg fra henvisende læger. - strategiske valg i undersøgelsesforløbet. Hvilken type undersøgelse er første valg ved en given klinisk problemstilling, og hvordan kommer man videre? - betydningen af de neurofysiologiske undersøgelser i relation til de parakliniske undersøgelser i neurologien. Øvrige rammer Bedømmelse Fagligt udvalg anbefaler, at undervisningen overvejende er baseret på patientcases. Standpunktskarakter Anfaldsregistrering og Epilepsikirurgi Niveau Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål Eleven får viden om: - Anfaldsregistrering samt epilepsikirurgisk udredningsforløb - Anfaldsregistrering generelt, herunder patientsikkerhed og patient testning. - EEG forandringer ved forskellige typer anfald. - Semiologi ved forskellige typer anfald, herunder non-epileptiske anfald. - Epilepsikirurgi, herunder MR-scanning, SPECT-scanning, neuropsykologi ect - Intrakraniel registrering og mapping. Bedømmelse Standpunktskarakter Elektrofysiologisk udredning af patienter med polyneuropati Niveau Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Eleven opnår viden om: Mål - forskellige former for neuropati (kompressionsneuropati/polyneuropati) og de typiske elektrofysiologiske fund, der karakteriserer neuropatien Side 17

24 Punkt 2, bilag 3 Bedømmelse Søvnregistrering Niveau Vejledende varighed Mål - neurofysiologiske karakteristika ved specielle neuropatier, herunder polyradikulitis og hereditiære neuropatier. Standpunktskarakter Avanceret 0,5 uge Eleven opnår viden om: - polysomnografi, multipel søvnlatens test og kardiorespiratorisk registrering med henblik på diagnosticering af søvnapnø, narkolepsi med katapleksi, og periodiske bevægelser i benene. Bedømmelse Standpunktskarakter Nerveledningsundersøgelse (Overfladeteknik) med vægt på praktiske færdigheder Niveau Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge + 1 UGE OBLIGATORISK Mål Eleven opnår: - praktisk viden om nerveledningsundersøgelse (NLU) udført med overfladeteknik, herunder kender og forstår principperne ved undersøgelse af de mest almindelige sensoriske og motoriske nerver på arme og ben. - indsigt i det apparatur, der anvendes til NLU, herunder har kendskab til den tekniske opsætning af motorisk og sensorisk NLU. Bedømmelse - viden om fejlkilder og mulighed for fejldiagnostik ved NLU. - viden om neurofysiologiske karakteristika ved kompressionsneuropati og polyneuropati. Standpunktskarakter Plads til nye valgfag? EMG? MEP? ERG? Autonome nervesystem Side 18

25 Punkt 2, bilag 3 Side 19

26 Punkt 2, bilag 3 Praktikmål Målet med praktikuddannelsen inden for de to specialer er, at eleven opnår rutine og udvikler færdigheder for både almene og fagligt erhvervsrettede kompetenceområder. Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på trin og specialer. Praktikmål for neurofysiologispecialet Praktik periode 1 (ca. 6 uger) I denne praktikperiode lægges hovedvægten på introduktion til afdelingen samt EEG oplæring. Generel introduktion til: Praktikstedet, herunder arbejdsgange og administrative rutiner. Den overordnede arbejdsplads (sygehuset/hospitalet). Nærmeste samarbejdspartnere, som f.eks. neurologisk afdeling. Etik, tavshedspligt og hygiejnemæssige aspekter. Sikkerhedsregler, der gælder på praktikstedet vedrørende personlig sikkerhed. Sikkerhed i forhold til patienter og sikkerhed med hensyn til udstyr og apparater. Introduktion til de undersøgelser uddannelsen omhandler: EEG, EP, EMG/EEG (eleven skal have set EP, EMG/ENG) Eleven skal opnå færdigheder i EEG undersøgelsen: Eleven skal kunne anvende 10-20/10-10 system. Eleven lære at udføre standard-eeg undersøgelser på voksne, herunder også provokationer, så det kan udføres under supervision. Eleven skal introduceres til bedømmelse af EEG på voksne, således at eleven er bekendt Med, hvad de termer, der anvendes i forbindelse hermed, betyder. Praktik periode 2 (ca. 18 uger) I denne praktikperiode lægges hovedvægten på at opnå færdigheder i standard EEG undersøgelser. Eleven skal opnå færdigheder i at udføre EEG undersøgelser. Målet er, at eleven i slutningen af praktikperioden kan udføre standard EEG undersøgelser med minimal supervision. Eleven skal lære at udføre standard EEG undersøgelser på voksne og børn. Eleven oplæres i at kunne bedømme Standard EEG på voksne og børn. Eleven skal have kendskab til indikationer for EEG. Eleven skal kunne indhente relevante oplysninger om patienten, herunder kunne orientere sig i en journal og henvisning, samt kunne udspørge en patient/pårørende. Side 20

27 Punkt 2, bilag 3 Eleven skal introduceres til EEG undersøgelser, hvor der afviges fra standardprocedure, f.eks. længerevarende optagelser, undersøgelser af bevidstløse, akutte undersøgelser på andre afdelinger, undersøgelser af spædbørn. Eleven skal introduceres til VEP, SSEP, MEP og EMG/ENG undersøgelserne med henblik på lettere at kunne tilegne sig viden i den efterfølgende skoleperiode. Praktikperiode 3 (ca. 38 uger) I denne praktikperiode lægges hovedvægten på at opnå færdigheder i EP og ENG/EMG undersøgelser. Eleven skal videreudvikle sine færdigheder i EEG undersøgelser. Eleven skal opnå færdigheder i at udføre EP undersøgelser. Målet er, at eleven i slutningen af praktikperioden kan udføre og bedømme standard VEP og SSEP undersøgelser med minimal supervision Eleven skal lære at udføre VEP og SSEP undersøgelser. Eleven skal udføre MEP undersøgelser under supervision. Eleven skal kende til kontraindikationer ved MEP undersøgelser Eleven skal kende indikationerne for at foretage EP-undersøgelser. Eleven skal lære at behandle data fra EP-undersøgelser, samt introduceres til at vurdere undersøgelsesresultaternes diagnostiske værdi i forhold til sygehistorien. I slutningen af perioden forventes det, at eleven kan udføre og bedømme standard VEP og SSEP undersøgelser med minimal supervision. Eleven skal deltage ved læge EMG/ENG. Eleven skal instrueres i undersøgelsernes principper og formål herunder også near-nerve teknik. Eleven skal kende indikationerne for at foretage EMG og ENG. Eleven skal introduceres til diagnostisk strategi. Det skal sikres at eleven deltager i undersøgelser af patienter med et bredt spektrum af neuromuskulære sygdomme. Eleven skal opnå færdigheder i ENG undersøgelser med overfladeteknik. Målet er, at eleven i slutningen af perioden kan udføre og bedømme CTS (Carpal Tunnel Syndrom) undersøgelser under supervision. Eleven skal lære at udføre ENG undersøgelser med overfladeteknik. Eleven skal kende indikationer for undersøgelsen. Eleven skal kende til differentialdiagnoser. Eleven skal under supervision kunne behandle data fra en CTS-undersøgelse Eleven skal introduceres til at vurdere undersøgelsesresultaternes diagnostiske værdi i i forhold til sygehistorien. Side 21

28 Punkt 2, bilag 3 Eleven skal videreudvikle de færdigheder, der er opnået i EEG. Det forventes at eleven udfører standard EEG undersøgelser selvstændigt. I slutningen af perioden forventes det at eleven kan bedømme undersøgelserne med minimal supervision. Praktik periode 4 (ca.18 uger) Målet med denne praktikperiode er, at eleven får mere rutine i alle de forskellige elektrofysiologiske undersøgelser. Eleven skal under minimal supervision udføre ENG undersøgelser med overfladeteknik. Det forventes at eleven kan foretage og bedømme CTS undersøgelser selvstændigt. Eleven skal tildeles mere komplicerede opgaver indenfor alle RUTINE områder. Formateret: Fremhævning Eleven skal opnå generel faglig selvstændighed. Kommisorium: Anbefalinger: Generelt for kort tid til at tilegne sig alle relevante kompetencer. Man bør overveje en udvidelse af uddannelsen. Formateret: Skrifttype: Fed Formateret: Skrifttype: Fed 1): Autonome nervesystem undersøges kun få steder. Bør indgå i uddannelsen som valgfag ex 0,5 uge 2): Søvnsygdomme, udredning foregår på store afdelinger, uddannelsen bør indgå uændret som valgfag 3) Dokumentation og kvalitet er vigtig, foreslås at indgå som obligatoriske fag se forslag Specialerelevant informationsteknologi, neurofysiologi 4): Monitorering på ambulante og indlagte patienter er et voksende område. Bør indgå som obligatorisk, ex 0,5 uge samt fokus i praktik. Ekstra tid?? Side 22

29 Punkt 2, bilag 3 5): Billeddannende undersøgelser. Ultralyd, CT, MR, PET/SPECT. Voksende felt.. 1 uge obligatorisk Ekstra tid?? Formateret: Dansk (Danmark) Formateret: Engelsk (Storbritannien) Formateret: Engelsk (Storbritannien) Side 23

30 Punkt 5, bilag 1 Udvalg FUHA Fælles møde Møde 4. februar 2010 Emne Forslag til løsning af utilfredshed med it-undervisningen Baggrund FUHA modtog i sommeren 2009 et brev fra elever ved hospitalsteknisk assistentuddannelse, som klagede over, at indholdet i it-undervisningen var irrelevant. Henvendelsen blev drøftet på udvalgets møde i august 2009, hvor skolen og det lokale uddannelsesudvalg lovede at udarbejde et forslag til hvordan problemet kunne løses. Indstilling Udvalget skal drøfte og evt. godkende vedheftede forslag til løsning af problemet Status Syddansk Erhvervs Skole har fremsendt et svar til hvert speciale. Bærende for skolens svar er, at timetal og målpinde er tilfredsstillende. Der lægges altså ikke op til ændring af uddannelsesordningen. Og der foreslås der indirekte et nyt valgfrit specialefag om iværksætteri på audioområdet på et tidspunkt På audiologiområdet foreslås, at undervisningen indeholder mere statistik På neuroområdet foreslås, at undervisningen indeholder mere statistik, samt (afhængigt af elevønsker) mere om software i forhold til undersøgelser. Skolen vil generelt varetage en mere differentieret undervisning med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og interesser/udfordringer i praktikken.

31 Svar ang. IT undervisning på hovedforløb neurofysiologiassistent: Vi har nu gennemgået fagets mål og elevernes skrivelse blandt faglærer på uddannelsen. Konklusion på dette er: At som udgangspunkt er timetal og målepinde for faget tilfredsstillende. Da neurofysiologiassistenten ofte indsamler data i samarbejde med neurofysiologerne, i forbindelse med forskning, er det oplagt, at statistik er en målpind i faget IT neuro. Faget statistik giver tilmed neurofysiologiassistenten en generel kritisk holdning over for alle de måleresultater, eleven indsamler. Normalmaterialearbejde er en del af det arbejde, man udfører som assistent i forhold til diverse undersøgelser. Derfor er en generel viden om dette emne, en grundlæggende viden for at kunne arbejde med de undersøgelser man udfører. Ønsker om undervisning i diverse apparater bør ligger i elevernes praktik, da de jo er forskellige fra afdeling til afdeling. Software i forhold til forskellige undersøgelser bliver der undervist i, og vi vil overveje, evt. at bruge mere tid på dette i forhold til elevønsker. Dette emne kunne jo også være et som den enkelte elev, med interesse for dette, kunne arbejde med i sin projektopgave, som jo skal tage afsæt i praktikken Skolen vil forsøge at omstrukturere undervisningen således, at det kan tilgodeses at eleverne i specielt dette fag har meget forskellige forudsætninger inden uddannelsesstart. På denne måde vil undervisningen tilgodese, både den elev med et mindre kendskab til området, og til den elev der har stor viden i faget. På skolens vegne Mette Andersen Uddannelseskoordinator Hospitalsteknisk assistent Center for Sundhed & Teknik Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Munkebjergvej Odense M Telefon: Mobil: Web: sde.dk

32 Svar ang. IT undervisning på hovedforløb audiologiassistent: Vi har nu gennemgået fagets mål og elevernes skrivelse blandt faglærer på uddannelsen. Konklusion på dette er: At som udgangspunkt er timetal og målepinde for faget tilfredsstillende. Målpinde så som kryptering og registerlovgivning kunne evt. flyttes til et nyt valgfrit specialefag: iværksætteri (evt. sammen med salg og service). Statistik vil fremover laves mere brancherelevant d.v.s. privat/offentlig/branche gren. Skolen vil forsøge at omstrukturere undervisningen således, at det kan tilgodeses at eleverne i specielt dette fag har meget forskellige forudsætninger inden uddannelsesstart. På denne måde vil undervisningen tilgodese, både den elev med et lille kendskab til området, og til den elev der har stor viden i faget. De forslag som eleverne kommer med til erstatning for faget, vil vi tage med os og forsøge at lægge nogle af dem ind i andre relevante fag. På skolens vegne Venlig hilsen Mette Andersen Uddannelseskoordinator Hospitalsteknisk assistent Center for Sundhed & Teknik Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Munkebjergvej Odense M Telefon: Mobil: Web: sde.dk

33 Punkt 6, bilag 1 Udvalg FUHA Fælles møde Møde 4. februar 2010 Emne Forslag program for konference for praktikstederne Baggrund FUHA og det lokale uddannelsesudvalg har jævnligt afholdt en temadag for praktikstederne med det overordnede formål at fremme kvaliteten af uddannelsen. FUHA har i sin årsplan besluttet, at afholde en konference for praktikstederne torsdag den 10. juni Indstilling Udvalget skal fremkomme med forslag til formål og indhold på temadagen/konferencen Status Formålet med dagen Formålet er at bidrage til at praktikstederne sikrer en god uddannelse af eleverne i praktikperioderne Indhold: Oplæg fra?? Hvad er den gode praktikplads? Oplæg fra FUHA / skolen Information om hjælpemidler til praktikvirksomheden Workshop for neuro-området: - Orientering fra FUHA om ændringer i UO for neuro-specialet - Orientering fra Metropol om nye uddannelser på Neuro-området Workshop for audio-området - Evaluering af det private spor i uddannelsen - Oplæg fra Delta(?): Hvor bevæger branchen sig hen? Praktiske forhold: Afholdes på Syddansk Erhvervsskole den 10. juni kl Pris for deltagelse: ca.?? FUHA udsender invitation direkte til alle godkendte praktiksteder i marts og igen i maj måned.

34 Punkt 7, bilag 1 Udvalg FUHA fælles Møde 4. februar 2010 Emne Meddelelser Baggrund FUHA skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udvikling inden for udvalgets område og tilgrænsende områder. FUHA skal orienteres om sekretariatsmæssige handlinger siden sidste møde. Indstilling Til orientering Status Behandlede ansøgninger om godkendelse af praktikvirksomheder siden sidste møde: Godkendt: Høreklinikken i Greve Håndværkervænget Greve Ikke godkendt: Tårnby Høreklinik Aps Kamillevej 4, Kastrup Evaluering af det private spor i uddannelsen FUHA har besluttet at evaluere det private spor i uddannelsen. Evalueringen har til formål at undersøge om uddannelsen giver eleverne de kompetencer, som det private arbejdsmarked har brug for, og om de private klinikker varetager oplæringsfunktionen, så eleverne når uddannelsens praktikmål. Evalueringen indebærer at såvel private klinikker, som elever og skole vil blive kontaktet. Evalueringen gennemføres af konsulentfirmaet ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning og Analyse. Uddannelser på neurofysiologi-området på Metropol FUHA havde på sidste møde besøg af Therese Sachs fra UC Metropol.

35 Therese Sachs præsenterede Metropols initiativer på neurofysiologiområdet. Beslutningen om at udvide bioanalytikeruddannelsen med et speciale på neurofysiologiområdet begrundes ud over allerede kendte begrundelser også med inspiration fra Sverige, hvor denne model findes. Bioanalytikeruddannelsen har nu i alt 6 kliniske moduler, hvoraf det ene er klinisk neurofysiologi. Praktikvejledere for bioanalytikere på neurologiske afdelinger skal have hvad der svarer til 1/6 diplomuddannelse. Derfor og for at tilbyde neurofysiologiassistenter et fagligt løft - udbyder Metropol fra foråret 2010 et efteruddannelsesforløb. Efteruddannelsen svarer til et grundmodul på VVU-niveau, og varer ½ år på deltid (10 uger og 15 ects-points). På længere sigt overvejer Metropol at udvikle en hel VVU på det sundhedstekniske område. Det første grundforløb er udbudt til at starte 1. februar 2010, koster ca og der er nu ca. 12 tilmeldte REU s høring af de faglige udvalg om praktikpladsgodkendelser: Rådet for Erhvervsrettede Grunduddannelser (REU) har iværksat en undersøgelse af de faglige udvalgs praksis vedr. godkendelse af praktikvirksomheder. Målet er at synliggøre god praksis og reducere evt. uhensigtsmæssige barrierer for godkendelse af praktikvirksomheder. FUHA s svar på REU s henvendelse er vedheftet. Nye love og bekendtgørelser: A) Lov nr 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser (Justering af præmie, løntilskud og bonus, adgang til skolepraktik og til skoleundervisning og tilskud til praktikvirksomheder) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Konsekvenser for FUHA: Praktikstederne modtager kr. for at ansætte en elev i en ny praktikplads. Ministeriets kampagneopslag er vedheftet og lagt på FU- HAs hjemmeside. B) Lov nr af 27. december 2009 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler (Tilskud til udlændinges deltagelse i erhvervsuddannelse, Tvistighedsnævnets kompetence, omlægning af finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse, permanentgørelse af produktionsskoleforsøg for elever fra Sydslesvig m.v.) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Konsekvenser for FUHA: Der vurderes ikke at være konsekvenser for FUHA C) Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om skolepraktikydelse https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129194

36 Konsekvenser for FUHA: Ingen konsekvenser, da der ikke anvendes skolepraktik D) Bekendtgørelse nr. 13 af 8. januar 2010 om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Konsekvenser for FUHA: Kan betyde ekstra tilskud til virksomheder, som fx ansætter en elev fra en virksomhed, som er lukket pga. konkurs. E) Bekendtgørelse nr. 22 af 12. januar 2010 om erhvervsuddannelser https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Konsekvenser for FUHA: Tilsyneladende ikke konsekvenser for PASS. Handler om regler for udvidet brug af skolepraktik, krav til lærerkvalifikationer, samt en række administrative lettelser og diverse konsekvensrettelser af administrativ karakter.

37 Punkt 9, bilag 1 Udvalg FUHA Fælles møde Møde 4. februar 2010 Emne Godkendelse af referat fra møde den 17. nov 2009 Baggrund Udvalget skal godkende referat med evt. bemærkninger Indstilling Til godkendelse Status Referatet blev udsendt ca. 1 uge efter mødet til kommentering. Sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger

38 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov kl ca Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, 2. næstformand, FOA Lene Nielsen, FOA Niels Lodman, Dansk HøreCenter Afbud: Michael Bille, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske Regioner, audio Vakant, Danske Regioner, neuro Jørgen Svend.Poulsen, TL Kenneth Hesel Egsgaard, PAKS Lotte Meilstrup, FOA Jacob M. Jørgensen, Danske Regioner Forslag til dagsorden: Neurofysiologiområdet kl ) Godkendelse af dagsorden 2) Uddannelser på neuro-området på Metropol 3) Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. ændring i neuro-specialet 4) Udviklingsredegørelse, neuro-specialet 5) Evt. Fælles, kl ) Godkendelse af fælles dagsorden 7) Godkendelse af referat fra sidste møde 8) Plan for beskrivelse af uddannelsen i national kvalifikationsramme 9) Invitation til drøftelse af innovation 10) Statistik over indgåede uddannelsesaftaler på specialerne 11) Årsplan ) Orientering om ny struktur og nyt navn for sekretariatet 13) Budget ) Meddelelser 15) Evt. Frokost kl Audiologiområdet kl ) Godkendelse af dagsorden 17) Evaluering af det private spor i audiologiassistentuddannelsens 18) Nedsættelse af udvalg til godkendelse af ansøgning om praktikpladsgodkendelse med dispensation 19) Udviklingsredegørelse, audiologispecialet 20) Evt.

39 Møde for neuro-området Ad 1) Godkendelse af dagsorden Bilag: Dette dokument Bemærkninger: Indstilling: Referat: Dagsorden er aftalt med formandskabet Til godkendelse Dagsorden blev godkendt Ad 2) Uddannelser på neurofysiologi-området på Metropol Bilag: Ingen Bemærkninger: Indstilling: Referat: Therese Sachs, som er koordinator for efter og videreuddannelsen ved Metropol, vil orientere om deres (efter-) uddannelsesinitiativer på neurofysiologiområdet Til orientering Therese Sachs præsenterede Metropols initiativer på neurofysiologiområdet. Beslutningen om at udvide bioanalytikeruddannelsen med et speciale på neurofysiologiområdet begrundes ud over allerede kendte begrundelser også med inspiration fra Sverige, hvor denne model findes. Bioanalytikeruddannelsen har nu i alt 6 kliniske moduler, hvoraf det ene er klinisk neurofysiologi. Praktikvejledere for bioanalytikere på neurologiske afdelinger skal have hvad der svarer til 1/6 diplomuddannelse. Derfor og for at tilbyde neurofysiologiassistenter et fagligt løft - udbyder Metropol fra foråret 2010 et efteruddannelsesforløb. Efteruddannelsen svarer til et grundmodul på VVU-niveau, og varer ½ år på deltid (10 uger og 15 ects-points). På længere sigt overvejer Metropol at udvikle en hel VVU på det sundhedstekniske område. Det første grundforløb er udbudt til at starte 1. februar 2010, koster ca og der er nu ca. 12 tilmeldte Udvalget takkede Therese for hendes fremlæggelse, som alle fandt meget informativt. Ad 3) Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. ændring i neuro-specialet Bilag: Ingen Bemærkninger: En arbejdsgruppe bestående af Lene Nielsen, FOA og Anne Juhl, Danske Regioner (Ålborg Sygehus) har undersøgt behovet for ajourføring af uddannelsesordning for neurofysiologiassistentspecialet. 2

40 Lene Nielsen vil på mødet orientere om arbejdsgruppens anbefalinger Indstilling: Referat: Udvalget bedes drøfte arbejdsgruppens anbefalinger med henblik på prioritering af indsatsområder Lene beklagede, at forslaget pga. tidsnød ikke var udsendt på forhånd, men kunne fremlægge arbejdsgruppens anbefalinger ved en præcis gennemgang af, hvor i uddannelsesordningen gruppen fandt, der var brug for justeringer. Gennemgangen afsluttedes med flg. anbefalinger: 1. Generelt for kort tid til at tilegne sig alle relevante kompetencer. Man bør overveje en udvidelse af uddannelsen. 2. Autonome nervesystem undersøges kun få steder. Bør indgå i uddannelsen som valgfag ex 0,5 uge 3. Søvnsygdomme, udredning foregår på store afdelinger, faget bør indgå uændret som valgfag 4. Dokumentation og kvalitet er vigtig, foreslås at indgå som obligatoriske fag se forslag Specialerelevant informationsteknologi, neurofysiologi 5. Monitorering på ambulante og indlagte patienter er et voksende område. Bør indgå som obligatorisk, ex 0,5 uge samt fokus i praktik. Ekstra tid?? 6. Billeddannende undersøgelser. Ultralyd, CT, MR, PET/SPECT. Voksende felt..1 uge obligatorisk Ekstra tid?? Udvalget var meget tilfredse med arbejdsgruppens arbejde og fandt, at det var meget troværdige og seriøse anbefalinger som gruppen var kommet med. Heidi understregede dog, at det var vigtigt, at også andre fik mulighed for at vurdere forslaget. I forlængelse heraf aftaltes, at udvalgets næste møde (den 4. febr. 2010) forlægges til Odense og skal indeholde et fællesmøde med LUU om ændringer i UO vedr.neurofysiologispecialet.og faget informationsteknologi. Arbejdsgruppens forslag sendes til luu inden mødet. Ad 4) Udviklingsredegørelse neuro-specialet Bilag: Udkast til udviklingsredegørelsen for hospitalsteknisk assistentuddannelsen 3

41 Bemærkninger: Indstilling: Referat: Udvalget skal afgive en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. I redegørelsen skal udvalget orientere ministeriet om evt. behov for ændringer i uddannelsen, herunder uddannelsesordning og bekendtgørelse. I redegørelsen lægges op til en ajourføring af uddannelsesordningen for neurofysiologispecialet i forlængelse af arbejdsgruppens arbejde Udvalgets medlemmer bedes bidrage til kvalificering af beskrivelsen af udviklingstendenser på neuro-området Udvalget ønskede ændringsforslagene fra arbejdsgruppen indføjet i udviklingsredegørelsen. Desuden havde både Ane og Heidi nogle konkrete ændringsforslag, som de ville fremsende skriftligt til sekretariatet. Når de ønskede rettelser er indføjet fremsendes redegørelsen en sidste gang til godkendelse i formandskabet Ad 5) Evt. Intet at referere. 4

42 Fællesmøde for hele udvalget Ad 6) Godkendelse af fælles dagsorden Bilag: Bemærkninger: Indstilling: Referat: Udarbejdet i samarbejde med formandskabet Til godkendelse Mødet indledtes med en kort præsentation af udvalgets nye formand, der repræsenterer Danske Regioner, men arbejder som chefkonsulent i HR-Region Nord. Dagsorden blev godkendt Ad 7) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag: Referat fra møde den 24. august og Referat af fællesmøde med det lokale uddannelsesudvalg Bemærkninger: Referaterne har været udsendt og sekretariatet har modtaget flg. bemærkninger til referatet fra fællesmødet fra Heidi: Pkt. 2) Heidi mente, at Danske Regioner må melde tydeligt ud, om de vil have begge uddannelser, og om de vil ansætte neurofysiologiassistentelever fremadrettet. FOA vil kontakte Danske Regioner. Heidi havde flg. bemærkninger til referat fra Udvalgsmødet. Pkt 2) Heidi oplyste, at den nye uddannelse til bioanalytiker med mulighed for at vælge et neurofysiologispeciale nu er godkendt og starter efter sommerferien. Så den foreslåede henvendelse til Metropol vil ikke finde sted, i stedet vil FOA rette henvendelse til Danske Regioner for at få en klar udmelding om danske Regioners syn på de to uddannelsers fremtid. Ændringerne er indføjet i referaterne Indstilling: Referat: Referater til godkendelse Referatet blev godkendt Ad 8) Plan for beskrivelse af uddannelsen i National Kvalifikationsramme Bilag: Guidelines for indplacering af uddannelser i National Kvalifikationsramme Bemærkninger: Alle erhvervsuddannelser skal indplaceres i en national kvalifikationsramme for livslang læring, der beskriver hvilket kvalifikationsniveau ud af 8 mulige de hører til på. Formålet er at fremme gennemsigtigheden i uddannelsessystemet først på nationalt og senere på europæisk plan. Foreløbige vurderinger tyder på, at FUHAs uddannelse trin 1 5

43 kan indplaceres på trin 3, mens de fulde uddannelser kan indplaceres på trin 4 (sammen med studentereksamen og langt de fleste erhvervsuddannelser). Arbejdet skal afsluttes inden jul. Indstilling: Referat: Det indstilles at udvalget bemyndiger formandskabet til at godkende indplacering af uddannelserne i NQF Karen uddelte et forslag til indplacering af uddannelsen i NQF. Sekretariatet gav udtryk for, at indplaceringen ikke kunne gøres på et særlig objektivt grundlag, men efter princippet best fit var det sekretariatets overbevisning, at audiometristuddannelsen kunne indplaceres på trin 3 mens hospitalsteknisk assistent kunne indplaceres på trin 4. Hospitalsteknisk assistentuddannelsen er en specialist uddannelse, hvilket kan være meget vanskeligt at placere ved siden af generalistuddannelser, som fx social- og sundhedsassistentuddannelsen eller gymnasieuddannelsen, som ligger på samme niveau, men springet mellem niveauerne er så stort, at anden indplacering ikke virker troværdigt. Udvalget godkendte indplaceringen. Ad 9) Invitation til drøftelse af innovation Bilag: Innovation i uddannelserne Bemærkninger: Undervisningsministeriet har igangsat tværgående analyser af uddannelsernes bidrag til at fremme innovation på offentlige arbejdspladser. Analysefirmaet Brøndum og Fliess vil gerne høre udvalgets opfattelse af dette emne ud fra et analysenotat og beder om at indhente disse informationer på én af tre måder: a) Interview på et udvalgsmøde b) Interview på et formandskabsmøde c) Interview af sekretariatet Analysegruppen foretager interviewene i dec. jan. Formandskabet har planlagt møde den 15. jan. Indstilling: Det indstilles, at udvalget bemyndiger formandskabet eller sekretariatet til at stille sig til rådighed for interviewet. Referat: Udvalget godkendte forslag c) Ad 10) Statistik over indgåede uddannelsesaftaler på specialerne Bilag: Antal nye uddannelsesaftaler og færdiguddannede 2009 Bemærkninger: Opgørelsen er udarbejdet i sekretariatet på baggrund af indhentede oplysninger fra Syddansk Erhvervsskole. 6

44 Antallet af neuro-elever er lavt, 6 nye aftaler og 8 afsluttede Antallet af audiologi-elever er stigende, 37 nye aftaler og 30 afsluttede. Tallene afspejler det første store optag på det private spor i uddannelsen. Indstilling: Referat: Til orientering Udvalget udtrykte stor tilfredshed med udviklingen på audioområdet. Niels orienterede om, at det lokale uddannelsesudvalg havde modtaget tilsagn om midler fra AER til praktikpladsopsøgende arbejde. Udvalget ville prioritere indsatsen til neuro-området. Ad 11) Årsplan 2010 Bilag: Forslag til årsplan for FUHA 2010 Bemærkninger: Indstilling: Referat: Årsplanen indeholder - forslag til prioriterede indsatsområder i møder i formandskabet - 4 møder i udvalget - 1 konference for praktikstederne - Årsplan til godkendelse I forlængelse af drøftelserne på neuro-gruppen møde tidligere på dagen besluttedes det, at lægge mødet i februar i Odense og bede det lokale uddannelsesudvalg om at deltage. Formålet skulle være, at få lejlighed til i fællesskab at drøfte de fremkomne forslag til ændringer i uddannelsesordning på neuroområdet samt de lovede forslag fra skolen/det lokale uddannelsesudvalg om ændringer vedr. informationsteknologi. Med disse ændringer blev årsplanen godkendt. Ad 12) Orientering om ny struktur i sekretariatet Bilag: Model for oprettelsen af Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser Bemærkninger: Antallet af udvalg, der bliver serviceret i EPOS-sekretariatet, er inden for de senere år blevet øget blandt andet med faglige udvalg. Der er derfor behov for en ny organisationsstruktur. En ændret organisationsstruktur betyder enkelte tilpasninger i udvalgsstrukturen. Dette notat beskriver et forslag om at oprette en bestyrelse samt forslag om nogle afledte tilpasninger. Den nye struktur forventes godkendt i løbet af nov. hvorefter der nedsættes en bestyrelse med repræsentation fra alle organisationer pr. 1. jan Indstilling: Til orientering 7

45 Referat: John fremlagde den nye plan for organisering af sekretariatet. Udvalget fandt planen hensigtsmæssig og tog præsentationen til efterretning. Ad 13) Godkendelse af budget 2010 Bilag: Forslag til budget for FUHA 2010 Bemærkninger: Indstilling: Referat: Forslag til budget indeholder en fremskrivning af posterne med 3,5%. Dernæst er budget præsenteret dels i en uændret opstilling, dels i en opstilling, der tager højde for den nye struktur og ledelse af sekretariatet. Det indstilles at budgettet godkendes, og at den nye opstilling tages i anvendelse såfremt den nye struktur godkendes. Budgettet blev godkendt. Ad 14) Meddelelser Bilag: a) Orientering om regler for inhabilitet b) link Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008 Bemærkninger: Indstilling: Referat: Ad a) Sekretariatet vil fremover orientere censorer om regler vedr. inhabilitet Ad b) Årsrapporten viser en stigning i antallet af sager i Tvistighedsnævnet, herunder langt de fleste fra elever, der har været uretmæssigt opsagt. Ca. ¾ af sagerne giver eleven ret, eller der indgås forlig Ankenævnet vedr. praktikvirksomheder modtager klager fra virksomheder, der ikke er blevet godkendt som praktiksted. I ca. halvdelen af tilfældene er de faglige udvalgs afgørelser blevet tilsidesat Til orientering Ad b) Niels efterspurgte årsberetningen og fik udleveret et trykt eksemplar. Udvalget tog meddelelserne til efterretning. Ad 15) Evt. Intet at referere. 8

46 Møde for audiologi-området Ad 16) Godkendelse af dagsorden Bilag: Dette dokument Bemærkninger: Indstilling: Referat: Udarbejdet i samarbejde med formandskabet Til godkendelse Dagsordenen blev godkendt Ad 17) Evaluering af det private spor i audiologiassistentuddannelsen Bilag: Oplæg til evaluering af uddannelsen, det private spor Bemærkninger: FUHA godkendte i 2007 et privat spor i uddannelsen til audiologiassistent. Uddannelsen har samme varighed som den offentlige uddannelse, men uddannelsesmålene er forskellige på en række områder. Dette for at muliggøre, at private virksomheder kunne godkendes til at forestå praktikoplæring. Samtidig udviklede udvalget en kort uddannelse, trin 1 til audiometrist. De første elever efter denne uddannelsesordning afsluttede uddannelsen sommeren 2009, og formandskabet ønsker derfor en evaluering af uddannelsens relevans og kvalitet. Evaluering søges gennemført for udvalgets uforbrugte midler og midler til udviklingsopgaver i 2009 og Indstilling: Referat: Mål og budget for evaluering til godkendelse Niels bifaldt evalueringsoplægget. Niels gav udtryk for, at uddannelsesordningen var i orden, og var godt tilfreds med opdelingen i et privat og et offentligt spor. Men Niels fandt at den praktiske gennemførelse af undervisningen på Syddansk Erhvervsskole var mangelfuld og præget at dårlige undervisere, aflyste timer og undervisningsmaterialer, der ikke er tilpasset elevernes niveau. Udvalget lagde vægt på, at skolen skulle høres i evalueringen. Erik anbefalede Svend Jensen, som tidligere har udarbejdet evalueringer på erhvervsuddannelsesområdet til at forestå evalueringen. Udvalget tilsluttede sig forslaget om, at Svend Jensen anmodes om at give tilbud til på evalueringsopgaven. Såfremt evalueringen kan gennemføres for udvalgets midler bemyndiges sekretariatet til at udforme aftalen med Svend Jensen og sikre evalueringens gennemførelse. Med disse bemærkninger blev oplæg og budget godkendt. 9

47 Ad 18) Nedsættelse af udvalg til godkendelse af ansøgning om praktikpladsgodkendelse med dispensation Bilag: Ingen Bemærkninger: Sekretariatet modtager ansøgninger om godkendelse til praktikplads, hvor der søges dispensation for særlige situationer. Da ansøgninger skal behandles inden for 14 dage har sekretariatet brug for et partssammensat høringsudvalg, som kan udtale sig på udvalgets vegne i sådanne situationer. Udvalget skal ikke mødes, blot høres via mailkorrespondance. Afgørelser med dispensation forelægges udvalget efterfølgende. Indstilling: Referat: Det indstilles at parterne udpeger en repræsentant fra lønmodtagerorganisationen og en repræsentant fra arbejdsgiverorganisationen til et dispensationsudvalg. Det aftaltes, at TL stiller med en repræsentant (Erik indtil videre) og at den nye repræsentant fra Danske Regioner forventes at udfylde pladsen på arbejdsgiverside. Ad 19) Udviklingsredegørelse, audiologispecialet Bilag: Udviklingsredegørelse for Hospitalstekniskassistentuddannelsen Bemærkninger: Indstilling: Referat: Udvalget skal afgive en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. I redegørelsen skal udvalget orientere ministeriet om evt. behov for ændringer i uddannelsen, herunder uddannelsesordning og bekendtgørelse. Af redegørelsen fremgår, at udvalget vil evaluere det private spor i uddannelsen og derefter vurdere, om evalueringen giver anledning til ændring i uddannelsen Udvalgets medlemmer bedes bidrage til kvalificering af beskrivelsen af udviklingstendenser på audio-området Flere problematiserede, at der i flg. nøgletallene kun skulle være ca. 40% af grundforløbseleverne, der fortsætter med en praktikplads og uddannelsesaftale for hovedforløbet. Sekretariatet undersøger, om der kan findes bedre dokumentation eller perspektivering af disse tal. Erik mente ikke det skulle fremstå som om at FUHA havde udviklet audiometristuddannelsen, da det rettelig var et pålæg fra ministeriet. Under pkt. 5) ønskede Erik tilføjet herunder at praktikvirksomhederne følger FUHA s retningslinjer. Endelig foreslog Erik, at der blev indføjet et linjeskift mellem beskrivelsen af audio og neuroområdet i teksten målrettet Med disse bemærkninger blev udviklingsredegørelsen godkendt vedr. audioområdet. 10

48 Ad 20) Evt. Niels orienterede om, at Dansk HøreCenters samarbejde med skolen gennem længere tid havde budt på en række vanskeligheder og nu var gået helt i hårdknude. Dansk HøreCenter har 15 praktiksteder og ca. 25 elever og sammen med sin advokat mfl. ville Niels nu finde en helt anden løsning. Niels lovede, at skrive til formandskabet i den kommende uge, når sagen var helt afklaret internt i virksomheden. Da formandskabet også havde hørt om utilfredshed med skolens undervisningsmaterialer og aflyst undervisning fra andre praktiksteder besluttede formandskabet at indkalde skole til et møde for bede dem redegøre for sagen set fra deres side. 11

49 Punkt 10, bilag 1 Udvalg FUHA Internt møde Møde 4. februar 2010 Emne Godkendelse af ny forretningsorden Baggrund Forretningsordenen indeholder retningslinjer for udvalgets arbejde. Grundlaget for udvalgets arbejde er blevet ændret på en række punkter og skal derfor ajourføres Indstilling Ny forretningsorden til godkendelse Status 1. Dansk Hørecenter bliver skrevet ud af forretningsordenen og er dermed ude af udvalget. Begrundelse: De ordinære medlemmer (i forhold til EUD-loven) kan ikke acceptere, at et tilforordnet medlem af det faglige udvalg boykotter erhvervsuddannelsen. 6. To konsekvensrettelser som følge af oprettelsen af en bestyrelse for sekretariatet.

50 FU j.nr Januar 2010 Forretningsorden for Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Udarbejdet i henhold til: Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 23/10/ Nedsættelse og sammensætning Det faglige udvalg varetager hospitalsteknisk assistentuddannelsen med specialerne audiologiassistent og neurofysiologiassistent. Udvalget er sammensat af et lige stort antal arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter: Fire repræsentanter fra arbejdsgiversiden bestående af repræsentanter fra Danske Regioner. Fra arbejdstagerside udgør repræsentationen i udvalget to repræsentanter fra Teknisk Landsforbund samt to repræsentanter fra Fag og Arbejde. Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) og Dansk Hørecenter er fra 1. januar 2007 tilforordnet udvalget med hver en repræsentant. Såfremt de private parter tegner overenskomst tages der på ny stilling til partssammensætningen i FUHA. Danske Regioner besætter formandsposten, mens Fag og Arbejde og Teknisk Landsforbund skiftevis besætter næstformandsposten i perioder à 2 år med skift i lige år. 2. Mødevirksomhed Udvalget afholder mindst 4 møder årligt. Udvalgsmøder afholdes efter forudgående skriftlig indkaldelse. Udvalget er beslutningsdygtigt, når to fra hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagerside og formand eller næstformand er til stede. Møderne kan afholdes specialerne for sig (specialeudvalg) og som fælles møder. Spørgsmål vedrørende drift af udvalget (herunder økonomi), spørgsmål af principiel karakter og vedrørende begge specialer skal træffes på fællesmøderne. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Hvis en eller flere fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden er fraværende, kan deres stemme medregnes til flertallet i gruppen. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Afgørelser kan ikke træffes på baggrund af afstemning i specialeudvalgene. Tilforordnede kan ikke stemme.

51 Udvalgenes møder ledes af formanden, og ved dennes fravær af næstformanden. Dagsorden til udvalgsmøderne udsendes 1 uge før afholdelse. Det tilstræbes, at referater udsendes senest 2 uger efter mødernes afholdelse. 3. Formandskab Under det faglige udvalg er nedsat et formandskab. Formandskabet består af udvalgets formand og næstformand. Formandskabet fastlægger dagsorden og holder jævnligt formandskabsmøder, samt afgør sager af hastende karakter. Den faglige organisation, som ikke besætter næstformandsposten, deltager i formandskabsmøderne. Det er i reglen formandskabet, der foretager besigtigelser samt repræsenterer udvalget. Alle afgørelser truffet af formandskabet forelægges på førstkommende møde i det faglige udvalg til orientering. 4. Det faglige udvalgs opgaver Udvalgets kompetencer og opgaver følger af 38 i Lov om erhvervsuddannelser (se bilag 1). 5. Finansiering af det faglige udvalg Udvalget fastsætter og godkender budget og regnskab en gang årligt, omkring årsskiftet. De repræsenterede parter i udvalget afholder alle de udgifter, der er forbundet med udvalgets aktiviteter. Arbejdsgiversiden betaler halvdelen af udgifterne, mens arbejdstagersiden afholder den anden halvdel. Fordelingen arbejdstager imellem foretages med 50% til hver organisation. Der aftales særligt bidrag for tilforordnede. Betalingen for det faglige udvalgs aktiviteter opkræves kvartalsvist forud. 6. Sekretariat for det faglige udvalg Det faglige udvalgs sekretariat er placeret sammen med EPOS i SEVU. Sekretariatet fungerer inden for de økonomiske rammer, der er sat af det af udvalget fastsatte budget for sekretariatet. Budgettet fastlægges for et år ad gangen. Sekretariatet fungerer i alle henseender på samme måde, som administrationen hos EPOS i øvrigt fungerer. Sekretariatet betjener det faglige udvalg, herunder sagsforberedelse, udarbejdelse af dagsordener, referater, videreekspeditioner m.v. Sekretariatet skal endvidere udarbejde budget og regnskab for det faglige udvalg og sekretariat, samt styre de daglige kontorrutiner, såsom journal, korrespondance,

52 materialeindkøb m.v. Sekretariatets kompetence fastlægges således løbende gennem det faglige udvalgs beslutninger om principielle spørgsmål. Sekretariatet behandler og færdigekspederer alle rutinesager. Det gælder ansøgninger om godkendelse som praktiksted, dispensationsansøgninger, forlængelse af uddannelsesaftaler, udstedelse af uddannelsesbeviser m.v. En rutinesag er en sag, som det faglige udvalg har truffet principiel beslutning om. Således godkendelse af praktiksteder, hvor det faglige udvalg har besluttet faste retningslinier for permanent godkendelse, midlertidig godkendelse og ikke-godkendelse. Alle tvivlsspørgsmål og alle principielle spørgsmål forelægges det faglige udvalg. Sekretariatet udfører endvidere de ad-hoc opgaver, udvalget måtte beslutte at pålægge sekretariatet. Sekretariatet fastlægger selv de daglige arbejdsrutiner. Det faglige udvalg kan nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til behandling af afgrænsede emner. Udvalget kan desuden efter eget skøn tilforordne medlemmer. Forretningsordenen afløser forretningsordenen af juni København den 4. februar 2010 Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, Teknisk Landsforbund, næstformand

53 Bilag 1 Lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr af 23/10/ De faglige udvalg bestemmer for de enkelte godkendte uddannelser indholdet i regler om: 1) Uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse. 2) Uddannelsens mål. 3) Eventuelle øvrige rammer for undervisningens indhold, herunder eventuelle niveau-krav, jf. 13, stk. 1. 4) Bedømmelsesplan, for så vidt angår områdefag og specialefag, jf. 33, stk. 3. 5) Praktikuddannelsen. 6) Uddannelsens tilknytning til en eller flere fællesindgange, jf. 14, stk. 2. 7) At 12, stk. 1, 2. pkt., ikke finder anvendelse for uddannelsen eller et speciale inden for uddannelsen. Beslutning herom skal være enstemmig. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter reglerne i overensstemmelse med udvalgenes bestemmelse, når reglerne lovligt kan fastsættes. Stk. 3. De faglige udvalg fastsætter uddannelsesordninger for de enkelte uddannelser, jf. 4, stk. 4. Stk. 4. De faglige udvalg fastsætter retningslinjer for og afholder eventuelle svendeprøver, jf. 33, stk. 4. Stk. 5. Det faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom. Stk. 6. De faglige udvalg træffer afgørelse med hensyn til: 1) Godkendelse af praktikvirksomheder, jf. 31, stk. 1, og 46. 2) Tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelse af forbud mod ansættelse af unge under 18 år på den enkelte virksomhed og dispensation fra forbud, jf. 44, stk. 4 og 5. 3) Godkendelse af særbestemmelser i uddannelsesaftaler, jf. 52, stk. 2. 4) Afkortning eller forlængelse af uddannelser, jf ) Klager over skolers afgørelser om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik, jf. 66 j. De faglige udvalgs afgørelser med hensyn til nr. 3-5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 7. De faglige udvalg 1) virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne, jf. 42, 2) virker for tilvejebringelse af praktikpladser, jf. 43, stk. 2, og 3) behandler tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder, jf. 63. Stk. 8. De faglige udvalg afgiver indstilling om supplerende kurser, jf. 16, og om forbud mod ansættelse af unge under 18 år uden uddannelsesaftale, jf. 44, stk. 1. Stk. 9. De faglige udvalg medvirker ved indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser om fælles områdefag, jf. 25, stk. 3, og afgiver efter anmodning udtalelse til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser om spørgsmål af betydning for rådets arbejde.

54 Punkt 11, bilag 1 Udvalg FUHA Internt møde Møde 4. februar 2010 Emne Nedsættelse af høringsudvalg vedr. godkendelse af praktikvirksomheder. Baggrund Det er FUHA s opgave er at godkende praktikvirksomheder iflg. Erhvervsuddannelsesloven 38, stk. 6 og 7. Indstilling Udvalget skal udpege en repræsentant fra arbejdsgiversiden og en repræsentant fra arbejdstagersiden, der skal høres i tilfælde af dispensationer ved godkendelse af praktiksteder Status FUHA har udformet retningslinjer for, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at en virksomhed kan godkendes til at forestå elevuddannelser på både audio- og neuroområdet. Disse retningslinjer findes på FUHAs hjemmeside (er for nyligt blevet teknisk ajourført). En ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed skal besvares indenfor en periode på 14 dage. Det volder som regel ingen problemer, men af og til søges om dispensation fra kravene. Fx om en audiologopæd kan være praktikvejleder i stedet for en audiologiassistent. I sådanne tilfælde har sekretariatet brug for et høringsudvalg, der med indsigt i forholdene på arbejdspladsen og i uddannelsen kan tilkendegive udvalgets holdning til ansøgninger. Udvalgsmedlemmerne vil blot blive hørt via mail og forventes ikke at skulle samles fysisk. Der anmodes om et udvalg på både neuro- og auidio-området

55 Punkt 13, bilag 1 Udvalg FUHA Audiologiassistent-specialet Møde 4. februar 2010 Emne Initiativer for at øge elevernes tilfredshed med uddannelsen Baggrund FUHA skal foretage opfølgning af, om uddannelsen lever op til de forventede kvalitetskrav i uddannelsen. Indstilling Udvalget skal drøfte skolens forslag til løsningsinitiativer Status Sagen med Dansk Hørecenter har gennem nogen tid forårsaget uro og utilfredshed i elevgruppen. Sagens afslutning forventes at give mere ro i undervisningsmiljøet. Men der har gennem nogen tid også været givet udtryk for utilfredshed med kvaliteten af skoleundervisningen generelt, herunder manglende koordinering af underviserne og utilfredsstillende undervisningsmateriale. Formandskabet har drøftet sagen med skolens ledelse (Jan Meinicke), der vil fremlægge skolens forslag og initiativer til at forbedre underundervisningen.

56 Opret en praktikplads, og få kroner Rigtig mange unge mangler en praktikplads. Det er et problem, både for de unge, virksomhederne og samfundet. Cirka elever i erhvervsuddannelserne mangler lige nu en praktikplads. Det er et stort problem for de unge. Og det er et alvorligt samfundsmæssigt problem, fordi vi i nær fremtid kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for en række områder. Mange virksomheder har igangværende uddannelsesaftaler. Det er en indsats, vi påskønner, men det er desværre ikke nok. På trods af krisen og eventuelle afskedigelser vil vi derfor opfordre jeres virksomhed til at oprette én eller flere praktikpladser. I har nu mulighed for at få en bonus på op til kroner per ny uddannelsesaftale. De kroner udbetales som kroner per måned i tre måneder svarende til 67 procent af elevens løn i prøvetiden. Derefter får I en bonus på kroner efter fire måneder og igen efter syv måneder. Bonussen gælder for alle uddannelsesaftaler, der indgås fra den 5. november 2009 til den 31. december I den kommende tid tager erhvervsskolernes praktikpladskonsulenter ud på en række virksomhedsbesøg for at fortælle om mulighederne for at få en elev med bonus og indgå uddannelsesaftaler, der passer til virksomheden. Hvis I er interesserede i et besøg, kan I kontakte den nærmeste erhvervsskole. I er selvfølgelig også velkomne til at ringe til skolen for at høre nærmere om uddannelsesaftaler og bonusordningen. Skolen hjælper jer gerne med det praktiske arbejde. I kan finde den nærmeste skole på adressen ved at klikke på Gode råd om ansættelse af elever i boksen for virksomheder. I kan også ringe til ministeriets hotline på telefon , hvis I har spørgsmål til bonusordningen. Og I kan finde mere information samt dette brev i en engelsk udgave på Med venlig hilsen Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Bertel Haarder Undervisningsminister Harald Børsting Formand LO Inger Magrethe Jensen Formand SOSU-Lederforeningen Erik Fabrin Formand Kommunernes Landsforening Bent Hansen Formand Danske Regioner Peter Amstrup Formand Danske Erhvervsskoler - Lederne

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012

Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012 Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012 For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Grundfag Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedelsesdato: 23. juni 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 1. april 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand cc. Lotte Meilstrup, FOA John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg,

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede:

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede: Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Praktikmål...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Praktikmål... NAVN: PRAKTIKSTED Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Praktikmål. 9 Anvendelse af Logbog... 10 Praktikvejledning 1.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Indholdsfortegnelse:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, bgs@tl.dktl, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 1. marts 2013

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 30. sept. 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand, Lotte Meilstrup FOA, 2. næstformand cc. Jacob Møller Jørgensen; Danske Regioner Simon Heideman, TL, kommende næstformand John Steffensen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Adresser:...3 Skolekalender...5 Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg...6 Praktikvejledning

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 20. maj 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.:

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.: Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) i henhold

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 19. juni 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september

Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Til Per Kristian Jansen, formand, Danske REgioner Heidi Leen, FOA Birgit Andersen, Danske Regioner Anita Bak Johansen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Indkaldelse til møde i FUHA den 15. september Dato: 8. september

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens Kompetencemål,

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Neurofysiologiens udvikling

Neurofysiologiens udvikling Neurofysiologiens udvikling Følger neurofysiologiassistenternes uddannelse med i udviklingen? Martin Fabricius Klinisk neurofysiologisk Afdeling Glostrup Hospital Disposition Hvad er der sket, rent personalemæssigt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere