FMK implementeringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FMK implementeringsplan"

Transkript

1 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax FMK implementeringsplan 1. Indledning Kommunerne skal implementere Fælles Medicinkort (FMK) på ældreområdet fra Dette notat beskriver aktiviteter og forudsætninger i relation til en samlet kommunal FMK implementering på 1½ år fra primo 2014 til medio Derudover er der fokus på at identificere, hvilke forberedende aktiviteter man kan gennemføre i 2013 for at støtte implementeringen fra Notatet er udarbejdet af Devoteam bl.a. på baggrund af dialog med EOJ leverandørerne, MedCom og de tre kommuner, som i 2013 skal afprøve integration imellem deres EOJ-system og FMK. Erfaringer fra andre IT implementeringer viser, at man skal have fokus på både den tekniske og den organisatoriske (anvendelsesmæssige) implementering for at opnå et udbytte af en IT implementering. Erfaringer viser også, at mange IT projekter konstateres færdige, når den tekniske implementering er gennemført, således at den organisatoriske implementering enten aldrig bliver gennemført eller får en lang udstrækning. Derfor skal der i forbindelse med FMK implementeringen være fokus på både kommunernes tekniske og organisatoriske implementering i forbindelse med tilrettelæggelse af milepæle for FMK implementeringen. Notatet henvender sig til KLs samarbejdspartnere i forbindelse med FMK implementeringen. Det forudsættes, at læseren kender til FMK, parterne bag FMK, processerne omkring FMK, samt det kommunale sundhedsområde og dette områdes IT understøttelse. Notatet indeholder: FMK udrulningsplan og milepæle Plan for den enkelte kommune Plan for mobilisering i 2013 Organisering VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N

2 2/14 2. FMK implementeringsplan og milepæle Implementeringen af FMK i alle kommuner består af en generel mobilisering, samt en teknisk og organisatorisk implementering. Den samlede plan Figur 1 nedenfor beskriver et samlet forløb i perioden fra forberedelse og afprøvning af FMK integration til hhv. teknisk og organisatorisk implementering. De enkelte elementer gennemgås efter figuren. Figur 1: Plan for FMK udrulning Integrationsprojektet Design Udvikling og test Pilot afprøvning i 3 kommuner Sidste rettelser Teknisk udrulning & organisatorisk implementering af FMK i alle kommuner Aveleo 100% Mobilisering af teknisk udrulning og organisatorisk implementering CSC KMD 0% 100% 0% 100% 0% Forudsætninger: 1) Integrationsprojekt er afsluttet 2) Implementeringspakker er udviklet og testet 3) Praktiserende læger og sygehuse bruger FMK korrekt M1: Teknisk udrulning er gennemført i alle kommuner M2: Organisatorisk implementering er gennemført i alle kommuner Hovedelementerne i den samlede FMK implementeringsplan er følgende: Integrationsprojektet er et forberedende projekt, som har til formål at udvikle og afprøve integration fra EOJ system til FMK. Integrationsprojektet gennemføres i 2012 og Mobilisering af teknisk udrulning og organisatorisk implementering indeholder en række aktiviteter som forbereder hhv. den tekniske udrulning og organisatoriske implementering, herunder udarbejdelse af værktøjer samt kommunikation til

3 3/14 interessenter om FMK udrulningens status og perspektiv. Mobiliseringen gennemføres i 2013 og gennemgås i detaljer nedenfor. Teknisk udrulning og organisatorisk implementering af FMK i alle kommuner indeholder en overordnet plan, som viser udrulningstakt og tidsperspektiv samt milepæle. Den tekniske udrulning gennemføres i 2014 og parallelt hermed og indtil medio 2015 gennemføres den organisatoriske implementering. I figur 1 er de tre EOJ leverandører afbildet i hvert sit spor. Leverandørerne har dels varierende antal kunder og dels en forskellig opgave i relation til klargøring af EOJ, og derfor er opgaven forskellig. I tabellen nedenfor ses dette detaljeret. EOJ leverandør Avaleo CSC KMD Antal Hvad vil være nyt for kommunerne? kommuner 26 For Avaleos kunder vil det være nyt at skulle anvende medicinkort, der er baseret på eksterne data fra FMK. Det betyder, at kommunerne skal have implementeret nye arbejdsgange omkring vedligeholdelse af medicinkort. 28 De fleste af CSCs kunder anvender i dag medicinkort baseret på eksterne data fra PEM og det forventes derfor, at den organisatoriske implementering vil blive nemmere hos CSCs kunder. 44 For KMDs kunder vil det være nyt at skulle anvende medicinkort, der er baseret på eksterne data fra FMK. Det betyder, at de skal have implementeret nye arbejdsgange omkring vedligeholdelse af medicinkort. Nogle af KMDs kunder skal have opgraderet, deres EOJ system til nyeste version. Hvilket betyder, at de udover et nyt medicinmodul også skal have implementeret anden ny funktionalitet. Antallet af kommunekunder for hver EOJ leverandør er optalt på baggrund af MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation december Forudsætninger for at komme i gang med implementering af FMK, primo 2014 Der er identificeret følgende forudsætninger for, at kommunerne kan komme i gang med at implementere FMK primo 2014 og dermed have taget FMK i brug i alle kommuner senest sommeren 2015:

4 4/14 1. Praktiserende læger og læger på sygehusene bruger FMK korrekt, således at borgere, der er tilknyttet medicinadministration i kommunerne, har et retvisende billede af aktuel medicinering på FMK 2. Integrationsprojekt er afsluttet succesfuldt inden udgangen af 2013, således at der ved indgangen til 2014 eksisterer tre EOJ systemer med fungerende integrationer op imod det centrale FMK-system 3. Der er udarbejdet værktøjer, som de enkelte kommuner kan benytte, når de skal rulle FMK ud i kommunen, fx standardiserede arbejdsgange og implementeringsdrejebog (kaldes også for implementeringspakker i det efterfølgende) Milepæle Den tekniske udrulning er gennemført, når følgende milepæl (M1) er opfyldt: 1. Kommunens EOJ er opdateret til en version, som har integration til FMK 2. Kommunen kan håndtere administrationen af digitale signaturer 3. Forbindelse mellem kommunens EOJ og FMK er testet og fungerer, herunder om der er tilstrækkelig båndbredde Den kritiske vej for den samlede tekniske implementering er KMD s implementering i 46 kommuner, herunder Københavns Kommune, som i praksis tæller som flere kommuner. Hertil kommer, at nogle af KMD s kommuner i dag er op til flere versioner tilbage fra den nyeste version. Det betyder, at når de skal opgraderes til en version med FMK integration, vil den indeholde en række nye faciliteter, fx en ny mobil løsning. Det må forventes, at dette kan forlænge en kommunes implementeringsperiode. Den organisatoriske implementering handler om anvendelsen af FMK i kommunens processer. Der kan skelnes imellem, hvad kommunen selv kan implementere uafhængigt af andre, og hvad kommunen implementerer sammen med sine samarbejdspartnere i sundhedssektoren. Organisatorisk implementering (i kommunen) er gennemført når følgende milepæl (M2a) er opfyldt: 1. Digital signatur anvendes af slutbrugere (dvs. brugerne har en digital signatur og kan bruge den)

5 5/14 2. Slutbrugere er uddannet i FMK funktionalitet og nye arbejdsgange. Slutbrugere anvender funktionalitet og de nye arbejdsgange i praksis 3. Data er klargjort, dvs. a. Der er påført administrationstidspunkter på de enkelte ordinationer fra FMK b. Der er udført en kontrol af det lokale medicinkort i kommunens EOJ op imod medicinkortet i FMK og der er suppleret med præparater, som ikke fremgår af FMK 4. Alle borgere, der er tilknyttet medicinadministration i kommunen, har medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på FMK-data Organisatorisk implementering med sammenhæng til sundhedssektorens parter er gennemført, når følgende milepæl (M2b) er opfyldt: 1. Der er indgået aftaler imellem samarbejdspartnere i sundhedssektoren om anvendelse af FMK 2. Medicinkort er opdaterede, dvs.: a. Læger har opdateret medicinkort på alle borgere tilknyttet kommunens medicinadministration b. Der er etableret en praksis mellem samarbejdspartnere i sundhedssektoren, således, at nye borgere, der henvises til medicinadministration i kommunen, har opdaterede medicinkort i forbindelse med henvisning 3. Der findes en struktur for håndtering af organisatorisk support i det tværsektorielle arbejde, således at medarbejdere i kommunen har ét sted, de kan henvende sig, når de observerer fejl på FMK.

6 6/14 3. Plan for den enkelte kommune For den enkelte kommune dækker FMK implementeringsforløbet, en mobilisering internt i kommunen samt en teknisk og organisatorisk implementering. Figur 2 viser en skitse for implementeringen i den enkelte kommune. Skitsen tager udgangspunkt i, at FMK implementering i den enkelte kommune kan gennemføres på 3 måneder med den organisatoriske implementering, som den største opgave, hvis en række forudsætninger er på plads. Figur 2: Skitse for 3-måneders FMK implementering i den enkelte kommune Mobilisering Teknisk Udrulning Organisatorisk implementering Opfølgning Intern Signatur server EOJ version med FMK integration Test Klargøring af data Drifts test Ekstern Fælles Skolebænk Ibrugtagnings test Uddannelse Start dato 1 MÅNED 2 MÅNEDER 3 MÅNEDER Slut dato 2-3 måneder før start dato KL implementeringskonsulent holder et opstartsmøde med følgende parter i kommunen: Udførende projektleder Ansvarlig leder (ledelsesmæssig sponsor) IT-chef Arbejdsgange Arbejdsgange og roller er på plads Teknisk implementering Er gennemført jf. milepælsbeskrivelse Kick-off Med superbrugere fra forskellige dele af kommunen Uddannelse Alle slutbrugere er uddannet i FMK og nye arbejdsgange Data Data er klargjort jf. milepælsbeskrivelse Godkendt drift Alle testresultater er godkendt af styregruppe Organisatorisk implementering Er gennemført jf. milepælsbeskrivelse Hovedelementerne i en FMK udrulning og implementering er følgende: Mobilisering er dels en intern mobilisering i den enkelte kommune, dels en mobilisering af kommunens samarbejdspartnere på sundhedsområdet: o Den interne mobilisering handler om at få organiseret projektet i kommunen, hvilket bl.a. indebærer at få udpeget projektejer, overordnet projektleder og teknisk projektleder. Det kan også indeholde en vurdering af kontraktmæssige forhold med EOJ leverandøren. Der skal desuden i forbindelse med mobiliseringen udarbejdes planer for teknisk og organisatorisk implementering i kommunen. Herudover skal der i kommunen indgås aftaler om allokering af medarbejderressourcer, fx til klargøring af data og uddannelse af medarbejdere

7 7/14 o Den eksterne mobilisering handler om at få etableret, eller lokalt udmøntet, aftaler med de sygehuse og praktiserende læger, som kommunen typisk arbejder sammen med. Aftalerne skal sikre, at medicinkort på FMK giver et retvisende billede af aktuel medicinering på borgere tilknyttet kommunal medicinadministration, når man i kommunen starter op på FMK. Herudover skal aftalerne sikre, at samarbejdspartnerne opdaterer medicinkort på FMK, når de henviser borgere til medicinadministration i kommunen Aftalerne skal forankres som følger: Aftaler med de praktiserende læger forankres lokalt i de kommunallægelige-udvalg. Disse udvalg er lovpligtige for alle kommuner. Aftalerne udmøntes ved at aktivere de kommunale praksiskonsulenter, som typisk er praktiserende læger, der (på timebasis) er aflønnet af kommunen Aftaler med sygehusene forankres i sundhedsaftalerne eller i tillægsaftalerne til sundhedsaftalerne Fælles skolebænk Fælles skolebænk er et eksisterende undervisningskoncept, hvor medarbejdere fra de forskellige parter i sundhedssektoren mødes og deltager i fælles undervisning. Fælles skolebænk har vist sig at være et godt og velfungerende koncept til tværsektorielle forløbsprogrammer, som med fordel kan anvendes i forbindelse med FMK implementering. Der skal gennemføres Fælles skolebænk, hvor nøglemedarbejdere fra et sygehus og dets optage kommuner samt kommunernes praksis konsulenter deltager i en fælles FMK uddannelse. Formålet med Fælles Skolebænk er, at samarbejdspartnerne på sundhedsområdet får en fælles forståelse af hinandens arbejdsgange med FMK. Teknisk udrulning hvor eksisterende it-systemer opgraderes, eventuelt skal nye systemer installeres, netværkskapacitet udvides og it-systemer og netværk skal afprøves og testes. Opgradering af EOJ til en version, der har FMK integration, kan kræve, at eksisterende hardware skal udskiftes og at styresystemer skal opgraderes, specielt hvis man som kommune er på en ældre version af EOJ-systemet. Kommunikationen med FMK kræver digitale medarbejder signaturer og mange kommuner skal derfor have installeret et centralt it-administrationssystem til håndtering af dette (en såkaldt signatur central). Adgangen til FMK sker via Sundhedsdatanettet, som alle kommuner er på, men det kan kræve, at man får opgraderet forbindelsen.

8 8/14 Organisatorisk implementering starter med, at systemadministratorer og udvalgte superbrugere foretager en ibrugtagningstest, tildeler FMK rettigheder og digitale medarbejdersignaturer til relevante medarbejdere. Medarbejdere skal uddannes i de nye arbejdsgange og anvendelse af it-systemet. Data skal klargøres ved, at det nye datagrundlag fra FMK: o lokalt i kommunen skal have tilført administrationstidspunkter o skal kontrolleres med hensyn til, om der er overensstemmelse mellem borgeres eksisterende medicinkort i kommunen og de indhentede data fra FMK Den organisatoriske implementering sluttes af med at it-systemet driftstestes. Ovenstående plan viser et tre måneders forløb fordelt på hhv. én måned til teknisk implementering og to måneder til organisatorisk implementering. Det kan erfaringsmæssigt godt betale sig at lave en stram, men realistisk tidsplan. Det kan give det mest effektive og også det mest fokuserede og tilfredsstillende forløb. Men kommunen kan også vælge at lægge en pause ind mellem den tekniske og organisatoriske implementering. Det vigtige er, at når man igangsætter hhv. teknisk eller organisatorisk implementering, så skal det føres til ende uden unødige forsinkelser. Den tekniske udrulning skal koordineres mellem kommunens it-afdeling og EOJ leverandøren. Ved ikke at placere den for tæt på den organisatoriske implementering, vil det give en fleksibilitet i planlægningen. En del kommuner har hostet deres EOJ system hos EOJ leverandørerne eller deres hosting partnere. For de hostede EOJ systemer kan det være en fordel for EOJ leverandørerne, at opgradere disse inden for en forholdsvis kort tidshorisont, uden at være bundet op på at det skal foregå umiddelbart inden den organisatoriske implementering. For mange kommuner vil it-systemet til administrationen af digitale medarbejdersignaturer være et nyt it-system, der skal installeres og man vil med fordel kunne foretage installationen i god tid inden den organisatoriske implementering og få konverteret de eksisterende digitale medarbejdersignaturer i kommunen over på den nye platform. Således at IT-afdelingen bliver fortrolige med dette nye IT-system, inden EOJ-systemet bliver koblet op på FMK. Forudsætninger for 3-måneders implementering For at den samlede implementering kan gennemføres på 1½ år for alle kommuner og den enkelte kommune kan opnå en maksimal 3-måneders implementering, vurderes følgende to forhold at være afgørende:

9 9/14 KL skal skubbe på udviklingen og skaffe forhindringer af vejen i det omfang der er behov for at sikre et flow i den samlede implementering Der skal være et skub på kommunerne for at blive klar til at få deres EOJ system opgraderet, således at leverandørerne ikke har spild- og ventetid og kan udnytte sine ressourcer bedst og mest målrettet. Dvs. nogen skal have overblikket over, hvor parate de enkelte kommuner er, således at der kan laves en rækkefølge og en klarmelding til leverandørerne. Det vurderes ikke, at leverandørerne alene kan forventes at tage denne opgave. Leverandørerne har ikke samme interesse som KL mht. implementering på 1½ år. Implementeringsteam Der skal være støtte til kommunerne, således at de kan gennemføre en så effektiv proces som mulig. Kommunernes proces kan ikke alene basere sig på en drejebog og standardiserede arbejdsgange. Det anbefales, at der etableres et korps af implementeringskonsulenter, som går ud i kommunerne og fungerer som fødselshjælpere og sparring til den lokale projektleder. Det vurderes, at et korps bestående af 5 implementeringskonsulenter, som hver bidrager med 2/3 årsværk, vil være et passende omfang, dvs. i alt 3 årsværk i det samlede projekt. Implementeringskonsulenterne skal være personer, med en sundhedsfaglig baggrund og det er en fordel, at de beholder tilknytningen til deres eksisterende arbejde parallelt med opgaven som implementeringskonsulent. Hver implementeringskonsulent vil i gennemsnit have sparring med ca. 20 kommuner over en periode på 1½ år eller 6-7 i løbet af et halvår, og hermed ca. en kommune om måneden.

10 10/14 4. Plan for mobilisering i 2013 I 2013 kan der gennemføres en række aktiviteter, som vil støtte kommunernes FMK implementering fra 2014, dels ved at informere om, hvordan man som kommune kan forberede sig og dels ved at udarbejde en række værktøjer eller implementeringspakker, som kommunerne konkret kan bruge til at lave en så effektiv implementering som muligt. Følgende 2013 aktiviteter er identificeret: Beskriv program for FMK udrulning Etabler programorganisation Udarbejd interessentanalyse og kommunikationsplan Beskriv standardiserede arbejdsgange, herunder det overordnede generelle flow samt arbejdsdeling mellem samarbejdspartnere Udarbejd kommunikationsmateriale til kommunerne: o Først generelt overordnet informationsmateriale med henblik på at skabe opmærksomhed og få kommunerne til at forberede sig til FMK implementeringen o Senere detaljeret drejebog med trin-for-trin beskrivelser og checklister til brug for implementering af FMK Skab dialog med kommunerne, fx på leverandørernes brugermøder Organiser løbende systematisk erfaringsopsamling. Kan bygge videre på pilotkommunernes erfaringsopsamling Etabler en supportstruktur I figur 3 er der foreslået en række 2013 aktiviteter i en rækkefølge og herudover er der illustreret en sammenhæng mellem disse og pilotafprøvning af FMK integrationen i tre pilotkommuner.

11 11/14 Figur 3: Plan for mobilisering i 2013 Integrationsprojektet Design Udvikling og test Pilot afprøvning i 3 kommuner Erfaringsopsamling Sidste rettelser Mobilisering af teknisk udrulning og organisatorisk implementering Beslutte behovet for implementeringsprodukter til kommunerne Udarbejde implementeringsprodukter, som afprøves i pilotprojekter. Systematisk erfaringsopsamling færdiggørelse af implementeringsprodukter, som er afprøvet i pilotprojekter Plan for FMK udrulning Interessentanalyse og kommunikationsplan definere kommunikationsprodukter Kommunikation til de væsentligste interessenter ved relevante lejligheder, fx leverandørerne brugermøder - evt. en ROADTRIP, hvor der kommunikeres om FMK udrulningen og hvordan man forbereder sig (OBS: man skal sørge for også at få fat i ledelsen) 2013 IMPLEMENTERINGSPRODUKTER: 1) Standardiserede arbejdsgange, 2) Implementeringsdrejebog til stepby-step implementering, herunder til, hvad man skal forberede før man går i gang 3) Værktøj til effektmåling og gevinstrealisering Plan for FMK udrulning er accepteret af interessenter Organisering og drejebog for FMK program er klar Nyhedsbrev 1 MÅLGRUPPER: Kommuner og andre interessenter generel information om FMK proces og skabe opmærksomhed om implementeringsprodukter FMK integration er klar og forudsætninger er på plads (PL og sygehuse anvender FMK) Nyhedsbrev 2 Nyhedsbrev 3 Nyhedsbrev 4 Figur 3 illustrerer følgende hovedaktiviteter: Indledningsvis udarbejdes en detaljeret drejebog for FMK implementeringen og herunder en interessentanalyse og kommunikationsplan. FMK udrulningen anbefales organiseret som et program (jf. efterfølgende afsnit om organisering) og programmet organiseres ved udgangen af 3. kvartal I løbet af mobiliseringsprojektet udarbejdes desuden følgende tre implementeringsprodukter til kommunerne: a. Standardiserede arbejdsgange, som indeholder en beskrivelse af generiske arbejdsgange, dvs. den del af arbejdsgangene, som er uafhængig af den konkrete systemimplementering. Det vil især dreje sig om arbejdsgange, som indeholder overgange og samarbejde mellem parter. De standardiserede arbejdsgange kan bruges af kommunen til at forberede samarbejde mellem sundhedssektorens parter samt til undervisning. b. Implementeringsdrejebog, som en indeholder en trin-for-trin beskrivelse af den tekniske og organisatoriske implementeringsopgave, herunder

12 12/14 checklister, som kan anvendes til de forskellige opgaver, foreslåede tidsplaner for en 3-månders samlet implementering samt gode råd og anvisninger fra andre som har været igennem implementeringen (pilotkommunerne). c. Værktøj til effektmåling og gevinstrealisering, som omfatter en bruttooversigt over muligt udbytte og målepunkter, samt anvisninger til konkrete målinger i et måleprogram. Implementeringsprodukt a og b vurderes at være afgørende for, at den kommunale FMK implementering kan gennemføres effektivt og på 3 måneder. Produkt c har ikke en direkte sammenhæng til den effektive implementering, men handler om at have fokus og måle på udbyttet af FMK implementeringen. Implementeringsprodukterne testes i pilotprojekterne og færdiggøres på denne baggrund til ibrugtagning i de lokale kommuneprojekter i Herudover gennemføres i løbet af mobiliseringsperioden en række informationsaktiviteter, som identificeres i forbindelse med interessentanalyse og kommunikationsplan. Det anbefales, at der laves et kvartalsvis nyhedsbrev, som beskriver FMK fremdrift og væsentlige temaer, fx hvad man kan forberede i god tid. Dette vurderes sammen med den specifikke målgruppe for et nyhedsbrev i forbindelse med udarbejdelse af interessentanalyse og kommunikationsplan.

13 13/14 5. Organisering FMK udrulningen anbefales organiseret i et program. Et program er en samling af projekter, som har indbyrdes sammenhænge og som skal ledes som en koordineret indsats for at opnå det ønskede udbytte. Programmet sigter som regel mod opfyldelse af et strategisk mål og har gevinstrealisering som et centralt og gennemgående tema helt fra start. Et program må ikke forveksles med et stort eller komplekst projekt. Det er tilnærmet at beskrive FMK udrulningen som et program, fordi de enkelte kommuners projekter er selvstændige projekter. Men hvis man ser alle kommuneimplementeringerne i sammenhæng og kobler dem til et samlet strategisk mål er det et program. Og for at sætte fokus på at gennemføre en samlet implementering til medio 2015 giver det mening at se aktiviteterne i perioden 2013 til medio 2015 som et program. De enkelte kommuner ejer de enkelte implementeringsprojekter og KL ejer programmet, fordi KL er den part, som har et succeskriterium om at implementeringen er gennemført medio Det betyder også, at KL skal sørge for de mekanismer, som tilgodeser dette succeskriterium. I figur 4 nedenfor er programmets komponenter illustreret. Figur 4: FMK programmets organisering Program ejer Følgegruppe Programledelse (PMO) Avaleo KMD CSC Mobiliseringsprojekt Kommuneprojekter Teknisk og organisatorisk implementering i alle kommuner Implemen teringspakker Læring og erfaringsopsamling Etablere korps til implemen teringsstøtte Kommunikation Kommune 1 Kommune 2 Kommune 98..

14 14/14 Programmets komponenter: Programmets ejer er et medlem af KL s øverste ledelse, som har en særlig interesse i den samlede målopfyldelse. Programmets ejer er formand for en programstyregruppe, som træffer beslutninger i relation til at realisere programmets udbytte. Program ledelsen eller programmets PMO (Program Management Office) er dels en programchef og dels andre relevante programmedarbejdere, som indgår i hhv. mobiliseringsprojektet og kommuneprojekterne. Følgegruppen omfatter centrale interessenter fra sundhedssektorens parter og kommuner. Følgegruppen kan høres og spørges til råds om centrale spørgsmål, som opstår. Mobiliseringsprojektet ejes af KL og omfatter følgende 4 delprojekter: o Udvikling og afprøvning af implementeringspakker til kommunerne på områderne arbejdsgangsbeskrivelser, drejebog for implementering og værktøj til evaluering og opfølgning på implementering o Læring og erfaringsopsamling, herunder opsamling af læring fra pilotprojekterne og organisering af den erfaringsopsamling, som skal finde sted i forbindelse med implementeringen 2014 til medio 2015 o Etablering af korps af sundhedsfaglige, som kan fungere som implementeringskonsulenter for kommunerne samt udvikle koncept for, hvordan implementeringsstøtten skal gives og hvor meget støtte den enkelte kommune kan få o Udarbejdelse af interessentanalyse og kommunikationsplan og herefter implementering af kommunikationsplanens aktiviteter Kommuneprojekterne ejes af de enkelte kommuner og omfatter kommunernes hhv. tekniske og organisatoriske implementering. Kommunerne samarbejder med EOJ leverandøren om implementeringen. KL s rolle i forbindelse med kommuneprojekterne er følgende: o At stille værktøjer og implementeringsassistance til rådighed o At overvåge og skabe overblik over, hvor langt kommunerne er i deres forberedelse o At stimulere kommuner til at gøre sig klar, således at der hele tiden er kommuner, som EOJ leverandørerne kan komme videre med

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013 FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde Juni 2013 Overordnet plan for FMK impl. Integrationsprojektet Pilotprojekt med 3 pilotkommuner og 3 EOJleverandører Mobilisering Mobilisering

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD KSD Netværksmøde I Implementeringshåndbogen Mette Bagge, KMD INDHOLD 1. Opbygning af implementeringshåndbogen 2. Formål med Implementeringshåndbogen 3. Målgrupper 4. Roller og ansvar 5. Beskrivelse af

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Projektbeskrivelse Fælles Medicinkort (FMK) Allerød Kommune Udarbejdet af: Randi Køhler & Gowshi Sivarajah Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Mobilisering... 3 Projektorganisering...

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen National FMKfølgegruppemøde Velkommen Velkomst og beskeder Dagsorden Status på udrulning af ny-certificerede versioner Præsentation af udsendt roadmap fra NSI Se bilag Statuslister til PLO og FAPS Bestilt

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden Status fra MedCom v. Ken Wacker Implementering

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017

Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Landsdelsprogram MIDT 30. august 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele Årsag til

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag. Odense juni 2007 Forslag til Samarbejdsaftale* Lægesystempilotprojekt Medicinprojekt FAME første fase Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse og anbefalinger 9. januar 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Resumé 3 Baggrund

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SAPA projektorganisering - kom godt i gang

SAPA projektorganisering - kom godt i gang SAPA projektorganisering - kom godt i gang Fem gode råd Fem første steps 1. Skab overblik over alle projekter og få skabt ledelsesmæssig bevågenhed, synlighed og forankring 2. Informér om forandringer

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE

Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE Implementering af forløbsmodel Tids- og handleplan fase 2 og 3 (PIXI-Udgave) Side 2 Indhold 1. BAGGRUND...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24-11-2014 Sag nr. 14/1558 Dokumentnr. 64874/14 Anne Cederlund Rytter Katrine

Læs mere

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt i Fyns Amt Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt v. Niels Mortensen, direktør Onsdag den 8. oktober 2003 Kl. 09:30 12:00 Program 09.30 Velkomst og formål med dagen. v. direktør Niels Mortensen

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Iværksætteri

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere