Grundejerforening Boelsvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforening Boelsvang"

Transkript

1 Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille lokalitet til rådighed for mødet. Optælling af tilstedeværende ved kasserer, Erik. Pkt. 1. Valg af referent & dirigent Kim L. Johansen, nr. 6 valgt som referant. Thorkild valgt som dirigent. Dirigenten godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen. Pkt. 2. Formanden forklarede til mødet, at der ikke har været brugt penge på udbedring af de, på tidligere generalforsamlinger, fremlagte problemstillinger vedr. gænger mv. Ved sidste generalforsamling havde det været diskuteret og der havde været fremlagt forslag til en løsning. Grundet sidste års hårde vinter er problemet ikke blevet forbedret og foreningen står stadig med udfordringen i udbedringen af gængernes tilstand, samt økonomien. Bestyrelsen fremlægger derfor 2 forslag til afstemning. Der er ikke tale om lån, idet det umiddelbart vil være bedst for foreningen på længere sigt, at der ikke bliver optaget lån.

2 1. forslag betaling af kr. pr. 1. April forslag opsparing over 5 år med kr. pr. April hvert år. Desuden et forslag 3. vedrørende sikkerhed Der er for bestyrelsen ikke tvivl om, at det vil kræve mange penge at få udbedret gængerne mv. men at man også fremover ikke vil have så stor udgift på vedligeholdelsen, såfremt man får gennemført renoveringen snarest. Det vil kun blive dyrere for fremtiden, hvis ikke der bliver gjort noget snart. Det er klart bestyrelsens opfattelse at der i så fald vil være tale om vedligeholdelse med øgede omkostninger for foreningen. Der blev spurgt om der måtte stilles et 4 forslag, idet der fra flertallet blev ønsket en vedligeholdelseskonto, som der blev indbetalt til, sideløbende med alm. kontingent. Bestyrelsen kan fremsætte ændrings- eller yderligere forslag, men forsamlingen kan ikke. Der var ikke uenighed om, at gængerne mv. skulle renoveres, men der var stor uenighed omkring måden og særligt omkring økonomien i renoveringsprojektet. Under diskussionen var der stor uenighed om reglerne for forslag, vedtægter mv. Der var flere spørgsmål omkring konsulentarbejdet omkring projekteringen af renoveringen. Flere var utilfredse med, at de ikke havde fået rapporten til gennemlæsning inden mødet. Og formanden oplyste, at konsulentens rapport var tilgængelig for alle, hvilket var oplyst tidligere på generalforsamlingen i foråret. Bestyrelsen ville sørge for, at alle fik et eksemplar i papir af rapporten. Konsulenten havde vurderet en restlevetid på 0 år, hvilket var anført i rapporten. Dette er baggrunden for den korte tidshorisont. Flere spurgte vedr. lånemuligheder og det blev af bestyrelsen oplyst, at der fra advokats side ikke var noget til hinder for, at man kunne optage et lån i foreningen. Det ville envidere kræve vedtægtsændringer, ligesom man skulle være opmærksomme på, at foreningen kommer til at betale for renterne på et evt. lån. Der blev forespurgt omkring konkrete tilbud fra entreprenører. Formanden svarede, at man ikke havde hentet tilbud ind, idet man på nuværende gik ud fra konsulentrapporten, som konkret beskrev, hvad der skulle foretages af renovering.

3 Man ville ikke gå ud og hente tilbud, når man ikke var sikker på, at der var økonomi til evt. sætte i værk. Det ville måske ødelægge mere end det gavnede. Prisen som fremsat i rapporten er kun ca. og kan blive både dyrere og billigere. Flere tilstedeværende var utilfredse med, at projektet ikke var delt op i mindre projekter, såsom garageområde, gænger mv. Der var en som havde regnet ud, at hver husstand kunne slippe med langt mindre beløb end de kr. Kassereren gjorde opmærksom på vigtigheden af, at få tingene gjort, fordi der om 7-10 år kan komme endnu en regning på udbedring af vejen mv. Formanden oplyste om, at man fra medlemmernes side havde valgt en bestyrelsen. Og bestyrelsen varetager medlemmernes interesser i større sager. Bestyrelsen har valgt en konsulent til vurderingen. Det ville fra bestyrelsens side være et skråplan, såfremt alle skulle være med i alle beslutningsprocesser. Der blev henstillet til, at man ikke fokuserede på sagen som helhed. Der var ønske fra flere om, at der blev besluttet at oprette en vedligeholdelseskonto, hvor der blev indbetalt et mindre beløb. Spørgsmål fra Kirsten vedr. skønhedsværdien kontra funktionalitet på løsningen. Hvor ligger grænsen for hvad man vil lave. Ville man asfaltere parkeringen, billigere løsninger i valg belægninger på områder. Bestyrelsen bad om midlertidig suspension af generalforsamlingen, hvilket dirigenten bevilliget i 10 minutter. Efter genoptagelse af GF, fremsatte bestyrelsen et supplerende forslag (3), omhandlende indbetaling af ekstra 500 kr/md til en designeret gængekonto (opkrævet kvartalsvis) fra 1. April 2011 og 10 år frem. Forslag: 500 kr. pr. mdr, som justeres løbende i forbindelse med detailforskrifter. Bestyrelsen forbeholder sig i forslaget ret til suverænt, at bestemme arbejdets tempo mv kr. pr. kavartal første gang 1 april Der er ingen tidsbegrænsning på indbetalingen til vedligeholdelseskontoen. Der vil være tale om en separat hensættelse af penge til kontoen og ikke en del af kontingentet.

4 Afstemning: Skriftlig afstemning med ja/nej Forslag 1 nedstemt 4 ja, 24 nej Forslag 2 nedstemt 9 ja, 18 nej, 1 blank Forslag 3 vedtaget 19 ja, 8 nej, 1 blank Pkt. 3 Sikkerhed på 5000 kr bør sættes op. (førsteprioritetspant) til kr. Hvis der sker noget akut, kan der ikke sættes noget i gang pga. der måske ikke vil være nok i sikkerhed for iværksættelse af evt. udbedring af akut skade. Tinglysningen på hvert parcel hæves. Gælder ved salg, omprioritering mv. Det nye beløb, svarer til den verden vi lever i. Der var nogle som mente, at det var uretfærdigt fordi nogen vil betale kr. og andre i så fald kun 5000 kr. Kassereren oplyste, at bestyrelsen kunne komme og kræve 25% af årskontingentet ved evt. pludselig opståede skader. Der var usikkerhed om, hvordan man skulle forholde sig i forhold til eget parcel. Der var flere som mente beløbet var højt, ligesom forslaget ikke menes at være solidarisk. Forsikringen hos evt. entreprenør bør dække, såfremt denne laver en skade under renovering. Bestyrelsen henstillede til, at vi forberedte os på fremtiden og gjorde op med gamle principper i foreningen. Herunder at en sikkerhed for 5000 kr. parcel, måske passede i 1977, men bestemt ikke er tidssvarende i Formanden gjorde opmærksom på, at den eksisterende opsparingen, måske ikke kunne dække eks. fjernvarmeuheld eller lign. Der ønskedes fra flere en konkret juridisk vurdering, da enkelte mente der manglede dokumentation for denne påstand. Formanden redegjorde for, at han ved telefonsamtale med advokat havde fået oplyst at dette var måden at gøre det på. Advokaten er desværre nu død. Dette var ikke nok, mente dirigenten.

5 Dirigenten mente at der ikke kunne stemmes om forslaget, idet der var tale om vedtægtsændringer, da det omhandlede byrdefordelingen hos medlemmerne. Dette fordi, der bliver ændret, hvad der tinglyses i husene. Dette skal og kan bestyrelsen ikke. Alle skal være enige (100% enighed) Stor uenighed omkring dette. Medførte større diskussion. Bestyrelsen trak forslaget om hævning af sikkerhedsbeløbet!! Pkt. 4 Eventuelt. Der blev gjort opmærksom på, at det skulle gøres rigtigt. Det kunne være langtrukkent, især, hvis nogen ikke kunne få lov at få tinglysningen gennemført. Der blev fra Generalforsamlingen ønsket en 2 trinsraket, hvor der 1. gives bindende svar, og 2. iværksættes en samlet tinglysningen. Det forventes at denne proces kommer til at koste rådgivningspenge. Generalforsamlingen gav udtryk for en stærkt ønske om, at bestyrelsen skriftligt søger vejledning fra advokat til denne proces. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for ophævet. Ref. KLJ

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Steen Hillebrecht nr. 72, der blev valgt uden modkandidater. 5HIHUDWIUDJHQHUDOIRUVDPOLQJL*UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 7RUVGDJGHQQRYHPEHUL7DDVWUXS.XOWXUFHQWHU Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og oplyste, at vedtægtsændringerne fra de ekstraordinære

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere